Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu"

Transkript

1 Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu VIII-X/ Slovo úvodem Hlavní body: Nový projekt J- SCR Seminář ROP Informace ze správní rady Česko-polská konference Ohlédnutí za MFF 2009 Oslavy železnice Rozhovor s hejtmanem Vážení členové, před několika týdny skončilo astronomické léto a začala podzimní mezisezóna, dle mnohých nejkrásnější období v Jeseníkách. A toto léto z pohledu cestovního ruchu nedopadlo špatně - ani hospodářská krize ani povodně dosud neznamenají zásadnější újmu pro cestovní ruch v našem regionu. Avšak v plusových číslech nemusíme být pořád. I kdyby v budoucnu nedošlo k obecnému poklesu poptávky, budeme se muset vypořádat s rostoucími požadavky turistů, našich klientů, kteří budou stále vybíravější a náročnější. Na nás je, abychom je do Jeseníků přilákali a oni se k nám s radostí a pravidelně vraceli. Kromě odpovídající infrastruktury je k tomu zapotřebí komplexní nabídky služeb, balíčků, návodů, podkladů, impulsů, ale také jasného a slušného chování a vstřícného přístupu bez výjimky ke každému, kdo do Jeseníků zavítá. Co to vlastně Jeseníky jsou a co si s nimi turisté asociují? Zřejmě máme každý vlastní představu. Dovolil bych si tvrdit, že i tento velmi důležitý aspekt dalšího vývoje máme ve svých rukou. Každý z nás spolurozhoduje o tom, jak budou Jeseníky vnímány, zda se některé stráně stanou druhým Špindlerovým mlýnem, nebo budeme mít cejch chudého přívěšku bohatých sousedů, kde kromě krásné přírody vlastně nic v nabídce není. Myslím, že žádný z jmenovaných vzorů nám nepřísluší. Jeseníky mají specifické kouzlo a bylo by hříchem jej pošlapat tím, že se budeme srovnávat se Špindlerovým mlýnem. Rozvoj a prosperita jsou v pořádku, ale musí mít osobitou úroveň, pokud opravdu chceme obstát v budoucím konkurenčním prostředí. Ve Sdružení cestovního ruchu společně vytvářejme platformu, která napomůže tomu, aby další vývoj byl nejen ziskový a udržitelný, ale aby šel unikátní a nenapodobitelnou cestou. Pokud ztratíme nebo neposílíme vlastní přidanou hodnotu, pokud nevyužijeme stávající potenciál a komparativní výhody Jeseníků, tak dlouhodobě ztratíme na výnosech a můžeme způsobit také nevratné škody na image našeho regionu. Přebírejme tedy postupy, osvojujme si technologii a profesionální přístup, učme se všemu podnětnému a potřebnému, buďme kreativní a vymýšlejme si vlastní cesty. Specializujme se a buďme žádaní. Nemáme-li historii, tvořme vlastní stopu. Kde co chybí, nahraďme to. Také naši předkové si vždy poradili a Jeseníky patřily k výspám nejen průmyslu. Představuje-li cestovní ruch v podstatě jedinou cestu rozvoje, chápejme se jí s gustem a vlastním elánem. Netřeba zde budovat ani novou Šumavu, natož Špindlerův mlýn, tvořme si vlastní ráj. Jsem si jist, že to nebude špatná investice a mnozí podnikatelé, stejně jako obce a města to už dnes dokazují. Přeji Vám vydařený podzim! PhDr. Jan Závěšický Uvnitř vydání: Nový projekt J- SCR Seminář k výzvě ROP Informace z jednání správní rady J-SCR Zpráva z Info- BUSu Zachraňme Jeseníky CZ-PL konference XIX. MFF 5 Veletrhy CR 5 Po pouti o pouti 6 Turistické solitéry Rychlebské stezky Trať Kouty Šumperk slavila Rozhovor s osobností

