MARKETINGOVÁ STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V REGIONU HRANICKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÁ STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V REGIONU HRANICKO"

Transkript

1 MARKETINGOVÁ STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V REGIONU HRANICKO Zpracovatel: Hranická rozvojová agentura, z.s. Tř. 1. máje 2063, Hranice Telefon: Září 2011

2 Obsah Úvodem... 3 Analytická část... 3 Analýza současného stavu cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko... 3 Typologie cyklistů... 5 Cyklostezky na území Hranicka... 8 Cyklotrasy IV. třídy na Hranicku... 9 Regionální cyklotrasy Nadregionální cyklotrasy procházející Hranickem Potenciál řešeného území Návštěvnost území Atraktivita území SWOT Analýza Strategická část Vize a návrhy rozvoje cyklotras v daném území Cílové skupiny Závěr... 28

3 Úvodem Marketingová studie cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko je zpracována v rámci projektu realizovaného v roce 2011 z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd (OP Přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko ). Projekt s názvem Rozvoj cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko a Dolině Malej Panwi realizovala Hranická rozvojová agentura spolu se dvěma polskými partnery Gminou Kolonowskie a Jemielnica. Tato studie navazuje na zpracovanou Doplňkovou analýzu potenciálu cestovního ruchu regionu Hranicko, která byla zpracována v roce 2009 v rámci dalšího projektu přeshraniční spolupráce ČR PR Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi. Cílem tohoto projektu bylo zavedení systému destinačního managementu v obou turistických lokalitách. Šlo o zavedení spolupráce veřejného a soukromého sektoru při propagaci regionálních aktivit a služeb. Dvouletý projekt byl ukončen v září Region Hranicko je region s bohatým potenciálem v oblasti cykloturistiky, ale zároveň poskytuje mnoho různých forem cestovního ruchu, od poznávacího, přes lázeňský až po kongresový. Společným cílem je vytvoření co nejlepšího prostředí pro návštěvníky a turisty Hranicka s bohatou nabídkou a kvalitní turistickou infrastrukturou. Analytická část Analýza současného stavu cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko Hodnota a potenciál cyklistiky Cyklistiku můžeme spojit jak s volným časem, cestovním ruchem, tak s rekreací. Pro zjednodušení terminologie se nejčastěji používá termín rekreační cyklistika, která zastřešuje všechna uvedená spojení. Rekreační cyklistika v České republice je téma velmi přitažlivé a aktuální. V dnešní době jsou lidé hnáni neodolatelnou touhou po co nejširším poznání, v co nejkratším možném časovém úseku a co nejlevnějším způsobem. Jízdní kolo se pro splnění těchto cílů stává univerzálním a přitom dostupným prostředkem. Rekreační cyklistika je z hlediska času i peněz příjemným, zdraví prospěšným a úsporným řešením. Na kole jsme bytostně spjati s prostředím, kterým projíždíme. Ať s městskou aglomerací nebo volnou přírodou. Přesouváme se mnohem rychleji než chůzí a přesto plně vnímáme lokalitu, již jsme

4 si určili za cíl poznání. Na kole navíc poznáváme sami sebe, svoji fyzickou i psychickou kondici, svoji vůli. I rekreační cyklistika se může stát pro určité jedince adrenalinovým sportem, jenž je v mnohých sportovních odvětvích současně preferenční podmínkou. Předpoklady pro rozvoj rekreační cyklistiky jsou na Hranicku skvělé. Máme krásnou krajinu s členitým reliéfem, lesy, vodními plochami, kulturně-historickými a technickými památkami a spoustou přírodních krás. Rekreační cyklistika má potenciál obohatit naše zážitky v krátkém časovém úseku a k životnímu prostředí zůstává přátelská. Atraktivní cyklistická nabídka pomáhá turisticky zajímavým místům v České republice a přispívá i k rozvoji zaostalejších regionů. K propagaci těchto zajímavých míst by měl aktivně přispět destinační management. Podpora cyklistiky je schopna zajistit pracovní místa v různých oblastech služeb cestovního ruchu. Zdroj: Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR, STEM/MARK pro Czechtourism

5 Typologie cyklistů Rodiny s dětmi: volí kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch: častým cílem je restaurace se zahrádkou nebo hřiště. Méně zdatní rekreační cyklisté; nenáročné kratší trasy, cca do 30km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch.

