Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu"

Transkript

1 Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu VIII-X/ Slovo úvodem Hlavní body: Nový projekt J- SCR Seminář ROP Informace ze správní rady Česko-polská konference Ohlédnutí za MFF 2009 Oslavy železnice Rozhovor s hejtmanem Vážení členové, před několika týdny skončilo astronomické léto a začala podzimní mezisezóna, dle mnohých nejkrásnější období v Jeseníkách. A toto léto z pohledu cestovního ruchu nedopadlo špatně - ani hospodářská krize ani povodně dosud neznamenají zásadnější újmu pro cestovní ruch v našem regionu. Avšak v plusových číslech nemusíme být pořád. I kdyby v budoucnu nedošlo k obecnému poklesu poptávky, budeme se muset vypořádat s rostoucími požadavky turistů, našich klientů, kteří budou stále vybíravější a náročnější. Na nás je, abychom je do Jeseníků přilákali a oni se k nám s radostí a pravidelně vraceli. Kromě odpovídající infrastruktury je k tomu zapotřebí komplexní nabídky služeb, balíčků, návodů, podkladů, impulsů, ale také jasného a slušného chování a vstřícného přístupu bez výjimky ke každému, kdo do Jeseníků zavítá. Co to vlastně Jeseníky jsou a co si s nimi turisté asociují? Zřejmě máme každý vlastní představu. Dovolil bych si tvrdit, že i tento velmi důležitý aspekt dalšího vývoje máme ve svých rukou. Každý z nás spolurozhoduje o tom, jak budou Jeseníky vnímány, zda se některé stráně stanou druhým Špindlerovým mlýnem, nebo budeme mít cejch chudého přívěšku bohatých sousedů, kde kromě krásné přírody vlastně nic v nabídce není. Myslím, že žádný z jmenovaných vzorů nám nepřísluší. Jeseníky mají specifické kouzlo a bylo by hříchem jej pošlapat tím, že se budeme srovnávat se Špindlerovým mlýnem. Rozvoj a prosperita jsou v pořádku, ale musí mít osobitou úroveň, pokud opravdu chceme obstát v budoucím konkurenčním prostředí. Ve Sdružení cestovního ruchu společně vytvářejme platformu, která napomůže tomu, aby další vývoj byl nejen ziskový a udržitelný, ale aby šel unikátní a nenapodobitelnou cestou. Pokud ztratíme nebo neposílíme vlastní přidanou hodnotu, pokud nevyužijeme stávající potenciál a komparativní výhody Jeseníků, tak dlouhodobě ztratíme na výnosech a můžeme způsobit také nevratné škody na image našeho regionu. Přebírejme tedy postupy, osvojujme si technologii a profesionální přístup, učme se všemu podnětnému a potřebnému, buďme kreativní a vymýšlejme si vlastní cesty. Specializujme se a buďme žádaní. Nemáme-li historii, tvořme vlastní stopu. Kde co chybí, nahraďme to. Také naši předkové si vždy poradili a Jeseníky patřily k výspám nejen průmyslu. Představuje-li cestovní ruch v podstatě jedinou cestu rozvoje, chápejme se jí s gustem a vlastním elánem. Netřeba zde budovat ani novou Šumavu, natož Špindlerův mlýn, tvořme si vlastní ráj. Jsem si jist, že to nebude špatná investice a mnozí podnikatelé, stejně jako obce a města to už dnes dokazují. Přeji Vám vydařený podzim! PhDr. Jan Závěšický Uvnitř vydání: Nový projekt J- SCR Seminář k výzvě ROP Informace z jednání správní rady J-SCR Zpráva z Info- BUSu Zachraňme Jeseníky CZ-PL konference XIX. MFF 5 Veletrhy CR 5 Po pouti o pouti 6 Turistické solitéry Rychlebské stezky Trať Kouty Šumperk slavila Rozhovor s osobností