2 Strana 2 Nový projekt Sdružení v ROP 3.4. Stávající projekt J-SCR Jeseníky turistům bude mít své pokračování v podobě dalšího projektu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Obsahově nepůjde o investiční akce, ale opět o měkké aktivity na podporu rozvoje cestovního ruchu v našem regionu jedná se o prioritní osu 3 (Cestovní ruch) a oblast podpory 3.4 (Propagace a řízení). Členové J-SCR byli vyzvání, aby na adresu Sdružení zasílali své náměty k směřování nového projektu. Cílem této výměny informací je připravit projekt s ohledem na reálné a bytostné potřeby turistického regionu Jeseníků. Jednání mezi J-SCR a Olomouckým, respektive Zlínským krajem budou zahájena již v říjnu. Výzva je pak očekávána v prvním čtvrtletí roku Pro Vaši inspiraci čtěte níže seznam podporovaných aktivit v rámci oblasti podpory 3.4: realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území založení řídící struktury krajských agentur a partnerských sdružení (organizací cestovního ruchu), jehož se účastní větší počet regionálních subjektů z oblasti cestovního ruchu z veřejného i privátního sektoru; podmínkou je doba následného působení řídící struktury alespoň 5 let po ukončení projektu komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých způsobů komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v dané destinaci formou partnerství vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu zřízení jednotného informačního a rezervačního systému a zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality služeb (certifikace) v turistické destinaci Vaše návrhy, postřehy a zejména konkrétní podněty prosím nám posílejte průběžně, ale nejpozději do 7. listopadu PhDr. Jan Závěšický Jeseníky - Sdružení cestovního c e s t o v n í h o r u c h u j e koordinátorem Integrovaných plánů rozvoje území: IPRÚ Šumersko a IPRÚ Jesenicko. Více informací o IPRÚ najdete na internetových Sdružení: jeseniky/mistopis/2992/ a webu Regionální rady: Seminář k výzvě 15/2009 Regionálního operačního programu Střední Morava Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava uspořádal ve čtvrtek 24. září 2009 v Olomouci seminář k aktivitám výzvy 15/2009. Ve vystoupeních jednotlivých vedoucích pracovníků úřadu byli účastníci seznámení s těmito okruhy problémů: podmínkami výzvy 15/2009 a novým modelem hodnocení projektů; strukturou dokumentace a informacemi o marketingové analýze; přípravou webové žádosti BENEFIT. Doplněním poskytnutých informací pak byla analýza chyb vyskytujících se v předchozích výzvách a odpovědi na dotazy. Prezentované materiály jsou zveřejněny na webové stránce ROP Střední Morava, adresa: Ing. František Merta

3 Strana 3 Informace z jednání správní rady Jeseníky Sdružení cestovního ruchu (ze dne ) Před koncem 1. pololetí nabrala na obrátkách realizace řady projektů rozvoje cestovního ruchu zabezpečovaných jak J-SCR, tak jeho členy v rámci IPRÚ (Integrované plány rozvoje území). Aby se mohlo plynule pokračovat v jednotlivých krocích, bylo třeba přijmout několik rozhodnutí na úrovní Správní rady našeho Sdružení. Mimo běžnou agendu proto správní rada vzala na vědomí vydání publikace Pradědových pohádek aneb pohádkového cestopisu po Jeseníkách a omalovánek Děda