České církevní instituce v Římě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České církevní instituce v Římě"

Transkript

1 České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější římské církevní instituce, které se nějakým způsobem úzce váží k českým zemím. Z hlediska jejich vzniku je můžeme rozdělit do tří kategorií: první představuje středověký hospic, druhou česká kolej z konce 19. století a třetí skupinu tvoří Křesťanská akademie a Velehrad, jejichž počátek spadá do doby po roce Pochopitelně ani důvody vedoucí k jejich založení nebyly zcela stejné. Hospic byl určen nemocným a chudým poutníkům, česká kolej vychovávala a vychovává české bohoslovce, náplní Křesťanské akademie je především vydavatelská činnost a Velehrad je moderním poutním domem, takže v jistém smyslu navazuje na poslání středověkého hospice, i když za zcela odlišných podmínek. Ve svém referátu se budu držet chronologické roviny a tudíž začnu Českým hospicem. Tento středověký poutní dům můžeme označit za jednu z památek na styky Karla IV. s Itálií. Při své druhé římské cestě se totiž v roce 1368 rozhodl, že zde založí hospic pro chudé a nemocné poutníky z českých zemí. Zatím však zůstalo jen při úmyslu a teprve po deseti letech, v roce 1378, záměr uskutečnili jiní účastníci italské jízdy, bratři Oldřich, Petr a Jan z Rožmberka, kterým císař tuto fundaci svěřil a bohatě ji i dotoval. Nadační listina byla vydána 6. března 1378, o dva dny později byla schválena arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi a na přání císařovny Alžběty potvrzena bulou papeže Urbana VI. dne 1. srpna Správce špitálu zvaný rektor měl být jmenován pány z Rožmberka, toto právo však bylo několikrát zpochybněno a popřeno, především ze strany papežského stolce. Úkolem rektora bylo také spravovat bratrstvo chudých bratří a sester, 1

2 které se u hospice záhy utvořilo. Vybudování poutnického domu svědčí o stále rostoucím počtu poutníků do Říma a nutno zdůraznit, že Český hospic patří v Římě mezi nejstarší národní domy. Jeho rozkvět podpořil také arcibiskup Jan z Jenštejna, takže brzy bylo možné zakoupit i několik okolních domečků, které pak byly pronajímány a tento zisk obohacoval pokladnu hospice a nepochybně i jeho rektory. Šťastné dny českého poutního domu ale neměly dlouhého trvání. Úpadek nastal hlavně v důsledku husitských válek a od 15. do 18. století se špitál stal kvůli nejrůznějším problémům a odlivu poutníků téměř bezúčelným. Na konci 15. století bylo nadační právo papežem Sixtem IV. Rožmberkům odňato a příjmy hospice rozděleny. Český poutní dům tak zůstal opuštěný a používaly ho cizí národy, zejména polský. Jediným významnějším kontaktem špitálu s českými zeměmi pak zůstal obnos, který se z Říma posílal na provoz semináře chudých k výchově mladíků v Praze. Po roce 1795 však i tyto kontakty ustaly. V průběhu dalšího vývoje byly několikrát zaznamenány snahy o znovuobnovení slávy Českého hospice, nová éra však započala až koncem 19. století. V roce 1886 byl totiž český poutní dům majetkově připsán České koleji, která byla v Římě založena o dva roky dříve. Největší zásluhu na tom měli kardinál Schwarzenberg, budějovický biskup Schönborn a ředitel německé koleje Msgr. Jänig. Historii českého špitálu v podstatě uzavírá rok 1950, kdy v důsledku únorového převratu ustal proud českých poutníků a dům byl jako nepotřebný prodán. Nakonec mohu pro zajímavost zmínit, že hospic tvořily světnice pro chudé poutníky, věž (kterou většinou obýval rektor), zahrada a zejména kaple sv. Václava. Další českou církevní institucí v Římě je česká kolej neboli Collegium bohemicum, zkráceně Bohemicum, určené k výchově bohoslovců. Na tomto ústavu se měli vzdělávat mladíci z českých zemí ve filozofii a teologii a připravovat se tak na kněžské povolání. U zrodu této instituce stál papež Lev XIII., známý přítel Slovanů, který v roce 1881 vyslovil přání, aby 2