2 Strana 2 Nový projekt Sdružení v ROP 3.4. Stávající projekt J-SCR Jeseníky turistům bude mít své pokračování v podobě dalšího projektu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Obsahově nepůjde o investiční akce, ale opět o měkké aktivity na podporu rozvoje cestovního ruchu v našem regionu jedná se o prioritní osu 3 (Cestovní ruch) a oblast podpory 3.4 (Propagace a řízení). Členové J-SCR byli vyzvání, aby na adresu Sdružení zasílali své náměty k směřování nového projektu. Cílem této výměny informací je připravit projekt s ohledem na reálné a bytostné potřeby turistického regionu Jeseníků. Jednání mezi J-SCR a Olomouckým, respektive Zlínským krajem budou zahájena již v říjnu. Výzva je pak očekávána v prvním čtvrtletí roku Pro Vaši inspiraci čtěte níže seznam podporovaných aktivit v rámci oblasti podpory 3.4: realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území založení řídící struktury krajských agentur a partnerských sdružení (organizací cestovního ruchu), jehož se účastní větší počet regionálních subjektů z oblasti cestovního ruchu z veřejného i privátního sektoru; podmínkou je doba následného působení řídící struktury alespoň 5 let po ukončení projektu komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých způsobů komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v dané destinaci formou partnerství vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu zřízení jednotného informačního a rezervačního systému a zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality služeb (certifikace) v turistické destinaci Vaše návrhy, postřehy a zejména konkrétní podněty prosím nám posílejte průběžně, ale nejpozději do 7. listopadu PhDr. Jan Závěšický Jeseníky - Sdružení cestovního c e s t o v n í h o r u c h u j e koordinátorem Integrovaných plánů rozvoje území: IPRÚ Šumersko a IPRÚ Jesenicko. Více informací o IPRÚ najdete na internetových Sdružení: jeseniky/mistopis/2992/ a webu Regionální rady: Seminář k výzvě 15/2009 Regionálního operačního programu Střední Morava Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava uspořádal ve čtvrtek 24. září 2009 v Olomouci seminář k aktivitám výzvy 15/2009. Ve vystoupeních jednotlivých vedoucích pracovníků úřadu byli účastníci seznámení s těmito okruhy problémů: podmínkami výzvy 15/2009 a novým modelem hodnocení projektů; strukturou dokumentace a informacemi o marketingové analýze; přípravou webové žádosti BENEFIT. Doplněním poskytnutých informací pak byla analýza chyb vyskytujících se v předchozích výzvách a odpovědi na dotazy. Prezentované materiály jsou zveřejněny na webové stránce ROP Střední Morava, adresa: Ing. František Merta

3 Strana 3 Informace z jednání správní rady Jeseníky Sdružení cestovního ruchu (ze dne ) Před koncem 1. pololetí nabrala na obrátkách realizace řady projektů rozvoje cestovního ruchu zabezpečovaných jak J-SCR, tak jeho členy v rámci IPRÚ (Integrované plány rozvoje území). Aby se mohlo plynule pokračovat v jednotlivých krocích, bylo třeba přijmout několik rozhodnutí na úrovní Správní rady našeho Sdružení. Mimo běžnou agendu proto správní rada vzala na vědomí vydání publikace Pradědových pohádek aneb pohádkového cestopisu po Jeseníkách a omalovánek Děda Praděda, spisovatele Miroslava Kubíčka a ilustrátorky Miroslavy Šulcové. Publikace byla vydána ze zdrojů získaných v rámci projektu Jeseníky turistům a byla posléze distribuována členům J-SCR, informačním centrům, knihovnám a dalším institucím. Členové správní rady dále vzali na vědomí informaci o přípravě dalších výzev v rámci IPRÚ Jesenicko, oblast podpory na základě analýzy potřebnosti předkládaných projektů, zabezpečované Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, která má proběhnout na podzim tohoto roku. Významným bodem jednání byla příprava II. kola výzev v rámci ROP. Správní rada schválila alokaci finančních prostředků v rámci II. výzvy ROP Střední Morava v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jesenicko a Integrovaného plánu rozvoje území Šumpersko následovně: v rámci IPRÚ Šumpersko, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu alokaci v aktivitě A Sportovně - rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály ve výši 61,4 milionu Kč a v aktivitě B Infrastruktura pro turistiku, kulturní vyžití, incentivu a interpretační centra multifunkční zařízení ve výši 25,3 milionu Kč a v rámci IPRÚ Jesenicko, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu alokaci v aktivitě B Vodní plocha s celoročním využitím ve výši 90 milionů Kč. S přihlédnutím k těmto informacím byla také následně zveřejněna 15. výzva ROP Střední Morava. Současně správní rada uložila vést další jednání s Úřadem Regionální rady o postupu při realizaci jednotlivých programů v rámci IPRÚ zajišťovaných J-SCR a finanční podpoře dalších programů v rámci přeshraniční spolupráce s okresem Nysa. Ing. František Merta Správní rada schválila alokaci finančních prostředků v rámci II. výzvy ROP Střední Morava v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jesenicko a Integrovaného plánu rozvoje území Šumpersko. Zpráva z InfoBUSU Poslední prázdninovou sobotu vyvrcholilo týdenní setkání řezbářů na tradiční akci Dřevosochání v Loučné nad Desnou. Zpestřením bohatého programu byl příjezd mobilního informačního centra InfoBUSu do středu dění u rybníka Kocián. Do InfoBUSu v Loučné zavítalo během dne 218 návštěvníků, a to jak místních, tak i rekreantů a turistů z celé České republiky. Největší zájem byl o cyklomapy, novou brožuru Pro radost dětem, Turistického průvodce a knihu Miroslava Kubíčka Pradědovy pohádky aneb pohádkový cestopis do Jeseníků. Nejčastěji se opakovaly dotazy na exkurze na Dlouhé Stráně, na aktuální expozice v muzeích v okolních městech, systém pohraničního opevnění na Staroměstsku, závody Ecce Homo, zámek Náměšť na Hané, novinku roku Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem a zda budou realizo- vány seniorské výlety jako v loňském roce. Častou prosbou návštěvníků bylo naplánování výletů při několikadenním pobytu v Olomouckém kraji. Těmto turistům bylo poskytnuto množství informací dle zaměření a zájmu konkrétních tazatelů a byla doporučena Olomoucká regionální karta. Množství návštěvníků přiznalo, že InfoBUS navštívili již v minulosti v jiných městech, velice tento projekt chválili a požadovali leták s trasou Infobusu na rok 2010, přičemž byli odkázáni na stránky Stanislava Macková Květa Lakomá Loučná nad Desnou,

