VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Adresa: Telefon: Střední škola hospodářská a lesnická Fax: Bělíkova Frýdlant www: sshlfrydlant.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracovali: Mgr.Drechsler, Ing. Dvořáková Předkládá: Ing. Dvořáková Ing. Alena Dvořáková ředitelka Ve Frýdlantě 31. října 2011

2 1. Základní údaje o škole Název právnické osoby: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Sídlo: Bělíkova Frýdlant Právní forma : příspěvková organizace IČ: Identifikátor školy: Zřizovatel : Liberecký kraj Sídlo: U Jezu 642/2a Liberec 2 Právní forma: kraj IČ: Ředitelka školy: Školská rada: Ing. Alena Dvořáková Předseda: Ing. Miroslav Novotný, členové: Steven Bošňak, Ing. Jiří Hovorka, Rostislav Klinkáček, Ing. Jaroslav Podzimek, Ing. Hana Vidnerová Datum zařazení do rejstříku: Poslední aktualizace: , č.j. OŠMTS-011/2011-RZS Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Střední škola kapacita 1200 ţáků IZO místa poskytovaného vzdělání: 1. Bělíkova 1387, Frýdlant 2. Havlíčkova 46, Frýdlant 3. Zámecká 4003, Frýdlant 4. Čs. armády 66, Frýdlant 5. Lázeňská 349, Hejnice 2. Domov mládeţe kapacita 220 lůţek IZO místa poskytovaných školských sluţeb: 1. Bělíkova 1387, Frýdlant 2. Lázeňská 435, Hejnice 3. Jizerská 190, Hejnice 2

3 3. Školní jídelna kapacita 900 stravovaných IZO místa poskytovaných školských sluţeb: 1. Bělíkova 1387, Frýdlant 2. Lázeňská 435, Hejnice 4. Školní statek kapacita 200 ţáků IZO místo poskytovaných školských sluţeb. 1. Zámecká 4005, Frýdlant Celková kapacita školy a jejich součástí: Střední škola 1200 ţáků Domov mládeţe 220 lůţek Školní jídelna 900 stravovaných Školní statek 200 ţáků 3

4 3. Organizace studia Seznam studijních a učebních oborů zařazených v rejstříku škol a vyučovaných ve školním roce 2010/2011 Tabulka č. 1a Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2010/2011 Frýdlant, Bělíkova Název oboru Čiselný kód oboru Délka přípravy Potravinářská výroba E/01 3 roky 0 měsíců Pekař H/01 3 roky 0 měsíců Řezník - uzenář H/01 3 roky 0 měsíců Zednické práce E/01 3 roky 0 měsíců Technické sluţby v E/01 3 roky 0 měsíců autoservisu Zedník H/01 3 roky 0 měsíců Zemědělec - farmář H/01 3 roky 0 měsíců Opravář zemědělských strojů H/01 3 roky 0 měsíců Kuchař - číšník H/01 3 roky 0 měsíců Stravovací a ubytovací E/01 3 roky 0 měsíců sluţby Prodavač H/01 3 roky 0 měsíců Pečovatelské sluţby E/01 3 roky 0 měsíců Podnikání - denní L/51 2 roky 0 měsíců Podnikání - dálkové L/51 3 roky 0 měsíců Sociální činnost M/01 4 roky 0 měsíců Provoz sluţeb H/001 3 roky 0 měsíců Tabulka č. 1b Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2010/2011 Frýdlant, Zámecká Název oboru Číselný kód oboru Délka přípravy Agropodnikání M/01 4 roky 0 měsíců Obchodní akademie M/02 4 roky 0 měsíců Veterinářství M/01 4 roky 0 měsíců 4

5 Tabulka č. 1c Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2010/2011 pracoviště Hejnice Název oboru Čiselný kód oboru Délka přípravy Zahradník H/01 3 roky 0 měsíců Lesní mechanizátor H/01 3 roky 0 měsíců Zpracovatel dřeva H/01 3 roky 0 měsíců Ekologie a ţivotní prostředí M/01 4 roky 0 měsíců 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Tabulka č. 2 Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích Věk < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 7 17,56 29,39 33,34 2,19 89,48 z toho ţeny 2 9,8 15,29 14, ,13 Tabulka č. 3 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) Počet /přepočtení na plně zaměstnané/ Z toho bez odborné kvalifikace Celkem 60,33 29,15 89,48 Z toho : Počet Z toho bez kval. výchovný poradce 3 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 3 1 koordinátor školního vzdělávacího 1 0 programu školní metodik prevence 3 0 koordinátor environmentální výchovy 2 0 5

6 Tabulka č. 4 Přehled pracovníků domovů mládeţe v přepočtených úvazcích Vychovatelé Asistenti pedagoga Ostatní Celkem 8,00 0,00 2,94 10,94 Tabulka č. 5 Věková skladba nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích Věk < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0 7,19 10,31 17, ,94 z toho ţeny 0 7,19 10,00 11, ,63 Během školního roku nastoupila jedna nekvalifikovaná učitelka teoretického vyučování a učitelka odborné výchovy pracovní poměr byl na dobu určitou. Tabulka č. 6 Mzdové podmínky zaměstnanců 2010/ 2011 Fyzických/ přepočtených Celkový počet zaměstnanců 128 / 124,305 Počet pedagogických pracovníků 91 / 89,047 Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. prac Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. zam Průměrná výše nenárokových sloţek mzdy ped. pracovníků Průměrná výše nenárokových sloţek mzdy nep. zaměstnanců Poznámky: Nárokové sloţky mzdy - základní plat, příplatek za vedení, zvláštní osobní příplatek, práce přesčas, další plat, dělené směny, pohotovost Nenárokové sloţky mzdy - osobní příplatek, mimořádná odměna Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zvyšování kvalifikace - magisterský studijní program Zvyšování kvalifikace bakalářský studijní program Studium pedagogiky 7 osob 2 osoby 7 osob 6

