Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Fakulta lesnická a dřevařská Ústav základního zpracování dřeva Možnosti použití desek Cetris v dřevostavbách (Bakalářská práce) Brno 2005 Vedoucí diplomové práce: Dr. Ing. Zdeňka Havířová Vypracoval: Marian Huvar

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Možnosti použití Cetris desek v dřevostavbách jsem vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém soupisu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně,dne.. Podpis autora..

3 Poděkování Rád bych poděkoval Dr. Ing. Zdeňce Havířové za vedení a přínosné rady během tvorby bakalářské práce. Mé díky také patří Ing. Olze Klváňové za poskytnutí podkladů pro danou problematiku této práce.

4 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou využití cementotřískových desek při stavbě dřevostaveb. Práce podrobně popisuje jednotlivé typy cementotřískových desek CETRIS vyráběných hranickou firmou CIDEM. Dále se zabývá základními podlahovými systémy CETRIS desek a informuje o možnostech konstrukčních řešení. V práci se nacházejí charakteristiky požární odolnosti, mechanické odolnosti, zvukově izolační a tepelně izolační vlastnosti těchto podlahových systémů. Pojednává také o zásadách připevňování podlahových desek. V práci jsou podrobněji rozebrány požární vlastnosti stavebních hmot a protipožární odolnost CETRIS desek. Stručně jsou charakterizována konstrukční řešení a výhody fasádních systémů. Na závěr je popsáno využití cementotřískových desek při konstrukci podhledů a stěnových systémů. Abstract Bachelors thesis is occupied with usage of cement-bonded particleboard in timber buildings. The thesis describe in detail particular types of cement-bonded particleboard CETRIS produced by CIDEM company situated in Hranice na Moravě. Furthermore it describes basic flooring systems of CETRIS boards and notifies of variants of their construction solutions. In the work there are also described particleboards and flooring system properties like fire resistance, mechanical stability, acoustic insulating and thermal insulating properties. Principles of flooring boards fixing are in the work also. In the work there is recounted fire properties of building materials and fire resistance of CETRIS boards. The construction versions and advantages of facade systems are described only in brief. The usage of cement-bonded particleboards in constructions of soffits and walls is described in the end of work.

5 OBSAH 1. CÍL PRÁCE ÚVOD-HISTORICKÝ VÝVOJ CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK SLOŽENÍ CETRIS DESEK PŘEDNOSTI CETRIS DESEK DRUHY CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK CETRIS CETRIS BASIC CETRIS PD CETRIS PDB CETRIS PROFIL CETRIS PLUS CETRIS PROFIL PLUS CETRIS FINISH CETRIS PROFIL FINISH CETRIS DOLOMIT CETRIS LASIN CETRIS LASUR PODLAHOVÉ SYSTÉMY CETRIS Možnosti využití podlahových desek CETRIS Druhy podlahových desek CETRIS Zdvojené podlahy Cetris NESITE Plovoucí podlaha IZOCET Plovoucí podlaha NOPCET Zásady připevňování podlah Dilatační spáry při pokládání podlahových desek Cetris FASÁDNÍ SYSTÉMY CETRIS POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH KOSNTRUKCÍ Požární vlastnosti stavební hmoty - hořlavost, šíření plamene Klasifikace stavebních výrobků do eurotříd podle reakce na oheň STĚNOVÉ SYSTÉMY STROPNÍ SYSTÉMY DISKUSE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHA

6 1. CÍL PRÁCE V této práci se budu zabývat využitím cementotřískových desek v dřevostavbách. Hlavním smyslem této práce je čtenáře seznámit s použitím cementotřískových desek ve dřevostavbách a seznámit je se způsobem upevnění ve stavbě.

7 2. Úvod - Historický vývoj cementotřískových desek Již ve dvacátých letech minulého století se začalo ve stavebnictví používat míchání cementu spolu s dřevěnými třískami, což dalo základ pro výrobu aglomerovaných desek. První dřevovláknité desky byly vyrobeny v roce 1940 slisováním cementu spolu s velmi dlouhými vlákny. Následovně bylo ve Švédsku přidáno do cementu omezené množství třísek a tak byly vyrobeny první verze moderních třískových desek. První továrna na výrobu součastných cementotřískových desek vznikla ve Švýcarsku v roce Výstavba závodu na výrobu cementotřískových desek v České republice byla zahájena v roce Závod byl uveden do provozu v roce 1991 a to na nejmodernějším technologickém zařízení tohoto typu v Evropě. Od té doby si cementotřísková deska, vyráběná pod ochranou značkou CETRIS, postupně našla uplatnění na stavbách v tuzemských ale i v zahraničí. V součastné době se stala firma CIDEM Hranice a.s. největším výrobcem cementotřískových desek v Evropě. 3. Složení cetris desek Desky cetris jsou složeny z dřevní hmoty, cementu, vody a hydratačních přísad. Struktura desky je tvořena slisováním dřevěných třísek obalených cementem. Jemnější frakce je nanesena oboustranně na střední hrubší vrstvě,proto je povrch desky hladký. ( Interní materiály firmy CIDEM a.s. ) Obr.1-Procentuelní složení desek cetris

8 4. Přednosti cetris desek Cementotřískové desky cetris slučují výhodné vlastnosti cementu a dřeva. Jsou lehčí než tradiční cementovláknité desky, jejich pevnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, mrazu a plísním je řadí před štěpkocementové nebo sádrokartonové desky. Hlavní přednosti desek cetris : Ekologičnost - Cementotřískové desky jsou ekologické, přátelské k životnímu prostředí. Neobsahují nebezpečné látky jako jsou azbest a formaldehyd, jsou odolné proti benzínu a olejům. Odolnost proti ohni - Cementotřísková deska cetris je ohnivzdorná a je podle ČSN zařazena jako A-nehořlavá. Odolnost proti vlhku - Cementotřísková deska cetris je nejlepší materiál pro vlhká prostředí i pro exteriér díky její odolnosti proti vlhku. Nebobtnavost - Tloušťkové bobtnání při uložení desky cetris ve vodě po dobu 24 hodin je pouze max. 1,5 %. Dokonalá zvuková izolace - Desky cetris jsou zvukově izolační (vzduchová neprůzvučnost db). Mrazuvzdornost - Cementotřískové desky cetris byly odzkoušeny na 50 zmrazovacích cyklů dle ČSN EN Hygienická nezávadnost - Desky cetris jsou hygienicky nezávadné, nezapáchají a neobsahují žádné nebezpečné látky. Odolnost proti plísním - Díky odolnosti desek cetris proti vlhku se na povrchu desek netvoří plísně. Odolnost proti hmyzu - Cementotřískové desky cetris jsou pro svůj obsah cementu absolutně odolné vůči hmyzu. Nízká hmotnost - Desky cetris se řadí mezi lehký materiál (deska tloušťky 10 mm váží pouze 14,0 kg/m 2 ). Pružnost - Deska cetris má modul pružnosti větší než 4500 N/mm 2. Snadná opracovatelnost - Cementotřískové desky cetris lze opracovávat všemi běžnými dřevoobráběcími stroji. Desky je možno vrtat, řezat, frézovat a brousí

9 5. DRUHY CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK CETRIS 5.1 CETRIS BASIC Cementotřísková deska s hladkým cementově šedým povrchem. Vyrábí se standardně v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. Na přání zákazníka se jsou vyráběny i tloušťkách 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Desky jsou dodávány řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45, frézované od ti. desky 12 mm s polodrážkou, od ti. desky 16 mm s perem a drážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory. 5.2 CETRIS PD Cementotřísková deska o rozměru 1250 x 625 mm (včetně pera) s hladkým povrchem určená pro technologie suché podlahy. Desky dodávány v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm a na přání zákazníka i v jiných tloušťkách a rozměrech. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah. Spodní strany desek jsou označeny razítkem kvůli pokládce. Rozměry pera a drážky (všechny údaje v mm) d n 2 5,5 5,5 5,5 5, n d d 3 5,25 6,25 7,25 8,25 8,5 9,5 10,5 h h 2 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Tab.1 - Rozměry péra a drážky pro Cetris PD Obr.2 Schéma k tab.1

