KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007"

Transkript

1 ZADAVATEL: MĚSTO HRANICE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007

2 Název projektu: Objednatel: Město Hranice Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru rozvoje města Pernštejnské náměstí 1; Hranice Zpracovatel projektu: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Jaroslav Martinek, vedoucí oblasti nemotorové dopravy Jiří Galatík, oblast nemotorové dopravy Krapkova 3, Olomouc, Czech Republic IČO: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.; Líšeňská 33a, Brno, Czech Republic Anotace Srpen 2007

3 1. Popis stávajícího stavu Vymezení úkolu Výchozí podmínky Cíle projektu Definování obsahu a formy projektu Dopravní infrastruktura Širší souvislosti Cyklistická infrastruktura Stávající systém cyklotras Mapa cyklotras Přehled cyklotras Fotodokumentace vybraných cyklotras Greenways-zelené stezky a jejich funkce v systému cyklotras 2. Návrh sítě cyklotras Navržené typy cyklistických komunikací a dopravně technických opatření Obecné zásady návrhu a přehled navržených cyklistických komunikací Charakteristiky navržených typů cyklistických komunikací Stezky pro cyklisty Stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem Stezky pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty (v hlavním dopravním prostoru) Obousměrný cyklistický provoz v jednosměrných ulicích Možné způsoby řešení cyklistické dopravy na okružních křižovatkách Cyklistická trasa Návrh sítě cyklotras TRASA A Vedení trasy Opatření na trase TRASA A Vedení trasy Opatření na trase TRASA A Vedení trasy Opatření na trase TRASA B Vedení trasy Opatření na trase TRASA C Vedení trasy Opatření na trase TRASA C Vedení trasy Opatření na trase TRASA C Vedení trasy Opatření na trase TRASA C Vedení trasy Opatření na trase TRASA D Vedení trasy Opatření na trase Obecné typy stavebních úprav a orientační propočet nákladů Mapové přílohy Informativní značení a doprovodná zařízení Cyklotrasy a cykloturistické trasy Cykloznačky Cykloturistické značky Označení cyklistických stezek Doprovodná zařízení Mobiliáře a informační systém Další orientační prvky Parkování kol Příklad cyklistické parkovací politiky - Gent (Belgie) Zařízení cyklistické parkovací infrastruktury Cyklistické stojany Úschovny pro cyklisty Kolárny 30 Obsah Srpen 2007

4 1.1 Vymezení úkolu Výchozí podmínky město Hranice má potenciál pro rozvoj cyklistické dopravy intenzita cyklistické dopravy ve městě je poměrně vysoká budování bezpečné cyklistické infrastruktury je základní podmínkou dalšího rozvoje cyklistické dopravy Cíle projektu zvýšit bezpečnost provozu na komunikacích zajistit integraci cyklistiky s dalšími druhy dopravy navrhnout síť cyklistických tras a způsob jejich vedení Definování obsahu a formy projektu vytipování tras vhodných pro cyklisty popis tras, grafické znázornění, popis nutných stavebních úprav, úprav povrchů, návrhy na doplnění vybavenosti nalezení optimálního propojení cyklotras s cílem maximální bezpečnosti cyklistů návrh tras vést tak, aby vytvářel oddělená bezkolizní a rychlá spojení, atraktivně napojená na zdrojová a cílová místa a doplňující bezmotorovou síť textová část s popisem výchozí situace a návrhy na řešení vytvoření mapového díla projednání a odsouhlasení návrhu 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.1 Vymezení úkolu a definování obsahu a formy projektu 3

5 1.2 Dopravní infrastruktura Širší souvislosti Město Hranice leží v prostoru Moravské brány převážně na pravém břehu řeky Bečvy, v nadmořské výšce cca 260 m. Hranice mají včetně území integrovaných obcí celkovou rozlohou přes 52 km2, počet obyvatel dle sčítání lidu v roce 2001 je Město se nachází v prostoru, v němž se kumulují dopravní koridory. Ve směru sever-jih je to železniční II.tranzitní koridor a silnice I/47, ve východním směru pak železniční trať č.280 a silnice I/35. Město Hranice a jeho místní části jsou propojeny silniční sítí komunikací II. a III. třídy. Ve městě je funkční síť městské hromadné dopravy, využívající na některých spojích mikrobusy Cyklistická infrastruktura Cyklotrasy: Přehled stávajících cyklotras v regionu je uveden v kapitole 1.3 Cyklostezky realizované: Cyklostezka Velká (od železničního viaduktu, ulice Bezručova okraj místní části Velká) Cyklostezka Loděnice (od ulice Mostní podél Bečvy po jez) Cyklostezka Bečva I.etapa Kriteria výběru vedení jednotlivých tras: 1. Bezpečnost všech účastníků dopravy 2. Podélný profil trasy, preference mírnějších podélných sklonů 3. Délka trasy, preference co nejkratší trasy 4. Finanční náročnost, preference vedení trasy po pozemcích města Hranic Kriteria jsou sestavena hierarchicky, první kriterium má největší váhu. Pro vedení cyklistických tras byly využity: stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, stezky pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem, obytné zóny, polní a lesní cesty, komunikace pro motorová vozidla. Stupeň segregace byl volen tak, aby maximálně naplňoval kriterium bezpečnosti účastníků dopravy. Cyklostezky plánované: Cyklostezka Bečva II. etapa (před vydáním ÚR) Cyklostezka Bečva III. etapa (ÚR, DUR) Týn nad Bečvou Cyklostezka směr točna Hranice (vydáno ÚR) Cyklostezka Drahotuše-Slavíč podél silnice I/47 Intenzita cyklistické dopravy: Intenzita cyklistické dopravy ve městě Hranice je poměrně vysoká, přestože podmínky pro cyklisty nejsou zcela ideální. Místním šetřením bylo zjištěno, že cyklisté hojně využívají nejen místní komunikace, ale i chodníky a různé neoficiální stezky. Cyklisté se rovněž, především při ranních cestách do zaměstnání, pohybují po silnicích I/35 a I/47 (intenzita provozu motorových vozidel dle dat z roku 2005 je až vozidel/24hod.!). V průmyslové zóně na východním okraji Hranic (firmy CEMENT Hranice, CIDEM, CIDEMAT, VELOX atd.) parkuje v nejsilnější směně cca 170 jízdních kol. V průmyslové zóně v ulici Tovární parkuje denně cca 300 kol. Dalších zhruba 30 kol bývá odstaveno v prostoru před železniční stanicí Hranice na Moravě. Z těchto údajů vyplývá, že cyklistická doprava v Hranicích nehraje marginální roli a pokud budou cyklistům poskytnuty lepší podmínky, podíl cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce se bude dále zvyšovat. Návrh na zlepšení situace cyklistů ve městě: Obecně je především nutno řešit otázku bezpečného pohybu cyklistů po městě a okolí. Toho lze dosáhnout vytvořením kvalitní sítě cyklostezek a cyklotras, které budou doplněny silnicemi III. třídy, lesními a polními cestami, provozními a ostatními komunikacemi ( zde je nutné vymezit, popřípadě vytvořit komunikace vhodné pro provoz cyklistů a jejich označení příslušnými dopravními značkami o provozu cyklistů). Za tím účelem proběhlo místní šetření města s návrhem opatření ke zlepšení situace cyklistů ve městě. Hlavním cílem cyklistických tras by mělo být postupně zajistit nabídku bezpečného, pohodlného a přímého dopravního spojení. Síť cyklistických komunikací by měla logická a úplná. Všechny trasy by měly být chápány jako hlavní, protože realizují základní propojení hlavních zdrojů a cílů cyklistické dopravy trasy tedy nelze dále rozlišovat podle kriteria důležitosti. Zároveň by se mělo jednat o síť tras minimálně nutnou, žádnou z tras nelze bez náhrady zrušit. Není preferován žádný typ cyklistiky (např. rekreační, dojížďka do zaměstnání) navržená síť by měla vyhovovat většině velmi různorodé společnosti cyklistů. Cyklistické trasy mají být cílové. Spojují obytná území, zdroje pracovních příležitostí, střední školy, sportovní zařízení, oblasti vhodné k rekreaci a obce v okolí Hranic. Je zajištěna návaznost na meziměstské cykloturistické trasy spravované Klubem českých turistů. 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.2 Dopravní infrastruktura 4

6 1.3 Stávající systém cyklotras Mapa cyklotras Legenda: značená cyklotrasy mezinárodní silnice s číslem silnice 2. třídy s číslem značená cyklotrasa s číslem silnice 1. třídy s číslem silnice 3. třídy naučná stezka silnice 2. třídy s číslem - významná ostatní průjezdné silnice a ulice 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.3 Stávající systém cyklotras 5

7 1.3.2 Přehled cyklotras: Fotodokumentace vybraných cyklotras Dálkové cyklotrasy procházející regionem: Jantarová stezka na území ČR (Hatě Hevlín - značená č.5) GREENWAYS (Krakov Vídeň značená GW) Cyklostezka BEČVA Značené cyklotrasy v regionu: 501 Palačov - Vsetín 502 Starý Jičín Hukvaldy 503 Starý Jičín Kružberk Krnov 5033 Bystřice pod Hostýnem Němetice 5034 Kelč Kunovice Fryšták 5035 Týn nad Bečvou Bystřice pod Hostýnem 6035 Krasnice Radslavice 6058 Hranice Tršice 6059 Lipník nad Bečvou Loučka 6060 Hranice Boškov 6062 Pavlovice u Přerova Bezuchov 6078 Opava Jantarová stezka, GW u obce Suchdol nad Odrou 6137 Hranice Jantarová stezka Blazice 6139 Hranice Odry 6172 Potštát Lipník nad Bečvou 6173 Středolesí Jantarová stezka (Květoňka) 6214 Kelč Choryně 6215 Němetice Kladruby Branky 6216 Lázy Branky Valašské Meziříčí 6224 Potštát Kyžlířov Potštátské skalní město 6225 Starojická Lhota Bělotín Střítež nad Ludinou Partutovice Jindřichov (Na Čardě) 6226 Potštát Potštátské skalní město - Olšovec TRASA 6058 TRASA POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.3 Stávající systém cyklotras 6

8 1.3.3 Fotodokumentace vybraných cyklotras TRASA 6172 TRASA 6173 BEČVA GREENWAYS 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.3 Stávající systém cyklotras 7