6 Zdatnější rekreační cyklisté; okružní trasy km, často v kombinaci s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i nenáročné přírodní cesty. Delší trasy ani nekvalitní povrch nejsou překážkou. Dálkoví cyklisté; trasy km, převážně se drží páteřních tras, většinou se zdrží na jednu noc páteřní trasy s dobrým značením jsou podmínkou, jedeme z místa na místo, často trasy podél řek.

7 Terénní cyklisté; preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky v terénu. Sportovně rekreační cyklisté; vyhledávají masové akce sportovního typu, například MTB maratony nebo silniční maratony; testují své síly v závodech, překonávají vlastní hranice, trénují pro výkon.

8 Cyklostezky na území Hranicka Intravilán Intravilán Extravián Extravilán Celkem Intravilán Extravilán Cyklostezky DZ B11 Cyklostezky DZ B11 OBEC (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) ORP Hranice Hranice Údaj z roku 2009 Značení cyklistických tras Značení cyklistických, resp. cykloturistických tras se zásadně liší podle toho, zda-li jde o trasy vedoucí převážně po silnicích, místních a kvalitnějších účelových komunikacích (tzv. silniční cyklotrasy) nebo o trasy vedoucí převážně po horších účelových komunikacích, tedy po polních a lesních zpevněných cestách (tzv.terénní cyklotrasy). Terénní značení je používáno i na území národních parků a CHKO. Oba druhy cyklistických tras jsou voleny tak, aby umožňovaly použití i turistických (krosových) kol, nikoliv jen kol horských (není-li dále v textu uvedeno jinak).pro popis značení cyklotras byl použit jako podklad Systém značení turistických tras v České republice, vydaný Klubem českých turistů v Praze. Cykloturistické (cyklistické) trasy značené silničním způsobem, používají žlutých směrových tabulek o rozměru 200 x 300 mm s černým piktogramem kola a číslem cyklotrasy v záhlaví. Místo šipek se používá směrových tabulek s černou šipkou v příslušném směru.

9 Na některých orientačně složitějších úsecích nebo křižovatkách bývá použita i tzv. návěst před křižovatkou, zobrazující schéma křižovatky v daném místě a další průběh cyklotrasy nebo jiných navazujících cyklotras. Na počátku trasy a na křižovatkách cyklotras jsou umístěny směrové tabule, kde jsou navíc uvedeny i údaje o názvech a kilometrových vzdálenostech dalších cílů na trase. Všechny tyto cykloznačky nalezneme umístěné na zvláštních sloupcích, sloupech veřejného osvětlení nebo instalované pod silničními dopravními značkami. Cyklotrasy IV. třídy na Hranicku V regionu Hranicko se nacházejí značené cyklotrasy IV. třídy, které zajišťují lokální propojení (pouze cyklotrasy této nejnižší kategorie mohou vést i po nezpevněných cestách). Přehled těchto cyklotras uvádí následující tabulka. Evidenční číslo Trasa Km 5252 Teplice n. B. Rouské Zbrašov Drholec Odry - Potštát Velký Újezd Tršice trasa není vyznačena 30

10 6058 Hranice - Bohuslávky - Veselíčko Tršice Hranice Boškov trasa není zatím vyznačena, v roce 2012 se plánuje vyznačení úseku Hranice Drahotuše - Milenov Hranice Olšovec Odry úprava v roce Potštát - Milenov Lipník nad Bečvou Středolesí - Hrabůvka - Drahotuše Rybáře - lávka úprava v roce Poštát Kyžlířov Potštátské skalní město Starojická Lhota Bělotín Střítež nad Ludinou Partutovice Jindřichov Potštát Potštátské skalní město Olšovec 7 Vedení cyklotras IV. třídy jsou zaznačena ve třech mapách, které byly vydány k cyklotrasám na Hranicku od roku 2004 do roku V roce 2004 to byla mapa s názvem Cyklotrasy na Hranicku, kterou vydávalo město Hranice. Mapa obsahuje jednak vedení značených cyklotras IV.třídy v regionu, ale též 14 doporučených okruhů a popis zajímavých míst a obcí, jimiž cyklotrasy procházejí. Další, spíše tematicky zaměřenou mapou, byla mapa nazvaná Po stopách využívání vodní a větrné energie (více v kapitole Regionální cyklotrasy). Tato byla vydána v rámci mezinárodního projektu INNOREF. Kromě 3 značených okruhů jsou vyznačeny všechny cyklotrasy IV. třídy. V roce 2007 vydalo město Hranice ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko mapu nazvanou Hranice mapa města a místních částí. Kromě přehledných výřezů centra města a všech místních částí Hranic, jsou barevně vyznačeny i cyklotrasy procházející buď přímo městem Hranice, nebo některou z místních částí.

