CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012"

Transkript

1 2I2012 CZECH COOPERATOR DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 50 let družstevní školy v Klánovicích Jiří Dienstbier: Změna je možná!

2 DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY DOZORČÍ RADA SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR Předseda: Ing. Zdeněk Juračka Tel.: U Rajské zahrady 3/ Praha 3 Předseda: Ing. Vít Vaníček Tel.: Podolská Praha 4 - Podolí Předseda: JUDr. Rostislav Dvořák Tel.: Václavské náměstí Praha 1 Předseda: Ing. Martin Pýcha Tel.: Hybernská Praha 1 OBSAH 1. PF AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ČINNOSTI ČLENSKÝCH SVAZŮ DA ČR...2 Bytová družstva a bydlení v České republice...2 Padesát let družstevní školy v Klánovicích...5 Celorepubliková porada SČMVD...6 Mezinárodní rok družstev slavnostní meeting SČMVD...8 Osvětový projekt Zemědělství žije!...9 Dienstbier: Družstevnictví nepatří jen do historie a zaslouží podporu AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ČINNOSTI DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČR...11 Rok 2012, Mezinárodní rok družstev...11 Mezinárodní konference o družstevnictví, Kypr září Mimořádné valné shromáždění MDS, Družstevní kongres Vyhodnocení Družstevního dne Z historie Velkonákupní společnosti družstev v Praze...22

3 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 PF 2013 Předseda představenstva Družstevní Asociace ČR Ing. Zdeněk Juračka Vážení přátelé, konec každého roku je ideálním okamžikem k bilancování toho, co se podařilo, a co nikoliv. Rok 2012 byl z družstevního hlediska rokem bohatým a nesporně nám přinesl mnoho témat k inspiraci i k zamyšlení o dalším směřování družstevního hnutí v České republice. Letošní rok byl pro družstevnictví velice významný. OSN totiž vyhlásila na svém 64. Valném shromáždění rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. Cílem celé akce bylo zvýšit povědomí o družstvech a po celém světě apelovat na národní vlády k větší podpoře družstevnictví ve svých státech. Na světě existují miliony družstev, která mají dohromady miliardu členů, a jsou tak významnou silou podporující rovnováhu ve společnosti. Mnoho států světa si význam družstev uvědomuje a podporuje jejich rozvoj, a naopak některé vlády stále se svojí podporou váhají. K takovým státům patří i Česká republika a jedním z cílů Družstevní Asociace ČR je i upozorňovat na tuto skutečnost a iniciovat změny postoje státní správy k větší podpoře družstevnictví u nás. Mezinárodní rok družstev nabízel v tomto směru mimořádnou příležitost. Za tímto účelem proběhla jednání se státními orgány, uskutečnily se odborné konference (například v rámci mezinárodního veletrhu Země živitelka). Členské svazy DA ČR využívaly všechny příležitosti k naplnění cílů Mezinárodního roku družstev. Družstevní Asociace ČR (a její členské svazy) se také snažila formou PR článků a tiskových zpráv oslovit širokou veřejnost a představit jim družstevnictví jako jinou formu podnikání, ve které mohou sami členové rozhodovat o směřování své společnosti, svého družstva. Družstevní rok byl symbolicky zakončen v Manchesteru na konci října, kde se proběhlo zasedání Mimořádné valné hromady MDS a družstevní veletrh ICA Expo. Tento velký veletrh s desetitisíci návštěvníky ukázal sílu družstev po světě a mnohým návštěvníkům i z České republiky nabídl inspiraci do dalších let. OSN slavnostně uzavřela Mezinárodní rok družstev na svém zasedání v New Yorku listopadu roku Právě Mezinárodní rok družstev je pro Družstevní Asociaci ČR důkazem, že je potřeba více propagovat naše hodnoty a snažit se oslovit více spoluobčanů. Družstevnictví v České republice nemá zdaleka takové postavení jako v jiných rozvinutých státech Evropy a je to způsobeno mnohdy i konflikty uvnitř vlastních řad. Je proto potřeba se více sjednotit a společně v duchu hesla Mezinárodního roku družstev Budovat lepší svět. V roce 2013 chce Družstevní Asociace ČR pokračovat v aktivitách na podporu družstev a zapojit se do tzv. Družstevní dekády, kterou MDS vyhlásil na svém zasedání v Manchesteru. Budeme se tak snažit vytvářet podmínky pro zlepšení postavení družstev v České republice. Příležitost nám k tomu dává také skutečnost, že v roce 2013 oslavíme 20. výročí vzniku Družstevní Asociace ČR, která je právním nástupcem zaniklých federálních družstevních struktur. S rozpadem Československa a jeho orgánů došlo i k rozpadu tehdejších nejvyšších orgánů družstevních a ke vzniku nových na národních úrovních (DA ČR a DÚ SR). Dovolte mi na závěr, abych Vám jménem představenstva Družstevní Asociace ČR i jménem svým, popřál do nového roku vše nejlepší, spokojenost v osobním i pracovním životě, hodně zdraví a pohody s heslem spotřebních družstev: Všechno dobré. Ing. Zdeněk Juračka předseda představenstva Družstevní Asociace ČR 1

4 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ČINNOSTI ČLENSKÝCH SVAZŮ DA ČR Bytová družstva a bydlení v České Republice Ing. Vít Vaníček předseda SČMBD V rámci informace o stávajícím postavení bytových družstev na trhu s bydlením v ČR úvodem uvádíme následující data. V ČR je cca 4,366 milionů bytů, z toho je cca 3,826 milionů trvale obydlených. Zbývajících 0,539 milionů jsou dočasně užívané byty (např. pro individuální rekreaci). Před rokem 1989, kdy byla Evropa rozdělena na západní a východní podmínky pro fungování bytových družstev byly podobné ve všech zemích střední a východní Evropy. Bytová družstva, zejména ta, která se vyznačovala rozsáhlou stavební činností (tzv. stavební bytová družstva ), se stala významným nástrojem bytové politiky v rámci politického režimu dané doby. Jejich povinností bylo zabezpečit masovou výstavbu bytů. Avšak není pravdou, jak je mnohdy uváděno, že by bytová družstva a družstevnictví jako takové, byla produktem komunistického režimu. Již v roce 1847 bylo založeno první družstvo na území dnešní České republiky. Družstva se začala objevovat ke konci 19. století. Jedním z jejich hlavních cílů bylo zajistit nízkonákladové bydlení pro na firemním či jiném principu sdružené skupiny osob. Masivnějšímu rozmachu družstev v té době zabránila neochota bankovních ústavů poskytovat tomuto sektoru úvěry. Situace se zlepšila na začátku 20. století, kdy začala vznikat tzv. lidová bytová družstva. Ke dni bylo na území Československé republiky evidováno již bytových družstev, což je dokladem toho, že základy bytového družstevnictví byly položeny dávno před komunistickým převratem v roce Je však pravdou, že počínaje rokem 1959 komunistický režim cíleně podporoval vznik tzv. stavebních bytových družstev, jejichž cílem byla masová výstavba bytů. Tato podpora pokračovala i v období , kdy byla bytová výstavba v čele politického zájmu vlády a bytová družstva dostala za úkol vybudovat co nejvíce bytových jednotek v rámci svých možností. Množství postavených bytů bylo však považováno za důležitější než jejich kvalita. Charakteristickým rysem bytové výstavby tohoto období je převaha stavebních technologií z prefabrikovaných prvků. Údaje uvedené v následující tabulce ukazují, že Struktura bytového fondu v ČR 2

5 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 Struktura bytového domu nová výstavba byla v průběhu posledních dvou desetiletí bývalého politického režimu prováděna takřka výhradně panelovou technologií a byla zaměřena především na cíl zajistit dostatečné množství bytů bez ohledu na jejich kvalitu. Po politických změnách v roce 1989 byl určitý počet zahájených projektů dokončen, roku 1995 byla ukončena výstavba panelových domů. Panelové domy s sebou přinesly závažné technologické chyby, které způsobily nízkou kvalitu bydlení a potřebu neustálé rekonstrukce. Během období bylo postaveno panelovou technologií po celé zemi téměř 1,2 miliony bytů. Což je více než 55 % všech bytů v bytových domech v České republice. Po politických a ekonomických změnách, které se v ČR udály v listopadu 1989 se situace zásadně změnila. Nový demokratizační Procento bytů postavených panelovou technologií 89% 98% 20% 3% proces ovlivnil všechny části lidské aktivity a národního ekonomiky. Byly podniknuty nutné kroky k zajištění toho, aby se družstva vrátila k mezinárodně uznávaným zásadám, hodnotám a normám. Mimo tyto pozitivní změny však nová legislativa uložila bytovým družstvům převádět byty do vlastnictví členům zdarma v případě, že tito o převod požádají. Tato právní úprava se stala historickým mezníkem, protože zahájila mohutnou vlnu převodů družstevních bytů do vlastnictví soukromých osob (členů) zdarma. Výsledkem je aktuální stav, který popisují následující čísla. V současné době SČMBD sdružuje 660 družstev. Naše členská družstva vlastní a/nebo spravují bytových jednotek z trvale obydlených bytů v České republice. Přibližně 90 % z uvedeného počtu bytových jednotek, tedy více než jednotek, bylo postaveno panelovou technologií. Z celkového počtu 1,2 miliony panelových bytů nám patří více než polovina. Je zřejmé, že problematika panelových domů má pro nás zásadní význam. Rekonstrukce bytového fondu Panelové budovy byly stavěny v 17 unifikovaných konstrukčních variantách, které byly dále rozděleny do dalších 60 variant v závislosti na materiálu a regionu. Tento typ konstrukcí přinesl závažné projektové i technologické chyby, které způsobily nízkou kvalitu provedení těchto staveb, což vyvolává potřebu jejich rekonstrukcí a modernizací. Dosud touto modernizací s cílem zvýšit energetickou účinnost budov a zlepšit standard bydlení v souladu s technickými parametry a dostatečnou úrovní pohodlí a designu odpovídajícímu 21. století prošlo přibližně % panelových budov. Průměrné náklady v Kč a jejich nárůst v předchozích letech jsou uvedeny v následující tabulce: Náklady na byt (v Kč) Náklady na m 2 (v Kč)

