Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra"

Transkript

1 ročník XII / číslo 1 (březen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno, o.p.s. Chaloupkova 3, Brno NÁVŠTĚVNÍ DEN: čtvrtek časopis od roku 2005 dotuje Úřad městské části Brno-Královo Pole (kralovopole.brno.cz)

2 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou první číslo letošní Chaloupky. Zima je za námi, těšíme se na jarní sluníčko a probouzející se přírodu. Snad nás jaro povzbudí a dá zapomenout na nepříjemné chvíle ve frontě na Úřadu práce, který nedokázal zajistit důstojné podmínky pro podání žádostí na příspěvek na mobilitu, a seškrtané dávky, které nám pomáhaly zmírňovat negativní důsledky našeho zdravotního postižení. Život však z větší části záleží na našem vlastním prožívání. Nekazme si tedy jarní náladu a vydejme se třeba na některý výlet, který pro vás připravíme. Začne naše turistická liga, kterou nám opět Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna podpořil dotací. Máme pro vás připravenu i celou řadu vzdělávacích aktivit. Hana Bubeníčková Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra Před více než pěti lety jsme se v Brně pustili do nelehkého úkolu rozšířit naši činnost do regionů Jihomoravského kraje, ze kterých do té doby museli klienti za službami jezdit do Brna. Založili jsme čtyři nová regionální pracoviště v Břeclavi, ve Vyškově, ve Znojmě a v Moravském Krumlově. V březnu 2007 jsme nová pracoviště oficiálně otevřeli a zvýšili tak počet již existujících středisek pomáhajících lidem s těžkým postižením zraku v Jihomoravském kraji. Naše nová střediska právě před pěti lety zahajovala svou činnost. Partnery projektu Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje se stala města Znojmo a Břeclav. K podpoře se připojila i města Vyškov a Moravský Krumlov. Všechna města nám dodnes ve financování činnosti středisek významně pomáhají. 2 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

3 V době zahájení činnosti středisek probíhala registrace sociálních služeb podle nového Zákona o sociálních službách. Ve všech střediscích jsme zaregistrovali tři sociální služby: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a průvodcovské a předčitatelské služby. V Brně jsme zaregistrovali ještě sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu. Práce v detašovaných pracovištích obnášela a dodnes obnáší především najít a přesvědčit zdejší klienty, že využívat služby specificky zaměřené na nepříliš početnou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením se vyplatí i v tom nejodlehlejším regionu naší vlasti. Spousta klientů nevěděla o všech možnostech finančních dávek a mimořádných výhod, které běžně využívali klienti v místech, kde funguji služby déle a odkud to k nám neměli daleko. Nikdo jim do té doby nenabídl aktivizační program, při kterém je brán ohled na zrakové postižení. Všichni byli odkázání jen na pomoc rodiny, kamarádů a známých, kteří ji mohli poskytovat jen ve svém volnu. Dnes je to jiné, klienti ví, že jsme tu pro ně. V Břeclavi máme kolem 30 klientů a v roce 2011 jsme jim poskytli téměř 280 úkonů sociálních služeb, ve Vyškově máme také 30 klientů, využití služeb v roce 2011 je ale výrazně menší, jen něco přes 100 úkonů sociálních služeb. Pracoviště ve Znojmě společně s pracovištěm v Moravském Krumlově mají téměř 100 klientů a v roce 2011 poskytli klientům přes 650 úkonů sociálních služeb. Význam našich pracovišť vzrůstá i proto, že v těchto regionech neexistuje žádná odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Hana Bubeníčková Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012 3