Praděda, spisovatele Miroslava Kubíčka a ilustrátorky Miroslavy Šulcové. Publikace byla vydána ze zdrojů získaných v rámci projektu Jeseníky turistům a byla posléze distribuována členům J-SCR, informačním centrům, knihovnám a dalším institucím. Členové správní rady dále vzali na vědomí informaci o přípravě dalších výzev v rámci IPRÚ Jesenicko, oblast podpory na základě analýzy potřebnosti předkládaných projektů, zabezpečované Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, která má proběhnout na podzim tohoto roku. Významným bodem jednání byla příprava II. kola výzev v rámci ROP. Správní rada schválila alokaci finančních prostředků v rámci II. výzvy ROP Střední Morava v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jesenicko a Integrovaného plánu rozvoje území Šumpersko následovně: v rámci IPRÚ Šumpersko, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu alokaci v aktivitě A Sportovně - rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály ve výši 61,4 milionu Kč a v aktivitě B Infrastruktura pro turistiku, kulturní vyžití, incentivu a interpretační centra multifunkční zařízení ve výši 25,3 milionu Kč a v rámci IPRÚ Jesenicko, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu alokaci v aktivitě B Vodní plocha s celoročním využitím ve výši 90 milionů Kč. S přihlédnutím k těmto informacím byla také následně zveřejněna 15. výzva ROP Střední Morava. Současně správní rada uložila vést další jednání s Úřadem Regionální rady o postupu při realizaci jednotlivých programů v rámci IPRÚ zajišťovaných J-SCR a finanční podpoře dalších programů v rámci přeshraniční spolupráce s okresem Nysa. Ing. František Merta Správní rada schválila alokaci finančních prostředků v rámci II. výzvy ROP Střední Morava v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jesenicko a Integrovaného plánu rozvoje území Šumpersko. Zpráva z InfoBUSU Poslední prázdninovou sobotu vyvrcholilo týdenní setkání řezbářů na tradiční akci Dřevosochání v Loučné nad Desnou. Zpestřením bohatého programu byl příjezd mobilního informačního centra InfoBUSu do středu dění u rybníka Kocián. Do InfoBUSu v Loučné zavítalo během dne 218 návštěvníků, a to jak místních, tak i rekreantů a turistů z celé České republiky. Největší zájem byl o cyklomapy, novou brožuru Pro radost dětem, Turistického průvodce a knihu Miroslava Kubíčka Pradědovy pohádky aneb pohádkový cestopis do Jeseníků. Nejčastěji se opakovaly dotazy na exkurze na Dlouhé Stráně, na aktuální expozice v muzeích v okolních městech, systém pohraničního opevnění na Staroměstsku, závody Ecce Homo, zámek Náměšť na Hané, novinku roku Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem a zda budou realizo- vány seniorské výlety jako v loňském roce. Častou prosbou návštěvníků bylo naplánování výletů při několikadenním pobytu v Olomouckém kraji. Těmto turistům bylo poskytnuto množství informací dle zaměření a zájmu konkrétních tazatelů a byla doporučena Olomoucká regionální karta. Množství návštěvníků přiznalo, že InfoBUS navštívili již v minulosti v jiných městech, velice tento projekt chválili a požadovali leták s trasou Infobusu na rok 2010, přičemž byli odkázáni na stránky Stanislava Macková Květa Lakomá Loučná nad Desnou,