6 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ Z analýz plyne, že v České republice stále ještě existuje cca bytů v panelových domech, které dosud nebyly rekonstruovány. Odhadujeme, že modernizace těchto domů představuje sumu cca miliard Kč. Tato suma se týká pouze rekonstrukcí společných částí domů (obvodový plášť, okna, střecha, společné rozvody, výtahy atd.) nikoliv rekonstrukcí bytů samotných. Programy podporující rekonstrukce bytových domů Během posledních 15 let vláda nabídla zajímavé formy podpory pro vlastníky bytových domů, aby je motivovala k provádění kompletní rekonstrukce. Jednou z nich byl program PANEL, který nabídl dotaci části úroků z komerčního úvěru. Tento program byl pokryt z národních zdrojů, více než 250 tisíc bytů bylo modernizováno. Bohužel, tento program byl zastaven loni z důvodu nedostatku finančních zdrojů. V současné době probíhají debaty o jeho prodloužení i když v omezeném rozsahu. Kromě programu PANEL byl realizován program Zelená úsporám, který výrazně ovlivnil bytové odvětví v průběhu předchozích tří let. Tento program byl financován z obchodu z jednotek přiděleného množství (AAU). Systém obchodování s AAU je podobný systému evropské unie pro obchodování s emisemi (EU ETS). V současné době je tento program také uzavřen. Ministerstvo životního prostředí připravuje pokračování tohoto programu, který by měl být funkční v letech Předpokládá se, že bude financován prostřednictvím výnosů získaných z obchodování s emisemi skleníkových plynů. Nicméně, ještě není jasné, jaký bude výsledek tohoto záměru a zda bude systém obchodování s emisemi životaschopný. Význam modernizace bytových domů Svaz je přesvědčen, že proces modernizace bytových domů nepřináší pozitivní efekty pouze pro jejich uživatele (nájemce). Jedním z hlavních celospolečenských přínosů je možnost vytvořit příjemný a seriózní prostor pro bydlení v rezidenčních oblastech s panelovou výstavbou. Je to nástroj, jak omezit nebo zastavit trend vznikání ghett v některých oblastech, což je problém, který je znám v celé Evropě. Díky rekonstrukcím bytových domů jejich majitelé zvyšují energetickou účinnost budov, a pomáhají tak státu splnit závazky vyplývající ze směrnic EU a současně přispívají ke zlepšení životního prostředí snížením produkce emisí doprovázejících výrobu tepla. Je prokázáno, že soukromá investice do rekonstrukce bydlení je jedním ze silných ekonomických nástrojů, které podporují ekonomický růst. Tento nástroj je schopen pomoci státu v boji proti globální hospodářské krizi. V neposlední řadě je nutno zmínit dopady do oblasti zaměstnanosti. Investice související s rekonstrukcí bytových domů v hodnotě cca 1 miliardy Kč představuje vytvoření přibližně pracovních míst. V rámci celé oblasti bydlení je tak možno zajistit pracovní příležitosti pro desítky tisíc lidí. Kromě výše uvedených globálních pozitivních vlivů, které modernizace bytových domů přináší, je třeba zmínit i přímé dopady na uživatele těchto budov: odstranění viditelných a/nebo skrytých statických vad konstrukcí, řešení nedostatečné izolace obálek bytových domů, odstranění tepelných mostů, prevence plísní, eliminace zatékání vody spárami v obálce, zvýšení energetické náročnosti budov dokážeme ušetřit 40 55% nákladů na vytápění (ještě v extrémních případech), zvýšení standardu bydlení až k současné úrovni, zvýšení hodnoty rekonstruovaných bytů o zhruba 20 % ve srovnání s jejich dřívější hodnotou (před renovací), lepší možnost pronajmout zrekonstruované byty, vyšší výnos nájemného, zvýšení atraktivity celé lokality, kde jsou bytové domy rekonstruovány díky změně celkového vzhledu okolí. Svaz je přesvědčen, že výše uvedené skutečnosti jsou dobrým důvodem k pokračování procesu modernizace a obnovy bytových domů. V rámci jednání s dotčenými státními organy svaz používá tuto argumentaci s cílem zajistit vstřícný přístup státu k této oblasti s tím, že sám stát může na tomto procesu pozitivně participovat. 4

7 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 Padesát let družstevní školy v Klánovicích PhDr. Olga Vomáčková Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o. Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha oslavila kulaté padesáté narozeniny v roce, který je významný pro družstevní hnutí nejen v České republice, ale v celém světě. Organizace spojených národů vyhlásila rok 2012 Mezinárodním rokem družstev a vyjádřila tak svou podporu rozvoji a úloze družstevní formy podnikání v ekonomikách všech států. 1. listopadu Do vínku dostala nová škola budovu bývalého hotelu Wágner. Další školní a ubytovací pavilony byly budovány svépomocí za vydatné pomoci pracovníků spotřebních družstev středočeského kraje, zaměstnanců učiliště a učňů. Koncepce výuky prošla v průběhu let řadou změn. Vedle gastronomů například připravovalo učiliště Nejlepší reklamou školy jsou úspěchy jejích žáků a absolventů. Vyjmenovat je by zabralo několik stránek. Za všechny zmíníme jednoho z významných představitelů družstevního podnikání u nás, Ing. Zdeňka Juračku, předsedu Svazu českých a moravských spotřebních družstev. Jedním ze sedmi principů, které z celosvětového pohledu formulují družstevní hodnoty a podmínky existence družstev je i výchova a vzdělávání. Svaz českých a moravských spotřebních družstev se k těmto principům vždy hlásil a hlásí a problematice vzdělávání věnuje odpovídající pozornost. Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha v Klánovicích patří mezi jedenáct středních škol, jejichž zřizovatelem je SČMSD. První školní rok výuky budoucích odborníků v gastronomii v tehdejším Odborném učilišti a vývojovém podniku Krajského svazu spotřebních družstev začal netradičně nějaký čas také aranžéry. Usnesením Krajského obchodního soudu v Praze získala škola v srpnu 1999 nejen nový název Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o., ale rozšířily se i původní učební a později studijní obory. Vedle oborů kuchař a číšník přibyly hotelnictví a turismus. Dnešní název Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o., nese škola od roku Aktuálně nabízí tři čtyřleté obory s maturitou hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch, tříletý obor kuchař-číšník ukončený výučním listem a dvouleté nástavbové studium s maturitou v oborech gastronomie a podnikání. Na oslavách padesátin školy se v Klánovicích letos v říjnu sešli bývalí žáci a jejich učitelé ze všech předcházejících desetiletí. Vzpomínali, ale také se zájmem sledovali dnešní žáky, jejich podmínky pro učení a praktickou přípravu a se směsí nostalgie, závisti, ale i radosti vzpomínali, hodnotili a oceňovali současnou úroveň školy. Třešničkou na narozeninovém dortu se pak 9. listopadu stala prestižní Výroční cena Asociace hotelů a restaurací ČR Škola roku 2012, kterou zaslouženě převzal současný ředitel Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha v Klánovicích a jednatel všech středních škol SČM- SD PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. 5

8 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ Celorepubliková porada SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák předseda SČMVD Dne 16. listopadu se konala v Praze celorepubliková porada zástupců členských družstev Svazu českých a moravských výrobních družstev a následně Slavnostní meeting k Mezinárodnímu roku družstev Ing. Václav Lazárek přebírá certifikát Česká kvalita - Nábytek Celorepubliková porada se věnovala aktivitám SČMVD. Činnost Svazu českých a moravských výrobních družstev je velmi rozsáhlá. Svaz plní svou funkci zájmového sdružení výrobních družstev tedy podnikatelských subjektů, při prosazování jejich zájmů při postupných úpravách právních předpisů tak, aby příslušné zákony a další opatření neodporovala zájmům podnikatelů - zaměstnavatelů, a byly tak zajištěny co nejlepší podmínky pro podnikání, a to s přihlédnutím ke specifickému postavení družstev. Jedná se zejména o oblast daňové legislativy, pojištění, statistiky a účetnictví, oblast pracovněprávní a zaměstnanosti, úpravy obchodu (včetně zahraničního), předpisů a norem souvisejících s výrobou, oblast životního prostředí a školství. Svaz je zaměřen na poskytování komplexní pomoci členským družstvům při jejich podnikatelské činnosti, v oblasti právní a ekonomické poradenské pomoci a pomoci v oblasti ochrany životního prostředí. Podmínky pro podnikání v ČR stále nedosahují požadovaných standardů. informací směrem na družstva, a to prostřednictvím firemních komunikačních kanálů. Při řešení konkrétních problémů družstev vzniklých jak v rámci vlastní podnikatelské činnosti, tak v souvislosti s aplikací nových úprav do vnitřních norem a systémů, poskytují pracovníci svazu poradenské služby a profesionální odbornou pomoc při řešení konkrétního problému, se kterým se na ně družstva obrátí. Často se jedná o řešení nestandardních či komplikovaných případů, takže vzhledem ke kvalitnímu personálnímu obsazení příslušných odborů svazu jsme schopni poskytnout služby na úrovni konzultačního týmu ve složení např. právník, účetní poradce a daňový poradce. Svaz spolupracuje v různých oblastech s expertními skupinami, které pracují v zaměstnavatelských sdruženích či svazech. Významná je činnost v rámci Pracovního týmu pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti), dále pracovní skupina pro daně složená z expertních týmů HK ČR, SP ČR a KZPS, jejíž činnost přímo navazuje na činnost Pracovního týmu pro daně a pojištění v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. V současné době se pozornost zaměřuje například na úpravy daňových zákonů ve vazbě na stabilizaci veřejných rozpočtů a zřízení jednoho inkasního místa, důchodovou reformu, změny v zákoníku práce či v předpisech z oblasti životního prostředí. Uvedené aktivity jsou provázány přesunem kvalifikovaných Praktická a reálná pomoc je poskytována v případě kontrol ze strany orgánů státní správy, kdy dochází k řadě případů vyžadujících odborné stanovisko svazu. V případě potřeby jsme schopni vzhledem k navázaným kontaktům být družstvům nápomocni při konzultaci či získání odborného stanoviska na příslušném ministerstvu, což považujeme za velmi důležité. Kancelářský nábytek Šéf, držitel certifikátu Česká kvalita - Nábytek 6

