PA RT N E R J I S TOT Y, J I S TOTA PA RT N E R S T V Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PA RT N E R J I S TOT Y, J I S TOTA PA RT N E R S T V Í"

Transkript

1 ZÁLESÁK I červen časopis společnosti ZÁLESÍ a.s. Ing. Antonín Šůstek energetik společnosti ZÁLESÍ PA RT N E R J I S TOT Y, J I S TOTA PA RT N E R S T V Í

2 Vážení kolegové a spolupracovníci, vážení obchodní partneři, Blíží se konec I. pololetí roku 2014 a můžeme s radostí konstatovat, že pro ZÁLESÍ a.s. je toto období obdobím úspěšným. Hospodářský výsledek společnosti je za prvních 5 měsíců nejlepší za posledních 5 let. Všechny závody naplňují plánované ukazatele. Nejlépe si pak vedou závody KOVO a PLASTY, které je dokonce výrazně překračují. Docílené výsledky svádí k optimistickému výhledu i na konec tohoto roku. Z vlastních zkušeností však vím, že takovému pokušení nesmíme podlehnout. Doba je stále plná převratných změn a nejistot, čeká nás období celozávodních dovolených a vánočních svátků, prozatím nevíme, jaké mohou být ekonomické dopady ukrajinsko ruských sporů, ani jak se bude vyvíjet kurz koruny vůči euru atd. Co nás čeká v průběhu II. pololetí? Budeme muset rozhodnout o realizaci nových projektů, které se neobejdou bez nákupu moderních výkonných technologií na straně jedné a investičních úvěrů na jejich pořízení na straně druhé. Tyto kroky mají několik cílů: Upevnit pozici ZÁLESÍ a.s. na trhu, přesvědčit a získat nové zákazníky, vnímat spokojenost zákazníka jako náš úspěch. V současné době čítá náš pracovní kolektiv asi 500 osob. Soudržnost, tvořivá práce a neustálé zlepšování našich činností jsou základní kameny, na kterých chceme stavět. Jsem přesvědčen, že jdeme správnou cestou, která nás dovede k ještě lepším výsledkům společnosti a zajistí tím i zlepšení pracovních podmínek a příjmů zaměstnanců ZÁLESÍ a.s. Držme se Baťových hesel: Překonávejme překážky Mluvme činy Odvaha, polovina úspěchu Ing. Josef Hampl st. Generální ředitel a předseda představenstva ZÁLESÁK, firemní periodikum, vydává ZÁLESÍ a.s., Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ Odpovědný redaktor: Josef Chvíla Redakční rada: Josef Hampl, Josef Chvíla Redakční úprava: Markéta Čejnová Telefon: , Výtisk zdarma Design, layout, grafické zpracování a zlom: Radim Suchánek Tisk: Orthodox networks, s.r.o. OBSAH 3. strana Mistr republiky v karate mezi námi 4. strana Vydařený Den otevřených vrat 5. strana Investice do strojů na závodě Agro strana Závod Obaly se zapojil do mezinárodního systému GS1 Kulatá jubilea na Obalech Informace správy majetku za 1. pololetí strana Inovace UV systému na provozu Potisk 9. strana Zaostřeno na Kovo strana Historie a současnost provozu Pozlovice 12. strana Konkurenční válku nám vyhraje vztah se zákazníkem 13. strana Jak roste Zeus 14. strana Miroslav Janča čerstvá krev v týmu hotel Pohoda 15. strana Ukazujeme Luhačovice jako zajímavou destinaci 16. strana Využijte výhodných rekreačních pobytů Víte, že... Počet zaměstnanců k je 510, z toho 214 žen. Průměrný věk ve firmě je 41,6 let u žen a 39,7 let u mužů. V roce 2013 jsme měli 7 pracovních úrazů a doba pracovní neschopnosti zapříčiněná úrazem byla 578 dnů. Denně nám tak na pracovištích chybělo 1,5 pracovníka. V roce 2012 jsme měli ke stejnému datu 6 pracovních úrazů a v letošním roce máme 3 pracovní úrazy. ZÁLESÍ finančně podpořilo veřejnou cyklotour Na kole dětem Jedná se o sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Naši zaměstnanci se v pátek aktivně zúčastnili 2. etapy, která vedla z Hodonína přes Luhačovice do Zlína (foto viz zadní strana obálky) Vítězem bowlingového turnaje ZÁLESÍ 2013 / 14 je družstvo Kovo Pozlovice s 6678 shozenými kolky. Druhé místo s výkonem 6223 kolků obsadilo družstvo provozu Kovo Luhačovice a "bronzová medaile" za 5655 kolků patří týmu hotelu Pohoda.

