Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal... Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal... Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML"

Transkript

1 Obsah Obsah Slovo ředitele 2 Kalendárium 3 Co rok dal Výsledky nejlepších 24 Témata maturitních písemných prací 29 Tvorba na GML 32 Z výroků studentů a profesorů 53 Napsali o nás Fotoseriál Kulmbach Brno 57 Fotograf GML 2007/ Pedagogický sbor a zaměstnanci 60 Dvorana slávy 62 Fotografie tříd a seznamy studentů 71 1

2 Slovo ředitele Slovo ředitele ředitele Počátkem tohoto školního roku se podařilo získat pro GML souhlas zřizovatele (Jihomoravský kraj) se záměrem vybudovat v areálu školy curlingovou halu. Byla by jediná na Moravě, druhá v republice a teprve třetí v zemích bývalého sovětského bloku. Následovala práce, která mi sebrala část profesionálního a většinu soukromého času a kterou bych chvílemi nepřál ani svému nepříteli. Dnes máme k dispozici prostředky na výstavbu první části projektu, územní rozhodnutí a přes prázdniny nás čeká získání stavebního povolení a výběr dodavatele... možná na podzim začneme s realizací... Bez vstřícného přístupu členů Parlamentu České republiky, představitelů města Brna a především Jihomoravského kraje by ovšem záměr zůstal pouze záměrem. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří byli ochotní poslouchat a pomáhat. Petr Kovač 2

3 Kalendárium Kalendárium Červenec P. prof. Havlásek a Kubera vyhlašují IV. ročník soutěže Fotograf GML pro školní rok 2007/2008. Srpen Na studijní pobyt do Lausanne odjíždí skupinka pěti studentek a studentů z 5. AF a 5. BF. 29. P. prof. Čapková, Ferlay, Kozáková, Třináctá a Zajíčková završily dlouhodobý seminář Oxford Secondary Teacher s Academy a obdržely certifikát z Oxford University Pěvecký sbor GML Labutí píseň s p. prof. Žemlou a Blažkem je na soustředění společně se sborem Gymnázia Ferdinanda Porsche ze Stuttgartu v chorvatské Pule. Září a násl. V galerii GML U Fontány probíhá výstava vybraných maturitních prací z výtvarné výchovy (ze školního roku 2006/2007). 3. Pan ředitel slavnostně zahajuje školní rok 2007/ Studenti 8. AV v doprovodu prof. Morbachera cestují na tradiční exkurzi do JE Dukovany. 6. Prof. Morbacher pořádá pro své kolegy v učebně fyziky přednášku o svém pobytu v U. S. Space and Rocket Center v Huntsville, Alabama, USA. 10. U školní fontány mohou studenti nakupovat i prodávat při tradiční burze učebnic Studenti prvních ročníků odjíždějí na tzv. adaptační kurz do Protivanova a Baldovce AV se účastní literárněhistorické exkurze v Praze pod vedením svého třídního profesora Lukáše. Chlapecký tým GML koučuje na Středoškolských hrách v kopané prof. Hradil. 20. GML poctily svou návštěvou pracovnice České školní inspekce. Probíhá podzimní kolo maturitních zkoušek Deset studentů GML odjíždí na pracovní praxi ve firmách a institucích v Hessensku. 26. Dívčí tým GML na Středoškolském poháru v atletice vede prof. Foukalová, chlapecký tým prof. Barták. Rocková skupina My Generation (Šindelářová, Kotásek, Novotný, Žemla, Winkler) hraje v klubu Stará Pekárna. Říjen V Le Mans absolvuje stáž prof. Richterová. 2. Na GML probíhá úvodní setkání vyučujících přírodovědných předmětů zapojených do 2. běhu projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání kombinované kurzy s on-line podporou. 4. Do rakouské Vídně cestují na polytematickou exkurzi studenti 2. A, 2. C a 4. AV v čele s prof. Floryanovou Na literárněhistorickou exkurzi odjíždí do Prahy 5. BF v doprovodu p. prof. Molíkové a Beneše, taktéž 4. B a 4. C spolu s p. prof. Pöschlovou, Křapovou, Jankovou a Kuberou. 5. V GML přednášejí doktorandi z Přírodovědecké fakulty MU, aby přesvědčili studenty GML, jak skvělé je účastnit se korespondenčních seminářů. 9. Studenti 3. B a 7. AV zahajují odevzdáním prvních příspěvků 1. kolo projektu deníku Mladá fronta Dnes Studenti čtou a píší noviny. 3

4 Literárněhistorickou exkurzi 5. AF v Praze provozují p. prof. Oslzlá a Barták Těsně je následuje prof. Kutalová se 4. A. 11. Na hřišti SK Líšeň Brno podává fotbalový velkoklub SK Slavia Praha svůj životní výkon a podléhá Líšni pouze o jednu branku (4:3), v hledišti mocně povzbuzují studenti i profesoři GML VIII. dějepisná výprava 40 studentů i absolventů GML s názvem Za pohraničními pevnostmi a poutními místy má tradiční a oblíbené velitelky prof. Janovou a Prokešovou. 16. Sportovci vyššího gymnázia se účastní okresního kola Středoškolských her v přespolním běhu. 18. V klubu Leitnerova hraje skoro nové komorní duo (Žemla, Macháčková) se starým názvem Onen svět, které se v průběhu večera prolne s úplně novým jazzovým triem Fui fui (Hanousek, Žemla, Čech) Skupina profesorek a profesorů GML odjíždí na přátelskou návštěvu německých kolegů v Kulmbachu. 22. Třetí ročníky v kině Art zhlédly film Síla lidskosti a besedovaly o osobnosti Nicolase Wintona Šest studentů GML odjíždí na pracovní praxi ve firmách a institucích v Hessensku. Tři studenti GML se účastní praktického vyučování (Betriebspraktikum) v Oberursel. 23. Studenti GML se utkávají v tradiční Literární soutěži. Prof. Zajíček zahajuje zkoušky nového školního souboru Divadlo Krátký rozum. V podvečer besedují na GML někdejší profesorky a profesoři GML. 25. V Praze soupeří profesoři a rodinní příslušníci při tradičním curlingovém Poháru Mirka Kubery. 30. Třídy 4. A, 4. B, 4. C, 8. AV a 6. AF se účastní veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Listopad Prof. Broulík vede náš tým na Středoškolských hrách ve volejbalu. 1., 5., 6. Dívčí i chlapecké týmy GML zápolí na Středoškolských hrách ve stolním tenise , P. prof. Jakubková, Ferlay a Léfevre organizují stáž pro profesory francouzštiny, kteří mají zájem o frankofonní výuku jiných předmětů. 2. Zástupce německé Konference ministrů kultu na Krajském úřadu JMK slavnostně předává multimediální techniku do rukou zástupců GML. 8. Doc. Svoboda, proděkan Ekonomicko-správní fakulty MU, beseduje v aule se studenty o ekonomických studiích na Masarykově univerzitě. 9. Studenti GML využívají Dne otevřených dveří MU pořádaného pro partnerské školy. Prof. Ferlay provází skupinu studentů na turnaj v pétanque na brněnském výstavišti. 10. Skupina pěti studentů z 5. AF se zapojuje do debatního fóra Pražský model OSN a pracuje v prvních diskusních dílnách. 14. Studentky zápolí v městském kole Středoškolských her ve volejbale, provází trenér prof. Krejčí Pedagogickou stáž v Lille plní prof. Přecechtělová. 19. Dotčení studenti podstupují Pilotprüfung simulaci ústní části zkoušky Deutsches Sprachdiplom II. 20. Aktivistky Literární fabriky provází prof. Zajíček na 3. ročník autorského čtení, jež pořádají studenti Gymnázia Terézy Novákové. Prof. Floryanová vede skupinu studentů na besedu s generálním konzulem Ruské federace; beseda je součástí soutěže Co víš o Moskvě. V aule GML vedou studentky Masarykovy univerzity besedu o podobě studia na své univerzitě. 4

