Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu"

Transkript

1 Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu VIII-X/ Slovo úvodem Hlavní body: Nový projekt J- SCR Seminář ROP Informace ze správní rady Česko-polská konference Ohlédnutí za MFF 2009 Oslavy železnice Rozhovor s hejtmanem Vážení členové, před několika týdny skončilo astronomické léto a začala podzimní mezisezóna, dle mnohých nejkrásnější období v Jeseníkách. A toto léto z pohledu cestovního ruchu nedopadlo špatně - ani hospodářská krize ani povodně dosud neznamenají zásadnější újmu pro cestovní ruch v našem regionu. Avšak v plusových číslech nemusíme být pořád. I kdyby v budoucnu nedošlo k obecnému poklesu poptávky, budeme se muset vypořádat s rostoucími požadavky turistů, našich klientů, kteří budou stále vybíravější a náročnější. Na nás je, abychom je do Jeseníků přilákali a oni se k nám s radostí a pravidelně vraceli. Kromě odpovídající infrastruktury je k tomu zapotřebí komplexní nabídky služeb, balíčků, návodů, podkladů, impulsů, ale také jasného a slušného chování a vstřícného přístupu bez výjimky ke každému, kdo do Jeseníků zavítá. Co to vlastně Jeseníky jsou a co si s nimi turisté asociují? Zřejmě máme každý vlastní představu. Dovolil bych si tvrdit, že i tento velmi důležitý aspekt dalšího vývoje máme ve svých rukou. Každý z nás spolurozhoduje o tom, jak budou Jeseníky vnímány, zda se některé stráně stanou druhým Špindlerovým mlýnem, nebo budeme mít cejch chudého přívěšku bohatých sousedů, kde kromě krásné přírody vlastně nic v nabídce není. Myslím, že žádný z jmenovaných vzorů nám nepřísluší. Jeseníky mají specifické kouzlo a bylo by hříchem jej pošlapat tím, že se budeme srovnávat se Špindlerovým mlýnem. Rozvoj a prosperita jsou v pořádku, ale musí mít osobitou úroveň, pokud opravdu chceme obstát v budoucím konkurenčním prostředí. Ve Sdružení cestovního ruchu společně vytvářejme platformu, která napomůže tomu, aby další vývoj byl nejen ziskový a udržitelný, ale aby šel unikátní a nenapodobitelnou cestou. Pokud ztratíme nebo neposílíme vlastní přidanou hodnotu, pokud nevyužijeme stávající potenciál a komparativní výhody Jeseníků, tak dlouhodobě ztratíme na výnosech a můžeme způsobit také nevratné škody na image našeho regionu. Přebírejme tedy postupy, osvojujme si technologii a profesionální přístup, učme se všemu podnětnému a potřebnému, buďme kreativní a vymýšlejme si vlastní cesty. Specializujme se a buďme žádaní. Nemáme-li historii, tvořme vlastní stopu. Kde co chybí, nahraďme to. Také naši předkové si vždy poradili a Jeseníky patřily k výspám nejen průmyslu. Představuje-li cestovní ruch v podstatě jedinou cestu rozvoje, chápejme se jí s gustem a vlastním elánem. Netřeba zde budovat ani novou Šumavu, natož Špindlerův mlýn, tvořme si vlastní ráj. Jsem si jist, že to nebude špatná investice a mnozí podnikatelé, stejně jako obce a města to už dnes dokazují. Přeji Vám vydařený podzim! PhDr. Jan Závěšický Uvnitř vydání: Nový projekt J- SCR Seminář k výzvě ROP Informace z jednání správní rady J-SCR Zpráva z Info- BUSu Zachraňme Jeseníky CZ-PL konference XIX. MFF 5 Veletrhy CR 5 Po pouti o pouti 6 Turistické solitéry Rychlebské stezky Trať Kouty Šumperk slavila Rozhovor s osobností

