VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1

2 Střední škola, ská 231, Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor 2

3 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1 Střední škola, ská 231, Bor Příspěvková organizace IČO IZO ředitelství školy Kontakty: číslo telefonu faxu ová adresa: www stránky: ss-bor.pilsedu.cz ředitelka: ZŘTV: Vedoucí ekonomka: ZŘOV: Mgr. Zdeňka Valečková Mgr. Irena Průchová Viera Komárková Zdeněk Zuman 1.3 Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za hodnocený školní rok: Rozhodnutí MŠMT: S účinností od zápis do školského rejstříku: L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání (nást.) L/51 Podnikání, dálková forma vzděláv. (nást.) S účinností od výmaz ze školského rejstříku: L/01 Autotronik, denní forma vzdělávání M/01Mechanizace a služby, denní f. vzdělávání Rozhodnutí MŠMT: S účinností od výmaz ze školského rejstříku H/001 Kuchař, denní forma vzdělávání 1.4 Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů Od : H/01 Kuchař - číšník Od : H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů) Od : L/51 Podnikání dálková forma studia 3

4 1.5 Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ Počet uživatelů celkem * Počet vlastních uživatelů (žáků) Počet pracovníků součásti celkem Fyzic ký Přepočte ný Z toho počet pedagogických pracovníků Fyzic ký SŠ Bor , ,5 Přepočte ný 1.6 Počet tříd a žáků (bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru Počet žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia k k * Počet tříd Průměr ný počet žáků na třídu H/001 Automechanik H/01 Mechanik opravář motorových vozidel , H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař-číšník , L/51 Podnikání celkem , Počet tříd a žáků v jiných formách studia (bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru Počet žáků v jiných formách studia k forma studia k forma studia Počet tříd Prům. počet žáků na tř L/51 Podnikání 55 dálko 29 dálko 1 29 vé vé celkem

5 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických pracovníků fyzický/přepočítaný Počet pedagogických pracovníků se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagogické praxe /za všechny pedagogické pracovníky/ Počet pedagogických pracovníků splňujících pedagogickou způsobilost 26/26, /19,5 9/10 17, Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogický pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků pedagogic ké praxe 1. ředitelka 5,5 PF 5-12, ČJ, D ZŘTV 8,5 PF ČJ, VV učitel 21 PF 5-12, TV, Z učitelka 21 ČZU, Bc., studium pedagogiky učitelka 22 VŠH, Bc., DPS učitel 16,5 SVSMZ, DPS, kvalifikace učitel 22 VŠSE, DPS učitel 22 VŠSE, studium pedagogiky učitel 22 ČZU, DPS učitel OV 10,5 SVSMZ, DPS učitel OV 35 SVSMZ, DPS učitel OV 30 SVSMZ, DPS učitel OV 35 SVSVL, pedagogické minimum, kvalifikace 14. učitel OV 35 SVSVL, pedagogické minimum učitel OV 35 SVSMZ, studium pedagogiky učitel OV 35 SVSMZ, DPS učitel OV 35 SVSMZ,studium pedagogiky učitelka OV 32,5 SVSMZ D učitelka OV 16,5 SVSVL, kvalifikace učitelka OV 32,5 SVSML, studium pedagogiky učitel OV 35 SVSMZ, studium pedagogiky učitel OV 32,5 SVSVL