3 Mistr republiky v karate mezi námi Naši zaměstnanci vynikají nejen svými profesními dovednostmi, ale někteří z nich i výjimečnými sportovními výkony. Náš technolog provozu ZEUS Stanislav Hlavica se stal mistrem České republiky v Kyokushinkai Karate v kategorii open (+90kg). Prosadil se v konkurenci 137 závodníků z Česka i Polska na Otevřeném mistrovství ČR, které proběhlo 27. dubna Gratulujeme a jsme rádi, že máme tak silného kolegu! - pers - Stanislav Hlavica druhý zprava Víte, co je Kyokushinkai karate? Kyokushinkai karate Můžeme říci, že Kyokushinkai Karate je nejtvrdší ze všech stylů Karate. Sportovní zápas probíhá bez jakýchkoliv chráničů a techniky jsou vedeny plnou silou na plný kontakt. Body jsou udělovány za tzv. knockdown, případně na základě viditelného poškození soupeře (vyražený dech, kulhání, případně jiné projevy bolesti). Rozdíly v pojetí boje i tréninku mezi stylem Kyokushinkai a ostatními styly (Shotokan, Gojuryu) jsou tak nasnadě. Již samotné heslo: 100 kg váha šampiona hovoří za své. Kyokushinkai Karate je velmi komplexním bojovým uměním, které klade velké nároky na veškeré pohybové schopnosti sportovců. Specializovaný trénink musí být vyvážen tréninkem v posilovně a tréninkem flexibility. Sportovec musí být rychlý a pohyblivý, stejně jako odolný a silný. Špičkoví reprezentanti tohoto stylu jako např. Andy Hug, Francisco Filho nebo Glaube Feitosa zápasí v turnaji zvaném K-1, který je pravidelným programem sportovní stanice Eurosport. Mediálně nejslavnějším Kyokushinkai karatista je mistr Evropy a herec Dolph Lungren.

4 Vydařený Den otevřených vrat Ve dnech 19. a 21. února 2014 proběhla na Obchodním závodě již tradiční výstavní akce Den otevřených vrat. V letošním roce jsme celou dvoudenní akci uspořádali venku na nádvoří Obchodního závodu v Biskupicích, protože kryté prostory dílen jsou od loňského roku využívány ke skladování tub. Ing. Karel Zicha, ředitel Obchodního závodu Den otevřených vrat 2014 Karel Gergela s lektorem Vladimírem Janákem Byli jsme si velmi dobře vě- teřské školy, pro které byla celá o výkonu 76 k si u nás vloni za- expozice tvořila jako každý rok domi toho, že úspěch celé akce akce vítaným zpestřením. koupilo 12 zákazníků. Kromě přehlídka strojů na zpracování může výrazně ovlivnit počasí, Největší zastoupení mezi vy- traktorů Zetor jsme na akci píce PÖTTINGER. S tímto špič- ale měli jsme opravdu štěstí. stavovanými stroji měly trak- vystavovali také několik mo- kovým rakouským výrobcem Po oba dva dny nepršelo ani tory značky Zetor, které tvoří delů finské značky Valtra. spolupracujeme už řadu let nesněžilo, a tak si naši zákaz- hlavní část našeho prodejního Od roku 2007 nabízíme tyto a v našem regionu máme de- níci mohli v klidu prohlédnout programu už 20 let. V loňském traktory náročnějším zákazní- sítky spokojených uživatelů. venku vystavené exponáty. roce jsme jich prodali 52 kusů kům s vysokými požadavky Současný trh je v oblasti země- Potvrdilo se nám, že i venkovní v celkové hodnotě 46 mil. Kč, na výkon a komfort. Aby byla dělské a komunální techniky expozice vystavených strojů čímž jsme se zařadili do pětice naše nabídka kompletní, dopl- přesycený. Konkurence je má své kouzlo. Celou akci nav- nejúspěšnějších prodejců této nili jsme ji v roce 2010 ještě obrovská, proto je třeba bojo- štívilo přes 200 zemědělců, značky v loňském roce. Na ná- o traktory japonské značky vat o každého zákazníka. Jsme zástupců obcí a ostatních zá- růstu prodeje měl svůj podíl Kubota. Díky tomu jsme v sou- přesvědčeni, že námaha a úsilí, jemců o nákup zemědělské i nový model Major, který byl časné době schopni nabídnout které jsme věnovali do výstav- a komunální techniky. Mezi v roce 2013 uveden na trh optimální stroj velkému země- ní akce Den otevřených vrat, se návštěvníky jsme přivítali i žá- a setkal se s velkým zájmem. dělskému podniku, obci i drob- kladně odrazí při prodeji strojů ky Biskupské základní a ma- Tento jednoduchý malý traktor nému zemědělci. Velkou část v letošním roce.