4 Obsah čísla: Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra... 2 AKTUALITY, OZNÁMENÍ... 5 Významná životní jubilea... 5 Vzpomínky zůstanou... 5 Služby s podporou Evropského sociálního fondu... 6 Sociální reforma a sociálně právní poradenství... 8 Poradenství s výběrem PC a kurzy PC...13 Změny v ceníku asistenčních služeb...14 Novinka v asistenční službě dovoz autem...16 CHALOUPKA VÁS ZVE...17 Tmavomodrý festival...17 Kurzy se Zbyňkem Galvasem...17 Program literárního klubu...18 Psychologické poradenství...18 Pobyt pro mládež s výukou PC...18 Program pobytu:...19 Co připravují regionální pracoviště...20 UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS...23 Popis interiéru na Chaloupkově Obnovená vodicí linie v podchodu...26 Uzavřený výstup z podchodu na Josefskou...27 Nová roční jízdenka pro ZTP...28 Městská policie Brno informuje...28 ZAVZPOMÍNEJTE S NÁMI...31 Charitativní představení Pátá dohoda ve Znojmě...31 Břeclavští diskutovali se svým poslancem...32 Podzim a zima ve Vyškově...32 Messel on Tour výstava zkamenělin...35 Dobrodružná cesta do divokých zemí...36 UŽITEČNÉ KONTAKTY Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

5 AKTUALITY, OZNÁMENÍ Významná životní jubilea Významného životního jubilea se 28. března dožívá naše dlouholetá klientka paní Alice Kučerová. Myslím, že v tomto případě lze prozradit i věk, paní Kučerové je úctyhodných devadesát let. Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti v jejím nové domově. Stejného krásného životního jubilea se 10. dubna dožívá také dodnes aktivní klientka Ludmila Benešová. Paní Benešové přejeme krásné chvíle nejen u nás při práci v dílně, kde předává své dovednosti mladším, ale i v kruhu rodinném mezi svými blízkými. Život je velmi rozmanitý. Někomu je dopřáno dožít se vysokého věku, jinému jsou vyměřeny sotva dvě desítky let. A tak vedle gratulací i vzpomínáme. Vzpomínky zůstanou Uplynul sotva rok od poslední Chaloupky, kdy jsme vzpomínali na úmrtí jednoho z mladých klientů a účastníka letních rehabilitačních kurzů. I letos poznamená tuto akci smutek. Ve věku nedožitých dvaceti let zemřel 29. února Michal Rücker. Malý člověk, ale veliká osobnost, která bude chybět nejen kamarádům a spolužákům, ale také všem z Krásenska. Za Jiřinou Fučíkovou V pátek 16. března, ve věku nedožitých 84 let, zemřela paní Jiřina Fučíková, dlouholetá průvodkyně a dobrovolná pomocnice nevidomých lidí. Kdo jste ji znali, věnujte jí vzpomínku. připravily Hana Bubeníčková a Jiřka Falková Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012 5

6 Služby s podporou Evropského sociálního fondu Individuální projekty v Jihomoravském kraji Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se jako jedinému kraji v České republice podařilo plynule navázat na projekt "Zajištění vybraných sociálních služeb v Jihomoravském kraji" realizovaný v letech 2009 až 2011 a zajistit finanční prostředky pro podporu sociálních služeb, poskytovaných na území kraje. Týká se to sociálně terapeutické dílny HapAteliér, která tak bez problémů pokračuje ve své činnosti. Podařilo se dokonce rozšířit projekt o nové pracovní místo další sociální pracovnice. V sociální rehabilitaci došlo k oddělení cílové skupiny zrakově postižených a služba je tak realizována samostatnou veřejnou zakázkou. Do té jsou kromě brněnského TyfloCentra zapojeny brněnský Tyfloservis a občanské sdružení Vodicí pes. Hana Bubeníčková Pracovně rehabilitační kurzy se rozjíždí Projekt Slepotou život nekončí, jehož cílem je zvyšovat osobám se zrakovým postižením možnosti uplatnění v pracovní oblasti, se na jaře 2012 posunuje do další fáze. Po období depistáže, kdy pracovníci vyhledávali a oslovovali možné účastníky, zpracovávali s nimi pracovní listy a zjišťovali zájmy i předchozí pracovní zkušenosti, přicházejí na řadu kurzy pracovní rehabilitace. Tým lektorek složený z pracovnic TyfloCentra Brno zpracoval osm tematicky zaměřených krátkých kurzů, které jsou však otevřeny i případným dalším zájemcům z řad zrakově postižených ve věku let. 6 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

