VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Adresa: Telefon: Střední škola hospodářská a lesnická Fax: Bělíkova Frýdlant www: sshlfrydlant.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracovali: Mgr.Drechsler, Ing. Dvořáková Předkládá: Ing. Dvořáková Ing. Alena Dvořáková ředitelka Ve Frýdlantě 31. října 2011

2 1. Základní údaje o škole Název právnické osoby: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Sídlo: Bělíkova Frýdlant Právní forma : příspěvková organizace IČ: Identifikátor školy: Zřizovatel : Liberecký kraj Sídlo: U Jezu 642/2a Liberec 2 Právní forma: kraj IČ: Ředitelka školy: Školská rada: Ing. Alena Dvořáková Předseda: Ing. Miroslav Novotný, členové: Steven Bošňak, Ing. Jiří Hovorka, Rostislav Klinkáček, Ing. Jaroslav Podzimek, Ing. Hana Vidnerová Datum zařazení do rejstříku: Poslední aktualizace: , č.j. OŠMTS-011/2011-RZS Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Střední škola kapacita 1200 ţáků IZO místa poskytovaného vzdělání: 1. Bělíkova 1387, Frýdlant 2. Havlíčkova 46, Frýdlant 3. Zámecká 4003, Frýdlant 4. Čs. armády 66, Frýdlant 5. Lázeňská 349, Hejnice 2. Domov mládeţe kapacita 220 lůţek IZO místa poskytovaných školských sluţeb: 1. Bělíkova 1387, Frýdlant 2. Lázeňská 435, Hejnice 3. Jizerská 190, Hejnice 2

3 3. Školní jídelna kapacita 900 stravovaných IZO místa poskytovaných školských sluţeb: 1. Bělíkova 1387, Frýdlant 2. Lázeňská 435, Hejnice 4. Školní statek kapacita 200 ţáků IZO místo poskytovaných školských sluţeb. 1. Zámecká 4005, Frýdlant Celková kapacita školy a jejich součástí: Střední škola 1200 ţáků Domov mládeţe 220 lůţek Školní jídelna 900 stravovaných Školní statek 200 ţáků 3

4 3. Organizace studia Seznam studijních a učebních oborů zařazených v rejstříku škol a vyučovaných ve školním roce 2010/2011 Tabulka č. 1a Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2010/2011 Frýdlant, Bělíkova Název oboru Čiselný kód oboru Délka přípravy Potravinářská výroba E/01 3 roky 0 měsíců Pekař H/01 3 roky 0 měsíců Řezník - uzenář H/01 3 roky 0 měsíců Zednické práce E/01 3 roky 0 měsíců Technické sluţby v E/01 3 roky 0 měsíců autoservisu Zedník H/01 3 roky 0 měsíců Zemědělec - farmář H/01 3 roky 0 měsíců Opravář zemědělských strojů H/01 3 roky 0 měsíců Kuchař - číšník H/01 3 roky 0 měsíců Stravovací a ubytovací E/01 3 roky 0 měsíců sluţby Prodavač H/01 3 roky 0 měsíců Pečovatelské sluţby E/01 3 roky 0 měsíců Podnikání - denní L/51 2 roky 0 měsíců Podnikání - dálkové L/51 3 roky 0 měsíců Sociální činnost M/01 4 roky 0 měsíců Provoz sluţeb H/001 3 roky 0 měsíců Tabulka č. 1b Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2010/2011 Frýdlant, Zámecká Název oboru Číselný kód oboru Délka přípravy Agropodnikání M/01 4 roky 0 měsíců Obchodní akademie M/02 4 roky 0 měsíců Veterinářství M/01 4 roky 0 měsíců 4

5 Tabulka č. 1c Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2010/2011 pracoviště Hejnice Název oboru Čiselný kód oboru Délka přípravy Zahradník H/01 3 roky 0 měsíců Lesní mechanizátor H/01 3 roky 0 měsíců Zpracovatel dřeva H/01 3 roky 0 měsíců Ekologie a ţivotní prostředí M/01 4 roky 0 měsíců 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Tabulka č. 2 Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích Věk < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 7 17,56 29,39 33,34 2,19 89,48 z toho ţeny 2 9,8 15,29 14, ,13 Tabulka č. 3 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) Počet /přepočtení na plně zaměstnané/ Z toho bez odborné kvalifikace Celkem 60,33 29,15 89,48 Z toho : Počet Z toho bez kval. výchovný poradce 3 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 3 1 koordinátor školního vzdělávacího 1 0 programu školní metodik prevence 3 0 koordinátor environmentální výchovy 2 0 5