5 Investice do strojů na závodě AGRO Nejnovější aktualitou závodu Agro je velká investice do strojního vybavení střediska mechanizace. Jedná se o nakladač (teleskopický manipulátor značky JCB AGRI SUPER T 4i) a traktor (Kubota M9960). Ing. Aleš Svízela, ředitel závodu AGRO V prvním případě jde o léty osvědčený, modernizovaný stroj, který ve starší verzi slouží v naší společnosti již od konce roku Je skutečně univerzální a využíváme ho téměř každodenně od nakládání nejrůznějšího sypkého materiálu, balíků sena a slámy, vyhrnování hnoje ze stájí, až po terénní úpravy. Dosah teleskopického ramene činí 9,5 metrů, takže např. ve skladech sena dokáže téměř nahradit pomalé a poruchové portálové jeřáby. Výkon motoru 145 k a šestistupňová převodovka dovoluje silniční rychlost 40 km/h. Důležitější je ale jeho velmi dobrá pohyblivost v terénu, které napomáhají také obě řiditelné nápravy. Jedinou nevýhodou tohoto stroje je jeho cena, která činí téměř 3 mil. Kč. Druhou investicí je zmíněný traktor Kubota. Jde o stroj střední výkonové řady, motor disponuje výkonem 102 k. Plně nahradí jeden ze Zetorů, který sjel z výrobní linky před více než třiceti lety. Využíván bude především při práci na údržbě travních porostů, které tvoří více než 80 procent naší obhospodařované výměry. Tato značka patří do portfolia obchodního závodu a jeden z důvodů této investice je také podpora obchodních aktivit v prodeji zemědělských strojů. Zákazník většinou velmi pozitivně vnímá skutečnost, že značku, kterou prodáváme, také sami vlastníme a v praxi používáme. Často může tak stroj vidět přímo při práci, což je mnohem lepší, než vidět nablýskaný stroj na veletrhu. Manipulátor JCB 535 Traktor Kubota M9960

6 Závod OBALY se zapojil do mezinárodního systému GS1 Když jeden z našich klíčových zákazníků v druhé polovině loňského roku přišel s požadavkem, aby se naše firma zapojila do Systému GS1, málo kdo v té době tušil, jak komplikované to pro náš závod bude a jakou lavinu změn to spustí. Co je vlastně Systém GS1? Je to ucelený soubor mezinárodně Co zapojení do systému GS1 znamená pro nás? platných standardů Pro naši schopnost generovat pro automatickou identifikaci paletové štítky s čárovým kódem a přenos dat o identifikovaných dle GS1 bylo nutné, položkách, službách, aby byla základní logistická objektech a subjektech v rámci logistického řetězce, a to napříč různými sektory. V tomto systému každá firma dostane jednotka (paleta) snadno identifikovatelná. Toho bylo docíleno tak, že hotová produkce už nadále není odváděna z výroby Globální lokalizační číslo po šaržích (tj. směnách), a Globální číselnou řadu ale po jednotlivých paletách. svých produktů. Vše se v rámci Odvádění výroby jsme tak standardů převede do podoby museli převést z kanceláře čárového kódu a výsledkem je kontroly přímo do výroby. jednoznačná globální identifikovatelnostných Využili jsme již nainstalova- dotykových obrazovek Operace s mobilní čtečkou čárových kódů u výrobních linek, kontrola se tím výrazně zrychlila, zjednodušila a umožnila odvádět palety jako logistickou jednotku. Tento princip jsme se rozhodli uplatnit u veškeré naší produkce. Nyní, když máme všechny palety s hotovou produkcí označeny čárovým kódem, který obsahuje veškeré potřebné informace, je jasné, že toho musíme využít i pro naskladňování zboží na sklad. Velké zjednodušení pro skladníky bylo použít čtečku čárových kódů s automatickým vytvořením následného dokladu, tj. příjemky. Dalším logickým krokem bylo zapojení čárových kódů na paletách pro vyskladňování hotové produkce. Zde bylo nejdříve nutné již připravovaný logistický plánovací systém doplnit o novou Práce na dotykovém terminálu informaci, tj. údaj o počtu palet jednotlivých položek. Z logistické plánovací tabulky pak jde zadání o nakládce přímo do čtečky čárových kódů skladníkovi. Veškerá činnost ohledně expedic se tímto podstatně zjednodušila, zprůhlednila a díky čárovým kódům došlo k výraznému omezení možných omylů a chyb, vzniklých při nakládce palet na jednotlivá vozidla. Na závěr bychom chtěli poděkovat Standovi Urbancovi za vydatnou pomoc při zavádění Systému GS1 na našem závodě a popřát mu hodně úspěchů v prosazování našich požadavků, spojených s dokončením a doladěním této akce u dodavatele IS Dimenze. Ing. Milan Jančařík Vedoucí výroby a logistiky závodu Obaly

