VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JEREMENKOVA 2, OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZPRÁVA PROJEDNÁNA PEDAGOGICKOU RADOU SZŠ DNE ZPRÁVA PROJEDNÁNA PEDAGOGICKOU RADOU VOŠZ DNE ZPRÁVA PROJEDNÁNA SE ŠKOLSKOU RADOU SZŠ DNE ZPRÁVA PROJEDNÁNA SE ŠKOLSKOU RADOU VOŠZ DNE ZPRÁVA PŘEDÁNA ZŘIZOVATELI DNE V OSTRAVĚ PhDr. Iva Pelikánová, ředitelka školy

2 Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLSKÁ RADA CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORICKÝ VÝVOJ SITUACE V REGIONU SOUČASNÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VIZE ŠKOLY VIZE HODNOTY ŠKOLY CÍLE A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY HODNOTOVÝ SYSTÉM MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI NÁVHY NA OPATŘENÍ PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ LIDSKÉ ZDROJE MATERIÁLNÍ ZDROJE FINANČNÍ ZDROJE NÁVRHY NA OPATŘENÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY PLÁNOVÁNÍ ORGANIZACE ŠKOLY SPOLUPRÁCE S PARTNERY KRIZOVÝ MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ KULTURA ŠKOLY KONTROLA AUTOEVAULAČNÍ HODNOCENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY NÁVRH NA OPATŘENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ DALŠÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ NÁVRHY NA OPATŘENÍ ZÁVĚR

3 Příloha 1 - Management školy, poradní orgány ředitelky školy, organizační struktura Příloha 2 - Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2010/ Příloha 3 - Hodnotící zpráva zástupkyně pro všeobecně vzdělávací předměty na SZŠ Příloha 4 - Hodnotící zpráva zástupkyně pro odborné předměty na SZŠ Příloha 5 - Hodnotící zpráva oboru zdravotnický asistent Příloha 6 - Hodnotící zpráva oboru asistent zubního technika Příloha 7 - Hodnotící zpráva oboru zdravotnické lyceum Příloha 8 - Hodnotící zpráva oboru nutriční asistent Příloha 9 - Hodnotící zpráva předmětové komise humanitních předmětů Příloha 10 - Hodnotící zpráva předmětové komise přírodovědných předmětů a TEV Příloha 11 - Hodnotící zprava předmětové komise cizích jazyků Příloha 12 - Hodnotící zpráva o činnosti komise společenských věd Příloha 13 - Hodnotící zpráva koordinátora ICT Příloha 14 - Hodnotící zpráva výchovných poradců Příloha 15 - Hodnotící zpráva školního metodika prevence Příloha 16 - Hodnotící zpráva činnosti koordinátora pro EVVO Příloha 17 - Hodnotící zpráva koordinátora pro mimoškolní a humanitární činnost Příloha 18 - Hodnotící zpráva zástupkyně pro vyšší odborné studium Příloha 19 - Hodnotící zpráva oboru diplomovaná všeobecná sestra Příloha 20 - Hodnotící zpráva oboru diplomovaný nutriční terapeut Příloha 21 - Hodnotící zpráva oboru diplomovaný farmaceutický asistent Příloha 22 - Hodnotící zpráva oboru diplomovaný zubní technik Příloha 23 Hodnotící zpráva garanta celoživotního vzdělávání Příloha 24 - Hodnotící zpráva školní knihovny Příloha 25 - Hodnotící zpráva studijního oddělení na VOŠZ Příloha 26 Hodnotící zpráva metodika pro marketingovou činnost Příloha 27 Hodnotící zpráva metodika pro projektovou činnost, e-learning Příloha 28 Tabulková část Příloha 29 Děkovné dopisy

4 1. ÚVOD Hodnotící výroční zpráva je založená na výsledcích vlastního hodnocení školy je zpracována PhDr. I. Pelikánovou, RS., RNA., která rozvíjí vzdělávací instituci sekundárního a terciárního vzdělávání pro nelékařské profese v Moravskoslezském kraji osmým rokem jako ředitelka školy. Strategický rozvoj školy je v souladu s koncepcí rozvoje nelékařských profesí v Moravskoslezském kraji, s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, koncepcí MZd ČR pro odborné profesní vzdělání, dohodou Rady pro vzdělávání (Evropské komise 2003 o evropských kritériích pro zlepšování vzdělávacích systémů do roku 2010). Ředitelka školy, spolupracuje již 13 let se švýcarskými sestrami, které jsou aktivní ve zdravotním výboru pro WHO (Světovou zdravotnickou organizaci) se sídlem v Ženevě a sestrami, zdravotnickými pracovníky Velké Británie, Rakouska kde nachází velkou podporu pro reformu zdravotnického povolání v zemích Evropského společenství. PhDr. Pelikánová aplikuje TQM systém s orientací na školství a po osmiletém řízení hodnotí výsledky rozvoje obou vzdělávacích institucí jako progresivní a dynamické. Od byly na vyšší škole zavedeny inovační studijní programy celoživotního vzdělávání jako ojedinělé pro pracovníky nelékařských povolání v Moravskoslezském kraji. V dubnu školního roku 2010/11 bylo zahájeno reakreditační řízení programu Diplomovaný farmaceutický asistent, který byl již na VOŠZ v Ostravě zaveden. Rozvoj nelékařských povolání a jeho vývoj je silně posilován Evropskou unii, a to nejen Radou pro vzdělávání /Education Councils/, OECD a zeměmi, kteří předsedají EU. Předsedající země EU věnují velkou pozornost právě profesnímu odbornému vzdělávání, které bylo nastaveno již v roce Z programu předsednictví jsou přijata Radou direktivy pro ustanovení nového pracovního programu pro vzdělávání a přípravu odborníků do roku V rámci strategie Evropa 2020, která byla projednána na setkání ministrů v Bruggách, jsou jasně a srozumitelně nastavené záměry k potřebě udržitelného hospodářství založeného na kvalifikacích. Strategie SZŠ a VOŠZ V Ostravě, příspěvkové organizaci je zcela kompatibilní s hlavními iniciativami Evropy a to jsou především, kvalita vzdělávání, zabránění předčasným odchodům žáků ze vzdělávání, podpory kulturní rozmanitosti a interkulturnímu dialogu, mládeže v pohybu. 3

5 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě naplňuje postupnou kurikulární reformu s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, která je u nelékařských profesí sekundárního a terciárního směru opožděna. Rozvíjí příslušné kompetence absolventů inovovaných studijních oborů pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a motivaci k dalšímu vzdělávání. Zaznamenává řadu progresivních změn v profesním vzdělání, chápe a zná i své nedostatky, které jsou změnitelné k rozvoji znalostní, tvořivé a otevřené evropské vzdělávací instituce s mezinárodní spoluprací, o čemž pojednává výroční zpráva za období 2010/2011. PhDr. Iva Pelikánová ředitelka školy 4

6 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Adresa školy: Jeremenkova 2, Ostrava Identifikátor zařízení: Odloučená pracoviště školy: na ul. Klicperova 8, Ostrava Mariánské Hory na ul. 1. máje 11, Ostrava Mariánské Hory Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Kontakt: tel./fax SZŠ: tel.vošz: /fax VOŠZ: www stránky: Škola sdružuje: 1. střední zdravotnická škola IZO Vedení školy: 2. vyšší odborná škola zdravotnická IZO školní jídelna, výdejna IZO PhDr. Iva Pelikánová RS.,RNA., ředitelka školy Mgr. Jana Polášková, statutární zástupkyně ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty na SZŠ Mgr. Jana Foltýnová Ph.D., zástupkyně pro všeobecně-vzdělávací předměty na SZŠ Mgr. Jana Němcová, zástupkyně ředitelky školy pro vyšší odborné studium 5

7 3. ŠKOLSKÁ RADA ŠKOLSKÁ RADA PŘI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni: Jan Klička, zubní technik, člen výboru Unie zubních techniků ČR PhDr. Zdeňka Šináglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice OstravaFNO Ostrava Za pedagogické pracovníky byly zvoleny: Jana Szücz, odborná učitelka Mgr. Jitka Knápková, odborná učitelka Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni: Eva Pinčáková Dana Pavlásková ŠKOLSKÁ RADA PŘI VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE ZDRAVOTNICKÉ Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni: Mgr. Margita Malíšková, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace PhDr. Zdeňka Šináglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice OstravaFNO Ostrava Za pedagogické pracovníky byly zvoleny: Mgr. et Mgr. Světlana Frantová, odborná učitelka Mgr. Olga Jurdičová, odborná učitelka Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni: Tereza Bílá Lucie Lasáková 6

8 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Ve školním roce 2010/2011 studovalo na SZŠ a VOŠZ k žáků a studentů v devíti vzdělávacích programech denní, dálkové, kombinované formě studia. K studuje na škole celkem 1106 žáků a studentů. Na střední zdravotnické škole 633 žáků, z toho 595 v denním studiu a 38 v dálkové formě studia. Na vyšší odborné škole zdravotnické 473 studentů, z toho v denním studiu 351 a v kombinované formě 122 studentů. Vzdělávací instituce zaměstnává k interních zaměstnanců, z toho pedagogických 121 a nepedagogických 36, 122 externích pracovníků, většinou odborníky z praxe, lékaře sestry - specialistky, laboranty a jiné. Výuka probíhala ve třech budovách v Ostravě Vítkovicích na ul. Jeremenkova 2, v Mariánských Horách na ul. 1. máje 11, na elokovaném pracovišti ul. Klicperova, vzdálených od sebe zhruba třicet minut. Ve čtvrté budově na ul. Fráni Šrámka výuka žáků neprobíhala z důvodu nedostatečného standardního vybavení hygienického zařízení, část objektu je pronajímána pro technické zázemí firem města Ostrava, část učeben je pronajímána pro kursy. Od bylo 1. patro této budovy na žádost Krajského úřadu odboru školství Moravskoslezského kraje se souhlasem ředitelky SZŠ a VOŠZ Ostrava p.o. pronajímáno Jazykové škole Ostrava p.o.. Financování vzdělávací instituce pro nelékařská povolání probíhá prostřednictvím KÚ Odboru školství MSK. Stanovená částka 32 mil. 250 tisíc Kč je využívána pro platy zaměstnanců, 5 mil. 941 tisíc Kč je finanční hranice pro nákupy, investice, opravy, energie k provozu školy. Další finanční zdroje škola využívá z projektů, nadací, od sponzorů, doplňkové činnosti, vlastních zdrojů, efektivních pronájmů. Stav majetku, jen budovy školy a pozemky, se staví do hodnoty 64 mil. 394 tisíc 248 Kč. SZŠ a VOŠZ se úspěšně i ve školním roce 2010/2011 formuje do více-oborové vzdělávací instituce pro nelékařské profese, která se stává svým rozsahem, dostupností, kvalitou a specifitou studia ojedinělou nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v České republice. Vytváří se znalostní škola s tvořivým vzdělávacím procesem, stává se evropskou otevřenou školou, která svou Strategii započatou v roce 2004 naplňuje vize Rady Evropy pro profesní odborné vzdělávání s mobilitou absolventů a uplatněním na trhu práce v České republice, ale i v ostatních zemích Evropské unie. V rámci reformy terciárního vzdělávání je vypracována vize vzniku Vysoké odborné profesní školy neuniverzitního charakteru pro nelékařské profese, která je v souladu s cíli Lisabonského procesu, který je v ČR opožděn. Následný vývoj závisí od legislativních rámců ČR (tvorba Zákonu o terciárním vzdělávání) a priorit 7

9 regionálního vzdělávání. Ředitelka školy vidí velmi efektivní a funkční využití Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Priorita č.2 - aktivity týkající se modernizace vyššího odborného vzdělávání HISTORICKÝ VÝVOJ Historie Zdravotnické školy začíná již v roce 1933, kdy vznikl při Státní nemocnici v Ostravě- Zábřehu Ústav pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek, který byl později začleněn do Vyšší sociálně zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích. V roce 1937 byla zřízena Dvouletá ošetřovatelská škola v Ostravě-Mariánských Horách. Tato škola působila i v období okupace. Po roce 1945 byla na území města Ostravy Dvouletá ošetřovatelská škola, Vyšší škola pro vzdělání sociálně zdravotních pracovnic a Odborná škola pro ženská povolání. Na počátku školního roku 1949/50 proběhla reforma zdravotnického školství a všechny dřívější typy škol byly sloučeny v nový typ čtyřletých zdravotnických škol ukončených maturitní zkouškou. Vzdělávací instituce prošla vývojem v šedesátých letech a byla začleněna do KÚNZ v Ostravě. Počínaje školním rokem 1996/1997 se začala realizovat i výuka na Vyšší zdravotnické škole v Mariánských Horách, která má dnes již patnáctiletou tradici. Od škola působí pod názvem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace SITUACE V REGIONU Střední zdravotnická škola v Ostravě se dle naší koncepce se transformovala do víceoborové střední odborné školy pro nelékařské profese a se zavedením zdravotnického lycea a spojením s vyšší odbornou školou se řadí do ojedinělé vzdělávací instituce tohoto charakteru v Moravskoslezském kraji. Mezi vyššími odbornými školami soukromými a státními má Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě ojedinělé postavení ve vzdělávání zdravotnických pracovníků v terciární neuniverzitní oblasti se zaměřením na poskytování kvalitních zdravotnických služeb občanům. Na střední i vyšší škole jsou implementovány nové vzdělávací programy v souladu s rozvíjejícím se trhem práce a hlavně reformou veřejných zdravotnických služeb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě se svými veřejnými aktivitami řadí mezi vzdělávací instituce poskytující znalosti odborné veřejnosti, podporuje 8

10 učící se společnost, vychovává budoucí zdravotnické pracovníky, kteří svými morálními vlastnostmi a odborným vzděláním odpovídají kvalifikaci nutné k realizaci zdravotnického povolání. Podílí se na realizaci již XV. ročníku Ostravských gerontologických dnů, kde je škola odborným garantem, na úspěšných konferencích pro sestry, zubní techniky, farmaceutické laboranty, nutriční terapeuty, odborné učitelé. Vzdělávací instituce se stala otevřenou evropskou školou, která svou činností naplňuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období , jejichž hlavním koordinátorem realizace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vzdělávací instituce kooperuje s cílem Evropské komise pro odborné profesní vzdělávání pro období SZŠ a VOŠZ p.o. v Ostravě zahrnuje do své činnosti i mezinárodní spolupráci se zeměmi Evropské unie jako je Slovenská republika, Velká Británie, Spolková republika Německo, Rakousko, ale i Švýcarsko, které je sídlem centra WHO v Ženevě a stanovuje priority Světové zdravotnické organizace pro následná období SOUČASNÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Cíle reformy profesního odborného vzdělávání pro zdravotnické profese v Ostravě jsou v souladu s cíli a závěry CEDEFOP evropské organizace pro profesní vzdělávání, OECD organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, doporučeními Ředitelství pro sociální věci, pracovní síly a vzdělávání OECD, a totožná s prioritami zemí předsedající Evropské unii v oblasti vzdělávání. Filosofie školy a strategie rozvoje se ve školním roce 2010/2011taktéž jako v předešlém roce opírala o závěry Rady Evropy / Vzdělání, mládež, kultura / Maastrichtské komuniké, které srozumitelně stanovilo odpovědnost za odborné vzdělávání a přípravu v evropských zemích s prioritou pokračovat v dosahování Lisabonských cílů v oblasti profesního vzdělávání v kontextu programu VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ PŘÍPRAVA Dále o Bordeauxské komuniké evropských ministrů odborného vzdělávání a přípravy, které přehodnotilo priority a strategie Kodaňského procesu právě v oblasti zlepšování spojení mezi odborným vzděláním a trhem práce. Celý proces reformy, který byl ukončen ve školním roce 2010/11 je transparentní vzdělávacím systémům EU zdravotnických pracovníků, jimi poskytovaných služeb a mobilitě pracovních sil až na studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra realizována jak ve vyšším 9

11 odborném studiu, tak akademickém. V roce 2010 ředitelka školy taktéž jako v předešlých létech jednala o sjednocení vzdělávání na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR, které má zájem řešit systémově nedostatek sester v České republice. Plně podporuje transformaci voš do neuniverzitních institucí terciární úrovně. Jako klíčové období považuje školní rok 2012/2013. Rok 2010 byl Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vylučování. SZŠ a VOŠZ v Ostravě naplnila cíle v rozsahu kvality vzdělání, spolupráce s partnery trhu práce v Moravskoslezském kraji, ale také podporou třetích zemí v přípravě odborného profesního vzdělávání ve spolupráci s Indicko českou obchodní společností. Důležitou doménou pro rozvoj vzdělávací instituce a uplatňování absolventů na trhu práce je také Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 vypracovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí, stavem nezaměstnanosti publikovaným Úřadem práce v Ostravě a stavem transformací zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji, České republice. Transformace studijních programů, která byla v roce 2010 ukončena, odpovídá evropské strategii ZDRAVÍ 21, cíli 18 příprava zdravotnických pracovníků vydanou Světovou zdravotnickou organizací a legislativními rámci, zákonnými normami Ministerstva zdravotnictví České republiky. Proces, který škola nastavila v roce 2010 týkající se oblasti celoživotního vzdělávání, kombinovaných forem studia úspěšně začal probíhat od školního roku 2010/2011 v oborech Diplomovaný nutriční terapeut a Diplomovaná všeobecná sestra. V červnu 2010 škola započala reakreditaci studijního programu Diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma pro realizaci od roku 2012/2013. Záměr ředitelky školy a celého managementu je vytvořit v Moravskoslezském kraji vzdělávací instituce, které budou spolu vzájemně efektivně spolupracovat při přípravě zdravotnických pracovníků a ponesou odpovědnost kvalitní profesní přípravy. Ředitelka školy realizovala taktéž v roce 2010 řadu koncepčních jednání s představiteli Ostravské univerzity, která usilovala o zavedení Lékařské fakulty v Ostravě, ale také s partnery, jako jsou manažeři zdravotnických zařízení v MSK, starostové obcí a nepochybně zaměstnanci Odboru školství Krajského úřadu v MSK, kteří jsou zodpovědní za rozvoj vzdělávací soustavy v našem kraji. 10

12 5. VIZE ŠKOLY Vize vzdělávací instituce jsou rozděleny na Dlouhodobý strategický plán do roku 2013, Střednědobý strategický plán do roku 2010, Krátkodobý strategický plán na rok 2010/2011. Můžeme konstatovat, že i v roce 2010/2011 se realizovala evaluace studijních inovovaných programů, formou hodnocení závěrečné státní maturitní zkoušky a absolutoria jako výstupného hodnocení. Výsledky závěrečného hodnocení jak na střední škole, tak vyšší odborné škole byly velmi překvapivé a povzbudivé (viz. zprávy zástupkyň ředitelky školy). Vize SZŠ je srozumitelná, od instituce zavedla školní vzdělávací programy, od poslední obory. V září 2010 byla realizována generální státní maturitní zkouška MAG 10a na jaře 2011 státní maturitní zkouška tak, jak ji nastavila legislativa České republiky. Vyšší odborné školy zdravotnické jsou stále zmítány nejasností koncepce ministerstva školství, kdy je řešena aktuální otázka systémového řešení. Pokračovat ve vyšším studiu, nebo převést obory jen do akademických programů nebo postupovat v naplňování Lisabonských cílů, Kodaňského procesu a to je transformovat efektivní a kvalitní vyšší odborné školy v České republice do Neuniverzitních institutů s výstupy absolventů, jako profesních bakalářů s orientací na praxi se zavedením evropského kreditního systému, který napomůže mobilitě, transparentnosti studia nelékařských profesí v Evropské unii. Ředitelka školy se jednoznačně přiklání k transformaci VOŠZ v Ostravě na Vysokou školu neuniverzitního charakteru a věří, že legislativní normy v následných letech umožní transformaci, na kterou je vyšší škola připravována již od roku Strategie plánu rozvoje vzdělávací instituce pro nelékařské profese byla ve školním roce 2010/2011 zaměřena na tyto oblasti: a. Dokončení transformačního procesu SZŠ a VOŠZ v Ostravě dle evropského legislativního rámce pro nelékařská povolání v oblasti celoživotního vzdělávání b. Naplňování závěrů a doporučení evropské organizace CEDEFOP pro profesní vzdělávání. Implementace priorit zemí předsedající EU v oblasti odborného vzdělávání c. Evaluace zavedených studijních programů na obou školách d. Mezinárodní spolupráce se školami na úrovni sekundárního a terciárního vzdělávání e. Spokojenost žáků, studentů, mobilita, uplatnitelnost na trhu práce f. Spokojenost zaměstnanců v období transformačních změn, vzdělávání, inovací, úzké zaměření na samostatný vyučovací proces g. Spokojenost rodičů, zákonných zástupců, veřejnosti, spolupráce se školami 11

13 h. Efektivní marketing podporující kvalitu i. Spolupráce s partnery, zdravotnickými, sociálními zařízeními, terénní péči j. Propojenost teorie a praxe, efektivní využití zdrojů lidských i materiálních k. Inovace vzdělávací instituce v informační technologii, vytváření optimálních podmínek Dále byly stanoveny priority strategie rozvoje sekundárního vzdělávání ve školním roce 2010/2011 SZŠ Ostrava: Zaměstnanci střední školy byli seznámeni s prioritami strategie 2010/2011 na poradě v srpnu 2010, které vycházely z hodnocení činnosti instituce ve školním roce 2009/2010. Priority strategie rozvoje terciárního vzdělávání ve školním roce 2010/ VOŠZ Ostrava: Zaměstnanci vyšší zdravotnické školy byli seznámeni s prioritami strategie 2010/2011 na poradě v srpnu 2010, které vycházely z hodnocení činnosti instituce ve školním roce 2009/ VIZE HODNOTY ŠKOLY Cílem celého procesu sledujeme zlepšení kvality, rozsahu a dostupnosti profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, České republice. Zkvalitňování dovedností a znalostí zdravotnických pracovníků, rozšíření účasti na vzdělávání, zvyšování standardů, potlačování sociálního vylučování, reagování na vývoj globální politiky, potřeby zdravotnických služeb pro občany České republiky a našeho kraje. Podle statistické ročenky České republiky za rok 2010 vydané ÚZIS ČR je zřetelné, že Moravskoslezský kraj je stále zatížen vysokou nemocností občanů, výskytem nádorových onemocnění a navyšujícím se počtem obyvatel vyšší věkové skupiny. Na střední zdravotnické škole byly realizované studijní programy ve školním roce 2010/2011- Zdravotnický asistent - denní, dálkové studium, Nutriční asistent denní studium, Asistent zubního technika denní studium, Laboratorní asistent denní studium, Zdravotnické lyceum denní forma studia. Počet tříd sekundárního vzdělávání bylo 25, ve školním roce 2010/11 počet ročníku i s dálkovým studiem

14 Na Vyšší odborné škole zdravotnické je vize školy obsažena v učebních dokumentech (zatím zpracované pro nelékařské profese terciárního vzdělávání centrálně, nikoliv ŠVP, schvalované MŠMT ČR a MZČR). Na Vyšší zdravotnické škole v Ostravě byly realizované studijní programy ve školním roce 2010/11 - Diplomovaná všeobecná sestra, tří a půl leté - denní studium, kombinované studium Diplomovaný farmaceutický asistent denní, dálkové studium, Diplomovaný nutriční terapeut denní studium,kombinované studium, Diplomovaný zubní technik denní studium. Počet skupin terciárního vzdělávání bylo 14, ve školním roce 2010/2011 skupin 17. Celková kapacita vyšší školy není naplněna, ale stanovená kapacita je vyšší záměrně, s vizí reformy školy a studijních programů s orientací na kombinované formy, oblast celoživotního vzdělávání ke stavu, ke kterému směřuje demografický stav jednoho z nejlidnatějších krajů ČR jakým MSK beze sporu je. Složení žáků, studentů a celý vzdělávací systém je přizpůsoben požadavkům odborného profesního vzdělávání pro země EU, státnímu zdravotnickému systému, podnikatelské sféře, postupné transformaci zdravotnických služeb v České republice, Moravskoslezském kraji, zájmům žáků, studentů, veřejnosti. Plán práce je každoročně rozpracován pro jednotlivé obory (viz. přiložené závěrečné zprávy) a respektuje dlouhodobé cíle vzdělávací instituce. Zpětná vazba od žáků a studentů, rodičů je pozitivní, nabídka je rozšířená, studenti vyššího studia negativně hodnotí nefunkčnost prostupu do akademických programů nelékařských profesí, nejasnost koncepce zdravotnických služeb pro občany, rozpor standardizace postupů v teorii a praxi. Informace získáváme každoročně formou dotazníkové metody CÍLE A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Od , bude realizovat vzdělávání SZŠ dle ŠVP, které probíhají až ve III. vlně po tvorbě RVP na NÚOV Praha. Inovované studijní programy, jejichž učební dokumenty jsou zpracovávané našimi odbornými pracovníky ve spolupráci s externími pracovníky školy, zvlášť pro terciární vzdělávání musí projít řádnou akreditací, dle příslušné legislativy Školského zákona. U inovovaných programů byl zahájen monitoring a evaluační proces orientovaný na znalosti ve spolupráci s CERMAT s.r.o. společností. Naše škola realizuje program MSK KVALITA 2009 a 13

15 zapojila se i do projektu KVALITA Mnohé výstupy o úrovni programů jsou znatelné již v roce 2010, následné pak v roce 2011 (viz. zpráva zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty) HODNOTOVÝ SYSTÉM MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI Mimoškolní činnost žáků střední školy a studentů vyšší školy byla ve školním roce 2010/2011 opět velmi bohatá, různorodá. Byla řízena koordinátorem pro mimoškolní činnost Mgr. Adámkovou (viz. závěrečná zpráva v příloze), podporována pedagogickými pracovníky jak střední, tak vyšší školy, ale již úzce zaměřena na aktivity souvisejícími s podporou zdraví. Stejně jako v minulém školním roce byly veškeré aktivity směřovány na pomoc těm nejzranitelnějším, dětem nemocným, handicapovaným, ale i zdravým. Seniorům nejen ve zdravotnických zařízeních, ale i zdravým občanům vyšší věkové skupiny formou realizace již osmým rokem Univerzity volného času při SZŠ a VOŠZ Ostrava. Mimoškolní činnost byla orientována na rozvoj intelektuálních schopností, sociální a emoční inteligence, enviromentální výchovy, podpory zdravého způsobu života. Žáci a studenti rozvíjeli své organizační, komunikativní schopnosti, při které byli motivování pracovníky školy, a za tuto aktivitu nad rámec pracovních povinností jim patří velké poděkování. Formou sbírek se podařilo získat pro humanitární účely více než Kč. Mnoho mimoškolních aktivit má nadlimitní rozsah počtů studentů, kteří se zapojují do projektů Den zdraví, Zdraví do škol a školek, Dárcovství krve ve FNO, projektu První pomoc aj. Hodnoty mimoškolní činností směřují k podpoře multikulturní výchovy, euroevropanství, znalostí českého jazyka, českých tradic, pozitivní komunikaci uvnitř školy i mimo ni, schopnostem prosazování pozitivních činností ve prospěch celku NÁVHY NA OPATŘENÍ aplikace ŠVP, Laboratorní asistent, Zdravotnické lyceum, Nutriční asistent stálá angažovanost s profesními organizacemi příslušných zdravotnických povolání při určování vizi vývoje vzdělávání standardizace požadavků a potřeb zařízení poskytující zdravotnické služby v regionu na absolventy zdravotnických škol 14

16 podporovat nadále zřízeného metodika pro vyučovací proces a metodika pro marketingovou činnost i v roce 2011/2012, být v kontaktu s podniky, ústavy, zařízeními poskytující zdravotnické služby, se všemi sociálními partnery pokračovat v zavedených projektech orientovaných na inovaci vyučovacích metod a výukových podpor, rozšířit aktivizační a zážitkové formy výuky jak v předmětech odborných, tak všeobecně vzdělávacích. 15

17 6. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ V této oblasti je hodnocen ekonomický a sociální kontext školy, příslušné zdroje, které jsou využívány k maximálnímu, efektivnímu výstupu činnosti vzdělávací instituce pro nelékařská povolání LIDSKÉ ZDROJE Na SZŠ a VOŠZ je zaměstnáno 121 zaměstnanců, z toho 85 pedagogických pracovníků, 36 nepedagogických pracovníků. Vzhledem k inovaci učebních plánů oborů na SZŠ došlo k poklesu externích pracovníků, neboť byl posílen obsah vzdělávání o všeobecné a to i v roce 2010/11. Sto procent odborných učitelů jsou povinně registrováni pro výkon povolání dle zákonu č. 96/ 2004 Sb. Jen několik pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání realizuje studium na vysokých školách v rámci své odbornosti, omezený přístup ke vzdělávání mají odborní učitelé oboru zubní technik, neboť vysokoškolské vzdělání příslušného oboru v České republice není zavedeno. Další vzdělávání je umožněno formou odborných kursů, seminářů organizovanými odbornými firmami v České republice i zahraničí. Vzhledem k víceoborovému rozptylu studijních oborů je nutné zabezpečení kvalitní výuky odborníky, specialisty, kteří v Moravskoslezském kraji a nejen v Ostravě působí v praxi. Navýšení externích pracovníků nastalo ve vyšším odborném studiu s ohledem na studijní programy s větším podílem praxe, nejen v odborných učebnách školy, ale i v terénu. Vysoce erudovaní jsou pro své činnosti také ICT koordinátor, výchovná poradkyně a preventista protidrogové závislosti. Na škole zatím nepůsobí školní psycholog, ani speciální pedagog vzhledem k potřebám, které v současných podmínkách plně zabezpečuje výchovná poradkyně s preventistou, i když v roce 2012 škola má záměr zavést školního psychologa, jako externího zaměstnance pro obě školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je stálou prioritou i nutností vzhledem k dynamickému rozvoji poznatků jak v oblasti všeobecných, tak odborných předmětů. Je to vzdělávání nejen v informační technologii, projektové činnosti, přípravě znalosti k připravované státní maturitní zkoušce, právnímu vědomí, ale i v získávání odborných vědomostí, které jsou podloženy kreditním systémem u zdravotnických pracovníků nutných k registraci pro výkon profese bez dohledu. 16

18 Taktéž nepedagogičtí pracovníci musí vykazovat aktivitu ve vzdělávání vzhledem na vytváření nových legislativních rámců ve školství a jejich nutnou implementací do praxe. Škola se zaměřuje v posledních letech na proškolování všech zaměstnanců v první pomoci. Motivaci pro vzdělávání u zaměstnanců školy hodnotím pozitivně, u nepedagogických pracovníků se zaměřujeme převážně na měkké techniky v komunikačním procesu formou odborných seminářů a inovaci legislativy, jak v oblasti účetnictví, tak personalistiky, ale i projektové činnosti. Přehled pracovníků je řádně evidován personalistou školy, který úzce spolupracuje s manažery školy na efektivním plánování kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Vzhledem k postupné transformaci ekonomického úseku, který musí být nastaven na potřeby instituce, a to je především přechod na efektivní počítačový systém a postupné zavádění datových schránek došlo k řadě změn v obsazení uvedeného úseku MATERIÁLNÍ ZDROJE Také ve školním roce 2010/2011 jsme se snažili účelně a efektivně pronajímat prostory, získávat materiální zdroje více-zdrojově, OŠ MSK, Obecní úřad Ostrava Vítkovice, Mariánské Hory, projekty Magistrátu města Ostravy, sponzorské dary, zavedli jsme doplňkovou činnost orientovanou na vzdělávání, PROJEKT Leonardo de VINCI, Česko Německý fond aj.. Postupně naplňujeme ICT plán 2010/2011 jehož prioritou je inovace a saturace informační techniky pro zvyšování informační gramotnosti žáků a studentů školy, zkvalitňování informačních center (knihoven) a jejich služeb pro žáky i pedagogy. Podařilo se nám ve školním roce 2010 dokončit projekt První pomoci za podpory firmy SANIT s.r.o. A vzhledem k úspěšnosti projektu jsme ve školním roce 2010/2011 usilovali o pokračování projektu jako partneři. Snažíme se postupně, podle možností vybavovat učebny nábytkem dle doporučených evropských norem, také osvětlení. Velkou pomoc představují a poděkování zaslouží pracovníci údržby, kteří během školního roku nad rámec svých povinností sestavují nábytek, inovují školní prostředí, nejen učebny, ale i kabinety pedagogických pracovníků do podoby, která je hodna tak významné vzdělávací instituce, kterou SZŠ a VOŠZ v Ostravě je. Využíváme tak vlastní zdroje, nebojím se uvést, že hodnoty, které škole tito zaměstnanci ušetřili, jdou do statisíců korun. Velmi si jejich přístupu vážím a věřím, že i oni jsou ve školách spokojeni, a že nadále budou důležitou součásti škol, které mají svou historii v regionu a také 17

19 budoucnost. V období letních prázdnin se podařilo ze získaných zdrojů Odboru školství MSK (2,5 mil. korun) opravit střechu školní jídelny, na ul. 1. máje11, která byla v havarijním stavu. Z finanční podpory Obecního úřadu Ostrava- Vítkovice / Kč/ byla dokončená oprava potrubí, digestoře v bloku budovy SZŠ na ul. Jeremenkova 2. Z již nefunkčních laboratoří oboru Diplomovaný fyzioterapeut na elokovaném pracovišti ul. 1. máje vytvořit příjemné chybějící šatny pro studenty školy. Poděkování patří Odboru školství MSK, Odboru investic Krajského úřadu MSK, Obecnímu úřadu Ostrava Vítkovice, jeho vedení a také provozním pracovníkům školy, kteří se zasloužili o včasné dokončení náročných úprav za efektivního vedení ekonomkou školy. V roce 2010/2011 pokračuje inovace školního stravování pro žáky, studenty, zaměstnance školy dle požadovaných standardů Evropské unie se zaměřením na kvalitu. Zavedení výdejny a převoz stravy se ukázal jako funkční a efektivní i za podmínek zachování dvou jídel. Poděkování náleží vedoucí stravování a všem pracovníkům kuchyně, kteří prokázali svou profesionalitu. V září 2010 došlo k navýšení strávníků, hlavně z řad žáků a studentů, což je pozitivní aspekt právě i pro prioritu Evropské unie, ozdravování stravování populace. Také v roce 2010 je připravován projekt Zdravá škola, jehož garantem je Mgr. Lenka Šipulová ve spolupráci se Státním ústavem zdraví Praha. V rámci inventarizace hmotného majetku byla snaha realizovat výluky již zastaralých přístrojů na jednotlivých oborech, které již neodpovídají normám a dalšího zařízení, které je již zastaralé a nefunkční FINANČNÍ ZDROJE Management a zaměstnanci školy se snaží o více-zdrojové příjmy, i když se jedná o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je MSK. Veškeré finanční prostředky, které příspěvková organizace získá, jsou využívány efektivně, hospodárně a účelně. Financování z projektů je náročnější pro evidenci hlavní účetní školy, která svým zodpovědným přístupem a plněním činností nad rámec své pracovní náplně zodpovídá za správnost evidence finančních zdrojů. Patří jí poděkování za přesnost její práce, ochotu i motivaci. Ve školním roce 2010/2011 se podařily taktéž získat finance na projekt Zdraví do škol a školek od Obecního úřadu Ostrava Vítkovice (viz. zpráva Mgr. Adámkové). V měsíci září 2010/2011 byly opět realizovány adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků ze získaných 18

20 zdrojů projektu Statutárního města Ostravy Zdravá mládež. OŠ MSK financoval integraci žáků na SZŠ s handicapem. Úspěšné byla získání dotace Magistrátu města Ostravy pro mezinárodní spolupráci s Cadenbergem, Německem v červnu a v září SZŠ a VOŠZ byla ve školním roce 2010/2011 také úspěšná v doplňkové činnosti se zaměřením na další vzdělávání zdravotnických i pedagogických pracovníků, což je velmi náročná záležitost a získala finanční zdroje, které použila pro dílčí vybavení multimediální technikou odborných učeben. Jedna z úspěšných akcí byla organizace a zabezpečení odborné konference 30. listopadu 2011 na téma Propustili mne z nemocnice a co dál?, Farmaceutické dny, odborná školení zubních techniků ve spolupráci se zahraničními partnery aj.. V rámci platných normativů jsme získali finanční prostředky, které nám umožnily ve školním roce 2010/2011 uspokojivě ocenit zaměstnance školy, které se podařilo vrcholovými manažery motivovat do náročných úkolů nad rámec jejich pracovních povinností. Systémovým plánováním prostředků jsme měli možnost v průběhu roku odměnit pracovníky, kteří považují svou školu za svou firmu, podnik a jsou oddáni filosofii vzdělávací instituce, která na trhu školských zařízení může udržet svůj kredit právě poskytováním kvality v oblasti vzdělávání NÁVRHY NA OPATŘENÍ dle závěru Evropské komise pro vzdělávání zemí EU je aktuální prioritou pro následující období orientace na odborného učitele realizujícího vzdělávání odborně profesního charakteru získávání odborníků pro výuku ve studijním programu Diplomovaný farmaceutický asistent, je stále aktuální reakreditace oboru Diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma v roce 2011/2012 tvorba krizového managementu řízení v případě omezených finančních zdrojů, zvýšením nákladů způsobených celosvětovou krizí zdrojů nacházet finanční zdroje mimo rámec rozpočtu dané zřizovatelem účelně plánovat opravy budov, tak aby nedocházelo ke zhoršování kvality majetku pokračovat v hledání nástrojů k ochraně majetku hlavně v ohrožené lokalizaci obvodu Vítkovice, Mariánské-Hory, ve večerních a nočních hodinách 19

21 7. ŘÍZENÍ ŠKOLY 7.1. PLÁNOVÁNÍ Systémový proces plánování na SZŠ a VOŠZ Ostrava, příspěvková organizace je realizován již osmým rokem zaváděním TQM / Total Quality Management / systému do činnosti vzdělávací instituce. Dlouhodobý strategický plán je formován až do roku 2013, střednědobý plán do roku 2011, krátkodobý plán je koncipován na jeden školní rok, kdy je plán hodnocen, monitorován. Měsíční plány jsou připravovány pravidelnými poradními sbory, týdenní plány střední i vyšší školy jsou připravovány na úrovni středních manažerů. Plánování je cíleně zaměřeno již jen studijní programy celoživotního vzdělávání, neboť transformace studijních programů obou institucí byla v roce 2010 úspěšně dokončena. Celý procesní systém byl nastaven v roce 2004 uvedením PhDr. Pelikánové do funkce ředitelky školy a vyžadoval vysokou motivaci zaměstnanců pro reformy a změny řízení, které s tím souvisely. Od došlo k inovaci řízení vyššího odborného studia vzhledem vytvoření progresivních nástrojů pro rozvoj. Změny byly realizovány na základě evaluace v červnu 2009 a následný proces pokračuje v červenci 2010, září 2011 vzhledem k stále nejasnému postoji vyšších odborných škol v České republice a plánované transformaci VOŠ do terciárního sektoru, jako vysokých škol neuniverzitního charakteru s orientací na praxi. Priority plánování: a. reakreditační řízení programu vyššího odborného studia oboru DFA b. plánování počtu tříd, skupin dle lidských a materiálních zdrojů, c. plánování personálního zabezpečení výuky kvalifikovanými pracovníky, specialisty, kvalitními odbornými státními i nestátními zařízeními, d. plánování mzdových prostředků s ohledem na novelizaci příslušných, zákonných norem, nařízení a vyhlášek, novelizace Zákona o pedagogických pracovnících e. plánování vybavenosti informační technologií viz ICT plán školy f. plánování krizového managementu řízení pro případ neúspěšné reformy/ VOŠZ/, stále aktuální vzhledem k plánované reformě terciárního vzdělávání Při řízení orientovaném na procesní a systémové změny je každodenní plánování nutnou realitou, konfrontovaném na poradách jednotlivých úseků, zřízených předmětových komisí, 20

22 vedení školy, pedagogických radách, Školské radě SZŠ a Školské radě VOŠZ, výboru SRPŠ jako sociálního partnera ORGANIZACE ŠKOLY Struktura organizace školy, která byla nastavena v roce 2004 je postupně upravena po vstupu České republiky do Evropské unie, kdy byly nastartované rámce a standardy pro regulované profese ve zdravotnictví a vzdělávání pracovníků nelékařských povolání a také postupně upravovaná legislativa týkající se odborného profesního vzdělávání. Byla vytvořena studijní oddělení na obou školách pro funkční implementaci zákonů a nařízení do praxe, byli jmenování příslušní garanti, předsedové komisí pro přípravu státní maturitní zkoušky. Vznikly funkční pracovní týmy připravující se a realizující evaluační postupy jak v sekundárním, tak terciárním vzdělávání. V průběhu školního roku 2010/2011 nadále ředitelka školy usilovala o aplikaci modelu EFQM (European Foundation for Duality management) Evropské nadace řízení kvality, kdy základem celého cyklu je několik kroků analyzovat situaci, zjistit silné stránky organizace příležitosti pro zlepšení (sebehodnotit), hledat a určovat opatření pro zlepšení, tato opatření uskutečňovat formou projektů Proces vede k utváření otevřené, znalostní, evropské školy pro nelékařské povolání postavené na kvalitě. Inovace organizace je také důležitá pro změny v organizačním řádu školy, který je upravován. Jmenované pracovní týmy, komise dokončily přípravu učebních dokumentů pro obory střední školy, zde nastoupil monitoring v roce 2010/11 formou výstupního hodnocení žáků u státní maturitní zkoušky, na vyšší odborné škole u absolutoria v lednu a červnu SPOLUPRÁCE S PARTNERY Profesní výuka pro zdravotnické profese je nemyslitelná bez úzké spolupráce s odbornými pracovišti, kde je kvalita výuky zajištěna školními stanicemi pro realizaci odborné praxe. Situace pracovišť je tíživější pro nás jako instituci v důsledku transformace zdravotnických zařízení MSK do podoby, která je dána plánovanou koncepcí Ministerstva zdravotnictví České republiky. Stejně také reforma vzdělávání zdravotnických pracovníků přenesena do akademické úrovně zhoršuje prostor pro realizaci praxe. Nicméně efektivní komunikací zvolenými nástroji, zavedením metodika pro marketingovou činnost se podařilo udržet 21

