Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010"

Transkript

1 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

2 Základní informace o projektu Cíle projektu: Výzkum mapuje návštěvnost jednotlivých turistických oblastí a regionů České republiky a zaměřuje se na zjištění skladby návštěvníků, způsob trávení volného času, jejich spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavením regionu, kvalitou poskytovaných služeb a zájem region v budoucnu opět navštívit. Realizace projektu: Projekt je realizován od roku do roku vždy ve dvou vlnách ročně (zimní a letní). Vyhodnocení jednotlivých vln je pravidelně zveřejňováno na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz. Informace na těchto webových stránkách jsou aktualizovány vždy po vyhodnocení každé vlny a současně je možné v archivu dokumentů vyhledat výsledky z předchozích vln. Financování projektu: Projekt výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch je financován z fondu Evropské unie Integrovaného operačního programu: IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Zadavatel projektu: Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj Vinohradská, Praha Zhotovitel projektu: Ipsos Tambor, s.r.o. Národní, Praha Zima

3 Metodologie výzkumu Metoda dotazování: Lokalita: Cílová skupina: Velikost vzorku: Metoda výběru: Etapa výzkumu: Termín výzkumu: Osobní dotazování Domácí návštěvníci/turisté turistických regionů a oblastí České republiky respondentů Náhodný výběr ve vybraných lokalitách Zima.... Detailní metodika výzkumu je k dispozici na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz nebo na vyžádání přímo v CzechTourism, oddělení Výzkumu trhů a trendů : Ing. Hana Fojtáchová Vedoucí oddělení Výzkumu trhů a trendů Tel.:+ Mobil: + Bc. Petra Paduchová Manažer oddělení Výzkumu trhů a trendů Tel.:+ Mobil: + Zima

4 Hlavní zjištění a doporučení IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

5 Shrnutí Charakteristiky pobytu: Po České republice cestují návštěvníci/turisté z různých vzdáleností v závislosti na jednotlivých regionech., Krkonoše a, Šumava a Praha jsou regiony, které dokáží přitáhnout návštěvníky ze vzdálených koutů republiky (nad km), a to výrazně častěji než ostatní regiony. Většina do cílové destinace cestuje automobilem ( %), případně vlakem ( %, hlavně na Střední Moravu a ) nebo linkovým autobusem ( %, hlavně do Prahy nebo do regionu Plzeňsko a Český les). V zimním období je jednodenní pobyt nejobvyklejší délkou pobytu. Vícedenní pobyty jsou častější v regionech s lyžařskými středisky. Většina cestuje s partnerem/kou či známými ( %) či sami ( %). Cestování s dětmi není v zimních měsících příliš obvyklé. Stravování v restauračních zařízeních je poměrně běžnou záležitostí a většina ( %) využívá restauračních zařízení alespoň občas, pětina naopak téměř nikdy (nejčastěji v regionech Plzeňsko a Český les, a Královehradecko). Průměrná útrata za den pobytu se pohybuje kolem Kč na osobu (nejvyšší průměrná útrata byla zjištěna v Praze Kč, nejnižší naopak v Českém ráji Kč). Převažujícím důvodem cest po ČR v zimním období je turistika a sport, poznání či relaxace. Nejlákavějšími aktivitami v místě pobytu jsou pěší turistika, poznávací turistika a lyžování/zimní sporty v uvedeném pořadí. Loajalita v rámci ČR je poměrně vysoká, většina dotázaných návštěvníků/turistů se do místa pobytu vrací opakovaně a pro většinu je navštívený region jednu z variant zvažovaných při výběru dovolené. Hodnocení regionu: Celkově panuje vysoká spokojenost návštěvníků s pobytem v daných regionech. Polovina z nich je dokonce velmi spokojena. I jednotlivé oblasti jsou hodnoceny dobře. Celkovou spokojenost obecně nejvíce ovlivňují oblasti ubytování, stravování a služeb v cestovním ruchu obecně. Informační zdroje: Nejvíce efektivní komunikační kanály se ukázaly být internet a venkovní reklama (např. billboard). Nejčastěji využívanými informačními zdroji jsou internet a WOM (word-of-mouth, tj. informace od příbuzných či známých). Zima

6 SWOT analýza Silné Stránky Vysoká spokojenost (celková i dílčí) Vysoká loajalita a pozitivní vztah k regionům ČR Dobrá odezva na komunikační kampaně na internetu a na venkovních nosičích Různorodá nabídka aktivit i lokalit Převažující aktivitou je turistika a sport (pěší, poznávací turistika, lyžování a zimní sporty) Slabé Stránky Odlišná atraktivita jednotlivých oblastí (některé nedokáží přitáhnout návštěvníky/turisty z delších vzdáleností) Nízká motivace návštěvníků/turistů k dlouhodobějšímu pobytu (jednodenní bez ubytování výrazně převažuje) Nižší návštěvnost rodin s dětmi (předškolními i školními) v zimním období Příležitosti Zvýšení návštěvnosti v segmentu rodin s dětmi, silnější vnímání regionu jako oblasti vhodné i pro rodiče s dětmi zvýšení návštěvnosti této cílové skupiny Posílení vnímání regionu jako oblasti vhodné pro delší pobyt, prodloužení doby pobytu Provázání komunikace a nabídky turistických center regionů a provázání jednotlivých lokalit na turistická centra v místním i v okolních regionech. Aktivní komunikace široké nabídky aktivit Hrozby Pokračující trend jednodenních návštěv a jeho vliv na provoz ubytovacích zařízení v regionech ČR Zvýšení atraktivity okolních států Zvýšení atraktivity a/nebo dostupnosti zahraniční dovolené Zima