9 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 Členy SČMVD jsou také výrobní družstva invalidů. Tato poměrně silná skupina družstev nemá v roce 2012 snadnou situaci. V důsledku přijatých reforem systému podpory zaměstnavatelů zdravotně postižených od došlo postupně k významným změnám. Reorganizovaná síť Úřadu práce ČR s krajskými pobočkami a kontaktními pracovišti byla zatížena řadou nových agend a povinností, převážně sociálně-dávkových systémů tedy mimo oblast aktivní politiky zaměstnanosti. Zaměstnanec roku se zdravotním postižením M. Strnadová, družstvo SOLEA CZ Česká Třebová Podařilo se sice zabránit plošnému snížení podpory formou příspěvku, avšak nárok na nově konstruovaný příspěvek na zaměstnávání osob se ZP od byl podmíněn vymezením chráněných pracovních míst do poloviny roku s řadou zpřísněných podmínek a administrativních povinností ze strany družstev. Podpora provozu chráněných pracovních dílen, kterou využívala více jak polovina členských družstev, byla nahrazena v podobě zvýšení nárokového příspěvku na jednotlivá vymezená pracovní místa. Až na výjimky se družstvům podařilo tyto doslova nástrahy zvládnout a uplatnit nárok na nový příspěvek, panují však nadále obavy z opožděného uvolňování finanční podpory za III. čtvrtletí t. r. nejméně o měsíc oproti obvyklým termínům. Taková prodleva spolu s projevujícím se ochabováním zejména v oblasti kooperací a poptávky obecně může mít vážné důsledky na finanční stabilitu družstev, která nemají vytvořeny rezervy. I zde je svaz připraven družstvům pomoci. K nedořešeným důsledkům reformy patří zejména dvě naléhavé změny: Od roku 2012 dochází k faktickému zrušení nejnižšího podporovaného stupně zdravotního postižení tzv. osoby se zdravotním znevýhodněním podle 67 písm. c). Řada VDI zaměstnává velký počet osob s tímto statutem, pokud by na konci roku 2014 došlo k definitivnímu zániku této kategorie, nebyla by schopna splnit ani 50% podíl zaměstnaných OZP, a ztratila by tak nárok na jakoukoliv podporu. Důsledky by existenčně pocítilo celé družstvo tedy s dopadem i na ty nejvíce postižené členy a zaměstnance. V současné době vedeme zásadní jednání s MPSV ČR o řešení této hrozby, která se na trhu práce v ČR týká více jak osob. Nově došlo v zájmu omezení tzv. překupování náhradního plnění jako formy plnění povinné kvóty OZP dle 81 ke stanovení celkového limitu vystavených potvrzení náhradního plnění ze strany oprávněných zaměstnavatelů více než 50 % OZP. Zákon ani nižší právní předpisy neupravují formu evidence ani kontroly dodržování těchto limitů. I zde jednáme o některých změnách zákona (případně vyhlášky) tak, aby již v roce 2013 bylo možno zajistit plné dodržování těchto opatření a nevedlo to v budoucnu k oprávněným požadavkům na zrušení této formy plnění. Na závěr optimistická informace ve druhém ročníku soutěže Zaměstnanec roku se zdravotním postižením získala tuto cenu v kategorii chráněného trhu práce paní Marie Strnadová, dlouholetá a příkladná zaměstnankyně členského družstva SOLEA CZ v České Třebové. A to přesto, že do soutěže přihlásilo své zaměstnance jen velmi málo členských VDI svazu. Soutěž vyhlašuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob zdravotně postižených. Dalším oceněným je družstvo Dřevotvar Znojmo, které získalo certifikát Česká kvalita Nábytek za výrobkovou řadu Šéf. Značka umožňuje jednoznačně a jednoduše identifikovat výrobek, který byl přezkoumán kvalifikovanou institucí z hlediska jeho kvality, užitné hodnoty a bezpečnosti. Záběr z celorepublikové porady SČMVD 7

10 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ Mezinárodní rok družstev slavnostní meeting SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák předseda SČMVD Slavnostní meeting k Mezinárodnímu roku družstev 2012 za účasti členů vlády, parlamentu a družstevních organizací ČR a SR byl nedílnou součástí celorepublikové porady SČMVD, která se uskutečnila v pátek 16. listopadu 2012 v Kongresovém sálu II TOP HOTE- LU PRAHA. Úvodní slovo na slavnostním meetingu k Mezinárodnímu roku družstev 2012 pronesl předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák. Poté následovaly příspěvky jednotlivých řečníků, jimiž byli Milan Štěch (předseda Senátu Parlamentu ČR), MUDr. Přemysl Sobotka (1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR), Ing. Iveta Chmelová (předsedkyně Družstevnej únie Slovenskej republiky a předsedkyně COOP PRODUKT SLOVEN- SKO), Ing. Zdeněk Juračka (předseda SČMSD a DA ČR), Ing. Martin Pýcha (předseda ZS ČR), Ing. Vít Vaníček (předseda SČMBD) a Ing. Jan Fischer, CSc. (kandidát na prezidenta republiky). Jednání se zúčastnili také zástupci státní správy, např. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přednášející významní hosté ve svých Ing. Jan Fischer, CSc. prezentacích zmínili aktuální činnost svých institucí a současně vyjádřili svůj pozitivní vztah k oblasti výrobního družstevnictví. Z důvodů pracovního zaneprázdnění se bohužel nepodařilo zajistit na meetingu i účast představitelů evropských družstevních struktur, jak bylo původně zamýšleno. Po ukončení slavnostního meetingu k Mezinárodnímu roku družstev 2012 se v prostorách TOP HOTELU PRAHA konala tisková konference za účasti přizvaných politiků a družstevních organizací. Přizvaní novináři mimo jiné obdrželi souhrnnou zprávu vypracovanou výkonným ředitelem Družstevní Asociace ČR Mgr. Jiřím Svobodou, DESS, s názvem Rok 2012 Mezinárodní rok družstev. Jak z této zprávy, tak i ze závěrů slavnostního meetingu vyplývá, že i když české družstevní instituce usilovaly o dostatečnou informovanost veřejnosti o této významné aktivitě OSN a o spolupráci s médii, jejich snahy nebyly sdělovacími prostředky příliš reflektovány. Celkově se mediální sféra k této významné mezinárodní aktivitě iniciované OSN postavila více než vlažně, tedy způsobem, který nevytvářel příznivé podmínky pro cílevědomou a dlouhodobou propagační kampaň, píše se mimo jiné ve zprávě DA ČR. Součástí meetingu k Mezinárodnímu roku družstev bylo i společenské setkání jeho účastníků z řad členských družstev SČMVD, které navázalo na oficiální část. Toto setkání spojené s pohoštěním vytvářelo prostor pro neformální diskusi s přítomnými představiteli státní administrativy a zákonodárné moci. Meetingu i společenského setkání bylo využito k diskusi na téma podpory rozvoje družstevního hnutí ze strany české administrativy, stejně jako i k vyjádření potřeb i představ družstevníků o této podpoře. V každém případě je možno konstatovat, že zorganizováním tohoto meetingu se SČMVD podařilo významně přispět k propagaci Mezinárodního roku družstev v ČR a celkově i českého družstevního hnutí. Z vystoupení přítomných předsedů dalších sektorových družstevních svazů členů DA ČR si všichni účastníci mohli udělat dobrou představu o ostatních družstevních sektorech, o jejich současné situaci a vyvíjených aktivitách a rovněž získali námět k přemýšlení o možnostech prohloubení vzájemné spolupráce. Milan Štech 8

11 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 Osvětový projekt Zemědělství žije! Ing. Klára Handrejchová ZS ČR Jednou z hlavních priorit Zemědělského svazu ČR je propagace zemědělského sektoru v očích veřejnosti a přibližování zemědělství dětem a mladým lidem. Toto je také cílem dlouhodobého projektu s názvem Zemědělství žije!, který byl během letošního podzimu otestován a v plné síle by se měl realizovat od roku V průběhu září a října ZS ČR navštívil dvě zemědělské výstavy a jedny krajské dožínky. Napoprvé se jednalo o Národní výstavu českého strakatého skotu v Radešínské Svratce 6. září 2012, druhou akcí byly Královéhradecké krajské dožínky v termínu 14. až 15. září. Letošní poslední osvětová akce se uskutečnila na výstavě Náš chov a podzimním Zemědělci v Lysé nad Labem ve dnech 4. až 7. října. o zemědělství všeobecně, jeho důležitých funkcích a významu, ale i o jeho jednotlivých oborech živočišné výrobě (chov skotu, prasat, ovcí a koz), rostlinné výrobě, potravinářství, mechanizaci a zpracování půdy. Součástí jednotlivých stanovišť byly otázky rozdělené pro předškoláky a první a druhý stupeň základních škol. Po vyplnění soutěžní kartičky a kontrole chyb včetně vysvětlení správných odpovědí si děti domů odnášely různé drobné dárečky, které do soutěže věnovala řada společností (Agrico Třeboň, Agromachinery, Daňhel, Farmtec, Jatky Činěves a Auto Boura, Jihočeský chovatel, OK Group, Strom Praha, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu a Zemědělský týdeník). Při výstavě v Radešínské Svratce byli do realizace naučné stezky zapojeni také studenti ze Střední zemědělské školy z Bystřice nad Pernštejnem. Studenti u jednotlivých stanovišť pomáhali soutěžícím dětem s otázkami a objasňovali jim základní principy zemědělství. Zapojení studentů středních škol považujeme za velmi přínosné mohou si tak upevnit svůj postoj ke studovanému oboru a zažít pocit, kdy mohou oni sami předávat naučené poznatky mladší generaci. Doplňkové aktivity Kromě naučné stezky byly součástí edukativního stánku také soutěže v podobě poznávaček. Některé poznávačky byly v papírové podobě hospodářská zvířata, zemědělské plodiny, stroje a značky traktorů. Velké oblibě se těšily poznávačky v reálu vystaveny byly sušené klasy, čerstvé plodiny a také semena devatenácti důležitých plodin. Nechyběla ani ukázka některých krmiv (různé šroty). Zde se zastavovala i řada dospělých hlavně těch, kteří k zemědělství nemají Naučná stezka Na všech akcích čekalo na návštěvníky mnoho soutěžních úkolů s cílem předat základní informace o zemědělství. Hlavním programem byla soutěžní naučná stezka o sedmi stanovištích. Každé stanoviště seznamovalo děti s jednou z mnoha oblastí spadající pod pojem zemědělství. Nechyběly informace 9

