Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal... Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal... Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML"

Transkript

1 Obsah Obsah Slovo ředitele 2 Kalendárium 3 Co rok dal Výsledky nejlepších 24 Témata maturitních písemných prací 29 Tvorba na GML 32 Z výroků studentů a profesorů 53 Napsali o nás Fotoseriál Kulmbach Brno 57 Fotograf GML 2007/ Pedagogický sbor a zaměstnanci 60 Dvorana slávy 62 Fotografie tříd a seznamy studentů 71 1

2 Slovo ředitele Slovo ředitele ředitele Počátkem tohoto školního roku se podařilo získat pro GML souhlas zřizovatele (Jihomoravský kraj) se záměrem vybudovat v areálu školy curlingovou halu. Byla by jediná na Moravě, druhá v republice a teprve třetí v zemích bývalého sovětského bloku. Následovala práce, která mi sebrala část profesionálního a většinu soukromého času a kterou bych chvílemi nepřál ani svému nepříteli. Dnes máme k dispozici prostředky na výstavbu první části projektu, územní rozhodnutí a přes prázdniny nás čeká získání stavebního povolení a výběr dodavatele... možná na podzim začneme s realizací... Bez vstřícného přístupu členů Parlamentu České republiky, představitelů města Brna a především Jihomoravského kraje by ovšem záměr zůstal pouze záměrem. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří byli ochotní poslouchat a pomáhat. Petr Kovač 2

3 Kalendárium Kalendárium Červenec P. prof. Havlásek a Kubera vyhlašují IV. ročník soutěže Fotograf GML pro školní rok 2007/2008. Srpen Na studijní pobyt do Lausanne odjíždí skupinka pěti studentek a studentů z 5. AF a 5. BF. 29. P. prof. Čapková, Ferlay, Kozáková, Třináctá a Zajíčková završily dlouhodobý seminář Oxford Secondary Teacher s Academy a obdržely certifikát z Oxford University Pěvecký sbor GML Labutí píseň s p. prof. Žemlou a Blažkem je na soustředění společně se sborem Gymnázia Ferdinanda Porsche ze Stuttgartu v chorvatské Pule. Září a násl. V galerii GML U Fontány probíhá výstava vybraných maturitních prací z výtvarné výchovy (ze školního roku 2006/2007). 3. Pan ředitel slavnostně zahajuje školní rok 2007/ Studenti 8. AV v doprovodu prof. Morbachera cestují na tradiční exkurzi do JE Dukovany. 6. Prof. Morbacher pořádá pro své kolegy v učebně fyziky přednášku o svém pobytu v U. S. Space and Rocket Center v Huntsville, Alabama, USA. 10. U školní fontány mohou studenti nakupovat i prodávat při tradiční burze učebnic Studenti prvních ročníků odjíždějí na tzv. adaptační kurz do Protivanova a Baldovce AV se účastní literárněhistorické exkurze v Praze pod vedením svého třídního profesora Lukáše. Chlapecký tým GML koučuje na Středoškolských hrách v kopané prof. Hradil. 20. GML poctily svou návštěvou pracovnice České školní inspekce. Probíhá podzimní kolo maturitních zkoušek Deset studentů GML odjíždí na pracovní praxi ve firmách a institucích v Hessensku. 26. Dívčí tým GML na Středoškolském poháru v atletice vede prof. Foukalová, chlapecký tým prof. Barták. Rocková skupina My Generation (Šindelářová, Kotásek, Novotný, Žemla, Winkler) hraje v klubu Stará Pekárna. Říjen V Le Mans absolvuje stáž prof. Richterová. 2. Na GML probíhá úvodní setkání vyučujících přírodovědných předmětů zapojených do 2. běhu projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání kombinované kurzy s on-line podporou. 4. Do rakouské Vídně cestují na polytematickou exkurzi studenti 2. A, 2. C a 4. AV v čele s prof. Floryanovou Na literárněhistorickou exkurzi odjíždí do Prahy 5. BF v doprovodu p. prof. Molíkové a Beneše, taktéž 4. B a 4. C spolu s p. prof. Pöschlovou, Křapovou, Jankovou a Kuberou. 5. V GML přednášejí doktorandi z Přírodovědecké fakulty MU, aby přesvědčili studenty GML, jak skvělé je účastnit se korespondenčních seminářů. 9. Studenti 3. B a 7. AV zahajují odevzdáním prvních příspěvků 1. kolo projektu deníku Mladá fronta Dnes Studenti čtou a píší noviny. 3

