Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2013/2014 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova 547/2, PSČ odloučené pracoviště, U Sboru 833/6a Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Město Dolní Kounice, IČO , se sídlem Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2/66 Statutární orgán - ředitel školy: Mgr. Rostislav Kandrnál Charakteristika školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Asi 50 % žáků dojíždí ze spádových obcí a širšího okolí. Škola má odloučené pracoviště v budově U Sboru 6, kde jsou 1. a 2. ročníky. Od září 2011 byla jako součást školy zřízena v budově na Smetanově ulici mateřská škola nyní s kapacitou 47 žáků, rozdělených do dvou tříd. Rada školy: Byla zřízená rozhodnutím Rady města Dolní Kounice usnesením č. 3/2005 ze dne Rada má 3 členy 2 volené, 1 nominovaný zřizovatelem Složení školské rady: Mgr. Zoufalý Jiří předseda, zástupce školy, Mgr. Žikešová Lenka člen, zástupce rodičovské veřejnosti Šťastná Antonie za zřizovatele Kontakty: - tel web b/ Přehled oborů vzdělání Všechny druhy a typy školských zařízení, které škola zahrnuje - mateřská škola (IZO ) - 1. a 2. stupeň ZŠ Základní škola C/01 - školní družina (IZO ) - školní jídelna (IZO ) 1

2 Na škole se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Škola, jak ji neznáte školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Od tohoto šk. roku se od 7. roč. začal vyučovat povinně druhý cizí jazyk, žáci měli možnost výběru mezi německým nebo ruským jazykem. Učební plán byl doplněn o tyto volitelné předměty: 7. roč. výtvarné činnosti, přírodopisné praktikum 8. roč. informatika seminář 9. roč. informatika seminář, technické kreslení, ekonomika a administrativa, německý jazyk volitelný, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, výtvarné činnosti Z nepovinných předmětů jsme vyučovali náboženství ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD celkem 3 80 Typ jídelny Počet Počet strávníků děti a žáci škol. prac. ostatní* 921 ŠJ - úplná * Škola má povolenou vedlejší hospodářskou činnost a zajišťuje stravování zejména pro důchodce z Dolních Kounic a blízkého okolí c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola zaměstnávala 43 pracovníků 29 pedagogických pracovníků 1 ekonomka 6 zaměstnanců školní jídelny (přepočtených 5,75) 7 správních zaměstnanců (přepočtených 6,25) Někteří zaměstnanci byli vedeni zároveň ve dvou součástech školy Ve školním roce 2013/2014 zůstávala i nadále jedna vyučující 2. st. dlouhodobě nemocná. Z mateřské dovolené se od září vrátila p. uč. Navrátilová, na mateřskou pak v květnu opět odešla. V květnu se pak vrátily z mateřské dovolené p. uč. Elederová a Odehnalová. Rovněž jedna správní zaměstnankyně odešla v říjnu na mateřskou a na její místo byla přijata nová pracovnice. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle % z.č.563/2004 Sb. d/ Údaje o přijímacím řízení na střední školy a o zápisu k povinné šk. docházce Přijímací řízení: V letošním školním roce ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 28 žáků 9. ročníku. Na střední školy s maturitou odešlo 14 žáků, na učební obory také 14 žáků. 2