7 Kulatá jubilea na OBALECH V průběhu letošního roku slaví kulatá výročí svého narození hned 11 z necelých osmdesáti zaměstnanců závodu Obaly. Rád bych využil příležitosti a prostřednictvím tohoto čísla našeho časopisu všem poděkoval za jejich práci a popřál hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Veliká gratulace (některým ještě jednou zpětně a některým teprve pár dnů nebo měsíců dopředu) patří konkrétně těmto kolegům: Vladimíře Dorociákové, Janě Gregůrkové, Blance Hrabinové, Ludmile Kudláčkové, Jindřišce Talašové, Michalu Bačovi, Alanu Pakhofferovi, Františku Bezručovi, Jaroslavu Káňovi, Jaroslavu Suchánkovi a Petru Svitákovi. Ještě jednou vše nej!! Ing. Josef Hampl ml. ředitel závodu OBALY Pracovníci Potisku K 31. březnu 2014 bylo na Závodě Obaly zaměstnáno celkem 76 zaměstnanců s mírnou převahou mužů (55 %) vůči ženám (45 %). Věkový průměr činí 40 let a je těsně pod celofiremním průměrem (40,6). Nadpoloviční většina zaměstnanců provozu Potisk pracuje v naší společnosti více než 10 let a díky minimální fluktuaci zaměstnanců patří mezi nejstabilnější týmy ve firmě. Informace správy majetku za 1. pol Dne byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby Přístavba nástrojárny pro závod Plasty ZÁLESÍ a.s. V tomto měsíci byly dokončeny terénní úpravy v rámci celého areálu ústředí ZÁLESÍ a.s.. Luhačovice. Na terénní úpravy navazuje oprava oplocení a výsadba zeleně. V areálu farmy Biskupice byla provedena oprava umývací rampy a omítek na jednotlivých budovách. Drobné opravy jsou realizovány i na farmě Kladná-Žilín. Při silných poryvech větru byly způsobeny škody na střeše farmy Pozlovice, které jsme obratem nechali odstranit a zároveň proběhla oprava klempířských prvků na budově starého kravína. Poryvem větru byly způsobeny také škody na palubkovém podhledu na hale Potisku v areálu ústředí ZÁLESÍ a.s. V současné době probíhá jednání o opravě této škody V druhém pololetí připravujeme: generální opravu střechy výrobní haly KOVO Luhačovice, Družstevní 980, generální opravu střechy OMD (odchovny mladého dobytka) Polichno, vyřizujeme stavební povolení na opravu administrativní budovy a sociálního zařízení farmy Polichno, výměnu oken a úpravu rampy pro sklad materiálu v areálu KOVO Luhačovice, V Drahách

8 Inovace UV systému na provozu Potisk Ovládací panel UV Technologická část zařízení Na začátku března proběhla konečně dlouho očekávaná inovace montáž UV sušení na tiskovém stroji Ko-Pack. Tato investice za více než Kč nám umožnila vyměnit zastaralé, opotřebené a vysoce poruchové zařízení, které již na stroji sloužilo 14 let. V posledním období již nebylo možné na zastaralé zařízení zajistit náhradní díly a jen díky nepřetržité asistenci Ing. Antonína Šůstka se dařilo udržet toto zařízení v chodu. Výběr nového komponentu padl na anglickou firmu GEW, která je jedničkou v segmentu UV sušení a dodává své systémy výrobcům tiskových strojů po celém světě. Instalace díky precizní přípravě proběhla velmi rychle a z plánovaných dvou dnů se podařilo čas instalace zkrátit na den jeden. Zavedením nového UV sušení jsme získali moderní zařízení, které při stejném výkonu zajišťuje nárůst účinnosti sušení o 20 %. Energetická náročnost nového systému je o 15 % nižší než doposud. Další úspory souvisí se snížením ceny trubic UV lamp o 10 % při současném zdvojnásobení jejich životnosti. Instalace nového systému UV zasušování barev je tak dalším krokem v inovacích na provozu Potisk. Udržet krok s požadavky zákazníků nás nutí postupně investovat do moderních technologií, bez kterých to v tomto odvětví nejde. Další systémové kroky nás ještě čekají. Plánovaná výměna celé předtiskové přípravy a výroby tiskových forem je dalším logickým krokem v přeměně provozu Potisk v ještě modernější tiskový provoz, které je potřeba završit i výměnou tiskového stroje. Josef Jurák vedoucí provozu Potisk UV lampa č. 1 UV lampa č. 2

9 Zaostřeno na KOVO Ing. Jaromír Semela ředitel závodu KOVO Vážení spolupracovníci a čtenáři časopisu Zálesák, v rámci letošního vydání jsem se rozhodl dát prostor svým kolegům ze závodu KOVO. Myslím, že je nutné, aby zde byly zastoupeny různé pohledy a svým názorem přispěly různé věkové kategorie pracovníků. Proto jsem požádal o příspěvek jednoho z kmenově nejstarších zaměstnanců závodu pana Miroslava Soviše, vedoucího provozu Pozlovice, který má jistě právo zavzpomínat na časy minulé a srovnávat je s přítomností. Dále zástupce střední generace pana Libora Koníčka, vedoucího provozu Zeus, který ve svém příspěvku oprávněně představuje současný zdroj síly, znalostí a zkušeností know-how závodu Kovo. A nakonec je třeba dát slovo nastupující generaci, která by měla přinést nový vítr do plachet závodu i celé firmy. Článek z pera Ing. Jiřího Soviše, vedoucího obchodního oddělení divize Kovo je věnován modelu CRM. Provoz ZEUS

