VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ"

Transkript

1 j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (II.etapa) Číslo smlouvy objednatele: SNPCS 2233 / 213 Číslo zakázky zhotovitele: Z25 Praha říjen 213

2 Stavba: Lokalita: Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (II. etapa) Hřensko, km 1,595 až 3,243 Rekapitulace stavebních objektů Stavební objekt cena bez DPH DPH 21% cena včetně DPH [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] SO 1 Dynamické bariéry A7 až A9, km 1,595-1,939 Základní rozpočtové náklady Vedlejší a ostatní náklady CELKEM SO 1 Dynamické bariéry A7 až A9, km 1,595-1,939 SO 2 Dynamické bariéry A1 až A12, km 1,939-2,41 Základní rozpočtové náklady Vedlejší a ostatní náklady CELKEM SO 2 Dynamické bariéry A1 až A12, km 1,939-2,41 SO 3 Dynamické bariéry A13 až A16, km 2,41-2,863 Základní rozpočtové náklady Vedlejší a ostatní náklady CELKEM SO 3 Dynamické bariéry A13 až A16, km 2,41-2,863 SO 4 Dynamické bariéry B5, A17, A18, C1; km 2,863-3,243 Základní rozpočtové náklady Vedlejší a ostatní náklady CELKEM SO 4 Dynamické bariéry B5, A17, A18, C1; km 2,863-3,243 CELKEM ZA STAVBU Název uchazeče (firma/fo) : v / dne Zpracoval : Podpis oprávněné osoby:

3 SOUPIS PRACÍ Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (II.etapa) Rozpočet JKSO Objekt SKP SO 1 Dynamické bariéry A7 až A9; km 1,595-1,939 Měrná jednotka m2 Stavba Počet jednotek 887 Hřensko Náklady na m.j. Projektant ARCADIS CZ a.s. Typ rozpočtu Vyhl.23/212 Zpracovatel projektu Objednatel Zhotovitel Mgr. Petr Olišar, Ing. Milan Novák ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko Zakázkové číslo Z25 Rozpočtoval Mgr. Petr Olišar, Ing. Milan Novák Počet listů 4 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Vedlejší a ostatní náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Ztížené výrobní podmínky Kompletační činnost Mimostaveništní doprava R M práce celkem Provozní vlivy N M dodávky celkem Zabezpečení staveniště (oplocení) v délce 7 m Přípravné a dokončovací práce, projednání a povolení ZRN celkem záborů, 24+4 hod. Pronájmy dočasných záborů a plochy centrálního ZS v Děčíně Loubí Vytyčení stávajících inženýrských sítí, 25 m Geodetické vytyčení hranice staveniště, dynamických HZS bariér a zřízení vytyčovací sítě, body Dopravně inženýrská opatření Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu Dokumentace skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné podobě Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné a současně v elektronické podobě Propagační opatření- informační tabule, dodávka, montáž, 1 ks Propagační opatření - trvalá pamětní deska, dodávka, montáž, 1 ks ZRN+HZS Vedlejší a ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Vedlejší a ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21, % DPH 21, % Základ pro DPH, % DPH, % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Poznámka : Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností URS Praha a.s. a individuálního popisu. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně k dispozici na Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni projektové dokumentace a vyhlášce č.23/212 Sb. V soupisu je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tzn.mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

4 Stavba: Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (II.etapa) Rozpočet: Objekt: SO 1 Dynamické bariéry A7 až A9; km 1,595-1,939 Hřensko Název vedlejších nákladů Kč % Základna Kč Zařízení staveniště Ztížené výrobní podmínky Kompletační činnost Mimostaveništní doprava Provozní vlivy Zabezpečení staveniště (oplocení) v délce 7 m Přípravné a dokončovací práce, projednání a povolení záborů, 24+4 hod. Pronájmy dočasných záborů a plochy centrálního ZS v Děčíně Loubí,,,,,,,, Vytyčení stávajících inženýrských sítí, 25 m Geodetické vytyčení hranice staveniště, dynamických bariér a zřízení vytyčovací sítě, body Dopravně inženýrská opatření Vedlejší neuvedené CELKEM VEDLEJŠÍ NÁKLADY,,,, OSTATNÍ NÁKLADY Název ostatních nákladů Kč % Základna Kč Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu Dokumentace skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné podobě Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné a současně v elektronické podobě Propagační opatření- informační tabule, dodávka, montáž, 1 ks Propagační opatření - trvalá pamětní deska, dodávka, montáž, 1 ks Ostatní neuvedené CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY,,,,,, Poznámka: Výši vedlejších a ostatních nákladů si určí uchazeč buď sazbou v Kč (1.sloupec), nebo procentní sazbou a velikostí základny (2. a 3.sloupec).

5 Stavba: Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (II.etapa) Rozpočet: Objekt: SO 1 Dynamické bariéry A7 až A9; km 1,595-1,939 Hřensko REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Funkční díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Příprava staveniště, Kč 2 Dočasné konstrukce, Kč 3 Dynamické bariéry, Kč CELKEM OBJEKT, Kč

6 SO 1 Dynamické bariéry A7 až A9; km 1,595-1,939 Poř. Díl 1 Příprava staveniště Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru do 1 mm, při ploše do 1 m2 m ,, (délka bariér tj délka úseků pro okrajové kotvy a jejich počet tj. 12 x 5 X 1 m šíře ) + (délka lanových traverzů tj. 5 m + délka úseků mezi bariérami tj x šíře 5 m) = x 6 % = m2, určeno zahrnuje i případné odstranění akumulací starých zetlelých větví, vč. přesunu do 5 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6, výkres D Kácení stromů listnatých D kmene do 3 mm kus 12,, skácené dřeviny v trase bariér tj skácené dřeviny v přístupových cestách tj. = 12 ks, určeno stávající pokácené stromy vč. transportu do 5 m a rozřezání, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Kácení stromů listnatých D kmene do 5 mm kus 6,, skácené dřeviny v trase bariér tj stávající pokácené stromy vč. transportu do 5 m a rozřezání, DPS, část D., kapitola skácené dřeviny v přístupových cestách tj. = 6 Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 ks, určeno Kácení stromů listnatých D kmene do 7 mm kus 2,, skácené dřeviny v trase bariér tj stávající pokácené stromy vč. transportu do 5 m a rozřezání, DPS, část D., kapitola skácené dřeviny v přístupových cestách tj. = 2 Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do,3 m kus 41,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. = 41 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do,4 m kus 1,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. = 1 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do,5 m kus 19,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. 7 = 19 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do,7 m kus 8,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. 1 = 8 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do,9 m kus 2,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. = 2 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do 1,2 m kus 3,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. = 3 ks, určeno Odřezání pařezů do 3 mm kus 3,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. = 3 ks, určeno Odřezání pařezů do 5 mm kus 4,, pařezy v trase bariér tj pařezy v přístupových cestách tj. = 4 ks, určeno Odřezání pařezů do 7 mm kus 4,, pařezy v trase bariér tj = 4 ks, určeno Odstranění lesní hrabanky včetně rozhození mimo čištěnou plochu m2 28,2, půdorysné rozměry patek tj.,8 x,5 x počet sloupků se založením typu A tj. ( ) + délky trasy bariér s odkopem tj. ( ) x šíře 1 m = 28,2 m Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1 m3 m3 5,9, rozměry výkopu pro založení patek tj. (,8 x,5 x,2) x počet založení typu A tj. ( ) + odkopávky v jednotlivých trasách bariér tj. ( +,9 + 2,75) = 5,9 m3, určeno vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 odříznutí stávajících pařezů vč. přesunu do 5 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 odříznutí stávajících pařezů vč. přesunu do 5 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 odříznutí stávajících pařezů vč. přesunu do 5 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 odstranění hrabanky s v místech odkopu pro patky a v místech odkopů pro trasu DB včetně přemístění a rozhození hrabanky do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 9, str. 7, odst. 14 na str. 8 a odst. 16, str.9 výkop mezi sloupky a pro patky sloupků, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 9, str. 7 odst. 14 na str. 8 a odst. 16, str Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř.5 m3 9,81, dolamování v jednotlivých trasách bariér tj.,3 + 3,53 + 6,25 = 9,81 m3, určeno skalní výchozy a kameny v odkopech v trase bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 9, str. 7, odst. 14 na str. 8 a odst. 16, str.9