7 Nabídka kurzů: životopis a motivační dopis, počítačová typografie, ová komunikace, pracovně právní minimum, kontakt se zaměstnavatelem, telefonování, jak hledat práci, job klub. Současně s kurzy ještě probíhají ve všech střediscích zajímavé motivační besedy s lidmi, kteří navzdory svému postižení našli pracovní uplatnění a někteří jsou i úspěšní ve své profesi. Připravujeme také další exkurze a motivační programy. Více informací a termíny jednotlivých kurzů jsou k dispozici u pracovnic projektu dle oblasti trvalého bydliště: Brno: Marie Švejdová, , Brno venkov: Renáta Štípová, , Blanensko: Tereza Kozderová, , Břeclavsko, Hodonínsko: Jiřina Falková, Vyškovsko: Hana Konečná, Znojemsko: Klára Vítková, Eva Indrová, , 109 Kontakty na pracovnice najdete na konci časopisu v rubrice kontakty. Jiřina Falková Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012 7

8 Sociální reforma a sociálně právní poradenství K 31. prosinci 2011 definitivně skončila platnost Zákona o sociálním zabezpečení (č. 100 / 1988 Sb.) a s ním i známá Vyhláška č. 182 / 1991 Sb., významně novelizovaná v roce 1995, kdy se počítač se speciálními programy pro uživatele s těžkým zrakovým postižením stal kompenzační pomůckou. Zákon o sociálním zabezpečení byl postupně nahrazen řadou jiných právních předpisů. Nejprve Zákonem o sociálních službách (č. 108 / 2006 Sb.) a prováděcí Vyhláškou č. 505 / 2006 Sb. Tyto předpisy nabyly účinnosti od ledna 2007 a již několikrát byly novelizovány. Od 1. ledna 2012 nabyl účinnosti nový Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329 / 2011 Sb.) a jeho prováděcí předpis, Vyhláška č. 388 / 2011 Sb. Všechny tyto změny se dotýkají i naší práce a nabídky služeb pro Vás. Jen stručně se dotkneme nejdůležitějších změn, které sociální reforma přináší. Jsou to: příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením. Příspěvek na mobilitu: Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do ), která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována, 8 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

9 a které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Příspěvek na zvláštní pomůcku: Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžké zrakové postižení. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že: osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky), zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím, osoba může zvláštní pomůcku využívat, zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou; také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace, seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce a najdete jej i jako přílohu tohoto čísla Chaloupky na straně 39. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je. Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012 9

10 Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo. Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne pouze osobě (společně posuzovaných osob) s příjmem nižším než osminásobek životního minima jednotlivce. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však Kč. Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však Kč. Limity maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí Kč, součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč. Průkaz osoby se zdravotním postižením existující papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P budou nahrazeny průkazem osoby se zdravotním postižením, který zažité zkratky přebírá, 10 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

11 benefity, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají v platnosti, průkaz osoby se zdravotním postižením může být vydáván dvěma způsoby, a to automaticky v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a samostatně, průkaz osoby se zdravotním postižením není samostatnou listinou, ale je součástí karty sociálních systémů. Jednou z funkcí karty je funkce průkazu osoby se zdravotním postižením. Příspěvek na péči Změny jsou i u příspěvků na péči, zejména se mění způsob posuzování nepříznivého zdravotního stavu a závislosti na pomoci jiné osoby. O příspěvek se nově žádá na kontaktních místech Úřadu práce, podle trvalého pobytu žadatele. Parkovací karta pro OZP platná v rámci EU V souvislosti se změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích se bude místo stávajícího označení O1 (znak vozíčkáře do auta) nově používat označení jako parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Toto nové označení vozidla má platit i v rámci zemí EU jako uznávaná parkovací karta. Současné znaky vozíčkáře (označení O1) do auta budou platné do ukončení platnosti příslušného průkazu, nejpozději však do data 31. prosince Do tohoto data nejpozději je třeba požádat o nový parkovací průkaz. Pozor, v kompetenci vydávat parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením mají nadále úřady obcí s rozšířenou působností. Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