2 Strana 2 Nový projekt Sdružení v ROP 3.4. Stávající projekt J-SCR Jeseníky turistům bude mít své pokračování v podobě dalšího projektu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Obsahově nepůjde o investiční akce, ale opět o měkké aktivity na podporu rozvoje cestovního ruchu v našem regionu jedná se o prioritní osu 3 (Cestovní ruch) a oblast podpory 3.4 (Propagace a řízení). Členové J-SCR byli vyzvání, aby na adresu Sdružení zasílali své náměty k směřování nového projektu. Cílem této výměny informací je připravit projekt s ohledem na reálné a bytostné potřeby turistického regionu Jeseníků. Jednání mezi J-SCR a Olomouckým, respektive Zlínským krajem budou zahájena již v říjnu. Výzva je pak očekávána v prvním čtvrtletí roku Pro Vaši inspiraci čtěte níže seznam podporovaných aktivit v rámci oblasti podpory 3.4: realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území založení řídící struktury krajských agentur a partnerských sdružení (organizací cestovního ruchu), jehož se účastní větší počet regionálních subjektů z oblasti cestovního ruchu z veřejného i privátního sektoru; podmínkou je doba následného působení řídící struktury alespoň 5 let po ukončení projektu komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých způsobů komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v dané destinaci formou partnerství vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu zřízení jednotného informačního a rezervačního systému a zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality služeb (certifikace) v turistické destinaci Vaše návrhy, postřehy a zejména konkrétní podněty prosím nám posílejte průběžně, ale nejpozději do 7. listopadu PhDr. Jan Závěšický Jeseníky - Sdružení cestovního c e s t o v n í h o r u c h u j e koordinátorem Integrovaných plánů rozvoje území: IPRÚ Šumersko a IPRÚ Jesenicko. Více informací o IPRÚ najdete na internetových Sdružení: jeseniky/mistopis/2992/ a webu Regionální rady: Seminář k výzvě 15/2009 Regionálního operačního programu Střední Morava Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava uspořádal ve čtvrtek 24. září 2009 v Olomouci seminář k aktivitám výzvy 15/2009. Ve vystoupeních jednotlivých vedoucích pracovníků úřadu byli účastníci seznámení s těmito okruhy problémů: podmínkami výzvy 15/2009 a novým modelem hodnocení projektů; strukturou dokumentace a informacemi o marketingové analýze; přípravou webové žádosti BENEFIT. Doplněním poskytnutých informací pak byla analýza chyb vyskytujících se v předchozích výzvách a odpovědi na dotazy. Prezentované materiály jsou zveřejněny na webové stránce ROP Střední Morava, adresa: Ing. František Merta

3 Strana 3 Informace z jednání správní rady Jeseníky Sdružení cestovního ruchu (ze dne ) Před koncem 1. pololetí nabrala na obrátkách realizace řady projektů rozvoje cestovního ruchu zabezpečovaných jak J-SCR, tak jeho členy v rámci IPRÚ (Integrované plány rozvoje území). Aby se mohlo plynule pokračovat v jednotlivých krocích, bylo třeba přijmout několik rozhodnutí na úrovní Správní rady našeho Sdružení. Mimo běžnou agendu proto správní rada vzala na vědomí vydání publikace Pradědových pohádek aneb pohádkového cestopisu po Jeseníkách a omalovánek Děda Praděda, spisovatele Miroslava Kubíčka a ilustrátorky Miroslavy Šulcové. Publikace byla vydána ze zdrojů získaných v rámci projektu Jeseníky turistům a byla posléze distribuována členům J-SCR, informačním centrům, knihovnám a dalším institucím. Členové správní rady dále vzali na vědomí informaci o přípravě dalších výzev v rámci IPRÚ Jesenicko, oblast podpory na základě analýzy potřebnosti předkládaných projektů, zabezpečované Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, která má proběhnout na podzim tohoto roku. Významným bodem jednání byla příprava II. kola výzev v rámci ROP. Správní rada schválila alokaci finančních prostředků v rámci II. výzvy ROP Střední Morava v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jesenicko a Integrovaného plánu rozvoje území Šumpersko následovně: v rámci IPRÚ Šumpersko, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu alokaci v aktivitě A Sportovně - rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály ve výši 61,4 milionu Kč a v aktivitě B Infrastruktura pro turistiku, kulturní vyžití, incentivu a interpretační centra multifunkční zařízení ve výši 25,3 milionu Kč a v rámci IPRÚ Jesenicko, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu alokaci v aktivitě B Vodní plocha s celoročním využitím ve výši 90 milionů Kč. S přihlédnutím k těmto informacím byla také následně zveřejněna 15. výzva ROP Střední Morava. Současně správní rada uložila vést další jednání s Úřadem Regionální rady o postupu při realizaci jednotlivých programů v rámci IPRÚ zajišťovaných J-SCR a finanční podpoře dalších programů v rámci přeshraniční spolupráce s okresem Nysa. Ing. František Merta Správní rada schválila alokaci finančních prostředků v rámci II. výzvy ROP Střední Morava v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jesenicko a Integrovaného plánu rozvoje území Šumpersko. Zpráva z InfoBUSU Poslední prázdninovou sobotu vyvrcholilo týdenní setkání řezbářů na tradiční akci Dřevosochání v Loučné nad Desnou. Zpestřením bohatého programu byl příjezd mobilního informačního centra InfoBUSu do středu dění u rybníka Kocián. Do InfoBUSu v Loučné zavítalo během dne 218 návštěvníků, a to jak místních, tak i rekreantů a turistů z celé České republiky. Největší zájem byl o cyklomapy, novou brožuru Pro radost dětem, Turistického průvodce a knihu Miroslava Kubíčka Pradědovy pohádky aneb pohádkový cestopis do Jeseníků. Nejčastěji se opakovaly dotazy na exkurze na Dlouhé Stráně, na aktuální expozice v muzeích v okolních městech, systém pohraničního opevnění na Staroměstsku, závody Ecce Homo, zámek Náměšť na Hané, novinku roku Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem a zda budou realizo- vány seniorské výlety jako v loňském roce. Častou prosbou návštěvníků bylo naplánování výletů při několikadenním pobytu v Olomouckém kraji. Těmto turistům bylo poskytnuto množství informací dle zaměření a zájmu konkrétních tazatelů a byla doporučena Olomoucká regionální karta. Množství návštěvníků přiznalo, že InfoBUS navštívili již v minulosti v jiných městech, velice tento projekt chválili a požadovali leták s trasou Infobusu na rok 2010, přičemž byli odkázáni na stránky Stanislava Macková Květa Lakomá Loučná nad Desnou,