6 Tabulka č. 4 Přehled pracovníků domovů mládeţe v přepočtených úvazcích Vychovatelé Asistenti pedagoga Ostatní Celkem 8,00 0,00 2,94 10,94 Tabulka č. 5 Věková skladba nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích Věk < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0 7,19 10,31 17, ,94 z toho ţeny 0 7,19 10,00 11, ,63 Během školního roku nastoupila jedna nekvalifikovaná učitelka teoretického vyučování a učitelka odborné výchovy pracovní poměr byl na dobu určitou. Tabulka č. 6 Mzdové podmínky zaměstnanců 2010/ 2011 Fyzických/ přepočtených Celkový počet zaměstnanců 128 / 124,305 Počet pedagogických pracovníků 91 / 89,047 Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. prac Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. zam Průměrná výše nenárokových sloţek mzdy ped. pracovníků Průměrná výše nenárokových sloţek mzdy nep. zaměstnanců Poznámky: Nárokové sloţky mzdy - základní plat, příplatek za vedení, zvláštní osobní příplatek, práce přesčas, další plat, dělené směny, pohotovost Nenárokové sloţky mzdy - osobní příplatek, mimořádná odměna Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zvyšování kvalifikace - magisterský studijní program Zvyšování kvalifikace bakalářský studijní program Studium pedagogiky 7 osob 2 osoby 7 osob 6

7 Průběţné vzdělávání - jazykové vzdělávání OPVK Průběţné vzdělávání nová maturita Průběţné vzdělávání odborné vzdělávání Prohlubování kvalifikace svařování Vyučení v oboru Autoškola, profesní průkaz Vzdělávání v oblasti ICT OPVK 56 osob 32 osob 26 osob 2 osoby 3 osoby 5 osob 86 osob 4. Údaje o počtu ţáků Tabulka č. 7 Přehled o počtu ţáků školy podle oborů vzdělávání a ročníků k M 8 Ročník Kód oboru Název oboru Celkem 2956H01 Řezník - uzenář x H01 Zahradník x M01 Ekologie a ţivotní prostředí M002 Ochrana přírody a prostředí M02 Obchodní akademie M004 Obchodní akademie E01 Technické sluţby v autoservisu x M01 Agropodnikání M001 Agropodnikání E01 Zednické práce x E001 Zednické práce x E01 Stravovací a ubytovací sluţby x E01 Pečovatelské sluţby x E005 Pečovatelské práce x H01 Zpracovatel dřeva x H001 Zpracovatel dřeva x H01 Pekař x H01 Prodavač x H01 Zedník x H01 Zemědělec-farmář x H01 Kuchař-číšník x E01 Potravinářská výroba x E001 Kuchařské práce x H01 Lesní mechanizátor x 25 7

8 4156H001 Mechanizátor lesní výroby x H01 Opravář zemědělských strojů x H01 Strojní mechanik x H003 Provoz sluţeb x M01 Veterinářství M01 Sociální činnost L51 Podnikání denní 28 0 x x L524 Podnikání - denní 0 13 x x L51 Podnikání - dálkové x L524 Podnikání - dálkové x 76 Celkem Celkový počet ţáků ve škole: 908 toho 580 dívek /ţen/ a 328 chlapců /muţů/. V denním studiu studuje celkem 757 ţáků, v dálkovém studiu studuje celkem 151 ţáků. Tabulka č. 8 Přijímací řízení Střední škola počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 540 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do 98 SŠ Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 486 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího 54 řízení Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 3 z toho vyřešeno autoremedurou 2 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole 98 přijímacího řízení Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole 0 přijímacího řízení Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 16 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 celkem 654 Domovy mládeţe počet Počet podaných přihlášek do domova mládeţe 99 Počet přijatých dětí, ţáků a studentů do domova mládeţe 99 celkem 99 8