11 Regionální cyklotrasy Po stopách využívání vodní a větrné energie Bohatou historii vodních a větrných mlýnů na Hranicku oživuje projekt Po stopách využívání vodní a větrné energie. V rámci tohoto projektu vznikla cyklotrasa rozdělená na 3 mlynářské okruhy a publikace, seznamující čtenáře s historií mlynářského cechu i jednotlivých mlýnů na Hranicku (konkrétně na území MR Hranicko a MR Rozvodí). Cyklotrasa propojuje existující, ale i místa zaniklých mlýnů na Hranicku. Trasa je vybavena mobiliářem (lavičkami, stojany), jsou na ni poskytovány turistické služby (informace, ubytování, stravování), místa vodních a větrných mlýnů jsou označeny informačními tabulkami, které obsahují informace o historii mlýnů a mlynářství. Ve většině obcí na cyklotrase je nainstalovaná velká infotabule s cyklomapou. Krajem božích muk a památných stromů V jižní části regionu se nachází tematická cyklotrasa Krajem božích muk a památných stromů, která nabízí prohlídku místních sakrálních staveb obklopených malebnou venkovskou krajinou. Trasa je vyznačena v mapě cyklotrasy Po stopách využívání vodní a větrné energie jako okruh MR Záhoran. Je dlouhá 33 km a nachází se na ní 12 odpočívek a 23 infotabulí. Nadregionální cyklotrasy procházející Hranickem Cyklostezka Bečva Nabízí příjemnou jízdu pestrou krajinou po bezpečné komunikaci. Celková délka je 160 km. Velká část cykostezky je vedena po nově vybudovaných úsecích s vyloučením motorové dopravy. Část trasy je vedena po málo frekventovaných místních komunikacích a zpevněných lesních a polních cestách a skutečné minimum trasy se zatím musí absolvovat po silnicích.

12 Úseky bez motorové dopravy: Zubří - Zašová - Valašské Meziříčí (13 km) Hranice - Rybáře - Dříň (4 km) Osek nad Bečvou (Oldřichov) - Přerov (12 km) Místa, na která si dát pozor: úsek Vsetín - Valašské Meziříčí úsek Valašské Meziříčí - Teplice nad Bečvou (cyklostezka dosud není plně dokončena) Úseky sjízdné na in-line bruslích: Troubky - Henčlov - Přerov (část po zámkové dlažbě), 8 km Přerov - Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou (19 km) Hranice - Rybáře - Dříně (4 km) Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm (15 km) Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Bečva (6 km) Vsetín-Trávníky - odbočka na Ratiboř (5 km) Vsetín - Velké Karlovice (u Nového Hrozenkova není asfaltový povrch), (30 km)

13 Potenciál řešeného území Geografická situace Přírodní prostředí je charakterizováno rozmanitostí a členitostí terénu a odrážející geomorfologii prostředí. Dominantním krajinným prvkem Hranicka je řeka Bečva, která sbírá vodu z Javorníků a ze Vsetínských vrchů. Svádí vodu z území silně zalesněného (Beskydska, přítoky též Oderska), tj. z míst bohatých na dešťové srážky a tím významně ovlivňuje vodní režim na středním a dokonce i na dolním toku Moravy. Tok samotné Bečvy je dlouhý 119,3 kilometrů, tj. od soutoku obou pramenů až do míst, kde se vlévá do Moravy. Řeka Bečva je největším levostranným přítokem Moravy. Území regionu Hranicko (ORP Hranice) leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou pahorkatinou a v podhůří Oderských vrchů. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí od 250 metrů nad mořem v Hranicích po 502 metrů nad mořem na Potštátsku. Osu oblasti tvoří ve východozápadním směru protékající řeka Bečva. Jejími největšími přítoky jsou pravostranné přítoky Velička a Ludina. Velička pramení nedaleko Potštátu, Ludina mezi Partutovicemi a Jindřichovem. Celé území Hranicka se nachází v mírně teplé podnebné oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek mezi mm. Územím regionu prochází od severovýchodu k jihovýchodu výrazný geologický zlom, ve kterém se u Hranic a Teplic nad Bečvou vyskytují minerální prameny.

