Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2013/2014 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova 547/2, PSČ odloučené pracoviště, U Sboru 833/6a Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Město Dolní Kounice, IČO , se sídlem Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2/66 Statutární orgán - ředitel školy: Mgr. Rostislav Kandrnál Charakteristika školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Asi 50 % žáků dojíždí ze spádových obcí a širšího okolí. Škola má odloučené pracoviště v budově U Sboru 6, kde jsou 1. a 2. ročníky. Od září 2011 byla jako součást školy zřízena v budově na Smetanově ulici mateřská škola nyní s kapacitou 47 žáků, rozdělených do dvou tříd. Rada školy: Byla zřízená rozhodnutím Rady města Dolní Kounice usnesením č. 3/2005 ze dne Rada má 3 členy 2 volené, 1 nominovaný zřizovatelem Složení školské rady: Mgr. Zoufalý Jiří předseda, zástupce školy, Mgr. Žikešová Lenka člen, zástupce rodičovské veřejnosti Šťastná Antonie za zřizovatele Kontakty: - tel web b/ Přehled oborů vzdělání Všechny druhy a typy školských zařízení, které škola zahrnuje - mateřská škola (IZO ) - 1. a 2. stupeň ZŠ Základní škola C/01 - školní družina (IZO ) - školní jídelna (IZO ) 1

2 Na škole se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Škola, jak ji neznáte školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Od tohoto šk. roku se od 7. roč. začal vyučovat povinně druhý cizí jazyk, žáci měli možnost výběru mezi německým nebo ruským jazykem. Učební plán byl doplněn o tyto volitelné předměty: 7. roč. výtvarné činnosti, přírodopisné praktikum 8. roč. informatika seminář 9. roč. informatika seminář, technické kreslení, ekonomika a administrativa, německý jazyk volitelný, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, výtvarné činnosti Z nepovinných předmětů jsme vyučovali náboženství ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD celkem 3 80 Typ jídelny Počet Počet strávníků děti a žáci škol. prac. ostatní* 921 ŠJ - úplná * Škola má povolenou vedlejší hospodářskou činnost a zajišťuje stravování zejména pro důchodce z Dolních Kounic a blízkého okolí c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola zaměstnávala 43 pracovníků 29 pedagogických pracovníků 1 ekonomka 6 zaměstnanců školní jídelny (přepočtených 5,75) 7 správních zaměstnanců (přepočtených 6,25) Někteří zaměstnanci byli vedeni zároveň ve dvou součástech školy Ve školním roce 2013/2014 zůstávala i nadále jedna vyučující 2. st. dlouhodobě nemocná. Z mateřské dovolené se od září vrátila p. uč. Navrátilová, na mateřskou pak v květnu opět odešla. V květnu se pak vrátily z mateřské dovolené p. uč. Elederová a Odehnalová. Rovněž jedna správní zaměstnankyně odešla v říjnu na mateřskou a na její místo byla přijata nová pracovnice. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle % z.č.563/2004 Sb. d/ Údaje o přijímacím řízení na střední školy a o zápisu k povinné šk. docházce Přijímací řízení: V letošním školním roce ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 28 žáků 9. ročníku. Na střední školy s maturitou odešlo 14 žáků, na učební obory také 14 žáků. 2