4 Strana 4 Zachraňme Šumavu a Jeseníky Společný zájem o ochranu přírody a krajiny může mít různé formy a názory, jak k takovému cíli dospět. V poslední době je poměrně hodně popularizována snaha vyhlásit Národní park Jeseníky. V rámci diskuze o tomto záměru využily společně Střední odborná škola v Šumperku a Okresní myslivecký spolek v Šumperku možnosti uvést jako příspěvek poznatky, které hodnotí situaci v Národním parku Šumava z pohledu obcí a jiných zájmových spolků, než jsou ochránci přírody. Vernisáž fotografií, spojená s přednáškou se uskutečnila ve středu 7.října 2009 v aule AGRITEC s.r.o. Šumperk. Byla spojena s přenáškou, rozdělenou na 3 části- jednu z nich přednesl ing. Stránský, člen federální vlády v době rozpadu Československa a posléze ředitel Krajského úřadu v Jihočeském kraji. Přednášku doplnil film. Mezi účastníky byl i hejtman Olomouckého kraje Ing. Tesařík. Geneze vzniku a vývoje Národního parku Šumava ukazuje, že obdobné taktiky je použito i v při získávání veřejnosti pro podporu záměru vzniku Národního parku Jeseníky. Od počátečního kladení důrazu na to, že jde jen o zvýšení úsilí o ochranu přírody, které se nedotkne stávajících turistických a dalších aktivit,přes likvidaci nepůvodních druhů až po zákaz pohybu a jakékoliv činnosti v I. pásmu Národního parku. Nahrazení rozhodování demokraticky zvolených orgánů obcí a krajů individualistickými přístupy a jednostranným výkladem, co je a co není správné. A v tom je největší nebezpečí. Účastníci vernisáže potvrdili potřebu ochrany přírody, souběžně však nepodporují její zajištění záměrem vytvořit Národní park Jeseníky. Ing. František Merta Česko-polská konference o cestovním ruchu Jeseníky Sdružení cestovního ruchu pořádá ve dnech 25. a mezinárodní českopolskou konferenci Přeshraniční spolupráce Jeseníky Nysa: Perspektivy cestovního ruchu v česko-polské spolupráci. Konferenci hostí Wellness Hotel Diana ve Velkých Losinách. Jedná se o projekt J-SCR, jehož partnerem je na polské straně okres Nysa, a který tak navazuje na spolupráci obou partnerů. Dvoudenní konference sestává ze středečních dvou konferenčních panelů, na které ve čtvrtek naváží dva zajímavé workshopy. První z nich se bude zabývat produkty a marketingem v cestovním ruchu a druhý bezprostředně uchopí SWOT analýzu a koncepci budoucího společného rozvoje obou regionů. Na konferenci již potvrdil účast ministr pro místní rozvoj ČR Rostislav Vondruška a řada zajímavých hostů z odborné veřejné i akademické sféry. Finální verze programu bude zve- zajímavých hostů z odborné veřejné i akademické sféry. Finální verze programu bude zveřejněna Kromě samotné konference bude výstupem projektu také sborník příspěvků. Konference se pořádá díky finanční podpoře Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis za významné podpory Olomouckého kraje a organizátory je hrazena strava a program, pro přespolní také ubytování. Aktuální informace budou rovněž zveřejňovány na našich internetových stránkách a od také na internetové prezentaci Těšíme se na setkání s Vámi. PhDr. Jan Závěšický

