Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč"

Transkript

1 Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb k Příloha č. 1 k pokynu č. PO 2-003, verze 8 Úhrady za služby Není-li dále uvedeno jinak, postupuje se podle "Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami" (Sazebníku VZP) s tím, že 1 bod = 1,12 Kč pro všechny subjekty. Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. 1. Nadstandardní ubytování + stravování Jednolůžkový pokoj (soc.zaříz., TV, chladnička) 1 den 0% 15% 350,00 Kč Dvoulůžkový pokoj (WC) 1 den 0% 15% 230,00 Kč Ubytování rodinného příslušníka 1 den 0% 15% 320,00 Kč Ubytování rodinného příslušníka dítěte 1 den 0% 15% 160,00 Kč Ubytování rodinného příslušníka dítěte na přistýlce 1 den 0% 15% 60,00 Kč Zaměstnanci a jejich nejbližší příbuzní (manžel/ka,druh,družka,rodiče,děti) jsou osvobozeni placení za nadstandardní pokoj. Stravování rodinného příslušníka *) 1 den 0% 21% 153,00 Kč *) pokud je cena účtována bez rozlišení společně s ubytováním, použije se snížená sazba DPH 15% 145,00 Kč Doprovod pacienta se smyslovým n. tělesným postižením (vodicí n. asistenční pes) 1 den 21% 50,00 Kč 2. Psychiatrická oddělení Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč 3. Rehabilitační pracoviště (ambulantně) Masáž zad částečná (šíje, bedra) 30 min. 0% 15% 150,00 Kč celková 0% 15% 240,00 Kč Bazén 30 min. 0% 15% 50,00 Kč Koupel perličková + zábal + přísada 40 min. 0% 15% 50,00 Kč Koupel perličková + zábal 40 min. 0% 15% 40,00 Kč Koupel sírová + zábal 40 min. 0% 15% 50,00 Kč Techniky měkkých tkání 30 min. 0% 15% 180,00 Kč Mobilizace periferních kloubů 15 min. 0% 15% 110,00 Kč Parafín 15 min. 0% 15% 25,00 Kč Reflexní masáž 20 min. 0% 15% 250,00 Kč Tape páska 1 cm 0% 15% 1,00 Kč Tape páska KIRA 1 cm 0% 15% 2,00 Kč Cross tape (mřížka) 1 ks 0% 15% 8,00 Kč Instruktážní cvičení 30 min. 0% 15% 160,00 Kč Reflexní ošetření plosky nohou 30 min. 0% 15% 250,00 Kč 4. RTG pracoviště Ceny jednotlivých vyšetření jsou stanoveny jako součin počtu bodů dle platného Sazebníku zdravotních výkonů a ceny za 1 bod 0% 15% Předání obrazové dokumentace viz + poštovné 21% 60,00 Kč