12 K vyřízení nového průkazu se musíte osobně dostavit a potřebujete fotografii, starý znak s vozíčkem a průkaz ZTP/P. Nový parkovací průkaz si pak vyzvednete po jeho vyhotovení. Závěrem Formuláře žádostí jsou k dispozici na krajských pobočkách ÚP nebo dostupné na stránkách Integrovaného portálu MPSV. Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok. V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání) k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je potřebné věnovat pozornost informacím uvedeným v Poučení rozhodnutí. Důležité upozornění: výše uvedený text uvádí pouze zjednodušený popis podmínek pro poskytnutí dávek. Doporučujeme své žádosti konzultovat v našich poradnách: Brno: Marie Švejdová Břeclav: Jiřina Falková, Žaneta Benešová Vyškov: Hana Konečná, Zbyněk Kusák Znojmo: Klára Vítková, Eva Indrová Moravský Krumlov: Eva Indrová Pro neobjednané jsou připraveny tyto termíny: Brno: každý všední čtvrtek h. Břeclav, Vyškov, Znojmo: každá všední středa h. Moravský Krumlov: každé všední pondělí h. Doporučujeme však si raději do poraden zavolat a domluvit si individuální termín. Kontakty najdete na poslední straně. Zpracovala Marie Švejdová 12 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

13 Poradenství s výběrem PC a kurzy PC Nový zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením umožňuje nadále si žádat o příspěvek na pomůcku. O jaké pomůcky je možné žádat, je uvedeno v příloze na straně 39. Podmínky pro získání pomůcek se však změnily. Jsme připraveni Vám pomoci při jejich získání i v nových podmínkách. Neváhejte tedy a pokud vaše PC pomůcka již neslouží nebo je zastaralá a zvažujete pořízení nové PC pomůcky, zavolejte nám. Poradíme nejen s konkrétní konfigurací a výběrem dodavatele, ale především s tím, jaké možnosti pro získání nové pomůcky nyní máte. Úřady práce, které nyní nově rozhodují o příspěvku na pořízení pomůcek, stejně jako odbory sociálních věcí, vyžadují výběr takové pomůcky, aby co nejlépe odpovídala vašim potřebám, ale byla přitom ekonomicky co nejméně náročná. Vzhledem k zákonem dané spoluúčasti ve výši 10 % bude i pro Vás cena pomůcky hrát roli. Nezměněna zůstává nabídka našich kurzů, ve kterých se můžete naučit pracovat s PC pomůckou v základních kurzech, případně zdokonalit se v jejím používání v nadstavbových kurzech. Od 1. února již nebudete muset hradit žádné kurzovné ani v základních, ani v nadstavbových kurzech. V platnosti zůstává jen úhrada jednorázového poplatku, tzv. zápisné do kurzu ve výši 500 Kč. Proč rušíme ceník kurzů? 1. možnost čerpání finančních prostředků na zácvik s pomůckou, což Vyhláška č. 182 / 1991 umožňovala, nebyla v nových právních předpisech zachována, Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

14 2. nový zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením zavádí povinné spolufinancování na pořízení pomůcky ve výši 10 % z ceny pomůcky. Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli, že kurzy obsluhy těchto PC pomůcek budeme poskytovat zdarma. Veškeré náklady na realizaci kurzů tak budeme muset hradit pouze z dotace na registrovanou službu sociální rehabilitace. Do konce roku 2014 bude vzdělávání v oblasti PC pomůcek realizováno jako součást individuálního projektu. Příjmy ze zápisného poslouží k úhradě nákladů, které nemůžeme čerpat z dotace. Naši lektoři jsou připraveni se vám věnovat nejen v kurzech, ale také pomocí konzultací na jakékoliv téma z oblasti používání těchto pomůcek a technologií. Neváhejte nás tedy kontaktovat. Další informace vám poskytnou: Anna Horká, , Petr Kusák, , můžete nám také napsat na Hana Bubeníčková Změny v ceníku asistenčních služeb Vzhledem k tomu, že maximální úhrada za průvodcovské a předčitatelské služby byla novelou Zákona o sociálních službách zvýšena na 120 Kč za hodinu, upravili jsme výši úhrady klienta za asistenční služby následovně: 1. asistenční služba bude poskytována za příspěvek klienta 120 Kč / hodinu, 2. zajištění některých záležitostí klienta bez jeho účasti, čekací doba u doprovodů nebo předčitatelská služba 14 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