7 Průběţné vzdělávání - jazykové vzdělávání OPVK Průběţné vzdělávání nová maturita Průběţné vzdělávání odborné vzdělávání Prohlubování kvalifikace svařování Vyučení v oboru Autoškola, profesní průkaz Vzdělávání v oblasti ICT OPVK 56 osob 32 osob 26 osob 2 osoby 3 osoby 5 osob 86 osob 4. Údaje o počtu ţáků Tabulka č. 7 Přehled o počtu ţáků školy podle oborů vzdělávání a ročníků k M 8 Ročník Kód oboru Název oboru Celkem 2956H01 Řezník - uzenář x H01 Zahradník x M01 Ekologie a ţivotní prostředí M002 Ochrana přírody a prostředí M02 Obchodní akademie M004 Obchodní akademie E01 Technické sluţby v autoservisu x M01 Agropodnikání M001 Agropodnikání E01 Zednické práce x E001 Zednické práce x E01 Stravovací a ubytovací sluţby x E01 Pečovatelské sluţby x E005 Pečovatelské práce x H01 Zpracovatel dřeva x H001 Zpracovatel dřeva x H01 Pekař x H01 Prodavač x H01 Zedník x H01 Zemědělec-farmář x H01 Kuchař-číšník x E01 Potravinářská výroba x E001 Kuchařské práce x H01 Lesní mechanizátor x 25 7

8 4156H001 Mechanizátor lesní výroby x H01 Opravář zemědělských strojů x H01 Strojní mechanik x H003 Provoz sluţeb x M01 Veterinářství M01 Sociální činnost L51 Podnikání denní 28 0 x x L524 Podnikání - denní 0 13 x x L51 Podnikání - dálkové x L524 Podnikání - dálkové x 76 Celkem Celkový počet ţáků ve škole: 908 toho 580 dívek /ţen/ a 328 chlapců /muţů/. V denním studiu studuje celkem 757 ţáků, v dálkovém studiu studuje celkem 151 ţáků. Tabulka č. 8 Přijímací řízení Střední škola počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 540 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do 98 SŠ Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 486 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího 54 řízení Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 3 z toho vyřešeno autoremedurou 2 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole 98 přijímacího řízení Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole 0 přijímacího řízení Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 16 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 celkem 654 Domovy mládeţe počet Počet podaných přihlášek do domova mládeţe 99 Počet přijatých dětí, ţáků a studentů do domova mládeţe 99 celkem 99 8

9 Tabulka č. 9 Rozhodnutí vydaná ředitelem školy správní řízení Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 24 o přerušení vzdělávání 18 o opakování ročníku 33 o přeřazení ţáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 35 o vyloučení podle 31 ŠZ 5 o zamítnutí ţádosti o uznání dosaţeného vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání ţáka 18 o zrušení povolení individuálního vzdělávání ţáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o uznání vzdělání 11 o přestupu z jiné školy a přijetí 33 celkem A. Výsledky výchovy a vzdělávání /Tabulková část/ Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek Tabulka č. 10 a Úspěšnost ţáků při závěrečných zkouškách - počet Zkoušky v řádném (jarním) termínu počet počet počet ţáků, ţáků, ţáků, kt. kt. kteří neprospěli konali prospěli zkoušku Zkoušky v náhradním termínu počet ţáků, kteří prospěli počet ţáků, kt. konali zkoušku počet ţáků, kt. neprospěli počet ţáků, kt. konali zkoušku Opravné zkoušky počet ţáků, kteří prospěli počet ţáků, kt. neprospěli

10 Tabulka č. 10 b Úspěšnost ţáků při maturitních zkouškách počet Zkoušky v řádném (jarním) termínu počet počet počet ţáků, ţáků, ţáků, kt. kt. kteří neprospěli konali prospěli zkoušku Zkoušky v náhradním termínu počet ţáků, kteří prospěli počet ţáků, kt. konali zkoušku počet ţáků, kt. neprospěli počet ţáků, kt. konali zkoušku Opravné zkoušky počet ţáků, kteří prospěli počet ţáků, kt. neprospěli Tabulka č. 11 Výchovná opatření Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 1 3 napomenutí důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku důtka ředitele školy sníţ. známka z chování Tabulka č. 12 Přehled prospěchu ţáků na konci školního roku Prospěch ţáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 4 8 prospěl neprospěl nehodnocen 88 3 Tabulka č. 13 Přehled o počtu zameškaných a neomluvených hodin Pracoviště Zameškané hodiny Z toho neomluvené hodiny Hejnice Bělíkova Zámecká Celkem