10 Historie a současnost provozu Pozlovice Historie tohoto provozu se začala psát již v roce 1977, kdy bylo tehdejším vedením zemědělského družstva Luhačovice rozhodnuto o zřízení tzv. přidružené výroby. V tuto dobu zde v nynějším areálu průmyslové výroby byly pouze budovy pro chov králíků, a to na maso a kůže. V roce 1978 se realizovala přestavba těchto prostor na výrobní. Byla započata spolupráce s výrobcem traktorů brněnským Zetorem, pro nějž se začaly vyrábět hlavice řízení na všechny stávající modely traktorů. Od této doby se začal užívat název provozu PV Zetor. V roce 1980 byla zahájena výstavba nové hlavní výrobní haly včetně instalací nových technologií, aby zásadní výrobky (hlavice) mohly být dodávány komplet, včetně tepelného zpracování. Jednalo se o technologii vysokofrekvenčního kalení a následného popouštění v šachtové popouštěcí peci. Tyto technologie využíváme často i dnes. Mezi další výrobky patřily závěsy na tažná zařízení a nemalý podíl tvořila i oprava auto agregátů. Stěhování do nových výrobních prostor pak proběhlo v roce 1982, vedoucím v tuto dobu byl Ing. Jurčík. Bylo zde zaměstnáno lidí, z toho až 2/3 žen. Pracovalo se na dvě směny a svoz z okolních vesnic byl zajištěn vlastním autobusem jak na ranní, tak i na odpolední směny. Z referencí pamětníků a z kronik je zjevné, že v Pozlovicích byl vždy výborný kolektiv, organizovaly se nejrůznější zájezdy, akce pro děti i sportovní klání. Zejména tradiční kuželkářské turnaje většinou vyhrával tým Zetor. Svědčí o tom spoustu pohárů a cen, které máme doposud pyšně vystaveny. V roce 1986 nastupuje jako vedoucí provozu ing. Semela, nynější ředitel závodu Kovo. Postupem času se provoz technologicky modernizoval. Se změnou sortimentu výroby se začaly pořizovat poloautomatické stroje, vačkové automaty a další technologie. V roce 1990 byly pořízeny také první CNC stroje, které postupně nahradily přežité klasické technologie. V současné době se zásadní část produkce realizuje právě na těchto CNC technologiích. Hlavním obchodním partnerem provozu v Pozlovicích vždy byl a je brněnský Zetor, s nímž jsme prožívali a prožíváme všechny jeho krize, změny vlastníků, výkyvy prodejů a samozřejmě i změny výrobního sortimentu. Tato období byla pro nás nejtěžší. Byla například ukončena sériová výroba tzv. závěsoviny, kterou Zetor nahradil modulárním systémem CBM z Itálie. Nová strategie Zetoru tkví nyní v tom, že po vzoru automobilek se chce stát pouze montážním závodem, tedy všechny komponenty nakoupit a pro- Z historie PV Kovo Pozlovice

11 Začátky výroby v provozu Kovo Pozlovice vést pouze montáž finálních výrobků traktorů. Proto nyní ruší téměř všechny výroby v jejich závodě a převádí je k externím dodavatelům. Do několika takových projektů jsme se zapojili a čekáme na výsledky. Po dodavatelích začíná traktorka tvrdě požadovat principy přejaté z automobilového průmyslu, tedy prvky z normy ISO TS. Toto jsme jasně poznali při jejich zákaznickém auditu a budeme se s tím muset vyrovnat. Nosným programem je pro nás v současné době výroba montážních sestav, tzv. Ovládání ventilů, které je montováno do všech typů a modelů traktorů Zetor, tedy do motorů o výkonu kw. Velký podíl tvoří i výroba originálních náhradních dílů Zetor. Objemově tvoří výroba sériových a náhradních dílů Zetor téměř 80 % celkové roční produkce provozu. Zbytek je rozložen mezi další menší obchodní partnery. Na provoze nyní pracuje 42 zaměstnanců. Operátoři CNC strojů ve třísměnném provozu, ostatní konvenční technologie v provozu jednosměnném. Kolektiv je stabilizován bez větších fluktuačních problémů. Věřím, že s náročným plánem a s úkoly danými cíli kvality pro rok 2014 se vypořádáme ke spokojenosti obchodních partnerů i vedení společnosti. Miroslav Soviš ved. provozu KOVO Pozlovice Současný kolektiv zaměstnanců provozu Kovo Pozlovice