7 Doporučení Zaměřit se na rozvoj a podporu ubytovacích kapacit, motivovat návštěvníky k dlouhodobějšímu pobytu, nabídnout jim dostatek možností trávení volného času v regionech a tyto možnosti aktivně komunikovat v rámci propagace a marketingové strategie Provázat nabídku jednotlivých regionů a vytěžit tak každou návštěvu. Motivovat návštěvníky k návštěvě i dalších lokalit a motivovat je k prodloužení pobytu Sestavení atraktivních nabídek skládajících se z širokého spektra nabízených aktivit a možností trávení volného času a zároveň zajištění odpovídající infrastruktury (parkovací místa, úklid, možnost nákupů aj.) V nabídce posílit možnosti turistiky i v zimních měsících (pěší turistika, poznávací turistika) a přizpůsobit tomu nabídku služeb (restaurační a odpočinková zařízení apod.) Udržet a rozvíjet kvalitu místního orientačního značení, propojit tuto silnou stránkou s komunikací variability aktivit (viz výše) K propagaci zejména využít internet (standardní i nové přístupy sociální sítě, virální marketing apod.), případně outdoorové reklamy Podporovat pozitivní word-of-mouth Zima

8 Detailní zjištění Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

9 Základní charakteristiky pobytu / Vzdálenost od bydliště, doprava, společnost, délka pobytu V rámci celé ČR je mezi kategoriemi vzdálenosti navštěvovaných míst nejvíce zastoupeno rozmezí až km od místa bydliště návštěvníků. Nejčastěji využívaným dopravním prostředkem je v téměř ze případů automobil. Typická délka návštěvy daného místa je jednodenní, celých % pobytů není delších než dny. Obvyklým doprovodem je partner/známý. Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? Jak jste sem přicestoval/a? do km Autem Vlakem - km Autobusem - linkovým - km Autobusem - se zájezdem Na kole nad km Pěšky Jinak Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? S kým jste sem přijel/a? Jednodenní bez noclehu 9 Sám / sama ; až noclehy až noclehů Delší 9 S partnerem, partnerkou, přáteli, známými, apod. S malými dětmi / dítětem (alespoň jedno předškolního věku) Se staršími dětmi / dítětem (školního věku) Zima

10 Základní charakteristiky pobytu / Stravování, ubytování, průměrná útrata V restauračních zařízeních se stravuje alespoň občas % návštěvníků, z toho téměř vždy necelá třetina. S ohledem na délku pobytu (9 % bez noclehu, % - noclehy) zde většina návštěvníků ubytována není, ostatní využívají různá ubytovací zařízení bez jednoznačné preference. % návštěvníků/turistů v ČR za den utratí v průměru do Kč. Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Kde jste zde ubytován/a? Ano téměř vždy Hotel *** nebo více Částečně jak kdy % Hotel * nebo **, Garni, motel Ne téměř nikdy Penzion Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? Kemp / tábořiště Jiné hromadné ubytovací zařízení Do Kč až Kč % Pronajatý pokoj, apartmán, chata. až Kč U známých, případně vlastní chata / chalupa až tis. Kč Více než tis. Kč Nejsem zde ubytován/a ; Zima

11 Informační zdroje Více než polovina dotázaných návštěvníků/turistů nezaznamenala žádnou reklamu/upoutávku zaměřenou na ČR. Ti, kteří nějakou zaznamenali, uváděli nejčastěji reklamu na internetu nebo venkovní reklamu. Internet je také nejčastěji využívaným informačním zdrojem, následovaný zprostředkovanými informacemi od příbuzných/známých. Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na tento region? Pokud ano, jakou? Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Částečně Ne Reklamu v tisku Turistická informační centra 9 Reklamu v rádiu 9 Cestovní kanceláře a agentury Venkovní reklamu Média (články v tisku, rozhlas, televize) Reklamu na internetu Propagační materiály, prospekty, průvodci apod. TV reklamu Internet 9 Jiné Informace od personálu ve službách 9 ; Nezaznamenal/a jsem žádný typ reklamy Informace od příbuzných či známých Zima