9 1.4 Greenways - zelené stezky a jejich funkce v systému Úvod V době kdy lidská společenství všude na světě bojují o udržení jedinečnosti místa kde žijí, jsou zelené stezky vzrušující cestou k zachování kvality života, ke zpřístupnění většího rekreačního zázemí pro turisty a obyvatele sídel a k ochraně křehkých přírodních zdrojů. Konkrétní podoba zelených stezek po celém světě závisí na zdrojích té-které komunity, různých možnostech využití území a různých prioritách daných zájmy obyvatel a představitelů zájmových skupin. Jedinou konstantou je ve všech případech, občan - osobnost, která může přijít s iniciativou a projektem pro město, obec a region. Zelené stezky/ Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Zelené stezky vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě. Zelené stezky vedou podél řek, kanálů nebo starých železničních tratí, využívají historických poutních nebo obchodních cest a zpřístupňují tak lidem krásy krajiny a bohatství národní historie. Jejich veřejný užitek spočívá ve zlepšení životního prostředí, ochraně a tvorbě přírodních prvků, péči o kulturní dědictví, posílení spolupráce a zájmu lidí o věci veřejné, ale také zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů a v podpoře aktivního, zdravého životního stylu. Nejstarší a nejznámější projekt zelené stezky v ČR je Greenways Praha Vídeň. Samotná myšlenka této evropské trasy a posléze i plán její realizace je dílem občanského sdružení Greenways Praha-Vídeň a Nadace Partnerství. Centrální park Prahy 13, nominovaný v letošním roce na Evropskou cenu Zelených stezek, se stane důstojným nástupním místem této mezinárodní dálkové stezky. Praha a oblast Jihozápadního města především má ideální podmínky pro vznik zelených stezek především v koridorech řek a potoků, spojením městských parků a stezek v nich. Konkrétně v případě JZM se jedná o propojení území Motolského a Prokopského potoka, nově vybudovaného Centrálního parku s PR Prokopské údolí a jejich využití pro vedení páteřní zelené stezky z JZM až k Vltavě. Na druhou stranu propojí tato stezka i MČ Praha 13 se Zličínem podél revitalizovaného Motolského potoka a MČ Řepy stezkou procházející lokalitou místní stepi až k parkům v Oboře Hvězda do Divoké Šárky a k nově rekonstruovanému parku Ladronka. Zelená stezka/ Greenways Praha-Vídeň bude z Centrálního parku Prahy 13 pokračovat Prokopským údolím přes Hlubočepy přes Barandovský most podél Kunratického potoka na území Prahy 4, Kunratický les do Chodova až na okraj Prahy a do Újezdu a Průhonic, kde je stezka již vyznačená. Historie programu Zelené stezky/ Greenways v ČR Od roku 1998 řídí program Zelené stezky Greenwas Nadace Partnerství, jako jeden ze svých programů pro zlepšování životního prostředí a podporu regionálního rozvoje. Jejím cílem je především hledat a navazovat spolupráci s partnerskými organizacemi a sdruženími, které budou nositeli místního rozvoje stezek Greenways. Již dnes má nadace díky svému členství v konsorciu evropských nadací Environmental Partnership for Central Europe partnery, kteří rozvíjejí programy Greenways v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Společně se hlásí o vstup do Evropské asociace, navazují spolupráci s americkými Greenways a hlavně usilují o podporu místních partnerů ve střední Evropě. Tento program je zaměřen tak, aby přinášel užitek životnímu prostředí, zlepšení kvality života místních lidí a současně rozšiřoval příležitosti pro jejich udržitelné ekonomické aktivity. Jednotlivé projekty tak umožňují nejen chránit a zpřístupnit přírodu a památky ale jsou i výzvou k lepší spolupráci občanů, úředníků a podnikatelů, žijících ve společné komunitě. Veřejný užitek zelených stezek je zřejmý zejména v těchto oblastech: Zlepšení životního prostředí měst i venkova Ochrana a tvorba přírodních prvků v urbanizovaném prostředí a v krajině Péče o kulturní dědictví a posílení pocitu odpovědnosti za něj Posílení spolupráce v komunitě a zájmu lidí o věci veřejné Spoluúčast místních lidí na plánování a rozvoji sídel Podpora dopravních řešení zvyšujících bezpečnost zejména chodců a cyklistů Zlepšení přístupu do krajiny, rozšíření možností pro sport a rekreaci Podpora trvale udržitelných ekonomických aktivit místních obyvatel Rozvoj produktů a služeb pro šetrnou turistiku Podpora aktivního a zdravého životního stylu Komu je určena pomoc programu Zelené stezky/greenways Program je otevřený všem partnerům z veřejného a soukromého sektoru, kteří chtějí spolupracovat na společných projektech pro ochranu přírody, kulturního dědictví a udržitelný rozvoj komunit. Účast neziskových organizací, obcí a podnikatelských subjektů je současně výzvou k jejich spolupráci na společných projektech. O projekty typu stezek a zelených koridorů má zájem stále větší počet lidí a organizací po celém světě. Na cestě od nápadu k realizaci se potýkají s řadou problémů, které obvykle už řešili jejich předchůdci na jiném místě. Nejčastější problémy jsou spojené s formální přípravou projektu, přípravou technického plánu a jeho schvalováním, získáváním financí, jednáním s vlastníky pozemků, propagováním projektu v médiích, organizací podpory mezi místními občany a podnikateli nebo prosazováním zájmů na úřadech. Pomoc programu Zelené stezky Greenways je určena všem, kteří mají tyto a podobné starosti před sebou a také těm, kteří dále hledají inspiraci a praktické postupy pro rozvoj svých projektů. Dopady stezek na životní prostředí Konkrétní podoba zelených stezek/greenways po celém světě závisí na zdrojích komunity, možnostech využití krajiny a prioritách obyvatel, institucí a představitelů zájmových skupin. Společným prvkem všech Greenways je to, že jsou budovány občany a pro občany - každý člověk může přijít s iniciativou a projektem pro město, obec a region. Projekty Greenways je možné rozdělit do různých kategorií podle převládající funkce, délky, propojení s jinými projekty a aktivitami, celkového zaměření (cílové vize) a typu organizace, která je nositelem projektu. Všechny mají několik společných rysů. Stezky a přírodní koridory to je nejobecnější vymezení Greenways. Stezek i přírodních koridorů je však mnoho druhů a můžeme je dělit podle různých kritérií. Ne každá stezka a koridor jsou Greenways a ne každá Greenway je současně stezkou a přírodním koridorem. Pro Greenways jevšak charakteristické spojení více funkcí - dopravní, environmentální, rekreační - v jednom multifunkčním koridoru. Spolupůsobení základních funkcí pak generuje další funkce jako je usměrněný rozvoj území, vytvoření předpokladů pro zdravý životní styl, formování a propojování občanských komunit nebo rozvoj podnikání podél Grenways. Greenways Vídeň Praha představuje svým nadregionálním charakterem unikátní turistický produkt v rámci celé České republiky a z hlediska hustoty turistických cílů, přírodního a kulturního bohatství představuje produkt, který je schopen obstát v celosvětové konkurenci. Mezi nejsilnější stránky patří moravská a česká krajina, která svou rozmanitostí a krásou představuje obrovský potenciál pro rozvoj šetrné turistiky a historická jádra našich měst. Právě města představují na této trase pro uživatele stezek největší problém především díky neexistenci bezpečných, od ostatní dopravy oddělených stezek. Důležitým článkem greenways turistiky, kterou charakterizujeme slovy lidé k lidem je i možnost finanční podpory partnerských projektů Greenways. Cestovní kancelář Greenways Travel Club poskytuje na jejich podporu 12% z ceny placených služeb. Takto vytvořený grantový fond pak doplňuje Nadace Partnerství z vlastních zdrojů a formou grantů rozděluje partnerům. Cílem je, aby klienti samotní rozhodovali, kterému z navštívených projektů poskytnou svůj příspěvek. V současné době sdružuje o.s. Greenways Praha-Vídeň na 40 členů z řad měst a obcí, neziskových organizací a sdružení. Z Prahy zatím není zastoupená žádná městská část. Jak se stát partnerem programu Zelené stezky/ Greenways Zelené stezky/greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím a projektům přispívajícím k udržitelnému rozvoji podél stezek a přírodních koridorů. Cílem programu je rovněž vytvořit síť organizací a projektů, které si mohou vyměňovat zkušenosti a spolupracovat mezi sebou a s partnerskými organizacemi v mnoha státech světa. Přírodní koridory Přírodním koridorem mohou být: Vegetační pásy, lesní pruhy Řeky a jejich břehové porosty Biokoridory (prvky územního systému ekologické stability) Liniové parky a zahrady Aleje a stromořadí Greenways jako přírodní koridory Forma Greenways - nástroj občanské ochrany přírody Výlučně přírodní liniové prvky Přírodní koridory v kombinaci se 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.4 Greenways - zelené stezky a jejich funkce v systému Účel Ochrana přírodního prostředí Ochrana místního biotopu nebo konkrétních druhů Ochrana území před jiným využitím Regulace pohybu návštěvníků Lepší zpřístupnění přírodního území 8

10 Nadace Partnerství Nadace Partnerství je největší českou environmentální nadací. Cílem Nadace Partnerství je podporovat rozvoj občanské společnosti prostřednictvím iniciativ a projektů zlepšujících životní prostředí, rozvoj regionů a místních komunit. Nadace využívá program Zelené stezky/ Greenways jako efektivní nástroj na podporu projektů propojujících péči o přírodní a kulturní dědictví s udržitelným využíváním místních zdrojů a posilováním komunit Obecně prospěšná společnost (ops) Partnerství Je dceřinou společností Nadace Partnerství, založenou za účelem poskytování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj. Současně je nositelem a koordinátorem Moravských vinařských stezek - nejrozsáhlejšího projektu Greenways ve střední Evropě. Program Greenways Zelené stezky Zelené stezky/ Greenways je grantový a asistenční program Nadace Partnerství založený na spolupráci, partnerství a vzájemné koordinaci projektů a iniciativ, blízkých poslání tohoto programu. Greenways Travel Club Je místním touroperátorem s výhradním právem použití chráněné známky Greenways v ČR. Zabezpečuje tvorbu a nabídku služeb pro turisty na Greenways Praha-Vídeň, Moravských vinařských stezkách a Greenways Krakow-Morava-Vídeň. Greenways Travel Club je stálým a významným sponzorem programu Greenways. Evropský turistický koridor Greenway z Krakova do Vídně - koridor, jehož páteří budou bezpečné stezky a klidné cesty, upravené pro pěší, cyklisty i jezdce na koních; vodní toky, turistické trasy a naučné stezky lemované zelenými pásy a stromořadími, vinoucí se od vesnice k vesnici a od města k městu, spojující přírodně a historicky cenná místa na trase. Krakov a Vídeň jsou města s nezaměnitelným géniem loci, kulturou a historií; města, která jsou cílem mnoha turistů z celého světa s nabídkou turistických služeb pro každého návštěvníka; nástupní místa na turistický koridor evropského významu. Cesta z Krakova do Vídně protíná řadu svébytných regionů s velkým potenciálem pro aktivní, pobytovou i poznávací turistiku; jít pomalu touto cestou znamená poznávat střed Evropy v celé jeho přírodní a kulturní rozmanitosti. Greenways pro lidi - obyvatelé měst a vesnic, občanská sdružení a iniciativy, malí i velcí podnikatelé, zastupitelé a úřady krajů, okresů a obcí - ti všichni jsou sousedé a mohou vytvořit řetěz nápadů, práce a společných akcí; zlepšením místa, kde žijí, mohou společně najít cestu ke zdravým komunitám. Krakov - Vídeň 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.4 Greenways - zelené stezky a jejich funkce v systému 9