5 Strana 5 XIX. Mezinárodní folklorní festival v Šumperku XIX. Mezinárodní folklorní festival C.I.O.F.F. I.O.V. byl organizován ve dnech v Šumperku a okolí. Naše Sdružení se podílelo na propagaci celé akce. I v tomto roce byl hodnocen především diváckou veřejností velice kladně. Jako každý ročník i tento byl organizátory připravován s velkou odpovědností, velkým nasazením všech organizátorů, mezi nimiž byla i řada dobrovolných spolupracovníků. Jejich společným cílem bylo připravit pro milovníky folklorního umění krásné zážitky, nezapomenutelné chvíle s lidovou kulturou, lidovou písní, hudbou tance, ale i navázání přátelských vztahů nejen mezi členy účastněných souborů, ale i mezi širokou veřejností Rostoucí návštěvnost jednotlivých pořadů Mezinárodního folklorního festivalu v Šumperku ukázala i v roce 2009 na velký zájem diváků o lidovou kulturou, stejně tak i stále rostoucí zájem folklorních souborů tuzemských i zahraničních o účast na této akci. MFF v roce 2009 se zúčastnily folklorní soubory Vietnamu. Černé Hory, Řecka, Slovenska, Slovinska, Demokratického Konga, Jordánska, skvělé výkony podávaly tuzemské soubory Vonička z Havířova, Šardičani ze Šardic, Javorník z Brna, Vycpálkův soubor z Prahy, Markovice a Markovička z Prostřelmova, Senioři z Šumperka, Rabussa z Přerova a přínosem byla i účast hudebně taneční skupiny ze Stránského, která diváky potěšila keltskými písněmi a skotskými tanci. Celý festival byl zahájen již ve středu pořadem Posezení u cimbálu s domácí cimbálovou muzikou Zbyňka Hrdličky. Již řadu let přitahují diváky ve čtvrtek Oblastní dožínky s dožínkovým průvodem předávání dožínkových věnců a kytic, folklorními soubory předvedené lidové zvyky a obyčeje z období ukončení letních prací. Jako každý rok i letos se do dožínkových slavností zapojily zemědělské podniky a zemědělská družstva oblasti. Diváci měli možnost ochutnat vynikající koláče, selský chléb, pravé olomoucké tvarůžky z Loštic. V pátek bylo do celodenního programu na Malé scéně zařazeno srovnání mužských pěveckých skupin Mužáci ze Šardic, Senioři, ze Šumperka a mužská pěvecká skupina souboru Podpolanec ze Slovenska. Diváci měli možnost vyslechnout řadu krásných lidových písní a sami rozhodnout o té nejlepší skupině. Vrcholem pátečního dne byl koncert zahraničních souborů v novém prostředí Pavlínina dvora. Velkého zájmu diváků neušla v souboru dopoledne ani Roztančená ulice a při odpoledním programu Den české a moravské kultury. Diváci byli seznámeni s lidovými kroji různých oblastí, měli možnost ochutnat selský chléb se sádlem a cibulí, vynikající šardické koláčky a šardické víno, valašské frgály apod. I v sobotu byl hlavní festivalový program organizován v Pavlinině dvoře a celý den pak završen veselicí kulturním domě. Nedělní dopoledne patřilo tuzemským souborům v pořadu Veselá je dědina a závěrečný festivalový pořad byl opět situován na hlavní scéně. Společným tancem Markovice a Pospolance byl devatenáctý folklorní festival v Šumperku ukončen. Tisíce spokojených diváků se již dnes těší na XX. MFF v roce 2010 v Šumperku. Libuše Drtilová Veletrhy cestovního ruchu V měsíci říjnu jsme se zúčastnili dvou veletrhů cestovního ruchu na území bývalého Sovětského svazu. V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě a Ruském Petrohradu. Naše účast byla v rámci exposice Czech tourism na stánku Olomouckého kraje. Oba veletrhy jsou střední kategorie s poměrně velkou účastí států Evropy, Asie a jižní Ameriky. Na tomto veletrhu jsme chtěli prověřit možnosti získávání klienteli. Jednali jsme s 52 turoperátory, kteří projevovali o naši zemi nebývale velký zájem, ale mají velký problém s vízovou bariérou. V Petrohradě nám to potvrdila i zdejší CK, která zájezdy do ČR organizuje. Potvrdila velký zájem o Českou republiku, ale bohužel s omezenou vízovou povinností může uspokojit jen malé procento zájemců. V této oblasti je bezesporu obrovský potenciál pro budoucnost, po úpravách vízových povinností. Z těchto důvodů je vhodné tyto trhy navštěvovat pro udržení podvědomí potenciální klientely. Je nutné prezentovat, že Česká republika není jen Praha a Karlovy Vary, ale že jsou zde i jiná historická, lázeňská a turisticky zajímavá místa, která by měli vidět. Zdeněk Zerzáň