5 21., 28. Prof. Vašínová organizuje pro studenty společenskovědního semináře exkurzi v pedagogickopsychologické poradně. 22. Prof. Hradil vede náš tým na městském šachovém přeboru Skupina pěti studentek a studentů z vyššího gymnázia pod vedením prof. Zajíčkové odjíždí do Říma na společné zasedání Modelu Evropského parlamentu. 27. GML pořádá třídní schůzky, na něž plynule navazuje tradiční slavnost Matyášek, udílení cen pro studenty vynikající v různých oborech; tento rok slavnost připravuje tým vedený prof. Kozákovou. U příležitosti Matyášků probíhá tradiční Minipřehlídka výtvarných prací 2006/2007 v galerii GML U Fontány. 28. Studenti GML zápolí v přeboru středních škol ve šplhu. 29. Zájemci z maturujících ročníků nahlížejí do tajů chodu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity při Dni otevřených dveří. Prosinec Prof. Hudeová připravuje v aule mikulášskou besídku pro děti zaměstnanců GML. 6. Tým vyššího gymnázia bojuje na Středoškolských hrách ve squashi. GML pořádá Den otevřených dveří. 10. Skupina My Generation koncertuje v klubu Stará pekárna Na výměnný pobyt přijíždí pěvecký sbor Gymnázia Ferdinanda Porsche ze Stuttgartu. 14. Studenti skládají písemnou část zkoušky Deutsches Sprachdiplom II. Školní pěvecký sbor Labutí píseň pěje společně se členy sboru z německého Stuttgartu, sborem profesorů GML Skřivánčí píseň, panem ředitelem a jazzovým duem Fui Fui v aule. 17. Studenti zápolí ve školním kole olympiády v českém jazyce V předvánočním týdnu mají studenti možnost účastnit se sportovních turnajů (přehazovaná, florbal, basketbal, sálová kopaná), přehlídky shakespearovských filmů v aule (MFF Matyášův filmový festival) i turnaje v počítačové hře Profesoři GML bojují na Vánočním turnaji v odbíjené. 20. P. prof. Havlásek a Kubera vyhlašují v aule výsledek 4. ročníku soutěže Fotograf GML. 21. Germanisticky nadaní studenti zápolí ve školním kole konverzační soutěže v německém jazyce. Smíšená družstva na Středoškolské hry ve squashi vede prof. Barták. Leden Do krkonošských Herlíkovic jede na lyžařský výcvikový kurz 1. C. 15. Probíhá závěrečné setkání vyučujících přírodovědných předmětů zapojených do 2. běhu projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání kombinované kurzy s on-line podporou. P. prof. Řezníčková, Prokešová a Beneš prezentují závěrečné práce postupující na celostátní přehlídku projektů. 18., 21. Studenti užívají studijní volno před ústní částí Deutsches Sprachdiplom II. 23. Zástupci GML se utkávají se studenty ostatních škol v městském kole konverzační soutěže v německém jazyce. 24. Chlapecký tým vyššího gymnázia bojuje v městském finále Středoškolských her ve florbale, koučuje prof. Barták. GML pořádá své kolo matematické olympiády v kat. B a C a v německé konverzační soutěži v kat. C. GML pořádá v pořadí druhý Den otevřených dveří. 28. Studenti mají možnost účastnit se dalšího Bohemistického dne, během něhož jsou vyhlášeny výsledky Literární soutěže 5

6 a přečteny vítězné práce, další tvůrci čtou své texty při autorském čtení nebo vystupují na IX. ročníku Polymnie. V běhu Polymnie předvádí v aule předpremiéru své hry Obejmi démona! Divadlo Krátký rozum. 29. Dívčí florbalový tým na Středoškolských hrách vede prof. Hradilová. 30. Zástupci GML se utkávají se studenty ostatních škol v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce. P. prof. Bochníčková a Řezníčková provázejí studenty 2. B do Ústavu fyzikální metalurgie. Studenti třetích ročníků mají možnost projít testy profesní orientace vedené psychologem Mgr. P. Vaňkem. Tým studentů se účastní v kat. D. okresního kola chemické olympiády. Studenti se účastní výtvarné části soutěže Brněnské kolo. 31. Končí první pololetí a studenti dostávají vysvědčení. Únor Profesoři, studenti i rodinní příslušníci lyžují v rakouském Stuhlecku Týden lyžování na lyžařském výcvikovém kurzu tráví 2. C. 4. Prof. Floryanová doprovází skupinu studentů na Novou radnici, kde zápolí v soutěži Co víš o Moskvě. 6. Vítězové IX. ročníku Polymnie zápolí v městské soutěži v přednesu Brněnské kolo. 6., 13. Studenti, kteří prošli testy, na půdě GML dále konzultují svoji představu o volbě povolání s odborníky. 8. Studentky v aule naslouchají přednášce S Tebou o Tobě Do osvědčených Herlíkovic za sněhem jede 5. AV. 13. Velmi úspěšně si vede náš tým v krajské soutěži Generation EU pořádané na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Probíhá úvodní setkání vyučujících přírodovědných předmětů zapojených do 3. běhu projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání kombinované kurzy s on-line podporou. 14. Konají se Středoškolské hry ve futsalu při účasti našeho týmu z vyššího gymnázia. 15. GML navštěvuje paní Rachel Guyet a absolventi GML studující na Sciences-politiques v Dijonu; možnosti působení na této škole představují nejstarším studentům bilingvního gymnázia Maraton lyžařských výcvikových kurzů doplňuje v Herlíkovicích 3. BF a 1. A. 27. Tým basketbalistů sehrává přípravné utkání se zástupci Gymnázia na tř. Kapitána Jaroše. Březen Sekundáni lyžují v Herlíkovicích na zimním výcvikovém kurzu Studenti odjíždějí na výměnný pobyt do Oberurselu. 4. Studenti brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity hovoří v aule o přijímacím řízení a možnostech studia na své škole Divadlo Krátký rozum vedené prof. Zajíčkem odjíždí na krajskou postupovou přehlídku amatérských divadel Mumraj! do Hodonína Oceněné výtvarné práce studentů ze soutěže Brněnské kolo reprezentují GML na výstavě v prostorách Brněnského kulturního centra na Radnické ulici Zimní výcvikový kurz v Herlíkovicích absolvují tentokrát 3. AF a 1. B. 10. Pro přihlášené studenty třetích ročníků začíná jarní kolo projektu deníku Mladá fronta Dnes Studenti čtou a píší noviny. 6