11 obr.? Plzeň Velmi důležitým počinem může být vyhlášení Greenways právě tam, kde zatím jiný typ ochrany hodnotného území neexistuje. Pokud například místní skupina ochránců přírody po dohodě se zastupiteli jejich obce vyhlásí koridor meandrujícího potoka za vsí za Greenways, může to mít pro záchranu tohoto kousku přírody stejný praktický význam jako když stát vyhlásí přírodní rezervaci. Důvodem k takovému počinu může být nejen výskyt vzácných druhů rostlin, ale i estetická nebo veřejně prospěšná hodnota této lokality. Zachování krajinného rázu je z hlediska územního plánování oprávněným důvodem k ochraně; pro místní lidi může být stejně oprávněným důvodem k ochraně například vyčlenění pozemku pro výuku a výzkum přírodopisného kroužku zdejší školy. Činnost ochranářů a jejich spolupráce s úřadem, kampaň mezi občany a společný projekt se žáky místní školy, to vše může posléze vést i k právní ochraně daného území. Pokud si totiž obec nechá zakreslit místní Greenways jako zelenou plochu do územního plánu, pravděpodobně zabrání jejímu využití pro jiné účely, například pro stavební nebo zemědělskou činnost. Poznámka: metodiku posuzování krajinného rázu, příručku projektanta územních systémů ekologické stability a další metodické publikace si můžete vyžádat na Ministerstvu životního prostředí ČR a jeho odborných pracovištích. Greenways se mohou stát účinným nástrojem veřejnosti (občanů a jejich sdružení) na ochranu a dohled nad rozumným využívání území, které nemusí mít pouze unikátní hodnotu pro odborníky a úřady, ale právě svou specifickou cenu pro místní obyvatele a zájmové skupiny. Navrhování stezek přírodními koridory za účelem ochrany přírody může vytvářet dojem protimluvu. Stezka však může být obratně vedena právě tak, aby obcházela nejvzácnější místa a odváděla návštěvníky méně chráněnými místy. Když je stezka vybavena správným povrchem, dobrým značením a dostatkem informačních materiálů, výrazně omezí pohyb lidí mimo ní. Navíc ji můžete proměnit na naučnou stezku a upozornit na důvod jejího vybudování a hodnotu okolního prostředí. V environmentálně méně citlivých místech stezka naopak umožňuje lepší přístup do málo navštěvovaných nebo nevyužívaných území. Stezka tak může zvýšit hodnotu tohoto území a dát mu úplně nový význam. Může vyvolat zájem (veřejnou objednávku) o péči o zeleň nebo může místním lidem nabídnout sezónní prodej domácích produktů a služeb podél stezky. Symbióza přírodních liniových koridorů a stezek vytváří nejkrásnější Greenways kdekoliv na světě. Je opravdu málo míst, kde by se tyto dvě funkce nedaly správně sladit. Který přírodní koridor a stezka je či není Greenways? Základní podmínky pro prohlášení přírodního koridoru a stezky za Greenways jsou: Plán, který obsahuje cíl a způsob vybudování a užívání Greenways Přínos zelené stezky pro ochranu přírodního prostředí kolem Greenways. Zlepšení kvality života místních lidí a uživatelů Greenways (např. dopravní bezpečnost). Spojení několika funkcí v jednom koridoru (dopravní, environmentální, rekreační apod.). Veřejná přístupnost a prospěšnost celého projektu. Užitek zelených stezek Pro každé místo, na kterém Greenways vzniknou jako oddělené stezky pro pěší, cyklisty a jinou bezmotorovou dopravu a sporty, mají mnohem větší význam než pouhá dopravní komunikace. Jsou dobrou příležitostí stát se liniovým parkem, otevřenou tělocvičnou nebo učebnou přírodopisu či místní historie. To se podaří nejspíše tehdy, když u zrodu myšlenky a později při realizaci projektu i údržbě stezky stojí skupina iniciativních místních lidí nebo jejich sdružení a když pro tuto myšlenku získají podporu různých partnerů. Užitek stezek pro dopravu: Stezky mohou mezi místními obyvateli i návštěvníky významně zvýšit podíl cyklistů a chodců, zejména z řad rekreačních turistů, rodin s dětmi, seniorů a lidí s tělesným omezením. Usnadněním pohybu a zlepšením dostupnosti často navštěvovaných míst mohou stezky výrazně zvýšit podíl bezmotorové dopravy při každodenním pohybu lidí. Cíleně navrhované stezky s primární dopravní funkcí, jako například Bezpečné stezky do škol, se stávají důležitým prvkem celkové dopravní sítě; jejich přínos daleko přesahuje jen dopravní hledisko Na stezkách se stejně jako na dálnicích projevuje efekt indukované dopravy :všude, kde vzniknou, přilákají své uživatele i když předtím byla daná místě navštěvována cyklisty mnohem méně. Stezky samotnou svou existencí lákají ke svému každodennímu užívání. Přínos stezek pro zdraví a rekreaci: Stezky poskytují jednoduchý a všem přístupný prostor pro mnoho forem rekreace na otevřených prostranstvích a v přírodě. Nejpopulárnější z nich jsou již celá desetiletí chůze a cyklistika, z nových sportů jsou jejich nadšenými uživateli kolečkoví bruslaři, koloběžkaři nebo běžci na lyžích při svých letních trénincích v efektivitě vynaložených prostředků, v celkovém přínosu pro životní prostředí, ale i v celoroční návštěvnosti překonávají zelené stezky mnoho specializovaných sportovních areálů. Svou blízkostí a lehkou dostupností vyzývají ke krátkodobým sportovním aktivitám i uprostřed každodenních sedavých činností dnešního člověka. Politika podpory zdraví celé populace vyžaduje ve všech státech západní Evropy i Severní Ameriky zlepšení možností pro každodenní fyzickou aktivitu dostupnou všem. Stezky jsou nejméně nákladným způsobem, jak k naplňování cílů této politiky přistupovat. Ekonomický přínos stezek: Stezky mohou být efektivním využitím veřejných i soukromých pozemků. Mohou výrazně zvyšovat hodnotu přilehlých parcel, prostor a zařízení, které jsou provozovány v souladu s funkcí stezky. Generují příjem v sektoru služeb, zejména ve spojení s trávením volného času, rekreací, sportem a turistikou Vytvářejí pracovní příležitosti při budování stezky i jejím udržování. Vyvolávají potřebu ochrany celého přilehlého koridoru před nekoncepčními a nevhodnými aktivitami, které by užitek stezky pro její okolí poškozovaly. Využití stezek jako prvku územního rozvoje: Stezky mohou výrazně přispět k naplňování různých funkcí stanovených územním plánem pro určité využití. Zlepšují například dopravní obslužnost, zhodnocují liniové krajinné i urbanizované prvky, přispívají k vytváření sítě zdravých míst. Podporují výsadbu zeleně, tvorbu parkových ploch, ochranu a využití břehových porostů a zlepšují možnosti pro celkovou ochranu přírodního prostředí a kulturního dědictví v daném místě. V místech, která nejsou intenzivně zastavěna, se ve spojení se zelení mohou stát základní zelenou kostrou a obrannou barierou proti příliš intenzivní zástavbě. Srozumitelnost stezek je příležitostí pro zapojení veřejnosti do plánování územního rozvoje Přínos stezek pro životní prostředí: Stezka se svým tvarem, povrchem, trasou a vybavením může na první pohled odlišovat od cest pro auta a demonstrovat tak jiný možný přístup k pohybu ve městě a v přírodě. Stezka je praktickou ukázkou, že urbanizace a využívání krajiny mohou být ohleduplné vůči životnímu prostředí. Přímo ve městech může být stezka prostorem pro přírodní prvky, zeleň a vodní plochy a tím zlepšovat životní prostředí sídel. Stezka ve spojení s řekou může být důvodem a příležitostí pro péči o čistotu řeky a stav břehové vegetace Stezka může přispět i k ochraně přírodně cenných lokalit jednoduše tím, že informuje uživatele o důvodu, proč dané místo obchází. V krajině může být stezka osou pro vegetační větrolamy a biokoridory. Stezka může být způsobem výchovy a osvěty pro získávání veřejné podpory pro realizaci územních systémů ekologické stability. V některých případech může být stezka součástí protierozních opatření a požárních bariér. Osvěta a vzdělávání na stezkách Stezka obvykle spojuje několik typů prostředí a tím se stává otevřenou třídou plnou učebních pomůcek z přírodních, historických i ekonomických předmětů Stezka může být projektem komunity nebo místních spolků, do kterého se mohou úspěšně zapojit i školy a dětské kroužky. Stezka je dobrou příležitostí seznámit uživatele na odpočinkových místech s myšlenkami ochrany prostředí a místními zajímavostmi. 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.4 Greenways - zelené stezky a jejich funkce v systému 10