12 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ daleko a chtěli si vyzkoušet, co si pamatují ze školních lavic. Ani žáci základních škol neváhali a zkusili, co poznají, a je třeba říci, že alespoň některá semena často poznávali. Velmi vhodným doplňkem byl plakát Cesty zemědělských komodit doprovázený povídáním o tom, jakou cestu musí produkty urazit, než se s nimi setkáme v podobě potravin na stole, a co vše je pro to třeba udělat. Několik učitelů, dokonce i z mateřských škol, si jej v elektronické podobě objednalo. Zájem o vše nové Ve všedních dnech byly nejčastějšími návštěvníky vzdělávacího stánku skupinky či celé třídy dětí zejména ze základních, ale i mateřských škol, které byly na výstavě v rámci školního výletu. V doprovodu pedagogů si žáci prošli naučnou stezku a po vyhodnocení soutěžních otázek se ještě často s chutí pustili do určování poznávacích karet či si vyslechli povídání o cestách zemědělských komodit. Paní učitelky velmi ocenily obsahovou náplň jednotlivých her a byly rády, že měly pro děti zajištěný naučný program. Všední odpoledne a víkendy stánek navštěvovali nejčastěji rodiče s dětmi a často soutěžili společně. Rodiny ze zemědělského prostředí si soutěže vyloženě užívaly, naopak pro městské děti bylo mnoho věcí nových, ale o to zajímavějších. Každý výstavní den navštívilo stánek zhruba 400 návštěvníků (300 dětí, 100 mladých lidí a dospělých), celkem tedy za všechny akce stánek navštívilo na návštěvníků. Velká výzva Myšlenku zemědělské osvěty mezi mladými lidmi bude Zemědělský svaz ČR rozvíjet i nadále a v průběhu roku 2013 plánuje návštěvu mnoha podobných akcí a výstav s rozšířenou nabídkou naučných aktivit. Dalším nástrojem k propagaci zemědělství bude od příštího roku také tzv. Den otevřených dveří v zemědělských podnicích. Společně se svými členy chce ZS ČR zpřístupnit zemědělské podniky veřejnosti, ukázat lidem, jak vypadá zemědělská prvovýroba v praxi, co vše to obnáší a jaké jsou základní souvislosti v zemědělství. Tiskové prohlášení Dienstbier: Družstevnictví nepatří jen do historie a zaslouží podporu. PRAHA, 28. listopadu 2012 Jiří Dienstbier, kandidát na prezidenta České republiky a stínový ministr spravedlnosti za ČSSD, podpořil na konferenci k Mezinárodnímu roku družstev pořádané Družstevní asociací ČR a Masarykovou demokratickou akademií myšlenku družstevního vlastnictví. V České republice je členů družstev, po celém světě jich je přes miliardu. Družstva nejsou jen nějakým přežitkem z 19. století a první republiky. Pluralita vlastnických forem včetně právě družstevního vlastnictví je pro sociálně spravedlivou ekonomiku klíčová. O významu družstev svědčí fakt, že OSN vyhlásila letošek Mezinárodním rokem družstev, říká Jiří Dienstbier. Jednou z podmínek rozvoje družstevnictví je kvalitní legislativa. A já věřím, že právě v této oblasti může naše spolupráce s Družstevní asociací ČR přinést výsledky, dodal Dienstbier. 10

13 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ČINNOSTI DA ČR Rok 2012 Mezinárodní rok družstev Mgr. Jiří Svoboda, DESS výkonný ředitel DA ČR CZ CZECH COOPERATOR 2I Valné shromáždění OSN schválilo na svém zasedání dne 18. prosince 2009 rezoluci č. A/RES/64/136, kterou vyhlásilo rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. Touto rezolucí Organizace spojených národů opětovně vyjádřila svoji mnohaletou podporu rozvoji družstevní formy podnikání, která v ekonomikách všech států hraje ne nepodstatnou úlohu, zejména pak při řešení otázek zaměstnanosti a začleňování skupin znevýhodněných osob do společenského a profesního života společnosti. S odvoláním na rezoluci 64/136 Valného shromáždění o roli družstev v sociálním rozvoji se Sekretariát Organizace spojených národů obrátil svou verbální nótou DESA-10/02386 na vlády členských zemí OSN s výzvou zakládat v jednotlivých zemích Národní výbory pro koordinaci a zajištění aktivit spojených s Mezinárodním rokem družstev. V souvislosti s výzvou Sekretariát vypracoval a na webových stránkách publikoval metodickou směrnici jak při zakládání těchto koordinačních orgánů postupovat. Za naprosto přirozené je směrnicí považováno zapojení národních střechových družstevních struktur každého členského státu Organizace spojených národů. V rámci příprav na tuto, z pohledu celosvětového družstevního sektoru velmi významnou, událost OSN vyhlásila oficiální slogan a zveřejnila oficiální logo Mezinárodního roku družstev. Slogan Družstevní podniky budují lepší svět byl publikován ve všech jednacích jazycích OSN a lze konstatovat, že vyjadřuje představu o základních hodnotách tohoto podnikatelského modelu. Současně zohledňuje aspekty jak sociálního, tak i ekonomického rozvoje družstev, které jsou důležité pro správné vnímání družstevní značky ve veřejném mínění. Vyhlášením Mezinárodního roku družstev sledovala OSN tři hlavní cíle, a to zvýšení povědomí široké veřejnosti o družstvech, podporu rozvoje družstevních podniků a zlepšení legislativních podmínek pro existenci a působení družstev. Při realizaci svého záměru OSN velmi úzce spolupracovala s Mezinárodním družstevním svazem (MDS), střechovou družstevní organizací s celosvětovou působností, která v současné době sdružuje 249 členských organizací z 93 zemí celého světa. Z pohledu družstevního hnutí šlo o zcela mimořádnou příležitost, jak se zviditelnit a současně zintenzivnit svoje úsilí za dosažení lepších podmínek pro svoji existenci. Byla to příležitost dokázat plnohodnotnost a konkurenceschopnost družstevního podnikání, stejně jako jeho sociální aspekty. Problematikou vyhlášeného Mezinárodního roku družstev 2012 se rovněž zabývalo i 65. VS OSN v roce 2010, které se ve své rezoluci 65/184 z usneslo na slavnostním zahájení Mezinárodního roku družstev na plenární schůzi 66. VS OSN, ke kterému došlo 31. října Součástí aktivit spojených s oficiálním vyhlášením Mezinárodního roku družstev bylo i konání neformálního diskusního kulatého stolu mezi zástupci členských států OSN za účasti představitelů pozorovatelských organizací OSN, družstev a nevládních organizací. Součástí tohoto usnesení byla rovněž výzva vládám členských států OSN, aby do svých národních delegací, které se zúčastní 66. VS OSN, zařadily i představitele družstevního sektoru. Rezoluce 65/184 opětovně opakuje výzvu vládám členských států OSN, aby při příležitosti Mezinárodního roku družstev 2012 vytvářely příslušné národní mechanismy (Národní výbory), jejichž cílem bude plánování a koordinování vládních i nevládních aktivit s tímto rokem spojených. Celý družstevní svět tuto aktivitu OSN přivítal a vnímal ji jako mimořádnou příležitost k posílení postavení a pozic sektoru družstevního podnikání nejenom v oblasti ekonomické, ale rovněž v rovině sociální. 11

14 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ Je přirozené, že především MDS na tuto výzvu reagoval velmi aktivně a v rámci svých kompetencí rozvinul široké aktivity k podoře dosažení vyhlášených cílů. Na VS MDS konaném v mexickém Cancúnu v listopadu 2011 byla přijata rezoluce, jejímž obsahem bylo i využití Mezinárodního roku družstev 2012 ke svolání mimořádného zasedání VS MDS do britského Manchesteru. MDS připravil a spustil speciální webové stránky publikující informace o aktivitách organizovaných v rámci Mezinárodního roku družstev nejenom centrální strukturou, ale i jednotlivými kontinentálními výbory. Těžiště pozornosti jednání představenstva MDS konaného v říjnu 2012 v kanadském Quebecku spočívalo právě ve vyhodnocení průběhu a výsledků Mezinárodního roku družstev, stejně jako v diskusi nad tématem, jak dál pokračovat a jak potenciál tohoto roku využít v dalším období. Vyvrcholením aktivit MDS pak bylo zorganizování celosvětového setkání představitelů družstevnictví v Manchesteru na přelomu října a listopadu Zde proběhlo nejenom zasedání Mimořádného valného shromáždění MDS, ale rovněž jednání Mezinárodní družstevní konference, družstevní veletrh ICA Expo a řada dílčích seminářů a různých akcí, a to i na úrovni jednotlivých sektorových organizací. Jedním z výsledků těchto všech aktivit je i návrh, aby na skončený Mezinárodní rok družstev navázala tzv. Družstevní dekáda. Tato otázka byla na programu jednání Mimořádného valného shromáždění MDS v Manchesteru v říjnu Rovněž evropský družstevní sektor, reprezentovaný celoevropskou družstevní strukturou Družstva Evropa (DE), využil této mimořádné příležitosti k zintenzivnění svých aktivit s cílem posílení družstevnictví v Evropě, a to nejenom na úrovni členských států Evropské Unie. Družstva Evropa jsou nadnárodní evropskou družstevní strukturou, která zastupuje zájmy evropského družstevnictví v Mezinárodním družstevním svazu (je jeho evropským výborem). Organizace v současné době sdružuje 90 družstevních organizací (národních i sektorových) ze 34 evropských států, a zastupuje tak zájmy družstevních podniků, které k řešení otázek zaměstnanosti přispívají vytvářením 5,4 miliónů pracovních míst. Z hlediska počtu osob DE mluví jménem 120 milionů členů evropských družstev nejrozmanitějšího charakteru. Již v lednu 2012 svolala DE tiskovou konferenci, na které informovala přítomné novináře nejenom o zahájení roku, ale i o jeho cílech a posláních. V této souvislosti byla distribuována tisková zpráva (a její překlad byl v ČR dán dispozici sdělovacím prostředkům ještě před zahájením tiskové konference v Bruselu). Součástí aktivit evropského družstevního sektoru konaných v souvislosti s propagací Mezinárodního roku družstev 2012, vyhlášeného OSN, byl tzv. Družstevní týden organizovaný v Bruselu ve dnech dubna Do přípravy této akce byly zapojeny evropské družstevní organizace všech sektorů. Všechny naplánované a realizované akce se nesly ve znamení naplňování cílů vytyčených Mezinárodním rokem družstev. Program týdne zahajovalo jednání Valného shromáždění Družstev Evropa, na které pak navázala Evropská konference o družstevním příspěvku ke Strategii EU Konference byla organizována ve spolupráci s Evropskou komisí. Na programu tohoto týdne byly rovněž akce (setkání, semináře aj.) organizované jednotlivými evropskými sektorovými organizacemi. Ke stěžejním akcím konaným u příležitosti Mezinárodního roku družstev patřila i mezinárodní družstevní konference, kterou zorganizovala Družstva Evropa ve spolupráci s kyperskou státní administrativou v rámci předsednictví Kypru v Radě EU, která proběhla ve dnech září 2012 v hlavním městě Nikósii. Konference měla plnou podporu vlády a samozřejmě i místní družstevní asociace. Kromě účastníků z národních družstevních asociací se jí zúčastnila celá řada představitelů ministerstev spravedlnosti členských zemí EU a zástupců komunitárních orgánů. Je možno konstatovat, že tato konference patřila k jednomu z vrcholů evropských aktivit spojených s Mezinárodním rokem družstev. Pokud jde o střechové národní družstevní organizace nejenom v Evropě, ale v celém světě, tak ty pak v rámci svých kompetencí a možností organizovaly aktivity připomínající Mezinárodní rok družstev a jeho cíle ve svých zemích, a to s větší nebo menší podporou svých vládních struktur. V řadě zemí byly, v souladu s výzvou OSN, vytvořeny Národní koordinační výbory zajišťující propagaci družstevního sektoru a akce na podporu jeho dalšího rozvoje. Co se týče situace v ČR, je třeba konstatovat, že o vyhlášení Mezinárodního roku družstev jednalo 16. Valné shromáždění DA ČR konané 30. března 2011, které svým unesením uložilo DA ČR se do aktivit naplňujících cíle tohoto roku zapojit. Družstevní Asociace ČR (DA ČR) podporovala kroky MDS a DE směřující k naplně- 12