7 11. Dívčí tým zápolí v městském kole Středoškolských her v basketbalu. 15. Divadlo Krátký rozum se stává laureátem krajského kola Wolkrova Prostějova. 18. Tři reprezentantky GML bojují v okresním kole olympiády v českém jazyce. 19. Studenti nižšího gymnázia bojují v okresním kole zeměpisné olympiády. 25. V Kabinetu múz reprízuje svoji hru Obejmi démona! Divadlo Krátký rozum. 26. Třetí ročníky naslouchají přednášce zástupců společnosti SCIO o přijímacím řízení na vysoké školy a o přípravných kurzech na přijímací řízení Skupina studentů ze 3. BF, 5. AV a 2. AF odjíždí do Sézanne, doprovázejí je p. prof. Ferlay, Kubera a Krejčí. 27. Studenti vyššího gymnázia se účastní školního kola mezinárodní matematické soutěže Klokan. Václav Kubeš ze 3. B zápolí v zemském kole soutěže Certamen Latinum. Kapela Onen svět a jazzové trio Fui Fui (projekty prof. Žemly) vystupují v klubu Leitnerova. 28. Před studenty ze 3. B, 4. AF a 7. AV čte ze svých textů brněnský malíř a performer Marian Palla. V sále Stadionu tancuje GML při svém reprezentačním plese Pětice studentů z 5. AF se účastní v Praze závěrečné konference Pražského modelu OSN. Duben Tým vyššího gymnázia zápolí v krajském kole matematické olympiády. Prof. Beneš doprovází 1. AF do brněnského Technického muzea. 2. My Generation opět hrají ve Staré Pekárně. 3. Studenti druhých a třetích ročníků zápolí ve školním kole soutěže v základech společenských věd. Vyučující německého jazyka pořádají školní kolo mezinárodní debatní soutěže Jugend debattiert international P. prof. Hradilová a Jakubková doprovázejí studenty 2. AF na zahájení tradičního festivalu školních frankofonních divadel Festivadlo. Septimáni cestují do Prahy k celostátní soutěži Landesweiter Deutschwettbewerb Do Brna přijíždí skupina francouzských studentů z Rennes, pečují o ně p. prof. Přecechtělová, Kirchnerová, Vigner a studenti 1. AF Studenti z Le Mans následují, ti jsou svěřeni p. prof. Jakubkové, Šimečkové, Cvachovcové a 3. AF. 9. Studenti GML se střetávají se soupeři z jiných škol v krajském kole mezinárodní debatní soutěže Jugend debattiert international. Studenti nižšího gymnázia řeší úlohy městského kola matematické olympiády. 10. Nejvyšší ročníky konají písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka Ve škole působí Olivier Gerhardt, francouzský stážista vyučující matematiku Pan ředitel Hoennes a čtyři profesoři ze stuttgartského Gymnázia Ferdinanda Porsche navštěvují GML. 15. GML pořádá jarní třídní schůzky. 17. Nejvyšší ročníky konají písemnou maturitní zkoušku z cizího jazyka. 18. Chlapecký tým zápolí v krajském finále Středoškolských her v basketbale veden prof. Kubů. 7

8 20. Studenti se účastní výtvarné části soutěže brněnské ZOO Obojživelník. 21. Adepti studia na GML skládají přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. 22. Terezie Boková ze 4. AV soupeří s ostatními v krajském kole olympiády v českém jazyce. Chlapecký tým nižšího gymnázia reprezentuje GML na turnaji brněnských základních škol ve futsale koučován prof. Bartákem. 23. Skřivánčí píseň a Labutí píseň zpívají na sborovém koncertě v synagoze magického městysu Lomnice u Tišnova Basketbalisté vystupují na župní olympiádě ve slovenské Trnavě vedeni prof. Kubů. 25. Studenti se účastní výtvarné soutěže Dva světy (Svět umění, Svět sportu) Na výměnný pobyt přijíždějí studenti z německého Oberurselu. 27. Studenti francouzské sekce vítají spolu s p. prof. Krejčím, Kuberou a Ferlay své kolegy z francouzského Sézanne, kteří také přijeli na výměnný pobyt. 29. Sbor dobrovolníků (4. AF doplněná septimánem Kotáskem) přednáší u Šimkových kamenů před GML 221 verš z nejproslulejších pasáží Máchova Máje. Květen My Generation s novým bubeníkem Ondřejem Špičákem z 1. A v klubu Favál. 3. My Generation na náměstí Svobody v rámci akce Brněnské běhy Do německého Kulmbachu odjíždí na výměnný pobyt skupina studentů GML. 7. Studenti druhých a třetích ročníků zápolí ve školním kole soutěže v základech společenských věd. Studenti nižšího gymnázia se stávají vítězi městského a krajského kola softbalového turnaje základních škol a nižších gymnázií, tým vedl prof. Broulík CK Brno ve spolupráci s GML pořádá další ročník Moravian Open Curling Mix mezinárodní mistrovství ČR smíšených družstev v curlingu Ústní maturitní zkoušku skládají 8. AV a 4. C. Písemné maturitní zkoušky konají 6. AF. 13. Písemnou část maturitní zkoušky z francouzského a českého jazyka konají 5. AF a 5. BF. 14. GML pořádá Středoškolské hry v curlingu. 16. Na Moravském náměstí vystupuje na pódium 4. AV při dni propagace německého jazyka s názvem Kurzparkzone Deutsch Připraveny jsou ústní maturitní zkoušky pro 4. A a 4. B. Do Protivanova odjíždějí na turistický kurz 3. B a 5. BF. 21. V aule je promítán oscarový film Nepříjemná pravda věnovaný globálním klimatickým změnám S prof. Wankou a německou praktikantkou Nicole Gläßer odjíždí do Drážďan na exkurzi 2. A. 23. P. prof. Morbacher a Beneš pořádají za fyzikální sekci GML 8. ročník městského kola fyzikální olympiády kategorie G Archimédiády. 24. Pódium klubu Desert hostí další reprízu hry Obejmi démona! Divadla Krátký rozum Ústními zkouškami završuje svoji maturitu 6. AF Do Protivanova odjíždějí na turistický kurz 3. A a 7. AV. 8