11 Uplatnění absolventů školy: Absolventi učebních oborů nastupují do praxe, studují další obory nebo pokračují v nástavbovém studiu. Absolventi studijních oborů hledají práci v oboru nebo nastupují do dalšího studia na VOŠ ( Daně a účetnictví Liberec a Jablonec ), ročních jazykových kurzů a vysokých škol zemědělského a ekonomického směru ( ZU Praha a TU Liberec, Hospodářská fakulta), ostatní se uplatňují na různých pracovních pozicích v celé ČR. Absolventi nástavbového studijního oboru Podnikání pokračují v dalším studiu pouze v ojedinělých případech. Přesto se mezi nimi najdou absolventi, kteří dál studují na VOŠ, jazykových školách i VŠ. 5 B. Výsledky výchovy a vzdělávání /Textová část/ Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant nabízí ţákům širokou škálu oborů vzdělávání. Ţáci si mohou vybírat z učebních oborů stupně H, E, ze studijních oborů stupně M a z nástavbových studijních oborů stupeň L. Škola je středoškolským vzdělávacím centrem Frýdlantského výběţku, některé výjimečné učební a studijní obory tvoří vzdělávací nabídku Libereckého kraje a dalších krajů, které s Libereckým krajem sousedí. SŠHL Frýdlant má tři pracoviště Frýdlant-Bělíkova, Frýdlant-Zámecká a Hejnice Pracoviště Frýdlant, Bělíkova Hodnocení teoretického vyučování pracoviště Frýdlant, Bělíkova Vzdělávací nabídka na pracovišti Frýdlant, Bělíkova má široké spektrum co do rozsahu a různosti oborů. Ţáci si ve školním roce 20010/11 mohli vybírat ze 13 učebních oborů a 3 studijních (forma denní a dálková). V tomto školním roce byla rozšířena nabídka o studijní obor Sociální činnost. Pro následující školní rok jsou připravovány podmínky a pedagogické dokumenty pro rozšíření nabídky učebních oborů o 2 další. Jedná se o obor Operátor skladování a Strojní mechanik. Uchazeči mají rozdílnou úroveň předchozího vzdělání, proto při přijímacím řízení dochází velmi často k rozporům v přání ţáků respektive rodičů (ctiţádosti) a jejich výkonností (neodpovídá přáním). To se pak projevuje v zájmu o studium. Vzhledem ke sniţujícímu se počtu ţáků na středních školách bude problematické naplňování učebních oborů, proto bylo nutností zaměřit se na kvalitní zajišťování náborů a propagaci školy. Materiální vybavení Teoretická výuka probíhala ve stejných prostorách jako v předchozím školním roce (včetně multimediální učebny s interaktivní tabulí). Počet učeben odpovídá potřebám výuky co do jejich celkového počtu, tak i počtu míst (do 10 pro malé skupiny a dělení, i nad 40 pro konzultace dálkařů). Všechny učebny jsou vybaveny sklokeramickými tabulemi. Učebny pro studijní obory mají k dispozici dataprojektory a další 2 učebny interaktivní tabule. Ve třech 11

12 učebnách lze vyuţívat rekonstruovaný televizních okruh, který je doplněn o DVD přehrávače. Převáţná část pedagogů je vybavena notebooky, coţ vedlo zkvalitnění výuky. Učitelé vyuţívají k výuce formu prezentací, které poskytují ţákům ke studiu. Odhlučnění mezi jednotlivými učebnami mělo příznivý vliv na průběh výuky v učebnách. K výuce tělesné výchovy je vyuţíváno dobudované venkovní sportoviště a vlastní tělocvična. Nadále je potřeba pokračovat ve zkvalitňování vybavenosti učebními pomůckami a zpříjemnit prostředí ve třídách formou výzdoby. V některých učebnách není zavedena voda, ale tento handicap se s nainstalováním sklokeramických tabulí zmírnil. Rezervy jsou hlavně ve vytápění budov (úspory). Vyučovací proces Výuka části učebních oborů probíhala podle platných učebních dokumentů (osnov), včetně povolených úprav (% hodin a obsahu) a doplňků ( Svět práce, Ochrana za mimořádných událostí ) a ve zbylých oborech podle ŠVP schválených pro školní roky 2009/10 a 2010/11. Ve školním roce 2010/11 došlo k překlopení všech oborů kategorie vzdělání E z dvouletých na obory tříleté a tyto obory se začaly vyučovat podle ŠVP. Učivo je nutno přizpůsobovat kvalitě uchazečů a výstupy (maturitní a závěrečné zkoušky) odpovídají výkonnostní úrovni ţáků. Nedílnou součástí výuky jsou také odborné exkurze, zahraniční praxe a spolupráce s odborným výcvikem. I přes nepříznivé klimatické podmínky v zimě se podařilo zajistit lyţařský výcvikový kurz pro první ročníky. Někteří studenti se účastnili také organizované chmelové brigády. Nedílnou součástí tohoto školního roku bylo zpracování a dokončení 4 nových ŠVP (školní vzdělávací programy) pro 2 učební obory (Operátor skladování a Strojní mechanik ) a 2 obory studijní ( Podnikání denní a dálková forma). V rámci zvyšování kvalifikace učitelé studují vysoké školy a navštěvují dostupné kurzy k zlepšování úrovně výuky. Aktivně se účastní projektu přípravy prezentací, které se budou moci vyuţívat při výuce. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů pracovali v rámci dalšího projektu na vytvoření systému modulového vzdělávání. V rámci zvyšování kvalifikace se část učitelů účastní projektu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků a část je zapojeno do projektu Triangl. Zvýšené nároky na práci vyučujících kladlo zavedení státní maturity, která se konala v letošním školním roce. Ţáci i pedagogové se zúčastnili generální maturity. Studenti druhého a třetího ročníku oboru Podnikání denní i dálkové formy vzdělání byli seznámeni s konkrétní podobou profilové a společné části maturitní zkoušky, včetně jednotlivých odborných předmětů, ze kterých ji budou skládat. Se zavedením státní maturitní zkoušky souvisela také povinnost vyučujících českého jazyka a cizích jazyků projít e-learningovou přípravou a semináři, jejichţ úspěšné absolvování bylo podmínkou pro získání certifikace Zadavatel a Hodnotitel daného maturitního předmětu. Pracoviště Frýdlant, Bělíkova poskytlo také dva ŠMK (školní komisaře). Celkově lze konstatovat, ţe z hlediska aktivit patřil tento školní rok k časově nejnáročnějším. 12