3 byla ve městě zřízena česká kolej. Pro tuto myšlenku získal kardinála Schwarzenberka a budějovického biskupa Schönborna, kteří se nejvíce přičinili o to, aby česká kolej byla skutečně otevřena. Stalo se tak 4. listopadu Začátky však Bohemicum nemělo jednoduché. Zprvu bylo umístěno v posledním patře německé koleje tzv. Germanica. Odtud však bylo záhy, v roce 1887, vypovězeno a muselo si hledat nové útočiště, které dočasně našlo v Lombardské koleji při kostele sv. Karla Boromejského na Corsu. Ale již roku 1888 se Bohemicum znovu stěhovalo. Tentokrát mu byli poskytnuty prostory v bývalém klášteře Trinitářů na Via Sistina a česká kolej tak poprvé získala vlastní dům (na jeho koupi značným podílem přispěl i papež Lev XIII). Další mezník ve vývoji Bohemica představuje rok Se vznikem nového státu začala kolej přijímat i studenty ze Slovenska, a když se ukázalo, že nelze zvětšit a upravit stávající budovu Bohemica, vyzval papež Pius XI. české, moravské a slovenské biskupy, aby vybudovali novou prostornější kolej. Vhodný pozemek v blízkosti Lateránu vybral a zakoupil osobně Pius XI., který také daroval větší obnos na zahájení stavby. Poté, co se sbírkami mezi věřícími doma i v zahraničí získal potřebný finanční obnos, byl za účasti téměř celého československého episkopátu a mnohých poutníků dne 31. května 1928 položen k nové koleji základní kámen. O rok později, na den sv. Vojtěcha (23. dubna 1929) vysvětil budovu koleje a k ní náležející kapli sv. Jana Nepomuckého pražský metropolita František Kordač. Již dříve bylo rozhodnuto, že se bude jmenovat Nepomucenum, ke cti sv. Jana Nepomuckého. Nová kolej se brzy zaplnila, přešli do ní studenti z bývalé České koleje a přicházeli i noví z domova. Druhá světová válka přerušila na šest let styky Nepomucena z vlastí. Také rok 1948 znamenal omezení kontaktů a Nepomucenum se tak soustředilo na výchovu bohoslovců, kterým bylo doma zakázáno připravovat se na kněžské povolání. Teprve 3

4 po revoluci 1989 začala česká církev znovu vysílat do Říma vybrané bohoslovce. S Nepomucenem jsme se již dostali do druhé poloviny dvacátého století a v této době se setkáváme také s další českou církevní institucí Křesťanskou akademií. Její počátky spadají do konce května roku 1950 a patří tak mezi nejstarší česká exilová nakladatelství. Ustavena byla jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské ligy, nedlouho předtím založené v Londýně. Duchovním otcem vydavatelství byl prof. Karel Vrána. V následujících letech se Křesťanská akademie přestěhovala do Říma, kde se usídlila v Nepomucenu. Jádro vydavatelské činnosti Křesťanské akademie spočívalo ve dvou edičních řadách Vigilie a Studium. Vigilie (do roku 1989 vydáno 68 svazků) byla určena zejména pro původní exilovou i domácí básnickou a prozaickou tvorbu, zatímco edice Studium (do svazků) se soustředila na díla filozofická a esejistická. Ke Křesťanské akademii se pojí i dvojice časopisů a to jednak Studie, na jejichž stránkách probíhala výměna názorů na společensko-křesťanské otázky mezi domovem a exilem a jednak časopis Nový život, který byl zaměřen na náboženské a kulturní texty, povídky, recenze a zprávy z náboženského i exilového života. Poslední českou církevní institucí v Říme, o které se zmíním, je český poutní dům Velehrad. Poté, co byl v roce 1950 pro malý zájem ze strany českých poutníků prodán původní Český hospic, pomáhaly nahodilým poutníkům z českých zemí Školské sestry sv. Františka. Větší příliv poutníků pak znovu nastal v druhé polovině šedesátých let za pobytu Josefa kardinála Berana v Římě. Ten se proto rozhodl navázat na tradici českého poutního domu a v roce 1968 zakoupil pro České náboženské středisko dům patřící italské Katolické akci. Vzhledem k výhodné poloze v blízkosti baziliky sv. Petra bylo o dům více zájemců, ale po srpnové okupaci 1968 rozhodl osobně papež Pavel VI., že tyto prostory dostane kardinál Beran. Provozu 4

