MARKETINGOVÁ STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V REGIONU HRANICKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÁ STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V REGIONU HRANICKO"

Transkript

1 MARKETINGOVÁ STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V REGIONU HRANICKO Zpracovatel: Hranická rozvojová agentura, z.s. Tř. 1. máje 2063, Hranice Telefon: Září 2011

2 Obsah Úvodem... 3 Analytická část... 3 Analýza současného stavu cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko... 3 Typologie cyklistů... 5 Cyklostezky na území Hranicka... 8 Cyklotrasy IV. třídy na Hranicku... 9 Regionální cyklotrasy Nadregionální cyklotrasy procházející Hranickem Potenciál řešeného území Návštěvnost území Atraktivita území SWOT Analýza Strategická část Vize a návrhy rozvoje cyklotras v daném území Cílové skupiny Závěr... 28

3 Úvodem Marketingová studie cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko je zpracována v rámci projektu realizovaného v roce 2011 z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd (OP Přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko ). Projekt s názvem Rozvoj cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko a Dolině Malej Panwi realizovala Hranická rozvojová agentura spolu se dvěma polskými partnery Gminou Kolonowskie a Jemielnica. Tato studie navazuje na zpracovanou Doplňkovou analýzu potenciálu cestovního ruchu regionu Hranicko, která byla zpracována v roce 2009 v rámci dalšího projektu přeshraniční spolupráce ČR PR Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi. Cílem tohoto projektu bylo zavedení systému destinačního managementu v obou turistických lokalitách. Šlo o zavedení spolupráce veřejného a soukromého sektoru při propagaci regionálních aktivit a služeb. Dvouletý projekt byl ukončen v září Region Hranicko je region s bohatým potenciálem v oblasti cykloturistiky, ale zároveň poskytuje mnoho různých forem cestovního ruchu, od poznávacího, přes lázeňský až po kongresový. Společným cílem je vytvoření co nejlepšího prostředí pro návštěvníky a turisty Hranicka s bohatou nabídkou a kvalitní turistickou infrastrukturou. Analytická část Analýza současného stavu cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko Hodnota a potenciál cyklistiky Cyklistiku můžeme spojit jak s volným časem, cestovním ruchem, tak s rekreací. Pro zjednodušení terminologie se nejčastěji používá termín rekreační cyklistika, která zastřešuje všechna uvedená spojení. Rekreační cyklistika v České republice je téma velmi přitažlivé a aktuální. V dnešní době jsou lidé hnáni neodolatelnou touhou po co nejširším poznání, v co nejkratším možném časovém úseku a co nejlevnějším způsobem. Jízdní kolo se pro splnění těchto cílů stává univerzálním a přitom dostupným prostředkem. Rekreační cyklistika je z hlediska času i peněz příjemným, zdraví prospěšným a úsporným řešením. Na kole jsme bytostně spjati s prostředím, kterým projíždíme. Ať s městskou aglomerací nebo volnou přírodou. Přesouváme se mnohem rychleji než chůzí a přesto plně vnímáme lokalitu, již jsme

4 si určili za cíl poznání. Na kole navíc poznáváme sami sebe, svoji fyzickou i psychickou kondici, svoji vůli. I rekreační cyklistika se může stát pro určité jedince adrenalinovým sportem, jenž je v mnohých sportovních odvětvích současně preferenční podmínkou. Předpoklady pro rozvoj rekreační cyklistiky jsou na Hranicku skvělé. Máme krásnou krajinu s členitým reliéfem, lesy, vodními plochami, kulturně-historickými a technickými památkami a spoustou přírodních krás. Rekreační cyklistika má potenciál obohatit naše zážitky v krátkém časovém úseku a k životnímu prostředí zůstává přátelská. Atraktivní cyklistická nabídka pomáhá turisticky zajímavým místům v České republice a přispívá i k rozvoji zaostalejších regionů. K propagaci těchto zajímavých míst by měl aktivně přispět destinační management. Podpora cyklistiky je schopna zajistit pracovní místa v různých oblastech služeb cestovního ruchu. Zdroj: Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR, STEM/MARK pro Czechtourism

5 Typologie cyklistů Rodiny s dětmi: volí kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch: častým cílem je restaurace se zahrádkou nebo hřiště. Méně zdatní rekreační cyklisté; nenáročné kratší trasy, cca do 30km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch.