12 obr.? Plzeň Stezky za kulturou a historií Stezky pro šetrnou turistiku: Přínos stezek pro vyšší kvalitu našeho života: Stezky spojující historicky zajímavá místa mohou přispět ke zvýšení povědomí lidí o kulturním dědictví Stezky se mohou stát demonstrační trasou pro interpretaci génia loci daného místa Návštěvnost stezek může být impulsem k ochraně opomíjených památek v jejich okolí Stezky mohou být ateliérem a výstavní síní pro vhodná umělecká díla Stezky adoptují řadu malých památek ve svém okolí a vytvoří dobré podmínky pro jejich obnovu a údržbu Stezky jsou nezbytnou vybaveností pro turistiku typu lidé k lidem, umožňující návštěvníkovi bezprostřední kontakt s přírodním i sociálním prostředím. Stezky svým charakterem více vyhovují individuální a skupinové turistice, která nevyžaduje velké hotely a hromadnou dopravu. Umožňují rozptýlit návštěvnost, monitorovat pohyb a zájem návštěvníků a respektovat únosnou návštěvnost environmentálně citlivých míst. Stezky na sebe poutají turistickou vybavenost bez velkých koncentrovaných investic, s vysokým podílem malých provozovatelů služeb Stezky umožňují přímý kontakt s místními výrobci a producenty tradičních výrobků a služeb v jejich původním prostředí. Stezky jsou přirozenou cestou pro překračování hranic států, regionů i komerčních stereotypů. Stezka může být výrazem hodnot místní komunity a jejího vztahu k životnímu prostředí. Stezka se může stát velmi důležitým prvkem tváře místa, obce nebo města, doslova může formovat jeho charakteristiku, jeho výraz. Vybavenost stezky může být i projevem estetického cítění a výtvarného názoru svých tvůrců a uživatelů. Stezka je příležitostí pro rozvoj drobných služeb a zvýšení ekonomické hodnoty přilehlých míst. Stezka může být bránou, kterou vstupuje přírodní prostředí do urbanizovaných lokalit a výpadovkou z města do přírody. Stezka je prostorem pro setkávání místních lidí a pro jejich společné rekreační a pohybové aktivity. Stezka je symbolem i praktickou výbavou pro zdravý pohyb a bezpečnou dopravu. Stezka je výzvou k sousedství a navazování kontaktů. Komu zelené stezky/greenways slouží a kdo by je měl podporovat Automobilová doprava se stala nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší v městských sídelních aglomeracích. Rozumný systém místních stezek pro pěší a cyklisty se pro mnohé lidi stane vyhledávanou alternativou pro krátké cesty v okolí bydliště. Umožní jim přece bezpečně a rychleji než autem dojet do práce, za nákupem nebo do školy. Udělají to rádi, protože tím posílí svou kondici, sníží hluk a emise ve svém okolí a přispějí ke snížení spotřeby energie. Studie o stezkách, Federální úřad pro dálnice USA Každá dobře navržená Greenways může vskutku oslovit velké množství jednotlivců a zájmových skupin a prospět realizaci jejich cílů. Myšlenka Greenways je srozumitelná a její praktický užitek velmi přesvědčivý. Lidé z měst Studenti a žáci. Všichni, zejména věková skupina od 6 do 16 let, vyhledávají jakékoliv možnosti pohybu v okolí svého bydliště. Denně i několikrát absolvují cestu z domu do školy, družiny nebo zájmového kroužku po stejné cestě. Právě pro ně vznikl v Anglii a Spojených státech amerických program Bezpečné stezky do škol, spojující problém bezpečnosti, mobility a změny životních postojů vůči automobilizmu. Lidé zaměstnaní do vzdálenosti 5 km od svého bydliště. Tato vzdálenost je ideální pro dojížďku na kole, zejména pokud vede po bezpečné komunikaci oddělené od frekventovaných silnic. Úspora času a finančních prostředků je v porovnání s používáním auta a hromadné dopravy opravdu přesvědčivá. Matky s dětmi, školky, skautské a další dětské oddíly. Na Greenways a v její bezprostřední blízkosti by měli najít dostatek prostoru pro procházky, dětské hry a aktivity. Rodiny fandící krátkým výletům. Greenways v blízkosti bydliště se může stát pravidelnou trasou rodin s dětmi, které by jinak za svými krátkými denními výlety musely vyjíždět na vzdálenější místa. Rekreační sportovci a lidé ohroženi sedavým způsobem života. Mít či nemít v blízkosti domu vhodný prostor k fyzickým aktivitám je pro velkou většinu lidí totéž jako otázka: jít či nejít sportovat. V průzkumech veřejného mínění uvádí mnoho lidí právě obtíže při hledání vhodného místa k pohybu a sportu jako významný důvod své pasivity. Tělesně postižení a méně pohybliví lidé. Neexistence vhodných bezbariérových prostor a prostranství je pro mnoho vozíčkářů a seniorů příčinou jejich domácího vězení. Stezky mohou tento problém řešit vytvořením bezpečné cesty ode dveří domu až po cílové místo. Turisté a sportovci: Jednodenní výletníci. Pokud je Greenways bezpečnou zelenou výpadovkou z města do krajiny, určitě vyláká mnoho lidí na sobotní nebo nedělní výlet. V průzkumech veřejného mínění mnoho lidí uvádí, že sice vlastní kolo, ale jezdí s ním jen příležitostně, protože vlastně nemají kam pravidelně jezdit. Víkendoví turisté. Rozsáhlejší systém stezek a turistických tras je oblíbeným cílem rekreantů a turistů. Do vzdálenosti 20, 50 a pro některé i 100 km je to příležitost strávit zajímavý a prospěšný víkend. Zvýšením bezpečnosti a atraktivity stezek a tras se určitě ještě víc zlepší poměr mezi domasedy a poutníky. Turisté na dovolené. Počet turistů, kteří tráví mnoho dní své dovolené v sedle kola, roste po celém světě každou sezónu. Konkurence regionů v nabídce bezpečných stezek a odpovídajících službách je velká. Prosadit se v této konkurenci znamená budovat opravdu cyklistický ráj, kde to bez vyčleněných a vybavených turistických koridorů s páteřními stezkami typu Greenways nepůjde. Sportovci. Lidé zaměřeni především na svůj fyzický výkon nemusí nutně vyhledávat to, co nabízí Greenways bezpečnost, atraktivitu a vybavenost. Sdílet stezku s rekreanty a dětmi může být pro ně naopak nevýhodou. Pokud však budou právě oni cílovou skupinou uživatelů, může mít Greenways například formu velmi kvalitní stezky, vhodné v zimě i v létě pro běh na lyžích (v létě samozřejmě na kolečkových lyžích). Podnikatelé a poskytovatelé služeb: Služby a servis podél Greenways. Pro podnikavé nabízí Greenways nepřeberné množství příležitostí, od prodeje zahrádkářských a zemědělských přebytků, přes občerstvení, sportovní servis a půjčovny až po zprostředkování ubytování a ubytovací služby samotné. Ubytování a stravování. Hotely, pensiony, kempy, ubytovny, restaurace, hospody, bistra a soukromí ubytovatelé by měli pamatovat, že nabízí služby specifické skupině klientů. Kategorie služeb přátelských cyklistům je už známá v mnoha zemích světa. Tato zařízení nabízí servis, služby a informace, jenž jsou pro cykloturistiku užitečné. Pro Českou republiku připravil program Greenways obdobnou metodiku pro certifikaci těchto služeb pod názvem Cyklisté vítáni. Informační centra a prodejny místních výrobků. Informace o okolí, službách a zajímavostech lze efektivně spojovat s prodejem různých produktů místních výrobců. Turistická informační síť se tak současně stává marketingovou a prodejní sítí řemeslníků, pěstitelů a různých živnostníků v regionu. Turistické kanceláře a cestovní agentury. Zprostředkování ubytování, půjčení sportovních potřeb nebo převoz větších zavazadel může být službou poskytovanou cestovními kancelářemi. Na Greenways které nabízí dostatek zajímavostí a služeb, může cestovní kancelář vystavět některé ze svých turistických produktů - balíčků všech potřebných služeb pro několikadenní dovolenou. V České republice tímto způsobem nabízí několik produktů např. cestovní kancelář pro Greenways Praha Vídeň. Nabídka obsahuje až 18 tématických cest v koridoru Greenways (památky, příroda, česká hudba, české sklo apod.) Provozovatelé kulturních zařízení. Pro majitele a provozovatele hradů, zámků, muzeí, arboret, historických zahrad, technických památek, archeologických nalezišť nebo galerií je stezka typu Greenways výzvou ke spolupráci. Tyto památky se mohou stát perlami na náhrdelníku stezky a dát jí smysl i obsah. Dovozci a prodejci kol. V souladu se svým podnikatelským záměrem mohou významně přispět k popularizaci nejen sportovního, ale hlavně každodenního využívání kol a stezek připravených pro ně. Vlastníci pozemků podél Greenways. Podle statistických údajů amerických realitních agentur je cena pozemků ležících podél Greenways v průměru o 6% vyšší než pozemků v širším okolí. Tento komerční efekt se nesporně časem prosadí i v našich podmínkách. Příkladem mohou být manželé K., kteří zakoupili objekt v obci Nový Přerov na česko-rakouské hranici, nebo pan J., vlastnící mlýn přímo na frekventované cyklostezce u Brna. Jejich záměrem je poskytovat služby pro uživatele stezky vedoucí kolem a tím mimo jiné - patřičně zhodnotit cenu svých nemovitostí. 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.4 Greenways - zelené stezky a jejich funkce v systému 11

13 nemovitostí. Kdo by měl Greenways prosazovat a podporovat? Formální i neformální profesní a zájmové skupiny a organizace: Iniciativní jednotlivci a skupiny iniciátoři Greenways. Lidé, sdružení a organizace zasazující se o zlepšení životního prostředí, péči o dědictví, práva slabších na silnicích a jiné ochranářské aktivity. Zájmové skupiny a spolky uživatelé Greenways. Turisté, sportovci, organizace ČSOP, sdružení rodičů a přátel škol, okrašlovací spolky, všichni, kteří hájí zájmy budoucích uživatelů. Obce, jejich zastupitelé a orgány. Měly by naslouchat potřebám obyvatel a přenášet je nejen do svých volebních programů, ale i do své každodenní práce. Otázka infrastruktury pro dopravu, volný čas nebo turistiku jistě nechybí v žádném programu rozvoje obcí a měst. Školy, učitelé, žáci a rodiče. Greenways je pro ně nejen bezpečnou stezkou, ale i každodenním zážitkem a vytvářením vztahu ke svému prostředí. Lékaři. Mají nejvíc jasných argumentů a přesvědčivých statistik o následcích životního stylu s nedostatkem pohybu. Mají zpracovány programy prevence a s podporou národní politiky péče o zdraví obyvatel by mohli v každém městě a v každé obci požadovat více jednoduchých a přístupných prostor pro pohyb, trénink a rekreaci. Supermarkety, obchody a různá centra služeb. Vybudování dopravní, parkovací a obslužné infrastruktury pro cyklisty je nesrovnatelně levnější a společensky významnější než vybudování stejné infrastruktury pro auta. Navíc je možné rozlehlý prostor kolem supermarketů využít pro zřízení dopravního dětského hřiště či dráhy pro kolečkové brusle, včetně půjčovny. Národní sítě a velká sdružení. Asociace zdravých měst, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova, Svaz ochránců přírody a mnoho dalších. Vydávají informační a metodické materiály pro své členy a širokou veřejnost, kde je prostor pro příklady užitečných stezek. Adoptuj Greenways! Program Adoptuj Greenway je výzvou pro organizace, firmy a jednotlivce k převzetí dobrovolné péče o konkrétní úsek Zelené stezky. Přispějte i vy k čistotě, bezpečnosti a celkové péči o stezku, staňte se ochráncem, partnerem nebo sponzorem své Greenway. Dejte o sobě vědět návštěvníkům stezky a přispějte k jejich pohodě. Co znamená adoptovat Greenway Znamená to uzavřít dohodu se správcem nebo vlastníkem Zelené stezky o spolupráci na zajištění péče o stezku v určitém, přesně vymezeném, úseku a převzetí dohodnutých závazků. Kdo může adoptovat Greenway a co z toho má Adoptovat Greenway může jakákoliv organizace, spolek nebo jednotlivec, který se tím zaváže věnovat svůj čas, materiální podporu nebo finance pro zajištění údržby nebo rozvoj stezky. Pomáhá tím zajistit především bezpečnost, čistotu a údržbu stezky. Základními formami pomocí může být např.: Kontrola značení, hlášení vad, případně jeho údržba Pravidelný jarní a podzimní úklid (začátek a konec sezóny) Vysazování květin podél stezky, pletí a či zalévání Instalování krmítek pro ptáky, vývěsních desek pro informace o aktivitách na stezce (po odsouhlasení správcem stezky) Menší krajinné úpravy podél stezky Odstraňování grafitti apod. Formy adopce Greenway Každý může adoptovat svůj úsek Greenway podle svých možností. Dohody o adopci se uzavírají s organizací odpovědnou za celou stezku a přesně vymezí závazky a způsob spolupráce obou stran. Základní formy adopce Greenway jsou: Ochránce Greenways - vhodné pro individuální osoby, sportovní kluby, školy, mládežnické oddíly apod. Ochránce se zavazuje k pravidelné kontrole svěřeného úseku, sledování kvality značení, poškození povrchu stezek, a k iniciativě při jejich odstraňovaní. Zjištěné závady a návrhy postupují manažérovi stezky, který zajistí jejich odstranění. Partner Greenways - vhodné pro organizace, firmy i jednotlivce, kteří mohou zajistit technické a materiální prostředky k údržbě a zlepšování stavu daného úseku stezky. Znamená to poskytnutí potřebné techniky, nářadí, pracovních sil a materiálu. Partner tím zajišťuje veškerou péči o svoji Greenway. Hodnota poskytnutých služeb a materiálu je darem a může být odečtena ze základu daně dárce. Sponzor Greenways - vhodné pro firmy a instituce, schopné finančně přispívat k zajišťování údržby, rozvoji a propagaci určitého úseku Greenway. Sponzor poskytuje pravidelně, jednou ročně finanční prostředky na účet organizace zajišťující rozvoj celé stezky. Použití těchto prostředků je průkazně doloženo dárci, který je jako dar může odečíst ze základu své daně. Jak se ucházet o adopci Greenway? Bydlíte blízko Zelené stezky nebo máte svůj oblíbený a často navštěvovaný úsek některé z Greenways? Chcete pomoci s udržováním dobrého stavu této části Greenway nebo máte nápady na její zlepšení? Vyhledejte na internetových stránkách organizaci odpovědnou za celou stezku, nebo se obraťte na manažéry programu Greenways v brněnské a pražské kanceláře Nadace Partnerství. Oba způsoby Vás přivedou k manažerovi příslušné Greenway, který Vám nabídne schůzku a uzavření dohody o spolupráci. Jak jinak pomáhat Zeleným stezkám Greenways? Jezdíte rádi po Zelených stezkách? Rádi byste pomohli, ale nemáte možnost adoptovat svoji Greenway? Tady je pár dalších návrhů: Znáte někoho, kdo může adoptovat Greenway? Poraďte mu co může udělat pro stezku. Měli jste na Greenways krásný zážitek? Napište nám ( napište do novin, oslovte své poslance se žádostí, aby podpořili více projektů Greenways ve Vašem okolí a v České republice vůbec. Máte hezké fotografie nebo video záznamy z Greenways? Pošlete nám je, použijeme je k propagaci. Pozvěte na stezku Vaše známé a přátele. Pošlete nám jakýkoliv nápad na zlepšení Zelené stezky. Podělte se se svými zkušenosti a názory prostřednictvím našeho diskusního fóra ( Adoptující organizace a osoby jsou s jejich souhlasem zveřejněni na informačních panelech v terénu a na internetových stránkách stezky. Toto zveřejnění může mít formu firemní reklamy nebo propagace konkrétní organizace. Adopcí Greenway pomůžete zkrášlovat okolí stezek v obcích i krajině a svým příkladem vést lidi k dobrovolné péči o životní prostředí. 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.4 Greenways - zelené stezky a jejich funkce v systému 12