3 Naši žáci si vybrali studium na 13 různých středních školách, 15 žáků odešlo do Brna, 10 do Ivančic a Moravského Krumlova, 1 žákyně do Rajhradu, 1 do Cvrčovic a 1 do Velkého Meziříčí. Nejvíce žáků zvolilo: 7 - Střední školu dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov 5 - Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb, Brno Charbulova 3 - Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice Na osmileté gymnázium do Ivančic letos odešla 1 žákyně 5. ročníku. Zápis do 1. ročníku byl vyhlášen na 30. a K zápisu se dostavilo v řádném termínu 59 dětí, 1 dítě se dostavilo v měsíci dubnu. Z toho 52 poprvé, 8 po odkladu, 52 dětí bylo zapsáno. 9 dětí obdrželo po předložení všech náležitostí rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Údaje dle pedagogických rad 1. stupeň 2. stupeň celkem 1. stupeň 2. stupeň celkem celkem žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo NTU DTU DŘŠ snížený stupeň z chov snížený stupeň z chov pochvaly Celkový počet neomluvených hodin na škole: 7 v 1. pol., 1 ve 2. pol. Velkou pozornost věnujeme žákům s diagnostikovanými poruchami učení, mezi nimi bylo 13 individuálně integrovaných žáků. V dokumentaci těchto žáků jsou kvalitně sestavené individuální vzdělávací plány vypracované zvlášť pro každého žáka. Tyto plány jsou konzultovány s rodiči, vyučujícími, výchovným poradcem a PPP v Brně. Počty žáků ve školním roce Dle zahajovacího výkazu k Školní rok Počet tříd 20013/2014 Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,8 2. stupeň ,8 Celkem ,1 Čtyři třídy 1. stupně jsou na odloučeném pracovišti v ulici U Sboru 6 ZŠ navštěvovali žáci z těchto obcí: Bratčice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nové Bránice, Pravlov, Trboušany, Křepice, Ivančice, Malešovice. 3

4 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Z hodnocení minimálního preventivního programu, zpracovaného metodičkou prevence sociálně patologických jevů na naší škole p. uč. Hudákovou: V tomto školním roce jsme již tradičně nejvíce spolupracovali při uskutečňování preventivních programů s Občanským sdružením. S jejich lektory máme velmi dobrou zkušenost a osvědčila se nám určitá témata a jejich zpracování. I my jim poskytujeme zpětnou vazbu a domlouváme se na úpravě programů. Dalšími oslovenými institucemi byly: Policie ČR, Poradenské centrum Brno Sládkova, dopravní hřiště Oslavany, studenti lékařství a Para CENTRUM Fenix. Akce k prevenci sociálně patologických jevů: Přehled pro konkrétní třídy: Datum instituce téma třída Dopravní hřiště Dopravní výchova 4.A, 4.B Oslavany PPP Brno Popletené pohádky 2.A, 2.B PPP Brno Klima třídy 4.A, 4.B Občanské sdružení Jaká jsou má přání aneb co si 7.A pustím do života Občanské sdružení Vyhlazení Židů (Hanin kufřík) 9.A Občanské sdružení Prevence kouření 4.A, 4.B Občanské sdružení Prevence užívání alkoholu 5.A, 5.B Policie ČR Dopravní výchova 3.A, 3.B Policie ČR Kyberšikana 6.A, 6.B Policie ČR Šikana 4.A, 4.B Policie ČR Trestní odpovědnost mládeže 8.A, 8.B Studenti lékařství Seriózně o sexu 9.A Občanské sdružení Vztahy ve třídě 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 8.A, 8.B Občanské sdružení Když děti mají děti 9.A Občanské sdružení Drogy 7.A, 8.A, 8.B Studenti lékařství Seriózně o sexu 8.A, 8.B Dopravní hřiště Dopravní výchova 4.A, 4.B Oslavany PPP Brno Poruchy příjmu potravy 6.A, 6.B Para CENTRUM Fenix Úrazy páteře a míchy 8.A, 8.B g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy i samotní pracovníci kladou na další vzdělávání velký důraz. Je zpracován plán dalšího odborného rozvoje pracovníků dle aktuálních potřeb školy. V tomto šk. r. se učitelé zúčastnili těchto vzdělávacích aktivit: 4

