Vaše letní prázdninové balíčky All Inclusive 2011 za výhodnou cenu!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše letní prázdninové balíčky All Inclusive 2011 za výhodnou cenu!"

Transkript

1 RADSTADTSKÉ PAUŠÁLY, ALL INCLUSIVE LÉTO 2011 R A D S T A D T, S A L C B U R S K O Vaše letní prázdninové balíčky All Inclusive 2011 za výhodnou cenu! Historické město Radstadt vítá své hosty v letní sezoně 2009! Pro aktivní sportovce, rodiny s dětmi, poţitkáře, golfisty, cyklisty a kulturně orientované hosty jsou připravené skvělé nabídky. Radstadt leţí v srdci Vysokých Taur nedaleko dachsteinského masivu, pouhých 70 km jiţně od Mozartova města Salcburku. Stále ţivé tradice, zvyky a obyčeje provázené veselicemi a slavnostmi vytvářejí v tomto půvabném městečku nezaměnitelnou atmosféru. K nejzajímavějším pamětihodnostem zde patří středověké městské hradby s obrannými věţemi, farní a kapucínský kostel a národopisné muzeum. A jaké aktivity je moţné v okolí Radstadtu provozovat? Co můţe být krásnějšího neţ podnikat romantické výpravy v nádherné horské přírodě a nezáleţí přitom na tom, zda se na cestu vydáte pěšky, na kole nebo v koňském sedle. Také milovníci koupání, golfu, horolezectví a jiných adrenalinových druhů sportů nepřijdou zkrátka. Lákavé výletní cíle jako je například výstup na domácí horu Rossbrand, odkud je překrásný výhled na 150 alpských vrcholů, Svět obřích ledových jeskyní, prohlídka města Salcburku, výjezd na Grossglockner, Wolfgangské jezero v Solné komoře jsou z Radstadtu velmi snadno a rychle dosaţitelné. Radstadtský projekt All Inclusive poskytuje hostům jedinečnou moţnost vybrat si dle vlastní volby ubytování z více neţ 60 ubytovacích zařízení od soukromého penzionu aţ po 4hvězdičkový hotel. A nejlepší na tom je, ţe si ubytovací zařízení stejné kategorie účtují stejnou cenu. Uvedené prázdninové balíčky je moţné si objednat na 4 noci/7 nocí v období od května do října Balíčky zahrnují tyto základní sluţby: nocleh se snídaní, denně svačina (káva/moučník) a večeře à la carte s nápojem, sestávající ze tří chodů. Jednotlivé balíčky však také obsahují další dodatečné sluţby. Celá řada slev s Radstadtskou kartou hosta například při zapůjčení jízdních kol, zakoupení turistické výzbroje a výstroje ve sportovním obchodě Klieber doplňují rozsáhlou nabídku. Bliţší informace a objednávky: Tourismusverband Radstadt A 5550 Radstadt, Stadtplatz 17 Telefon: Fax: Internet:

2 Náš prázdninový balíček Letní radovánky se vším všudy ( Sommerfrische All Inclusive ) pro aktivní hosty a rodiny s dětmi Balíček je moţné si objednat v 5 různých cenových kategoriích. Nezáleţí na tom, jaký typ ubytování si vyberete, všechna ubytovací zařízení určité kategorie a v určitém sezonním období mají totiţ stejnou cenu. A navíc máte moţnost se stravovat v mnoha na projektu zúčastněných hostincích, restauracích a kavárnách zaleţí jen na vás, které zařízení si vyberete. V období: od 14. května do 16. října 2011 Sluţby: 4 resp. 7 nocí v ubytovacím zařízení vaší volby v pokoji se sprchou/wc a balkonem 4x resp. 7x bohatá snídaně, resp. snídaně ve formě bufetu v ubytovacím zařízení vaší volby (pozor: snídaně se nepodává při ubytování v prázdninových bytech!) Nejrůznější dodatečné sluţby v ubytovacím zařízení vaší volby 4x resp. 7x odpolední svačina s kávou a moučníkem nebo zmrzlina pro děti v různých restauracích/kavárnách a také v ubytovacích zařízeních vaší volby při objednávkách ubytování v hotelu/hostinci/penzionu 4x resp. 7x večeře (tři chody) včetně 1 nápoje v nejrůznějších restauracích v Radstadtu nebo také v ubytovacích zařízeních vaší volby při objednávkách ubytování v hotelu/hostinci/penzionu Prohlídka města s průvodcem (kaţdé pondělí v hodin) All Inclusive Salcburská karta pro 3-6 dní: bezplatný a převáţně neomezený přístup k více neţ 180 pamětihodnostem a atrakcím v Salcburku a Salcbursku, mezi jiným minigolf, národopisné muzeum, plavecký stadion v Radstadtu, uţívání četných lanovek, návštěva Salcburku (70 km) a mnoho dalšího veškeré slevy s Radstadtskou kartou hosta jako např. 50% sleva na turistický autobus rakouských pošt, snížení o 20 % pro znova Therme Amadé, který jezdí na 1770 m vysoký Rossbrand radstadtskou domácí horu 10% sleva při zakoupení turistické výzbroje a výstroje ve sportovním obchodě Klieber 10% sleva při zapůjčení jízdních kol ve sportovním obchodě Rappl 10% sleva v lázeňském a fitnessovém centru FIT HIT! jednorázové vstupné do radstadtského národopisného muzea 1x bezplatné zapůjčení her v městské knihovně Paušální ceny na osobu pro 4 noci / 7 nocí V sezonním období A B C soukromé penziony, prázdninové byty 0-2* 185,-/285,- 195,-/299,- 205,-/315,- soukromé penziony,prázdninové byty 3-4* 189,-/295,- 199,-/305,- 209,-/325,- **-***hostince, penziony* 209,-/325,- 225,-/349,- 235,-/365,- ***hostince, penziony* 225,-/345,- 239,-/375,- 259,-/405,- ***hotely* 269,-/415,- 289,-/449,- 309,-/485,- ****hotely* 399,-/629,- 419,-/665,- 445,-/699,- Slevy: a.) děti (platí jen v pokoji/prázdninovém bytě spolu s rodiči od 2 osob platících plnou cenu): do věku 5 let paušál 30,-- EUR na 4 noci nebo 50,-- EUR na 7 nocí na osobu; děti od 6 do 15 let: 50%; b.) dospělí (jen u objednávek prázdninových bytů): sleva od 4. osoby a kaţdé další o 30,-- EUR nebo 50,-- EUR (4 nebo 7 nocí). c.) sleva ve výši 35,-- EUR (6 dní) nebo 28,-- EUR (3 dny) bez Karty Salcburska, avšak s jedním vstupem na minigolf a jedním vstupem do národopisného muzea NEBO na koupaliště. Sezonní období (příjezd je možný každý den): A: od do a od do B: od do 2.7. a od do C: od 2.7. do

3 RADSTADTSKÉ PAUŠÁLY ALL INCLUSIVE LÉTO 2011 Objednací fax: (telefon: ) Tourismusverband Radstadt (Sdruţení turistického ruchu Radstadt) Stadtplatz Radstadt Rakousko Zašlete mi (nám) bezplatný katalog s prázdninovými nabídkami v Radstadtu a se seznamem ubytovacích zařízení a také všeobecné informace o letní dovolené v tomto horském kraji. Ano, chci (chtěli bychom) si objednat následujcí Radstadtské paušály all inclusive 2011: Jsme... dospělí a... děti ve věku... let. Termín:... Náhradní termín:... Ţádaný hotel a/nebo kategorie: Podpis... Datum Svým podpisem vyjadřuji souhlas s uvedenými Důleţitými pokyny a informacemi, týkajícími se jednotlivých sluţeb, stejně jako s podmínkami a informacemi souvisejícími s objednávkou pobytu. Dále platí Všeobecné cestovní podmínky (http://www.reisebueros.at/arb.pfd), které vám budou zaslány spolu s potvrzením objednávky. Svůj souhlas s jejich obsahem potvrdíte převodem zálohy. Odesilatel: Jméno...Příjmení:... Ulice... Země. PSČ... Místo

