Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard"

Transkript

1 02 /07 Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard OBSAH: Rozpis bohoslužeb ve Svatém týdnu.2 Velikonoční radost (ne)oslovující patera Petra Smolka 4 Jak jsem (ne)poznával bibli.12 Likvidace lepry 14 Padova Řím Assisi.16 Pohádka o dřevěném kolíčku na prádlo

2 Od pana faráře Přejeme vám požehnané Velikonoce a radost se vzkříšeným Kristem! Tomáš, jáhen, P. Petr, P. Václav Rozpis bohoslužeb ve Svatém týdnu kostel sv. Jana Křtitele, Prostřední Suchá Zelený čtvrtek, mše sv Velký pátek, obřady na památku Umučení Páně v Bílá sobota, velikonoční vigilie v neděle Zmrtvýchvstání, mše sv. v velikonoční pondělí, mše sv. v 8.45 Farnost sv. Jana Boska Havířov-Šumbark Zelený čtvrtek, mše sv hod. - kostel sv. Jana Boska Velký pátek - obřady na památku Umučení Páně v hod. - kostel sv. Jana Boska Bílá sobota, Velikonoční vigilie - mše sv. v hod. kostel sv. Jana Boska Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 6.30 hod. kaple P. M. Pomocnice, Hav.- Město mše sv. v 8.30 hod. a v hod. kostel sv. Jana Boska Pondělí v oktávu velikonočním - mše sv. v 8.30 hod. kostel sv. Jana Boska Kostel sv. Anny, farnost Havířov Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota neděle Zmrtvýchvstání Páně 8.00, 10.00, velikonoční pondělí 8.00, 10.00, Kostel sv. Markéty, farnost Havířov, Bludovice Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota neděle Zmrtvýchvstání Páně velikonoční pondělí 9.00 (polsky) Kaple Sv. Jana Nep., Špluchov POZDRAV Z VĚTRNÉ HŮRKY Odkud? No přece z kostela sv. Jana Křtitele a farnosti Havířov - Prostřední Suchá. Vichřice Kyrill z 18. na 19.ledna nám uděla pořádnou 'paseku'. Stočila plechovou 'falcovanou' krytinu na jižní straně celé chrámové lodi jako víčko na krabičce od sardinek. Letos jsou poryvy větru na 'vršíčku' zvlášť patrné. My jsme se však také připravovali na jiné vanutí, a to Ducha svatého. Devět farníků konalo poctivou a dlouhou přípravu každou neděli vždy po mši svaté. Svátost biřmování pak společně přijali 30. září 2006 v kostele sv. Jana Boska v Havířově - Šumbarku. Ihned poté jsme začali další pravidelnou nedělní akci. Dvakrát v měsíci konáme teologická setkání dospělých s výukou. Účast je pěkná, dvacet až třicet zájemců. Každou poslední středu v měsíci je biblická hodina, účast průměrně asi sedm zájemců. O vánočních svátcích bylo provedeno zdařilé pásmo: Daleká cesta do Betléma, s deseti obětavci je nacvičila paní prof. Anička Nowaková. Chceme rovněž splnit přání našeho Sv. otce, aby většina prvků mše svaté byla v jazyce latinském. Latinská mše sv. by byla každou poslední neděli v měsíci. Nacvičujeme a prvně tak bude v neděli 29. dubna v Zveme milovníky a příznivce. V loňském roce jsme nechali zhotovit nové dubové dveře do sakristie, čtyři nová dubová okna do věže a zakoupili nový kalich. V neděli bude primice novokněze Radima Zielonky. Zatím prožíváme postní dobu a přípravu na velikonoce. Budete-li mít chuť a čas, srdečně zveme - serdecznie zapraszamy! Vaši ThDr. Milan Adámek, farář a Mgr. Jan Szymurda, jáhen -2-

3 SVÁTKY JARA Jedni naši známí nám každoročně na Velikonoce zasílají pohled s přáním hezkých svátků jara. Vždycky jsme se nad tím trochu pozastavovali a litovali naše nevěřící přátele, že pro ně největší křesťanské svátky znamenají pouhý příchod nového ročního období. Letos jsem si poprvé uvědomil, že takové přání není zase až tolik od věci. Jaro je příslibem nového života, do něhož se po dlouhém zimním spánku tolik podobném smrti probouzí strnulá příroda. Mizí chlad a tíživý sníh, výhonky rostlin se začínají zelenat, všechno vypadá tak nějak veseleji a radostněji. Ještě to zdaleka není úplné léto, ale už je zřejmé, že k němu nezadržitelně spějeme. Mohla by to být docela pěkná metafora našeho duchovního života. Kristus nás svým vykupitelským dílem vysvobodil ze stínů smrti a pozval nás do svého Království. Po dlouhých letech vlády strnulého a přísného Starého zákona nám ukazuje zákon nový, nejvýš radostný a nadějeplný. Záleží jen na nás, jak moc si uvědomujeme příznaky nového života a důvěřujeme jim. Záleží jen na nás, zda se budeme zimomřivě choulit u vyhasínajících kamen a žehrat na zimu, anebo vyrazíme slunci vstříc. Ještě to není úplný ráj, ale cesta do něho je otevřena. Není to tedy nějaká nejasná perspektiva na konci času, ale zcela konkrétní skutečnost, která nás provází celým životem. Můžete mi věřit; já jsem se v Ráji (v jedné karvinské nemocnici) dokonce narodil. -ok- Poznej svou víru Chcete se vzdělávat ve víře? Chybí vám možnost diskutovat o otázkách víry? Chcete prohloubit svůj duchovní život? Pak je tu pro Vás cyklus přednášek s názvem Poznej svou víru. Jednou za měsíc, vždy ve středu od ve Středisku na Haškově 1. Nová setkání: středa , a všechny srdečně zve o. Petr Smolek OČIMA SVĚTNIČKY Odchází-li z havířovské farnosti lidé, kteří byli tomuto městu solí, je to pro nemocné město Havířov ohromná ztráta. Stává se to proto, že si vyhlídnou lepší práci, lepší bydlení, lepší podmínky pro výchovu dětí. Havířov tak už hodně ztratil. O to větší dobrý pocit pak je, hledá-li jiná sůl podmínky pro zakořenění. Stálo by za to jim v onom zakořenění zkusit pomoci. Možná tím narážím na prosbu z předposlední strany tohoto čísla a možná tím narážím i na událost z 21. března, kdy Česká republika přijala kubánské politické uprchlíky a nyní žádá o podporu města, zda by těmto lidem neposkytla bydlení. Nabídne se město Havířov? Nejsem naivní a nedělám si iluze Když už je zmínka o soli této farnosti: dědek Jargus neustále oznamuje, že už uvažuje o ukončení práce na tomto časopise. Chce nabudit dojem, že už je stár. Neměl by se příliš zabývat svým věkem a zdravotním stavem, a svůj odchod svěřit Někomu úplně jinému, až bude třeba jeho soli na jiném světě. Teď nechť solí tady. (Vím, že se Gerhard neurazí:-)) Číslo 2/07 je vůbec plné soli. Navíc plné nové soli. Tím nechci tvrdit, že je přesolené. Každá ta sůl je totiž jiná. A to je dobře. Jenom si ji chraňme, abychom nedopadli jako prostoduchý vladař a jeho poddaní v jedné české pohádce. Květnou neděli a krásné Velikonoce! -3-