4 Literárněhistorickou exkurzi 5. AF v Praze provozují p. prof. Oslzlá a Barták Těsně je následuje prof. Kutalová se 4. A. 11. Na hřišti SK Líšeň Brno podává fotbalový velkoklub SK Slavia Praha svůj životní výkon a podléhá Líšni pouze o jednu branku (4:3), v hledišti mocně povzbuzují studenti i profesoři GML VIII. dějepisná výprava 40 studentů i absolventů GML s názvem Za pohraničními pevnostmi a poutními místy má tradiční a oblíbené velitelky prof. Janovou a Prokešovou. 16. Sportovci vyššího gymnázia se účastní okresního kola Středoškolských her v přespolním běhu. 18. V klubu Leitnerova hraje skoro nové komorní duo (Žemla, Macháčková) se starým názvem Onen svět, které se v průběhu večera prolne s úplně novým jazzovým triem Fui fui (Hanousek, Žemla, Čech) Skupina profesorek a profesorů GML odjíždí na přátelskou návštěvu německých kolegů v Kulmbachu. 22. Třetí ročníky v kině Art zhlédly film Síla lidskosti a besedovaly o osobnosti Nicolase Wintona Šest studentů GML odjíždí na pracovní praxi ve firmách a institucích v Hessensku. Tři studenti GML se účastní praktického vyučování (Betriebspraktikum) v Oberursel. 23. Studenti GML se utkávají v tradiční Literární soutěži. Prof. Zajíček zahajuje zkoušky nového školního souboru Divadlo Krátký rozum. V podvečer besedují na GML někdejší profesorky a profesoři GML. 25. V Praze soupeří profesoři a rodinní příslušníci při tradičním curlingovém Poháru Mirka Kubery. 30. Třídy 4. A, 4. B, 4. C, 8. AV a 6. AF se účastní veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Listopad Prof. Broulík vede náš tým na Středoškolských hrách ve volejbalu. 1., 5., 6. Dívčí i chlapecké týmy GML zápolí na Středoškolských hrách ve stolním tenise , P. prof. Jakubková, Ferlay a Léfevre organizují stáž pro profesory francouzštiny, kteří mají zájem o frankofonní výuku jiných předmětů. 2. Zástupce německé Konference ministrů kultu na Krajském úřadu JMK slavnostně předává multimediální techniku do rukou zástupců GML. 8. Doc. Svoboda, proděkan Ekonomicko-správní fakulty MU, beseduje v aule se studenty o ekonomických studiích na Masarykově univerzitě. 9. Studenti GML využívají Dne otevřených dveří MU pořádaného pro partnerské školy. Prof. Ferlay provází skupinu studentů na turnaj v pétanque na brněnském výstavišti. 10. Skupina pěti studentů z 5. AF se zapojuje do debatního fóra Pražský model OSN a pracuje v prvních diskusních dílnách. 14. Studentky zápolí v městském kole Středoškolských her ve volejbale, provází trenér prof. Krejčí Pedagogickou stáž v Lille plní prof. Přecechtělová. 19. Dotčení studenti podstupují Pilotprüfung simulaci ústní části zkoušky Deutsches Sprachdiplom II. 20. Aktivistky Literární fabriky provází prof. Zajíček na 3. ročník autorského čtení, jež pořádají studenti Gymnázia Terézy Novákové. Prof. Floryanová vede skupinu studentů na besedu s generálním konzulem Ruské federace; beseda je součástí soutěže Co víš o Moskvě. V aule GML vedou studentky Masarykovy univerzity besedu o podobě studia na své univerzitě. 4