13 Stav ICT na pracovišti Frýdlant, Bělíkova Počty přípojných míst a charakteristika školní sítě: V budově Bělíkova je celkem 89 metalických přípojných míst, z toho 35 v učebnách VT, 7 v běţných učebnách, 4 ve sborovně, 23 v kabinetech a ředitelně, ostatní v ekonomickém úseku. V září 2010 bylo do školní sítě připojeno pracoviště DDT pro zpracování výsledků státních maturit. Toto pracoviště je vyuţíváno pouze k tomuto účelu. V dubnu 2011 byla vyměněna technologie připojení k internetu. Přípojný bod je umístěn na střeše domova mládeţe a do budovy Bělíkova je konektivita vedena optickým kabelem. Přenos konektivity na budovu Zámecká je řešena WiFi připojením. To umoţňuje vyšší rychlost připojení 4Mbps (dvojnásobek oproti stávajícímu stavu) pro kaţdou budovu. Po budově je rozvedena síť typu ethernet 100Mb. V učebně 320 a kabinetu 201 jsou pouţity WiFi přístupové body pro bezdrátové připojení k internetu. Jejich dosah je cca 12 m. Počty pracovních stanic a jejich charakteristika: V teoretickém vyučování se vyuţívá 30 pracovních stanic. Ve školním roce byly všechny stanice pouze udrţovány v bezvadném stavu, dokoupeny byly dva 19 monitory z prostředků SRPŠ. Všechny stanice mají minimálně 1GB RAM, lokální disky o velikosti GB, osazenu DVD mechaniku, USB porty. Šest stanic je vybaveno čtečkou paměťových karet. Pouţívají monitory o velikosti 17 nebo 19. Tři monitory jsou typu CRT ostatní LCD. Všechny ţákovské stanice jsou připojeny ke školní síti a internetu. Kaţdé ţákovské stanici jsou namapovány dva síťové disky, jeden pouze pro čtení a druhý pro čtení i zápis. Počet pracovních stanic pro učitele je 35 z toho 22 NTB. Charakteristika NTB pro učitele - zpravidla 2jádrový procesor, 1-3 GB RAM, GB disk, DVD+-RW, 15,4. Stolní PC jsou zpravidla osazeny procesory Duron nebo Sempron, jsou vybaveny s CD-ROM nebo DVD-ROM, FDD a CRT monitorem 17. Všechny stanice mají přístup do sítě, přístup na síťovou laserovou tiskárnu, k internetu a poště. Většina stanic nemá lokální tiskárnu, mají nasdílenou laserovou černobílou multifunkci ve sborovně - Ricoh Aficio MP2851. Tato tiskárna byla pořízena v dubnu 2011 jako náhrada za dosluhující Ricoh Aficio Počet pracovních stanic pro administrativu je 8. Jde převáţně o stolní PC s jednojádrovými procesory, 1GB RAM a pevnými disky velikosti GB. Nově byl pořízen počítač ekonomky školy jako náhrada dosluhujícího PC. Všechny pracují s lokálními černobílými tiskárnami. Některé stanice sdílí barevné laserové multifunkční tiskárny (Ricoh Aficio C2500, Canon 8330Cdn) podle poţadavků vedení školy. Rozmístění ICT techniky Na pracovišti Bělíkova 1387 fungují dvě specializované počítačové učebny v místnostech 332 a 320. V obou učebnách je umístěna sdílená laserová tiskárna, v učebně 320 monochromatická, v učebně 332 barevná. Obě učebny pouţívají velkoplošnou projekci z učitelského PC. Učebna 332 je vyuţívána pro výuku předmětů informační a komunikační technologie a písemná a elektronická komunikace; učebna 320 pak hlavně pro výuku motorových vozidel, cizích jazyků a odborných předmětů. Instalace dataprojektorů je téţ v učebnách 204, 215 a posluchárně domova mládeţe. Jsou instalovány na stropní drţák a plátna jsou namontována na čelních stěnách učeben. Celá 13

14 instalace je vyvedena do přípojného místa, k němuţ můţe vyučující připojit svůj notebook. Všechny 3 učebny mají také připojení na internet 204, 215 pomocí LAN, posluchárna DM - WiFi. Učebny 203 a 214 jsou vybaveny interaktivními tabulemi ActivBoard s dataprojektory Hitachi. Instalace je opět vyvedena do přípojného místa, do něhoţ připojuje vyučující svůj notebook. Situace na DM je řešena 6 ţákovskými PC s přístupem na internet pomocí ADSL modemu. Modem je doplněn o WiFi router, který pokrývá okruh cca 12m pro přístup na internet např. z vlastních NTB nebo PDA ţáků. Pro připojení desktopů slouţí osmiportový switch. Pro tisk ţákovských prací je vyuţívána monochromatická multifunkční tiskárna Brother. Ve vychovatelně je k dispozici inkoustová barevná multifunkční tiskárna. Proškolení pracovníků Ve školním roce probíhal cyklus školení zaměstnanců školy ve vyuţívání ICT v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy v oblasti ICT. Tento projekt pokračoval aţ do konce kalendářního roku Nejaktivnější pracovníci získali na jaře 2011 osvědčení o absolvování tohoto školení. Shrnutí a výhled Vzhledem k poměrně rychlému zastarávání výpočetní techniky bude nutné nejpozději ve školním roce uvaţovat o výměně všech PC v učebně 320. Výměna hardwaru bude spojena s nasazením nového OS Windows 7 Professional, případně Windows 8, pokud jiţ bude na trhu. V následujícím školním roce by stejná výměna měla proběhnout v učebně 332, neboť v dubnu 2014 skončí podpora OS WindowsXP Professional. Pokračovat by také mělo rozšiřování počtu učeben vybavených dataprojektory, neboť jejich vyuţití pomáhá výrazně k názornosti výuky jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětů. Hodnocení odborného výcviku pracoviště Frýdlant (Bělíkova) Zemědělské a technické obory Školní rok 2010/2011 navazoval na předcházející léta. Odborný výcvik byl zajišťován na vlastních pracovištích, smluvních pracovištích a školním závodě. Dařilo se postupně zlepšovat zabezpečení výuky v jednotlivých úsecích, jak z pedagogického pohledu, tak i technické vybavení jednotlivých provozů. Učitelé odborné výchovy si rozšiřovali odborné i pedagogické vzdělání. Zlepšilo se vybavení opravárenských dílen a stavebních oborů, bylo pořízeno vybavení pro výuku pneuservisních prací a sváření, rozšířilo se vybavení pro stavební obory o nová lešení, míchačky, pracovní nářadí a přepravník ţáků. Nepodařilo se zajistit vybudování myčky automobilní techniky a vybavení pro diagnostiku aut. Vzhledem k zastaralé zemědělské mechanizaci je potřeba získat i nové traktory a některé zemědělské stroje. Školní závody V odborném výcviku škola vyuţívá dotační titul Ministerstva zemědělství ČR, který umoţňuje zřídit školní závody jako dotované pracoviště pro výuku odborného výcviku ţáků. 14