9 Tabulka č. 9 Rozhodnutí vydaná ředitelem školy správní řízení Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 24 o přerušení vzdělávání 18 o opakování ročníku 33 o přeřazení ţáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 35 o vyloučení podle 31 ŠZ 5 o zamítnutí ţádosti o uznání dosaţeného vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání ţáka 18 o zrušení povolení individuálního vzdělávání ţáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o uznání vzdělání 11 o přestupu z jiné školy a přijetí 33 celkem A. Výsledky výchovy a vzdělávání /Tabulková část/ Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek Tabulka č. 10 a Úspěšnost ţáků při závěrečných zkouškách - počet Zkoušky v řádném (jarním) termínu počet počet počet ţáků, ţáků, ţáků, kt. kt. kteří neprospěli konali prospěli zkoušku Zkoušky v náhradním termínu počet ţáků, kteří prospěli počet ţáků, kt. konali zkoušku počet ţáků, kt. neprospěli počet ţáků, kt. konali zkoušku Opravné zkoušky počet ţáků, kteří prospěli počet ţáků, kt. neprospěli

10 Tabulka č. 10 b Úspěšnost ţáků při maturitních zkouškách počet Zkoušky v řádném (jarním) termínu počet počet počet ţáků, ţáků, ţáků, kt. kt. kteří neprospěli konali prospěli zkoušku Zkoušky v náhradním termínu počet ţáků, kteří prospěli počet ţáků, kt. konali zkoušku počet ţáků, kt. neprospěli počet ţáků, kt. konali zkoušku Opravné zkoušky počet ţáků, kteří prospěli počet ţáků, kt. neprospěli Tabulka č. 11 Výchovná opatření Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 1 3 napomenutí důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku důtka ředitele školy sníţ. známka z chování Tabulka č. 12 Přehled prospěchu ţáků na konci školního roku Prospěch ţáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 4 8 prospěl neprospěl nehodnocen 88 3 Tabulka č. 13 Přehled o počtu zameškaných a neomluvených hodin Pracoviště Zameškané hodiny Z toho neomluvené hodiny Hejnice Bělíkova Zámecká Celkem

11 Uplatnění absolventů školy: Absolventi učebních oborů nastupují do praxe, studují další obory nebo pokračují v nástavbovém studiu. Absolventi studijních oborů hledají práci v oboru nebo nastupují do dalšího studia na VOŠ ( Daně a účetnictví Liberec a Jablonec ), ročních jazykových kurzů a vysokých škol zemědělského a ekonomického směru ( ZU Praha a TU Liberec, Hospodářská fakulta), ostatní se uplatňují na různých pracovních pozicích v celé ČR. Absolventi nástavbového studijního oboru Podnikání pokračují v dalším studiu pouze v ojedinělých případech. Přesto se mezi nimi najdou absolventi, kteří dál studují na VOŠ, jazykových školách i VŠ. 5 B. Výsledky výchovy a vzdělávání /Textová část/ Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant nabízí ţákům širokou škálu oborů vzdělávání. Ţáci si mohou vybírat z učebních oborů stupně H, E, ze studijních oborů stupně M a z nástavbových studijních oborů stupeň L. Škola je středoškolským vzdělávacím centrem Frýdlantského výběţku, některé výjimečné učební a studijní obory tvoří vzdělávací nabídku Libereckého kraje a dalších krajů, které s Libereckým krajem sousedí. SŠHL Frýdlant má tři pracoviště Frýdlant-Bělíkova, Frýdlant-Zámecká a Hejnice Pracoviště Frýdlant, Bělíkova Hodnocení teoretického vyučování pracoviště Frýdlant, Bělíkova Vzdělávací nabídka na pracovišti Frýdlant, Bělíkova má široké spektrum co do rozsahu a různosti oborů. Ţáci si ve školním roce 20010/11 mohli vybírat ze 13 učebních oborů a 3 studijních (forma denní a dálková). V tomto školním roce byla rozšířena nabídka o studijní obor Sociální činnost. Pro následující školní rok jsou připravovány podmínky a pedagogické dokumenty pro rozšíření nabídky učebních oborů o 2 další. Jedná se o obor Operátor skladování a Strojní mechanik. Uchazeči mají rozdílnou úroveň předchozího vzdělání, proto při přijímacím řízení dochází velmi často k rozporům v přání ţáků respektive rodičů (ctiţádosti) a jejich výkonností (neodpovídá přáním). To se pak projevuje v zájmu o studium. Vzhledem ke sniţujícímu se počtu ţáků na středních školách bude problematické naplňování učebních oborů, proto bylo nutností zaměřit se na kvalitní zajišťování náborů a propagaci školy. Materiální vybavení Teoretická výuka probíhala ve stejných prostorách jako v předchozím školním roce (včetně multimediální učebny s interaktivní tabulí). Počet učeben odpovídá potřebám výuky co do jejich celkového počtu, tak i počtu míst (do 10 pro malé skupiny a dělení, i nad 40 pro konzultace dálkařů). Všechny učebny jsou vybaveny sklokeramickými tabulemi. Učebny pro studijní obory mají k dispozici dataprojektory a další 2 učebny interaktivní tabule. Ve třech 11

