Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra"

Transkript

1 ročník XII / číslo 1 (březen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno, o.p.s. Chaloupkova 3, Brno NÁVŠTĚVNÍ DEN: čtvrtek časopis od roku 2005 dotuje Úřad městské části Brno-Královo Pole (kralovopole.brno.cz)

2 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou první číslo letošní Chaloupky. Zima je za námi, těšíme se na jarní sluníčko a probouzející se přírodu. Snad nás jaro povzbudí a dá zapomenout na nepříjemné chvíle ve frontě na Úřadu práce, který nedokázal zajistit důstojné podmínky pro podání žádostí na příspěvek na mobilitu, a seškrtané dávky, které nám pomáhaly zmírňovat negativní důsledky našeho zdravotního postižení. Život však z větší části záleží na našem vlastním prožívání. Nekazme si tedy jarní náladu a vydejme se třeba na některý výlet, který pro vás připravíme. Začne naše turistická liga, kterou nám opět Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna podpořil dotací. Máme pro vás připravenu i celou řadu vzdělávacích aktivit. Hana Bubeníčková Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra Před více než pěti lety jsme se v Brně pustili do nelehkého úkolu rozšířit naši činnost do regionů Jihomoravského kraje, ze kterých do té doby museli klienti za službami jezdit do Brna. Založili jsme čtyři nová regionální pracoviště v Břeclavi, ve Vyškově, ve Znojmě a v Moravském Krumlově. V březnu 2007 jsme nová pracoviště oficiálně otevřeli a zvýšili tak počet již existujících středisek pomáhajících lidem s těžkým postižením zraku v Jihomoravském kraji. Naše nová střediska právě před pěti lety zahajovala svou činnost. Partnery projektu Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje se stala města Znojmo a Břeclav. K podpoře se připojila i města Vyškov a Moravský Krumlov. Všechna města nám dodnes ve financování činnosti středisek významně pomáhají. 2 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

3 V době zahájení činnosti středisek probíhala registrace sociálních služeb podle nového Zákona o sociálních službách. Ve všech střediscích jsme zaregistrovali tři sociální služby: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a průvodcovské a předčitatelské služby. V Brně jsme zaregistrovali ještě sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu. Práce v detašovaných pracovištích obnášela a dodnes obnáší především najít a přesvědčit zdejší klienty, že využívat služby specificky zaměřené na nepříliš početnou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením se vyplatí i v tom nejodlehlejším regionu naší vlasti. Spousta klientů nevěděla o všech možnostech finančních dávek a mimořádných výhod, které běžně využívali klienti v místech, kde funguji služby déle a odkud to k nám neměli daleko. Nikdo jim do té doby nenabídl aktivizační program, při kterém je brán ohled na zrakové postižení. Všichni byli odkázání jen na pomoc rodiny, kamarádů a známých, kteří ji mohli poskytovat jen ve svém volnu. Dnes je to jiné, klienti ví, že jsme tu pro ně. V Břeclavi máme kolem 30 klientů a v roce 2011 jsme jim poskytli téměř 280 úkonů sociálních služeb, ve Vyškově máme také 30 klientů, využití služeb v roce 2011 je ale výrazně menší, jen něco přes 100 úkonů sociálních služeb. Pracoviště ve Znojmě společně s pracovištěm v Moravském Krumlově mají téměř 100 klientů a v roce 2011 poskytli klientům přes 650 úkonů sociálních služeb. Význam našich pracovišť vzrůstá i proto, že v těchto regionech neexistuje žádná odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Hana Bubeníčková Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012 3

4 Obsah čísla: Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra... 2 AKTUALITY, OZNÁMENÍ... 5 Významná životní jubilea... 5 Vzpomínky zůstanou... 5 Služby s podporou Evropského sociálního fondu... 6 Sociální reforma a sociálně právní poradenství... 8 Poradenství s výběrem PC a kurzy PC...13 Změny v ceníku asistenčních služeb...14 Novinka v asistenční službě dovoz autem...16 CHALOUPKA VÁS ZVE...17 Tmavomodrý festival...17 Kurzy se Zbyňkem Galvasem...17 Program literárního klubu...18 Psychologické poradenství...18 Pobyt pro mládež s výukou PC...18 Program pobytu:...19 Co připravují regionální pracoviště...20 UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS...23 Popis interiéru na Chaloupkově Obnovená vodicí linie v podchodu...26 Uzavřený výstup z podchodu na Josefskou...27 Nová roční jízdenka pro ZTP...28 Městská policie Brno informuje...28 ZAVZPOMÍNEJTE S NÁMI...31 Charitativní představení Pátá dohoda ve Znojmě...31 Břeclavští diskutovali se svým poslancem...32 Podzim a zima ve Vyškově...32 Messel on Tour výstava zkamenělin...35 Dobrodružná cesta do divokých zemí...36 UŽITEČNÉ KONTAKTY Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