3 Naši žáci si vybrali studium na 13 různých středních školách, 15 žáků odešlo do Brna, 10 do Ivančic a Moravského Krumlova, 1 žákyně do Rajhradu, 1 do Cvrčovic a 1 do Velkého Meziříčí. Nejvíce žáků zvolilo: 7 - Střední školu dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov 5 - Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb, Brno Charbulova 3 - Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice Na osmileté gymnázium do Ivančic letos odešla 1 žákyně 5. ročníku. Zápis do 1. ročníku byl vyhlášen na 30. a K zápisu se dostavilo v řádném termínu 59 dětí, 1 dítě se dostavilo v měsíci dubnu. Z toho 52 poprvé, 8 po odkladu, 52 dětí bylo zapsáno. 9 dětí obdrželo po předložení všech náležitostí rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Údaje dle pedagogických rad 1. stupeň 2. stupeň celkem 1. stupeň 2. stupeň celkem celkem žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo NTU DTU DŘŠ snížený stupeň z chov snížený stupeň z chov pochvaly Celkový počet neomluvených hodin na škole: 7 v 1. pol., 1 ve 2. pol. Velkou pozornost věnujeme žákům s diagnostikovanými poruchami učení, mezi nimi bylo 13 individuálně integrovaných žáků. V dokumentaci těchto žáků jsou kvalitně sestavené individuální vzdělávací plány vypracované zvlášť pro každého žáka. Tyto plány jsou konzultovány s rodiči, vyučujícími, výchovným poradcem a PPP v Brně. Počty žáků ve školním roce Dle zahajovacího výkazu k Školní rok Počet tříd 20013/2014 Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,8 2. stupeň ,8 Celkem ,1 Čtyři třídy 1. stupně jsou na odloučeném pracovišti v ulici U Sboru 6 ZŠ navštěvovali žáci z těchto obcí: Bratčice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nové Bránice, Pravlov, Trboušany, Křepice, Ivančice, Malešovice. 3

4 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Z hodnocení minimálního preventivního programu, zpracovaného metodičkou prevence sociálně patologických jevů na naší škole p. uč. Hudákovou: V tomto školním roce jsme již tradičně nejvíce spolupracovali při uskutečňování preventivních programů s Občanským sdružením. S jejich lektory máme velmi dobrou zkušenost a osvědčila se nám určitá témata a jejich zpracování. I my jim poskytujeme zpětnou vazbu a domlouváme se na úpravě programů. Dalšími oslovenými institucemi byly: Policie ČR, Poradenské centrum Brno Sládkova, dopravní hřiště Oslavany, studenti lékařství a Para CENTRUM Fenix. Akce k prevenci sociálně patologických jevů: Přehled pro konkrétní třídy: Datum instituce téma třída Dopravní hřiště Dopravní výchova 4.A, 4.B Oslavany PPP Brno Popletené pohádky 2.A, 2.B PPP Brno Klima třídy 4.A, 4.B Občanské sdružení Jaká jsou má přání aneb co si 7.A pustím do života Občanské sdružení Vyhlazení Židů (Hanin kufřík) 9.A Občanské sdružení Prevence kouření 4.A, 4.B Občanské sdružení Prevence užívání alkoholu 5.A, 5.B Policie ČR Dopravní výchova 3.A, 3.B Policie ČR Kyberšikana 6.A, 6.B Policie ČR Šikana 4.A, 4.B Policie ČR Trestní odpovědnost mládeže 8.A, 8.B Studenti lékařství Seriózně o sexu 9.A Občanské sdružení Vztahy ve třídě 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 8.A, 8.B Občanské sdružení Když děti mají děti 9.A Občanské sdružení Drogy 7.A, 8.A, 8.B Studenti lékařství Seriózně o sexu 8.A, 8.B Dopravní hřiště Dopravní výchova 4.A, 4.B Oslavany PPP Brno Poruchy příjmu potravy 6.A, 6.B Para CENTRUM Fenix Úrazy páteře a míchy 8.A, 8.B g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy i samotní pracovníci kladou na další vzdělávání velký důraz. Je zpracován plán dalšího odborného rozvoje pracovníků dle aktuálních potřeb školy. V tomto šk. r. se učitelé zúčastnili těchto vzdělávacích aktivit: 4