4 Strana 4 Zachraňme Šumavu a Jeseníky Společný zájem o ochranu přírody a krajiny může mít různé formy a názory, jak k takovému cíli dospět. V poslední době je poměrně hodně popularizována snaha vyhlásit Národní park Jeseníky. V rámci diskuze o tomto záměru využily společně Střední odborná škola v Šumperku a Okresní myslivecký spolek v Šumperku možnosti uvést jako příspěvek poznatky, které hodnotí situaci v Národním parku Šumava z pohledu obcí a jiných zájmových spolků, než jsou ochránci přírody. Vernisáž fotografií, spojená s přednáškou se uskutečnila ve středu 7.října 2009 v aule AGRITEC s.r.o. Šumperk. Byla spojena s přenáškou, rozdělenou na 3 části- jednu z nich přednesl ing. Stránský, člen federální vlády v době rozpadu Československa a posléze ředitel Krajského úřadu v Jihočeském kraji. Přednášku doplnil film. Mezi účastníky byl i hejtman Olomouckého kraje Ing. Tesařík. Geneze vzniku a vývoje Národního parku Šumava ukazuje, že obdobné taktiky je použito i v při získávání veřejnosti pro podporu záměru vzniku Národního parku Jeseníky. Od počátečního kladení důrazu na to, že jde jen o zvýšení úsilí o ochranu přírody, které se nedotkne stávajících turistických a dalších aktivit,přes likvidaci nepůvodních druhů až po zákaz pohybu a jakékoliv činnosti v I. pásmu Národního parku. Nahrazení rozhodování demokraticky zvolených orgánů obcí a krajů individualistickými přístupy a jednostranným výkladem, co je a co není správné. A v tom je největší nebezpečí. Účastníci vernisáže potvrdili potřebu ochrany přírody, souběžně však nepodporují její zajištění záměrem vytvořit Národní park Jeseníky. Ing. František Merta Česko-polská konference o cestovním ruchu Jeseníky Sdružení cestovního ruchu pořádá ve dnech 25. a mezinárodní českopolskou konferenci Přeshraniční spolupráce Jeseníky Nysa: Perspektivy cestovního ruchu v česko-polské spolupráci. Konferenci hostí Wellness Hotel Diana ve Velkých Losinách. Jedná se o projekt J-SCR, jehož partnerem je na polské straně okres Nysa, a který tak navazuje na spolupráci obou partnerů. Dvoudenní konference sestává ze středečních dvou konferenčních panelů, na které ve čtvrtek naváží dva zajímavé workshopy. První z nich se bude zabývat produkty a marketingem v cestovním ruchu a druhý bezprostředně uchopí SWOT analýzu a koncepci budoucího společného rozvoje obou regionů. Na konferenci již potvrdil účast ministr pro místní rozvoj ČR Rostislav Vondruška a řada zajímavých hostů z odborné veřejné i akademické sféry. Finální verze programu bude zve- zajímavých hostů z odborné veřejné i akademické sféry. Finální verze programu bude zveřejněna Kromě samotné konference bude výstupem projektu také sborník příspěvků. Konference se pořádá díky finanční podpoře Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis za významné podpory Olomouckého kraje a organizátory je hrazena strava a program, pro přespolní také ubytování. Aktuální informace budou rovněž zveřejňovány na našich internetových stránkách a od také na internetové prezentaci Těšíme se na setkání s Vámi. PhDr. Jan Závěšický