15 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 ní cílů vyhlášeného Mezinárodního roku družstev. Představitelé DA ČR se zúčastňovali všech aktivit, které byly na evropské úrovni organizovány a reagovali na podněty, které z evropských struktur přicházely. Jak DA ČR, tak i její jednotlivé členské svazy využívaly všech příležitostí, zejména společenské akce, výstavy, veletrhy (např. Země živitelka), organizovaná setkání, ale i kontakty s veřejnými sdělovacími prostředky k propagaci Mezinárodního roku družstev. Ve všech číslech bulletinu Czech Cooperator vydávaného Družstevní Asociací ČR byl Mezinárodní rok družstev nejenom propagován, ale byl připomínán i jeho obsah. Ve smyslu shora citovaných dokumentů OSN se předseda představenstva DA ČR obrátil svým dopisem ze dne 30. března 2011 na ministra zahraničí ČR s výzvou aktivního zapojení ČR do této významné celosvětové aktivity, k založení Národního výboru pro koordinaci aktivit Mezinárodního roku družstev. Současně DA ČR vyjádřila svoji připravenost hrát v tomto výboru stěžejní a aktivní roli. Srovnáme-li situaci v ČR a přístup české státní administrativy k problematice Mezinárodního roku družstev se situací v některých z evropských státech, pak toto srovnání nevyznívá ve prospěch ČR. Na shora citovaný dopis neobdržela DA ČR od ministra zahraničí do současnosti žádnou odpověď, což jasně svědčí o postoji české vlády k problematice družstevnictví. V průběhu roku vydala DA ČR několik tiskových zpráv k probíhajícímu roku družstev, ale bohužel ze strany sdělovacích prostředků kterým byly tyto zprávy dány k dispozici o ně nebyl projeven takový zájem, aby byly tyto zprávy publikovány. Celkově se mediální sféra k této významné mezinárodní aktivitě iniciované OSN postavila více než vlažně, tedy způsobem, který nevytvářel příznivé podmínky pro cílevědomou a dlouhodobou propagační kampaň. Zůstává skutečností, že bohužel jedinou stálou a hmatatelnou připomínkou konání Mezinárodního roku družstev 2012 tak zůstává informační banner umístěný na průčelí budovy sídla DA ČR. Závěrem je třeba konstatovat, že vyhlášení roku 2012 Mezinárodním rokem družstev nabídlo světovému družstevnímu sektoru mimořádnou příležitost ke svému zviditelnění, k zintenzivnění aktivit ve prospěch rozvoje družstevního podnikání a k lobování za lepší legislativní podmínky existence družstev, jakož i jejich zrovnoprávnění s ostatními podnikatelskými subjekty. Jak dalece se této příležitosti podařilo na světové, evropské, ale i národní úrovni využít je otázka. Každopádně se takové hodnocení bude země od země, kontinent od kontinentu velmi lišit. Z pohledu České republiky si musíme přiznat, že v prezentaci družstevního sektoru a v propagaci Mezinárodního roku družstev jisté rezervy ještě zůstaly. A tak jako OSN slavnostně zahájení Mezinárodního roku vyhlásilo, tak bude rovněž OSN hostitelem závěrečného ceremoniálu, který proběhne v sídle organizace v New Yorku ve dnech listopadu MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O DRUŽSTEVNICTVÍ KYPR ZÁŘÍ 2012 Mgr. Jiří Svoboda, DESS výkonný ředitel DA ČR Stalo se tradicí, že v rámci předsednictví rady Evropské unie organizuje předsednická země konferenci k problematice sociální ekonomiky, či přímo k problematice družstevnictví. V letošním roce byla tato skutečnost umocněna probíhajícím Mezinárodním rokem družstev, vyhlášeným OSN. Jako výraz podpory rozvoji družstevnictví a podpory Mezinárodnímu roku družstev vzala předsednická země Kypr pod svoji záštitu zorganizování mezinárodní konference o družstevnictví. Spoluorganizátorem akce byla nadnárodní evropská družstevní struktura Družstva Evropa. Konference se zúčastnili představitelé národních evropských družstevních struktur, zástupci akademické sféry zabývající se problematikou družstevnictví a rovněž zástupci státních administrativ (vesměs z ministerstev spravedlnosti) člen- 13

16 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ Předsednictvo konference ských zemí EU, jakož i představitelé komunitárních orgánů. Podle oficiálně publikovaného seznamu účastníků se konference zúčastnilo 47 představitelů národních družstevních struktur a 25 představitelů vládních struktur zemí EU. Překvapivým, ale příjemným zjištěním byla i přítomnost zástupce ministerstva spravedlnosti ČR, pracovnice odboru pro mezinárodní občanské právo Jany Novotné. Podle mého názoru nebyla přítomnost zástupce českého ministerstva spravedlnosti výrazem zájmu státní administrativy o družstevní problematiku, ale pouze reakcí na pozvání ze strany organizátorů, a to s ohledem na projednávání připravované novely Nařízení 1435/2003 o Evropské družstevní společnosti, ke které se vždy kompetenčně příslušné ministerstvo vyjadřuje. Konference proběhla ve dvou dnech a po úvodní zahajovací části, ve které vystoupili zástupci organizátorů ze stran kyperské státní administrativy, unijních orgánů, orgánů družstevního sektoru, byl její program rozdělen do čtyř tematicky zaměřených seminářů. Tři semináře proběhly první jednací den, poslední, čtvrtý pak ve druhém jednacím dnu. I. seminář: Družstva reagují na současnou ekonomickou krizi Stěžejním vystoupením byl projev prezidentky MDS Pauliny Greenové, ve kterém zazněla řada zajímavých myšlenek, např: zdůraznění důležitosti družstevního hnutí v celém světě a role družstevního podnikání ve světové ekonomice, krize v bankovním sektoru se projevuje nárůstem vkladů do družstevních bank, družstevní finanční instituce nebyly krizí tak tvrdě postiženy a nepotřebovaly pomoc státu, družstevní struktury nabízejí alternativní řešení odkaz na výsledky projektu Global300, cílem družstev není co největší zisk akcionářů, ale blaho všech členů družstva, celosvětově družstva vytvářejí na 100 milionů pracovních míst a v Evropě jsou družstva největšími zaměstnavateli (5,4 miliónů pracovních míst), družstva nejsou tolik vidět, protože nemají vlastní obecnou značku; hnutí je velmi různorodé a záměrem je šíření modelu družstevního podnikání, spojují nás hodnoty a principy družstevnictví a ty jsou uznávány i MOP, družstevní podnikání je jednou z forem diverzifikace, kterou světová ekonomika ke svému oživení potřebuje, přes prokazatelnou úspěšnost družstevního podnikání a úspěšnost družstevního bankovního sektoru nejsou naši zástupci ani ve vedení Světové banky a ani 14

17 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 nejsou zváni na jednání světové dvacítky; letošní Mezinárodní rok družstev je příležitostí to změnit, MDS se snaží odstraňovat to, co lidi rozděluje, OSN v roce 2012 vyzvala své členské státy, aby se zamyslely nad tím, zda jejich legislativa vytváří pro družstva příznivé podmínky, MDS usiluje o to, aby se letošní Mezinárodní rok družstev přetavil do Družstevní dekády. Dalším z vystupujících, jehož myšlenky zaujaly, byl i člen Ekonomického a sociálního výboru EK Jan Olsson, který přítomné seznámil se stanoviskem tohoto výboru k otázce družstva a restrukturalizace. Z jeho vystoupení si pozornost zaslouží zejména tato konstatování: družstva jsou stabilním modelem, zejména v období krize, družstva spolupracující s družstevním bankovním sektorem mají vyšší stupeň bezpečnosti svých finančních prostředků, čísla dokazují nárůst počtu družstev v některých zemích, což je důsledek modelu družstevního podnikání, kdy družstevníci sami sobě kontrolují své hospodaření a v různých formách a stupních navazují vzájemnou spolupráci, zdůraznění role družstev v zachování zaměstnanosti, potřeba většího zviditelňování družstev, nezbytnost vyjít v propagaci nad rámec družstevního sektoru, k čemuž Mezinárodní rok družstev nabízí dobré podmínky, pokud jde o politiku EU, je třeba se domáhat toho, aby byly vytvářeny rovnoprávné podmínky mezi družstvy a ostatními podniky; v některých zemích existuje diskriminace družstevního podnikání (ne všechny sektory jsou družstvům přístupné), otázka přístupu družstev ke kapitálu a možnosti družstev ve využívání strukturálních fondů, potřeba zlepšování sběru statistických dat o družstvech. Mezi dalšími vystupujícími tohoto bloku ještě zaujal Patrick Lenancker, prezident francouzské konfederace výrobních družstev CG SCOOP, který hovořil o sektoru výrobních družstev ve Francii a o francouzských zkušenostech při přebírání krachujícího podniku zaměstnanci a jeho přeměně na družstvo (ročně se takto na družstvo překlopí 3 4 % podniků z počtu cca MSP s zaměstnanci). II. seminář: Družstevní inovace Na téma inovační politika EU a nový družstevní rozvoj hovořila představitelka GŘ Podnikání a průmysl EU dr. Henriette van Eijl. Ve stejném bloku vystoupil dr. Andrea Wieg z DGRV, který hovořil o problematice zapojování družstev do sektoru obnovitelných energetických zdrojů a o působnosti zdravotnických družstev hovořil Giuseppe Milanese z italské CONFCOOPE- RATIVY. III. seminář: Družstva a regionální soudržnost Tento diskusní blok byl zasvěcen prezentaci kyperského družstevního hnutí, jeho historii a současnosti. Součástí bylo i promítnutí Hovoří Apostol Ioakimidis 15