15 V uplynulém školním roce byla velmi silně omezena výroba na pracovišti Školní statek s.r.o. pro obory Farmář a Opravář zemědělských strojů. Název závodu: Školní statek Frýdlant, s.r.o., Školní statek se dostal v uplynulém období do váţných finančních problémů a po rozhodnutí orgánů kraje byla jeho zemědělská výroba silně redukována, tím prakticky přestal plnit funkci školního závodu a v nejbliţší době není ani v moţnosti Školního statku tuto funkci obnovit. Pro vedení školy vyvstává problém jak zajistit odbornou praxi zejména v ţivočišné výrobě. Řešením je velmi rychlé vybudování vlastní stáje, splňující akreditační podmínky chovu zvířat v učebních a veterinárních oborech. Dále je zde potřeba zřízení školního cvičného polního hospodářství, bez návaznosti na dotace, kde bude moţno pěstovat široký sortiment zemědělských plodin a vyučovat jednotlivé agrotechnické zásahy v průběhu roku. Uznané školní závody jsou dotovány Ministerstvem zemědělství v rámci dotačního titulu Školní závody. Účelem dotačního titulu je finančně podpořit soukromé zemědělské a potravinářské firmy, aby v rámci odborného výcviku umoţnily ţákům škol vykonávat ve firmě odbornou praxi Opravář zemědělských strojů, Farmář, Technické sluţby v autoservisu Učební obory jsou vyučovány na Školním statku, školní farmě a dílnách školy. Některé tematické celky se dají plnit i při zakázkách pro ostatní zemědělce. Nově narůstá zájem o ţáky ze smluvních pracovišť- drobných firem - buď jen na některé činnosti nebo na celá roční období. Bohuţel i počet zemědělských ţáků se rapidně sniţuje. Redukcí zemědělské výroby na školním statku Frýdlant bylo potřeba řešit výuku některých témat na jiných pracovištích. Například dojení krav v dojírně se realizovalo na závodě Agrofanda v Kunraticích, ošetřování prasat u soukromého zemědělce Buriánka v Dolní Řasnici, pěstování brambor u zemědělců v Krásném Lese, orba u soukromého zemědělce ve Větrově. Ostatní témata se většinou realizují na školní farmě, kde chováme drobná hospodářská zvířata a včely. To, ţe ţáci dostávají ve škole dobrý odborný základ se odráţí i ve výsledcích soutěţí odborných dovedností. Naši ţáci opět zvítězili v celostátní soutěţi Olympiáda zemědělské mládeţe. Problémem se stává nedostatek dílen pro opravářské obory. Stavební učební obory Zedník, Zednické práce Výuka těchto učebních oborů je závislá na dostatečném mnoţství stavebních zakázek v blízkém okolí, jelikoţ doprava ţáků je vzhledem k vozovému parku školy téměř nemoţná. Tyto obory mají dobré renomé, a zatím není problémem zakázky sehnat i na stavařsky nepříznivé období zimy. Větším problémem je ale dost velká absence na praktickém vyučování a následné obtíţné plnění termínů zakázek. Vzhledem k tomu, ţe i škola, pokud má dostatek financí, má potřebu rozšiřovat a vylepšovat své stavby, není problém s plněním tematických celků. Pro dopravu ţáků na smluvní pracoviště je nutné zakoupit další auto. Obory z oblasti sluţeb - Učební obor Kuchař číšník, Stravovací a ubytovací sluţby a Kuchařské práce Odborný výcvik tohoto učebního oboru probíhal na těchto pracovištích : Školní pracoviště - cvičná kuchyně a jídelna - školní kuchyně a jídelna Bělíkova 15