2 5. Klinická laboratoř Ceny jednotlivých vyšetření jsou stanoveny jako součin počtu bodů dle platného Sazebníku zdravotních výkonů a ceny za 1 bod podle typu odběratele. 0% 15% 6. Lékař poskytující pracovnělékařské služby Vyšetření: - vstupní - 15% 400,00 Kč - výstupní - 15% 300,00 Kč - pro řidičský, profesní, zbrojní průkaz - 15% 400,00 Kč Výpis ze zdravotnické dokumentace - 15% 95,00 Kč - podrobný - 15% 230,00 Kč Preventivní prohlídka I. řadová (netýká se vstupních prohlídek) 0% 15% 230,00 Kč Preventivní prohlídka II. (netýká se vstupních prohlídek),vč.lab. 0% 15% 485,00 Kč Očkování na žádost (bez ceny očkovací látky) 0% 15% 150,00 Kč 7. Výkony bez vazby na odbornost Zpráva pro soud vyžádaná pacientem (omluva z jednání,aj.) - 15% 160,00 Kč Potvrzení o léčbě na žádost pacienta (pro právní spory) - 15% 160,00 Kč Zpráva pro pojišťovnu (není-li smluvně podloženo jinak) - 15% 200,00 Kč Vystavení duplikátu lékařské zprávy (např. při ztrátě) - 15% 50,00 Kč Potvrzení o návštěvě ambulance, hospitalizaci - 15% 50,00 Kč Potvrzení o trvání PN - 15% 50,00 Kč Vyjádření lékaře k umístění občana do Ústavu sociální péče - 15% 150,00 Kč Provádění školení, popř.odborné konzultace, dle smlouvy - 15% 400,00 Kč Odborné stáže (zdravotnický personál - VŠ) den - 21% 240,00 Kč 8. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, administrativní úkony Administrativní úkon (jednorázový) 21% 76,00 Kč Čas přítomného zdravotnického pracovníka 10 min. 21% 50,00 Kč Kopírování - jednostranně černobíle formát A3 21% 3,00 Kč - oboustranně formát A3 21% 5,00 Kč Kopírování - jednostranně černobíle formát A4 21% 2,00 Kč - oboustranně formát A4 21% 3,00 Kč Kopírování - jednostranně barevně (text) formát A4 21% 4,00 Kč - oboustranně formát A4 21% 6,00 Kč Kopírování - jednostranně barevně (obrázek) formát A4 21% 10,00 Kč Skenování děl volných z hlediska majetkového autor. práva formát A4 21% 4,00 Kč Laminování - 1 strana - běžný papír formát A4 21% 18,00 Kč - matný (popisovací) papír formát A4 21% 23,00 Kč - samolepicí papír formát A4 21% 29,00 Kč Pořízení a zaslání kopie zdravotnické dokumentace (na 21% 76,00 Kč žádost soudu, popř. jiné instituce) + poštovné + 2,-Kč/1str. Poplatek za odeslání dopisu, balíku - dle ceníku přepravce 10. Specifické zdravotní výkony: Cenovým předpisem 1/2014/DZP stanovuje Ministerstvo zdravotnictví (Věst. 8/2013) maximální cenu a určené podmínky specifickým zdravotním výkonům (výkony provedené na žádost ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva obrany, ministerstva vnitra, ministerstva financí a GŘ cel, ministerstva spravedlnosti, Evropské unie - viz samostatné listy č. 1-7.

3 20. Telefony, Internet Cena bez DPH Cena dle délky a tarifu operátora 21% u faxu navíc cena za případ 2 Kč + cena tisku strana 21% 2,00 Kč Mobilní služby-zvýhodněné tarify: podle písemné smlouvy uzavřené se zaměstnancem. 21. Stravování Cena bez DPH Cizí strávníci Hlavní jídlo oběd (při podávání v jídelně) 21% 82,00 Kč Hlavní jídlo oběd (při předávání do termonádob k odvozu) 15% 78,00 Kč Hlavní jídlo oběd (Sociální služby Šternberk) 15% 70,00 Kč Celodenní strava (S: 31 Kč, O: 82 Kč, V: 40 Kč) 15% 153,00 Kč Celodenní strava (Sociální služby Šternberk) 15% 144,00 Kč Zaměstnanci Hlavní jídlo oběd úhrada zaměstn.*) 21% 23,00 Kč - hradí zaměstnavatel 21% 39,00 Kč - příspěvek z FKSP (podle směrnice) 21% 16,00 Kč *) úhrada od zaměstnance v průběhu pracovní směny Hlavní jídlo oběd pro důchodce PL Šternberk 21% 39,00 Kč Hlavní jídlo oběd pro stážisty PL Šternberk 21% 39,00 Kč Pacienti - viz samostatná kalkulace Z toho hodnota potravin 66,- Kč 0% / 15% 118,00 Kč 22. Práce údržby Dohodnuté práce pracovníka: - údržba 1 hodina 21% 242,00 Kč - nádvorní četa 1 hodina 21% 215,00 Kč - švadlena 1 hodina 21% 182,00 Kč Materiál dle skutečných nákladů, přir. 10% 21% (Možná i individuální dohoda podle rozsahu a charakteru prací) Revize vlastního el. spotřebiče elektrikářem PL 1 ks 21% 10,00 Kč 23. Nájem hmotného majetku Přenosný televizor 1 den 21% 40,00 Kč Dataprojektor jednorázově 21% 100,00 Kč provoz 1 hodina 21% 50,00 Kč Nebude-li ve lhůtě vrácen, za každou započatou hodinu smluvní pokuta 200,00 Kč 24. Používání vlastních spotřebičů při hospitalizaci Televizor 1 den 21% 6,00 Kč Rozhlas.přijímač, přehrávač 1 den 21% 6,00 Kč Notebook 1 den 21% 6,00 Kč 25. Prádelna Cena bez DPH Praní prádla pro externí odběratele 1 kg 21% 37,00 Kč

