Slavnosti bohoslužby. číslo 4./VII. ročník Seslaní Ducha Svatého 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnosti bohoslužby. číslo 4./VII. ročník Seslaní Ducha Svatého 2007"

Transkript

1 Slavnosti bohoslužby 3.6. neděle - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Platí nedělní pravidelný pořad bohoslužeb Prezentace průběhu restaurování postranních oltářů MŠE SVATÁ na poděkování při ukončení oprav arciděkanského kostela, celebruje Mons. Pavel POSÁD, biskup litoměřický 7.6. čtvrtek (Těla a krve Páně) 7.30 (mimořádně) RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana MŠE SV. O NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII, EUCHARISTICKÁ POBOŽNOST A SVÁT. POŽEHNÁNÍ arciděkanský kostel neděle (10. v mezidobí) - Přenesená slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ MŠE SV. budou pouze v 9.00 a v 18.00!!! - vše arciděkanský kostel 9.00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně s prvním sv. přijímáním dětí, EUCHARISTICKÝ PRŮVOD pátek - Slavnost NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA 7.30 RANNÍ MŠE SV. - kostel sv. Jana MŠE SVATÁ zpívaná - arciděkanský kostel POBOŽNOST k Nejsv. srdci a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ neděle - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE Platí nedělní pravidelný pořad bohoslužeb (Vinec) pátek - Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 7.30 RANNÍ MŠE SV. - kostel sv. Jana MŠE SVATÁ zpívaná - arciděkanský kostel Křížovku pro Vás připravil Martin Blecha symbol utrpení 2. hlavní chrám diecéze 3. první svátost 4. zpěvník mešních písní 5. židovský stát 6. Kniha knih 7. mariánská modlitba 8. velikonoční svíce 9. božská ctnost 10. v době postní konáme křížovou 11. druhá Božská osoba 12. symbol prvních křesťanů 13. tělesný pozůstatek svatého 14. římský biskup 15. patronka litoměřické diecéze Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 10 číslo 4./VII. ročník Seslaní Ducha Svatého 2007 Drazí farníci, milé sestry a milí bratři, jsme v úplném závěru posvátné doby velikonoční. Společně jsme spolu prožili slavnost Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista a následujících padesát dní jsme si tuto radost stále připomínali. Ježíš po svém zmrtvýchvstání a nanebevstoupení nezanechává své učedníky osamocené, ale sesílá jim svého Svatého Ducha, který jim má připomínat to všechno krásné, co s Ním prožili a má je posilovat v jejich životě i v hlásání radostné zvěsti. Tato událost není jen historickou skutečností, která se odehrála kdysi dávno, kdesi v Jeruzalémě. Tato událost, tato slavnost je velkým darem pro každého z nás i v naší době. Duch svatý je náš největší přítel, průvodce, a důvěrník. A proto se nemusíme bát mu ukázat své stinné stránky, svůj vzdor vůči Kristu naše slabosti a hříchy. Duch svatý má moc proměnit naše stíny ve světlo. Duch svatý dar zmrtvýchvstalého Krista nemá být středem našich úvah a modliteb jen v den této slavnosti to byla velká škoda! On chce být naším blízkým přítelem a utěšitelem i ve chvílích nepohody, vnitřních krizí, rozladěnosti a skleslosti. Právě vtěchto okamžicích můžeme a máme volat toho nejbližšího, něžného přítele duše, sladkého občerstvitele a mocného přímluvce, který nezklame. Avšak neváhejme se na něj obrátit i ve chvílích pohody: jenom on nás může naplnit Boží plností netušenou radostí. S koncem velikonoční doby ale nekončí radost v naší farní rodině. Společně budeme moci prožít v následujícím měsíci červnu hned několik radostných událostí. V neděli, 3. 6., o Slavnosti Nejsvětější Trojice, naší farnost navštíví otec biskup Mons. Pavel Posád a bude sloužit od 18:00 hod. slavnostní bohoslužbu na poděkování za dokončení náročné opravy průčelí arciděkanského kostela a restaurování bočních oltářů. Týden na to, v neděli , budeme od 9:00 společně prožívat Slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem. Při této bohoslužbě také poprvé přistoupí k eucharistickému stolu jedenáct dětí a přijme svátostného Krista. Hlavním celebrantem bude P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. spirituál kněžského semináře v Praze. (pokr. na str. 2) Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 1