23 odborná pracoviště, k aktivně spolupracujeme s více než 400 pracovišti Moravskoslezského kraje. Našimi vzácnými zahraničními partnery jsou i klinická pracoviště univerzitní nemocnice HUG v Ženevě, Švýcarsku, s kterou máme letitou spolupráci. V roce 2009 navázala vyšší odborná škola spolupráci s Univerzitou v Banské Bystrici na Slovensku zatím na úrovni odborných kongresů, která byla aktuální i v roce 2010/2011. V roce 2010/2011 pokračovala úspěšná spolupráce se zahraničními partnery v oblasti vzdělávání, podpory evropanství, mobility, jazykové a multikulturní snášenlivosti žáků i pedagogů a to díky koordinátorovi projektu PhDr. E. Sýkorovi, Mgr. I. Peterové, Mgr. J. Foltýnové, Ph.D., spolupráce se Střední integrovanou odbornou školou Cadenberg v Německu. Na základě aktivní spolupráce mezi školami mohly být uskutečněny v rámci projektu i ve školním roce 2010/2011 výměnné pobyty studentů i pedagogických pracovníků. Uvedená zahraniční spolupráce byla velmi kladně hodnocená, jak ze strany studentů, tak ze strany pedagogických pracovníků, tak manažerů obou vzdělávacích institucí. Našimi partnery jsou i výbor SRPŠ, který byl ve své působnosti velmi efektivní a podílel se i na financování a podpoře velkých prezentací školy jako byla Studentská show 2010, Maturitní ples 2010, Den zdraví Poděkování náleží i Obecnímu úřadu Ostrava Vítkovice, panu starostovi Dlabalovi za podporu projektů i mezinárodních s Německem, členům Školské rady SZŠ a VOŠZ Ostrava, ředitelům ostravských zdravotnických zařízeních, na které je vázaná odborná praxe žáků, studentů, jejich náměstkyním pro ošetřovatelskou péči, všem zdravotnickým pracovníkům, kteří se na profesním vzdělání podílí a vytváří pro naše mladé lidi optimální podmínky KRIZOVÝ MANAGEMENT Vzhledem k implementaci platné legislativy do praxe, zákonů, nařízení vlády ve všech oblastech vzdělávací činnosti, a to i mzdové politice financování škol, bylo nutné i ve školním roce 2010/11 připravit krizový management, který se dotýkal vyšší odborné školy, ale i střední školy vzhledem k demografickému vývoji v MSK. S objektivním pohledem na transformaci zdravotní péče, celého zdravotnického a sociálního systému považuji za nutné ve stávajícím procesním systému řízení, který je do obou škol aplikován s reálným uplatňováním kritického myšlení, nastavováním standardů pro funkci, indikátoru pro kvalitu, aby byla zpracována i oblast krizového managementu s orientací na ochranu zákazníků (tj. 22

24 žáků, studentů, rodičů), ale i zaměstnanců školy, stejně tak materiálních zdrojů, majetku i pro období 2011/2012. Ředitelka školy vypracovává pro každý školní rok Mapu rizik, která ji pomáhá aplikovat účinné nástroje pro ochranu celého subjektu, který můžeme z pohledu manažerského právem nazvat velký podnik VEDENÍ LIDÍ Vedení zaměstnanců SZŠ a VOŠZ ve školním roce 2010/2012 bylo podrobeno řízení vrcholových a středních manažerů v rámci fungování TQM systému. Prioritou byla profesionalizace, vzdělávání pedagogických pracovníků jak všeobecně vzdělávacích předmětů, tak odborných předmětů pro přípravu žáků ke státní maturitní zkoušce. Nepedagogičtí pracovníci jsou intermitentně v rámci týdenních, měsíčních provozních porad seznamování s postupnými výsledky reformního procesu vzdělávání obou škol. Vzhledem k evaluačně zjištěné obtížnější komunikaci mezi manažery a pracovníky provozu jsou zaváděny standardy postupů, které jasně a srozumitelně vymezují rámce povinnosti vzhledem k organizaci. Jako velmi funkční vidím spolupráci ředitelky školy a ostatních zaměstnanců se zavedenými studijními odděleními, které jsou pro plynulý chod škol velmi důležitá. Na vyšší škole se přecházelo na efektivnější program Bakalář. Byla a stále bude podporována činnost výchovného poradce a preventisty v oblasti sociálně patologických jevů s vizí vzdělávání dalších pedagogických pracovníků školy v oboru speciální pedagogika, tak, abychom byli schopni v následujících letech dle potřeby instituce zavést působnost školního psychologa pro SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o.. Zvažujeme i zavedení tzv. Školní sestry a to v rámci projektu Zdravá škola. Snahou je vytvořit během dalších let tým pracovníků na podporu prevence i se zavedením pedagoga pro sociální potřeby žáků, studentů. Působnost je ovlivněná nejen potřebou školy, ale také jejími finančními zdroji. Za nejobtížnější považuji řízení vysoce erudovaných, vzdělaných zaměstnanců, kteří skýtají potenciál pro rozvoj znalostní, otevřené, evropské školy, kdy snahou vrcholových manažerů je motivovat zaměstnance, standardizovat některé postupy, ale také vytvářet optimální podmínky pro změny. V řízení nepedagogických pracovníků je potřeba i v dalším období se zaměřit na měkké techniky marketingové a řídicí činnosti s cílem efektivity řízení, podporující 23

25 kvalitu (viz. příloha organizace a řízení školy). Pro následný rok 2011/2012 vidí stejně aktuálně ředitelka školy potřebu vzdělávání manažerů převážně v oblasti právního vědomí. Prioritou i pro následující školní rok je efektivní komunikace, funkční delegování a informovanost všech zaměstnanců o činnostech vzdělávací instituce a zvyšování právní vědomosti na všech úsecích, oborech KULTURA ŠKOLY Ve školním roce 2010/2011 se kultura školy stala prioritou, tak jako ve školním roce předešlém s orientací na kulturu prostředí, kulturu komunikační, kulturu pracovních vztahů s cílem vytvářet kultivované, efektivní, etické, znalostní, pozitivní prostředí motivující jak žáky, studenty, tak zaměstnance k činnostem podporující kvalitu výchovného a vzdělávacího procesu, tak podporu zdraví. Podařilo se zlepšit pracovní prostředí pro zaměstnance, tak žáky, studenty, vybavenost informační technologií, podporovat zdravý styl života nejen u žáků ale také zaměstnanců formou podpory rodičů, výboru SRPŠ, ale také funkčního využití FKSP pro spokojenost zaměstnanců. SZŠ a VOŠZ v Ostravě je v přípravné fázi projektu Zdravá škola s orientací na uplatňování stanovisek evropského programu WHO ZDRAVÍ 21, podporující zdravý způsob života, prevenci onemocnění, zdravého školního a závodního stravování, s vytvářením pozitivního prostředí, eliminací stresových situací KONTROLA Součástí moderního řízení TQM systému je i vypracovaný a realizovaný kontrolní systém orientovaný na vnitřní, vnější audit a individuální kontrolní postupy ze strany vedoucích pracovníků středního i vyššího managementu. V období od 1. března do 3. března 2011 byla realizována kontrolní činnost ČŠI zaměřená především na zpracování a implementaci ŠVP oborů Asistent zubního technika a Zdravotnický asistent do výuky. Součástí inspekční činnosti byla rovněž kontrola základní dokumentace školy, hospitace u pedagogů všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. K hospitacím nebyly žádné připomínky ze strany inspektorů, ŠVP i ostatní dokumentace byla hodnocena velmi kladně. 24

26 Plán kontrolní činnosti pro školní rok 2010/ 2011 byl zaměřen na tyto oblasti: a. vzdělávací činnost/vyučovací proces, sebevzdělávání pedagogických pracovníků, vedení odborné praxe ředitelkou školy bylo realizováno 8 hospitací ve vyučovacím procesu s orientací na obsah vyučovací jednotky v souladu s výstupem klíčových kompetencí b. hospodářská činnost - průběžně je nutné sebevzdělávání v informační gramotnosti pracovníků administrativy, personalistiky, uplatňování spisového řádu v praxi, kontrola stavu pokladen, kontrola realizovaných dohod a smluv v důsledku ukončení funkce pracovníka pro administrativní činnost c. školní stravování financování, ozdravování stravování pro žáky a zaměstnance školy, i ve školním roce 2010/2011 byla realizována kontrola Hygienické stanice Ostrava, která potvrdila efektivní řešení školní jídelny a výdejny d. provozní činnost BOZP, ochrana osob a majetku (čtyři budovy), inovace směrnic, školení všech zaměstnanců pro případ hromadného neštěstí dle vypracovaného plánu e. oblast řízení činnosti sekretariátu střední i vyšší školy, studijních oddělení, funkčnost spisového řádu, stálé úkoly vyplývají i pro následující šk. rok v oblasti školní matriky, ochrany osobních údajů, dat žáků, zaměstnanců f. kontrola činnosti chodu studijních a informačních center, implementace knihovnického programu, jeho účinnost, rozvoj ICT vybavení v rámci ICT plánu g. kontrola efektivity řízení SZŠ a VOŠZ na úrovni středních a vyšších manažerů, realizace evaluace vzdělávání 7.8. AUTOEVAULAČNÍ HODNOCENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY Ředitelka školy si i pro školní rok 2010/2011 stanovila sebeevaulační plán, který plně souvisí s řízením a vedením tak velké vzdělávací instituce pro nelékařské profese jak v úrovní sekundárního tak terciárního, neuniverzitního vzdělávání. Monitoring, sebehodnocení: upevňování nástrojů pro moderní řízení TQM se zaměřením na kvalitu zákazníka znalostní instituce podnik další vzdělávání 25

27 podpora kvality vyučovacího procesu, rozšiřování účinků aktivizačních vyučovacích metod, orientace na standard znalostí / matice znalostí v oblasti profesního odborného vzdělávání, posilování úlohy pedagoga, jako přirozené autority doprovázející žáka, studenta na cestě poznání, orientace na klíčové kompetence implementace nových programů, zahájení evaluačních procesů s výstupy pomáhající srovnání s ostatními školami Od vyučovací proces na střední škole realizován dle ŠVP oborů ZA, AZT. Příprava a dokončení ŠVP oborů Zdravotnické lyceum, Nutriční asistent, Laboratorní asistent - plánování spolupráce s univerzitami, zahraničními školami. - kontrola výsledků vzdělávacího procesu formou hospitační činnosti orientované na podporu holistického přístupu v edukačním procesu Realizovala jsem hospitace ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech s orientací na obsah vyučovací jednotky v souladu se strategií odborného profesního vzdělávání. - podpora zaměstnanců v projektové činnosti pro kvalitu vzdělávacího procesu a nacházení zdrojů Projektová činnost se daří převážně na střední škole, ve vyšším studiu je projektová práce omezena v důsledku nejasnosti následného vývoje a nutné reformy (DZ ČR 2010 inovace vyšších odborných škol v souladu s Lisabonským procesem). Na střední škole realizovány čtyři projekty, na vyšší škole jsou čtyři projekty ve schvalovacím řízení. - zvyšování euroevropanství, znalostí o smlouvách Evropské unie v oblasti veřejného života. Realizace pro žáky, studenty, odborných přednášek, účastníky Univerzity volného času přednášky na téma, Smlouva o Evropské unii, Charta základních práv občanů Evropské unie, Pracovníci nelékařských povolání ve Velké Británií, Sestry nositelky svobodného povolání, Postavení seniorů v zemích Evropské unie /SZŠ a VOŠZ/. Vedení odborné sekce XV. ročníku Gerontologických dnů v Ostravě s účasti studentů, s aktivní prezentaci Ochrana senioru, naše povinnost!, Stáří versus mládí. - naplňování závěrů švédského, španělského, belgického, maďarského předsednictví pro vzdělávání v EU pro rok 2010/ 2011 uplatňování boloňských a lisabonských cílů s orientací 26

28 na vzdělání, prosazování cílů programu ZDRAVÍ 21 pro Evropu s podporou zdraví obyvatelstva Ředitelka školy realizovala aktivní přednášky na významných národních a mezinárodních konferencích a podílela se nejen na prosazování zdravotnických profesí, pozitivní reklamě školy jako jediné více-oborové školy tohoto charakteru v MSK. Např. velmi úspěšný byl XIV. a XV.ročník GDO, konference pro sestry, jiné pracovníky ve zdravotnictví - zaměření na kontrolní činnost v oblastech rizik pro osoby i majetek Vzhledem k transformaci vzdělávání byla realizace kontrolní činností časově náročnější, nicméně výstupy závěru vedly k funkčním změnám v provozu škol, vytváření standardů pro činnosti pedagogických i nepedagogických pracovníků, plánů ochrany zdraví při mimořádných událostech. - spolupráce s partnery na rozvoji škol Mohu hodnotit jako efektivní, více bych posilovala význam a činnost školských rad ve prospěch instituce. - sebevzdělávání v oblastech právního vědomí, jazykové a informační gramotnosti, odborné profesní přípravě s orientací na ošetřovatelství jako vědní obor, antropologie v ošetřovatelství a multikulturním ošetřovatelství Maximální využití dnů samostudia pro vzdělávání i v zahraničí, jazykovou gramotnost, která usnadňuje stáže. Zaměřit se i na publikační činnost, tvorbu studijních opor pro studenty neuniverzitního studia NÁVRH NA OPATŘENÍ vypracování krátkodobého plánu na školní rok 2011/2012 dle přidělených a jiných zdrojů uplatňovat nadále principy a nástroje TQM systému řízení s podporou kvality ve vzdělávání rozvíjet spolupráci s partnery i na mezinárodní úrovni podporovat kvalitní marketingovou činnost s rozvojem měkkých technik s orientací na kvalitu 27

29 příprava krizového managementu v důsledku neúspěšné reformy terciárního vzdělávání uplatňování standardů a efektivních nástrojů řízení v oblastí vedení zaměstnanců, zvyšování právní odpovědnosti každého zaměstnance i nadále bude kultura školy prioritou pro řízení obou institucí vytvoření nového plánu kontrol a mapy rizik pro školní rok 2011/2012 s orientací na ochranu osob, majetků, finančních zdrojů inventarizace hmotného majetku musí probíhat dle legislativních standardů pod vedením schopného a zodpovědného pracovníka, dokončení výluky a odvozu nefunkčního, vyřazeného zařízení sebevzdělávání nepedagogických pracovníků v informační gramotnosti s ohledem na právní rámce a jejich inovace v procesu vytvoření nového autoevaulačního plánu ředitelky školy pro nové období s plánem systémového a procesního efektivního řízení ve prospěch obou vzdělávacích institucí zabezpečení prevence rizik ekonomického úseku v důsledku jeho reformy 28

30 8. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 8.1. ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Evaluace vzdělávacího procesu převážně na střední zdravotnické škole je realizovaná již několik let formou zapojení školy do projektu KVALITA 2010, KVALITA Dalším evaluačním nástrojem jsou vzhledem k tomu, že SZŠ je fakultní školou Ostravské univerzity PF náslechové hodiny studentů pedagogické fakulty, kteří nejen, že se učí učit, ale i hodnotí, provádí rozbory. Získáváme tak zpětně informace o prostředí a edukačním procesu ve škole. V červnu 2011 proběhl monitoring výsledků státních maturitních zkoušek a absolutoria. Pedagogičtí pracovníci SZŠ se velmi aktivně připravovali na státní maturitní zkoušku, i s obávanou zátěží, která byla prokázaná na generální zkoušce SMZ MAG 10. Mohu konstatovat, evaluační proces jako součást činností vzdělávací instituce považuji za efektivní a správný, pokud je realizován systémově, vhodnými nástroji, neboť do procesu hodnocení také zasahují jiné biologicko psychologicko - sociologické aspekty na které je nutné myslet a brát je jako validní faktory pro hodnocení. Evaluační proces probíhá i na vyšší odborné škole zdravotnické, bohužel chybí v současnosti validní výsledky vzdělání, pomocí kterých bychom mohli srovnávat znalosti studentů vyšších zdravotnických škol v České republice i přesto, že školy již mají 15 letou působnost v zemi. I v následujícím školním roce 2011/2012 budeme pokračovat v hodnocení znalostí, vědomostí i dovedností s uplatňováním metod, technik pro změny a rozvoj, což je v souladu s evropskými dokumenty zemí Evropského společenství, komisi pro vzdělávání EU, tak, aby země střední Evropy dosáhly v roce 2010 až 2015 potenciál pro rozvoj vědy, výzkumu vedoucí k rozvoji. Autoevaulace školy dle dosavadních právních norem bude realizována po třech letech a to ve školním roce 2011/ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Výsledky státních maturitních zkoušek na střední zdravotnické škole a hodnocení ve školním roce 2010/2011 proběhlo n úrovni středních i vrcholových manažerů. Hodnocení uvedené v závěrečných zprávách zástupkyň ředitelky školy potvrzovalo potřebnost celostní státní maturitní zkoušky na střední odborné škole a výsledky absolutoria 29

31 v neuniverzitním studiu byla hodnocena jako progresivní, pozitivní, účelný postup v odborném profesním vzdělávání. Výsledky přijímacího řízení absolventů na vysoké školy není přesně statisticky zpracováván, nicméně úspěšnost absolventů střední i vyšší školy v akademických programech je nadprůměrná, stejně tak úspěšnost uplatnění absolventů škol na trhu práce. Celý holisticky pojatý vzdělávací proces by nebyl účinný, pokud by nebyl realizovaný spolu s výchovným procesem, na který jsme se účelně zaměřili intenzivněji než v předešlých letech pomocí nástrojů a vysoko profesionální funkce výchovné poradkyně Mgr. Marcely Teichmannové a školního metodika prevence PhDr. Evžena Sikory, který zastává i velmi důležitý článek kariérového poradenství. Do celé Strategie posílení výchovné složky ve výchovně vzdělávacím procesu na SZŠ Ostrava byl koncepčně zapojen metodik pro vyučovací proces, orientovaný na aplikaci nových aktivizačních metod a postupů v edukačním procesu, stejně tak třídní učitelé a metodik pro mimoškolní činnost. Uplatňování této Strategie považuji za velmi účinné i v souvislosti s realizací výchovných komisí během školního roku s cílem najít důvody neprospěchu žáků či nevhodného chování vůči okolí a použít nástroje pro změny. Ve školním roce 2010/2011 také efektivně působil metodik pro marketingovou činnost ve spolupráci s podniky, sociálními partnery trhem práce MSK, tak, abychom získávali přesnější data o úspěšnosti našich absolventů, denního, dálkového, kombinovaného studia v následném procesu celoživotního vzdělávání a v profesním životě. Jeho činnost se ukázala funkční s ohledem na reformu zdravotnického sektoru v ČR. Pozitivně hodnotíme funkci koordinátorky pro projektovou činnost, která i ve školním roce 2010/2011 byla velmi aktivní a její činnost vedla ke kooperaci v září 2011 již osmi projektů DALŠÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Žáci střední školy jsou motivování pro zapojení do mnoha soutěží, ať již školních, krajských nebo celostátních. Některé soutěže i olympiády organizuje právě SZŠ v Ostravě Vítkovicích. Poděkování zapojení a úspěšnost našich žáků v recitačních soutěžích, soutěžích první pomoci a jiných akcích, ve kterých prokazují své dobré vědomosti, znalosti, dovednosti, umu patří všem pedagogickým pracovníkům, kteří se podílí na účinných vzdělávacích procesech, které navíc upevňují v žácích hrdost na svou školu, učitele, ale i kraj. 30

32 Rozbor počtu a náročnost soutěží je uvedena v hodnotících zprávách příslušných komisí, oborů, neboť nelze uvést všechny aktivity i sportovního charakteru. Pravidelně jsou upravovány a aktualizovány webové stánky školy které jsou součástí prezentace výsledků vzdělávacího procesu obou institucí. Od dostávají internetové stránky novou podobu NÁVRHY NA OPATŘENÍ pokračovat v hodnocení výsledku vzdělávání efektivními a vhodnými nástroji posuzovat celý vzdělávací proces holisticky vytvářet účinné nástroje pro statistické údaje výsledků vzdělávání v terciárním vzdělávání podporovat, motivovat průběžně žáky, studenty pro zvyšování znalostí, vědomostí, posílit motivaci žáků k výuce přírodovědných předmětů zabezpečit pro školní rok 2010/2011 sportovní aktivity studentů vyššího odborného studia, nacházet vhodné aktivizační disciplíny pro žáky střední školy, včetně inovací lyžařských výcvikových kursů. 31

33 9. ZÁVĚR Strategie koncepce a vývoj SZŠ a VOŠZ v Ostravě odpovídá Strategii rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, programovému prohlášení vlády České republiky pro oblast školství, cílům předsednictví Evropské unie v odborném profesním vzdělání a přípravě, která je orientovaná na základní dovednosti pro zvýšení zaměstnatelnosti, včetně používání informačních technologií, v kvalifikacích střední úrovně, v tvorbě MATICE ZNALOSTÍ, ve znalostech matematiky, řízení a vedení, v motivaci a podpoře lidí, aby se zapojili do vzdělávání. Členstvím naší země v EU máme možnost získat finanční zdroje právě pro vzdělávání formou strukturálních fondů, je však důležité vlastnit a také připravovat kvalitní lidský potenciál, který bude schopen projekty připravit, obhájit, uplatnit pro vzdělanostní rozvoj, který bude pomáhat vytvářet konkurenčně schopnou znalostní společnost s cílem prospěchu šťastného života všech, kteří o pozitivní rozvoj usilují svou každodenní činností. V roce 2011 vláda schválila národní inovační strategii plánovanou do roku 2020, dle které je nutné zvýšit kvalitu vzdělávání, ale také výzkumu. Rozvíjet by se měla i spolupráce škol a firem, podniky by měly díky vhodným pobídkám samy vyvíjet nové materiály a technologie. Pokračuje podpora vzdělávání v oblasti společenskovědních předmětů, vzdělávání nejen velmi mladých lidí v sekundárním a terciárním vzdělávání, ale také občanů vyšší věkové skupiny, kteří migrují v zemích EU za prací, uplatněním a lepším životem. Priority španělského a i belgického předsednictví EU jsou srozumitelně nastaveny na vzdělávání, výzkum a inovaci, ještě intenzívnější propojení teorie a praxe. Vedení mladých lidí k zájmu o politiku, občanský život v Evropské unii. Konference pořádané předsedajícími zeměmi EU v roce 2010, 2011 nasvědčují podpoře působení učitelů tak, aby žáci byli úspěšní. Stírání generových rozdílů ve výsledcích vzdělávání a podpora odborného vzdělávání a přípravy v současné hospodářské a finanční krizi. Také Evropská investiční banka se chce v následujících letech více zaměřit na podporu výzkumu, vývoje a inovaci, na podporu vzdělávání, modernizace výzkumné základny škol. 32

34 Priority pro následné období: rovnost příležitostí ke vzdělávání pokračování kurikulární reformy podpora cizích jazyků, přírodovědných předmětů, IKT tvorba systému kvality zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků podpora dalšího vzdělávání Priority Evropské rady, belgického, maďarského předsednictví EU, pro vizi získat ještě větší pozornost mladých lidí, mobilita mladých lidí s menšími příležitostmi : nový cyklus Lisabonské strategie rozvoj kultury a turismu posilování vědění, výzkumu, vzdělávání inovace evropská strategie zaměstnanosti flexibilní zabezpečení celoživotního vzdělávání sociální odpovědnost, boj proti chudobě, Poděkování v naplňování funkce a činností vzdělávací instituce jako je SZŠ a VOŠZ v Ostravě, příspěvková organizace patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří o rozvoj vzdělání, jeho kvalitu ve školním roce 2010/2011 usilovali, a kterým se jejich stanovené cíle daří s úspěchem uskutečňovat. Hodnotící závěrečná zpráva byla projednána na poradách zaměstnanců SZŠ a VOŠZ Ostrava, příspěvková organizace. Se zprávou byla seznámena školská rada střední i vyšší odborné školy zdravotnické. PhDr. Iva Pelikánová RS., RNA ředitelka školy 33

35 Příloha 1 - Management školy, poradní orgány ředitelky školy, organizační struktura Ředitelka školy Statutární zástupkyně ředitelky školy PhDr. Iva Pelikánová Mgr. Jana Polášková STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Zástupkyně ředitelky školy Zástupkyně ředitelky pro všeobecně - vzdělávací předměty Zástupkyně ředitelky pro odborné předměty Vedoucí a garanti oborů Vedoucí oboru zdravotnický asistent Vedoucí oboru asistent zubního technika Vedoucí oboru nutriční asistent Garant odborných předmětů oboru zdravotnické lyceum Předsedové předmětových komisí Předseda předmětové komise humanitních předmětů Předseda předmětové komise přírodovědných předmětů a tělesné výchovy - sekce přírodovědných předmětů - sekce IKT - sekce matematiky - sekce tělesné výchovy Předseda komise společenskovědních předmětů - sekce dějepisu - sekce občanské nauky a ekonomiky - sekce psychologie - sekce sociálně zdravotních předmětů Předseda předmětové komise cizích jazyků - sekce anglického jazyka - sekce německého, francouzského a ruského jazyka Odborní garanti, metodici, výchovní poradci Odborný garant pro programy celoživotního vzdělávání Odborný garant pro propagaci studia a reklamu školy Koordinátor humanitárních činností žáků SZŠ Koordinátor EVVO SZŠ Výchovný poradce Poradce a preventista nežádoucích patologických jevů Metodik pro vyučovací proces ICT koordinátor, správce softwaru, koordinátor pro vyučovací proces na elokovaném pracovišti Útvar informatiky SZŠ Mgr. Jana Foltýnová, Ph.D. Mgr. Jana Polášková Mgr. Eva Schichelová Mgr. Liana Kubalová Mgr. Dagmar Kovářů Mgr. Eva Schichelová PhDr. Helena Kryzová Mgr. Eva Pazourková Mgr. Miroslava Šebestová Mgr. Miroslava Hellerová Mgr. Eva Pazourková Mgr. Miriam Dvořáková Pazourková Mgr. Kateřina Matuszová Mgr. Jana Kubánková Mgr. Kateřina Matuszová Mgr. Jana Horáková Mgr. Martina Mokrá Mgr. Martina Světla Sýkorová Vráželová Mgr. Světla Sýkorová PhDr. Evžen Sikora Mgr. Marie Adámková Jitka Grimmová Mgr. Marie Adámková Mgr. Karin Schestagová Mgr. Marcela Teichmannová PhDr.Evžen Sikora PhDr. Evžen Sikora PhDr. Iva Pelikánová Mgr. Miroslava Hellerová Mgr. Miroslava Hellerová Marek Šimbera Mgr. Jana Foltýnová, Ph.D.

36 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Zástupkyně ředitelky školy Zástupkyně ředitelky pro vyšší odborné studium Mgr. Jana Němcová Vedoucí oborů Vedoucí oboru Diplomovaná všeobecná sestra Vedoucí oboru Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí oboru Diplomovaný zubní technik Vedoucí oboru Diplomovaný nutriční terapeut Odborní garanti Odborný garant pro vědu a výzkum Koordinátor mezinárodních projektů Koordinátor pro programy a akce celoživotního vzdělávání organizované v doplňkové činnosti Garant celoživotního vzdělávání pro vyšší odborné studium Metodik po marketingovou činnost Metodik pro projektovou činnost, e-learning Útvar informatiky Odborní garanti Mgr. Renata Křížová Bc. Eva Zwyrtková Mgr. Světlana Frantová Mgr. Dagmar Kovářů PhDr. Iva Pelikánová Mgr. Ilona Černíková Mgr. Renata Křížová Bc. Eva Zwyrtková Mgr. Hana Hanusková Ing. Lada Čmielová Ing. Lada Čmielová Mgr. Dagmar Sládečková Wrobelová PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELKY ŠKOLY Poradní sbor (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí oborů, garanti, vedoucí hospodářský pracovník) Pedagogická rada SZŠ a VOŠZ Školská rada SZŠ a VOŠZ Předmětová komise společenskovědních předmětů Předmětová komise cizích jazyků Předmětová komise přírodovědných předmětů a TEV Předmětová komise psychologie Předmětová komise humanitních předmětů Oborová komise zdravotnických asistentů Oborová komise nutričních asistentů Oborová komise zubních techniků Oborová komise zdravotních laborantů a laboratorních asistentů Výchovná komise Výbor sdružení rodičů a příznivců školy SZŠ Studentská rada VOŠZ Předsedové tříd SZŠ Pedagogičtí pracovníci včetně pracovníků managementu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace souhlasí s uveřejněním svých jmen ve Výroční zprávě na základě Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

37 Organizační struktura školy Ředitelka školy Statutární zástupce ředitelky školy Ekonomka školy Mzdový účetní Finanční účetní Referent majetkové správy Provozní, technický a bezpečnostní pracovník Zástupkyně ředitelky školy pro vyšší odborné studium Odborní garanti Studijní oddělení VOŠZ Knihovnice VOŠZ Vedoucí oboru VOŠZ Zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně-vzdělávací předměty na SZŠ Předsedové předmětových komisí Vyučující všeobecněvzdělávacíh předmětů Útvar informatiky Zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty na SZŠ Odborní garanti Vedoucí oborů SZŠ Vyučující odborných předmětů Sekretářka ředitelky VOŠZ Výchovní poradci Metodici Vedoucí školní jídelny Hlavní kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka Vrátná, spojovatelka Školník Uklizečky Domovní kúdržbář Vyučující výššího odborného studia Sekretářka ředitelky SZŠ Studijní oddělení SZŠ Asistentka SZŠ Knihovnice SZŠ Odborní garanti

38 Příloha 2 - Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2010/2011 Studijní obory střední školy Forma studia M/007 Zdravotnický asistent 4-leté, denní M/007 Zdravotnický asistent 5-leté, dálkové M/008 Nutriční asistent 4-leté, denní M/005 Laboratorní asistent 4-leté, denní M/007 Asistent zubního technika 4-leté, denní M/005 Zdravotnické lyceum 4-leté, denní Studijní obory vyšší odborné školy Forma studia N/001 Diplomovaná všeobecná sestra 3,5-leté, denní N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 3,5-leté, denní N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent 3-leté, denní N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent 3-leté, denní N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent 3-leté, dálkové N/002 Diplomovaný zubní technik 3-leté, denní N/1 Diplomovaný zubní technik 3-leté, denní N/4. Diplomovaný nutriční terapeut 3-leté, denní N/4. Diplomovaný nutriční terapeut 3-leté, kombinovaná N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 3,5-leté, kombinovaná 37

39 Příloha 3 - Hodnotící zpráva zástupkyně pro všeobecně vzdělávací předměty na SZŠ Titul, jméno, příjmení: Mgr. Jana Foltýnová, Ph.D. Odpovědnost v řízení: zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Stupeň řízení: II. stupeň Hodnotící období: školní rok 2010/ Naplňování cílů a priorit školy ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů Ve školním roce 2010/2011 byly ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů stanoveny tyto cíle a priority: 1.1. Příprava státní maturitní zkoušky Jednoznačnou prioritou byla příprava žáků 4. ročníků a vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů, především českého jazyka, cizích jazyků a matematiky, vedoucí k úspěšnému zvládnutí státních maturitních zkoušek. Příprava hodnotitelů Všichni učitelé českého jazyka, anglického a německého jazyka úspěšně absolvovali školení hodnotitelů písemné i ústní části maturitní zkoušky, včetně školení pro žáky s PUP. Vzhledem k tomu, že na škole studovali také žáci se sluchovým postižením, získali někteří vyučující certifikát, který je opravňuje tyto žáky hodnotit. PaedDr. Renata Mohylová úspěšně absolvovala školení pro hodnotitele písemné i ústní části francouzského a ruského jazyka. MAG 10 Ve dnech října 2010 proběhla celostátní generálka státních maturitních zkoušek pod názvem MAG 10. Žáci psali písemnou práci a didaktické testy z českého jazyka, anglického a německého jazyka a test z matematiky. Většina žáků si zvolila základní úroveň, 3 žáci oboru Zdravotnické lyceum pak vyšší úroveň anglického jazyka a 1 žák oboru Nutriční asistent matematiku ve vyšší úrovni. Výsledky (viz. tabulka A, graf A) pomohly žákům k rozhodnutí, zda volit cizí jazyk nebo matematiku. Tabulka A - Srovnání dle oborů AJV AJZ ČJZ MV MZ NJZ AZ - 57,05 61,33-28,55 47,30 LA - 48,47 69,61-23,26 49,21 LY 82,10 68,00 75,06-32,32 49,53 NA - 50,94 65,82 8,50 16,88 40,64 ZA - 53,87 65,69-22,44 53,57 Celkem 82,10 55,67 67,50 8,50 24,69 48,05 Výsledek testu z matematiky odhalil slabé znalosti žáků základních matematických operací, neschopnost správné analýzy zadání úloh apod. Průměrná procentuální úspěšnost matematiky

40 v základní úrovni našich žáků byla 24,69%, což bylo alarmující, vzhledem k nastavené hranici úspěšnosti stanovené MŠMT na 33,00%. Žáci, kteří zvolili test z matematiky ve společné části maturitní zkoušky, mohli navštěvovat nepovinný předmět Seminář z matematiky, vedený Mgr. Janou Dzikovou a Mgr. Zdeňkou Zemanovou, popř. zvolit individuální doučování. Graf A - Celkem 67,50 55,67 48,05 24,69 AJZ ČJZ MZ NJZ Celková průměrná procentuální úspěšnost v českém jazyce byla 67,50%, nejlepší byl obor Zdravotnické lyceum - 75,06%. V anglickém jazyce jsme dosáhli úspěšnosti 55,67%, nejlepší byli opět žáci oboru Zdravotnické lyceum - 68,00%. Úspěšnost žáků v německém jazyce byla 48,05%. Nejlepších výsledků dosáhli žáci oboru Zdravotnický asistent - 53,57%. Výsledky generální zkoušky v těchto předmětech byly velmi povzbuzující a prokázaly, že příprava našich žáků je na velmi dobré úrovni. S výsledky byli také seznámeni rodiče na zvláštních třídních schůzkách, které se uskutečnily ještě před termínem odevzdání přihlášek k státní maturitní zkoušce. Účast rodičů byla velmi vysoká, rodiče získali nejen informace k vlastnímu průběhu státních maturitních zkoušek, ale také doporučení k domácí přípravě žáků, k správnému výběru volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky, postavení nepovinných předmětů apod. Příprava žáků k maturitní zkoušce Vyučující maturitních předmětů, a to nejen společné části maturitní zkoušky, ale také profilové svědomitě a zodpovědně připravovali žáky 4. ročníků na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky v nové koncepci. Byly vypracovány pracovní listy z českého jazyka v základní i vyšší úrovni (viz hodnotící zpráva předmětové komise humanitních předmětů), pracovní listy z anglického a německého jazyka - školní část (viz hodnotící zpráva předmětové komise cizích jazyků) a maturitní otázky z předmětů jako např. biologie, fyzika, chemie pro profilovou část. Logistika a organizace státní maturitní zkoušky Ústní část maturitních zkoušek se konala v období od 9. května do 27. května. Pro organizační zajištění ústní části, a to jak společné, tak i profilové části, bylo nutné zabezpečit veškerou povinnou dokumentaci, která byla na rozdíl od minulých let nová a velmi obsáhlá. Nově, v souladu s vyhláškou, byly zpracovány způsoby hodnocení pro jednotlivé zkoušky v profilové části. Písemná část společné části státních maturitních zkoušek se konala ve dnech 30. května 2. června. Pro hladký průběh bylo nutné zabezpečit dostatečný počet zadavatelů, včetně zadavatelů pro žáky s PUP. Celková strategie školy byla, aby všichni učitelé, kteří nebyli jmenováni do pozice 39

41 hodnotitele, absolvovali školení pro zadavatele, včetně pro žáky s PUP. Vzhledem k počtu maturujících tříd, se ukázalo, že toto rozhodnutí bylo velmi dobré, s vlastním zabezpečením písemné části jsme neměli žádný personální problém Zpracování ŠVP Ve školním roce 2010/2011 byly vytvořeny týmy pro přípravu školních vzdělávacích programů oborů Zdravotnické lyceum, Nutriční asistent a Laboratorní asistent. Učitelé prostudovali Rámcově vzdělávací programy pro dané obory, při zpracování ŠVP vycházeli ze zkušeností, které získali při psaní ŠVP oborů Asistent zubního technika a Zdravotnický asistent. Pro jednotlivé vzdělávací oblasti byli určeni garanti, kteří se svými týmy rozpracovali klíčové kompetence, průřezová témata, stanovili cíle a výsledky vzdělávání. Největší diskuze probíhaly nad učebními plány jednotlivých oborů, prioritou bylo zachování stejného počtu hodin u předmětů všeobecně vzdělávacího charakteru u všech oborů, vyjma oboru Zdravotnické lyceum Kvalita výchovně vzdělávacího procesu Prioritou v práci učitele musí být neustálé zvyšování úrovně výchovně vzdělávacího procesu, jeho evaluace, hledání nových cest a metod vedoucích k názornosti, efektivitě výuky. Státní maturitní zkouška poprvé umožnila porovnání výsledků v jednotlivých třídách na standardizovaných testech, byla použita stejná metodika při opravách písemných prací i při ústním zkoušení. V jednotlivých ročnících, v konkrétních předmětech je však evaluace kvality úrovně vzdělávání problematická a její prokázání je složité. Učitelé výsledky své práce mohou zhodnotit pouze v rámci srovnatelných prověrek v jednotlivých předmětech, které mohou být jedním z nástrojů evaluace kvality výuky. Jednou z cest porovnávání výsledků vzdělávání jsou standardizované testy, které by mohly odhalit případné nedostatky ve výuce. K zvyšování kvality výuky přispívají nemalou měrou konzultace mezi jednotlivými vyučujícími, diskuze nad vzniklými problémy, ať již při práci s žáky nebo přímo ve výuce. Příprava laboratorních cvičení, demonstrací ve výuce především přírodovědných předmětů často naráží na absenci vybavení odborné učebny a laboratoře na ulici 1. Máje. Učitelé se tak dostávají do tlaku, kdy vzhledem k častým přejezdům a rozvrhu hodin jednotlivých tříd omezují počet laboratorních cvičení na minimum. Pokud se tato situace nezlepší, např. vybudováním nové laboratoře a odborné učebny na ulici 1. Máje, nebude možné uvažovat o výrazném zvyšování kvality ve výuce přírodovědných předmětů Bezpečnost práce Dodržování bezpečnosti práce nejen s žáky při výuce, ale také v mimoškolních činnostech je jednoznačnou prioritou. Během školního roku nebyly zaznamenány žádné závažné úrazy při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Nejvíce jsou žáci ohroženi při výuce tělesné výchovy, při aktivitách mimo školu, např. LVVZ, sportovně turistický kurz, při výuce v laboratořích. Na začátku 40

42 školního roku a před každou akcí jsou žáci proškoleni a opakovaně upozorněni na případná rizika, která by mohla způsobit úraz. I nadále však přetrvává riziko spojené s častým přemisťováním žáků z budovy na ulici Jeremenkova do budovy na ulici 1. Máje a obráceně. Tyto přesuny jsou nezbytné z důvodu výuky tělesné výchovy v budově na ulici 1. Máje a laboratorních cvičení přírodovědných předmětů v budově na ulici Jeremenkova. Toto riziko by bylo možné odstranit pouze přestěhováním střední školy do budovy na ulici 1. Máje. 2. Hodnotový systém mimoškolní činnosti Mimoškolní činnost našich žáků, přesto, že jejich zapojení do mimoškolních aktivit je značně omezeno rozvrhem hodin, je velmi bohatá (viz zprávy předmětových komisí). Žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží, olympiád, apod. a to nejen na úrovni školy, ale také města, popř. kraje. 3. Podmínky ke vzdělávání Podmínky ke kvalitní výuce jsou na naší škole velmi dobré. S pomocí SRPŠ byly vybudovány další multimediální učebny, na základě požadavků předsedů předmětových komisí byly dokoupeny nové učební pomůcky, knihy, učebnice apod. V rámci projektu Biomedicínský technik na SŠ byla zakoupena měřící souprava PASCO pro výuku přírodovědných předmětů. V knihovnách na obou budovách mají žáci k dispozici počítače s připojením na internet. 4. Kontrolní činnost Kontrolní činnost byla zaměřena především na: dodržování bezpečnosti práce, metodiku výuky, přípravu státní maturitní zkoušky. Ve školním roce 2010/2011 nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky v dodržování bezpečnosti práce v laboratořích, ve výuce ani při mimoškolních akcích. Na základě zjištěných nedostatků z minulého školního roku a dalších impulsů, probíhala hospitační činnost u vyučujících tělesné výchovy, která byla zaměřena především na dodržování vyučovací jednotky, metodiku výuky tělesné výchovy. Při hospitacích nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve výuce, ale vyvolaly otázky, na které bude potřeba najít odpověď. Např. vysoký počet necvičících žáků, pozdní nástupy, efektivita dvouhodinovek a další. Domnívám se, že efektivita dvojhodinovek je velmi nízká, počet necvičících žáků může souviset s faktem, že někteří žáci nemají tělocvik rádi a dvouhodinovka je dlouhá. Úlohou tělesné výchovy na školách je naučit žáky pravidelně cvičit, k tomu dvojhodinovky rozhodně neslouží. Zařazení tělesné výchovy dvakrát za týden umožní také zvýšit efektivitu výuky. Není cílem, aby žáci po dvou 41

43 hodinách odcházeli zpocení a tělesně vyčerpaní, ale aby jim tělocvik přinášel radost a relaxaci od učení. Proto v příštím školním roce, pokud to rozvrh hodin umožní, budou zavedeny jednohodinovky tělesné výchovy. 5. Hodnocení žáků Hodnocení prospěchu a chování žáků probíhá pravidelně na klasifikačních poradách. Všichni učitelé pravidelně zapisují známky průběžného hodnocení do Bakaláře, takže žáci i rodiče mají dostatečné informace o prospěchu. Výchovné komise probíhají standardně a mají již nezastupitelnou úlohu při hledání příčin neprospěchu slabých žáků. Tyto výchovné komise jsou zaměřeny především na 1. ročníky, kde je možné ještě navrhnout rodičům změnu oboru, u vyšších ročníků pak na vyžádání třídních učitelů, popř. samotných rodičů. Vzhledem k tomu, že nedostatečný prospěch je úzce spojen s vysokou absencí, došlo v letošním školním roce k úpravě školního řádu, ve kterém byla stanovena hranice povolené absence na 20% pro všechny předměty. Po překročení této hranice nebyl žák klasifikován, avšak na základě žádosti ředitelce školy mohla být tato hranice posunuta. Tato úprava přinesla mnoho kladů, např. žáci si začali více hlídat absenci, ale také záporů, např. žáci chodili v nemoci do školy. Vyhodnocení této změny proběhne na konci školního roku a teprve pak bude možné zvolit případné korelace v nastavení hranice absence. 6. Výsledky vzdělávání 6.1. Výsledky státní maturitní zkoušky Výsledky státní maturitní zkoušky jsou uvedeny v následující tabulce (viz. tabulka B). Ze 180 žáků, kteří byli připuštěni k státní maturitní zkoušce, bylo neúspěšných 25%, což činí 45 žáků. Nejhorších výsledků dosáhli žáci v matematice, kde 50% bylo neúspěšných. Hodnocením této situace se zabývala sekce matematiky na svém zasedání (viz hodnotící zpráva předmětové komise přírodovědných předmětů a tělesné výchovy). Tabulka B ČJ AJ NJ MAT AZ4 70,81 72,54 66,40 27,00 LA4 70,40 77,07 68,79 39,71 LY4A 81,21 80,44 46,80 LY4B 81,66 76,01 68,52 45,71 NA4 74,92 56,99 58,82 28,00 ZA4A 65,59 72,78 33,00 ZA4B 66,30 70,62 62,18 36,60 ce lkový průmě r 72,98 72,35 64,94 36,69 42