12 učebnách lze vyuţívat rekonstruovaný televizních okruh, který je doplněn o DVD přehrávače. Převáţná část pedagogů je vybavena notebooky, coţ vedlo zkvalitnění výuky. Učitelé vyuţívají k výuce formu prezentací, které poskytují ţákům ke studiu. Odhlučnění mezi jednotlivými učebnami mělo příznivý vliv na průběh výuky v učebnách. K výuce tělesné výchovy je vyuţíváno dobudované venkovní sportoviště a vlastní tělocvična. Nadále je potřeba pokračovat ve zkvalitňování vybavenosti učebními pomůckami a zpříjemnit prostředí ve třídách formou výzdoby. V některých učebnách není zavedena voda, ale tento handicap se s nainstalováním sklokeramických tabulí zmírnil. Rezervy jsou hlavně ve vytápění budov (úspory). Vyučovací proces Výuka části učebních oborů probíhala podle platných učebních dokumentů (osnov), včetně povolených úprav (% hodin a obsahu) a doplňků ( Svět práce, Ochrana za mimořádných událostí ) a ve zbylých oborech podle ŠVP schválených pro školní roky 2009/10 a 2010/11. Ve školním roce 2010/11 došlo k překlopení všech oborů kategorie vzdělání E z dvouletých na obory tříleté a tyto obory se začaly vyučovat podle ŠVP. Učivo je nutno přizpůsobovat kvalitě uchazečů a výstupy (maturitní a závěrečné zkoušky) odpovídají výkonnostní úrovni ţáků. Nedílnou součástí výuky jsou také odborné exkurze, zahraniční praxe a spolupráce s odborným výcvikem. I přes nepříznivé klimatické podmínky v zimě se podařilo zajistit lyţařský výcvikový kurz pro první ročníky. Někteří studenti se účastnili také organizované chmelové brigády. Nedílnou součástí tohoto školního roku bylo zpracování a dokončení 4 nových ŠVP (školní vzdělávací programy) pro 2 učební obory (Operátor skladování a Strojní mechanik ) a 2 obory studijní ( Podnikání denní a dálková forma). V rámci zvyšování kvalifikace učitelé studují vysoké školy a navštěvují dostupné kurzy k zlepšování úrovně výuky. Aktivně se účastní projektu přípravy prezentací, které se budou moci vyuţívat při výuce. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů pracovali v rámci dalšího projektu na vytvoření systému modulového vzdělávání. V rámci zvyšování kvalifikace se část učitelů účastní projektu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků a část je zapojeno do projektu Triangl. Zvýšené nároky na práci vyučujících kladlo zavedení státní maturity, která se konala v letošním školním roce. Ţáci i pedagogové se zúčastnili generální maturity. Studenti druhého a třetího ročníku oboru Podnikání denní i dálkové formy vzdělání byli seznámeni s konkrétní podobou profilové a společné části maturitní zkoušky, včetně jednotlivých odborných předmětů, ze kterých ji budou skládat. Se zavedením státní maturitní zkoušky souvisela také povinnost vyučujících českého jazyka a cizích jazyků projít e-learningovou přípravou a semináři, jejichţ úspěšné absolvování bylo podmínkou pro získání certifikace Zadavatel a Hodnotitel daného maturitního předmětu. Pracoviště Frýdlant, Bělíkova poskytlo také dva ŠMK (školní komisaře). Celkově lze konstatovat, ţe z hlediska aktivit patřil tento školní rok k časově nejnáročnějším. 12