5 Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Webinář Bezpečný internet, SODAT 2 Nový občanský zákoník ve školské praxi, PARIS 1 Emoce, DESCARTES Brno 1 Prevence rizikového sex. chování, KÚ JMK Brno 1 Erasmus+, DZS Brno 1 Bezpečnost šk. hřišť, sdružení SOTKVO 1 E-twinning, Hustopeče 1 školení pracovnice P-centra Olomouc - Práce s tř. kol. 12 školení Změny v zákoníku práce, PARIS 1 Celkem 21 h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci naší školy se pod vedením učitelů zapojují do soutěží a olympiád, úspěchy získávají především ve sportovních soutěžích. st. hoši Tv - minikopaná 3. místo ml. hoši Floorball - okrsek 1. místo st. hoši Floorball - okrsek 4. místo st. hoši Pohár rozhlasu - okrsek 2. místo st. dívky Pohár rozhlasu - okrsek 5. místo ml. hoši Pohár rozhlasu - okrsek 1. místo ml. dívky Pohár rozhlasu - okrsek 1. místo ml. hoši Pohár rozhlasu - okres 3. místo ml. dívky Pohár rozhlasu - okres 2. místo Školní kola soutěží přehled v jednotlivých měsících Říjen BIO kat. D, C Přírodovědný klokan Zeměpisná olympiáda 6. až 9. r. Listopad Chemická olympiáda Tv - šplh Recitační soutěž I. st. Dějepisná olympiáda Pythagoriáda 5. roč. Pexesový turnaj Březen Soutěž ve skoku z místa Opičí dráha Prosinec Matematická olympiáda 6., 7. a 9. roč. Vánoční malování Klokan Olympiáda Čj Švihadlo je můj kamarád Zlatá Barborka Recitační soutěž II. st. Skok do výšky roč. Pythagoriáda 6. roč. O nej. sněhovou vločku roč. Fyzikální olympiáda Tv - turnaj ve stolním tenise Duben Matematická olympiáda 5. r. Matematická olympiáda 8. roč. Leden Tv - turnaj ve stolním tenise Matematická olympiáda 9. roč. Květen Únor Netradiční míčový trojboj Konverzační soutěž Aj Archimediáda Červen Běh na 50 m 5

6 I letos jsme pokračovali v Recyklohraní. V průběhu školního roku žáci nasbírali 244 kg vybitých baterií a 43 kg nefunkčních elektrospotřebičů. Také plnili různé úkoly. Někteří žáci věnovali svůj vysloužilý mobil a tím přispěli ke splnění snu dětí z Dětských domovů, kam repasované telefony putovaly. Za získané body jsme si mohli vybrat odměny, a tak se děti ze školní družiny radovaly z nových her a výtvarných potřeb. Některé drobné dárečky byly použity jako odměny pro oceněné žáky na konci školního roku. Škola nabízela v průběhu roku žákům tyto kroužky: I. stupeň: Volejbalový 3. až 5. r. D Sportovní hoši baseball Dyslektický pro 2. až 5. roč. Angličtina pro 1. roč. i 2. roč. Kroužky ŠD výtvarný, rukodělný, hudební, dramatický, PC, sportovní, přírodovědný II. stupeň Pěvecký kroužek Sportovní hry II. st. H Volejbalový D roč. Výtvarný kroužek II. st. Stolní tenis Mediální Ani letos nechyběly tradiční kulturní akce jako bylo vystoupení pěveckého sboru na rozsvícení vánočního stromku před KD, hudební a divadelní představení v kulturním domě ve spolupráci s TIC města a ZUŠ Ivančice, návštěva divadla Polárka Brno pro 6. až 9. roč. V závěru roku se opět konala školní akademie, rovněž s účastí dětí mateřské školy. Byla spojena s výstavou výtvarných prací žáků v místním klášteře. Pobytové akce: Tradiční LVVZ na horách se z důvodu nedostatku sněhu letos neuskutečnil. V rámci ozdravného programu jsme i v letošním roce uskutečnili pro žáky roč. škola v přírodě, tentokrát v Hynčicích pod Sušinou. Rovněž se v září uskutečnily adaptační pobyty žáků 1. a 6. roč. se svými novými třídními učiteli v Bohdalově. Celkem se těchto pobytů zúčastnilo 149 žáků. Sportovní akce: Ze sportovně pohybových akcí se konaly tyto: dopravní výchova pro 4. roč. v Oslavanech, sportovně zaměřený byl i letošní Den dětí, adaptační pobyty a škola v přírodě. Akce k environmentální výchově: Jako metodička pro environmentální výchovu na škole pracovala p. uč. Geidlová. V dubnu jsme uspořádali tradiční projektový den k příležitosti Dne Země - výchovně naučnou ekologicky zaměřenou akci. Sběry Škola organizovala sběr starého papíru. Papíru se nasbíralo přes 35 tun. Nejlepší sběrači obdrželi odměny. Ostatní akce 8. ročníky se zúčastnily v rámci výuky chemie exkurze do ČOV DKM Moravia Dolní Kounice. 9. ročníky se v březnu zúčastnily zájezdu do Osvětimi. Žáci osmého ročníku navštívili Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště stavební Brno Bosonohy. V rámci projektu Šikovné ručičky cesta k řemeslu si mohli vyzkoušet různá řemesla, např. truhlář, tesař, klempíř, čalouník,. Žáci si odnesli nejen spoustu informací a zážitků, ale i výrobky, které sami vytvořili. Pro 9. roč. proběhla beseda s právníkem na téma Ve víru paragrafů. Žáci 4. roč. se účastnili besedy s myslivcem, žáci 5. roč. besedy o pavoucích, besedy 6