4 26. Nájem prostor Nájem do 48 hodin: Nájem tělocvičny 1 hodina 21% 300,00 Kč Nájem tělocvičny (sleva) 1 hodina 21% 200,00 Kč Nájem tělocvičny pro zaměstnance PL 1 hodina 21% 125,00 Kč Nájem tělocvičny pro zaměstnance PL (sleva) 1 hodina 21% 90,00 Kč Nájem zasedací místnosti 1 hodina 21% 200,00 Kč Nájem kinosálu 1 hodina 21% 300,00 Kč Nájem slunečního sálu 1 hodina 21% 90,00 Kč Nájem pro obchodní a reklamní účely Nájem dlouhodobý (nebytové a ubytovací prostory) individuálně smluvně dle smlouvy 27. Parkování Cena bez DPH Vjezd do areálu po 30 minutách (30 minut zdarma) 1 hodina 21% 10,00 Kč Povolené parkování pacientů na vyhrazeném místě 1 den 21% 20,00 Kč 28. Ostatní služby Individuálně je možno dohodnout další služby. Současně bude dohodnuta i jejich cena. Podle ceníku dodavatele: Pedikérské služby pacientům 21% 80 Kč Holičské služby pacientům 21% 40 Kč Kadeřnické služby pacientům - muži 21% 50 Kč Kadeřnické služby pacientům - ženy 21% 60 Kč Pacient/klient musí být před provedením výkonu/poskytnutím služby seznámen s výší úhrady za poskytnutou službu.

5 PŘÍLOHA k č Specifické zdravotní výkony List 1. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR, ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OSSZ Cena v Kč, bez DPH/ vč.sníž.sazby A) Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální péče a péče o rodinu a dítě: 1. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely provedení zjišťovací lékařské prohlídky ve věcech sociálního zabezpečení - invalidity - dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte 489,- / - stupně závislosti 562,35 - pracovní schopnosti dočasně práce neschopného pojištěnce po uplynutí podpůrčí doby (opakované komplexní vyšetření lékařem) 2. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely provedení kontrolních lékařských prohlídek ve věcech sociál. zabezp. - invalidity - dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte 267,- / - stupně závislosti 307,05 - pracovní schopnosti dočasně práce neschopného pojištěnce po uplynutí podpůrčí doby (cílené vyšetření lékařem + 1x administrat.úkon) 3. Vyšetření zdravotního stavu osoby, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení: - zda jde o osobu s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku - schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a průkazu osoby se zdravotním postižením (cílené vyšetření praktickým lékařem) 4. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění občana 234,- / do zařízení sociální péče (podrobný výpis z dokumentace) 269,10 5. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu - nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní a) dospělí a děti nad 6 let výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče - dítěte, u něhož je podezření na poškození nebo ohrožení jeho zdravotního b) děti do 6 let stavu v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem 309,- / 6. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 355,35 a) dospělí a děti nad 6 let - osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem 267,- / - dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt nebo není hlášeno k pobytu na území ČR po dobu nejméně 90 dnů, ani není oprávněno 307,05 b) děti do 6 let podle zvláštního právního předpisu trvale pobývat na území ČR 387,- / (cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon) 455,05 7. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí 8. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporuč.poštovné) +dop.poštovné

6 B) Oblast zaměstnanosti: 1. Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením registrujícím praktickým lékařem na žádost úřadu práce za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání nebo pracovního uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, případně hodnocení schopnosti být zařazen do rekvalifikace nebo pro zařazení na veřejnou službu 2. Vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu občana 125,- / před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce 143,75 (kontrolní vyšetření lékařem) 3. Vyjádření registrujícího praktického lékaře k vhodnosti 125,- / zprostředkovávaného zaměstnání na žádost úřadu práce 143,75 (kontrolní vyšetření lékařem) 4. Vyjádření lékaře závodní preventivní péče k vhodnosti rozvázání 125,- / pracovního poměru osoby se zdravotním postižením 143,75 (kontrolní vyšetření lékařem) 5. Cíleně zaměřená ergodiagnostika provedená rehabilitačním lékařem s odborným zaměřením pro účely zaměstnanosti na základě speciál. 369,- / vyšetřovacích metod - zvlášť účtovaných 424,35 (cílené vyšetření odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace) 6. Stanovení rehabilitačního plánu rehabilitačním lékařem s odborným zaměřením na základě rehabilitační konference pro upřesnění dalšího postupu pracovní rehabilitace uchazeče o zaměstnání nebo osoby se 819,- / zdravotním postižením za účelem zprostředkování vhodného zaměstn. 941,85 nebo pracovního uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu (stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu) 7. Cílené vyšetření psychologem pro účely zaměstnanosti á 60 min 609,- / (cílené psychologické vyšetření) 700, Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na dopor.poštovné) +dop.poštovné 15. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu 489,- / pro účely zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 562,35 (komplexní vyšetření lékařem) 16. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) 360,- / (vyhodnocení elektroencefalogramu) 414,- List 2. MINISTERSTVO OBRANY 6. Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze při posuzování stupně zdravotní způsobilosti mimo přezkumné řízení (kontrolní vyšetření lékařem) 125,- / 143,75 List 3. MINISTERSTVO VNITRA (Policie) 1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě 234,- / zdravotnické dokumentace 269,10 (podrobný výpis z dokumentace)