4 Velikonoční radost (ne)oslovující patera Petra Smolka. Sympaťák Luigi - říkali jsme mu. Přijímal kněžské svěcení sám ve své rodné farnosti v Kalábrii a nás pozval, abychom byli u toho. Nikdy nezapomenu na biskupovo kázání. Nebyl bych schopen ho převyprávět, vím jen, že bylo o nové evangelizaci, o svědectví a o radosti a že trvalo čtyřicet minut. Kněžiště bylo upraveno pro nás netypickým způsobem. Končilo jakousi starobylou vyřezávanou chórovou lavicí ve čtyřech stupních s mohutným trůnem pro biskupa v třetím patře uprostřed. Otec biskup měl určitě zato, že téma radosti a nové evangelizace je téma velice vážné, a proto zvolil pomalou dikci, hluboký hlas a důrazný tón. Kamenná tvář a neustále se opakující gesto, jako když pravou rukou zabodává šipku do neviditelného terče jen zdůrazňovaly, že se mluví o radosti hodně skryté a hodně duchovní. Při kázání to přímo vybízelo, aby člověk porovnával slova kázání a jejich účinek na dvacet kněží a osm bohoslovců, kteří seděli v oné lavici, a bylo jim tak vidět přímo do tváře. Duchovní však byli naladěni stejně jako jejich pastýř. I oni prožívali hlubokou radost jen skrytě bez povýšené okázalosti. A tak jeden spal, druhý koulel očima, třetí pečlivě obdivoval stropní ornamenty, čtvrtý s pátým na sebe dělali opičky... Po delším zkoumání mi neuniklo, že jedno gesto vnitřní radosti se nakonec objevilo u všech: letmý pohled pod rukáv na hodinky. Věřící bohužel nedokázali držet krok se svým biskupem. Jeho skryté a duchovní radosti prostě nerozuměli. Omluvit je může snad to, že onen biskup byl jmenovaný do jejich diecéze teprve nedávno, a tak se ještě nestačili vzájemně poznat. Ženy nechtěly přijít o těžce vybojovaná místa na sezení, ale muži už beztak stáli, neměli o co přijít, a tak se v čím dál tím hojnějším počtu z kostela vytráceli. Byl jsem jim za to vděčný, protože jsem stál u zadních dveří a to neustále otvírání a zavírání mi přinášelo čerstvý vzduch. Po půlhodině se zvenku ozýval takový rachot, že to musel slyšet i biskup u oltáře. Před kostelem hloučky mužů pokuřovaly, Kalábrijci debatili, děti se honily a všichni si užívali příjemného slunka pozdního odpoledne. Jen čas od času poslali nějakého pikolíka, aby zjistil, jestli se kazatel i kázání už vyčerpalo a jestli nezačalo samotné svěcení jejich milovaného Luigiho. O bolesti se dá mluvit bez toho, aniž by nás něco bolelo. Ale mluvit o radosti bez radosti uvnitř se nedá. Nebo dá, samozřejmě, ale každý pak okamžitě pozná prázdnotu našich slov. Celá doba postní se všemi sebezápory sloužila k odstranění harampádí a pozlátek, abychom se otevřeli pro Boha. O Velikonocích pozorujeme, co to je, když Bůh zasáhne do Ježíšova života: promění smrt v život a temnotu ve světlo. Radost se rodí tam, kde člověk dovolí Bohu, aby se dotkl také jeho vlastních bolavých míst, a kde zakusí právě onu proměnu od smrti k životu. Proč někdo mluví o radosti, a lidé ho neposlouchají? A proč naopak vnímáme Jana Pavla II., matku Terezu, bratra Rogera jako hlasatele křesťanské radosti? Že by neměli v životě žádné trápení a žádnou bolest? Že by nebyli ničím zraňováni a netrápili se pro druhé? Že by jejich život byl samá pohoda? Ne! Jen dospěli k tomu, že Velikonoce jsou skutečné a vzkříšený Ježíš je větší než sebevětší problém, nikdy je neopustí, vždycky bude vedle nich stát. Vědomí jeho uzdravující a proměňující přítomnosti je začátkem křesťanské radosti, zrozené o Velikonocích. A k jaké radosti tě dovedl tvůj způsob prožívání postu? O čem budeš dlouhých padesát dní velikonoční doby svědčit? O radosti hluboce skryté a duchovní nebo o radosti, co oslovuje? -4-

5 SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ Znamení a obřad biřmování (KKC) čl V obřadu této svátosti je třeba vzít v úvahu znamení pomazání a to, co pomazání naznačuje a vtiskuje: duchovní pečeť. Ve starodávné biblické symbolice má pomazání velké bohatství významů. Olej je znamením hojnosti a radosti, očišťuje (mazání před i po koupeli), dělá mrštným (mazání atletů a zápasníků), je znamením uzdravení, protože hojí pohmožděniny a rány a dává vyzařovat kráse, zdraví a síle. čl Všechny tyto významy pomazání olejem se setkávají ve svátostném životě. Pomazání olejem katechumenů před křtem znamená očištění a posílení, pomazání nemocných vyjadřuje uzdravení a útěchu. Pomazání posvátným křižmem po křtu, při biřmování a kněžském svěcení je znamením zasvěcení. Prostřednictvím biřmování se křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní, mnohem více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti Ducha svatého, jímž jsou vrchovatě naplněni, takže celý jejich život šíří líbeznou vůni Kristovu (srov. 2 Kor 2,15). čl Sám Kristus prohlašuje, že je označen pečetí svého Otce. I křesťan je označen pečetí: Bůh si nás v Kristu pomazal, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku (2 Kor 1,22). Tato pečeť Ducha svatého znamená, že naprosto patříme Kristu, že jsme navždy k jeho službám, ale také je příslibem božské ochrany ve velké (konečné) eschatologické zkoušce. Z FARNÍ KNIHOVNY : Chtěl bych Vás seznámit se žhavými novinkami z naší farní knihovny, které si samozřejmě můžete vždy v neděli od 9. do 10. hodin vypůjčit. - Cesty pastorace v pluralitní společnosti od Aleše Opatrného - (P. Opatrný se v knize pokouší popsat a nacházet takové cesty pastorace, na kterých by se s pluralitou a pluralitní společností počítalo a přitom se neztrácela vlastní podstata křesťanství.) - Můj život pro mladé od Dona Bosca (Kniha je knihou vzpomínek, jakýchsi pamětí zakladatele salesiánů, který svůj život zasvětil práci s mládeží.) - O vděčnosti s Jarem Křivohlavým - (V knize se můžete dočíst příběhy lidí, kteří poznali, jakým obohacením života je vděčnost.) - Po stopách kapucínských svatých od Costanza Cargnoniho (Kniha nám předkládá životopisy svatých bratří kapucínů a sester klarisek - kapucínek. Je průřezem od první poloviny 16. století do konce 20. století. S kým se v ní můžeme setkat? Např. se španělskými mučedníky občanské války, polskými mučedníky nacismu a mnoha a mnoha dalšími. Kniha je vyvedena velmi výpravně, vychází pod patronátem české provincie Řádu menších bratří kapucínů. Text doprovází rytiny, ilustrace a fotografie z řádového archivu v Římě. Připojeny jsou jmenné rejstříky, chronologický přehled a seznam české literatury ke kapucínským svatým. Kniha opravdu stojí za přečtení, vřele doporučuji.) - Návrat ke stromu života od M. O. Váchy (V knize jsou probírány témata jako stvoření a první kapitoly Geneze, vznik vesmíru, velký třesk a samozřejmě evoluce.) - Vězení s klíčem uvnitř od Katky Lachmanové (Knížečka, která popisuje duchovní nesvobody, s nimiž máme všichni osobní zkušenost. Jde o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. Všem, kdo jste ještě knihu nečetli, moc doporučuji.) -5-

6 - 50 x Ježíš od Anselma Grüna (Padesát úvah a pohledů na různé tváře Ježíše Krista.) - Obtížné oddíly knih Mojžíšových od Jana Hellera (V publikaci se u vybraných oddílů knih Mojžíšových známí biblisté pokoušejí čtenáře uvést do světa Bible a ukázat, jak i staré a na první poslech obtížné texty mohou i dnes aktuálně promlouvat. Mnohá, pro nás obtížná a těžko chápatelná místa jsou v jednotlivých kapitolách přehledně a jasně vysvětlována.) - Vybrané stati I. Čína a Evropa, Mohamed od Vladimíra Solovjova (Dvě studie o náboženství Číny a islámu nám pod výkladem Vladimíra Solovjova prozradí mnohé o těchto náboženstvích a hlavně jejich vztahu ke křesťanství.) - Exorcisté a psychiatři od Gabriela Amortha (V knize je výklad dějin exorcismu od Kristových dob po dnešek. Otec Amorth radí, jak dobře porozumět určitým poruchám a jak dokázat rozlišit, zda se jedná o psychické nemoci nebo o působení zlého ducha.) Mnohé další neméně zajímavé knihy Vám doporučíme přímo na místě, ve farní knihovně. Rádi od Vás také uslyšíme tipy na tituly, které by mohly obohatit farní knihovnu. Na setkání s Vámi u dobré knihy se těší za knihovníky Láďa Svoboda PŘEČETLI JSME x Ježíš v podání Anselma Grüna Rozhodla jsem se, že také přispěji do. Už přes měsíc čtu knížku, která se jmenuje 50 x Ježíš. Zvláštní název. Asi po půlhodinovém přemýšlení a obcházení všech nabízených knížek, které si lze při některém nedělním prodeji v kostele zakoupit, jsem si vybrala právě tuto. Zaujala mne natolik, že jsem se chtěla s vámi podělit o dojmy, které ve mně její čtení vyvolalo. Problém však nastal, když jsem si řekla, že tedy něco napíšu. Nebyla jsem schopna dát dohromady pár kloudných vět, které by dostatečně vystihovaly můj vnitřní prožitek. Obsah knihy i její zpracování se mi moci líbí a zcela mne pohltila slova autora A. Grüna, který dokáže psát o Ježíši tak, že nelze nad tím nepřemýšlet a nezabývat se jím hlouběji. Abych tedy přeci jen něco napsala: Kniha nám přibližuje Ježíše ve známých i méně obvyklých 50 obrazech z Písma. Snaží se zachytit Ježíš takového, jaký skutečně byl. Vzbuzuje a podněcuje zvědavost stále více a více se o něm dovídat a dát mu šanci proměňovat náš život. Ježíš jako Žid, tulák, lékař duše i těla, prorok, kněz, původce života. Ježíš, který znal utrpení a bolest, osamělost, strach. Ježíš schopný přátelství, i nepřátelství, Ježíš cizinec, klaun, přízrak, dveře, vinný kmen, Ježíš, který se nám podobá natolik, že si to nelze dostatečně představit a rozumem pochopit. Každá kapitola je vždy zakončena krátkým zamyšlením nad tím, jak se daný obraz Ježíše vztahuje konkrétně na můj náš život. Jednotlivé obrazy nám otevírají okna a dveře k novému pohledu na naše každodenní problémy, strach a starosti, naše naděje a radosti, abychom se s nimi učili lépe zacházet. Nelze jednoduše popsat, jak mi čtení stránek této knihy pomáhá vnímat Ježíše a život stále znovu a jiným způsobem. Možná pochopíte více, když si ji sami přečtete. Máme ji ve farní knihovně Bedru J Růženec naší paní - Romano Guardini, vydalo Karmelitánské nakladatelství Romano Guardini je autorem řady spisů pojednávajících o duchovním životě. V této knize uvažuje nad modlitbou růžence a myšlenky k tomuto tématu zpracovával po delší čas. Roku 1940 vyšlo první německé vydání. V úvodu rozebírá způsob i smysl modlitby růžence, prastaré pobožnosti, kterou se křesťané modlí již po šest století. Růženec je drahý především věřícím lidem a patří k jejich životu jako práce, kterou konají, a chléb, který jedí. Tato modlitba je každodenní potřebou a dává možnost zastavit se, vnitřně se usebrat a posilnit. Jakmile se však člověk dostane do myšlenkového neklidu a shonu moderního života, zpravidla k ní ztratí vztah. Autor přibližuje význam modlitby růžence a schéma opakovaných modliteb. Připomíná, čím je duchovní slovo pro lidské srdce, vyzdvihuje podstatu základních modliteb Otčenáš, Zdrávas a -6-