10 5.3 CETRIS PDB Cementotřísková deska kalibrovaná broušením o rozměru 1250 x 625 mm určená pro technologie suché podlahy. Kalibrace snižuje tloušťkovou toleranci na ± 0,3 mm. Desky dodávány v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm a na přání zákazníka i v jiných tloušťkách. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah. Spodní strany desek jsou označeny razítkem kvůli pokládce. Podlahová deska broušená svým vzhledem připomíná dřevoštěpovou nebo dřevovláknitou desku, což může vést k nesprávnému užití desky jako nášlapné vrstvy. Rozměry pera a drážky (všechny údaje v mm) d n 2 5,5 5,5 5,5 5, n d d 3 5,25 6,25 7,25 8,25 8,5 9,5 10,5 h h 2 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Tab.2 - Rozměry péra a drážky pro Cetris PDB Obr.3 Schéma k tab CETRIS PROFIL Cementotřísková deska ti. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva, omítky nebo břidlice. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Zpracování je stejné jako u desek CETRIS BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS PROFIL používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech.

11 5.5 CETRIS PLUS Cementotřísková deska tl mm s hladkým povrchem. Po dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Na obou stranách a všech hranách je nanesen základní nátěr bílé barvy. Nátěr se aplikuje jako jednovrstvý nebo dvouvrstvý. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Zpracování je stejné jako u desek CETRIS BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty. 5.6 CETRIS PROFIL PLUS Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva, omítky nebo břidlice. Na obou stranách a na všech hranách je nanesen základní nátěr bílé barvy, který zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou a snižuje spotřebu finální nátěrové hmoty. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Zpracování je stejné jako u desek CETRIS BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS PROFIL PLUS používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech. 5.7 CETRIS FINISH Cementotřísková deska tl mm s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Po dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Zpracování je stejné jako u desek CETRIS BASIC. Desky CETRIS FINISH se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech.

12 5.8 CETRIS PROFIL FINISH Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva, omítky nebo břidlice. Deska je opatřena základním nátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Zpracování je stejné jako u desek CETRIS BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS PROFIL FINISH používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech. 5.9 CETRIS DOLOMIT Cementotřísková deska tl mm je opatřená posypem mramorové drtě různých zrnitostí v barvách dle vzorníku. Desky dodávány v pravoúhlých formátech v rozměrech po dohodě se zákazníkem. Desky CETRIS DOLOMIT se používají v exteriérech především pro odvětrávané fasády na kovové nebo dřevěné nosné konstrukci. CETRIS DOLOMIT lze použít i pro části staveb jako jsou např. sokly, vikýře, podbití střech, atiky apod.. Obr.4 - Maximální rozměry desek Cetris Dolomit

13 CETRIS DOLOMIT dodávané v tloušťkách 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 a 24 v pravoúhlých formátech o rozměrech dle grafu. Mramorové drtě dodáváme v různých zrnitostech (A frakce: 1,0-1,5 B frakce: 1,2 1,8 mm; C frakce: 2,0 2,5 mm). Hmotnost 1 m 2 desky v kg Tloušťka Frakce desky A B C 10 mm 17,2 17,2 17,8 12 mm 19,9 19,9 20,5 14 mm 22,6 22,6 23,2 16 mm 25,3 25,3 25,9 18 mm ,6 20 mm 30,7 30,7 31,3 22 mm 33,4 33, mm 36,1 36,1 36,7 Tab.3 - Hmotnost 1 m 2 desky v kg v daných tl. mm mm; 5.10 CETRIS LASIN Interiérová cementotřísková deska tl mm je celoplošně oboustranně zbroušena. Lícová plocha a hrany jsou povrchově upraveny vodouředitelným lazurovacím lakem. Rubová strana je opatřena ochranným nátěrem. Desky jsou dodávány v pravoúhlých formátech max. rozměru 3350 x 1250 mm. Desky CETRIS LASIN jsou určeny pro dekorativní použití v interiéru, opláštění stěn, vytvoření kazetových podhledů apod. Povrchová úprava vytváří vysoce odolnou povrchovou vrstvu, odolnou vůči UV záření či otěru CETRIS LASUR Cementotřísková deska tl mm s hladkým povrchem opatřená ochrannou vrstvou lazurovacím akrylátovým lakem v barevném odstínu dle vzorníku. Povrchová úprava je odolná vůči UV záření či otěru, povětrnostním vlivům. Desky jsou dodávány v pravoúhlých formátech max. rozměru 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS BASIC. Desky CETRIS LASUR se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriéru.

14 6. Podlahové systémy CETRIS Cementotřískové desky cetris se úspěšně používají jako podlahové desky při sanaci starých dřevěných podlah, jako nosná vrstva položená na nosnících nebo v systému lehkých plovoucích podlah. Pro svou tepelnou vodivost ( λ = 0,35 W m -1 K -1 ) nachází uplatnění u různých systémů podlahového vytápění. V kombinaci s tepelně izolačními materiály vytváří podlahovou konstrukci s požadovanými izolačními vlastnostmi i ochranu proti ohni. Použitím desek cetris lze velmi rychle a levně bez použití mokrých procesů zlepšit akustické a tepelně izolační parametry stávající podlahové konstrukce nebo vytvořit novou podlahovou konstrukci. Pro zajištění kvalitní podlahové konstrukce je třeba dodržovat výrobcem doporučené technologické postupy, které respektují vlastnosti cementotřískových desek cetris. 6.1 Možnosti využití podlahových desek CETRIS Příklady využití podlahových systémů z cementotřískových desek CETRIS novostavby bytových a občanských staveb rekonstrukce a sanace staveb zhotovení podlah v nástavbách a vestavbách půdních prostor montované objekty kancelářské, správní a školní místnosti a další Přednosti podlahových systémů z cementotřískových desek CETRIS schopnost vyrovnávat různé výškové úrovně možnost kombinace jednotlivých systémů podlah podle potřeby (různé hodnoty užitného zatížení) jednoduchá a rychlá montáž s vyloučením mokrých procesů ( )

15 6.2 Druhy podlahových desek cetris Podlahové desky cetris PD vlastnosti viz. 5.2 Podlahové desky cetris PDB vlastnosti viz Zdvojené podlahy cetris NESITE Zdvojené podlahy s dutinou pro vedení instalací a komunikačních kabelů je ideální a často jediné řešení, jak snadno a rychle provést podlahovou konstrukci v kancelářských, administrativních, komunikačních objektech, ale také ve výstavních prostorech, bankách, laboratořích. Zdvojená podlaha cetris nesite se skládá z kalibrovaných podlahových panelů rozměru 600 x 600 mm, kladených na výškově stavitelnou nosnou konstrukci. požární odolnost a reakci na oheň mechanické vlastnosti (soustředné a plošné zatížení) elektrické vlastnosti (antistatické nebo vodivé) akustické vlastnosti anti-seismické vlastnosti Požární odolnost Evropský technický výbor CNE TC127/WG17 připravuje speciální normu pro požární odolnost zvýšených přístupných podlah. V současné době v Itálii platí jako norma vyhláška ministerstva vnitra č. 91 z roku 1991, která se týká zkoušek požární odolnosti stavebních hmota konstrukcí, nebo norma UNI 7678/ISO 834. Po uveřejnění výše uvedené vyhlášky bylo provedeno několik zkoušek ve výzkumném středisku požárních služeb v Římě i v jiných laboratořích a byly získány příslušné úřední certifikáty. V návaznosti na vyhlášku č. 91 byly