2 Kromě těchto dvou velkých liturgických slavností (a dalších svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Narození Sv. Jana Křtitele, Sv. Petra a Pavla) nás čeká také oslava Dne dětí (3. 6.). A školáci a studenti se určitě už nyní těší na datum , kdy v tomto školním roce naposled zasednou do školních lavic, aby obdrželi spravedlivou mzdu a pak už jim začnou zasloužené prázdniny. Vyprošujeme Vám hojnost darů Ducha svatého do všech dalších dnů i všech Vašich životních situací, které prožíváte. P. Józef Szeliga a P. Radek Vašinek Duch Svatý - Letnice Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale Boží osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného Boha. Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, říká o Duchu svatém: Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem. Duch svatý je zároveň darem, poutem lásky i Láskou - Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství. Tak jako se Bůh neuzavírá ve své lásce sám do sebe, ale touží zahrnout svou láskou každého člověka, tak si nenechává pro sebe ani Ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává nám tento úžasný dar a v něm sám sebe. Všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. (1Kor 12,13) Bože, pošli nám svého Ducha pokoje, ať se naplníme tvým ohněm. Dej, ať dokážeme začít znovu. Jeho úkol je stejný jako v Trojici - tvořit společenství lásky, vztah. Při křtu Duch svatý naplňuje srdce každého křesťana a uvádí ho do intimního vztahu s Bohem. Všechny nás naplňuje tentýž Duch, aby nás proměňoval a i z nás navzájem udělal jedno společenství - církev. Jedinečným místem a způsobem otevření se působení Ducha svatého v nás a skrze nás je modlitba. Theofan Zatvornik nazývá modlitbu vdechováním Ducha a vysvětluje: Tělesným dýcháním proniká kyslík do krve a ta jej přenáší do celého těla. Tímtéž způsobem modlitba vstřebává Ducha svatého a dává mu pronikat do veškeré naší činnosti. Duch je jako oheň, který hoří vsrdci. Aby oheň neuhasl, potřebuje vzduch. Modlitba rozdmýchává tento plamen. Dejme Duchu Svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! Nechme ho jednat! Přenechám za odvoz: Inzerce a oznámení leštěná ložnice r.v. 1961, finská bříza, skládá se z: dvojpostel, 2x noční stolek, 2x šatní skříň, prádelník obývací pokoj r.v. 1968, příborník, knihovna, peřiňák, šatní skříň Je možné i jednotlivě. Telefon: V pátek dne o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 18:00 se koná poutní mše svatá v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vbřezince u Jičína, jediném kostele tohoto zasvěcení v Českém ráji. Hledáme pronájem vhodných prostor pro přechodné skladování zboží. Prostory musejí být suché, zamykatelné a dobře přístupné. Lokalita: Dobrovice, Jemníky a okolí. Celková plocha cca m 2. Tel.: Pokud by někdo věděl o vhodném prostoru v Mladé Boleslavi nebo v blízkém okolí, kde by se levně (tj. rozuměj zdarma nebo za symbolický pronájem) dala uspořádat taneční zábava, prosím, informujte o takové možnosti na faře nebo na tel Zamýšlený charakter akce setkání farnosti, tancovačka,... Není myšleno hospoda, restaurace. Spíše nějaký větší sál, místnost, kde se dá posedět a zatancovat. Přijde muž ke zpovědi a říká farářovi: "Pane farář, zmlátil jsem tchýni." Dobře dobře synu, nejdříve hříchy, dobré skutky až potom." Děti, jak dělá ovečka? Béé! Dobře. A jak dělá kohoutek? Kykyryký! Dobře. A jak dělá svině? Dobrý den, kontrola finančního úřadu, předložte vaše účetní doklady prosím! Vtípky Farní občasník - slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 2 Farní občasník - slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 9