5 Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Webinář Bezpečný internet, SODAT 2 Nový občanský zákoník ve školské praxi, PARIS 1 Emoce, DESCARTES Brno 1 Prevence rizikového sex. chování, KÚ JMK Brno 1 Erasmus+, DZS Brno 1 Bezpečnost šk. hřišť, sdružení SOTKVO 1 E-twinning, Hustopeče 1 školení pracovnice P-centra Olomouc - Práce s tř. kol. 12 školení Změny v zákoníku práce, PARIS 1 Celkem 21 h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci naší školy se pod vedením učitelů zapojují do soutěží a olympiád, úspěchy získávají především ve sportovních soutěžích. st. hoši Tv - minikopaná 3. místo ml. hoši Floorball - okrsek 1. místo st. hoši Floorball - okrsek 4. místo st. hoši Pohár rozhlasu - okrsek 2. místo st. dívky Pohár rozhlasu - okrsek 5. místo ml. hoši Pohár rozhlasu - okrsek 1. místo ml. dívky Pohár rozhlasu - okrsek 1. místo ml. hoši Pohár rozhlasu - okres 3. místo ml. dívky Pohár rozhlasu - okres 2. místo Školní kola soutěží přehled v jednotlivých měsících Říjen BIO kat. D, C Přírodovědný klokan Zeměpisná olympiáda 6. až 9. r. Listopad Chemická olympiáda Tv - šplh Recitační soutěž I. st. Dějepisná olympiáda Pythagoriáda 5. roč. Pexesový turnaj Březen Soutěž ve skoku z místa Opičí dráha Prosinec Matematická olympiáda 6., 7. a 9. roč. Vánoční malování Klokan Olympiáda Čj Švihadlo je můj kamarád Zlatá Barborka Recitační soutěž II. st. Skok do výšky roč. Pythagoriáda 6. roč. O nej. sněhovou vločku roč. Fyzikální olympiáda Tv - turnaj ve stolním tenise Duben Matematická olympiáda 5. r. Matematická olympiáda 8. roč. Leden Tv - turnaj ve stolním tenise Matematická olympiáda 9. roč. Květen Únor Netradiční míčový trojboj Konverzační soutěž Aj Archimediáda Červen Běh na 50 m 5

6 I letos jsme pokračovali v Recyklohraní. V průběhu školního roku žáci nasbírali 244 kg vybitých baterií a 43 kg nefunkčních elektrospotřebičů. Také plnili různé úkoly. Někteří žáci věnovali svůj vysloužilý mobil a tím přispěli ke splnění snu dětí z Dětských domovů, kam repasované telefony putovaly. Za získané body jsme si mohli vybrat odměny, a tak se děti ze školní družiny radovaly z nových her a výtvarných potřeb. Některé drobné dárečky byly použity jako odměny pro oceněné žáky na konci školního roku. Škola nabízela v průběhu roku žákům tyto kroužky: I. stupeň: Volejbalový 3. až 5. r. D Sportovní hoši baseball Dyslektický pro 2. až 5. roč. Angličtina pro 1. roč. i 2. roč. Kroužky ŠD výtvarný, rukodělný, hudební, dramatický, PC, sportovní, přírodovědný II. stupeň Pěvecký kroužek Sportovní hry II. st. H Volejbalový D roč. Výtvarný kroužek II. st. Stolní tenis Mediální Ani letos nechyběly tradiční kulturní akce jako bylo vystoupení pěveckého sboru na rozsvícení vánočního stromku před KD, hudební a divadelní představení v kulturním domě ve spolupráci s TIC města a ZUŠ Ivančice, návštěva divadla Polárka Brno pro 6. až 9. roč. V závěru roku se opět konala školní akademie, rovněž s účastí dětí mateřské školy. Byla spojena s výstavou výtvarných prací žáků v místním klášteře. Pobytové akce: Tradiční LVVZ na horách se z důvodu nedostatku sněhu letos neuskutečnil. V rámci ozdravného programu jsme i v letošním roce uskutečnili pro žáky roč. škola v přírodě, tentokrát v Hynčicích pod Sušinou. Rovněž se v září uskutečnily adaptační pobyty žáků 1. a 6. roč. se svými novými třídními učiteli v Bohdalově. Celkem se těchto pobytů zúčastnilo 149 žáků. Sportovní akce: Ze sportovně pohybových akcí se konaly tyto: dopravní výchova pro 4. roč. v Oslavanech, sportovně zaměřený byl i letošní Den dětí, adaptační pobyty a škola v přírodě. Akce k environmentální výchově: Jako metodička pro environmentální výchovu na škole pracovala p. uč. Geidlová. V dubnu jsme uspořádali tradiční projektový den k příležitosti Dne Země - výchovně naučnou ekologicky zaměřenou akci. Sběry Škola organizovala sběr starého papíru. Papíru se nasbíralo přes 35 tun. Nejlepší sběrači obdrželi odměny. Ostatní akce 8. ročníky se zúčastnily v rámci výuky chemie exkurze do ČOV DKM Moravia Dolní Kounice. 9. ročníky se v březnu zúčastnily zájezdu do Osvětimi. Žáci osmého ročníku navštívili Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště stavební Brno Bosonohy. V rámci projektu Šikovné ručičky cesta k řemeslu si mohli vyzkoušet různá řemesla, např. truhlář, tesař, klempíř, čalouník,. Žáci si odnesli nejen spoustu informací a zážitků, ale i výrobky, které sami vytvořili. Pro 9. roč. proběhla beseda s právníkem na téma Ve víru paragrafů. Žáci 4. roč. se účastnili besedy s myslivcem, žáci 5. roč. besedy o pavoucích, besedy 6