14 Z hlediska využití ploch lze území charakterizovat jako zemědělskou krajinu. V oblasti je vymezena celá řada maloplošných chráněných přírodních rezervací a památek. Návštěvnost území Koordinátor destinačního managementu od roku 2009 sleduje návštěvnost dotčeného území. Dané indikátory mají vypovídající hodnotu vzhledem k aktivitám a projektům v oblasti cestovního ruchu. Rok Indikátor (v tis.) Počet přenocování Počet přenocování v Hranicích Počet přenocování obec Teplice n B. (lázeňské domy, penziony Jiřinka, Ostravanka a Diana) Počet přenocování - Potštát Návštěvnost MIC (počet dotazů) Návštěvnost výstav MM a G Návštěvnost ZAJ Návštěvnost Aquaparku Plovárny Hranice

15 Využití průvodcovské služby Návštěvnost radniční věže CELKEM Čísla uvedená v tabulce a grafu vypovídají o vzrůstajícím zájmu turistů o tuto lokalitu. Výjimkou byl rok 2010, kdy Hranicko postihly další ničivé záplavy a to se evidentně odrazilo i na počtu návštěvníků regionu. V porovnání s návštěvností Cyklostezky Bečva, která je významnou nadregionální cyklostezkou, máme k dispozici údaje za rok 2010 i Průměrná denní hodnota návštěvnosti ve všední dny dosáhla 211,7 osob, v dny pracovního klidu pak dosáhla téměř 500 osob, což je více než dvojnásobný rozdíl. Oproti loňskému měření je pak o víkendu průměrná denní návštěvnost více než trojnásobně vyšší ( osob, osob). Atraktivita území Přírodní zajímavosti V území se nachází 7 lokalit NATURA 2000 a 10 maloplošných chráněných území, nejvzácnější jsou NPR Hůrka u Hranic a NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně, dalšími zajímavostmi jsou Hranická propast, potštátské Skalní město či Valšovická jezírka.

16 NPR Hůrka u Hranic Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic leží jižně od Hranic poblíž železniční stanice Teplice nad Bečvou. Jedná se o unikátní území evropského významu s mimořádným geologickým vývojem, s živými projevy hydrotermálního krasovění a s nejhlubší propastí ČR Hranickou propastí. NPR se rozprostírá na geologickém rozhraní devonských vápenců a mladších karbonských hornin, čemuž odpovídají i rozdílná rostlinná společenstva. Žije zde rovněž řada vzácných a chráněných druhů živočichů. V území se nachází řada kulturněhistorických památek a probíhá zde také soustavný přírodovědný výzkum. NPR Hůrka u Hranic byla vyhlášena v roce 1952 na rozloze 37,45 ha. NPR Hůrka u Hranic je přístupná po naučné stezce vedoucí od železniční stanice Teplice n. B. k autokempu v Hranicích. Na šesti zastaveních naučné stezky se návštěvníci seznámí s nejzajímavějšími částmi NPR včetně Hranické propasti. Prohlídka Propasti je volná, z důvodu bezpečnosti osob a ochrany přírody je však sestup na dno suché části Propasti zakázán. Hranická propast Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic na katastru města Hranic. Propast se nachází v Hranickém krasu a je hydrotermálního původu stejně jako nedaleké veřejnosti přístupné Zbrašovské aragonitové jeskyně. Na rozdíl od většiny krasových útvarů nevznikla rozpouštěním vodami prosakujícími z povrchu, ale silnými výrony termálních minerálních pramenů z hlubin. Jedná se o nejhlubší propast v České republice (289,5 m, stav 2009). Otevřený jícen Propasti spadá strmými skalními stěnami do hloubky 69,5 m k hladině jezírka, zatopená část pak pokračuje do dosud neznámých hloubek. Sonda z r prokázala hloubku vody 220 m (zatím tedy ověřeno celkem 289,5 m). Vzhledem k mocnosti zdejších vápenců se však hypotetická hloubka Propasti může pohybovat až okolo m. V Propasti pokračuje intenzívní speleopotápěčský průzkum. Hloubkový rekord drží Polák K. Starnawski, který v r dosáhl hloubky 181 m. Český rekord P. Říhy z r dosáhl 170 m. První písemné zmínky o Propasti najdeme již v 16. stol. Je také prvním krasovým jevem u nás zaneseným do mapy. V roce 1627 ji na svou slavnou Mapu Moravy zakreslil sám J. A. Komenský a nazval ji Propast. Kromě zatopené části pokračuje Propast i prostorami nad hladinou vody. Jednou z nich je tzv. Suchá rotunda, která je sídlem jedné z největších letních kolonií netopýra velkého v ČR. Jde o jediné známé místo rozmnožování tohoto druhu v jeskyni na sever od Alp.