7 Poř Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 5 mm v hornině tř. 5 m3 2,2, kameny v trase bariéry tj. 1 + rozměry záseku pro patky sloupku tj.,8 x,5 x hloubka,3 x počet založení typu B jednotlivých bariér tj = 2,2 m3, určeno odlámání skalních výchozů či balvanů na povrchu v trase bariér a odtěžení skalní horniny pod patkou při založení typu B, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 1, str. 7 a odst. 14 na str R pol. Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1-4 hl. do 3 m m3 2,47, odkopávky tj. rozměry výkopu pro patky A,8 x přemístění rubaniny tř. 1-4 jeřábem z bariéry A 7, DPS, část D., kapitola Technické,5 x,2 x počet tj. 3 + výkopek + vrtný výnos řešení, odst. 13, str. 6 a odst. 6 na str. 6, kapitola Deponie a zábory, odst. 1, str. 12 = 2,47 m3 19 R pol. Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1-4 hl. do 7 m m3 1,37, odkopávky tj. rozměry výkopu pro patky A,8 x,5 x,2 x počet tj.( ) + výkopek tj. (,9 + 2,75) + vrtný výnos = 1,37 m3 2 R pol. Svislé přemístění výkopku z horniny tř.5-7 hl. do 3 m m3,15, dolamování tj. rozměry záseku patky B,8 x,5 x,2 x počet tj. 1 + dolamování,3 =,15 m3 přemístění rubaniny tř. 1-4 lanovým dopravníkem nebo výtahy z bariéry A 8 a A9, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7, kapitola Deponie a zábory, odst. 1, str. 12 přemístění rubaniny tř. 5-7 jeřábem z bariéry A 7, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7, kapitola Deponie a zábory, odst. 1, str R pol. Svislé přemístění výkopku z horniny tř.5-7 hl. do 7 m m3 11,86, dolamování tj. rozměry záseku patky B,8 x,5 přemístění rubaniny tř. 5-7 lanovým dopravníkem nebo výtahy z bariéry A 8 a A 9, x,2 x počet tj. (5 + 4) + dolamování 3, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7, kapitola Deponie a zábory, 6,25 = 11,86 m3 odst. 1, str Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem z hor. tř.1-4, do 1 m m3 12,84, odkopávky a vrtná jádra:5, x,177 = 12,84 m Příplatek za KD 1 m (třída 1-4) m3 49,4, počet založení A tj. 3 x rozměry základové patky tj. (,8 x,5 x,2)) + vrtný výnos tj. (,177 x 126) + odkopávka v trase bariéry A 7 tj. m3 x vzdálenost 3 m - 1 m = 49,4 m3 přemístění rubaniny tř. 1-4 včetně výnosu z vrtů, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7 příplatek za přemístění rubaniny tř. 1-4 do vzdálenosti 3 m (bariéra A 7), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Příplatek za KD 1 m (třída 1-4) m ,42, počet založení A tj. 6 x rozměry výkopu pro patku tj. (,8 x,5 x,2) + vrtný výnos tj. příplatek za přemístění rubaniny tř. 1-4 do vzdálenosti 5 m (bariéra A 8), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str.7 (,177 x 192) + odkopávka v trase bariéry A 8 tj.,9 m3 x vzdálenost 5 m - 1 m = 2 341,42 m Příplatek za KD 1 m (třída 1-4) m ,6, počet založení A tj. 9 x rozměry výkopu pro patku tj. (,8 x,5 x,2) + vrtný výnos tj. příplatek za přemístění rubaniny tř. 1-4 do vzdálenosti 41 m (bariéra A 9), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str.7 (,177 x 12) + odkopávka v trase bariéry A 9 tj. 2,75 m3 x vzdálenost 41 m - 1 m = 2 237,6 m Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem z hor. tř.5-7, do 1 m m3 12,1, 9,81 + 2,2 = 12,1 m3 přemístění rubaniny tř. 5-7, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Příplatek za KD 1 m (třída 5-7) m3 3,, počet založení B tj. 1 x rozměry záseku pro patku tj. (,8 x,5 x,3) + dolamování v trase bariéry A 7 tj.,3 m3 x vzdálenost 3 m - 1 m = 3 m3 příplatek za přemístění rubaniny tř. 5-7 do vzdálenosti 3 m (bariéra A7), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Příplatek za KD 1 m (třída 5-7) m ,7, počet založení B tj. 5 x rozměry záseku pro patku tj. (,8 x,5 x,3) + dolamování v trase bariéry A 8 tj. 3, m3 x vzdálenost 5 m - 1 m = 2 513,7 m3 příplatek za přemístění rubaniny tř. 5-7 do vzdálenosti 5 m (bariéra A 8), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Příplatek za KD 1 m (třída 5-7) m ,, počet založení B tj. 4 x rozměry záseku pro patku tj. (,8 x,5 x,3) + dolamování v trase bariéry A 9 tj. 6,25 m3 x vzdálenost 41 m - 1 m = m3 příplatek za přemístění rubaniny tř. 5-7 do vzdálenosti 41 m (bariéra A 9), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů, listnatých do 3 mm do 1 m kus 41,, viz pokácení stromů postupné tj. 41 ks další přesun nad 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů, listnatých do 5 mm do 1 m kus 2,, viz pokácení stromů postupné tj = 2 ks další přesun nad 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů, listnatých do 7 mm do 1 m kus 8,, viz pokácení stromů postupné tj.8 ks další přesun nad 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů, listnatých do 9 mm do 1 m kus 2,, viz pokácení stromů postupné tj. 2 ks další přesun nad 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6