6 2.2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SŠ BOR Název vzdělávací akce Místo Přednášející Termín Přihlášený pedagog Bakaláři školní matrika Kajerová Novela zákona o PP Tachov Mgr. Zeman Valečková QUO VADIS Valečková UNIV 2 Kraje - Seminář k tvorbě 2. fáze VP Mgr. Ježková Křepelka, Kostroun, Průchová Pracovněprávní problematika ve školství Mgr. Trunda Valečková Science communication Doc. Ježek Valečková Spirála ochrana reprodukčního zdraví PaedDr. Kubrichtová Vávra Kariérové poradenství UNIV 2 Kraje Mgr. Ježková Průchová Diagnostika 1 Ing. Richter Braht, Chramosta, Valečka Jak na výuku komunikace v hodinách ČJ Mgr. Valášková Valečková Metodika výuky odborných předmětů a praxe Ing. Hampl Braht, Chramosta, Valečka Vzdělávaní dospělých s programem Grundtvig Mgr. Krňanská Valečková Klimatizace vozidel Ing. Pančík Braht, Chramosta, Valečka, Zuman Potřeba jazykových znalostí absolventů SŠ v podnikové praxi PaedDr. Pančíková Valečková Brzdové systémy moderních automobilů Ing. Svoboda Braht, Chramosta, Valečka Valečková 6

7 Evaluace ŠVP PaedDr. Kosíková Za prací a za studiem do EU s EUROPASSEM Mgr. Čičváková Kajerová Cesta ke kvalitě Rámcové hodnocení vlastní školy Seminář pro žadatele z OPVK z výzvy 1.5 Praha Mgr. Ostrýtová Mgr. Loffelmann Valečková Valečková Plat a platové náležitosti PP Závěrečný workshop HK projekt Aktivní motivace žáků ZŠ Seminář pro instruktory svařování Bor Mgr. Bludovský Ing. Mužík Škola Welding Valečková Průchová, Zuman Kunc, Šejba Připravovaná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, autoškola Asociace autoškol Kostroun Dlouhodobě studující a dlouhodobé kurzy: Jméno: Jaroslav Jašek Mgr. Studium: Specializační kurz prevence rizikového chování Termíny: září 2010 červen 2011 (dle stanoveného rozpisu) 7

8 Jméno: Jana Mollerová Alois Vávra Studium: Studium pedagogiky Termíny: únor - červen 2011 (KCVJS) Jméno: Havašová Jitka Kostroun Miroslav Průchová Irena Mgr. Vávra Vladimír Ing. Záveský Jan Studium: UNIV 2 Kraje Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých Termíny: Jméno: Havašová Jitka Kajerová Lenka Bc. Valečka Jiří Ing. Vávra Vladimír Ing. Studium: Kurz lektorských dovedností Digitální fotografie Termíny: leden srpen 2011 Jméno: Jašek Jaroslav Mgr. Kostroun Miroslav Křepelka Antonín Ing. Průchová Irena Mgr. Strnadová Jana Bc. Valečková Zdeňka Mgr. Studium: Kurz lektorských dovedností - ICT Termíny: leden srpen 2011 Jméno: Kajerová Lenka Bc. Vávra Vladimír Ing. Studium: Kurz lektorských dovedností - Podnikání Termíny: leden srpen

9 Počet akcí v průběhu školního roku: dlouhodobých kurzů. Počet zúčastněných pedagogů: Finanční náklady vynaložené na DVPP: 6.369,-- Kč 2.3 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Český jazyk 12,5 12,5 Německý jazyk 18 Anglický jazyk 1 Občanská nauka 9 9 Matematika Fyzika 6 6 Tělesná výchova Základy ekologie 3 Základy automatizace 1 1 Práce s počítačem Ekonomika a organizace 7 7 Společenská výchova 1 1 Potraviny a výživa 5 3,5 Technologie 6 6 Stolničení 3,5 3,5 Administrativa 4 4 Technologie oprav 5 5 Zemědělské stroje a zařízení 6 6 Základy zemědělská výroby 2 2 Elektrotechnika 3 3 Opravárenství a diagnostika 7,5 7,5 Automobily 6,5 6,5 Technické kreslení 3 3 Strojírenská technologie 4 Strojnictví 2,5 1,5 Motorová vozidla 5 5 Řízení motorových vozidel 3 3 celkem 151,5 138,5 Z toho odučených aprobovaně 9

10 3. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) Součást Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo přijíma cího řízení Další kola přijíma cího řízení Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) SŠ Bor celkem Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v ostatních formách studia (stav k ) Součást Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo přijímacího řízení Další kola přijímacího řízení Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu celkem Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) 3.2 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia 1. kolo přijíma cího řízení Další kola Přijím acího řízení H/01 Mechanik opravář H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař-číšník celkem