15 poskytnutá na našem pracovišti bude poskytována za příspěvek klienta 90 Kč / hodinu (tzv. snížená sazba). Příspěvek klienta za službu se vypočítá podle skutečně poskytnuté služby, přesně na minuty. Rušíme paušální platbu 60 Kč za čas strávený cestou ke klientovi a od klienta. Jsme si vědomi, že náklady se zvyšují ve všech sférách našeho života a je potřebné Vám umožnit čerpat z příspěvku na péči podobný rozsah služeb jako doposud. V případě neposkytnutí dostatečného množství finančních prostředků na dofinancování služby z dotací si však vyhrazujeme právo opět tento paušál obnovit. Proč výši úhrady klienta za asistenční služby upravujeme? Smyslem příspěvku na péči je, aby měl klient za co nakupovat službu, kterou potřebuje. Příspěvek klienta však náklady na služby nepokryje celé a služba je dofinancována z dotací. Naše žádosti o dofinancování služby z dotací jsou posuzovány i z hlediska toho, kolik finančních prostředků na službu získáme přímo od uživatelů služby. Asistenční služba na rozdíl od služby pečovatelské Vám nabízí aktivní způsob života a možnost vlastního rozhodování. Naši asistenti jsou připraveni s Vámi zajistit potřebné nákupy, doprovodí Vás na místo určení, v cílovém místě Vám pomohou např. s přečtením tištěných informací. V domácnosti Vám pomůžeme s listinnými dokumenty, přečtením, roztříděním, sepsáním odpovědi. Asistenti pomohou s identifikací, tříděním a ukládáním potravin, zboží a předmětů denní potřeby a dalšího dle Vašich potřeb. Při poskytnutí naší služby o svých záležitostech rozhodujete sami. Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

16 Kontaktovat můžete naše pracovnice, které mají asistenční služby v jednotlivých městech na starosti: v Brně Dáša Zugárková, , v Břeclavi Jiřina Falková, , ve Vyškově Hana Konečná, ve Znojmě Klára Vítková, , v Moravském Krumlově Eva Indrová Využívání registrované asistenční služby, kterou poskytujeme, má nespornou výhodu v tom, že za poskytnutí služby od nás dostáváte doklad o úhradě příspěvku na službu, poskytování služeb podléhá kontrole kvality, je pojištěno proti případné způsobené škodě a zpravidla je dostupnější, zejména v běžné denní době, kdy jsou Vaši blízcí či známí např. v zaměstnání. Asistenční službu poskytujeme opakovaně nebo i jednorázově. Další informace vám poskytnou naše pracovnice. Novinka v asistenční službě přeprava autem V rámci doprovodů v Brně nabízíme možnost použití služebního auta, které jsme dostali darem. Služba přeprava autem je určena především lidem s kombinací těžkého zrakového a dalšího postižení, které doprovod s použitím městské hromadné dopravy buď úplně vylučuje nebo je velmi obtížné. Ceník této služby: 1 kilometr cesty 10 Kč asistenční služba bude poskytována ve snížené sazbě, tedy 90 Kč / hodinu Žadatel o tuto službu musí mít sepsanou smlouvu o poskytování asistenčních služeb. Více informací o službě podá koordinátorka dispečinku asistenčních služeb, paní Dáša Zugárková. Hana Bubeníčková 16 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