7 se včelařem. Dále navštívili brněnské Planetárium. Dívky 6. roč. se zúčastnily přednášky Čas proměn, konal se Den otevřených dveří na Barborce, v mateřské škole a pro rodiče a žáky budoucího 5. a 6. roč. Činnost školní knihovny Celkem bylo v letošním roce vypůjčeno 453 titulů knih, z toho 169 titulů mimočítankové četby. V rámci hodin českého jazyka-čtení a literatura se v knihovně uskutečnilo několik návštěv žáků 1. stupně. Žáci se mohli podrobněji seznámit s obsahem knihovny, knihy si prohlédnou a současně si i knihy vypůjčit. Vyučující českého jazyka využívají knih ze školní knihovny k doplnění četby z čítanek o četbu mimočítankové literatury. Někteří žáci třídy 4. B se na internetu zapojili do charitativního projektu Čtení pomáhá, kdy na základě znalostí o přečtených knihách odpovídají na otázky, získávají body, které pak mohou věnovat na vybranou charitu, kde se body proměňují na peníze. V letošním školním roce se podařilo rozšířit fond knih o 63 nových knih z prostředků školy a 2 krát 5 knih jsme dostali jako prémie za objednané knihy z katalogu Knižního klubu nakladatelství Mladá Fronta). Žáci mohou v době otevření knihovny využívat dva počítače k procvičování učiva nebo vyhledávání informací související s výukou. V úterý v době odpoledního vyučování žáci 2. st. během delších přestávek knihovnu využívali k přípravě a čekání na další hodiny. V letošním roce proběhla celková kontrola knih zaevidovaných v knihovně, bylo upřesněno jejich umístění. Průběžně se opravovaly poškozené knihy lepení, vázání, obalování. Prostory školní knihovny byly využívány ke schůzkám školské rady, k důvěrným rozhovorům vyučujících s žáky i s rodiči. Činnost mateřské školy Mateřská škola má dvě třídy s celodenním provozem. MŠ navštěvovalo celkem 47 dětí. Děti byly rozděleny do dvou tříd. První třída Sluníčka 25 dětí, druhá třída Hvězdičky 22 dětí. Provoz v MŠ zajišťovaly tři učitelky a jedna asistentka. V rámci školního vzdělávacího programu a navazujícího třídního vzdělávacího programu v souladu s RVP PV probíhaly v MŠ různé aktivity, jako např.: Pouštění draka Účast na předplaveckém výcviku v Nové Vsi Mikulášská nadílka ve třídě MŠ Zdobení vánočních perníků Vánoční prohlídka kostela sv. Petra a Pavla Vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu na Masarykově náměstí se sborem ZŠ Vánoční besídka s rodiči Karneval v MŠ Návštěva Městské knihovny v Dolních Kounicích Návštěva muzikálu ZUŠ Ivančice v kulturním domě Účastnily jsme se divadelního představení v KD MŠ navštívil HZS Jihomoravského kraje Ivančice Den dětí v klášteře Rosa coeli Pozvali jsme zástupce policie ČR obvodní oddělení Ivančice Byli jsme pozváni na ekostatek na Karlově Vystoupení dětí na školní akademii Pasování školáků Rozloučení s MŠ 7