6 Zdatnější rekreační cyklisté; okružní trasy km, často v kombinaci s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i nenáročné přírodní cesty. Delší trasy ani nekvalitní povrch nejsou překážkou. Dálkoví cyklisté; trasy km, převážně se drží páteřních tras, většinou se zdrží na jednu noc páteřní trasy s dobrým značením jsou podmínkou, jedeme z místa na místo, často trasy podél řek.

7 Terénní cyklisté; preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky v terénu. Sportovně rekreační cyklisté; vyhledávají masové akce sportovního typu, například MTB maratony nebo silniční maratony; testují své síly v závodech, překonávají vlastní hranice, trénují pro výkon.

8 Cyklostezky na území Hranicka Intravilán Intravilán Extravián Extravilán Celkem Intravilán Extravilán Cyklostezky DZ B11 Cyklostezky DZ B11 OBEC (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) ORP Hranice Hranice Údaj z roku 2009 Značení cyklistických tras Značení cyklistických, resp. cykloturistických tras se zásadně liší podle toho, zda-li jde o trasy vedoucí převážně po silnicích, místních a kvalitnějších účelových komunikacích (tzv. silniční cyklotrasy) nebo o trasy vedoucí převážně po horších účelových komunikacích, tedy po polních a lesních zpevněných cestách (tzv.terénní cyklotrasy). Terénní značení je používáno i na území národních parků a CHKO. Oba druhy cyklistických tras jsou voleny tak, aby umožňovaly použití i turistických (krosových) kol, nikoliv jen kol horských (není-li dále v textu uvedeno jinak).pro popis značení cyklotras byl použit jako podklad Systém značení turistických tras v České republice, vydaný Klubem českých turistů v Praze. Cykloturistické (cyklistické) trasy značené silničním způsobem, používají žlutých směrových tabulek o rozměru 200 x 300 mm s černým piktogramem kola a číslem cyklotrasy v záhlaví. Místo šipek se používá směrových tabulek s černou šipkou v příslušném směru.

9 Na některých orientačně složitějších úsecích nebo křižovatkách bývá použita i tzv. návěst před křižovatkou, zobrazující schéma křižovatky v daném místě a další průběh cyklotrasy nebo jiných navazujících cyklotras. Na počátku trasy a na křižovatkách cyklotras jsou umístěny směrové tabule, kde jsou navíc uvedeny i údaje o názvech a kilometrových vzdálenostech dalších cílů na trase. Všechny tyto cykloznačky nalezneme umístěné na zvláštních sloupcích, sloupech veřejného osvětlení nebo instalované pod silničními dopravními značkami. Cyklotrasy IV. třídy na Hranicku V regionu Hranicko se nacházejí značené cyklotrasy IV. třídy, které zajišťují lokální propojení (pouze cyklotrasy této nejnižší kategorie mohou vést i po nezpevněných cestách). Přehled těchto cyklotras uvádí následující tabulka. Evidenční číslo Trasa Km 5252 Teplice n. B. Rouské Zbrašov Drholec Odry - Potštát Velký Újezd Tršice trasa není vyznačena 30

10 6058 Hranice - Bohuslávky - Veselíčko Tršice Hranice Boškov trasa není zatím vyznačena, v roce 2012 se plánuje vyznačení úseku Hranice Drahotuše - Milenov Hranice Olšovec Odry úprava v roce Potštát - Milenov Lipník nad Bečvou Středolesí - Hrabůvka - Drahotuše Rybáře - lávka úprava v roce Poštát Kyžlířov Potštátské skalní město Starojická Lhota Bělotín Střítež nad Ludinou Partutovice Jindřichov Potštát Potštátské skalní město Olšovec 7 Vedení cyklotras IV. třídy jsou zaznačena ve třech mapách, které byly vydány k cyklotrasám na Hranicku od roku 2004 do roku V roce 2004 to byla mapa s názvem Cyklotrasy na Hranicku, kterou vydávalo město Hranice. Mapa obsahuje jednak vedení značených cyklotras IV.třídy v regionu, ale též 14 doporučených okruhů a popis zajímavých míst a obcí, jimiž cyklotrasy procházejí. Další, spíše tematicky zaměřenou mapou, byla mapa nazvaná Po stopách využívání vodní a větrné energie (více v kapitole Regionální cyklotrasy). Tato byla vydána v rámci mezinárodního projektu INNOREF. Kromě 3 značených okruhů jsou vyznačeny všechny cyklotrasy IV. třídy. V roce 2007 vydalo město Hranice ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko mapu nazvanou Hranice mapa města a místních částí. Kromě přehledných výřezů centra města a všech místních částí Hranic, jsou barevně vyznačeny i cyklotrasy procházející buď přímo městem Hranice, nebo některou z místních částí.