8 Poř. 34 R pol. Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů, listnatých do 1 2 mm do 1 m kus 3,, viz pokácení stromů postupné tj. 3 ks další přesun nad 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Specifikace Lano ocelové šestipramenné 114 drátů holé 157 MPa D 14 mm m 592,, viz následující položka specifikace následující položky Osazení dočasných zábran lanových m 592,, ( ) x 4 kusy x délka lana 2 m = 592 m 37 Specifikace Svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm kus 1 184,, ( ) x 4 kusy x počet na lano 4 ks = ks Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 51,33, 12,84 x obj.hm. 1,8 + 12,1 x obj. hm. 1,933+ odpady tj. 5 = 51,33 t zalanování nakácených a trvale uložených dřevin, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 5-6 specifikace předchozí položky naložení a odvoz k recyklaci, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7 a odpadů na skládku DPS, část D, kapitola Technické řešení, odst. 21. str Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 231,92, příplatek za dalších 24 km odvoz k recyklaci, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 46,33, 51,33-5 = 46,33 t poplatek za uložení v recyklačním centru DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 5,, 5 t odpady na skládku Orlík poplatek za skládku, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 21, str. 9 celkem za Díl 1 Příprava staveniště, Díl 2 Dočasné konstrukce Trn z betonářské oceli, prm do 2 mm, délky do 3 m (včetně zahnutí) včetně zainjektování kus 279,, počet polí plotu u jednotlivých bariér tj. ( ) x 3 ks = 279 ks Trn z betonářské oceli, prm do 32 mm, délky do 3 m (s navařenými 3 maticemi) kus 12,, délka plotu tj. 279 m / 3 m + 1 ks navíc za každý souvislý úsek tj. 9 ks = 12 ks 44 Specifikace Drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m 36,, 12 x 3 = 36 m specifikace k následující položce kotvení výplní záchytného plotu do terénu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5, výkres D a D sloupek lehkého záchytného plotu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5, výkres D a D Osazení napínacího drátu na oplocení ve sklonu svahu přes 15 m 36,, 12 sloupků x délka drátu 3 m = 36 m připevnění GTX na lehký záchytný plot, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5, výkres D Vrty přenosnými vrtacími kladivy, prm do 56 mm, do úklonu 9, v hornině IV m 411,3, (78 x 1,2 m) + (12 x 1,2 m) + (279 x,7 m) = 411,3 m vrty pro sloupky, trny s okem a trny záchytného plotu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str R pol. Betonářská tyč min.pr. 25 mm, dl.1,2 m, ocel R155 s kovaným okem kus 78,, (12 / 2) + (počet sekcí tj. 9 ks x 3 ks) = 78 ks kotvení záchytného plotu do svahu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5, výkres D Injektování vzestupné do,6 MPa hod 35,7, ( ) / 1 = 35,7 hod aplikace cementové zálivky pro ocelové trny, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str Specifikace Cement portlandský směsný CEM II/B-M (V-LL) 32.5 R bal. t 1,52, 279 x (délka vrtu tj.,7 m x objem cem. směsi na metr tj.3 l) + (78 x (délka vrtu tj. 1,2 m x objem cem. směsi na metr tj. 3 l) x koeficient spotřeby cementu na 1 l směsi tj.1,17 / 1 l x rezerva 1,5 = 1,52 t 5 Specifikace Ocelová síť dvouzákrutová, prm oka 6 x 8 cm, prm drátu 2,2 mm, vč spojovacího materiálu m ,, počet polí plotu tj x délka pole 3,5 m x 2 m šíře pásu = m Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2, m přes 15 sklonu svahu m 279,, délka chráněného úseku tj = 279 m 52 R pol. Lano ocelové šestipramenné 114 drátů holé 157 MPa D 14 mm m 1 472,4, (279 x 3 lana) + (78 x 5 m) x 2% rezerva na přehyby a nerovnosti = 1 472,4 m2 53 R pol. Svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm kus 42,, (78 x 4 ks) + (3 lana x počet okrajů tj. 24 x 2 ks) = 42 ks specifikace k předešlé položce specifikace k následující položce, výkres D montáž lehkého záchytného plotu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5, výkres D , D a D ocelové lano plotu, ø 1 mm, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5, výkres D lanové svorky pro lehký záchytný plot, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5, výkres D Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 2 g/m2 m2 678,, (279 x 2 m šíře pásu) + (3 m2 x 4 ks) = 678 m2 geotextilie k připevnění na lehký záchytný plot, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5 a ke zřízení clon z geotextilie, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 12, str. 7, výkres D Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 56,, délka pracovních podlah tj. ( ) x výška sítě 2 m = 56 m2, určeno v délce všech bariér a přístupových cest mezi nimi, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m ,, 56 x (365 + (3 * 9)) = m2 dle harmonogramu stavby 21 měsíců, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5

9 Poř Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 56,, 56 m2 DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 21, str Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2, m m 279,, 279 m demontáž lehkého záchytného plotu po dokončení stavby, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 21, str Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 3 kg/m2 š do 1,5 m v do 1 m m2 1 12,, (délka pracovních podlah tj. ( )+ délka podlahy a všech konstrukcí pro vrtání kotev bariér,dps, část D., kapitola délka pracovních podlah o výšce do 4 m tj. m Technické řešení, odst. 7, str. 7, výkres D a D délka 2 m úseků podlah pro vrtání kotev mimo hlavní linie chodníku tj. (počet okrajových kotev a kotev sloupků v bariérách tj x délka 2 m) x výška 2 m = 1 12 m Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 1 m za první a ZKD den použití m ,, 1 12 x (365 + (3 x 9)) = m2 dle harmonogramu stavby 21 měsíců, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 7, str Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 3 kg/m2 š do 1,5 m v do 1 m m2 1 12,, 1 12 m2 dle harmonogramu stavby, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 17 a 21, str Agreg. Ochrana obrubníku a vozovky bm 28,, součet délek zařízení stavenišť ZS 1 tj = 28 m ochrana vozovky a obrubníku vozovky v zařízeních stavenišť DPS, část D., kapitola Deponie a zábory, odst. 2, str R pol. Pomocné práce autojeřábu (bariéra A7) hod 4,, 5 dní x 8 hodin = 4 hodin Dle harmonogramu stavby, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 6, str. 6, kapitola Deponie a zábory, odst. 1, str. 12, výkres D Agreg. Zřízení dočasného dopravního lanového traverzu pro přesun materiálu, včetně montáže, pronájmu, údržby a demontáže Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 7,8288, bm 5,, 5 m, určeno lanový dopravník, nosnost 6 kg, s vyloučením dopravy osob, do sklonu 45, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 6, str. 6 celkem za Díl 2 Dočasné konstrukce, Díl 3 Dynamické bariéry 66 Agreg. Dynamická bariéra, pro energii 5 kj, výška 3 m m2 262,, (3 x (3 x 1)) + (7 x (3 x 8)) + 4) = 262 m2 výplň polí dynamické bariéry (viz příloha D ) včetně výplní roklí, její sloupky, lanové či tyčové kotvy, základové desky, lana, sítě proti propadu jemné frakce, absorbéry, doplňkové a deviační kotvy atd. - ucelená dodávka výrobce bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 15, str. 8, odst. 16 a 18, str Agreg. Dynamická bariéra, pro energii 1 kj, výška 4 m m2 457,, ((4 x (4 x 1)) + (1 x (4 x 11)) + (4 x (4 x 12)) + ( ))) = 457 m2 výplň polí dynamické bariéry (viz příloha D ) včetně výplní roklí, její sloupky, lanové či tyčové kotvy, základové desky, lana, sítě proti propadu jemné frakce, absorbéry, doplňkové a deviační kotvy atd. - ucelená dodávka výrobce bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 15, str. 8, odst. 16 a 18, str Agreg. Dynamická bariéra, pro energii 2 kj, výška 5 m m2 168,, ((1 x (5 x 1)) + (2 x (5 x 9)) + ( ))) = 168 m2 výplň polí dynamické bariéry (viz příloha D ) včetně výplní roklí, její sloupky, lanové či tyčové kotvy, základové desky, lana, sítě proti propadu jemné frakce, absorbéry, doplňkové a deviační kotvy atd. - ucelená dodávka výrobce bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 15, str. 8, odst. 16 a 18, str Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 32 mm, délky do 3 m kus 52,, počet sloupků sloupků s dvěmi trny tj. 24 x zavrtávací (samozávrtné) kotevní tyče pro fixaci ocelových základových desek počet trnů tj. 2 ks + počet sloupků s čtyřmi trny dynamických bariér včetně matice a vrtací korunky, délka 2 a 3 m, DPS, část D., tj. 1 x počet trnů tj. 4 ks = 52 ks kapitola Technické řešení, odst. 15 na str. 8, výkres D Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 32 mm, délky do 5 m kus 12,, počet sloupků s čtyřmi trny tj. 3 ks x počet trnů tj. 4 ks = 12 ks Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45 st. hl. do 25 m hor. IV m 182,, počet 4m vrtů tj. 12 x 4 m + počet 3 m vrtů tj. 3 x 3 m + počet 2 m vrtů tj. 22 = 182 m Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45 st. hl. do 25 m hor. IV m 438,, součty vrtů za jednotlivé bariéry tj = 438 m Základové patky z betonu tř. C 25/3 m3 2,24, objem patky tj. (,8 x,5 x,2) x počet sloupků bariéry tj. ( ) = 2,24 m Bednění základových patek - zřízení m2 9,36, plocha bednění tj.,2 x (,8+,8+,5+,5) x počet založení typu A tj. ( ) = 9,36 m2 zavrtávací (samozávrtné) kotevní tyče pro fixaci ocelových základových desek dynamických bariér včetně matice a vrtací korunky, délka 4 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, tabulka č. 1, str. 8 a odst. 15, str. 8, výkres D vrty do 56 mm pro ocelové zavrtávací tyče, DPS, část D., kapitola Technické řešení, tabulka č. 1 na str. 8, odst.14, str.8 vrty do 156 mm pro mikropiloty a kotevní prvky dynamických bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, tabulka č. 1 na str. 8, odst.12, str.7 betonáž základových patek sloupků dynamické bariéry, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 14, str. 8, výkres D bednění základových patek sloupků dynamické bariéry, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 14, str. 8