17 Zbrašovské aragonitové jeskyně Jeskyně evropského významu se nacházejí v malebném údolí řeky Bečvy v lázních Teplicích nad Bečvou a jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v ČR. Na jejich vývoji se totiž kromě běžných srážkových vod podílely také hlubinné vývěry teplých uhličitých kyselek. Unikátní výzdobu jeskyní tvoří zejména minerál aragonit, který v podobě bílých krystalků a keříčků pokrývá celé stěny jeskyní. Proslulé jsou i tzv. raftové (dříve gejzírové) stalagmity a kulovité povlaky stěn zvané koblihy. Díky unikátnímu geologickému vývoji se v jeskyních zachovalo i specifické mikroklima, které charakterizuje především výskyt plynu oxidu uhličitého a nezvykle vysoká teplota ovzduší. Oxid uhličitý se hromadí v níže položených prostorách a tvoří zde tzv. plynová jezera viditelná i z návštěvní trasy. Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční teplotou ovzduší okolo 14 C. Z celého jeskynního systému o délce 1240 m (stav 2009) je zpřístupněno 375 m, prohlídka trvá asi 50 minut. Návštěvní trasa prošla v letech celkovou rekonstrukcí a je vybavena na špičkové technické úrovni. Jeskyně jsou součástí Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně, vyhlášené v roce 2003 a rozkládají se na rozloze 7,74 ha. Potštátské Skalní město Od města Potštát směrem k Hranicím se táhne úzké údolí podél říčky Veličky, nad kterým se po obou stranách vypínají strmé srázy s divokými skalisky. Tyto podivuhodné skalní tvary, ukrývající se v lesnatém prostředí, vytvářejí nádhernou přírodní scenérii, jež se nazývá Potštátské skalní město. V oblasti skalního města najdeme místa využívaná netopýry jako zimoviště. Najdeme tu skály nazývané Čertova kazatelna, Čertovo kopyto, Skřítkovy skály, Jelení skok a Kámen vdavekchtivých dívek. Oblastí skalního města prochází žlutá turistická značka. Součástí prohlídky skalního města, nad hradem Puchart, jsou základy bývalé rozhledny. Valšovická jezírka Nacházejí se v k. ú. Paršovice, v blízkosti obce Valšovice a jsou součástí Školního polesí SLŠ Hranice ve Valšovicích. Tvoří je soustava tří malých vodních nádrží na potoku

18 Krkavec, poslední je lesním rybníčkem s altánkem. Tato jezírka byla uměle založena Valšovickým polesím pro chov ryb. Historické a kulturní památky Území je typické i bohatou nabídkou historických a kulturních památek. V Hranicích je to městská památková zóna se zrekonstruovaným náměstím, kostelem Stětí sv. Jana Křtitele, měšťanskými domy, radnicí s vyhlídkovou věží a dvěma podloubími. Pozdněrenesanční zámek dnes slouží jako sídlo městského úřadu. Dalšími památkami jsou kostel Českobratrské církve evangelické, Kostelíček se hřbitovem a 14 kaplemi křížové cesty, židovský hřbitov, synagoga sloužící dnes jako výstavní síň nebo neobarokní palác Kunz. Zajímavou lokalitou je město Potštát s městskou památkovou zónou, zámkem a renesanční hodinovou věží. Nedaleko Potštátu se nachází zřícenina hrádku Pustý zámek, zvaná Puchart, jsou zde pozůstatky kamenných hradeb a hliněný val. Dále je zde zřícenina hradu Drahotuch a Svrčov. V obci Hrabůvka stojí za vidění zámeček Kunzov. Hustopeče nad Bečvou nabízí prohlídku nádvoří opravovaného pozdněrenesančního zámku s jedinečnými arkádami a soubor 14 barokních soch na kostelní zdi. Zámky můžeme najít také v obcích Všechovice, Malhotice a Skalička. Pro účely této analýzy se budeme podrobněji zmiňovat pouze o zámcích, zříceninách hradů a církevních památkách na Hranicku. Hranický zámek Zámek vznikl z původní tvrze ze 14. stol., kterou Cimburkové v 15. stol. rozšířili na hrad. Rod Pernštejnů posílil především jeho obranný charakter. V letech pak nechal Jan Kropáč z Nevědomí pernštejnský hrad přestavět na trojkřídlý zámek. Dnešní podobu získal Hranický zámek během 16. století. Vedle zámeckého portálu bylo vystavěno i jednopatrové severní křídlo. To se svým velkolepě řešeným prostorem řadí k unikátům pozdní renesance na Moravě. Kostelíček v Hranicích Významné poutní místo s bohatým souborem sakrálních staveb. Kostel Narození Panny Marie (lidově zvaný Kostelíček) je vyhledávané poutní místo. V jeho areálu se nachází hřbitov se