9 28. V zastoupení velvyslance Francie předává p. Marie-Christine Thiébaut, jazyková atašé a koordinátorka pro vzdělávací spolupráci, a Martina Hřibová, referentka pro jazykovou a vzdělávací spolupráci, francouzské diplomy a vysvědčení studentům 6. AF. 29. Divadlo Husa na provázku uvádí premiéru hry Můj nejkrásnější svět; jejím spoluautorem je náš nedávný absolvent Jan Krupa studentů ze 3. AF a 4. AF odjíždí na výměnný pobyt do Le Mans doprovázeni p. prof. Šimečkovou, Jakubkovou a Cvachovcovou. Červen Probíhá závěrečné setkání vyučujících přírodovědných předmětů zapojených do 3. běhu projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání kombinované kurzy s on-line podporou. Prof. Mareček prezentuje závěrečnou práci postupující na celostátní přehlídku projektů. 5. My Generation hrají ve studiu Lávka na Kraví Hoře Osmdesát šest studentek a studentů odjíždí na studijně-poznávací zájezd do Anglie a Skotska; hlavní organizátorkou cesty je prof. Kozáková. Do Brna zavítali v rámci projektu Mobilité européenne čtyři francouzští studenti z Angoulême Profesoři jazykové sekce němčiny a studenti GML organizují pobyt pro studentskou skupinu z německého Kulmbachu studentů z 1. AF míří na výměnný pobyt do Rennes doprovázeni p. prof. Přecechtělovou, Kirchnerovou a Vignerem Do Kostelce nad Orlicí odjíždí softbalový tým nižšího gymnázia, aby tu sehrál zápasy mistrovství republiky; doprovází jej prof. Jelínek Dvoučlenný dívčí tým provází na městský turnaj v beachvolleyballu prof. Broulík. 14. Projekt Mobilité européenne do GML zavál tentokrát pět francouzských studentů ze Saintes; ujímají se jich studenti ze 3. BF a 3. AF. 15. Marek Pavlica ze 2. B odlétá na týden do ruské metropole Moskvy; pobyt mu zajistil úspěch v soutěži Co víš o Moskvě. 16. Prof. Barták a studenti organizačně zajišťují atletické závody zdravotně hendikepovaných dětí ze Základní školy speciální a Praktické školy ELPIS Brno Divadlo Krátký rozum odjíždí na 51. ročník Wolkrova Prostějova, celostátní přehlídku interpretů poezie, vítězů krajských klání. 19. Ředitelství školy pořádá schůzku s rodiči budoucích studentů prvních ročníků; ti píší rozřazovací testy z angličtiny Studenti i profesoři GML připravují v závěrečném týdnu opět bohatou nabídku nejrůznějších dění: tradiční sportovní turnaje (volejbal, kopaná, florbal); studenti 5. AV organizují v aule KVINTfest, soutěžní přehlídku svých pěti autorských filmů, jejíž součástí je i čtení pražské spisovatelky Ireny Douskové; p. prof. Křapová a Kutalová představují též v aule FFF (Filmový fenomén Forman), v kině Art studenti zhlédnou film P. Zelenky Karamazovi. 24. Pedagogický sbor zasedá při závěrečné klasifikační poradě, kterou střídá krajinně poznávací výlet k řece Jihlavce. 26. Školní dvorec hostí již 8. ročník profesionálního tenisového turnaje amatérů ve čtyřhrách GML Closed. 27. Studenti dostávají vysvědčení od svých třídních profesorů a pan ředitel slavnostním projevem ukončuje školní rok 2007/

10 Co rok dal Co rok rok dal dal Následovník, Eliška Kyselková, 5. BF (fotografie), 3. místo v kategorii Učitel v soutěži Fotograf GML BIGOS LIBORA JANA, ÚTERÝ JANA ROZBOŘILA A NAŠE DĚJEPISNÁ VÝPRAVA Letos to začalo druhý pátek v říjnu. Před naše gymnázium přijel autobus, který o velké přestávce zaplnilo na pětatřicet profesorů, studentů a absolventů, aby je vzápětí pan řidič, usednuv na svůj trůn, odvezl tím správným směrem. Ten vlastně všichni jenom tušili. Než se na dějepisnou výpravu přihlásíte, můžete si sice obstarat letáčky s odpověďmi na základní otázky, kam se pojede a co s sebou, ovšem pak hned zjistíte, že nejskvostnější perličky vám zůstanou skryty, než přijde jejich čas, a že tu správnou knihu vás v knihovně ani nenapadlo hledat. Ocitáte se tedy plně v moci manželů Jany a Libora Janových, kteří letos už po osmé dějepisnou výpravu zorganizovali. Ale stejně za chvíli zjistíte, že obligátní výletová otázka Kdy už tam konečně budeme? sem nepatří. Ani vás nenapadne, protože vás nadchne duch dějepisné výpravy, který přináší jen družné rozhovory a naprosto vás zaměstnává historickými úkoly. Acedyw tecoydq chjnpvdm rozumíte? Já jsem nerozuměla. Když jsem nastoupila v Karlových Varech do autobusu, začala jsem litovat, že v tu chvíli ještě nejsem s účastníky dějepisné výpravy na jedné lodi. (Řečeno bez jakékoliv metafory, protože myšlenkami jsem s nimi spřízněna už čtvrtým rokem.) Nějak se mi v jeden den sloučil začátek dějepisné výpravy a reprezentace na filmovém festivale v Ostrově, proto jsem si musela naplánovat, že se ke svým druhům připojím až k večeru. Ale netrvalo to tak dlouho. Do děje dějepisné výpravy jsem byla zahrnuta hned, když trojice mých milých kamarádek jako jedna ze soutěžních skupin obdržela od manželů Janových šifru. V poledne mi přišla 10

11 esemeska s tím podivným soupísmením a prosba, nechť luštím, že i letos jsou vítězům přislíbeny grandiózní odměny. Písmenka jsem si tedy jednou opsala a pak vlastně ještě mnohokrát, když jsem je poškrtala při neúspěšných pokusech aplikování klíčů známých šifer. Ačkoliv jsem do hry vtahovala i neznámé spolucestující, kteří se naklánějíce se přes moje rameno pokoušeli odhadnout alespoň jazyk vzkazu, obsah té tajné zprávy mi zůstával skryt i poté, co jsem konečně v Králíkách vystoupila z posledního linkového autobusu, abych vyhledala ten náš. Jenom cesta z autobusové zastávky na vlakové nádraží mě zmáčela a připravila o poslední zlomky sil. Když jsem pak přistoupila do autobusu s panem řidičem, který představuje pro dějepisnou výpravu stejnou legendu jako její organizátoři či někteří účastníci, a rozjela se do tepla společně s dalšími, již začátek dějepisné výpravy rovněž nestihli v Brně, to jsem pak teprve uměla ocenit obětavost pana řidiče, který nás přijel vyzvednout, ačkoliv se zrovna podávala chutná večeře! Až vás někdy budou učit, že Králíky jsou malé, nevěřte jim. Králíky si klidně píší ještě pěkně daleko za centrem města. Někde tam v lesích hlubokých se nachází proslulé mariánské místo Hora Matky Boží, kde nejen poutníkům nocleh poskytují. Kdybychom až tam měli pěšky sami vyšlapati, nevím, zda by nás tam do rána měli... Ovšem díky panu řidiči jsme světlo podkrovních pokojíčků Poutního domu spatřili už kolem osmé večerní. Úkoly pro špehy císařské armády Jejího Veličenstva Marie Terezie, přičemž některými záludnými otázkami bude zjišťováno, zda nejde o dvojité agenty vyslané pruským králem. Inu, to bylo to první, čeho jsem se dočkala u své postýlky. Mnoho papírů, tužek obyčejných i barevných a pod tím vším několik knih o poutnictví a válečnictví nejen v Čechách. Moje milé spolužačky se dobře vybavily na letošní výpravu Za pohraničními pevnostmi a poutními místy! Přidala jsem k jejich zásobě své knihy a už při večeři se pustila do práce. Šifra nebyla to jediné, co mělo naše mysli a zase jsme byli rádi, že jsme se dějepisné výpravy mohli zúčastnit! 11