5 21., 28. Prof. Vašínová organizuje pro studenty společenskovědního semináře exkurzi v pedagogickopsychologické poradně. 22. Prof. Hradil vede náš tým na městském šachovém přeboru Skupina pěti studentek a studentů z vyššího gymnázia pod vedením prof. Zajíčkové odjíždí do Říma na společné zasedání Modelu Evropského parlamentu. 27. GML pořádá třídní schůzky, na něž plynule navazuje tradiční slavnost Matyášek, udílení cen pro studenty vynikající v různých oborech; tento rok slavnost připravuje tým vedený prof. Kozákovou. U příležitosti Matyášků probíhá tradiční Minipřehlídka výtvarných prací 2006/2007 v galerii GML U Fontány. 28. Studenti GML zápolí v přeboru středních škol ve šplhu. 29. Zájemci z maturujících ročníků nahlížejí do tajů chodu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity při Dni otevřených dveří. Prosinec Prof. Hudeová připravuje v aule mikulášskou besídku pro děti zaměstnanců GML. 6. Tým vyššího gymnázia bojuje na Středoškolských hrách ve squashi. GML pořádá Den otevřených dveří. 10. Skupina My Generation koncertuje v klubu Stará pekárna Na výměnný pobyt přijíždí pěvecký sbor Gymnázia Ferdinanda Porsche ze Stuttgartu. 14. Studenti skládají písemnou část zkoušky Deutsches Sprachdiplom II. Školní pěvecký sbor Labutí píseň pěje společně se členy sboru z německého Stuttgartu, sborem profesorů GML Skřivánčí píseň, panem ředitelem a jazzovým duem Fui Fui v aule. 17. Studenti zápolí ve školním kole olympiády v českém jazyce V předvánočním týdnu mají studenti možnost účastnit se sportovních turnajů (přehazovaná, florbal, basketbal, sálová kopaná), přehlídky shakespearovských filmů v aule (MFF Matyášův filmový festival) i turnaje v počítačové hře Profesoři GML bojují na Vánočním turnaji v odbíjené. 20. P. prof. Havlásek a Kubera vyhlašují v aule výsledek 4. ročníku soutěže Fotograf GML. 21. Germanisticky nadaní studenti zápolí ve školním kole konverzační soutěže v německém jazyce. Smíšená družstva na Středoškolské hry ve squashi vede prof. Barták. Leden Do krkonošských Herlíkovic jede na lyžařský výcvikový kurz 1. C. 15. Probíhá závěrečné setkání vyučujících přírodovědných předmětů zapojených do 2. běhu projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání kombinované kurzy s on-line podporou. P. prof. Řezníčková, Prokešová a Beneš prezentují závěrečné práce postupující na celostátní přehlídku projektů. 18., 21. Studenti užívají studijní volno před ústní částí Deutsches Sprachdiplom II. 23. Zástupci GML se utkávají se studenty ostatních škol v městském kole konverzační soutěže v německém jazyce. 24. Chlapecký tým vyššího gymnázia bojuje v městském finále Středoškolských her ve florbale, koučuje prof. Barták. GML pořádá své kolo matematické olympiády v kat. B a C a v německé konverzační soutěži v kat. C. GML pořádá v pořadí druhý Den otevřených dveří. 28. Studenti mají možnost účastnit se dalšího Bohemistického dne, během něhož jsou vyhlášeny výsledky Literární soutěže 5

6 a přečteny vítězné práce, další tvůrci čtou své texty při autorském čtení nebo vystupují na IX. ročníku Polymnie. V běhu Polymnie předvádí v aule předpremiéru své hry Obejmi démona! Divadlo Krátký rozum. 29. Dívčí florbalový tým na Středoškolských hrách vede prof. Hradilová. 30. Zástupci GML se utkávají se studenty ostatních škol v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce. P. prof. Bochníčková a Řezníčková provázejí studenty 2. B do Ústavu fyzikální metalurgie. Studenti třetích ročníků mají možnost projít testy profesní orientace vedené psychologem Mgr. P. Vaňkem. Tým studentů se účastní v kat. D. okresního kola chemické olympiády. Studenti se účastní výtvarné části soutěže Brněnské kolo. 31. Končí první pololetí a studenti dostávají vysvědčení. Únor Profesoři, studenti i rodinní příslušníci lyžují v rakouském Stuhlecku Týden lyžování na lyžařském výcvikovém kurzu tráví 2. C. 4. Prof. Floryanová doprovází skupinu studentů na Novou radnici, kde zápolí v soutěži Co víš o Moskvě. 6. Vítězové IX. ročníku Polymnie zápolí v městské soutěži v přednesu Brněnské kolo. 6., 13. Studenti, kteří prošli testy, na půdě GML dále konzultují svoji představu o volbě povolání s odborníky. 8. Studentky v aule naslouchají přednášce S Tebou o Tobě Do osvědčených Herlíkovic za sněhem jede 5. AV. 13. Velmi úspěšně si vede náš tým v krajské soutěži Generation EU pořádané na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Probíhá úvodní setkání vyučujících přírodovědných předmětů zapojených do 3. běhu projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání kombinované kurzy s on-line podporou. 14. Konají se Středoškolské hry ve futsalu při účasti našeho týmu z vyššího gymnázia. 15. GML navštěvuje paní Rachel Guyet a absolventi GML studující na Sciences-politiques v Dijonu; možnosti působení na této škole představují nejstarším studentům bilingvního gymnázia Maraton lyžařských výcvikových kurzů doplňuje v Herlíkovicích 3. BF a 1. A. 27. Tým basketbalistů sehrává přípravné utkání se zástupci Gymnázia na tř. Kapitána Jaroše. Březen Sekundáni lyžují v Herlíkovicích na zimním výcvikovém kurzu Studenti odjíždějí na výměnný pobyt do Oberurselu. 4. Studenti brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity hovoří v aule o přijímacím řízení a možnostech studia na své škole Divadlo Krátký rozum vedené prof. Zajíčkem odjíždí na krajskou postupovou přehlídku amatérských divadel Mumraj! do Hodonína Oceněné výtvarné práce studentů ze soutěže Brněnské kolo reprezentují GML na výstavě v prostorách Brněnského kulturního centra na Radnické ulici Zimní výcvikový kurz v Herlíkovicích absolvují tentokrát 3. AF a 1. B. 10. Pro přihlášené studenty třetích ročníků začíná jarní kolo projektu deníku Mladá fronta Dnes Studenti čtou a píší noviny. 6