11 3.2.1 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v ostatních formách studia včetně nástavbového studia Počet žáků přihlášených celkem Počet žáků přijatých celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd Z toho víceoborové třídy Kód a název oboru 1. kolo Další kola přijímacího přijímacího řízení řízení L/51 Podnikání celkem Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru H/001 Kuchař H/001 Automechanik H/003 Opravář zemědělských strojů 3 Celkem 10 Počet evidovaných absolventů Poznámka 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1 Prospěch žáků Škola - celkové údaje Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % Žáci celkem (k ) Prospěli s vyznamenáním 5 2,2 Prospěli ,3 Neprospěli 17 7,5 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného školního roku 0 0,44 11

12 4.2 Výsledky závěrečných zkoušek součást kód a název oboru žáci, konající zkoušky celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Závěrečná zkouška: H/001 Kuchař H/001 Automechanik H/003 Opravář zemědělských strojů konali /budou konat/ zkoušku v náhradním termínu celkem Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2010/2011 Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení Hodnocení výsledků výchovného poradenství Ve spolupráci s skou pedagogicko psychologickou poradnou v Tachově (dále PPPP) je pravidelně svolávána schůzka výchovných poradců základních a středních škol, kde výchovní poradci ze středních škol seznamují s nabídkou možností studijních a učebních oborů a předávají si zkušenosti s problematikou volby povolání. V letošním školním roce byla na programu problematika státních maturit. PPPP v Tachově dvakrát ročně zve na pravidelný seminář také metodiky prevence primárně patologických jevů, kde si vyměňují své zkušenosti se zneužíváním návykových látek u žáků a studentů základních a středních škol. Na těchto akcích jsou předkládány materiály pro studium a kontakty, kam se lze v případě potřeby obrátit, ale naprosto chybí konkrétní návody, jak řešit vzniklé problémy, zejména u žáků středních škol. Ve spolupráci se zařízením KOTEC Tachov, které má ve své náplni pomáhat rodičům a jejich dětem s řešením problémů se zneužíváním psychotropních látek a alkoholu a se vzděláváním, jsou pro žáky 3. ročníků pořádány 2x ročně semináře spojené s besedou. 12

13 Pro žáky všech ročníku jsou zařazeny besedy s pracovníky Poštovní pojišťovny a České pošty, které jsou zaměřeny na praktické otázky ohledně zavedení účtů, jejich využití a seznámení se s kompletními službami, které Česká pošta svým klientům poskytuje. 1x ročně je organizována schůzka výchovných poradců základních a středních škol a středních odborných učilišť, kterou pravidelně navštěvují pracovnice střediska sociální péče Domažlice, které nabízí programy také pro problémové třídní kolektivy. Jejich služby využívá i naše střední škola. Na třídních schůzkách jsou rodičům žáků SŠ Bor předkládány propagační materiály, kde se mohou dostupnou formou seznámit s výše danou problematikou, podle zájmu jsou jim umožněny konzultace s metodikem prevence primárně patologických jevů i s výchovnou poradkyní. Zlepšila se spolupráce s policií ČR, a to zejména v souvislosti s trestnou činností žáků. Pracovníci policie ČR z obvodu Bor připravili pro žáky všech ročníků besedy. Kladně lze hodnotit spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí městského úřadu v Tachově a jeho odloučeným pracoviště ve Stříbře. Rodiče se na doporučení výchovné poradkyně obracejí stále častěji na kurátory výše jmenovaného oddělení, a to zejména v případech, kdy je třeba umístit mladistvého do zařízení, která jsou zaměřena na řešení výchovných problémů, nebo problémů vzniklých se zneužíváním psychotropních látek a alkoholu. V neposlední řadě pomáhají tito pracovníci řešit problém záškoláctví. 4.5 Účast školy v rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným subjektem Název programu, projektu Rehabilitace budovy teoretické výuky Zelená úsporám Motivace pro technické vzdělávání mládeže v ském kraji: 3 kroužky ručního zpracování kovů Vyhlašovatel Finanční dotace od vyhlašovatele SFŽP ČR/MŽP Podán projekt zatím nevíme výsledek Rada PK ,00Kč 0 UNIV 2 - KRAJE MŠMT 0 0 Spolufinancování Rozšíření nové a podpora stávající nabídky dalšího vzdělávání v regionu Sušice a Boru (OPVK 3.2) Modernizace výuky svařování SŠ Bor (OPVK 1.1) MŠMT , ,80 Rada PK podán projekt čekáme na výsledek výběrového řízení 0 13