5 AKTUALITY, OZNÁMENÍ Významná životní jubilea Významného životního jubilea se 28. března dožívá naše dlouholetá klientka paní Alice Kučerová. Myslím, že v tomto případě lze prozradit i věk, paní Kučerové je úctyhodných devadesát let. Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti v jejím nové domově. Stejného krásného životního jubilea se 10. dubna dožívá také dodnes aktivní klientka Ludmila Benešová. Paní Benešové přejeme krásné chvíle nejen u nás při práci v dílně, kde předává své dovednosti mladším, ale i v kruhu rodinném mezi svými blízkými. Život je velmi rozmanitý. Někomu je dopřáno dožít se vysokého věku, jinému jsou vyměřeny sotva dvě desítky let. A tak vedle gratulací i vzpomínáme. Vzpomínky zůstanou Uplynul sotva rok od poslední Chaloupky, kdy jsme vzpomínali na úmrtí jednoho z mladých klientů a účastníka letních rehabilitačních kurzů. I letos poznamená tuto akci smutek. Ve věku nedožitých dvaceti let zemřel 29. února Michal Rücker. Malý člověk, ale veliká osobnost, která bude chybět nejen kamarádům a spolužákům, ale také všem z Krásenska. Za Jiřinou Fučíkovou V pátek 16. března, ve věku nedožitých 84 let, zemřela paní Jiřina Fučíková, dlouholetá průvodkyně a dobrovolná pomocnice nevidomých lidí. Kdo jste ji znali, věnujte jí vzpomínku. připravily Hana Bubeníčková a Jiřka Falková Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012 5

6 Služby s podporou Evropského sociálního fondu Individuální projekty v Jihomoravském kraji Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se jako jedinému kraji v České republice podařilo plynule navázat na projekt "Zajištění vybraných sociálních služeb v Jihomoravském kraji" realizovaný v letech 2009 až 2011 a zajistit finanční prostředky pro podporu sociálních služeb, poskytovaných na území kraje. Týká se to sociálně terapeutické dílny HapAteliér, která tak bez problémů pokračuje ve své činnosti. Podařilo se dokonce rozšířit projekt o nové pracovní místo další sociální pracovnice. V sociální rehabilitaci došlo k oddělení cílové skupiny zrakově postižených a služba je tak realizována samostatnou veřejnou zakázkou. Do té jsou kromě brněnského TyfloCentra zapojeny brněnský Tyfloservis a občanské sdružení Vodicí pes. Hana Bubeníčková Pracovně rehabilitační kurzy se rozjíždí Projekt Slepotou život nekončí, jehož cílem je zvyšovat osobám se zrakovým postižením možnosti uplatnění v pracovní oblasti, se na jaře 2012 posunuje do další fáze. Po období depistáže, kdy pracovníci vyhledávali a oslovovali možné účastníky, zpracovávali s nimi pracovní listy a zjišťovali zájmy i předchozí pracovní zkušenosti, přicházejí na řadu kurzy pracovní rehabilitace. Tým lektorek složený z pracovnic TyfloCentra Brno zpracoval osm tematicky zaměřených krátkých kurzů, které jsou však otevřeny i případným dalším zájemcům z řad zrakově postižených ve věku let. 6 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

7 Nabídka kurzů: životopis a motivační dopis, počítačová typografie, ová komunikace, pracovně právní minimum, kontakt se zaměstnavatelem, telefonování, jak hledat práci, job klub. Současně s kurzy ještě probíhají ve všech střediscích zajímavé motivační besedy s lidmi, kteří navzdory svému postižení našli pracovní uplatnění a někteří jsou i úspěšní ve své profesi. Připravujeme také další exkurze a motivační programy. Více informací a termíny jednotlivých kurzů jsou k dispozici u pracovnic projektu dle oblasti trvalého bydliště: Brno: Marie Švejdová, , Brno venkov: Renáta Štípová, , Blanensko: Tereza Kozderová, , Břeclavsko, Hodonínsko: Jiřina Falková, Vyškovsko: Hana Konečná, Znojemsko: Klára Vítková, Eva Indrová, , 109 Kontakty na pracovnice najdete na konci časopisu v rubrice kontakty. Jiřina Falková Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012 7