18 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ Plénum konference propagačního filmu o kyperském družstevnictví. O roli družstev na Kypru hovořil předseda pankyperské družstevní konfederace Andreas Mouskallis IV. seminář: Na cestě k novému Nařízení o Evropské družstevní společnosti O historii příprav Nařízení (počátky leží v r. 1972), o jeho obsahové stránce a o překážkách zakládání evropských družstev hovořil představitel německé DGRV dr. Hans Jurgen Schaffland. Mezi překážkami mj. uváděl i složitost národních družstevních legislativ, o něž se založení SCE vždy opírá, a podle jeho vyjádření je SCE modelem pro národní družstevní právo. Stěžejním bylo vystoupení Apostola Ioakimidise z GŘ Podnikání a průmysl EU. Je specialistou na družstevní podnikání a hovořil o: průběhu prací na novele tohoto dokumentu (Nařízení 1435/2003), konferenci organizované v dubnu 2012 v Bruselu, která završila konzultace se všemi zainteresovanými subjekty, nezbytnosti zjednodušit Nařízení 1435/2003, ale přitom neoslabit odlišnost od jiných podnikatelských subjektů, zachování autonomního vztahu družstev k sociální ekonomice, potřebě zredukovat počet odvolávek na národní družstevní zákony, překvapivě nízkém počtu založených SCE; v celé Evropě jich je 25. V následné poměrně široké diskusi pléna konference vystupovali především představitelé státních administrativ členských zemí EU, zastupující zejména ministerstva spravedlnosti. Většina vystupujících hodnotila existenci Nařízení pozitivně, v různém stupni byly navrhovány dílčí úpravy dokumentu. Zajímavým bylo vystoupení představitelky německého ministerstva spravedlnosti, která uvedla, že v NSR jsou pouze 3 tato družstva a dále hovořila o tom, proč je tento počet tak nízký. Tyto důvody specifikovala následovně: zřejmě působí nedostatečná informovanost veřejnosti o tomto typu družstva, není poptávka po SCE družstva jsou vesměs malé společnosti, jsou pevně spjata s místem svého působení, nemají ambice působit směrem do zahraničí (což je jedna z podmínek existence SCE). Po skončení čtvrtého semináře následovalo oficiální zakončení konference. Závěrečná vystoupení přednesli Etienne Pflimlin (jeden z prezidentů Družstev Evropa), zástupce předsedy Sněmovny reprezentantů kyperského parlamentu, Giorgio Varnavas, a ministr obchodu, průmyslu a turistiky kyperské vlády Neoklis Silikiotis. Přítomnost vysokých představitelů kyperské administrativy a záštita vlády nad konferencí je výrazem postoje kyperské vládnoucí garnitury k problematice družstevnictví. 16

19 CZECH COOPERATOR 2I2012 MIMOŘÁDNÉ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ MDS DRUŽSTEVNÍ KONGRES 2012 Mgr. Jiří Svoboda, DESS výkonný ředitel DA ČR CZ Usnesení č. 2 přijaté na zasedání Valného shromáždění MDS konaném v listopadu 2011 v mexickém Cancúnu uložilo sekretariátu MDS využít Mezinárodního roku družstev 2012 ke svolání Mimořádného valného shromáždění MDS (MVS MDS) na podzim 2012 do britského Manchesteru. Termín konání MVS MDS měl být koordinován s konáním družstevního veletrhu ICA Expo 2012 a s konáním Družstevního kongresu, které byly rovněž plánovány do Manchesteru. MVS MDS zasedalo 31. října Kromě běžné a obvyklé agendy jednání VS, jakou jsou schválení zprávy GŘ a zápisu z jednání VS v Mexiku, byly na pořadu tohoto mimořádného zasedání velmi významné body, které se zásadním způsobem promítají do dalšího působení této mezinárodní družstevní struktury. MVS předsednický stůl V návaznosti na blížící se závěr Mezinárodního roku družstev byl MVS předložen k projednání a ke schválení akční plán pro příští Družstevní dekádu. Materiál byl připraven pracovní skupinou a je výrazem pokračování aktivit a úsilí, které celý družstevní sektor realizoval v průběhu Mezinárodního roku družstev. Je to snaha navázat na výsledky dosažené v tomto roce a je rámcovým programem MDS pro příští desetiletí. Předložený dokument Družstevní dekáda je rozčleněn do celkem sedmi kapitol (včetně úvodu a závěru), které reflektují družstevní hodnoty a principy, o které se celé hnutí opírá. Cílem je posilování pozice družstevnictví cestou důsledného naplňování formulovaných hodnot a principů. Dokument formuluje pět prvků změny strategie MDS a svým způsobem předkládá metodický návod, jak v příštím desetiletí družstevní hodnoty a principy naplňovat a tím pokračovat v plnění cílů vytyčených Mezinárodním rokem družstev. Po široké diskusi účastníků MVS byla dokumentu vyjádřena podpora a v závěrečném hlasování byl jednomyslně schválen. Velmi významným bodem programu jednání MVS byla i diskuse ke změně právní formy existence MDS. Do současné doby působí MDS v právní formě mezinárodní asociace podle švýcarského práva. Úvaha a následně i úkol zamyslet se nad možností změny právní formy existence MDS byly již obsahem usnesení přijatého na Valném shromáždění MDS konaném v roce 2008 v Římě. Vytvořená pracovní skupina analyzovala možnosti, ale i případné dopady a důsledky změny právní formy. Výsledek dlouhodobé práce skupiny vykrystalizoval do návrhu dvou možných eventualit, tady nadále jako asociace či možnost přeměny ve družstevní společnost. V obou případech se jednalo o přemístění sídla MDS ze Ženevy do Bruselu a působení podle belgického práva. Po velmi podrobných rozborech a právních konzultací byl MVS předložen a následně i schválen návrh na založení mezinárodní asociace se sociálními (nekomerčními) cíli (AISBL), což podle belgického práva umožňuje působení pod hlavičkou sociální ekonomiky. Tato 17

20 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ pracovní skupiny, která bude požadovanou změnu analyzovat z několika úhlů a se zohledněním i specifičnosti jednotlivých kontinentů. Výsledek její práce bude předložen k rozhodnutí příštímu zasedání VS v r. 2013, které proběhne v listopadu v jihoafrickém Kapském Městě. Česká delegace na MVS právní forma vytváří lepší podmínky v oblasti daňové legislativy a současně vytváří i prostor pro případné podnikatelské aktivity, tedy možnost vícezdrojového financování činnosti MDS. Tyto možnosti švýcarské právo neposkytuje. Po diskusi k tomuto návrhu (na poslední chvíli byla opuštěna možnost překlopení se do formy družstevní společnosti) byl při 3 absencích tento schválen všemi přítomnými delegáty. Prostor byl věnován i otázce restrukturalizace stávajících tematických výborů. V současné době jsou součástí struktury MDS čtyři tematické výbory: Výbor pro komunikaci Výbor pro rozvoj lidských zdrojů Výbor pro rovnost pohlaví Výbor pro družstevní výzkum. Na základě provedené SWOT analýzy, vyžádané usnesením z VS 2008 v Římě, byl předložen a následně i schválen návrh na provedení změn této struktury. Namísto dosavadních čtyř výborů budou nadále působit výbory tři a jedna pracovní skupina: Výbor pro družstevní výzkum Výbor pro rovnost pohlaví Výbor pro legislativu. Uvedená pracovní skupina, jako součást aparátu generálního ředitele, vznikne sloučením Výboru pro komunikaci a Výboru pro rozvoj lidských zdrojů. Skutečnost že družstevní podnikání je plnohodnotným a zodpovědným prvkem celosvětového podnikatelského prostředí, je vyjádřena sedmým družstevním principem, který družstvům ukládá být spoluodpovědným it za společnost. Již od římského zasedání v roce 2008 je diskutována možnost úpravy tohoto principu, a to ve smyslu umocnění této spoluzodpovědnosti. Na VS 2011 a i na MVS 2012 byla konkrétně diskutována úprava, která by tuto spoluzodpovědnost rozšířila i o zakotvení ekologického přístupu družstev k životnímu prostředí. Velmi silně za takovou úpravu v diskusi plédovali zejména zástupci z rozvojových zemí. Vedoucí pracovní skupiny, která se touto otázkou zabývá konstatoval, že nikdo otázku životního prostředí nezpochybňuje, ale úprava jednoho principů není jednoduchou administrativní záležitostí. Výsledkem diskuse, do které se zapojila i prezidentka MDS Paulina Greenová, je pokračování práce existující Součástí programu MVS bylo i doplnění představenstva MDS o nového člena. Delegáti vybírali z pěti kandidátů, kteří o tento post usilovali. Po mnoha peripetiích souvisejících s nefunkčním systémem elektronického volebního systému byla při náhradní manuální volbě do představenstva zvolena doktorka Marta Beatriz Josefina Sosa Heisele z paraguayské Družstevní univerzity. Družstevní kongres 2012 Součástí programu organizovaného v Manchesteru v rámci aktivit souvisejících s Mezinárodním rokem družstev byl Družstevní kongres Organizátorem Kongresu byla britská družstevní asociace Co-operatives UK. Kongresové jednání proběhlo 1. listopadu. Tématem byla problematika růstu družstevní ekonomiky. Dopolední blok jednání zahájil svým úvodním vystoupením Ed Mayo, generální tajemník Co-operatives UK, který prezentoval britský družstevní sektor, jeho strukturu a dosažené výsledky. Za řízení televizní moderátorky z BBC pak postupně vystoupili Peter Hunt, výkonný šéf společnosti Mutuo ze sektoru britských mutuálek, který hovořil o perspektivách růstu družstevní ekonomiky. Následně vystoupila Kristen Christian, která se zaměřila na roli sociálních médií a jejich vlivu na růst 18