14 Oživení tradiční regionální kuchyně na Tachovsku Nadace ČEZ - Oranžové schody - grant Podpora regionů ,00 Kč Dispoziční fond Poslední fáze 0 euroregionů Cíl realizace 3 Česká Kuchařky Českého republika lesa ve spolupráci s příjemcem dotace MAS Český les Nadace ČEZ ,- Kč Spolupráce školy se sociálními partnery Již tradičně pokračujeme ve vzájemné spolupráci s MÚ Bor a její příspěvkovou organizací Poliklinika Bor, nově se sborem dobrovolných hasičů. Nepřerušili jsme spolupráci s Mateřskou školou Bor a Základní školou Bor, Základní uměleckou školou Tachov (zejména pobočka Bor). Pokračujeme ve spolupráci spočívající v pořádání již tradičních akcí (Zpívání u vánočního stromu, Velikonoční machrovinky, setkání se seniory, maškarní dětské plesy, atd.), jimiž se zapisujeme do podvědomí obyvatel města, pomáháme při údržbě borské sokolovny a stadionu, při údržbě zámeckého parku. Nabízíme stravovací služby všem občanům města a přilehlých obcí, nabízíme pořádání různých společenských akcí v našich rekonstruovaných prostorách, připravujeme na zakázku rauty. Dalším partnerem je pro nás nedaleká SOŠ Stříbro, se kterou si nejen vyměňujeme zkušenosti díky obdobnému zaměření, ale které také vypomáháme při jejích akcích stravovacími službami a umísťujeme do její školní jídelny naše žáky na souvislou praxi, aby tak získali zkušenosti i v jiném provozu. V rámci dotačního programu Rady PK Motivace technického vzdělávání mládeže ského kraje jsme připravili již tři kroužky ručního zpracování kovů, ve kterých aktivně pracovali všichni žáci devátých tříd ZŠ Bor a čtyři chlapci ze ZŠ Stráž. Tyto kroužky vzbudily zájem budoucích absolventů obou ZŠ, takže ve větší míře podali přihlášky do obou technických oborů naší školy. Pro zájem zúčastněných žáků a projevený zájem vedení dalších ZŠ v regionu bychom příští rok chtěli tuto nabídku rozšířit pro spádové základní školy ve Starém Sedlišti a v Přimdě. Pokračujeme spolupráci s Hospodářskou komorou, zúčastňujeme se pravidelných workshopů a dále jsme pokračovali v projektu hospodářské komory přípravou ukázkových dnů pro žáky nejen spádových regionálních základních škol, ale i pro okres Domažlice. Pokračujeme v pravidelně pořádaných periodických školeních řidičů. Nyní tuto nabídku rozšiřujeme o vstupní školení řidičů jak 280 hodinové, tak i 140 hodinové, pro které jsme v rámci projektu Rozšíření nové a podpora stávající nabídky dalšího vzdělávání v regionu Sušice a Boru vypracovali ve spolupráci s SOU a SOŠ Sušice výukové materiály pracovně nazvané Autodoprava. Pokračujeme ve spolupráci s firmou Agročas Částkov různé opravy zemědělské techniky. Výše uvedená firma dále sponzoruje stipendiem vybrané žáky, ze kterých si tak vychovává své budoucí pracovníky (část školního roku v rámci odborného výcviku a o prázdninách tito žáci pracují na svých budoucích pracovištích), zároveň tato firma poskytuje pro závěrečné zkoušky odborníka z praxe. 14