12 Důvod návštěvy, aktivity Převažujícím důvodem návštěvy ČR je turistika a sport, a to pro téměř / návštěvníků/turistů. Významnou roli hraje také poznání či relaxace. Mezi nejlákavější aktivity patří pěší, poznávací turistika a lyžování/zimní sporty. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je: Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Turistika a sport Pěší turistika Poznání Poznávací turistika Lyžování, zimní sporty Relaxace Cykloturistika, horská cyklistika Návštěva přátel, příbuzných Společenský život a zábava Práce Návštěvy kulturních akcí Zdraví Péče o fyzickou a duševní kondici Koupání, vodní sporty Zábava Návštěvy sportovních akcí Nákupy Jiný aktivní sport, který provozujete Tranzit Venkovská turistika Církevní turistika Nevím, nedokážu říci Nevím, nedokážu říci ; Zima

13 Vztah k regionu Do různých lokalit ČR se naprostá většina návštěvníků/turistů vrací opakovaně, téměř / dokonce více než krát a naprostá většina také do budoucna uvažuje o opětovné návštěvě. % návštěvníků má v ČR jeden či vícero upřednostňovaných regionů. Už jste někdy navštívil/a tento region? Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu? Ano, byl/a jsem zde už vícekrát Ano, byl/a jsem zde až krát Ne, jsem tu poprvé 9, Spokojen/a (velmi + spíše) Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Průměr Uvažujete o opětovné návštěvě tohoto regionu? Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? Ano v brzké době (do / roku) Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Ano ale někdy později Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Spíše ne Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Nevím, nedokážu říci Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem ; Zima

14 Segmentace podle spokojenosti a loajality SPOKOJENOST SPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ % NESPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ % SPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ % NESPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ % LOAJALITA Zima

15 Hodnocení regionu jednotlivé oblasti V rámci celé ČR jsou nejlépe hodnoceny přátelský přístup místních lidí, rozsah a dostupnost stravovacích kapacit a místní orientační značení. Hůře jsou naopak hodnoceny oblasti ubytovacích služeb, vybavenosti atrakcemi pro děti a služeb pro cykloturisty. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Poskytování informací o regionu Úroveň veřejného stravování Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Místní orientační značení (směrovky, tabule) 9 Služby pro motoristy 9 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Péče o památky a turistické atraktivity Služby pro cykloturisty Dostupnost regionu hromadnou dopravou Péče o životní prostředí Služby pro lyžaře Úroveň personálu ve službách cest. Ruchu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 9 9 Vybavení regionu pro sportovní aktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Péče o bezpečnost návštěvníků Nabídka programů pro volný čas Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) 9 Cenová úroveň služeb ; Vybavenost regionu atrakcemi pro děti 9 9 Přátelskost místních lidí k návštěvníkům 9 Zima

16 Vliv jednotlivých oblastí na celkovou spokojenost návštěvníka/turisty Klíčovými položkami ovlivňujícími spokojenost návštěvníků jsou ubytovací služby, úroveň veřejného stravování a úroveň personálu ve službách cestovního ruchu. S těmito oblastmi v současné době panuje spokojenost. Nejméně spokojeni jsou návštěvníci s dopravní infrastrukturou, nicméně tato oblast nemá zásadní vliv na celkovou spokojenost. Pozn.: Spokojenost (průměr) na škále -, kde =velmi spokojen/a a =velmi nespokojen/a Důležitost = korelační koeficient dané oblasti s celkovou spokojeností (- až +) Ze zpracování jednotlivých oblastí jsou vyloučeni ti, kteří danou oblast nedokázali zhodnotit (VYSOKÁ) + SPOKOJENOST (průměr) - (NÍZKÁ),,,, 9 9 DŮLEŽITOST udržovat + (VYSOKÁ) 9 9 Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) Úroveň veřejného stravování Služby pro motoristy Služby pro cykloturisty Služby pro lyžaře Úroveň personálu ve službách cest. ruchu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) Cenová úroveň služeb Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Dostupnost regionu hromadnou dopravou Vybavení regionu pro sportovní aktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Poskytování informací o regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) Péče o památky a turistické atraktivity Péče o životní prostředí Péče o bezpečnost návštěvníků Nabídka programů pro volný čas Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Zima

17 Struktura vzorku Pohlaví Věk Muž Žena Do let 9 až let až 9 let Vzdělání až 9 let let a více ZŠ/Vyučen/a SŠ s maturitou VOŠ + VŠ ; Zima

18 Detailní zjištění meziregionální srovnání IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

19 Vzdálenost od místa bydliště Návštěvníci/turisté přijíždějící ze vzdálenosti nad km nejčastěji navštěvují Českolipsko/Jizerské hory, nejméně pak Plzeňsko/Český les a. Plzeňsko/Český les a naopak navštěvují častěji návštěvníci/turisté přijíždějící ze vzdálenosti do km. Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? do km - km - km nad km Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory do km - km - km nad km Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní 9 Zima