44 Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci v českém jazyce i anglickém a německém jazyce. Úspěšní byli také žáci, kteří si zvolili vyšší úroveň českého a anglického jazyka. Státní maturitní zkouška byla zkouškou nejen pro žáky, ale také pro učitele. Její přípravě byla věnována velká pozornost, všichni své úkoly plnili svědomitě a s plným nasazením. Všichni učitelé prokázali velkou profesionalitu, bez které by nebylo možné státní maturitní zkoušku zvládnout. Maturitní zkouška v nové podobě také ukázala nedostatky, ať už v samotné koncepci nebo v dané logistice i organizačním zabezpečení. Předmětové komise připomínky k státní maturitní zkoušce popsaly ve svých zprávách Hodnocení výsledků vzdělávání v předmětových komisích Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v komisích probíhá celoročně. Velmi aktivní je především předmětová komise českého jazyka a cizích jazyků. Zvýšenou aktivitu bude muset vyvinout především sekce matematiky, a to nejen z důvodu slabých výsledků testu matematiky společné části maturitní zkoušky, ale také z důvodu nedostatečných znalostí a dovedností základních matematických operací, s kterými žáci každoročně přichází již ze základní školy Kvalita 2010 Kvalita 2010 je projekt realizovaný v rámci rozvojového programu MSK Metodickým a evaluačním centrem, o.p.s. Cílem testování je zjistit jednak vstupní úroveň vědomostí a dovedností se zaměřením na jejich rozvoj, jednak sledování stejných dovedností u všech testů v průběhu celého procesu vzdělávání, a to za stálých podmínek. Testování se týkalo 1. ročníků a 3. ročníků v českém jazyce, anglické a německém jazyce, v matematice a testu z obecných studijních předpokladů. S výsledky testů byli seznámeni žáci, učitelé i vedení školy. Žáci 3. ročníků současně získali rovněž relativní přírůstek znalostí. Zprávy obsahovaly informace o úspěšnosti žáka/třídy v testu v jednotlivých předmětech, percentil úspěšnosti žáka/třídy, percentil třídy v rámci oboru a doporučení pro žáka/třídu v každém předmětu. Zprávy byly projednány v předmětových komisích. Tento projekt patří k jednomu z nástrojů, který může škola využít při evaluaci výuky. Poskytuje objektivní pohled na úspěšnost vzdělávacího procesu na naší škole Česká školní inspekce V období od 1. března do 3. března 2011 prováděla na naší škole inspekční činnost ČŠI, která byla zaměřená především na zpracování a implementaci ŠVP oborů Asistent zubního technika a Zdravotnický asistent do výuky. Součástí inspekční činnosti byla rovněž kontrola základní dokumentace školy, hospitace u učitelů všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. K hospitacím nebyly žádné připomínky ze stran inspektorů, ŠVP i ostatní dokumentace byla hodnocena velmi kladně. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na: 43

45 rozšíření jazykových znalostí učitelů, vzdělávání v přípravě státní maturitní zkoušky, tvorbu ŠVP, profesní vzdělávání (viz zprávy komisí). 8. Spolupráce s Ostravskou univerzitou V tomto školním roce proběhly dvě náslechové hodiny matematiky, které vedly Mgr. Jaromíra Zapletalová a Mgr. Karin Schestagová pro studenty matematiky v rámci náslechových praxí budoucích učitelů. Tato činnost bude pak pokračovat i v příštím školním roce, kdy metodikem na naší škole pro tyto studenty byla vybrána Ostravskou univerzitou Mgr. Karin Schestagová. 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní jsou vedeni výchovnou poradkyní (viz zpráva výchovné poradkyně), která úzce spolupracuje s třídními učiteli, vyučujícími a rodiči konkrétních žáků. Práce výchovné poradkyně Mgr. Marcely Teichmannové je na vysoké profesionální úrovni. 10. Akce školy V letošním školním roce se uskutečnili již tradiční akce, jako např. StudentShow, maturitní ples, lyžařský kurz (LVVZ), adaptační pobyt 1. ročníků, sportovně turistický kurz (STK) ve 2. ročníku. Studentská show, která se uskutečnila v předvánočním čase, byla velmi úspěšná a předčila očekávání nejen u samotných žáků, ale také u rodičů a široké veřejnosti. LVVZ a STK se letos potýkal s nezájmem žáků. Oba kurzy proběhly, ale příčiny nezájmu žáků bude třeba důkladně zanalyzovat. Jedním z důvodů může také být např. pozdní termín LVVZ, neatraktivní program STK a další. 11. SRPŠ Spolupráce s výborem SRPŠ je již tradičně velmi dobrá. V rámci schůzek, které se konaly každý měsíc, byly řešeny aktuální problémy, s kterými se ve škole setkáváme, výbor SRPŠ byl pravidelně informován o aktuálním dění ve škole, především o přípravě státních maturitních zkoušek. 12. Projektová činnost a) Implementace multimediálního výukového programu Základy první pomoci do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů projekt realizovaný s firmou CEPTUM, o.p.s. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt byl ukončen v prosinci Výstupem je multimediální výukový program Základy první pomoci, pracovní texty pro učitele a pracovní listy pro žáky. Projekt byl zařazen MSK mezi 10 nejlepších projektů. 44

46 b) Mosty partnerství již tradiční česko-německý projekt realizovaný za podpory města a dalších partnerů (viz zpráva komise). c) SYNERGIE projekt s Ostravskou univerzitou, garantem je Mgr. Daniela Žváčková (viz zpráva komise) 13. Plnění ICT plánu školy Koordinátorem ICT je Mgr. Miroslava Hellerová, která ve spolupráci se správcem sítě Markem Šimberou sleduje plnění ICT plánu školy (viz zpráva koordinátora ICT). 14. Hodnocení programu environmentálního vzdělávání Jednou z hlavních aktivit školy je zavádění EVVO do výuky i do běžného života žáků i pracovníků naší školy. Koordinátorem EVVO je Mgr. Karin Schestagová (viz zpráva koordinátora EVVO). 15. Vyřizování stížností, oznámení podnětů Stížnosti rodičů, popř. zletilých žáků byly řešeny na úrovních: třídních učitelů prostřednictvím třídních schůzek, individuálních pohovorů výchovných poradců individuální pohovory, výchovné komise zástupkyně ředitelky školy individuální pohovory, třídní schůzky, výchovné komise ředitelky školy Všechny stížnosti byly řádně zdokumentovány. Na úrovni zástupkyně ředitelky školy nebyly v tomto školním roce zaznamenány žádné stížnosti, které by poukazovaly na závažné nedostatky ve výuce žáků. Již dlouhodobě se ukazuje, že všechny stížnosti, ve většině případů, se týkají především špatné nebo nedostatečné komunikace mezi žákem a učitelem. 16. Hodnocení spolupráce s ostatními spolupracovníky managementu školy Spolupráce s pracovníky managementu, ať už středního či vrcholového, je velmi dobrá. Především spolupráce s předsedy předmětových komisí Mgr. Světlou Sýkorovou a PhDr. Helenou Kryzovou je nadstandardní. Státní maturitní zkouška se stala prověrkou připravenosti i profesionality všech učitelů i zaměstnanců školy. Jsem velmi ráda, že mohu konstatovat, že všichni svým podílem přispěli k velmi zdařilému průběhu státních maturitních zkoušek. A za to všem patří velké poděkování. 45

47 Příloha 4 - Hodnotící zpráva zástupkyně pro odborné předměty na SZŠ Titul, jméno, příjmení: Mgr. Jana Polášková Stupeň řízení: III. Stupeň Odpovědnost v řízení: zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty, statutární zástupce ředitelky školy Hodnotící období: školní rok 2010/ Naplňování vize a hodnot školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě je profesionální vzdělávací institucí, jejíž vzdělávací proces je realizován formou denního a dálkového studia. Patří k největším vzdělávacím institucím Moravskoslezského kraje a k největším zdravotnickým vzdělávacím institucím v České republice. Vzdělávací činnost je realizována interními a externími pedagogickými pracovníky. Vyučující odborných předmětů jsou, v souladu s platnou legislativou, registrovanými zdravotnickými pracovníky ve svém oboru. Humánní a vysoce profesionální přístup k plnění výchovně vzdělávacích činností je zárukou naplňování vizí, cílů a dlouhodobých záměrů v rámci celoživotního vzdělávání naší země. Ve školním roce 2010/2011 byla ve dvou oborech zahájena výuka podle školních vzdělávacích programů. Jedná se o obory zdravotnický asistent (v denní i dálkové formě) a asistent zubního technika (v denní formě). Postupující kurikulární reforma si vyžádala přípravu dalších ŠVP, a to v oborech zdravotnické lyceum, nutriční asistent a laboratorní asistent. Po intenzivní dvouleté práci dokončili vyučující odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů jednotlivé školní vzdělávací programy a završili tak požadovanou transformaci v oblasti náplně edukačního procesu v souladu s požadavky kladenými legislativou v souvislosti s kutikulární reformou. Finalizace těchto programů se stala základní prioritou TOP managementu a středního managementu školy. Součástí aktivit SZŠ a VOZŠ v Ostravě je i Univerzita volného času, jejíž činnost probíhá v prostorách školy. Naše vzdělávací instituce tak naplňuje ideu celoživotního vzdělávání s využitím vlastních prostředků. V tomto školním roce byla také dokončena příprava pedagogických pracovníků k provedení statní maturitní zkoušky. Pracovníci střední školy absolvovali a nadále absolvují školení hodnotitelů a zadavatelů, zástupkyně ředitelky školy absolvovaly školení školních maturitních komisařů. Z řad středního managementu byly k absolvování školení školních maturitních komisařů přihlášeny vedoucí oborů Mgr. Eva Schichelová, Mgr. Dagmar Kovářů, Mgr. Liána Kubalová. V rámci dlouhodobé přípravy ke státní maturitní zkoušce proběhla v měsíci říjnu v budově školy na ulici 1. máje generálka ke státní maturitní zkoušce.

48 V souladu se školským zákonem v platném znění proběhla ve školním roce 2010/2011 historicky první státní maturitní zkouška. Její průběh zabezpečovala celá skupina erudovaných pedagogických i nepedagogických pracovníků. Všeobecné povědomí o nutnosti státní maturitní zkoušky bylo však zastíněno velmi neflexibilní, ztuhlou formou provedení maturit, hlavně ve společné části státní maturitní zkoušky. Administrativa takto prováděné maturitní zkoušky je velmi rozsáhlá a velmi zatěžující. 2. Cíle a školní vzdělávací programy Výuka na střední zdravotnické škole probíhá v následujících oborech studia: asistent zubního technika, laboratorní asistent, nutriční asistent, zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent. Edukační proces probíhal v 23 třídách denního studia a 2 třídách dálkového studia. 3. Hodnotový systém mimoškolní činnosti Ve školním roce 2010/2011 pokračovala práce na přípravě a realizaci Univerzity volného času. Na velmi rozmanitém programu univerzity a na jeho realizaci se podílejí interní i externí pracovníci školy. Žáci střední školy se podíleli na zabezpečení 23 charitativních akcí pod organizačním vedením paní Mgr. Marie Adámkové a jednotlivých třídních učitelů. (Podrobný rozpis akcí je uveden v závěrečné zprávě koordinátora mimoškolní činnosti Mgr. Adámkové.) Z mnoha soutěží (na okresní i krajské úrovni), jejichž podrobný rozpis nalezneme v jednotlivých zprávách vedoucích oborů a předmětových sekcí, bych ráda zmínila aktivity v oblasti psychologie. Jsou to již tradiční Dny psychologie, kde naše žákyně obsadila vynikající třetí místo v krajském kole, a nová soutěž pro žáky druhých ročníků Hrátky s psychologií. Žákyně oboru asistent zubního technika se zúčastnila mezinárodní soutěže v rámci výstavy Pragodent v Praze. Celý obor se zapojil do nové soutěžní činnosti Zubní klání do rozkousání v Olomouci. Pedagogické pracovnice oboru asistent zubního technika se spolupodílely na přípravě odborných konferencí pro pracovník své profese. Nově se podařilo navázat spolupráci s firmou A.B.- Dent, která slibuje významný postup v seznamování žáků s novými technologiemi a pracovními postupy. Žáci všech oborů se pravidelně zúčastňují besídek na pediatrických odděleních ostravských nemocnic i domovech seniorů města Ostravy. 4. Podmínky ke vzdělávání Náročnost moderních metod edukace nás stále nutí modernizovat a zlepšovat odborné i všeobecně vzdělávací třídy. Vybavenost odborných učeben je na velmi vysoké úrovni a v rámci finančních možností se snažíme stále kvalitu jejich vybavení zlepšovat. Klasické učebny jsou postupně 47

49 měněny na učebny multimediální. V budově školy na ulici Jeremenkova je nyní 6 učeben zprovozněných. V budově školy na ulici 1. máje je pro střední školu připraveno pět multimediálních učeben a další se připravují. Obor nutriční asistent v tomto školním premiérově zahájil výuku v odborných učebnách soustředěných nově do jedné budovy. Tato skutečnost se ukázala jako dobrý krok. Zjednodušil se tak rozvrh hodin oboru a zkvalitnil se celkový přístup k edukaci jak v odborné oblasti, tak ve všeobecně vzdělávací oblasti. Odborná praktická výuka probíhá na špičkových praktických odděleních ostravských nemocnic, státních i soukromých zdravotnických pracovištích. Splnění náročných úkolu edukace na pracovišti garantují registrovaní interní vyučující společně s registrovanými odborníky z řad zaměstnanců jednotlivých zdravotnických zařízení. 5. Řízení školy TOP manažerem je ředitelka školy PhDr. Iva Pelikánová, která spolupracuje s třemi zástupkyněmi; zástupkyni pro všeobecně vzdělávací předměty střední školy, zástupkyni pro odborné předměty střední školy a zástupkyni pro vyšší odbornou školu. Na střední zdravotnické škole jsou na dalším stupni vedení školy vedoucí oboru, kteří se podílejí na řízení jednotlivých oborů školy. Vedení oboru zvládly všechny vedoucí oboru s vysokou profesionalitou a zabezpečily tak plynulý chod plnění edukačních aktivit. V oboru laboratorní asistent dosud není stanoven vedoucí oboru a výchovně vzdělávací činnost řídí zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty. Podporou v odborné oblasti jsou vedoucím oborů předsedové předmětových sekcí somatologie a psychologie. Poradní sbor školy se schází pravidelně jednou měsíčně, nebo v případě potřeby operativně. Zástupkyně pro odborné předměty se schází s jednotlivými vedoucími oboru pravidelně jednou týdně a obě zástupkyně svolávají schůzku vedoucích oborů a předsedů předmětových komisí jednou měsíčně. Ve školním roce 2010/2011 se střední management nově schází jednou měsíčně na úrovni ekonomka školy a zástupci ředitelky školy. Oprávněnost těchto schůzek se jeví jako jednoznačná. Díky pravidelnému osobnímu kontaktu je řešení mnoha provozních záležitosti rychlejší a přesnější, informovanost jednotlivých úseků dokonalejší. Nezanedbatelným poznatkem je také to, že dochází k rozdiskutování některých sporných bodů v práci jednotlivých úseků, což přispívá ke zlepšení komunikace i neformálních vztahů na pracovišti a celkově pak ke zlepšení pracovní atmosféry na pracovišti. 6. Hodnocení žáků a studentů Hodnocení žáků střední školy probíhalo v souladu s platnou legislativou státu a klasifikačním řádem školy. Plánované čtyři klasifikační konference proběhly dle termínového kalendáře. Rozbor klasifikace a absence žáků byl podrobný a výchovná opatření byla řádně odsouhlasená všemi 48

50 pedagogickými pracovníky přítomnými na konferencích. Všechna výchovná opatření byla konzultována s výchovnými poradci školy. Nepřítomní pedagogové byli vždy řádně omluveni. 7. Výsledky vzdělávání V tomto školním roce proběhla premiéra státní maturitní zkoušky. K maturitní zkoušce přistoupili žáci sedmi tříd. Jedna třída oboru asistent zubního technika, jedna třída oboru nutričního asistenta, dvě třídy oboru zdravotnické lyceum, jedna třída oboru laboratorní asistent a dvě třídy oboru zdravotnického asistenta. Ve všech třídách proběhly maturitní zkoušky v souladu s legislativou země. Podrobné hodnocení jednotlivých žáků a tříd je uvedeno v tabulkách programu Bakalář. 8. Další vzdělávání pracovníků V tomto školním roce dokončily zvyšování kvalifikace dvě pedagogické pracovnice oboru Asistent zubního technika a nutriční asistent. Ve studiu nadále pokračuje jedna pedagogická pracovnice oboru asistent zubního technika. Tři vyučující odborných předmětů dokončily studium pedagogiky v rámci DPS. Všichni vyučující odborných předmětů se pravidelně zúčastňují odborných seminářů z oblasti zdravotnictví, pedagogiky a sociálních věd. Největší počet absolvovaných seminářů navštěvovali vyučující v rámci programu Synergie. Většinu přednášek a woorkschopů hodnotili pozitivně. 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadaní žáci Žáci se speciálními potřebami jsou evidování výchovnými poradci školy. V současném školním roce dva žáci školy se sluchovým postižením, zařazeni do integračního programu, konali maturitní zkoušku. Jeden z nich u státní maturitní zkoušky neprospěl z všeobecně vzdělávacího předmětu. Do prvního ročníku oboru nutriční terapeut byla přijata žákyně se sluchovým postižením, která je rovněž integrovaným žákem. Výchovná poradkyně pravidelně spolupracuje s třídními vyučujícími i s vedením školy. Pravidelně jsou svolávány výchovné komise s žáky, jejichž výsledky vzdělávání vykazují neprospěch, a jejich zákonnými zástupci. Podrobný rozbor práce výchovných poradců je uveden v jejich závěrečné zprávě. 10. Spolupráce školy s rodiči, partnery Všichni pracovníci školy úzce spolupracují s rodiči a zákonnými zástupci žáků. Nejužší spolupráce je pak mezi třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků. Pedagogičtí pracovníci se s rodiči setkávají pravidelně na třídních schůzkách. V případě potřeby jsou operativně svolávány schůzky s jednotlivými rodiči. 49

51 První třídní schůzky jsou určeny zákonným zástupcům žáků budoucích prvních ročníků. Tyto schůzky proběhly v měsíci červnu. Další schůzky se konaly vždy po klasifikační konferenci v měsících listopadu a dubnu. I v tomto školním roce vedení školy úzce spolupracovalo se SPRŠ. Výbor se scházel každý měsíc a těchto schůzek se pravidelně zúčastňovalo i vedení školy. Spolupráce s výborem SRPŠ je velmi dobrá. Rodiče svou činností podporují školní i mimoškolní aktivity žáků. 11. Hodnocení prevence rizik a školních úrazů Ve školním roce 2010/2011 bylo zaznamenáno 27 školních úrazů. Z toho 9 úrazů v rámci výuky odborných předmětů, 8 úrazů způsobených v době přestávky nebo přechodu mezi budovami a 2 úrazy v rámci souvislé odborné praxe. Ostatní úrazy byly zaznamenány v rámci předmětu tělesná výchova. 12. Hodnocení spolupráce s ostatními spolupracovníky managementu školy Spolupráce s vedoucími oboru je dobrá. Pravidelnost pracovních schůzek i v tomto školním roce garantovala dobrou informovanost o problémech a aktivním dění v jednotlivých oborech. Tyto schůzky výrazně přispěly k zabezpečení oboustranné informovanosti managementu. Pravidelné měsíční schůzky v rámci poradních sborů zabezpečovaly standardní informovanost a schopnost rozhodování vrcholného managementu. Spolupráce vrcholového managementu je dle mého názoru nyní na velmi vysoké úrovni profesionální i lidské. 13. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů Řešení stížností probíhalo vždy neprodleně, se zabezpečením všech důkazných materiálů a v klidné atmosféře. O všech stížnostech a způsobu jejich řešení jsou provedeny zápisy. 50

52 Příloha 5 - Hodnotící zpráva oboru zdravotnický asistent Titul, jméno, příjmení: Mgr. Eva Schichelová Odpovědnost v řízení: vedoucí oboru Zdravotnický asistent Stupeň řízení: I. stupeň Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Naplňování vize a hodnot školy. Ředitelka školy průběžně informuje všechny zaměstnance o plánech rozvoje studijních oborů i o možnostech spolupráce naší školy s jinými vzdělávacími institucemi. Její vize rozvoje studijních programů na naší škole je v souladu jak s potřebami zdravotnického terénu Moravskoslezského regionu tak i s požadavky na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí v České republice i celé EU. Spolupracuje s pracovníky MŠMT i MZ ČR na připravovaných změnách ve vzdělávání zdravotnických pracovníků a o aktuálních výsledcích informuje vyučující. První absolventi oboru Zdravotnický asistent ukončili studium před třemi lety a velká většina z nich úspěšně ukončila studium na VOŠZ a VŠ. Absolventi, kteří nastoupili přímo do zdravotnické praxe, se také dobře zapojili do pracovních kolektivů a jsou platnými členy ošetřovatelského týmu daného pracoviště. Odborné učitelky plně chápou nutnost stálého rozvoje zdravotnického školství v souladu s rozvojem zdravotnické praxe a ve své práci uplatňují přirozenou autoritu a připravují žáky nejen po stránce odborných znalostí a dovedností, ale dbají i na rozvoj kladných vlastností jejich osobnosti. Vedou je k empatii a úctě k člověku. Podmínky k výuce a řízení školy. Kvalitní výuka i výchovná práce je podmíněna dobrým pracovním prostředím a dostatečným množstvím moderních vyučovacích pomůcek. Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem i sponzory se snaží o průběžnou modernizaci učeben i o nákup potřebných pomůcek. Na konci kalendářního roku 2010 jsme měli možnost realizovat nákup pomůcek, které nám dovolují zvýšit kvalitu a efektivitu výuky odborných předmětů jako je Ošetřovatelství, První pomoc a Somatologie. Finanční náročnost pomůcek nás však stále nutí k hledání vhodných sponzorů. Díky spolupráci s firmou B/Braun a jsme získali celou řadu spotřebního materiálu a drobných pomůcek pro výuku ošetřovatelství a první pomoci.

53 Inovace pomůcek a jejich využití nejen ve výuce zlepšuje prezentaci školy na akcích jako je např. prezentace a nácvik PP pro žáky střední a základní školy, zdravotní dozor při sportovních utkáních a jiných veřejných akcích. Výchova a výuka budoucích zdravotnických pracovníků není spojena jen s materiálním vybavením školy. Důležitou úlohou při vytváření osobních postojů žáků je možnost vyučujících působit na jejich kladné emoce prostřednictvím mnoha doprovodných programů. I v letošním školním roce nadále probíhaly výstavy výtvarných prací a fotografií v galerii Stigma na chodbě SZŠ Jeremenkova. Možná už i o tradici můžeme mluvit při vzpomínce na výstavu dětských prací s tématikou vánočních pohlednic a novoročenek. Věřím, že pěkné prostředí školy a osobní příklad vyučujících motivuje žáky ke kultivovanému chování a pěknému vyjadřování. V oblasti základních norem slušného chování žáků vidím stálé rezervy naší výchovné práce. Pedagogická činnost. Obor Zdravotnický asistent patří stále počtem žáků i učitelů k největším na škole. Ve školním roce 2010/2011 učilo na oboru 19 interních odborných vyučujících a studovalo zde v denním studiu 245 žáků (z toho 20 chlapců). Ve dvou ročnících dálkového studia bylo 43 žáků (z toho 4 muži). Práce výchovné poradkyně Mgr. Marcely Teichmanové spočívala ve spolupráci s vyučujícími nejen u žáků se specifickými poruchami učení, ale již tradičně iniciovala schůzky s rodiči žáků se slabými studijními výsledky. Na oboru ZA letos studovalo 11 žáků s diagnostikovanou specifickou poruchou učení (SPU). U všech žáků s diagnostikovanou SPU respektujeme doporučení psychologickopedagogické poradny a ve výuce postupujeme dle vyhlášky MŠMT o zohledňování žáků se SPU. V rámci podzimní generálky i jarní společné části státní maturitní zkoušky byli 3 žáci zařazeni mezi žáky s PUP. Podmínky pro způsobilost k výkonu funkce zadavatel pro žáky s PUP splnilo všech 18 vyučujících našeho oboru. Přes velkou náročnost dálkové formy studia jsme v letošním školním roce opět otevřeli jednu třídu ZA jejíž výuka je realizována dle nově utvořeného ŠVP. V současnosti na oboru studují dvě třídy dálkového studia s celkovým počtem 43 žáků. Hlavní prioritou pedagogické práce všech kolegyň je vychovat absolventy s dobrými teoretickými znalostmi a dovednostmi. K tomuto cíli přizpůsobujeme i volbu vhodných vyučovacích metod a pomůcek tak, abychom zajistili efektivitu vyučování i dostatečnou možnost praktického nácviku odborných ošetřovatelských činností, případně poskytování první pomoci. V odborných předmětech (ošetřovatelství, somatologie, první pomoc, klinická propedeutika) v 1. a 2. ročníku získávají žáci všechny potřebné odborné znalosti a praktické dovednosti před zahájením výuky předmětu ošetřování nemocných v reálných podmínkách lůžkového oddělení nemocnice. Musí 52

54 zvládnout množství odborné terminologie a celou řadu náročných ošetřovatelských postupů. Hlavní problémy vidíme v malé vyjadřovací schopnosti žáků, manuální neobratnosti a mnohdy i velmi rozdílném přístupu k plnění studijních povinností. Naším úkolem pak stále zůstává důsledné opakování získaných teoretických znalostí i praktických dovedností, na které žáci budou schopni navazovat při výuce v dalších ročnících. Výuka je vhodně doplňována přednáškami např. firmy Sardset - odběrový systém, prevence nádorových onemocnění, školení mytí rukou ve VNO, přednáška Hygiena rukou firmy Bochema atd. Dále je velkým přínosem doplnění teoretické výuky exkurzemi na pracovištích zdravotnických a sociálních zařízení. Dosažené studijní výsledky dokladuje tabulka 1 a 2. Výuka ošetřovatelství ve 3. ročníku je svým obsahem i rozsahem pro žáky velmi náročná. Vyučující proto při ní využívají pestrou paletu vyučovacích metod tak, aby žáci dokázali aplikovat získané znalosti a dovednosti při péči o nemocné v rámci předmětu ošetřování nemocných v podmínkách zdravotnického zařízení. Při výuce tohoto předmětu využívají učitelky dlouholeté dobré vztahy se sestrami školních pracovišť a učí žáky postupně zvládat náročné situace zdravotnického provozu. Od prvního setkání žáků s nemocnými dbají vyučující na nácvik vhodné komunikace mezi žáky a nemocnými i ostatními členy zdravotnického týmu. Závěrem 3. ročníku vykonali žáci odbornou praxi v Městské nemocnici Ostrava a Fakultní nemocnici Ostrava v délce pěti týdnů. Po celou dobu byli začleněni do pracovních kolektivů v dopoledních i odpoledních směnách a získávali první zkušenosti v ošetřování nemocných bez přímé kontroly učitelkou. Měli možnost uvědomit si nutnost empatického chování zdravotníků k nemocným i k sobě navzájem a často je kriticky hodnotili. Většina žáků byla učitelkami i sestrami daného pracoviště hodnocena kladně, žáci prokázali poměrně dobré znalosti i praktické dovednosti. I z pohledu žáků byla odborná praxe přínosem pro další studium. Při výuce odborných předmětů žáků ve 4. ročníku je hlavním úkolem ucelení odborných znalostí a praktických dovedností tak, aby žáci nejen dobře zvládli maturitní zkoušku, ale především byli stoprocentně připraveni na svou náročnou profesi nebo k dalšímu studiu. Mnoho různých vyučovacích metod a výuka obohacená o řadu odborných exkurzí a stáží pomohla vyučujícím zajistit kvalitní přípravu. Při výuce ošetřovatelství i ošetřování nemocných kladly učitelky důraz na schopnost žáků aplikovat teoretické znalosti do ošetřovatelských činností i na jejich dovednost řešit ošetřovatelské problémy nemocných v rozsahu kompetencí Zdravotnického asistenta. Také žáci maturitních tříd přistupovali k přípravě poměrně odpovědně. V denním studiu neukončily klasifikaci ve 4. ročníku dvě žákyně z CJL, ANJ a k maturitní zkoušce půjdou v podzimním termínu. Praktické maturitní zkoušky byly připraveny odbornými učitelkami již tradičně s velkou pečlivostí. Prokázala se dobrá spolupráce s pracovníky zdravotnického týmu a tím byly zajištěny optimální podmínky pro klidnou práci žáků na všech pracovištích. Ke klidné maturitní atmosféře přispěl i zájem 53

55 vrchních a staničních sester o vytvoření vhodných podmínek i zajištění dostatečného množství potřebných pomůcek. Ve všech maturitních třídách jsem se účastnila jednoho maturitního dne na chirurgickém oddělení nebo interním oddělení. Mohu potvrdit, že maturanti pracovali pečlivě a soustředěně, většinou prokázali dobré odborné znalosti i praktické dovednosti a právem proto při PMZ prospěli. V letošním roce se uskutečnila premiéra dlouho připravované státní maturitní zkoušky. Žáci oboru ZA si všichni volili základní úroveň zkoušek a výsledky SMZ odpovídaly celonárodnímu průměru. V rámci profilové části MZ v letošním školním roce maturovali žáci ze dvou předmětů a to ošetřování nemocných a ošetřovatelství. Ve třídě ZA4A neuspělo u maturitní zkoušky osm žáků, naproti tomu osm žáků odmaturovalo s vyznamenáním, ve třídě ZA4B neuspělo devět žákyň a dvě odmaturovaly rovněž s vyznamenáním. Realizace státních maturitních zkoušek byla náročná, přesto nedošlo k žádným závažnějším problémům a všechny vyučující se podílely minimálně jako zadavatelé písemné části SMZ. Nesmíme zapomenout, že letošní školní rok byl ve znamení nejen SMZ, ale i zahájení realizace výuky prvních ročníků oboru ZA dle námi vytvořeného ŠVP. Vyučující odborných předmětů se dále podílely i na tvorbě ŠVP ostatních oborů NA, LA v rámci předmětů první pomoc, psychologie, výchova ke zdraví a celé řady výběrově - volitelných předmětů oboru zdravotnické lyceum. Do výčtu činností na oboru OSE chci zahrnout práci odborných učitelek, které vedou pedagogické praxe posluchaček především z Pdf UP Olomouc a Pdf OU. V období od do absolvovalo pedagogickou praxi 5 studentek 1. ročníku navazujícího magisterského studia, z toho jedna studentka studovala v prezenční formě. Pedagogická praxe proběhla na základě souhlasu ředitelky školy a předcházela jí instruktáž BOZP, kterou provedla Mgr. Jana Polášková, zástupkyně ředitelky školy. Sestavení rozvrhu v požadovaném rozsahu nebylo jednoduché, zvláště se zařazením výstupových hodin. V tomto termínu začínají praktické maturitní zkoušky, žáci 3. ročníků se připravují na měsíční odbornou praxi. Přestože je toto období velmi náročné na organizační zvládnutí maturit a zajištění výuky, vyučující se velmi zodpovědně posluchačkám věnovaly jak na odborné praxi, tak v teoretické výuce SOM, OSE, PSK. Nad rámec svých povinností prováděly se studentkami důkladné přípravy a následné rozbory náslechových a výstupových hodin. V závěru praxe každé posluchačce vypracovávaly písemné hodnocení, které je podmínkou k uznání splnění povinné pedagogické praxe v daném oboru studia. Na vedení pedagogické praxe se podílely Mgr. Jana Bělanová, Mgr. Jana Horáková Mgr. Iva Kreuzerová, Mgr. Jitka Vašková, PhDr. Kamila Veselá. 54

56 V průběhu od do jsme umožnili 6 posluchačům VŠ zadávání dotazníků, jejichž výsledky sloužily pro zpracování diplomových prací. Mrzí nás, že jen jeden posluchač vyhověl žádosti a výsledky šetření zaslal. Organizaci průběhu pedagogické praxe a dotazníkového šetření zajistila Mgr. Marcela Teichmannová. Součástí činností každé školní instituce je její prezentace a prezentace jejich studijních programů veřejnosti. V letošním roce byl vytvořen tým, jehož součástí byly i naše vyučující Mgr. Jana Bělanová a Mgr. Jana Horáková. Naše SZŠ a VOŠZ v Ostravě se zúčastnila prezentací SŠ v Havířově, Frýdku - Místku, Orlové, Havířově a Třinci. Oběma vyučujícím a celému týmu samozřejmě patří velký dík za pečlivě připravené prezentace, jejímž výsledkem je uspokojivý počet nastupujících žáků do prvních ročníků všech oborů. Hodnocení mimoškolní činnosti. Za nedílnou součást pedagogické práce považujeme nutnost výchovného působení na žáky i mimo vyučování. Klademe velký důraz na motivaci žáků a prohlubování jejich kladného vztahu k lidem všech věkových skupin i národnostních a sociálních odlišností. Osobní příklad odborných učitelek nám pomáhá při získávání žáků k mnoha mimoškolním akcím humanitárního, odborného i společenského charakteru, které žáci realizují ve svém volném čase. Koordinátorkou pro mimoškolní činnost je již mnoho let Mgr. Marie Adámková, která o této oblasti informuje v samostatné zprávě. Ráda bych podtrhla pouze některé, opravdu již tradiční aktivity žáků a vyučujících v průběhu letošního školního roku: Vítání občánků do života spolupráce s pracovníky městských obvodů Ostravy (ZA2B + Mgr. Tylšarová) Zajištění zdravotních hlídek při Běhu pro zdraví ve Vratimově (ZA 3A+ Mgr. Veselá) Celoroční zajištění zdravotnické ho dozoru na Vítkovickém stadionu při fotbalových zápasech juniorů ( ZA3B + Mgr. Schichelová ) Zajištění zdravotnického dozoru na Petropavlovské pouti v Ostravě - Vítkovicích (ZA3A + Mgr. Veselá) Mikulášská besídka pro hospitalizované děti na dětském oddělení ve VNO (ZA4B + Mgr.Boženská, Mgr. Vašková) Vánoční program pro seniory Domově pokojného stáří Sirotčí (ZA 3A + PhDr. Veselá) Vánoční program pro seniory DD Ludgeřovice (ZA 2A + Mgr. Bělanová, Mgr. Horáková) Vánoční program pro děti zaměstnanců školy (ZA 2B + Mgr. Tylšarová) Spolupráce se svazem vozíčkářů při mistrovství ČR ve stolním tenise (LY 3B + Mgr. Mokrá) Spolupráce s klubem stomiků (Mgr. Kyšková) 55

57 Zajištění prezentace PP na ZŠ Šilheřovice a Porubská 831 (žáci kroužku PP + Mgr. Marková, Mgr. Kohutová, Mgr. Kreuzerová) Účast na charitativních sbírkách: Rozum a cit, Emil, Tříkrálová sbírka, Liga proti rakovině květinkový den, Adra, Bílá pastelka, Děti ulice srdíčkový den ) Soutěž PP v Jihlavě ( žáci kroužku PP + Mgr. Kyšková ) Studentská show (třídní učitelé) Již tradicí je činnost Univerzity volného času při naší škole pod vedením Mgr.Marie Adámkové. Na přednáškové činnosti se podílely i v letošním roce, Mgr. Martina Mokrá, Mgr. Jana Horáková, Mgr. Eva Schichelová a Mgr. Jitka Vašková. Práce žáků a vyučujících v kroužku první pomoci se promítá nejen v dobrém umístění v různých soutěžích PP, ale také v požadavcích učitelů mnoha základních škol o praktické ukázky první pomoci pro jejich žáky. Tato spolupráce nás těší i proto, že se prostřednictvím ukázek dovednosti našich studentů snažíme získat zájem žáků ZŠ o studium na naší škole. Zpestřením pro žáky kroužku PP v letošním školním roce bylo zařazení modulu PP v rámci certifikovaného projektu firmy Kazuist s.r.o. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Celoživotní vzdělávání je naprostou samozřejmostí pro všechny odborné učitelky. K rozšiřování znalostí v oblasti ošetřovatelství a medicíny je nutí nejen rychlý rozvoj těchto disciplín, ale i zákonná povinnost obnovení akreditace k výkonu zdravotnické profese bez odborného dohledu na základě zákona č. 96/ 2004 Sb. Velký zájem projevují učitelky také o odborné semináře v oblasti psychologie a pedagogiky i využívání moderních informačních technologií. Účastní se proto nejrůznějších školení a seminářů. Koncem června 2011 úspěšně ukončily kolegyně Boženská, Kyšková a Helsnerová na NIDVP v Ostravě studium pedagogického minima. Dále předkládám pouze některé aktivity celoživotního vzdělávání odborných učitelek: XII.gerontologické dny Ostrava Mgr. Horáková, Mgr. Boženská, Mgr. Helsnerová, Mgr. Kyšková, Mgr. Teichmanová, Mgr.Vašková, PhDr. Veselá, Mgr. Mokrá, Mgr.Schichelová Školení v oblasti nových odběrových systémů firmy Sarstedt - vyučující OSE Setkání dobrovolníků s charitou - Mgr. Adámková Jazykové vzdělávání pro učitele (kurs ANJ KVIC) Mgr. Vráželová Účast vyučujících v projektu Synergie - všichni vyučující OSE Školení zadavatelů a zadavatelů pro žáky s PUP v rámci státní maturitní zkoušky - všichni vyučující OSE Školení komisaře pro statní maturitní zkoušku - Mgr. Polášková, Mgr. Schichelová 56

58 Spolupráce školy s rodiči a partnery školy. Velký důraz na spolupráci s rodiči kladou především třídní učitelé, kteří s nimi spolupracují prostřednictvím třídních schůzek nebo individuálních konzultací. Především u žáků prvních ročníků je nutné navázat s rodiči pozitivní kontakt, a proto realizujeme každoročně schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků již v červnu a tím chceme předcházet případným problémům jejich dětí při změnách systému výuky na střední škole. S rodiči prospěchově slabých žáků spolupracují třídní učitelé s výchovnou poradkyní, ředitelkou školy nebo jejími zástupkyněmi. Na společných schůzkách se snaží najít cestu k vhodnému systému přípravy na vyučování a tím i k zlepšení studijních výsledků. Často jednají vyučující s rodiči také o vysoké absenci jejich dětí. Nepřítomnost ve výuce má přímou souvislost se studijními výsledky především v předmětu ošetřovatelství, který je vyučován jako teoreticko-praktický a bez přítomnosti ve výuce nemohou žáci zvládnout celou řadu náročných ošetřovatelských činností. Dobrá spolupráce je i mezi učiteli a rodiči pracujícími v SRPŠ. Spolupráce byla přínosná v podpoře činnosti kroužku první pomoci i při účasti našich žákyň v soutěži Den psychologie v Novém Jičíně a Hrátky s psychologií v Karviné. Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s pracovníky zdravotnických zařízení, ve kterých vedeme odbornou výuku. Bez této spolupráce není možné naplnit výukové cíle oboru. S vedením Městské nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava a Vítkovické nemocnice Ostrava máme uzavřeny dlouhodobé dohody o podmínkách výuky našich žáků. S náměstkyněmi pro ošetřovatelskou péči se scházím před zahájením školního roku při projednávání školních pracovišť pro výuku OSN, společně připravujeme také pracoviště pro červnovou odbornou praxi našich žáků. Náměstkyně nebo jejich zástupci se pravidelně zúčastňují praktických maturitních zkoušek. Hodnocení prevence rizik a školních úrazů. V souladu s vyhláškou jsou všichni pracovníci školy pravidelně školeni v BOZP a PO bezpečnostním technikem. Před nástupem na výuku do nemocnic musí žáci odevzdat odborným vyučujícím kopie očkovacích a zdravotnických průkazů. Vedoucí oboru Mgr. Eva Schichelová zajistí jejich proškolení v BOZP a PO bezpečnostními techniky příslušných nemocnic. Doklad o školení je uložen na studijním oddělení i u bezpečnostních techniků jednotlivých zdravotnických zařízení. Na dodržování všech zásad BOZP dbáme i při výuce v odborných laboratořích ve škole. Všichni žáci jsou opakovaně poučeni o nutnosti okamžitě hlásit vyučujícím i drobné úrazy. Většinou se jedná 57

59 o píchnutí jehlou při nácviku injekčních technik a všechny učitelky znají platné předpisy pro jejich ošetření a provedení záznamu o úraze. Prevence sociálně patologických jevů. Se spektrem sociálně patologických jevů, jejich průběhem, důsledkem i možnostmi řešení se žáci našeho oboru seznamují postupně prostřednictvím odborných předmětů (OSE, OSN, PSK, VKZ, SOZP). Výuka této problematiky je vedena nejen klasickou formou, ale je obohacena o řadu besed, videoprojekcí, seminářů a exkurzí tak, aby výchovný dopad na žáky byl i dostatečně emotivní. I v letošním roce žáci navštívili například tato zařízení: Renarkon, Charita Ostrava, Kojenecký ústav a dětský domov, detoxikační centrum, psychiatrickou léčebnu, stacionář pro léčbu AIDS a další. Podrobnější informace o prevenci patologických jevů na naší škole zpracovává ve své zprávě výchovný poradce PhDr. Evžen Sikora. Hodnocení plánu enviromentálního a multikulturního vzdělávání. K pochopení vztahů člověka a životního prostředí přispívá i výuka všech odborných předmětů. Zdánlivě odlišné téma je však v přímé souvislosti s mnoha ošetřovatelskými činnostmi. Žáci se učí třídit odpad, pracovat s chemickými látkami a dbát na jejich ekologickou likvidaci. Při výuce OSE, OSN, VKZ a SOZP se vyučující rovněž snaží utvářet kladné postoje žáků k multikulturnímu prostředí společnosti. Získané znalosti žáci uplatňují a rozvíjejí při ošetřování klientů v nemocnicích. Při setkání žáků s nemocnými různých národností, etnik i sociálního postavení se nesetkáváme s žádnými projevy nesnášenlivosti. Věřím, že se nám i v budoucnu podaří ovlivnit postoje žáků tak, aby dokázali vždy pochopit člověka se všemi jeho odlišnostmi. Shrnutí a závěr. Školní rok 2010/2011 byl rokem bohatým na změny v chodu naší školy. Od 1. září 2010 byla výuka prvních ročníků oboru ZA realizována podle ŠVP programu a to jak v denní, tak i v dálkové formě. Rovněž jsme se podíleli na dokončení zbývajících ŠVP oboru NA, LA a LY, které vejdou v platnost od 1. září Poctivým přístupem ke studiu zadavatele státních maturitních zkoušek v projektu CISKOM jsme zvládli podzimní generálku státních maturit a následně státní maturitní zkoušku v jarním období školního roku 2010/2011 bez větších problémů. V závěru bych ráda poděkovala paní ředitelce PhDr. Ivě Pelikánové, oběma zástupkyním Mgr. Janě Poláškové a Mgr. Janě Foltýnové, bez jejichž vstřícnosti, cenných rad a pomoci bych se ve své funkci jistě neobešla. Rovněž děkuji svým kolegyním za jejich práci a osobní podporu. 58