4 Strana 4 Zachraňme Šumavu a Jeseníky Společný zájem o ochranu přírody a krajiny může mít různé formy a názory, jak k takovému cíli dospět. V poslední době je poměrně hodně popularizována snaha vyhlásit Národní park Jeseníky. V rámci diskuze o tomto záměru využily společně Střední odborná škola v Šumperku a Okresní myslivecký spolek v Šumperku možnosti uvést jako příspěvek poznatky, které hodnotí situaci v Národním parku Šumava z pohledu obcí a jiných zájmových spolků, než jsou ochránci přírody. Vernisáž fotografií, spojená s přednáškou se uskutečnila ve středu 7.října 2009 v aule AGRITEC s.r.o. Šumperk. Byla spojena s přenáškou, rozdělenou na 3 části- jednu z nich přednesl ing. Stránský, člen federální vlády v době rozpadu Československa a posléze ředitel Krajského úřadu v Jihočeském kraji. Přednášku doplnil film. Mezi účastníky byl i hejtman Olomouckého kraje Ing. Tesařík. Geneze vzniku a vývoje Národního parku Šumava ukazuje, že obdobné taktiky je použito i v při získávání veřejnosti pro podporu záměru vzniku Národního parku Jeseníky. Od počátečního kladení důrazu na to, že jde jen o zvýšení úsilí o ochranu přírody, které se nedotkne stávajících turistických a dalších aktivit,přes likvidaci nepůvodních druhů až po zákaz pohybu a jakékoliv činnosti v I. pásmu Národního parku. Nahrazení rozhodování demokraticky zvolených orgánů obcí a krajů individualistickými přístupy a jednostranným výkladem, co je a co není správné. A v tom je největší nebezpečí. Účastníci vernisáže potvrdili potřebu ochrany přírody, souběžně však nepodporují její zajištění záměrem vytvořit Národní park Jeseníky. Ing. František Merta Česko-polská konference o cestovním ruchu Jeseníky Sdružení cestovního ruchu pořádá ve dnech 25. a mezinárodní českopolskou konferenci Přeshraniční spolupráce Jeseníky Nysa: Perspektivy cestovního ruchu v česko-polské spolupráci. Konferenci hostí Wellness Hotel Diana ve Velkých Losinách. Jedná se o projekt J-SCR, jehož partnerem je na polské straně okres Nysa, a který tak navazuje na spolupráci obou partnerů. Dvoudenní konference sestává ze středečních dvou konferenčních panelů, na které ve čtvrtek naváží dva zajímavé workshopy. První z nich se bude zabývat produkty a marketingem v cestovním ruchu a druhý bezprostředně uchopí SWOT analýzu a koncepci budoucího společného rozvoje obou regionů. Na konferenci již potvrdil účast ministr pro místní rozvoj ČR Rostislav Vondruška a řada zajímavých hostů z odborné veřejné i akademické sféry. Finální verze programu bude zve- zajímavých hostů z odborné veřejné i akademické sféry. Finální verze programu bude zveřejněna Kromě samotné konference bude výstupem projektu také sborník příspěvků. Konference se pořádá díky finanční podpoře Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis za významné podpory Olomouckého kraje a organizátory je hrazena strava a program, pro přespolní také ubytování. Aktuální informace budou rovněž zveřejňovány na našich internetových stránkách a od také na internetové prezentaci Těšíme se na setkání s Vámi. PhDr. Jan Závěšický