17 CHALOUPKA VÁS ZVE Tmavomodrý festival Již 23. ročník Tmavomodrého festivalu, mezinárodní hudební přehlídky zrakově postižených dětí a mládeže, se uskuteční ve dnech 18. a 19. května. Tradičně jej doprovodí výstava kompenzačních pomůcek, včetně prezentace škol výcviku vodicích psů pro nevidomé. Nebude chybět ani sobotní dopolední setkání nevidomých příznivců moderních technologií s finálovým kolem 5. ročníku Memoriálu Zdeňky Vernarské. Nezapomeňte si tedy poznačit do svých diářů: v pátek 18. května odpoledne a v sobotu 19. května dopoledne v Bílém domě na Žerotínově náměstí v Brně. Kurzy se Zbyňkem Galvasem Kurz seberozvoje s psychologem TyfloCentra Zbyňkem Galvasem bude v jarních měsících probíhat v termínech: 27. dubna, 18. května a 15. června. Je to obvykle pátek v čase mezi hodinou. Je důležité přijít včas tak, abychom v 10 hodin mohli začít. Pozdější vstup není možný. Zveme stálé účastníky i nové zájemce. Informace a přihlášky u Marie Švejdové nebo Terezy Kozderové. Nejbližší kurz seberozvoje se bude konat 4. dubna, což je výjimečně středa. Tématem je propojení paměťových představ s každodenním životem. Další kurz pak bude 4. května. Závěrečné setkání plánujeme na 22. června. Od září zahájíme nový kurz nazvaný Efektivní komunikace. Přihlášky u Marie Švejdové nebo Anny Horké. Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

18 Program literárního klubu Vždy poslední úterý v měsíci se scházíme u Jany Maloňové v knihovně Jiřího Mahena, abychom si poslechli zajímavou besedu, kterou pro nás připravila. Pro literární klub máme vyhrazený čas od 14 do 16 hodin. Na 27. března je v programu uveden autor František Pavlíček. Mimo literární tvorbu napsal mnoho divadelních a rozhlasových her, filmové scénáře, hry pro děti. V dalším měsíci se sejdeme o týden dříve, a to už 17. dubna. Seznámíme se s dílem Norberta Frýda, českého spisovatele žijícího v období let 1913 až Na 29. května je připraven přehled tvorby současných českých spisovatelek. A na konci června si budeme tak jako loni vybírat knížku do batůžku. Další informace a přihlášky u Marie Švejdové nebo Terezy Kozderové. Psychologické poradenství Zájemci o psychologické poradenství mají možnost objednat se ke konzultaci u psychologa Zbyňka Galvase na konkrétní termín. Poradenství se odehrává pouze v Brně. Termíny se domlouvají u Marie Švejdové. Účastníci pobytu na Kuklíku mohou využít psychologického poradenství na místě. Pobyt pro mládež s výukou PC Tradiční letní rehabilitační pobyt pro mládež se zrakovým postižením ve věku let se uskuteční i letos na Rychtě Krásensko. Po Radku Pavlíčkovi přebírá velení Jiřka Falková, dlouholetá volnočasová vedoucí akce a sociální pracovnice TyfloCentra z detašovaného pracoviště v Břeclavi. Místo konání: Rychta Krásensko Termín: 20. až 26. srpna 18 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

19 Hlavní vedoucí, informace: Mgr. Jiřina Falková Ubytování: zděná budova, nutno mít vlastní spacák Strava: plná penze Doprava: vlastní na i z místa pobytu Účastnický poplatek: Kč Téma: Cestovní kancelář Kapacita: 14 účastníků Program pobytu: V rámci jednotlivých dnů se střídají výukové a pracovní bloky, kdy se účastníkům věnují a přednášejí odborná témata lektoři výuky práce na PC, se samostatnou prací a volnočasovým programem. Ten připravují sociální pracovníci TyfloCentra a studenti speciálních škol a obsahuje výlety, vycházky, sport, zábavné hry, dramatickou lekci, koncert, návštěvu aquaparku, táborák a podobně. Náplň výuky předpokládá dobrou základní znalost obsluhy náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC, probíraná témata jdou ve většině případů nad rámec výuky základních kurzů. Další informace o již realizovaných pobytech najdete na Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu sídla společnosti: TyfloCentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 3, Brno. Uzávěrka přihlášek je 31. května. Za závazné přihlášení považujeme zaslání řádně vyplněné přihlášky obsahující posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o zaplacení účastnického poplatku. V případě vyššího počtu zájemců o akci rozhoduje datum doručení přihlášky. Jakékoliv dotazy zodpoví Jiřina Falková, tel: nebo , Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