6 Strana 6 Po pouti o pouti To ráno bylo jak vystřižené z reklamy na prázdninové počasí. Bílá renesanční věž sv. Jana Křtitele vévodila Losinám a po skončení mše svaté pod ní prošli poutníci směřující od fary přes louky a pastviny na zelených stráních do hájů a lesů na kopcích, aby vystoupali až do Pekařova. Po chvíli ztišení v kapli p. Milan Palkovič poprvé rozezněl nový zvon jménem Maria. A prosluněným prostorem se nesla velebná melodie Madono, dobrá Madono. Po příchodu poutníků byla slavnostně zahájena 6. Pekařovská pouť. V osadě, kde před lety stávala slavná dílna na výrobu varhan a flašinetů Franz Kolb & Söhne, se rozezněly kolovrátky, staré i nové, ze všech koutů zemí českých i moravských. Ty pak vystřídaly tóny cimbálové muziky Dúbrava a ukázka lidových krojů Podesní, ale poté, co na parket vpadl taneční folklórní soubor Vycpálkovci, ocitli se místní krojovaní v drtivé menšině. Tak se zpívalo a tančilo, ale také jedlo a pilo, vůně klobás a pečeného masa se mísila s medově perníkovou i sladkou koláčovou. Nejenom burčák tekl proudem, jarmark na horním konci tepal životem, počínaje tepáním kováře, ale i sklo a krajky, keramika, pohlednice i batika, šperky, sýry, koření, mýdla, hračky, zmrzlení, smalty háčky kolovrat, vatou se pak upatlat Za potokem si děti na skautské pouti užívaly hravé disciplíny a opodál kráčeli koně a svezli každého, kdo chtěl. A ještě o kousek dál, na malebném návrší vysoko nad krajinou, blízko k nebi a přece ještě na zemi, se odpoledne sešli poutníci. Stáli nad základy bývalé Hilbertovy kapličky Panny Marie Lurdské, která sice zmizela mezi maliním a býlím, ale místní na ni nezapomněli. A pak se podařilo sehnat grant a s přispěním obce Jindřichov i brigádnickou pomocí dnešních obyvatel by se měla napřesrok obnovená kaple vysvětit. Šedé kameny porostlé lišejníkem byly požehnány a všichni se vydali dolů po loukách mezi kolovrátky a podél potoka ke kapli Nanebevzetí Panny Marie. Kaple, která celý den nabízela návštěvníkům filmy, záběry a rozhovory z minulých poutí a let obnovy a také zamyšlení nad výstavou fotografií z Podesní, praskala ve svých opravených švech. Mši celebroval vicerektor Olomouckého teologického semináře P. Jiří Kupka a spolu s losinským farářem P. Milanem Palkovičem vysvětili nový zvon, který byl vyroben podle návrhu ak. sochaře Otmara Olivy. Mariánské písně vítaly zvon Maria ve svém domovském svatostánku a kaplí se nesl jeho mosazný tón i slova P. Kupky o tom, že Bůh skrze nás činí zázraky A ta velká slova se naplnila tady v malé kapli, kam ještě před pár lety nahlíželo nebe propadlým stropem. Celou pouť zakončilo veselé vyhrávání kolovrátků před kaplí a pro ty, kteří vydrželi až do soumraku zněl cimbál, husličky Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, že se pouť vydařila a všechny spokojené návštěvníky zveme zase napřesrok. Až se tu zas roztočí kliky flašinetů, zavlají barevné mašle ve vlasech tanečnic a slavné vyzvánění ohlásí, že kaple Nanebevzetí Panny Marie bude znovu vysvěcena. za občanské sdružení Obnovy kulturního dědictví údolí Desné Filoména Č. Na snímku u textu je pramen ČTRNÁCTKA, nazvaný po geologickém průzkumu z šedesátých let. Turistické solitéry Shodou okolností se podařilo získat povědomí o poměrně neznámé skutečnosti: na Staroměstsku v území Stříbrnic, jsou blízko od cesty ze Stříbrnic na Kralický Sněžník prameny s radioaktivní vodou. Informace hovořila o tom, že jejich radioaktivita je srovnatelná s prameny ve světoznámých lázních Jáchymov. Konzultace u lázeňských odborníků tuto skutečnost potvrdila. Prameny Čtrnáctka, Marie a Jakubův pramen se vyznačují nejen výše uvedenou skutečností, ale i poměrně vysokou energetickou hladinou, projevující se při delším setrvaní na místě. Prameny byly upraveny v roce 2006 a pečují o ně staroměstští skauti. Bližší informace nejen o těchto pramenech lze získat na stránkách Ing. František Merta