5 Strana 5 XIX. Mezinárodní folklorní festival v Šumperku XIX. Mezinárodní folklorní festival C.I.O.F.F. I.O.V. byl organizován ve dnech v Šumperku a okolí. Naše Sdružení se podílelo na propagaci celé akce. I v tomto roce byl hodnocen především diváckou veřejností velice kladně. Jako každý ročník i tento byl organizátory připravován s velkou odpovědností, velkým nasazením všech organizátorů, mezi nimiž byla i řada dobrovolných spolupracovníků. Jejich společným cílem bylo připravit pro milovníky folklorního umění krásné zážitky, nezapomenutelné chvíle s lidovou kulturou, lidovou písní, hudbou tance, ale i navázání přátelských vztahů nejen mezi členy účastněných souborů, ale i mezi širokou veřejností Rostoucí návštěvnost jednotlivých pořadů Mezinárodního folklorního festivalu v Šumperku ukázala i v roce 2009 na velký zájem diváků o lidovou kulturou, stejně tak i stále rostoucí zájem folklorních souborů tuzemských i zahraničních o účast na této akci. MFF v roce 2009 se zúčastnily folklorní soubory Vietnamu. Černé Hory, Řecka, Slovenska, Slovinska, Demokratického Konga, Jordánska, skvělé výkony podávaly tuzemské soubory Vonička z Havířova, Šardičani ze Šardic, Javorník z Brna, Vycpálkův soubor z Prahy, Markovice a Markovička z Prostřelmova, Senioři z Šumperka, Rabussa z Přerova a přínosem byla i účast hudebně taneční skupiny ze Stránského, která diváky potěšila keltskými písněmi a skotskými tanci. Celý festival byl zahájen již ve středu pořadem Posezení u cimbálu s domácí cimbálovou muzikou Zbyňka Hrdličky. Již řadu let přitahují diváky ve čtvrtek Oblastní dožínky s dožínkovým průvodem předávání dožínkových věnců a kytic, folklorními soubory předvedené lidové zvyky a obyčeje z období ukončení letních prací. Jako každý rok i letos se do dožínkových slavností zapojily zemědělské podniky a zemědělská družstva oblasti. Diváci měli možnost ochutnat vynikající koláče, selský chléb, pravé olomoucké tvarůžky z Loštic. V pátek bylo do celodenního programu na Malé scéně zařazeno srovnání mužských pěveckých skupin Mužáci ze Šardic, Senioři, ze Šumperka a mužská pěvecká skupina souboru Podpolanec ze Slovenska. Diváci měli možnost vyslechnout řadu krásných lidových písní a sami rozhodnout o té nejlepší skupině. Vrcholem pátečního dne byl koncert zahraničních souborů v novém prostředí Pavlínina dvora. Velkého zájmu diváků neušla v souboru dopoledne ani Roztančená ulice a při odpoledním programu Den české a moravské kultury. Diváci byli seznámeni s lidovými kroji různých oblastí, měli možnost ochutnat selský chléb se sádlem a cibulí, vynikající šardické koláčky a šardické víno, valašské frgály apod. I v sobotu byl hlavní festivalový program organizován v Pavlinině dvoře a celý den pak završen veselicí kulturním domě. Nedělní dopoledne patřilo tuzemským souborům v pořadu Veselá je dědina a závěrečný festivalový pořad byl opět situován na hlavní scéně. Společným tancem Markovice a Pospolance byl devatenáctý folklorní festival v Šumperku ukončen. Tisíce spokojených diváků se již dnes těší na XX. MFF v roce 2010 v Šumperku. Libuše Drtilová Veletrhy cestovního ruchu V měsíci říjnu jsme se zúčastnili dvou veletrhů cestovního ruchu na území bývalého Sovětského svazu. V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě a Ruském Petrohradu. Naše účast byla v rámci exposice Czech tourism na stánku Olomouckého kraje. Oba veletrhy jsou střední kategorie s poměrně velkou účastí států Evropy, Asie a jižní Ameriky. Na tomto veletrhu jsme chtěli prověřit možnosti získávání klienteli. Jednali jsme s 52 turoperátory, kteří projevovali o naši zemi nebývale velký zájem, ale mají velký problém s vízovou bariérou. V Petrohradě nám to potvrdila i zdejší CK, která zájezdy do ČR organizuje. Potvrdila velký zájem o Českou republiku, ale bohužel s omezenou vízovou povinností může uspokojit jen malé procento zájemců. V této oblasti je bezesporu obrovský potenciál pro budoucnost, po úpravách vízových povinností. Z těchto důvodů je vhodné tyto trhy navštěvovat pro udržení podvědomí potenciální klientely. Je nutné prezentovat, že Česká republika není jen Praha a Karlovy Vary, ale že jsou zde i jiná historická, lázeňská a turisticky zajímavá místa, která by měli vidět. Zdeněk Zerzáň