60 Příloha 6 - Hodnotící zpráva oboru asistent zubního technika Titul, jméno, příjmení: Mgr. Liána Kubalová Odpovědnost v řízení: vedoucí oboru Asistent zubního technika Stupeň řízení: I. stupeň Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Střední zdravotnická škola je jedinou školou v Moravskoslezském kraji, která poskytuje vzdělání v oblasti stomatologické protetiky související s výukou zhotovování fixních i snímatelných stomatologických protéz. Přestože nezaměstnanost v tomto kraji je vysoká a zvýšil se i počet nově zaevidovaných absolventů na úřadu práce, je o naše bývalé žáky stále velký zájem. Nutnost neustále se přizpůsobovat vývoji a zlepšování dentálních materiálů, technikám jejich zpracování a modernizaci laboratorních přístrojů, zvyšuje nároky na vyučující a posléze i na žáky oboru Asistent zubního technika. Při přípravě žáků na jejich budoucí povolání vycházíme nejen z učebních osnov, ale snažíme se rozšiřovat jejich znalosti a dovednosti v rámci pravidelné souvislé praxe na stomatologických pracovištích a zajišťujeme různá vysoce odborná školení a exkurze. K naplnění těchto cílů v nemalé míře přispívá dlouholetá a stále se rozvíjející spolupráce s odbornými firmami, která je pro náš obor přínosem odborným, finančním a znamená zviditelnění naší školy. Samozřejmostí je úsilí o co nejvyšší odbornost a profesionální a pedagogickou způsobilost všech vyučujících, jejichž vzájemná dobrá komunikace, úzká spolupráce a společné řešení stanovených úkolů přispívá k příjemné atmosféře na pracovišti. Kultura a klima školy se mimo jiné také odvíjí od vybavení a úpravy všech prostor i od chování a vystupování všech pracovníků a žáků školy. Proto usilujeme o to, aby laboratoře a učebny, ve kterých probíhá výuka žáků, splňovaly podmínky estetického, účelného a pozitivního prostředí. Ve školním roce 2010/2011 poprvé začala výuka prvního ročníku podle školního vzdělávacího programu vytvořeného vyučujícími pro obor Asistent zubního technika. Výuka probíhala v souladu s tímto programem a bez problémů. Metodicky jsem podřízena zástupkyni ředitelky školy pro odborné předměty. Veškeré podklady pro činnost předmětové komise, rozvrh hodin, materiální zabezpečení na obor, zajišťuji ve spolupráci s odbornými vyučujícími na oboru. Taktéž spolupráce s externími vyučujícími je bezproblémová a je velkým přínosem pro žáky v oblasti zpracování a inovaci metod nejnovějších a nejmodernějších materiálů a je zdrojem novinek v našem oboru. Na rozvoji výchovy a vzdělání se výrazně projevuje i spolupráce s pracovníky laboratoří a lékaři z oboru stomatologie. Rovněž jsme se podíleli

61 na organizaci školení a konferencí firmy Bredent a Complete Dental, které škola technicky zabezpečila. Tyto akce byly určeny jak pro zubní techniky z terénu tak pro vyučující oboru. Důležitá je i mimoškolní činnost žáků a učitelů, která v letošním roce pokračovala spoluprací s odbornou i laickou veřejností. V rámci projektu Zdraví do školek a škol žáci společně s vyučujícími učí děti správné péči o chrup formou hry a pohádky. Jedna žákyně čtvrtého ročníku se zúčastnila soutěže zubních techniků v keramice v rámci mezinárodní výstavy Pragodent v Praze. V lednu 2011 se třída AZ4, v doprovodu vyučujících, zúčastnila soutěžního dopoledne na SZŠ Olomouc pod názvem Zubní klání do rozkousání. Šestičlenná družstva si poměřila své znalosti a schopnosti v části teoretické, kde odpovídala na připravené otázky z odborných předmětů a v části praktické, kde zhotovovala na předem připravených modelech protetické práce. V podobných akcích hodláme v budoucnu pokračovat. Mimo jiné se nám podařilo navázat spolupráci s firmou A.B. - Dent v Ostravě. Zástupce firmy nabídnul našim žákům a studentům účast v soutěži modelace korunkových náhrad, pro žáky a studenty střední a vyšší odborné školy. První tři získají od firmy AB dent věcné dary a možnost školení ve firmě. Veškeré materiály, potřebné k uskutečnění soutěže, hradí rovněž firma A.B. Dent. Dále nám je umožněno prostřednictvím exkurzí seznámit naše žáky a studenta s provozem firmy a nadstandardními technologiemi a pracovními postupy. V listopadu 2010 se zúčastnila vyučující našeho oboru odborného školení ve Slovinsku, které pořádala Komora zubních techniků a firma Interdent. Seznámila se zde s novými špičkovými materiály, moderní přístrojovou technikou a nejnovějšími technologickými postupy při zhotovování stomatologických náhrad. Školení bylo určeno pro vyučující oboru Asistent zubního technika z celé republiky s cílem připravit vybrané žáky na soutěž Škola roku. Každá z přihlášených škol do tohoto projektu dostala stejné zadání vyrobit tři protetické výrobky vybranými žáky, které posléze Komora zubních techniků vyhodnotí. Výrobky zhotovené žáky byly zaslány v měsíci červnu na Komoru zubních techniků a výsledky budou vyhlášeny v říjnu na mezinárodní výstavě Pragodent. V letošním školním roce proběhla poprvé státní maturitní zkouška, na kterou se důkladně připravovali nejen žáci, ale i všichni vyučující. Z oboru Asistent zubního technika získalo osvědčení pro zadavatele pět vyučujících, dodatek k osvědčení pro žáky s PUP čtyři vyučující a jedna osvědčení pro komisaře. Ve školním roce 2010/2011 studovalo na oboru Asistent zubního technika 75 žáků, z toho 11 chlapců a 64 dívek v prvním, třetím a čtvrtém ročníku. Všichni žáci čtvrtého ročníku byli připuštěni k státní maturitní zkoušce. Z 27 žáků prospělo 21 žáků. Z celkového počtu pět žáků prospělo s vyznamenáním a šest žáků neprospělo. Mezi ně patří jeden žák se sluchovou vadou, který neprospěl z anglického jazyka. 60

62 Žáci třetího ročníku se v plném počtu zúčastnili pětitýdenní souvislé odborné praxe, která probíhala od do Z 24 žáků třetího ročníku prospělo 21 žáků a neklasifikováni byli čtyři žáci. V prvním ročníku studovalo rovněž 24 žáků, neklasifikovány byly tři žákyně. V dubnu proběhlo přijímací řízení do prvního ročníku oboru Asistent zubního technika, kterého se zúčastnilo 137 žáků základních škol. Ke studiu bylo přijato 29 žáků. Kritéria přijímacího řízení a podmínky přijetí byly nastaveny tak, aby ke studiu byli přijati manuálně zruční a výtvarně nadaní žáci, kteří zvládnou i studium teoretických předmětů. Druhé kolo se na našem oboru neuskuteční. Během školního roku se zaměřuji především na bezpečnost práce v zubních laboratořích, kvalitu výuky, plnění učebních osnov i zavádění inovací do výuky a používaní ochranných pomůcek. S vyučujícími se v případě potřeby vždy dohodneme na konkrétních opatřeních a nápravě případných nedostatků. Na oboru Asistent zubního technika dostudovali ve školním roce 2010/2011 dva žáci s poruchou sluchu, kteří vyžadovali individuální přístup učitelů. K těmto žákům přistupujeme dle pokynů MŠMT ČR k zajištění péče o dítě se specifickými vývojovými poruchami učení a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito dva žáci byli zařazeni do odpovídající skupiny žáků se smyslovými vadami u generální státní maturitní zkoušky. Individuální vzdělávací plán byl konzultován s vedoucí oboru i žáky. Vyučovací předměty prochází schvalovacím řízením specializačního centra zabývajícího se problematikou těchto žáků. Vyučující odborných i všeobecných předmětů byli o problematice studijních potřeb těchto žáků informováni výchovnou poradkyní, obdrželi pokyny o dodržování základních postupů při výkladu nového učiva. Spolupráce s rodiči žáků, nejen se speciálními potřebami, je dobrá. V případě potřeby řešíme aktuální problémy telefonicky, osobní návštěvou rodičů ve škole nebo písemně. Výuku na oboru zajišťuje pět interních odborných vyučujících. V letošním roce dvě pokračovaly ve vysokoškolském studiu, přičemž jedna úspěšně studium dokončila. V roce 2012 dokončí magisterské studium poslední vyučující. Všechny vyučující splňují podmínku pomaturitního specializačního studia. Spolupráci s kolegyněmi hodnotím jako velmi dobrou. S vedením školy projednávám zásadní otázky týkající se oboru, externích vyučujících, přijímacího řízení, maturit a koncepce oboru. Praktická výuka probíhá ve třech školních zubních laboratořích. Každá laboratoř má svého správce z řad odborných vyučujících, kteří se starají o plynulý chod laboratoří, materiální zabezpečení a estetickou výzdobu. Jedna z vyučujících zajišťuje nákup stomatologických materiálů, druhá nákup a opravy laboratorních přístrojů. 61

63 Financování oboru závisí z největší části na rozpočtu školy. V tomto školním roce nám škola zakoupila nové mikromotory, laboratorní kahany, keramickou pec, pískovač, hydropneumatický přístroj, laserový zavaděč vodících čepů a elektrické modelovací nože. Z rozpočtu školy má být v srpnu zprovozněna nová digestoř. Formou sponzorských darů se nám daří občas získat stomatologické materiály a touto formou jsme také dostali přístroj na zhotovení pružných náhrad. Akce na oboru Asistent zubního technika ve školním roce 2009/2010 9/2010 Školení firmy Complete Dental pružné estetické zubní náhrady DEFLEX pro zubní techniky z terénu i vyučující oboru 9/2010 Školení BOZP pro žáky III. ročníku před nástupem na souvislou odbornou praxi 9/2010 Praktická a ústní maturitní zkouška jedné žákyně IV. ročníku 9/2010 Účast vyučujících oboru na projektu Synergie 10/2010 Účast žákyně IV. ročníku na mezinárodní soutěži v keramice v Praze 10/2010 Exkurze žáků III. a IV. ročníku na mezinárodní výstavě Pragodent 10/2009 Žáci III. ročníku se zúčastnili exkurze ve firmě Major na výrobu umělých zubů 11/2010 Účast jedné vyučující oboru na odborném školení ve Slovinsku 12/2010 Den otevřených dveří 12/2010 Účast vyučujících oboru na projektu Sociální fobie 1/2011 Soutěž žáků IV. ročníku mezi školami, které se uskutečnilo na SZŠ v Olomouci 2/2011 Den Otevřených dveří 2/2011 Školení firmy Bredent pro zubní lékaře na téma Implantologie 3/2011 Školení žáků IV. ročníku ve školní zubní laboratoři ortodoncie 3/2011 Navázání spolupráce mezi firmou A.B. - Dent a obory AZ a DZT 4/2011 Den zdraví 4/2011 První kolo přijímacího řízení 5/2011 Praktická maturitní zkouška 5/2011 Ústní maturitní zkouška 5/2011 Účast žáků III. ročníku na dentální výstavě INDENT Ostrava 5/2011 Souvislá odborná praxe žáků III. ročníku AZ 6/2011 Souvislá odborná praxe žáků III. ročníku AZ 6/2011 Školení firmy Complete Dental pro zubní techniky z terénu i vyučující oboru 6/2011 Jednání se zástupcem firmy A. B. - Dent na téma uskutečnění soutěže mezi žáky a studenty oborů AZ a DZT 6/2011 Účast vyučujících oboru AZ u absolutorií na oboru Diplomovaný zubní technik 62

64 Příloha 7 - Hodnotící zpráva oboru zdravotnické lyceum Titul, jméno, příjmení: Mgr. Jana Foltýnová Odpovědnost v řízení: zástupkyně pro všeobecně vzdělávací předměty Titul, jméno, příjmení: Mgr. Eva Schichelová Odpovědnost v řízení: garant pro odborné vzdělání Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Obor Zdravotnické lyceum má na naší škole již šestiletou tradici. Ve školním roce 2010/2011 studovalo tento obor celkem 169 žáků, z toho 20 chlapců. Výuka běží podle platných osnov a konkretizovaného učebního plánu schváleného s účinností od 1. září Výuka žáků oboru Zdravotnické lyceum si klade za cíl: 1) V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní studium na vysokých školách, lékařských fakultách a fakultách pro nelékařská povolání, popř. na vyšších odborných školách zdravotnických. Studium je proto zaměřeno na znalosti a dovednosti v přírodovědných předmětech, které jsou na úrovni gymnaziálního vzdělávání. Žáci se v rámci těchto předmětů zúčastňují různých soutěží, olympiád a dalších aktivit pořádaných školou (viz. zprávy předmětových komisí). 2) V rámci odborných předmětů seznámit žáky se zdravotně sociálními obory a získat vhled do zdravotně sociální problematiky. Výuka prvního ročníku je zaměřena nejdříve na zdravý životní styl a prevenci zdraví, a je realizována v předmětech Výchova ke zdraví a První pomoc. Odborné předměty jako je např. Klinická propedeutika, Patofyziologie, Ošetřovatelská propedeutika, Základy zdravotně sociální péče mají především poskytnout žákům náhled a motivovat je pro práci v těchto zdravotně sociálních oborech a jsou zařazeny do třetího a čtvrtého ročníku. Výuka odborných předmětů je dále doplněna řadou exkurzí např. Integrovaný záchranný systém v Ostravě- Výškovicích (LY1) Ústav sociální péče v Ostravě - Muglinově (LY3A,B) Domov pro seniory Rybářská (LY3A,B) LDN Radvanice (LY3A,B) Rehabilitační stacionář Ostrava - Poruba (LY4A,B) Centrum pracovní výchovy Ostrava - Vítkovice (LY3A,B) Radiologická klinika FNO (LY3A,B)

65 Funkční vyšetřovací laboratoř FNO (LY3A,B) Krevní centrum Ostrava - Poruba (LY4A,B) Rehabilitační oddělení VNO (LY4A,B) Žáci oboru Zdravotnického lycea se dále každoročně účastní Gerontologických dnů v Ostravě - studentské sekce, aktivně se zapojují do sbírkové činnosti a vybraní žáci, kteří navštěvují kroužek PP, prezentují své znalosti a dovednosti na ZŠ Porubská 831. V letošním roce se tito studenti zúčastnili i celonárodní soutěže PP v Jihlavě. Žáci poprvé skládali maturitní zkoušku formou státní maturitní zkoušky ve společné části v předmětech Český jazyk a literatura a Anglický jazyk dosáhli žáci výborných výsledků. Průměrná úspěšnost v českém jazyce a literatuře byla 82%, v anglickém jazyce 78% a v německém jazyce 69%. Slabších výsledků dosáhli žáci v matematice, kde průměrná úspěšnost byla 46%. Výsledky žáků v matematice prokázaly jednoznačný fakt, dlouhodobě podceňovaný ze strany kompetentních orgánů, a to, že s nedostatečnými matematickými dovednostmi a znalostmi žáci přicházejí již ze základní školy. Letošní absolventi si podávali přihlášky na vysoké školy převážně zdravotnického, popř. sociálního a přírodovědného zaměření. 64

66 Příloha 8 - Hodnotící zpráva oboru nutriční asistent Titul, jméno, příjmení: Mgr. Dagmar Kovářů Odpovědnost v řízení: vedoucí oboru NA Stupeň řízení: I. stupeň Hodnotící období: školní rok 2010/2011 V letošním školním roce probíhala výuka ve všech čtyřech ročnících denní formy studia, vždy po jedné třídě v ročníku. 28 žáků čtvrtého ročníku letos poprvé skládalo kromě profilové maturitní zkoušky také státní maturitní zkoušku. Pokud skončila pro některé z nich neúspěchem, jednalo se převážně o matematiku. Opravné zkoušce se tedy podrobí v podzimním termínu. Změna koncepce maturitních zkoušek byla určitou zátěží pro všechny vyučující, kromě státních maturitních zkoušek byla evaluována také praktická maturitní zkouška. S ohledem na skutečnost, že odborné učitelky působí nejen na oboru Nutriční asistent, ale souběžně také na oboru Diplomovaný nutriční terapeut, kde je postupně navyšován počet studentů, došlo k rozšíření počtu odborných učitelek, především v rámci externí spolupráce. Kromě čtyř plně aprobovaných učitelek se na odborném vzdělávání letos podílelo také osm externích vyučujících z řad ostravských i mimoostravských registrovaných nutričních terapeutek. Všichni společně po celý školní rok usilovali o plnohodnotnou kvalitní výuku. Také v letošním školním roce bylo velmi náročným úkolem operativní zajištění externích pracovišť pro odbornou praxi. Podařilo se zajistit odborná pracoviště pro všechny žáky oboru. Odborná praxe proběhla v souladu s požadavky vzdělávacího programu, všem organizacím patří poděkování za vstřícnost a ochotu věnovat našim žákům čas a předat jim znalosti a zkušenosti, které v simultánním prostředí školy nemohou získat. V rámci finančních úspor byl v letošním školním roce realizován projekt centrálního skladování potravin. Tato změna přinesla nejen finanční úspory, ale přispěla ke zdokonalování výuky předmětů Příprava pokrmů a Výživa a léčebná výživa. Pro výuku praktických předmětů ve školním prostředí byla vybudována třetí odborná učebna. Tato skutečnost významně zjednodušila rozvrh hodin, neboť při dělení tříd to tří skupin, tak probíhá výuka paralelně. Kromě plného vybavení třetí odborné učebny, došlo k nákupu celé řady potřebných učebních pomůcek a odborné literatury. Z podnětu týmu odborných učitelek byl v průběhu celého školního roku neustále evaluován výchovně vzdělávací proces. Odborné vyučující vypracovaly celou řadu manuálů, standardů

67 a učebních textů pro interní potřebu výuky na oboru. Do obsahu odborného vzdělávání jsou neustále zapracovávány nové poznatky v oblasti léčebné výživy. Byly realizovány dva Dny otevřených dveří za aktivní účasti odborných učitelek. Pro příští školní rok je připravena k zahájení výuky prvního ročníku jedna třída žáků. Také v letošním školním roce byla pravidelně projednávána a následně týmově řešena úskalí odborné výuky. K tomuto účelu posloužila pravidelná setkání oborové komise za účasti interních i externích vyučujících. V rámci celostátní oborové komise proběhla dvě jednání ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Kromě vedoucích oborů NA jednotlivých škol v ČR se jednání vždy účastnili také zástupci profesní organizace, kteří zprostředkovali aktuální informace z praxe. Tato setkání byla zaměřená především na transformaci vzdělávání nelékařských profesí a předání zkušeností se zajišťováním odborné praxe a tvorbou školního vzdělávacího programu. Od září 2011 bude již 1. ročník oboru vzděláván podle tohoto dokumentu. Také v letošním školním roce se žáci aktivně podíleli na přípravě Dne zdraví, kde pod vedením odborných učitelek připravili edukační pohádku a soutěže s výživovou tématikou. Akce byla návštěvníky pozitivně přijímána. Edukační pohádka byla prezentována rovněž v rámci projektu Zdraví do školek a škol. Žáci oboru Nutriční asistent se v průběhu školního roku aktivně zapojovali do charitativních a vzdělávacích akcí pořádaných školou pro žáky všech oborů. V oblasti prevence rizik a školních úrazů nedošlo v letošním školním roce k žádné vážnější události. Rovněž kázeňské přestupky žáků oboru byly ojedinělé. Odborné vyučující se v průběhu školního roku zúčastnily několika odborných konferencí, a to nejen pasivně, ale také coby přednášející. Jedna odborná učitelka úspěšně dokončila magisterské studium. Dvě odborné učitelky absolvovaly odbornou stáž v NCO NZO v Brně, jedna kolegyně seminář SYNERGIE, pořádaný NIDV. Celý tým odborných učitelek usiluje o zvyšování kvalifikace a rozšiřování odborných znalostí, jinými slovy udržuje krok s expanzí rozvoje v oblasti výživy a dietetiky. Každá jednotlivě, dle časových možností, působí v roli výživového odborníka a konzultanta. Díky nadstandardnímu pracovnímu nasazení odborných učitelek, jejich kladnému vztahu k profesi a profesionálnímu přístupu se podařilo v letošním školním roce úspěšně realizovat výchovněvzdělávací proces na oboru Nutriční asistent se všemi náležitostmi tak, jak jej přináší cyklus školního roku. Všem kolegyním tímto děkuji za bezproblémovou týmovou spolupráci a vykonanou práci pro obor. 66

68 Příloha 9 - Hodnotící zpráva předmětové komise humanitních předmětů Titul, jméno, příjmení: PhDr. Helena Kryzová předseda předmětové komise. Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Členové komise: PhDr. Helena Kryzová, PhDr. Helena Káňová, Mgr. Jana Kubánková, Mgr. Pavlína Gavlíková, Mgr. Hana Cinařová, PhDr. Petra Havlásková, Mgr. Radana Staňková. I. Práce vyučujících se studenty a)exkurze a divadelní představení Návštěva Moravskoslezské vědecké knihovny - organizováno v rámci výuky ČJL u prvních a druhých ročníků pro třídu ZA1B a AZ1 zorganizovala PhDr. Havlásková, pro třídu NA a LY zorganizovala Mgr. Gavlíková, pro třídu ZA1A Mgr. Kubánková Během exkurze doprovázené odborným výkladem pracovnice Moravskoslezské vědecké knihovny se žáci seznámili se systémem knihovny a s jejími službami, systémem výpůjček, krásnou i odbornou literaturou, novinami, časopisy a jinými periodiky, se systémem vyhledávaní informací na internetu a budou tak připraveni na vypracování samostatných odborných prací a projektů do výuky (včetně seminárních prací). Uvedená exkurze, kdy se žáci seznamují se způsoby získávání a zpracování informací, posiluje u žáků vytváření kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Poznatky získané během exkurze v Moravskoslezské vědecké knihovně pak žáci prakticky využijí v profilové části státní maturitní zkoušky. Exkurze do Památníku Petra Bezruče v Opavě realizováno pro třetí ročníky (LY3A, LY3B, ZA3A, ZA3B, NA3) v prosinci 2010 za účasti vyučujících českého jazyka a literatury (PhDr. Kryzová, PhDr. Káňová, Mgr. Staňková, Mgr. Cinařová, PhDr. Havlásková). Exkurze se přímo vztahuje k učivu 3. ročníku a k výuce o literárních osobnostech našeho kraje. Cíleně v souvislosti s touto exkurzí jsme v letošním školním roce sami připravili pracovní list k ústní části státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, jež se vztahuje přímo k osobnosti a především dílu Petra Bezruče. Žáci tak mohli při ústní části maturitní zkoušky zužitkovat znalosti získané nejen z četby, ale i exkurze. Exkurze do Památníku J. A. Komenského ve Fulneku realizovala PhDr. Havlásková se třídou ZA1B, AZ1 dne , Mgr. Kubánková pro třídu ZA1A I tato exkurze se vztahuje k učivu 1. ročníku a návštěva Památníku přiblíží našim žákům tuto velkou osobnost naší i světové literatury a pedagogiky. Pravidelné návštěvy divadelních představení mimo výuku PhDr. Kryzová zorganizovala a zajistila pro žáky naší školy studentské předplatné v Divadle Petra Bezruče, kde pro žáky střední zdravotnické

69 školy vymezili celou jednu skupinu v rámci předplatného, což znamená, že divadlo pravidelně navštěvovalo 120 žáků naší školy. Návštěvnost některých tříd (ZA2B, LY2, ZA1A, ZA3A, ZA3B, LA2) byla téměř stoprocentní. Společně s PhDr. Kryzovou zajistila návštěvnost jednotlivých představení v Divadle Petra Bezruče (pět divadelních představení za školní rok) Mgr. Kubánková. Tím, že vedeme žáky k tomu, aby pravidelně navštěvovali divadelní představení, upevňujeme u nich vztah k divadlu jako specifickému literárnímu a uměleckému druhu, k literatuře obecně, ke kultuře, ke kultuře tohoto regionu a posilujeme u nich estetické vnímání. Dojmy a informace získané na základě zhlédnutých představení mohou žáci uplatnit u maturitní zkoušky a celkově se obohacuje jejich kulturní a společenský rozhled. Cíleně tak přispíváme k estetickému vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové, literární a kultivuje jazykový projev žáků. Návštěva literárního pořadu,,e. A. Poe (v Městské knihovně ve Vítkovicích) - zajistila pro třídu LA2 dne Mgr. Kubánková. E. A. Poe je jednou z velkých osobností světové literatury 1. poloviny 19. století a je takto prezentován v učebních osnovách českého jazyka a literatury. Poznatky získané během besedy o uvedeném autorovi žáci mohou použít u ústní části státní maturitní zkoušky z ČJL, kdy je v nabízeném školním seznamu tento velký literát uváděn. b) olympiáda v českém jazyce 37.ročník Školní kolo OČJ proběhlo dne za účasti 16 žáků všech ročníků všech oborů naší školy. Organizaci, realizaci a opravy školního kola odpovědně zajistila PhDr. Káňová. Během školního kola pracovali žáci samostatně za dozoru vyučujících, a to 60 minut na úkolech v mluvnické části a 60 minut na slohovém úkolu. Opravu mluvnické části provedla PhDr. Káňová dle pokynů v,,řešení, slohové úkoly opravily a hodnotily Mgr. Cinařová a Mgr. Staňková nezávisle na sobě. Výsledky byly zpracovány do 20. ledna 2010 a výsledková listina byla odeslána v požadovaném termínu organizátorovi okresního kola OČJ - Domu dětí a mládeže, Ostrčilova 19, Ostrava. Okresního kola OČJ ( ) se zúčastnily vítězky školního kola Kateřina Švecová (ZA3A) a Veronika Kováčová (LY3A jako náhradnice za nemocnou Martinu Brabcovou ze třídy ZA3A). Do dalšího kola naše žákyně nepostoupily. Při olympiádě v českém jazyce žáci mohou uplatnit své znalosti a dovednosti gramatické a stylistické, navíc mají zpětnou vazbu a srovnání svých dovedností s ostatními žáky, event. s žáky jiných škol. c) recitační soutěže Třídní kola proběhla pod vedením jednotlivých vyučujících ČJL. Školní kolo se pak uskutečnilo dne pod organizačním vedením Mgr. Kubánkové za účasti 20 žáků naší školy. Porotu tvořily Mgr. Kubánková, Mgr.Cinařová a Mgr. Gavlíková. 1.místo obsadila žákyně Monika Foltýnová ze třídy ZA3B, 2.místo získala Viola Godelová (ZA1B), 3.místo obsadila Lenka Plačková (LY3B). Vítězky byly vyzvány k reprezentaci školy v dalších mimoškolních recitačních soutěžích a byly jim zakoupeny hodnotné ceny z prostředků SRPŠ. Organizačně zabezpečila i následující recitační soutěže 68

70 Mgr. Kubánková. Šlo o Recitační přehlídku středních zdravotnických škol našeho regionu v Opavě ( ), kde naše škola získala 2. místo (obsadila je žákyně Vendula Čiefová ze třídy LY2 jako náhradnice za nemocnou M. Foltýnovou, dále se zúčastnila L. Plačková a V. Godelová). Další recitační soutěží, které se naše škola zúčastnila, byl Šavrdův pohár ( ), což je soutěž ostravských středních škol. V této soutěži Vendula Čiefová získala čestné uznání poroty. Recitační soutěže považujeme za přínosné, neboť se žáci učí správně interpretovat text, během reprodukce textu je posilována emoční a estetická funkce textu a žáci se učí komunikační strategii. Recitace textu a jeho interpretace posiluje schopnost porozumění textu, vede žáky ke čtenářské gramotnosti a výrazně souvisí s estetickou funkcí literární výchovy. d) projekt MF Dnes,,Studenti čtou a píší noviny PhDr. Kryzová přihlásila naši školu do projektu Mladé fronty Dnes,,Studenti čtou a píší noviny. Součástí projektu byla tvorba novinových příspěvků na požadovaná témata našimi žáky. Redakce novin pak pravidelně poskytovala našim žákům denní tisk (Mladá fronta Dnes). Žáci se učili v rámci mediální výchovy pracovat s novinami (s informacemi, prováděli analýzu jednotlivých útvarů publicistického stylu atd.). PhDr. Kryzová zasílala redakci pravidelně výkaz činnosti žáků s novinami v jednotlivých třídách. Příspěvky do redakce MF Dnes zajišťovala PhDr. Kryzová na základě práce s žáky v hodinách ČJL i na základě jejich samostatné mimoškolní činnosti. S novinami v hodinách ČJL však podle potřeby pracovali i ostatní vyučující ČJL. Přínosem projektu bylo, že se žáci učili pracovat s jednotlivými stylistickými útvary publicistického stylu a posilovali tak znalosti získané ve výuce stylistiky, učili se vyjadřovat, posilovali své komunikační dovednosti a schopnosti a byli vedeni k tvořivé práci. Navíc se učili pracovat s informacemi v textu, správně je interpretovat a upevňovali tak svou čtenářskou gramotnost, což pak následně mohli využít v písemné části státní maturitní zkoušky, kde se skutečně útvary publicistického stylu objevily. e) pěvecké soutěže Mgr. Kubánková a Mgr. Bělohlavá organizačně zajistily dne na naší škole pěveckou soutěž. Na základě výsledků školního kola postoupili do městského kola Porubský skřivánek tito žáci: V. Čiefová (LY2), D. Trajkov (LY3A), Marie Kovaříková (AZ1). Dne se konalo městské kolo pěvecké soutěže Porubský skřivánek, ve kterém se však v silné konkurenci ostravských středních škol naši žáci neumístili. Na organizaci Porubského skřivánka se podílela Mgr. Kubánková, která zajistila žákům také doprovod. Při hodnocení pěveckých soutěží klademe důraz na podporování talentovaných žáků. Spojení slova a hudby pak signalizuje provázanost jazykové, literární a estetické výchovy a kultivuje osobnost žáků. 69

71 II. Vzdělávání, sebevzdělávání, školení, semináře PhDr.Kryzová se zúčastnila v Praze jednání Ústřední celorepublikové komise ČJL středních zdravotnických škol České republiky. Absolvovala v tomto termínu také proškolení CERMATU (Mgr. Brož, koordinátor ČJL) ke státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Získané poznatky předala vedení školy a proškoleni byli i ostatní členové PK (viz. zápis z PK ČJL ze dne ). V březnu ( ) PhDr. Kryzová absolvovala v Praze znovu jednání Ústřední celorepublikové komise ČJL středních zdravotnických škol České republiky na téma Nová maturita. Proškolení k Nové maturitě bylo přínosné. Získané poznatky pak PhDr. Kryzová rozpracovala a předala ostatním vyučujícím ČJL na předmětové komisi (viz. zápis z PK ČJL). Všichni vyučující ČJL byli vedením školy přihlášení do projektu proškolování učitelů ke státní maturitní zkoušce CISKOM. V rámci dalšího sebevzdělání a v souvislosti s novými požadavky ke státní maturitní zkoušce byli všichni vyučující ČJL během školního roku 2009/2010 a 2010/2011 vyškoleni na hodnotitele písemných prací a ústní zkoušky. Proškolení zahrnovalo on-line studium ukončené testováním a dále 3 prezenční semináře s vypracováním samostatné práce a zadaného úkolu. Časová náročnost (35 hodin studia) byla poměrně zatěžující vzhledem k časové omezenosti a daným termínům. Certifikaci potřebnou k výkonu hodnotitele písemné a ústní části státní maturitní zkoušky získali tito vyučující ČJL PhDr. Kryzová, PhDr. Káňová, Mgr. Kubánková, Mgr. Cinařová, PhDr. Havlásková, Mgr. Staňková a Mgr. Gavlíková. Během 1. pololetí školního roku 2010/2011 byli pak proškoleni jako hodnotitelé písemné i ústní zkoušky pro žáky s PUP všichni jmenovaní vyučující a získali tak potřebný Dodatek k Osvědčení. PhDr. Kryzová, Mgr. Cinařová, Mgr. Kubánková a Mgr. Gavlíková pak absolvovaly další proškolení pro hodnotitele pro žáky sluchově postižené a rozšířily si tak své hodnotitelské spektrum. Během celého školního roku všichni členové PK pracovali na ŠVP pro obor NA, LA a LY. Za práci na ŠVP zodpovídali koordinátoři a hlavní tvůrci za ČJL PhDr. Káňová, za LAJ a OLT PhDr. Kryzová. PhDr. Kryzová, Mgr. Kubánková, PhDr. Havlásková a Mgr. Cinařová se zúčastnily besedy s psychologem PhDr. Svobodou ( ) k psychologickým aspektům ve výuce. PhDr. Kryzová a Mgr. Cinařová se zúčastnily v rámci projektu Synergie semináře s praktickými ukázkami Využití počítačové techniky ve výuce (září 2010). PhDr. Kryzová a Mgr. Gavlíková absolvovaly v rámci projektu Synergie seminář Syndrom vyhoření ( ). PhDr. Kryzová se zúčastnila semináře Nové trendy v oblasti výuky ČJL (přednášel Mgr. J. Vala, PhD.) dne

72 PhDr. Káňová absolvovala metodický seminář pro vyučující českého jazyka a literatury na středních školách Jak na výuku komunikace v hodinách českého jazyka ( ). Všechny absolvované semináře a přednášky výrazně posílily naše odborné a profesní znalosti a získané poznatky jsme tak mohli uplatnit ve výuce českého jazyka a literatury a nově i u státní maturitní zkoušky. III. Metodická činnost, testy, kontrolní slohové práce a) V průběhu měsíce září a října vedla Mgr. Kubánková na naší škole pedagogickou praxi studentky M. Proškové ze Slezské univerzity v Opavě. Markéta Prošková je bývalá žákyně naší školy, jež se rozhodla studovat dále češtinu v učitelském oboru na Slezské univerzitě. Na vlastní žádost byla přidělena k Mgr. Kubánkové, aby pod jejím vedením plnila všechny úkoly vyplývající ze studijních povinností praxe studenta 5. ročníku. Pedagogická praxe studentky probíhala od a její součástí byly 2 náslechy u Mgr. Kubánkové (ZA1A, LA2), 15 samostatně vedených hodin, přičemž Mgr. Kubánková s uvedenou studentkou pracovala, vedla následné rozbory, vypracovala hodnocení studentky na základě požadavků univerzity. b) V září a říjnu 2010 jsme realizovali u prvních ročníků srovnávací test z českého jazyka a literatury. Metodiku práce s testem, způsob hodnocení zpracovala PhDr. Kryzová, realizovali všichni vyučující českého jazyka a literatury v prvních ročnících. Test z ČJL zjišťoval znalosti žáků z mluvnice, literatury a stylistiky, přičemž hodnoceny byly nejenom znalosti, ale i porozumění textu a schopnost aplikace poznatků při práci s textem. Z výsledné analýzy výsledků žáků pak vyplynulo, že žáci přicházejí ze základních škol vybaveni poměrně nedostatečně, v uvedeném testu dosahovali spíše průměrných až podprůměrných výsledků a ze srovnání jednotlivých tříd pak vyplynulo, že rozdíl vykazuje mezi ostatními obory LY, kde žáci dosahovali lepších výsledků. c) V měsíci listopadu a prosinci byly napsány 1. kontrolní slohové práce, v druhém pololetí pak v dubnu a květnu 2. kontrolní slohové práce. Za významné považujeme, že jsme změnili metodiku psaní slohových prací (včetně formy) tak, aby odpovídala metodice psaní písemných prací u státní maturitní zkoušky. PhDr. Kryzová připravila nově rastry pro psaní slohových prací tak, aby co nejvíce odpovídaly formě zadání písemných maturitních prací. Metodicky tak vedeme žáky k tomu, aby dodržovali požadovaný rozsah (200 slov u základní úrovně), požadovaný časový limit (60 minut u základní úrovně) a členění textu při dodržení slohového útvaru a obsahu zadání. d) Hodnocení KVALITY 2010 Předložili jsme vedení školy analýzu KVALITY 2010 v jazyce českém. Z uvedené analýzy vyplývá, že žáci naší školy dosáhli v testech z jazyka českého 78% úspěšnost. Vzhledem k ostatním testovaným 71

73 školám (i gymnáziím) dosáhli 56% úspěšnost, ve srovnání se školami podobného nebo stejného typu 89% úspěšnost. Žáci byli testováni v pěti jazykových oblastech, nejlépe dopadli ve znalostech z morfologie (správné tvary slov) - 84% průměrná úspěšnost, nejhůře v oblasti slovní zásoby - 75% průměrná úspěšnost. Rozdíly v úspěšnosti v jednotlivých jazykových oblastech nejsou velké. Ve všech testovaných oblastech je konstatováno, že žákům jazykové jevy nečiní potíže, ale je důležité tyto dovednosti procvičovat, což se ve výuce systematicky děje. Nejlépe v testech dopadla třída LY1. Nejhůře dopadly třídy ZA1B a pak NA1. Jejich úspěšnost je průměrně o 10% nižší než u lycea. Nicméně s výslednou 78% úspěšností u prvních ročníků můžeme být spokojeni. V projektu Kvalita 2010 byli testováni také žáci čtvrtých ročníků. I u nich byly vykazované výsledky velmi uspokojivé, úspěšnost jednotlivých tříd se pohybovala od 65 do 80%, přičemž nejlepší výsledky měl opět obor LY. (Podrobné analýzy odevzdali jednotliví vyučující vedení školy). e) Realizujeme pro žáky 3. a 4. ročníků literární semináře, kdy žáky vedeme k práci s textem, ke správné interpretaci textů, k využívání emocionální a emotivní stránky mluveného a psaného projevu, obecně k jazykové kultuře a čtenářské gramotnosti. Získané jazykové a literární znalosti a komunikační dovednosti žáci mohou uplatnit u ústní maturitní zkoušky z ČJL. Literární semináře jsou založeny především na vlastní četbě žáků a na rozboru textů. Zájem o literární semináře jako nepovinný předmět je poměrně vysoký vzhledem ke koncepci státní maturitní zkoušky z ČJL. f) Vyučující ČJL pracují při výuce s testy SCIO, které byly pro školu zakoupeny za účelem připravit naše žáky na práci s testovými položkami pro stávající státní maturitu. Uvedené testy nedodržují rozložení učiva do jednotlivých ročníků, a proto se dají využít jako testy opakovací, ale jinak práce s nimi v jednotlivých ročnících potřebuje jisté přehodnocení skladby učební látky. Z metodického hlediska je pro nás v rámci přípravy na písemnou maturitní zkoušku velmi důležitá práce s testy CERMATU, které byly v uplynulých letech realizovány v projektu Maturita nanečisto. PhDr. Kryzová rozpracovala metodiku, jak naučit žáky pracovat s didaktickými testy. Nácvik práce s didaktickými testy z ČJL se jeví jako velmi efektivní při přípravě žáků na písemnou formu státní maturity, což nám potvrdila úspěšnost našich žáků u didaktického testu státní maturitní zkoušky z ČJL. g) V souvislosti se státní maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury jsme nuceni konstatovat, že na trhu stále chybí učebnice a textové cvičebnice, event. testové soubory, které by postihovaly formu a strukturu reformované státní maturitní zkoušky. h) Vzhledem k tomu, že se požadavky a organizační pokyny ke státní maturitní zkoušce během školního roku 2010/2011 opakovaně měnily (např. počet hodnotitelů u písemné části), bylo nutné s tímto seznámit ostatní vyučující, i s požadavky, které jsou na nás nově kladeny. Přípravu na státní maturitní zkoušku jsme nepodcenili. PhDr. Kryzová vytvořila školní seznam děl a autorů podle požadavků CERMATU (září 2010) a předložila ke schválení ředitelce školy. Vzhledem k dvojúrovnosti státní maturitní zkoušky bylo nutné během září 2010 vytvořit školní seznam děl a autorů i pro vyšší 72

74 úroveň. Oba školní seznamy děl a autorů byly ještě během září 2010 zveřejněny na webových stránkách naší školy tak, aby je měl každý žák k dispozici. Zároveň jsme v říjnu zahájili práce na pracovních listech, které škola musí mít vytvořeny ke školním seznamům děl a autorů (viz. zápis z PK ). PhDr. Kryzová vypracovala harmonogram úkolů a prací, které se státní maturitou z ČJL souvisely a byly pro všechny vyučující ČJL závazné (viz. zápisy z PK ČJL). Nejzávažnější byl požadavek doplnit Banku pracovních listů Cermatu, neboť obsahovala jen zlomek pracovních listů k našemu Školnímu seznamu. Pod vedením předsedkyně PK jsme vypracovali 88 pracovních listů nově, přičemž jsme vytvářeli pracovní listy zcela nově, případně byly potřebné úpravy pracovních listů. Práce na pracovních listech byla časově velmi náročná, neboť obnášela získání zdroje, výběr uměleckého i neuměleckého textu (u vyšší úrovně navíc bylo třeba dohledávat neumělecký text související s textem uměleckým), přepis, grafické úpravy, případně úpravy již existujících pracovních listů (nejen grafické, ale i po stránce výběru obou textů). Vzhledem k tomu, že žáci naší školy maturovali v obou úrovních, bylo třeba připravit pracovní listy pro obě úrovně, což znamenalo zabezpečit 83 pracovních listů pro základní úroveň a 116 pracovních listů ve vyšší úrovni. Celkem jsme připravovali pro naši školu tedy 199 pracovních listů, z čehož jsme nově sami vytvářeli 88, tedy téměř 50%. Pomoc Cermatu při tvorbě pracovních listů tedy považujeme za omezenou a nedostačující. PhDr. Kryzová zkompletovala školní banku pracovních listů (199) a předala vedení školy. Následně připravila pro žáky jednotný rastr pro jejich seznam četby k maturitní zkoušce. Rastry pro obě úrovně byly zveřejněny na webových stránkách školy. Vyučující ČJL zodpovídali za kontrolu (dodržení pravidel výběru) žákovských seznamů četby k ústní maturitní zkoušce. ch) Během května 2011 ( ) proběhly na naší škole poprvé ústní maturitní zkoušky v rámci nově koncipované státní maturity. Dohodli jsme se na přisedání u ústní maturitní zkoušky z CJL, PhDr. Kryzová vytvořila harmonogram. Zkoušející zodpovědně a v plném rozsahu připravili žáky 4. ročníků k ústní maturitní zkoušce v nové podobě. Příprava 4.ročníků k maturitní zkoušce klade zvýšené nároky na práci učitele. Průběh a kvalitu ústních maturitních zkoušek z jazyka českého jsme zhodnotili na červnové schůzce PK. Předmět ČJL bývá obecně žáky vnímán jako předmět velmi náročný. Tomu odpovídalo i hodnocení, většina žáků však prospěla uspokojivě. Prospěch z ČJL u ústní maturitní zkoušky ve většině případů komunikoval s prospěchem žáka. Nicméně jsme připomínkovali Cermat, neboť jsme se shodli v hodnocení nového pojetí ústní maturitní zkoušky, kdy se všichni domníváme, že nové pojetí ústní zkoušky nevede žáky k tomu, aby získali literárně-společenský přehled. i) V týdnu od pak proběhla na naší škole písemná část státní maturitní zkoušky z ČJL (didaktický test a písemná práce). PhDr. Kryzová, Mgr. Cinařová, Mgr. Kubánková, Mgr. Gavlíková, PhDr. Káňová se jako hodnotitelé podílely na opravách písemné práce (písemná část státní maturitní zkoušky). 73

75 j) V souvislosti s výsledným hodnocením státní maturitní zkoušky z ČJL žáků naší školy můžeme být velmi spokojeni. Přípravu našich žáků jsme nepodcenili a ti pak byli u maturitní zkoušky skutečně úspěšní. U státní maturitní zkoušky prospělo z ČJL 130 žáků, jen 5 žáků naší školy neprospělo, což činí neúspěšnost 3,70%. Realizovali jsme interní zhodnocení proběhlé státní maturitní zkoušky z ČJL, připomínky PhDr. Kryzová sdělila Cermatu. k) Při výuce využíváme multimediální učebny pro výuku humanitních předmětů (učebna V 302), jejímž správcem se stala Mgr. Cinařová. Ocenili jsme v letošním roce vybavení multimediálních učeben také na budově 1. Máje. Technické vybavení multimediálních učeben se osvědčilo při prezentaci literárních textů, uměleckých směrů a při srovnávání textu s jeho divadelním nebo filmovým zpracováním. Navíc využíváme výukové programy (např. TS Český jazyk 1-5) k procvičení gramatiky a stylistiky, lze využít i testové úlohy. l) Nadále sbíráme příspěvky do školního časopisu Oko, za výběr a správnost textů po jazykové stránce odpovídají PhDr. Havlásková a Mgr. Gavlíková. IV. Další a) Všichni vyučující ČJL zajišťují průběžně příspěvky do školního časopisu Oko. b) Mgr. Gavlíková připravila a zajistila program ke slavnostnímu vyřazování maturantů a absolventů VOŠ na vítkovické radnici (červen 2010). c) Mgr. Staňková se významně podílela na organizaci Studentshow ( ), na stavění Májky ve Vítkovicích ( ) a přípravě Petropavlovské pouti ve Vítkovicích ( ). d) Vyučující Mgr. Cinařová a PhDr. Kryzová se podílely na organizaci Dne otevřených dveří. V. Závěr Hodnotící zpráva za školní rok 2010/2011 je značně obsáhlá a vypovídá o mnohostrannosti naší práce, zvláště s nastupujícími změnami ve školství a v souvislosti s realizací státní maturitní zkoušky. Hodnotící zprávu zpracovala předsedkyně PK PhDr. Kryzová. Předmětová komise humanitních předmětů se sešla 7 x během školního roku 2010/2011 a byly splněny cíle vytyčené na počátku školního roku. Rozvíjeli jsme u žáků funkční a čtenářskou gramotnost, věnovali jsme zvýšenou pozornost etické výchově a formování postojů za využití četby, uplatňovali jsme multikulturní výchovu, výchovu k toleranci v souvislosti s výukou v předmětu občanská nauka, estetickou výchovu, provázali jsme výuku ČJL se společensko-historickými souvislostmi v návaznosti na vyučovací předmět dějepis. Důraz jsme kladli na mezipředmětové vztahy i v latinském jazyce, kde jsme posilovali propojení s odbornými předměty a somatologií. Snažili jsme se o zvýšení přitažlivosti učení, posilovali jsme u žáků rozvoj logického myšlení a komunikačních dovedností. Prioritou v tomto 74

76 školním roce byla příprava žáků na státní maturitní zkoušku, přehodnotili jsme metodiku psaní slohových prací v souvislosti s požadavky státní maturitní zkoušky, pracovali jsme s didaktickými testy a v neposlední řadě jsme žáky vedli ke čtenářské gramotnosti. S výsledky státní maturitní zkoušky z ČJL na naší škole můžeme být spokojeni. 75

77 Příloha 10 - Hodnotící zpráva předmětové komise přírodovědných předmětů a TEV Titul, jméno, příjmení: Mgr. Eva Pazourková předseda předmětové komise. Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Členové komise: Mgr. Miriam Dvořáčková (sekce tělesné výchovy) Mgr. Eva Pazourková (sekce matematiky) Mgr. Miroslava Šebestová (sekce přírodovědných předmětů) Mgr. Miroslava Hellerová (sekce IKT) Matematika V tomto školním roce poprvé proběhla státní maturitní zkouška a z matematiky konalo tuto zkoušku 63 studentů, s přibližně 50% úspěšností. Mnozí se přihlásili ke zkoušce z matematiky jako menší zlo volby: matematika nebo cizí jazyk, i když ani v matematice jejich studijní výsledky a příprava ke zkoušce nebyly nikterak přesvědčivé. Neúspěch se tak dostavil díky nedostatečné početní sběhlosti, nepřesnosti ve výpočtech, v přepisu výsledků, nesoustředěním při četbě zadání, nedostatku času na vypracování atd. Neúspěch je také následkem letité praxe, a to na zdravotnické škole je matematika jen okrajovou, nepodstatnou záležitostí. Tento omyl je zabydlen nejen v hlavách žáků a jejich rodičů, ale bohužel také v hlavách některých učitelů. Přechod ze základní školy je pro studenty velmi těžký. Výsledky prvního pololetí jsou i pro výborné studenty obvykle velmi špatné. I v druhém pololetí se nezlepšily ani výkony ani příprava. Během studia se neustále naráží na nedostatečné zvládnutí učiva ZŠ (nedostatky ve znalostech základních pojmů, znaménková konvence, počítání se zlomky, řešení rovnic apod.), tyto neznalosti pak brání nejen řádnému pochopení a zvládnutí učiva matematiky, ale přenášejí se dále i do jiných předmětů, které s matematikou těsně souvisí jako je chemie, fyzika apod. Cílem edukace je získat stanovené znalosti matematických pojmů a metod, schopnosti a zručnost je uvědoměle a samostatně používat, ale také používat matematické modely při řešení problémů mimo matematiku, osvojit si matematický přístup k problémům a situacím (kritičnost, racionální myšlení, exaktní práce atd). Matematická sekce učitelů vidí možnost odstranění neúspěchu jak při studiu tak při závěrečných maturitních zkouškách jako dlouhodobý proces. Dlouhodobý proto, že je velice obtížné překonat zaběhané myšlení týkající se vztahu zdravotnická škola a matematika.