15 Pokračujeme se spolupráci s AutoPROFITEAM, získáváme tímto cenově zvýhodněné odborné semináře pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku, přístup k technickým novinkám (zdarma odborný časopis) a zvýhodněné ceny pro nákup odborných pomůcek (např. autodiagnostika). Vše toto nám umožňuje udržovat krok s moderními trendy v automobilovém průmyslu při vzdělávání budoucích odborníků. V rámci takto rozšiřované odbornosti našich vyučujících a zabezpečení odborných témat soutěží Automechanik Junior a Nové závěrečné zkoušky jsme naše pracoviště nově vybavili souborem zařízení pro servis klimatizací automobilů (plnička klimatizací, zařízení pro hledání netěsností systému a zařízení pro dezinfekci klimatizačních systémů), novým vybavením pneuservisu stroj pro montáž a demontáž pneumatik (včetně přídavného ramene pro jednoduchou a bezpečnou montáž a demontáž nízkoprofilových, dnes stále častěji používaných, pneumatik), novým zařízením pro vyvažování všech kol, včetně kol z hliníkových slitin a hydraulickým lisem pro výměnu ložisek. Již stávající soubor diagnostických pomůcek a přípravků jsme doplnili o další, např. přípravky pro kontrolu a seřizování rozvodů motoru, tlakoměry oleje, pro výměnu brzdových destiček zadních kol, atd. Dnes samozřejmě nemůžeme pracovat na moderních vozidlech bez informačního systému, a tak pravidelně (4x za rok) aktualizujeme software systému ESI(tronic) od firmy BOSCH, který jsme získali pro účely výuky od této firmy zdarma. Pokračujeme ve členství MAS Český les poskytujeme prostory pro konání seminářů, zajišťujeme cateringové služby, podílíme se na hodnocení projektů, přispíváme články do zpravodaje Český les. V rámci Dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 Česká republika vypracoval MAS Český les projekt Oživení tradiční kuchyně na Tachovsku a pracovním názvem Kuchařka MAS Český les, který vycházel z aktivity ředitelky SŠ Bor spolupráce s místním Klubem seniorů soutěž o nejlepší tradiční rodinný recept. Tato soutěž pak ještě byla doplněna o širší sběr receptů v regionu Tachovsko a letos celá aktivita vyústila v napsání kuchařky, v uvaření vybraných receptů učiteli a žáky SŠ Bor a jejich následné nafotografování do kuchařky, která byla v srpnu tohoto roku vytištěna a odprezentována na vybraných tradičních regionálních poutích, Regionálním dnu a Regionálním večeru MAS, na jejichž realizaci se SŠ Bor také podílela (jak výrobky, tak jejich prezentací). Akce směřující k výchově humanismu: Spolupráce školy se sociálními partnery/ úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími) - spolupráce s ÚP Tachov je na velmi dobré úrovni, zejména s pracovníkem Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, který dodává SŠ nejaktuálnější seznamy škol, školských a školících zařízení v kraji, pravidelně informuje o možnostech studia na SŠ Bor, aktualizuje nabídky volných míst pro budoucí absolventy střední školy podle oborů, dodává informační materiály o možnostech nástavbového studia pro všechny obory v rámci ského a Karlovarského kraje - dodává aktuální tiskoviny - seznamuje s kurzy a dalšími akcemi pro zvýšení kvalifikace - seznamuje s možnosti práce v zahraničí pro absolventy oborů - na velmi dobré úrovni je spolupráce s kurátory MÚ Tachov a Stříbro, kteří pravidelně dojíždí do SŠ Bor, osobně kontrolují žákyně a žáky, kteří jsou v evidenci odboru pro děti a mládež - pomáhají při kontrole docházky 15