7 Strana 7 Rychlebské stezky 12. září 2009 se v Černé Vodě otevřely první stezky pro terénní cyklistiku u nás. Jedná se o zrekonstruované staré lovecké chodníky, které byly adaptovány pro horská kola. Stezky tvoří uzavřený okruh, který začíná a končí u kulturního domu v Černé Vodě. Nabízejí nevšední cyklistický a estetický zážitek. Vedou často jinak neschůdným členitým terénem přes žulové plotny a dřevěné lávky, klikatí se podél potoka, proplétají se mezi obrovskými balvany. Nabízejí 24 kilometrů opravdu zajímavého ježdění a jsou určeny spíše pro zkušené terénní cyklisty. Jsou to stezky, na kterých se historie potkává se současným pojetím využití volného času v těsném kontaktu s přírodou, bez zásahů do její postaty. Myšlenku vytvoření Rychlebských stezek našli autoři v anglickém Walesu, kde podobné stezky fungují už více než 10 let a těší se veliké oblibě. V Černé Vodě a okolí chce občanské sdružení pokračovat v rozšiřování podobných stezek. Ještě do konce letošního roku přibude dalších 11 kilometrů tras a do léta 2010 by se trasy měli dále rozrůst. Na jaře příštího roku by měla být v provozu také Základna, která poskytne veškeré zázemí pro návštěvníky. Půjčovnu celoodpružených kol Merida, servis, prodejnu, ale také možnost ubytování a občerstvení. Pavel Hormík Rychlebské stezky, o.s. Trať Šumperk - Kouty slavila 10 let nového života Železnice Desná si připomínala události, které přinesla velká voda. Na železniční stanici Kouty nad Desnou bylo v sobotu 12. září nezvykle rušno. Důvodem byla oslava 10. výročí obnoveného fungování trati Šumperk - Kouty po povodni v roce Velká voda tehdy tento úsek téměř definitivně vyřadila z provozu. Zástupci Svazku obcí údolí Desné, kteří akci pořádali, na místě za doprovodu kapely Rozmarýnka i přes ne zcela příznivé počasí přivítali na 200 návštěvníků, kteří z velké části na místo dorazili speciálně vypravenými vlaky DESNÁ. Jízda byla celý den zdarma, během ní cestující mimo jiné obdrželi pamětní jízdenku a razítko. Znovuzrození Železnice Desná je malou paralelou k historii Národního divadla, zaznělo při úvodním projevu z úst předsedy Svazku obcí údolí Desné, Ing. Vladimíra Mikulce: Do učebnic základních škol se nejspíš nikdy nedostane. Své právo na život si však obhájila. Povodně a následné práce na obnově provozu připomněl také zde promítaný dokumentární film o těchto událostech. Akce nenabízela pouze vzpomínky. Připravena byla také ukázka modelů panelové železnice nebo expozice železniční techniky a mechanizace firmy SART - stavby a rekonstrukce a.s., která trať provozuje. Pro milovníky vlakové dopravy byla pořádána vyhlídková jízda po Sičově drobné železnici, na děti čekaly soutěže, hry a drobné dárky. Program doplnila reprodukce skupiny Mirsky a Jordan a vystoupení Základní školy Loučná na Desnou. Trať ze Šumperku do Koutů nad Desnou k oslavám rozhodně má důvod. V červenci 1997 totiž doslova přežila svoji smrt. V roce 1997, poté, co ji a další šumperskou trať do Sobotína katastrofálně poškodila silná povodeň, oznámil její tehdejší vlastník, státní podnik České dráhy, a.s., své rozhodnutí o zastavení obnovy provozu. Zástupci obcí, jejichž obyvatelé obě tratě denně využívali, ještě téhož roku za účelem zprovoznění trati založili Svazek obcí údolí Desné a požádaly České dráhy o postoupení vlastnictví k privátnímu provozování železnice obcemi. Obnovení bylo završeno právě plným zprovozněním tratě Šumperk - Kouty nad Desnou, k němuž došlo 28. května Vlastníkem tratí, fungujících pod společným názvem Železnice Desná, je svazek od ledna Mgr. Roman Štěpánek