20 Způsob dopravy Převažujícími dopravními prostředky jsou automobil, vlak a linkový autobus. Jak jste sem přicestoval/a? Autem Vlakem Autobusem - linkovým Autobusem - se zájezdem Na kole Pěšky Jinak,,9,,,,, Praha,,,,,,, Střední Čechy 9,,,,,,, Jižní Čechy,,,,,,, Šumava,,9,9,,,, Plzeňsko a Český les,,,,, Západočeské lázně 9,,,,9,,, Severozápadní Čechy,,,,,,, Českolipsko a Jizerské hory,,,,,,,,,9,,,, 9,,,,,,, Královehradecko 9, 9,,9,,,9, Východní Čechy,, 9,,,,, Vysočina,,,,,,, Jižní,,,,,, Východní,9,,9, 9,,,9,9 9,,,,,,,,,,,, Zima

21 Délka pobytu Jednodenní turisté nejčastěji směřují do Středních Čech či Plzeňska/Českého lesa. Mezi návštěvníky zdržující se na - noci, převládá zájem o Severozápadní Čechy a Českolipsko/Jizerské hory. Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? Jednodenní - bez noclehu až noclehy až noclehů Delší Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Jednodenní - bez noclehu až noclehy až noclehů Delší Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní a Slezsko Zima

22 Prvo-návštěvník vs. opakovaný návštěvník Pravidelní návštěvníci navštěvují nejčastěji, Plzeňsko/Český les a Prahu. Naopak ti, kteří navštívili dané místo poprvé, směřovali nejčastěji do Středních Čech. Už jste někdy navštívil/a tento region? Jsem tu poprvé Byl/a jsem zde až krát Byl/a jsem zde vícekrát 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Jsem tu poprvé Byl/a jsem zde až krát Byl/a jsem zde vícekrát Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní a Slezsko Zima

23 S kým cestují Rodiny s předškolními dětmi nejčastěji navštěvují Prahu, ostatní lokality navštěvují převážně ti, kteří cestují s partnerem/kou či se známými/přáteli. S kým jste sem přijel/a? Sám/sama S partnerem /partnerkou, přáteli apod. S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Sám/sama S partnerem /partnerkou, přáteli apod. S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní a Slezsko Zima

24 Způsob ubytování Naprostá většina návštěvníků/turistů nevyužívá žádné ubytování v dané lokalitě. Častěji se však ubytovávali (kromě ubytování u známých) ti, kteří navštívili Českolipsko/Jizerské hory. Kde jste zde ubytován/a? Hotel *** nebo více Hotel * nebo **, Garni, motel Penzion Kemp /tábořiště Jiné hromadné ubytovací zařízení Pronajatý pokoj, apartmán U známých Nejsem zde ubytován/a,,,,,,, 9,9 Praha,,,,,,, Střední Čechy,,,,,,,, Jižní Čechy,, 9,,,,, 9, Šumava,,,,,,9, 9, Plzeňsko a Český les,,,,,, Západočeské lázně,, 9,,, 9, 9, Severozápadní Čechy,,9,,,9,,, Českolipsko a Jizerské hory,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Královehradecko,,,9,,,9,9, Východní Čechy,9,,9,,,,, Vysočina,,,9,,,, 9, Jižní,,,,,,,,9 Východní,,,,,,9,,,,,,9, 9,9,,,,, 9,, Zima

25 Stravování v restauračních zařízeních V restauračních zařízeních se stravují nejčastěji návštěvníci Východní Moravy a Českolipska/Jizerských hor. Naopak téměř nikdy se v restauračních zařízeních nestravují ti, kteří navštívili Plzeňsko/Český les nebo. Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Ano - téměř vždy Částečně - jak kdy Ne - téměř nikdy Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Ano - téměř vždy Částečně - jak kdy Ne - téměř nikdy 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní a Slezsko Zima

26 Převažující důvod návštěvy Nejfrekventovanějšími důvody návštěvy konkrétního místa jsou zejména turistika/sport a poznání. Zábava přitahuje především návštěvníky Prahy. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je: Poznání Relaxac e Turistika a sport Zdraví Práce Zábava Nákupy Návštěva známých Tranzit,,,,,,,,, Praha,,,, 9, 9,, Střední Čechy,9,,,,9,,,, Jižní Čechy,9,,,,,,,, Šumava, 9,,,,,,,, Plzeňsko a Český les,,,,,,, 9,, Západočeské lázně,,9,,9,,,,, Severozápadní Čechy,9,,,,,,,,9 Českolipsko a Jizerské hory,,,,9,9,, 9,,,9,9,,,,, 9, 9,9,,,9,,,,, Královehradecko,,,,9,,,9,, Východní Čechy,, 9,,9,,,,, Vysočina,9,,,,9,,,,9 Jižní,,,9 9,9,,,,9, Východní,,, 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Zima

27 Nejlákavější aktivity / Pěší turistika láká návštěvníky Českého ráje, cykloturistika především návštěvníky Šumavy. Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Pěší turistika Horská turistika, Cykloturistika Koupání, vodní sporty Lyžování zimní sporty Jiný aktivní sport Péče o fyzickou a duševní kondici,,,,,, Praha,,,,,,9 Střední Čechy,,,,,, Jižní Čechy, 9,,,9,, Šumava,, 9,,,, Plzeňsko a Český les,,9,,,9 Západočeské lázně,,,,,, Severozápadní Čechy,,,,,, Českolipsko a Jizerské hory,,,,,,,,9,,,,,,,,,,9 Královehradecko,,,,,, Východní Čechy,,9,,,, Vysočina 9,,,,,, Jižní,, 9, 9,,, Východní,,,,,,,9,9,,,,,,,,, Zima