13 Stav ICT na pracovišti Frýdlant, Bělíkova Počty přípojných míst a charakteristika školní sítě: V budově Bělíkova je celkem 89 metalických přípojných míst, z toho 35 v učebnách VT, 7 v běţných učebnách, 4 ve sborovně, 23 v kabinetech a ředitelně, ostatní v ekonomickém úseku. V září 2010 bylo do školní sítě připojeno pracoviště DDT pro zpracování výsledků státních maturit. Toto pracoviště je vyuţíváno pouze k tomuto účelu. V dubnu 2011 byla vyměněna technologie připojení k internetu. Přípojný bod je umístěn na střeše domova mládeţe a do budovy Bělíkova je konektivita vedena optickým kabelem. Přenos konektivity na budovu Zámecká je řešena WiFi připojením. To umoţňuje vyšší rychlost připojení 4Mbps (dvojnásobek oproti stávajícímu stavu) pro kaţdou budovu. Po budově je rozvedena síť typu ethernet 100Mb. V učebně 320 a kabinetu 201 jsou pouţity WiFi přístupové body pro bezdrátové připojení k internetu. Jejich dosah je cca 12 m. Počty pracovních stanic a jejich charakteristika: V teoretickém vyučování se vyuţívá 30 pracovních stanic. Ve školním roce byly všechny stanice pouze udrţovány v bezvadném stavu, dokoupeny byly dva 19 monitory z prostředků SRPŠ. Všechny stanice mají minimálně 1GB RAM, lokální disky o velikosti GB, osazenu DVD mechaniku, USB porty. Šest stanic je vybaveno čtečkou paměťových karet. Pouţívají monitory o velikosti 17 nebo 19. Tři monitory jsou typu CRT ostatní LCD. Všechny ţákovské stanice jsou připojeny ke školní síti a internetu. Kaţdé ţákovské stanici jsou namapovány dva síťové disky, jeden pouze pro čtení a druhý pro čtení i zápis. Počet pracovních stanic pro učitele je 35 z toho 22 NTB. Charakteristika NTB pro učitele - zpravidla 2jádrový procesor, 1-3 GB RAM, GB disk, DVD+-RW, 15,4. Stolní PC jsou zpravidla osazeny procesory Duron nebo Sempron, jsou vybaveny s CD-ROM nebo DVD-ROM, FDD a CRT monitorem 17. Všechny stanice mají přístup do sítě, přístup na síťovou laserovou tiskárnu, k internetu a poště. Většina stanic nemá lokální tiskárnu, mají nasdílenou laserovou černobílou multifunkci ve sborovně - Ricoh Aficio MP2851. Tato tiskárna byla pořízena v dubnu 2011 jako náhrada za dosluhující Ricoh Aficio Počet pracovních stanic pro administrativu je 8. Jde převáţně o stolní PC s jednojádrovými procesory, 1GB RAM a pevnými disky velikosti GB. Nově byl pořízen počítač ekonomky školy jako náhrada dosluhujícího PC. Všechny pracují s lokálními černobílými tiskárnami. Některé stanice sdílí barevné laserové multifunkční tiskárny (Ricoh Aficio C2500, Canon 8330Cdn) podle poţadavků vedení školy. Rozmístění ICT techniky Na pracovišti Bělíkova 1387 fungují dvě specializované počítačové učebny v místnostech 332 a 320. V obou učebnách je umístěna sdílená laserová tiskárna, v učebně 320 monochromatická, v učebně 332 barevná. Obě učebny pouţívají velkoplošnou projekci z učitelského PC. Učebna 332 je vyuţívána pro výuku předmětů informační a komunikační technologie a písemná a elektronická komunikace; učebna 320 pak hlavně pro výuku motorových vozidel, cizích jazyků a odborných předmětů. Instalace dataprojektorů je téţ v učebnách 204, 215 a posluchárně domova mládeţe. Jsou instalovány na stropní drţák a plátna jsou namontována na čelních stěnách učeben. Celá 13