6 Strana 6 Po pouti o pouti To ráno bylo jak vystřižené z reklamy na prázdninové počasí. Bílá renesanční věž sv. Jana Křtitele vévodila Losinám a po skončení mše svaté pod ní prošli poutníci směřující od fary přes louky a pastviny na zelených stráních do hájů a lesů na kopcích, aby vystoupali až do Pekařova. Po chvíli ztišení v kapli p. Milan Palkovič poprvé rozezněl nový zvon jménem Maria. A prosluněným prostorem se nesla velebná melodie Madono, dobrá Madono. Po příchodu poutníků byla slavnostně zahájena 6. Pekařovská pouť. V osadě, kde před lety stávala slavná dílna na výrobu varhan a flašinetů Franz Kolb & Söhne, se rozezněly kolovrátky, staré i nové, ze všech koutů zemí českých i moravských. Ty pak vystřídaly tóny cimbálové muziky Dúbrava a ukázka lidových krojů Podesní, ale poté, co na parket vpadl taneční folklórní soubor Vycpálkovci, ocitli se místní krojovaní v drtivé menšině. Tak se zpívalo a tančilo, ale také jedlo a pilo, vůně klobás a pečeného masa se mísila s medově perníkovou i sladkou koláčovou. Nejenom burčák tekl proudem, jarmark na horním konci tepal životem, počínaje tepáním kováře, ale i sklo a krajky, keramika, pohlednice i batika, šperky, sýry, koření, mýdla, hračky, zmrzlení, smalty háčky kolovrat, vatou se pak upatlat Za potokem si děti na skautské pouti užívaly hravé disciplíny a opodál kráčeli koně a svezli každého, kdo chtěl. A ještě o kousek dál, na malebném návrší vysoko nad krajinou, blízko k nebi a přece ještě na zemi, se odpoledne sešli poutníci. Stáli nad základy bývalé Hilbertovy kapličky Panny Marie Lurdské, která sice zmizela mezi maliním a býlím, ale místní na ni nezapomněli. A pak se podařilo sehnat grant a s přispěním obce Jindřichov i brigádnickou pomocí dnešních obyvatel by se měla napřesrok obnovená kaple vysvětit. Šedé kameny porostlé lišejníkem byly požehnány a všichni se vydali dolů po loukách mezi kolovrátky a podél potoka ke kapli Nanebevzetí Panny Marie. Kaple, která celý den nabízela návštěvníkům filmy, záběry a rozhovory z minulých poutí a let obnovy a také zamyšlení nad výstavou fotografií z Podesní, praskala ve svých opravených švech. Mši celebroval vicerektor Olomouckého teologického semináře P. Jiří Kupka a spolu s losinským farářem P. Milanem Palkovičem vysvětili nový zvon, který byl vyroben podle návrhu ak. sochaře Otmara Olivy. Mariánské písně vítaly zvon Maria ve svém domovském svatostánku a kaplí se nesl jeho mosazný tón i slova P. Kupky o tom, že Bůh skrze nás činí zázraky A ta velká slova se naplnila tady v malé kapli, kam ještě před pár lety nahlíželo nebe propadlým stropem. Celou pouť zakončilo veselé vyhrávání kolovrátků před kaplí a pro ty, kteří vydrželi až do soumraku zněl cimbál, husličky Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, že se pouť vydařila a všechny spokojené návštěvníky zveme zase napřesrok. Až se tu zas roztočí kliky flašinetů, zavlají barevné mašle ve vlasech tanečnic a slavné vyzvánění ohlásí, že kaple Nanebevzetí Panny Marie bude znovu vysvěcena. za občanské sdružení Obnovy kulturního dědictví údolí Desné Filoména Č. Na snímku u textu je pramen ČTRNÁCTKA, nazvaný po geologickém průzkumu z šedesátých let. Turistické solitéry Shodou okolností se podařilo získat povědomí o poměrně neznámé skutečnosti: na Staroměstsku v území Stříbrnic, jsou blízko od cesty ze Stříbrnic na Kralický Sněžník prameny s radioaktivní vodou. Informace hovořila o tom, že jejich radioaktivita je srovnatelná s prameny ve světoznámých lázních Jáchymov. Konzultace u lázeňských odborníků tuto skutečnost potvrdila. Prameny Čtrnáctka, Marie a Jakubův pramen se vyznačují nejen výše uvedenou skutečností, ale i poměrně vysokou energetickou hladinou, projevující se při delším setrvaní na místě. Prameny byly upraveny v roce 2006 a pečují o ně staroměstští skauti. Bližší informace nejen o těchto pramenech lze získat na stránkách Ing. František Merta