7 3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného 2 trestného činu 319,70 (cílené vyšetření chirurgem + administrativní úkon) 5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) 6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, 229,- / psychotropních a jiných látek než alkoholu 263,35 7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití či podání návykové, 40,- / psychotropní či jiné látky 46,- (odběr krve ze žíly u dospělého) 9. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření praktickým lékařem) 11. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 13. Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy 15. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy List 4. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 10. Klin.vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 229,- / (cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) 263, Klinické vyšetření osoby při podezření z požití návykových, psychotropních 369,- / a jiných látek s výjimkou alkoholu 424, Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití 40,- / návykové, psychotropní či jiné látky 46,- (odběr krve ze žíly u dospělého) 13. Nezbytná administrativní činnost lékaře 14. Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti s jejím onemocněním 15. Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku 16. Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku 18. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním

8 List 5. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem 2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním 234,- / zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravot.dokumentace 269,10 (podrobný výpis z dokumentace) 4. Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem 6. Preventivní prohlídka mladistvých, slaboduchých a astheniků ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody 7. Preventivní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody před eskortou a po eskortě 8. Preventivní prohlídka po použití donucovacích prostředků 9. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé z požití alkoholu 10. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody 229,- / podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem krve 263,35 (cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) 11. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody při podezření z požití návykových, psychotropních a jiných látek 369,- / s výjimkou alkoholu 424, Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití 40,- / návykové, psychotropní či jiné látky 46 (odběr krve ze žíly u dospělého) 14. Vyšetření osoby - cizince před vyhoštěním s vystavením lékař. zprávy List 6. EVROPSKÁ UNIE - aplikace nařízení 1408/71, 574/72, 883/04 a 987/09 1. Vyjádření lékaře na tiskopise E 213 (komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon) 2. Vyjádření lékaře - na tiskopise E116 - k formuláři E107, E112(S2), E115, E123 a E202, pokud není požadováno vyšetření pacienta (podrobný výpis z dokumentace) 1.026,- / 1196,00 234,- / 269,10

9 3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři) - k formuláři E404, E407, E406F a k formuláři SED F024, F025 - pokud je požadováno vyšetření pacienta k - formuláři E107 - bod 8 Lékařská zpráva přiložena - formuláři E112(S2) - bod 4 Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře - formuláři E115 - bod 5 Doklad ošetřujícího lékaře - formuláři E123 - bod 4 Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře - formuláři E202 - bod 10.1 a 10.2 Viz přiložená lékařská zpráva (cílené vyšetření lékařem + 2x administrativní úkon) 5. Vyjádření (potvrzení) lékaře ke konkrétní otázce o zdravotním stavu občana pro potřeby formulářů - E202 - dod.stránka č. 1 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E404), - E203 - dod.stránka č. 2 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E404), - E204 - dod.stránka č. 1 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E404), - dod.stránka č. 3 - bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře), - E302 bod Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů, (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na dopor.poštovné) List 7. SPRÁVNÍ ÚŘADY 1. Vyšetření zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků, včetně vyplnění příslušného tiskopisu, jde-li o vyžádání správního úřadu, který vydal oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení (opakované komplexní vyšetření lékařem) a) dospělí a děti nad 6 let 345,- / 396,75 b) děti do 6 let 465,- / 534,75 +dop.poštovné 488,- / 562,35

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 582/1991 Sb. ZÁKON

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více