7 se včelařem. Dále navštívili brněnské Planetárium. Dívky 6. roč. se zúčastnily přednášky Čas proměn, konal se Den otevřených dveří na Barborce, v mateřské škole a pro rodiče a žáky budoucího 5. a 6. roč. Činnost školní knihovny Celkem bylo v letošním roce vypůjčeno 453 titulů knih, z toho 169 titulů mimočítankové četby. V rámci hodin českého jazyka-čtení a literatura se v knihovně uskutečnilo několik návštěv žáků 1. stupně. Žáci se mohli podrobněji seznámit s obsahem knihovny, knihy si prohlédnou a současně si i knihy vypůjčit. Vyučující českého jazyka využívají knih ze školní knihovny k doplnění četby z čítanek o četbu mimočítankové literatury. Někteří žáci třídy 4. B se na internetu zapojili do charitativního projektu Čtení pomáhá, kdy na základě znalostí o přečtených knihách odpovídají na otázky, získávají body, které pak mohou věnovat na vybranou charitu, kde se body proměňují na peníze. V letošním školním roce se podařilo rozšířit fond knih o 63 nových knih z prostředků školy a 2 krát 5 knih jsme dostali jako prémie za objednané knihy z katalogu Knižního klubu nakladatelství Mladá Fronta). Žáci mohou v době otevření knihovny využívat dva počítače k procvičování učiva nebo vyhledávání informací související s výukou. V úterý v době odpoledního vyučování žáci 2. st. během delších přestávek knihovnu využívali k přípravě a čekání na další hodiny. V letošním roce proběhla celková kontrola knih zaevidovaných v knihovně, bylo upřesněno jejich umístění. Průběžně se opravovaly poškozené knihy lepení, vázání, obalování. Prostory školní knihovny byly využívány ke schůzkám školské rady, k důvěrným rozhovorům vyučujících s žáky i s rodiči. Činnost mateřské školy Mateřská škola má dvě třídy s celodenním provozem. MŠ navštěvovalo celkem 47 dětí. Děti byly rozděleny do dvou tříd. První třída Sluníčka 25 dětí, druhá třída Hvězdičky 22 dětí. Provoz v MŠ zajišťovaly tři učitelky a jedna asistentka. V rámci školního vzdělávacího programu a navazujícího třídního vzdělávacího programu v souladu s RVP PV probíhaly v MŠ různé aktivity, jako např.: Pouštění draka Účast na předplaveckém výcviku v Nové Vsi Mikulášská nadílka ve třídě MŠ Zdobení vánočních perníků Vánoční prohlídka kostela sv. Petra a Pavla Vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu na Masarykově náměstí se sborem ZŠ Vánoční besídka s rodiči Karneval v MŠ Návštěva Městské knihovny v Dolních Kounicích Návštěva muzikálu ZUŠ Ivančice v kulturním domě Účastnily jsme se divadelního představení v KD MŠ navštívil HZS Jihomoravského kraje Ivančice Den dětí v klášteře Rosa coeli Pozvali jsme zástupce policie ČR obvodní oddělení Ivančice Byli jsme pozváni na ekostatek na Karlově Vystoupení dětí na školní akademii Pasování školáků Rozloučení s MŠ 7