14 instalace je vyvedena do přípojného místa, k němuţ můţe vyučující připojit svůj notebook. Všechny 3 učebny mají také připojení na internet 204, 215 pomocí LAN, posluchárna DM - WiFi. Učebny 203 a 214 jsou vybaveny interaktivními tabulemi ActivBoard s dataprojektory Hitachi. Instalace je opět vyvedena do přípojného místa, do něhoţ připojuje vyučující svůj notebook. Situace na DM je řešena 6 ţákovskými PC s přístupem na internet pomocí ADSL modemu. Modem je doplněn o WiFi router, který pokrývá okruh cca 12m pro přístup na internet např. z vlastních NTB nebo PDA ţáků. Pro připojení desktopů slouţí osmiportový switch. Pro tisk ţákovských prací je vyuţívána monochromatická multifunkční tiskárna Brother. Ve vychovatelně je k dispozici inkoustová barevná multifunkční tiskárna. Proškolení pracovníků Ve školním roce probíhal cyklus školení zaměstnanců školy ve vyuţívání ICT v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy v oblasti ICT. Tento projekt pokračoval aţ do konce kalendářního roku Nejaktivnější pracovníci získali na jaře 2011 osvědčení o absolvování tohoto školení. Shrnutí a výhled Vzhledem k poměrně rychlému zastarávání výpočetní techniky bude nutné nejpozději ve školním roce uvaţovat o výměně všech PC v učebně 320. Výměna hardwaru bude spojena s nasazením nového OS Windows 7 Professional, případně Windows 8, pokud jiţ bude na trhu. V následujícím školním roce by stejná výměna měla proběhnout v učebně 332, neboť v dubnu 2014 skončí podpora OS WindowsXP Professional. Pokračovat by také mělo rozšiřování počtu učeben vybavených dataprojektory, neboť jejich vyuţití pomáhá výrazně k názornosti výuky jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětů. Hodnocení odborného výcviku pracoviště Frýdlant (Bělíkova) Zemědělské a technické obory Školní rok 2010/2011 navazoval na předcházející léta. Odborný výcvik byl zajišťován na vlastních pracovištích, smluvních pracovištích a školním závodě. Dařilo se postupně zlepšovat zabezpečení výuky v jednotlivých úsecích, jak z pedagogického pohledu, tak i technické vybavení jednotlivých provozů. Učitelé odborné výchovy si rozšiřovali odborné i pedagogické vzdělání. Zlepšilo se vybavení opravárenských dílen a stavebních oborů, bylo pořízeno vybavení pro výuku pneuservisních prací a sváření, rozšířilo se vybavení pro stavební obory o nová lešení, míchačky, pracovní nářadí a přepravník ţáků. Nepodařilo se zajistit vybudování myčky automobilní techniky a vybavení pro diagnostiku aut. Vzhledem k zastaralé zemědělské mechanizaci je potřeba získat i nové traktory a některé zemědělské stroje. Školní závody V odborném výcviku škola vyuţívá dotační titul Ministerstva zemědělství ČR, který umoţňuje zřídit školní závody jako dotované pracoviště pro výuku odborného výcviku ţáků. 14

