MANUÁL PROGRAMU 8. LETNÍCH HER ČESKÉ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PROGRAMU 8. LETNÍCH HER ČESKÉ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY"

Transkript

1 MANUÁL PROGRAMU 8. LETNÍCH HER ČESKÉ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY ZLÍN ČESKÁ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ SE USKUTEČŇUJE JAKO MEMORIÁL OLGY HAVLOVÉ

2 8. LETNÍ HRY ČESKÉ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY Zlín ČESKÁ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ SE USKUTEČŇUJE JAKO MEMORIÁL OLGY HAVLOVÉ Pořádající organizace: České hnutí speciálních olympiád se sídlem v Praze Záštitu převzal: Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje HLAVNÍ DATA HER Termín konání : Termín přihlášek : Místo konání : Zlín- sportovní haly Novesta a Zelené Sportovní areál Vršava Městské lázně Atletický stadion Komenského park Adresa pro agendu přihlášek: Olga Kurzová ČHSO Říční Praha tel/fax: ORGANIZAČNÍ VÝBOR : Ředitelka her: Mgr. Dagmar Dědková Sekretariát her: kancelář ČHSO Informační centrum v době her: Janečka Jaroslav Ekonomická agenda: Lubomír Kurz Ubytování: Hana Přikrylová Stravování: Svatava Šiftařová, Alena Novosadová Technický ředitel a doprava: Radek Vítek Asistenti, dobrovolníci: Jana Plšková Zahajovací a závěrečný ceremoniál: Olga Kurzová Zdravotní služba: Eva Tomášková Koordinace Healthy Athletes Vanda Stloukalová Národní ředitelka ČHSO Martina Středová Sportovní ředitelka ČHSO Hana Válková Prezident ČHSO Lubomír Kurz

3 ŘEDITELÉ SPORTOVNÍCH PROGRAMU Soutěžní sporty individuální: Cyklistika Komenského park Miroslav SADIL Plavání bazén Jana BOUBÍNOVÁ Plavecké přizp. disc. bazén Dagmar DĚDKOVÁ Stolní tenis hala Zelené Radek VÍTEK Sálové přizp. disc. Hala Zelené Hana VÁLKOVÁ Gymnastika Hala Zelené Zdena SYNOVCOVÁ Atletika atletický stadion Hana VÁLKOVÁ Soutěžní sporty týmové: Bocce areál Zelené Julie WITTMANNOVÁ Kopaná 7-7 areál Vršava Miloslav JURÁŇ Přehazovaná sport. hala Novesta Luděk GRÄTZ Volejbal sport. hala Novesta Stanislav URBAN Doplňkový program Zdravý sportovec Zubní prohlídky - MUDr. Jiří Jandl Oční prohlídky - MUDr. Martin Janek Ušní prohlídky - MUDr. Libor Černý Zdravotní osvěta - MUDr. Vendula Kozohorská Předběžný program 8. Českých her SO (VII. ČHSO) Sobota 1.7. Dopoledne Odpoledne program příjezdy, registrace 9-13, koleje UTB 14 hod. přesun ke Sportovní hale, řazení zahajovací ceremoniál, kulturní program Večer sportovci volno, porada trenérů 20: Neděle 2.7. jednotlivá sportoviště Podle rozpisů plavání, volejbal, atletika, stolní tenis, bocce, gymnastika, přehazovaná, fotbal, cyklistika, přizpůsobené sporty Večer Pondělí 3.7. večer Úterý 4.7. Dopoledne Odpoledne společný kulturní program (v jednání) jednotlivá sportoviště Podle rozpisů plavání, volejbal, stolní tenis, atletika, fotbal, bocce, cyklistika, přehazovaná taneční večer ( v jednání) jednotlivá sportoviště dokončení soutěží Atletický stadion 14 hod. závěrečný ceremoniál Pozor: Program je orientační, bude upřesněn při registraci.