8 Činnost školní družiny Během celého školního roku probíhala práce dětí ve školní družině podle plánů zaměřených na různé zájmové aktivity. Školní družina pracovala ve třech odděleních. Žáci měli možnost denně navštěvovat zájmové kroužky jako součást školní družiny. Kroužek angličtiny navštěvovalo 23 žáků 1. roč. a 18 žáků 2. roč., kroužek rukodělný 25 žáků, výtvarný 23 žáků a počítače střídavě navštěvovali žáci 2. až 4. ročníku. Rovněž se účastnili sportovního kroužku v tělocvičně školy. Činnost školní družiny probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny, který je součástí Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice s názvem Škola, jak ji neznáte. Pohybové aktivity probíhaly formou her na dětském hřišti a vycházek do okolí školy. Program práce celého školního roku v družině byl hlavně zaměřen na individuální přístup k dítěti, rozvoj samostatnosti, získávání vědomostí, dovedností a zručnosti. Pro činnost ŠD jsou využívány 2 herny, učebna PC a tělocvična (za příznivého počasí školní hřiště). Veškeré výtvarné a rukodělné práce slouží k výzdobě prostor místností školních družin a chodby školy. i/ Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve šk. roce 2013/14 nebyla provedena inspekce ČŠ. j/ Základní údaje o hospodaření školy za účetní období 2013 Škola hospodaří s prostředky od zřizovatele školy, se státními dotacemi na mzdové a neinvestiční prostředky a s prostředky z vlastních zdrojů. hl. činnost hosp. čin. Náklady celkem , ,14 Spotřeba materiálu , ,44 Spotřeba energie , ,00 Prodané zboží ,00 Opravy a udržování ,50 Cestovné ,00 Ostatní služby ,90 Náklady na reprezentaci 0,00 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,12 Zákonné sociální náklady ,79 267,58 Jiné sociální náklady Daň z nemovitosti 262,00 Tvorba fondů ,60 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,40 Náklady z drobného dlouh. majetku ,15 Ostatní náklady z činnosti , ,00 Úroky 470,30 Výnosy celkem , ,01 8

9 Výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00 Výnosy z prodeje služeb ,00 Výnosy z pronájmu ,00 Výnosy z prodaného zboží ,00 Výnosy z prodeje materiálu 500,00 Výnosy z prodej dlouh. hm. majetku ,00 kromě pozemků Čerpání fondů ,00 0,01 Ostatní výnosy z činnosti , ,00 Úroky 238,63 výnosy územních rozpočtů z transferů ,90 Výsledek hospodaření , ,87 Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl vložen do Fondu rezervního. Kladný výsledek hospodaření z vedlejší činnosti byl vložen do Fondu odměn. Hospodaření školy je kontrolováno zřizovatelem členy finanční komise. Kontrola hospodaření roku 2013 byla provedena k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V dubnu 2014 se žáci pátého, sedmého a devátého ročníku zúčastnili mezinárodního výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace Mládež a zdraví (The Health Behaviour in School-aged Children). Projekt je zaměřen na problematiku zdraví a životního stylu dětí a faktorů, které mohou mít vliv na zdravotní stav. Tento projekt je souběžně řešen ve 43 zemích Evropy, v Kanadě a v USA a v České republice je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Světovou zdravotnickou organizací. Žáci v rámci projektu vyplnili anonymní dotazníky. Výsledky průzkumu budou zpracovány souhrnně za celou Českou republiku. l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do programu celoživotního vzdělávání byl zapojen 1 zaměstnanec v tomto studijním oboru: Rozšiřující studium informatiky m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Předložené projekty: Škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce Jako jediní v okrese Brno venkov jsme obdrželi 9