5 Strana 5 XIX. Mezinárodní folklorní festival v Šumperku XIX. Mezinárodní folklorní festival C.I.O.F.F. I.O.V. byl organizován ve dnech v Šumperku a okolí. Naše Sdružení se podílelo na propagaci celé akce. I v tomto roce byl hodnocen především diváckou veřejností velice kladně. Jako každý ročník i tento byl organizátory připravován s velkou odpovědností, velkým nasazením všech organizátorů, mezi nimiž byla i řada dobrovolných spolupracovníků. Jejich společným cílem bylo připravit pro milovníky folklorního umění krásné zážitky, nezapomenutelné chvíle s lidovou kulturou, lidovou písní, hudbou tance, ale i navázání přátelských vztahů nejen mezi členy účastněných souborů, ale i mezi širokou veřejností Rostoucí návštěvnost jednotlivých pořadů Mezinárodního folklorního festivalu v Šumperku ukázala i v roce 2009 na velký zájem diváků o lidovou kulturou, stejně tak i stále rostoucí zájem folklorních souborů tuzemských i zahraničních o účast na této akci. MFF v roce 2009 se zúčastnily folklorní soubory Vietnamu. Černé Hory, Řecka, Slovenska, Slovinska, Demokratického Konga, Jordánska, skvělé výkony podávaly tuzemské soubory Vonička z Havířova, Šardičani ze Šardic, Javorník z Brna, Vycpálkův soubor z Prahy, Markovice a Markovička z Prostřelmova, Senioři z Šumperka, Rabussa z Přerova a přínosem byla i účast hudebně taneční skupiny ze Stránského, která diváky potěšila keltskými písněmi a skotskými tanci. Celý festival byl zahájen již ve středu pořadem Posezení u cimbálu s domácí cimbálovou muzikou Zbyňka Hrdličky. Již řadu let přitahují diváky ve čtvrtek Oblastní dožínky s dožínkovým průvodem předávání dožínkových věnců a kytic, folklorními soubory předvedené lidové zvyky a obyčeje z období ukončení letních prací. Jako každý rok i letos se do dožínkových slavností zapojily zemědělské podniky a zemědělská družstva oblasti. Diváci měli možnost ochutnat vynikající koláče, selský chléb, pravé olomoucké tvarůžky z Loštic. V pátek bylo do celodenního programu na Malé scéně zařazeno srovnání mužských pěveckých skupin Mužáci ze Šardic, Senioři, ze Šumperka a mužská pěvecká skupina souboru Podpolanec ze Slovenska. Diváci měli možnost vyslechnout řadu krásných lidových písní a sami rozhodnout o té nejlepší skupině. Vrcholem pátečního dne byl koncert zahraničních souborů v novém prostředí Pavlínina dvora. Velkého zájmu diváků neušla v souboru dopoledne ani Roztančená ulice a při odpoledním programu Den české a moravské kultury. Diváci byli seznámeni s lidovými kroji různých oblastí, měli možnost ochutnat selský chléb se sádlem a cibulí, vynikající šardické koláčky a šardické víno, valašské frgály apod. I v sobotu byl hlavní festivalový program organizován v Pavlinině dvoře a celý den pak završen veselicí kulturním domě. Nedělní dopoledne patřilo tuzemským souborům v pořadu Veselá je dědina a závěrečný festivalový pořad byl opět situován na hlavní scéně. Společným tancem Markovice a Pospolance byl devatenáctý folklorní festival v Šumperku ukončen. Tisíce spokojených diváků se již dnes těší na XX. MFF v roce 2010 v Šumperku. Libuše Drtilová Veletrhy cestovního ruchu V měsíci říjnu jsme se zúčastnili dvou veletrhů cestovního ruchu na území bývalého Sovětského svazu. V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě a Ruském Petrohradu. Naše účast byla v rámci exposice Czech tourism na stánku Olomouckého kraje. Oba veletrhy jsou střední kategorie s poměrně velkou účastí států Evropy, Asie a jižní Ameriky. Na tomto veletrhu jsme chtěli prověřit možnosti získávání klienteli. Jednali jsme s 52 turoperátory, kteří projevovali o naši zemi nebývale velký zájem, ale mají velký problém s vízovou bariérou. V Petrohradě nám to potvrdila i zdejší CK, která zájezdy do ČR organizuje. Potvrdila velký zájem o Českou republiku, ale bohužel s omezenou vízovou povinností může uspokojit jen malé procento zájemců. V této oblasti je bezesporu obrovský potenciál pro budoucnost, po úpravách vízových povinností. Z těchto důvodů je vhodné tyto trhy navštěvovat pro udržení podvědomí potenciální klientely. Je nutné prezentovat, že Česká republika není jen Praha a Karlovy Vary, ale že jsou zde i jiná historická, lázeňská a turisticky zajímavá místa, která by měli vidět. Zdeněk Zerzáň