15 V uplynulém školním roce byla velmi silně omezena výroba na pracovišti Školní statek s.r.o. pro obory Farmář a Opravář zemědělských strojů. Název závodu: Školní statek Frýdlant, s.r.o., Školní statek se dostal v uplynulém období do váţných finančních problémů a po rozhodnutí orgánů kraje byla jeho zemědělská výroba silně redukována, tím prakticky přestal plnit funkci školního závodu a v nejbliţší době není ani v moţnosti Školního statku tuto funkci obnovit. Pro vedení školy vyvstává problém jak zajistit odbornou praxi zejména v ţivočišné výrobě. Řešením je velmi rychlé vybudování vlastní stáje, splňující akreditační podmínky chovu zvířat v učebních a veterinárních oborech. Dále je zde potřeba zřízení školního cvičného polního hospodářství, bez návaznosti na dotace, kde bude moţno pěstovat široký sortiment zemědělských plodin a vyučovat jednotlivé agrotechnické zásahy v průběhu roku. Uznané školní závody jsou dotovány Ministerstvem zemědělství v rámci dotačního titulu Školní závody. Účelem dotačního titulu je finančně podpořit soukromé zemědělské a potravinářské firmy, aby v rámci odborného výcviku umoţnily ţákům škol vykonávat ve firmě odbornou praxi Opravář zemědělských strojů, Farmář, Technické sluţby v autoservisu Učební obory jsou vyučovány na Školním statku, školní farmě a dílnách školy. Některé tematické celky se dají plnit i při zakázkách pro ostatní zemědělce. Nově narůstá zájem o ţáky ze smluvních pracovišť- drobných firem - buď jen na některé činnosti nebo na celá roční období. Bohuţel i počet zemědělských ţáků se rapidně sniţuje. Redukcí zemědělské výroby na školním statku Frýdlant bylo potřeba řešit výuku některých témat na jiných pracovištích. Například dojení krav v dojírně se realizovalo na závodě Agrofanda v Kunraticích, ošetřování prasat u soukromého zemědělce Buriánka v Dolní Řasnici, pěstování brambor u zemědělců v Krásném Lese, orba u soukromého zemědělce ve Větrově. Ostatní témata se většinou realizují na školní farmě, kde chováme drobná hospodářská zvířata a včely. To, ţe ţáci dostávají ve škole dobrý odborný základ se odráţí i ve výsledcích soutěţí odborných dovedností. Naši ţáci opět zvítězili v celostátní soutěţi Olympiáda zemědělské mládeţe. Problémem se stává nedostatek dílen pro opravářské obory. Stavební učební obory Zedník, Zednické práce Výuka těchto učebních oborů je závislá na dostatečném mnoţství stavebních zakázek v blízkém okolí, jelikoţ doprava ţáků je vzhledem k vozovému parku školy téměř nemoţná. Tyto obory mají dobré renomé, a zatím není problémem zakázky sehnat i na stavařsky nepříznivé období zimy. Větším problémem je ale dost velká absence na praktickém vyučování a následné obtíţné plnění termínů zakázek. Vzhledem k tomu, ţe i škola, pokud má dostatek financí, má potřebu rozšiřovat a vylepšovat své stavby, není problém s plněním tematických celků. Pro dopravu ţáků na smluvní pracoviště je nutné zakoupit další auto. Obory z oblasti sluţeb - Učební obor Kuchař číšník, Stravovací a ubytovací sluţby a Kuchařské práce Odborný výcvik tohoto učebního oboru probíhal na těchto pracovištích : Školní pracoviště - cvičná kuchyně a jídelna - školní kuchyně a jídelna Bělíkova 15