28 Nejlákavější aktivity / Poznávací turistika je nejatraktivnější aktivitou pro návštěvníky Středních Čech a Prahy. Návštěvy kulturních akcí lákaly návštěvníky Prahy, společenský život přitahoval cestovatele z Prahy a Plzeňska/Českého lesa. Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Poznávací turistika Venkovská turistika Církevní turistika Návštěvy kulturních akcí Návštěvy sportovních akcí Společenský život a zábava,,,9,,, Praha,,,,,, Střední Čechy,,,,,, Jižní Čechy,,9,,9,, Šumava,,,,,, Plzeňsko a Český les,,,,, 9, Západočeské lázně,,,,,, Severozápadní Čechy,,,,,, Českolipsko a Jizerské hory,,9,,,,,,,,,,,,,,,9, Královehradecko,9,9,,,,9 Východní Čechy,,,,,9, Vysočina,,,, 9, 9, Jižní,,,,,, Východní,,,,,,,,9,,,,,,9,, Zima

29 Loajalita opakovaná návštěva V brzké době se plánují do dané lokality vrátit ti, kteří navštívili Plzeňsko/Český les, Střední Moravu a a. Mezi těmi, kteří opakovanou návštěvu spíše odmítají, se relativně nejčastěji objevuje Praha. Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? Ano - v brzké době (do / roku) Ano - ale někdy později Spíše ne Nevím 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Ano - v brzké době (do / roku) Ano - ale někdy později Spíše ne Nevím Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní 9 Zima

30 Celková spokojenost V případě většiny lokalit celková spokojenost dosahovala téměř % ( velmi spokojen/a + spíše spokojen/a ). Nejméně spokojeni byli ti, kteří navštívili Prahu, kde bylo nespokojeno přibližně % návštěvníků. Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu? ,,,, 9,,,,,, 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Spokojen/a (velmi + spíše) Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a ,,,,,,,,, 9 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní 9 Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Průměr Zima

31 Loajalita vztah k regionu Zatímco Praha je pro většinu dotázaných návštěvníků jedním z preferovaných regionů pro výlet/pobyt/dovolenou. Vysočina,,, Jižní Čechy a Českolipsko/jizerské hory jsou relativně nejčastěji jedinými uvažovanými v rámci ČR. Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Zima

32 Průměrná denní útrata v regionu Nejnižší útratu (do Kč) uvedli ti, kteří navštívili Vysočinu, Východní Čechy, Šumavu a. Naopak denní útratu nad Kč uváděli ti, kteří navštívili Prahu. Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? Do Kč až Kč až Kč až tis. Kč Více než tis. Kč 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Do Kč až Kč až Kč až tis. Kč Více než tis. Kč Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní a Slezsko Zima

33 Hodnocení regionů Ubytovací služby Vzhledem k tomu, že většina návštěvníků/turistů se neubytovává, ubytovací služby hodnotila pouze malá část dotázaných. Mezi nimi byla většina spokojena. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9 9,,,,,,,9, 9,9, 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9,,,,,,,,,9 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit KrálovehradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Východní Průměr Zima

34 Hodnocení regionů Úroveň veřejného stravování Veřejné stravování hodnotí většina dobře, spokojených je v průměru %. Nejvíce spokojeni jsou ti, kteří navštívili Východní Moravu a Šumavu. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les 9 9 Západočeské lázně 9 9,,9,,,9,9 Severozápadní Čechy, Českolipsko a Jizerské hory KrálovehradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Východní,, 9 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

35 Hodnocení regionů Služby pro motoristy Služby pro motoristy dokázalo adekvátně ohodnotit % dotázaných návštěvníků. Mezi nimi panuje spíše průměrná spokojenost. Nejvíce spokojeni byli ti, kteří navštívili Šumavu, naopak výraznější nespokojenost se objevila v Praze a Severozápadních Čechách. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9,9, 9,,,,,,,, 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře,,,,,,,,, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

36 Hodnocení regionů Služby pro cykloturisty Spokojenost se službami pro cykloturisty je spíše průměrná, a zároveň ji téměř / návštěvníků/turistů nedokázala ohodnotit. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,,,9,9,,,,,, 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9 9 9,,9,,,9,,9,9, 9 9 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Průměr Zima

37 Hodnocení regionů Služby pro lyžaře Služby pro lyžaře nedokázala téměř polovina návštěvníků lokalit v ČR posoudit, nejlépe jsou v tomto ohledu hodnoceny Českolipsko/Jizerské hory a Šumava. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,, 9,,,,,, 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře ,,,9,,,,,, 9 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