4 ČÁST A OBECNÁ USTANOVENÍ Odst. 1. : PODMÍNKY ÚČASTI českých letních her Speciální olympiády se mohou zúčastnit sportovci, partneři, instruktoři a trenéři klubů Speciálních olympiád, registrovaní v ČHSO ke dni Podmínkou účasti je dosažení věku 8 let v roce 2006, tj. ročník narození 1998 a starší. 3. Sportovci se mohou zúčastnit soutěží pouze v jednom druhu sportu a dále buď jen individuální nebo týmové soutěže, a to nejvýše ve dvou disciplínách (+ štafetě) a v dané výkonnostní úrovni podle propozic jednotlivých sportů (atletika, plavání sk. A/B). Soutěžící v přizpůsobených sportech se mohou účastnit plaveckých i sálových (atletických) disciplin, mají-li je obě zaregistrované. 4. Družstvo v kolektivních sportech musí být na národních hrách sestaveno z registrovaných členů (sportovců, partnerů) jednoho klubu. 5. Demonstračních sportů (aerobik,...) se mohou sportovci zúčastnit bez omezení dle možností časového rozpisu her a kapacity prostorů pro demonstraci. 6. Maximální počet účastníků z jednoho klubu je : 6 sportovců + 2 trenéři v individuálních sportech plus 1 družstvo v týmových sportech, NEBO 2 týmy (jeden z nich místo individuálních sportů). Družstvo je v počtu dle regulí sportu, s jedním trenérem na každých započatých 6 sportovců s MP (nikoli partnerů). Kluby nemusejí obsadit plnou kapacitu. Záměna sportovců v individuálních sportech při registraci NENÍ MOŽNÁ. 7. Účast dalších sportovců, rodinných příslušníků a osob tzv. ostatních je limitována ekonomickými podmínkami (viz odst. 3, ekonomické podmínky). Obsah bodu 7 o počtu účastníků a výši plateb je upřesněn dále v samostatných technických pokynech, které jsou součástí formulářů přihlášky. 8. Podmínkou účasti je odeslání vyplněných formulářů přihlášky do (poštovní razítko). Součástí přihlášky jsou fotografie všech přihlášených účastníků s uvedením jména účastníka, názvu klubu a kódu ( S -sportovec, P -partner, T -trenér atd.) na zadní straně. Přihláška musí být řádně vyplněna a doplněna veškerými náležitostmi (podpisy, lékařské vyjádření, uvedení výkonnostní úrovně či výkonu dle regulí daného sportu, fotografie). Formuláře přihlášky s výkladem jsou samostatnou přílohou manuálu. Akceptovány budou pouze písemné přihlášky se všemi náležitostmi. Pořadatel nebude zjišťovat doplňující či upřesňující informace. 9. Podmínkou účasti je zdravotní osvědčení (viz odst. 2) a dodržení ekonomických podmínek (odst. 3). 10. HLAVNÍ REGISTRACE VŠECH ÚČASTNÍKU bude probíhat dne v době od 9.00 do 13 hod. v přízemí koleje Antonínova UTB. U registrace je třeba předložit: seznamy účastníků, doklad o bezinfekčnosti a doložit platbu příspěvku (kopií dokladu o platbě). Odst. 2.: ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ 1. Zdravotní službu garantuje Bc. Eva Tomášková, ČČK. Zdravotní služba ze zdrojů ČHSO, je na všech ubytovnách a sportovištích po dobu oficiálního konání her, tj. od registrace dne 1.7. do ukončení závěrečného ceremoniálu her dne Na dobu oficiálního konání her je nutné zajistit si VLASTNÍ POJIŠTĚNÍ. 3. Účastníci předloží lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti, platné pro rok 2006 (buď potvrzení pro jmenovitý seznam nebo pro jednotlivce). Bez lékařského vyjádření je přihláška neplatná. 4. U účastníků s M.Down je nutno předložit záznam o atlanto-axiálním syndromu, pokud tak nebylo učiněno v předchozích registracích pro databázi ČHSO. 5. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti skupiny/jednotlivce odevzdá odpovědná osoba při registraci ve Zlíně.