7 Sláva Otci. Další kapitoly přinášejí krátký výklad jednotlivých tajemství růžence - Radostného, Bolestného a Slavného. Titul se může stát obohacením i pro křesťany, kteří se jej modlí rádi a poslouží jim jako nová inspirace k rozjímání a meditaci. Z.K. Opat chuligán (aneb Dobré dílo Anastáze Opaska) - ed. Monika Elšíková, Karmelitánské nakladatelství, Publikace vyšla v edici Osudy a přibližuje Anastáze Opaska ( ), arciopata Břevnovského kláštera, (mnich, básník, mukl, zakladatel a předseda laického katolického sdružení Opus bonum, nositel Řádu T. G. Masaryka), který patřil k výrazným postavám české církve minulého století. Je to výběr ze vzpomínek a svědectví těch, kterým utkvěl v paměti svým zanícením pro víru, zásadovými postoji i celým životem. Kniha zabírá široké časové údobí - jsou tu obrazy jeho dětství, které prožíval ve Vídni, jinošská léta v Čechách, teologická studia a služba duchovního. V poměrně mladém věku byl jmenován opatem a přebírá starost o benediktinskou komunitu řeholníků. Dále je zde popsána tíživá doba německé okupace, ostrý nástup komunismu po r a jeho tragické následky pro celou církev v poválečném Československu. Ve vykonstruovaném procesu byl opat Anastáz, jako mnoho dalších představitelů církevního i společenského života, odsouzen, a to k doživotnímu žaláři. Po jedenácti letech byl propuštěn v r na amnestii, poté musel vykonávat těžké, podřadné práce převážně na stavbách. Je zde vylíčeno jeho další politické pronásledování, a proto také v r nuceně odchází do ciziny. Byl přijat v benediktinském klášteře v bavorském Rohru a nastala nová etapa jeho kněžského působení. Novinářka Monika Elšíková složila titul z opatových autobiografických záznamů, zápisků jeho matky; jsou tu i vzpomínky spoluvězňů. Zaznamenala vyprávění mnoha lidí z nejrůznějších oblastí a profesí, s nimiž spolupracoval a které ovlivnil. Spolu s Vladimírem Neuwirthem, vědcem a vzácným katolíkem, založili v 80. letech v někdejším Západním Německu Opus bonum (Dobré dílo), jehož snahou bylo posílení českého křesťanství a kultury v cizině i doma. Tato platforma, kde se v exilovém prostředí vzájemně setkávali zejména intelektuálové, lidé věřící i osoby levicového zaměření - emigranti z r a 1968, disidenti i představitelé nezávislé kultury (Pavel Tigrid, Zdeněk Mlynář, Ivan Diviš, Karel Kryl, Jaroslav Hutka, Svatopluk Karásek a další), rozvinula také spolupráci s německým sdružením Ackermann-Gemeinde (org. německých katolíků), za jehož podpory pak mohli vydávat 'zakázané' tituly (lit. spirituální i světskou), které nesměly v ČSSR vycházet; podporovali také Chartu 77 a její signatáře. K hodnotnému obsahu knihy přispívají výpovědi osobností z církevních kruhů (Karel Skalický, Petr Kolář, Václav Malý, Dušan Hejbal), jsou tu postřehy řady činitelů společenského života (Josef Topol - básník a dramatik, Ivan Medek - novinář, Jan Ruml - politik a novinář, Vladimír Ulrych slavista, aj.). Poslední kapitoly dokumentují návrat otce Opaska do vlasti po r a postupné oživování kláštera v Břevnově. Knížka zaujme čtenáře svým neotřelým přístupem k životopisnému tématu, mnohé úryvky vypovídají také o životních názorech autorů. Součástí je také prezentace opatových básní, seznam bibliografie (recenze do různých periodik, výčet básnických sbírek) a bohatá fotografická příloha. Svým souhrnem dobře vykresluje i 'ducha' tehdejší doby. Z.K. Vyprávěj mi o Ježíši (Biblická čítanka pro katecheze v rodinách) - Josef Hrdlička, Matice cyrilometodějská, Biskup Josef Hrdlička zpracoval nejdůležitější a nejznámější biblické pasáže Starého i Nového zákona v publikaci, která je věnována zejména dětem. Krátké příběhy, srozumitelné dětskému čtenáři, jednoduchým způsobem vyzdvihují podstatu starozákonních textů a evangelií. (Stvoření světa, Věrnost Abrahámova, Zvěstování, Ježíš hlásá Boží království a mnoho dalších). Na konci každé kapitoly nabízí malé shrnutí poznatků a krátké poučení pro jednání v našem životě, jež si mají zapamatovat. Je to pěkná knížka i praktická, vybavená doprovodnými obrázky, úryvky básní, žalmů a písní. -7-

8 Úvodní slovo knihy napsal arcibiskup Jan Graubner, který připomíná dávné tradice domácí církve, a to společné čtení Písma sv. v rodinách. Najdeme zde i povzbudivá slova současného papeže Benedikta XVI.: Rodiče, podílející se na božském otcovství, jsou první odpovědni za výchovu svých dětí a také jsou pro ně prvními hlasateli víry. Mají povinnost milovat a respektovat děti jako osoby i jako Boží děti... Jejich zvláštním posláním je výchova dětí v křesťanské víře. (Kompendium Katechismu katolické církve, 460). Z.K. ČTEME Z KATECHISMU KATOLICKÉ CÍRKVE Při večeři Ježíš předjal svobodné obětování svého života čl Tuto svobodnou oběť sebe sama vyjadřuje Ježíš svrchovaným způsobem při večeři, kterou slavil s dvanácti apoštoly v tuto noc, kdy byl zrazen (1 Kor 11,23). V předvečer svého utrpení, když byl Ježíš ještě volný, udělal z této poslední večeře se svými apoštoly památku své dobrovolné oběti Otci pro spásu lidí: Toto je mé tělo, které se za vás vydává (Lk 22,19). Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů (Mt 26,28). čl Eucharistie, kterou v tomto okamžiku ustanovuje, bude památkou jeho oběti. Ježíš zahrnuje své apoštoly do své oběti a žádá je, aby ji stále zpřítomňovali. Tím Ježíš ustanovuje své apoštoly kněžími nové smlouvy: A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě (Jan 17,19). Agonie v Getsemanech čl Kalich nové smlouvy, který Ježíš předjímá při poslední večeři tím, že vydává sám sebe, přijímá z Otcových rukou při smrtelné úzkosti v Getsemanech tím, že byl poslušný až k smrti (Flp 2,8). Ježíš se modlí: Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich! (Mt 26,39). Vyjadřuje tak hrůzu, kterou je smrt pro jeho lidskou přirozenost, která, stejně jako naše, je určena pro věčný život, ba víc, na rozdíl od naší je naprosto nedotčena hříchem, který je příčinou smrti. Tuto přirozenost na sebe vzala božská osoba, Průvodce života (Sk 3,15), Živého (Zj 1,18). Tím, že Ježíš svou lidskou vůlí přijal Otcovu vůli, přijímá svou smrt jako vykupitelskou, aby na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže (1 Petr 2,24). JERUZALÉMSKÁ VELIKONOČNÍ LITURGIE (Pět století po Kristu, jak o ní svědčí poutnice Egerie. Spis je datován do století po Kr.) Předvelikonoční půst Každý den má svá bohoslužebná pravidla. V neděli čte biskup v Anastasi (tj. v bazilice Vzkříšení Páně) brzo ráno u kříže - o vzkříšení Páně. Pak se lidé shromáždí na bohoslužbu do golgotského kostela a po ní odcházejí za zpěvu žalmů opět do Anastase. V pondělí a úterý se tam konají modlitby, kterých je víc než obvykle. Středa je zvláštní tím, že kromě obvyklých modliteb je i shromáždění na Siónu, kde biskup s presbyterem vyučují lid. Ve čtvrtek je pořad modliteb stejný jako v pondělí a v úterý. V pátek je večer vigilie, při níž se celou noc střídají žalmy, antifony a čtení. Drží se od nešpor až do svítání, kdy je slavena bohoslužba. Z tohoto popisu je zřejmé, že liturgické slavení trvalo delší dobu. To, že jeruzalémští křesťané brali přípravu na Velikonoce velmi vážně, dosvědčuje i jiný fakt. Egerie popisuje různé druhy postu, které jeruzalémští křesťané drží - od celotýdenního postu po půst částečný, jen v některé dny. V sobotu, těsně před začátkem předvelikonočního týdne, se věřící shromáždili v Betanii, v kostele Lazarova vzkříšení (tzv. Lazarium). Biskup se uvítá s lidem a zpívají se hymny a čtou čtení. -8-