38 Hodnocení regionů Úroveň personálu ve službách Úroveň personálu ve službách je hodnocena spíše dobře, lépe ji hodnotí ti, kteří navštívili Šumavu, hůře pak návštěvníci Prahy nebo Českého ráje. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9 9,,9 9,9,,9,9,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře 9,9,,,,9, 9 9 9, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní,,9 Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

39 Hodnocení regionů Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, WC) Péči o čistotu a pořádek hodnotí návštěvníci v průměru spíše dobře. Nejlépe ji hodnotí návštěvníci Šumavy, hůře naopak návštěvníci Prahy. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9 9,,,,9,,, 9, 9,, 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les 9 Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9 9,,,,,9,9,,9, 9 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

40 Hodnocení regionů Cenová úroveň služeb S cenovou úrovní služeb v ČR je spokojeno % návštěvníků častěji ti, kteří navštívili Plzeňsko/Český les. Méně spokojeni byli ti, kteří navštívili Prahu a Západočeské lázně. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les,, Západočeské lázně Severozápadní Čechy,, 9 Českolipsko a Jizerské hory 9 9,,,9,,9,9,9,, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

41 Hodnocení regionů Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit nedokázalo % vůbec zhodnotit. Ti, kteří tuto oblast posuzovali, ji ohodnotili spíše dobře. Hůře ji hodnotili ti, kteří navštívili a Střední Čechy. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9,,,,,,,,,9, 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory,,,,,,,,9, 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

42 Hodnocení regionů Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit hodnotila většina v průměru spíše dobře, téměř % dokonce velmi dobře. Nejlépe je hodnotili návštěvníci Šumavy. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně 9,,,,,,9 9 Severozápadní Čechy,,9,9 Českolipsko a Jizerské hory 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní,,, Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

43 Hodnocení regionů Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Dopravní dostupnost je celkově hodnocena spíše průměrně. Nejméně spokojeni byli návštěvníci Prahy a Severozápadních Čech, naopak nejvíce návštěvníci Šumavy a Plzeňska/Českého lesa. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9 9,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory ,,,,,,,,, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

44 Hodnocení regionů Dostupnost regionu hromadnou dopravou Dostupnost hromadnou dopravou je v případě celé ČR hodnocena podprůměrně, % ji hodnotí spíše hůře. Nejvíce spokojeni byli návštěvníci Prahy. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9,,,9 9,9,,,,, 9, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy 9 9 9,,,,, 9,, 9 9 Českolipsko a Jizerské hory 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní, 9, Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

45 Hodnocení regionů Vybavení regionu pro sportovní aktivity Vybavenost ČR pro sportovní aktivity je v průměru hodnocena dobře, lépe pak mezi návštěvníky Šumavy. Hůře ji potom hodnotí návštěvníci Severozápadních Čech. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9,,,9,9,9,9,9, 9,, 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Západočeské Severozápadní Českolipsko a Český les lázně Čechy Jizerské hory 9 9 9,9,,9,9, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní,9,,, Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

46 Hodnocení regionů Nákupní možnosti (prodejní síť) Nákupní možnosti jsou hodnoceny spíše dobře, nejlépe je hodnotili návštěvníci Prahy, nejhůře ve srovnání všech turistických regionů pak návštěvníci Severozápadních Čech či Krkonoš a. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9 9,,,9,,,,,, 9, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9 9 9,,9,9,9,9,9,,, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

47 Hodnocení regionů Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití jsou v České republice hodnoceny spíše dobře, nejlépe pak v Praze, nejhůře v Severozápadních Čechách. Ostatní regiony jsou hodnoceny srovnatelně na spíše dobré úrovni. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9,,,9,,,,,, 9, 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9,,9,,9,,,,, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

48 Hodnocení regionů Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Vybavenost regionů atrakcemi pro děti je hodnocena spíše dobře, avšak téměř % všech návštěvníků nedokáže tuto oblast zhodnotit. V tomto ohledu je spíše špatně hodnocen region Severozápadní Čechy, a to hůře i ve srovnání s ostatními regiony. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9,,,,,, 9, 9,,, 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9 9 9,,,,,,,,, 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

49 Hodnocení regionů Poskytování informací o regionu Poskytnuté informace o regionu hodnotí návštěvníci/turisté celkově spíše dobře, nejlépe návštěvníci/turisté Šumavy. Ostatní regiony jsou hodnoceny na srovnatelné úrovni jako spíše dobré až průměrné. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,,,9,,9,, 9,,, 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les 9 Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9 9,,,,,,,9,, 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

50 Hodnocení regionů Místní orientační značení (směrovky, tabule) Místní orientační značení je hodnoceno spíše dobře, nejlépe pak na Šumavě či v Českém ráji. Ve srovnání s ostatními lokalitami tento aspekt hodnotili hůře návštěvníci Severozápadních Čech. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9 9,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9,, 9,,,,9,,, 9 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

51 Hodnocení regionů Péče o památky a turistické atraktivity Péče o památky a turistické atraktivity je hodnocena spíše dobře. Lépe je vnímána návštěvníky regionu Východní,. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,9,,,,,,,9,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les,9 Západočeské lázně,,,9, Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9, 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní,, 9 9 9,9 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