16 - navázala se velmi účinná spolupráce s organizací KOTEC, která pomáhá nejen žákům, ale zejména rodičům s řešením problémů spojených se špatným prospěchem žáků, využíváním volného času a zneužívání psychotropních látek - pracovníci KOTCE připravili pro žáky 3. ročníků besedy k problematice zneužívání návykových psychotropních látek, které se u studentů setkaly s velmi dobrým ohlasem - budoucí zaměstnavatel Agročas Částkov, který má zájem o zařazení do pracovního procesu hlavně absolventů oboru opravář zemědělských strojů, umožnil vykonávat odbornou praxi ve svých objektech a dva studenti přednostně na náklady budoucího zaměstnavatele vykonali zkoušky pro získání řidičského oprávnění skupiny T již ve 2. ročníku. Akce směřující k výchově a humanismu: žákyně a žáci pomáhali při organizaci celostátní veřejné sbírky pro pomoc nevidomým dětem s názvem Světluška, která je organizována Českým rozhlasem Praha. Za prodané předměty získali žáci částku 1955,- Kč Červená stužka Den boje proti AIDS. Sbírka je organizována Magistrátem hlavního města Prahy. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na zajištění a provoz Domu světla a preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc, o. s svátek s Emilem- prodej předmětů pro účastníky paralympijského týmu ČR organizace a prodej předmětů pro charitu s názvem Šance. Naše žákyně nabízely k prodeji občanům v Boru kuličková pera, která vyrobili obyvatelé Domu na půl cesty ve svých chráněných dílnách. Žákyně a žáci se celostátních, veřejných a dobročinných sbírek účastní dobrovolně. Jedinou odměnou je pochvala ředitelky střední školy. Další akce nebo činnosti: Pod vedením učitelů odborného výcviku již tradičně pomáhají žákyně a žáci učebního oboru kuchař číšník při akcích, které připravuje MÚ Bor, MÚ Tachov, REVIS Tachov, SOŠ Stříbro a velmi dobrá spolupráce je i se ZUŠ v Tachově a MAS Český les (viz přílohy). Nově jsme nabídli zájemcům z řad veřejnosti pořádání svatebních hostin, rautů, velký úspěch zaznamenala nabídka kolekcí čajového vánočního a velikonočního pečiva, vánoček a mazanců. V rámci akreditovaného střediska pro školení řidičů pravidelně nabízíme a pořádáme pravidelné školení řidičů a máme připraveno i vstupní školení řidičů, které budeme nabízet v příštím školním roce. 4.7 Účast žáků v soutěžích 1) Soutěže v odborných dovednostech (středoškolská odborná činnost, olympiády atd.), 16

17 Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují soutěží v odborných dovednostech jednotlivých učebních oborů, nicméně se neumísťují na nejpřednějších místech a do středoškolské odborné činnosti a olympiád se nezapojují. I přes tuto skutečnost považuji již samotnou účast žáků alespoň v odborných soutěžích za úspěch vzhledem k tomu, jací žáci projevují zájem o studium na naší škole slabé sociální zázemí (nefunkční rodinné prostředí, sociálně slabé rodiny). Nicméně jsme letos sami (po čestném čtvrtém místě soutěže Asociace hotelů) uspořádali ve spolupráci s profesionálním kuchařem vlastní kuchařskou soutěž Borská vařečka, na kterou přijelo i dalších sedm družstev ze škol se stejným učebním oborem. Soutěž i její průběh se účastníkům líbil, takže v příštím roce budeme v této aktivitě pokračovat. Již tradičně (podruhé) jsme přihlásili výrobky našich žáků do soutěže vyhlašované hejtmanem PK Řemeslo má zlaté dno a jeden z našich žáků získal svým krbovým nářadím zvláštní cenu hejtmana. 2) Sportovní soutěže Vzhledem k zásadně převažujícímu počtu dojíždějících žáků a přizpůsobování se časovým rozvrhem výuky tak, aby se žáci dopravili do domovů v přijatelnou dobu a zároveň absenci vlastní tělocvičny i venkovního sportoviště, nelze žáky úspěšně zapojit do sportovních soutěží. Aktivity žáků v mezinárodních programech, národní průzkumy Žáci naší školy se těchto programů nezúčastňují z důvodů malé jazykové vybavenosti a úrovně znalostí. 4.8 Další vzdělávání kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků: 0 pravidelné proškolování držitelů svářečských oprávnění pravidelná školení řidičů referentů 17