6 Strana 6 Po pouti o pouti To ráno bylo jak vystřižené z reklamy na prázdninové počasí. Bílá renesanční věž sv. Jana Křtitele vévodila Losinám a po skončení mše svaté pod ní prošli poutníci směřující od fary přes louky a pastviny na zelených stráních do hájů a lesů na kopcích, aby vystoupali až do Pekařova. Po chvíli ztišení v kapli p. Milan Palkovič poprvé rozezněl nový zvon jménem Maria. A prosluněným prostorem se nesla velebná melodie Madono, dobrá Madono. Po příchodu poutníků byla slavnostně zahájena 6. Pekařovská pouť. V osadě, kde před lety stávala slavná dílna na výrobu varhan a flašinetů Franz Kolb & Söhne, se rozezněly kolovrátky, staré i nové, ze všech koutů zemí českých i moravských. Ty pak vystřídaly tóny cimbálové muziky Dúbrava a ukázka lidových krojů Podesní, ale poté, co na parket vpadl taneční folklórní soubor Vycpálkovci, ocitli se místní krojovaní v drtivé menšině. Tak se zpívalo a tančilo, ale také jedlo a pilo, vůně klobás a pečeného masa se mísila s medově perníkovou i sladkou koláčovou. Nejenom burčák tekl proudem, jarmark na horním konci tepal životem, počínaje tepáním kováře, ale i sklo a krajky, keramika, pohlednice i batika, šperky, sýry, koření, mýdla, hračky, zmrzlení, smalty háčky kolovrat, vatou se pak upatlat Za potokem si děti na skautské pouti užívaly hravé disciplíny a opodál kráčeli koně a svezli každého, kdo chtěl. A ještě o kousek dál, na malebném návrší vysoko nad krajinou, blízko k nebi a přece ještě na zemi, se odpoledne sešli poutníci. Stáli nad základy bývalé Hilbertovy kapličky Panny Marie Lurdské, která sice zmizela mezi maliním a býlím, ale místní na ni nezapomněli. A pak se podařilo sehnat grant a s přispěním obce Jindřichov i brigádnickou pomocí dnešních obyvatel by se měla napřesrok obnovená kaple vysvětit. Šedé kameny porostlé lišejníkem byly požehnány a všichni se vydali dolů po loukách mezi kolovrátky a podél potoka ke kapli Nanebevzetí Panny Marie. Kaple, která celý den nabízela návštěvníkům filmy, záběry a rozhovory z minulých poutí a let obnovy a také zamyšlení nad výstavou fotografií z Podesní, praskala ve svých opravených švech. Mši celebroval vicerektor Olomouckého teologického semináře P. Jiří Kupka a spolu s losinským farářem P. Milanem Palkovičem vysvětili nový zvon, který byl vyroben podle návrhu ak. sochaře Otmara Olivy. Mariánské písně vítaly zvon Maria ve svém domovském svatostánku a kaplí se nesl jeho mosazný tón i slova P. Kupky o tom, že Bůh skrze nás činí zázraky A ta velká slova se naplnila tady v malé kapli, kam ještě před pár lety nahlíželo nebe propadlým stropem. Celou pouť zakončilo veselé vyhrávání kolovrátků před kaplí a pro ty, kteří vydrželi až do soumraku zněl cimbál, husličky Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, že se pouť vydařila a všechny spokojené návštěvníky zveme zase napřesrok. Až se tu zas roztočí kliky flašinetů, zavlají barevné mašle ve vlasech tanečnic a slavné vyzvánění ohlásí, že kaple Nanebevzetí Panny Marie bude znovu vysvěcena. za občanské sdružení Obnovy kulturního dědictví údolí Desné Filoména Č. Na snímku u textu je pramen ČTRNÁCTKA, nazvaný po geologickém průzkumu z šedesátých let. Turistické solitéry Shodou okolností se podařilo získat povědomí o poměrně neznámé skutečnosti: na Staroměstsku v území Stříbrnic, jsou blízko od cesty ze Stříbrnic na Kralický Sněžník prameny s radioaktivní vodou. Informace hovořila o tom, že jejich radioaktivita je srovnatelná s prameny ve světoznámých lázních Jáchymov. Konzultace u lázeňských odborníků tuto skutečnost potvrdila. Prameny Čtrnáctka, Marie a Jakubův pramen se vyznačují nejen výše uvedenou skutečností, ale i poměrně vysokou energetickou hladinou, projevující se při delším setrvaní na místě. Prameny byly upraveny v roce 2006 a pečují o ně staroměstští skauti. Bližší informace nejen o těchto pramenech lze získat na stránkách Ing. František Merta