3 Duch Svatý Letnice Z farní rady Letnice tu byly už před letnicemi... Latinský název letnic - Pentecostec znamená padesátý den velikonoční slavnosti. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Svátek letnic se slavil už v židovství, a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Nelze zcela porozumět křesťanským letnicím, neznáme-li význam letnic židovských. Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k tomu říká: V den letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý. Toto objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na apoštoly zrovna o svátku židovských letnic: aby ukázal, že on je nový, duchovní zákon, že zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce (Jer 31,33). Duchem svatým vepsal při křtu Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je láska (srv. Řím 5,5), která nás uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů a umožňuje nám chodit podle Ducha a žít podle evangelia. Nevíš, jak naplnit čas o prázdninách? Neváhej a přihlaš se na celostátní setkání mládeže v Táboře v termínu Podrobné informace a přihlášky na internetu nebo u P. Radka. Při zaplacení do konce května za zvýhodněnou cenu 700,-Kč. A proč jet? Duchovní a osobní růst, odpovědi na otázky ve víře, navazování kontaktů na přátelské úrovni (seznamka - vedlejší produkt setkání ), nabídka další formy vzdělání, zážitek mladé, početné církve; lék proti nudě, křesťanský open air festival!, koncerty českých i zahraničních kapel, sport, kultura,... tak jedem. Další nabídka pro starší 15 let je již 6. ročník velehradské pouti v termínu Zažijte krásné chvíle ve společenství mladých a putování krásnou přírodou. Letos poprvé s knězem! Kontakt: Jiří Kolín, tel Farní tábor se uskuteční od v Bozkově, závazné přihlášky je možné si vyzvednout v kostele. Kontakt: Monika Černá tel V diecézi také existuje pěší pouť mládeže za nová kněžská povolání a za rodiny. Bohužel se kryje termínem ( ) s naší velehradskou poutí. Letos se jde trasa z Teplic do Kadaně. Více informací naleznete na Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 8 Ve farní radě dne byl projednán další postup stavebních úprav a rekonstrukce vnitřního zařízení. Díky Vám zaznamenáváme zvýšení výnosu nedělních sbírek od doby, kdy došlo ke zveřejnění ztrátového rozpočtu farnosti. Byli jsme proto již schopni dosáhnout na některé dotace, kde je většinou podmínkou aktivní finanční spoluúčast farnosti ve výši deseti procent z rozpočtové částky. Některé další dotace jsou předjednány a jejich definitivní schválení je očekáváno v nejbližším období - např. poskytnutí částky Kč z městského rozpočtu na program regenerace fary. Městské zastupitelstvo již schválilo Kč na dokončení první etapy restaurování bočních oltářů v arciděkanském kostele (tento příspěvek darovala ŠKODA AUTO prostřednictvím magistrátu). Uspěli jsme s žádostí o podporu z havarijního fondu na opravu střechy kostela ve Vinci - zde je naše spoluúčast ve výši Kč (Obecní úřad ve Vinci a litoměřické biskupství přislíbilo také finanční podporu. Tím by se tedy naše spoluúčast snížila). Pokračovala rekonstrukce vnitřního zařízení arciděkanského kostela díky Vaší spoluúčasti mohly být opraveny další sochy a oltáře. Ve farní radě bylo v této souvislosti diskutováno i ničení právě restaurovaných oltářů olupováním zlacených ozdob dětmi během mše. Je pochopitelné, že malé děti nemohou 60 minut sedět v lavicích jako zařezané. Na druhou stranu jsou jisté meze, které by překračovány být neměly - ničení zařízení, neustálé pobíhání i nepřiměřené hlučení během mše sv. Rodiče samozřejmě musí respektovat nejen individualitu každého ze svých dětí, ale i základní pravidla ohleduplnosti vůči farnosti - účinný rodičovský dozor nad dětským chováním během mše je nezbytný. Za FR Milan Mareš Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 3