9 Velký týden Po obřadech u kříže se věřící shromáždili na Olivové hoře. Po modlitbách a zpěvu žalmů tam biskup učí lid. Pak všichni scházejí z hory za zpěvu hymnů s antifonou Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně, která připomíná Kristův vjezd do Jeruzaléma. Všechny děti při tom mávají ratolestmi a zdraví biskupa, který jde stejnou cestou, jako šel tehdy Kristus. Egerie říká, že celou cestu jdou pěšky, všichni společně, i lidé urození. Obřad končí v Anastasi, kde je po nešporách lid propuštěn. Přes Velký týden probíhají opět obvyklé modlitby, k nimž se přidávají zvláštní modlitby za katechumeny. Čtvrtek je jediný den v roce, kdy se slaví nejsvětější oběť za křížem (za křížem byla malá kaple, obvyklé bohoslužby se konaly v atriu mezi křížem a Anastasí, tedy před křížem ). Jáhen pak vyzve lid, aby se připravil na noc, neboť přijde velká námaha. Lidé jdou domů, kde se najedí a poté se shromáždí na hoře, odkud byl Pán vzat na nebe. Tam stráví celou noc v modlitbách. V pátek, ještě v noci, se odchází do Gestsemane, kde se čte o zajetí Krista. Odtud se jde ke kříži a čte se o Pánově rozhovoru s Pilátem. Biskup utěšuje plačící lid a povzbuzuje je k obětavému snášení namáhavého slavení. Pak se lidé rozcházejí k odpočinku. Brzy ráno se lidé shromažďují na Golgotě, kde uctívají kříž. Egerie uvádí, že kříž drží biskup a po stranách ho pečlivě hlídají jáhnové. U kříže se pak čtou čtení a zpívají antifony o utrpení Páně. V hodinu Kristova umučení se čte z Janova evangelia o Ježíšově smrti a pak se lid rozchází. Večer se všichni scházejí v Anastasi. Čte se o uložení Pána do hrobu a žehná se katechumenům. Lid se rozchází spát, ale silnější jedinci bdí u Božího hrobu. Zvlášť klerikové recitují hymny a žalmy až do rána. Velikonoční neděle Velikonoční neděle vlastně nejde oddělit od následujícího týdne, velikonočního oktávu. Slaví se různé dny v různých kostelech. Protože na Velikonoce jsou křtěni katechumeni, je zajímavé podívat se na svědectví o jejich přípravě ke křtu. Lidé se ke křtu hlásí ještě před začátkem postu (jsou to pravděpodobně ti, kteří se již nějaký čas připravovali). Shromáždění dosvědčují bezúhonnost žadatelů. Těm, kteří nejsou bezúhonní, je křest odložen a jsou vyzváni k pokání. Celý půst pak katechumeni mívají zvláštní katecheze. Biskup jim čte a vykládá biblické spisy, vyučuje je v jejich porozumění. Nakonec dochází i řada již pokřtěných věřících, kteří se chtějí hlouběji poučit a obnovit své vzdělání ve víře. Křtem však všechno nekončí, neofyté (nově pokřtění) jsou vzděláváni i po křtu. Jsou uváděni do mystérií (svátostí). Tam mají přístup pouze pokřtění. Biskupovy katecheze jsou tlumočeny do různých jazyků, aby jim dobře rozuměli všichni shromáždění, Řekové, Syřané i Latinové. Egerie líčí dojetí shromážděného lidu z biskupových katechezí o mystériích víry. Závěr Při čtení Egeriina svědectví se asi neubráníme obdivu k namáhavému mnohadennímu liturgickému slavení jeruzalémských křesťanů. Lákavé a přitažlivé je vzít vážně výzvu Velikonoc tak, jak ji brala většina křesťanů v Jeruzalémě - číst Písmo a poslouchat nebo číst jeho výklady, zpívat či recitovat žalmy a hymny, rozjímat nad životem, smrtí a vzkříšením Páně. Dát Bohu aspoň trochu toho volného času, který máme, abychom se mohli plněji radovat ze společenství se vzkříšeným Kristem. Z časopisu Amen (měsíčník pro vzdělávání ve víře) -9-

10 LOUČENÍ S MATKOU Adolf Gajdoš Hle: Matka má, bolestí jak zlatem se skví její slzy, víčka jsou poseta krvavým hoře květem. Ztratila svého syna. Ztratila vše. Vše, co zvala svým světem. Srdce jí krvácí, útěchy pod křížem není. Marně ji těšíte, Marie, Marto, Jene... Místo vladařských insignií jen věnce hanby a trní zdobí mé skráně, místo kajících modliteb potupně v tvář mou plijí, mé tělo vystaveno surové luzy ráně, a vyjí jak zvěř litá, burácejí a hučí, Syn Tvůj, trpící Matko, napájen octem a žlučí... Neplačte nade mnou, Matko, nejsvětější z žen, sluncem mých bylas dní, když snivým pohledem v dálkách jsem Tě najít tak toužil, a horkou hlavu v snách na Tvůj jsem kladl klín... Bylas vždy při mně, osudem byl Ti Tvůj Syn... Než žoldnéř v mé srdce pohroužil ostré kopí, Tys v bázni útočištěm mým... Naposled očima Tě hledám, zrak ztrácím, hřeby ke kříži přibit, smrtelně krvácím, mé srdce hasne, smrti se plíží sen, opuštěn, zrazen, zapírán apoštoly na kříži dokoná tvůj Syn... Slunce se zatmí, skály se otevrou a zem... Já k branám ráje sladký a nejdražší nesu Tvůj stín, Bolestná Matko... APOŠTOLÁT MODLITBY Je papežskou misií, která byla svěřena jezuitům a vyzývá křesťany, aby se tímto způsobem připojili k misijnímu dílu církve. Dnes má již okolo 50 miliónů členů v různých částech světa. Denní modlitba apoštolátu: Nebeský Otče, Kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mne silou ke svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Sv. otec a naší biskupové na tento měsíc... Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! Úmysly Apoštolátu modlitby: DUBEN: Všeobecný - Aby světlem a silou Ducha svatého usilovali všichni křesťané o svatost Misijní - Aby růst kněžských a řeholních povolání v Severní Americe a Oceánii odpovídal jejich naléhavé potřebě. Našich biskupů - Aby ti, kdo žijí v nadbytku, měli otevřené srdce pro druhé, a ti, kdo v nadbytku nežijí, dokázali pomáhat i ze svého nedostatku