12 Konkurenční válku nám vyhraje vztah se zákazníkem Ing. Jiří Soviš vedoucí obchodního oddělení divize KOVO Pro řadu z Vás je orientace v tržním prostředí klíčová pro Vaše manažerská rozhodování a cílení aktivit za účelem uspokojení potřeb zákazníků. Taková by měla být ostatně snaha všech pracovníků podniku, nikoliv pouze lidí ve vedoucích pozicích. Každodenní činnosti zaměstnanců napříč celou společností jsou pak součástí procesů, které vytváří takovou přidanou hodnotu pro zákazníka, za kterou je ochoten zaplatit. Otevření trhů a odstartování globalizace spustilo éru rozvoje tržních principů a každému subjektu bylo umožněno jít vlastním směrem, uspokojovat různé potřeby svých zákazníků. Do té doby téměř neznámý pojem konkurence začal dostávat význam a Darwinova teorie výběru se tak přeneseně začala uplatňovat i v ekonomice. Najednou nestačí být pouze pasivním účastníkem. Donedávna podceňovaný obor marketing se dostává do popředí zájmu nejen renomovaných firem, ale všech hráčů na trhu, protože potřeba odlišení se v nabídce výrobků a služeb je stále významnější pro zajištění životaschopnosti, stability, ziskovosti a investičního rozvoje společností. Ať jsme na straně prodávajících či kupujících, všichni vnímáme konkurenční boj jako velmi intenzitní a v našem spotřebitelském rozhodování podvědomě uplatňujeme filozofii hodně muziky za málo peněz. Takový přístup musíme očekávat i od našich zákazníků. Je třeba si uvědomit, že cena je dána trhem, nikoliv vybranou nákladovou kalkulací. Naší odpovědností je efektivním způsobem potřeby zákazníků zajistit. Ale jak? Je právě námi zvolený způsob ten nejlepší? Co nás odlišuje od konkurence, která stejně jako my nemá vlastní produkty a nabízí služby výrobní povahy s využitím technologií, které jsou dostupné pro všechny? Troufám si říct, že málokdo dokáže na tuto otázku odpovědět, a pokud ano, ani jedna z odpovědí nebude stejná. Proto je velmi důležité sjednotit společné zájmy vytvořením ucelené vize a poslání společnosti, a to prostřednictvím marketingové strategie rozpracované pro všechny divize. Pouze tento směr je podle mého jediným možným k zajištění budoucí prosperity naší společnosti ZÁLESÍ a.s. Klíčovým a zároveň velmi aktuálním pojmem je pro nás CRM (Customer Relationship Management). Jde především o podnikovou strategii vyznávající systematické poskytování kvalitních služeb prostřednictvím všech obchodních kanálů. CRM lze z hlediska technologického řešení rozdělit na operační, analytickou a kooperativní část. Podnikové procesy zaměřené na marketing, obchod a servisní podporu obsluhuje tzv. operační část CRM a zahrnuje prodejní aktivity, řízení marketingové činnosti a zabezpečení servisních zásahů u zákazníka a kontrolu provádění oprav produktů. Realizace CRM strategie je založena na schopnosti uřídit v podniku vícekanálovou komunikaci. Berme proto budování a udržování vztahů se zákazníky jako naši konkurenční výhodu a pracujme na nich při každém kontaktu s klientem.

13 Jak roste ZEUS Obráběcí stroj Pfiffner Vznik provozu Zeus se datuje ke konci roku 2001, kdy jsme započali budovat zcela nový provoz závodu Kovo, zabývající se výrobou rozvodných dílů klimatizací pro společnost TI Automotive. TI Automotive se sídlem v Jablonci nad Nisou je jeden z největších světových dodavatelů v oblasti rozvodných dílů klimatizací pro automobilový průmysl. Na počátku naší spolupráce jsme vyráběli 6 typů dílů na 3 CNC strojích, jejichž výroba k nám byla převedena z Německa. V průběhu 13 leté spolupráce jsme začali dodávat také rozvodný díl brzdového systému. Tento díl se montuje do nejdražších vozů BMW a Bugati. Těchto dílů dodáváme více než 400 tisíc za rok. Jen pro zajímavost: vymontování jednoho vadného dílu z vozu BMW stojí cca 100 tis Kč. Dnes se naše spolupráce s německými inženýry společnosti TI Automotive plně rozvíjí při získávání nových projektů i návrhů a vývoji nově vznikajících dílů. V současné době jsme těsně před podpisem kontraktu nového projektu pro firmu BMW. Pokud se nám podaří tento projekt získat, bude to pro nás znamenat stabilní přísun práce po dobu let. V minulém roce se nám podařilo také získat největší projekt, který se v Evropě rozbíhal pod názvem MQB. Na tomto projektu jsme spolupracovali i při vzniku vývoje samotných dílů. Jedná se o dodávku dílů pro Škodu Octavia, Audi A3 a Volkswagen Golf. V příštím roce počítáme s dodávkou cca 4 milionů kusů. Postupně jsme se tak dostali od dodávek dílů pro levné automobilky, jako jsou Opel, až ke značkám Audi či BMW, které jsou v dnešní nelehké době zárukou stabilních dodávek bez větších výkyvů. Spolu s TI Automotive a firmou Contitech dodáváme do většiny světových automobilek. Expedujeme naše zboží do továren umístěných v Česku, Španělsku, Rumunsku a Německu. Zeus patří celosvětově ke klíčovým dodavatelům TI Automotive, a to hned vedle nadnárodních společností jako jsou Goodyear či Hydro Aluminium. Dnes jsme na našem provozu vybaveni 9 stroji Chiron, 2 průmyslovými zakladači dílů, 4 NC pilami a jedním transferovým strojem Pfiffner, 2 pracími stroji a 3D měřicími stroji. Letos plánujeme dodávku 7,5 mil ks v 80 typech výrobků s obratem přesahujícím 100 mil Kč. Na výrobě provozu ZEUS se dnes podílí 72 zaměstnanců, kterým prostřednictvím tohoto článku chci poděkovat za roky velmi dobře vykonávané práce, bez které by nebylo možné vybudovat jeden z klíčových provozů Zálesí. Libor Koníček vedoucí provozu ZEUS Příklady produktů provozu ZEUS