19 14 kaplemi křížové cesty, pozdněrenesanční brána, raněbarokní kaple sv. Antonína Paduánského a kostel Narození Panny Marie s magdalénskou kaplí. Třikrát do roka se zde konají bohoslužby. Kostel Povýšení sv. Kříže v Hustopečích n. B Součástí historického centra městyse je gotický kostel Povýšení sv. Kříže se čtrnácti barokními sochami na jeho ohradní zdi. Iniciátorem instalace soch byl Jan Nepomuk Podstatský, který se zasloužil o záchranu kostela po zničujícím požáru v druhé polovině 18. století. Tyto sochy, spolu s křížem a sochami sv. Floriána z r a sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století uprostřed náměstí, tvoří jedinečný soubor barokního stavitelství na Moravě. Kostelík sv. Jana Křtitele v Lipné (Potštát) Významná památka lidové architektury. Dřevěná lidová stavba se šindelovou střechou pochází z 18. století. Její interiéry zdobí deskové obrazy křížové cesty a dřevěný oltář. Rozměry půdorysu roubené konstrukce činí 17 x 9 metrů. Viadukty Ferdinandovy Severní dráhy Kamenné viadukty, které byly postaveny mezi léty 1844 a 1847 na tehdejší Severní dráze císaře Ferdinanda, aby překonaly výškové rozdíly v rozvodí řek Odry a Bečvy a mělká, široká údolí u Jezernice a u Hranic. Viadukty pro druhou kolej vznikly až v 70. letech 19. století, třetí stavěli italští zajatci za I. světové války, dokončeny byly po válce. Hranické viadukty mají délku přes 400 metrů. Železniční tunel Slavíč Zděný železniční tunel - unikátní technická památka eliptického průřezu - je jediný na 275 km dlouhé trati tzv. Severní dráhy císaře Ferdinanda. Je 250 m dlouhý a 6 m vysoký a byl vystavěný v letech pod obcí Slavíč. Měl zabránit pohybům půdy a vyřešit nesouhlas obyvatel Slavíče s dráhou, která rozdělovala obec na dvě části.

20 Mlýny na Hranicku Na Hranicku se do dnes dochovalo několik vodních a větrných mlýnů, avšak pouze některé jsou přístupné veřejnosti. Informace o dalších, ať už zaniklých či stále existujících, mlýnech jsou uvedeny v publikaci Po stopách využívání vodní a větrné energie na Hranicku nebo na webových stránkách Infrastruktura Stravovací služby Podrobný přehled stravovacích kapacit na Hranicku podává publikace STRAVOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ SLUŽBY, zpracovaná Městem Hranice v rámci sub-projektu STS mezinárodního projektu INNOREF. Zde uvádíme pouze ty stravovací služby, které jsou zajímavé z hlediska nabídky jejich služeb, interiéru nebo jídelního lístku. Restaurace/Kavárna Kontakt Popis Motorest Vápenka Pizzerie Agostini Černotín 159 Tel.: Radniční 68, Hranice Tel.: , Objekt byl postaven z bývalé vápenky. Jedná se o kruhovou stavbu ve stylovém provedení. Stylová pizzerie v centru města, oddělená nekuřácká místnost. Restaurace Aragonit Restaurace Diana Teplice nad Bečvou 26 Tel: , Teplice nad Bečvou 42 Tel: Pořádání tanečních večerů. út + pá 19,00 22,00 hod. Restaurace v bavorském stylu. Součástí interiéru jsou originální funkční kachlová kamna.