8 Sociální reforma a sociálně právní poradenství K 31. prosinci 2011 definitivně skončila platnost Zákona o sociálním zabezpečení (č. 100 / 1988 Sb.) a s ním i známá Vyhláška č. 182 / 1991 Sb., významně novelizovaná v roce 1995, kdy se počítač se speciálními programy pro uživatele s těžkým zrakovým postižením stal kompenzační pomůckou. Zákon o sociálním zabezpečení byl postupně nahrazen řadou jiných právních předpisů. Nejprve Zákonem o sociálních službách (č. 108 / 2006 Sb.) a prováděcí Vyhláškou č. 505 / 2006 Sb. Tyto předpisy nabyly účinnosti od ledna 2007 a již několikrát byly novelizovány. Od 1. ledna 2012 nabyl účinnosti nový Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329 / 2011 Sb.) a jeho prováděcí předpis, Vyhláška č. 388 / 2011 Sb. Všechny tyto změny se dotýkají i naší práce a nabídky služeb pro Vás. Jen stručně se dotkneme nejdůležitějších změn, které sociální reforma přináší. Jsou to: příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením. Příspěvek na mobilitu: Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do ), která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována, 8 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

9 a které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Příspěvek na zvláštní pomůcku: Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžké zrakové postižení. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že: osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky), zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím, osoba může zvláštní pomůcku využívat, zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou; také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace, seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce a najdete jej i jako přílohu tohoto čísla Chaloupky na straně 39. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je. Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012 9

10 Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo. Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne pouze osobě (společně posuzovaných osob) s příjmem nižším než osminásobek životního minima jednotlivce. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však Kč. Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však Kč. Limity maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí Kč, součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč. Průkaz osoby se zdravotním postižením existující papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P budou nahrazeny průkazem osoby se zdravotním postižením, který zažité zkratky přebírá, 10 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

11 benefity, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají v platnosti, průkaz osoby se zdravotním postižením může být vydáván dvěma způsoby, a to automaticky v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a samostatně, průkaz osoby se zdravotním postižením není samostatnou listinou, ale je součástí karty sociálních systémů. Jednou z funkcí karty je funkce průkazu osoby se zdravotním postižením. Příspěvek na péči Změny jsou i u příspěvků na péči, zejména se mění způsob posuzování nepříznivého zdravotního stavu a závislosti na pomoci jiné osoby. O příspěvek se nově žádá na kontaktních místech Úřadu práce, podle trvalého pobytu žadatele. Parkovací karta pro OZP platná v rámci EU V souvislosti se změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích se bude místo stávajícího označení O1 (znak vozíčkáře do auta) nově používat označení jako parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Toto nové označení vozidla má platit i v rámci zemí EU jako uznávaná parkovací karta. Současné znaky vozíčkáře (označení O1) do auta budou platné do ukončení platnosti příslušného průkazu, nejpozději však do data 31. prosince Do tohoto data nejpozději je třeba požádat o nový parkovací průkaz. Pozor, v kompetenci vydávat parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením mají nadále úřady obcí s rozšířenou působností. Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

12 K vyřízení nového průkazu se musíte osobně dostavit a potřebujete fotografii, starý znak s vozíčkem a průkaz ZTP/P. Nový parkovací průkaz si pak vyzvednete po jeho vyhotovení. Závěrem Formuláře žádostí jsou k dispozici na krajských pobočkách ÚP nebo dostupné na stránkách Integrovaného portálu MPSV. Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok. V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání) k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je potřebné věnovat pozornost informacím uvedeným v Poučení rozhodnutí. Důležité upozornění: výše uvedený text uvádí pouze zjednodušený popis podmínek pro poskytnutí dávek. Doporučujeme své žádosti konzultovat v našich poradnách: Brno: Marie Švejdová Břeclav: Jiřina Falková, Žaneta Benešová Vyškov: Hana Konečná, Zbyněk Kusák Znojmo: Klára Vítková, Eva Indrová Moravský Krumlov: Eva Indrová Pro neobjednané jsou připraveny tyto termíny: Brno: každý všední čtvrtek h. Břeclav, Vyškov, Znojmo: každá všední středa h. Moravský Krumlov: každé všední pondělí h. Doporučujeme však si raději do poraden zavolat a domluvit si individuální termín. Kontakty najdete na poslední straně. Zpracovala Marie Švejdová 12 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

