Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR"

Transkript

1 Doprava a zdraví - širší souvislosti MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR

2 Nepřímé vlivy dopravy Vliv na životní styl neprospívající zdraví omezení fyzicky aktivních způsobů dopravy omezení spontánních pohybových aktivit omezení sociálních kontaktů epidemiologická rizika mezinárodní mobility

3 Situace v evropských městech více než 50% cest osobním autem je kratších než 5 km, tj. dosažitelnost na kole za 15 minut více než 30% cest autem je kratších než 3 km tj. dosažitelnost pěšky za 20 minut průměrný Evropan, žijící ve městě za 1 den: ujede na kole ca 0,5 km ujde pěšky ca 1 km ujede autem ca 27,5 km

4 Nedostatek fyzické aktivity (NFA) Fyzicky inaktivních je odhadem 17% (11-24 %) lidí v Evropě Nedostatečně aktivní z hlediska užitku pro zdraví (méně než 2,5 hod střední aktivity týdně) 41% (31-51%) lidí Státy východní a střední Evropy jsou významně ovlivněny Fyzická inaktivita způsobí odhadem předčasných úmrtí za rok Rozsáhlé společenské ztráty Sources: WHO, World Health Report 2002: Reducing risks, promoting healthy life Department for Culture, Media and Sport London Strategy Unit, 2002: Game Plan: A strategy for delivering Government s sport and physical activity objectives Centers for Disease Control, 2005 Převzato z materiálů WHO WHO

5 Pohybová aktivita - ČR Sportovní aktivita (věková kategorie let, studie HELEN) ženy 31,4 58,1 10,5 muži 32,0 49,4 18,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% % osob žádný sport méně náročná aktivita intenzivní aktivita

6 Fyzická aktivita - ČR (45-69 let) Fyzická aktivita mimo zaměstnání podle pohlaví (v %) Česko, ženy 30,4 27,8 33,3 8,5 0 hodin 1-3 hodiny 4-10 hodin 11 a vice hodin muži 31,9 25,2 35,0 7,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zdroj dat: Studie HAPIEE,

7 Účinky fyzické aktivity na zdraví Očekávaná délka života Kardiovaskulární onemocnění Diabetes II. typu Obezita Rakovina tlustého střeva (rakovina prostaty a pankreatu) Rakovina prsu Osteoporóza Deprese Tolerance stresu Nezávislost\Soběstačnost ve stáří

8 Prevalence obezity se od 80tých let v mnoha evropských zemích více než ztrojnásobila Průměrný BMI dospělé populace Evropského regionu WHO je téměř 26,5 Odhad - téměř 400 milionů dospělých trpí nadváhou a cca 130 milionů dospělých je obézních Předpoklad - v r bude 150 milionů obézních dospělých Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace Převzato z materiálů WHO WHO

9 Nadváha a obezita - ČR Hodnoty BMI (věková kategorie let, studie HELEN) ženy 48,9 48,9 33,9 33,9 16,3 16,3 muži 27,3 27,3 53,5 53,5 19,0 19,0 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% % osob podváha - BMI < 18,5 norma - BMI 18,5-24,9 nadváha - BMI 25,0-29,9 obezita - BMI >= 30,0

10 PREVALENCE NADVÁHY U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH SE V EVROPĚ ZVYŠUJE IOTF/EASO Obesity in Europe Report 2002; IOTF 2004 PREVALENCE (%) 30 Více než 80 miliónů evropských dětí 25 a dospívajících trpí nadváhou či obezitou Švýcarsko Holandsko Španělsko UK Polsko Francie Česká republika ROK Převzato z materiálů WHO WHO

11 Proč je obezita u dětí tak závažná? Nadváha u dětíd je předpokladem p nadváhy v dospělosti Větší riziko kardiovaskulárn rních nemocí, cukrovky atd. Nadbytek váhy v v dětstvd tství může e vést v k: k hypertenzi růstu špatného" a snížen ení dobrého" cholesterolu (LDL a HDL cholesterol) narušen enému dýchání během spánku ortopedickým problémům psychosociálním m souvislostem (narušené sociáln lní vazby, problémy s učenu ením, zpětn tné ovlivnění životního stylu) Source: International Obesity Task Force, 2002 Photo: courtesy of FIAB

12 Konference Proti Obezitě Istanbul Cílem je Upozornit na závažný problém a získat politickou podporu Zlepšit mezinárodní spolupráci v boji s obezitou Zainteresovat i další sektory, jejichž rozhodování ovlivňuje výživu a fyzickou aktivitu Bude přijata Charta boje proti obezitě Příležitost k zdůraznění synergií mezi zdraví prospěšnou fyzickou aktivitou a udržitelnou dopravou

13 Související aktivity a dokumenty THE PEP HEPA Zdraví 21 Globální strategie výživy, fyzické aktivity a zdraví Světová federace srdce Mezinárodní federace diabetu CEHAPE

14 Podpora bezpečné chůze a cyklistiky ve městech Podpora, růstst a zlepšen ení podmínek pro chůzi, cyklistiku v kombinaci s veřejnou ejnou dopravou Cíle: Výměna a rozšiřov ování zkušenost eností a dobrých příkladp kladů z praxe Podpora cost-benefit analýzy týkající se dopravní politiky a infrastruktury, včetně užitku cyklistiky a chůze vypracovat doporučen ení pro stanovování nákladů chůze a cyklistiky ve vztahu ke zdraví Zapojeno 16 členských států a 3 NGOs Převzato z materiálů WHO WHO