21 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 družstevní ekonomiky, zejména v oblasti družstevního bankovnictví. Posledním vystupujícím tohoto bloku byl Carlo Borzaga, prezident družstevního výzkumného ústavu EURICSE, prezentující aktivity tohoto pracoviště a rovněž i italský družstevní sektor. Odpolední blok zahrnoval vystoupení Moniky F. Leroux, prezidentky představenstva kanadské skupiny Desjardins Group. Představila vize a poslání této skupiny a umožnila posluchačům nahlédnout do tohoto družstevního podnikatelského modelu. Čínské družstevní hnutí a jeho výsledky představil Zhang Wangshu, ředitel Všečínské federace zásobovacích a marketingových družstev. Posledním vystupujícím odpoledního bloku byl Mikel Lezamiz, ředitel jedné z družstevních Mondragorské korporace, který hovořil o humánnosti pracovních podmínek ve strukturách této korporace. Na závěr obou bloků vždy proběhla diskuse k předneseným příspěvkům a překvapujícím momentem byl poměrně vysoký počet diskutujících z řad přítomných posluchačů. Je možno konstatovat, že jak Kongres, tak i Mimořádné valné shromáždění MDS byly výrazným příspěvkem k aktivitám Mezinárodního roku družstev Při hodnocení těchto aktivit, které v době od do v Manchesteru proběhly, nelze nezmínit i družstevní veletrh ICA Expo, na kterém se ve svých stáncích představila celá řada družstev všech kontinentů. Stejně tak je nezbytné připomenout i množství různorodých aktivit družstevních struktur všeho typu, které v rámci tohoto období v Manchesteru proběhly (mnohé z nich byly organizovány pro děti a mládež). VYHODNOCENÍ DRUŽSTEVNÍHO DNE 2012 Mgr. Jiří Svoboda, DESS výkonný ředitel DA ČR Dne 31. srpna 2012 zorganizovala Družstevní Asociace ČR tradiční Družstevní den, který byl součástí doprovodného programu 39. celostátní výstavy Země živitelka. Jako takový byl i prezentován v oficiálních materiálech Výstaviště ČB. Záběr z konference Organizátorem akce byla DA ČR a garantem obsahového rámce a vlastního průběhu letošního Družstevního dne byl Svaz českých a moravských spotřebních družstev. Tematicky byl zaměřen na problematiku českých a regionálních potravin. Zvolenou formou byla odborná konference pod názvem Trh českých a regionálních potravin. Do přípravy obsahu konference byla zapojena i skupina COOP a Jednota SD České Budějovice. Konference byla moderována předsedou představenstva DA ČR Ing. Zdeňkem Juračkou, který jednání zahájil, v úvodu představil vystupující odborníky a nastínil cíl konání konference. Je třeba konstatovat, že předseda představenstva DA ČR Ing. Juračka byl stěžejním aktérem nejenom při zajišťování obsahové stránky konference, ale rovněž i při výběru a zajištění účasti panelistů, kteří na konferenci vystoupili. Ve svém úvodním vystoupení rovněž připomenul Mezinárodní rok družstev, který v roce 2012 probíhal pod 19

22 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ záštitou OSN. Součástí vystoupení Ing. Juračky byla i problematika role spotřebních družstev a široké sítě jejich prodejen po celém území ČR. Cílem konference bylo poukázat na problematiku reálného trhu potravin a postavení českých a regionálních výrobků na něm, stejně jako na postavení dodavatelů těchto produktů na trh potravin. Dalším záměrem bylo i podnítit odbornou diskusi o postavení a roli spotřebních družstev v ČR. Účastníci konference měli možnost seznámit se s názory a stanovisky pozvaných panelistů, kterými byli Ing. Boček z českobudějovického Budvaru, Ing. Teplý z firmy Madeta, GŘ Jednoty SD České Budějovice Ing. Froulík, poradce ministra zemědělství Ing. Sládek a představitel firmy Ogilva & Mather L. Báča. O účast na konferenci byl enormní zájem, počet těch, kteří se jejího průběhu zúčastnili vysoce překračoval kapacitu jednacího sálu, kde byl v rámci možností navýšen počet židlí, a přesto nemálo účastníků konference místo k sezení nesehnalo a stálo podél stěn. Vysoký počet účastníků konference je odrazem Ing. Zdeněk Juračka předseda SČMSD a DA ČR Záběr z konference maximálního úsilí Ing. Juračky, které v této oblasti vyvinul, a přijatými organizačními opatřeními účast zabezpečil. Jako červená nit se vystoupením panelistů (Boček, Teplý) táhlo zdůraznění otázky kvality nabízených produktů související s dodržováním stanovených norem, i když se samozřejmě tato kvalita promítá do poněkud vyšší ceny. Důležitým momentem je i snaha o jedinečnost a zajímavost nabízeného produktu. Každý region má svá specifika, má co zákazníkovi nabídnout a může i tímto způsobem čelit dopadům globalizace. Rozvoj prodeje českých výrobků na českém trhu se neobejde bez podpory ze strany státní administrativy a dobrého legislativního zázemí. O postojích a stanoviscích ministerstva zemědělství, o jeho podpoře prodeji kvalitních českých a regionálních výrobků hovořil Ing. Sládek, který rovněž ocenil velký zájem o účast na konferenci. S velmi zajímavou prezentací nabídky kvalitních potravin jihočeského regionu vystoupil Ing. Froulík, který přítomné seznámil i se zkušenostmi českobudějovické Jednoty SD s prodejem těchto výrobků a s názory veřejnosti-zákazníků Jednoty na tuto problematiku. Na příkladu zkušeností českobudějovické Jednoty SD byla rovněž demonstrována role a postavení sektoru spotřebních družstev která v celé ČR disponují sítí čítající okolo prodejen na českém trhu a jejich srovnatelnost s prodejnami zahraničních řetězců. Bylo konstatováno, že družstevní prodejny sítě Svazu českých a moravských spotřebních družstev jsou klasickým příkladem prodejců českých a regionálních potravin, a to vzhledem k jejich úzkým vazbám a spolupráci s místními a regionálními výrobci. 20

23 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 O roli marketingu, propagace a otázkách komunikace s výrobci regionálních potravin hovořil ve svém vystoupení představitel společnosti Ogilva & Mather L. Báča. Součástí jeho vystoupení byla i prezentace kampaně pro regionální potraviny. Zcela nepochybně byla přínosem i ochutnávka regionálních potravin, kterou pro účastníky konference zajistila Jednota SD. V jejím rámci byla nabízena široká škála produktů jihočeských výrobců uzenářských, pekařských i cukrářských pochoutek. Po skončení odborné konference proběhla krátká tisková konference, kde se především hovořilo o problematice marketingové a reklamní podpory regionálních produktů. Pokud jde o celkovou prezentaci družstevního sektoru a konání Družstevního dne, tak ta byla zajištěna v úzké spolupráci s vedením Výstaviště České Budějovice nejenom jejím uvedením v oficiálních propagačních materiálech Výstaviště, ale i prezentací materiálů DA ČR na tiskové konferenci v Praze, kterou při příležitosti konání 39. ročníku výstavy Země živitelka organizovalo v budově Ministerstva zemědělství ČR vedení Výstaviště dne Na této tiskové konferenci byly distribuovány propagační materiály DA ČR, včetně tiskové zprávy k problematice Mezinárodního roku družstev 2012 a pozvánky k účasti na připravovaný Družstevní den. Tiskové konference bylo využito i k vystoupení výkonného ředitele DA ČR na téma Mezinárodního roku družstev. Konání Družstevního dne bylo formou pozvánky k jeho návštěvě prezentováno i na webových stránkách DA ČR a pozvánka k účasti byla rovněž otištěna v bulletinu Czech Cooperator 1/2012. Kromě vlastní, shora uvedené konference, organizované pod patronací Družstevní Asociace ČR byl družstevní sektor na celostátní výstavě Země živitelka ještě velmi dobře reprezentován samostatnými stánky SČMVD a ZS ČR, které byly umístěny Záběr z konference Konference bylo využito i k propagaci velmi významné celosvětové aktivity OSN, kterou je vyhlášení roku 2012 za Mezinárodní rok družstev. Vedle úvodního vzpomenutí této okolnosti Ing. Juračkou pohovořil na toto téma ještě krátce ve svém diskusním příspěvku i předseda představenstva SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák. v pavilonech E1 a E5, kde také probíhal prodej produktů výrobních družstev. V těchto pavilonech byly rovněž instalovány panely DA ČR seznamující veřejnost s Mezinárodním rokem družstev a jeho cíli. Skupina COOP, reprezentující sektor spotřebních družstev, měla svou samostatnou expozici pod názvem COOP pro 21. století v pavilonu T1. 21