11 Regionální cyklotrasy Po stopách využívání vodní a větrné energie Bohatou historii vodních a větrných mlýnů na Hranicku oživuje projekt Po stopách využívání vodní a větrné energie. V rámci tohoto projektu vznikla cyklotrasa rozdělená na 3 mlynářské okruhy a publikace, seznamující čtenáře s historií mlynářského cechu i jednotlivých mlýnů na Hranicku (konkrétně na území MR Hranicko a MR Rozvodí). Cyklotrasa propojuje existující, ale i místa zaniklých mlýnů na Hranicku. Trasa je vybavena mobiliářem (lavičkami, stojany), jsou na ni poskytovány turistické služby (informace, ubytování, stravování), místa vodních a větrných mlýnů jsou označeny informačními tabulkami, které obsahují informace o historii mlýnů a mlynářství. Ve většině obcí na cyklotrase je nainstalovaná velká infotabule s cyklomapou. Krajem božích muk a památných stromů V jižní části regionu se nachází tematická cyklotrasa Krajem božích muk a památných stromů, která nabízí prohlídku místních sakrálních staveb obklopených malebnou venkovskou krajinou. Trasa je vyznačena v mapě cyklotrasy Po stopách využívání vodní a větrné energie jako okruh MR Záhoran. Je dlouhá 33 km a nachází se na ní 12 odpočívek a 23 infotabulí. Nadregionální cyklotrasy procházející Hranickem Cyklostezka Bečva Nabízí příjemnou jízdu pestrou krajinou po bezpečné komunikaci. Celková délka je 160 km. Velká část cykostezky je vedena po nově vybudovaných úsecích s vyloučením motorové dopravy. Část trasy je vedena po málo frekventovaných místních komunikacích a zpevněných lesních a polních cestách a skutečné minimum trasy se zatím musí absolvovat po silnicích.

12 Úseky bez motorové dopravy: Zubří - Zašová - Valašské Meziříčí (13 km) Hranice - Rybáře - Dříň (4 km) Osek nad Bečvou (Oldřichov) - Přerov (12 km) Místa, na která si dát pozor: úsek Vsetín - Valašské Meziříčí úsek Valašské Meziříčí - Teplice nad Bečvou (cyklostezka dosud není plně dokončena) Úseky sjízdné na in-line bruslích: Troubky - Henčlov - Přerov (část po zámkové dlažbě), 8 km Přerov - Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou (19 km) Hranice - Rybáře - Dříně (4 km) Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm (15 km) Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Bečva (6 km) Vsetín-Trávníky - odbočka na Ratiboř (5 km) Vsetín - Velké Karlovice (u Nového Hrozenkova není asfaltový povrch), (30 km)

13 Potenciál řešeného území Geografická situace Přírodní prostředí je charakterizováno rozmanitostí a členitostí terénu a odrážející geomorfologii prostředí. Dominantním krajinným prvkem Hranicka je řeka Bečva, která sbírá vodu z Javorníků a ze Vsetínských vrchů. Svádí vodu z území silně zalesněného (Beskydska, přítoky též Oderska), tj. z míst bohatých na dešťové srážky a tím významně ovlivňuje vodní režim na středním a dokonce i na dolním toku Moravy. Tok samotné Bečvy je dlouhý 119,3 kilometrů, tj. od soutoku obou pramenů až do míst, kde se vlévá do Moravy. Řeka Bečva je největším levostranným přítokem Moravy. Území regionu Hranicko (ORP Hranice) leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou pahorkatinou a v podhůří Oderských vrchů. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí od 250 metrů nad mořem v Hranicích po 502 metrů nad mořem na Potštátsku. Osu oblasti tvoří ve východozápadním směru protékající řeka Bečva. Jejími největšími přítoky jsou pravostranné přítoky Velička a Ludina. Velička pramení nedaleko Potštátu, Ludina mezi Partutovicemi a Jindřichovem. Celé území Hranicka se nachází v mírně teplé podnebné oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek mezi mm. Územím regionu prochází od severovýchodu k jihovýchodu výrazný geologický zlom, ve kterém se u Hranic a Teplic nad Bečvou vyskytují minerální prameny.