14 2.1 Navržené typy cyklistických komunikací a dopravně technických opatření Obecné zásady návrhu a přehled navržených cyklistických komunikací Pro cyklistickou dopravu musí být v sídelním útvaru vytvořena ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů včetně širších regionálních vazeb. Trasy pro cyklisty mají být zřizovány všude, kde to prostorové podmínky místních komunikací umožní. Cyklistický provoz se ve vztahu k ostatním účastníkům dopravy navrhuje jako sloučený nebo oddělený. V provozu sloučeném jsou cyklisté vedeni ve společném prostoru s ostatními účastníky dopravy (jízdní pruh pro cyklisty, pruh, pás nebo stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem nebo s rozděleným provozem), v provozu odděleném jsou vedeni po pruzích nebo pásech pro cyklisty v prostoru místní komunikace (v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru), nebo po samostatných stezkách pro cyklisty mimo prostor místní komunikace (po místních komunikacích funkční podskupiny D2). Oddělený provoz lze doporučit zvláště za těchto podmínek: na místních komunikacích s návrhovou rychlostí motorových vozidel nad 50 km/h (zde by měl být cyklistický provoz veden na samostatných stezkách pro cyklisty, případně v přidruženém dopravním prostoru) na novostavbách místních komunikací funkční skupiny B při rekonstrukcích místních komunikací funkční skupiny B na pruzích nebo pásech v hlavním i přidruženém dopravním prostoru vždy, kdy dimenze prostoru místní komunikace situování umožní v odůvodněných případech na novostavbách komunikací funkční skupiny C pokud dimenze prostoru místní komunikace situování pruhů nebo pásů pro cyklisty neumožní, je nejvhodnějším řešením náhradní trasa, která zajistí kontinuitu sítě cyklistických komunikací, nebo se vytvoří příznivé podmínky pro společný provoz např. snížením dovolené rychlosti v úsecích se zvýšenou nehodovostí cyklistů Pro obecné návrhy cyklistických tras (zejména nově zřizovaných) příslušného města je žádoucí se snažit respektovat následující doporučení a zásady: pro návrh trasy je nejdůležitější bezpečnost cyklisty (proto je třeba uplatnit na trase takové projekční prvky, které budou předcházet možným střetům cyklistů s ostatními účastníky dopravy, zejména pak s motorovými vozidly) cyklistická trasa by měla vést vždy po komunikaci s povrchem, který umožňuje hladký průběh jízdy (tzn. vyloučit z cyklistických tras komunikace s dlažebními kostkami, betonovými panely s velkými a nezarovnanými spárami atd.) v případě, že nelze na části trasy zajistit splnění obou předchozích podmínek, zvolit trasu delší po jiných komunikacích, které budou těmto podmínkám vyhovovat (nikdy při návrhu cyklistické sítě nepreferovat krátká spojení na úkor bezpečnosti ani na úkor kvality povrchu a komfortu jízdy) krátké úseky s většími podélnými sklony zcela určitě na cyklistické trase nepředstavují problém (jak se u nás zpravidla v současnosti všeobecně míní) Při návrhu cyklistické trasy do dopravního prostoru stávající místní komunikace je žádoucí vždy zvážit možnosti vymezení části tohoto prostoru pouze cyklistům, a to v těchto prioritách: zřízení cyklistické komunikace v přidruženém dopravním prostoru (tj. samostatné cyklistické stezky nebo stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem) vedení cyklistické trasy pomocí vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru s přihlédnutím k existenci parkovacích míst (snažit se umísťovat tento pruh výhradně za podmínek, že na příslušné straně komunikace nebudou žádná parkovací místa a pokud na takové komunikaci parkovací místa budou, lze umístit cyklistický pruh na danou komunikaci pouze výjimečně a to při individuálním posouzení dané lokality) vedení cyklistické trasy hlavním dopravním prostorem bez jakýchkoli úprav (fyzických nebo aspoň pomocí vodorovného dopravního značení) realizovat ve městech pouze na komunikacích funkční skupiny D nebo funkční třídy C3 (charakter provozu motorové dopravy na těchto komunikacích je takový, že cyklisty zpravidla nijak neohrožuje a nebudí u cyklistů obavy takovou komunikaci použít k jízdě na kole v hlavním dopravním prostoru) Charakteristiky navržených typů cyklistických komunikací Stezky pro cyklisty Samostatné stezky pro cyklisty (viz obr.1) se většinou navrhují tehdy, když je z důvodu územního, ekonomického a zejména vyšší bezpečnosti lépe vést cyklisty při větších intenzitách cyklistické dopravy po samostatných stezkách pro cyklisty, tedy striktně oddělených od motorového a pěšího provozu. Tyto stezky se doporučuje zřizovat i tehdy, když lze na základě dopravně sociologických průzkumů očekávat vyšší intenzity cyklistického provozu (např. když se pro tento provoz vytvoří nebo už jsou vhodné podmínky, jako je rovinatý terén, větší podniky a závody na okraji sídelního útvaru, tradice atp.). Trasy pro cyklisty se doporučuje zřizovat i v místech k tomu vhodně uzpůsobených, např. po chodnících či pěšinách, které nejsou chodci využívány, resp. které chodci nejsou zvyklí využívat. Stezky pro cyklisty mohou být vedeny ve zcela nezávislých trasách, nebo v souběhu s místními komunikacemi funkčních skupin A, případně B (viz obr. 2). V zájmu bezpečnosti a v zájmu ochrany životního prostředí jejich uživatelů by měly být při souběžném vedení odděleny od hlavního dopravního prostoru místních komunikací funkční skupiny A zeleným pásem o minimální šířce 8,00 m. U komunikací funkční skupiny B je možné šířku zeleného pásu snížit až na 3,00 m (k tomu by však nemělo dojít při rozdílném výškovém nebo prostorovém vedení obou těchto souběžných komunikací). obr. 1 Prostějov Samostatné stezky pro cyklisty lze navrhnout s jízdním pásem pro cyklisty v šířce odpovídající charakteru (viz obr.3 a obr.4) a intenzitě cyklistického provozu a lze je vést zcela samostatně, nebo mohou sledovat (směrově i výškově) místní komunikaci. V odůvodněných případech může být stezka pro cyklisty navržena pouze s jedním jízdním pruhem. obr. 3 Samostatné stezky pro cyklisty (obousměrný provoz) obr. 2 Veselí nad Moravou obr. 4 Samostatné stezky pro cyklisty (dva jednosměrné pruhy) 2.1 Navržené typy cyklistických komunikací a dopravně technických opatření 13