11 KVĚTEN: Všeobecný - Aby se všichni křesťané nechali vést Božím slovem a byli vnímaví pro Boží znamení podle příkladu Panny Marie. Misijní - Aby měla církevní výchovná zařízení v misijních zemích dostatek dobrých učitelů Našich biskupů - Aby maminky měly odvahu přijmout děti a dočkaly se na nich radosti ZPRÁVY A OZNÁMENÍ - Zemřel abbé Pierre - Francouzský kapucín abbé Pierre, (nar.r. 1912), zemřel 22. ledna. Otec bezdomovců, jak byl nazýván, proslul svým nasazením pro pomoc lidem na okraji společnosti. Na pařížské periferii založil sdružení Emauzy, jež se postupně rozrostlo na 115 komunit ve Francii, které se starají o bezdomovce a opuštěné, a také dalších 400 ve více než 40-ti zemích světa. (Emauzy působí a rozvíjejí svou pomoc potřebným také v Česku). Abbé Pierre mnohokrát skončil na prvním místě žebříčku nejpopulárnějších osobností ve své zemi, od prezidenta republiky obdržel nejvyšší francouzské vyznamenání - Řád čestné legie a dvakrát byl nominován na nositele Nobelovy ceny míru. Abbé Pierre bojoval po celý život proti utrpení a dával chudým svědectví Kristovy lásky, uvedl v soustrastném telegramu papež Benedikt XVI. - Svatovojtěšské oslavy - Slavnostní bohoslužbou dne 19. února si věřící ve svatovítské katedrále připomněli výročí volby sv. Vojtěcha biskupem pražské diecéze. Do úřadu byl zvolen českými stavy v r a v červnu téhož roku jej ve svém poslání potvrdil i německý císař Ota II. Z rukou mohučského arcibiskupa pak přijal biskupské svěcení. Hlavní svatovojtěšské oslavy se budou konat 29. dubna v polském Hnězdně a biskupové z Čech a Moravy vyzývají poutníky z celé naší vlasti, aby si společně s Poláky připomněli výročí světcovy mučednické smrti. (Bližší informace o konání pouti: tel , - Katolická charismatická konference se uskuteční července v Brně. Jihomoravská metropole bude hostit charismatiky poprvé a na brněnském výstavišti se uskuteční její hlavní program. Náplní budou - jako každoročně - přednášky, společná modlitba, bohoslužby i doprovodné kulturní akce. Jako přednášející se představí: P. Vojtěch Kodet, představený Řádu karmelitánů v ČR, sr. Veronika Barátová z komunity Blahoslavenství, P. Tomáš Holub, P. Michael Slavík, generální vikář pražské arcidiecéze aj. Tato setkávání věřících z celé naší vlasti mají za cíl posílení a utužení víry a v neposlední řadě také vnášet křesťanského ducha do naší sekularizované společnosti. (Další informace jsou na tel a také na - Salesiáni v Česku slaví 80. výročí - Před 80. lety zahájili své působení salesiánští bratři, následovníci Dona Boska, v českých zemích. Jejich počátky jsou spjaty se zakladatelem salesiánských oratoří P. Ignácem Stuchlým. Dalším významným představitelem je biskup Štěpán Trochta, který zažil nelidskost nacistických koncentračních táborů i kruté věznění a perzekuci za komunistického režimu. V současné době probíhá diecézní proces, který směřuje k jeho blahořečení. O svých tradicích a současném dění v české salesiánské provincii i o výchově dětí a mládeže pravidelně informuje Salesiánský magazín (vydavatelem je Salesiánská provincie Praha). 9. března bylo vzpomenuto 150. výročí smrti sv. Dominika Savia, žáka Dona Boska, který zemřel v chlapeckém věku a je patronem katolické mládeže

12 - Jarní prázdniny - Děti z havířovských farností spolu s doprovodem šesti vedoucích strávily pěkné jarní prázdniny ve Spálově, jenž se nachází v Oderských vrších. Program s tématem pohádek se vydařil a ke všeobecné spokojenosti kuchařským uměním přispěly p. Bonczková a p. Greplová. Třicet účastníků tohoto pobytu duchovně provázel náš jáhen Tomáš výročí posvěcení kostela sv. Jana Boska - V nejmladší havířovské farnosti v HavířověŠumbarku se 23. února při páteční bohoslužbě slavilo 5. výročí posvěcení chrámu. Slavnostní liturgii celebroval P. M.Adámek spolu s P. K. Jaškem, P. V. Ganderou a salesiánem P. A. Hurníkem, přítomno bylo také mnoho věřících. Po mši sv. následovalo malé posezení v přilehlé oratoři. - Setkání místní církve února se konala slavnostní liturgie u příležitosti 50. narozenin našeho pana faráře, otce Václava, a děkování Bohu za dar života. V kostele sv. Anny jsme přivítali téměř všechny kaplany, kteří spolu s ním od r vykonávali ve farnosti kněžskou službu, i další spolubratry kněze. Společně s oslavencem celebrovali tuto bohoslužbu Mons. Rudolf Sikora, biskupský vikář pro pastoraci a Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní osoby, homilii přednesl nám všem známý Mons. Miloslav Klisz. Mše sv. se účastnilo mnoho věřících, krásným zpěvem ji doprovodily oba farní sbory - Chrámová schola mládeže i Chrámový sbor Annensis - a v závěru pak následovaly upřímné gratulace havířovských farníků. Z.K. JAK JSEM (NE)POZNÁVAL BIBLI (... věnováno biřmovancům...) Když jsem byl onehdy, tedy přesně 9. března 2007, na večerní katechezi otce Václava pro biřmovance, která byla věnována Božímu slovu v bibli, tak jsem zíral. Totiž proč? Na dotaz otce Václava: Kdo nemá bibli?, se z několika desítek přítomných nepřihlásil nikdo. Tedy logicky všichni přítomní bibli mají. Tak to snad není možný, říkal jsem si. Ale asi jsem zbytečný pesimista a škarohlíd. Doba je jiná dědku! Teď už asi opravdu všichni bibli vlastní, to není, jako když jsi dorůstal. Jak to vlastně bylo? -Tak toto je můj příběh: Pokud si vzpomínám, rodiče dbali o to, abychom měli každý svůj výtisk Nového zákona v Colově překladu, který vyšel po válce. Měli jsme i bibli, ale vydání snad z 19. století, psané švabachem. Pro poznání Starého zákona nám sloužila učebnice Biblické dějiny, která byla populární katechezí a zahrnovala základní události dějin spásy. Pak tu ještě byla Špaleho: Kniha poutníkova někdy z třicátých let minulého století, která spojovala biblické události s tehdejšími archeologickými objevy, ta mě zaujala, ale moc jsem jí nerozuměl, zvlášť těm různým podivným panovníkům a říším. Asi od 15-ti let jsem byl veden k pravidelné četbě Nového zákona. Ostatní knihy bible byly mimo můj obzor a možnosti seznámení. Starý zákon jsem začal objevovat až koncem šedesátých let. Zejména krátká epizoda návštěvy přednášek na teologické fakultě v Olomouci létech mi ukázala, že bible je něco jiného než sbírka příběhů, které znám už od dětství. Začalo období po II. vatikánském koncilu, byl vydán ekumenický překlad bible, začaly se šířit publikace umožňující základní orientaci i větší hloubku poznání Božího slova v bibli. Scházeli jsme se měsíčně po bytech, několik manželských dvojic ke společnému hledání, někdy za přítomnosti kněze, jindy samostatně

13 ALE TÍM PŘÍBĚH NEKONČÍ, NAOPAK POKRAČUJE DÁLE : Celý život hledáme. Také já ve svých dvaasedmdesáti létech hledám. Hledám Boží slovo v bibli. A hledám jak toto slovo realizovat v mém životě. A je to neustálé dobrodružství objevovat tajemství Boha, tajemství hříchu, tajemství Ježíšova lidství i božství, a také tajemství mého života. Když jsem byl 7. března 2007 na katechezi biřmovanců, všichni prohlásili, že vlastní bibli. Je to krásné a dříve to nebylo samozřejmé. Přeji každému, aby bible, ke které ses přihlásil před celým společenstvím, byla tvým kamarádem celý život a jako dobrý kamarád ti připomínala to, co je v bibli podstatné - že Bůh nás má rád a náš život má smysl. (dědek Jargus) PAMĚŤ Často nyní slyšíme, jak se vládní strany dotazují, zda zřídit instituci Paměť národa. Jistě by bylo dobré znát pravdu a moci se z ní poučit. Naše paměť až tak výborná není, to vidíme kolem sebe. Doufám, že vy starší si vzpomenete, že nás pan farář (je to již nějaký rok) nabádal k tomu, abychom ke svatému přijímání přistupovali střední uličkou a odcházeli bokem kolem prvních lavic, aby ve střední uličce nebyla nedůstojná strkanice těch, kteří se těší na setkání s Ježíšem, s těmi, kteří si ho již odnášejí v srdci. Proč se tedy stále ještě někteří věřící prodírají středem? Proč asi? Opravdu je naše paměť tak krátká? M.P. POZDRAV Z ROUDNICE NAD LABEM Jak si možná vzpomínáte, ve SPOLEČENSTVÍ 5-06 jsme otiskli rozhovor s Marcelem Bednářem, který se dobrovolně rozhodl, že bude jeden rok žít a působit jako volontér ve farnosti, která mu bude určena církevními představiteli. (Pro zapomětlivé připomínáme: volontéři pracují bez nároků na mzdu, pouze za stravu, ubytování a malé kapesné). Nyní, když nás Marcel navštívil, pokračujeme volně, po půl roce, v našem rozhovoru: Roudnice nad Labem, kam jsem byl vyslán má asi obyvatel a leží v pražské arcidiecézi. Farnost má na starosti asi 15 kostelů a 5 kapliček. Proti poměrům na Moravě se zúčastňuje bohoslužeb mnohem méně věřících, (přes týden několik dorostenek z roku 1948 ), účast mládeže je téměř nulová. My volontéři (2 kluci a jedno děvče) žijeme na faře společně s duchovními otci - farářem a kaplanem. Lidé jsou poznačeni komunistickým režimem, práce s dětmi nám byla znepříjemňována, nebyli jsme vítáni ani v okolních vesnicích. Práce nebyla a není snadná, ale Duch svatý vane. To znamená, že po půl roce, kdy jsme začínali z ničeho, jezdíme nyní do okolních vesnic, kde máme různé kroužky.* Před měsícem jsme měli ve čtvrtek mši sv. pro děti. Mimo to se zaměřujeme na tzv. víkendovky (výlety, pobyty, ministrantský den atd.) Asi za půl roku volontariát ukončím. Ale stejně je to výzva, která byla pro mně a bude výzvou i nadále. Marcel Bednář * Koncem března někdo v noci z garáže volontérům ukradl staré auto, kterým jezdili do okolních vesnic. Takové auto snad ani nestálo za krádež... (pozn. red.)