16 vydány další vyhlášky a nařízení, aby se vyjasnily tyto debaty. Bylo stanoveno, že zkoušky musí zahrnovat následující části: mechanická pevnost (R) celistvost = průchod kouře a plamene (E) tepelná izolace (I) Tyto tři vlastnosti se musí zkoušet současně. Systém přístupných podlah lze klasifikovat jako REI 15, 30, 45, 60 a 90 v závislosti na použitých materiálech jádra a krytiny. Graf 1. - Průběh požární zkoušky Obr.5 Porovnání požární odolnosti DTD a CTD deska A = dřevotřísková deska deska B = cementotřísková deska CETRIS (požární odolnost min.) V peci se simuluje požár pod podlahou. Teplota se zvyšuje podle normované křivky C. Měří se průměrná povrchová teplota podlahové desky a jakmile překročí 150 C, zaznamená se čas uplynulý od zapnutí pece. Během tohoto měření musí být zachována jak stabilita, tak celistvost. Na výše uvedeném obrázku deska A" překročila teplotní mez (150 C) už po 15 minutách, zatímco deska B" po 47 minutách. Zvuková izolace a komfort Chůzí po zvýšené podlaze vzniká hluk, jehož intenzita se může měnit v závislosti na následujících faktorech: hmotnost a tuhost desek krycí vrstva desek vlastnosti nosné konstrukce a příslušných vložek Takto vytvářený hluk se pak přenáší přes nosnou desku do prostoru pod ní (normalizovaná zkušební metoda ISO).

17 Obr.6 Schéma zvukové zkoušky a) v této situaci je kročejový hluk slyšet v dolním prostoru. Útlum hluku je značný. b) zatímco v této situaci je kročejový hluk slyšet ve stejném prostoru. Úroveň hluku je mírně vyšší, než u tradiční podlahy. Tento rozdíl lze snížit pečlivým návrhem a volbou vhodných materiálů. Mechanická odolnost Mechanickou odolností se myslí schopnost podlahy nést s průhybem určité pracovní zatížení. Současná situace v normách CEN/TC 323 Zvýšené přístupné podlahy" vydává evropskou normu pren 12825, týkající se zvýšené podlahy. Pokud jde o Itálii, UNI - stavební komise GL13 - SC4 na základě doporučení Sdružení výrobců zvýšených podlah vypracovala normy UNI 10465, UNI 10466, UNI 10467, UNI , UNI , UNI , UNI a UNI , týkající se zvýšené podlahy. Tyto normy byly publikovány během roku 1995 a jsou nyní k dispozici. Norma UNI stanoví následující 4 různé třídy zatížení: třída 1 : 2 kn (~ 200 kg) lehké zatížení třída 2 : 3 kn (~ 300 kg) střední zatížení třída 3 : 4,5 kn (~ 450 kg) těžké zatížení třída 4 : zvláštní zatížení, definuje se ve fázi projektu, v každém případě >4,5 kn (>450 kg)

18 Současný stav Kromě zatřídění podle UNI se v dnešní době údaje o mechanické odolnosti zvýšené podlahy vyjadřují dvěma parametry: únosnost při soustředěném zatížení únosnost při plošném zatížení (není zahrnuta v nových UNI normách ani v návrhu cen) Hodnoty odolnosti se vyjadřují podle průhybu podlahy při stanovených hodnotách zatížení během užití. Referenční hodnota je normálně 2,5 mm a vztahuje se na míru komfortu, kterou má podlaha skýtat při chůzi. Orientačně lze uvažovat s volbou následujících soustředěných zatížení: kanceláře ~ 2 kn (přibližně třída 1 UNI 10466) výpočetní střediska ~ 3 kn (přibližně třída 2 UNI 10466) velíny ~ 4,5-5 kn (přibližně třída 3 UNI 10466) Je třeba pamatovat na to, že: v kancelářích mohou být umístěny těžké předměty (trezory, archívy atd) některé projekty vyžadují vyšší mechanickou odolnost, kolem 500 kg soustředěného zatížení Obr.7 Schéma zkoušky mechanické odolnosti Zkoušky mechanické odolnosti Dané pracovní zatížení se aplikuje na modul zvýšené podlahy pomocí hydraulického zařízení, přitom se měří celkový průhyb modulu axiálně k vlastnímu zatížení. Průhyb má být < 2,5 mm. Váha se obvykle zvyšuje, dokud deska nepraskne. Poměr mezi zatížením, kdy deska praskne a pracovním zatížením udává bezpečnostní faktor, který podle nových norem a navrhovaných norem má být > 2.

19 6.3 Plovoucí podlaha IZOCET Suchá podlahová konstrukce IZOCET patří do kategorie lehkých plovoucích podlah. Je složena z izolační vrstvy (desky IZOPLAT) a roznášecí vrstvy (2 desky CETRIS tl. 12 mm) vzájemně sešroubované. Podlaha IZOCET je určena do prostor s maximálním užitným zatížením 300 kg/m 2. Obr.8 Schéma skladby plovoucí podlahy IZOCET Únosnost podlahy IZOCET byla stanovena experimentálně a vychází z požadavku na rovinatost povrchu a mezní stlačení podlahy. Z dosažených výsledků vyplývá, že rozhodující pro navrhování podlah IZOCET je soustředěné zatížení. Maximální přípustné soustředěné zatížení pro dodržení mezního průhybu 1,5 mm je 4,0 kn. Maximální přípustné rovnoměrné zatížení bylo stanoveno na 6,0 kn. Tloušťka Přibližná Přibližná desky hmotnost hmotnost Počet desek Plocha desek desky na podložce na podložce mm kg/m 2 kg/ks ks m 2 12 horní 17 13, ,7 12 spodní 17 13, ,7 Tab.4 Hmotnostní údaje pro balení desek cetris

20 Posouzení únosnosti podlahy pro lokální zatížení: w dl, ref = g L. w dl / g m < w ml kde značí: WdL re f - skutečné stlačení konstrukce w dl - stlačení podlahy zjištěné v rámci experimentu (viz graf) w ml - přípustné stlačení konstrukce, w ml = 1,5 mm nebo w ml = 0,05.t 0 (t 0 -tloušťka izolace IZOPLAT) g L - součinitel spolehlivosti zatížení, g L = 1,5 g m - součinitel podmínek působení zkušebního tělesa, g m = 3,0 Graf 2. Průhyb při bodovém zatížení

21 Zvukově izolační vlastnosti Akustické vlastnosti suché podlahy IZOCET byly stanoveny laboratorní metodou dle ČSN EN ISO 140-3, ČSN EN ISO na normalizované stropní desce (železobetonová stropní konstrukce ti. 120 mm). Z hlediska kvality kročejového útlumu lze podlahu IZOCET využít na nosných konstrukcích o plošné hmotnosti m 300 kg/m 2 nebo na stropních konstrukcích bez akustických požadavků. Skladba podlahy Index vzduchové Index hladiny normalizovaného neprůzvučnosti Rw kročejového hluku L nw IZOCET SP db 54 db IZOCET SP db 52 db Tab.5 Zvukově izolační vlastnosti podlahy IZOCET Tepelně izolační vlastnosti Tepelně izolační vlastnosti plovoucí podlahy IZOCET jsou charakterizovány především vlastnostmi desek IZOPLAT. Deska IZOPLAT CETRIS Podlaha IZOCET SP 45 IZOCET SP 65 Součinitel tepelné vodivosti U 0,05 W/mK 0,277 W/mK Tepelný odpor R 0,49 m 2 K/W 0,89 m 2 K/W Tab.6 Tepelně izolační vlastnosti podlahy IZOCET 6.5 Plovoucí podlaha NOPCET Suchá podlahová konstrukce NOPCET patří do kategorie lehkých plovoucích podlah určených pro vlhké podklady. Podlahová konstrukce se skládá z roznášecí a izolační vrstvy. Roznášecí vrstva je tvořena podlahovou deskou CETRIS PDB tl. 16 mm, nebo 2 vrstvami desek CETRIS tl. 12 mm. Nopová profilovaná fólie umožňuje vyrovnání tlaků vlhkosti, odvod vlhkosti, vodních par a plynů z podkladu. Ve skladbě s měkčenou pěnovou fólií tlumí přenos kročejového hluku na konstrukci a zvyšuje pružnost podlahy.