4 Národní fórum mládeže Podněty z Národního fóra mládeže (zkráceno!!!) Milí farníci, ve dnech května se konalo v Táboře Národní fórum mládeže. A protože jsem byl jedním z delegátů za litoměřickou diecézi, chtěl bych vám o této akci něco málo napsat. O čem takové fórum je? Není to jen schůze věčných rejpalů? Nemyslím si. Toto setkání se koná vždy před celostátním setkání mládeže a slouží k naslouchání a výměně názorů mezi mladými, kteří zastupují jednotlivé diecéze a různá hnutí v církvi, na straně jedné a biskupy, kněžími, lidmi ze Sekce pro mládež ČBK na straně druhé. Za litoměřickou diecézi nás bylo 5 delegátů z naší farnosti, Litoměřic a Chomutova, další mladí byli delegováni za různá hnutí, takže v součtu nás z litoměřické diecéze jelo minimálně osm. Ve čtvrtek večer se stihla jen prezence, ubytování a společná bohoslužba slova k Duchu Svatému. Společná setkání byla v sále Jihočeské univerzity, ubytovaní jsme byli v kasárnách, (ať žijí vojenská lůžka!!!), o vojnu jsem přišel, tak jsme si užili alespoň těch lůžek. Ranní modlitby a mše svaté probíhaly ve farním kostele, stravování jsme měli zajištěné v blízkém hotelu, diskusní skupinky byly roztroušeny po třídách jedné základní školy a ve chvílích volna jsme se mohli podrobně seznámit s městem Tábor. V pátek se přednášely jednotlivé příspěvky diecézí, v kterých jsme měli jedinečnou příležitost vyjádřit, co se nám na církvi líbí, v čem bychom chtěli pomoct, co očekáváme od církve a svých farností. Jednoduše, co nás trápí a bolí. V Mladé Boleslavi se uskutečnila diskuze během spolča mladých, stejně tak jako v dalších farnostech delegátů, navíc probíhala diskuze na online fóru mladých - Delegáti se pak sešli na přípravném setkání v Praze, kde jsme dávali své postřehy a myšlenky dohromady, z čehož vzniknul text příspěvku, který jsem společně s jednou dívkou měl možnost prezentovat za litoměřickou diecézi. Byl hodnocen obecně jako jeden z nejlepších, což nás všechny potěšilo. Velmi emotivní příspěvek měla českobudějovická diecéze. Páteční odpoledne a sobotní dopoledne bylo věnováno diskuzím v menších skupinkách, které skvěle posloužily k seznámení s dalšími účastníky a výměně názorů na dílčí témata. Mimochodem téma celého setkání byla solidarita, pod což se ale schová kde co. V sobotu večer jsme se přesunuli na Klokoty, kde proběhla mše svatá a závěrečná zábava. V noci pak někteří chudáci museli ze všech materiálů doslova vypotit závěrečný text výstup z tohoto setkání. Škoda, že nás navštívili jen někteří biskupové, mezi nimi byli např. biskup Herbst, Duka nebo Malý. Všechny materiály budou postupně zveřejněny na Véna Novák My, mladí, děkujeme za to, že nám církev naslouchá a dává nám možnost vyjádřit své názory a návrhy: Kněží Vážíme si služby kněží a biskupů, vnímáme, že jsou našimi pastýři a že nás vedou ke Kristu. Jsme si vědomi, že kněz zde není jen pro mládež, ale že nese velkou zodpovědnost za celou farnost. Přetížení biskupů a kněží a jejich zdravotní stav někdy omezuje naplnění pastoračních potřeb. Opakovaně také zaznělo, že vázne komunikace mezi kněžími a mladými.... Farní rady Pastorační a ekonomické rady farnosti by mohly převzít část povinností kněze. Je důležité zprůhlednit jejich práci. Farnost je třeba průběžně seznamovat s projednávanými tématy a výsledky jednání. V pastoračních radách bychom rádi měli své zástupce, a tak dostali prostor k vyjádření svých názorů a podíl na rozhodování. Společenství... Naše společenství často trpí těmito neduhy: těžko přijímáme nové členy, program vytváří stále stejní lidé, neumíme vychovávat nástupce, kteří by byli ochotni převzít zodpovědnost.... Jsme vděční za probíhající kurzy