7 Strana 7 Rychlebské stezky 12. září 2009 se v Černé Vodě otevřely první stezky pro terénní cyklistiku u nás. Jedná se o zrekonstruované staré lovecké chodníky, které byly adaptovány pro horská kola. Stezky tvoří uzavřený okruh, který začíná a končí u kulturního domu v Černé Vodě. Nabízejí nevšední cyklistický a estetický zážitek. Vedou často jinak neschůdným členitým terénem přes žulové plotny a dřevěné lávky, klikatí se podél potoka, proplétají se mezi obrovskými balvany. Nabízejí 24 kilometrů opravdu zajímavého ježdění a jsou určeny spíše pro zkušené terénní cyklisty. Jsou to stezky, na kterých se historie potkává se současným pojetím využití volného času v těsném kontaktu s přírodou, bez zásahů do její postaty. Myšlenku vytvoření Rychlebských stezek našli autoři v anglickém Walesu, kde podobné stezky fungují už více než 10 let a těší se veliké oblibě. V Černé Vodě a okolí chce občanské sdružení pokračovat v rozšiřování podobných stezek. Ještě do konce letošního roku přibude dalších 11 kilometrů tras a do léta 2010 by se trasy měli dále rozrůst. Na jaře příštího roku by měla být v provozu také Základna, která poskytne veškeré zázemí pro návštěvníky. Půjčovnu celoodpružených kol Merida, servis, prodejnu, ale také možnost ubytování a občerstvení. Pavel Hormík Rychlebské stezky, o.s. Trať Šumperk - Kouty slavila 10 let nového života Železnice Desná si připomínala události, které přinesla velká voda. Na železniční stanici Kouty nad Desnou bylo v sobotu 12. září nezvykle rušno. Důvodem byla oslava 10. výročí obnoveného fungování trati Šumperk - Kouty po povodni v roce Velká voda tehdy tento úsek téměř definitivně vyřadila z provozu. Zástupci Svazku obcí údolí Desné, kteří akci pořádali, na místě za doprovodu kapely Rozmarýnka i přes ne zcela příznivé počasí přivítali na 200 návštěvníků, kteří z velké části na místo dorazili speciálně vypravenými vlaky DESNÁ. Jízda byla celý den zdarma, během ní cestující mimo jiné obdrželi pamětní jízdenku a razítko. Znovuzrození Železnice Desná je malou paralelou k historii Národního divadla, zaznělo při úvodním projevu z úst předsedy Svazku obcí údolí Desné, Ing. Vladimíra Mikulce: Do učebnic základních škol se nejspíš nikdy nedostane. Své právo na život si však obhájila. Povodně a následné práce na obnově provozu připomněl také zde promítaný dokumentární film o těchto událostech. Akce nenabízela pouze vzpomínky. Připravena byla také ukázka modelů panelové železnice nebo expozice železniční techniky a mechanizace firmy SART - stavby a rekonstrukce a.s., která trať provozuje. Pro milovníky vlakové dopravy byla pořádána vyhlídková jízda po Sičově drobné železnici, na děti čekaly soutěže, hry a drobné dárky. Program doplnila reprodukce skupiny Mirsky a Jordan a vystoupení Základní školy Loučná na Desnou. Trať ze Šumperku do Koutů nad Desnou k oslavám rozhodně má důvod. V červenci 1997 totiž doslova přežila svoji smrt. V roce 1997, poté, co ji a další šumperskou trať do Sobotína katastrofálně poškodila silná povodeň, oznámil její tehdejší vlastník, státní podnik České dráhy, a.s., své rozhodnutí o zastavení obnovy provozu. Zástupci obcí, jejichž obyvatelé obě tratě denně využívali, ještě téhož roku za účelem zprovoznění trati založili Svazek obcí údolí Desné a požádaly České dráhy o postoupení vlastnictví k privátnímu provozování železnice obcemi. Obnovení bylo završeno právě plným zprovozněním tratě Šumperk - Kouty nad Desnou, k němuž došlo 28. května Vlastníkem tratí, fungujících pod společným názvem Železnice Desná, je svazek od ledna Mgr. Roman Štěpánek