15 Ve stísněných podmínkách a při návrhové, případně dovolené rychlosti motorových vozidel do 30 km/h se šířka bezpečnostního odstupu může snížit z 0,50 m na 0,25 m (hodnota v závorce na obr. 3 a obr. 4 ). Stezky pro cyklisty vedené v samostatné trase jsou zpravidla dvoupruhové obousměrné. Protisměrné pruhy na jízdním pásu stezky pro cyklisty mají být odděleny bezpečnostním odstupem a vodorovným dopravním značením. V odůvodněných případech (při malých intenzitách cyklistického provozu do 20 cyklistů/h v obou směrech) mohou být stezky pro cyklisty obousměrné jednopruhové Stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem Provoz na stezkách pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem (viz obr. 5 a 6) za jistých okolností může být podstatně nebezpečnější než společný provoz chodců a cyklistů na stezkách pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem. Je to tam, kde chodec není dostatečně dobře informován, že příslušná komunikace nebo její část, do které vstupuje, je vyhrazena pouze cyklistům. Cyklista zde má přednost, jede rychle, vědom si jen pro něj vyhrazené obr. 5 Příbram komunikace a střet pak v takových případech může končit i tragicky. Nejnebezpečnější bývá místo, kterého se chodec snaží rychle dosáhnout (např. zastávka hromadné dopravy), kolem něhož je vedena samostatná komunikace pro cyklisty a samostatný chodník. Chodec musí být důrazně upozorněn, že vstupuje na komunikaci pro obr. 6 Plzeň cyklisty, která je relativně úzká (ve srovnání s pozemní komunikací určenou pro dopravu motorovými vozidly), a proto mýlí chodce. Ti na ni často vstupují jako na svůj chodník, zejména když nejsou místními znalci. V tom je rozdíl proti širší komunikaci, která je určena pro dopravu motorových vozidel a která je obvykle od chodníku výrazněji oddělena. Čím je však užší komunikace určená pro dopravu motorových vozidel, tím více chodců do ní nejen vstupuje, ale běžně ji k chůzi užívá, což je typickým úkazem v historických částech měst. V tomto případě se chodec pohybuje neukázněně a tedy neoprávněně mimo chodník a používá komunikace určené pro dopravu motorových vozidel i cyklistů, i když k tomu není nucen. Cyklista je v těchto případech oprávněn použít zvonek. Jiná situace nastává, jestliže je chodec do komunikace určené pro dopravu motorových vozidel a cyklistů vytlačován např. neoprávněným parkováním aut na chodnících úzkých uliček nebo při dočasné stavební činnosti. V tomto případě je chodec nucen vstoupit do komunikace určené pro dopravu motorových vozidel i jízdních kol. Blíží-li se automobil, je chodec varován resp. upozorněn hlukem vozidla. Cyklista se však přibližuje tiše a nebývá chodci obvykle vnímán. Měl by se proto chovat ohleduplně, jako kdyby byl na komunikaci se sdruženým pěším a cyklistickým provozem, nezvonit, slušně požádat o možnost průjezdu a případně s kola seskočit. Každopádně tedy v takovém prostředí musí být cyklista vůči chodci zvlášť opatrný. Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty u stezek pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem by měl být zřízen hmatný pás o šířce 0,30-0,40 m (viz obr. 7 a obr. 8). Tento hmatný pás je součástí pásu pro chodce. Zřetelné oddělení obou pásů má být dále zdůrazněno např. barevně, materiálem obr. 8 Samostatné stezky pro cyklisty a chodce obr. 7 Jednosměrný pruh pro cyklisty mezi pásem pro chodce a postranním dělícím pásem obr. 9 Jízdní pruh pro cyklisty podél pruhu pro chodce a podél ojedinělých překážek obr. 10 Jednosměrný pruh/pás pro cyklisty mezi pruhem/pásem pro chodce a jízdním pruhem krytu, zeleným pásem, vodicí čarou, výškovým rozdílem (max. 20 mm), v odůvodněných případech mohou být pásy odděleny dokonce zábradlím vysokým do 1,30 m. Ve stísněných podmínkách a při návrhové, případně dovolené rychlosti motorových vozidel do 30 km/h se šířka bezpečnostního odstupu může snížit z 0,50 m na 0,25 m (hodnota v závorce viz obr. 9). Pokud jsou podél jízdního pruhu pro cyklisty v přidruženém dopravním prostoru podél obruby umístěny ojedinělé překážky (např. sloupy veřejného osvětlení, stromy, dopravní značky), je žádoucí zvětšit bezpečnostní odstup tak, aby zůstal zachován odstup 0,25 m od překážky (viz obr. 9 a obr. 8). Šířka jízdního pruhu pro cyklisty se může v odůvodněných případech v zájmu zvýšeného komfortu pohybu cyklistů a umožnění předjíždění zvětšit z šířky 1,00 m na 1,50-2,00 m (hodnota v závorce viz obr.10). V odůvodněných případech se může v přidruženém dopravním prostoru navrhnout místo jednosměrného pruhu pro cyklisty obousměrný pás o minimální šířce 2,50 m (viz obr. 9 a obr. 8). Obousměrný jízdní pás na stezkách pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem (viz obr. 11) je vhodné navrhnout v těchto případech: důležité zdroje a cíle leží na stejné straně komunikace bezpečné křížení komunikace není možné strana komunikace s jízdním pásem pro cyklisty je v delším úseku volná bez vjezdů, zastávek a křižovatek jedná se pouze o krátký souběh s danou komunikací na příslušné straně komunikace navazuje další cyklistická komunikace 2.1 Navržené typy cyklistických komunikací a dopravně technických opatření 14

16 obr. 11 Přerov obr. 12 Ostrava obr. 13 České Budějovice obr. 14 Společná obousměrná stezka pro chodce a cyklisty při nízkých intenzitách chodců a cyklistů v území neurčeném k zastavení Stezky pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem Chodníky se soustavnou nebo často vysokou frekvencí chodců by pro cyklistický provoz neměly být vyčleněny v době této vysoké frekvence, avšak mimo tuto dobu by mohly být i pro cyklistickou dopravu využitelné, což lze vyznačit vhodnou dopravní značkou doplněnou dodatkovou tabulkou s časem buď povolujícím nebo zakazujícím jízdu na kole. Pozorováním bylo zjištěno, že cyklisté, kteří jedou účelově, tj. od dopravního zdroje (např. z bytu nebo domu) k dopravnímu cíli (např. na pracoviště), mají vztah k chodcům zcela jiný než např. děti jezdící bez účelu nejčastěji v parcích, kde je hodně chodců. Při rozhodování o společném užívání komunikace cyklisty i chodci, tedy vyznačení takové komunikace dopravní značkou č. C9a Stezka pro chodce a cyklisty, je vhodné dbát navíc následujících podmínek a doporučení: na stezkách pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem se doporučuje použít informační pruh nebo zbarvení povrchu podobně jako u stezek pro cyklisty (viz obr. 12) při novostavbě popřípadě při rozšiřování celé komunikace je správné počítat s výstavbou nové cyklistické komunikace Pro zvýšení bezpečnosti na těchto stezkách se sloučeným provozem je vhodné dále doporučit: vytvořit při okraji chodníku se sloučeným provozem jinak zbarvený nebo zpevněný pruh (viz obr. 12) vyznačit v celé šířce chodníku piktogramy cyklisty a chodce, zkosit obrubníky a vyznačit zvlášť přechody pro chodce a přejezdy pro jízdní kola použít kryty, které nevyhovují velkým rychlostem cyklistů, ale které je od používání chodníku neodradí Stezky pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem (viz obr. 13) mají mít šířku minimálně 3,00 m. V odůvodněných případech lze připustit i menší šířku, nejméně základní šířku 1,00 m. Pokud intenzita provozu na stezce překročí 180 chodců/h, je vhodné rozšířit tuto stezku na 4,00 m, nebo se navrhnout stezku pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. Šířku stezek pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem lze dále navrhnout v závislosti na kombinaci intenzit pěšího provozu a cyklistické dopravy takto: šířka 1,00 m, pokud intenzita nepřesáhne v obou směrech 20 cyklistů/h a 50 chodců/h (viz obr. 14) šířka 2,00 m (ve stísněných poměrech 1,50 m), pokud intenzita nepřesáhne v jednom směru 250 cyklistů/h (viz obr. 15) šířka 3,00 m (ve stísněných poměrech 2,00 m), obr. 15 Společná stezka pro cyklisty a chodce obr. 16 Společné obousměrné stezky pro cyklisty a chodce pokud intenzita nepřesáhne v obou směrech 500 cyklistů/h a 180 chodců/h (viz obr. 16) Velmi důležitým kritériem při stanovení výkonnosti stezek pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem je koncentrace obou uživatelů na ploše (hustota), ta však v současné legislativě týkající se cyklistické dopravy v České republice zohledněna není. Výsledky vlastních průzkumů prováděných autory však ukazují, že před zřízením sloučeného cyklistického a pěšího provozu (bez vzájemného oddělení obou skupin účastníků provozu) na společné komunikaci je vždy žádoucí posoudit aspoň úseky s nejzatíženějším provozem chodců na splnění kritéria hustoty chodců. Tuto hodnotu lze získat ze snímkování dané části komunikace v krátkých časových intervalech (1 minuta nebo maximálně 5 minut). Cyklistický provoz by měl být pak povolen pouze v té části dne (ohraničené zpravidla celými hodinami), kdy maximálně 15% údajů o zjištěné hustotě chodců za hodinu překročí limitní kritérium hustoty, které lze na základě výsledků prováděných průzkumů (s přihlédnutím ke kvalitě cyklistického provozu i bezpečnosti obou skupin 2 účastníků smíšeného provozu) stanovit na 0,13 osob/m. Zároveň lze při splnění předchozího kritéria v návaznosti na další výsledky prováděných průzkumů doporučit prověření posuzované komunikace následujícím způsobem: intenzita pěší dopravy (přepočítaná na šířku 3m) v době povolení cyklistického provozu obr.?prerov nesmí překročit hodnotu 1000 osob/3m/h pokud je současná (nebo případně výhledová) intenzita cyklistické dopravy vyšší než 100 cyklistů/h, nesmí intenzita pěší dopravy (přepočítaná na šířku 3m) v době povolení cyklistického provozu překročit hodnotu 650 osob/3m/h Ve stísněných podmínkách a při návrhové, případně dovolené rychlosti motorových vozidel do 30 km/h se šířka bezpečnostního odstupu může snížit z 0,50 m na 0,25 m (hodnota v závorce viz obr. 14, obr. 15 a obr.16 ) Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty (v hlavním dopravním prostoru) Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru se navrhují při jeho pravém okraji (viz obr. 17). Vyhrazené cyklistické pruhy v hlavním dopravním prostoru jsou často považovány, zejména pro svou přehlednost, za výhodnější v oblasti křižovatek a vjezdů na pozemky či výjezdů z nich, zatímco v úsecích mezi křižovatkami mají tyto pruhy více nedostatků pro konflikty s parkujícími vozidly. Přednostmi těchto cyklistických pruhů vůči pruhům v přidruženém prostoru, resp. stezkám pro cyklisty jsou: obr. 17 Břeclav obr.?ostrava 2.1 Navržené typy cyklistických komunikací a dopravně technických opatření 15