animátorů, ale cítíme potřebu sjednotit jejich obsah a formu. V církvi nám chybí programy pro muže.... Materiální podpora Uvědomujeme si, že doposud není vyřešen vztah církve a státu např. v oblasti majetku. Tím spíš bychom uvítali moudré a transparentní využívání církevních prostředků. Mladí lidé nejsou ekonomicky soběstační. Finanční podpora jejich aktivit by mohla být odměnou za jejich konkrétní pomoc ve farnosti. Vnímáme jako důležité, aby byly fary (nejen) pro mládež otevřeny. Komunikace v Církvi... Službu vikariátních kaplanů pro mládež a laických zástupců mladých považujeme za řešení komunikace s mládeží v diecézích. Mrzí nás, že se ve farnostech a mezi farnostmi objevuje rivalita namísto spolupráce. Nechceme porušovat nutnou diskrétnost, ale vadí nám obcházení a tutlání problémů v církvi. Přímé jednání považujeme za efektivnější a křesťanské. Média Jsme vděční za křesťanská média a jejich službu.... Co nám chybí je pravidelný prostor pro mládež v Katolickém týdeníku a v jiných celostátních médiích. Zaráží nás neprofesionální prezentace církve v médiích.... S vděčností Bohu delegáti Národního fóra mládeže. V Táboře 13. května 2007 Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 4 Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 7

5 Českolipská pouť V sobotu 19. května 2007 se konala v českolipské bazilice Všech svatých 4. pouť k 950. výročí založení svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích. Její význam, historii i průběh letošních oslav tohoto vzácného jubilea připomněl při mši sv. otec biskup Pavel Posád, který ji celebroval společně se svými kanovníky a kněžími českolipského a mladoboleslavského vikariátu. Podle úmyslu Na cestě s Ježíšem! očekává od ní, že přispěje k duchovní obnově naší diecéze tím, že se každý stane hořícím světlem a prohloubí se i naše společenství lásky. Odpolední program pokračoval v KD Crystal, kde byl pro všechny připraven dobrý oběd. Po obědě následovala prezentace obou vikariátů, kterou pohotově a vtipně uváděl mělnický probošt P. Jan Jucha. Nejprve nám pan Průša (80 let) představil mělnické proboštství, které zaniklo za husitských bouří v roce 1421, a jehož počátky sice popisuje Kosmova kronika, ale chybí o tom hmatatelné důkazy. Obnoveno bylo až a od té doby se zde vystřídalo 6 proboštů. Mezi těmi posledními byli P. Metelka, redemptorista ze Svaté Hory, P. Sility, P. Viterna a nynější saletín P. Jan Jucha. V další části P. Radek Vašinek představil Diecézní centrum mládeže a přípravy na srpnové celostátní setkání mládeže v Klokotech u Tábora. Prezident litoměřické charity P. Josef Szeliga zase přiblížil práci diecézní charity a zvláště účinnou adopci dětí na dálku. Jeho vystoupení bylo též doplněno promítáním videa z loňské návštěvy Ugandy. Českolipský vikariát se představil promítáním dvou filmů a předvedením dvou scének. První video představilo zdejší kostely a památky včetně tří poutních míst: Jablonného, Horní Police a Modlivého Dolu, jakož i některé zdejší kněze, biskupy a papeže 20. století. Druhé video bylo věnováno osobnosti kardinála Štěpána Trochty a ozvučeno kvalitní nahrávkou jeho stále aktuální promluvy k mládeži na pouti v Jablonném (asi v roce 1969 či 1970) a záběry z jeho pohřbu. Na nich mohli starší Boleslaváci poznat též P. Helikara, P. Knédla a P. Viternu. Závěrečné scénky byly věnovány dramatizovanému pásmu o životě sv. Zdislavy i s doplňujícími kresbami a ve druhé nám formou zpravodajství z Jeruzaléma bylo přiblíženo seslání Ducha svatého reakce některých svědků této události. V 15:30 hod. jsme se opět sešli v bazilice Všech svatých k adoraci, litaniím k Duchu svatému, Te Deum a závěrečnému požehnání otce biskupa. Všichni mladoboleslavští poutníci, byť jen z poloviny obsazeného autobusu, si odnesli z pouti radostný duchovní zážitek a mimo jiné se zde též setkali i s