52 Hodnocení regionů Péče o životní prostředí Péče o životní prostředí je nejhůře hodnocena návštěvníky Prahy a Severozápadních Čech, nejlépe naopak návštěvníky regionu Šumava a Východní. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9,, 9,,,,9 9,, 9, 9, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Západočeské Severozápadní Českolipsko a Český les lázně Čechy Jizerské hory,, 9,,9,, 9 9, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní,9, 9 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

53 Hodnocení regionů Péče o bezpečnost návštěvníků Region Praha podle návštěvníků nejméně pečuje o bezpečnost návštěvníků, naopak nejvíce se této problematice podle návštěvníků věnují regiony Východní a Šumava. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,9,,,9,,,,,, 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9 9 9,,,9,9,9,,,9, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

54 Hodnocení regionů Nabídka programů pro volný čas Nabídka programů pro volný čas je nejlépe hodnocena v Praze, nejhůře pak v Severozápadních Čechách. V ostatních regionech je na spíše dobré až průměrné úrovni. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? , 9,,9,,9, 9,,,, 9 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory ,,9,,,,,9,, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

55 Hodnocení regionů Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Drobný prodej je návštěvníky celkově hodnocen spíše dobře, nejlépe v Praze a na Východní Moravě. Hůře tuto oblast hodnotili návštěvníci regionu Severozápadní Čechy, Českolipsko nebo Jizerské hory. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9,,,,,,,9,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les 9 Západočeské lázně, Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory,,,,, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní 9,, 9, Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

56 Hodnocení regionů Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Přátelskost místních lidí k návštěvníkům je mezi domácími turisty/návštěvníky hodnocena velmi dobře. Hůře ve srovnání s ostatními (celkově pak ale stále dobře) vnímají návštěvníci region Praha. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9 9,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les,,,, 9 Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9 9 9,,,,, Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Zima

57 Zdroje informací Turistická informační centra Turistická informační centra využívá v průměru %. Nejvíce jsou využívána v Západočeských lázních, v Českém ráji nebo na Šumavě. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? 9 Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Částečně ano 9 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Ne Zima

58 Zdroje informací Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury využívá naprosté minimum návštěvníků, a to napříč celou Českou republikou. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Částečně ano 9 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Ne Zima

59 Zdroje informací Média (články v tisku, rozhlas, televize) Informace z médií více než dvě třetiny nevyužili, častěji je využili návštěvníci Českého ráje. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? 9 Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Západočeské Severozápadní Českolipsko a Český les lázně Čechy Jizerské hory Částečně ano Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní 9 9 Ne Zima

60 Zdroje informací Propagační materiály, prospekty, průvodci apod. Propagační materiály, prospekty, průvodce apod. jsou využívány více než / účastníků domácího cestovního ruchu. Napříč regiony srovnatelně, méně oproti ostatním je využívají návštěvníci Jižní či Východní Moravy. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Západočeské Severozápadní Českolipsko a Český les lázně Čechy Jizerské hory Částečně ano 9 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Ne Zima

61 Zdroje informací Internet Internet je jako zdroj informací využíván jednoznačně nejčastěji (spolu s informacemi od známých či příbuzných), a to návštěvníky všech regionů. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? 9 Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les 9 Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Ano Částečně ano Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní 9 Ne Zima

62 Zdroje informací Informace od personálu ve službách Personál ve službách je pouze vedlejším zdrojem informací a využívá ho průměrně % návštěvníků. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Částečně ano 9 9 Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní 9 Ne Zima

63 Zdroje informací Informace od příbuzných či známých Informace od příbuzných či známých jsou také velmi silným zdrojem informací, který s sebou přináší také konkrétní zkušenosti a je tedy velmi významný. Využívají ho ve velké míře návštěvníci všech regionů. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les 9 9 Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory 9 Ano Částečně ano Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Východní Ne Zima

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení Závěrečná zpráva z výzkumu Květen Nobody s Unpredictable Informace o projektu ZŠ Černošice Pozadí a cíle výzkumu Město Černošice jako zřizovatel Základní školy

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Odhalte tajemství českých hradů a zámků

Odhalte tajemství českých hradů a zámků Odhalte tajemství českých hradů a zámků Komunikační a PR strategie pro Zlatý pruh Polabí podklady pro VŘ PROJEKT Odhalte tajemství českých hradů a zámků Registrační číslo projektů: CZ. 1.06/4.1.00/09.07182,CZ.

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality LITOVELSKO ANALÝZA

Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality LITOVELSKO ANALÝZA Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality LITOVELSKO ANALÝZA 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 Definice území turistické lokality Litovelsko... 5 3 Krajinně rekreační potenciál... 8 4 Potenciál územně

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

Výzkumy CzechTourism

Výzkumy CzechTourism Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2011 / 2012 tisková konference 25. dubna 2012 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Obsah 1 CÍL A METODA VÝZKUMU... 2 2 POPIS VZORKU... 3 3 POPIS NÁVŠTĚVY REGIONU... 9 4 DŮVODY POBYTU V REGIONU... 232 5 TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKŮ... 287 6 HODNOCENÍ VYBAVENOSTI REGIONŮ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB...