10 Poř Bednění základových patek - odstranění m2 9,36, dtto odbednění základových patek sloupků dynamické bariéry, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 15, str Výztuž základ.patek z KARI sítí t,7, (součet založení typu A tj / 12 ks betonáž základových patek sloupků dynamické bariéry, DPS, část D., kapitola výztuží na 1 síť o velikosti 2 x 3 m o váze 47,4 kg Technické řešení, odst.14, str. 8 =,7 t Zřízení trubkových mikropilot, svislé, část hladká, prm.do 15 mm m 59,, počet sloupků se založením typu A na bariérách x délky MP tj. (13 x 3) + (5 x 4) = 59 m 78 Specifikace Trubka ocelová bezešvá hladká kruhová D89 tl 1 mm m 59,, dtto specifikace k předešlé položce Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do,6 MPa, hod 5,8, (počet trnů tj / 5) + (počet kotev bariér vč. MP tj. 114 / 3) = 5,8 hod včetně dodání a výroby cementové zálivky a veškerých úprav po injektáži, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst.12 a 13, str. 7, tabulka č. 1, str. 8, výkres D injektáž ocelových trnů pro fixaci ocelových základových desek, mikropilot a kotev dynamických bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení,odst. 13 na str. 7, odst. 15, str. 8 8 Specifikace Cement portlandský směsný CEM II/B-M (V-LL) 32.5 R bal. t 12,93, (metráž vrtů do 15 mm v bariérách bez MP tj. specifikace k předešlé položce ( ) x objem cem. směsi na 1 m vrtu tj. 18 l ) + metráž vrtů do 56 mm v bariérách tj. ( ) x objem cem. směsi na metr tj. 3 l) x koeficient spotřeby cementu na 1 l směsi tj.1,17 / 1 l rezerva 1,5 = 12,93 t Injektážní trubky z PVC hladké, vnitřní D do 5 mm hladké bez kohoutku m 438,, délka vrtů prm do 156 mm = 438 m injekční potrubí, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 13 na str Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 5 až 63 mm hladké bez kohoutku m 16,, počet trnů k fixaci ocelových desek tj x délka tj.,25 m = 16 m průchodky skrz základové patky, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 14 a 15 na str. 8, výkres D Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 2 m 14,, počet vrtů v jednotlivých bariérách tj. ( ochranná pažnice při vrtání (ztracená), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4) - počet založení typu B tj x délka 12, str. 7 pažnice 1 m = 14 m Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x m2 67,91, (plocha vyčnívající části tyče tj. cca,15 m2 x antikorozní nátěr ocelových trnů, vyčnívajících ze základových patek a sloupků součet počtu trnů tj. ( ) + počet sloupků bariéry zelenou barvou, DPS, část D., kapitola Technické řešení,odst. 19, str. 9 x výška sloupků pro bariéry tj. (4 x 5) + (11 x 4) + (13 x 3) x plocha sloupku na 1 m tj.,65 = 67,91 m Přesun hmot pro montované zdi a valy t 15,9555, celkem za Díl 3 Dynamické bariéry,

11 Rozpočet JKSO Objekt SKP SO 2 Dynamické bariéry A1 až A12; km 1,939-2,41 Měrná jednotka m2 Stavba Počet jednotek Hřensko Náklady na m.j. Projektant ARCADIS CZ a.s. Typ rozpočtu Vyhl.23/212 Zpracovatel projektu Objednatel Zhotovitel Mgr. Petr Olišar, Ing. Milan Novák ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko Zakázkové číslo Z25 Rozpočtoval Mgr. Petr Olišar, Ing. Milan Novák Počet listů 4 Základní rozpočtové náklady SOUPIS PRACÍ Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (II.etapa) ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Vedlejší a ostatní náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Ztížené výrobní podmínky Kompletační činnost Mimostaveništní doprava R M práce celkem Provozní vlivy N M dodávky celkem Zabezpečení staveniště (oplocení) v délce 4 m Přípravné a dokončovací práce, projednání a povolení ZRN celkem záborů, 24+4 hod. Pronájmy dočasných záborů a plochy centrálního ZS v Děčíně Loubí Vytyčení stávajících inženýrských sítí, 14 m Geodetické vytyčení hranice staveniště, dynamických bariér HZS a zřízení vytyčovací sítě, bodů Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu Dokumentace skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné podobě Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné a současně v elektronické podobě ZRN+HZS Vedlejší a ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Vedlejší a ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21, % DPH 21, % Základ pro DPH, % DPH, % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Poznámka : Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností URS Praha a.s. a individuálního popisu. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně k dispozici na Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni projektové dokumentace a vyhlášce č.23/212 Sb. V soupisu je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tzn.mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

12 Stavba: Objekt: Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (II.etapa) SO 2 Dynamické bariéry A1 až A12; km 1,939-2,41 Rozpočet: Hřensko Název vedlejších nákladů Kč % Základna Kč Zařízení staveniště Ztížené výrobní podmínky Kompletační činnost Mimostaveništní doprava Provozní vlivy Zabezpečení staveniště (oplocení) v délce 4 m Přípravné a dokončovací práce, projednání a povolení záborů, 24+4 hod. Pronájmy dočasných záborů a plochy centrálního ZS v Děčíně Loubí,,,,,,,, Vytyčení stávajících inženýrských sítí, 14 m Geodetické vytyčení hranice staveniště, dynamických bariér a zřízení vytyčovací sítě, bodů Vedlejší neuvedené CELKEM VEDLEJŠÍ NÁKLADY,,, OSTATNÍ NÁKLADY Název ostatních nákladů Kč % Základna Kč Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu Dokumentace skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné podobě Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné a současně v elektronické podobě Ostatní neuvedené CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY,,,, Poznámka: Výši vedlejších a ostatních nákladů si určí uchazeč na základě prohlídky staveniště bud sazbou v Kč (1.sloupec), nebo procentní sazbou a velikostí základny (2. a 3.sloupec).