14 Miroslav Janča čerstvá krev v týmu hotelu POHODA - red - Miroslav Janča má za sebou působení v několika prestižních restauracích, v posledních letech své kuchařské umění předváděl v luhačovickém hotelu Radun. Od je novým šéfkuchařem v hotelu Pohoda. Seznamte se lovic a okolí důvod naši restauraci navštívit. V neposlední řadě chci klást důraz na stravování firemních kolegů v rámci závodního stravování, které by mělo být pestré a neotřelé. V každém z těchto pilířů vidím prostor pro posun, což bude mým úkolem v následujících týdnech a měsících. A Vaše první kroky? V prvních dnech se seznamuji se samotným systémem. Každá restaurace či hotel má svá specifika, takže v prvních dnech jde o sladění mých představ s oficiální strategií hotelové restaurace. Prvním hmatatelným výsledkem by měl být právě renovovaný jídelní lístek. Za dva měsíce budete reprezentovat hotel Pohoda na Food Festivalu Resortu Luhačovice. Prozradíte něco bližšího o chystaném menu? Festivalové menu je téměř hotové. V tuto chvíli však onu pověstnou pokličku nechám přivřenou a prozradím jen to, že se návštěvníci festivalu mají rozhodně nač těšit (úsměv). Miroslav Janča šéfkuchař hotelu Pohoda S jakými cíli přicházíte do našeho pohodového týmu? Cíl je samozřejmě jednoduchý maximální spokojenost hosta. Tento cíl je však nutné rozdělit do tří hlavních pilířů. Penze hotelových hostů je prvním z nich. Jsem si plně vědom faktu, že hosté očekávají vysokou úroveň jaksi automaticky, čemuž se jistě dokážeme přizpůsobit. Lehkou změnou projde také pasantní jídelní lístek, který bychom rádi častěji obměňovali v závislosti na sezoně a dali hostům z Luhačovic, Poz-

15 Ukazujeme Luhačovice jako zajímavou destinaci Josef Michálek ředitel wellness hotelu POHODA Luhačovice jsou bezesporu atraktivním místem pro aktivní i odpočinkovou dovolenou celé rodiny. V průběhu posledního desetiletí došlo k zásadnímu zlepšení infrastruktury pro cyklisty, in-line bruslaře i pěší turistiku. Jednotlivé hotely se předhánějí v komplexnosti nabídky a dá se říci, že také kultura v Luhačovicích již není zaměřena pouze na seniory. Potud se tedy zdá být vše v pořádku. Z akcí Resortu Luhačovice Problém nastává v momentě, pro ně je v Luhačovicích ne- děje, a to je hlavním posláním sportovního areálu Luhapark kdy zjistíme, že jako turistická malé množství lákadel. Resortu Luhačovice ukazovat (bývalý Minigolf) v Jurkovičově destinace bohužel nedostateč- Úlohu jakéhosi sjednotitele lidem, že jsme zajímaví aleji. Po loňské zkušenosti vě- ně spolupracujeme při sdělo- ve věci propagace Luhačovic Jen v nejbližší době nás čekají říme, že budou obě akce hojně vání všech těchto skutečností jako destinace by mohla splnit dvě významné akce. 28. červ- navštíveny a opět pozvednou světu. Jinými slovy Luhačovi- organizace, jejíž je hotel Po- na 2014 Dětský den u hotelu kredit Luhačovic jako moderní ce jsou stále zapsány v myslích hoda součástí Resort Luha- Vega se spoustou atrakcí pro destinace cestovního ruchu, lidí jako klasické lázně bez čovice. Toto sdružení je mnoh- nejmenší a zejména pak 16. z čehož bychom mohli (a měli) možnosti kulturně-sportov- dy mylně označováno jako ko- srpna 2014 Food Festival Re- profitovat zvýšením zájmu ního vyžití pro mladší ročníky. merční subjekt, jehož zdrojem sortu Luhačovice v prostorách o nabídku hotelu Pohoda. Zarážející je především nevyu- příjmu je pořádání akcí. Tyto žití tohoto potenciálu k přilá- akce jsou ale pouze propagač- kání většího množství hostů ním nástrojem pro osvětu v produktivním věku. Nejčas- Luhačovic mimo region Zlín- tějším argumentem v tomto ska. V obecné rovině se dá říci, ohledu je obecné stárnutí po- že jde o šíření myšlenky aktiv- pulace. Ano, tento fakt je zcela ních a atraktivních Luhačovic, nepopiratelný. Na druhou stra- kdy je zcela lhostejné, ve kte- nu je nutno říci, dnešní před- rém ročním období se hosté senioři a čerství senioři bývají rozhodnou je navštívit. V Luha- mnohdy velmi aktivní a také čovicích se totiž neustále něco