78 Přispět by měla následující opatření: Přijímací zkoušky z matematiky ideální by bylo, kdyby se v celém Moravskoslezském kraji konaly na střední školy přijímací zkoušky také z matematiky, tak, jak již probíhají například ve Zlínském kraji. To je však úkol pro manažery škol. Určitě navýšit počty hodin matematiky, například zavedením seminářů již ve třetím ročníku. Týká se především třetího ročníku v následujícím školním roce, ve čtvrtém ročníku pak zavést dvouhodinový seminář. Výuka matematiky by měla probíhat v hodinách největšího soustředění, to znamená dopoledne. Sedmá nebo osmá, případně ještě následující vyučovací hodina je pro výuku matematiky naprosto nevhodná. Rovněž je výhodnější vkládat mezi následující hodiny výuky matematiky dny, kdy se matematice nevyučuje. Při nepřítomnosti vyučujícího je nanejvýš důležité, aby suplovanou výuku vedl aprobovaný učitel a neztrácely se takto vyučovací jednotky. V případě nemoci je to i dlouhodobé přerušení výuky matematiky vůbec a žáci si pak zase špatně zvykají na soustavnou přípravu. Maturitní zkoušky nastavily hranici neúspěšnosti na 33%, tuto hranici je zapotřebí zachovat u všech písemných prací. Testy, které pro nás připravují různé firmy: testy v prvním ročníku by měly odhalit nedostatky a podle toho si pak vyučující pro každou třídu upraví svůj plán. Výsledky testů však docházejí příliš pozdě, tedy tento úkol není splněn. Vyučující nemají možnost se seznámit se zadáním a jednotlivými pracemi, seznámí se jen s nějakými obecnými závěry. Takové testy nemají pro výuku žádný význam. Testy ve třetím ročníku sledují pouze posun žáka vzhledem k prvnímu ročníku, nikoli jeho skutečné znalosti, například vzhledem k připravenosti k maturitě. Pro nás jsou vhodné vstupní testy s okamžitým vyhodnocením, které již několikátý rok připravuje Zdenka Zemanová. Zvažujeme možnost jakýchsi srovnávacích testů, a to buď na koncích období, nebo na koncích tématických celků. V březnu 2011 proběhla mezinárodní matematická soutěž Klokan, v kategoriích Junior a Student, zúčastnili se studenti 1., a 4 ročníků. Soutěž zajistily a vyhodnotily Zapletalová a Pazourková. Výsledky průměrné. Maximální počet bodů, který mohli účastníci, získat, byl 120. Nejlepší v kategorii Junior byl Tomáš Bosek, získal 60 bodů, a v kategorii Student Tomáš Konečný, získal 59 bodů. Všichni vyučující matematiky sledují knižní trh nabídky učebnic matematiky pro střední školy. Pro příští rok chceme zakoupit Duhovou matematiku rozsáhlé sbírky úloh pro zvládnutí jednotlivých témat střední školy. IKT 77

79 Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka předmětu Informační a komunikační technologie (IKT) na všech oborech. Výuka byla řádně odučena dle tematických plánů. V některých třídách bylo dokonce odučeno více vyučovacích hodin než stanovil tematický plán (LA2). Na počátku školního roku jsme si stanovili tyto cíle: využití ICT v oblasti environmentální výchovy a multikulturní výchovy, úvod do světa práce, ochrana duševního vlastnictví, ochrana autorských práv (kopírování PC programů, nahrávek, DVD, CD a ochrana autorů bakalářských a diplomových prací. První ročníky U oboru zdravotnického asistenta (ZA) a asistenta zubního technika (AZ) byla výuka odučena dle tematického plánu učebních osnov zpracovaného podle příslušného školního vzdělávacího plánu (ŠVP). Tematický plán u ostatních oborů byl dán učebními osnovami MŠMT ČR. U prvních ročníků jsme žáky seznámili v teoretických hodinách se zákonem na ochranu autorských práv (kopírování PC programů, nahrávek, DVD, CD a ochranou autorů bakalářských a diplomových prací). V tematickém celku Internet v průběhu školního roku žáci vyhledávali webové stránky s enviromentální tématikou a v rámci orientace na trhu práce žáci vyhledávali práci ve svém oboru. Cílem bylo zaměřit se na odpovědné zacházení s životním prostředím a problematikou multikulturní výchovy. Toto byl námět pro zpracování ročníkové práce, kde se žáci zabývali aktuální březnovou situaci v Japonsku. V programu MS Word byli žáci seznámeni se základními typografickými prvky dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO pro psaní samostatných prací. Každý žák si musel vytvořit na předem dané téma svou samostatnou práci, která splňovala daná kritéria dle školního metodického pokynu a vytvořené šablony. Nejlepší práce byly vytištěny a vyvěšeny na nástěnce v učebně výpočetní techniky. Žáci byli také seznámeni se základními pravidly psaní žádostí dle ČSN normy Každý žák měl za úkol napsat vlastní žádost, která byla ohodnocena. V některých třídách byla navázaná spolupráce s vyučujícími českého jazyka. Tyto žádosti jim byly předány k ohodnocení po stránce stylistické a gramatické. Závěrečná práce v textovém editoru byla věnována projektu Časopis - diety. Součástí projektu byla i soutěž o nejlepší zpracování časopisu. V programu MS Excel jsme se zaměřili na praktické příklady (např. srovnávání domácností, převodní tabulky měna, přijímací řízení na školu aj.) a tvorbu grafů. Žáci využívali program MS Excel pro zpracování tzv. malého projektu s názvem Mé vlastní výdaje během roku. Na základě svých znalostí využívali vzorce pro statistiku, grafy pro názorné zobrazení a vlastní úvahu pro rozbor 78

80 jednotlivých položek. Tyto praktické příklady jsou nejlepším způsobem pro výchovu a vzdělávání žáků. V programu PowerPoint žáci vytvářeli prezentace na vlastní téma. Při prezentování vlastních prácí byl u žáků zdůrazňován jejich projev, aby bylo docíleno rozvoje sociálně komunikativních dovedností. Počítačová grafika byla zaměřena na rastrovou grafiku, na její výhody a nevýhody. Žáci si sami tvořili podklady pro tvorbu koláží (získávali, snímali, upravovali a publikovali fotografie) v rámci programu Corel. Pro výchovného poradce jsme vytvořili koláže s tématikou patologické jevy (závislosti, poruchy příjmu potravy aj.). Nejlepší koláže budou využity pro reprezentaci školy či výzdobu školy. Druhé ročníky Druhý ročník je zaměřen na procvičování znalostí v aplikaci Excel, na prohlubování znalostí v oblasti vzorců a tvorbě grafů. Tematický celek Tvorba www stránek žáky zcela zaujal. Žáci v rámci měsíčního projektu vytvářeli své vlastní osobní stránky pouze pomocí html kódu - v poznámkovém bloku. Zde měli možnost využít svou fantazii a představivost, použili vlastní fotografie, nápady adojmy. Na závěr žáci vytvořili webovou stránku své třídy. Třetí ročníky U třetích ročníků jsme v rámci mezipředmětových vztahů odučili v tematickém celku Excel základy matematické statistiky medián, modus, histogram, frekvenční křivka, rozptyl a směrodatná odchylka. V rámci praktických příkladů v programu Excel jsme počítali hrubou a čistou mzdu, zdravotní a sociální pojištění a daň pomocí příkladu Ordinace lékaře. Součástí výuky byla i tvorba databázových funkcí. Ve druhém pololetí jsme se zaměřili na databáze v programu MS Access, kde byly z počátku problémy hlavně v pochopení systému báze dat a při tvorbě tabulek. Následně byly probrány dotazy, formuláře a sestavy. V programu Windows Movie Maker žáci vytvořili z fotek třídy videofilm o žácích a jejich životě ve škole i mimo školu. U druhých i třetích ročníků jsme nad rámec tematického plánu žáky seznámili se základními pravidly psaní žádostí dle ČSN normy Každý žák napsal a vytvořil svou vlastní žádost, která byla ohodnocena. Čtvrté ročníky Čtvrté ročníky mají hlavní tematiku zaměřenou na efektivní zpracování ročníkových prací s důrazem na citace. Velká část je věnována informačním zdrojům, zvláště pak neviditelnému webu. Z jednotlivých stanovených cílů se nám podařilo splnit všechny. Největší důraz jsme kladli na cíl ochrana duševního vlastnictví a ochranu autorských práv. Environmentální výchovu a multikulturní 79

81 výchovu včetně úvodu do světa práce jsme rozvíjeli pouze v hodinách, kdy jsme pracovali s internetem. Pro výuku jsme v prostředí LMS Moodle vytvořili kurzy Word, Excel, Teorie IKT a Grafika. Práce v tomto prostředí se nám velice osvědčila. Žáci, kteří byli nemocní, se mohli doma připravit na hodinu. Moodle nám umožnil zadávat domácí úkoly, které byly v kurzech nastaveny. Pouze kurz Grafika vyžadoval práci ve škole, protože žáci nemají doma k dispozici program Corel. Výuka probíhala ve dvou učebnách výpočetní techniky. Učebna VT na ulici Jeremenkově byla vybudována v roce Z dnešního pohledu je již učebna nevyhovující, technicky a softwarově zastaralá. Učebna VT na ulici 1. máje odpovídá našim požadavkům. (Zpracovala: Mgr. Miroslava Hellerová, Mgr. Daniela Žváčková) Sekce přírodovědných předmětů Sekce přírodovědných předmětů pracovala ve školním roce 2008/2009 samostatně v rámci komise přírodovědných předmětů a tělesné výchovy. Sdružuje deset vyučujících předmětů biologie, chemie, fyziky a zeměpisu. Schůzky celé sekce proběhly během celého školního roku celkem čtyřikrát, kromě toho probíhaly pracovní schůzky vyučujících jednotlivých předmětů podle aktuální potřeby. Připravili jsme maturitní otázky z biologie, chemie a fyziky, zabývali jsme se přípravou a realizací maturit, olympiád, besed, exkurzí, přípravou testů s přihlédnutím na požadavky státní maturitní zkoušky i testů SLMS. Hodnotili jsme studijní výsledky žáků, organizaci a dodržování bezpečnosti práce ve fyzikálně-chemické laboratoři. Ve výuce jsme využívali didaktické pomůcky, multimediální techniku a měřící přístroje. Podporovali jsme projektovou činnost žáků, samostatnou i skupinovou práci a aktivní zapojování žáků při výkladu učiva. Vyučující se vzdělávali na seminářích a kurzech, zorganizovali průběh Dne otevřených dveří v chemické laboratoři. Všichni vyučující během celého školního roku pracovali na realizaci ŠVP oborů Zdravotnický asistent a Asistent zubního technika. Úspěšně jsme využívali mezipředmětových vztahů, vyučující měli větší prostor pro diskusi a řešení problematiky učebních osnov, tematických plánů a konkrétního učiva. Letošní školní rok lze hodnotit úspěšně. Podařilo se nám splnit téměř všechny vytyčené cíle a priority v oblasti výuky, sebevzdělávání i bezpečnosti práce a žáků. 80

82 Fyzika Výuka fyziky ve všech studijních oborech proběhla podle osnov a v časovém souladu s tématickým plánem. Výuka laboratorních cvičení byla zajištěna ve fyzikálně-chemické laboratoři v budově školy ve Vítkovicích, která je vybavena potřebnými pomůckami. Z organizačních a časových důvodů nebyly splněny všechny naplánované laboratorní práce u LY2, NA1.Laboratorní práce jsou pro žáky značným přínosem (dochází k propojení teoretických vědomostí s praktickou činností, reálně si ověří fyzikální zákonitosti) a je proto vhodné zachovat jejich počet ve stávající míře. Důležitým aspektem pro hodnocení je především naplňování vzdělávacích cílů předmětu fyzika. Zprostředkování fyzikálního poznání a vedení žáků k pochopení podstaty fyzikálních jevů, zákonů a teorií probíhalo napříč všemi probíranými tematickými celky. Žáci prohloubili znalosti a vědomosti získané na ZŠ a rozšířili je o nové. Žáci byli v rámci jak klasických hodin,tak v laboratorních cvičeních vedeni k týmové práci, učili se nalézat a řešit problémy, využívat pro jejich řešení i znalosti, které získali v jiných předmětech (např. biologie, chemie, matematika,zeměpis, ale i dějepis zde bylo zdůrazněno, jak různé fyzikální objevy ovlivnily vývoj společnosti, ).Žáci byli vedeni vyhodnocování měření, k interpretaci výsledků měření a jejich porovnávaní s fyzikální teorií.u vhodných měření sestavovali graf závislosti fyzikálních veličin. Teorie byla podpořena řešením fyzikálních úloh (matematické vztahy mezi fyzikálními veličinami), byli vedeni k provádění odhadu výsledků V letošním školním roce probíhala obnova zastaralých či poškozených pomůcek a v tomto trendu hodláme pokračovat výhledově i do dalších let. Proběhla revize el. zařízení a el. přístrojů. V rámci projektu Biomedicínský technik, byla zakoupena moderní měřící souprava Pasco, s výhledem pro použití v předmětech Fyzika, Biologie a ekologie a Chemie, dále pak pomůcky pro demonstraci vlnění, software 333 pokusů v hodinách fyziky. Ve výuce byly použity všechny dostupné metody a formy výuky jako forma výkladu, řízeného rozhovoru, skupinové diskuse, vyvozování poznatků, názorné demonstrace, prezentace, animace až po frontální žákovské pokusy. Snahou bylo vést žáky k živé komunikaci s učitelem, ke společnému vyvozování správných závěrů, k rozvíjení tvořivosti a k logickému myšlení, k uvědomování si mezipředmětových vztahů, k pochopení fyzikální podstaty přírodních jevů. Žáci lyceí byli vedeni k využití IT technologií v rámci příprav na výuku, ověření získaných vědomostí apod. Studijní výsledky žáků byly průměrné, nejslabších výsledků dosahovali žáci NA a ZA. Největší potíže činilo žákům řešení fyzikálních úloh, převody jednotek a aplikace matematiky ve fyzice. Nově vystupují do popředí také potíže žáků s mluveným projevem. Ukazuje se nedostatečná domácí příprava na výuku. Žáci v malé míře využívali individuálních konzultací. V letošním školním roce si 81

83 někteří žáci 4. ročníku oboru lycea zvolili fyziku jako povinně volitelný předmět maturitní zkoušky. Fyzikální témata byla rovněž úspěšně zpracována i jako maturitní práce praktické zkoušky oboru LY. Učitelé fyziky (Mgr.Dziková Jana amgr. Šebestová Miroslava) se zúčastnili konference Pasco získali tak řadu nových podnětů využitelných ve výuce, náměty na laboratorní cvičení v rámci přírodovědných předmětů, dále se Mgr. Jana Dziková zúčastnila vzdělávacího programu Svět energie (pracovní workshop), Mgr. Jana Foltýnová, PhD. konference fyziky. V příštím roce budeme usilovat o další zkvalitnění a zpestření výuky. Chemie probíhala dle schválených tématických plánů, u oborů AZ a ZA podle vytvořených ŠVP. Ve většině tříd bylo učivo probráno v souladu s časovým harmonogramem. Pokud nebylo učivo probráno, stalo se tak hlavně z důvodu organizačních. Laboratorní práce se plnily v souladu s plánem práce. Teoretická výuka probíhala s využitím všech dostupných didaktických pomůcek. Pro udržení kvality výuky laboratoří z chemie a také odborné chemie ACH se do laboratoří ve Vítkovicích a na ul. Klicperova průběžně dokupovaly chemikálie a spotřební materiál. Pro zefektivnění výuky se zakoupily přístroje polarimetr a konduktometr primárně pro obory zdravotnické lyceum a laboratorní asistent, v návaznosti na další předměty BIO a FYZ. Zvažujeme nákup dalšího přístroje potenciometru. V rámci projektu Biomedicínský technik byla zakoupena moderní měřící souprava PASCO. Vyučující chemie Mgr. Miroslava Šebestová zúčastnila konference PASCO v Olomouci. V rámci Dne otevřených dveří jsme v chemické laboratoři připravili pokusy pro zájemce z řad budoucích studentů. Jako již tradičně byl o ně velký zájem. Do akce se zapojily studentky oborů LA a LY. V letošním roce se čtyři žákyně třídy LY2 zapojily do školního kola chemické olympiády. V rámci přípravy ke státní maturitní zkoušce absolvovaly Mgr. Miroslava Šebestová, Mgr. Zdeňka Zemanová a Ing. Zuzana Vargová kurz zadavatele pro žáky s PUP. Během celého školního roku pracovaly vyučující chemie na tvorbě ŠVP oborů zdravotnické lyceum, laboratorní asistent a nutriční asistent. Jednalo se o chemii i odborné chemie VLM, ACH, LAT a BCH. V průběhu školního roku probíhaly ve stanovených časech a po individuální domluvě konzultace. Bohužel tuto možnost žáci příliš nevyužívají. Tento fakt se pak negativně projevuje v klasifikaci. Cíle: Mezipředmětové vztahy SPLNĚNO ve výuce byl kladen důraz na propojení znalostí učiva CHE, BIO a FYZ 82

84 byl zakoupen polarimetr a konduktometr pro výuku CHE, BIO, FYZ Naučit žáky pracovat s různými informačními zdroji SPLNĚNO zpracovávání referátu, prezentací či studium literatury k jednotlivým kapitolám v tématickém plánu plnění zadaných samostatných úkolů zpracovávání maturitních prací obor LY Environmentální výchova - SPLNĚNO během výuky obecné chemie byla zařazena kapitola o surovinách ve výuce laboratoří se poukázalo na toxikologické riziko chemikálii Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu SPLNĚNO výuka laboratoří a také teoretická příprava byla vedena v tomto duchu Biologie Výuka probíhala ve všech prvních a druhých ročnících denního studia oborů zdravotnický asistent, asistent zubního technika, laboratorní asistent a nutriční asistent, dále ve všech ročnících oboru zdravotnické lyceum. Učivo bylo odučeno podle tématických plánů schválených na počátku školního roku, a to ve stanoveném rozsahu. V prvním ročníku oborů ZA a AZT dle ŠVP. V oboru zdravotnické lyceum došlo k úpravě tematických plánů, neboť první ročník ukázal rezervy v rozvržení učiva. Celou výuku zajišťoval tým aprobovaných interních pedagogů ve složení Mgr. Marcela Teichmannová, Mgr.Bc. Soňa Jarošová, Mgr. Magdaléna Szkutová a Mgr. Karin Schestagová. V předmětu byly vytyčeny cíle: aby žáci pochopili souvislost mezi třemi základními pilíři udržitelného rozvoje (envinmentální, ekologický a ekonomický) - v životě školním i osobním se nám to daří u vnímavých žáků. Vzhledem k tomu, že podstatná je změna modelů chování (přechod od konzumního způsobu života k nemateriálnímu, zájem o jiné kultury, snaha nežít na úkor jiných společností), je to cíl velice obtížný. rozvoj mezipředmětových vztahů byl naplněn zejména mezi biologií a odbornými předměty (zejména ve 4. ročníku zdravotnického lycea při zpracování prací k praktické maturitní zkoušce). aby žáci pochopili souvislosti mezi jevy v prostředí a lidskými aktivitami - je naplňováno zejména v prvních a druhých ročnících oborů zdravotnický asistent, asistent zubního technika a nutriční asistent, kde je zdůrazněna souvislost biologických disciplín a odborných předmětů 83

85 podpora EVVO ve výuce naplňována ve všech ročnících zdůrazňováním vazeb člověk a prostředí, ukazováním dopadů lidské činnosti na přírodu a následného zpětného vlivu na člověka znalost a využití správné terminologie žáci jsou neustále vedeni k používání správné terminologie v biologii. Žáci byli v rámci jak klasických hodin, tak v laboratorních cvičeních vedeni k týmové práci, učili se nalézat a řešit problémy, využívat pro jejich řešení i znalosti, které získali i v jiných předmětech. Žáci byli vedeni k vyhodnocování a k interpretaci výsledků. Ve výuce byly použity všechny dostupné metody a formy výuky, jako forma výkladu, řízená diskuse, vyvozování poznatků, názorné demonstrace, prezentace. Stále se snažíme vést žáky k samostatnému a logickému myšlení, ke společnému vyvozování správných závěrů, ke správné argumentaci, k uvědomování si mezipředmětových vztahů, k pochopení podstaty přírodních jevů a vztahovému propojení mezi organismy v přírodě. K výuce biologie nejsou žádné vážné připomínky, časová dotace je dostatečná. Výuka laboratorních cvičení byla zajištěna ve fyzikálně-chemické laboratoři v budově školy ve Vítkovicích, která je vybavena pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů. Laboratorní práce byly vykonány, ale ne v časovém souladu s tematickým plánem. Nesplněna byla jen poslední laboratorní práce oboru LY3. Vhodným řešením do budoucna by bylo vybudování další laboratoře pro biologii a fyziku mohly by probíhat laboratorní cvičení různých předmětů souběžně. Studijní materiály: zdravotnické lyceum se učí (kromě somatologie biologie člověka) z učebnic pro gymnázium. ostatní obory mají doporučený studijní text biologie (J. Odstrčil) nebo biologie I. A II. Díl (Bumerl). Většina výuky se uskutečnila s podporou multimediální techniky. Program je tak pestřejší, s možností projekce z knih, internetu, využití prezentací apod. Výuka ekologie ve 2. ročnících neměla podstatné změny. Žáci tvořili výborné prezentace na daná ekologická témata. Žáci prvních a druhých ročníků se zúčastnili se 3. ročníku přírodovědného klokana. V rámci výuky biologie a zeměpisu navštívili žáci ročníků multimediální program o Číně. Program je velice zajímavý, průřezově je vhodný pro výuku biologie, zeměpisu, dějepisu a společenskovědních oborů. Je doplněn pracovními listy pro učitele a žáky. Vzhledem ke kvalitě programu navštívíme i program v příštím kalendářním roce. Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili festivalu o udržitelném rozvoji TUR Ostrava. 84

86 Vyvrcholením letošního roku byla ústní maturitní zkouška z biologie žáků zdravotnického lycea. Zkouška nebyla povinná a neúspěšně ji vykonala jedna žákyně. Vědomosti byly nadprůměrné, průměrné i podprůměrné jako i v jiných předmětech. Splnilo se očekávání hlubších vědomostí z biologie člověka a znalost odborného latinského názvosloví, což lze přičíst dostatečnému opakování ve 4. ročníku. Počet maturitních otázek byl 25 a při zkoušce byly využívány modely a obrázky. Vědomosti byly dostatečné pro přijetí žáků na vysoké školy. Součástí maturity oboru zdravotnické lyceum byla i praktická maturitní zkouška formou obhajoby a prezentace písemné práce na zvolené téma. Práce byly velmi pěkné, žákyně si vybíraly témata z biologie, chemie, fyziky, první pomoci, psychologie a jiných předmětů zdůrazněn byl biologický nebo zdravotnický aspekt práce. Co nás mrzí, je neuspořádání školního kola biologické olympiády v letošním školním rocez časových důvodů. Zeměpis V letošním roce jsem učila zeměpis v jednom druhém ročníku lycea v rozsahu jedné hodiny týdně. Výuka zeměpisu byla odučena dle tematického plánu a počet odučených hodin byl překročen o pět hodin. Celkem bylo odučeno 39 hodin zeměpisu. Cíle: multikulturní výchova (poznání kultury, jazyka a každodenního života dalších národů a národností) zavádění IKT do výuky rozvoj sociálně komunikativních dovedností environmentální výuka zvýšena přitažlivost učení V průběhu letošního školního roku jsem pro výuku zeměpisu druhého ročníku dokončila vlastní kurz v prostředí LMS Moodle. Do kurzu jsem vložila veškeré texty, mapy, domácí úkoly, hry a kvízy, zajímavé prezentace, odkazy na webové zeměpisné stránky, testy a pracovní listy. Žáci často pracovali s prezentacemi, interaktivní tabulí a sledovali videosekvence na Internetu. Multikulturní výchova - dle možností splněn Vzhledem k obsahu učiva ve druhém ročníku (vesmír, mapy, atmosféra, litosféra, hydrosféra, kryosféra, litosféra a socioekonomická sféra) se dala aplikovat multikulturní výchova pouze v tematickém celku socioekonomická sféra, a to v celcích - obyvatelstvo, jazykové skupiny světa, doprava, cestovní ruch a rekreace. Žáci si z těchto tematických celků připravili zajímavé prezentace a snažili jsme se vždy nad daným nastíněným tématem diskutovat. V tematickém celku cestovní ruch 85

87 a rekreace, žáci sami vyprávěli, které země navštívili, co zajímavého zde viděli, co se jim líbilo či nelíbilo. Někteří donesli i fotografie či propagační materiály a pohlednice z dané navštívené oblasti. Žáci se rovněž zúčastnili v pořadí již osmého dílu projektu Planeta 3000 s názvem "Čína - říše mocného draka". Na tyto přenášky chodíme pravidelně každý rok a jsou oblíbené jak u žáků tak i vyučujících. Zajímavou formou pomocí tří projekcí jsou zde žáci seznamování s místními zvyky a tradicemi dané země. Zavádění IKT do výuky - splněn V hodinách zeměpisu používáme multimediální učebnu, kde využíváme PC, projektor a interaktivní tabuli. Žáci prezentují své samostatné práce v programu Powepoint. Tyto práce obsahují mnoho multimediálních prvků včetně animací, zvuku, aj. Dále jsme využili PC k promítání videí se zeměpisnou tematikou. Ke stažení studijních materiálů musí žáci rovněž používat PC a prostředí LMS Moodle, kde si stahují texty, sledují prezentace a tvoří domácí úkoly. Rozvoj sociálně komunikativních dovedností - splněn V hodinách zeměpisu dochází k rozvoji sociálně komunikativních dovedností hlavně při prezentování vlastních samostatných prací. Některým žákům nedělá problém vlastními slovy vysvětlit a popsat danou tematiku. U méně průbojných žáků se snažím pomoci radou, úpravou prezentace a pochvalou zvýšit jejich schopnost rozvíjet tyto dovednosti. Environmentální výchova - splněn V hodinách zeměpisu se environmentální výuka prolínala v jednotlivých tematických celcích atmosféra, hydrosféra, litosféra, biosféra aj. V každém celku se dalo hovořit na téma environmentální výchovy. V hodinách jsem využívala aktuality. Pokud došlo k nějaké katastrofě ve světě ropná havárie, smog, zemětřesení, sopečná činnost aj. vždy jsme našli na Internetu aktuální zprávu či video a o dané problematice se žáci sami vyjadřovali. Zvýšena přitažlivost učení splněn Učivo druhého ročníku není pro žáky tak přitažlivé jako v prvním ročníku. Ale pomocí prezentaci, videí, ukázek knih si myslím, že se učivo pro žáky stálo přitažlivým. Největší zájem byl jako vždy o téma vesmír, biosféra, doprava a cestovní ruch. Vzhledem k tomu, že bylo odučeno o pět hodin více, jsem zařadila do posledních hodin výuky tvorbu křížovek, zeměpisný kvíz a sledování zajímavých videí o vesmíru, lidských rasách a světových katastrofách (sopky, zemětřesení, tsunami, tornáda aj.). Ve školním roce 2010/2011 jsem vyučovala předmět zeměpis v prvním ročníku lycea. Hodinová dotace předmětu činí 68 hodin. Celkový počet odučených hodin za školní rok 2010/2011 byl 76 tzn., že bylo odučeno navíc 8 vyučovacích hodin. Cíle: 86

88 multikulturní výchova (poznání kultury, jazyka a každodenního života dalších národů a národností) zavádění IKT do výuky rozvoj sociálně komunikativních dovedností environmentální výuka zvýšena přitažlivost učení Zvýšena přitažlivost učení - splněn Tématem 1. ročníku byla regionální geografie světadílů. Látka velmi zajímavá, a myslím, u žáků oblíbená. Regionální geografie skrývá široké spektrum zajímavostí, a proto jsem, pokud možno dávala žákům prostor v jejich realizaci. Během roku měli žáci možnost shlédnout řadu krátkých, poučných a zajímavých videí. Multikulturní výchova (poznání kultury, jazyka a každodenního života dalších národů a národností) - splněn Zavádění IKT do výuky - splněn Rozvoj sociálně komunikativních dovedností - splněn Během roku žáci měli řadu samostatných i společných úkolů. Na začátků školního roku si každý mohl vybrat referát, na jehož zpracování měl zhruba měsíc. Referát měl být v minimálním rozsahu dvou stránek a měl obsahovat předem stanovené parametry. Každá vyučovací hodina začínala aktualitami z domova a ze zahraničí. Důraz byl kladen na vyjadřovací schopnosti žáků, kdy měli možnost vžít se do role televizních reportérů. Žáci tyto úkoly plnili svědomitě a mnohdy i s humorem. Dále průběžně během školního roku žáci většinou dobrovolně jevili zájem o vypracování různých témat formou prezentace. Žáci také plnili úkoly formou týmových práci a jejich týmová práce měla být také patrná v závěrečném projektu. Jako závěrečný projekt si žáci (ve skupince po čtyřech) vybrali stát světa, který společně prezentovali. Někteří se tohoto úkolu ujali velmi svědomitě, například jedna žákyně se oblékla do kroje a pískala na píšťalu. Environmentální výuka Environmentální výchova by měla být neodmyslitelnou součástí dnešní výchovy a proto ani v hodinách zeměpisu nebyla opominuta. Někteří žáci si připravili prezentace týkající se problematiky životního prostředí jako je skleníkový efekt, ozónová díra, chudoba, hlad a také měli prostor k diskuzi. Rovněž žáci shlédli video na téma Životní prostředí a my. 87

89 Tělesná výchova Výuka tělesné výchovy proběhla v souladu s tematickým plánem a ŠVP 1. ročníků oborů asistent zubního technika a zdravotnický asistent. V úvodním týdnu se všechny 1. ročníky zúčastnily dvoudenního adaptačního pobytu v Žimrovicích, jehož hlavní součástí byla kromě seznámení se s kolektivem třídy a třídním učitelem, také sportovní náplň. Adaptační kurz se osvědčil, splnil svoji funkci a byl žáky pozitivně hodnocen. Kurz zajistila a hlavní vedoucí byla Mgr. Eva Pazourková. Tento kurz rovněž plánujeme na začátek příštího školního roku 1. října jsme se poprvé zúčastnili cyklistického závodu družstev středních škol Proskovická dvacítka, kde ve velké konkurenci získalo naše družstvo pěkné 8. místo. Dozor zajistila Mgr.Šuláková. 3. listopadu proběhl již sedmý ročník volejbalového turnaje středních zdravotnických škol O putovní pohár, který pravidelně organizujeme. Zúčastnily se ho 4 školy (Ostrava, Frýdek - Místek, Olomouc a jako host Waldorfská škola). Naše dívky obsadily 3. příčku. O zdárný průběh se zasloužila organizátorka Jaromíra Zapletalová, nezbytné zázemí vytvářely Miriam Dvořáčková, Pavla Šuláková, Radmila Halfarová a Eva Pazourková. Turnaj budeme organizovat i v příštím školním roce. 16. listopadu se výběr volejbalistek naší školy zúčastnil městského přeboru SOŠ, kde obsadil druhé místo. Tímto umístěním tak náš tým dívek postoupil do okresního kola a vybojoval čtvrté místo. Přípravu a výběr týmu zajistila Mgr. Pavla Šuláková. 17. prosince 2010 se konal již čtvrtý ročník školní taneční soutěže v tělocvičně na ulici 1. Máje. V tomto roce jsme mohli shlédnout 6 tanečních čísel. Porota, ve které byly zastoupeny vedoucí soutěže M. Dvořáčková, R. Halfarová, L. Čmielová a ředitelka školy rozhodla, že 1. místo získala Andrea Mindeková, 2. místo obsadila Dana Vojtková, 3. místo si vytančil Petr Matoušek se svojí partnerkou. Žáci rovněž předvedli svá taneční vystoupení na plese maturantů v lednu února 2011 se družstvo dívek zúčastnilo městského kola SOŠ v silovém čtyřboji, na kterém obsadilo pěkné čtvrté místo. 17. března 2011 se v odpoledních hodinách v tělocvičně na ul. 1. Máje uskutečnil již 11. ročník oblíbeného volejbalového turnaje učitelů odborných škol, kde si všichni zúčastnění také mohou sdělit zkušenosti a pohovořit si o problémech v TEV. Tento turnaj je dobrou tradicí a všichni zúčastnění se na něj vždy těší. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, družstvo naší školy získalo 1. místo. Organizaci zajistila J. Zapletalová za spolupráce vyučujících TEV. 5. dubna 2011 výběr dívek a chlapců zúčastnil turnaje smíšených družstev v odbíjené SOŠ, který proběhl v Olomouci, kde obsadil čtvrté místo pod vedením Mgr. Šulákové. Hned následující den absolvovali chlapci turnaj SŠ v malé kopané, kde získali sedmou příčku. 88

90 LVVZ se uskutečnil v termínu na Pradědu. Ubytování bylo zajištěno opět na Kurzovní chatě. Sněhové podmínky nebyly v letošní sezóně příznivé, a proto byl zajištěn náhradní program. Hlavní vedoucí kurzu E. Pazourková, instruktoři M. Dvořáčková, R. Halfarová, J. Zapletalová. Funkci zdravotníka vykonávala P. Šuláková, LVVZ proběhl bez úrazů. Pro příští školní rok plánujeme změnu místa konání LVVZ a rovněž dřívější termín. V měsíci červnu 2011 proběhl ve dvou termínech ( a ) sportovně turistický kurz na Těrlicku v areálu Permoník, kterého se zúčastnily všechny 2. ročníky. V prvním termínu se zúčastnily třídy LY2, ZA2B a NA2, a to v počtu 39 žáků, v druhém termínu třídy ZA2A, LA2, v počtu 23 žáků. Tento kurz proběhl na naší škole již po osmé a u žáků si získal oblibu. Náplní kurzu bylo: vodní lyžování, plavání, sportovní a netradiční hry, kondiční běh, štafetový závod na pramicích, aj. Hlavní vedoucí 1. turnusu byla Jaromíra Zapletalová a 2. turnusu E. Pazourková a další dozírající instruktoři byli vyučující TEV, funkci zdravotníka vykonávala Pavla Šuláková. Tento kurz chceme pořádat i nadále a také jej doplnit o jiné druhy sportu. Vše záleží na zájmu žáků. Pro žáky, kteří se tohoto kurzu neúčastnili, byl zajištěn náhradní program v podobě turistických vycházek v okolí Ostravy. Během školního roku probíhal v rámci TEV plavecký výcvik na SPŠ a Gymnáziu v Ostravě- Hrabůvce. Výcvik absolvovali žáci prvních ročníků v rozsahu 7 hodinových lekcí. Plavání zajistila M. Dvořáčková a na vlastní výuce se podíleli vyučující TEV. Žáci většinou hodnotili plavání pozitivně, byl pro ně zpestřením hodin TEV. Výuka proběhla bez úrazů. Příští školní rok je plavecký výcvik naplánován rovněž, ale jeho uskutečnění závisí na finančním příspěvku rodičů (200 kč). I v letošním školním roce bylo umožněno využít kuželny, která je součástí budovy školy na ulici 1. máje. Všechny skupiny, jejichž hodiny TEV probíhaly v tělocvičně na ul. 1. Máje, si kuželky vyzkoušely v termínu od do Všichni žáci tuto netradiční formu TEV uvítali, přispěla ke zpestření výuky TEV. Byla vyhodnocena soutěž Kdo výš?, žáci na prvních třech místech obdrželi diplomy a finanční částku z prostředků SRPŠ. Propagaci provádí všichni vyučující TEV. Současně byl vyhlášen nový ročník soutěže. Garantem soutěže je R. Halfarová. Sledujeme novinky v tělovýchovných aktivitách a dle možností je zařazujeme do vyučovacích hodin. V tomto školním roce jsme měli možnost doplnit sportovní materiál o nové míče na odbíjenou, košíkovou a házenou, florballové hokejky, podložky na cvičení, overbaly, lakros, pálky na stolní tenis aj. Přesto je stále co doplňovat. Je to spotřební materiál a využívají ho všichni žáci školy. Cíle, které jsme si předsevzali, se nám splnit podařilo. K nejdůležitějším patřila bezpečnost a prevence úrazů, což dokazuje nízký počet běžných úrazů jak v tělocvičně, tak i na kurzech, v bazénu 89

91 i sportovních akcích. O zlepšení zdatnosti žáků se snažíme postupným zvyšováním intenzity vyučovací hodiny (častějším zařazováním kruhového tréninku, posilovacích bloků, nových forem-zumba, fyzicky náročnějších sportovních her). Ve všech formách tělesné výchovy usilujeme vštěpovat žákům zásady fair play a utvářet tak vědomí k vzájemné pomoci, týmové spolupráci a radosti z pohybových aktivit. Kultura zajišťování celoročních nabídek divadelních představení pro studenty i zaměstnance SZŠ a VOŠZ (Zapl), maturitní ples (Paz, Zapl) Osobně děkuji všem členům předmětové komise za odvedenou práci v rámci školního roku 2010/