5 6. Aplikovanou medikaci sportovců v průběhu her garantuje odpovědná osoba, která má možnost se spojit s lékařskou službou na ubytovně či sportovištích. Odst. 3.: EKONOMICKÉ PODMÍNKY 1. Příspěvek za jednoho sportovce/partnera ve stanoveném limitu (6 a 1 týmového sportu NEBO 2 týmů - viz odst. 1 bod 6) činí 800,- Kč. 2. Úhrada za trenéra v limitu (tj. 2 na 6 ind.sportovců nebo 1 na každých 6 členů týmu se NEPOŽADUJE. 3. Účast sportovců z klubů z dané lokality (Zlín a okolí), které nepožadují ubytování a mají hrazen pouze oběd-balíček, je možné navýšit účastníky do počtu12 sportovců a 4 trenérů NEBO o další tým. Úhrada za sportovce 400,-Kč. 4. Kluby, které mají zájem vyslat další sportovce a trenéry SO NAD STANOVENÝ LIMIT (6+2 a týmový sport nebo dva týmy) mohou tak učinit v případě plného poplatku za pobytové náklady, tj ,- Kč za každého účastníka (tj. sportovce, partnera i trenéra). Shodný poplatek platí i všichni účastníci z kategorie ostatních (odst. 8). 5. Platby je třeba odeslat nejpozději do na účet č.: /0800, vedený u České spořitelny a.s. (pokud dojde k nepřijetí přihlášky či účastníka po zaslání platby, budeme Vás informovat a rozdíl platby vrátíme). Platbu provádějte s variabilním symbolem číslem Vašeho klubu (aby bylo možné identifikovat Váš klub) a specifickým symbolem 2006 (označuje 8. letní SO). Kopii dokladu o platbě je třeba předložit u registrace. Odst. 4.: UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 1. Ubytování od 1. do je zajištěno v kolejích Univerzity Tomáše Bati a v Domově mládeže Zlín. 2. V případě, že účastnící požadují ubytování sportovce s trenérem (rodičem) v jednom pokoji, je třeba tento požadavek vyznačit v přihlášce (průvodce klubu). Zde je také nutné uvést požadavek bezbariérového ubytování či požadavek dietního stravování. 3. Stravování je zajištěno ve vysokoškolské menze nebo v jídelně domova mládeže. Snídaně a večeře se vydávají v menze ( , ), obědy systémem balíčků na sportovištích ( ). 4. Stravování her začíná dne teplým obědem, končí balíčkem na cestu dne Systém stravenek a informace k pitnému režimu budou předány u registrace. 5. Šatny na sportovištích budou sloužit pouze k omezenému uložení věcí, sportovci budou využívat svých ubytoven pro převlékání a sprchování. Odst. 5.: INFORMAČNÍ SERVIS 1. Do doby zahájení her je možné informace získat v kanceláři ČHSO (přihlášky, obecné zásady tel ) nebo u ředitelky her Dědkové (organizace her tel ) a dále na stránkách 2. Aktuální informace o dopravním systému města, startovní listiny a aktualizované informace o sportech a doplňkových programech obdrží vedoucí výprav při registraci. JE NUTNÉ se s aktuálními informacemi SEZNÁMIT. 3. Denní obecné a organizační informace budou doplňovány na hlavní informační tabuli ve vestibulu menzy a domova mládeže. 4. Informace sportovního charakteru budou na informačních tabulích v prostorách daného sportoviště. Zahajovací schůzka s trenéry bude dne 1.7. od 20:30 hod. v jídelně DM, termíny schůzek s řediteli sportů budou oznámeny u registrace. 5. Hlavní informační středisko bude otevřeno v prostorách Sportovní haly.