13 Poradenství s výběrem PC a kurzy PC Nový zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením umožňuje nadále si žádat o příspěvek na pomůcku. O jaké pomůcky je možné žádat, je uvedeno v příloze na straně 39. Podmínky pro získání pomůcek se však změnily. Jsme připraveni Vám pomoci při jejich získání i v nových podmínkách. Neváhejte tedy a pokud vaše PC pomůcka již neslouží nebo je zastaralá a zvažujete pořízení nové PC pomůcky, zavolejte nám. Poradíme nejen s konkrétní konfigurací a výběrem dodavatele, ale především s tím, jaké možnosti pro získání nové pomůcky nyní máte. Úřady práce, které nyní nově rozhodují o příspěvku na pořízení pomůcek, stejně jako odbory sociálních věcí, vyžadují výběr takové pomůcky, aby co nejlépe odpovídala vašim potřebám, ale byla přitom ekonomicky co nejméně náročná. Vzhledem k zákonem dané spoluúčasti ve výši 10 % bude i pro Vás cena pomůcky hrát roli. Nezměněna zůstává nabídka našich kurzů, ve kterých se můžete naučit pracovat s PC pomůckou v základních kurzech, případně zdokonalit se v jejím používání v nadstavbových kurzech. Od 1. února již nebudete muset hradit žádné kurzovné ani v základních, ani v nadstavbových kurzech. V platnosti zůstává jen úhrada jednorázového poplatku, tzv. zápisné do kurzu ve výši 500 Kč. Proč rušíme ceník kurzů? 1. možnost čerpání finančních prostředků na zácvik s pomůckou, což Vyhláška č. 182 / 1991 umožňovala, nebyla v nových právních předpisech zachována, Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

14 2. nový zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením zavádí povinné spolufinancování na pořízení pomůcky ve výši 10 % z ceny pomůcky. Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli, že kurzy obsluhy těchto PC pomůcek budeme poskytovat zdarma. Veškeré náklady na realizaci kurzů tak budeme muset hradit pouze z dotace na registrovanou službu sociální rehabilitace. Do konce roku 2014 bude vzdělávání v oblasti PC pomůcek realizováno jako součást individuálního projektu. Příjmy ze zápisného poslouží k úhradě nákladů, které nemůžeme čerpat z dotace. Naši lektoři jsou připraveni se vám věnovat nejen v kurzech, ale také pomocí konzultací na jakékoliv téma z oblasti používání těchto pomůcek a technologií. Neváhejte nás tedy kontaktovat. Další informace vám poskytnou: Anna Horká, , Petr Kusák, , můžete nám také napsat na Hana Bubeníčková Změny v ceníku asistenčních služeb Vzhledem k tomu, že maximální úhrada za průvodcovské a předčitatelské služby byla novelou Zákona o sociálních službách zvýšena na 120 Kč za hodinu, upravili jsme výši úhrady klienta za asistenční služby následovně: 1. asistenční služba bude poskytována za příspěvek klienta 120 Kč / hodinu, 2. zajištění některých záležitostí klienta bez jeho účasti, čekací doba u doprovodů nebo předčitatelská služba 14 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

15 poskytnutá na našem pracovišti bude poskytována za příspěvek klienta 90 Kč / hodinu (tzv. snížená sazba). Příspěvek klienta za službu se vypočítá podle skutečně poskytnuté služby, přesně na minuty. Rušíme paušální platbu 60 Kč za čas strávený cestou ke klientovi a od klienta. Jsme si vědomi, že náklady se zvyšují ve všech sférách našeho života a je potřebné Vám umožnit čerpat z příspěvku na péči podobný rozsah služeb jako doposud. V případě neposkytnutí dostatečného množství finančních prostředků na dofinancování služby z dotací si však vyhrazujeme právo opět tento paušál obnovit. Proč výši úhrady klienta za asistenční služby upravujeme? Smyslem příspěvku na péči je, aby měl klient za co nakupovat službu, kterou potřebuje. Příspěvek klienta však náklady na služby nepokryje celé a služba je dofinancována z dotací. Naše žádosti o dofinancování služby z dotací jsou posuzovány i z hlediska toho, kolik finančních prostředků na službu získáme přímo od uživatelů služby. Asistenční služba na rozdíl od služby pečovatelské Vám nabízí aktivní způsob života a možnost vlastního rozhodování. Naši asistenti jsou připraveni s Vámi zajistit potřebné nákupy, doprovodí Vás na místo určení, v cílovém místě Vám pomohou např. s přečtením tištěných informací. V domácnosti Vám pomůžeme s listinnými dokumenty, přečtením, roztříděním, sepsáním odpovědi. Asistenti pomohou s identifikací, tříděním a ukládáním potravin, zboží a předmětů denní potřeby a dalšího dle Vašich potřeb. Při poskytnutí naší služby o svých záležitostech rozhodujete sami. Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