13 Stavba: Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (II.etapa) Rozpočet: Objekt: SO 2 Dynamické bariéry A1 až A12; km 1,939-2,41 Hřensko REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Funkční díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Příprava staveniště, Kč 2 Dočasné konstrukce, Kč 3 Podezdívka, Kč 4 Dynamické bariéry, Kč CELKEM OBJEKT, Kč

14 SO 2 Dynamické bariéry A1 až A12; km 1,939-2,41 Poř. Díl 1 Příprava staveniště Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru do 1 mm, při ploše do 1 m2 m ,, (délka bariér tj délka úseků pro okrajové kotvy a jejich počet tj. 18 x 5 X 1 m šíře ) + (délka lanových traverzů tj délka úseků mezi bariérami tj x šíře 5 m) = x 4 % = m2, určeno zahrnuje i případné odstranění akumulací starých zetlelých větví, vč. přesunu do 5 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6, výkres D Kácení stromů listnatých D kmene do 3 mm kus 16,, skácené dřeviny v trase bariér tj skácené dřeviny v přístupových cestách tj. = 16 ks, určeno Kácení stromů listnatých D kmene do 5 mm kus 25,, skácené dřeviny v trase bariér tj skácené dřeviny v přístupových cestách tj. 4 = 25 ks, určeno stávající pokácené stromy vč. transportu do 5 m a rozřezání, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6 stávající pokácené stromy vč. transportu do 5 m a rozřezání, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Kácení stromů listnatých D kmene do 7 mm kus 1,, skácené dřeviny v trase bariér tj stávající pokácené stromy vč. transportu do 5 m a rozřezání, DPS, část D., kapitola skácené dřeviny v přístupových cestách tj. = 1 Technické řešení, odst. 5, str. 6 ks, určeno Kácení stromů listnatých D kmene do 9 mm kus 2,, skácené dřeviny v trase bariér tj stávající pokácené stromy vč. transportu do 5 m a rozřezání, DPS, část D., kapitola skácené dřeviny v přístupových cestách tj. = 2 Technické řešení, odst. 5, str. 6 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do,3 m kus 111,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. 5 = 111 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do,5 m kus 45,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. 3 = 45 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do,7 m kus 17,, stromy v trase bariér tj stromy v přístupových cestách tj. 4 = 17 ks, určeno Pokácení stromů postupné se spouštěním částí kmene a koruny, D do,9 m kus 2,, stromy v trase bariér tj , určeno Odřezání pařezů do 3 mm kus 4,, pařezy v trase bariér tj = 4 ks, určeno Odřezání pařezů do 5 mm kus 5,, pařezy v trase bariér tj pařezy v přístupových cestách tj. 1 = 5 ks, určeno Odřezání pařezů do 7 mm kus 1,, pařezy v trase bariér tj = 1 ks, určeno Odřezání pařezů do 9 mm kus 7,, pařezy v trase bariér tj = 7 ks, určeno vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6 vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6 vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6 vč. přesunu do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6 odříznutí stávajících pařezů vč. přesunu do 5 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6 odříznutí stávajících pařezů vč. přesunu do 5 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6 odříznutí stávajících pařezů vč. přesunu do 5 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6 odříznutí stávajících pařezů vč. přesunu do 5 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Odstranění lesní hrabanky včetně rozhození mimo čištěnou plochu m2 128,2, půdorysné rozměry patek tj.,8 x,5 x počet sloupků se založením typu A tj. ( ) + odstranění hrabanky s v místech odkopu pro patky a v místech odkopů pro trasu DB včetně přemístění a rozhození hrabanky do 2 m, DPS, část D., kapitola Technické délky trasy bariér s odkopem tj. ( ) x řešení, odst. 9, str. 7 a odst. 15 na str. 8 šíře 1 m = 128,2 m Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1 m3 m3 16,64, rozměry výkopu pro založení patek tj. (,8 x,5 x,2) x počet založení typu A tj. ( ) + odkopávky v jednotlivých trasách bariér tj. (4, ) = 16,64 m3, určeno Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř.5 m3 33,5, dolamování v jednotlivých trasách bariér tj. 6,6 + 17,5 + 9,4 = 33,5 m3, určeno výkop mezi sloupky a pro patky sloupků, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 9, str. 7 a odst. 15 na str. 8 skalní výchozy a kameny v odkopech v trase bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 9, str. 7 a odst. 15 na str. 8

15 Poř Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 5 mm v hornině tř. 5 m3 1,32, skalní výchozy na povrchu v trase barier tj. + rozměry patky sloupku tj.,8 x,5 x hloubka,3 x počet založení typu B jednotlivých bariér tj = 1,32 m3, určeno 18 R pol. Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1-4 hl. do 4 m m3 11,25, odkopávky tj. rozměry výkopu pro patky A,8 x,5 x,2 x počet tj výkopek 4,6 + vrtný výnos = 11,25 m3 odlámání skalních výchozů či balvanů na povrchu v trase bariér a odtěžení skalní horniny pod patkou při založení typu B, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 1, str. 7 a odst. 15 na str. 8 přemístění rubaniny tř. 1-4 lanovým dopravníkem nebo výtahy z bariéry A 1, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7, kapitola Deponie a zábory, odst. 1, str R pol. Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1-4 hl. do 2 m m3 2,91, odkopávky tj. rozměry výkopu pro patky A,8 x přemístění rubaniny tř. 1-4 lanovým dopravníkem nebo výtahy z bariéry A 11,,5 x,2 x počet tj. 3 + výkopek + vrtný výnos DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7, kapitola Deponie a zábory, = 2,91 m3 odst. 1, str Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1-4 hl. do 16 m m3 17,59, odkopávky tj. rozměry výkopu pro patky A,8 x,5 x,2 x počet tj výkopek 9 + vrtný výnos = 17,59 m3 21 R pol. Svislé přemístění výkopku z horniny tř.5-7 hl. do 4 m m3 6,96, dolamování tj. rozměry záseku patky B,8 x,5 x,2 x počet tj. 3 + dolamování 6,6 = 6,96 m3 22 R pol. Svislé přemístění výkopku z horniny tř.5-7 hl. do 2 m m3 18,1, dolamování tj. rozměry záseku patky B,8 x,5 x,2 x počet tj. 5 + dolamování 17,5 = 18,1 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř.5-7 hl. do 16 m m3 9,76, dolamování tj. rozměry záseku patky B,8 x,5 x,2 x počet tj. 3 + dolamování 9,4 = 9,76 m Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem z hor. tř.1-4, do 1 m m3 31,76, odkopávky a vrtná jádra:16, x,177 = 31,76 m3 přemístění rubaniny tř. 1-4 lanovým dopravníkem nebo výtahy z bariéry A 12, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7, kapitola Deponie a zábory, odst. 1, str. 12 přemístění rubaniny tř. 5-7 lanovým dopravníkem nebo výtahy z bariéry A 1, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7, kapitola Deponie a zábory, odst. 1, str. 12 přemístění rubaniny tř. 5-7 lanovým dopravníkem nebo výtahy z bariéry A 11, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7, kapitola Deponie a zábory, odst. 1, str. 12 přemístění rubaniny tř. 5-7 lanovým dopravníkem nebo výtahy z bariéry A 12, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7, kapitola Deponie a zábory, odst. 1, str. 12 přemístění rubaniny tř. 1-4 včetně výnosu z vrtů, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Příplatek za KD 1 m (třída 1-4) m ,8, počet založení A tj. 17 x rozměry základové patky tj. (,8 x,5 x,2)) + vrtný výnos tj. příplatek za přemístění rubaniny tř. 1-4 do vzdálenosti 13 m (bariéra A 1), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7 (,177 x 299) + odkopávka v trase bariéry A 1 tj. 4,6 m3 x vzdálenost 26 m - 1 m = 2 813,8 m Příplatek za KD 1 m (třída 1-4) m3 174,76, počet založení A tj. 3 x rozměry výkopu pro patku tj. (,8 x,5 x,2) + vrtný výnos tj. (,177 x 151) + odkopávka v trase bariéry A 11 tj. m3 x vzdálenost 7 m - 1 m = 174,76 m3 příplatek za přemístění rubaniny tř. 1-4 do vzdálenosti 4 m (bariéra A 11), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Příplatek za KD 1 m (třída 1-4) m ,53, počet založení A tj. 18 x rozměry výkopu pro patku tj. (,8 x,5 x,2) + vrtný výnos tj. (,177 x 44) + odkopávka v trase bariéry A 12 tj. 9 m3 x vzdálenost 17 m - 1 m = 2 814,53 m3 příplatek za přemístění rubaniny tř. 1-4 do vzdálenosti 11 m (bariéra A 12), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem z hor. tř.5-7, do 1 m m3 34,49, 33,5 + 1,32 - materiál na podezdívku tj.,33 = 34,49 přemístění rubaniny tř. 5-7 s odpočtem materiálu pro podezdívky, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Příplatek za KD 1 m (třída 5-7) m3 1 74,, počet založení B tj. 3 x rozměry záseku pro patku tj. (,8 x,5 x,3) + dolamování v trase příplatek za přemístění rubaniny tř. 5-7 do vzdálenosti 13 m (bariéra A1), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7 bariéry A 1 tj. 6,6 m3 x vzdálenost 26 m - 1 m = 1 74 m Příplatek za KD 1 m (třída 5-7) m3 1 86,, počet založení B tj. 5 x rozměry záseku pro patku tj. (,8 x,5 x,3) + dolamování v trase bariéry A 11 tj. 17,5 m3 x vzdálenost 7 m - 1 m = 1 86 m3 příplatek za přemístění rubaniny tř. 5-7 do vzdálenosti 4 m (bariéra A 11), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Příplatek za KD 1 m (třída 5-7) m3 1 58,8, počet založení B tj. 3 x rozměry záseku pro patku tj. (,8 x,5 x,3) + dolamování v trase bariéry A 12 tj. 9,4 m3 -,33 pro podezdívku x vzdálenost 17 m - 1 m = 1 58,8 m3 příplatek za přemístění rubaniny tř. 5-7 do vzdálenosti 1 m (bariéra A 12), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů, listnatých do 3 mm do 1 m kus 111,, viz pokácení stromů postupné tj. 111 ks další přesun nad 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6