16 - školní výdejna a jídelna Havlíčkova - kuchyně na pracovišti Hejnice Smluvní pracoviště - Snack bar - Restaurace Zelený strom - Školní jídelna Frýdlant - MCDO Hejnice Na školních pracovištích (kromě hejnického) ţáky vedou učitelé odborného výcviku. V Hejnicích a na smluvních pracovištích mají ţáky na starost instruktoři. Během uplynulého školního roku ţáci tohoto učebního oboru pod vedením UOV zajistili stravování pro mnoho akcí pořádaných školou i akcí externích. Učební obor Kuchař číšník je zapojen v rámci OV do dvou projektů. Jednodenních aktivit se účastní v rámci projektu Euroregionu Nisa, který je zaměřen na odbornost a stará řemesla. Projekt Comenius spočívá ve výměnné desetidenní praxi našich ţáků v SRN a ţáků z Německa u nás. V tomto školním roce se opět podařilo pořídit další učební pomůcky pro nácvik ţáků. Učební obor - Provoz sluţeb Odborný výcvik byl veden na pracovištích školy (šicí dílna, cvičná i školní kuchyň) a na smluvních pracovištích. Tematický celek Pečovatelství byl vyučován UOV na smluvním pracovišti v Domově U Spasitele ve Frýdlantu. Téma cestovního ruchu prošla děvčata různými pracovišti, která se tímto oborem zabývají. Byla to infomační centra ve Frýdlantu, Hejnicích a v Lázních Libverda, informační centrum při DDM Frýdlant. Dále se měla moţnost seznámit s chodem Centra Babylon. Je škoda, ţe mnohé z nich šanci k získání informací a zkušeností ne vţdy plně vyuţila. Učební obor - Pečovatelské práce Odborný výcvik tohoto učebního oboru probíhal na smluvních pracovištích v ranních i odpoledních směnách pod vedením učitelek OV. Ţákyně 2. ročníku prošly základy vaření a šití podle učebních osnov. Potravinářské obory Pekař, Řezník uzenář, Potravinářská výroba, Prodavač potravinářského zboţí Pro výuku těchto potravinářských oborů vyuţíváme svých vlastních vybudovaných prostor. Součástí je vlastní prodejna, pekárna a uzenářská dílna. Na počátku školního roku 2010/ 2011 prošla prodejna celkovou rekonstrukcí, protoţe byla zasaţena srpnovou povodní, která postihla město Frýdlant.Prodejna dostala nový kabát nová dlaţba, nábytek a osvětlení. Díky našemu technickému zázemí se nám daří plnit vzdělávací plány jednotlivých učebních oborů. Pokud nám nestačí naše technické zázemí vyuţíváme smluvních pracovišť.pro tento školní rok vyuţíváme pouze jednoho smluvního pracoviště. Smluvní pracoviště Jatky 1 Prošek, se sídlem ve Frýdlantě, které vyuţíváme pro obor řezník uzenář. Tato soukromá firma se zabývá poráţkou a zpracováním červeného masa. Ţáci oboru pekař se zúčastnili 3. března 2011 exkurze ve školícím středisku firmy Bakaldrin. Zde byli ţáci seznámeni s novými technologickými postupy výroby pekařských výrobků. 16

17 Ţáci oboru řezník- uzenář se zúčastnili, jako loni, soutěţe ve Valašském Meziříčí o pohár Valašského řezníka. Soutěţ probíhala ve dnech , soutěţili ţáci 1. ročníku za doprovodu učitele odborného výcviku pana Štechera. Učitelé odborného výcviku a ţáci všech učebních oborů se podílí na všech společenských akcích souvisejících s chodem školy a její propagací. Účastnili se akcí: Semilský pecen 2010 Semily Den regionálních potravin Liberec Výstavní a prodejní vánoční trhy Liberec Velikonoční trhy Liberec Farmářský den Liberec Valdštejnské slavnosti Frýdlant Veletrh sociálních sluţeb Liberec Zpráva o činnosti autoškoly Povinný a nepovinný předmět Řízení motorových vozidel Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny B 58, počet hodin výuky praktické jízdy 1624hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 116 hodin Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny C - 19, počet hodin výuky praktické jízdy 342 hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 76 hodin Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny T 57, počet hodin výuky praktické jízdy 1197 hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 456 hodin Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny Ao 4, počet hodin výuky praktické jízdy 52 hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 8 hodin Celkem praktických jízd = 3215 hod. Celkem praktické údrţby = 656 hod. Celkem zdravovědy = 36 hod. Celkem = 3907 hod. Na výcviku se podílí: Mikoláš Jiří, Močárko Martin, Zahradník Tomáš, Koštejn Otakar, Mgr. Košková Ivana - učitelka zdravovědy Individuální plán (dálkové studium) Počet ţáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny B,C,T 25,. počet hodin výuky praktické jízdy 750hodin, počet hodin výuky praktické údrţby 200 hodin Na výcviku se podílí: Mikoláš Jiří, Močárko Martin, Bláha Ondřej, Zahradník Tomáš, Koštejn Otakar, Mgr. Košková Ivana - učitelka zdravovědy 17