10 v tomto programu účelové finanční prostředky ve výši ,- Kč na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru. Byla zakoupena výškově stavitelná lavice pro tělesně postižené, židle s čalouněným sedákem, opěrkou a područkami. Pokračovali jsme v realizaci projektu Ovoce do škol. Jedná se o projekt dotovaného ovoce pro žáky 1. až 5. roč., distribuce probíhala 1x za 14 dní. n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na pracovišti nebyla zřízena odborová organizace. Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce s TIC Dolní Kounice, s vedením města. Různé zájmové organizace i jednotlivci využívají možnosti pronájmu školní tělocvičny a školního hřiště. DKM Moravia a.s. nám v rámci naší výchovné práce v oblasti environmentální výchovy umožňuje odbornou prohlídku ČOV. Dlouhodobě spolupracujeme se ZUŠ Ivančice, jejich výuka pro naše žáky probíhá v prostorách našich školních budov. Podařilo se úspěšně zrealizovat tyto záměry: Hodnocení hlavních záměrů školy Dokončit vnější rekonstrukci školní budovy U Sboru (zateplení, nová fasáda, klempířské práce, úprava školního dvora). Zrealizovat vnější rekonstrukci hlavní budovy na Smetanově ulici (výměna oken a dveří, zateplení vnějšího pláště včetně půdy a rovných střech, nátěr fasády) Rozšířit nabídku kroužků pro školní družinu a zároveň zkvalitnit a zpestřit činnosti zájmových kroužků jak vlastních, tak komerčních. Naplnit hlavní priority v oblasti vzdělávání formou povinných i volitelných předmětů při výuce cizích jazyků a informatiky, plné aprobovanosti učitelů za použití moderních trendů výuky. Prezentovat výsledky vzdělávací činnosti, projektů a tvorby žáků na akcích školy, v tisku a na webových stránkách školy. Udržet zájem pedagogů o různé formy studia, samostudia a dalšího vzdělávání. Uskutečnit několik projektů v oblasti primární prevence, environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a dopravní výchovy. Začlenit do výuky a využívat výukové materiály vyrobené v rámci projektu EU Peníze školám K utváření pozitivního klimatu třídy jsme uskutečnili již tradiční adaptační pobyty a pobyty v přírodě v Hynčicích pod Sušinou a v Bohdalově. Hlavní záměry pro školní rok 2014/15 Dokončit práce na úpravách kolem školní budovy na Smetanově ulici, provést rekonstrukci školní kuchyně a jídelny a výměnu radiátorů v celé budově. 10

11 Zrealizovat vybudování dětského školního hřiště a přeměnu venkovních prostor školní zahrady tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání a výchově a pozitivně působily na smyslové vnímání, kreativitu, přirozenou zvídavost a estetické cítění dětí. Zapojit se do projektu Rodilí mluvčí do škol zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů. Partnerství se zahraničními školami Erasmus+. Příprava programu a projektů ke 105. výročí otevření školní budovy na Smetanově ulici. Dolní Kounice 13. října 2014 podpis a razítko ředitele školy 11

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Přerov, Svisle 13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle odst. 3 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne 30.9.2014 Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více