7 11. Dívčí tým zápolí v městském kole Středoškolských her v basketbalu. 15. Divadlo Krátký rozum se stává laureátem krajského kola Wolkrova Prostějova. 18. Tři reprezentantky GML bojují v okresním kole olympiády v českém jazyce. 19. Studenti nižšího gymnázia bojují v okresním kole zeměpisné olympiády. 25. V Kabinetu múz reprízuje svoji hru Obejmi démona! Divadlo Krátký rozum. 26. Třetí ročníky naslouchají přednášce zástupců společnosti SCIO o přijímacím řízení na vysoké školy a o přípravných kurzech na přijímací řízení Skupina studentů ze 3. BF, 5. AV a 2. AF odjíždí do Sézanne, doprovázejí je p. prof. Ferlay, Kubera a Krejčí. 27. Studenti vyššího gymnázia se účastní školního kola mezinárodní matematické soutěže Klokan. Václav Kubeš ze 3. B zápolí v zemském kole soutěže Certamen Latinum. Kapela Onen svět a jazzové trio Fui Fui (projekty prof. Žemly) vystupují v klubu Leitnerova. 28. Před studenty ze 3. B, 4. AF a 7. AV čte ze svých textů brněnský malíř a performer Marian Palla. V sále Stadionu tancuje GML při svém reprezentačním plese Pětice studentů z 5. AF se účastní v Praze závěrečné konference Pražského modelu OSN. Duben Tým vyššího gymnázia zápolí v krajském kole matematické olympiády. Prof. Beneš doprovází 1. AF do brněnského Technického muzea. 2. My Generation opět hrají ve Staré Pekárně. 3. Studenti druhých a třetích ročníků zápolí ve školním kole soutěže v základech společenských věd. Vyučující německého jazyka pořádají školní kolo mezinárodní debatní soutěže Jugend debattiert international P. prof. Hradilová a Jakubková doprovázejí studenty 2. AF na zahájení tradičního festivalu školních frankofonních divadel Festivadlo. Septimáni cestují do Prahy k celostátní soutěži Landesweiter Deutschwettbewerb Do Brna přijíždí skupina francouzských studentů z Rennes, pečují o ně p. prof. Přecechtělová, Kirchnerová, Vigner a studenti 1. AF Studenti z Le Mans následují, ti jsou svěřeni p. prof. Jakubkové, Šimečkové, Cvachovcové a 3. AF. 9. Studenti GML se střetávají se soupeři z jiných škol v krajském kole mezinárodní debatní soutěže Jugend debattiert international. Studenti nižšího gymnázia řeší úlohy městského kola matematické olympiády. 10. Nejvyšší ročníky konají písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka Ve škole působí Olivier Gerhardt, francouzský stážista vyučující matematiku Pan ředitel Hoennes a čtyři profesoři ze stuttgartského Gymnázia Ferdinanda Porsche navštěvují GML. 15. GML pořádá jarní třídní schůzky. 17. Nejvyšší ročníky konají písemnou maturitní zkoušku z cizího jazyka. 18. Chlapecký tým zápolí v krajském finále Středoškolských her v basketbale veden prof. Kubů. 7