7 Strana 7 Rychlebské stezky 12. září 2009 se v Černé Vodě otevřely první stezky pro terénní cyklistiku u nás. Jedná se o zrekonstruované staré lovecké chodníky, které byly adaptovány pro horská kola. Stezky tvoří uzavřený okruh, který začíná a končí u kulturního domu v Černé Vodě. Nabízejí nevšední cyklistický a estetický zážitek. Vedou často jinak neschůdným členitým terénem přes žulové plotny a dřevěné lávky, klikatí se podél potoka, proplétají se mezi obrovskými balvany. Nabízejí 24 kilometrů opravdu zajímavého ježdění a jsou určeny spíše pro zkušené terénní cyklisty. Jsou to stezky, na kterých se historie potkává se současným pojetím využití volného času v těsném kontaktu s přírodou, bez zásahů do její postaty. Myšlenku vytvoření Rychlebských stezek našli autoři v anglickém Walesu, kde podobné stezky fungují už více než 10 let a těší se veliké oblibě. V Černé Vodě a okolí chce občanské sdružení pokračovat v rozšiřování podobných stezek. Ještě do konce letošního roku přibude dalších 11 kilometrů tras a do léta 2010 by se trasy měli dále rozrůst. Na jaře příštího roku by měla být v provozu také Základna, která poskytne veškeré zázemí pro návštěvníky. Půjčovnu celoodpružených kol Merida, servis, prodejnu, ale také možnost ubytování a občerstvení. Pavel Hormík Rychlebské stezky, o.s. Trať Šumperk - Kouty slavila 10 let nového života Železnice Desná si připomínala události, které přinesla velká voda. Na železniční stanici Kouty nad Desnou bylo v sobotu 12. září nezvykle rušno. Důvodem byla oslava 10. výročí obnoveného fungování trati Šumperk - Kouty po povodni v roce Velká voda tehdy tento úsek téměř definitivně vyřadila z provozu. Zástupci Svazku obcí údolí Desné, kteří akci pořádali, na místě za doprovodu kapely Rozmarýnka i přes ne zcela příznivé počasí přivítali na 200 návštěvníků, kteří z velké části na místo dorazili speciálně vypravenými vlaky DESNÁ. Jízda byla celý den zdarma, během ní cestující mimo jiné obdrželi pamětní jízdenku a razítko. Znovuzrození Železnice Desná je malou paralelou k historii Národního divadla, zaznělo při úvodním projevu z úst předsedy Svazku obcí údolí Desné, Ing. Vladimíra Mikulce: Do učebnic základních škol se nejspíš nikdy nedostane. Své právo na život si však obhájila. Povodně a následné práce na obnově provozu připomněl také zde promítaný dokumentární film o těchto událostech. Akce nenabízela pouze vzpomínky. Připravena byla také ukázka modelů panelové železnice nebo expozice železniční techniky a mechanizace firmy SART - stavby a rekonstrukce a.s., která trať provozuje. Pro milovníky vlakové dopravy byla pořádána vyhlídková jízda po Sičově drobné železnici, na děti čekaly soutěže, hry a drobné dárky. Program doplnila reprodukce skupiny Mirsky a Jordan a vystoupení Základní školy Loučná na Desnou. Trať ze Šumperku do Koutů nad Desnou k oslavám rozhodně má důvod. V červenci 1997 totiž doslova přežila svoji smrt. V roce 1997, poté, co ji a další šumperskou trať do Sobotína katastrofálně poškodila silná povodeň, oznámil její tehdejší vlastník, státní podnik České dráhy, a.s., své rozhodnutí o zastavení obnovy provozu. Zástupci obcí, jejichž obyvatelé obě tratě denně využívali, ještě téhož roku za účelem zprovoznění trati založili Svazek obcí údolí Desné a požádaly České dráhy o postoupení vlastnictví k privátnímu provozování železnice obcemi. Obnovení bylo završeno právě plným zprovozněním tratě Šumperk - Kouty nad Desnou, k němuž došlo 28. května Vlastníkem tratí, fungujících pod společným názvem Železnice Desná, je svazek od ledna Mgr. Roman Štěpánek