92 Příloha 11 - Hodnotící zprava předmětové komise cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ,) Titul, jméno, příjmení: Mgr. Světla Sýkorová předseda předmětové komise. Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Členové komise: Mgr. Světla Sýkorová (sekce anglického jazyka) PhDr. Evžen Sikora (sekce francouzského, německého, ruského a španělského jazyka) Cíl Prvořadým cílem všech členů komise v letošním školním roce bylo kvalitně připravit všechny žáky k nové státní maturitě. K tomu bylo zaměřeno veškeré úsilí i snaha všech vyučujících cizích jazyků, kteří museli celoročně absolvovat školení a semináře pro hodnotitele. Dále bylo nutno dle pokynů CERMATu vypracovat třetí (tzv. školní) části pracovních listů určených k ústní maturitní zkoušce, což bylo realizováno během celého školního roku a dokončeno v měsíci březnu. Dalším cílem všech vyučujících bylo dokončit vypracování ŠVP pro všechny obory jak pro 1. cizí jazyk tak pro 2. cizí jazyk i konverzaci. Tematické plány Tematické plány byly vypracovány a odevzdány v srpnu 2010, vyučující je zpracovali dle rozpisu a byly schváleny ředitelkou školy. Maturitní generálka - MAG 2010 Ve dnech proběhla celostátní prověrka připravenosti státních maturit pod názvem MAG. V těchto dnech se konaly písemné maturitní zkoušky z anglického a německého jazyka skládající se z didaktického testu a písemné práce. Žáci naší školy se zúčastnili základní úrovně a celkem 3 žáci oboru lycea konali i vyšší úroveň. Celková průměrná úspěšnost v testech u základní úrovně byla 55,67%, u vyšší úrovně 82,10%. Státní maturitní zkoušky 2011

93 Ústní část státních maturitních zkoušek se konala ve dnech , písemná část se konala ve dnech Z anglického jazyka maturovalo celkem 105 žáků, z toho 4 žáci neprospěli u ústní zkoušky, tudíž nebyli připuštěni k písemné části, a 2 žáci neprospěli u písemné zkoušky didaktického testu. Z německého jazyka maturovalo celkem 11 žáků, 2 žáci neprospěli u ústní zkoušky, písemnou část tedy absolvovalo úspěšně 9 žáků. Stanoviska vyučujících k ÚMZ z cizího jazyka 1. Celkové uspořádání pracovních listů (dále PL) se zdá být velmi dobré, není však dotaženo do konce a je nedomyšlené. PL obsahují velké množství úkolů, z čehož pak plyne nedostatek času se jednotlivými úlohami zabývat do hloubky. Čtyři části v rámci 15 minut jsou nezvládnutelné. Není možné do detailu projít vše, co je v PL zadáno. Žák nemá vůbec prostor prokázat, jak je v mluveném projevu zdatný, navíc je to pro něj značně stresující. 2. Koncepcí PL však není vytvořen žádný prostor pro kreativitu nebo improvizaci ze strany učitele. 3. Samotný způsob hodnocení je velmi stresující. Zkoušející není schopen udržovat oční kontakt se zkoušeným, protože musí otrocky předčítat otázky z PL. Navíc má často co dělat, aby se v PL zorientoval text je místy nepřehledný, otázky jsou zbytečně komplikované a neustálé převracení stran a listů ubírá čas a vnáší do zkoušení zmatek. Přísedící po celou dobu bez přestání zaznamenává, co slyší, zároveň musí hlídat čas, aby některému úkolu nebyla věnována ani jediná chvíle navíc. Dále musí slovně zapisovat hodnocení odpovídající udělenému počtu bodů. Návrhy: 1. Snížit počet témat a úloh v PL. 2. Netrvat tak striktně na přesném reprodukování otázek z PL, aby mohl zkoušející lépe udržovat kontakt se zkoušeným, dát zkoušejícímu větší volnost. 3. V rámci celkové MZ by měla jako první proběhnout písemná část a didaktický test a pak teprve ÚMZ, aby měl CERMAT dostatek času zpracovat výsledky a žáci nemuseli čekat tak dlouho na konečný výsledek MZ. 4. Poskytnout více času pro hodnotitele na seznámení se s PL. Absolutoria Ve dnech proběhla absolutoria u oborů diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný nutriční asistent a diplomovaný zubní technik. Úroveň jazykové připravenosti 92

94 z odborného jazyka, jak anglického tak německého i ruského, byla velmi dobrá, všichni studenti prospěli. Školní akce Zájezdy V září 2010 byl pod vedením Mgr. Světly Sýkorové uskutečněn školní poznávací zájezd do Velké Británie a jako obvykle se setkal s velkým úspěchem. PaedDr. Renata Mohylová zorganizovala v říjnu 2010 zájezd do Říma pro zaměstnance školy a v dubnu 2011 školní poznávací zájezd do Paříže. Oba byly opět velmi úspěšné. Projekt Mosty partnerství Ostrava - Cadenberge Mgr. Ivana Peterova a PhDr. Evžen Sikora) (organizátoři a koordinátoři projektu jsou Letos byly uskutečněny dvě části projektu, který proběhl na téma globalizace a tradice v duchu hesla Národy se poznávají tím, že se poznávají lidé. V září 2010 v termínu od jsme navštívili se skupinou žáků na 10 dní Spolkovou republiku Německo, kde proběhla podzimní část projektu. V říjnu 2010 jsme vyhodnotili a provedli vyúčtování projektu, seznámili jsme i žáky školy i širší veřejnost s průběhem projektu. V listopadu došlo k sepsání nového společného projektu pro rok 2011 a vedli grantové žádosti u několika organizací v ČR i v SRN. Výsledkem je 130 tisícový příspěvek na realizaci projektu. Na jaře 2011 jsme sestavili na obou školách skupinky zájemců o výměnný projekt, oslovili rodiče a žáky naší školy. Trendem letošního roku byl pokles zájmu žáků naší školy ubytovávat v rodinách německé studenty, proto jsme do projektu zapojili i žáky studující ANJ. Ukázalo se to oboustranně výhodné pro německé i české žáky. Letošní návštěva německých studentů v naší škole proběhla ve dnech a v průběhu desíti dnů proběhl tento program: přijetí vedením školy společné aktivity ve škole (Sprachanimationen) prohlídka města exkurse do různých zařízení, závodů, podniků o víkendech celodenní výlety 93

95 nákupy vypracování fotoknihy o našem projektu na PC vypracování prezentace na PC Program probíhal denně v době od 8.00 do hodin, byl hodnocen jako velmi kvalitní ze strany účastníků žáků a pedagogů zahraniční školy i našich studentů. Olympiáda v ANJ - školní kolo proběhlo , zúčastnilo se jej celkem 38 žáků ve dvou kategoriích a organizovaly jej Mgr. Kateřina Matuszová a Mgr. Jarmila Kojdecká. Obě kategorie obsahovaly všechny čtyři jazykové kompetence, a to gramatiku, čtení s porozuměním, poslech a konverzaci. Vítězové ve svých kategoriích Tomáš Bosek (LY2) a Petra Lamžíková (ZA4A) a Simona Zatloukalová (LA4) se měli zúčasnit každoročního regionálního kola soutěže v cizích jazycích na SZŠ v Opavě, které však nakonec nebylo realizováno. Kroužek ruského jazyka - ve školním roce 2010/2011 vedla Mgr. Halfarová ve třídách NA2 a NA3 kroužek, kterého se zúčastňovalo celkem 13 žákyň. Kroužek ruského jazyka se konal jednou týdně. Výuka RUJ byla zaměřena na osvojení azbuky, důraz byl kladen na komunikativní dovednosti, aby se žákyně dorozuměly v běžných situacích každodenního života. Ke zpestření výuky byly promítnuty filmy v originále. Tvorba a zpracování ŠVP Pro všechny obory byly zpracovány ŠVP - pro NEJ byla koordinátorkou Mgr. Peterová byl zpracován 1. cizí jazyk, 2. cizí jazyk a konverzace. Pro ANJ byl koordinátorem Mgr. Hořanský a byly taktéž zpracovány všechny tři předměty. Individuální práce s žáky Všichni vyučující měli vypsány konzultační hodiny pro studenty a rodiče. V konzultačních hodinách pomáhali žákům odstranit nedostatky a pomáhali pochopit a nacvičit učivo cizích jazyků. Škoda, že nebyla tato služba více žáky využívána. Individuální práci se žáky, která spočívala v cílené přípravě na maturitní zkoušku, se věnovali všichni vyučující 4. ročníků. Vstupní testy pro 1. ročníky 94

96 Pro vstupní testy byly použity normalizované testy úrovně znalostí A1-A2 z ANJ i NEJ. Po vyhodnocení vyplynulo, že úroveň znalostí je výrazně nižší, než předepisují osnovy pro základní školy. Tento rozdíl budeme vyrovnávat zvýšeným úsilím a nutnou domácí přípravou, aby se ztráta vyrovnala do konce studia a aby mohli žáci z jazyka úspěšně odmaturovat. Sebevzdělávání vyučujících CIJ Jak již bylo uvedeno výše, všichni vyučující CIJ absolvovali během školního roku semináře a e-learningové kurzy pro hodnotitele písemného i ústního projevu, což bylo časově velmi náročné, a obdrželi příslušný certifikát. Seznámili se s novým stylem hodnocení, novou metodikou a přístupem k daným úkolům. Aktivity jednotlivých vyučujících Aktivity jednotlivých vyučujících jsou velmi různorodé. Jak již bylo uvedeno výše, Mgr. Peterová a PhDr. Sikora organizovali projekt Mosty partnerství Ostrava Cadenberge. Mgr. Sýkorová vedla přípravné kurzy z ANJ na přijímací zkoušky VOŠ, spolupracovala s nakladatelstvím Oxford University Press. V průběhu roku provedla hospitace u Mgr. Kojdecké a Mgr. Szkutové. Dne se uskutečnila přednáška o Austrálii pro třídu LY1, kterou realizovala naše bývalá žákyně, která v Austrálii pracuje ve zdravotnictví. PaedDr. Renata Mohylová navštívila v rámci výuky španělštiny se třídou LY 3B divadelní představení ve španělštině na gymnáziu Hladnov. Vyučující ANJ pracují v hodinách s časopisem Bridge, který mimo jiné přináší ukázkové úlohy a témata k novým maturitám. Závěr a splnění cílů Komise CIJ se sešla během školního roku celkem pětkrát a řešila aktuální úkoly. Vždy se diskutovalo o přípravě státních maturit a ŠVP, které se v průběhu školního roku vypracovaly a dokončily, jak už bylo zmíněno výše. Výsledky u maturit z ANJ i NEJ byly velmi dobré, žáci byli připraveni kvalitně, o čemž svědčí zvýšená dotace hodin (u oboru ZA) a hodiny konverzace počínaje 2. ročníkem. Všichni vyučující dokončili certifikaci pro hodnotitele nových maturit. Cíle stanovené plánem na školní rok 2010/2011 jsme splnili, ale nadále budeme zkvalitňovat práci s žáky. 95

97 Příloha 12 - Hodnotící zpráva o činnosti komise společenských věd Titul, jméno, příjmení: Mgr. Kateřina Matuszová předseda předmětové komise. Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Členové komise: Mgr. Jana Kubánková (sekce dějepisu), Mgr. Kateřina Matuszová-(sekce občanské nauky) Ing. Lada Čmielová (sekce ekonomiky) Počínaje školním rokem 2010/2011 došlo ke sdružení předmětů Dějepis, Ekonomika a Občanská nauka do společné předmětové komise. Vedoucími jednotlivých sekcí byly ustanoveny Mgr. Jana Kubánková, Ing. Lada Čmielová a Mgr. Kateřina Matuszová. Předmětová komise se během tohoto šk. roku sešla dvakrát, a to v únoru a březnu Tématem obou schůzí bylo projednání strategie pro přípravu žáků ke státní maturitní zkoušce z předmětu Občanský a společenskovědní základ a s ní související náplň učiva v jednotlivých předmětech, vymezená následně v jednotlivých ŠVP. Vypracovala: Mgr. Kateřina Matuszová Zpráva o činnosti sekce dějepisu ve školním roce 2010/2011 V tomto školním roce vyučovaly dějepis tři aprobované učitelky: PhDr. Helena Káňová, Mgr. Jana Kubánková, Mgr. Hana Cinařová. Prioritou sekce bylo dokončení ŠVP pro obory LA, NA a vytvořit nový pro obor LY. Tento úkol byl ve stanoveném termínu splněn. Dále jsme se zaměřily na realizace akcí, které by prohloubily znalosti žáků a podnítily jejich zájem o dějiny, především ty novodobé. Proto jsme se opět zapojili do projektu Příběhy bezpráví. Žákům ZA3A a ZA3B byl promítnut film Kauza Uherské Hradiště, na který navazovala beseda s politickými vězni ( ). Další beseda proběhla pro žáky LA2 a LY2, kteří právě toto období probírali ve výuce. Osvědčilo se nám, že pro výuku o událostech v Československu po r je tato forma, tj. beseda s pamětníky, pro studenty zajímavá a lépe si život a perzekuci lidí komunistickým režimem v padesátých letech dovedou představit. Organizačně tuto akci zabezpečila Mgr. Jana Kubánková a Mgr. Hana Cinařová. V této souvislosti se v předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii zúčastnila za SZŠ a VOŠZ Mgr. Jana Kubánková vzpomínkového aktu Konfederace politických vězňů na Ostravské radnici.

98 Stejně tak i o době předchozího totalitního režimu nacistické okupaci - získali žáci názornou představu na exkurzi do Památníku holocaustu v Osvětimi, kterou zorganizovala PhDr. Helena Káňová pro 29 zájemců z druhých ročníků ( ). Pro velký zájem dalších studentů bude tato akce zopakována v září následujícího školního roku. I v letošním školním roce bylo pro nás samozřejmostí sebevzdělávání studium odborné literatury, sledování portálu Moderní dějiny a využívání výukových materiálů z jeho nabídky ve výuce. Mgr. Jana Kubánková a Mgr. Hana Cinařová se ve dnech zúčastnily v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků kurzu Československo v době normalizace, který organizovalo Občanské sdružení PANT. Získaly řadu materiálů a metodik, jak netradičními způsoby vyučovat o tomto období. V jedné z hodin dějepisu třídy ZA1A (vyuč. J. Kubánková) byla přítomna i školní inspektorka. Ani k výuce, ani k ŠVP pro tento předmět neměla negativní připomínky. Z plánovaných akcí pro školní rok 2010/2011 se pouze nepodařilo uskutečnit dějepisně-turistickou exkurzi na hrad Helfštýn, kterou měla v plánu LA2 (Mgr. Kubánková), protože tato třída neměla splněn požadovaný počet hodin v jiných předmětech. Za sekci dějepisu zpracovala Mgr. Jana Kubánková Zpráva o činnosti sekce ekonomika ve školním roce 2010/2011 Školní vzdělávací programy Jedním z hlavních úkolů vyučujících ekonomiky ve školním roce 2010/2011 bylo dokončení školního vzdělávacího programu oblast ekonomického vzdělávání, dle požadavků rámcového vzdělávacího programu pro obory Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum a Laboratorní asistent. Učební osnovy předmětu Ekonomika byly zpracovány s ohledem na: 1. společný dokument MF ČR a MŠMT ČR Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, 2. katalog požadavků společné části maturitní zkoušky Občanský a společenskovědní základ. ŠVP oblast ekonomika byly dokončeny pro všechny výše uvedené obory. Výuka ekonomiky ve školním roce 2010/2011 Předmět Ekonomika se vyučuje ve všech oborech SZŠ ve 4. ročnících, výuku zajišťovaly Mgr. Marie Adámková a Ing. Lada Čmielová. Učivo bylo řádně odučeno dle tematických plánů. 97

99 Do tematických plánů předmětu Ekonomika jsou zakomponovány požadavky společného dokumentu MF ČR, MŠMT ČR a MPO ČR Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Cílem výuky v této souvislosti je přimět žáky ke sledování aktuální ekonomické situace, naučit je orientovat se v běžné ekonomické realitě a připravit je na řešení každodenních ekonomických problémů běžné české rodiny. Výuka témat zaměřených na pracovně-právní vztahy byla podpořena exkurzí na Úřadu práce v Ostravě. Zde měli žáci možnost získat další informace o situaci na pracovním trhu v regionu a možnostech svého dalšího uplatnění. Byly uskutečněny také 3 besedy pro žáky 4. ročníků (obor LY a NA), a to se soudními exekutory. Témata byla velice aktuální, a to zadluženost českých domácností, nebankovní úvěry a osobní bankrot. Pro výuku finanční gramotnosti byla zakoupena publikace 32 metodických listů pro výuku finanční gramotnosti. V průběhu celého školního roku byli žáci vedeni k získávání a vyhodnocování informací z denního tisku nebo Internetu, vytvářeli také prezentace na zadaná témata, vytvářeli i grafické soubory (např. plakáty v rámci tématu Marketing ). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Seminář Finanční gramotnost pro učitele SŠ Ing. Lada Čmielová (říjen 2010) Za sekci ekonomiky zpracovala Ing. Lada Čmielová Zpráva o činnosti sekce občanské nauky ve školním roce 2010/2011 REALIZOVANÉ BESEDY A EXKURZE Beseda s příslušníky Městské policie žáci 1. ročníků - nebezpečí, která se objevují v policejní praxi - téma "Závislosti"- požívání alkoholu, kouření, gamblerství, nebezpečí Internetu žáci 3. ročníků - téma : Zájmy chráněné trestním zákonem. Téma besedy navazovalo na probíranou tematiku občanské nauky a cílem besed bylo seznámit mládež s kriminalitou mládeže ve městě a provést prevenci v této oblasti, umět rozeznat trestné jednání žáci 4. ročníků - exkurze na Úřad práce všechny ročníky - exkurze do koncentračního tábora Osvětim - ve spolupráci s PK DEJ 98

100 REALIZACE NAPLÁNOVANÝCH CÍLŮ PK OBN: dokončení práce na školním vzdělávacím programu pro obory LA, NA, vytvoření ŠVP pro obor LY pro předměty OBN a seminář pro maturující z OBN (Mgr. Matuszová, garant) účast na semináři Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách (PhDr. Sikora) spolupráce se členkou Dětského parlamentu žákyní NA4 Adélou Francírkovou (Mgr. Dvořáčková) Za sekci občanská nauka zpracovala Mgr. Kateřina Matuszová 99

101 Příloha 13 - Hodnotící zpráva koordinátora ICT Titul, jméno, příjmení: Mgr. Miroslava Hellerová Odpovědnost v řízení: koordinátor ICT Hodnotící období: školní rok 2010/2011 I. Hlavní aktivity Ve školním roce 2010/2011 v rámci funkce ICT koordinátora jsem uskutečnila několik aktivit. Dne jsem se zúčastnila semináře Krajská roadshow Microsoft a BOXED, kde byla představena vhodná IT řešení a zdroje financování - komplexní ICT řešení pro školy, modernizace školní ICT s využitím vizualizace, šablony klíčových aktivit, vybavení pro školy z neinvestičních prostředků. Dne jsem se zúčastnila konference: Elektronická školička - Krajská konference k ICT ve Škole 2. Na programu bylo: úvodní blok věnovaný zástupcům vysokých škol technického směru o připravenosti žáků pro tuto oblast studia, představení konkrétních příkladů výuky přírodních věd pomocí ICT ze středních škol, informace o nových výzvách MSK pro školy projekty škol zaměřené na podporu výuky přírodních věd a technických oborů, technologie a řešení pro využití ICT ve výuce přírodních a technických věd od firem AV MEDIA, BOXED, FRAUS, PROFIMEDIA, MICROSOFT, blok odpoledních workshopů věnovaných např. digitální měřící soupravě PASCO, interaktivní tabuli ve výuce přírodních věd na průmyslové škole, tvorba flash animací pro podporu výuky přírodních věd, GPS v přírodních vědách a další. V jarních měsících jsem se zaměřila na editaci ŠVP a pomoc vyučujícím při jejich zpracování. Zajišťovala jsem dodatky k vysvědčení tzv. Europassy a jejich následné zpracování. Dne jsem se zúčastnila semináře Krajská roadshow Microsoft a BOXED, zaměřený na přípravu projektů a využití ICT ve výuce. V rámci Dne bezpečného internetu jsem zorganizovala besedu pro třídu ZA2A. obsahem bylo: navštívení stránek vysvětlení slovníčku pojmů k dané problematice, poslech rozhlasových pořadů o rizicích internetu Audioarchív E-Bezpečí, žáci měli připravené své příběhy k danému tématu, následný rozbor a diskuse, kviz. Během dubna a května jsem se zúčastňovala seminářů k výzvě 1.1 a dne k výzvě 1.5 EU peníze SŠ.

102 Na stření škole jsem ve spolupráci s Markem Šimberou zpracovala zprávu o výsledcích softwarového auditu, kde bylo provedeno: zmapování faktického stavu SW na počítačích, přehled zaevidovaného SW v majetku školy, přiřazení licencí k jednotlivým instalacím na PC, zjištění chybějících licencí. V rámci českého portálu online vzdělávacího prostředí Moodle nadále využívám při výuce v předmětu IKT, sleduji informace a novinky v kurzu Sborovna a vytvořila jsem si kurz pro třídu LY1, kde vkládám informace pro žáky během celého školního roku. Proběhly konzultace s vyučujícími na ŠVP oboru Laboratorní asistent a Nutriční asistent (aplikace SMILE). Součastně sleduji nové verze programu SMILE a aktivuji šablony k daným oborům. Správa počítačové učebny A 101 v budově 1. máje 11. Pomoc vyučujícím i externím vyučujícím při zápisu vyučovacích hodin a absenci žáků do elektronické třídní knihy Bakalář. II. Zhodnocení Ve školním roce 2010/2011 pedagogové měli možnost získávat aktuální informace na online portálu Moodle. Velký přínos vidím v možnosti sledování informací nejen na půdě školy, ale i mimo budovy školy. V aplikaci SMILE je možné vytvářet, kontrolovat, publikovat a vyvíjet ŠVP a generovat výstupy v souboru pdf. a html. Práce v této aplikaci byla již pro většinu vyučujících samozřejmostí. Další aktivity v roce 2010/2011 vycházely z funkce ICT koordinátora. 101

103 Příloha 14 - Hodnotící zpráva výchovných poradců Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Výchovné poradenství: Mgr. Marcela Teichmannová Činnost výchovné poradkyně je koncipovaná jako dlouhodobý výchovný program uplatňovaný ve výchově a vzdělávání žáka, budoucího absolventa zdravotnické školy. Metodická činnost VP má za úkol pomoci žákům, jejich rodičům a učitelům v oblasti prevence a řešení problémů, které v průběhu školního roku nastanou. Tento program je plněn nejen výchovnou poradkyní, ale týmem zodpovědných pedagogických pracovníků v čele s ředitelkou školy PhDr. Ivou Pelikánovou. Konkrétní výchovné aktivity jsou uváděny ve zprávách vedoucích oborů, předsedů oborových komisí, výchovných poradců i metodika prevence. Činnost výchovných poradců se projevuje v následujících oblastech: Prostředky a metody prevence neprospěchu žáků Prevence ve všech oblastech výchovně vzdělávacího programu naší školy je prvořadá. Informace o adaptaci a efektivním způsobu přípravy do výuky přijatých žáků ke studiu na střední odborné škole je poskytována rodičům na třídních schůzkách v měsíci červnu. Včasná spolupráce rodičů a učitelů pomáhá k včasnému řešení problémů. Žáci prvních ročníků jsou na začátku školního roku výchovnou poradkyní informováni o efektivním způsobu přípravy do výuky. Vysvětluji podstatu soustavnosti a aktivity v přípravě a plnění školních povinností. Doporučuji sestavení osobního rozvrhu hodin, ve kterém bude zahrnuta nejen příprava do výuky, ale také volnočasové aktivity, odpočinek a pomoc v domácnosti. Plnění studijních povinností a jejich výsledky souvisí s rodinným zázemím a soužitím v třídním kolektivu. Špatné vztahy narušují dobré klíma, které má negativní dopad nejen na studijní výsledky žáka, ale i jeho chování. Všichni učitelé v rámci svého vyučovacího předmětu informují žáky o požadavcích, povinnostech a právech, které by měly být respektovány jak žáky, tak i učiteli. Bez přesně vymezených a stanovených podmínek spolupráce nastávají komunikační nesrovnalosti vedoucí k nespokojenosti na straně žáků, rodičů i učitelů. Metoda častých konzultací výchovné poradkyně s třídními učiteli, neodkladné jednání s žákem a rodiči již při náznaku pochybnosti vykazované absence nebo zhoršování prospěchu se ukazuje jako správná a v mnohých případech účinná prevence. I přes snahu v oblasti preventivních opatření

104 ze strany školy jsme i v tomto školním roce řešili několik závažných problémů jak neprospěchu, tak i chování žáků. Ani v letošním školním roce jsme se nesetkávali s nezájmem rodičů situaci neprodleně řešit. Rodiče byli ochotni s třídním učitelem a výchovnou poradkyní aktivně spolupracovat, někteří přiznali, že si s dcerou, synem sami nevědí rady. Osobní setkání na půdě školy, vysvětlení důvodů, požadavků a připomínek ze strany rodičů, žáka i učitele má z našeho pohledu nezastupitelný vzájemný význam. To potvrzují naše dosavadní zkušenosti, proto budeme v této formě spolupráce i nadále pokračovat. O průběhu schůzek, opatřeních a doporučeních vedu písemný záznam, kopii obdrží rodiče a třídní učitel. Spolupráce s PPP a jinými složkami S pedagogicko-psychologickými poradnami (dále PPP) spolupracuji především v oblasti metodické pomoci v činnosti VP a v oblasti pomoci žákům s poruchami učení a chování. Rodičům několika žáků jsem doporučila, aby požádali o vyšetření na PPP. Spolupráce s PPP v Ostravě-Porubě je velmi dobrá, zejména s paní Mgr. Marií Schindlerovou, spec. ped. Zpravidla žádám o komplexní vyšetření žáka, psychologem a speciálním pedagogem. Vypracované zprávy poskytují závěry a doporučení, kterými se řídí nejen výchovná poradkyně, ale i vyučující, kterých se daná problematika týká. Spolupráce probíhá i na základě zařazování žáků mezi žáky s PUP u maturitních zkoušek. Intenzívní spolupráce probíhá mezi SPC Frýdek-Místek a SPC Ostrava-Poruba, v jejichž péči jsou žáci s poruchami sluchu. Činnost VP se dále odvíjí od potřeb spolupráce s dalšími složkami jako odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení sociálně právní ochrany dětí. Vypracovávám zprávy o chování a prospěchu žáků, konzultuji problematiku v oblasti sociálních potřeb a práv dětí - našich žáků. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2010/2011 studuje na naší škole 22 žáků se SPU a 3 žáci s jinými poruchami (smyslové vady - porucha sluchu). Všechny poruchy učení konzultuji s vyučujícími, v jejichž předmětech by se porucha mohla projevit. Učitelé v rámci svých předmětů a možností přihlíží k doporučení PPP. Dva žáci 4. ročníku (dívka, chlapec) na oboru asistent zubního technika, mají závažnou poruchu sluchu a studovali na základě sestaveného IVP dle vyhlášky 6 vyhlášky č. 73/2005. Maturitní zkoušku vykonávali v režimu PUP - SP skupina I a skupina II., který doporučilo SPC. Oba žáci úspěšně vykonali školní maturitní zkoušku. Jeden žák byl neúspěšný v testu z jazyka anglického. Vyučující u ústního zkoušení skvěle dodržovaly zásady očního kontaktu a úměrné slovní 103

105 frekvence při kladení dotazů. Kladly důraz na porozumění žáka. U ústní maturitní zkoušky obou žáků jsem byla přítomna, abych mohla vyhodnotit spolupráci žáka s vyučujícími, které pracovaly s žáky na základě vyhotovených IVP, kde byl kladen velký důraz na schopnost žáků zvládat náročné studijní úkoly, ale také na práci učitelek především v oblasti komunikace, porozumění a prověřování znalostí. Vyučující CJL byla za svou komunikativní schopnost při zkoušení pochválena předsedkyni maturitní komise. V prvním ročníku oboru nutriční asistent studuje jedna žákyně s poruchou sluchu. Rodiče v září 2010 požádali na základě Odborného podkladu pro výchovu a vzdělávání sluchově postiženého žáka o vypracování IVP dle vyhlášky 6 vyhlášky č. 73/2005. Ten jsem spolu s vyučujícími jednotlivých předmětů a na základě odborné konzultace se spec. ped. SPC vypracovala. Na základě tohoto plánu probíhá výuka jednotlivých předmětů. Pravidelně průběh studia, chování a spokojenosti žákyně konzultuji s žákyní, třídní učitelkou a vyučujícími. Integrované žáky jsem nahlásila na odbor vzdělávání KV SMK, který uvolnil finanční prostředky, určené na vzdělávání a péči o tyto žáky. Navýšené finanční prostředky byly využity ve formě odměn učitelům, kteří se těmto žákům věnují tak, aby vhodným metodickým postupem ve výuce respektovali a snížili handicap těchto žáků. Příprava, vedení a prověřování znalostí učiva vyžaduje od učitele nepoměrně vyšší náročnost, pochopení a zodpovědnost, aby žáci porozuměli textu a dokázali učivo správně využít jak v teorii, tak v praktických předmětech. Od učitelů se vyžaduje dvojí příprava. Zpracování textů, příprava písemného zadání úkolů, odkazy na literaturu, kopírování výukových materiálů a dostatek času i mimo vyučovací hodinu k individuálním konzultacím, když žák učivu i přes výše uvedená zohlednění neporozuměl. Postupy ve výuce průběžně konzultuji s jednotlivými učiteli a žáky, zajímám se o studijní výsledky a dodržování individuálního vzdělávacího plánu. Dvakrát za pololetí se koná schůzka s pracovnicemi SPC Mgr. Dužíkovou a Mgr. Kovářovou, které mají tyto žáky v odborné péči Projednávána je problematika zvládání množství učiva, adaptace ve třídě, škole, chování, spokojenost žáků a jejich prožívání. O všech návštěvách SPC je vedena písemná zpráva, kopie je založena u materiálů žáků s IVP. Žáci byli třídním kolektivem velmi dobře přijímáni, spolužáci jim v rámci svých možností ochotně pomáhají. Spolupráce s rodiči byla dobrá, zajímali se o prospěch a chování svých dětí. Výchovné komise Výchovné komise neprobíhají v pravidelných intervalech, ale organizujeme je aktuálně v případě potřeby. Komise k neprospěchu nebo nevhodnému chování žáka svolává třídní učitel po konzultaci s VP ihned. Osvědčily se komise s rodiči, žáky a členy komise po hodnocení chování, prospěchu a absence za 1. pololetí. Účelem všech osobních schůzek je analyzovat příčiny neprospěchu, nevhodného chování a absence žáků. Na opatřeních a doporučeních se snažíme dohodnout s žákem a jeho rodiči. 104

106 V tomto školním roce proběhlo 16 výchovných komisí žáků z důvodu neprospěchu za první pololetí 2010/2011. Dalších 12. výchovných komisí proběhlo z důvodu absence, nevhodného chování a problematiky sociálního zázemí. Stálými členy výchovné komise jsou třídní učitel/ka, výchovná poradkyně a zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Foltýnová Ph.D., Mgr. Jana Polášková. Písemný záznam o složení komise a průběhu je založen u třídních učitelů a VP. Závěry a doporučení výchovných komisí byly u většiny žáků efektivní, došlo k zlepšení chování, prospěchu a snížení absence. U tří žáků neměly rozhovory a doporučení efekt. Dvě žákyně ukončily studium, jeden žák přestupuje od září na jinou střední školu. Analýza příčin neprospěchu, chování a absence se ukazují být stejné jak v minulých letech (viz. zprávy). Spolupráce mezi rodiči, třídními učiteli a výchovnou poradkyní jsou velmi dobré, problémy se snažíme společně řešit včas. Další vzdělávání VP VP je zvána na pravidelné metodické porady, semináře organizované PPP. Dostupná odborná literatura a možnost konzultací s odborníky na danou problematiku je prostředkem k rozšíření okruhu odborných informací pro práci VP. Má činnost se vztahuje i na spolupráci při závěrečné práci v oblasti pedagogiky. V letošním školním roce jsem vedla dvě práce zaměřené na výchovně vzdělávací proces s problematikou osobnosti učitele a motivace žáka. Pro pedagogy SZŠ jsem organizovala odborný seminář na téma Psychologie osobnosti v pedagogickém procesu. Seminář vedl PhDr. Jan Svoboda z katedry psychologie Pdf OU, V termínu jsem se zúčastnila konference Nervové cesty k rovným příležitostem. Konference byla setkáním těch, kteří podporují zpřístupnění vzdělávání lidem se speciálními vzdělávacími potřebami jsem byla účastníkem konference Inovace ve výuce. Program probíhal ve workshopech a nabízel širokou škálu oblastí, kde mohl učitel čerpat informace z názorných ukázek v procesu výuky. Konference se konala pod záštitou MŠMT v Praze. Spolupráce s vedením školy Činnost VP a ŠMP bez vstřícnosti a podpory vedení školy si nelze představit. Ředitelka školy i obě zástupkyně mají prvořadý zájem na tom, aby činnost v oblasti výchovného poradenství byla 105

107 kvalifikovaná a profesionální. Aktivně se podílí na řešení některých problémů, jsou členkami výchovných komisí, v případě potřeby ihned zajistí potřebná opatření. Vedení školy umožňuje VP a ŠMP absolvovat odborné semináře a konference za účelem prohloubení znalostí a dovedností v oblasti činnosti výchovného poradenství. Každodenní život s sebou nese nejen velké množství informací a poznatků, ale také problémů v rodinách, změnách sociálních jistot, které na mnohé lidi silně působí a ovlivňují jejich prožívání a chování. Velmi citlivě na tyto změny reagují děti žáci, což můžeme pozorovat ve změně chování, zhoršování studijních výsledků a celkové nespokojenosti žáka i rodičů. Proto tým zkušených pracovníků musí stále rozšiřovat své znalosti a dovednosti, aby byli schopni žákům, rodičům i učitelům v problematických situacích profesionálně pomoci. 106

108 Výchovné poradenství profesní poradenství: PhDr. Evžen Sikora Činnost výchovného poradce se řídila plánem práce, ve kterém byla stanovena činnost a hlavní úkoly výchovného poradce v oblasti profesního poradenství. Cílem činnosti výchovného poradce v oblasti profesního poradenství bylo usnadnění adaptace žáků 4. ročníků na úkoly spojené s ukončením studia na naší škole a usnadnění volby jejich dalšího kariérního vývoje i hledání umístění v praxi. V září a říjnu 2010 (před podáváním přihlášek na vysokou školu) proběhly ve všech třídách 4. ročníků (7 tříd = asi 180 žáků) přípravné přednášky o možnostech studia na vysokých školách. Žáci byli seznámeni s typy a formami vysokoškolského studia, s možnostmi využívání tištěných i internetových informací a s možnostmi poradenství na úřadech práce a pedagogicko - psychologických poradnách i u výchovného poradce na škole. Využili jsme nabídky vyšší odborné školy Sokrates, která přednášky realizovala bezplatně. Přednášky byly kvalitní a předaly žákům stejné informace, které jsme jim sdělovali mnohá léta dříve svými silami. Bohatě byla využívána možnost práce s Učitelskými novinami, které se staly hlavním zdrojem tištěných informací při volbě vysoké školy či vyšších odborných škol a vyhodnotila ji. Výchovná poradkyně Mgr. Teichmannová zjišťovala studijní orientaci a další profesní orientaci žáků 4. ročníků. Navštívil jsem všechny třídy 4. ročníků, upozornil na nutnost samostudia a vlastní přípravy na VŠ studium, vhodnost samostudia v přípravných kurzech, e-learningovou formou apod. Nabídl jsem žákům možnost konzultací při výběru VŠ či VOŠ. Poskytoval jsem i individuální eventuálně skupinové konzultace při vyplňování přihlášek na vysoké školy a řešil se studenty sporné či nejasné informace v této oblasti, vyhledával informace o studijních oborech VŠ, telefonovali jsme na VŠ ap. Uskutečnil jsem 7 individuálních konzultací při výběru vysoké školy, zjišťovali jsme zdravotní předpoklady uchazečů, způsob přihlášky při mezioborovém studiu, způsob placení apod. Vzhledem k tomu, že základní informace o studiu na vysokých školách byla podána čtvrtým ročníkům "zvnějšku" formou výkladu, mohl jsem poskytnout stejné informace i žákům třetích ročníků. Ti toto ocenili, protože jim to dává delší časový úsek pro rozhodování a přípravu na volbu dalšího vzdělávání. V rámci plnění osnovy Úvod do světa práce a profesního poradenství na škole jsem zorganizoval pro všechny žáky 4. ročníků stření školy besedy s pracovníky školícího střediska ostravského úřadu práce (asi 170 žáků, tj. 7 tříd) byla probrána témata vstupních pohovorů při žádosti o práci, dále byly studenti seznámeni s problematikou (ne)zaměstnanosti v regionu, povinnostech zaměstnavatelů i budoucích zaměstnanců, úkolech a možnostech a úkolech úřadů práce. Studenti byli informováni

109 o povinnostech absolventů škol v souvislosti se sociálním a zdravotním pojištěním a možnostech rekvalifikací, byly zmíněny hlavní zákonné podmínky souvisící se započítáváním praxe. Na úřadu práce obdrželi žáci tiskoviny, které si zveřejnili na nástěnkách ve třídách ap. Besedy byly hodnoceny studentkami kladně, protože získaly kvalifikované odpovědi a přehled o trhu práce v regionu. Přínosné bylo i to, že se seznámily s místem, kde mohou hledat rady v rámci profesního a kariérového poradenství i mimo školu, kdy již budou absolventy eventuálně studenty jiných škol. Podstatné je, že se žáci dostanou do přímého kontaktu s úřadem a jeho pracovníky. Součástí metodické pomoci studentům v přípravě na maturitní zkoušku byly i besedy o metodách efektivního učení na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ (hlavní zásady efektivního učení). Ty jsem uskutečnil ve 2 třídách 4. ročníků (podle zájmu.) Prostřednictvím nástěnek seznamoval výchovný poradce žáky 4. ročníků s nabídkou volných pracovních míst u organizací, vysokých škol a vyšší odborných škol, které se obrátily na naši školu s žádostí o zveřejnění nabídky. 108

110 Příloha 15 - Hodnotící zpráva školního metodika prevence Titul, jméno, příjmení: PhDr. Evžen Sikora Odpovědnost v řízení: školní metodik prevence Hodnotící období: školní rok 2010/2011 V září školního roku 2010/2011 byl na základě "Školní preventivní strategie na léta " vypracován dokument Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011, ve kterém jsme stanovili úkoly při prevenci negativních jevů. S tímto dokumentem byli seznámeni vyučující na společné poradě a oba dokumenty byly zveřejněny ve sborovně. Stěžejními spolupracovníky jsou při realizaci školní preventivní strategie výchovná poradkyně Mgr. Marcela Teichmannová a vyučující předmětů občanská nauka, psychologie, základy veřejného zdravotnictví, výchova ke zdraví, základy zdravotně-sociální péče, tělesná výchova, biologie, IKT i odborných předmětů jako somatologie, ošetřovatelství, ošetřování nemocných aj., neboť těžiště práce spočívá v každodenní preventivní práci, zejména v těchto předmětech. Na prvních třídních schůzkách budoucích prvních ročníků (červen 2010) byli rodiče seznámeni stručně s obsahem Minimálního preventivního programu a s preventivními aktivitami i s nebezpečím negativních jevů (šikana, drogová závislost, gemblerství, trestná činnost mládeže). Tyto informace rodičům předali školní metodik prevence a výchovná poradkyně. První ročníky prošly v rámci adaptačního kurzu v září 2010 besedami sexuální výchovy, protidrogové prevence a zdravého formování vztahů ve třídě. Adaptační kurzy pokládáme za vhodnou metodu provádění prevence šikany a zneužívání drog. Na prvních třídních schůzkách prvních ročníků informoval ŠMP rodiče o nebezpečí patologických jevů mezi mládeží a poskytl rady o přístupu k prevenci a eventuálním řešení problémů, o postupu školy a o spolupráci se školou. V rámci občanské nauky byly v prvních ročnících organizovány vyučujícími prezentace a besedy o zdravém způsobu života, patologických společenských jevech a nebezpečí sekt. Na tato témata navázaly besedy s policisty (květen 2011), kteří pomocí příkladů z každodenní praxe ukazovali žákům na nebezpečí, která se objevují v policejní praxi. Besed se zúčastnili žáci všech prvních ročníků, téma besed bylo "Závislosti", policisté rozebrali problematiku požívání alkoholu, kouření, gemblerství, nebezpečí Internetu a problematiku obecné kriminality v Ostravě. Téma bylo žáky přijato kladně a v hodinách občanské nauky jsme o problémech diskutovali. V březnu 2011 jsem byl informován třídní učitelkou Mgr.Helsnerovou o podezření na krádeže ve třídě ZA 1.A. Ve třídě jsem provedl šetření a pohovor s postiženými žákyněmi, provedl jsem rozbor

111 absence žáků, projednal jsem situaci s vedením školy a provedl jsem trestní oznámení na neznámého pachatele u Policie ČR, policii jsem uvedl veškerá dostupná fakta. Se třídou jsem provedl besedu na téma krádeží a jejich dopadu a projednal jsem s žáky a třídní učitelkou opatření k zamezení dalších krádeží, policista vysvětlil žákům postup při šetření krádeží. Policie provedla předepsané kroky, nicméně pachatel nebyl zjištěn. Ve druhých ročnících jsme s vyučujícími IKT využili učiva k vypracování námětu na plakáty s preventivní tematikou. Výsledky práce žáků jsou pozoruhodné a náměty plakátů je možno shlédnout na serveru SZŠ. Vytvořili jsme z prací žáků malou výstavku. Ve výuce informačních technologií se žáci 2.ročníků seznámili také s pořadem Seznam se bezpečně na Internetu o nástrahách Internetu a nebezpečích, která vyplývají z neuváženého seznamování na Internetu a z poskytnutí osobních údajů (znásilnění, vydírání, ohrožení mravní výchovy mládeže, prostituce, pornografie...) K tématu šikana a vztahy v kolektivu: ve 2 ročnících v předmětech výchova ke zdraví a psychologie byla důkladně probírána témata sociálně patologické jevy, závislosti, šikana, konflikty a vztahy v kolektivu (agrese, šikana). Sexuální výchova je zařazena jako velký výukový blok ve výchově ke zdraví (včetně témat deviací, prostituce, promiskuity a prevence pohlavních chorob apod.). Pro třídy 3. ročníků zorganizoval ŠMP besedy s policií téma: Zájmy chráněné trestním zákonem. Téma besedy navazovalo na probíranou tematiku občanské nauky a cílem besed bylo seznámit mládež s kriminalitou mládeže ve městě a provést prevenci v této oblasti, umět rozeznat trestné chování ve veřejnosti. Na příkladech a praktických činnostech se rozvinula živá beseda ve skupinkách. Policisty byly zodpovězeny a vysvětleny dotazy. Průběh besed i jejich obsah byl pozitivně hodnocen nejen zúčastněnými žáky, policisty, ale i přítomnými pedagogy. Mapování sociálního klimatu mezi žáky + rizika: V rámci průzkumů a pro přípravu příštího minimálního preventivního programu jsem provedl několik šetření: V prvním šetření jsem mapoval názory a zkušenosti žáků na výskyt některých rizikových jevů k tomu jsem použil Veličkův dotazník rizik sociálně patologických jevů pro žáky (RSPCH). Zkoumal jsem 80 žáků ročníků (z toho 29 žáků 3. a 4. ročníků, a 51 žáků 1. ročníku). Chtěl jsem zjistit porovnáním vzorků 1. a 4. ročníku, zda dojde k zásadnímu posunu názorů vzhledem k věku respondentů. Při vyhodnocení dotazníků obou skupin vychází zhruba stejné výsledky. Ty oscilují + - jedno místo v níže uvedeném pořadí. Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce jsou žáci ohroženi těmito negativními jevy: 110

112 1. kouření cigaret 2. pití alkoholu 3. hraní na PC doma 4. rizikový sex (předčasný, střídání 5. záškoláctví 6. poruchy příjmu potravy partnerů) 7. marihuana 8. kriminalita mládeže 9. šikana a na dalších místech to jsou: rasismus, vandalismus, domácí násilí, hrací automaty, užívání extáze, náboženské sekty, užívání pervitinu, týrání a zneužívání dětí, užívání heroinu (rozestupy mezi jednotlivými místy žebříčku jsou nestejné). K prevenci těchto rizik budeme směřovat naši příští preventivní práci. O výsledcích průzkumu jsem informoval na pedagogické radě v dubnu Druhý průzkum se týkal vztahů mezi žáky ve třídě a ve škole - bylo dotazováno 68 žáků školy z jejich odpovědí vyplývá, že: a. vztahy mezi spolužáky jsou normální (ano-31%, spíše ano- 58%, spíše ne - 8%, ne-1%) b. zažili někdy mezi spolužáky šikanu (na ZŠ 91%, na SZŠ 6%, jiné 3%) c. zažili šikanu v této třídě (ano - 0%, spíše ano - 9%, spíše ne - 29%, ne - 62%) d. jsou rádi žáky naší školy a představy se jim splnily ( ano- 27%, spíše ano- 62%, spíše ne- 13%, ne 0%). Třídní učitelé a školní metodik se v příštím období bude soustřeďovat na oněch 8% žáků. V rámci jednotného a komplexního plnění dokumentu Minimální preventivní program na školní rok 2010/11 se na výchovném plnění podílely i výše jmenované vyučovací předměty a k tomu zorganizovali pedagogové naší školy působivé výchovné aktivity. K velmi zdařilým aktivitám, které ovlivnily postoje širšího okruhu žákyň, je možno řadit následující aktivity: Školní preventivní strategii podporovaly i následující mimoškolní aktivity: kroužek 1. pomoci, plnění projektu Zdraví do školek a škol studenti předvádějí nejmenším své zdravotněpreventivní programy. tradiční Den zdraví (konaný v prostorách VOŠ zdravotnické a SZŠ zdravotnické) žáci jsou jak aktivními organizátory jednotlivých činností, tak jejich návštěvníky a aktéry. Akce je již dnes známa i ostravské veřejnosti a do budov přicházejí školáci ZŠ i občané města. zájezd do KT v Osvětimi měl velký ohlas u účastníků spolupráce s Charitou Ostrava: naše aktivity se orientují především na dobrovolnictví a s ním související činnosti, Charitativní činnost - sbírky 111

113 Závěrem lze konstatovat, že výchovné působení pedagogického sboru v oblasti výchovy a prevence proti negativním jevům je mnohostranné a snahou bylo, aby zasáhlo a oslovilo každého žákyni/žáka naší školy. Plnění Minimálního preventivního programu 2010/11 je vyhodnoceno tímto dokumentem a Zpráva bude odeslána nadřízenému metodickému orgánu do Školní metodik prevence se zúčastňoval schůzek školních metodiků prevence, organizovaných okresní metodičkou prevence Bc. Ciklovou na PPP v Ostravě-Porubě. 112

114 Příloha 16 - Hodnotící zpráva činnosti koordinátora pro EVVO Titul, jméno, příjmení: Mgr. Karin Schestagová koordinátor pro EVVO Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta jsou jednou z priorit státní politiky i Evropské unie. Proto aktivity koordinátora směřují k zavádění EVVO do běžného života aktivního občana. Principy trvale udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a přirozené skromnosti by měly být každodenní samozřejmou součástí každého z nás. Změna myšlení a postojů každého jedince je proces pomalý a dlouhodobý, ale také možný. V letošním roce se dařilo plnit tyto úkoly v oblasti EVVO: Začlenění problematiky EVVO do výuky prostřednictvím všech předmětů, v nichž je to vhodné v cizích jazycích (viz projekt Ostrava Cadenberge 2010), v biologii, chemii, v matematice, v zeměpise, občanské výchově. Spolupráce s pedagogy a vedením školy při přípravě ŠVP, neboť EVVO je jedním z průřezových tématúkol se daří postupně plnit; byla již navázána spolupráce koordinátora s kolegy přírodovědných předmětů, s nepedagogickými pracovníky (školníci se velmi svědomitě podílejí na vytváření podmínek pro hada a umístění informačních panelů), výborně spolupracují vyučující jazyků. Třídění odpadů a vedení studentů k separaci odpadů propagační kampaň a zajištění vhodných separačních nádob. Vytvoření sběrných hnízd - studenti málo třídí, ale v letošním roce koordinátor zajistil dvě barevné sady nádob na tříděný odpad a velké pojízdné nádoby na plasty; informování studentů probíhá průběžně. Propagace myšlenek trvale udržitelného rozvoje a ekologického chování i v řadách pedagogického sboru (snaha o úsporu energií a papíru) kolegové jsou vedení k využívání již použitého papíru z nástěnek na písemné práce, žáci jsou vedeni k oboustrannému tisku, hodně je využívána internetová komunikace. Splnění kvalifikačních požadavků koordinátora EVVO dle vyhlášky v září proběhly závěrečné zkoušky spojené s obhajobou. Úspěšně. Propagace myšlenek trvale udržitelného rozvoje - účast na filmovém festivalu TUR Ostrava, účast na multimediálním projektu o Číně, zdůrazňování vlivů lidské činnosti na přírodu a zpětné působení na člověka.