18 5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku (včetně výsledků inspekce provedené ČŠI) ve školním roce 2010/ listopadu 2010 ČŠI Předmět kontroly: Kontrola dodržování ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek kontroly: nebylo shledáno jejich porušení. 19. dubna 2011 ČŠI Předmět kontroly: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 185 odst. 1 školského zákona. Výsledek kontroly: Škola vykonává svoji činnost v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Při přijímání ke vzdělávání uplatňuje rovný přístup ke všem uchazečům a postupuje dle platných předpisů. K dobrému chodu školy přispívá plánovité řízení, funkční organizační struktura, podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a propracovaný kontrolní a poradenský systém. Výuka je na požadované úrovni, důraz je kladen na propojení teoretického a praktického vyučování. Podařilo se snížit počet kázeňských opatření a hodin neomluvené absence na žáka. Rezervy jsou v péči o neprospívající žáky. Od poslední inspekce došlo ke zlepšení materiálních podmínek pro odborný výcvik. Pozitivní posun nastal ve vybavení a využívání prostředků ICT. Aktivní účastí v rozvojových programech, využíváním doplňkové činnosti a zaváděním úsporných opatření se daří zajišťovat provoz školy a naplňovat učební plány vzdělávacích programů. Škola se hojně prezentuje na veřejnosti, postupně rozšiřuje sít sociálních partnerů. Školní vzdělávací programy nejsou v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Zjištěné formální nedostatky vytvářejí dílčí riziko, které je možno přijetím adekvátních opatření odstranit. 6. Činnost školy Hodnocení činnosti: Teoretické vyučování: Probíhalo ve specializovaných i univerzálních učebnách. V letošním školním roce jsme zahájili výuku dle nového školního vzdělávacího programu v těchto oborech: L/51 Podnikání nástavbové studium, dálková forma vzdělávání 18

19 Odborný výcvik: V letošním školním roce probíhal již tradičně ve dvou pracovištích odborného výcviku v Boru: a) Školní kuchyně a cvičná kuchyně + dílny odborného výcviku pro učební obor mechanik opravář motorových vozidel, automechanik a opravář zemědělských strojů b) Svářečská dílna a kovárna V těchto školních pracovištích stejně jako v loňském školním roce probíhala výuka následujícím způsobem: a) Převážná většina žáků ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel, automechanik a opravář zemědělských strojů prováděla nácvik dovedností a zároveň v rámci učebních plánů pracovala i na konkrétních zakázkách. Dle jednotlivých učebních oborů žáci absolvovali přípravu pro získání řidičských oprávnění (viz Závěrečná zpráva o výsledcích autoškoly). Pouze jednotlivci pracovali několik týdnů školního roku ve smluvních pracovištích, budoucích pracovištích po získání výučního listu. b) Všichni žáci ročníku oboru kuchař, kuchař - číšník prováděli nácvik dovedností ve cvičných kuchyních, školní kuchyni a školní jídelně. V rámci tohoto nácviku si tak i zajišťovali vlastní stravování, stravování a jednoduchou i složitou obsluhu spolužáků, pracovníků SŠ Bor, cizích strávníků a klientů dalších stravovacích služeb. c) Ve svářečské dílně byly zajišťovány pod záštitou Škola Welding pro žáky jednotlivé svářečské kurzy dle učebních plánů. V kovárně probíhal v rámci příslušných ŠVP základní kovářský výcvik. Další část odborného výcviku byla opětovně zajišťována ve spolupráci se smluvními pracovišti tak, aby si žáci školy v průběhu 4 až 8 týdnů vyzkoušeli, jak obstojí v přímém pracovním procesu, ale zároveň tak, aby byly splněny příslušné učební dokumenty pro jednotlivé vyučované obory. Letos již podruhé uzavírali některé firmy se žáky soukromé smlouvy o poskytování stipendií, aby si tak zajistily výchovu budoucích zaměstnanců. Ekonomická činnost školy: V rámci doplňkové činnosti probíhají tyto aktivity, které (viz Výroční zpráva o hospodaření školy) doplňovaly provozní investice: - Profesní školení a přezkušování řidičů - Školení a zaškolování svářečů, svářečské kurzy - Opravy silničních a motorových vozidel - Opravy provozních strojů - Stravovací služby - Pronajímání společenských prostor a odborné učebny 19