12 o víkendu procvičit. Náleželo k ní ještě dalších třináct zadání nejrůznějších prací, především zjišťovacích. Vypravila jsem se tedy za správcem Poutního domu, u něhož jsem tušila znalost požadovaných mariánských poutních míst ve střední Evropě. Měla jsem štěstí, protože ve velké síni právě pořádal večírek pro své duchovní přátele, kteří mi se smíchem, že jsem pro ně připravila druhou maturitu, vyjmenovali snad na dvacet správných odpovědí! Druhého dne dějepisná výprava pokračovala podle předepsaného scénáře na vojenskou pevnost Hanička. Pro většinu účastníků to byla zastávka už třetí, v pátek se zúčastnili prohlídky zámku Jánský Vrch a věže v Žulové, ovšem já jsem si poprvé užívala své nové podoby. Tradice by se opomíjet neměly, proto jsme se opět letos někteří přizpůsobili tématu dějepisné výpravy a pochodovali v historických vojenských uniformách či halili se do plášťů poutnických. Odpoledne se ovšem vojáci museli maskovat do oděvů lidu současného českého, protože jsme chtěli překročit polské hranice, aniž bychom připadali úředníkům podezřelí. Kłodzko nám učarovalo, zvláště jedna z bran jeho pevnosti, před kterou jsme vytvořili téměř vojenské ležení, abychom si její obrázek zanesli do knih, které později odevzdáme k vyhodnocení. Také chodby kłodzské pevnosti byly kouzelné, zvláště v místě, kde se pan průvodce, mluvící střídavě česky i polsky, nevinně zeptal: Máte ve škole tělovýchovnu? a na naši pozitivní odpověď pokračoval: Tak máme dneska jednu lekci. Půjdete do konce a tam doprava, chodba devadesát centimetrů vysoká a dvanáct metrů dlouhá. A nebylo to naposledy, kdy jsme procházeli úzkými chodbami, zjišťujíce, že mnoho z nás trpí klaustrofobií. Ovšem nejdříve něco na kuráž: V sobotu večer přišla tradiční chvíle, kterou někteří účastníci dokonce označují za vrchol dějepisné výpravy. Mistr Libor Jan se ujal kuchařského náčiní, aby za zpívání chvalozpěvných blues ze strany přihlížejících připravil chutnou krmi polské tradiční jídlo bigos. Když se společnost nasytila a do půlnoci zbývalo ještě mnoho chvil, přijel generál Laudon skrz vesnici. Naskytl se totiž správný čas, abychom ve skupinkách zazpívali nejméně čtyři sloky této vojenské písně. To byste se divili, jakou mají účastníci dějepisné výpravy nejraději! Poslední ráno jsme vstávali do mlhy; avšak Jaroměř byla v jejím závoji kouzelná, ačkoliv jsme všichni spíše hledali místa, kam dopadaly sluneční paprsky, abychom se alespoň trošku zahřáli. Ale v Josefově jsme sluníčku nadobro unikli, když jsme sestoupili do podzemních chodeb. Obdrželi jsme vlastní lampy se svíčkami, abychom zanedlouho pochopili, že při prohlídce budeme místy odkázáni jenom na sebe. Pan průvodce nás sice dostal, když jsme se dle jeho instrukcí vydali špatnou chodbou, v jejímž protisměru šel sám (naštěstí), ovšem pak jsme dostali zase my jeho. Začal nás zkoušet z dějepisných termínů a dat a pod palbou našich správných odpovědí znejistěl. Myslel si pak, že nás konečně trumfne otázkou, ve který den se odehrála bitva u Kolína, ale po úterý Jana Rozbořila musel nakonec ustoupit. V Opočně jsme ze všeho nejdříve obsadili obě místní restaurace. Zatímco nám chystali pokrmy, dokončovali jsme svoje knihy, protože uzávěrka soutěže se blížila a zatím jenom dvě skupinky rozluštily tajemné poselství šifry. Když jsem si se svými kamarádkami vyříkala, že mi její zadání vůbec neměly posílat, protože k jejímu úspěšnému zdolání každý potřebuje tabulku s dalšími podivnými písmenky, musela jsem si přiznat, že ani s potřebnými pomůckami a nápovědou bajonet, fronta nic nesvedu. Raději jsem pak pobízela pana vrchního, že pospícháme na prohlídku zámku, ale před během skrz město jsem nás stejně neuchránila. Zastavení VIII. dějepisné výpravy se skončila v Nových Hradech, kde jsme naplnili letošní myšlenku paní profesorky Janové, která vedla ke spojení dvou na první pohled odlišných témat válečnictví a poutnictví: Každý voják potřeboval nějakou duchovní podporu a nějaké duchovní zázemí. Nové Hrady skýtají poutní kostelík sv. Jakuba, u něhož začíná barokní kamenná křížová cesta. Poutnickou atmosféru jsme ještě v autobuse podtrhli, když jsme pod vedením paní profesorky Hradilové sborově zapěli jednu z poutních písní Máti Páně přesvatá. 12

13 Následovala dlouho a toužebně očekávaná chvíle vyhlášení velké a slavné soutěže! Tehdy se naše jména bohužel nezaleskla, ale zlobte se, že vyhráli přátelé z Wehrmachtu, kteří nám celou dějepisnou výpravu ozvláštňovali vlastními zážitky z bitev, nebo skupinka děvčat ze sexty spolu s panem profesorem Blažkem, kteří se velmi pilně podíleli na přípravě sobotní večeře, nebo manželé Šimečkovi, Prokešovi a Jan Rozbořil, kteří pro nás neustále měli nějaké to vlídné slovo A tak nám to předposlední místo vůbec nevadilo a zase jsme byli rádi, že jsme se dějepisné výpravy mohli zúčastnit! Dana Večerková, 5. AV ÚSPĚŠNÁ ODVETA O víkendu října 2007 se vypravila skupina 13 profesorů a profesorek GML pod vedením pana ředitele na reciproční návštěvu kolegů v německém Kulmbachu. S tamějším Gymnáziem markraběte Georga Friedricha nás pojí několikaletá spolupráce na bázi studentské výměny, tentokrát se vydali ve stopách svých svěřenců zástupci pedagogického sboru. Kulmbašští kantoři se projevili jako výteční hostitelé, poskytli nám ubytování ve svých domovech a připravili opravdu bohatý program: účast na tradičním fotbalovém turnaji, utkání ve volejbale a tenisu, výlet do středověkého Bamberka, exkurzi po škole a historickém jádru města. A výsledky? Na zmíněném fotbalovém turnaji nám jen o fous a nižší počet vstřelených branek unikla účast v semifinále, kam ale na náš úkor postoupili domácí, čímž se dá tento ojedinělý sportovní výpadek profesorů GML odůvodnit. O výměně našich a německých studentů pojednává fotoseriál na straně 57 (pozn. red.). prof. Ampapa JAZYKOVÝ KURZ VE SKOTSKU Jednoho sobotního rána se parkoviště u GML zaplnilo studenty, rodiči, profesory, kufry a dvěma autobusy. Jakmile se za námi dveře autobusů zavřely, začali jsme zběsile mávat vzlykajícím rodičům, kteří nás přes kouřová skla stejně nemohli vidět. Vyrazili jsme směr Praha, Německo, Belgie, Francie, Anglie a konečně Skotsko. Část brněnské výpravy si prohlíží město, v pozadí budova kulmbašského Gymnázia markraběte Georga Friedricha 13