15 Evropská síť pro podporu zvyšování fyzické aktivity HEPA Založena 2005 Hlavní cíle Přispět k rozvoji a uplatnění programů politik a strategií pro podporu fyzické aktivity Vytvořit a podporovat strategie a přístupy dobré praxe Podporovat multisektorální přístupy

16 Evropský přehled intervenčních aktivit Projekt pobočky WHO v Bonnu Řešení Řešení obezity cestou vytváření příznivého obytného prostředí Žádost o poskytnutí příkladů: Ms Stephanie Schoeppe, Technical Officer Housing and Health WHO European Centre for Environment and Health, Bonn Office

17 Globáln lní strategie výživy a fyzické aktivity a zdraví Přijata na Světovém zdravotnickém shromáždění (WHA) Definuje potřebu: multi-se sektorální politiky, podporující fyzickou aktivitu zajistit, aby chůze a cyklistika a jiné formy fyzické aktivity byly dostupné a bezpečné; zajistit, aby dopravní politika zahrnovala nemotorizovanou dopravu jako součást dopravního systému; pracovat na politikách podporujících fyzické aktivity zpřístupnit sport a rekreaci, zahrnutím do konceptu sportu pro všechny podporovat environmentální podmínky, které usnadňují fyzické aktivity Převzato z materiálů WHO WHO

18 Akční plán n zdraví a životního prostřed edí dětí v Evropě (CEHAPE) Přijat na 4.ministerské konferenci životního prostřed edí a zdraví The Future for our Children (Budapešť ) Omezení nejdůle ležitějších environmentáln lních rizikových faktor ktorů pro zdraví evropských dětíd a zajištění konkrétn tních nástrojn strojů pro to Obsahuje závazky k ochraně zdraví dětí v klíčových ových aktivitách, včetnv etně:» Redukce zranění;» Redukce vystavení hluku a znečištění ovzduší ší,» Pokles nemocnosti nedostatkem adekvátn tní pohybové aktivity

19 Ministerstvo zdravotnictví PPZ 2006 s nadregionálním a republikovým rozsahem - pokračování: Přijmi a vydej soutěžní kampaň zaměřená zvýšení motivace lidí ke zvýšení pohybové aktivity v závislosti na příjmu stravy Cíle kampaně vytvoření širokého povědomí lidí o možnostech přirozené cesty prevence nadváhy a obezity zvýšení vědomostí a dovedností ve stravování zlepšení stravovacích návyků vedoucích k rovnováze energetického příjmu a výdeje

20 Děkuji za pozornost.

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Překlad dokumentu: EU Physical Activity Guidelines Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit Schváleno pracovní skupinou Sport a zdraví

Více

Projekty na podporu zdraví realizované WHO

Projekty na podporu zdraví realizované WHO Projekty na podporu zdraví realizované WHO 12.října 2011 Konference ČZF MUDr. Alena Šteflová, PhD Kancelář WHO v ČR World Health Organization Specializovaná agentura OSN " Dosažení co nejlepšího zdraví

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

ROLE ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI V PÉČI O ZDRAVÍ

ROLE ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI V PÉČI O ZDRAVÍ Praha, seminář 11. 2. 2015 ROLE ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI V PÉČI O ZDRAVÍ Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. OSNOVA PŘEDNÁŠKY 1.Stručně o programu Zdraví 2020 2.Oč jde? 3.Krize medicíny a základní modely souhrnné

Více

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) usnesly na deklaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v jeho

Více

JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM?

JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM? Rekreologie, management a politika ve sportu JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM? Michal Kalman, Zdeněk Hamřík Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY

NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných

Více

ÚVOD. Tento přehled se týká současných aktivit EU (od roku 2007) v následujících oblastech:

ÚVOD. Tento přehled se týká současných aktivit EU (od roku 2007) v následujících oblastech: ÚVOD Obsahem textu je shrnutí knihy Veřejné zdraví a EU - přehled. Zatímco celá publikace je momentálně k dispozici jen v angličtině a lze ji bezplatně stáhnout z webových stránek Evropské aliance veřejného

Více

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pohledy z dané země podávají celkový přehled zdravotní situace v zemi a tam, kde je to možné, také srovnání její pozice ve vztahu k ostatním zemím v regionu.

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

DLOUHOVĚKOST - VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDRAVÍ A DLOUHODOBOU PÉČI

DLOUHOVĚKOST - VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDRAVÍ A DLOUHODOBOU PÉČI DLOUHOVĚKOST - VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDRAVÍ A DLOUHODOBOU PÉČI Petr Wija Iva Holmerová Abstract The importance and meaning of health and disability is changing with increasing longevity. Healthy aging,

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková.

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková. Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Distanční studijní opora Renáta Zeleníková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

STRATEGIE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY V ČR

STRATEGIE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STRATEGIE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných

Více

Zlepšení rovnosti ve zdraví

Zlepšení rovnosti ve zdraví Zlepšení rovnosti ve zdraví v EU ovlivněním sociálních determinant zdraví Souhrnná zpráva o aktivitách projektu Determine - an EU Consortium for Action on Socio-economic Determinants of Health v prvním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ROLE A VÝZNAM POHYBOVÉ AKTIVITY V ŽIVOTNÍM

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

Národní plán boje proti chudobě

Národní plán boje proti chudobě Národní plán boje proti chudobě přehled výchozích dokumentů a konceptů I. Úvod Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) je ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá mimo jiné

Více