20 Personální zabezpečení: Od září 2010 nastoupil jako učitel OV oboru kuchař-číšník pan Alois Vávra a uklízečka pí Ivana Aschenbrenerová, která nahradila p. Málkovu. Znovu od nastoupila na poloviční úvazek pí Zdeňka Palšovičová. Po dohodě ukončila pracovní poměr k vedoucí školní jídelny pí Zdeňka Tůmová, kterou výběrovým řízením nahradila pí Zdeňka Křižková. Z důvodu snížení počtu žáků a omezení mzdových prostředků pro pedagogické pracovníky na rok 2011 jsme ukončili pracovní poměr s učitelem OV Robertem Denkócym k , dále nebyla neprodloužena smlouva učitelce OV Jitce Havašové, která byla zaměstnána na dobu určitou do Po dohodě ukončil svou práci na pozici ZŘOV pan Zdeněk Zuman k (nesplnění kvalifikačních požadavků) a nadále u nás vykonává práci učitele OV. Na základě výběrového řízení byl na pracovní pozici ZŘOV vybrán pan Ladislav Jiroušek (nástup ). V leotšním školním roce jsme byli KÚ PK zařazeni mezi 20 škol, které spadají pod krajský úřad a musí si zřídit od září 2011 pozici interního auditora. Po pečlivém zvážení byla vybrána ke schválení řediteli KÚ PK vedoucí ekonomka ze SOU elektrotechnického v Plzni, Vejprnická 56, pí Ing. Jana Cíglerová. Kulturní a společenské akce, prezentace v rámci regionu a města: 1. Pokračuje spolupráce se školou v německém Pleysteinu zprostředkování návštěv škol podobného typu na německé straně. 2. Tradiční společné akce se ZUŠ Tachov a jejím odloučeným pracovištěm v Boru: např Velikonoční machrovinky, Mikuláš, Rozsvěcení vánočního stromku a vánoční trhy, Vánoce na zámku, slavnostní vyřazení absolventů SŠ Bor 3. Zúčastňujeme se pravidelně Burzy škol v Tachově, kde s pomocí ICT prezentujeme všechna pracoviště školy. Nesmějí chybět ani výrobky žáků oboru kuchař, které byly letos opět inspirovány tradiční českou kuchyní v souladu se zásadami zdravé výživy. 4. Pokračuje spolupráce: a) s MÚ Bor: - poskytuje pro potřeby SŠ Bor Úřední desku - pomáhá v prezentaci školy na veřejnosti zařazení školy na webové stránky města - bezúplatně poskytuje přilehlý pozemek pro parkování vozidel - za výhodnou smluvní cenu poskytuje prostory TJ Sokol Bor pro výuku tělesné výchovy a bezúplatně prostory stadionu - Město Bor přispívá pravidelnou finanční částkou na odměnění nejlepších absolventů SŠ Bor b) SŠ Bor: - provádí drobné opravy pro Město Bor a jím zřízené příspěvkové organizace - pomocí vlastní techniky pomáhá s úpravami stadionu - poskytuje techniku a s řidičem i vozidla pro akce Města Boru 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy 2 Přehled oborů vzdělávání 3 Přehled pedagogických pracovníků školy 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Stav žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, 380 01 Český Krumlov Identifikátor

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více