MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.9/2014

2 Výsledky dotazníkového šetření v MŠ Na přelomu roku 2013/2014 bylo v Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, přísp.organizace realizováno dotazníkové šetření a antropometrie k bakalářské práci s názvem Výskyt nadváhy a obezity u dětí předškolního věku. Celého šetření se zúčastnilo 70 dětí (40 chlapců a 30 dívek), narozených v letech Součástí dotazníkového šetření byly otázky týkající se rodinné anamnézy, stravovacích zvyklostí a pohybových zvyklostí. Součástí antropometrie bylo měření tělesné výšky, hmotnosti a obvodu pasu. Dotazníkové šetření bylo hodnoceno dle zásad správné výživy pro děti předškolního věku a antropometrie byla hodnocena dle Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže 2001, percentilovými grafy hmotnosti k tělesné výšce, BMI a obvodu břicha. Dotazníkové šetření: Rodinná anamnéza: Výskyt nadváhy nebo obezity v rodině dítěte 56% 44% V rodinách 44 % respondetů se vyskytuje nadváha nebo obezita, což opovídá celostátnímu výskytu nadváhy a obezity v České republice. Výykyt chorob v rodinách dítěte 15% 26% 22% 37% 1. Diabetes mellitus 2. Vysoký krevní tlak V 37 % se u rodin respondentů vyskytuje vysoký krevní tlak, v 26 % vysoký cholesterol, v 22 % diabetes mellitus a v 15 % choroby srdce a cév.

3 Stravovací zvyklosti: Dodržování zásad správné výživy 11% 89% Pozitivním zjištěním bylo, že až 89 % rodin respondentů se snaží a nebo dodržuje zásady správné výživy. Dodržování správného počtu denních jídel 10% 90% Pouze 9 % respondentů vynechává některé z denních jídel. Nejčastěji dopolední přesnídávku, odpolední svačinu a méně často snídani. Konzumace zeleniny 62% 4% 34% 1. 3x denně 2. 3x týdně 3. výjimečně Zelenina by měla být konzumována denně v několika porcích. Pouze 34 % respondentů toto doporučení dodržuje.

4 Konzumace ovoce 9% 3% 88% x denně 2. 2x týdně 3. výjimečně Ovoce by, stejně jako zelenina, mělo být konzumováno denně. 88 % respondentů odpovídá tomuto doporučení. Konzumace mléčných výrobků 23% 6% 71% 1. Denně x týdně 3. výjimečně Mléko a mléčné výrobky by měly být, vzhledem k růstu a vývoji dětského organismu, konzumovány minimálně jednou denně. Tomuto doporučení odpovídá 71 % respondentů. Druhy mléčných výrobků 59% 1% 40% 1. Neslazené 2. Slazené 3. Tavené sýry Až 59 % konzumuje mléčné výrobky především slazené.

5 0% 15% 48% Slazení 37% 1. Cukrem 2. Medem 3. Umělým sladidlem Nejfrekventovanějšími druhy slazení jsou v 48 % medem, v 37 % cukrem a 15 % respondentů nesladí. Užívané tepelné úpravy v domácím prostředí 19% 3% 37% 41% 1. Vaření 2. Dušení 3. Pečení 4. Smažení Rodiny respondentů v domácím prostředí užívají především zdravější druhy tepelných úprav, jako je vaření, dušení a pečení. Konzumace stravy v MŠ 9% 91% 1. Chutná 2. Odmítá ji Pokud děti jídla v mateřské škole nekonzumují, nahrazují je teplými obědy připravovanými v domácím prostředí, přílohami (rýže, brambory, těstoviny) a sladkostmi.

6 Konzumace fast foodu 70% 30% Frekvence konzumace fast foodu 62% 5% 33% 1. 1x týdně 2. 1x za měsíc 3. výjimečně Pouze 30 % respondentů konzumuje jídla z rychlých občerstvení. Z toho 62 % výjimečně. Konzumace sladkostí a slaných pochutin 44% 7% 49% 1. Denně x týdně 3. výjimečně Sladkosti a slané pochutiny by měly být konzumovány výjimečně, maximálně 1x týdně. Ovšem až 49 % respondentů je konzumuje denně. Nejčastěji konzumovanými jsou: žele bonbóny, lízátka, čokoláda, oplatky, lentilky, müssli, křupky, buchty, zmrzliny, popcorn, mléčné řezy, tyčinky.