16 Kontaktovat můžete naše pracovnice, které mají asistenční služby v jednotlivých městech na starosti: v Brně Dáša Zugárková, , v Břeclavi Jiřina Falková, , ve Vyškově Hana Konečná, ve Znojmě Klára Vítková, , v Moravském Krumlově Eva Indrová Využívání registrované asistenční služby, kterou poskytujeme, má nespornou výhodu v tom, že za poskytnutí služby od nás dostáváte doklad o úhradě příspěvku na službu, poskytování služeb podléhá kontrole kvality, je pojištěno proti případné způsobené škodě a zpravidla je dostupnější, zejména v běžné denní době, kdy jsou Vaši blízcí či známí např. v zaměstnání. Asistenční službu poskytujeme opakovaně nebo i jednorázově. Další informace vám poskytnou naše pracovnice. Novinka v asistenční službě přeprava autem V rámci doprovodů v Brně nabízíme možnost použití služebního auta, které jsme dostali darem. Služba přeprava autem je určena především lidem s kombinací těžkého zrakového a dalšího postižení, které doprovod s použitím městské hromadné dopravy buď úplně vylučuje nebo je velmi obtížné. Ceník této služby: 1 kilometr cesty 10 Kč asistenční služba bude poskytována ve snížené sazbě, tedy 90 Kč / hodinu Žadatel o tuto službu musí mít sepsanou smlouvu o poskytování asistenčních služeb. Více informací o službě podá koordinátorka dispečinku asistenčních služeb, paní Dáša Zugárková. Hana Bubeníčková 16 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

17 CHALOUPKA VÁS ZVE Tmavomodrý festival Již 23. ročník Tmavomodrého festivalu, mezinárodní hudební přehlídky zrakově postižených dětí a mládeže, se uskuteční ve dnech 18. a 19. května. Tradičně jej doprovodí výstava kompenzačních pomůcek, včetně prezentace škol výcviku vodicích psů pro nevidomé. Nebude chybět ani sobotní dopolední setkání nevidomých příznivců moderních technologií s finálovým kolem 5. ročníku Memoriálu Zdeňky Vernarské. Nezapomeňte si tedy poznačit do svých diářů: v pátek 18. května odpoledne a v sobotu 19. května dopoledne v Bílém domě na Žerotínově náměstí v Brně. Kurzy se Zbyňkem Galvasem Kurz seberozvoje s psychologem TyfloCentra Zbyňkem Galvasem bude v jarních měsících probíhat v termínech: 27. dubna, 18. května a 15. června. Je to obvykle pátek v čase mezi hodinou. Je důležité přijít včas tak, abychom v 10 hodin mohli začít. Pozdější vstup není možný. Zveme stálé účastníky i nové zájemce. Informace a přihlášky u Marie Švejdové nebo Terezy Kozderové. Nejbližší kurz seberozvoje se bude konat 4. dubna, což je výjimečně středa. Tématem je propojení paměťových představ s každodenním životem. Další kurz pak bude 4. května. Závěrečné setkání plánujeme na 22. června. Od září zahájíme nový kurz nazvaný Efektivní komunikace. Přihlášky u Marie Švejdové nebo Anny Horké. Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

18 Program literárního klubu Vždy poslední úterý v měsíci se scházíme u Jany Maloňové v knihovně Jiřího Mahena, abychom si poslechli zajímavou besedu, kterou pro nás připravila. Pro literární klub máme vyhrazený čas od 14 do 16 hodin. Na 27. března je v programu uveden autor František Pavlíček. Mimo literární tvorbu napsal mnoho divadelních a rozhlasových her, filmové scénáře, hry pro děti. V dalším měsíci se sejdeme o týden dříve, a to už 17. dubna. Seznámíme se s dílem Norberta Frýda, českého spisovatele žijícího v období let 1913 až Na 29. května je připraven přehled tvorby současných českých spisovatelek. A na konci června si budeme tak jako loni vybírat knížku do batůžku. Další informace a přihlášky u Marie Švejdové nebo Terezy Kozderové. Psychologické poradenství Zájemci o psychologické poradenství mají možnost objednat se ke konzultaci u psychologa Zbyňka Galvase na konkrétní termín. Poradenství se odehrává pouze v Brně. Termíny se domlouvají u Marie Švejdové. Účastníci pobytu na Kuklíku mohou využít psychologického poradenství na místě. Pobyt pro mládež s výukou PC Tradiční letní rehabilitační pobyt pro mládež se zrakovým postižením ve věku let se uskuteční i letos na Rychtě Krásensko. Po Radku Pavlíčkovi přebírá velení Jiřka Falková, dlouholetá volnočasová vedoucí akce a sociální pracovnice TyfloCentra z detašovaného pracoviště v Břeclavi. Místo konání: Rychta Krásensko Termín: 20. až 26. srpna 18 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