8 20. Studenti se účastní výtvarné části soutěže brněnské ZOO Obojživelník. 21. Adepti studia na GML skládají přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. 22. Terezie Boková ze 4. AV soupeří s ostatními v krajském kole olympiády v českém jazyce. Chlapecký tým nižšího gymnázia reprezentuje GML na turnaji brněnských základních škol ve futsale koučován prof. Bartákem. 23. Skřivánčí píseň a Labutí píseň zpívají na sborovém koncertě v synagoze magického městysu Lomnice u Tišnova Basketbalisté vystupují na župní olympiádě ve slovenské Trnavě vedeni prof. Kubů. 25. Studenti se účastní výtvarné soutěže Dva světy (Svět umění, Svět sportu) Na výměnný pobyt přijíždějí studenti z německého Oberurselu. 27. Studenti francouzské sekce vítají spolu s p. prof. Krejčím, Kuberou a Ferlay své kolegy z francouzského Sézanne, kteří také přijeli na výměnný pobyt. 29. Sbor dobrovolníků (4. AF doplněná septimánem Kotáskem) přednáší u Šimkových kamenů před GML 221 verš z nejproslulejších pasáží Máchova Máje. Květen My Generation s novým bubeníkem Ondřejem Špičákem z 1. A v klubu Favál. 3. My Generation na náměstí Svobody v rámci akce Brněnské běhy Do německého Kulmbachu odjíždí na výměnný pobyt skupina studentů GML. 7. Studenti druhých a třetích ročníků zápolí ve školním kole soutěže v základech společenských věd. Studenti nižšího gymnázia se stávají vítězi městského a krajského kola softbalového turnaje základních škol a nižších gymnázií, tým vedl prof. Broulík CK Brno ve spolupráci s GML pořádá další ročník Moravian Open Curling Mix mezinárodní mistrovství ČR smíšených družstev v curlingu Ústní maturitní zkoušku skládají 8. AV a 4. C. Písemné maturitní zkoušky konají 6. AF. 13. Písemnou část maturitní zkoušky z francouzského a českého jazyka konají 5. AF a 5. BF. 14. GML pořádá Středoškolské hry v curlingu. 16. Na Moravském náměstí vystupuje na pódium 4. AV při dni propagace německého jazyka s názvem Kurzparkzone Deutsch Připraveny jsou ústní maturitní zkoušky pro 4. A a 4. B. Do Protivanova odjíždějí na turistický kurz 3. B a 5. BF. 21. V aule je promítán oscarový film Nepříjemná pravda věnovaný globálním klimatickým změnám S prof. Wankou a německou praktikantkou Nicole Gläßer odjíždí do Drážďan na exkurzi 2. A. 23. P. prof. Morbacher a Beneš pořádají za fyzikální sekci GML 8. ročník městského kola fyzikální olympiády kategorie G Archimédiády. 24. Pódium klubu Desert hostí další reprízu hry Obejmi démona! Divadla Krátký rozum Ústními zkouškami završuje svoji maturitu 6. AF Do Protivanova odjíždějí na turistický kurz 3. A a 7. AV. 8

