Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace"

Transkript

1 Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě reaguje na změny cen (výrobci mění stupeň vytížení svých kapacit).. P ASLR ASSR Měnící se ceny výrobků při neměnících se nákladech mění zisk (míru zisku), a to je právě to, nač výrobci reagují. Dlouhodobá křivka nabídky (AS L ) je vertikální. Vyjadřuje fakt, že měnící se hladina cen výrobků dlouhodobě vede i ke změnám cen vstupů. Y* Y Po krátkodobých výkyvech se výrobci opět a opět vracejí k původní úrovni nabídky, která zhruba odpovídá potenciálnímu GDP 1

2 Makroekonomická rovnováha P AD AS L AS S P AD 1 AD 0 AS L AS S E P 1 P 0 E 1 Mezera produktu Inflační mezera Y 1 Y* Y Y* Y 1 Y Agregátní poptávka roste stejně rychle jako agregátní nabídka P AD 0 AS 0 AD 1 AS 1 P 0 = P 1 E 0 E 1 Y 0 Y 1 2

3 Agregátní poptávka se vyvíjí pomaleji než agregátní nabídka Recese P AD 0 AS 0 AD 1 P 0 E 0 P 1 E 1 Y 1 Y 0 Y Agregátní poptávka se nemění, a sníží se agregátní nabídka Slumflace P AD 0 AS 1 AS 0 E 1 P 1 P 0 E 0 Y 1 Y 0 Y 3

4 Hospodářský cyklus Hospodářský cyklus znamená víceméně pravidelné kolísání (fluktuaci) skutečného (reálného) produktu kolem hodnoty potenciálního produktu, resp. jeho růstového trendu. Vrchol Kontrakce Recese Deprese Sedlo (dno) Expanze Boom - maximální úroveň skutečného produktu - fáze hospodářského cyklu, v níž dochází k poklesu skutečného produktu - pokles skutečného produktu překračující šest měsíců (pokles). - zvlášť výrazný pokles skutečného produktu (hluboká recese). - nejnižší úroveň výkonu završující kontrakci - fáze cyklu vyznačující se vzestupem skutečného produktu - překročení minulého vrcholu Hospodářské cykly Kitchinovy cykly - krátkodobé cykly (30-60 měsíců). Cyklus je spojován s problematikou zásob (změna stavu zásob a rozpracované výroby). Juglarovy cykly - střednědobé cykly (10-11 let). Cyklus je spojován s investicemi do fixního kapitálu a procesem jejich amortizace. Kondratěvovy cykly (též Kuznetsovy) cykly - dlouhodobé cykly (v délce let) spojované se změnami ve výrobních technologiích, s monetárními jevy a s politickými událostmi. 4

5 Teorie externích příčin nerovnoměrné tempo vyskytování vynálezů a objevů, nedostatečné informace tržních subjektů, politické události korelací mezi výskytem slunečních skvrn a objemem zemědělské produkce, hospodářská politice státu. Monetaristická teorie cyklu učí, že příčinou fluktuací je nevhodná monetární politika státu. Střídání růstu množství peněz v oběhu a jeho poklesu vede i k růstu a poklesu celkové aktivity. Teorie interních příčin snaha firem maximalizovat zisk úsporami mzdových nákladů (vede k zaostávání poptávka nad nabídkou), nestabilita investičních výdajů, které vyvolávají výkyvy v agregátní poptávce, bohatí nebo šetřící lidé získávají příliš velké příjmy v relaci k možným investicím ve společnosti. Podle keynesiánské teorie jsou cykly způsobeny výkyvy celkové agregátní poptávky, zejména ale výkyvy investic. 5

6 Kombinace příčin Existují i názory, podle kterých jsou prvotní příčinou vzniku cyklu faktory externí (např. války, nové technologické objevy apod.). Jakmile ekonomika dostane prvotní impuls, začnou procyklicky působit i faktory interní. Pokud se reálný produkt jedenkrát vychýlí z rovnováhy, zajistí multiplikátor s akcelerátorem, že kolísání nepřestane. Inflace 6

7 Inflace je proces dlouhodobého vzestupu cenové hladiny, jedná se o projev ekonomické nerovnováhy. Míra inflace vyjadřuje % změnu cenové hladiny za 12 měsíců roku proti průměrné cenové hladině 12 měsíců předchozího roku. Cenová hladina vyjadřuje průměrnou úroveň cen všech statků v dané ekonomice v běžném období. Historie: pád Římského impéria inflace způsobená snižováním obsahu drahých kovů v mincích (Podle studie Forresta Capie se v Římě v letech n.l. zvýšila cenová hladina ze základu 100 na 5000). Evropa příliv drahých kovů z Nového světa 20. století Německo (po I. světové válce v letech ) splácení válečných reparací, ceny se zvyšovaly o 300% měsíčně Maďarsko po II. světové válce, ceny se zvyšovaly o % měsíčně Argentina, Brazílie, Bolívie nebo Izrael v posledním desetiletí 20. století Druhy inflace Z kvantitativního hlediska: Mírná (plíživá) inflace, při níž tempo růstu cen v podstatě nepřekračuje tempo růstu výroby. (Růst cenové hladiny do 10 % za rok). Pádivá (cválající) inflace, kdy tempo růstu výroby již zaostává za tempem růstu cen. (Růst cenové hladiny do 99 % za rok). Hyperinflace, kdy tempo růstu cen je vysoké a nemá již žádnou souvislost s tempem růstu výroby (tří a více ciferná). Z hlediska projevu: Zjevná inflace Potlačovaná inflace Skrytá inflace 7