19 Hlavní vedoucí, informace: Mgr. Jiřina Falková Ubytování: zděná budova, nutno mít vlastní spacák Strava: plná penze Doprava: vlastní na i z místa pobytu Účastnický poplatek: Kč Téma: Cestovní kancelář Kapacita: 14 účastníků Program pobytu: V rámci jednotlivých dnů se střídají výukové a pracovní bloky, kdy se účastníkům věnují a přednášejí odborná témata lektoři výuky práce na PC, se samostatnou prací a volnočasovým programem. Ten připravují sociální pracovníci TyfloCentra a studenti speciálních škol a obsahuje výlety, vycházky, sport, zábavné hry, dramatickou lekci, koncert, návštěvu aquaparku, táborák a podobně. Náplň výuky předpokládá dobrou základní znalost obsluhy náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC, probíraná témata jdou ve většině případů nad rámec výuky základních kurzů. Další informace o již realizovaných pobytech najdete na Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu sídla společnosti: TyfloCentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 3, Brno. Uzávěrka přihlášek je 31. května. Za závazné přihlášení považujeme zaslání řádně vyplněné přihlášky obsahující posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o zaplacení účastnického poplatku. V případě vyššího počtu zájemců o akci rozhoduje datum doručení přihlášky. Jakékoliv dotazy zodpoví Jiřina Falková, tel: nebo , Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

20 Co připravují regionální pracoviště Až jaro zavítá do Břeclavi Ačkoliv jsme si na jihu Moravy neužili příliš zimního počasí a sněhu, ještě na začátku března mrzlo a nemohli jsme být příliš mimo středisko. O to více se těšíme na teplé měsíce, ve kterých nás čekají vycházky kolem řeky Dyje, s průvodcem se vypravíme do židovské synagogy a na židovský hřbitov, protože je ze strany klientů poptávka po opakování těchto loňských úspěšných aktivit. Vyrazíme také do knihovny na literární besedu o Karlu Čapkovi a poslechnout hudební program, který by se měl na přání klientů TyfloCentra věnovat operám, operetám a dalším žánrům vážné hudbě. Těšíme se i na zábavnou výstavu Koloniál pana Bajzy, který zavítá do Městského muzea a galerie v Břeclavi v půlce května. Již nyní domlouváme s kolegy z jiných středisek pěší výlet na Pohansko. Cestu k tomuto zámečku zdobí nově stromoví duchové, které vytvořili žáci místní základní školy se svou učitelkou. Protože nejsou všichni klienti tak zdraví a zdatní, aby zvládli výpravy dále od klubovny, myslíme i na ně. Na besedu přijede psycholog Zbyněk Galvas, rádi bychom ještě se Zlatou Zumrovou vařili jednoduché staročeské a zdravé pokrmy z luštěnin a pozveme pracovníky Městského úřadu Břeclav, aby nás naučili správně třídit odpad do nových barevných kontejnerů. Novou oblíbenou aktivitou, kterou jsme spustili v zimě a klienty zaujala natolik, že se sami aktivně podílejí, je Klub čtenářů. Většina našich seniorů během života ráda četla, ale se ztrátou zraku přišli o tuto zálibu. Ne každému vyhovuje pouštět si knihy v MP3 formátu, moderní technika s nimi nespolupracuje, proto uvítali možnost společného čtení prokládaného diskuzemi. Začali jsme v lednu brožurou o Židech v Břeclavi, 20 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