6 6. Součástí informačního systému jsou i akreditační karty účastníků (s fotografií), důležité pro vstup do prostorů SO, stravování, dopravu a bezpečnost. Odst. 6.: DOPRAVA A DOSTUPNOST SPORTOVIŠŤ 1. Dopravu do místa her si zajišťují sportovní kluby z vlastních zdrojů. V přihlášce list Průvodka klubu - je třeba uvést předpokládanou dobu příjezdu a způsob dopravy. 2. Většina sportů i doplňkové programy jsou dosažitelné pěšky nebo MHD: 3. Řidiči vlastních vozidel obdrží označení her, musí dodržovat vymezené parkovací plochy a pokyny dopravního inspektorátu. Parkování je možné u kolejí, u DM. ČÁST B DOPLŇKOVÉ PROGRAMY Odst.7.: ZAHAJOVACÍ ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL 1. Delegace klubů musejí počítat s časovou rezervací pro registraci (a oběd) tak, aby se včas dostavily na seřadiště u Sportovní haly Novesta nejpozději ve 14,00 hod. Společný odchod průvodu, doprovázený olympijskou pochodní, do sportovní haly k vlastnímu zahájení proběhne dle rozpisu, který trenéři obdrží u registrace. 2. Zahajovacího průvodu se zúčastní všichni sportovci, partneři, trenéři. 3. Předpokládá se jednotné oblečení (dres) daného klubu. 4. Kluby jsou řazeny abecedně dle názvu města. Ve sportovní hale budou sportovci sedět na tribunách (řazení S.Urban). 5. Závěrečný ceremoniál se uskuteční dne 4. července od 14 hodin. Nástupu se účastní pouze 1 zástupce z každého klubu, ostatní jako diváci. Doba řazení a bližší pokyny budou vyhlášeny přímo na místě. Čas se může změnit dle definitivního rozvrhu sportovních soutěží (ceremoniál může začít dříve, umožní-li to průběh soutěží), bude upřesněno v pokynech při registraci. Odst. 8.: RODINNÝ PROGRAM 1. Rodinného programu se mohou zúčastnit všichni členové rodin, přátelé a známí, příznivci na základě přihlášky a zaplacení stanoveného příspěvku (odst.3/4, tj. platba Kč). 2. Registrovaní účastníci rodinného programu mají možnost využít všech částí servisu her (ubytování, stravování, doprava her, přístup na veškeré sportovní a doplňkové akce her SO). Odst. 9.: KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ PROGRAMY 1. Kulturní program po zahajovacím ceremoniálu dne ve Sportovní hale zajišťují Agentura Velryba a RGM Entertaiment.. 2. Společný kulturní program pro večer je v jednání 3. Taneční večer je zařazen na večer 3.7. Hudební skupiny, které mají zájem vystoupit a jsou schopny doprovázet tanečníky, předem prokonzultují svoji účast s ředitelkou her D. Dědkovou. 4. Výstava prací umělců/sportovců pouze ze Zlínska bude zahájena v červnu v galerii Alternativa, Kolektivní dům, Zlín. Po dobu her je přístupná zdarma. 5. V jednání je volný vstup do ZOO Lešná a Obuvnického muzea. Odst. 10.:ASISTENTI VOLONTÉŘI 1. Na všech akcích a ve všech prostorách jsou přítomni vyškolení volontéři. Jsou označeni jednotným žlutým tričkem.

7 2. Vykonávají funkci pořadatelskou, organizační, informační, částečně i funkci rozhodčích. Nesuplují povinnosti instruktorů a trenérů. ČÁST C SPORTOVNÍ PROGRAM Odst. 11.: POVINNOSTI INSTRUKTORU A TRENÉRU 1. Každý klub ČHSO má určeného hlavního instruktora (trenéra) ke komunikaci s pořadateli. Odpovídá za správné vyplnění formulářů přihlášky a odeslání v termínu, dále za organizaci a ekonomiku delegace klubu, za registraci v den příjezdu, odevzdání klíčů od ubytování v době odjezdu. 2. Hlavní instruktor (trenér) má určené trenéry daného sportu dle situace přihlášených sportů a sportovců. 3. Trenéři odpovídají za dohled nad sportovci po celou dobu her, což při registraci stvrzují podpisem. Pořadatel upozorňuje, že sportovní areál se nalézá mezi snadno přístupnými rameny řeky, je tedy nutné dbát na bezpečnost sportovců mimo dobu soutěží. 4. Trenéři odpovídají za včasný nástup k daným aktivitám a programům a za prezentaci sportovce na danou disciplinu a za vyzvednutí z určeného prostoru po ukončení discipliny. 5. Sportovci budou odcházet na sportoviště ve sportovním oblečení z kolejí. Šatny na sportovištích jsou připraveny pro krajní případ nepříznivého počasí. 6. Všichni účastnící jsou povinni nosit akreditační karty, sportovci dle charakteru sportu startovní čísla. 7. Pořadatel upozorňuje trenéry a sportovce, aby nenosili na sportoviště cenné věci a své věci neponechávali bez dozoru. 8. Pořadatel doporučuje, aby hlavní trenér zajistil od sportovců či zákonných zástupců svolení k prezentaci jejich osobností a výsledků, fotografií, rozhovorů apod. v médiích. Odst.13.: OBECNÁ PRAVIDLA DĚLENÍ DO FINÁLOVÝCH SKUPIN 1. Skupiny sportovců pro soutěže se dělí zásadně podle pohlaví, mimo sjednocené soutěžeunified. 2. Do finálových skupin (minimálně 3, maximálně 8) jsou zařazováni prioritně dle výkonu, doplňkové kriterium je věk.. 3. Pořadatel upozorňuje na dodržování pravidla čestného soutěžení (15%) a na možnost využití pravidla posledního prohlášení trenéra. Odst. 14.: SOUTĚŽE VE VYPSANÝCH SPORTECH 1. Soutěže ve vypsaných sportech se řídí pravidly SO z listopadu 2003 a vnitřními regulemi, uvedenými na následujících stranách tohoto manuálu. 2. V týmových sportech si pořadatel vymezuje zvolit herní systém a detailní časový rozpis dle počtu přihlášek. Včasná informace bude k dispozici na stránkách a při registraci. 3. Sportovci mohou soutěžit pouze v jednom soutěžním sportu. V přizpůsobených sportech mohou soutěžit jak v plaveckých, tak v sálových (atletických) disciplínách pokud je mají registrovány. Do demonstračních sportů se nepřihlašují předem, u registrace nahlásí zájem o aktivní účast na demonstraci.