4 Radstadtské paušály All Inclusive léto 2011 Důleţité údaje/informace o objednávkách: Ubytování: K základnímu vybavení rezervovaných pokojů patří sprcha/wc, společenská místnost s televizí. Apartmá jsou vybavena obývacím pokojem/loţnicí, kuchyní, TV, předsíní, sprchou/wc, loţním prádlem a ručníky. Případné další vybavení pokojů v ubytovacích zařízeních a prázdninových bytech je uvedeno v radstadtském katalogu ubytování, který obsahuje detailní popisy všech zúčastněných objektů, nebo na internetové adrese V rámci závěrečného úklidu v prázdninových bytech prosíme všechny hosty, aby zejména dbali na to, aby nezanechali neumyté nádobí! Pokud si chcete přivést s sebou domácí zvířata, je nutné tuto skutečnost při rezervaci ohlásit. Stravování (pozor: neplatí pro prázdninový balíček 4hvězdičkové hotely speciál!): Bohatá snídaně (pozor: ubytování v prázdninových bytech nezahrnuje snídani!) musí splňovat základní kritéria, k nimţ patří nabídka těchto produktů: káva nebo čaj, ovocná šťáva, 2 housky, máslo, dţem, uzenina a sýr. Odpolední svačina obsahuje šálek kávy a 1 kousek koláče nebo jiného sladkého pečiva. Pro děti (6-15 let) 2 kopečky zmrzliny se šlehačkou a vaflí. Večeře sestává z polévky nebo předkrmu, hlavního jídla a zákusku. Při výběru bezplatného nápoje k večeři platí následující kritéria: nealkoholický nápoj 0,2 l, pivo/radler (pivo + limonáda) 0,3 l, víno 1/8 l, víno s minerálkou 0,25 l, velká sklenice minerálky, sirup s vodou 0,5 l. Tvrdý alkohol není v této nabídce obsaţen. Odpolední svačinu a večeři je moţné konzumovat v kterékoli restauraci a kavárně a v kterémkoli hostinci vaší volby. Jejich seznam vám bude dán k dispozici. Toto aranţmá však neplatí, jste-li ubytováni v pokoji v soukromí (soukromý penzion) nebo v prázdninovém bytě. Snídaně se konzumuje vţdy ve vašem ubytovacím zařízení. Pokud vynecháte snídani, svačinu nebo večeři, nemohou vám být vráceny peníze. Ceny: Ceny jsou uvedeny v Eurech a obsahují spotřebu elektřiny, náklady na topení, daň z přidané hodnoty, střediskovou taxu, závěrečný úklid (u prázdninových bytů) a dále pak veškeré sluţby uvedené v nabídce Letní radovánky se vším všudy (Salcburská karta atd.). Cenová kalkulace vychází z předpokladu, ţe nabídku vyuţijí alespoň dvě osoby, které zaplatí plnou cenu. Pokud by chtěla nabídku vyuţít jen jedna osoba, coţ je moţné u všech ubytovacích zařízení s výjimkou prázdninových bytů, bude k ceně připočten příplatek ve výši 15% z celkové ceny (= také základ pro výpočet dětských slev). Dětské slevy: Slevy pro děti jsou poskytovány jen v případě, ţe jsou děti ubytovány v pokoji/prázdninovém bytě spolu s rodiči. Rozhodujícím datem pro uplatnění slevy je věk dítěte při příjezdu. Děti od 6 let aţ do ukončeného věku 15 let platí 50% z ceny paušálu pro dospělé. Pro děti do ukončeného 5 roku věku se účtuje paušální obnos ve výši 50,- Eur na osobu a týden. Na poţádání se poskytuje dětská postýlka nebo náhradní lůţko. Přitom je třeba počítat s tím, ţe v důsledku tohoto opatření dojde k určitému omezení obytného prostoru. Pokud jde o stravování, dostanou děti hlavní chod porce je přiměřená jejich věku a minimálně 0,25 l ovocné šťávy.