16 Využijte možnosti výhodných rekreačních pobytů - pers - Pobyty se poskytují v těchto smluvních zařízeních: Depandance hotelu Odevák Piešťany cena 84 EUR / dosp. osobu, 42 EUR / dítě do 15 let na přistýlce. Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 7x polopenzi, 1x částečná masáž, 2x duotermický zábal, 1x elektroterapie, 1x sauna. Dítě čerpá pouze pobyt s polopenzí. Možnost zkrácených pobytů (3 noci). Na místě si klienti hradí lázeňský poplatek (nad 18 let): 0,50 EUR / osobu a den. Podrobné informace o hotelu: Švajčiarské domčeky a hotel Travertín I. Vyšné Ružbachywww.ruzbachy.sk cena 63 EUR / dosp. osobu, 31,50 EUR / dítě do 15 let na přistýlce. Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 7x polopenzi, 1x termální bazén sedací, 1x hippoterapie, 1x muzikoterapie, 1x částečná masáž, 1x vodní svět. Dítě čerpá pouze pobyt s polopenzí. Možnost zkrácených pobytů. Na místě si klienti hradí lázeňský poplatek (nad 18 let): 0,50 EUR / osobu a den. Podrobné informace o hotelu: Dom Zdravia Červený Kláštor Smerdžonka cena 105 EUR / dosp. osobu, 52,50 EUR / dítě do 15 let na přistýlce. Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 7x polopenzi, 1x nordic walking, 1x muzikoterapie, 1x částečná masáž, 1x vana. Dítě čerpá pouze pobyt s polopenzí. Možnost zkrácených pobytů. Na místě si klienti hradí lázeňský poplatek (včetně dětí a seniorů): 0,50 EUR / osobu a den. Podrobné informace o hotelu: NOVINKA Hotel Studánka**** Rychnov nad Kněžnou cena 2.800,- / osobu na týden, 1.400,- / dítě do 15 let. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, bazén s vířivkou neomezeně, ostatní wellness služby hotelu s 15% slevou. Možnost zkrácených pobytů (3 noci). Podrobné informace o hotelu: Hotel Studánka Kúpelný hotel Palace Sliač cena 105 EUR / dosp. osobu, 52,50 EUR / dítě do 15 let na přistýlce. Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 7x polopenzi, 2x sedací uhličitá koupel bazénová, 2x sedací uhličitá koupel vanová, 1x klasická masáž částečná, volný vstup do rehabilitačního bazénu (v létě na termální koupaliště). Dítě čerpá pouze pobyt s polopenzí. Možnost zkrácených pobytů. Na místě si klienti hradí lázeňský poplatek: 0,60 EUR / osobu a den. Podrobné informace o hotelu: Rekreace s CK ATIS Pro zaměstnance ZÁLESÍ a.s. a jejich rodinné příslušníky platí 10% sleva z katalogových cen nabídky cestovní kanceláře ATIS. Pobyt si vyřizuje každý zaměstnanec přímo v CK. Aby mohla být slev a uplatněna, musí být objednávka opatřena razítkem personálního útvaru. Kompletní nabídka CK: Cyklovýjezd NA KOLE DĚTEM za účasti zaměstnanců ZÁLESÍ a.s.

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

ZÁLESÁK. časopis společnosti Zálesí a.s. PARTNER JISTOTY, JISTOTA PARTNERSTVÍ. březen 2008

ZÁLESÁK. časopis společnosti Zálesí a.s. PARTNER JISTOTY, JISTOTA PARTNERSTVÍ. březen 2008 1 ZÁLESÁK březen 2008 časopis společnosti Zálesí a.s. PARTNER JISTOTY, JISTOTA PARTNERSTVÍ Vážení spolupracovníci, první letošní vydání našeho Zálesáka je nejen ohlédnutím zpět, za úspěchy roku loňského,

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit.

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013 www.kovosvit.cz TÉMA AZOV POZVÁNKA NOVÉ PROJEKTY ROZVOJE SPOLEČNOSTI SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MONTÁŽNÍ HALY

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským 10 zpravodaj TATRA, a. s. ročník 61 zdarma prosinec 2007 V areálu Hornického muzea OKD převzal náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Vlastimil Picek 177. Tatru Multilift (na snímku při slavnostním

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013 3 Roboti v MOTORU JIKOV hrají i dámu 4 Odléváme válce pro Husqvarnu 6 Se sněhem si poradí výkonná sněhová fréza Premiéra na českobudějovické výstavě Vzdělání a řemeslo Nový kontrakt divize Tlaková slévárna

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Výroční zpráva 2010. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Živly. Prapůvod všeho, co kolem sebe vidíme. Pilíře světa a základní stavební kameny veškerého života. Bez vody bychom umřeli žízní,

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Dvěstětisíc pro léčbu dětí v Opařanech

Dvěstětisíc pro léčbu dětí v Opařanech NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP KVĚTEN, ČERVEN 2010 Dvěstětisíc pro léčbu dětí v Opařanech Knihu, vydanou ke 110. výročí založení firmy MOTOR JIKOV Group a.s, pokřtili Vladimír Tošovský, ministr průmyslu

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Rozhodně jsme úspěšní, míní Ing. Michal Macháček, vedoucí marketingu a propagace TOS Varnsdorf a.s.

Rozhodně jsme úspěšní, míní Ing. Michal Macháček, vedoucí marketingu a propagace TOS Varnsdorf a.s. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Rozhodně jsme úspěšní, míní Ing. Michal Macháček, vedoucí marketingu a propagace

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 13 prosinec 2009 Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman Chytrá

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více