22 Únosnost podlahy Únosnost celé podlahy NOPCET vychází především z únosnosti profilované fólie. Většina výrobců udává minimální hodnotu pevnosti v tlaku 200 kn, při návrhu podlahy je třeba počítat s působením soustředěného zatížení. Suchá podlahová konstrukce NOPCET 16 je určena do prostor s normovým zatížením max. 2,0 kn, NOPCET 24 je určena do prostor s normovým zatížením max. 3,0 kn. Při navrhování suchých podlahových konstrukcí je třeba počítat s dovolenými průhyby a je nutné uvažovat s únosností podkladu. Suchá podlahová konstrukce NOPCET není vhodná do prostor s větším normovým zatížením než je předepsáno pro tento typ podlahy a do trvale vlhkých prostor jako jsou sauny, prádelny, sprchy aj. Zvukově izolační vlastnosti Vzhledem k užití podlahy NOPCET (vlhké prostory- převážně suterénní, nebo přízemní nepod-sklepené) není kladen zvýšený požadavek na kročejový útlum podlahy. Zvukově izolační vlastnosti plovoucí podlahy NOPCET jsou charakterizovány především vlastnostmi a tloušťkou měkčené pěnové fólie. Index útlumu L dw je při užití fólie tl. 5 mm je 20 db (tento údaj je informativní a závisí na konkrétním typu a tloušťce fólie). Při zvýšeném požadavku na zvukovou izolaci (kročejový útlum) je možno ve skladbě podlahy (pouze varianta NOPCET 24) nahradit měkčenou pěnovou fólii jednou nebo dvěma vrstvami izolačních desek IZOPLAT, (dostaneme takto skladbu podlahy IZOCET na profilované fólii). Uvedené hodnoty v tabulce vychází z akustických vlastností suché podlahy IZOCET (stanoveny laboratorní metodou dle ČSN EN ISO 140-3, ČSN EN ISO na normalizované železobetonové stropní konstrukce tl. 120 mm). Skladba podlahy Index vzduchové Index hladiny normalizovaného neprůzvučnosti Rw kročejového hluku L nw NOPCET 24 + jedna vrstva IZOCET 58 db 54 db NOPCET 24 + dvě vrstvy IZOPLAT 59 db 52 db Tab.7 zvukově izolační vlastnosti podlahy NOPCET

23 Tepelně izolační vlastnosti Samotná skladba podlahy NOPCET nemá výrazné tepelně izolační vlastnosti. Při zvýšeném požadavku na tepelnou izolaci je možno ve skladbě podlahy (pouze varianta NOPCET 24) nahradit měkčenou pěnovou fólii jednou nebo dvěma vrstvami izolačních desek IZOPLAT (dostaneme takto skladbu podlahy IZOCET na profilované fólii). Deska Součinitel tepelné vodivosti U IZOPLAT 0,05 W/mK CETRIS 0,277 W/mK měkčená PE fólie 0,04 W/mK Podlaha Tepelný odpor R NOPCET 24 + jedna vrstva IZOPLAT 0,49 m 2 K/W NOPCET 24 + dvě vrstvy IZOPLAT 0,89 m 2 K/W Tab.8 - Tepelně izolační vlastnosti podlahy NOPCET CETRIS PD a CETRIS PDB pokládané na nosníky nebo rošt Podlahová vrstva z cementotřískovýeh desek CETRIS PD a CETRIS PDB přenáší zatížení vyvozené na podlahu do nosné konstrukce stropu. Podlaha může být uložena na nosnících (jednosměrné podepření) nebo na roštu (obousměrné podepření). Nosníky mohou být vytvořeny z dřevěných trámků, ocelových nosníků, plechových profilů, apod. Cementotřískové desky CETRIS PD a CETRIS PDB uložené na nosném podkladu se používají pro sanaci nášlapných podlahových vrstev, kde nejsou závady na vlastní nosné konstrukci, ale našlápne vrstvy jsou vzhledem k délce užívání a fyzickému opotřebení či zanedbané údržbě poškozené. Používají se například při sanaci starých dřevěných podlah. Podlahová deska CETRIS PD (CETRIS PDB) je tedy celoplošně podepřena a nemá žádnou nosnou funkci, zajišťuje pouze kvalitní plochu pro pokládání finální našlápne vrstvy. Pro toto řešení postačí deska CETRIS PD (CETRIS PDB) tloušťky 16 mm. Zátěžové tabulky Statický výpočet únosnosti podlahových desek CETRIS PD a CETRIS PDB byl proveden pro uložení desek na nosnících (jednosměrné uložení) nebo na roštu (obousměrné uložení). Rošt má rozteče nosníků v obou směrech stejné (čtvercová pole). Spolupůsobení desek CETRIS PD (CETRIS PDB) je zajištěno spojem na pero a drážku a jeho slepením. Výpočet je zpracován za předpokladu pružného chování materiálu a při respektování následujících mechanicko-fyzikálních vlastností: pevnost v tahu za ohybu σ = min. 9 MPa

24 modul pružnosti E = min MPa objemová hmotnost ρ = 1400 kg/m 3 Při stanovení únosnosti byl započítán vliv vlastní tíhy desky. Maximální normálová napětí v krajních vláknech nepřesáhnou 3,6 Mpa (je dosaženo 2,5 násobné bezpečnosti). Maximální pružný průhyb desky od provozního zatížení včetně vlastní tíhy nepřesáhne 1/300 rozpětí. Při dodržení technologického postupu kladení (především spojení obou vrstev) je možno při navrhování tohoto typu podlahy vycházet ze statického výpočtu únosnosti pro podlahové desky CETRIS. Spolupůsobení vrstev desek CETRIS je nutno zajistit vzájemným spřažením - sešroubováním, popřípadě snýtováním (max. vzdálenost spojovacích prostředků v podélném a příčném směru je 300 mm). Pokud je dokonale zajištěno spolupůsobení obou vrstev, pak celková únosnost podlahy složené ze dvou vrstev je rovna únosnosti podlahy z jedné vrstvy podlahových desek CETRIS PD (CETRIS PDB) slepených v peru a v drážce o stejné celkové tloušťce, ponížené z bezpečnostních důvodů o 25 %. Maximální užité napětí v MPa pro nejčastější použití (podlaha ze dvou sešroubovaných vrstev desek CETRIS uložené na jednosměrném roštu) Rozpětí Skladba konstrukce ( tl. + tl. v mm ) ( m ) ,35 1,29 1,56 1,86 2,19 2,54 0,40 1,20 1,45 1,73 2,03 2,36 0,45 1,12 1,36 1,62 1,91 2,21 0,50 1,06 1,29 1,53 1,80 2,09 0,55 1,01 1,22 1,46 1,71 1,99 0,60 0,93 1,16 1,39 1,63 1,90 0,65 0,88 1,14 1,36 1,60 1,85 Tab.9 Max. užité napětí v MPa pro podlahy s jednosměrnými rošty

25 Zatížení při jednostranném uložení nosníků Graf.3 Únosnost podlahy PD a PDB s jednostranným uložením nosníků Zatížení při oboustranném uložení nosníků Graf.4 Únosnost podlahy PD a PDB s oboustranným uložením nosníků