20 Co připravují regionální pracoviště Až jaro zavítá do Břeclavi Ačkoliv jsme si na jihu Moravy neužili příliš zimního počasí a sněhu, ještě na začátku března mrzlo a nemohli jsme být příliš mimo středisko. O to více se těšíme na teplé měsíce, ve kterých nás čekají vycházky kolem řeky Dyje, s průvodcem se vypravíme do židovské synagogy a na židovský hřbitov, protože je ze strany klientů poptávka po opakování těchto loňských úspěšných aktivit. Vyrazíme také do knihovny na literární besedu o Karlu Čapkovi a poslechnout hudební program, který by se měl na přání klientů TyfloCentra věnovat operám, operetám a dalším žánrům vážné hudbě. Těšíme se i na zábavnou výstavu Koloniál pana Bajzy, který zavítá do Městského muzea a galerie v Břeclavi v půlce května. Již nyní domlouváme s kolegy z jiných středisek pěší výlet na Pohansko. Cestu k tomuto zámečku zdobí nově stromoví duchové, které vytvořili žáci místní základní školy se svou učitelkou. Protože nejsou všichni klienti tak zdraví a zdatní, aby zvládli výpravy dále od klubovny, myslíme i na ně. Na besedu přijede psycholog Zbyněk Galvas, rádi bychom ještě se Zlatou Zumrovou vařili jednoduché staročeské a zdravé pokrmy z luštěnin a pozveme pracovníky Městského úřadu Břeclav, aby nás naučili správně třídit odpad do nových barevných kontejnerů. Novou oblíbenou aktivitou, kterou jsme spustili v zimě a klienty zaujala natolik, že se sami aktivně podílejí, je Klub čtenářů. Většina našich seniorů během života ráda četla, ale se ztrátou zraku přišli o tuto zálibu. Ne každému vyhovuje pouštět si knihy v MP3 formátu, moderní technika s nimi nespolupracuje, proto uvítali možnost společného čtení prokládaného diskuzemi. Začali jsme v lednu brožurou o Židech v Břeclavi, 20 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

21 v rámci které se rozhořely opravdu živé debaty. V únoru jsme četli vybrané články z časopisů Zora o novinkách v očním lékařství a sami klienti teď nosí zajímavé články z regionu, encyklopedie a časopisy, o které se chtějí podělit s ostatními. V těchto aktivitách budeme určitě dál pokračovat jednou měsíčně tak, aby se mohli scházet zájemci o čtení a zároveň nepřicházeli o pravidelná úterní setkávání. Začínáme v dubnu. Žaneta Benešová a Jiřina Falková Jaro je tu aneb hurá do přírody S příchodem jara se budeme ve Vyškově snažit načerpat co nejvíce pozitivní energie, abychom byli připraveni překonávat překážky každodenního života s lehkostí a nadhledem. Proto jaro přivítáme už tradiční jarní procházkou v okolí města. Jelikož chceme poznávat i krásy jara ve vzdálenějších končinách naší vlasti, připravili jsme pro zájemce návštěvu Květné zahrady a arcibiskupského zámku, který je dominantou jednoho z nejkrásnějším měst na Moravě Kroměříže. K jaru patří také Velikonoce, proto navštívíme výstavu s velikonoční tématikou v Muzeu Vyškovska. Nevšední zážitek nám určitě nabídnou členové sboru dobrovolných hasičů ve Vyškově, kteří nás přivítají ve své zbrojnici a představí nám techniku každodenně potřebnou pro ochránění majetku a lidských životů. Abychom vyšli vstříc i lidem, kteří s námi nebudou moci tyto zážitky absolvovat, zpříjemníme si některá odpoledne posezením u kávy a čaje hraním stolních her a předčítáním vybraných knih ve čtenářském klubu. Věříme, že si z nabídky aktivit každý vybere právě tu, která jej nejvíce zaujme. A tímto všechny zveme, aby s námi strávili teplé jarní dny a zapojili se do aktivit. Hana Konečná a Zbyněk Kusák Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/