24 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ Z HISTORIE VELKONÁKUPNÍ SPOLEČNOSTI DRUŽSTEV V PRAZE Mgr. Vladimíra Vávrová DA ČR Tento příspěvek je věnován jednak známé historii jednoho z největších družstevních podniků v období 20. a 30. let minulého století Velkonákupní společnosti družstev v Praze a jednak je zde v této souvislosti úplně poprvé publikována informace, dokládající jednu z konkrétních akcí družstev v době okupace a 2. světové války, tedy z období, které je dosud v dějinách družstevnictví všeobecně málo zdokumentované. VDP a její vedení se aktivně spolupodílelo na záchraně skupiny židovských dětí v roce Budova VDP původní vzhled VDP znak malý Historie Velkonákupní společnosti družstev se začala psát před 104 lety, v roce 1908, kdy byla ustavena veřejná obchodní společnost pod názvem: Dělnická nákupní a výrobní společnost Jaroš a spol.. Již o rok později byla provedena reorganizace na společnost s ručením omezeným a v roce 1912 byl změněn název na Velkonákupní společnost konsumních družstev v Praze zkratka VDP. Tento název byl v roce 1928 upraven na Velkonákupní společnost družstev, přičemž zkratka VDP, zůstala v platnosti. Členskou základnu VDP tvořila zpočátku pouze spotřební družstva, později se jejími členy stala i družstva výrobní, stavební, spořitelní a další. Činnost VDP byla od jejího vzniku zaměřena na nákup, prodej, zprostředkování prodeje a výrobu. Jedním z prvních produktů, se kterými společnost obchodovala, byly zápalky a není jistě bez zajímavosti, že etiketu těchto zápalek namaloval známý český malíř Mikoláš Aleš. Ze skromných počátků Etiketa zápalek od M. Alše vyrostl do začátku 20. let 20. století prosperující podnik, toho druhu největší v celé Československé republice, který postupně vybudoval rozsáhlou síť výrobních podniků a továren. V polovině 20. let 20. století VDP zakoupila pozemek v Praze na Těšnově, na němž v období od března roku 1927 do prosince roku následujícího vybudovala svoji novou administrativní budovu tzv. palác VDP. Mimo ústřední správu se v budově dále nacházela výrobna prádla, sklady textilního oddělení a domácích potřeb, vzorkové sklady a několik 22

25 CZ CZECH COOPERATOR 2I2012 Emil Lustig bytů pro zaměstnance. (Mimochodem, tento novoklasicistní objekt postavený podle plánů architekta Adolfa Foehra je nyní součástí památkové rezervace hl. m. Prahy. V současnosti má v této budově sídlo Družstevní Asociace ČR, která je zastřešující organizací českého družstevnictví a zřizovatelem Muzea družstevnictví, které zde má také svoje prostory.) Velkonákupní společnost družstev přežila období Protektorátu a 2. světové války, ale nepřežila únor Po 40 letech úspěšné činnosti byla násilně zlikvidována v roce 1948 nařízeným splynutím se státním Velkodistribučním podnikem (zkratka VDP), který byl založen na základě zákona č. 279 z a začal existovat od V rámci historie VDP je nezbytné věnovat alespoň krátkou vzpomínku osobě, velmi úzce spjaté s činností VDP, a sice Emilovi Lustigovi ( ), který byl v letech generálním ředitelem a předsedou představenstva VDP a velmi se zasloužil o úspěšnost této družstevní obchodní ústředny. Emil Lustig byl jedním z předních představitelů československého dělnického družstevního hnutí v období mezi dvěma světovými válkami. Řadu let byl také zástupcem československého družstevnictví v Mezinárodním družstevním svazu. V roce 1939 byl nucen uprchnout před nacistickým pronásledováním do Švédska. Po celou dobu války byl ve spojení s československou vládou v Londýně. Ihned po osvobození v roce 1945 se vrátil zpátky do republiky, avšak zapojit se do činnosti v československém družstevnictví mu bylo znemožněno. Po únoru Ve 30. letech 20. století patřily k největším výrobním podnikům VDP například: továrna na výrobu uzenin v Praze 10, továrna na šití konfekce v Praze 2, továrna a ústřední skladiště v Praze 8 (tento komplex patřil k nejmoderněji vybaveným objektům ve střední Evropě), dále jmenujme mlýn a pekárnu v Kladně, mlýn v Kyjově, velkou továrnu na zpracování tuků a výrobu kosmetiky v Nelahozevsi, továrnu na výrobu nití v Šumperku, skladiště v Žilině a ve Zvolenu, skladiště v Děčíně a desítky menších zpracovatelských podniků rozmístěných strategicky po celém území republiky. U velkých objektů byly přípojky na železnici. Zboží, které bylo vyráběno v zařízeních VDP bylo dobré zboží za přiměřenou cenu. Značka VDP se stala známou nejen v naší republice, ale i v zahraničí. 23

26 CZECH COOPERATOR 2I2012 CZ se posléze podařilo emigrovat do Švédska. Archivy organizace však byly úplně zničeny povodní v roce V této souvislosti ale není nezajímavá úvaha doplnit sbírky zdejšího muzea o expozici, která by mapovala odbornou přípravu a další osudy zachráněných dětí. Dále je publikován autorův celkový přehled zmiňované akce: Záchrana dětí 1948 se vrátil zpátky do Švédska, kde působil v Ústředí švédských družstev až do svého odchodu do penze v roce V emigraci také zemřel. A na závěr přichází na řadu nová informace k historii VDP a jejího vedení. S laskavým svolením autora, pana Mgr. Richarda Ornsteina, citujeme úryvek jeho velice zajímavého článku, otištěného v Židovských listech 7/2012, str :..Kurzy probíhaly mj. i v prostorách Ústřední budovy Velkonákupní společnosti družstev (VDP), Na Těšnově 3 5, jejímž pokračovatelem je nyní Družstevní asociace ČR. O tehdejší pomoci, jíž bylo umožnění uspořádat zde pro ohrožené děti výuku, jsem hovořil se současným předsedou, panem Ing. Zdeňkem Juračkou, který mi poskytl zajímavé informace o minulosti organizace, z nichž vyplynulo, že v čele vedení před válkou stál jistý Emil Lustig, jemuž CZECH COOPERATOR Vydává Družstevní Asociace ČR, Těšnov 5, Praha 1. Tel.: , fax: , Případné příspěvky zasílejte prosím na adresu vydavatele. Czech Cooperator je zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem: MK ČR E Grafická úprava: simplesample. Tisk: Boia. ISSN

27 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV v městské části Klánovice navazuje na to nejlepší z padesátileté tradice původního odborného učiliště a později i odborné školy a zároveň nezapomíná sledovat aktuální a budoucí trendy ve výuce i praktické přípravě. Škola je držitelem certifikátu Výchova a vzdělávání žáků na střední škole podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Zájemcům o střední vzdělávání v současnosti nabízí tyto obory: Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou Hotelnictví Gastronomie Cestovní ruch Tříletý obor ukončený výučním listem Kuchař-číšník Dvouletý obor ukončený maturitní zkouškou (nástavba) Gastronomie o nástavbové denní studium určené pro absolventy tříletých oborů kuchař, číšník, kuchař-číšník Podnikání o nástavbové denní a kombinované studium určené pro absolventy všech tříletých oborů V rámci vzdělávacího programu škola účinně využívá nejen moderní gastronomické studio, laboratorní kuchyni a další odborné učebny včetně počítačových, ale také unikátní expozici z historie gastronomie s rozsáhlou sbírkou jídelních lístků z restaurací a hotelů z celého světa. Vedení školy dbá také na spolupráci se zástupci obce a aktivně se zapojuje do místního dění. Ve stejném areálu jako škola, v příjemném přírodním prostředí Klánovického lesa, se nachází MANAŽERSKÝ INSTITUT COOP. Toto školící zařízení již dvacet let zabezpečuje vzdělávání pro systém COOP, ostatní členy Družstevní asociace ČR a také dlouhodobé i krátkodobé kurzy pro další organizace a instituce (Česká společnost pro jakost, Vysoká škola podnikání a další). Díky autobusové zastávce MHD v těsné blízkosti školy a nedaleké stanici vlaku na trase Kolín-Praha jsou obě zařízení velmi dobře dostupná vedle osobní i veřejnou dopravou. Žáci ze vzdálenějších míst mohou využít nabídky ubytování v Domově mládeže, pro účastníky manažerských kurzů jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje hotelového typu. Pro stravování slouží dopoledne bufet a v době oběda multifunkční prostorný sál s restauračním typem obsluhy, příležitostně využívaný i pro různé odborné i společenské akce.

28 Svaz českých a moravských bytových družstev Reprezentuje 40 let zkušeností se správou bytového fondu a 40 let práce ve prospěch bytových družstev. Družstevní bydlení je významným prvkem sektoru bydlení nejenom v ČR, ale i v celé Evropě. V ČR má družstevní bydlení mnohaletou tradici, jejíž kořeny sahají až do období před první světovou válkou. Svaz českých a moravských spotřebních družstev Je členem skupiny COOP, což je obchodní značka spotřebních družstev. V České republice je členem skupiny 59 spotřebních družstev provozujících téměř prodejen. Skupina COOP tak disponuje největší maloobchodní sítí prodejen v České republice. Vážíme si svých zákazníků a jsme s nimi v každodenním kontaktu. Místo, kde působíme, je pro nás důležité, součástí života regionů jsme již dlouhá léta. Svaz českých a moravských výrobních družstev Hájí zájmy svých členských družstev, která jsou nedílnou součástí českého podnikatelského sektoru. Jedním z jejich charakteristických prvků je trvalá inovace výrobků ve všech 16 odvětvích působení výrobních družstev. Dalším znakem je vysoká kvalita a konkurenceschopnost výrobků družstev sdružených v SČMVD. Svými aktivitami podporuje integraci osob se zdravotním postižením. Zemědělský svaz České republiky Sdružuje družstva a obchodní společnosti působící v sektoru zemědělství. Podporuje rozvoj moderních forem zemědělského podnikání. Praxe prokazuje, že zemědělská a odbytová družstva jsou nedílnou součástí podnikání na venkově. Družstevní podnikání v zemědělském sektoru je významnou tradiční formou podnikání ve světě i v ČR. Družstevní Asociace České republiky Je střechovou organizací českého družstevnictví. Družstevní Asociace České republiky jako koordinační centrum českého a moravského družstevnictví reprezentuje zájmy družstevnictví vůči zákonodárné a výkonné státní moci a na veřejnosti. Ve vztahu ke svým členským organizacím zabezpečuje poradenskou činnost, legislativní iniciativu a koordinuje postupy ve věcech společného zájmu. V jednotlivých oblastech mezinárodních vztahů prosazuje zájmy družstevnictví v zahraničí. Jejími členy jsou čtyři sektorové družstevní svazy.

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 21205/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 Statut Komise pro cestovní ruch

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven)

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) STANOVY České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) Úvod Oficiální zkrácený název mezinárodní nevládní organizace používaný v ČR: Mezinárodni sdružení hudebních knihoven. Úplný

Více