5 Radstadtské paušály All Inclusive léto 2011 Důleţité údaje/informace o objednávkách strana 2: Objednávky/platební podmínky: Balíček je moţné si objednat pouze prostřednictvím Sdruţení turistického ruchu v Radstadtu. Přitom je třeba uvést kategorii a typ příslušného ubytovacího zařízení, které pak bude v rámci volných kapacit ţadatelům rezervováno. Bezprostředně poté, co si zájemci ubytování objednali, dostanou od nás potvrzení o objednávce s prosbou o převod zálohy ve výši 20% z celkové ceny balíčku. S doručením zálohy na náš bankovní účet nabývají automaticky platnost Všeobecné cestovní podmínky, které byly zájemcům zaslány spolu s potvrzením objednávky. Od této chvíle je objednávka závazná. Zbývající obnos z celkové ceny paušálu musí být zaplacen nejpozději 28 dnů před příjezdem/zahájením pobytu. U krátkodobých objednávek v případě, ţe je časový prostor mezi objednávkou a datem příjezdu kratší neţ 28 dnů je nutné zaplatit cenu pobytu v plné výši nejpozději 7 dnů před příjezdem. Platba se provádí rovněţ na číslo účtu Sdruţení turistického ruchu v Radstadtu. Příjezd a odjezd: Po předchozí dohodě se Sdruţením turistického ruchu je zásadně moţné zahájit a ukončit pobyt v kterýkoli den. Pobytové dobropisy: Po příjezdu obdrţíte od svého ubytovatele dobropisy pro jednotlivé balíčky, s nimiţ se budete vykazovat při vyuţívání nejrůznějších sluţeb u odpovídajících zařízení (ubytování, stravování apod.). Cestovní doklady: V prostoru členských států Evropské unie se stačí vykázat občanským průkazem. Není třeba si opatřovat ţádné vízum a rovněţ očkování není povinné. Pojišťovací ustanovení cestovních kanceláří (Reisebürosicherungsverordnung - RSV): Kaţdý klient, který se zúčastní některého z námi pořádaného pobytového zájezdu, je pojištěn u Městského obecního úřadu v Radstadtu, Stadtplatz 17, A Radstadt. Přímé uplatnění nároku, vyplývajícícho z pojistné smlouvy, můţe klient ţádat u Městského obecního úřadu v Radstadtu. Tento nárok je moţné uplatnit v případě jiţ realizovaných plateb, pokud z důvodu platební neschopnosti pořadatele - nebyly zcela nebo částečně poskytnuty smluvně sjednané sluţby. V souladu s 7 odst. 1/Z4 RSV prohlašujeme, ţe přijímáme zálohy v maximální výši 20% z celkové ceny, a to dříve neţ dva týdny před nastoupením cesty. Ručení Městského obecního úřadu v Radstadtu je vůči klientovi omezeno výší ceny, kterou klient zaplatil za přislíbené a poskytnuté sluţby; v případě vzniku škody je pak ručení omezeno výší celkové pojistné částky. Pokud by nebylo moţné uspokojit prostřednictvím pojistné částky veškeré nároky, budou pohledávky klientů splněny alikvótním podílem. Veškeré nároky je nutné ohlásit ve lhůtě 8 týdnů od vzniku platební neschopnosti u: Europäische Reiseversicherung AG (Evropská cestovní pojišťovna a.s.), Augasse 5-7, 1090 Wien, tel.: +43(01) , fax: +43/(01) , v opačném případě hrozí zánik nároku.

6 Radstadtské paušály All Inclusive léto 2011 Důleţité údaje/informace o objednávkách strana 3: Ostatní dohody a ustanovení a.) Tyto podmínky platí tehdy, pokud nebyly v jednotlivých cestovních smlouvách sjednány podmínky jiné. b.) Zjevné tiskové a početní chyby opravňují Sdruţení turistického ruchu k napadení cestovní smlouvy. c.) Soudní příslušnost: sídlo pořadatele d.) Neúčinnost jednotlivých ustanovení nemá za následek neúčinnost celé cestovní smlouvy. e.) Za sluţby jakéhokoli druhu, které nebyly vyuţity, není moţná ţádná forma náhrady. f.) Při vyuţívání sluţeb Salcburské karty poukazujeme na všeobecné obchodní podmínky Salcburské zemské turistické centrály (Salzburger Land Tourismus GmbH). g.) Sídlo firmy pořadatele: Tourismusverband Radstadt, Stadtplatz 17, A 5550 Radstadt, telefon: ; fax: ; h.) Jinak platí Všeobecné cestovní podmínky (http://www.reisebueros.at/arb.pdf). Svůj souhlas s jejich obsahem jste potvrdili převodem zálohy. Bankovní spojení: Rakousko a nečlenské státy Evropské unie: Volksbank Radstadt, číslo účtu: , BLZ (směrové číslo banky): Členské státy Evropské unie: převod platby do zahraničí je moţné provést bez poplatků na náš bankovní účet u Volksbank Radstadt. Při pouţití sloţenky platné v zemích Evropské unie je třeba uvést následující bankovní kód: IBAN: AT ; BIC/SWIFT: VBOEATWWSAL.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

KATALOG ZÁJEZDŮ 2014/2015. www.alpynaden.cz

KATALOG ZÁJEZDŮ 2014/2015. www.alpynaden.cz KATALOG ZÁJEZDŮ 2014/2015 www.alpynaden.cz Vážení klienti a přátelé zimních sportů, opět nadešel čas, kdy je potřeba myslet na zimní dovolenou. Dostává se Vám do rukou katalog na zimní sezonu 2014/2015.