8 Strana 8 ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík (*1954, Prostějov), hejtman Olomouckého kraje. Martin Tesařík absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Olomouci a Vysoké učení technické v Brně. Působil mimo jiné jako ekonom ve Strojním a vývojovém závodě podniku Prefa Olomouc, náměstek primátora Statutárního města Olomouce a primátor. V roce 2006 uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od počátku devadesátých let byl členem Zastupitelstva města Olomouce. Zpočátku jako nezávislý, později vstoupil do České strany sociálně demokratické. Členem krajského zastupitelstva byl již v prvním volebním období v letech 2000 až Martin Tesařík je členem Českého červeného kříže a dobrovolným dárcem krve. Dlouhodobě podporuje činnost občanských sdružení na poli požární ochrany, péče o zdravotně postižené a seniory a folklórní sdružení. Martin Tesařík je ženatý a má dvě děti. Vážení čtenáři, v informačním Bulletinu J- SCR budeme přinášet také rozhovory s osobnostmi nejrůznější specializace a zaměření, kterým bude vždy společné jejich zapojení do rozvoje cestovního ruchu. Jako první Vám přinášíme rozhovor s hejtmanem Olomouckého kraje, Ing. Martinem Tesaříkem. Co se Vám vybaví, když se řekne Jeseníky? Vybaví se mi nádherná krajina, letní procházky, zimní sportování, unikátní přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně a ruční papírna ve Velkých Losinách. Dále se mi vybaví také spousta osobních zážitků a krásných chvil s rodinou. Z poslední doby bych také mohl zmínit letošní bleskové povodně, nicméně ty jsou z hlediska cestovního ruchu nepodstatné, protože díky úsilí nás všech návštěvníci hor nemusejí mít z následků záplav obavy. Proto bych rád využil také tohoto rozhovoru a všem za jejich práci na obnově území poděkoval. Cestovní ruch máte přímo ve své gesci, jako první muž kraje mu tedy kladete velkou prioritu. Jaké jsou Vaše cíle Olomouckého kraje v Jeseníkách? Některé cíle jsou obecnější, k těm počítám například čilý turistický ruch, který přinese Jeseníkům ekonomický rozvoj. Pak jsou drobnější cíle, bez nichž nemůžeme těch obecných dosáhnout. Rád bych například nad silnicí přes Červenohorské sedlo viděl lávku pro pěší, protože kombinace komunikace I. třídy a chodců ve vozovce je nešťastná a už si bohužel vyžádala i oběti na životech. Olomoucký kraj byl letos připraven pomoci Loučné nad Desnou s placením výstavby takového zařízení, ovšem nepodařilo se bohužel získat potřebné peníze na spolufinancování od státu. Věřím, že v příštích letech se nám tento projekt podaří zrealizovat. V současné době se také zamýšlíme nad záměry ministerstva životního prostředí vyhlásit v Jeseníkách národní park. Z prvních analýz vyplývá, že takový směr ochrany přírody naopak naším cílem není a nemůže být, protože by výrazně omezil rozvoj turistiky v celé oblasti. Ale jak říkám, jsou to jen první analýzy, Olomoucký kraj se nepochybně touto otázkou bude zabývat podrobněji. Jeseníky neznají hranic - krajských nevyjímaje - jak spolupracujete s Moravskoslezským a Pardubickým krajem? Jak vidíte spolupráci s Polskem? Tato spolupráce má dvě základní roviny. Tou první je fakt, že polský turista je pro nás důležitým návštěvníkem Jeseníků, do nichž to má ze všech zahraničních turistů nejblíže. Proto se při přípravě turistických materiálů zaměřujeme také na Poláky jako důležitou cílovou skupinu. Tím nemám na mysli pouze vydávání materiálů v polských jazykových mutacích, které považuji za samozřejmost. Mluvím o polském turistovi jako potenciálním návštěvníkovi, který má specifická přání, očekávání a potřeby. Naším cílem je vědět o nich a být co nejlépe připraveni je splnit. Druhou rovinou je spolupráce s Polskem na čerpání prostředků určených pro rozvoj regionu. Díky evropským programům máme šanci získat na přeshraniční spolupráci významné dotace, které nám pomohou zatraktivnit zajímavá místa na obou stranách hranice a udělat z nich lákadla pro návštěvníky. Věřím, že v této oblasti se nám podaří zrealizovat několik zajímavých projektů. A když mluvím o nás, tak mám na mysli nejen samotný Olomoucký kraj jako instituci, ale především města a obce na našem území a další možné příjemce dotací z programu přeshraniční spolupráce s Polskem. Evropské fondy jsou velmi významným zdrojem investic v cestovním ruchu, o Jeseníkách to platí také. Co dělat, až dotace dojdou, měl byste pro Jeseníky nějaký recept? Myslím, že základním receptem je především spolupráce nás všech, kteří v Olomouckém kraji žijeme. Zdrojem peněz v cestovním ruchu přece kromě dotací musejí být především příjmy z turistiky. Každý z nás by si měl uvědomit, že na našem území leží nesmírně zajímavá místa, můžeme se pyšnit světovými unikáty. Proto rozhodně stojí za to netrávit všechny dovolené v zahraniční, ale najít si každý rok ve svém programu čas na dovolenou v České republice. Já sám to tak již řadu let dělám a musím říct, že mě pobyt v naší krásné přírodě velmi obohacuje. Děkujeme za rozhovor.