21 v rámci které se rozhořely opravdu živé debaty. V únoru jsme četli vybrané články z časopisů Zora o novinkách v očním lékařství a sami klienti teď nosí zajímavé články z regionu, encyklopedie a časopisy, o které se chtějí podělit s ostatními. V těchto aktivitách budeme určitě dál pokračovat jednou měsíčně tak, aby se mohli scházet zájemci o čtení a zároveň nepřicházeli o pravidelná úterní setkávání. Začínáme v dubnu. Žaneta Benešová a Jiřina Falková Jaro je tu aneb hurá do přírody S příchodem jara se budeme ve Vyškově snažit načerpat co nejvíce pozitivní energie, abychom byli připraveni překonávat překážky každodenního života s lehkostí a nadhledem. Proto jaro přivítáme už tradiční jarní procházkou v okolí města. Jelikož chceme poznávat i krásy jara ve vzdálenějších končinách naší vlasti, připravili jsme pro zájemce návštěvu Květné zahrady a arcibiskupského zámku, který je dominantou jednoho z nejkrásnějším měst na Moravě Kroměříže. K jaru patří také Velikonoce, proto navštívíme výstavu s velikonoční tématikou v Muzeu Vyškovska. Nevšední zážitek nám určitě nabídnou členové sboru dobrovolných hasičů ve Vyškově, kteří nás přivítají ve své zbrojnici a představí nám techniku každodenně potřebnou pro ochránění majetku a lidských životů. Abychom vyšli vstříc i lidem, kteří s námi nebudou moci tyto zážitky absolvovat, zpříjemníme si některá odpoledne posezením u kávy a čaje hraním stolních her a předčítáním vybraných knih ve čtenářském klubu. Věříme, že si z nabídky aktivit každý vybere právě tu, která jej nejvíce zaujme. A tímto všechny zveme, aby s námi strávili teplé jarní dny a zapojili se do aktivit. Hana Konečná a Zbyněk Kusák Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

22 Jaro ve znamení turistiky a sportu Jaro je v plném proudu a počasí přímo láká ke sportu, výletům a turistice, a proto jsme se pro Vás snažili naplánovat aktivity venku a v přírodě. Už v únoru se rozběhly první hodiny Cvičení na velkém míči a od dubna bude toto cvičení probíhat pravidelně, každý týden ve čtvrtek od do hodin v prostorách znojemského TyfloCentra. I vy si můžete přijít zacvičit na rehabilitačních míčích se zkušenou fyzioterapeutkou Janou Vítkovou. Cena pro cvičící je 20 Kč / hodinu. V úterý 17. dubna půjdeme na Bowling do Přímětic. Začátečníkům rádi pomůžeme a základy hry jim vysvětlíme a předvedeme. Koncem dubna se můžete těšit na besedu s historikem, spisovatelem a členem spolku Hroznová koza Jiřím Svobodou. Beseda bude věnovaná pověstem o Znojmě a jeho okolí, kterým pan Svoboda věnoval své dvě knihy O Znojemské věži a O Vranovském zámku. Ve čtvrtek 3. května vyrazíme na turistický výlet z Hradiště u Znojma do Citonic. Z Hradiště se vydáme směrem k hájence a budeme pokračovat polní a lesní cestou do Citonic. Trasa je nenáročná, dlouhá cca 7 km. Na květen domlouváme společně s břeclavským střediskem obdobně nenáročný výšlap na zámeček Pohansko. V červnu pak připravujeme turistický výlet do Jevišovic spojený s prohlídkou Starého zámku Jevišovice, kde navštívíme několik expozic Moravského zemského muzea, například Hradní kuchyni, Depozitář lidového nábytku a Sbírku Venuší. Termíny a bližší informace k těmto aktivitám najdete v pravidelných programech aktivit a v samostatných pozvánkách. Na setkání s vámi se těší Klára Vítková ( ) a Eva Indrová ( ). 22 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 45. týden Po 3.11. Út 4.11. St 5.11. Čt 6.11. 46. týden Po 10.11. Út 11.11. St 12.11. 16:00 17:00 Beseda o zdravém životním stylu

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna 41. týden Po 5.10. Út 6.10. St 7.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen listopad 2009 12:30 15:00 Fytoterapie návštěva botanické zahrady. Pouze pro pravidelné klienty. 14:30 17:30

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: březen - duben 2009

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: březen - duben 2009 10. týden Po 2.3. Út 3.3. St 4.3. Čt 5.3. Pá 6.3. 11. týden Po 9.3. Út 10.3. St 11.3. TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: březen - duben 2009 9:30 12:00 - HAPTICKÁ VÝSTAVA AFRICKÉ LOUTKY

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009 2. týden Po 5.1. Út 6.1. St 7.1. Čt 8.1. Pá 9.1. 3. týden Po 12.1. Út 13.1. St 14.1. TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009 13:00 15:00 Fytoterapie 13:00 15:00 Technická poradna

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: únor - březen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: únor - březen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: únor - březen 2008 Pá 1.2. 6. týden Po 4.2. Út 5.2. St 6.2. Čt 7.2. 7. týden Po 11.2. Út 12.2. St 13.2. Čt 14.2. 10:00 13:00 Kurz seberozvoje úvodní lekce

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Kalendář akcí a služeb: únor/březen 2011

Kalendář akcí a služeb: únor/březen 2011 Chaloupkova 7, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 541 240 421, 774 715 100 5. týden Út 1.2. St 2.2. Pá 4.2. 6. týden Po 7.2. Út 8.2. St 9.2. Kalendář akcí a služeb: únor/březen 2011 13:00 15:00