7 Konzumace pochutin v období večera 80% 20% Pouze 20 % respondentů konzumuje pochutiny v období večera. Pitný režim 6% 94% Až 94 % respondentů dodržuje zásady správného pitného režimu. Nápoje 1. Pramenitá voda 2. Pramenitá voda se sirupem 11% 0% 24% 3. Neochucená minerální voda 25% 13% 7% 2% 18% 4. Ochucená minerální voda 5. Neslazený čaj 6. Slazený čaj 7. Džusy 8. Sycené slazené nápoje

8 Pohybové zvyklosti: Typ dopravy do MŠ 37% 9% 0% 54% 1. Pěšky 2. Autem 3. Veřejnou dopravou 54 % respondentů se dopravuje do mateřské školy pěšky, 37 % autem a 9 % veřejnou dopravou. Docházka do zájmových kroužků 26% 74% 74 % respondentů navštěvuje zájmové kroužky, kde se věnují pohybu. Frekvence pohybu 4% 14% 82% 1. Denně x týdně 3. Výjimečně Děti předškolního věku by měly trávit pohybem až 6 hodin denně. Z šetření bylo zjištěno, že pouze 14 % dětí se denně věnuje pohybu. Nejčastějšími činnostmi jsou: skákání, malování, turistika, hokej, florbal, hra, brusle, sokol, tanec, běhání, jízda na odrážedle, procházky, jízda na kole, atletika, plavání, lyžováni, tenis, balet.

9 Trávení víkendů aktivně 4% 96% Až 96 % rodin se snaží trávit volné chvíle nebo víkendy aktivně. Místo pohybu 9% 1. Venku 91% 2. V domácím prostředí 91 % respondentů se pohybuje spíše venku než v domácím prostředí. Denní trávení času u TV nebo PC 24% 76%

10 Počet hodin trávených u TV nebo PC 0% 100% hodiny denně hodiny denně 3. více hodin denně 76 % respondentů tráví denně volný čas u televize nebo počítače. Denně by děti předškolního věku měly takto trávit volný čas maximálně 2 hodiny denně, což splňuje 100 % respondentů. Antropometrie: Hodnocení tělesné výšky a hmotnosti Pod 25. percentil percentil Nad 75. percentil Nad 97. percentil Chlapci 20 (50 %) 16 (40 %) 4 (10 %) 0 Dívky 14 (46,67 %) 13 (43,34 %) 3 (10 %) 0 Celkem Z celého souboru 40 chlapců ideálních hodnot percentilu dosahuje 40 % respondentů. 50 % respondentů spadá pod 25. percentil (hubené) a 10 % nad 75. percentil. Žádné z dětí nedosahuje hodnot nad 97. percentil (obezita). Z celého souboru 30 dívek ideálních hodnot percentilu dosahuje 43,34 %. 46,67 % respondentů spadá pod 25. percentil a 10 % nad 75. percentil. Žádné z dětí nedosahuje hodnot nad 97. percentil (obezita). Hodnocení obvodu pasu Pod 25. percentil percentil Nad 75. percentil Nad 97. percentil Chlapci 6 (15 %) 27 (67,5 %) 7 (17,5 %) 0 Dívky 7 (23,34 %) 19 (63,34 %) 4 (13,34 %) 0 Celkem