21 Restaurace Katowna Restaurace Penzion Příleský mlýn Restaurace Růžek Restaurace Stará střelnice Sports Kotelna Kavárna Moravan U Nás rychlé občerstvení, kavárna Spa Restaurant Bečva Na Náspech 55, Hranice Tel: , Všechovice Tel: , Radniční 33, Hranice Tel: Sady Čs. legií 770, Hranice Tel: Struhlovsko 542, Hranice Tel: , Lázně Teplice nad Bečvou a.s. CALL CENTRUM: Janáčkova 730, Hranice Tel.: Lázně Teplice nad Bečvou a.s. CALL CENTRUM: Stylová restaurace, pizzerie ve středověkém stylu. Stylová restaurace v prostředí bývalého mlýna. Nabízí zde klasickou českou kuchyni, ale i speciality z mezinárodní kuchyně, pizzerii. Pro setkání skupin přátel či oslavu typu barbeque mají Párty ostrov. Pro zábavu kroket a šipky. Nabídka jídel zahrnuje speciality domácí i zahraniční kuchyně. K dispozici je jídelní lístek v němčině, angličtině, italštině, holandštině, francouzštině a ruštině. Stylová restaurace s velmi originálním jídelním lístkem, výletní restaurace s velkou terasou situovanou k tenisovým kurtům a hudební salón. Pořádání rautů. Zajímavý jídelní lístek. Velkoplošné televize. Nabízí příjemné posezení nejen u kávy Davidoff, ale také široký sortiment míchaných nápojů nebo velký výběr odrůdových jakostních vín. Jídelní lístek je tvořen mimo jiné s přihlédnutím ke zdravé výživě. Pravidelně pořádají taneční večery. Nabízí snídaně, dětský koutek. Nekuřácké prostředí. Široký výběr jídel i nápojů, kávové speciality připravené ze značkové kávy Davidoff, denně čerstvé zákusky a mnoho dalšího.

22 Ubytovací služby Podrobný přehled ubytovacích kapacit na Hranicku opět podává publikace STRAVOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ SLUŽBY, zpracovaná Městem Hranice v rámci projektu STS. Mimo penziony a hotely uvedené v publikaci nabízí další ubytovací kapacity základní školy ve ve Všechovicích a Bělotíně s možností využití jako prázdninové youth hostely. Níže uvádíme nejvýznamnější poskytovatele ubytovacích služeb v různých cenových kategoriích. Pouze 2 poskytovatelé jsou zaregistrováni v oficiálním systému certifikace UNIHOST Penzion Ostravanka a Penzion Diana. Certifikaci Cyklisté vítání a Camp.cz má AMK kemp Hranice. Hotel/Penzion Adresa/Kontakt Služby Zámecký hotel Zlatý orel Hotel Centrum Penzion Diana Jiráskova 140, Hranice Tel.: , , Komenského 384, Hranice Tel.: , Teplice nad Bečvou 42 Tel: , Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem s možností připojení na internet a minibarem s širokým výběrem alko i nealko nápojů a doplňkového sortimentu. Pro klienty hotelu jsou připraveny další doplňkové služby praní prádla, pokojová služba a prodejna v recepci hotelu. Součástí areálu je Konšelská restaurace a Zámecká pivnice, kterou jsou však nyní uzavřeny. Lůžková kapacita: 41 Ubytování v pokojích a apartmánech s minibarem. Internetové služby součástí každého pokoje. Výhodou je velké parkoviště před hotelem. Lůžková kapacita: 50 Ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích zařízených v bavorském stylu. V každém pokoji je koupelna s WC a televizor. Součástí služeb je také zajištění lázeňských procedur dle ceníku lázní, dále zajištění bazénu, kulturních akcí a solné jeskyně. Také je zde k dispozici úschovna a půjčovna kol. Ubytování je nabízeno včetně snídaní ve formě švédských stolů. Přijímají platební karty. Lůžková kapacita: 40