14 LIKVIDACE LEPRY Cokoli jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste učinili... Tato organizace se zaměřuje na pomoc nemocným, kteří jsou postižení leprou neboli malomocenstvím. V naší zemi působí již řadu let a snaží se získávat finanční prostředky k tomuto účelu. Onemocnění leprou nepatří k dávné minulosti a stále ohrožuje životy lidí v mnoha zemích Afriky a Asie. Ve starověku i středověku tato choroba, která zasahuje všechny generace - mladé, starce i děti - a postupně ničí a mrzačí celé tělo, nutně končila smrtí. Od počátku minulého století, kdy nastal rozvoj moderní medicíny, je v počátečním stadiu dobře léčitelná a nemocní se navracejí zpět do života. Ve vyspělých státech 'bohatého severu', kde žije 20 % populace Země, se spotřebovává 80 % prostředků světové produkce. Mnozí obyvatelé tohoto regionu již pocítili tuto nespravedlnost a snaží se pomáhat chudým a potřebným. Česká pobočka Likvidace lepry sídlí v Praze (adresa: Praha 2, Londýnská 44, PSČ ) a shromažďuje finanční prostředky k nákupu léků. (Jedna dávka léčiva pro malomocné stojí: 150,- Kč.) LL přispívá také na stavbu nemocnic - leprosálií v Pakistánu, Indii i v mnoha afrických státech. Konto Likvidace lepry / 0300, konst. symbol 379, variabilní symbol 111 Z.K ČEMU LIDÉ MOHOU VĚŘIT? Porodnice v celé Číně, zejména v Pekingu praskají ve švech! (Oznamují televizní zprávy). Proč? V Číně nastal Nový rok - Rok prasete. A prase je šťastné zvíře Zvěrokruhu. Lidé, kteří se narodí právě v tomto roce, budou velmi šťastní. Takto hovoří rodiče nových potomků, šamani a folkloristé. Předpovídají jim vynikající budoucnost. A všechny znaky, které tento živočich má - je odolný a zkonzumuje vše, mnoho vydrží a je přizpůsobivý - to všechno prý přispěje a přetvoří se do života narozených dítek i jejich vlastností. Že je to úsměvné? A zároveň velmi smutné... Až to člověka zamrazí... Inu jiný kraj, jiný mrav. Tito lidé žijící v jiné kulturní oblasti mají své tradice a své zvyky. Ale hlavně je to tím, že tam dosud neproniklo Boží Slovo, radostná zvěst o Kristu, který je dárcem Života. Také v našich končinách ne všichni křesťanství přijali za své... Mnozí uctívají jaro, probuzení přírody, která se oživuje. Velikonoce jsou pro ně 'svátky jara'. Dál už nedohlédnou a nevidí, co je za tím... - že světu vládne Stvořitel, který všemu dává život a řád, člověku život věčný. Tak je to trochu i na nás, pomáhat (především svou modlitbou) těm, kdo jsou nám blízcí, i těm, kdo se táží a hledají pravdu, aby mohli vidět... I nám kdysi spadly šupiny z očí... Z.K. RŮŽENEC Když byl tatínek ještě svobodný, dostal od pátera Antonína dar - růženec z Lurd. Byl černý, s velkými dřevěnými zrny. Maminka říkávala, že s ním půjde na věčnost. Můj růženec byl také z pouti, z Vambeřic, krásný bílý, perleťový, dar od kmotry, ale mě stále přitahoval ten tatínkův. Když jsem odcházela z domova na studie, prosila jsem, aby mi ho půjčil. Zůstal mi delší dobu, s vrácením jsem nespěchala. Tatínek těžce onemocněl a když nastala chvíle velké bolesti a smutku, dala jsem ho mamince, aby s ním propletla jeho chladné ruce. Pak jsem hledala mezi růženci ten můj, nikde nebyl a nikdo o něm nevěděl. Když jsme přebírali z nemocnice osobní věci po tatínkovi, vypadl z jedné kapsičky. M.Š

15 KDYŽ SE SLZY PROMĚNÍ V SMÍCH, OTEVŘE SE NEBE (JAN XXIII.) Život může být těžký, strašně těžký. Může tě zasáhnout v největší hlubině tvé duše. V takovém okamžiku hledá každý člověk útěchu. Útěcha je jako hojivá mast na hlubokou ránu, jako uklidňující dlaň na tvé hlavě. Útěcha je jako mírný obličej někoho v tvé blízkosti, kdo rozumí tvým slzám, kdo naslouchá tvému utrápenému hlasu. Útěcha je dar Ducha Svatého, který přichází, jsou-li otevřeny dveře tvé duše a přináší ti další dary. Radost, Pokoj, Lásku. Mám ráda radost, proto také radost přichází ke mně. Nemusím, mít kdovíco, abych měla ze všeho radost. Stačí, když se zadívám na nepatrné věci, na malé prosté lidi: na dítě, které zpívá své sólo při mši svaté, na starého člověka, který je vděčný za každý úsměv, pohlazení a objetí, na kněze sloužícího mši svatou, jenž se stává prostředníkem mezi Bohem a námi a naplňuje nás láskou a pokojem svým slovem, které vychází z hlouby jeho duše, kdy člověk cítí jeho odevzdání se Bohu a náš kalich přetéká radostí. Když vidím naše děti u oltáře ministrovat, jako máma mám radost, která se nadá vyjádřit slovy. Mám radost z podané ruky i z člověka, který sám ví, že všechno neví a nijak se tím netají... Mám ráda lidi, kteří žijí okolo mne. Unavit se ve službě bližnímu, jak lehce se poté spí. Unavit se ne proto, že musíš, ale proto, že to děláš rád a z lásky, protože jsi člověk, bližní, protože opravdu žiješ. Potom si v tvém srdci ustele radost a věř, že tě hned tak neopustí. Zabydlí se a bude mít u tebe trvalé bydliště. Náš kamarád je těžce nemocný. Už roky neudělal ani krok, neposadil se, neobrátil z boku na bok. Sám se nenají, nevykoná sám základní lidské potřeby. Přes veškerá svá trápení je naplněn radostí a hlubokým citem. Mluvím-li před ním o bolesti jiného, cizího člověka, pláče nad utrpením neznámého. Kdykoli ho navštívím, odcházím naplněna zvláštním klidem a pokorou. Je mým velikým vzorem, silou do dalších dní. Jeho trpělivost je neskutečná. Pán nám v něm dal opravdového přítele a pomocníka. Přítel - přátelská láska. Tato láska vede ke Světlu, k Pokoji, k hluboké Radosti. Tato láska nic neničí. Přítel, to je opravdové dobro, v němž můžeš poznat stopu dobroty Boží. Náš kamarád je vděčný za každé slovo, návštěvu. Úsměv oplácí úsměvem. Ráda ho spolu s manželem a dětmi navštěvuji. Rádi mu posloužíme. Starost o něj nás vytrhuje z našich úzkých zájmů. Každé ráno ohlašuje nový den a za to je třeba děkovat. Nebo máš strach ze života? Ještě se ti zdá příliš těžký? Máme slunce na nebi, střechu nad hlavou, máme práci pro své ruce, máme prostřený stůl, abychom se najedli, máme lidi, abychom je milovali... PANE, TO NÁM STAČÍ! Zapomíná se, že krásu života lze objevit v těch okamžicích, kdy se nepočítá, kdy je prostě člověk člověkem. A my jsme přece lidé krásní - i se svými nedostatky. Cožpak jsme se navzájem neviděli při slavnosti našeho otce Václava? Bylo to nádherné setkání, za které si zaslouží díky náš otec Václav a všechny jeho, někdy neposlušné, ale milující ovečky. Díky vám všem, kéž by takových setkání bylo v naší farnosti více. Celé nebe se s námi radovalo. Ještě vám mám povídat o radosti a o tom, jak je důležitá?? zdál se mi sen a viděl jsem v něm, že život je radost; probudil jsem se a zjistil jsem, že život je služba; sloužil jsem a poznal jsem, že ve službě je radost... J.P