8 Činnost školní družiny Během celého školního roku probíhala práce dětí ve školní družině podle plánů zaměřených na různé zájmové aktivity. Školní družina pracovala ve třech odděleních. Žáci měli možnost denně navštěvovat zájmové kroužky jako součást školní družiny. Kroužek angličtiny navštěvovalo 23 žáků 1. roč. a 18 žáků 2. roč., kroužek rukodělný 25 žáků, výtvarný 23 žáků a počítače střídavě navštěvovali žáci 2. až 4. ročníku. Rovněž se účastnili sportovního kroužku v tělocvičně školy. Činnost školní družiny probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny, který je součástí Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice s názvem Škola, jak ji neznáte. Pohybové aktivity probíhaly formou her na dětském hřišti a vycházek do okolí školy. Program práce celého školního roku v družině byl hlavně zaměřen na individuální přístup k dítěti, rozvoj samostatnosti, získávání vědomostí, dovedností a zručnosti. Pro činnost ŠD jsou využívány 2 herny, učebna PC a tělocvična (za příznivého počasí školní hřiště). Veškeré výtvarné a rukodělné práce slouží k výzdobě prostor místností školních družin a chodby školy. i/ Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve šk. roce 2013/14 nebyla provedena inspekce ČŠ. j/ Základní údaje o hospodaření školy za účetní období 2013 Škola hospodaří s prostředky od zřizovatele školy, se státními dotacemi na mzdové a neinvestiční prostředky a s prostředky z vlastních zdrojů. hl. činnost hosp. čin. Náklady celkem , ,14 Spotřeba materiálu , ,44 Spotřeba energie , ,00 Prodané zboží ,00 Opravy a udržování ,50 Cestovné ,00 Ostatní služby ,90 Náklady na reprezentaci 0,00 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,12 Zákonné sociální náklady ,79 267,58 Jiné sociální náklady Daň z nemovitosti 262,00 Tvorba fondů ,60 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,40 Náklady z drobného dlouh. majetku ,15 Ostatní náklady z činnosti , ,00 Úroky 470,30 Výnosy celkem , ,01 8

9 Výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00 Výnosy z prodeje služeb ,00 Výnosy z pronájmu ,00 Výnosy z prodaného zboží ,00 Výnosy z prodeje materiálu 500,00 Výnosy z prodej dlouh. hm. majetku ,00 kromě pozemků Čerpání fondů ,00 0,01 Ostatní výnosy z činnosti , ,00 Úroky 238,63 výnosy územních rozpočtů z transferů ,90 Výsledek hospodaření , ,87 Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl vložen do Fondu rezervního. Kladný výsledek hospodaření z vedlejší činnosti byl vložen do Fondu odměn. Hospodaření školy je kontrolováno zřizovatelem členy finanční komise. Kontrola hospodaření roku 2013 byla provedena k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V dubnu 2014 se žáci pátého, sedmého a devátého ročníku zúčastnili mezinárodního výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace Mládež a zdraví (The Health Behaviour in School-aged Children). Projekt je zaměřen na problematiku zdraví a životního stylu dětí a faktorů, které mohou mít vliv na zdravotní stav. Tento projekt je souběžně řešen ve 43 zemích Evropy, v Kanadě a v USA a v České republice je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Světovou zdravotnickou organizací. Žáci v rámci projektu vyplnili anonymní dotazníky. Výsledky průzkumu budou zpracovány souhrnně za celou Českou republiku. l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do programu celoživotního vzdělávání byl zapojen 1 zaměstnanec v tomto studijním oboru: Rozšiřující studium informatiky m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Předložené projekty: Škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce Jako jediní v okrese Brno venkov jsme obdrželi 9