23 Penzion Růžek Radniční 33, Hranice Tel: , Pokoje jsou vybaveny samostatnou koupelnou s WC, televizí se satelitními programy a telefonem. V apartmánech je k dispozici minibar a koupelna s masážní vanou. Cena ubytování zahrnuje snídani formou švédského stolu a parkování v uzavřené garáži. Možnost platby platební kartou. Lůžková kapacita: 22 Pension Franz Josef Lázeňský dům Slovenka Lázeňské sanatorium Moravan Penzion Ostravanka Sady Čs. legií 770, Hranice Tel: , Lázně Teplice nad Bečvou a.s. CALL CENTRUM: Lázně Teplice nad Bečvou a.s. CALL CENTRUM: Teplice n. B. 56 Tel.: Mobil: Pension Franz Josef je zařízen v duchu doby Franze Josefa I., tedy konce 19. století. Každý pokoj má vlastní koupelnu, k dispozici je i sauna. Možnost úschovy kol. Ubytování je včetně bohaté snídaně. Lůžková kapacita: 15 Lázeňský dům byl postaven v roce 1925 ve stylu neoempíru a art-déco. Je umístěn do klidné části lázeňského parku. Každý pokoj je vybaven televizí, minibarem, telefonem a příslušenstvím. V rámci room servisu poskytují nadstandardní služby, jako jsou buzení, donáška snídaně na pokoj, donáška novin a služby nepřetržité recepce. Ceny hotelového ubytování na Slovence zahrnují 9% DPH, výběrovou snídani a celotělovou vířivou lázeň. Lůžková kapacita: 60 Pro klienty je k dispozici recepce po celých 24 hodin, kde si je možné zarezervovat či objednat veškeré nabízené služby. Vlastní stravovací provoz, kde se připravuje dietní (k výběru 9 diet) i klasická strava. Pro relaxaci je klientům k dispozici rehabilitační bazén a sauna. Ze služeb může sanatorium nabídnout kosmetiku, pedikůru, půjčování cyklistických kol, stolní tenis, šachy, knihovnu či odborné přednášky. Lůžková kapacita: 102 Ubytování v rodinném penzionu s vybavenou kuchyňkou pro vlastní vaření. Možnost objednání jednoduché snídaně. Zapůjčení dětské postýlky, společenských her a knih. Možnost grilování na zahradě. Úschovna kol. Parkování nedaleko objektu. Zahradní altán s posezením. Provozní sezona: Lůžková kapacita: 16

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí)

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 1. Základní údaje k celému toku Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko. draft určený k připomínkování

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko. draft určený k připomínkování Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko draft určený k připomínkování březen 2009 1. Úvodem Hranicko je region s bohatou kulturní tradicí, nabídkou významných přírodních

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

www.central-moravia.cz Místa, kde můžete kartu uplatnit

www.central-moravia.cz Místa, kde můžete kartu uplatnit Městské informační centrum Hranice Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice Tel.: +420 581 607 479 www.hranicko.eu, www.mic.hranet.cz červen září: Po Pá 7:00 18:00, So 8:00 12:00 říjen květen: Po Pá 8:00 17:00,

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Region Hranicko Region Hranicko leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou pahorkatinou. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí od 250 metrů n.m. v Hranicích po 502 metrů n.m. na Potštátsku.

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE Zadavatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov telefon: 554 697 111 fax: 554 610 418 www.krnov.cz e-mail: epodatelna@mukrnov.cz Zpracovatel: Enterprise

Více

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - Listopad 2006 1. Metodika dotazníkového šetření Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS V tomto dokumentu se pokusíme určit současnou pozici Mikroregionu Hranicko na trhu cestovního

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

TIPY NA VÝLET. HRÁDEK KUNZOV (není přístupný veřejnosti)

TIPY NA VÝLET. HRÁDEK KUNZOV (není přístupný veřejnosti) TIPY NA VÝLET HRÁDEK KUNZOV (není přístupný veřejnosti) Rekreační oblast s letohrádkem Kunzov, část obce Radíkov, najdete 5 km severozápadně od Hranic v jižní části Oderských vrchů, když se vydáte z Hranic

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit:

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit: Vyrazte na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v hotelu Junior v lázeňském městě Poděbrady. 3 dny pro 2 osoby a 1 dítě do 6 let. Vychutnejte si vynikající bohatou polopenzi a užijte si i neomezený vstup

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob KONGRESOVÁ NABÍDKA Hotel Zámek Hrubá Skála je umístěn na vrcholcích mohutných pískovcových skal v romantickém prostředí Českého ráje asi 10 kilometrů od Turnova. Původní hrad ze 14. století byl později

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená HOTEL*** PYTLOUN LIBEREC

OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená HOTEL*** PYTLOUN LIBEREC OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená Hotely a penziony Pytloun -komfortní ubytování pro každého. Poskytujeme vysokou kvalitu služeb za cenu přístupnou širokým vrstvám z našich poboček si každý vybere

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest Jihočeský systém páteřních cyklistických cest NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY Dopravní systém CYKLOTRANS ČSAD JIHOTRANS Motto na úvod Předtím, než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se z lidské duše. Člověk

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení Hotel U Tří volů Nabídka pro firmy Ubytování, stravování, školení www.utrivolu.cz Platné pro rok 2014 Úvod Pension U Tří volů se nachází cca 28km severně od Brna. Nabízíme vhodné prostory pro školení,

Více

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2016 WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYT PRO SENIORY 55 + POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ Hotel STUDÁNKA **** Letovisko

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více