16 - školní výdejna a jídelna Havlíčkova - kuchyně na pracovišti Hejnice Smluvní pracoviště - Snack bar - Restaurace Zelený strom - Školní jídelna Frýdlant - MCDO Hejnice Na školních pracovištích (kromě hejnického) ţáky vedou učitelé odborného výcviku. V Hejnicích a na smluvních pracovištích mají ţáky na starost instruktoři. Během uplynulého školního roku ţáci tohoto učebního oboru pod vedením UOV zajistili stravování pro mnoho akcí pořádaných školou i akcí externích. Učební obor Kuchař číšník je zapojen v rámci OV do dvou projektů. Jednodenních aktivit se účastní v rámci projektu Euroregionu Nisa, který je zaměřen na odbornost a stará řemesla. Projekt Comenius spočívá ve výměnné desetidenní praxi našich ţáků v SRN a ţáků z Německa u nás. V tomto školním roce se opět podařilo pořídit další učební pomůcky pro nácvik ţáků. Učební obor - Provoz sluţeb Odborný výcvik byl veden na pracovištích školy (šicí dílna, cvičná i školní kuchyň) a na smluvních pracovištích. Tematický celek Pečovatelství byl vyučován UOV na smluvním pracovišti v Domově U Spasitele ve Frýdlantu. Téma cestovního ruchu prošla děvčata různými pracovišti, která se tímto oborem zabývají. Byla to infomační centra ve Frýdlantu, Hejnicích a v Lázních Libverda, informační centrum při DDM Frýdlant. Dále se měla moţnost seznámit s chodem Centra Babylon. Je škoda, ţe mnohé z nich šanci k získání informací a zkušeností ne vţdy plně vyuţila. Učební obor - Pečovatelské práce Odborný výcvik tohoto učebního oboru probíhal na smluvních pracovištích v ranních i odpoledních směnách pod vedením učitelek OV. Ţákyně 2. ročníku prošly základy vaření a šití podle učebních osnov. Potravinářské obory Pekař, Řezník uzenář, Potravinářská výroba, Prodavač potravinářského zboţí Pro výuku těchto potravinářských oborů vyuţíváme svých vlastních vybudovaných prostor. Součástí je vlastní prodejna, pekárna a uzenářská dílna. Na počátku školního roku 2010/ 2011 prošla prodejna celkovou rekonstrukcí, protoţe byla zasaţena srpnovou povodní, která postihla město Frýdlant.Prodejna dostala nový kabát nová dlaţba, nábytek a osvětlení. Díky našemu technickému zázemí se nám daří plnit vzdělávací plány jednotlivých učebních oborů. Pokud nám nestačí naše technické zázemí vyuţíváme smluvních pracovišť.pro tento školní rok vyuţíváme pouze jednoho smluvního pracoviště. Smluvní pracoviště Jatky 1 Prošek, se sídlem ve Frýdlantě, které vyuţíváme pro obor řezník uzenář. Tato soukromá firma se zabývá poráţkou a zpracováním červeného masa. Ţáci oboru pekař se zúčastnili 3. března 2011 exkurze ve školícím středisku firmy Bakaldrin. Zde byli ţáci seznámeni s novými technologickými postupy výroby pekařských výrobků. 16

17 Ţáci oboru řezník- uzenář se zúčastnili, jako loni, soutěţe ve Valašském Meziříčí o pohár Valašského řezníka. Soutěţ probíhala ve dnech , soutěţili ţáci 1. ročníku za doprovodu učitele odborného výcviku pana Štechera. Učitelé odborného výcviku a ţáci všech učebních oborů se podílí na všech společenských akcích souvisejících s chodem školy a její propagací. Účastnili se akcí: Semilský pecen 2010 Semily Den regionálních potravin Liberec Výstavní a prodejní vánoční trhy Liberec Velikonoční trhy Liberec Farmářský den Liberec Valdštejnské slavnosti Frýdlant Veletrh sociálních sluţeb Liberec Zpráva o činnosti autoškoly Povinný a nepovinný předmět Řízení motorových vozidel Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny B 58, počet hodin výuky praktické jízdy 1624hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 116 hodin Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny C - 19, počet hodin výuky praktické jízdy 342 hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 76 hodin Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny T 57, počet hodin výuky praktické jízdy 1197 hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 456 hodin Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny Ao 4, počet hodin výuky praktické jízdy 52 hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 8 hodin Celkem praktických jízd = 3215 hod. Celkem praktické údrţby = 656 hod. Celkem zdravovědy = 36 hod. Celkem = 3907 hod. Na výcviku se podílí: Mikoláš Jiří, Močárko Martin, Zahradník Tomáš, Koštejn Otakar, Mgr. Košková Ivana - učitelka zdravovědy Individuální plán (dálkové studium) Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny B,C,T 25,. počet hodin výuky praktické jízdy 750hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 200 hodin Na výcviku se podílí: Mikoláš Jiří, Močárko Martin, Bláha Ondřej, Zahradník Tomáš, Koštejn Otakar, Mgr. Košková Ivana - učitelka zdravovědy 17

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Výroční zpráva 2009/2010 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s.r.o. se sídlem: ul. Sládečkova 393/90 Ostrava-Michálkovice

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014 Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156 Školní rok 2013/ 2014 Obsah Obsah...2 Charakteristika školy...3 A/ Vzdělávací program školy...6 B/ Způsob zabezpečení odborného výcviku...

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/217, 150 00 Praha 5 IČ : 25632141 IZO : 110 001 885 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2011/2012

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2011/2012 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 2 Obsah 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 3. Část III. Údaje o pracovnících školy... str. 5 4. Část IV. Údaje o přijímacím řízení... str.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více