26 6.6 Zásady připevňování podlah Podlahové desky cetris PD a cetris PDB se připevňují k podkladu šroubováním. Takto lze navzájem spojit jednotlivé vrstvy mezi sebou (systém IZOCET, NOPCET). Sponkování nebo ruční přibíjení hřebíky není doporučeno. Pro spojení vruty jsou doporučeny samořezné vruty se zápustnou hlavou opatřenou břity pro zahloubení s dvojchodým závitem. Pro stanovení délky vrutu platí zásada, že do podkladu (nosníku) by měla zasahovat část vrutu minimálně 20 mm (dřevěný masív), respektive 10 mm (ocelové profily). Pro spojování desek cetris nejsou vhodné samořezné vruty používané pro sádrokartonářské účely a hřebíky. U podlahových dílců kladených na polštáře je třeba dbát na to, aby byly spáry nejméně v jednom směru podloženy. V případě jednosměrných nosníků pokládáme cetris PD a cetris PDB delší stranou kolmo k nosníkům (spojitý nosník). U podlahových dílců kladených na prkennou podlahu se desky kladou křížem na směr původní prkenné podlahy. ( Interní materiály firmy CIDEM a.s. ) Obr.9 Způsob připevňování cetris desek Typ desky a b c Tloušťka desky (mm) (mm) (mm) (mm) Desky cetris pro systémy plovoucích podlah tl. 12 mm Horní vrstva desek je předvrtána ve výrobě Cetris PD (PDB) tl. 16, 18, 20, max. 621 >25 <50 Cetris PD (PDB) tl. 26, max. 621 >25 <50 Tab.10 Připevnění cetris desek podlahové konstrukce

27 6.7 Dilatační spáry při pokládání podlahových desek cetris Jednou z vlastností výrobků, které obsahují dřevní hmotu jsou rozměrové změny při změnách vlhkosti ovzduší - roztažnost a smrštění. Toto se týká i desek cetris a při aplikacích je nutno s touto vlastností počítat. U podlahových konstrukcí se desky cetris kladou na sraz a dilatační spára se vynáší okolo stěn v šířce 15 mm. Dilatační spáry rozdělují plochu podlahy na menší pole. Dilatační spáry prochází od povrchu až po izolaci, popř. až po nosnou konstrukci. Dilatační spáry je nutno provést: u velkoplošných podlah, pokud je velikost podlahy víc než 6 x 6 m při změně tloušťky a druhu podlahy, při náhlé změně půdorysu aj. u svislých konstrukcí - stěn, sloupů u dveřních prahů Úprava dilatačních spár (styk stěna/podlaha) při pokládání podlahové krytiny je řešena rohovníkem z PVC, kobercem dřevěnou krajovou lištou (u dřevěné podlahoviny) systémovými profily Schlüter Konstrukce dilatačních spár Poměr šířky k hloubce spáry je 1:1, u větších šířek 2:3. Dilatační spáry připravené k zaplnění musí být suché, zbavené prachu. Lepší přilnavost lze zajistit penetrováním boků spáry předepsaným primárním nátěrem (popřípadě naředěným tmelem), poté je nutno vyčkat až nátěr dokonale zaschne. Hlavní zásadou pro správnou funkčnost dilatační spáry je vyloučení třístranného přilnutí ve spáře, které je příčinou nerovnoměrného namáhání pružné výplně a posléze jeho odtrhávání od boků spáry. Tomu se dá zabránit vložením kluzné vložky na dno spáry - polyetylenové pásky, u hlubších spár vložením provazce. Výsledkem je přilnutí pružné hmoty jen na protilehlých stranách a tím rovnoměrné namáhání výplně - žvýkáčkový efekt". ( Interní materiály firmy CIDEM a.s. ) Správně: Špatně: Obr.10 - oddělení tmelu ode Obr.11 - třístranné přilnutí tmelu dna spáry kluznou podložkou v dilatační spáře

28 Obr.12 - Plošné spáry a jejich zaplnění dilatační pružnou hmotou Obr.13 - Plošné spáry vyplněné schlüter profilem Obr.14 - Spáry plocha a stěna Obr.15 - Spáry plocha a stěna vyplněná zaplněná pružnou hmotou speciálním dilatačním profilem schlüter

29 7 FASÁDNÍ SYSTÉMY CETRIS Fasádní odvětrané systémy s cementotřískovými deskami CETRIS jsou jednou z možností využití desek CETRIS ve stavebnictví pro ochranu obvodových konstrukcí před účinky povětrnosti. Tyto systémy lze použít jak pro novostavby, tak rekonstrukce rodinných i bytových domů, administrativních, občanských, průmyslových a zemědělských objektů. Funkční a elegantní provětrávané fasády z desek CETRIS splňují vysoké požadavky na kvalitu, estetiku, funkčnost a životnost. Fasádní odvětraný systém může být doplněn tepelnou izolací. Popis fasádního systému: Odvětraná fasáda je nedílnou součástí obvodové konstrukce a proto se musí konstrukce posuzovat jako celek z hlediska statického, v případě dodatečného zateplení i tepelně technického. Nosná konstrukce - zajišťuje vložení tepelné izolace a upevnění fasádního obkladu k nosné stěně objektu Tepelná izolace - vrstva tepelně izolačního materiálu připevněna k vnějšímu líci obvodové konstrukce objektu Fasádní obklad - chrání nosnou konstrukci a tepelnou izolaci před a udrží tak tepelnou izolaci a zeď dokonale suchou Výhody odvětraných fasád CETRIS Tepelná izolace v zimě - optimální návrh tloušťky tepelné izolace ve spojení s odvětranou vzduchovou vrstvou zajistí minimální spotřebu tepelné energie na vytápění domu Tepelná izolace v létě - tepelný útlum fasády sníží v létě přehřívání interiéru způsobené slunečním zářením Zavěšená fasáda - zavěšená fasáda účinně chrání před přímými účinky povětrnosti a udrží tak tepelnou izolaci a zeď dokonale suchou Difúze vodní páry - odvětraná fasáda příznivě ovlivňuje difúzi vodních par v konstrukci a umožňuje tak optimální vlhkostní režim jak ve zdi tak i v tepelné izolaci, popř. umožňuje vysušování zdi. Komínový efekt proudícího vzduchu mezi vnitřním pláštěm a tepelnou izolací zajišťuje neustálý odvod vodních par

30 Zvuková izolace - tepelná izolace z minerálního vlákna působí také jako izolace zvuková a rozhodujícím způsobem přispívá k ochraně před vnějším hlukem Fasádní obklad - obkladový prvek z desek CETRIS je prvek mnoha možností kombinace rozměrů, tvarů, povrchů a barev zajistí dokonalé ztvárnění požadavků na architekturu fasády Systém eliminuje případné nerovnosti stávající zdi Je umožněna snadná výměna jednotlivých prvků fasády Konstrukce jsou prováděny suchým způsobem montáže, čímž je umožněno provádět práce po celý rok Fasádní odvětrané systémy CETRIS na nosné konstrukci jsou systémy, které spolu se stávající nosnou konstrukcí vytvoří novou obvodovou konstrukci, která plně vyhovuje všem funkčním, tepelně technickým, statickým a architektonickým požadavkům při zachování dostatečné životnosti. Navíc poskytují teplo a sucho a jsou tak základem pro pohodu bydlení. 8 Požární bezpečnost stavebních konstrukcí Požadavky na stavby a výrobky v nich zabudované týkající se požární bezpečnosti stavebních konstrukcí jsou stanoveny kodexem požárních norem. Tyto normy se dělí na čtyři skupiny: normy projektové (požadavky na řešení staveb z hlediska požární bezpečnosti) normy zkušební (definující způsob zkoušení a prokazování požadovaných vlastností) normy hodnotové (požárně technické vlastnosti vybraných konstrukcí a hmot) normy předmětové (těch. podmínky požárně bezpečnostních zařízení)