8 Strana 8 ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík (*1954, Prostějov), hejtman Olomouckého kraje. Martin Tesařík absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Olomouci a Vysoké učení technické v Brně. Působil mimo jiné jako ekonom ve Strojním a vývojovém závodě podniku Prefa Olomouc, náměstek primátora Statutárního města Olomouce a primátor. V roce 2006 uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od počátku devadesátých let byl členem Zastupitelstva města Olomouce. Zpočátku jako nezávislý, později vstoupil do České strany sociálně demokratické. Členem krajského zastupitelstva byl již v prvním volebním období v letech 2000 až Martin Tesařík je členem Českého červeného kříže a dobrovolným dárcem krve. Dlouhodobě podporuje činnost občanských sdružení na poli požární ochrany, péče o zdravotně postižené a seniory a folklórní sdružení. Martin Tesařík je ženatý a má dvě děti. Vážení čtenáři, v informačním Bulletinu J- SCR budeme přinášet také rozhovory s osobnostmi nejrůznější specializace a zaměření, kterým bude vždy společné jejich zapojení do rozvoje cestovního ruchu. Jako první Vám přinášíme rozhovor s hejtmanem Olomouckého kraje, Ing. Martinem Tesaříkem. Co se Vám vybaví, když se řekne Jeseníky? Vybaví se mi nádherná krajina, letní procházky, zimní sportování, unikátní přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně a ruční papírna ve Velkých Losinách. Dále se mi vybaví také spousta osobních zážitků a krásných chvil s rodinou. Z poslední doby bych také mohl zmínit letošní bleskové povodně, nicméně ty jsou z hlediska cestovního ruchu nepodstatné, protože díky úsilí nás všech návštěvníci hor nemusejí mít z následků záplav obavy. Proto bych rád využil také tohoto rozhovoru a všem za jejich práci na obnově území poděkoval. Cestovní ruch máte přímo ve své gesci, jako první muž kraje mu tedy kladete velkou prioritu. Jaké jsou Vaše cíle Olomouckého kraje v Jeseníkách? Některé cíle jsou obecnější, k těm počítám například čilý turistický ruch, který přinese Jeseníkům ekonomický rozvoj. Pak jsou drobnější cíle, bez nichž nemůžeme těch obecných dosáhnout. Rád bych například nad silnicí přes Červenohorské sedlo viděl lávku pro pěší, protože kombinace komunikace I. třídy a chodců ve vozovce je nešťastná a už si bohužel vyžádala i oběti na životech. Olomoucký kraj byl letos připraven pomoci Loučné nad Desnou s placením výstavby takového zařízení, ovšem nepodařilo se bohužel získat potřebné peníze na spolufinancování od státu. Věřím, že v příštích letech se nám tento projekt podaří zrealizovat. V současné době se také zamýšlíme nad záměry ministerstva životního prostředí vyhlásit v Jeseníkách národní park. Z prvních analýz vyplývá, že takový směr ochrany přírody naopak naším cílem není a nemůže být, protože by výrazně omezil rozvoj turistiky v celé oblasti. Ale jak říkám, jsou to jen první analýzy, Olomoucký kraj se nepochybně touto otázkou bude zabývat podrobněji. Jeseníky neznají hranic - krajských nevyjímaje - jak spolupracujete s Moravskoslezským a Pardubickým krajem? Jak vidíte spolupráci s Polskem? Tato spolupráce má dvě základní roviny. Tou první je fakt, že polský turista je pro nás důležitým návštěvníkem Jeseníků, do nichž to má ze všech zahraničních turistů nejblíže. Proto se při přípravě turistických materiálů zaměřujeme také na Poláky jako důležitou cílovou skupinu. Tím nemám na mysli pouze vydávání materiálů v polských jazykových mutacích, které považuji za samozřejmost. Mluvím o polském turistovi jako potenciálním návštěvníkovi, který má specifická přání, očekávání a potřeby. Naším cílem je vědět o nich a být co nejlépe připraveni je splnit. Druhou rovinou je spolupráce s Polskem na čerpání prostředků určených pro rozvoj regionu. Díky evropským programům máme šanci získat na přeshraniční spolupráci významné dotace, které nám pomohou zatraktivnit zajímavá místa na obou stranách hranice a udělat z nich lákadla pro návštěvníky. Věřím, že v této oblasti se nám podaří zrealizovat několik zajímavých projektů. A když mluvím o nás, tak mám na mysli nejen samotný Olomoucký kraj jako instituci, ale především města a obce na našem území a další možné příjemce dotací z programu přeshraniční spolupráce s Polskem. Evropské fondy jsou velmi významným zdrojem investic v cestovním ruchu, o Jeseníkách to platí také. Co dělat, až dotace dojdou, měl byste pro Jeseníky nějaký recept? Myslím, že základním receptem je především spolupráce nás všech, kteří v Olomouckém kraji žijeme. Zdrojem peněz v cestovním ruchu přece kromě dotací musejí být především příjmy z turistiky. Každý z nás by si měl uvědomit, že na našem území leží nesmírně zajímavá místa, můžeme se pyšnit světovými unikáty. Proto rozhodně stojí za to netrávit všechny dovolené v zahraniční, ale najít si každý rok ve svém programu čas na dovolenou v České republice. Já sám to tak již řadu let dělám a musím říct, že mě pobyt v naší krásné přírodě velmi obohacuje. Děkujeme za rozhovor.

9 Jeseníky Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Kladská Šumperk Telefon: Fax: Informační bulletin Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 2009 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Valná hromada J-SCR. 16. 12. 2011, Velké Losiny

Valná hromada J-SCR. 16. 12. 2011, Velké Losiny Valná hromada J-SCR 16. 12. 2011, Velké Losiny Spolupráce s Olomouckým krajem J-SCR je součástí systému organizace a řízení cestovního ruchu v Olomouckém kraji J-SCR se plně podílí na realizaci koncepce

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 29 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKO, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE...

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503 617 www.centralmeetbike.eu

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2012 2015 AKČNÍ PLÁN Zadavatel: Zpracovatel: KP projekt s.r.o. Javorník 54 Riegrova 1756/51 384 73 Stachy 370 01 České Budějovice Datum zpracování:

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

České předsednictví v Radě Evropské unie

České předsednictví v Radě Evropské unie České předsednictví v Radě Evropské unie Koncept Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu pro zasedání COREPER I v kraji pracovní verze 2 10. dubna 2008 4 Obsah Úvod! 2 Představení COREPERu I 2 Premisa 2

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více