14 Z hlediska využití ploch lze území charakterizovat jako zemědělskou krajinu. V oblasti je vymezena celá řada maloplošných chráněných přírodních rezervací a památek. Návštěvnost území Koordinátor destinačního managementu od roku 2009 sleduje návštěvnost dotčeného území. Dané indikátory mají vypovídající hodnotu vzhledem k aktivitám a projektům v oblasti cestovního ruchu. Rok Indikátor (v tis.) Počet přenocování Počet přenocování v Hranicích Počet přenocování obec Teplice n B. (lázeňské domy, penziony Jiřinka, Ostravanka a Diana) Počet přenocování - Potštát Návštěvnost MIC (počet dotazů) Návštěvnost výstav MM a G Návštěvnost ZAJ Návštěvnost Aquaparku Plovárny Hranice

15 Využití průvodcovské služby Návštěvnost radniční věže CELKEM Čísla uvedená v tabulce a grafu vypovídají o vzrůstajícím zájmu turistů o tuto lokalitu. Výjimkou byl rok 2010, kdy Hranicko postihly další ničivé záplavy a to se evidentně odrazilo i na počtu návštěvníků regionu. V porovnání s návštěvností Cyklostezky Bečva, která je významnou nadregionální cyklostezkou, máme k dispozici údaje za rok 2010 i Průměrná denní hodnota návštěvnosti ve všední dny dosáhla 211,7 osob, v dny pracovního klidu pak dosáhla téměř 500 osob, což je více než dvojnásobný rozdíl. Oproti loňskému měření je pak o víkendu průměrná denní návštěvnost více než trojnásobně vyšší ( osob, osob). Atraktivita území Přírodní zajímavosti V území se nachází 7 lokalit NATURA 2000 a 10 maloplošných chráněných území, nejvzácnější jsou NPR Hůrka u Hranic a NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně, dalšími zajímavostmi jsou Hranická propast, potštátské Skalní město či Valšovická jezírka.

16 NPR Hůrka u Hranic Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic leží jižně od Hranic poblíž železniční stanice Teplice nad Bečvou. Jedná se o unikátní území evropského významu s mimořádným geologickým vývojem, s živými projevy hydrotermálního krasovění a s nejhlubší propastí ČR Hranickou propastí. NPR se rozprostírá na geologickém rozhraní devonských vápenců a mladších karbonských hornin, čemuž odpovídají i rozdílná rostlinná společenstva. Žije zde rovněž řada vzácných a chráněných druhů živočichů. V území se nachází řada kulturněhistorických památek a probíhá zde také soustavný přírodovědný výzkum. NPR Hůrka u Hranic byla vyhlášena v roce 1952 na rozloze 37,45 ha. NPR Hůrka u Hranic je přístupná po naučné stezce vedoucí od železniční stanice Teplice n. B. k autokempu v Hranicích. Na šesti zastaveních naučné stezky se návštěvníci seznámí s nejzajímavějšími částmi NPR včetně Hranické propasti. Prohlídka Propasti je volná, z důvodu bezpečnosti osob a ochrany přírody je však sestup na dno suché části Propasti zakázán. Hranická propast Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic na katastru města Hranic. Propast se nachází v Hranickém krasu a je hydrotermálního původu stejně jako nedaleké veřejnosti přístupné Zbrašovské aragonitové jeskyně. Na rozdíl od většiny krasových útvarů nevznikla rozpouštěním vodami prosakujícími z povrchu, ale silnými výrony termálních minerálních pramenů z hlubin. Jedná se o nejhlubší propast v České republice (289,5 m, stav 2009). Otevřený jícen Propasti spadá strmými skalními stěnami do hloubky 69,5 m k hladině jezírka, zatopená část pak pokračuje do dosud neznámých hloubek. Sonda z r prokázala hloubku vody 220 m (zatím tedy ověřeno celkem 289,5 m). Vzhledem k mocnosti zdejších vápenců se však hypotetická hloubka Propasti může pohybovat až okolo m. V Propasti pokračuje intenzívní speleopotápěčský průzkum. Hloubkový rekord drží Polák K. Starnawski, který v r dosáhl hloubky 181 m. Český rekord P. Říhy z r dosáhl 170 m. První písemné zmínky o Propasti najdeme již v 16. stol. Je také prvním krasovým jevem u nás zaneseným do mapy. V roce 1627 ji na svou slavnou Mapu Moravy zakreslil sám J. A. Komenský a nazval ji Propast. Kromě zatopené části pokračuje Propast i prostorami nad hladinou vody. Jednou z nich je tzv. Suchá rotunda, která je sídlem jedné z největších letních kolonií netopýra velkého v ČR. Jde o jediné známé místo rozmnožování tohoto druhu v jeskyni na sever od Alp.