31 8.1 Požární vlastnosti stavební hmoty - hořlavost, šíření plamene Hořlavost stavební hmoty Dle ČSN Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot" se zjišťuje, jak stavební hmota přispívá k intenzitě požáru. Stavební hmoty se podle této normy zařazují do stupňů: A...nehořlavé B...nesnadno hořlavé C1...těžce hořlavé C2...středně hořlavé C3...lehce hořlavé Norma obsahuje dvě rozdílné metodiky a to jak pro stavební hmoty nezpěňující (hodnotící koeficient Q), tak pro hodnocení materiálů intumescentních (úbytek hmotnosti). Deska CETRIS byla dle této normy zařazena do třídy A - nehořlavá (Q < 10 - viz. Protokol č. H - 10/Ve ) Tato zkušební norma byla zrušena ke dni , platnost výsledků podle této normy je do Cementotřísková deska je klasifikována (zatříděna) i dle dalších národních norem: dle DIN 4102 (Zulasung Z ) do třídy B1 - schwer entflambar (těžce vzplanutelný) dle PN-B-02874:1996 (Protokol č. NP- 595/02/JF) - klasifikace nezápalný Index šíření plamene Dle ČSN Stanovení rychlosti šíření plamene po povrchu stavebních hmot" se určuje hodnota indexu šíření plamene i S, což je charakteristika, vyjadřující rychlost šíření plamene v čase za přesně definovaných podmínek zkoušky. Index šíření plamene i S byl stanoven u cementotřískové desky CETRIS s nátěrem Denasil (Protokol č ), s fasádní omítkou Bayosan (Záznam o zkoušce č. Z ), s disperzní omítkou Rudicolor (Záznam o zkoušce č. Z ) - vždy s výsledkem i S = 0.

32 8.2 Klasifikace stavebních výrobků do eurotříd podle reakce na oheň V současné době probíhá v zemích EU intenzivní tvorba harmonizovaných technických norem požární bezpečnosti staveb jako základ pro realizaci základních požadavků tzv. CPD směrnice. Hlavním cílem této směrnice je harmonizovat národní legislativu zemí EU tak, aby pro stavby byly používány pouze výrobky, které by splňovaly ze základních požadavků též následující požadavky požární bezpečnosti: zachování nosnosti a stability konstrukcí po určitou dobu, omezení vzniku a šíření požáru a jeho zplodin uvnitř stavby omezení šíření požáru mimo stavbu možnost evakuace osob a zvířat umožnění bezpečného zásahu požárních a záchranných jednotek Závažnou součástí harmonizovaných evropských norem je nový klasifikační systém stavebních hmot (výrobků) podle jejich předpokládané třídy reakce na oheň, tzv. euro třídy a nové související zkušební normy EN. Nový klasifikační systém získal právní rámec publikací v Ústředním věstníku EU. Byl kompletován a implementován jako norma EN , přijata v ČR v roce Odstraňuje v dané oblasti principiální rozdíly v národních systémech zemí EU, jako závažnou překážku ve vzájemném obchodu. Další jeho výhodou je přesnější hodnocení stavebních výrobků. Podle nových zkušebních norem se těsněji blíží výsledkům velkorozměrových zkoušek, tj. chování při reálném požáru. Zkušební metody pro potřebu klasifikace, klasifikační kritéria, nové euro třídy : Klimatizovaný zkušební vzorek se odzkouší postupy podle příslušných zkušebních norem, naměřené výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech, výsledky zkoušek jsou porovnány s příslušnými klasifikačními kritérii a výsledek je zapracován do protokolu o zatřídění stavebního výrobku do euro třídy. Pro klasifikaci stavebních výrobků podle jejich reakce na oheň jsou využívány výsledky zkoušek podle následujících evropských norem:

33 ČSN EN ISO 1182:2002 Zkouška nehořlavosti Pomocí této zkoušky budou určovány výrobky, které nebudou přispívat nebo budou přispívat pouze nevýznamně k požáru, a to bez ohledu na způsob jejich použití v praxi. Zkouška se používá společně se zkouškou podle EN ISO 1716 pro klasifikaci stavebních výrobků do tříd A1, A2, A1 f l a A2 f l. ČSNEN ISO 1716:2002 Stanovení spalného tepla" Pomocí této zkoušky se stanoví maximální množství tepla uvolněného při úplném shoření výrobku, a to bez ohledu na způsob jeho použití v praxi. Zkouška se používá společně se zkouškou podle EN ISO 1182 pro klasifikaci stavebních výrobků do tříd A1, A2, A1 f l a A2 f l. EIM 13823:2002 Zkouška jednotlivým hořícím předmětem" (dále jen SBI) Pomocí této zkoušky se hodnotí příspěvek výrobku k rozvoji požáru, je-li vystaven tepelnému účinku odpovídajícímu jednotlivému hořícímu předmětu umístěnému v rohu místnosti v blízkosti zkoušeného výrobku. Zkouška se používá pro klasifikaci do tříd A2, B, C a D. Za zvláštních podmínek kombinace složek nehomogenního výrobku je využitelná taktéž pro klasifikaci do třídy A1. EN ISO :2002 Zkouška zápalnosti malým zdrojem plamene" (dále jen zkouška zápalnosti) Touto zkouškou se stanoví zápalnost výrobku při působení malého plamene. Zkouška se používá pro klasifikaci do tříd B, C a D, E, B fl, C fl, D f, a E fl. EN ISO : 2002 "Stanovení chování podlahových krytin při hoření užitím zdroje sálavého tepla" (dále jen zkouška radiačním panelem) Touto zkouškou se stanoví kritický tepelný tok, pod kterým se již plameny po vodorovném povrchu nešíří. Zkouška se používá pro klasifikaci do tříd A2 fi, B f l, C f l a D f l. Nehořlavost a spalné teplo jsou materiálové charakteristiky a jsou tedy nezávislé na způsobu použití stavebního výrobku v praxi.

34 9 Stěnové systémy Nosná konstrukce Nosná konstrukce tvoří rám sestavený z dřevěných svislých sloupků rozměru 120 x 100 mm a vodorovných trámků rozměru 120 x 50 mm, spojených vzájemně vruty. Hranolky mohou být z vysušeného smrkového řeziva (vlhkost 18 %, třída pevnosti min. S II), alternativně lze užít i slepené řezivo. Dřevěné hranolky jsou kotveny do rámu (zdiva) pomocí ocelových hmoždinek v rozteči 625 mm, spára mezi profily a zdivem je vyplněna tmelem. Osová vzdálenost svislých vnitřních dřevěných sloupků nepřesahuje hodnotu 625 mm. Skladba konstrukce Konstrukce je asymetricky opláštěná: Z venkovní strany jednou vrstvou cementotřískové desky CETRIS tloušťky 14 mm. Horizontální přesazení desek je min. 400 mm. Pro kotvení desek CETRIS jsou užity samopřezné, samovrtné vruty se zápustnou hlavou opatřenou frézkami pro zapuštění do desky, rozměr vrutu 4,2 x 35 mm. Mezi deskami jsou vynechány spáry o minimální šířce 5 mm. Výplň spař, přetmelení obvodu stěny a hlaviček vrutů je provedeno tmelem. Z vnitřní strany jednou vrstvou sádrokartonové desky tloušťky 12,5 mm. Horizontální přesazení desek je min. 400 mm. Pro kotvení desek jsou užity samopřezné, samovrtné vruty se zápustnou hlavou TN 4,2 x 35 mm. Osazení desek je nutné tak, aby spára mezi deskami byla minimální. Přespárování spár a přetmelení hlaviček vrutů je provedeno hmotou Uniflott. Prostor mezi sloupky rámu je vyplněn minerální plstí tl. minimálně 120 mm. Obecné zásady pro montáž protipožárních stěn na dřevěné kostře Uvedené zásady platí pro provedení nosného dřevěného rámu a pro kotvení desky CETRIS. Maximální rozteče šroubů kotvících desky CETRIS na dřevěné sloupky nesmí být u protipožární stěny větší než 200 mm (vruty u hran), respektive 400 mm (v ploše) a vzdáleny méně než 25 mm od hrany desky. Max. rozteč hmoždinek pro kotvení dřevěných hranolků nesmí být větší než 625 mm. Maximální vzdálenost svislého dřevěného sloupku nesmí být větší než 625 mm. Profil 120 x 100 mm je minimální a je nutno jej staticky posoudit.