P. Arturem Scianou, který měl u nás vloni primici a nyní připravoval prezentaci českolipského vikariátu. Jiří Král Několik fotografií a promluvu biskupa Pavla z této pouti můžete nalézt na Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 5 Českolipská pouť V sobotu 19. května 2007 se konala v českolipské bazilice Všech svatých 4. pouť k 950. výročí založení svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích. Její význam, historii i průběh letošních oslav tohoto vzácného jubilea připomněl při mši sv. otec biskup Pavel Posád, který ji celebroval společně se svými kanovníky a kněžími českolipského a mladoboleslavského vikariátu. Podle úmyslu Na cestě s Ježíšem! očekává od ní, že přispěje k duchovní obnově naší diecéze tím, že se každý stane hořícím světlem a prohloubí se i naše společenství lásky. Odpolední program pokračoval v KD Crystal, kde byl pro všechny připraven dobrý oběd. Po obědě následovala prezentace obou vikariátů, kterou pohotově a vtipně uváděl mělnický probošt P. Jan Jucha. Nejprve nám pan Průša (80 let) představil mělnické proboštství, které zaniklo za husitských bouří v roce 1421, a jehož počátky sice popisuje Kosmova kronika, ale chybí o tom hmatatelné důkazy. Obnoveno bylo až a od té doby se zde vystřídalo 6 proboštů. Mezi těmi posledními byli P. Metelka, redemptorista ze Svaté Hory, P. Sility, P. Viterna a nynější saletín P. Jan Jucha. V další části P. Radek Vašinek představil Diecézní centrum mládeže a přípravy na srpnové celostátní setkání mládeže v Klokotech u Tábora. Prezident litoměřické charity P. Josef Szeliga zase přiblížil práci diecézní charity a zvláště účinnou adopci dětí na dálku. Jeho vystoupení bylo též doplněno promítáním videa z loňské návštěvy Ugandy. Českolipský vikariát se představil promítáním dvou filmů a předvedením dvou scének. První video představilo zdejší kostely a památky včetně tří poutních míst: Jablonného, Horní Police a Modlivého Dolu, jakož i některé zdejší kněze, biskupy a papeže 20. století. Druhé video bylo věnováno osobnosti kardinála Štěpána Trochty a ozvučeno kvalitní nahrávkou jeho stále aktuální promluvy k mládeži na pouti v Jablonném (asi v roce 1969 či 1970) a záběry z jeho pohřbu. Na nich mohli starší Boleslaváci poznat též P. Helikara, P. Knédla a P. Viternu. Závěrečné scénky byly věnovány dramatizovanému pásmu o životě sv. Zdislavy i s doplňujícími kresbami a ve druhé nám formou zpravodajství z Jeruzaléma bylo přiblíženo seslání Ducha svatého reakce některých svědků této události. V 15:30 hod. jsme se opět sešli v bazilice Všech svatých k adoraci, litaniím k Duchu svatému, Te Deum a závěrečnému požehnání otce biskupa. Všichni mladoboleslavští poutníci, byť jen z poloviny obsazeného autobusu, si odnesli z pouti radostný duchovní zážitek a mimo jiné se zde též setkali i s P. Arturem Scianou, který měl u nás vloni primici a nyní připravoval prezentaci českolipského vikariátu. Jiří Král Několik fotografií a promluvu biskupa Pavla z této pouti můžete nalézt na Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 5

6 Pozvánky SKAUTSKÝ ODDÍL a MATEŘSKÉ CENTRUM zvou všechny děti, rodiče, dědečky a babičky na oslavu DĚTSKÉHO DNE - 3.června 2007 Sejdeme se na dětské mši svaté v 10.30, po ní bude bezprostředně navazovat Pohádkový les na Štěpánce ( v okolí altánku) a oslava vyvrcholí společným agapé na faře. Kluci a tátové budou mít k dispozici hřiště na fotbálek, holky a mamky si budou moct něco hezkého udrátkovat, skončíme v hod. Chcete-li nás podpořit, pomožte nám s občerstvením. Můžete ho zanechat na faře před hod, nebo po mši. Děkujeme. Dětská pouť ke Královně hor do Bozkova se uskuteční v sobotu 9. června. Mše sv. je v 10:00, po mši sv. bude následovat opékání uzenek, soutěže s odměnami. Letošní soutěže budou pod heslem "Ježíšovy zázraky a uzdravení". Dále se předpokládají všeobecné znalosti (Desatero apod.) Uzenky a svačinku s sebou! Předpokládané zakončení kolem 15:00. Na vaši účast se těší Misionáři Matky Boží z La Salette. Doprava z MB - vlakem Hl. n. 8:33 (cílová stanice Jesenný, přij. 9:45) Odjezd z Jesenného v 16:11, příjezd do MB - hl. n. 17:15. Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 6 katecheta František Němeček Oslavy 950. výročí založení litoměřické kapituly Pátek 8. června 2007 Odborné sympozium - 9:30 16:30 hod. v Městském divadle K.H. Máchy Slavnostní nešpory - 19:00 hod. v katedrále sv. Štěpána Sobota 9. června 2007 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ - 10:00 hod. v katedrále sv. Štěpána Výstava archivních dokumentů - 14:00 hod. zahájení výstavy v prostorách biskupské rezidence Výstava potrvá do 12. června, otevírací doba od 10:00 do 17:00 hod. Slavnostní koncert - 19:00 hod. v katedrále sv. Štěpána - Miloš Bok, Václav Krahulík a Ústecký dětský sbor Bližší informace najdete na: Skrze modlitbu a vkládání rukou litoměřického biskupa Mons. Pavla Posáda přijme kněžské svěcení v sobotu 23. června v 10:00 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích Mgr. Pavel ANDRŠ, nyní jáhen ve farnosti Ústí nad Labem Střekov. Primice: v 18:00 Ústí n. L. Střekov kostel Nejsvětější Trojice v 15:00 Liberec Hanychov kostel sv. Bonifáce Pozvánky SKAUTSKÝ ODDÍL a MATEŘSKÉ CENTRUM zvou všechny děti, rodiče, dědečky a babičky na oslavu DĚTSKÉHO DNE - 3.června 2007 Sejdeme se na dětské mši svaté v 10.30, po ní bude bezprostředně navazovat Pohádkový les na Štěpánce ( v okolí altánku) a oslava vyvrcholí společným agapé na faře. Kluci a tátové budou mít k dispozici hřiště na fotbálek, holky a mamky si budou moct něco hezkého udrátkovat, skončíme v hod. Chcete-li nás podpořit, pomožte nám s občerstvením. Můžete ho zanechat na faře před hod, nebo po mši. Děkujeme. Dětská pouť ke Královně hor do Bozkova se uskuteční v sobotu 9. června. Mše sv. je v 10:00, po mši sv. bude následovat opékání uzenek, soutěže s odměnami. Letošní soutěže budou pod heslem "Ježíšovy zázraky a uzdravení". Dále se předpokládají všeobecné znalosti (Desatero apod.) Uzenky a svačinku s sebou! Předpokládané zakončení kolem 15:00. Na vaši účast se těší Misionáři Matky Boží z La Salette. Doprava z MB - vlakem Hl. n. 8:33 (cílová stanice Jesenný, přij. 9:45) Odjezd z Jesenného v 16:11, příjezd do MB - hl. n. 17:15. Farní občasník slouží pouze pro vnitřní potřebu str. 6 katecheta František Němeček Oslavy 950. výročí založení litoměřické kapituly Pátek 8. června 2007 Odborné sympozium - 9:30 16:30 hod. v Městském divadle K.H. Máchy Slavnostní nešpory - 19:00 hod. v katedrále sv. Štěpána Sobota 9. června 2007 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ - 10:00 hod. v katedrále sv. Štěpána Výstava archivních dokumentů - 14:00 hod. zahájení výstavy v prostorách biskupské rezidence Výstava potrvá do 12. června, otevírací doba od 10:00 do 17:00 hod. Slavnostní koncert - 19:00 hod. v katedrále sv. Štěpána - Miloš Bok, Václav Krahulík a Ústecký dětský sbor Bližší informace najdete na: Skrze modlitbu a vkládání rukou litoměřického biskupa Mons. Pavla Posáda přijme kněžské svěcení v sobotu 23. června v 10:00 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích Mgr. Pavel ANDRŠ, nyní jáhen ve farnosti Ústí nad Labem Střekov. Primice: v 18:00 Ústí n. L. Střekov kostel Nejsvětější Trojice v 15:00 Liberec Hanychov kostel sv. Bonifáce

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK - lanškrounská farnost. Květen - 2005 číslo: 44 ročník: VIII.

INFORMAČNÍ OBČASNÍK - lanškrounská farnost. Květen - 2005 číslo: 44 ročník: VIII. INFORMAČNÍ OBČASNÍK - lanškrounská farnost Květen - 2005 číslo: 44 ročník: VIII. ZDARMA Minulé, březnové číslo Svítání začínalo citátem Jana Pavla II.: Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více