17 Zbrašovské aragonitové jeskyně Jeskyně evropského významu se nacházejí v malebném údolí řeky Bečvy v lázních Teplicích nad Bečvou a jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v ČR. Na jejich vývoji se totiž kromě běžných srážkových vod podílely také hlubinné vývěry teplých uhličitých kyselek. Unikátní výzdobu jeskyní tvoří zejména minerál aragonit, který v podobě bílých krystalků a keříčků pokrývá celé stěny jeskyní. Proslulé jsou i tzv. raftové (dříve gejzírové) stalagmity a kulovité povlaky stěn zvané koblihy. Díky unikátnímu geologickému vývoji se v jeskyních zachovalo i specifické mikroklima, které charakterizuje především výskyt plynu oxidu uhličitého a nezvykle vysoká teplota ovzduší. Oxid uhličitý se hromadí v níže položených prostorách a tvoří zde tzv. plynová jezera viditelná i z návštěvní trasy. Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční teplotou ovzduší okolo 14 C. Z celého jeskynního systému o délce 1240 m (stav 2009) je zpřístupněno 375 m, prohlídka trvá asi 50 minut. Návštěvní trasa prošla v letech celkovou rekonstrukcí a je vybavena na špičkové technické úrovni. Jeskyně jsou součástí Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně, vyhlášené v roce 2003 a rozkládají se na rozloze 7,74 ha. Potštátské Skalní město Od města Potštát směrem k Hranicím se táhne úzké údolí podél říčky Veličky, nad kterým se po obou stranách vypínají strmé srázy s divokými skalisky. Tyto podivuhodné skalní tvary, ukrývající se v lesnatém prostředí, vytvářejí nádhernou přírodní scenérii, jež se nazývá Potštátské skalní město. V oblasti skalního města najdeme místa využívaná netopýry jako zimoviště. Najdeme tu skály nazývané Čertova kazatelna, Čertovo kopyto, Skřítkovy skály, Jelení skok a Kámen vdavekchtivých dívek. Oblastí skalního města prochází žlutá turistická značka. Součástí prohlídky skalního města, nad hradem Puchart, jsou základy bývalé rozhledny. Valšovická jezírka Nacházejí se v k. ú. Paršovice, v blízkosti obce Valšovice a jsou součástí Školního polesí SLŠ Hranice ve Valšovicích. Tvoří je soustava tří malých vodních nádrží na potoku