35 Dilatační spáry a veškeré styky se zdivem a rohové spoje musí být vždy zatmeleny žáruvzdorným tmelem DEXAFLAMM-R. Tmel musí být vpraven nejméně do hloubky 5 mm. Plochy dřevěných hranolků přiléhající k podlaze i stropu nebo zdivu musí být podtmeleny protipožárním tmelem DEXAFLAMM-R. Polohu minerální plsti, která nevyplňuje celý prostor vzduchové mezery je nutné zajistit, například pomocí nalepovacích trnů. Veškeré otvory v požární obvodové stěně musí být požárně utěsněny ucpávkami nebo jiným způsobem podle projektu. Instalace uvnitř příček (rozvody vody, elektro atd.) musí být požárně ošetřeny minerální plstí, v opačném případě by mohlo dojít ke snížení požární odolnosti stěny. 10. Stropní systémy Na základě které jsou zde uvedené, lze aplikovat desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí: samostatný požární podhled, tepelná expozice (požár) zespodu. V tomto případě je požární odolnost určena přímo výsledkem ze zkoušky požární odolnosti. podhled pod stropní (střešní) konstrukcí, tepelná expozice (požár) zespodu. Při tomto způsobu užití je výsledná požární odolnost celé složené konstrukce rovna součtu požární odolnosti stropní (střešní) konstrukce a ochranného podhledu z desek CETRIS. S ohledem na znění protokolů je nutno dodržovat i technologii montáže podhledů a veškeré montážní postupy, které byly při přípravě vzorků použity a ověřeny. Podhledové konstrukce mohou být jakéhokoliv rozměru za předpokladu, že vzdálenost mezi závěsnými zařízeními se nezvětší a že se odpovídajícím způsobem zvětší opatření pro roztažení. Výsledky zkoušek platí pro dutiny jakékoliv výšky. V konečném důsledku to znamená, že navržené spojovací prvky, jejich vzdálenosti a umístění na konstrukci a další detaily jsou závazné a musí být dodrženy, aby bylo možno na konstrukci vztahovat výše uvedené atesty. Konstrukce byly na vytypovaných vzorcích průkazně zkoušeny státem akreditovanou zkus. laboratoří PAVÚS - Veselí n. L. v různé skladbě a na základě výsledků těchto zkoušek byly zkušebnou vydány protokoly o zkouškách požární odolnosti č. Pr , č. Pr Tyto zprávy, spolu s některými dalšími zkouškami z předchozích let, sloužily jako podklad pro PAVUS a.s. Praha (ing. Karpaš CSc, ing. Bauma CSc), který pak zpracoval

36 rozšířené aplikace a potřebné dimenzační tabulky zobecňující zjištěné výsledky pro výše uvedený rozsah použití v rámci závěrečného znaleckého posudku. Důležité upozornění: Veškeré údaje platí pro podmínky a namáhání vodorovných konstrukcí za požáru, ve smyslu platného znění ČSN EN Výsledky zkoušek požární odolnosti a zásady pro provádění z nich vyplývající hodnotí pouze otázky požárně technických vlastností konstrukce a jejich odolnost v průběhu požáru. Z tohoto důvodu jsou uváděny osové vzdálenosti a typy CD profilů a dalších prvků, které vyhověly při zkouškách. Ty je však nutno uvažovat jako nepřekročitelné mezní hodnoty. Je třeba důrazně upozornit, že při dimenzování požárních podhledů je nutno samostatně posoudit i statické požadavky na konstrukci a nosnou konstrukci upravit podle skutečného namáhání ve vztahu k hmotnosti desek CETRIS. Požární podhled pod stropní (střešní) konstrukcí Požární podhledy uvedené v předchozí kapitole při dodržení předpisů lze užít i pod stropními (střešními) konstrukcemi. Přičtením požární odolnosti podhledu k vlastní požární odolnosti chráněné stropní (střešní) konstrukce dostáváme výslednou hodnotu požární odolnosti celé sestavy strop (střecha) + podhled. Hodnoty platí pro všechny druhy stropních (střešních) konstrukcí - betonové, ocelové, spřažené ocelobetonové a dřevěné. Pro posouzení vlastní požární odolnosti stropní (střešní) konstrukce se užívají dimenzační tabulky uvedené v následujících předpisech: ČSN P ENV Navrhování dřevěných konstrukcí-část 1.2: Navrhování na účinky požáru ČSN Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN P ENV Navrhování betonových konstrukcí-část 1.2: Navrhování na účinky požáru ČSN P ENV Navrhování ocelových konstrukcí-část 1.2: Navrhování na účinky požáru ČSN P ENV Navrhování ocelobetonových konstrukcí-část 1.2: Navrhování na účinky požáru Pro snadnější orientaci se jednotlivým nejčastějším případům, zejména v oblasti dřevěných a ocelových stropních (střešních) konstrukcí budeme věnovat podrobněji v následujících kapitolách. Stanovení požární odolnosti betonových stropních (střešních) konstrukcí není zde řešeno pro obecně vysokou hodnotu požární odolnosti (ochrana

37 betonových konstrukcí je vyžadována minimálně), pokud je zapotřebí stanovit tuto hodnotu, lze užít podkladů v ČSN , ČSN P ENV Požární podhled pod dřevěnou konstrukcí Při posuzování požární odolnosti dřevěné stropní (střešní) konstrukce by se měla hodnotit celá skladba konstrukce, to znamená včetně vrstev nad záklopem (povály) např. izolace, násyp, podlahová nášlapná krytina (střešní krytina), které také přispívají svou měrou k celkové celistvosti konstrukce. Pro zjednodušení tohoto postupu se ale požární odolnost dřevěného stropu střechy (trámová konstrukce se záklopem) stanoví jako menší z hodnot požární odolnosti nosného trámu (stropnice) a požární odolnosti záklopu z prken nebo fošen. Pro stanovení požární odolnosti dřevěných stropů se užívá následující tabulka. Požární odolnost dřevěných nosných prvků (převzato z ČSN ) NÁZEV PRVKU, PROVEDENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST V MINUTÁCH Dřevěné nosníky (stropnice) namáhané na ohyb, nechráněné ze tří stran : a) min. šířka 100mm, min výška 140 mm 25 b) min. šířka 120mm, min výška 160 mm 30 c) min. šířka 140mm, min výška 200 mm 40 d) min. šířka 180mm, min výška 260 mm 50 Tab.11 Požární odolnost dřevěných nosných prvků Poznámka : požární odolnost dřevěných nosníků je stanovena pro nosníky z plných dřevěných průřezů, s předpokládaným užitím měkkého dřeva (smrk, borovice, jedle) třídy I,II Protože však tloušťka záklopu není v běžných případech nijak velká, bude to vždy záklop, který bude o požární odolnosti celé dřevěné stropní (střešní) konstrukce rozhodovat. Důležité u záklopu je samotné provedení - o celistvosti záklopu rozhodují spoje prken, posouzení v místě plné tloušťky se provádí pouze v případě přelištování všech spár. V tomto podkladu jsou uvedeny hodnoty požární odolnosti pro nejčastější případy (s minimální požární odolností stropní - střešní konstrukce), celá problematika je řešena v ČSN a ČSN PENV

38 Požární odolnost dřevěného záklopu (dle ČSN P ENV ) Tloušťka záklopu Požární odolnost (porušení prken) v minutách při provedení spoje prkenného záklopu (mm) Prkna na sráz Na polodrážku Na pero a drážku přelištování spár 20 4,4 6,7 8,9 18,2 25 6,2 9,3 12,4 27,1 30 8,2 12,2 16,3 36, ,3 15,4 20,6 47, ,6 18,9 25,2 58,9 Tab.12 požární odolnost dřevěného záklopu