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009 Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12.

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL (Pravidla a návod k uspořádání) V. vydání Platnost od 26. 9. 2012 PRAHA 2012 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL OBSAH 1. Úvod... 3 2. Definice pojmů

Více

DOBROVOLNÍCI. Průvodce dobrovolnictvím při Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR

DOBROVOLNÍCI. Průvodce dobrovolnictvím při Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR DOBROVOLNÍCI Průvodce dobrovolnictvím při Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR DOBROVOLNÍCI Průvodce dobrovolnictvím při Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR OBSAH sponzor DC, o.s. při

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje MLÁDEŽNICKÉ MČR TURNAJ KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ ČSLH U15 V LEDNÍM HOKEJI 2015 Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje Datum konání: 22. - 25. ledna 2015 Místa konání:

Více

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice Strana 1 z 13 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014 Volný podnik OBSAH: 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 4 5. Pojištění 5 6. Reklama a označení 5 7. Pneumatiky 5 8. Palivo 6

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 10. Jarní pohár Jeseníků 2014 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 11. Jarní pohár Jeseníků 2015 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk verze č.3 z 22.4.2015 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je

Více

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Školní řád Zpracovala: Bc. Pavlína Matoušková, ředitelka školy účinnost od: 1. 9. 2014 závaznost: Školní

Více

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 Sekretariát Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, telefon/fax: 222 250 603, 602 677 653 Úřední hodiny: pondělí 14 18 hodin, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 11 hodin Bankovní spojení:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015 Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 RALLYSPRINT SÉRIE POHÁR 2+ MISTROVSTVÍ ČR V RALLY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ POHÁR MLÁDEŽE XTG Opel ADAM CUP POHÁR POŘADATELE

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

Mistrovství České republiky regionů 2015

Mistrovství České republiky regionů 2015 Místní propozice pro otevřené Mistrovství České republiky regionů 2015 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Odborné sportovní komise bezmotorového létání AeČR ve dnech 26.7.

Více

CZECH DANCE MASTERS 2015/16

CZECH DANCE MASTERS 2015/16 METODICKÝ POKYN PRO ORGANIZÁTORY SOUTĚŽÍ CDO V OBDOBÍ PODZIM-ZIMA CZECH DANCE MASTERS 2015/16 Tento metodický pokyn slouží jako osnova pro přípravu, realizaci a zakončení taneční soutěže v období podzim

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015

SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015 SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015 disciplín definovaných v paragrafu 10 tohoto dokumentu Tato pravidla jsou součástí Soutěžního řádu CDO. Stránka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D Školní řád: MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Čj.: MŠ-02/2015 Platnost od: 1.1.2015 Spisový a skartační znak: Účinnost

Více