16 PADOVA ŘÍM ASSISI (Jarní ohlédnutí za podzimní cestou) Padova, Řím, Assisi - to byly hlavní magnety poutního zájezdu pražské cestovní kanceláře Palomino pro farnost u Sv. Markéty v Havířově. Vyjížděli jsme 23. listopadu 2006, 1. prosince jsme se vraceli, celkem tedy 9 dní v Itálii a na cestě. CESTOU Téměř obsazený klimatizovaný autobus s pochopitelnou převahou havířovských vyjel ve slunné čtvrteční odpoledne. Cesta ubíhala klidně, krátká zastávka v Mikulově před hranicí. Den se pomalu překulil v noc Smířeni s perspektivou noci, strávené vsedě na sedadlech, jsme postupně hledali tu nejvhodnější polohu pro ztěžklé končetiny, takže nečekaný návrh možné proměny autobusu na lehátkový vyvolal projevy nadšeného souhlasu. My, kteří jsme se setkali s touto vymožeností pohodlného cestování poprvé, jsme žasli nad rychlou metamorfózou autobusu. Během krátké chvíle se jeho sedadla proměnila na 4 řady lehátek, po dvou nad sebou. Zážitek noci vedl sice některé (evidentně obzvlášť změkčilé) cestovatele k novému pojmenování lehátek výrazy Velbloud, Záhořovo lože a Sedací vana, zatímco parter byl dočasně přejmenován na Botník, Noru a Sluj, obecně však převládla radost z objevu, že už jsme v ITÁLII!!! A tu radost nám nezkalilo ani zjištění, že opakující se nápis Vietato fumáre! v hygienických prostorách není vítací formule pro jinozemce, ale vzkaz pro kuřáky. PADOVA První zastávka naší cesty historické město na severu Itálie, spjaté s postavou sv. Antonína Paduánského, rodáka z Lisabonu. O úctě a obdivu, kterému se tento kazatel, misionář a laskavý františkán těšil a stále těší, svědčí i velkolepá bazilika, kterou Padovští krátce po jeho smrti postavili. I pro nás zapomínající a hledající ztracené je Il Santo často vzývaným patronem Ještě krátké nahlédnutí do blízké baziliky Sv. Justiny, mučednice ze 3. stol., a jedeme dál. ITALSKÁ KRAJINA Vytrvale směřujeme k jihu a krajina se pozvolna mění. Horské svahy, obdělané vinice, vedle olivové háje, občas pomerančovník obsypaný plody. Mezi stromy dosud bohatě obalenými zářivě zbarveným listím (konec listopadu!) stále častější temně zelené siluety pinií a cypřišů. Jména měst na ukazatelích se rychle střídají Bologna, Firenze, Perugia, Orvieto a ŘÍM - ROMA Věčné město, Roma amor, Město měst - tato a další pojmenování Říma jsou pravdivá a současně jej nemohou vystihnout. V Římě je zastoupeno všechno - antika, rané křesťanství, románský, gotický sloh, renesance, atd. - jeden architektonický skvost vedle druhého, každý má své NEJ a každé to NEJ je jiné Všude vidíme nádherné mozaiky a fresky, sochy a reliéfy, podlahy a stropy spouště cvakají, hlava se točí, oči přecházejí, kolena se podlamují a blíží se k jezeru - ne, k jezeru ne, k fontáně! A hodit do ní penízek, záruka návratu! NĚKTERÉ Z NAVŠTÍVENÝCH ŘÍMSKÝCH PAMÁTEK Bazilika Santa Croce in Gerusalemme (Svatý Kříž v Jeruzalémě) - uchovává vzácné relikvie Kristova utrpení a je to titulární kostel našeho kardinála M.Vlka.. Katakomby - silné místo spojené s památkou prvních křesťanů. Bazilika San Paolo fuori le Mura (Svatý Pavel za hradbami) pětilodní bazilika nad hrobem sv. Pavla, kam jsme se dostali až navečer, kdy se celý velkolepý prostor nořil do tajemného šera a v dlouhé řadě portrétů dosavadních papežů byla nasvícena jen tvář toho současného - Benedikta XVI

17 Bazilika Santa Maria Maggiore (Panna Maria Větší nebo Sněžná) pro nás Moraváky významná především schválením staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka (papež Hadrián II. r. 868). Překrásně vyřezávaný strop byl pokrytý zlatem dovezeným z právě objevené Ameriky Madonna del Divino Amore (Madona Božské lásky) oblíbené mariánské poutní místo Římanů, už v otevřené krajině římského venkova, má dvě svatyně, moderní - se skleněnými vitrážovými stěnami, druhá - původní, s uctívaným středověkým obrazem Panny Marie. Součástí celého areálu je i rozsáhlá expozice mariánských poutních obrazů z celého světa Rassegna Marianna. A to je veliká přehlídka krásy v rozmanitosti my tu máme Pannu Marii Hostýnskou. Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí nesdělitelné. Bazilika Svatého Petra tato císařovna mezi křesťanskými chrámy působí svou monumentalitou a nádherou, ale i dojímá. Pieta v první kapli zprava půvabná tvář věčně mladé Panny Marie skloněná v tichém smutku nad mrtvým tělem Syna. Tak toto sousoší vytvořil ve svých 24 letech genius Michelangelo. Hrob svatého Petra pod Berniniho Baldachýnem, který je vyšší než obelisk na náměstí. Prostý hrob Jana Pavla II. ve vatikánské nekropoli s reliéfem Panny Marie jako za života, i zde je mu Maria blízko. ZÁŽITKY DALŠÍ Město Řím, motocykly v jeho ulicích, čistá voda, slunce, dozrávající kiwi, mosty přes Tiberu, antická policajtská budka vedle současné, Koloseum, Pantheon, lidé Mše svatá ve Štěpánské kapli v kryptě baziliky Sv. Petra s kardinálem Giovanni Coppou, bývalým papežským nunciem u nás. A jeho skvělá dikce. Nedělní Anděl Páně se Svatým otcem Benediktem XVI. na sluncem prozářeném Svatopetrském náměstí. Římský Velehrad aneb Český poutní dům v Římě, kde jsme byli ubytováni.. Pro mnoho českých poutníků zde jeho kněží vytvářejí domovské zázemí, v němž jsou skvělými hostiteli a poučenými průvodci zároveň. Uprostřed římské metropole, s italskou kuchyní, čtvrt hodiny od chrámu Svatého Petra. Trastevére (Zátibeří), svérázná římská lidová čtvrť se starobylými chrámy P. Marie, Sv. Františka a Sv. Cecilie, jimiž nás provedl neúnavný P. Vojtěch Hrubý z římského Velehradu, a pak nás ještě všechny pozval na pravé italské cappuccino. Dárek. Řím byl odjakživa křižovatkou, cílem cest i pobytů mnoha našich světců, panovníků, příslušníků šlechty, ale i umělců a vědců a v poslední době také sportovců. Hluboké znalosti P. Hrubého o těchto českých stopách v Římě stály u zrodu publikace ČESKÁ ZASTAVENÍ V ŘÍMĚ (Portál 2000), kterou jsme si jako vzácný dárek odnášeli na zpáteční cestu spolu s jeho požehnáním. A před námi byl už jen jeden cíl ASSISI Místo podobající se zjevení, kde se spojila architektura, výtvarné umění a příroda v jedno. Slovy průvodce To není jen místo, ale svatyně, ve které se musí zastavit každý, kdo chce obnovit duševní bohatství tak opotřebované dnešním uspěchaným životem a nalézt vnitřní sílu k novým a lepším cílům Skutečná velikost a věhlas Assisi spočívají v tom, že bylo rodištěm Františka a Kláry, kteří zde založili své řády a šířili svá učení. František a Klára se opravdu nemohli narodit jinde.. PODĚKOVÁNÍ ZASLOUŽÍ paní Irena Hendrychová CK Palomino - zasvěcená průvodkyně perfektně připraveného zájezdu, s velkou dávku trpělivosti a taktu, p. Václav náš duchovní průvodce s darem rozsvítit náladu, pan Jiří Sikora důkaz, že i nemožné je možné (zařídit), všichni byli jsme dochvilní, ukáznění, pozorní, příjemní, skromní, vděční, hodní hodni dláta Michelangelova! Účastnice zájezdu I.V