17 obr. 18 Jízdní pruh pro cyklisty podél obrubníku lepší vzájemná viditelnost řidičů a cyklistů snižuje konflikty mezi odbočujícími řidiči a přímo jedoucími cyklisty, pokud ovšem stezka pro cyklisty, odsunutá od křižovatky není zvlášť zabezpečena (proto lze s touto výhodou polemizovat, neboť právě konflikt vpravo odbočujícího zejména motorového vozidla s přímo jedoucím cyklistou patří k nejnebezpečnějším, bez o h l e d u na zmiňovanou přehlednost pohybu cyklistů a motoristů) cyklistická doprava je v těchto případech vedena souběžně s motorovou dopravou, proto je obvykle j e d n o z n a č n ě stanovena přednost v jízdě konflikty cyklistů s chodci jsou méně pravděpodobné než u stezek pro cyklisty pro chodce zůstává více místa po stranách komunikace, přičemž mohou být účelně zúženy někdy předimenzované jízdní pruhy motorových vozidel cyklistické pruhy tvoří jen % nákladů potřebných na stezky pro cyklisty, mohou být zavedeny provizorně a pokud by nevyhovovaly, snadno zrušeny jízdní komfort a pružnost spojení se považuje u cyklistických pruhů za lepší než u cyklistických stezek, kde se uživatel častěji setkává s nerovným terénem a rušivými pevnými nebo pohyblivými překážkami Za nevýhody vyhrazených cyklistických pruhů ve srovnání s komunikacemi pro cyklisty v přidruženém dopravním prostoru můžeme považovat např.: při parkování na pravé straně může vzniknout nebezpečí při otvírání dveří, při zajíždění nebo vyjíždění z parkovacího stání předjíždění či vyhýbání je možné jen při vjetí cyklisty do jízdního pruhu motorových vozidel malý odstup od motorových vozidel vede k obecnému ohrožení podélnou dopravou s nepříjemným pocitem cyklisty ale i motoristy a k obtěžování cyklistů zejména spalinami Jízdní pruhy pro cyklisty se mají navrhovat zpravidla jako jednosměrné, základní šířka jízdního pruhu pro cyklisty je 1,00 m (viz obr. 18 ): při podélném sklonu ve stoupání přes 6% by měl být jízdní pruh rozšířen o 0,25 m pro umožnění vzájemného předjíždění se jednosměrný jízdní pruh může rozšířit na 1,50 m (při intenzitě cyklistů vyšší jak 60 cyklistů/h viz obr. 18 ) Ve stísněných podmínkách a při návrhové, případně dovolené rychlosti motorových vozidel do 30 km/h se šířka bezpečnostního odstupu může snížit z 0,50 m na 0,25 m (hodnota v závorce viz obr. 18). Podle příčného uspořádání se rozlišují 3 druhy vyhrazených cyklistických pruhů v hlavním dopravním prostoru cyklistické pruhy bez přilehlých parkovacích míst, cyklistické pruhy vlevo od parkovacích stání a cyklistické pruhy vpravo od parkovacích stání. Cyklistický pruh bez přilehlých parkovacích míst bývá nejobvyklejší (viz obr. 19). Cyklistický pruh se vytváří obr. 19 Břeclav obr. 20 Jízdní pruh pro cyklisty podél parkovacího pruhu obr. 21 Hluboká nad Vltavou obr. 22 Břeclav zpravidla zúžením dostatečně širokého jízdního pruhu. Při tomto řešení by měl být dopravními značkami vyznačen zákaz stání nebo zastavení motorových vozidel na dotyčné straně vozovky. Vhodná pro volbu cyklistického pruhu jsou ta místa, kde je nepatrná potřeba parkování (přitom nejde v žádném případě o odstavení vozidla) nebo kde je potřebné spíše zastavovat na opačné straně. Toto uspořádání je vhodné případ od případu i při konci stezek pro cyklisty, v zúžených místech a obloucích, pokud už vůbec toto řešení není zapojeno do celkového systému zařízení pro cyklistickou dopravu. Každopádně potřeba parkování musí být malá, protože jinak neustále hrozí stání vozidel, byť krátkodobé, navzdory administrativnímu zákazu. Jde tedy vlastně o prevenci plynulosti provozu v cyklistickém pruhu. Cyklistický pruh vlevo od parkovacích stání (viz obr. 20) je veden mezi jedoucími a parkujícími vozidly (viz obr.21). Toto řešení je lepší tam, kde se jedná spíše o dlouhodobě odstavená vozidla než krátkodobě parkovaná, neboť řidiči musejí věnovat zvýšenou pozornost nastupování, ale zejména vystupování, aby neohrozili cyklisty dveřmi nebo aby se sami s cyklisty nestřetli. Aby vliv parkujících vozidel na jízdu cyklistů byl co nejmenší, je účelné zbarvit cyklistický pruh červeně. Cyklistický pruh vpravo od parkovacích stání bývá nejméně volené řešení a svým charakterem se spíše přibližuje stezce pro cyklisty. Odděluje cyklistu od jízdního pruhu pro motorová vozidla. Podmínkou je důsledná kontrola parkujících vozidel tak, aby nezasahovala do cyklistického pruhu, protože pak je cyklistický pruh přerušen, neboť cyklista se nemá kam vyhnout (může se stát jen chodcem a obejít místo po chodníku). Vodicí proužek a dostatečná šířka cyklistického pruhu, která umožňuje vyhýbání a předjíždění, je zde ještě důležitější než u cyklistických pruhů vlevo od parkovacích stání. Parkující vozidla nebo stanovená parkovací stání tvoří v podstatě dělicí pruh, který tak vymezuje spíše stezku pro cyklisty než cyklistický pruh. U křižovatek a vjezdů na pozemky musí být bráněno v parkování vozidel, aby cyklisté i řidiči měli lepší výhled. Při zvýšené frekvenci parkujících vozidel dochází ke křižování řidičů, ale i cestujících v automobilech s cyklisty. Zejména při výstupu řidičů a cestujících vpravo z automobilů může dojít ke konfliktu s cyklistou. Toto řešení je nebezpečné a v současnosti se příliš nedoporučuje. Povrch vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty se doporučuje realizovat jako asfaltový a měl by být odlišen od přilehlého jízdního pruhu barevně (např. cihlová červeň viz obr. 22), nebo strukturou povrchu. Jízdní pruh pro cyklisty má být zpevněn nejméně v šířce 0,75 m. 2.1 Navržené typy cyklistických komunikací a dopravně technických opatření 16

18 Obousměrný cyklistický provoz v jednosměrných ulicích V jednosměrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech umožněn průjezd v obou směrech (viz obr. 23). Takové uspořádání je možné použít jen na komunikacích funkčních skupin C nebo D1, a to jen v přehledných úsecích. Je-li v protisměru jednosměrné komunikace veden vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, potom lze použít stejné šířkové uspořádání jako ve standardních případech, avšak dále je žádoucí dodržet tyto podmínky: obr. 23 Pardubice obr. 24 Pardubice obr. 25 Karlovy Vary obr.? České Budějovice mezi jízdní pruh pro motorová vozidla a protisměrný vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty se vkládá bezpečnostní odstup 0,50 m vedení cyklistů v protisměru by nemělo být realizováno, je-li šířka jízdního pásu mezi obrubníky menší než 4,50 m (v odůvodněných případech při rekonstrukcích ve stísněných poměrech a při omezení dovolené rychlosti do 30 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na 4,00m v tom případě lze šířku bezpečnostního odstupu mezi jízdním pruhem pro motorová vozidla a protisměrným pruhem pro cyklisty snížit na 0,25 m a bezpečnostní odstup u obruby pak zrušit) provoz cyklistů v protisměru musí být zřetelně označen svislým i vodorovným dopravním značením (např. optické a plastické prvky, souvislá podélná čára, směrové šipky, symboly jízdního kola, zvýšený dělicí prvek viz obr. 24) Pokud je cyklistická trasa navržena do komunikace, která je pro motorovou dopravu vyznačena jako jednosměrná (a předpokládá se, že se tento stav zavedením cyklistické trasy nezmění), je optimální zachovat na této trase obousměrný provoz cyklistů při dodržení následujících priorit: zřízení (alespoň protisměrného) cyklistického pruhu v přidruženém dopravním prostoru dané komunikace (jako stezku pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem) v případě, že není dostatečná šířka k realizaci výše uvedeného řešení, je třeba vyznačit vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru v protisměru vůči jízdě automobilů možnost tohoto řešení je třeba podrobněji upravit včetně vhodného svislého dopravního řešení v legislativě s touto problematikou související další možností je vyznačení jednoho z chodníků na řešené komunikaci jako stezku pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem (pomocí svislých dopravních značek C9a a C9b) obr. 26 Jablonec nad Nisou Možné způsoby řešení cyklistické dopravy na okružních křižovatkách S navrhováním cyklistické dopravy na okružních křižovatkách zatím neexistují v České republice žádné zkušenosti, obecně však existují 3 různé principy řešení. Prvním způsobem je vedení cyklistických komunikací v přidruženém dopravním prostoru (společně s chodci) ve vztahu ke křižovatce toto řešení lze nalézt často například v Německu, ale jiživčeské republice (viz obr. 25 a obr. 26). Výhodou je relativně větší subjektivní bezpečnost cyklistů, nevýhodou může být případné zdržení cyklistů při přejíždění jednotlivých ramen křižovatky. Druhým způsobem řešení je vedení cyklistů skrz okružní křižovatku po jednopruhovém okružním pásu, společném pro motorovou i cyklistickou dopravu toto řešení se dnes uplatňuje zejména ve Švýcarsku a i v Rakousku. Pokud se na komunikacích ústících do okružní křižovatky, vyskytují cyklistické komunikace, doporučuje se je při tomto způsobu řešení zakončit cca 10 m před vnější hranou okružního pásu a cyklisty tak do jízdního pásu pro motorová vozidla navést ještě před křižovatkou. Při zřízení cyklistických pruhů přímo na okružním pásu, což se nejčastěji aplikuje například v Nizozemsku nebo také v Dánsku, jsou části dopravního prostoru okružní křižovatky určené pro cyklisty zpravidla vyznačeny červeným nátěrem na asfaltu. Kromě toho by měla oddělovat cyklisty od motorových vozidel fyzická úprava dlažby doplněná vhodným vodorovným značením bílé barvy. Na každém vjezdu do ramene křižovatky je samostatná cyklistická stezka směrově rozdělená fyzickým dělícím ostrůvkem, který má tvar podobný banánu. Na ramenech okružní křižovatky s cyklistickým provozem by měly být přechody cyklistů a pěších řešeny s pomocí příčných prahů, které pomohou snížit rychlost vozidel a přimějí řidiče věnovat pozornost přecházejícím chodcům a cyklistům. Pokud cyklistická trasa vede přes křižovatku, která je postavena nebo bude rekonstruována na okružní, lze s přihlédnutím na stávající mentalitu účastníků dopravy v České republice doporučit následující priority řešení: vedení cyklistů v přidruženém dopravním prostoru okružní křižovatky pokud na předcházející řešení není v přidruženém dopravním prostoru dostatek místa a cyklistickou trasu nelze vést jinudy, je žádoucí vyznačit na vnější hraně okružního pásu cyklistický pruh, který bude odlišen jinou barvou od zbývající vozovky převádění cyklistů přes okružní křižovatku bez jakýchkoliv úprav pro ně určených (přestože v některých zemích je toto řešení považováno za nejbezpečnější) v našich podmínkách v současnosti vůbec nerealizovat Cyklistická trasa Cyklistické trasy v hlavním dopravním prostoru, ve kterém není vyčleněn samostatný prostor pro cyklistickou dopravu se zásadně nedoporučuje navrhovat na místních komunikacích funkční třídy A1, A2 a B1. Ostatní místní komunikace funkčních skupin B, C mohou být integrální součástí sítě cyklistických tras. Podmínkou pro jejich využití je to, že neexistují pro cyklisty nějaké zvláštní překážky, jako objížďky, přerušení spojení, nerovný povrch, atd. Tyto komunikace jsou obvykle bez zvláštních zařízení pro cyklistickou dopravu a jsou zvlášť vhodné, pokud je na nich vyznačeno např.: omezení nejvyšší dovolené rychlosti zákaz stání optické vyznačení okrajů vozovky (motoristé se soustřeďují pak spíše ke středu vozovky, protože ve zvýšené míře mohou očekávat na jejím okraji cyklisty) zákaz průjezdu motorových vozidel a vjezdu nákladních automobilů Vedení cyklistické dopravy po místních komunikacích s menší intenzitou motorového provozu než 100 vozidel/h, má být nedílnou částí všech komplexně pojatých řešení cyklistické infrastruktury. S ohledem na nízkou intenzitu motorových vozidel se doporučuje je využívat pro obousměrný provoz cyklistů, i když tyto obslužné komunikace bývají obr. pro?ostrava motorový provoz jednosměrné. Výhodné pro vedení cyklistické dopravy jsou rovněž slepé ulice s průjezdem cyklistů. 2.1 Navržené typy cyklistických komunikací a dopravně technických opatření 17