14 Cestu asi nemá cenu popisovat, protože snad každý už někdy autobusem jel, tak jen ve zkratce: dálnice, hlad, řízek, benzínka, dálnice, hlad, tatranka, odpočívadlo, hlad, řízek, spánek, motorest Monotónnost cesty přerušilo nalodění na trajekt a pohled na křídové doverské útesy. Jako bychom se najednou octli v úplně jiném světě. Ve světě malých útulných domečků a perfektně střiženého hustého trávníku. Přes Anglii jsme pokračovali dál na sever. Když jsme se nebezpečně přiblížili k Edinburghu, atmosféra by se dala krájet. Všichni jsme doufali, že naše hostitelská rodina na nás bude hodná a nebude nás chtít obšťastnit národním skotským pokrmem huggies, který sestává z ovčího žaludku naplněného vnitřnostmi a kdo ví čím ještě. Naštěstí se ukázalo, že naše obavy byly naprosto zbytečné, protože nejexotičtější jídlo, které jsme dostali, byly hranolky s těstovinami a fazolemi v omáčce, což se rozhodně dalo přežít. Rodiny byly skvělé líbily se jim dárky z Česka (becherovky, slivovice, lázeňské oplatky a studentské pečetě) a hlavně trpělivé, když jsme jim někdy nerozuměli. Všichni studenti se každé ráno sešli a odjeli společně do školy v centru Edinburghu. Po cestě proběhla výměna brambůrek, které jsme dostávali od rodin k svačině octové za solené, krevetové za sýrové a worčestrové za barbecue. Ve škole jsme byli rozděleni do skupin podle rozřazovacího testu a dvě hodiny se pilně učili. Učitelé byli dva na každou skupinu, jeden s námi piloval diskusi a druhý gramatiku. Vyučování probíhalo celkem nenásilnou a zábavnou formou. Odpoledne jsme měli výlety na všemožné hrady, trosky a muzea (a že je jich ve Skotsku opravdu hodně). Na večeři jsme se opět vrátili do rodin a ráno zase do školy. Mezitím jsme ušetřili trochu času, abychom si pořádně prošli Edinburgh. Když jsme se pak vraceli do autobusu, některé skoro nebylo vidět pod hromadami nákupních tašek. V Edinburghu je totiž hrozně levně, a tak jsme toho prostě nemohli nevyužít. Přišel den odjezdu ze Skotska. Rodiny nás odvezly na sraz, někteří se ještě společně fotili, jiní zase předávali svým studentům obálky s librami, aby jim z České republiky poslali do Edinburghu ty výborné lázeňské oplatky. Cestou zpátky jsme se na celý den zastavili v Londýně. Byli jsme na London Eye, Trafalgar Square, Tower Bridge, a někteří viděli dokonce i královnu, protože se zrovna slavily její narozeniny a ona projížděla městem. A pak už nás čekala dlouhá cesta domů. Až na pár ztracených peněženek a dokladů, které se nakonec šťastně našly, máme jen samé hezké vzpomínky. Myslím si, že to byl příjemný způsob, jak naostro mluvit anglicky a hlavně zjistit, jak na tom vlastně jsme nejen z rozhovorů s hostitelskou rodinou, ale taky od vyučujících v edinburské škole, kde jsme dostali osvědčení o absolvování hodin angličtiny a posudek od jednoho z našich učitelů. Alice Kroutilová, 3. B UNSER AUSFLUG NACH WIESBADEN Hessen ist eines der 16 Bundesländer von Deutschland, in welchem die schöne Stadt Frankfurt am Main liegt, die für ihre Skyline und ihren Apfelwein weit über die Grenzen Hessens, aber auch Deutschlands hinaus bekannt ist. Aber nicht Frankfurt, sondern Wiesbaden ist die Landeshauptstadt von Hessen. Unser Ausflug begann am um 8 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Oberursel. Wir fuhren nach Wiesbaden nur eine Stunde mit S-Bahn. Dann standen wir vor einem sehr schönen Bahnhofgebäude, das in dem gleichen Jahr aufgebaut wurde, wie das Bahnhofgebäude in Bad Homburg. Als wir zu dem Hessischen Landtag kammen, hatten wir noch Zeit, bis unsere Führung anfangen sollte, deshalb wurde uns etwas über diese interessante und schöne Stadt gesagt. Wir wissen jetzt, dass es eine bedeutungslose Stadt in der Vergangenheit war, aber wegen der warmen Quellen ein bisschen berühmter wurde. Das Zentrum der Stadt besteht aus Altbauten, denn es hatte Glück, weil es nicht durch Bomben während des Zweiten Weltkrieges zerstört wurde. 14

15 Das Schloss, wo der Landtag sitzt, sah von außen sehr bescheiden aus. Aber sobald wir es betraten, sahen wir, dass es innen gar nicht bescheiden war. Auf uns warteten Wände, die mit Kunstmarmor belegt waren, viele Bilder, an mit roter Seide bezogenen Wänden, und der riesige Luster mit Kristallglas aus Böhmen geschmückt. Leider konnten wir nicht den großen Saal anschauen, weil dort eine Veranstaltung stattfand. Noch vor dem Ende der Führung führten wir eine Diskussion mit zwei politischen Vertretern. Die Politiker waren aus der CDU und aus der SPD. Unsere Diskussion behandelte auch das Thema Universitäts-Gebühren. Die zwei stritten sich dann, weil jeder eine ganz andere Meinung verteidigte. Die heutige politische Situation in Hessen ist ein bisschen unklar, denn es ist knapp nach den Wahlen und eine neue politische Partei trat in den Hessischen Landtag ein. Jetzt werden die Fehden in dem Landtag geführt, wie sollte die neue Regierung in Hessen aussehen. In dem Landtag sind 110 Abgeordneten und es gibt dort fünf Fraktionen, unter ihnen zum Beispiel CDU oder SPD, die die gleiche Zahl der Sessel in dem Landtag haben. Der Ausflug überraschte uns nett, denn er war wirklich interessant und bemerkenswert. Vielen Dank. Michal Horák, 7. AV KURZPARKZONE 2008 V pátek 16. května 2008 se uskutečnilo na Moravském náměstí již druhé setkání studentů a žáků brněnských škol, kteří se učí německy. Kurzparkzone je akce podporovaná Goethe Institut Praha a Österreich Institut Brno. Pro studenty je zde připravena řada soutěží, ve kterých si účastníci ověřují své znalosti německého jazyka. V letošním roce si skupina ze 4. AV připravila krátké recitační vystoupení Lene Mayer-Skumanz Deutsch ist schwer. Recitace byla doplněna obrázky Inky Matouškové ze 4. AV. Za aktivní účast byli recitátoři odměněni drobnými dárky, Ivo Hlinomaz dokonce vyhrál hlavní cenu flash disk. Za rok se jistě na Moravském náměstí zase sejdeme. prof. Floryanová Studenti ze 4. AV si připravili krátké recitační vystoupení Deutsch ist schwer doplněné obrázky Inky Matouškové 15