16 Poř Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů, listnatých do 5 mm do 1 m kus 45,, viz pokácení stromů postupné tj. 45 ks další přesun nad 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů, listnatých do 7 mm do 1 m kus 17,, viz pokácení stromů postupné tj.17 ks další přesun nad 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů, listnatých do 9 mm do 1 m kus 2,, viz pokácení stromů postupné tj. 2 ks další přesun nad 2 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str Specifikace Lano ocelové šestipramenné 114 drátů holé 157 MPa D 14 mm m 1 4,, viz následující položka specifikace následující položky Osazení dočasných zábran lanových m 1 4,, ( ) x 4 kusy x délka lana 2 m = 1 4 m 38 Specifikace Svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm kus 2 8,, ( ) x 4 kusy x počet na lano 4 ks = 2 8 ks Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 128,84, 31,76 x obj.hm. 1,8 + 34,49 x obj. hm. 1,933+ odpady tj. 5 = 128,84 t zalanování nakácených a trvale uložených dřevin, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 5, str. 6 specifikace k předešlé položce naložení a odvoz k recyklaci, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str. 7 a odpadů na skládku DPS, část D, kapitola Technické řešení, odst.22, str Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 92,16, příplatek za dalších 24 km odvoz k recyklaci, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 123,84, 128,84-5 = 123,84 t poplatek za uložení v recyklačním centru DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 11, str Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 5,, 5 t odpady na skládku Orlík poplatek za skládku, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 22, str. 1 celkem za Díl 1 Příprava staveniště, Díl 2 Dočasné konstrukce Trn z betonářské oceli, prm do 2 mm, délky do 3 m (včetně zahnutí) včetně zainjektování kus 498,, počet polí plotu u jednotlivých bariér tj. ( ) x 3 ks = 498 ks Trn z betonářské oceli, prm do 32 mm, délky do 3 m (s navařenými 3 maticemi) kus 178,, délka plotu tj. 498 m / 3 m + 1 ks navíc za každý souvislý úsek tj. 12 ks = 178 ks 45 Specifikace Drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m 534,, 178 x 3 = 534 m specifikace k následující položce kotvení výplní záchytného plotu do terénu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5-6, výkres D sloupek lehkého záchytného plotu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5-6, výkres D Osazení napínacího drátu na oplocení ve sklonu svahu přes 15 m 534,, 178 x délka drátu 3 m = 534 m připevnění GTX na lehký záchytný plot, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str Vrty přenosnými vrtacími kladivy, prm do 56 mm, do úklonu 9, v hornině IV m 712,2, (178 x 1,2 m) + (125 x 1,2 m) + (498 x,7 m) = 712,2 m vrty pro sloupky, trny s okem a trny záchytného plotu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str R pol. Betonářská tyč min.pr. 25 mm, dl.1,2 m, ocel R155 s kovaným okem kus 125,, (178 / 2) + (počet sekcí tj. 12 ks x 3 ks) = 125 ks kotvení záchytného plotu do svahu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5-6, výkres D Injektování vzestupné do,6 MPa hod 62,3, ( ) / 1 = 62,3 hod aplikace cementové zálivky pro ocelové trny, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str Specifikace Cement portlandský směsný CEM II/B-M (V-LL) 32.5 R bal. t 2,63, 498 x (délka vrtu tj.,7 m x objem cem. směsi na metr tj.3 l) + (125 x (délka vrtu tj. 1,2 m x objem cem. směsi na metr tj. 3 l) x koeficient spotřeby cementu na 1 l směsi tj.1,17 / 1 l x rezerva 1,5 = 2,63 t 51 Specifikace Ocelová síť dvouzákrutová, prm oka 6 x 8 cm, prm drátu 2,2 mm, vč spojovacího materiálu m ,, počet polí plotu tj x délka pole 3,5 m x 2 m šíře pásu = m Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2, m přes 15 sklonu svahu m 498,, délka chráněného úseku tj = 498 m 53 R pol. Lano ocelové šestipramenné 114 drátů holé 157 MPa D 14 mm m 2 542,8, (498 x 3 lana) + (125 x 5 m) x 2% rezerva na přehyby a nerovnosti = 2 542,8 m2 54 R pol. Svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm kus 644,, (125 x 4 ks) + (3 lana x počet okrajů tj. 24 x 2 ks) =644 ks Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 2 g/m2 m ,, (498 x 2 m šíře pásu) + (3 m2 x 4 ks) = m Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 974,, délka pracovních podlah tj. ( ) x výška sítě 2 m = 974 m2, určeno specifikace k předešlé položce specifikace následující položky montáž lehkého záchytného plotu, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5-6, výkres D a D ocelové lano plotu, ø 1 mm, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5-6, výkres D lanové svorky pro lehký záchytný plot, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5 geotextilie k připevnění na lehký záchytný plot, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 6 a ke zřízení clon z geotextilie, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 13, str 8, výlres D v délce všech bariér a přístupových cest mezi nimi, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5