18 NEDĚLE JE K ODPOČINKU Při vzpomínce na léta prožitá v období totality na slováckém venkově se mi vždy vybaví obraz letních neděl, kdy lidé demonstrativně dodržovali sváteční den v duchu Desatera a kde také hrstka komunistů, rovněž demonstrativně, tento sváteční den porušovala. Zdá se, že u ateistů zůstává porušování nedělního klidu jako vzdor proti křesťanství i nadále. Tento zlozvyk se bohužel zakořenil v životě velké části našich občanů až do dneška. Rovněž podnikatelé zneužívají svých zaměstnanců, kteří mají na vybranou: buď budou pracovat i o nedělích, nebo přijdou o zaměstnání. Jinak je tomu v zahraničí, kde je zákony chráněn jak pracovník, tak i široká veřejnost, protože ve dny klidu musí být prostě klid. Nikdo si nemůže dovolit sekat trávu motorovou sekačkou na zahradě, protože by rušil sousedy. Dodržování dnů odpočinku dovede hluboce ovlivnit způsob života jak celé společnosti, tak i charakter jednotlivce. Lidové rčení říká: Kdo pracuje i v neděli není nikdy s prací hotový. Zkuste se zamyslet nad hloubkou této pravdy. Kdo počítá s odpočinkem, dovede práci včas dokončit, kdo jej nezná, pracuje loudavě po celý život. Za totality bylo úplně normální, že se v pondělí po nedělní šichtě prostě odpočívalo. Minulá doba nás v mnohém deformovala, mnohému se musíme znova učit. Vedle dobré práce si musíme taky umět odpočinout. Každý by měl začít sám u sebe, ale pomoci by nám v tom měla i státní legislativa, která by prostě nedělní klid a odpočinek nařídila. S. B. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 11. února 2007, v den liturgické památky Panny Marie Lurdské, probíhaly v korejském Soulu hlavní oslavy XV. světového dne nemocných. Při této příležitosti kardinál L. Barragán, představitel Papežské rady pro pastoraci mezi zdravotníky, připomenul, že kvůli zvyšujícím se nákladům na zdravotnictví a většímu pokušení volit eutanázii je třeba budovat nová centra paliativní péče. Z poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni nemocných (výtah): Církev touží podepřít nevyléčitelně nemocné a lidi v terminální fázi jejich choroby, a proto vybízí k sociální politice stejné pro všechny, která by přispěla k odstranění příčin mnoha nemocí. Naléhavě žádá zlepšení pomoci pro umírající a pro ty, kdo nemohou počítat s žádnou lékařskou péčí. Je nutné prosazovat politiku vytvářející takové podmínky, za nichž by lidské bytosti dokázaly snášet i nevyléčitelné nemoci a čelit smrti důstojným způsobem. Chci povzbudit úsilí těch, kdo každodenně pracují při zajištění odpovídající a láskyplné asistence u nevyléčitelně nemocných, lidem v terminální fázi nemoci i jejich rodinám. Sv. otec se obrací k nemocným: Doufám, že všude tam, kde jste, vždy nacházíte povzbuzení a duchovní posilu potřebnou pro vaši víru a pro cestu vedoucí blíže k Pánu života. Prostřednictvím kněží a pastoračních spolupracovníků vám chce církev pomáhat a být po vašem boku ve chvíli, kdy to potřebujete, a tak zpřítomňovat Kristův láskyplný soucit s těmi, kdo trpí. Z.K

19 MILÁ SETKÁNÍ Každý rád potká dobrého známého, o to větší nadšení projevuje, když potká neznámého, ale krajana v cizině. To se nám na jedné pouti v Itálii v roce 1992 stalo hned třikrát. Byli jsme ubytováni asi 45 km od Říma, a tam v kostele sv. Blažeje nás pěknou slovenštinou přivítal duchovní otec Sebastian. Věnoval nám mši sv., uděloval svátost smíření, srdečně s námi besedoval. Pak v Sabinských horách při návštěvě benediktinského kláštera, kde poustevnicky žil v pokoře sv. Benedikt, bylo druhé setkání. Zde našel své poslání mladý řeholník z naší vlasti. Nesmělý, dojemně skromný a vděčný za naši krátkou přítomnost. Třetí setkání bylo v Římě, v bazilice sv. Kříže. S velkou pietou právě v době postní zpíváme: Svatý kříži, tebe ctíme... a jsme zahrnuti pozorností tamních mnichů. Vnímáme také přítomnost plačícího muže, který se nakonec k nám s děkováním rozběhl. Byl to český kněz, emigrant, žijící v Německu, do vlasti se už nevrátil. Přes 20 let neslyšel v kostele český zpěv a byl vzpomínkami a dojetím přemožen. Tak jsme na pouti potěšili také naše krajany, kteří se jistě stesku, smutku a samoty v cizině nevyhnou. M.Š. NEUVĚŘITELNÉ SE STALO SKUTEČNOSTÍ V loňském roce jsem si přečetla v časopise článek pana Jarguse o tom, že ve středisku Volného času sv. Jana Boska existuje počítačová učebna, kde mají přístup všichni, tzn. i důchodci. Ačkoliv jsem byla naprosto počítačový laik, článek mě natolik zaujal, že po poradě se synem a dcerou jsem našla tolik odvahy a s manželem jsme zamířili do střediska. Opravdu jsem trnula hrůzou, co na mou neschopnost řekne Jenda Václavek, kterého jsem do té doby neznala. Jaké však bylo moje překvapení, když nás začal vítat milý a usměvavý Jenda, který se nás ujal s nevšední ochotou a začal - vlastně od nuly - nás s tím počítačovým zázrakem seznamovat. Pojmy jako myš, mejl, vysypat koš, Word či Excel byly pro mne naprosto španělskou vesnicí. Ale nakonec jakékoliv obavy z toho, že nic neumím, už nebyly na místě, protože Jenda svým přístupem a svou laskavostí mne přesvědčil, že i já se mohu na počítači něco naučit. Samozřejmě, že nic jsem nepochopila napoprvé, ale Jenda vysvětloval a vysvětloval tak dlouho, až si člověk mohl říci: Už tomu trochu rozumím. Jeho vztah k nám důchodcům je neuvěřitelně milý a já ho opravdu obdivuji, že má s námi takovou trpělivost. On totiž ten laskavý přístup k těm druhým je pro nás všechny tak potřebný a člověk to dovede patřičně ohodnotit. Jenda totiž toho hodně umí a sám se snaží, aby aspoň část svých vědomostí předal i nám. Moc mu za to děkuji a vážím si ho. Na každou hodinu strávenou u počítače se opravdu těším. Všem nám chutná i ten horký skořicový čaj, který nám Jenda uvaří. V životě by mne nenapadlo, že i já se mohu s počítačem kamarádit. Dnes už si bez něj ani všední dny nedovedu představit. Člověk musí ale sám chtít překonat tu hranici strachu a bez obav překročit práh počítačové učebny. A jestli Vás tou počítačovou cestou povede tak charismatický Jenda Václavek, tak máte vyhráno. Moc Vám, Jendo, za sebe i ostatní děkuji a ve všem, co Vás v životě ještě čeká, Vám všichni fandíme. Mgr K.T

20 BUDOU PRÁZDNINY Evropští jezuité zvou na třetí MAGIS - letní prázdninový program pro mladé od 18 do 30 let formou netradičních duchovních cvičení v mezinárodním složení. V Maďarsku, Rumunsku, Itálii, Španělsku, Slovensku, Maltě a Litvě. Podmínka- komunikace v němčině nebo angličtině (www.magis-landau.org nebo RYTÍŘSKÝ TÁBOR pro chlapce od 10 do 14 let, v Budkovicích u Ivančic nedaleko Brna 1. turnus pro veterány července 2. turnus pro nováčky července 3. turnus pro veterány července 4. turnus pro nováčky srpna Připravují jezuité, INFO: Josef Hrdlička, Ječná 2, Praha 2. tel.: , mob.: NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM CÍRKEVNÍ STŘEDISKA SV.JANA BOSKA V HAVÍŘOVĚ Tímto dlouhým názvem je pojmenován nový projekt, který od února spustilo naše středisko volného času sv. Jana Boska. Jedná se o vybudování nového centra klubu ve stávajících prostorách střediska na Šumbarku, a to speciálně určeného pro bezprizorní mládež toulající se po ulicích a hledající životní hodnoty i své směřování. V současnosti naše střediska ve Městě a na Šumbarku denně navštěvuje zhruba 200 dětí ve věku od 5 do 15 let. Při této práci si jasně uvědomujeme potřebu pracovat nejen s touto věkovou kategorií, ale v duchu zakladatele doprovázet i starší mládež ve věku od 15 let výše. S tímto záměrem jsme se rozhodli realizovat výše jmenovaný projekt. V jeho rámci bude vybudováno tzv.nízkoprahové centrum klub, do kterého by byl volný vstup i volný odchod, kde by budoucí zájemce a klienty nesvazovala těsná pravidla, jako např. ve škole, ale kde by podle svého uvážení mohli trávit smysluplně svůj volný čas. A co to znamená smysluplně? Vlastní program a náplň centra jsou myšlenkově rozděleny do dvou hlavních celků prvním z nich jsou volnočasové aktivity, druhým pak odborná poradenská činnost a asistence. Volnočasové aktivity. Jsou to ty aktivity, které mají být alternativou pobytu na ulici. Z pohledu lokality Šumbarku je současná situace v podstatě zoufalá. Pro mladé lidi zde není jediná možnost, kam se jít schovat před zimou, jít se pobavit s přáteli, dozvědět se něco nového a zajímavého, seznámit se s novými lidmi apod. než jít do hospody nebo jiného pochybného podniku, vysedávat na lavičkách v parku nebo postávat pod okny a provokovat nájemníky Proto musí být vzniklá nabídka dostatečně atraktivní, abychom zaběhané stereotypy dokázali nabourat. S tímto záměrem budou do klubu pořízeny celkem 4 počítače s přístupem na internet, v nabídce bude zábavná i poučná literatura, koutek pro osobní setkávání, nealkoholický bar, profesionální stolní fotbal, současně bude probíhat vnitřní program klubu, jako např. přednášky, besedy na zajímavá témata, setkání s osobnostmi, ale i představiteli samosprávy, policie aj., bude vyčleněn prostor pro nezávazné setkávání i trávení volného času o samotě, suma sumárum dostatečně pestrá nabídka všech možných aktivit. Nezbytným prvkem pak bude také stálá přítomnost 2 sociálních asistentů, kteří budou ve stálém kontaktu s docházejícími mladými lidmi, budou mít za úkol stát se jejich dobrými průvodci

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více