11 Z celého souboru 40 chlapců ideálních hodnot percentilu dosahuje 67,5 % respondentů. 15 % respondentů spadá pod 25. percentil (hubené) a 17,5 % nad 75. percentil. Žádné z dětí nedosahuje hodnot nad 97. percentil (obezita). Z celého souboru 30 dívek ideálních hodnot percentilu dosahuje 63,34 %. 23,34 % respondentů spadá pod 25. percentil a 13,34 % nad 75. percentil. Žádné z dětí nedosahuje hodnot nad 97. percentil (obezita). Doporučení: Doporučení vyplývající z dotazníkového šetření jsou: snaha o snižování výskytu nadváhy a obezity v rodinách dítěte, zvýšit konzumaci zeleniny, zvýšit konzumaci mléčných výrobků, hlavně neslazených, udržet stávající trend ve snižování konzumace jídel z fast foodu, snižovat konzumaci sladkostí a slaných pochutin a zvýšit frekvenci pohybu. Informační leták s doporučením správné životosprávy pro dětí předškolního věku Stravovací zvyklosti: Výživa dětí předškolního věku má být vyvážená, pestrá, volena s ohledem na stádium vývoje, výživové zvyklosti a preference dítěte. S frekvencí 5 6krát denně, bez vynechávání jednotlivých denních jídel (snídaně, dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina a večeře). (5) Obiloviny a výrobky z nich: U dětí mohou být voleny veškeré druhy obilovin, lépe zařazovat celozrnné druhy a natural. V množství 3 porce denně u dětí mezi 2. a 4. rokem a 3 4 porce denně u dětí nad 4 roky. (3) Zelenina: Lze využívat veškeré druhy zeleniny, syrové nebo tepelně upravené. Lepší je volit úpravy bez použití velkého množství tuku a cukru. V množství alespoň 1 2 porce denně u dětí mezi 2. a 3. rokem a 3 4 porce denně u dětí nad 4 roky. (3) Ovoce: Volit lépe druhy s nižším obsahem sacharidů, ale zároveň zařazovat do jídelníčku dítěte veškeré druhy ovoce syrové nebo tepelně zpracované. V množství alespoň 2 porce denně u dětí nad 2 roky. (3) Mléko a mléčné výrobky: By se u dětí měly vyskytovat několikrát denně. Lépe volit výrobky neochucené, polotučné nebo plnotučné. U dětí mezi 1. a 3. rokem 1 2 porce denně, u dětí nad 4 roky 1 3 porce denně. (3)

12 Maso, ryby, luštěniny: Maso volit libové, veškeré druhy. Ryby sladkovodní, mořské. V množství ½ 1 porce denně u dětí mezi 1. a 3. rokem a 1 1,5 porce denně u dětí nad 4 roky. (3) Vejce: V množství 3 kusy týdně. Upřednostňovat úpravy bez tuku. (3) Tuky, oleje, sladkosti, slané pochutiny: Přijímat ve sníženém množství. (2) Sladkosti a slané pochutiny by se měly konzumovat maximálně 1krát týdně. (5) Sladit mírně, nepřeslazovat. Vyvarovat se konzumaci jídel ze stánků rychlého občerstvení (fast food). Koření: Strava dětí předškolního věku již může být mírně solená, kořeněná bylinkami. (5) Vhodné technologické úpravy: Vaření, dušení, pečení, grilování. (1) Pitný režim: Vhodná je čistá pramenitá voda, ovocné, bylinkové čaje, neperlivé stolní vody, občas džusy (lépe přírodní a ředěné). (5) U dětí do 10 let je doporučené množství ml/kg/den. (3) Fyzická aktivita: Děti předškolního věku by měly trávit pohybem denně až 6 hodin. Vhodná je volná spontánní pohybová aktivita, nejčastěji formou hry, procházek, poznáváním okolního světa nebo spojená s povinnostmi. (6) Možnými druhy sportu mohou být: chůze, nordic walking, plavání, cyklistika, bruslení, lyžování, tanec, tenis, kopaná, volejbal, atletika a další. Čas trávený u počítače nebo televize by neměl přesahovat 2 hodiny denně. (4) 1. DROZDOVÁ, Věra. Diety při dětské obezitě: Recepty, rady lékaře. Praha: Sdružení MAC, spol. s. r. o., ISBN FOŘT, Petr. Stop dětské obezitě. Praha: Euromedia Group, k. s. - Ikar, ISBN GREGORA, Martin. Výživa malých dětí. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN X 4. MARINOV, Zlatko a Dalibor PASTUCHA a kolektiv. Praktická dětská obezitologie. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN

13 5. MARINOV, Zlatko, Ulrika BARČÁKOVÁ, Marie NESRSTOVÁ a Dalibor PASTUCHA. S dětmi proti obezitě. Praha: IFP Publishing&Engineering s. r. o., ISBN PASTUCHA, Dalibor a kolektiv. Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN Děkujeme všem rodičům, kteří se do dotazníkového šetření zapojili. Rovněž děkujeme slečně Alici Ferfecké, studentce Ostravské univerzity, Lékařské fakulty, oboru Ochrana veřejného zdraví za poskytnutí výsledků šetření Výskyt nadváhy a obezity u dětí předškolního věku a souhlasu s jejich uveřejněním v našem školním časopise.

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Příjemce dotace Česká lékařská společnost ČSL JEP, Česká obezitologická společnost Praha, leden 2006

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

Systém stravování dětí v dětském domově V Hranicích. Dobromila Vinklarová

Systém stravování dětí v dětském domově V Hranicích. Dobromila Vinklarová Systém stravování dětí v dětském domově V Hranicích Dobromila Vinklarová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá stravováním dětí v Dětské domově a Školní jídelně v Hranicích. Toto

Více

Snižte. svoji hladinu cholesterolu v krvi

Snižte. svoji hladinu cholesterolu v krvi Snižte svoji hladinu cholesterolu v krvi s již za tři týdny Odborná společnost praktických lékařů doporučuje. Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu

Více

Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Kopřivnice. -výzkumná zpráva-

Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Kopřivnice. -výzkumná zpráva- Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě -výzkumná zpráva- HBSC 214 Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě výzkumná zpráva Výzkumná zpráva vznikla na základě smluvního výzkumu uskutečněného

Více

Obezita v dětském věku

Obezita v dětském věku Noviny pro prevenci a léčbu obezity 7/2011 Z D A R M A Obezita v dětském věku MUDr. Jitka Kytnarová, pediatr Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha Výskyt obezity narůstá nejen u

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dětství a dospívání

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dětství a dospívání Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dětství a dospívání Z.Urbanová, M.Šamánek, R. Češka, R.Cífková, R. Poledne, H. Rosolová, V.Soška, J.Šimon, H. Vaverková, J.Widimský, jun., J.Widimský, sen.,

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

Redukční diabetická dieta

Redukční diabetická dieta Redukční diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit hladinu glykémie a hmotnost. Vladimíra Havlová, Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů Hygienické návyky u dětí předškolního věku Olomouc 2012 vedoucí práce: Mgr. Petr Zemánek,

Více

Zdravý životní styl v

Zdravý životní styl v Zdravý životní styl v TEST Poznej své silné a slabé stránky VÝŽIVA Chceš-li zdravě žít, musíš zdravě jíst POHYB Žij v pohybu, pohybu, pohybu WELLNESS Investuj do svého zdraví SPORT Poctivě trénuj, kvalitně

Více

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Ernährungserziehung und -bildung von Kindern und Jugendlichen in der Euroregion Neiße Teoretická část pro I. stupeň ZŠ Vytvoření metodické příručky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

LÉČBA KETOANALOGY. Dietní režim při chronické renální insuficienci

LÉČBA KETOANALOGY. Dietní režim při chronické renální insuficienci LÉČBA KETOANALOGY Dietní režim při chronické renální insuficienci Otázky a odpovědi Co je chronická renální insuficience? Je to stav snížené funkce ledvin, který se projevuje zvýšenými hodnotami (zadržováním)

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Výživa při nádorovém onemocnění

Výživa při nádorovém onemocnění Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů www.vyzivavnemoci.cz www.nutridrink.cz infolinka: 800 110 001 Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 Autor: Daniela Lojková

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B7505 Vychovatelství Studijní obor: 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

LÉČBA KETOANALOGY. Dietní režim při chronické renální insuficienci

LÉČBA KETOANALOGY. Dietní režim při chronické renální insuficienci LÉČBA KETOANALOGY Dietní režim při chronické renální insuficienci Otázky a odpovědi Co je chronická renální insuficience? Je to stav snížené funkce ledvin, který se projevuje zvýšenými hodnotami (zadržováním)

Více