22 Jaro ve znamení turistiky a sportu Jaro je v plném proudu a počasí přímo láká ke sportu, výletům a turistice, a proto jsme se pro Vás snažili naplánovat aktivity venku a v přírodě. Už v únoru se rozběhly první hodiny Cvičení na velkém míči a od dubna bude toto cvičení probíhat pravidelně, každý týden ve čtvrtek od do hodin v prostorách znojemského TyfloCentra. I vy si můžete přijít zacvičit na rehabilitačních míčích se zkušenou fyzioterapeutkou Janou Vítkovou. Cena pro cvičící je 20 Kč / hodinu. V úterý 17. dubna půjdeme na Bowling do Přímětic. Začátečníkům rádi pomůžeme a základy hry jim vysvětlíme a předvedeme. Koncem dubna se můžete těšit na besedu s historikem, spisovatelem a členem spolku Hroznová koza Jiřím Svobodou. Beseda bude věnovaná pověstem o Znojmě a jeho okolí, kterým pan Svoboda věnoval své dvě knihy O Znojemské věži a O Vranovském zámku. Ve čtvrtek 3. května vyrazíme na turistický výlet z Hradiště u Znojma do Citonic. Z Hradiště se vydáme směrem k hájence a budeme pokračovat polní a lesní cestou do Citonic. Trasa je nenáročná, dlouhá cca 7 km. Na květen domlouváme společně s břeclavským střediskem obdobně nenáročný výšlap na zámeček Pohansko. V červnu pak připravujeme turistický výlet do Jevišovic spojený s prohlídkou Starého zámku Jevišovice, kde navštívíme několik expozic Moravského zemského muzea, například Hradní kuchyni, Depozitář lidového nábytku a Sbírku Venuší. Termíny a bližší informace k těmto aktivitám najdete v pravidelných programech aktivit a v samostatných pozvánkách. Na setkání s vámi se těší Klára Vítková ( ) a Eva Indrová ( ). 22 Chaloupka, časpis pro zrak. postižené 1/2012

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou ročník VII / číslo 3 (říjen 2007) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

Časopis od roku 2005 dotuje Úřad městské části Brno-Královo Pole (kralovopole.brno.cz).

Časopis od roku 2005 dotuje Úřad městské části Brno-Královo Pole (kralovopole.brno.cz). ročník XIV / číslo 3 (listopad 2014) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 4 2011 XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 Inavozíkuzvládnete zvládnete cokoliv, limity máte jen ve své hlavě SMP CZ Wheelchair Czech

Více

Obsah Čísla 69 zima 2011

Obsah Čísla 69 zima 2011 69 2011 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com 4 2014 XXIII. ROÈNÍK Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ A

Více

ročník XV / číslo 2 (červen 2015)

ročník XV / číslo 2 (červen 2015) ročník XV / číslo 2 (červen 2015) Časopis čtenáře s těžkým zrakovým postižením z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává:

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U 3 2010 XIX. ROÈNÍK MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U www.wbasket.cz Oslavte s námi 20. narozeniny Abilympionikem roku se stal Milan Ševčík z Prostějova Zaplavat špičkový čas nestačí Na co silná

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com 1 2014 XXIII. ROÈNÍK Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTEN NÍ SYSTÉM ROOMER

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

www.vozickar.com XXII. ROÈNÍK

www.vozickar.com XXII. ROÈNÍK 5 2013 XXII. ROÈNÍK Kauza RegioJet: nastoupit či naložit? (Pod)zimní regenerace bez bariér Spolumat: cesta za kulturou Orientační běh na kolečkách www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 LÉČEBNÉ

Více

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení VOLTE ČÍSLO 2 Ing. Ivana Horká, lídryně kandidátky Podpořte ideály Svobodných týdeník 8. října 2014 Ročník Ročník XXIV. XXV. číslo 4535 založeno roku 1919 Cena: 13 Kč Březejcká škola oslavila 60. výročí

Více

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, potřetí v tomto roce Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy BŘEZEN 2012 Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více