115 Zapojení do vzdělávacích cyklů a spolupráce s jinými organizacemi spolupráce se ZOO Ostrava, Vita, účast v soutěži Přírodovědný klokan. Modernizace výuky zavádění projektového vyučování bylo realizováno formou projektu Fotosyntéza (žáci studovali vlivy různých faktorů na rychlost a kvalitu fotosyntézy, dokumentovali, prezentovali, pracovali v týmech) a projekt Elektrárny, který byl realizován ve Fyzice pod vedením Mgr. Jany Dzikové. Projektová činnost koordinátora EVVO byl vytvořen projekt Život pod akátem v rámci vyhlášení Nadace Partnerství. Škola obdržela dotaci ve výši 40 tisíc Kč na vybudování zahradního posezení, ve kterém bude možné trávit volný čas, ale zejména zde může probíhat za pěkného počasí výuka a přímé pozorování daného biotopu. Projekt by měl být ukončen k

116 Příloha 17 - Hodnotící zpráva koordinátora pro mimoškolní a humanitární činnost Titul, jméno, příjmení: Mgr. Marie Adámková Hodnotící období: školní rok 2010/2011 koordinátor pro mimoškolní a humanitární činnost Všechny mimoškolní a humanitární činnosti byly prováděny na základě schváleného plánu mimoškolních aktivit žáků pro toto období. Dříve však než se blíže vyjádřím k jednotlivým oblastem, musím vyslovit poděkování všem členům týmu za mimořádně aktivní přístup a skutečnou pomoc, kterou mi poskytly. Stejně tak bych ráda poděkovala managementu školy za pochopení a vstřícnost, kterou mi během práce prokazovali. I. Spolupráce s Charitou Ostrava Také v tomto období jsme zdařile pokračovali v naší úspěšné a dlouholeté spolupráci. Začali jsme pomocí při organizačním zajištění akce Sešli se, aby pomohli, což byl slavnostní koncert spojený s předáním ocenění zasloužilým dobrovolníkům, který měl u veřejnosti široký ohlas a byl přenášen přímým přenosem televizí. Za zmínku stojí, že zde byla opět připomenuta spolupráce s naší školou, kterou vyslovil osobně sám ředitel Charity p. M. Pražák, který přidal i poděkování našim obětavým žákyním za jejich nezištnou pomoc. Pokračovali jsme tradičním setkáním dobrovolníků , kde jsme také především zajišťovali pořadatelskou a asistenční službu. Se stejnou činností jsme se zapojili, za vydatné pomoci oboru nutriční asistent, také na předvánočním setkání dne , kde jsme navíc významně vypomohli se sestavením tabule pro cca 180 hostů. Tradičně jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky, která má stále širší ohlas, a kde jsme se stali jedním z nejstabilnějších a zároveň nejsilnějších drobných partnerů - výtěžek 6 634,-Kč. Zúčastnili jsme se také besedy se středoškoláky na Ostravsku na téma Dobrovolnictví středoškoláků. Větší akcí byla také naše pomoc při zajištění Benefičního koncertu ke 20. výročí založení Charity Ostrava dne I zde byla vyzvednuta naše vzájemná spolupráce a vysloveno opakovaně poděkování za pomoc. Mimo tyto oficiální akce se zapojujeme i do řady drobných aktivit. II. Projekty Zdraví do školek a škol Akce Zdraví do školek a škol je jeden z našich pilotních projektů, který má již dlouholetou tradici. Vyzvedávám především to, že se jedná o skutečně mimořádnou aktivitu především žáků naší školy, kteří si ve svém volném čase pod vedením obětavých pedagogů nacvičují již osvědčená pásma pohádek, která ovšem průběžně aktualizují a vyjíždějí s nimi mezi děti mateřských školek MěO Ostrava-Vítkovice a základních škol. Letos se jednalo o pohádky

117 O nemocném zoubku Zdravé mlsání Loutkové divadlo Tabáková Růženka - ZA 2B (Mgr. Marková) - NA 3 (Mgr. Petřeková) - VOŠZ (Mgr. Staňurová) - ZA 2B (Mgr.Adámková) III. Soutěžíme o přestávkách Tato již tradiční aktivita nabízí žákům milé a zároveň poučné zpestření volného času o přestávkách. Letos se jí zúčastnilo 320 žáků. Losování, na které se všichni soutěžící těší, probíhá vždy jednou za 14 dnů a vylosovaní úspěšní luštitelé jsou odměněni malým dárkem sponzora. Hlavnímu sponzoru SRPŠ děkuji. Aktivita je zaštítěna Mgr. Adámkovou a asistentkou Grimmovou, která celý tento projekt svými postřehy a prací zdokonalila. IV. Sbírková činnost Tato oblast patří stále k nejrozsáhlejším i přesto, že jsme již počet našeho zapojení radikálně zredukovali. měsíc název výtěžek třída pozn. Říjen Bílá pastelka zrušeno Listopad Průpisový den 7 276,- ZA 4B Leden Tříkrálová sbírka 6 634,- ZA 4A Březen Svátek s Emilem 1 740,- AZ 3 Duben Rozum a cit 2 620,- NA 3 Duben Duben Život dětem ADRA 3 470, ,- ZA 3B LY 3B Květen Květinkový den ,- ZA 3A Květen Dejte šanci dětem ulice LY 3A Celkem ,- Mimo klasické sbírky jsme se také zúčastnili sbírky použitého ošacení pro Charitu Ostrava a pro Diakonii Broumov, kdy jsme nasbírali více jak 30 krabic oděvů. V. Den zdraví s mezinárodní účastí Den zdraví, letos poprvé s přívlastkem s mezinárodní účastí (podpora slovenského partnera), je již tradiční akcí naší školy. Odehrával se ke příležitosti Mezinárodního dne zdraví (7.4.). Tato akce má výrazný zdravotně preventivní a edukační ráz, kdy se jí účastní jak žáci naší školy, tak i široká veřejnost. Na akci jsou zajištěny odborné přednášky, prezentace firem zaměřených na zdraví a vlastní akci žáků, kteří prezentují své programy cílené na oblast zdraví. VI. Ostatní 116

118 Do tohoto bloku zařazuji drobnější aktivity, jimiž je naše činnost pravidelně doplňována a obohacována. Drobnější je míněno rozsahem, nikoliv významem: Běh naděje ZA 3A (PhDr.Veselá) Mikulášské besídky a předvánoční posezení (Mgr.Schichelová) Předvánoční Studentská show (třídní učitelé) 117

119 Příloha 18 - Hodnotící zpráva zástupkyně pro vyšší odborné studium Titul, jméno, příjmení: Mgr. Jana Němcová Odpovědnost v řízení: zástupkyně ředitelky pro vyšší odborné studium Stupeň řízení: II. stupeň Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Naplnění vize a hodnot školy Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě se zaměřuje na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, počtem studentů a akreditovanými obory zaujímá významné místo mezi vzdělávacími institucemi Moravskoslezského kraje. Škola prochází transformačními změnami, které reagují na aktuální i výhledové požadavky MŠMT ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a požadavky Moravskoslezského kraje. V průběhu těchto změn jsou postupně zaváděny studijní obory diplomovaných specialistů. V květnu 2010 byl VOŠZ akreditován studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě, jehož studijní program je tří a půlletý a studijní obor Diplomovaný nutriční terapeut v kombinované formě, jehož studijní program je tříletý. První studenti této formy studia a těchto oborů zahájili studium v září školního roku 2010/2011. V průběhu letošního školního roku jsme se snažili, ve spolupráci s odbornými vyučujícími, o korektury materiálů potřebných k akreditaci nového programu, Diplomovaný farmaceutický asistent v kombinované formě, který jsme v současné době zaslali na MŠMT ČR a MZ ČR k akreditačnímu řízení. Prioritou pro školní rok 2011/2012 bude úspěšná akreditace studijního oboru a posléze zahájení studia v tomto programu ve školním roce 2012/2013. Pro další období je naším úkolem pokračovat v již zavedených studijních oborech a podporovat stabilizaci vyššího odborného vzdělávání tak, aby jeho absolventi byli i nadále dobře uplatnitelní na trhu práce. Ředitelka školy, PhDr. Iva Pelikánová, realizovala v průběhu školního roku jednání s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, s představiteli profesních organizací, např. Komory zubních techniků, Unie svazu zaměstnavatelů, i s představiteli odboru školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o možnostech transformace vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě do sektoru terciárního vzdělávání. Cíle a školní vzdělávací programy Na vyšší odborné škole probíhala výuka ve čtyřech studijních oborech v denní formě studia diplomovaná všeobecná sestra, jedná se dobíhající 3,5 letý studijní program a nově akreditovaný 3 letý studijní program, diplomovaný farmaceutický asistent v denní a dálkově formě studia,

120 diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný zubní technik v denní formě studia. Ve školním roce 2010/2011 probíhala ve škole také výuka dalších dvou studijních oborů a to Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný nutriční terapeut v kombinované formě studia. K studovalo na vyšší odborné škole 319 studentů v denní formě studia a 146 studentů v dálkové a kombinované formě studia v celkem 17 studijních skupinách. K studovalo na škole 247 studentů v denní formě a 84 studentů v kombinované formě studia ve 12 studijních skupinách. Prioritou interních i externích vyučujících naší vzdělávací instituce je zdravotnický pracovník nelékařských profesí, o kterém můžeme po jeho absolutoriu konstatovat, že se jedná jak o jedince odborně vzdělaného, tak i jedince morálně vyspělého, který je flexibilní a konkurence schopný. Odborná praxe je u všech oborů realizována v celé oblasti moravskoslezského regionu, protože se snažíme vycházet z aktuálních regionálních potřeb pracovního trhu a naši studenti takto realizovanou praxí získávají i možné kontakty s potenciálními zaměstnavateli. Průběžně dochází ke komunikaci a spolupráci s terénem, se zdravotnickými a nezdravotnickými organizacemi, s cílem zviditelnit naši vzdělávací instituci nejen v moravskoslezském regionu, ale i mimo něj, protože díky programům realizovaných v kombinované formě u nás studují i studenti z jiných krajů jako např. z kraje olomouckého, zlínského apod. Ve školním roce 2010/2011 byla odborná praxe u oboru DVS realizovaná na 168 pracovištích zdravotnické i sociální sféry. Odborná praxe u oboru DFA byla realizována v 98 lékárnách a 3 výdejnách zdravotnických prostředků. Odborná praxe studentů oboru DZT byla zajištěna na 34 pracovištích státních i soukromých zubních laboratoří Moravskoslezského a Zlínského kraje. Odborná praxe studentů oboru DNT byla realizovaná na 32 pracovištích, které reprezentují stravovací provozy školských, sociálních i zdravotnických zařízení. Studenti všech oborů jsou představiteli pracovišť hodnocení velmi pozitivně. Na všech, předem domluvených, pracovištích jsou odborníci ochotni se studentům věnovat, což je důležitým předpokladem pro další efektivní spolupráci v budoucích obdobích, neboť bez odborníků z praxe bychom nemohli vytvořit dokonalé propojení teorie s praxí. Studenti sami hodnotí odbornou praxi jako efektivní a přínosnou, protože jim umožňuje používat a zdokonalovat odborně teoretické znalosti, které získávají v průběhu studia v praxi. Uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce, kromě těch, kteří se rozhodnou pokračovat ve studiu na vysokých školách, je 100%. V průběhu školního roku jsme se zaměřili na průběžnou a kvalitnější prezentaci oborů naší vyšší školy. Marketingový koordinátor, dle vypracovaného plánu, navštěvoval studenty, maturanty, středních škol našeho regionu a informoval je o možnostech studia na naší škole, o podmínkách přijetí a také o uplatnění našich absolventů na trhu práce. Dle návštěvnosti, kterou jsme měli na dnech otevřených dveří a dle uspokojujícího počtu přihlášených uchazečů o studium, je zřejmé, 119

121 že jsme vykročili správnou cestou. V těchto prezentacích bychom chtěli pokračovat i v následujících obdobích a zviditelňovat naši vzdělávací instituci nejen v Moravskoslezském kraji. Hodnotový systém mimoškolní činnosti Studenti, v úzké spolupráci s vyučujícími, jsou v průběhu studia v naší vzdělávací instituci zapojováni do organizace akcí pořádaných školou. I ve školním roce 2010/2011 jsme kontinuálně spolupracovali s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz při vítání občánků, realizovali jsme mikulášské a vánoční besídky pro hospitalizované děti v ostravských nemocnicích a pro děti zaměstnanců školy. V rámci programu Dne zdraví studenti připravili výchovné programy pro předškolní děti, edukační programy pro žáky střední školy. Studentky oboru DVS se zapojily do programu Zdraví do škol a školek, v němž vystoupily s výchovnými programy pro předškolní děti a děti 1. tříd ZŠ ve dvou školských zařízeních a na dětském oddělení MNO. Studenti 3. ročníku oboru DVS vystoupili také před seniory v LDN Ostrava, v domovech pro seniory a v domech s pečovatelskou službou nejen na území města Ostravy v rámci edukačního projektu pro seniory, který je zaměřen psychosociální změny, s kterými se senioři potýkají v každodenním životě. Těmito edukačními programy se snaží studenti, pod vedením odborné učitelky, poukázat na stále aktuální nutnost integrace seniorů do běžného života. Studenti prokázali své sociální cítění také tím, že se zapojili do finanční sbírky akce Červená stužka- Světový den proti AIDS 2010, pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovy. Na konto společnosti byl zaslán výnos ve výši 6 900Kč. Studenti spolu s vyučujícími se dále aktivně zapojili do charitativní sbírky Týden s píšťalkou. Na pomoc lidem s handicapem tak bylo díky studentům vyšší školy odesláno Kč. Studenti pomáhali při organizaci seminářů a konferencí, pořádaných školou v rámci doplňkové činnosti, Gerontologických dnů Ostrava. V rámci této mezinárodní akce VOŠZ organizovala studentskou sekci, na které aktivně vystoupily i studentky oboru DVS. Velmi pozitivně byl hodnocen již 5. ročník akce Darujme krev a pomozme, kterého se letos poprvé zúčastnili zástupci studentů a studentek všech oborů školy a 3 odborné vyučující. Kontinuálně se podílíme na organizování seminářů a akcí týkajících se problematiky první pomoci pro žáky základních škol i pro veřejnost. V průběhu školního roku jsme oslovováni školskými zařízeními na území města Ostravy s žádostmi o jejich realizaci. Příkladem může být např. aktivní účast na Dnech první pomoci, kterou organizuje ZŠ a MŠ B.Dvorského 1, začlenění první pomoci a edukaci o zdravém životním stylu do Dnů zdraví na gymnáziu P.Tigrida v Ostravě-Porubě, na Vyšší odborné škole hotelové a obchodní akademii, s.r.o. v Havířově, celoroční projekt pro žáky s handicapem na ZŠ Kapitána Vajdy v Ostravě-Zábřehu, edukace speciálních pedagogů, ze střední 120

122 školy prof. Zdeňka Matějíčka v Ostravě-Porubě, v oblasti první pomoci se zaměřením na akutní stavy ve školním prostředí. Průběžně spolupracujeme např. s občanským sdružením Anabell, Renarkon, s firmami B-Braun, Natur Produkt, AB Dent,s.r.o. apod. V průběhu školního roku jsme také pracovali na realizaci programu škol podporujících zdraví a nadále usilujeme o získání a potvrzení statutu Zdravá škola, což jistě povede v budoucnu k mnoha dalším pozitivním aktivitám, do kterých se budou zapojovat nejen studenti a pedagogové, ale také všichni ostatní pracovníci školy. I nadále budeme systematicky monitorovat potřeby zdravotnického, školského i sociálního terénu a těmto potřebám přizpůsobíme své školní i mimoškolní aktivity. Podmínky ke vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 využívala VOŠZ k teoretické a teoreticko-praktické výuce studentů oboru DNT a DVS budovy B a C na ul. 1. máje 11. Studenti oboru DFA realizují výuku odborných předmětů ve třech speciálních laboratořích a jedné klasické učebně v budově na Klicperově ulici K praktické výuce studentů oboru DZT jsou využívány tři zubní laboratoře v budově SZŠ na ul. Jeremenkova. Výuka teoretických předmětů všech oborů je zajišťována v budově B a C na ul. 1 máje. V prostorách vyšší školy bylo v průběhu školního roku 7 učeben v pronájmu Státní jazykové školy Ostrava, která tyto místnosti využívala od pondělí do čtvrtku vždy od 15 hodin. V budově na Klicperově ul. byly ve školním roce 2010/2011 dány do pronájmu Střední Waldorfské škole částečně prostory v přízemí a prostory celého prvního patra. Soužití dvou odlišných vzdělávacích subjektů se projevilo určitou disharmonií. Management VOŠZ a Waldorfské školy se vždy snažil o aktuální řešení problémů, které muselo být adekvátní potřebám a výuce studentů obou institucí. Budova A na ul. 1. máje 11 je již třetím školním rokem využívána k výuce žáků SZŠ. Nová strukturální koncepce, dělení budov a pronájem učeben, se v žádném případě nedotkla kvality a kontinuity výuky na VOŠZ, ale zajištění vhodných podmínek pro výuku stálo mnoho úsilí a sil nejen pedagogické, ale i nepedagogické pracovníky školy. V současné době je dataprojektory a počítači vybaveno 7 standardních a 2 odborné učebny. Jeden dataprojektor máme přenosný a využíváme jej zejména při výuce externích vyučujících z řad lékařů. Naší snahou je, aby učebny byly předmětově zaměřené. Bohužel, z finančních důvodů, se naše představy nedaří uskutečňovat tak rychle, jak bychom si přáli. Nové pojetí předmětů vyzývá k využívání moderních organizačních forem výuky, k většímu využívání vhodné didaktické techniky a tady vidím jediné negativum - nedostatek počítačové techniky pro přímou potřebu vyučujících. 121

123 Věřím však, že priority školy, které jsou adekvátně nastaveny, tento nedostatek v nadcházejícím období budou úspěšně odstraňovat. Odborné učebny všech oborů byly průběžně vybavovány pomůckami, přístroji a modely, které napomáhají zkvalitňovat výuku, reagují na aktuální trendy vzdělávacího procesu a splňují podmínky bezpečnosti práce. Pro zkvalitnění výuky byla vybudovaná třetí odborná učebna pro výuku Technologie cvičení a Nutriční dietologické praxe v prostorách budovy vyšší školy na 1.máje, která je využívána studenty oboru DNT od září Dále pokračujeme v rozvíjení administrativních dovedností studentů oboru DNT zavedením výukového PC programu Magdaléna. Ergoterapeutické dílny byly připraveny k výuce ve školním roce 2010/2011 v budově na Klicperově ul. a byly využívány jak našimi studenty, tak studenty waldorfské školy. Pro následující období 2011/2012 zůstávají platné návrhy opatření: vytvoření učebny pro výuku předmětu Anatomie a fyziologie, Klinická propedeutika (B 202) vytvoření učebny pro výuku předmětu Multikulturní ošetřovatelství (B 103) zajistit počítačový program Lékárenství pro výuku odborných předmětů oboru DFA vybavit dataprojektorem a počítačem minimálně jednu další klasickou učebnu inovovat odbornou učebnu pro výuku Informační a komunikační technologie Hodnocení studentů Hodnocení studijních výsledků odpovídá klasifikačnímu řádu VOŠZ. K ukončilo ročník zhruba 40-45% studentů. Na vyšším odborném studiu je však student povinen ukončit ročník do daného školního roku, z tohoto důvodu tedy není možné k uvést definitivní výsledky. Absolutorium probíhalo v tomto školním roce ve dvou termínech. Studenti oboru DVS v denní formě absolvovali v lednu V červnu 2011 absolvovali studenti oboru DFA v denní i dálkové formě, studenti oboru DZT v denní formě a poprvé v historii školy absolvovali také studenti oboru DNT v denní formě. Výsledky absolutoria Obor Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Průměr Studijní skupina studentů vyznamenáním DVS ,81 DFA 3 denní ,64 DFA 3 dálková ,84 DNT 3 denní ,37 DZT ,57 CELKEM ,65 122

124 Opravný termín absolutoria pro 3 studentky oboru DFA dálková forma a náhradní termín pro dva studenty oboru DFA 3 denní forma je stanoven ředitelkou školy na říjen Vzhledem k tlakům ze strany MZ ČR, které se týkají tlumení činnosti oboru DVS na VOŠZ, je pro naši vzdělávací instituci pozitivní zprávou to, že všech 22 absolventek tohoto oboru odešlo po absolutoriu přímo do praxe ve zdravotnických zařízeních. Uplatnění absolventů oboru DFA je také velmi dobré, neboť 94% absolventů již pracuje na pozici farmaceutického asistenta. Absolventi oboru DZT i DNT také našli pracovní uplatnění v oboru, jak ve státním tak i v soukromém sektoru zdravotnictví. Samostatnou přílohou je Zpráva studijního oddělení, kterou vypracovala Mgr. Dagmar Sládečková Wrobelová. Výsledky vzdělávání Úroveň vzdělávacího procesu byla zjišťována zejména hospitační činnosti ředitelky školy. Hospitační činnost zástupkyně ředitelky se zaměřila hlavně na výuku studentů kombinovaných forem. Počet hospitací byl stanoven plánem kontrolní činnosti. Cílem hospitací bylo zjistit obsahovou úroveň přednášeného tématu. Odborná úroveň výuky je kvalitní, odpovídala současným poznatkům a potřebám znalostí pracovníků nelékařských profesí. Ve většině případů se hospitační činnost zástupkyně ředitelky zaměřila na výuku praktických předmětů. Potenciální problémy a úskalí vyskytující se v průběhu školního roku byly řešeny týmově na poradách oborových komisí a provozních poradách, kde se řešily záležitosti i v mezioborových souvislostech. Návrh opatření: rozpracovat plán hospitační činnosti tak, aby byla rovnoměrně zmapována kvalita výuky jak v předmětech teoretických, tak v předmětech praktických vést hospitační činnost tak, aby její výsledky vedly k profesnímu růstu učitelů Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci doplňování kvalifikace studovala na vysoké škole jedna vyučující, která v červnu 2011 ukončila magisterské studium a získala úplné vysokoškolské vzdělání. Jedna vyučující pokračuje 123

125 v navazujícím magisterském studiu speciální pedagogiky a jedna odborná vyučující si doplnila studium pedagogiky. Všichni pedagogičtí pracovníci měli na začátku školního roku stanoven plán sebevzdělávání. Vzdělávání bylo zaměřeno na studium cizích jazyků, studium nových vyučovacích metod, prohlubování odborných znalostí zaměřené na vyučované předměty a na účast na odborných seminářích a konferencích. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je považováno za velmi důležité, zejména u odborných vyučujících, u nichž jde v podstatě o povinnost vycházející ze zákona, neboť na základě celoživotního vzdělávání je jim vydáváno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Účast na seminářích a konferencích je managementem školy aktivně podporována. Odborné učitelky i vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů VOŠZ se v průběhu školního roku zúčastnily tří až čtyř sebevzdělávacích akcí. Zástupkyně ředitele se zúčastnila několika školení, které se zabývali Novelou školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících, seminářů a pracovních jednání, která se týkala stabilizace a transformace VOŠ, jednání sdružení AVOŠ. Dvě odborné vyučující oboru DFA se zúčastnily dvoudenní odborné konference pro farmaceutické asistenty a lékárníky s tématem Novinky na farmaceutickém trhu-jaro 2011, dvoudenního XXII.ročníku Přerovské odborné konference pro farmaceutické asistenty Volně prodejné výrobky v lékárnách a cyklicky navazujícího odborného semináře V.I.P.e-learning-Anabell-poruchy příjmu potravy. Odborné vyučující oboru DNT se aktivně účastnily konferencí zaměřených na výživu, pořádaných nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale i republiky. Dvě odborné vyučující oboru DNT absolvovaly odbornou stáž v NCO NZO V Brně a jedna odborná vyučující daného oboru absolvovala seminář SYNERGIE pořádaný NIDV a cyklicky navazujícího odborného semináře V.I.P.e-learning-Anabellporuchy příjmu potravy. Odborné vyučující oboru DVS si uvědomují nutnost svého sebevzdělávání a dokazují to aktivními i pasivními účastmi na mnoha seminářích, konferencích. V rámci celoživotního vzdělávání se zúčastnily např. konference Multikulturní výchova pro pedagogické pracovníky škol, IV.celoslovenské konference sester pracujících v anesteziológii, Ružomberok, cyklicky navazujícího odborného semináře V.I.P.e-learning-Anabell-poruchy přííjmu potravy, Den hygieny rukou, Komunikace s agresivním pacientem, Profesionální image sester, Ostrava v urgentní péči, Gerontologické dny v Ostravě, Mezinárodní kongres ARIP apod. Vyučující oboru DZT se zúčastnily mezinárodní stomatologické výstavy In Dent 2011, školení MKM systému licí techniky a zpracování Megcrylu, školení zhotovování flexibilních snímatelných náhrad zástupcem firmy Shera, školení Toothgride Treiner firmy Vita, na nichž byly seznamovány s novinkami v oblasti stomatologie, zhotovování stomatologických náhrad apod. Odborné vyučující, 124

126 spolu se studenty 3. ročníku oboru DZT, se zúčastnily exkurze ve výrobním závodě firmy Major ve Svitavách, která se zabývá výrobou prefabrikovaných plastových zubů. Všechny akce, kterých se aktivně či pasivně účastnily vyučující naší školy, přispívají velkou měrou k prohlubování jejich odborných vědomostí a dovedností a tím přispívají ke zkvalitnění výuky studentů jednotlivých oborů. Odborné vyučující všech oborů si uvědomují, že z důvodů progresivního rozvoje v oblasti ošetřovatelství, nutrice, stomatologie a medicíny obecně, musí neustále usilovat o rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností, protože ve výuce musí prokazovat svou profesionalitu využíváním aktuálních teoretických poznatků, praktickým začleňováním nových ošetřovatelských metod a používáním nové přístrojové techniky ve vyučovacím procesu. Akce školy Kromě akcí, které jsou uvedené v bodě Mimoškolní činnost, se pedagogičtí pracovníci zaměřili na organizaci odborných konferencí pro pracovníky nelékařských profesí v rámci doplňkové činnosti. Finanční prostředky, získané těmito akcemi byly použity k nákupu dataprojektoru pro obor DVS a elektronických mikroskopů pro obor DFA. V uplynulém školním roce se uskutečnila odborná konference Propustili mě z nemocnice, a co dál? a obnovili jsme tradici konání Farmaceutického dne, který je určen nejen pro pracovníky a studenty oboru farmacie. V průběhu měsíce února a března 2011 se uskutečnily dva Dny otevřených dveří, na kterých jsme prezentovali jednotlivé obory a uchazeči o studium byli informováni o obsahu vzdělávání, učebních plánech a byla jim umožněna prohlídka školy. I v tomto školním roce byly realizovány přípravné kurzy pro uchazeče o studium na VOŠZ v předmětech chemie, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a anatomie a fyziologie. Spolupráce s partnery Prioritní pro VOŠZ zůstala ve školním roce 2010/11 spolupráce s pracovníky zdravotnických zařízení a institucemi sociální péče. Touto spolupráci byla získávána nová pracoviště pro zajištění odborné praxe studentů, informace o zařazení našich absolventů do pracovního procesu, informace o dovednostech studentů v péči o klienta. Velmi kladně musíme hodnotit zejména spolupráci s vedoucími představiteli zdravotnických, sociálních i školských zařízení, ve kterých probíhá odborná praxe našich studentů. Škola aktivně spolupracuje s potencionálními zaměstnavateli svých absolventů v regionu, o čemž svědčí schůzky vedení školy se zástupci zdravotnických zařízení a jejich následné oslovování studentů v průběhu školního roku. V uplynulém školním roce jsme navázali na započatou spolupráci se 125

127 společností AGEL a.s. Byla podepsaná nová smlouva mezi oběma zainteresovanými stranami, která směřuje zejména ke zlepšení podmínek pro studenty, kteří budou během studia vykonávat průběžnou a prázdninovou odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních společnosti AGEL a pro ty studenty, kteří po absolvování studia budou ve zdravotnických zařízení AGEL a.s. pracovat. Pro rok 2011/2012 je předběžně sjednaná spolupráce s firmou AB Dent, která nabízí možnost stáží a exkurzí v sídle firmy pro studenty oboru DZT. Projektová činnost, mezinárodní spolupráce I přesto, že přímo pro vyšší odborné školství je projektových příležitostí vyhlašováno poměrně málo, došlo ve školním roce 2010/11 k posílení podpory projektové činnosti a garant projektové činnosti zintenzívnil svou činnost. Zaměřil se zejména na spolupráci s Vysokou školou báňskou při návrzích a realizaci projektu Biomedicínská technika na středních školách, projekt Synergie, jehož workshopů se zúčastnily i vyučující naší školy. Do projektu Mosty partnerství Ostrava-Cadenberge 2011 byly letos zapojeny i studentky oboru DFA. V rámci návrhů transformačních změn ve vyšším odborném školství, které vycházejí z podnětů MŠMT ČR, jsme se v průběhu května 2011 zapojili do projektů Inovace vzdělávacích programů na VOŠ a Vytvoření sítě partnerů VOŠ. Koordinátorka pro mezinárodní spolupráci zajistila čtyřtýdenní odbornou stáž pro 2 studentky oboru DVS v nemocnici ve Vídni, která byla oběma stranami kladně ohodnocena, a proto na tuto spolupráci chceme navázat i v následujícím školním roce. V průběhu května a června 2011 již byly připraveny podklady pro organizaci stáže, která by se měla uskutečnit v říjnu - listopadu Návrh na opatření: sledovat výzvy MŠMT a odboru školství MsK, v případě vhodné výzvy zpracovat projekt ve spolupráci s CSF group sledovat a aktivně využívat možnosti mezinárodní spolupráce Plnění ICT plánu školy Plnění ICT plánu probíhalo dle finančních možností školy. V uplynulém školním roce bylo v odborné učebně instalováno 5 nových počítačů. Zbývající počítače byly průběžně repasovány tak, aby vyhověly požadavkům pro výuku předmětu Informační a komunikační technologie. Průběžně docházelo k optimalizaci nainstalovaného software. Návrh na opatření: 126

128 vyčlenit finanční prostředky pro nákup 5 ks počítačů do učebny rozšíření bezdrátového připojení k počítačové síti a internetu standardním kabelovým vedením, aby došlo ke zvýšení rychlosti a kvality připojení v budově B,C Hodnocení prevence rizik a školních úrazů Prevence byla zaměřena zejména na zajištění bezpečnosti studentů před úrazy v odborných laboratořích, na odborné praxi, na adaptačním pobytu a na zajištění bezpečnosti pracovníků před úrazy v prostorách školy a při přejezdech na odborná pracoviště. K výuce byly využívány jen ty pomůcky, zařízení a přístroje, jejichž používání je v souladu s Českými státními normami. Pro jednotlivé odborné učebny a laboratoře jsou vypracovány laboratorní řády, které vycházejí ze zásad ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Studenti a vyučující jsou vedeni k bezpečnému používání odborných pomůcek a zařízení, k používání ochranných oděvů při práci v odborných učebnách, laboratořích i na odborné praxi. Za školní rok 2010/2011 bylo evidováno na VOŠZ celkem deset úrazů. K osmi došlo na odborné praxi ve zdravotnickém zařízení. K jednomu došlo v průběhu výuky v odborné laboratoři oboru DNT a jeden úraz se stal při přejezdu mezi budovami školy. Všechny studentky byly náležitě ošetřeny, úrazy zaevidovány na příslušném pracovišti i ve škole a studentky podstoupily všechna potřebná klinická vyšetření. Úrazy nezanechaly následky na zdraví studentek. Všichni studenti, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci VOŠZ prošli v průběhu roku cyklickým školením o BOZP, požární ochraně a poskytování první pomoci. Hodnocení spolupráce s ostatními pracovníky školy Spolupráci s ostatními pracovníky školy hodnotím jako velmi dobrou. Vzniklé problémy byly okamžitě řešeny za účasti všech zainteresovaných stran. Na pracovišti jsou podporovány zdravé mezilidské vztahy, které přispívají k týmové spolupráci, neboť ta je důležitou podmínkou pro zajištění a udržení kvality výuky. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci si uvědomují, že jen vzájemnou spolupráci je možné dosáhnout pozitivních změn, které nás na úrovni stabilizace a transformace terciálního vzdělávání čekají. Bez jejich nadšení a chuti pracovat nad rámec stanovených povinností bychom nemohli vykazovat takový nárůst zejména mimoškolních aktivit a zapojení se do projektů nejen na území školy, kraje, republiky, ale také v rámci Evropské unie. Jsem přesvědčena, že všichni vyučující se svým aktivním postojem k výuce, svým morálním příkladem studentům podílejí na zvyšování prestiže školy. 127

129 Za odvedenou celoroční práci a za aktivní mezioborovou spolupráci všem kolegyním a kolegům děkuji. Řízení školy Vyšší odbornou školu zdravotnickou řídí ředitelka SZŠ a VOŠZ, která úzce spolupracuje se zástupci středního managementu. Ve školním roce 2010/2011byly jednotlivé obory vyšší školy řízeny konkrétními vedoucími oborů, které byly jmenovány na začátku školního roku ředitelkou školy. Klíčové úkoly byly řešeny v rámci poradních sborů konaných jedenkrát měsíčně, na pracovních poradách managementu SZŠ a VOŠZ konaných jedenkrát měsíčně a na provozních poradách dle potřeby i častěji. Informace všem vyučujícím zprostředkovávaly jednak vedoucí oborů, tak i zástupkyně ředitelky školy a to formou oborových komisí a formou elektronické pošty. Spolupráce s ředitelkou školy Spolupráce s ředitelkou školy byla ve školním roce 2010/2011 příkladná. Ředitelka školy svým pracovním nasazením motivuje podřízené ke zkvalitňování vlastní práce. Profesionálně empatickým přístupem dokazuje všem pracovníkům i studentům školy, že profesionalita, odbornost a humanita jsou nezbytnou součástí osobnosti člověka, pedagoga i zdravotnického pracovníka. 128

130 Příloha 19 - Hodnotící zpráva oboru diplomovaná všeobecná sestra Titul, jméno, příjmení: Mgr. Renata Křížová Odpovědnost v řízení: vedoucí oboru Diplomovaná všeobecná sestra Stupeň řízení: I. stupeň Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Cíle studijního vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Studenti jsou připravováni k vykonávání profese diplomovaná všeobecná sestra v souladu s platnými právními předpisy. V průběhu studia je kladen důraz na získávání a prohlubování praktických dovedností v souladu s rozvíjejícími se vědomostmi. Ve školním roce 2010/2011 studovalo k v oboru Diplomovaná všeobecná sestra 148 studentů v pěti vzdělávacích skupinách. K , kdy ukončilo studium absolutoriem 22 studentů, byl počet studentů 117 ve čtyřech vzdělávacích skupinách. K je v oboru DVS ke studiu zapsáno 110 studentů. Podmínky ke vzdělávání Na výuce se podíleli jak interní vyučující, tak vyučující externí z řad profesorů, lékařů, sester bakalářek, magister z Fakultní nemocnice Ostrava, Městské nemocnice Ostrava, soukromých ambulancí i jiných zdravotnických zařízení na celé území České republiky. Tento vzdělávací program klade velký důraz na ošetřovatelskou a odbornou praxi. V prvním ročníku je odborná praxe koncipovaná jako průběžná pod vedením odborné učitelky, kdy studenti v praxi aplikují poznatky z teoretických předmětů pod přímým dohledem. V dalších ročnících probíhají několikatýdenní odborné praxe za dohledu vedoucích pracovníků standardních, akutních, ambulantních a terénních pracovišť. Hodnocení ze strany jednotlivých pracovišť je pozitivní s důrazem na přínos ve zkvalitnění péče ze stran studentů. Je vyzdvihována výborná spolupráce, dobrá připravenost studentů a jejich celkový přístup. V průběhu odborné praxe vykonávají odborné vyučující pravidelné kontroly. Všechna pracoviště jsou seznámena se způsobem organizace odborné praxe, náplní práce studentů jednotlivých ročníků a kritérii pro komplexní hodnocení. Odborné učitelky využívají dlouholeté dobré vtahy se sestrami jednotlivých pracovišť. Kladou důraz na nácvik vhodné komunikace mezi studenty a pacienty/klienty i ostatními členy zdravotnického týmu. Odborné učitelky jsou stále vystaveny tlaku vysvětlovat sestrám budoucí postavení diplomovaných specialistů a čelit narážkám ze stran studentů vysokých škol zdravotnického zaměření i personálu nemocnic.