17 Poř Příplatek k ochranné sítí za první a ZKD den použití m ,, 974 x ( ) = m2 dle harmonogramu stavby 26 měsíců, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 974,, 974 m2 DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 4, str. 5 a odst. 22, str Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2, m m 498,, 498 m demontáž lehkého záchytného plotu po dokončení stavby, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 22, str Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 3 kg/m2 š do 1,5 m v do 1 m m ,, (délka pracovních podlah tj. ( )+ délka pracovních podlah o výšce do 4 m tj. 95 m + délka 2 m úseků podlah pro vrtání kotev mimo hlavní linie podlah tj. (počet okrajových kotev a kotev sloupků v bariérách tj x délka 2 m) x výška 2 m = m2 délka podlahy a všech konstrukcí pro vrtání kotev bariér,dps, část D., kapitola Technické řešení, odst. 6, str. 6, výkres D a D Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 1 m za první a ZKD den použití m ,, x ( ) = m2 dle harmonogramu stavby 26 měsíců, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 6, str Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 3 kg/m2 š do 1,5 m v do 1 m m ,, m2 dle harmonogramu stavby, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 18 na str. 9 a odst. 22 na str.9 63 R pol. Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 3 kg/m2 š do 1,5 m v do 4 m m2 51,, (délka x výška věže výtahu tj. 5 m x 15 m x 2 násobek šíře) +(délka x výška ramp na věže tj. 12 m x 15 m x 2 násobek šíře) = 51 m2 transportní cesta - svislý výtah A 12.a, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 6, str. 6, výkres D R pol. Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 3 m za první a ZKD den použití m ,, 51 x ( ) = m2 transportní cesty - svislé výtahy dle HMG 18 měsíců, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 6, str R pol. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 3 kg/m2 š do 1,5 m v do 3 m m2 51,, 51 m2 transportní cesty - svislý výtah, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 22, str Agreg. Stavební vrátek, montáž, pronájem, údržba, demontáž - 1 ks měsíc 18,, dle hmg 18 měsíců transportní cesty - svislý výtah, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 22, str Agreg. Ochrana obrubníku a vozovky bm 5,, součet délek zařízení stavenišť ZS 2 a ZS 3.1 tj = 5 m 68 Agreg. Zřízení dočasného dopravního lanového traverzu pro přesun materiálu, včetně montáže, pronájmu, údržby a demontáže Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 13,77574, ochrana vozovky a obrubníku vozovky v zařízeních stavenišť, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 2, str. 12 bm 8,, 3 m + 5 m = 8 m, určeno lanové dopravníky, nosnost 6 kg, s vyloučením dopravy osob, do sklonu 45, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 6, str. 6 celkem za Díl 2 Dočasné konstrukce, Díl 3 Podezdívka Očištění lomového kamene od hlíny nebo písku m3,33, 2/3 x,5 =,33 m3 očištění kamene před zazděním, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 12, str Srovnání lomového kamene do měřitelných figur s přemístěním do 1 m m3,33, 2/3 x,5 =,33 m3 příprava a přesun místního kamene pro vyzdívku z místa rozpojení hornin, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 12, str Příplatek za KD 1 m m3 6,6,,33 x (3 m - 1 m) = 6,67 m3 přesun místního kamene na vzdálenost 3 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 12, str Sanace trhlin a dutin skalní stěny hzazděním dutin průměru přes 5 mm do 1 m kamenem m3,5,,5 m3 podezdění z místního kamene a cementovou maltou (min. 2 MPa),DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 12, str. 7, výkres D Vyčištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně do 4 mm a hl. do 1 mm m3,5, (1 x 1 x,5) =,5 m3, určeno vyčištění dutin pro podezdění, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 12, str Přesun hmot pro samostatné zdi a valy t,78732, celkem za Díl 3 Podezdívka, Díl 4 Dynamické bariéry 76 Agreg. Dynamická bariéra, pro energii 1 kj, výška 4 m m2 675,, ((13 x (4 x 1)) + (1 x (4 x 11)) + (2 x (4 x 8 )) + ( )) = 675 m2 výplň polí dynamické bariéry (viz příloha D ) včetně výplní roklí, její sloupky, lanové či tyčové kotvy, základové desky, lana, sítě proti propadu jemné frakce, absorbéry, doplňkové a deviační kotvy atd. - ucelená dodávka výrobce bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 16, 17 a 19, str. 9