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

Léto 2012 BULHARSKO. letecky z Pardubic. www.vvvtour.com

Léto 2012 BULHARSKO. letecky z Pardubic. www.vvvtour.com Léto 2012 BULHARSKO letecky z Pardubic www.vvvtour.com 29 ÚVOD, POJIŠTĚNÍ, REZERVACE A PRODEJ VÁŽENÍ A MILÍ ZÁKAZNÍCI, vítáme Vás na stránkách katalogu cestovní kanceláře VVV TOUR CZ I a představujeme

Více

LeoRia s.r.o. ŠPANĚLSKO DRAGE PAKOŠTANE SV. FILIP I JAKOV

LeoRia s.r.o. ŠPANĚLSKO DRAGE PAKOŠTANE SV. FILIP I JAKOV LeoRia s.r.o. Mírové nám. 35, 400 01 Ústí nad Labem (nad obchodem se starožitnostmi - Antik) mobil Ria: + 420 608 42 42 00 mobil CK + 420 608 42 42 07 e-mail: info@leoria.cz www.leoria.cz ŠPANĚLSKO www.facebook.com/cestovnikancelar.leoria

Více

CHORVATSKO ČERNÁ HORA SLOVINSKO RAKOUSKO ITÁLIE ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÉTO 2014 EVROPA AUTEM

CHORVATSKO ČERNÁ HORA SLOVINSKO RAKOUSKO ITÁLIE ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÉTO 2014 EVROPA AUTEM LÉTO 2014 CHORVATSKO ČERNÁ HORA SLOVINSKO RAKOUSKO ITÁLIE ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.cz EVROPA AUTEM Dovolená s úsměvem! Volejte Zdarma Rezervace

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Stav: 01.07.2015 1. Cestovní podmínky / VOP 1.1. Právní vztah mezi Vámi jako zákazníkem a společností Adrialin GmbH, Werftestr. 4, 6002 Luzern, Schweiz, zapsanou v Bezirksgericht

Více

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko Přírodní doplňky stravy z Finclubu Společnost FINCLUB již 20 let nabízí široký sortiment přírodních doplňků stravy, které jsou původem

Více

CHORVATSKO ČERNÁ HORA SLOVINSKO RAKOUSKO ITÁLIE NĚMECKO ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÉTO 2015 EVROPA AUTEM

CHORVATSKO ČERNÁ HORA SLOVINSKO RAKOUSKO ITÁLIE NĚMECKO ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÉTO 2015 EVROPA AUTEM LÉTO 2015 CHORVATSKO ČERNÁ HORA SLOVINSKO RAKOUSKO ITÁLIE NĚMECKO ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.cz EVROPA AUTEM Pohodlná rezervace! 2 VOLEJTE ZDARMA

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz

CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz KATALOG ZÁJEZDŮ 2011/2012 Vážení klienti a přátelé zimních sportů, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň, kterou nám věnujete již řadu let. Opět nadchází čas, kdy je

Více

VÁŽENÍ KLIENTI, DÁREK PRO VÁS DOVOLENÁ JAKO DÁREK

VÁŽENÍ KLIENTI, DÁREK PRO VÁS DOVOLENÁ JAKO DÁREK VÁŽENÍ KLIENTI, v roce 2015, stejně jako kdykoli předtím, uděláme vše pro Vaši maximální spokojenost a krásné vzpomínky z Vaší jedinečné dovolené. V nastávajícím roce bychom Vás opět rádi pozvali do léty

Více

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii ITÁLIE 2015 CHORVATSKO Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden Děti zdarma Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře Nový kemp ve střední Itálii Obsah 1 Všeobecné informace o zájezdech 2 4 Itálie Lignano (stany

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM 2014 1. UBYTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM 2014 1. UBYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM 2014 1. UBYTOVÁNÍ Popisy a kategorizace ubytovacích zařízení v destinacích odpovídají standardům a kvalitativním měřítkům stanoveným příslušnou místní správní autoritou. Upozorňujeme,

Více

www.skiaprica.cz NOVINKA! lyžařské zájezdy 2015/2016 Lyžování na Vánoce a Silvestra od roku 1990 Apartmány až pro 7 osob 50 m od lanovky

www.skiaprica.cz NOVINKA! lyžařské zájezdy 2015/2016 Lyžování na Vánoce a Silvestra od roku 1990 Apartmány až pro 7 osob 50 m od lanovky Itálie/APRICA lyžařské zájezdy 2015/2016 www.skiaprica.cz od roku 1990 Apartmány až pro 7 osob 50 m od lanovky Bar s českým točeným pivem Vhodné pro rodiny s dětmi Hlídání dětí zdarma SKIPAS v ceně NOVINKA!