8 Čistá inflace ČSÚ, přírůstek cen v neregulované části spotřebního koše očištěný o vliv nepřímých daní, případně dotací. Deflace cenová hladina klesá. ČSÚ: Indexy cen stavebních prací a stavebních objektů Indexy cen průmyslových výrobců Indexy cen zemědělských výrobců Indexy cen tržních služeb v produkční sféře Inflační daň, Inflační subvence Inflační daň znamená, že vláda financuje své veřejné výdaje zvyšováním peněžní nabídky (emisí peněz nebo monetarizováním dluhu). -Vlády jsou většinou zbaveny funkce emise peněz, fce je delegována na CB, která většinou není na vládě závislá. Inflační subvence nastává pokud úrokové sazby a výše předem dohodnutých splátek nedrží krok s inflací dlužníci jsou potom příjemci inflační subvence, ti kdo půjčky půjčili jsou zdaněni (inflační daň). 8

9 Příčiny vzniku inflace Inflace tažená poptávkou předpokládá vzestup agregátní poptávky nad úroveň potenciálního produktu. Tím se rozevírá tzv. inflační mezera, jako rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem. Možné příčiny poptávkové inflace: Nadměrné investiční výdaje; Nadměrný růst spotřebních výdajů způsobený růstem nominálních mezd, který převýší růst produktivity; Levný úvěr; Snížení daní; Zvýšení státních výdajů; Aktivní obchodní bilance. Příčiny vzniku inflace Nabídková inflace (tlačená náklady) může dojít, i když skutečný produkt je nižší než potenciální. Důvodem je zvýšení nákladů, které se projeví jako posun křivky agregátní nabídky nahoru. Možné příčiny nabídkové inflace: Nedokonalá konkurence; Růst mezd; Politické události; Přechod na méně kvalitní zdroje surovin a energií. Očekávaná, resp. setrvačná inflace 9

10 Měření inflace Výpočet s využitím indexu spotřebitelských cen CPIt+ 1 CPIt r =.100 CPI t [%] Ke konstrukci cenového indexu se využívá tzv. spotřebního koše (např. v ČR obsahuje 775 položek - potraviny, průmyslové zboží, služby a další - sledovaných měsíčně ve zhruba prodejnách nebo provozovnách). Spotřební koš ČR Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2001 domácnosti celkem - stálé váhy roku 1999 NÁZEV VÁHA 01. POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 197, ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 79, ODÍVÁNÍ A OBUV 56, BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 236, BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 67, ZDRAVÍ 14, DOPRAVA 101, POŠTY A TELEKOMUNIKACE 22, REKREACE A KULTURA 95, VZDĚLÁVÁNÍ 4, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 74, OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 49,

11 Příklad Položka Potraviny Podíl na rozpočtu spotřebitele 20% Cena roku Cena roku Bydlení 50% Lékařská péče 30% CPI t=1 =(100x0,2+100x0,5+100x0,3)=100 CPI t=2 =(102x0,2+106x0,5+110x0,3)=106,4 r=100 x(106,4-100)/100=6,4% Celospolečenská míra inflace (r) Rok r 20,8 10,0 9,1 8,8 8,5 10, ,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 11

12 Index cen průmyslových výrobců - Průměr cen všech výrobků vyrobených v průmyslu a prodaných na domácím trhu. - Výrobky jsou tříděny podle SKP Standardní klasifikace produkce. - Základní cenové období rok Pol.1 ceny průmysl. výrobců, pol.2 cena stavebních prací Rok Pol.1/pol ,0/4, ,2/25, ,9/4, ,3/13, ,9/4, ,6/10, ,5/2, ,8/11, ,3/2, ,9/11, ,7/3, ,9/9,3 Důsledky inflace Přerozdělovací efekt inflace: Sociální dopady inflace. Působení inflace na rovnováhu ekonomiky: 1. Reálné snížení agregátní poptávky může vyvolat pokles reálného produktu pod úroveň potenciálního, tj. vyvolat recesi. 2. Inflace mění strukturu spotřeby. 3. Vyšší inflace v zemi oproti zahraničí posiluje při pevném měnovém kurzu dovozy, převaha zahraniční nabídky oslabuje podněty k ekonomickému růstu v zemi. 4. Při pohyblivých měnových kurzech nerovnoměrná tempa inflace vedou k výkyvům kurzů. Následná nestabilita všech toků ze a do zahraničí může ohrozit ekonomickou rovnováhu země. 12

13 Protiinflační zásahy - řízení mezd a cen - důchodová politika státu (např. stanovení mzdového stropu, zmrazení cen) - používá se spíš výjimečně a krátkodobě, - indexace - přizpůsobování růstu životních nákladů, - zvyšování konkurenceschopnosti trhu - protimonopolní opatření, - opatření fiskální a monetární politiky (změny daňových sazeb, úrokových měr apod.). Děkuji Vám za pozornost 13

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim14 Vypracoval, Dne

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 11. Kapitola Fiskální politika Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Situace před FX intervencí Deflační ofenziva Spotřebitelské ceny (říjen 2013): CPI 0,9 % y/y MP inflace:

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

PROMĚNY KONCEPTU MĚNOVÉ POLITIKY V KONTEXTU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU

PROMĚNY KONCEPTU MĚNOVÉ POLITIKY V KONTEXTU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU PROMĚNY KONCEPTU MĚNOVÉ POLITIKY V KONTEXTU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU Slavoj Czesaný 1 1 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Nám. W. Churchilla 4,130 67 Praha 3 Email:czesany.slavoj@volny.cz

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více