18 Poř. 77 Agreg. Dynamická bariéra, pro energii 2 kj, výška 6 m m2 429,, ((2 x (6 x 1)) + (1 x (6 x 11))+(1 x (6 x 9))+(3 x (6 x 8)) + ( )) = 429 m2 výplň polí dynamické bariéry (viz příloha D ) včetně výplní roklí, její sloupky, lanové či tyčové kotvy, základové desky, lana, sítě proti propadu jemné frakce, absorbéry, doplňkové a deviační kotvy atd. - ucelená dodávka výrobce bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 16, 17 a 19, str Agreg. Dynamická bariéra, pro energii 3 kj, výška 7 m m2 1 18,, ((11 x (7 x 1)) + (1 x (7 x 11))+(1 x (7 x 9)) + (1 x (7 x 12))+(3 x (7 x 8)) + (8 + 1)) = 1 18 m2 výplň polí dynamické bariéry (viz příloha D ) včetně výplní roklí, její sloupky, lanové či tyčové kotvy, základové desky, lana, sítě proti propadu jemné frakce, absorbéry, doplňkové a deviační kotvy atd. - ucelená dodávka výrobce bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst. 16, 17 a 19, str Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 32 mm, délky do 3 m kus 72,, počet sloupků sloupků s dvěmi trny tj. 2 x zavrtávací (samozávrtné) kotevní tyče pro fixaci ocelových základových desek počet trnů tj. 2 ks + počet sloupků s čtyřmi trny dynamických bariér včetně matice a vrtací korunky, délka 2 a 3 m, DPS, část D., tj x počet trnů tj. 4 ks = 72 ks kapitola Technické řešení,odst. 16 na str. 9, výkres D Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 32 mm, délky do 5 m kus 84,, počet sloupků s čtyřmi trny tj. 21 x počet trnů tj. 4 ks = 84 ks Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45 st. hl. do 25 m hor. IV m 514,, počet 4m vrtů tj. 84 x 4 m + počet 3 m vrtů tj. 34 x 3 m + počet 2 m vrtů tj. 38 = 514 m Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45 st. hl. do 25 m hor. IV m 854,, součty vrtů za jednotlivé bariéry tj = 854 m Základové patky z betonu tř. C 25/3 m3 3,92, objem patky tj. (,8 x,5 x,2) x počet sloupků bariéry tj. ( ) = 3,92 m Bednění základových patek - zřízení m2 19,76, plocha bednění tj.,2 x (,8+,8+,5+,5) x počet založení typu A tj. ( ) = 19,76 m2 zavrtávací (samozávrtné) kotevní tyče pro fixaci ocelových základových desek dynamických bariér včetně matice a vrtací korunky, délka 4 m, DPS, část D., kapitola Technické řešení,odst. 16 na str. 9, výkres D vrty do 56 mm pro zavrtávací kotevní tyče, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst.16, str.9 vrty do 156 mm pro mikropiloty a kotevní prvky dynamických bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst.13, str.7 betonáž základových patek sloupků dynamické bariéry, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst.15, str.8, výkres D a D bednění základových patek sloupků dynamické bariéry, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst.15, str Bednění základových patek - odstranění m2 19,76, dtto odbednění základových patek sloupků dynamické bariéry, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst.16, str Výztuž základ.patek z KARI sítí t,15, (součet založení typu A tj / 12 ks výztuž základových patek sloupků dynamické bariéry, DPS, část D., kapitola výztuží na 1 síť o velikosti 2 x 3 m o váze 47,4 kg Technické řešení, odst.15, str.8 =,15 t Zřízení trubkových mikropilot, svislé, část hladká, prm.do 15 mm m 153,, počet sloupků se založením typu A na bariérách x délky MP tj. (17 x 3) + (3 x 4) + (18 x 5) = 153 m 88 Specifikace Trubka ocelová bezešvá hladká kruhová D89 tl 1 mm m 153,, dtto specifikace k předešlé položce Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do,6 MPa, hod 9,53, (počet trnů tj / 5) + (počet kotev bariér vč. MP tj. 178 / 3) = 9,53 hod 9 Specifikace Cement portlandský směsný CEM II/B-M (V-LL) 32.5 R bal. t 28,48, (metráž vrtů do 15 mm v bariérách bez MP tj. specifikace k předešlé položce ( ) x objem cem. směsi na 1 m vrtu tj. 18 l ) + metráž vrtů do 56 mm v bariérách tj. ( ) x objem cem. směsi na metr tj. 3 l) x koeficient spotřeby cementu na 1 l směsi tj.1,17 / 1 l rezerva 1,5 = 28,48 t včetně dodání a výroby cementové zálivky a veškerých úprav po injektáži, DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst.14, str.8, výkres D a D injektáž ocelových trnů pro fixaci ocelových základových desek, mikropilot a kotev dynamických bariér, DPS, část D., kapitola Technické řešení,odst. 14 na str Injektážní trubky z PVC hladké, vnitřní D do 5 mm hladké bez kohoutku m 854,, délka vrtů prm do 156 mm = 854 m injekční potrubí, DPS, část D., kapitola Technické řešení,odst. 14 na str Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 5 až 63 mm hladké bez kohoutku m 39,, počet trnů k fixaci ocelových desek tj x délka tj.,25 m = 39 m Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 2 m 167,, počet vrtů v jednotlivých bariérách tj. ( ) - počet založení typu B tj x délka pažnice 1 m = 167 m Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x m2 181,9, (plocha vyčnívající části tyče tj. cca,15 m2 x součet počtu trnů tj. ( ) + počet sloupků x výška sloupků pro bariéry tj. (2 x 4) + (8 x 6) + (21 x 7) x plocha sloupku na 1 m tj.,65 = 181,9 m2 průchodky skrz základové patky, DPS, část D., kapitola Technické řešení,odst. 15 na str. 8 ochranná pažnice při vrtání (ztracená), DPS, část D., kapitola Technické řešení, odst.13, str.8 antikorozní nátěr ocelových trnů, vyčnívajících ze základových patek a sloupků bariéry zelenou barvou, DPS, část D., kapitola Technické řešení,odst. 2 na str. 9

19 Poř Přesun hmot pro montované zdi a valy t 45,67451, celkem za Díl 4 Dynamické bariéry,

20 Rozpočet JKSO Objekt SKP SO 3 Dynamické bariéry A13 až A16; km 2,41-2,863 Měrná jednotka m2 Stavba Počet jednotek Hřensko Náklady na m.j. Projektant ARCADIS CZ a.s. Typ rozpočtu Vyhl.23/212 Zpracovatel projektu Objednatel Zhotovitel Mgr. Petr Olišar, Ing. Milan Novák ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko Zakázkové číslo Z25 Rozpočtoval Mgr. Petr Olišar, Ing. Milan Novák Počet listů 4 Základní rozpočtové náklady SOUPIS PRACÍ Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (II.etapa) ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Vedlejší a ostatní náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Ztížené výrobní podmínky Kompletační činnost Mimostaveništní doprava R M práce celkem Provozní vlivy N M dodávky celkem Zabezpečení staveniště (oplocení) v délce 15 m Přípravné a dokončovací práce, projednání a povolení ZRN celkem záborů, 24+4 hod. Pronájmy dočasných záborů a plochy centrálního ZS v Děčíně Loubí Vytyčení stávajících inženýrských sítí, 9 m Geodetické vytyčení hranice staveniště, dynamických bariér HZS a zřízení vytyčovací sítě, bodů Dopravně inženýrská opatření Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu Dokumentace skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné podobě Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné a současně v elektronické podobě ZRN+HZS Vedlejší a ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Vedlejší a ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21, % DPH 21, % Základ pro DPH, % DPH, % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Poznámka : Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností URS Praha a.s. a individuálního popisu. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně k dispozici na Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni projektové dokumentace a vyhlášce č.23/212 Sb. V soupisu je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tzn.mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM T I T U L N Í S T R A N A NÁZEV ZAKÁZKY: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU + DĚTSKÝ KOUTEK Zadavattell :: OBEC ZAKŘANY ČN :: 2013 209 -- CHA 23.08.2013 Zprracovall:: JM DEMIICARR s..rr..o.. Bučoviická

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 2 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 850 Kč Frakce kameniva 8/16 16/32 32/63 63/125 125/250 21151 SANAČNÍ ŽEBRA

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÝKAZ VÝMĚR Rozpočet F.1.4.1 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 WP11005 ZŠ MOHELNICE - VODNÍ Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

ČD, PŘEJEZD ŽEL. UZLEM CHOCEŇ: SANACE SKALNÍCH STĚN V KM 270,4 270,7

ČD, PŘEJEZD ŽEL. UZLEM CHOCEŇ: SANACE SKALNÍCH STĚN V KM 270,4 270,7 Ing. Petr Ondrášek, divize Saneko, UNIGEO a.s, tel.: 596706213, e-mail: ondrasek.petr@unigeo.cz Ing. Martin Galvánek, divize Saneko, UNIGEO a.s., tel.: 596706260 ČD, PŘEJEZD ŽEL. UZLEM CHOCEŇ: SANACE SKALNÍCH

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací (dále jen položky

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

POLOŽKOV~RozPOtET. ROZPOtTOV~NÁKLADY. (EK~;cD. OBEC Pražská 870, 679,1 LQOVlCE HORNI po({ltl DIČ. CZ253070,,2. Tel.lfax. 516474480

POLOŽKOV~RozPOtET. ROZPOtTOV~NÁKLADY. (EK~;cD. OBEC Pražská 870, 679,1 LQOVlCE HORNI po({ltl DIČ. CZ253070,,2. Tel.lfax. 516474480 PLŽKV~RozPtET Rozpočet 5 Mobiliář a herní prvky JKS bjekt Název objektu SKP < Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1 - Vybudování dětského hřiště Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění Rekapitulace Datum zpracování 04/2017 P. Číslo položky Název položky Cena DPH Cena vdph 1 Všeobecné položky 0,00 4 SO 01 Železniční spodek 0,00 5 SO 02 Železniční svršek 0,00 Náklady stavby celkem 0,00

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny Píloha. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOET Rozpoet 02 Stavební práce - Obnova památkové podstaty kulturní památky JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Stavební ást Mrná jednotka Stavba Název stavby Poet jednotek Rehabilitace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Sadové úpravy EČO Název části Místo Praha 7 IČ DIČ Objednatel Městská část Praha 7 Projektant Lesprojekt

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více