18 Krkavec, poslední je lesním rybníčkem s altánkem. Tato jezírka byla uměle založena Valšovickým polesím pro chov ryb. Historické a kulturní památky Území je typické i bohatou nabídkou historických a kulturních památek. V Hranicích je to městská památková zóna se zrekonstruovaným náměstím, kostelem Stětí sv. Jana Křtitele, měšťanskými domy, radnicí s vyhlídkovou věží a dvěma podloubími. Pozdněrenesanční zámek dnes slouží jako sídlo městského úřadu. Dalšími památkami jsou kostel Českobratrské církve evangelické, Kostelíček se hřbitovem a 14 kaplemi křížové cesty, židovský hřbitov, synagoga sloužící dnes jako výstavní síň nebo neobarokní palác Kunz. Zajímavou lokalitou je město Potštát s městskou památkovou zónou, zámkem a renesanční hodinovou věží. Nedaleko Potštátu se nachází zřícenina hrádku Pustý zámek, zvaná Puchart, jsou zde pozůstatky kamenných hradeb a hliněný val. Dále je zde zřícenina hradu Drahotuch a Svrčov. V obci Hrabůvka stojí za vidění zámeček Kunzov. Hustopeče nad Bečvou nabízí prohlídku nádvoří opravovaného pozdněrenesančního zámku s jedinečnými arkádami a soubor 14 barokních soch na kostelní zdi. Zámky můžeme najít také v obcích Všechovice, Malhotice a Skalička. Pro účely této analýzy se budeme podrobněji zmiňovat pouze o zámcích, zříceninách hradů a církevních památkách na Hranicku. Hranický zámek Zámek vznikl z původní tvrze ze 14. stol., kterou Cimburkové v 15. stol. rozšířili na hrad. Rod Pernštejnů posílil především jeho obranný charakter. V letech pak nechal Jan Kropáč z Nevědomí pernštejnský hrad přestavět na trojkřídlý zámek. Dnešní podobu získal Hranický zámek během 16. století. Vedle zámeckého portálu bylo vystavěno i jednopatrové severní křídlo. To se svým velkolepě řešeným prostorem řadí k unikátům pozdní renesance na Moravě. Kostelíček v Hranicích Významné poutní místo s bohatým souborem sakrálních staveb. Kostel Narození Panny Marie (lidově zvaný Kostelíček) je vyhledávané poutní místo. V jeho areálu se nachází hřbitov se

19 14 kaplemi křížové cesty, pozdněrenesanční brána, raněbarokní kaple sv. Antonína Paduánského a kostel Narození Panny Marie s magdalénskou kaplí. Třikrát do roka se zde konají bohoslužby. Kostel Povýšení sv. Kříže v Hustopečích n. B Součástí historického centra městyse je gotický kostel Povýšení sv. Kříže se čtrnácti barokními sochami na jeho ohradní zdi. Iniciátorem instalace soch byl Jan Nepomuk Podstatský, který se zasloužil o záchranu kostela po zničujícím požáru v druhé polovině 18. století. Tyto sochy, spolu s křížem a sochami sv. Floriána z r a sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století uprostřed náměstí, tvoří jedinečný soubor barokního stavitelství na Moravě. Kostelík sv. Jana Křtitele v Lipné (Potštát) Významná památka lidové architektury. Dřevěná lidová stavba se šindelovou střechou pochází z 18. století. Její interiéry zdobí deskové obrazy křížové cesty a dřevěný oltář. Rozměry půdorysu roubené konstrukce činí 17 x 9 metrů. Viadukty Ferdinandovy Severní dráhy Kamenné viadukty, které byly postaveny mezi léty 1844 a 1847 na tehdejší Severní dráze císaře Ferdinanda, aby překonaly výškové rozdíly v rozvodí řek Odry a Bečvy a mělká, široká údolí u Jezernice a u Hranic. Viadukty pro druhou kolej vznikly až v 70. letech 19. století, třetí stavěli italští zajatci za I. světové války, dokončeny byly po válce. Hranické viadukty mají délku přes 400 metrů. Železniční tunel Slavíč Zděný železniční tunel - unikátní technická památka eliptického průřezu - je jediný na 275 km dlouhé trati tzv. Severní dráhy císaře Ferdinanda. Je 250 m dlouhý a 6 m vysoký a byl vystavěný v letech pod obcí Slavíč. Měl zabránit pohybům půdy a vyřešit nesouhlas obyvatel Slavíče s dráhou, která rozdělovala obec na dvě části.

20 Mlýny na Hranicku Na Hranicku se do dnes dochovalo několik vodních a větrných mlýnů, avšak pouze některé jsou přístupné veřejnosti. Informace o dalších, ať už zaniklých či stále existujících, mlýnech jsou uvedeny v publikaci Po stopách využívání vodní a větrné energie na Hranicku nebo na webových stránkách Infrastruktura Stravovací služby Podrobný přehled stravovacích kapacit na Hranicku podává publikace STRAVOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ SLUŽBY, zpracovaná Městem Hranice v rámci sub-projektu STS mezinárodního projektu INNOREF. Zde uvádíme pouze ty stravovací služby, které jsou zajímavé z hlediska nabídky jejich služeb, interiéru nebo jídelního lístku. Restaurace/Kavárna Kontakt Popis Motorest Vápenka Pizzerie Agostini Černotín 159 Tel.: Radniční 68, Hranice Tel.: , Objekt byl postaven z bývalé vápenky. Jedná se o kruhovou stavbu ve stylovém provedení. Stylová pizzerie v centru města, oddělená nekuřácká místnost. Restaurace Aragonit Restaurace Diana Teplice nad Bečvou 26 Tel: , Teplice nad Bečvou 42 Tel: Pořádání tanečních večerů. út + pá 19,00 22,00 hod. Restaurace v bavorském stylu. Součástí interiéru jsou originální funkční kachlová kamna.