10 v tomto programu účelové finanční prostředky ve výši ,- Kč na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru. Byla zakoupena výškově stavitelná lavice pro tělesně postižené, židle s čalouněným sedákem, opěrkou a područkami. Pokračovali jsme v realizaci projektu Ovoce do škol. Jedná se o projekt dotovaného ovoce pro žáky 1. až 5. roč., distribuce probíhala 1x za 14 dní. n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na pracovišti nebyla zřízena odborová organizace. Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce s TIC Dolní Kounice, s vedením města. Různé zájmové organizace i jednotlivci využívají možnosti pronájmu školní tělocvičny a školního hřiště. DKM Moravia a.s. nám v rámci naší výchovné práce v oblasti environmentální výchovy umožňuje odbornou prohlídku ČOV. Dlouhodobě spolupracujeme se ZUŠ Ivančice, jejich výuka pro naše žáky probíhá v prostorách našich školních budov. Podařilo se úspěšně zrealizovat tyto záměry: Hodnocení hlavních záměrů školy Dokončit vnější rekonstrukci školní budovy U Sboru (zateplení, nová fasáda, klempířské práce, úprava školního dvora). Zrealizovat vnější rekonstrukci hlavní budovy na Smetanově ulici (výměna oken a dveří, zateplení vnějšího pláště včetně půdy a rovných střech, nátěr fasády) Rozšířit nabídku kroužků pro školní družinu a zároveň zkvalitnit a zpestřit činnosti zájmových kroužků jak vlastních, tak komerčních. Naplnit hlavní priority v oblasti vzdělávání formou povinných i volitelných předmětů při výuce cizích jazyků a informatiky, plné aprobovanosti učitelů za použití moderních trendů výuky. Prezentovat výsledky vzdělávací činnosti, projektů a tvorby žáků na akcích školy, v tisku a na webových stránkách školy. Udržet zájem pedagogů o různé formy studia, samostudia a dalšího vzdělávání. Uskutečnit několik projektů v oblasti primární prevence, environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a dopravní výchovy. Začlenit do výuky a využívat výukové materiály vyrobené v rámci projektu EU Peníze školám K utváření pozitivního klimatu třídy jsme uskutečnili již tradiční adaptační pobyty a pobyty v přírodě v Hynčicích pod Sušinou a v Bohdalově. Hlavní záměry pro školní rok 2014/15 Dokončit práce na úpravách kolem školní budovy na Smetanově ulici, provést rekonstrukci školní kuchyně a jídelny a výměnu radiátorů v celé budově. 10

11 Zrealizovat vybudování dětského školního hřiště a přeměnu venkovních prostor školní zahrady tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání a výchově a pozitivně působily na smyslové vnímání, kreativitu, přirozenou zvídavost a estetické cítění dětí. Zapojit se do projektu Rodilí mluvčí do škol zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů. Partnerství se zahraničními školami Erasmus+. Příprava programu a projektů ke 105. výročí otevření školní budovy na Smetanově ulici. Dolní Kounice 13. října 2014 podpis a razítko ředitele školy 11

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2008/2009 ŠLAPANICE 2009 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více