16 MOSKVA, MATIČKA VŠÍ RUSI Na podzim roku 2007 jsme se my, skupina nepovinných ruštinářů na GML, zúčastnili soutěže znalostí o Moskvě pro středoškolské studenty ruského jazyka, která slibovala deseti nejlépe umístěným týdenní pobyt v Moskvě zdarma. Soutěž měla 2 fáze. První fází bylo vymyslet kviz s otázkami o městě Brně. Z otázek se následně vybralo zhruba 20 nejlepších, které tvořily test pro naše ruské kolegy. Druhou fázi tvořil kviz, který pro nás naopak připravili moskevští studenti. Zaměřoval se hlavně na historii a památky Moskvy. Musím se přiznat, že test i přes moji nemalou přípravu nebyl nejjednodušší. Proto jsem si ani nedával naději, že bych mohl uspět. O to radostnější bylo mé překvapení, když za mnou paní profesorka Floryanová přišla s úsměvem na rtech a novinou, že jsem se umístil mezi 10 nejlepšími. Nadšení mi kazila jedině smůla kolegy Václava Kubeše, kterému k letence a pobytu v Moskvě scházel jediný bod. Doufám, že tato akce není poslední a uspějí v ní i další studenti ruského jazyka na GML. V neděli 15. června odlétám do Moskvy. O své další zážitky se s vámi jistě podělím. Marek Pavlica, 2. B NA SLOVÍČKO, NICOLE! Nicole Gläßer, studentka učitelství oborů němčina a výtvarná výchova na Technické univerzitě v Drážďanech, vykonávala od 1. března do 31. května 2008 na našem gymnáziu tříměsíční pedagogickou praxi. Nicole získala stipendium Nadace Roberta Bosche, která finančně podporuje projekty přispívající ke sblížení lidí různých národností. Seznamovala se s metodami práce na českém gymnáziu, vyučovala sama i ve dvojici s českými kolegy a se třídou 2. A pracovala na projektu Expedice do neznáma, který vyvrcholil návštěvou Drážďan a setkáním se studenty Vitzhumova gymnázia. Nicole se velmi rychle zapojila do pracovního i společenského života naší školy, mimo jiné i díky dobré jazykové vybavenosti (kromě němčiny mluví anglicky a francouzsky). Před jejím návratem do Drážďan jí studentky a studenti 4. AV položili pár otázek. Stýskalo se ti po domově? Ne, protože jsem se u vás cítila moc dobře a našla si tady kamarády, Čechy i Němce. Jak se ti jeví naše škola? Studentky, studenti i profesorský sbor jsou moc sympatičtí. Budova sama mi připadá příliš bílá, přivítala bych větší barevnost. Vaše třída tvoří výjimku. Koláž, kterou jste vytvořili na zadní stěně, se mi moc líbí, a pokud to mohu posoudit, některé z vás dobře vystihuje. Které město je hezčí, Drážďany nebo Brno? To se nedá srovnávat. Každé město je jinak hezké. Brno se mi líbí, ale Drážďany taky. Cítila jsem se u vás moc dobře a našla si tady kamarády, Čechy i Němce. A co Praha? Praha je samozřejmě nádherná. Je v ní mnoho krásných historických památek, což je pro mne jako studentku umění velmi přitažlivé. A taky jí protéká řeka Vltava. Města s řekou uprostřed mají úplně jinou atmosféru než města bez řeky. Ale na druhé straně 16

17 mě v Praze stresují davy turistů, kterými se člověk musí prodírat. Co umíš říct česky? Umím si objednat v restauraci, domluvit se v obchodě, o něco požádat a podobně, mám i základy gramatiky. Chodila jsem do kurzu češtiny. Bylas v Česku u kadeřníka? Ne. Na to, abych vysvětlila, jaký střih a účes si představuji, má čeština nestačí. Bůhví, co by rozuměli a co by mi pak s hlavou udělali! Byla ses najíst u Mac Donalda? Nebyla, ze zásady tam nechodím. Navíc mi chutná česká kuchyně, tak proč bych měla chodit k Mac Donaldovi? Ale určitě by mohla někdy v cizině nastat situace, že bych tam z nedostatku jiných možností zavítala. Co doma ráda jíš? Bezovou polévku. Co to je? To se uvaří plody černého bezu s trochou cukru, zahustí se škrobem a k tomu se jí piškot. Ale ještě jsem ji sama nevařila, u nás je na to expert tatínek. Tak tedy dobrou chuť a šťastný návrat domů. studentky a studenti 4. AV EXPEDICE DO NEZNÁMA Díky praktikantce Nicole Gläßer jsme se v květnu roku 2008 dostali do Drážďan, kde Nicole žije už od narození. Společně se studentkami ze zdejšího Vitzumova gymnázia nás provedla tímto kouzelným a historií poznamenaným městem. Dokonce jsme stihli navštívit i místní hospůdky, každá z nich skrývala nějaké tajemství. Na této návštěvě jsme se setkali se zástupcem České republiky v Německu, panem konzulem Podivínským. Na tenhle výlet nikdy nezapomeneme a Nicole za něj patří naše srdečné díky. 2. A a prof. Helmut Wanka 17

18 240 HODIN V LE MANS Ve čtvrtek 29. května ve jsme se my, 3. AF a několik studentů ze 4. AF, sešli před školou a po ledabylém zamávání rodičům jsme se vydali vstříc dobrodružství do země oplývající vínem a sýrem. Do francouzského středověkého města Le Mans, proslulého automobilovými závody, nás doprovázela p. prof. Jakubková, které sekundoval matematický duet cvachšim (p. prof. Cvachovcová a Šimečková). Ačkoliv většina z nás po dvaadvaceti hodinách strávených v autobuse moc energie nepobrala, všichni jsme napjatě očekávali, jak nám korespondenti oplatí naši typicky českou pohostinnost, kterou okusili při jejich návštěvě České republiky na počátku dubna. Francouzi si nás vyzvedli před lycée Bellevue. Víkend byl určen k seznámení s rodinami našich korespondentů. Někteří z nás objevovali krásy regionu Maine, kde se Le Mans nachází, jiní poznávali, jak tráví čas jejich Francouzi. V pondělí ráno jsme žasli nad různorodostí našich zážitků, od večírku mladých křesťanů přes aquapark, koncerty a diskotéky po degustaci zdejší pochoutky zvané rillettes (nakládané vepřové se sádlem). Ale to už nás páni řidiči vezli do přístavního korzárského města Saint-Malo. Díky odlivu jsme suchou nohou došli na ostrůvek, kde jsme zaplakali nad hrobem básníka Chateaubrianda. Poté nás přivítalo benediktinské opatství, dělící se o pahorek na písčité pláni s maličkou vesničkou, jinak známé jako Mont Saint- -Michel. Po návratu se zhruba polovina studentů usídlila na internátě lycée Bellevue spolu se svými Francouzi. To, že přes týden většina studentů lycée bydlí ve škole, je pro Francouze naprosto normální, avšak na Čechy to působilo až nepříjemně. Před spaním se studentům odebírá mobil, vypíná se jim na pokojích elektřina a zvonění tu připomíná požární poplach. Přivítalo nás benediktinské opatství, jinak známé jako Mont Saint-Michel 18