21 Restaurace Katowna Restaurace Penzion Příleský mlýn Restaurace Růžek Restaurace Stará střelnice Sports Kotelna Kavárna Moravan U Nás rychlé občerstvení, kavárna Spa Restaurant Bečva Na Náspech 55, Hranice Tel: , Všechovice Tel: , Radniční 33, Hranice Tel: Sady Čs. legií 770, Hranice Tel: Struhlovsko 542, Hranice Tel: , Lázně Teplice nad Bečvou a.s. CALL CENTRUM: Janáčkova 730, Hranice Tel.: Lázně Teplice nad Bečvou a.s. CALL CENTRUM: Stylová restaurace, pizzerie ve středověkém stylu. Stylová restaurace v prostředí bývalého mlýna. Nabízí zde klasickou českou kuchyni, ale i speciality z mezinárodní kuchyně, pizzerii. Pro setkání skupin přátel či oslavu typu barbeque mají Párty ostrov. Pro zábavu kroket a šipky. Nabídka jídel zahrnuje speciality domácí i zahraniční kuchyně. K dispozici je jídelní lístek v němčině, angličtině, italštině, holandštině, francouzštině a ruštině. Stylová restaurace s velmi originálním jídelním lístkem, výletní restaurace s velkou terasou situovanou k tenisovým kurtům a hudební salón. Pořádání rautů. Zajímavý jídelní lístek. Velkoplošné televize. Nabízí příjemné posezení nejen u kávy Davidoff, ale také široký sortiment míchaných nápojů nebo velký výběr odrůdových jakostních vín. Jídelní lístek je tvořen mimo jiné s přihlédnutím ke zdravé výživě. Pravidelně pořádají taneční večery. Nabízí snídaně, dětský koutek. Nekuřácké prostředí. Široký výběr jídel i nápojů, kávové speciality připravené ze značkové kávy Davidoff, denně čerstvé zákusky a mnoho dalšího.

22 Ubytovací služby Podrobný přehled ubytovacích kapacit na Hranicku opět podává publikace STRAVOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ SLUŽBY, zpracovaná Městem Hranice v rámci projektu STS. Mimo penziony a hotely uvedené v publikaci nabízí další ubytovací kapacity základní školy ve ve Všechovicích a Bělotíně s možností využití jako prázdninové youth hostely. Níže uvádíme nejvýznamnější poskytovatele ubytovacích služeb v různých cenových kategoriích. Pouze 2 poskytovatelé jsou zaregistrováni v oficiálním systému certifikace UNIHOST Penzion Ostravanka a Penzion Diana. Certifikaci Cyklisté vítání a Camp.cz má AMK kemp Hranice. Hotel/Penzion Adresa/Kontakt Služby Zámecký hotel Zlatý orel Hotel Centrum Penzion Diana Jiráskova 140, Hranice Tel.: , , Komenského 384, Hranice Tel.: , Teplice nad Bečvou 42 Tel: , Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem s možností připojení na internet a minibarem s širokým výběrem alko i nealko nápojů a doplňkového sortimentu. Pro klienty hotelu jsou připraveny další doplňkové služby praní prádla, pokojová služba a prodejna v recepci hotelu. Součástí areálu je Konšelská restaurace a Zámecká pivnice, kterou jsou však nyní uzavřeny. Lůžková kapacita: 41 Ubytování v pokojích a apartmánech s minibarem. Internetové služby součástí každého pokoje. Výhodou je velké parkoviště před hotelem. Lůžková kapacita: 50 Ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích zařízených v bavorském stylu. V každém pokoji je koupelna s WC a televizor. Součástí služeb je také zajištění lázeňských procedur dle ceníku lázní, dále zajištění bazénu, kulturních akcí a solné jeskyně. Také je zde k dispozici úschovna a půjčovna kol. Ubytování je nabízeno včetně snídaní ve formě švédských stolů. Přijímají platební karty. Lůžková kapacita: 40