18 Pracoviště HEJNICE Hodnocení teoretického vyučování - pracoviště Hejnice Materiální vybavení Finanční moţnosti školy umoţnily vyučujícím teoretického vyučování zakoupit základní poţadované pomůcky. Jednalo se hlavně o doplnění Pravidel českého pravopisu a dvojjazyčných anglicko-českých a česko-německých slovníků, které bylo nutné zakoupit vzhledem ke státní maturitní zkoušce. Podle aktuální potřeby a individuálních poţadavků byly jednotlivým vyučujícím zakoupeny tituly z odborné literatury. Do kabinetu českého jazyka a literatury přibyly kniţní tituly z beletrie, kterou bylo nutné doplnit vzhledem k přípravě studentů ke státní maturitní zkoušce. Pro výuku anglického jazyka zajistila škola odběr časopisu Bridge, který je vyuţíván i při hodinách angličtiny u učebních i studijních oborů. Dále bylo prodlouţeno předplatné odborných časopisu, vyuţívaných ve výuce všeobecných i odborných předmětů (Český jazyk a literatura, Historie, Psychologie, Zdraví a rodina, Počítač pro kaţdého). Počítačová učebna a její vybavení byla i v tomto roce určena nejen pro výuku předmětů ICT a písemná a elektronická komunikace, ale moţnosti přístupu na internet vyuţívali prakticky všichni vyučující odborných předmětů a cizích jazyků. Moţnosti navštívit počítačovou učebnu během volných hodin a odpoledne po výuce vyuţívá stále více studentů a je velkým úspěchem, ţe tato skutečnost začíná být běţnou i pro učně, kteří někdy doma přístup k internetu nemají. Po dokoupení šatních skříněk do prostor nově zařízených šaten mají svoji skříňku zajištěnou všichni ţáci studijních i učňovských oborů. Ve stávajících učebnách proběhla po kontrole ţidlí a lavic výměna rozbitých či jinak poničených kusů nábytku za nové. V přízemí školy došlo k úpravě místnosti bývalé šatny odborného výcviku na kabinet. Učitelé, vzdělávací proces Jedním z hlavních úkolů je zajistit teoretického vyučování všeobecných i odborných předmětů kvalifikovanými a aprobovanými učiteli. Pedagogický sbor je doplněn externími pracovníky, kteří pomáhají zajistit kvalifikovanou výuku. Mgr. Kašpar vyučoval geografii v prvním ročníku studijního oboru Ekologie a ţivotní prostředí, Mgr. Čumpelíková anglický jazyk studenty čtvrtého ročníku a Sophie Dixon, rodilá mluvčí, zajistila výuku konverzace v anglickém jazyce ve všech studijních ročnících. Ing. Havle pokračoval v externí výuce předmětu zoologie ve druhém a třetím ročníku studijního oboru Ochrana prostředí. Bc.Tymešová a Mgr. Prchalová absolvovaly lyţařský instruktorský kurs. Deset vyučujících z pedagogického sboru absolvovalo během školního roku kurzy pro zadavatele, hodnotitele, případně komisaře pro státní maturitní zkoušku. Příprava administrativy a vlastní maturitní zkoušky byly v tomto školním roce časově nejnáročnější akcí, která se dotkla prakticky kaţdého vyučujícího. Úsek teoretického vyučování zajišťoval během školního roku náborové akce, které hodnotíme jako úspěšné. Dále se vyučující podíleli na organizaci Dnů otevřených dveří, na 18

19 průběhu mezinárodní soutěţe Hejnický dřevorubec, Hubertských slavností a pomáhali při pořádání Lesnického dne. Všichni vyučující se také zapojili do projektů dalšího vzdělávání. Během celého roku probíhala školení zaměřená na práci s počítačem. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů pracovali v rámci dalšího projektu na vytvoření systému modulového vzdělávání pro všeobecné předměty. Od prosince 2010 běţí na všech pracovištích školy projekt Rozvoj odborných komunikačních dovedností pracovníků školy v cizích jazycích, do kterého se zapojilo 56 vyučujících teoretického i odborného vzdělávání a vychovatelé z domovů mládeţe. Studenti oboru Ochrana prostředí se i v letošním školním roce zúčastnili některých projektů. Tradičně se podíleli na novinářském projektu Studenti čtou a píší noviny, reprezentovali školu na olympiádách v českém, anglickém a německém jazyce, dále se zúčastnili biologické a matematické olympiády. Studenti i ţáci podnikli se svými vyučujícími řadu exkurzí. V rámci předmětů český jazyk, dějepis a občanská nauka proběhly exkurze do hejnické baziliky, Strahovského kláštera a prohlídka praţského Starého města s průvodcem. Studenti prvního ročníku EK1 navštívili libereckou knihovnu. Součástí výuky odborných předmětů byly pro studijní obory tradiční exkurze do zoologické a botanické zahrady, dále botanická exkurze v Jizerských horách a geologická exkurze půdní sondy v rámci předmětu geologie. Pro učňovské obory mechanizátor lesní výroby připravili vyučující odborných předmětů tematické exkurze v Jizerských horách, zaměřené na práci s porostní mapou, zahradnické učební obory navštívily libereckou botanickou zahradu. Pro všechny ţáky a studenty školy byla ve spolupráci s kulturní komisí Městského úřadu v Hejnicích pořádána filmová představení, doplňující učivo českého jazyka a literatury. V letošním školním roce se podařilo zorganizovat zimní lyţařský výcvikový kurs pro studenty prvního ročníku oboru Ekologie. V měsíci červnu pak studenti třetího ročníku absolvovali týdenní turisticko-cyklistický kurs. Někteří studenti se účastnili také tradičně organizované chmelové brigády. Pro všechny učně a studenty našeho pracoviště je zde, kromě krouţků mimoškolní činnosti, nabídka nepovinných předmětů, které jsou zajišťovány teorií, a sice výuka myslivosti nebo vazačství. Pro studenty maturitního ročníku byly z důvodu zvýšeného zájmu vytvořeny krouţky matematiky a cizího jazyka. Na závěr školního roku upořádala škola pro všechny ţáky a studenty sportovní den, kde v individuálních i kolektivních disciplínách soutěţili všichni účastníci o symbolické ceny. Stav ICT pracoviště Hejnice Počet učeben: 10 z toho 7 kmenových 1 počítačová 1 jazyková 1 odborná ICT plán SŠHL Frýdlant - pracoviště Hejnice je samostatně zpracován pro pracoviště Hejnice vzhledem ke vzdálenosti mezi subjekty školy. Vzhledem k plánovanému sjednocení školy v rámci ICT bude vhodné ICT plán zpracovávat jednotně za celou školu.popis aktuálního stavu ICT na pracovišti Hejnice: 19