9 Jeseníky Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Kladská Šumperk Telefon: Fax: Informační bulletin Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 2009 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Olomouc a Olšany. Věž. kostela. stavba. úseku D1. i letos. Červenec srpen 2015. Číslo 7 8 Ročník 14 PORADNA. str. 14. Prázdninové. tipy.

Olomouc a Olšany. Věž. kostela. stavba. úseku D1. i letos. Červenec srpen 2015. Číslo 7 8 Ročník 14 PORADNA. str. 14. Prázdninové. tipy. Číslo 7 8 Ročník 14 Červenec srpen 2015 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Užijte si prázdniny v kraji strany 8 9 Věž děkanského Začala stavba kostela úseku D1

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008

ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008 ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008 chotěvice pilníkov suchý důl vrbice Nové členské obce euroregionu glacensis Vážení čtenáři právě probíhají poslední práce k přípravě Fondu mikroprojektů v Euroregionu

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii www.hornipomoravi.eu R. č. MK ČR E 19787 Číslo 1 I 29. března 2013 I Ročník V. www.hornipomoravi.eu Číslo 12 10. prosince 2009 Ročník I. MAS připravuje region na novou integrovanou strategii Přípravy na

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

foto: m-ark Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek

foto: m-ark Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek Ročně se ubytuje v Olomouckém kraji okolo 400 tisíc hostů. V Olomouci je to

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Stáří je naše budoucnost

Stáří je naše budoucnost Zpravodaj Města Litomyšle 10 5. října 2007 Ročník XVII. Stáří je naše budoucnost Město Litomyšl pořádalo ve dnech 20. a 21. září mezinárodní seminář zabývající se současností a především perspektivami

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O

Více