39 11. Diskuse Cementotřískové desky zaznamenaly značný pokrok ve výrobě, od prvních typů kdy se do cementu začaly přimíchávat dřevené třísky což vedlo k výrobě aglomerovaných desek. Dále vývoj nastal v roce 1940, kdy se přešlo na výrobu desek s velmi dlouhými vlákny. Následovně se ve Švédsku začalo do cementovláknitých desek přidávat třísky. První desky dnešního typu byly vyrobeny až roku V České republice byla zahájena výroba v roce 1991 firmou CIDEM Hranice a.s. a součastné době se firma stala největším výrobcem v Evropě. Desky jsou vyráběny z dřevní hmoty, cementu a hydratačních přísad a jejich následným slisováním do požadovaného tvaru. K přednostem, které slučují výhodné sloučení cementu a dřeva, patří menší hmotnost oproti tradičním cementovláknitým deskám, jejich pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, mrazům a plísním, čímž se řadí před stěpkocementové nebo sádrokartonové desky. Mezi přednosti patří ekologičnost neobsahují formaldehyd a jsou tak hygienicky nezávadné. Odolnost proti ohni je podle ČSN zařazena jako A-nehořlavá, mají vyšší odolnost vůči vlhkosti, nebobtnavost je max. 1,5% za 24 hodin, zvuková izolace vzduchová neprůzvučnost je db, mrazuvzdornost, odolnost vůči hmyzu, pružnost modul pružnosti větší než 4500 MPa a snadná opracovatelnost. Díky daným vlastnostem a nově vznikajícím technologiím se desky cetris stále více uplatňují v dřevostavbách, ale i celém stavebním odvětví. Použitím cetris desek pro podlahové systémy dosáhneme velmi rychlého a levného zlepšení akustických a tepelně izolačních vlastností jak na již zabudované podlahové konstrukci, tak i u nové konstrukce. Zvyšuje se tím jejich protipožární odolnost a vše probíhá bez mokrých procesů. Uplatňuje se v novostavbách, půdních vestavbách, sanacích a rekonstrukcí staveb, kancelářských, správních nebo školních místností apod. Podlahové systémy jsou schopny vyrovnat různé výškové úrovně a kombinovat jednotlivé systémy dle potřeby ( zatížení ). Zdvojené podlahy cetris nesite, sloužící ke snadné instalaci komunikačních kabelů, často nacházejí uplatnění v kancelářích, laboratořích, administrativních a komunikačních objektech. Plovoucí podlahy izocet, které patří do kategorie lehkých plovoucích podlah, se využívají v prostorách s maximálním zatížením 300kg/m 2. Plovoucí podlaha nocept, řazená do kategorie lehkých plovoucích podlah určených pro velké podklady, je kladena na nopovou profilovanou fólii umožňující odvod vlhkosti, vodních par a plynů z podkladu.

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ CETRIS BASIC CETRIS PLUS * Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 PLATNOST OD 1.5.2012 Tloušťka desky CETRIS BASIC Kč/m 2 Základní cena* Parametry balení CETRIS

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 12 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 email: penta@penta.ji.cz www.penta.ji.cz Akce : Centralizace v nemocnici Karlovy Vary - aktualizace Dokumentace pro provádění stavby

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Nehořlavé a protipožární desky Grenamat možnosti a projektování Obklady únikových cest Shromažďovací prostory Akustika a design v interiéru

Nehořlavé a protipožární desky Grenamat možnosti a projektování Obklady únikových cest Shromažďovací prostory Akustika a design v interiéru Nehořlavé a protipožární desky Grenamat možnosti a projektování Obklady únikových cest Shromažďovací prostory Akustika a design v interiéru nehořlavé a protipožární desky Únikové cesty a shromažďovací

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10.

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10. PRODUKTOVÝ KATALOG OBSAH Ytong, Ytong Multipor, Silka 4 NOVINKA Přesné tvárnice 6 NOVINKA Přesné příčkovky 8 NOVINKA Obloukové segmenty 10 Nosné překlady 12 Ytong U-profily 14 UPA profil armovaný nenosný

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Kompletní program Stav srpen 2014 2 Obsah Oblasti využití Podlahové systémy 4 Dřevostavby 6 Vlhké prostory 8 Systémy pro exteriér 10 Suchá výstavba 12 Modernizace a

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Výměna podlahy tělocvičny Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová 698806 Kraj: Pardubický Obec: Moravská Třebová Ulice: J. K. Tyla Parc.č.:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

Základní funkce a požadavky

Základní funkce a požadavky PODLAHY Základní funkce a požadavky Podlahy jsou jedno nebo vícevrstvé konstrukce uložené na vrchní ploše podkladu (stropní konstrukce apod.) za účelem dosažení žádoucích technických vlastností podle požadovaného

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

TECHNICKÉ LISTY Obsah

TECHNICKÉ LISTY Obsah TECHNICKÉ LISTY Obsah UNIROL PROFI...2 Isover UNIROLL - CLASSIC...3 Orsil ORSIK...4 Isover DOMO COMFORT...5 Orsil ORSET...6 Isover DOMO...7 Orsil ORSTROP...8 Isover RIO...9 Orsil TRAM... 10 TWIN UD...

Více

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 16 db Tloušťka stěny:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 15 Technický standard dodávek členů ČKLOP 15.1 Legislativní a normové požadavky na dodávané konstrukce Konstrukce vyráběné členy ČKLOP musí splňovat především tyto legislativní předpisy: Zákon č. 22/1997

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

S čím se setkáte při zateplení

S čím se setkáte při zateplení S čím se setkáte při zateplení S čím se setkáte při zateplení Jeho součás7 je i řešení - úpravy podkladů - vzhledu ploch - akusbckého komfortu - ochrany před požárem S čím se setkáte při zateplení Bytový

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY 6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Konstrukční deska RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA IZOLACE PODLAH A STROPŮ vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007)

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI 2 Tabulka 1 : tloušťky desek používané na obvodové pláště dřevostaveb vlastnost VLASTNOSTI DESEK

Více

CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY

CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY Střešní a obkladová krytina Onduline je vhodná pro použití na domy, chaty, zahradní domky, garážová stání, altánky, kůlny, přístřešky technických zařízení apod. Pokládka

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

PAMA KATALOG ZEMĚDĚLCI.... není nic lehčího

PAMA KATALOG ZEMĚDĚLCI.... není nic lehčího KATALOG ZEMĚDĚLCI... není nic lehčího OBSAH: SKLOLAMINÁTOVÉ DESKY ELYONDA SKLOLAMINÁTOVÉ KRYTINY A TEPELNÉ IZOLACE ELYONDA Lehká, sklolaminátová, samozhášivá krytina s nejlepšími technickými parametry

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí Dipl.- Ing. Jaroslav Benák Historie sádrovláknitých desek FERMACELL Použití v Evropě více než 38 let Použití v ČR více než

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE... Obsah Obsah... 3 1. Stavební systém DURISOL a jeho vlastnosti... 4 2. POPIS VÝROBKŮ... 5 2.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ... 6 2.1.1. VÝROBKY PRO VYTVÁŘENÍ STĚN... 6 DESKY DURISOL... 6 DESKY DURISOL S

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PODLAHY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel Finish tmel na sádrokartony Pouze pro interiéry k vyrovnání nerovností na stěnách, k opravám starých a popraskaných omítek, hladkého betonu a k finálnímu tmelení sádrokartonových desek. Je určen k úpravě

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma!

Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma! Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma! Obsah 1 2 3 4 5 6 Oblasti použití 5 Referenční objekt - rodinný dům 6 EGGER OSB 4 TOP na stěně 8 EGGER OSB 4 TOP na střeše 8 EGGER OSB 4 TOP

Více

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 Obsah 1 Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 2 Mnohostranné použití ověřené aplikace 4 3 Přesvědčivé vlastnosti technická data certifikáty

Více