Více

Jak používat název TyfloCentrum

Jak používat název TyfloCentrum Jak používat název TyfloCentrum Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 založila obecně prospěšné společnosti a předala jim k realizaci některé sociální služby, které dosud sama

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky VY_12_INOVACE_1JON14 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 16. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené výroční zpráva 21 TyfloCentrum Brno, o.p.s. 4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené www.centrumpronevidome.cz/aktivizace Přínosem této služby je především podpora aktivního přístupu k životu,

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / říjen - listopad 2007

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / říjen - listopad 2007 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / říjen - listopad 2007 40. týden Po 1.10. 9:30 12:00 HapAteliér 14:00 16:00 Happening u Smrku (v rámci HapAteliéru) Út 2.10. 10:00 11:00 Cvičení na židlích

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Objekt A je nepřístupný* Objekt B je přístupný* VSTUP INTERIÉR

Objekt A je nepřístupný* Objekt B je přístupný* VSTUP INTERIÉR Objekt A je nepřístupný* Objekt B je přístupný* FAKULTA DOPRAVNÍ (FD) budova HORSKÁ (Albertov) Horská 3, 128 03 Praha 2 Tel.: 224 890 111 (budova Horská ) Web: http://www.fd.cvut.cz/ GPS: 50 4'3.007"N,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé,

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I SOCIÁLNÍ REHABILITACE I ZAMĚSTNÁVÁNÍ OKNO DO KAFIRY č.1/2014 Vážení přátelé, opět jsme pro Vás připravili zajímavosti ze zákulisí naší organizace. Rok 2014 s sebou přináší novinky

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Poznámka: text kurzívou v závorce charakterizuje předmět paragrafového znění Úvodní ustanovení

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468"N, 14 25'8.537"E

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468N, 14 25'8.537E Objekt nepřístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) VÝDEJNA Karlovo náměstí Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město Tel.: 224 357 339 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-karlovonamesti GPS:

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Objekt Juliska zahrnuje kromě sportoviště část pracovišť náležících k fakultě strojní (FS).

Objekt Juliska zahrnuje kromě sportoviště část pracovišť náležících k fakultě strojní (FS). Objekt částečně přístupný* ÚSTAV TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ČVUT (ÚTVS ČVUT) Sportovní centrum JULISKA Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice Tel.: 224 351 824, 224 351 820 (vrátnice provoz 21 07h) Web:

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2004 Tarif IDS JMK Platí od 1. 1. 2004 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 3 III. Tarifní pravidla... 4 IV.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Informační bulletin KLUBU VOZÍKČÁŘŮ PETÝRKOVA, o.p.s. Jsme víc, než jen služba osobní asistence!

Informační bulletin KLUBU VOZÍKČÁŘŮ PETÝRKOVA, o.p.s. Jsme víc, než jen služba osobní asistence! Informační bulletin KLUBU VOZÍKČÁŘŮ PETÝRKOVA, o.p.s. Jsme víc, než jen služba osobní asistence! listopad 2015, číslo 3 NOVÉ POMŮCKY V NAŠÍ PŮJČOVNĚ Od měsíce září máme v naší půjčovně další kompenzační

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 11. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky informativní

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 11. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky informativní VY_12_INOVACE_1JON13 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 11. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Vstupy do objektu jsou dva; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Oba vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné od okolí.

Vstupy do objektu jsou dva; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Oba vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné od okolí. Objekt částečně přístupný* FAKULTA DOPRAVNÍ (FD) budova FLORENC Na Florenci 1324/25 a Na Florenci 1333/27, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 890 711, 224 813 887 Web: http://www.fd.cvut.cz/ GPS Na Florenci 1324/25:

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s.

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor srpen 2011/1 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava Sadová 5, 702 00 Moravská Ostava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbočka@sons.cz Obsah: Připravované akce..2 Pravidelné

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen - listopad 2010

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen - listopad 2010 39. týden Pá 1.10. So 2.10. 40. týden Po 4.10. Út 5.10. St 6.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen - listopad 2010 10:00 12:00 Muzikoterapie. Přihlášky u Marie Švejdové. 10:00 16:00

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / květen červen 2007

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / květen červen 2007 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / květen červen 2007 19. týden Po 7.5. Hapateliér není Út 8.5. státní svátek St 9.5. Čt 10.5. 10:00 12:00 tvůrčí aktivity v Zahradě U Smrku Pá 11.5. 13:00

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více