23 Penzion Růžek Radniční 33, Hranice Tel: , Pokoje jsou vybaveny samostatnou koupelnou s WC, televizí se satelitními programy a telefonem. V apartmánech je k dispozici minibar a koupelna s masážní vanou. Cena ubytování zahrnuje snídani formou švédského stolu a parkování v uzavřené garáži. Možnost platby platební kartou. Lůžková kapacita: 22 Pension Franz Josef Lázeňský dům Slovenka Lázeňské sanatorium Moravan Penzion Ostravanka Sady Čs. legií 770, Hranice Tel: , Lázně Teplice nad Bečvou a.s. CALL CENTRUM: Lázně Teplice nad Bečvou a.s. CALL CENTRUM: Teplice n. B. 56 Tel.: Mobil: Pension Franz Josef je zařízen v duchu doby Franze Josefa I., tedy konce 19. století. Každý pokoj má vlastní koupelnu, k dispozici je i sauna. Možnost úschovy kol. Ubytování je včetně bohaté snídaně. Lůžková kapacita: 15 Lázeňský dům byl postaven v roce 1925 ve stylu neoempíru a art-déco. Je umístěn do klidné části lázeňského parku. Každý pokoj je vybaven televizí, minibarem, telefonem a příslušenstvím. V rámci room servisu poskytují nadstandardní služby, jako jsou buzení, donáška snídaně na pokoj, donáška novin a služby nepřetržité recepce. Ceny hotelového ubytování na Slovence zahrnují 9% DPH, výběrovou snídani a celotělovou vířivou lázeň. Lůžková kapacita: 60 Pro klienty je k dispozici recepce po celých 24 hodin, kde si je možné zarezervovat či objednat veškeré nabízené služby. Vlastní stravovací provoz, kde se připravuje dietní (k výběru 9 diet) i klasická strava. Pro relaxaci je klientům k dispozici rehabilitační bazén a sauna. Ze služeb může sanatorium nabídnout kosmetiku, pedikůru, půjčování cyklistických kol, stolní tenis, šachy, knihovnu či odborné přednášky. Lůžková kapacita: 102 Ubytování v rodinném penzionu s vybavenou kuchyňkou pro vlastní vaření. Možnost objednání jednoduché snídaně. Zapůjčení dětské postýlky, společenských her a knih. Možnost grilování na zahradě. Úschovna kol. Parkování nedaleko objektu. Zahradní altán s posezením. Provozní sezona: Lůžková kapacita: 16

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4.

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4. nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou ropa@regionhranicko.cz, 581 626 202 MĚNÍME HRANICKO Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-2013 www.regionhranicko.cz Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010-2017

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010-2017 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010-2017 Objednatel: Město Kravaře Náměstí 43, 747 21 Kravaře Tel.: + 420 553 777 911 Fax: + 420 553 777 922 posta@kravare.cz www.kravare.cz Zpracovatel:

Více

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce Úvod 1. ÚVOD Pro tuto bakalářskou práci bylo třeba si vybrat nějakou část oblasti Šumava. Já jsem si zvolila část, kterou mám nejraději. Je to oblast, kterou protéká řeka Vydra obec Modrava a oblast Povydří,

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny 3. vydání travel manual Moravskoslezský kraj pro všechny obsah 3. 5. 7. 43. 57. 59. 61. 65. 67. 69. Úvodní slovo Piktogramy a vysvětlivky I. Ubytovací a restaurační zařízení Popis objektů Souhrnný přehled

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Obsah: 1. Popis mikroregionu Milada... 4 1.2 Představení jednotlivých obcí... 5 1.3 Analýza ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

7 VZDĚLÁVACÍ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 30

7 VZDĚLÁVACÍ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 30 OBSAH ÚVOD 6 SOULAD STRATEGIE ROZVOJE OBCE 8 PROFIL OBCE METYLOVICE 11 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI 12 2 POPIS OBCE 14 3 METYLOVICE V MÉDIÍCH 18 4 OBYVATELSTVO 20 5 DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ 25 6 EKONOMIKA OBCE,

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 1 Obsah OBSAH... 2 1. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO... 4 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA... 4 1.2 HISTORICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU HRUBÉHO JESENÍKU A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Více