20 1. Budova školy 1.1 Úsek vedení školy a ekonomický 2 ks PC (V. Durdisová, H. Šosvolová) a 1 notebook (J. Vachel) na technické úrovni, která postačuje pro potřeby vykonávaných činností. Všechny PC jsou připojeny na Internet přes proxy server školy, pracovníci mají osobní ovou schránku, je pouţíván sběr dat pro školní stravování. Ochrana dat je řešena multilicencí antivirového programu AVG9 a firewallem na proxy serveru. Od pracovníků je vyţadováno denní zálohování dat, centrálně jsou data zálohována správcem sítě na server školy. Programové vybavení Office 2003, spec. ekonomický software 1.2 Úsek teoretického vyučování Prezentační technika školy ve všech kmenových učebnách (6 učeben) je instalován dataprojektor, na učebně PC je mobilní dataprojektor s notebookem + plátna ve třech učebnách je instalována interaktivní tabule k dispozici je videokamera a digitální fotoaparát Vybavení kabinetů ped. pracovníků Všechna pracoviště jsou vybavena PC (1 kabinet), nebo notebooky (4 kabinety 6 kusů), připojenými na Internet, všichni pracovníci úseku mají osobní ové schránky a v případě nevybavení tiskárnou mají přístup na sdílenou tiskárnu v síti školy Učebny školy V šesti kmenových učebnách školy je zřízeno přípojné místo pro připojení k Internetu. Škola má jednu počítačovou učebnu s 21 ţákovskými PC s procesorem 2,2 GHz, 2 GB RAM, HDD 300, 100 Mb síťovou kartou, zvukovou kartou, CD ROM mech. a 19 LCD monitory a jedním učitelským PC, který slouţí jako proxy server. Učebna je vybavena sdílenou ţákovskou laserovou tiskárnou a ţákovským scannerem. Učebna je trvale připojena metodou WiFi, rychlost připojení 4 Mb/s, bez omezení přenosu dat. Je vybudován jednoduchý Intranet školy. Antivirová ochrana je zajišťována multilicencí AVG9. Učebna je vybavena nábytkem pro počítačovou učebnu Standardní pracovní prostředí ţáka a pedagogických pracovníků: OS Win XP a Office 2003, Office2007, licence získané za velmi výhodných podmínek v rámci smlouvy School Agreement 3.2 programu Partners in Lerning výukové a vzdělávací programy dle poţadavků pedag. pracovníků u ţáků jsou vytvořeny domovské sloţky na serveru školy 2. Úsek odborného výcviku Obory ME, ZP 2ks PC s CRT a LCD monitory a 1 notebook v kancelářích UOV s dostačující technickou úrovní pro kladené poţadavky. Všechny jsou připojeny na Internet a všichni pracovníci úseku mají osobní ové schránky. Obor ZA 20

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A 2010/2011 I. Stávající stav 1. Škola má 389 žáků (204 na I. stupni a 185 na II. stupni), kteří využívají výpočetní techniku od 1. ročníku a to jak v rámci výuky,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ICT plán školy na období 2013-2015 Blatná, září 2013 SOU Blatná ICT plán na období 2013/2015 strana 1 /12 Obsah: 1. Základní údaje školy...

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz WWW

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 aktuální školní rok: 2014 / 2015 ICT plán je materiál který slouží jako přehled ICT prostředků, které škola využívá v současné době a zároveň jako plán rozvoje využívání

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice ICT plán školy Číslo jednací: SZSOs/155/2014 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle,

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

Plán ICT na rok 2007 a 2008

Plán ICT na rok 2007 a 2008 1 Plán ICT na rok 2007 a 2008 Škola: SOŠ stavební, Sabinovo nám. 16, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČO: 00669725 DIČ: CZ 00669725 Počet žáků: předpokládaný stav žáků v letech 2007a 2008-400 Počet žáků: 372

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT plán Gymnázia Teplice

ICT plán Gymnázia Teplice ICT plán Gymnázia Teplice Prosinec 2004 Aktualizace: 12/2005 12/2006 09/2007 02/2008 01/2009 08/2009 11/2010 11/2011 11/2012 6/2013 Zdeněk Bergman 1 Stávající stav červen 2013 1.1 Celkový počet žáků ve

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2011/12 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 114 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ICT plán školy na rok 2013/14

ICT plán školy na rok 2013/14 ICT plán školy na rok 2013/14 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2013): 569 (pouze

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

ICT plán školy. k dosažení standardu ICT služeb ve škole. do konce školního roku 2012/2013. subjekt:

ICT plán školy. k dosažení standardu ICT služeb ve škole. do konce školního roku 2012/2013. subjekt: ICT plán školy k dosažení standardu ICT služeb ve škole do konce školního roku 2012/2013 subjekt: Základní škola pro žák y se specifick ým i poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Sídlo: Voletiny 1, Trutnov

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ICT plán školy na rok 2014/15

ICT plán školy na rok 2014/15 ICT plán školy na rok 2014/15 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2014): 545 (pouze

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení:

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové I C T P L Á N Charakteristika zařízení: Specifikem našeho zařízení je její rozdělení na dva subjekty ( DDÚ a SVP), dále

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

ICT plán školy na rok 2012/13

ICT plán školy na rok 2012/13 ICT plán školy na rok 2012/13 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2012): 609 (pouze

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ICT plán. Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2006 2007

ICT plán. Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2006 2007 ICT plán ázev školy: Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469620207, 469620363, 776620207 Fax: 469620207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz

Více