8 Strana 8 ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík (*1954, Prostějov), hejtman Olomouckého kraje. Martin Tesařík absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Olomouci a Vysoké učení technické v Brně. Působil mimo jiné jako ekonom ve Strojním a vývojovém závodě podniku Prefa Olomouc, náměstek primátora Statutárního města Olomouce a primátor. V roce 2006 uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od počátku devadesátých let byl členem Zastupitelstva města Olomouce. Zpočátku jako nezávislý, později vstoupil do České strany sociálně demokratické. Členem krajského zastupitelstva byl již v prvním volebním období v letech 2000 až Martin Tesařík je členem Českého červeného kříže a dobrovolným dárcem krve. Dlouhodobě podporuje činnost občanských sdružení na poli požární ochrany, péče o zdravotně postižené a seniory a folklórní sdružení. Martin Tesařík je ženatý a má dvě děti. Vážení čtenáři, v informačním Bulletinu J- SCR budeme přinášet také rozhovory s osobnostmi nejrůznější specializace a zaměření, kterým bude vždy společné jejich zapojení do rozvoje cestovního ruchu. Jako první Vám přinášíme rozhovor s hejtmanem Olomouckého kraje, Ing. Martinem Tesaříkem. Co se Vám vybaví, když se řekne Jeseníky? Vybaví se mi nádherná krajina, letní procházky, zimní sportování, unikátní přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně a ruční papírna ve Velkých Losinách. Dále se mi vybaví také spousta osobních zážitků a krásných chvil s rodinou. Z poslední doby bych také mohl zmínit letošní bleskové povodně, nicméně ty jsou z hlediska cestovního ruchu nepodstatné, protože díky úsilí nás všech návštěvníci hor nemusejí mít z následků záplav obavy. Proto bych rád využil také tohoto rozhovoru a všem za jejich práci na obnově území poděkoval. Cestovní ruch máte přímo ve své gesci, jako první muž kraje mu tedy kladete velkou prioritu. Jaké jsou Vaše cíle Olomouckého kraje v Jeseníkách? Některé cíle jsou obecnější, k těm počítám například čilý turistický ruch, který přinese Jeseníkům ekonomický rozvoj. Pak jsou drobnější cíle, bez nichž nemůžeme těch obecných dosáhnout. Rád bych například nad silnicí přes Červenohorské sedlo viděl lávku pro pěší, protože kombinace komunikace I. třídy a chodců ve vozovce je nešťastná a už si bohužel vyžádala i oběti na životech. Olomoucký kraj byl letos připraven pomoci Loučné nad Desnou s placením výstavby takového zařízení, ovšem nepodařilo se bohužel získat potřebné peníze na spolufinancování od státu. Věřím, že v příštích letech se nám tento projekt podaří zrealizovat. V současné době se také zamýšlíme nad záměry ministerstva životního prostředí vyhlásit v Jeseníkách národní park. Z prvních analýz vyplývá, že takový směr ochrany přírody naopak naším cílem není a nemůže být, protože by výrazně omezil rozvoj turistiky v celé oblasti. Ale jak říkám, jsou to jen první analýzy, Olomoucký kraj se nepochybně touto otázkou bude zabývat podrobněji. Jeseníky neznají hranic - krajských nevyjímaje - jak spolupracujete s Moravskoslezským a Pardubickým krajem? Jak vidíte spolupráci s Polskem? Tato spolupráce má dvě základní roviny. Tou první je fakt, že polský turista je pro nás důležitým návštěvníkem Jeseníků, do nichž to má ze všech zahraničních turistů nejblíže. Proto se při přípravě turistických materiálů zaměřujeme také na Poláky jako důležitou cílovou skupinu. Tím nemám na mysli pouze vydávání materiálů v polských jazykových mutacích, které považuji za samozřejmost. Mluvím o polském turistovi jako potenciálním návštěvníkovi, který má specifická přání, očekávání a potřeby. Naším cílem je vědět o nich a být co nejlépe připraveni je splnit. Druhou rovinou je spolupráce s Polskem na čerpání prostředků určených pro rozvoj regionu. Díky evropským programům máme šanci získat na přeshraniční spolupráci významné dotace, které nám pomohou zatraktivnit zajímavá místa na obou stranách hranice a udělat z nich lákadla pro návštěvníky. Věřím, že v této oblasti se nám podaří zrealizovat několik zajímavých projektů. A když mluvím o nás, tak mám na mysli nejen samotný Olomoucký kraj jako instituci, ale především města a obce na našem území a další možné příjemce dotací z programu přeshraniční spolupráce s Polskem. Evropské fondy jsou velmi významným zdrojem investic v cestovním ruchu, o Jeseníkách to platí také. Co dělat, až dotace dojdou, měl byste pro Jeseníky nějaký recept? Myslím, že základním receptem je především spolupráce nás všech, kteří v Olomouckém kraji žijeme. Zdrojem peněz v cestovním ruchu přece kromě dotací musejí být především příjmy z turistiky. Každý z nás by si měl uvědomit, že na našem území leží nesmírně zajímavá místa, můžeme se pyšnit světovými unikáty. Proto rozhodně stojí za to netrávit všechny dovolené v zahraniční, ale najít si každý rok ve svém programu čas na dovolenou v České republice. Já sám to tak již řadu let dělám a musím říct, že mě pobyt v naší krásné přírodě velmi obohacuje. Děkujeme za rozhovor.