5 Velehradu se ujaly Školské sestry sv. Františka a česká větev kongregace sv. Františka Saleského. Před rokem 1989 se Velehrad podílel na výpomoci starším řeholníkům a kněžím v Československu, ale také těm, kteří trpěli pro své náboženské přesvědčení. Spolupracovníci Velehradu navíc doručovali do Československa finanční výpomoc na opravu chrámů a materiály pro katechizaci a pastoraci, pořádali duchovní cvičení a sjezdy. Od devadesátých let je pak hlavním úkolem Velehradu pomáhat českým poutníkům při poznávání duchovních rozměrů Říma. V současné době má poutní dům kromě ubytovacího zařízení a jídelny i jednoduchou kapli. Literatura: DOLEŽAL, Miloš: Křesťanská akademie Řím (Pokus o portrét jednoho exilového nakladatelství), in: Souvislosti č. 1, Praha EICHLER, Karel: Římské upomínky na naši vlasť, Brno KAVKA, František: Karel IV., Praha KAŠPAR, Karel B.: Papež Lev XIII. a česká kollej v Římě, Praha KOUDELKOVÁ, Jana: Česká zastavení v Římě, Praha MAREŠ, František: Český hospic v Římě, in: Časopis Českého musea č. 1, Praha 1890, s RYSKA, Jaromír: Cesty po Římě, Řím VRÁTNÝ, Karel: Vzpomínky z prvních let české koleje v Římě, Praha

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno K 90. výročí založení a k 20. výročí obnovení činnosti Charity v brněnské diecézi Zpracovala: Barbora Valešová Korekturu zpracovala: Věra Okénková Graficky

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Daniela

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci Jana Sklenářová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce poskytne čtenáři informace o Charitním domově na Moravci. V každé době žili

Více

Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku

Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku Církevní situace na Jesenicku od 60. let 19. století do 50. let 20. století Úvod Situace kolem působení ženských řádů a kongregací na Jesenicku patřila do

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat

Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat příběh 20. století Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat Devadesátiletá pouť P. Bohumila Koláře Stanislava Vodičková Pater Bohumil Kolář patří ke generaci duchovních, jejichž životní

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Církev bratrská navázala na bohatou a světlou minulost diakonie v historii Kristova lidu na tomto světě. Začátky

Více

BAZILIKA SVATÉHO KŘÍŽE

BAZILIKA SVATÉHO KŘÍŽE PEREGRINATIO IN CORDE ECCLESIAE 28. června - 6. července 2011 BAZILIKA SVATÉHO KŘÍŽE...přijměte můj obdiv vaší iniciativě. Jsem rád, že vás budu moci přivítat 29. června u Santa Croce... /P. Antonio Di

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Ve jménu zákona otevřete klauzuru

Ve jménu zákona otevřete klauzuru studie a články Ve jménu zákona otevřete klauzuru Pronásledování Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v 50. letech 20. století Anna Macourková Brzy ráno 15. srpna 1952 přijela na dvůr Nemocnice Pod

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více