19 V úterý na nás čekal Futuroscope, zábavní park s kiny nové generace. V sálech při sledování filmu se s návštěvníky třepou sedadla, fouká na ně vítr a prská voda, jinde zas promítají filmy pod skleněnou podlahou anebo ve formátu 3D. Ve středu dopoledne jsme se pokochali pohledem na staré veterány i novější modely v muzeu automobilů města Le Mans. Následovně jsme se mohli podívat na pravý nefalšovaný francouzský trh s potravinami. Odpoledne jsme měli volné a mnozí ho strávili prohlídkou města či nakupováním a večer účastí na rockovém koncertě absolventů různých škol Le Mans. Čtvrtek patřil zámkům na Loiře. Jako první jsme si prohlédli zámek Langeais, který se se svým padacím mostem, kamennými zdmi a podsebitím podobá spíše hradu. Zámek Villandry nás uchvátil nejen svým elegantním interiérem, ale zejména svou rozlehlou francouzskou zahradou, kde rostliny tvoří spletité ornamenty, jež blaží oko i ducha. V pátek ráno jsme na rozloučenou políbili naše koresy na tváře. Pak zmizeli v dýmu autobusu a jejich volání přehlušil zvuk burácejícího motoru. Devítihodinová zastávka v Paříži nám stačila, abychom navštívili Louvre, Montmartre a další základní památky. Cesta domů proběhla celkem klidně. Dobrovolníkům bylo poskytnuto doučování z matematiky, zatímco jiní si krátili chvíli kreslením oční tužkou. Jako skicář jim posloužily obličeje spících spolužáků. Radost z návratu k rodině a normálnímu jídlu poněkud narušilo hořké vědomí, že na nás příští týden čekají závěrečné testy commun. Marianna Faith Minářová a Anežka Buchtová, 3. AF KDYŽ SE KVINTĚ ZADÁ DOMÁCÍ ÚKOL Každý z vás, kdo chodí alespoň jednou za čas do školy, o něm už musel slyšet. KVINTfest byl totiž všude. Zezačátku se o něm jen mluvilo, postupem času ale nabyla propagace obdivuhodných rozměrů, zahrnujíc plakáty a letáčky na každé rovné ploše a několikeré hlášení školního rozhlasu, apelující na veškeré osazenstvo školy, aby na tento kvintánský počin dorazilo. Byl jednou jeden pan profesor Zajíček a ten se tolik bál, že se jeho studenti budou nudit, až jim vymyslel úkol nad jiné. Vypadalo to nějak takhle: ohlásil, že budeme Ohlasy byly mohutné a v drtivé většině pozitivní 19

20 mít jako každý rok velký projekt, a pak už jen dodal: Studentes, udělejte film. Abych ale panu profesorovi nekřivdila, musím uvést, že nám poskytl veškeré nutné podklady; vysvětlil nám, jakou kostru má mít scénář i samotný snímek. Dál už to bylo jen na nás. Úkol byl zadán v únoru, dead line na scénář v květnu a promítání pro třídu naplánováno na první týden v červnu, což skýtalo čtyři měsíce prostoru pro práci. Dle mého průzkumu dal všem produkčním skupinkám nejvíc zabrat námět, ač se to na první dojem může zdát jako nejjednodušší součást akce. Jenže když si uvědomíte, že každá taková skupinka čítá pět šest členů a každý má svůj názor na věc, už to taková legrace není. Při rozhodování o námětu vzniklo mnoho hádek a rozporů, protože většina se nechtěla smířit s tím, že to není jejich návrh, který má být realizován. V první den D, v den odevzdávání scénářů, panovalo příjemné napětí. Všichni nakukovali do prací ostatních a zkoumali a porovnávali počet stran, charakter dialogů, vzhled přebalu a další směrodatné aspekty. Termín dodrželi všichni, ať už jejich scénář byl více či méně zdařilý. Ač to nebylo dáno, natáčet se začalo až po odevzdání scénáře. Z toho plynulo, že náhle ve všech našich hodinách dramaticky ubylo studentů, a naopak ve třídní knize se rapidně zvýšil počet absencí, z nichž polovina zněla projekt do ČJ a ta druhá, která se hemžila zubaři, nevolnostmi a rodinnými důvody, měla ve skutečnosti příčinu úplně stejnou. Období to bylo nesmírně hektické jak pro nás, tak pro naše nevídaně tolerantní profesory. A po filmování přišla na řadu poslední část úkolu střih. Pro skupiny, jejichž členy byli známí školní počítačoví experti nebo které natáčely dlouhé scény bez výrazné potřeby stříhání, to byla procházka růžovým sadem, ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ty méně šťastné a obdařené prošly peklem. Nakonec jsme však i tuto část zdárně překonali, a na začátku června bylo při třídní projekci všech šest snímků (ano, šest, jeden film nebyl na festivalu zveřejněn na přání autora). Poslední týden před prázdninami se tedy KVINTfest uskutečnil. S vypětím kvintánských sil bylo v aule ve dvou dnech promítnuto pět filmů, a to za hojné účasti a podpory publika z řad studentů i profesorů. Ohlasy byly mohutné a v drtivé většině pozitivní, což jen podtrhlo náš příjemný pocit z dobře vykonané práce (a lepší známky z češtiny). Myslím, že pro budoucí generace jistě stojí za zmínku i výčet filmů a tvůrčích skupin: Grepová šťáva (GEC Ladies), Jak jsem se stal hlupákem (Zhulení tuleni), Kam doletíš (VORTEPteam), Facky a kopance (Secondhand team) a Osud (Bunny production). Každý film zastupoval jiný žánr, každý byl originální. Nejvřelejší díky patří profesoru Zajíčkovi. Zprvu jsme si mysleli ano, řekněme si to na rovinu, že se pomátl, když chce po ubohých kvintánech něco tak složitého a náročného. Nakonec se však potvrdilo známé pravidlo, že když se chce, všechno jde, a mohli jsme se panu profesorovi jen v duchu omlouvat. Dostali jsme obrovskou příležitost spolupracovat. Jak ji kdo využil, bylo už jen na něm. Zuzana Pospíšilová, 5. AV ZPRÁVA O JEDNÉ Z CEST, KTERÉ VEDOU DO ŘÍMA ANEB MODEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU Všechny cesty vedou do Říma. Řím, věčné město. Řím, matka všech měst. Při vyslovení slova Řím se vybavuje jeden citát za druhým, jedno klišé stíhá druhé. Tolik se toho v Římě odehrálo! Tolik již bylo o Římu napsáno! Ale člověku žijícímu v současné Evropě se možná také vybaví pojem Římská smlouva, poučenějšímu dokonce i letošní padesátileté výročí od podepsání Římské smlouvy. Ale ví současný Evropan, co Římská smlouva vlastně je? Těžko můžeme na tuto otázku odpovědět, ale s jistotou se Řím stal symbolem pradávné, dávné i té padesátileté historie, mísící se s nejaktuálnější současností pro zhruba 200 účastníků 27. mezinárodní konference Modelu Evropského parlamentu na konci listopadu Pro ně 20

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu. Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu

Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu. Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu Příloha č. 1 Plán činnosti školního roku 2007/2008 Začátek školního roku: 2007 Konec prvního pololetí: 3ledna 2008 Konec druhého pololetí: června 2008 Prázdniny: Podzimní:,2 října 2007 Vánoční: 2 2007

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Září 2008 30. -31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt 1.Zahájení školního roku 2. Třídnické práce, Spirit

Více