9 Jeseníky Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Kladská Šumperk Telefon: Fax: Informační bulletin Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 2009 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Informační bulletin Jeseníky Sdružení. cestovní ruch

Informační bulletin Jeseníky Sdružení. cestovní ruch Informační bulletin Jeseníky Sdružení cestovního ruchu XI-XII/2009 31. 12. 2009 Slovo úvodem Hlavní body: Česko-polská konference Zpráva z Lipska Sběratelství a cestovní ruch Příloha Vážení členové Sdružení,

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Produkty budou lákat k návštěvě kraje. Servisní pracovníci poradí malým obcím. Samospráva schválila strategický dokument

Produkty budou lákat k návštěvě kraje. Servisní pracovníci poradí malým obcím. Samospráva schválila strategický dokument Cestovní ruch je nutné řídit Aby se cestovní ruch stal důležitým hospodářským faktorem, je potřeba jej organizovat a řídit, tak jako každou jinou podnikatelskou aktivitu, říká v rozhovoru ředitelka organizace

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky?

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Statutární město Ostrava odbor ekonomického rozvoje Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Odbor ekonomického rozvoje Ing. Helena Ochmanská 10. 12. 2009 www.ostrava.cz Programové balíčky

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO CYKLOSTEZKA BEČVA představení území projektu: mikroregion je největším mikroregionem Valašska. Jeho členy jsou obce a města na horním toku řeky Vsetínské Bečvy lemovaný státní

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 Strana 1 (celkem 11) Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 1. Koordinace aktivit s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji 1.1. Pravidelná jednání

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

PhDr. Jan. Závěšický, ředitel. PhDr. Jan Závěšický, ředitel. 25. 3. 2013, Litovel, Krajský úřad Olomouckého kraje

PhDr. Jan. Závěšický, ředitel. PhDr. Jan Závěšický, ředitel. 25. 3. 2013, Litovel, Krajský úřad Olomouckého kraje PhDr. Jan 25. 3. 2013, Litovel, Krajský úřad Olomouckého kraje Závěšický, ředitel PhDr. Jan Závěšický, ředitel O J -SCR založeno 1999 zájmové sdružení právnických osob (NGO) členská základna: 108 členů

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Zajímavosti v našem okolí

Zajímavosti v našem okolí Zajímavosti v našem okolí Přepadávací vodní nádrž Dlouhé stráně - exkurzi nutno dopředu objednat na těchto tel. číslech: 602 322 244, 585 283 282 - exkurze probíhají denně od 8-15 hodin (včetně víkendů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů hodnotící skupina www.rrajm.cz 1 Úkoly : Vyjasnění si struktury posuzovaných projektů Jak lze obecně definovat dobrý projekt

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov Celostátní síť pro venkov Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR Cílem je vytváření partnerství Síť je komunikačním mostem mezi Evropskou komisí a členským státem - efektivnější získávání zpětné vazby

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Otevřené hranice otevřené sklepy

Otevřené hranice otevřené sklepy Otevřené hranice otevřené sklepy Nadace Partnerství Vás zve na přeshraniční exkurzi do rakouských vinařských obcí, která má za cíl výměnu zkušeností českých a rakouských vinařů z pořádání akcí typu otevřené

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Valná hromada J-SCR. 16. 12. 2011, Velké Losiny

Valná hromada J-SCR. 16. 12. 2011, Velké Losiny Valná hromada J-SCR 16. 12. 2011, Velké Losiny Spolupráce s Olomouckým krajem J-SCR je součástí systému organizace a řízení cestovního ruchu v Olomouckém kraji J-SCR se plně podílí na realizaci koncepce

Více