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami 2011 Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami Bergschmiede des Markus-Röhling-Stolln, Annaberg-Buchholz. Fotograf: Jens Kugler Vyhodnocení dotazníkového šetření pro potřeby

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

Informovanost a participace mládeže

Informovanost a participace mládeže Informovanost a participace mládeže Realizátoři: NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE A IPSOS TAMBOR Realizace: 0/009 0/009 Pozadí projektu Tento výzkum je součástí projektu Klíče pro život, který se zabývá

Více

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace 5. 8. 05 ppm factum research Hlavní zjištění Hlavní zjištění Struktura návštěvníků Plzně

Více

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 1 PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU zpracovala INCOMA Research 23.5.2006 OBSAH PREZENTACE 2 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020 Strategická část PRACOVNÍ VERZE K 15. 12. 2014 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby programu... 5 1.2 Členění a metodika...

Více

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna Digitalizace televizního V. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m televizním. Technické parametry příjmu

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2011

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2011 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2011 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *.

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *. Vážená občanko, vážený občane města Šluknov, dovolte, abychom Vás požádali o spolupráci při zodpovězení otázek následujícího dotazníku, který vznikl na základě smlouvy o provedení práce mezi Městem Šluknov

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MIKROREGIONU HRANICKO Únor 2007

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MIKROREGIONU HRANICKO Únor 2007 Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS Únor 2007 Strana 1 1. Strategický rámec Strategie rozvoje Mikroregionu Hranicko byla zpracována jako střednědobý dokument, zejména s ohledem na možnost čerpání

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010

Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010 Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010 Pravidelný prŧzkum mezi řediteli nemocnic a ZP Květen 2010 Nobody s Unpredictable Obsah Marketingové pozadí a cíle výzkumu 3 Metodologie 4

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015 pi104 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 1 Technické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

Pohlaví. Věkové rozložení

Pohlaví. Věkové rozložení Dotazníkové šetření V dotazníkovém šetření byla zkoumána míra spokojenosti (v hypotézách uvedeno jako spokojenost) obyvatel se současnou životní situací na území, ve kterém žijí a pracují. Co je pro ně

Více

Výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky - východ

Výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky - východ Výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky - východ DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ OBLASTI JESENÍKY III 2. 4. 2014 Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Jednatel Enterprise plc, s.r.o. Vedoucí katedry

Více

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Prosinec 2015 Obsah Hlavní zjištění 3 Realizátor projektu 5 Parametry projektu 6 Struktura vzorku

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Průzkum MasterCard co chceme od MHD

Průzkum MasterCard co chceme od MHD 44 Veřejná doprava Průzkum MasterCard co chceme od MHD Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační

Více

1 Mapa Moravského krasu

1 Mapa Moravského krasu 1 Mapa Moravského krasu (zdroj: Správa CHKO Moravský kras [online]. [cit. 24. 10. 2006]. Dostupný z WWW: .) 2 Geologická mapa Moravského krasu (zdroj: Portál

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ Regionalisti Ostrava, o. s. Ostrava, listopad 215 Obsah Úvod... 3 Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných... 4 Interpretace výsledků...

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Joanne Patterson, Velšská fakulta architektury Cardiffské univerzity Byl proveden průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - Listopad 2006 1. Metodika dotazníkového šetření Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS V tomto dokumentu se pokusíme určit současnou pozici Mikroregionu Hranicko na trhu cestovního

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru

Více

Názory občanů sídla MARŠOV

Názory občanů sídla MARŠOV Názory občanů sídla MARŠOV V. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Maršov : osob z celkového počtu lidí

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

DOVOLENÁ 2007: NA CHALUPĚ, ANEBO POBYTOVÝ ZÁJEZD

DOVOLENÁ 2007: NA CHALUPĚ, ANEBO POBYTOVÝ ZÁJEZD INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/007 DOVOLENÁ 007: NA CHALUPĚ, ANEBO POBYTOVÝ ZÁJEZD Více než tři pětiny (6 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR budou letos trávit nejdelší část své dovolené doma. Služeb

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

1. ÚVOD... 2 1.1 Cíle Studie... 2 1.2 Zdroje a metodika... 3

1. ÚVOD... 2 1.1 Cíle Studie... 2 1.2 Zdroje a metodika... 3 Bezbariérový cestovní ruch v Moravskoslezském kraji OBSAH 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Cíle Studie... 2 1.2 Zdroje a metodika... 3 2. BEZBARIÉROVÝ CESTOVNÍ RUCH... 6 2.1 Koncepce a východiska vzniku bezbariérového

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 2 odst.

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město (dle TPP) Druhá vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Závěrečná zpráva Září 0 Obsah 6 Pozadí a cíle výzkumu, Metodologie Hlavní zjištění z výzkumu 6 Detailní výsledky Struktura návštěvníků 8 Vnímání města Plzně 7 Důvody

Více