Více

ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO

ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO 2013 ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO PODHÁJSKA, MAĎARSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SLEVA až 20 % při koupi do 15. 1. DĚTI zdarma VÝLET zdarma do 31. 3. SENIOŘI sleva až 3800 1000 Kč záloha do 28. 2.

Více

Disneyland Park vás vtáhne do světa kouzel a pohádek Disney.

Disneyland Park vás vtáhne do světa kouzel a pohádek Disney. Zima 2012/2013 Navštivte v zimě Disneyland v Paříži, jedno z nejoblíbenějších míst v Evropě. Vyberte si z našich výhodných balíčků a prožijte několik dní jako v pohádce. Až 80 % atrakcí je krytých, proto

Více

Adventní zájezdy Lyžování v Rakousku a Švýcarsku Exotika SAE - Dubaj. Katalog zima 2010 2011

Adventní zájezdy Lyžování v Rakousku a Švýcarsku Exotika SAE - Dubaj. Katalog zima 2010 2011 Adventní zájezdy Lyžování v Rakousku a Švýcarsku Exotika SAE - Dubaj Katalog zima 2010 2011 Vážení klienti, otvíráte náš nový katalog zimních zájezdů, do kterého jsme zařadili vedle lyžařských zájezdů

Více

Kréta / Rhodos / Kos / Zakynthos / Mallorca. Léto 2013. Cestovní kancelář. konečné ceny!

Kréta / Rhodos / Kos / Zakynthos / Mallorca. Léto 2013. Cestovní kancelář. konečné ceny! Kréta / Rhodos / Kos / Zakynthos / Mallorca Léto 2013 Cestovní kancelář konečné ceny! MyPlanet Léto 2013 KRÉTA... 10 Georgioupolis Resort...12 Rethymno Mare Royal... 13 Rethymno Mare...14 Magda... 15 Dolphin

Více

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko 24. sezóna Tradice - spolehlivost - kvalita Cestovní kancelár BULHARSKO 2015 STEFANNY www.stefanny.cz 2 5 Kvalita a spolehlivost Zkušenosti a tradice Slevy za rychlé

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 3 www.zlintourtrips.cz 1 MODRÁ NOVINKA Photoderm KID SPF 50+ MAXIMÁLNÍ OCHRANA PRO DĚTI Exkluzivní Patent Buněčné Bioochrany, obohacený o Peptid C, zabezpečuje ochranu buněk až

Více

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 24 let tradice 1992 2015 2015 LÉTO pobyty u moře 24 LET TRADICE DOVOLENÁ U MOŘE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY AUTOBUSEM AUTEM SLEVY FIRST MOMENT 1992 2015 ŘECKO ITÁLIE EVROPA a... NOVINKY www.rialto.cz 41992-2015

Více

Angličtina. Jižní Afrika JAR

Angličtina. Jižní Afrika JAR ŠIRŠÍ NABÍDKU KURZŮ V JIŽNÍ AFRICE NAJDETE NA WWW.INTACT.CZ ANGLIČTINA POD STOLOVOU HOROU A U INDICKÉHO OCEÁNU! Chcete poznat exotiku Afriky a přitom se zdokonalit v angličtině? Chcete se rozhlédnout ze

Více

ŘECKÉ OSTROVY CHORVATSKO BULHARSKO TURECKO

ŘECKÉ OSTROVY CHORVATSKO BULHARSKO TURECKO 2014 ŘECKÉ OSTROVY CHORVATSKO BULHARSKO TURECKO PODHÁJSKA, MAĎARSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SLEVA až 20 % při koupi do 13.1. DĚTI zdarma 1000 Kč záloha do 28. 2. VÝLET zdarma do 28. 2. SENIOŘI sleva až 4400

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více