19 2.2 Návrh sítě cyklotras TRASA A Vedení trasy Je vedena v severojižním směru s počátkem u železniční stanice Hranice na Moravě. Dále pokračuje ulicí Nádražní, Třídou 1.máje, z náměstí 8.května pak ulicí Komenského a ulicí Teplickou do Teplic nad Bečvou, kde navazuje na cyklotrasu Spojuje tak frekventovanou stanici na II. železničním tranzitním koridoru s centrem města a Teplicemi nad Bečvou. Spojení Hranic s lázeňským komplexem v Teplicích nad Bečvou je klíčové. Je třeba vytvořit bezpečný koridor pro chodce a cyklisty údolím Bečvy, který má potenciál stát se páteří rozvoje celé oblasti. Trasa A představuje jednu z variant napojení Teplic, kritickým místem je přejezd přes frekventovanou silnici I/35. Druhou variantou je trasa C3 (viz kapitola 2.2.8) Opatření na trase Opatření 1 parkování u železniční stanice obr. 27 Žst. Hranice na Moravě obr.? České Budějovice obr. 31 Třída 1. máje Opatření 6 vedení trasy na Třídě 1.máje-sever obr. 32 Třída 1. máje Na Třídě 1.máje (obr.31) od křižovatky s ulicí Nádražní po okružní křižovatku zřídit jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru ve směru z centra. V opačném směru vést cyklisty v přidruženém prostoru, stezkou pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem (obr.32). Opatření 7 vedení trasy na Třídě 1. máje-jih Výchozím místem trasy A je železniční stanice Hranice na Moravě, jako důležitý přestupní bod kombinované dopravy kolo-vlak. U železniční stanice parkuje v pracovní den cca 30 kol u venkovních stojanů (obr.27) a v úschovně ČD. Tento počet je možno ještě zvýšit jednak zlepšením přístupnosti nádraží pro cyklisty ze všech částí města, jednak zlepšením a rozšířením parkovací infrastruktury u železniční stanice. obr. 28 Chodník k autobusovému nádraží V následujícím úseku Třídy 1.máje až po Náměstí 8. května jsou tři křižovatky s odbočovacími pruhy (obr.33). Z toho důvodu budou cyklisté vedeni jednosměrným pruhem pro cyklisty v přidruženém prostoru souběžně s pásem pro chodce. V některých úsecích nebude třeba výraznějších stavebních úprav, např. před supermarketem Albert (obr.34) je šířka chodníku 4m, stačí vyznačit jednosměrný jízdní pás pro cyklisty o šířce 1m. Některé úseky chodníků na Třídě 1. máje je třeba rozšířit, aby vyhovovaly pro společný provoz chodců a cyklistů ve smyslu ČSN a zřídit přejezdy pro cyklisty. Opatření 2 umístění mapy Na Začátku trasy A je vhodné umístit mapu se schématem cyklistických tras a cyklostezek na území města Hranice, určenou především cykloturistům přijíždějícím do města vlakem. Opatření 3 vedení trasy k autobusovému nádraží Trasa povede po chodníku k železničnímu podjezdu (obr.28) a bude označena dopravní značkou C 9 (Stezka pro chodce a cyklisty). Variantně lze trasu vést po souběžné komunikaci. Šířka komunikace však neumožňuje oddělené vedení cyklistů a místo je nepřehledné. Opatření 4 vedení trasy kolem autobusového nádraží Za podjezdem lze pro cyklistickou dopravu využít nepoužívaný chodník po vnějším obvodu autobusového nádraží (obr.29). Chodník má šířku 3m, je tedy vhodný pro obousměrný provoz cyklistů. Doporučuje se nahradit stávající neudržované betonové dláždění asfaltobetonovým krytem. Opatření 5 vedení trasy v ulici Nádražní V ulici Nádražní (obr.30) je navrženo zřídit jízdní pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. Šířkové uspořádání komunikace (šířka vozovky 8,5 m) dovoluje zřízení jízdních pruhů pro cyklisty a zachování jízdního pruhu pro motorová vozidla o šířce 3m pro každý směr jízdy. obr. 29 Autobusové nádraží obr. 30 Ulice Nádražní obr. 33 Třída 1. máje Opatření 8 vedení trasy ulicí Komenského obr. 33 Masarykovo náměstí obr. 34 Třída 1. máje Šířkové parametry v ulici Komenského (obr.35) v zásadě neumožňují oddělený provoz cyklistů, nabízí se pouze využití pravobřežní komunikace (obr. 36) až k hotelu Central pro provoz cyklistů za předpokladu volby vhodného povrchu. V ulici Komenského se doporučuje v rámci rekonstrukce zavést opatření pro zklidnění dopravy, případně omezení rychlosti. Opatření 9 vedení trasy ulicí Teplickou Trasa je vedena bez stavebních opatření, zlepšení situace cyklistů zde lze dosáhnout dopravně-organizačními opatřeními. V zájmu bezpečnosti je nutno trvat na dodržování stávajících dopravních omezení, např. zákazu zastavení ( obr. 37). Navrhuje se rovněž omezení rychlosti, případně změna přednosti v jízdě hlavní silnicí by byla ulice Teplická v přímém směru. 2.2 Návrh sítě městských cyklotras 18

20 Opatření 10 přejezd přes silnici I/35 Při variantě pokračování trasy A do Teplic nad Bečvou je nutno zřídit bezpečný přejezd pro cyklisty přes I/35 na protější chodník. Chodník, přestože je dnes hojně využíván cyklisty má ovšem nedostatečnou šířku (1,8m), je třeba jej rozšířit ( obr. 38). Opatření 10 napojení trasy v Teplicích nad Bečvou Je třeba vyvolat jednání se zástupci obce Teplice nad Bečvou a Lázní Teplice nad Bečvou, a.s. o možnosti bezpečného cyklistického propojení s městem Hranice, připojení na cyklostezku Bečva, resp. o obecném přístupu k cyklistům (obr. 39) TRASA A1 obr. 35 Ulice Komenského obr. 36 Ulice Komenského obr. 37 Ulice Teplická Vedení trasy Trasa A1 je odbočkou hlavní trasy A. Trasa A1 je napojena na trasu A v místě křižovatky s ulicí Nádražní a vede ulicí Tovární do průmyslové zóny. Provoz cyklistů je zde především v ranní a odpolední špičce, nicméně ve špičkových hodinách projede až 300 cyklistů Opatření na trase Opatření 1 vedení trasy ulicí Tovární Šířkové uspořádání ulice Tovární (obr. 40) umožňuje zřídit jízdní pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. obr. 38 Chodník podél I/35 obr. 39 Teplice nad Bečvou obr.40 Ulice Tovární TRASA A Vedení trasy TrasaA2 je napojena na trasuav místě křižovatky s ulicí Nádražní a vede po zpevněné komunikaci kolem sídliště Jaslo (obr. 41) a dále ulicí Nová s napojením na trasu B Opatření na trase Opatření 1 vedení trasy kolem sídliště Jaslo Navrhuje se změnit stávající dopravní značení (obr. 41) na zákaz vjezdu motorových vozidel, případně zřídit značku C9, stezka pro chodce a cyklisty. V místě je třeba rovněž zřídit přejezd pro cyklisty přes ulici Nádražní. Opatření 2 vedení trasy ulicí Nová V ulici Nová (obr. 42) zřídit jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru ve směru z kopce, v opačném směru vést cyklisty v přidruženém prostoru, stezkou pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem s využitím stávajícího chodníku. obr. 41 Sídliště Jaslo obr. 42 Ulice Nová TRASA B Vedení trasy Od firmy Cement-Hranice, podél silnice I/47 na Cementářské sídliště, ulici Zborovskou, Náměstí 8.května, Šromotovo náměstí, ulici Purgešovu, Kpt. Jaroše, Třídu Československé armády, ulicí Hranickou do místní části Hranice IV-Drahotuše, v budoucnu naváže na cyklostezku Drahotuše-Slavíč Opatření na trase Opatření 1 - rozšíření chodníku podél silnice I/47 Stávající chodník (obr. 43 a 44) je třeba rozšířit pro společný provoz chodců a cyklistů, tzn. zřídit stezku pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem. obr. 43 Chodník podél silnice I/47 obr. 44 Chodník podél silnice I/ Návrh sítě městských cyklotras 19

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Cyklistická infrastruktura Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Úvod Mění se životní podmínky, posunují se potřeby a požadavky Jízdní kolo se stále více stává součástí každodenního

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 2. Témata, v jejichž případě možná není třeba změna legislativy, ale nutno ujednotit výklad (DI Policie ČR apod.) nutno řešit v novele vyhl. č. 30/2001 a odp.

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI Ing. Jaroslav Martinek Problémy s přípravou X vlastníků pozemků roztroušených po celém světě pozemkovou úpravou se pozemky mohou

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí)

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 1. Základní údaje k celému toku Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY

VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI STEZKY VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY 2. 9. 14. 9. 2009 Zpracoval: Kontakt: Partnerství, o.p.s. Údolní 33, 602 00, Brno společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl O, vložka 187 IČO: 26268817,

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR Iniciativy programu Greenways v ČR Průhonice 24.9.2009 Juraj Flamik Aktivity Nadace Partnerství Pomáháme nevládním organizacím, obcím, firmám a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat udržitelný

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy- Zašová Název stavebního díla: Katastrální území: Obec: Kraj: Vlastník díla: Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová Zašová, Veselá u Valašského Meziříčí

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest Jihočeský systém páteřních cyklistických cest NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY Dopravní systém CYKLOTRANS ČSAD JIHOTRANS Motto na úvod Předtím, než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se z lidské duše. Člověk

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více