131 Studenti druhých a třetích ročníků byli v průběhu odborné praxe ve všech ostravských i mimoostravských nemocnicích začleňováni do kolektivu a stávali se plnohodnotnými členy pracovních skupin. Z pohledu studentů byla odborná praxe přínosem pro další studium, kritériem pro výběr pracoviště po ukončení studia, ale i možností uvědomit si nutnost empatického chování zdravotníků ke klientům i k personálu. Při výuce je hlavním úkolem dokončit ucelené odborné znalosti a praktické dovednosti tak, aby studenti dobře zvládli absolutorium a byli připraveni k výkonu své náročné profese. K tomuto cíli přizpůsobujeme i volbu vhodných vyučovacích metod a pomůcek tak, abychom zajistili efektivitu vyučování i dostatečnou možnost praktického nácviku. Stálé doplňování a obnovu vyžadují také pomůcky pro výuku. O chod odborných učeben se starají určení správcové učeben. Na podkladě jejich požadavků jako vedoucí oboru zajišťuji objednávání pomůcek a spotřebního materiálu. V letošním školním roce byly uvolněny finance na nákup nového ošetřovatelského lůžka, nového nábytku do odborné učebny, polohovacích pomůcek, tlakoměrů a tonometrů. Odborné učebny byly doplněny výukovým materiálem firmy Braun Medical s.r.o., Dentimed, CSO Ostrava, Proma Reha s.r.o.. Pedagogická činnost a hodnocení studentů: Ve školním roce 2010/2011 učilo na oboru 13 interních odborných vyučujících. Vyučujícími je kladně hodnocena možnost studentů absolvovat povinně volitelných a nepovinné předměty, jako je: znaková řeč, rehabilitace v ošetřovatelství, péče o klienta s handicapem. Jako nový považujeme zatím obor Diplomovaná všeobecná sestra 3letá forma. V současné době se jako pozitivní hodnotím adaptační pobyt studentů prvních ročníků, který napomohl k vytvoření kvalitních kolektivů v obou ročnících. Každý rok pro nás bude námětem k zamyšlení nad optimálním rozvržením učiva dle učebních osnov. K ukončilo studium oboru DVS denní forma absolutoriem 22 studentek. Všechny studentky nastoupily do pracovního poměru na pozici všeobecné sestry. Se zařazením do pracovního procesu nebyl zaznamenán žádný problém. Organizace o studenty projevovaly zájem již před ukončením studia. Hodnocení mimoškolní činnosti Celoroční organizace mimoškolní aktivity Vítání občánků pro Moravskou Ostravu a Přívoz ve spolupráci s odd. matriky a ohlašovny Úřadu městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz (již osmý rok) Mikulášská nadílka pro Dětské centrum domeček včetně programu s pohádkami a koledami Organizování a sestavení edukačních programů do projektu Zdraví do školek a škol (2. rok) MŠ Prokopa Velikého, MŠ Erbenova 130

132 Spoluorganizace, aktivní spolupráce i pasivní účast na GERONTOLOGICKÝCH DNECH v Domě kultury města Ostravy Zapojení do charitativního programu Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovy Praha ČERVENÁ STUŽKA. Na fond společnosti bylo zasláno 6900,-Kč. V měsíci prosinci a květnu proběhly již tradičně mezi studenty úspěšné akce DARUJME KREV A POMOZME. Studenti a vyučující pravidelně 2x ve školním roce darují krev v Krevním centru Ostrava Poruba. /dárcovství proběhlo již po šesté/. Aktivní účast studentů a vyučujících na charitativní akci pořádané občanským sdružením PÍŠŤALKA. Na pomoc lidem se získaným handicapem bylo odesláno 4 050,- Kč DEN ZDRAVÍ edukační program SZŠ a VOŠZ. Studenti oboru připravili edukační pohádky pro děti MŠ a ZŠ. Edukaci zaměřenou na poskytování první pomoci a program s ekologickým zaměřením. Akce se účastnilo 10 tříd VOŠZ, 23 tříd SZŠ a 27 firem. EDUKAČNÍ PROJEKT PRO SENIORY. Studenti vypracovali edukační programy. Edukační projekty byly prezentovány v LDN Radvance Edukační programy v oblasti PREVENCE POPÁLENIN (2x MŠ, 3x ZŠ) Zajištění studentů VOŠZ na tradiční akci - SETKÁNÍ S BÝVALÝMI PRACOVNÍKY /pořádané FNO Ostrava/ Účast na projektu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ. Proběhlo přihlášení do projektu, spolupráce se školami zapojenými do ŠPZ Edukační program pro sluchově postižené děti. Speciální zařízení pro sluchově postižené děti, Ostrava Poruba Odborná praxe studentek ve Vídni Edukační akce ve spolupráci s krevním centrem Ostrava - Poruba v obchodním centru FUTURUM Celoroční projekt edukační program pro děti s lehkým a středně těžkým postižením. ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava Zábřeh. Program byl zaměřen: hygienické návyky, sexuální výchova, etiketa, první pomoc, edukace závislosti alkoholu, prevence kouření, prevence užívání drog, zdravá výživa, jídelníček, zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy Havířov Den zdraví zajištění a aktivní účast na edukační akci Vyšší odborné školy s.r.o., Hotelové školy a obchodní akademii MELANOMDAY.- zajištění studentů pro celorepublikovou akci ve spolupráci s FN Ostrava a FN Královské Vinohrady v Avion Shopping Park Ostrava Organizace a aktivní účast Dne zdraví na Gymnáziu P. Tigrida Ostrava - Poruba Aktivní zajištění dvouměsíční spolupráce s Centrem primární prevence RENARKON při akci HRA PROTI AIDS Organizace a realizace se studenty při natočení edukačního filmu první pomoc 131

133 Vzdělávání speciálních pedagogů téma Akutní stavy ve školním prostředí Spolupráce s občanským sdružením Anabell- pokračování projektu V.I.P. e-learning, Workshopy pro studenty Spolupráce s PČR HZS při oslavách Dne policie v Ostravě Spolupráce s firmami - B- Braun zelená hvězda, Natur Produkt Další vzdělávání pedagogických pracovníků Celoživotní vzdělávání je součástí práce odborných učitelek. Všechny odborné učitelky jsou registrované sestry a z toho vyplývá i zákonná povinnost průběžného obnovování Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Předností vyučujících je stálý aktivní zájem o semináře a odborné konference a to v aktivní i pasivní formě. Rychlý rozvoj v oblasti ošetřovatelství a medicíny vede vyučující k rozšiřování vědomostí a znalostí, které pak aplikují ve výuce. U aktivit celoživotního vzdělávání odborných učitelek se jednalo o účast na seminářích, konferencích: Multikulturní výchova pro pedagogické pracovníky škol Gerontologické dny v Ostravě Mezinárodní kongres ARIP Synergie sociální fóbie Medical fair Rehaprotex V.I.P.e-learning-Anabell poruchy příjmu potravy Konference pro pracovníky nelékařských profesí novinky v KPCR Propustili mne z nemocnice, a co dál? Komunikace s agresivním pacientem IV. celoslovenská konferenci sester pracujících v anestéziológii Ružomberok. 7a o alergiích Ostrava v urgentní péči Profesionální image sester Syndrom vyhoření Hodnocení prevence rizik a školních úrazů Bezpečnost a ochrana zdraví studentů oboru DVS byla zajišťována dodržováním bezpečnostních standardů. Je vyžadováno dodržování vnitřních předpisů a provozních řádů odborných učeben. Před zahájením odborné praxe musí vedoucí oboru zajistit proškolení studentů v BOZP a PO bezpečnostními techniky příslušných nemocnic. Doklad o školení je uložen na studijním oddělení i u bezpečnostních techniků. 132

134 Na počátku školního roku musí studenti odevzdat kopie očkovacích a zdravotnických průkazů, které jsou uloženy na studijním oddělení. V souladu s vyhláškou jsou všichni pracovníci školy pravidelně školeni v BOZP a PO bezpečnostním technikem. Řízení oboru Prioritou pro školní rok 2011/2012 je udržet kvalitu jak teoretické, tak praktické výuky v oboru, což bude stát nemalé úsilí všechny interní i externí vyučující. I nadále bude důležité pokračovat v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky jednotlivých ostravských i mimoostravských nemocnic, s pracovníky terénních, charitativních i sociálních služeb. Závěr Závěrem bych chtěla kladně zhodnotit spolupráci odborných vyučujících oboru DVS. Všechny vyučující po celý školní rok plnily své úkoly svědomitě. Spolupráce v oboru, ale i s jinými odbory VOŠZ byla výborná, aktivní a určitě přispěla k zajištění kvalitního prostředí pro odbornou výuku studentů. 133

135 Příloha 20 - Hodnotící zpráva oboru diplomovaný nutriční terapeut Titul, jméno, příjmení: Mgr. Dagmar Kovářů Odpovědnost v řízení: vedoucí oboru Diplomovaný nutriční terapeut Stupeň řízení: I. stupeň Hodnotící období: školní rok 2010/2011 V letošním školním roce probíhala kromě výuky v denní formě studia poprvé také výuka v kombinované formě studia oboru Diplomovaný nutriční terapeut. V denní formě bylo již plné zastoupení jednotlivých ročníků. Kromě 1. a 2. ročníku, kde je standardní počet studentů, ukončili poprvé studium také studenti 3. ročníku. Jednalo se sice o malou studijní skupinu v počtu deseti, nicméně u absolutorií byli velmi úspěšní. Z deseti studentů devět absolvovalo s vyznamenáním a jedna studentka prospěla. Tento nadstandardní výsledek je odměnou všem pedagogům, kteří se na jejich vzdělávání podíleli. V kombinované formě studia v současné době navštěvuje 1. ročník 22 studentů. Jedná se o plně zainteresované osobnosti, které zvládají v plném nasazení tuto náročnou formu studia. Vzhledem k navyšování počtu studentů oboru došlo k rozšíření počtu odborných učitelek, především v rámci externí spolupráce. Kromě čtyř plně aprobovaných učitelek se na odborném vzdělávání letos podílelo také devět externích vyučujících z řad ostravských i mimoostravských registrovaných nutričních terapeutek. Dalšími externími vyučujícími byly dvě lékařky pro výuku Kliniky nemocí a dietologie. Společně s dalšími odbornými učitelkami, především oboru Diplomovaná všeobecná sestra, tak byla zajištěna plnohodnotná kvalitní výuka. Také v letošním školním roce bylo velmi náročným úkolem operativní zajištění externích pracovišť pro nutriční a dietologickou praxi a odbornou praxi. V současné době již není v Ostravě zdravotnické zařízení, kde by neprobíhala praktická výuka. Pro větší variabilitu získaných zkušeností navštěvují studenti také sociální a školská zařízení. Kromě Ostravy je nutriční a dietologická praxe uskutečňována i v jiných městech, například v Havířově. Dalšími oblastmi pro odbornou praxi byly Opava, Frýdek Místek, Karviná, ale také některé vzdálenější okresy. Odborná praxe proběhla v souladu s požadavky vzdělávacího programu, všem organizacím patří poděkování za vstřícnost a ochotu věnovat našim studentům čas a předat jim znalosti a zkušenosti, které v simultánním prostředí školy nemohou získat. Sami studenti odbornou praxi hodnotili kladně. Pro výuku praktických předmětů ve školním prostředí byla vybudována třetí odborná učebna. Tato skutečnost významně zjednodušila rozvrh hodin, neboť při dělení tříd to tří skupin, tak probíhá výuka paralelně. Kromě plného vybavení třetí odborné učebny, došlo k nákupu celé řady potřebných učebních pomůcek a odborné literatury.

136 Z podnětu týmu odborných učitelek byl v průběhu celého školního roku neustále evaluován výchovně vzdělávací proces. Odborné vyučující vypracovaly celou řadu manuálů, standardů a učebních textů pro interní potřebu výuky na oboru. Do obsahu odborného vzdělávání jsou neustále zapracovávány nové poznatky v oblasti klinické výživy. Rovněž byly inovovány testy pro přijímací řízení, pro příští školní rok je v současné době přijato 24 studentů do denní formy studia. K tomuto účelu byly realizovány dva Dny otevřených dveří za aktivní účasti odborných učitelek. Také v letošním školním roce byla pravidelně projednávána a následně týmově řešena úskalí odborné výuky. K tomuto účelu posloužila pravidelná setkání oborové komise za účasti interních i externích vyučujících. V rámci celostátní oborové komise proběhla dvě jednání ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Tato setkání byla zaměřená především na transformaci VOŠ a členství sekce nutričních terapeutů v mezinárodním sdružení EFAD. Kromě vedoucích oborů DNT jednotlivých škol v ČR se jednání vždy účastnili také zástupci profesní organizace, kteří zprostředkovali aktuální informace z praxe. V rámci finančních úspor byl v letošním školním roce realizován projekt centrálního skladování potravin. Tato změna přinesla nejen finanční úspory, ale přispěla ke zdokonalování výuky předmětu Technologické cvičení. Také v letošním školním roce se studenti aktivně podíleli na přípravě Dne zdraví, kde pod vedením odborných učitelek připravili edukační pohádku a poradenskou službu v oblasti zdravé výživy. Akce byla návštěvníky pozitivně přijímána. Edukační pohádka byla prezentována rovněž v rámci projektu Zdraví do školek a škol. Studenti oborů Diplomovaný nutriční terapeut se v průběhu školního roku aktivně zapojovali do charitativních a vzdělávacích akcí pořádaných školou pro studenty všech oborů. Odborné vyučující se v průběhu školního roku zúčastnily několika odborných konferencí, a to nejen pasivně, ale také coby přednášející. Jedna odborná učitelka úspěšně dokončila magisterské studium. Dvě odborné učitelky absolvovaly odbornou stáž v NCO NZO v Brně, jedna kolegyně seminář SYNERGIE, pořádaný NIDV. Celý tým odborných učitelek usiluje o zvyšování kvalifikace a rozšiřování odborných znalostí, jinými slovy udržuje krok s expanzí rozvoje v oblasti výživy a dietetiky. Každá jednotlivě, dle časových možností, působí v roli výživového odborníka a konzultanta. Díky nadstandardnímu pracovnímu nasazení odborných učitelek, jejich kladnému vztahu k profesi a profesionálnímu přístupu se podařilo v letošním školním roce úspěšně realizovat výchovněvzdělávací proces na oboru Diplomovaný nutriční terapeut v denní i kombinované formě studia se všemi náležitostmi tak, jak jej přináší cyklus školního roku. Všem kolegyním tímto děkuji za bezproblémovou týmovou spolupráci a vykonanou práci pro obor. 135

137 Příloha 21 - Hodnotící zpráva oboru diplomovaný farmaceutický asistent Titul, jméno, příjmení: Bc. Eva Zwyrtková Odpovědnost v řízení: vedoucí oboru Diplomovaný farmaceutický asistent Stupeň řízení: I.stupeň Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Cíle studijního vzdělávacího programu Diplomovaný farmaceutický asistent Studenti jsou připravováni k vykonávání profese diplomovaný farmaceutický asistent v souladu s platnými právními předpisy, je kladen důraz na jejich praktické dovednosti, jazykovou přípravu a schopnost uplatňovat etické aspekty v péči o klienta na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv. Ve školním roce 2010/2011 studovalo v tomto vzdělávacím programu 97 studentů, z toho 33 studentek v dálkové formě vzdělávání, dle ročníků ve čtyřech studijních skupinách. Podmínky ke vzdělávání Prioritou byla kvalitní výuka, vytváření podmínek pro výuku v prostorách školy a zajištění odborných pracovišť. Odborné laboratoře pro praktická cvičení odpovídají svým vybavením požadavkům, důraz je kladen na bezpečnost studentů při výuce, přístroje jsou pravidelně revidovány. Suroviny nezbytné pro výuku v předmětech příprava léčiv, farmakognózie a analýza byly průběžně doplňovány. Byly zakoupeny mikroskopy a ph metr. V následujícím školním roce je nezbytné zajistit trvalé botanické preparáty, strojky pro plnění želatinových tobolek a formy pro vylévání čípků. Odborná praxe studentů byla realizována ve v 98 lékárnách a 3 výdejnách zdravotnických prostředků. Pozitivní ohlas měla u studentů exkurze v Společnost Teva Czech Industries v Opavě, kde studenti měli možnost se seznámit s výrobou léčiv přímo v praxi. Teoretickou výuku a výuku praktických cvičení zajišťovalo 7 interních a 8 externích vyučujících. Zajistit vhodné podmínky pro výuku bylo v tomto roce ztíženo pronájmem prostor na ulici Klicperova Waldorfské škole Ostrava. Odlišná organizace výuky žáků Waldorfské školy do určité míry narušovala výuku studentů naší školy, o těchto situacích byla informována ředitelka školy a zástupkyně ředitelky, které tento problém řešily s managementem Waldorfské školy. Průběžně byly doplňovány odborné publikace a časopisy v knihovně, zvlášť přínosná je publikace Farmaceutická technologie, kterou zpracoval a připravil k vydání absolvent naší školy ve spolupráci s odbornými vyučujícími.

138 Hodnocení studentů Hodnocení studijních výsledků bylo prováděno dle klasifikačního řádu VOŠZ. Z důvodu náročnosti studia ukončilo studium 8 studentů. K absolutoriu přistoupilo celkem 45 studentů denní i dálkové formy, 3 studentky neprospěly. Uplatnění absolventů je velmi dobré, 94 % již pracuje na pozici farmaceutického asistenta v lékárnách. Kontrolní činnost Kontrolní činnost byla zaměřena na ochranu zdraví studentů při činnostech praktického vyučování v odborných laboratořích v budově na ulici Klicperova. Nedostatky nebyly shledány, byly dodržovány vnitřní předpisy a standardy při praktické výuce. Pracovníci jsou pravidelně školeni v BOZP a PO. Hodnocení mimoškolní činnosti V rámci doplňkové činnosti proběhla akce Farmaceutický den, které se zúčastnilo 9 farmaceutických firem. V rámci prezentace zástupci přednesli zajímavá témata pro studenty studijních oborů VOŠZ, představili nové farmaceutické přípravky a zdravotnické prostředky. Přínosem této akce bylo nejen doplnění si znalostí studentů oboru DFA, ale i možnost informovat studenty oboru DVS a DNT. Řízení studijního oboru O studijních výsledcích studentů, podmínkách vzdělávání, zajištění odborné praxe jsou pedagogičtí pracovníci informováni na pracovních poradách v rámci oboru. Prioritou pro školní rok 2011/2012 je úspěšná reakreditace studijního oboru Diplomovaný farmaceutický asistent kombinovaná forma, o studium této formy je velký zájem. Důležitou složkou řízení je úzká spolupráce s vedoucími pracovníky lékáren, laboratoří pro kontrolu léčiv, výdejen zdravotnických prostředků a pracovišť, zabývající se výrobou a distribucí léčiv. 137

139 Příloha 22 - Hodnotící zpráva oboru diplomovaný zubní technik Titul, jméno, příjmení: Mgr. et Mgr. Světlana Frantová Odpovědnost v řízení: vedoucí oboru DZT Stupeň řízení: I. stupeň Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Září 1. září 2010 se k zápisu dostavilo 17 studentů 3. ročníku a po druhém kole přijímacího řízení bylo do 1. ročníku zapsáno celkem 24 studentů, z nichž jedna studentka z osobních důvodů v listopadu studium ukončila. Na konci měsíce se studenti zúčastnili školení na technologii Deflex Zhotovení flexibilních snímatelných náhrad, které se konalo pod vedením pana Tomáše Graciase zástupce firmy Shera. Říjen V říjnu se uskutečnilo školení Toothgride Treiner pod vedením pana Čeňka Nerudy a Wolfganga Gomoly zástupců firmy Vita. Po teoretické přednášce následoval praktický nácvik výběru přirozené barvy zubu pomocí vzorníku 3D Master zakončený testem. Na závěr proběhlo vyhodnocení výsledků, předání certifikátů a cen pro nejlepší. Dále se studenti 3. ročníku zúčastnili exkurze ve výrobním závodě firmy Major ve Svitavách, která se zabývá výrobou prefabrikovaných plastových zubů. Tato exkurze doplnila učivo odborných předmětů ZSP, PTE, STP. Listopad Studenti 1. ročníku se aktivně zapojili do akce Darujme krev a pomozme, pod patronátem Krevního centra FNO. V listopadu byl obor Diplomovaný zubní technik společně s ostatními obory prezentován na akcích, jejimž spolupořadatelem byly úřady práce okresu Karviná a Frýdek-Místek. Vyvrcholením byla účast na 17. ročníku veletrhu Učeň, Středoškolák, Vysokoškolák na výstavišti Černá louka. V rámci výuky estetické výchovy studenti 1. ročníku navštívili výstavu obrazů a fotografií ve výtvarném centru Chagal. Zajímavou zkušeností byla i návštěva kavárny, kde Středisko ranné péče pořádalo akci pod názvem Víte jak chutná káva nevidomým? Prosinec

140 17. prosince se studenti 3. ročníku v rámci výuky STP a PTE seznámili s problematikou zhotovení orofaciálních náhrad. Přednáška, kterou vedl Jiří Rosický zástupce firmy Ortopedická protetika Frýdek Místek byla doplněna řadou názorných fotografií řešení jednotlivých defektů. Studenti si mohli prohlédnout i hotové náhrady a porovnat typy materiálů používané v ortopedické protetice a stomatologické protetice. Kalendářní rok byl v předvánočním čase zakončen Studentskou show. Za obor v programu vystoupila studentka 1. ročníku Petra Enenkelová s hrou na saxofon. Leden V rámci prezentace školy jsme se zúčastnili akce Řemeslo má zlaté dno v Ostravě-Hrabůvce. V lednu probíhalo zkouškové období, které bylo ukončeno po dodatečných zkouškách v únoru. Únor 9.února v odpoledních hodinách pořádala VOŠZ společně se SZŠ Den otevřených dveří. Budoucí uchazeči o přijetí na obor diplomovaný zubní technik se především zajímali o náplň praktické zkoušky a uplatnění absolventa na trhu práce. Březen 23. března se konal znovu Den otevřených dveří návštěvníci byli informováni o kritériích a průběhu přijímacího řízení. Do konce měsíce všichni studenti 3. ročníku odevzdali absolventské práce. Duben 8. dubna proběhl Den zdraví, během kterého si studenti měli možnost dle předem stanovených harmonogramů vyslechnout řadu zajímavých přednášek se sociálním a zdravotním zaměřením. Květen Studenti 1. ročníku se opět zapojili do akce Darujme krev a pomozme, pod patronátem Krevního centra FNO. Zkouškové období ukončilo všech 17 studentů 3. ročníku a přistoupili k absolutoriu. S pořadateli stomatologické výstavy In Dent byla dohodnuta možnost volného vstupu pro studenty a vyučující oboru. Během 3 dnů bylo na programu několik zajímavých přednášek a praktických ukázek, kterých se studenti měli možnost zúčastnit. Červen Ve dnech června proběhlo absolutorium studijní skupiny DZT3. V klidné a přátelské atmosféře studenti prokázali své odborné a jazykové znalosti. Na závěrečném hodnocení ze 17 studentů 10 prospělo s vyznamenáním a 7 prospělo. Vysvědčení o absolutoriu a diplomy byly 139

141 slavnostně předány v obřadní síni městského obvodu Ostrava Vítkovice vedením školy a zástupci města. 21. června se k 1. kolu přijímacího řízení na obor Diplomovaný zubní technik dostavilo 55 uchazečů, kteří vykonali test z biologie člověka, cizího jazyka a praktickou zkoušku. Byla domluvena spolupráce s firmou AB Dent s.r.o. zastoupenou Mgr. Vilémem Antončíkem. Spolupráce se týká dovednostní soutěže studentů a žáků oboru AZ, DZT a přípravy vybraného studenta na mezinárodní soutěž zubních techniků v rámci výstavy Pragodent Firma nabízí možnost stáží a exkurzí v sídle firmy. Ve školním roce 2010/2011 výuku odborných předmětů zajišťovaly 3 interní odborné vyučující a řada lékařů a zubních techniků. Odborná praxe studentů 1. a 3. ročníku byla zajištěna na 34 pracovištích Moravskoslezského a Zlínského kraje. 140

142 Příloha 23 Hodnotící zpráva garanta celoživotního vzdělávání Titul, jméno, příjmení: Bc.Eva Zwyrtková garant celoživotního vzdělávání Hodnotící období: školní rok 2010/2011 V rámci celoživotního vzdělávání na VOŠZ byla pozornost zaměřena na zavedení studijních vzdělávacích programů v kombinované formě. 1. září 2010 nastoupilo ke studiu 78 studentů oboru Diplomovaná všeobecná sestra a 30 studentů oboru Diplomovaný nutriční terapeut. Z celkového počtu 108 studentů ukončilo nebo přerušilo studium 21 studentů. Teoretická výuka byla realizována v dvoudenních blocích, v pátek a sobotu, ve čtrnáctidenních intervalech, praktická výuka probíhala na pracovištích zdravotnických zařízení, u oboru DNT i ve školských zařízeních. Ošetřovatelská praxe a odborná praxe u studentů oboru DVS probíhala na standardních ošetřovacích jednotkách interních a chirurgických odděleních Fakultní nemocnice Ostrava a Vítkovické nemocnice Ostrava. Praxe byla řízena odbornými učitelkami, organizována byla tak, aby studenti mohli splnit požadovaný počet hodin, a to 10 pracovních dnů ošetřovatelské praxe, 30 pracovních dnů odborné praxe I., v současné době probíhá 20 dnů prázdninové odborné praxe II. Pro mnohé studenty bylo problémem splnit stanovený počet hodin odborné praxe, a to vysvětluje vysoký úbytek studentů během 1. ročníků. Ne všem studentům bylo umožněno studium ze strany jejich zaměstnavatele. Plnění odborné praxe bylo náročné nejen pro studenty, ale i pro odborné učitelky. Odbornou praxi zajišťovala 1 interní a 3 externí vyučující. Zvládnutí nácviku ošetřovatelských činností, profesionální komunikace s klienty, zařazení se do organizace práce na jednotlivých pracovištích činil problém zejména studentům, kteří neabsolvovali střední zdravotnickou školu a s péčí o klienty neměli žádnou zkušenost. Většina z nich požadavky zvládla a budou moci dál ve studiu pokračovat. V následujícím školním roce otevíráme další 1. ročník oboru Diplomovaná všeobecná sestra, z 67 studentů bylo ke vzdělávání přijato 40. Prioritou pro školní rok 2011/2012 bude úspěšná reakreditace studijního oboru Diplomovaný farmaceutický asistent kombinovaná forma a jeho zavedení od září 2012, o studium této formy je velký zájem.

143 Příloha 24 - Hodnotící zpráva školní knihovny Titul, jméno, příjmení: Jarmila Bednářová knihovnice Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Ve školním roce 2010/2011 bylo pro školní knihovnu zaevidováno 185 svazků odborných publikací (v celkové hodnotě cca ,15 Kč SZŠ ,40 Kč; VOŠZ , ,- Kč z příspěvků studentů). Knihovna měla 547 zaregistrovaných čtenářů. V uvedeném období bylo registrováno návštěv, přičemž bylo zaregistrováno absenčních a prezenčních výpůjček. Knihovní fond měl v polovině roku svazků knih. Vypracována byla 1 rešerše na určené téma, uskutečněno 36 MVS. Odborných časopisů v tomto období jsme odebírali 31 titulů + 2 tituly jako bonus k odebíranému předplatnému (v hodnotě cca ,- Kč). Průběžně se zpracovávají absolventské práce studentů VOŠZ (1.466 AP). Na poplatcích (registrační poplatek a upomínky) bylo vybráno ,- Kč. Provoz knihovny zajišťuje jedna pracovnice na obou pobočkách. Od listopadu 2010 je knihovnice přítomna na pobočce ve Vítkovicích pouze ve čtvrtek od hod. Zde byl také dobudován sklad odborné literatury. Místnost č.102, která částečně patřila knihovně byla uvolněna pro potřeby asistentky SZŠ. Ve školním roce 2010/2011 probíhala burza odborné literatury pouze formou inzerátu na nástěnce školní knihovny a to především v měsíci září. Možnost černobílého (event.barevného) kopírování a tisku za běžný poplatek přímo v knihovně je dostatečně využívána, méně je již využívána samoobslužná kopírka na čipové karty. Počítače na studovně s přístupem na internet jsou dnes využívány především studenty SZŠ, k vyhledávání materiálů potřebných pro výuku a jejich následný tisk, využívány jsou také vyučujícími SZŠ. Videotéku obohacujeme o další tituly na DVD nosičích dle požadavků vyučujících. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se jedná především o tituly získané zdarma (nezisk.org. Člověk v tísni, o.p.s.) Videotéka programů z internetu je průběžně aktualizována. Vzhledem k nedostatku úložného prostoru jsou kompletovány pouze časopisy Sestra, Diagnóza, Florence (v dnešní době již má většina časopisů archiv na svých webových stránkách). Koncem roku 2010 (listopad) jsem se zúčastnila jednodenní konference Informační gramotnost pro knihovníky školních knihoven na ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka.

144 V únoru 2011 jsem se pak zúčastnila školící akce Databáze EBSCO ve školícím centru MSVK Ostrava, dále v Městské knihovně Frýdek-Místek Regionálního setkání uživatelů knihovního systému Clavius. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce se zástupkyní firmy LANius (PhDr. Nálepovou), průběžně se aktualizuje knihovnický programu Clavius (evidence a tisk vybraných poplatků). V průběhu měsíce července 2010 proběhla plánovaná dílčí revize KF na VOŠZ poprvé v programu Clavius. Další část revize je plánovaná na červenec 2011 pobočka SZŠ Vítkovice. 143

145 Příloha 25 - Hodnotící zpráva studijního oddělení na VOŠZ Titul, jméno, příjmení: Mgr. Dagmar Sládečková Wrobelová referentka studijního oddělení Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Studijní oddělení zabezpečuje kompletní informační servis pro vedení školy a vyučující o průběhu studia na VOŠZ počínaje přijímacím řízením přes studijní výsledky studentů až po závěrečné zkoušky (absolutoria). Studijní oddělení poskytuje doklady o studiu a administrativu s tím spojenou všem studujícím na VOŠZ. Statistický přehled o studentech ve šk. roce 2010/2011: Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 proběhlo ve dvou kolech pro obory Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný nutriční terapeut a Diplomovaný zubní technik pro denní formu studia. Jedno kolo přijímacího řízení proběhlo pro obory Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný nutriční terapeut pro kombinovanou formu studia. Zúčastnilo se jich celkem 419 uchazečů, z toho 225 bylo přijato v 1. kole. Ve 2. kole se dostavilo 25 uchazečů a z toho 11 bylo přijato. Přijímací řízení bylo zpracováno ve výkazu U41-01 a odesláno ke dni na Ústav pro informace ve vzdělávání, Divize statistických informací a analýz v Praze. Školní rok 2010/2011 zahájilo (k ) 296 studentů denní formy studia, 113 studentů kombinované formy studia formy studia a 33 studentů dálkové formy studia. Počty studentů, oborů a formy studia byly zpracovány ve školní matrice M 10 a ve dvou sběrech dat: podzimní sběr dat od do odeslán ke dni , jarní sběr dat od do odeslán ke dni V podzimním sběru k byla zpracována statistika studentů ve výkazu M 10 pro Ústav pro informace ve vzdělávání v Praze. Počet studentů byl: 319 denní forma studia, z toho 301 dívek, 33 dálková forma studia, z toho 33 dívek, 113 kombinovaná forma studia, z toho 102 dívek.

146 V jarním sběru k byla zpracována statistika studentů ve výkazu M 10 pro Ústav pro informace ve vzdělávání v Praze. Počet studentů byl: 276 denní forma studia, z toho 262 dívek, 32 dálková forma studia, z toho 32 dívek, 93 kombinovaná forma studia, z toho 84 dívek. Další důležité údaje o přehledu počtu studentů jsou k těmto datům: k (tj. konec zimního studijního období) bylo evidováno 286 studentů denní formy studia, 32 studentů dálkové formy studia, 100 studentů kombinované formy studia. k bylo evidováno 247 studentů denní formy studia, 0 studentů dálkové formy studia, 84 studentů kombinované formy studia. V průběhu školního roku 2010/2011 proběhly závěrečné zkoušky - Absolutoria. V zimním studijním období ukončil studium 3,5-letý denní obor Diplomovaná všeobecná sestra: studijní skupina DVS 4-22 studentů. V letním studijním období ukončilo studium: 3-letý denní obor Diplomovaný nutriční terapeut, studijní skupina DNT 3 10 studentů, 3-letý denní obor Diplomovaný farmaceutický asistent, studijní skupina DFA 3 14 studentů, 3-letý denní obor Diplomovaný zubní technik DZT 3 17 studentů, 3-letý dálkový obor Diplomovaný farmaceutický asistent DFA 3 31 studentů. Při slavnostním vyřazování studentů, kteří ukončili studium v zimní i v letním období, byly předány absolventům Europassy - Dodatky k Diplomu. Během školního roku 2010/2011 bylo povoleno ředitelkou školy přerušení studia 43 studentům. Studia zanechalo 34 studentů. O úlevu ve studiu s nižší docházkou, než jak je stanovena, požádalo 82 studentů. 145

147 Ve školním roce 2010/2011 pokračují na studijním oddělení inovace, které mají za cíl zlepšit celkový chod studijního oddělení a poskytnout kvalitnější servis studentům i absolventům VOŠZ. Patří k nim: přihlášek k přijímacímu řízení a jejich umístění na webové stránky školy (www. zdrav-ova.cz) tvorba formuláře pro absolventy, kteří žádají o opis nebo stejnopis Vysvědčení nebo Diplomu, taktéž umístěno na webové stránky školy vydávání Europassů Dodatků k diplomu doplněných o kredity pro studenty ukončující studium Absolutoriem na VOŠZ (v souladu s požadavky Evropské unie na uplatnění pracovních sil v zahraničí a pro snazší uznávání dosaženého vzdělání v zahraničí) tvorba nových Náplní studijních oborů v rámci propagace školy ke Dnům otevřených dveří pro prezentaci školy na webových stránkách zavedení nového školního informačního systému - program Bakaláři od letního období šk. roku 2010/2011. Došlo k převodu dat studentů a vytvoření nových sestav pro potřeby vyššího odborného vzdělávání, které byly již využity při absolutoriu a přijímacím řízení v letním období šk. roku 2011/

148 Příloha 26 Hodnotící zpráva metodika pro marketingovou činnost Titul, jméno, příjmení: Mgr. Hana Hanusková koordinátor pro marketing Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Marketingová činnost - aktivity za školní rok 2010/2011 (příprava a účast): Volba povolání Karviná Fryštát Volba povolání Havířov Volba povolání Frýdek Místek Volba povolání Třinec Volba povolání Orlová Učeň, středoškolák, vysokoškolák PRO JOB Učeň, středoškolák, vysokoškolák PRO JOB K Trio Ostrava Hrabůvka, prezentace středních škol pro ZŠ -PŘÍPRAVA K Trio Ostrava Hrabůvka, prezentace středních škol pro ZŠ AKCE Den otevřených dveří školy aktivní účast Spolupráce s firmami sponzory B- Braun zelená hvězda 3 jednání se zástupcem firmy, která škole poskytuje pomůcky pro praktickou výuku Natur Produkt sponzorské dary pro Den zdraví vzorky výrobků Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium výroba pomůcek pro obor zubní technik Setkání s novináři časopisu Sedmička a Moravskoslezský Deník propagace školy na stránkách tisku Setkání se zástupci katalogu Atlas středních škol a VOŠ nabízejících na svých stránkách propagaci škol Jednání s Bc. Petrem Mariánkem, referentem zaměstnanosti referát sekretariátu Úřadu práce ČR krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Ostrava (uvedení školy v periodiku Kam po ZŠ Kam po SŠ ) Distribuce propagačních materiálů a besedy se studenty SŠ (SZŠ Karviná, Gymnázium a SOŠ Orlová, Gymnázium Studentská Havířov )

149 Příloha 27 Hodnotící zpráva metodika pro projektovou činnost, e-learning Titul, jméno, příjmení: Ing. Lada Čmielová metodik pro projektovou činnost Hodnotící období: školní rok 2010/2011 Projektová a grantová činnost střední školy Biomedicínská technika na SŠ SZŠ a VOŠZ Ostrava je v tomto projektu finančním partnerem, příjemcem podpory je VŠB-TU Ostrava. Do aktivit projektu jsou zapojeny dvě vyučující, a to Ing. Lada Čmielová, jako koordinátor, a Mgr. Soňa Jarošová, jako metodik projektu. Ve školním roce 2010/2011 byla v rámci projektu realizována výuka předmětu Přístrojová technika I a II, odborným vyučujícím je Ing. Martin Augustynek. Uskutečnily se dva odborné víkendy na VŠB, kterých se zúčastnilo 18 studentů 3. a 4. ročníků zdravotnického lycea. V rámci projektu byly zakoupeny didaktické pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů v hodnotě cca 190 tis. Kč. Ukončení projektu ke dni Synergie spolupráce VŠ se SŠ a ZŠ Naše škola je jedním z nefinančních partnerů probíhajícího projektu Synergie, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Příjemcem podpory je Ostravská univerzita Ostrava, koordinátorem za SZŠ Ostrava je Mgr. Daniela Žváčková. Doba trvání projektu bude 36 měsíců. Datum zahájení projektu bylo 1. června 2009 a datum ukončení bude 31. května Od zahájení projektu do června 2011 se uskutečnilo cca 40 workshopů, kterých se zúčastnilo cca 60 vyučujících. Největší účast měly dva workshopy od MUDr. Demlové z Olomouce a to ADHD a Syndrom vyhoření. Oba tyto workshopy proběhly na naší škole, neboť počet přihlášených převyšoval povolený počet 15 zájemců (25 a 28 osob). V rámci projektu byl proškolen nový cvičný pedagog Mgr. Daniela Žváčková. Život pod akátem Grant Partnerství o.p.s. se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Garantem projektu Mgr. Karin Schestagová. Cílem je přeměna nevyužívaného pozemku se vzrostlým akátem na místo setkávání, výuku a odpočinek. Za získané fin. prostředky (40 tis. Kč) byly pořízeny dřevěné lavičky a stoly, na podzim bude zbytek financí využit pro nákup stromů k sadbě.

150 Mosty partnerství Ostrava Cadenberge 2011 Financováno z grantu Magistrátu města Ostravy, organizátory a koordinátory projektu jsou Mgr. Ivana Peterová, PhDr. Evžen Sikora. Letos byly realizovány dvě části projektu, a to na téma Globalizace a tradice v duchu hesla Národy se poznávají tím, že se poznávají lidé. V září 2010 se uskutečnil desetidenní pobyt žáků SZŠ Ostrava ve Spolkové republice Německo (podzimní část projektu). V říjnu 2010 proběhlo vyhodnocení a vyúčtování projektu, byli seznámeni žáci školy i širší veřejnost s průběhem projektu. V listopadu došlo k sepsání nového společného projektu pro rok 2011 a podání grantové žádosti u několika organizací v ČR i ve SRN. Výsledkem je 130-ti tisícový příspěvek na realizaci projektu. Na jaře 2011 byly sestaveny na obou školách skupinky zájemců o výměnný projekt, oslovili rodiče a žáky školy. Trendem letošního roku byl pokles zájmu žáků naší školy ubytovávat v rodinách německé studenty, proto jsme do projektu zapojili i žáky učící se ANJ. Ukázalo se to oboustranně výhodné pro německé i české žáky. Letošní návštěva německých studentů v naší škole proběhla ve dnech a v průběhu desíti dnů proběhl tento program: přijetí vedením školy, společné aktivity ve škole (Sprachanimationen), prohlídka města, exkurse do různých zařízení, závodů, podniků, o víkendech celodenní výlety, nákupy, vypracování fotoknihy o našem projektu na PC, vypracování prezentace na PC. Program probíhal denně v době od 8.00 do hodin, byl hodnocen jako velmi kvalitní ze strany účastníků žáků a pedagogů zahraniční školy i našich studentů. Prohloubení jazykových dovedností a znalostí pedagogických pracovníků Střední zdravotnické školy Ostrava Projektová žádost byla předána do schvalovacího řízení ke dni Projekt je připravován pro pedagogické pracovníky školy s cílem získávání, zvyšování a upevňování jazykových dovedností, a to jak v běžných životních situacích, tak v oblasti profesního života těchto pracovníků. Projekt by měl být realizován formou pravidelných jazykových kurzů v průběhu 2 let. Součástí budou také intenzivní jazykové víkendy, vždy cca každé 4 měsíce. Přírodní vědy nemusí být nuda! Projektová žádost byla předána do schvalovacího řízení ke dni

151 Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacího programu na středních školách v MSK zaměřených na oblast přírodovědných předmětů, především pak na předměty matematika, fyzika a chemie. Tyto předměty jsou základem pro budoucí technické zaměření žáků. Inovace předmětu je zaměřena na zatraktivnění vyučovacího procesu, což v praxi bude znamenat využití moderních informačních a komunikačních technologií, neboť v současné době jsou tyto technologie nepostradatelnou součástí každodenního života mladé generace a zároveň nám umožňuje pomocí videí, interaktivních animací a multimediálních vstupů zpestřit výuku tak, aby žáci lépe pochopili probíranou látku. V rámci projektu dojde k vybudování virtuální knihovny, která bude mít tři interaktivní sekce (matematika, fyzika, chemie), ve kterých budou místěny elektronické učební opory včetně multimediálních objektů a vidí, které učitelům budou pomáhat zkvalitnit výuku ve škole a zároveň pomohou žákům doma při přípravě a opakování probírané látky. 150

152 Projektová a grantová činnost vyšší odborné školy Inovace vzdělávacích programů na VOŠ Projektová žádost byla předána do schvalovacího řízení prostřednictvím AVOŠ a UZS ke dni Návrh na zavedení či úpravu kreditního systému umožňujícího porovnání přístupu v bakalářských oborech a ve vymezených oborech VOŠ. Návrh inovovaných vzdělávacích programů pro zapojené VOŠ. Vytvoření sítě partnerů VOŠ Projektová žádost byla předána do schvalovacího řízení prostřednictvím AVOŠ a UZS ke dni Cílem projektu je posílení vztahů mezi VOŠ, zaměstnavateli, veřejnou správou a výzkumnými organizacemi k podpoře znalostní ekonomiky a tvořivosti studentů v oblasti sociální práce. Dílčími cíli projektu je zvýšení odborných dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků VOŠ, přenos dobré praxe mezi VOŠ v tuzemsku i v zahraničí, přenos nových technologických postupů uplatňovaných v praxi do výuky vč. odpovídajícího vybavení VOŠ, zapojení studentů do řešení vybraných problémů praxe či výzkumných projektů výzkumných organizací či vysokých škol. Dílčími cíli projektu je zvýšení odborných dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků VOŠ, přenos dobré praxe mezi VOŠ v tuzemsku i v zahraničí, přenos nových technologických postupů uplatňovaných v praxi do výuky vč. odpovídajícího vybavení VOŠ, zapojení studentů do řešení vybraných problémů praxe či výzkumných projektů výzkumných organizací či vysokých škol. 151

153 PŘÍLOHA Přehled projektové činnosti školy 152

154 153

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-481/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-481/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-481/09-T Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu CÍLE PROJEKTU Jako hlavní cíl vidíme zkvalitnění a inovaci systému dalšího profesního vzdělávání nelékařských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2013 2018

PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2013 2018 PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2013 2018 Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Zpracoval PaedDr. Václav Hujer Dokument zpracovaný dle ustanovení článku V odst. 11 zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období 2012 2016 Zpracoval PaedDr. Václav Hujer Koncepce rozvoje školy na období do roku

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více