9 28. V zastoupení velvyslance Francie předává p. Marie-Christine Thiébaut, jazyková atašé a koordinátorka pro vzdělávací spolupráci, a Martina Hřibová, referentka pro jazykovou a vzdělávací spolupráci, francouzské diplomy a vysvědčení studentům 6. AF. 29. Divadlo Husa na provázku uvádí premiéru hry Můj nejkrásnější svět; jejím spoluautorem je náš nedávný absolvent Jan Krupa studentů ze 3. AF a 4. AF odjíždí na výměnný pobyt do Le Mans doprovázeni p. prof. Šimečkovou, Jakubkovou a Cvachovcovou. Červen Probíhá závěrečné setkání vyučujících přírodovědných předmětů zapojených do 3. běhu projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání kombinované kurzy s on-line podporou. Prof. Mareček prezentuje závěrečnou práci postupující na celostátní přehlídku projektů. 5. My Generation hrají ve studiu Lávka na Kraví Hoře Osmdesát šest studentek a studentů odjíždí na studijně-poznávací zájezd do Anglie a Skotska; hlavní organizátorkou cesty je prof. Kozáková. Do Brna zavítali v rámci projektu Mobilité européenne čtyři francouzští studenti z Angoulême Profesoři jazykové sekce němčiny a studenti GML organizují pobyt pro studentskou skupinu z německého Kulmbachu studentů z 1. AF míří na výměnný pobyt do Rennes doprovázeni p. prof. Přecechtělovou, Kirchnerovou a Vignerem Do Kostelce nad Orlicí odjíždí softbalový tým nižšího gymnázia, aby tu sehrál zápasy mistrovství republiky; doprovází jej prof. Jelínek Dvoučlenný dívčí tým provází na městský turnaj v beachvolleyballu prof. Broulík. 14. Projekt Mobilité européenne do GML zavál tentokrát pět francouzských studentů ze Saintes; ujímají se jich studenti ze 3. BF a 3. AF. 15. Marek Pavlica ze 2. B odlétá na týden do ruské metropole Moskvy; pobyt mu zajistil úspěch v soutěži Co víš o Moskvě. 16. Prof. Barták a studenti organizačně zajišťují atletické závody zdravotně hendikepovaných dětí ze Základní školy speciální a Praktické školy ELPIS Brno Divadlo Krátký rozum odjíždí na 51. ročník Wolkrova Prostějova, celostátní přehlídku interpretů poezie, vítězů krajských klání. 19. Ředitelství školy pořádá schůzku s rodiči budoucích studentů prvních ročníků; ti píší rozřazovací testy z angličtiny Studenti i profesoři GML připravují v závěrečném týdnu opět bohatou nabídku nejrůznějších dění: tradiční sportovní turnaje (volejbal, kopaná, florbal); studenti 5. AV organizují v aule KVINTfest, soutěžní přehlídku svých pěti autorských filmů, jejíž součástí je i čtení pražské spisovatelky Ireny Douskové; p. prof. Křapová a Kutalová představují též v aule FFF (Filmový fenomén Forman), v kině Art studenti zhlédnou film P. Zelenky Karamazovi. 24. Pedagogický sbor zasedá při závěrečné klasifikační poradě, kterou střídá krajinně poznávací výlet k řece Jihlavce. 26. Školní dvorec hostí již 8. ročník profesionálního tenisového turnaje amatérů ve čtyřhrách GML Closed. 27. Studenti dostávají vysvědčení od svých třídních profesorů a pan ředitel slavnostním projevem ukončuje školní rok 2007/

10 Co rok dal Co rok rok dal dal Následovník, Eliška Kyselková, 5. BF (fotografie), 3. místo v kategorii Učitel v soutěži Fotograf GML BIGOS LIBORA JANA, ÚTERÝ JANA ROZBOŘILA A NAŠE DĚJEPISNÁ VÝPRAVA Letos to začalo druhý pátek v říjnu. Před naše gymnázium přijel autobus, který o velké přestávce zaplnilo na pětatřicet profesorů, studentů a absolventů, aby je vzápětí pan řidič, usednuv na svůj trůn, odvezl tím správným směrem. Ten vlastně všichni jenom tušili. Než se na dějepisnou výpravu přihlásíte, můžete si sice obstarat letáčky s odpověďmi na základní otázky, kam se pojede a co s sebou, ovšem pak hned zjistíte, že nejskvostnější perličky vám zůstanou skryty, než přijde jejich čas, a že tu správnou knihu vás v knihovně ani nenapadlo hledat. Ocitáte se tedy plně v moci manželů Jany a Libora Janových, kteří letos už po osmé dějepisnou výpravu zorganizovali. Ale stejně za chvíli zjistíte, že obligátní výletová otázka Kdy už tam konečně budeme? sem nepatří. Ani vás nenapadne, protože vás nadchne duch dějepisné výpravy, který přináší jen družné rozhovory a naprosto vás zaměstnává historickými úkoly. Acedyw tecoydq chjnpvdm rozumíte? Já jsem nerozuměla. Když jsem nastoupila v Karlových Varech do autobusu, začala jsem litovat, že v tu chvíli ještě nejsem s účastníky dějepisné výpravy na jedné lodi. (Řečeno bez jakékoliv metafory, protože myšlenkami jsem s nimi spřízněna už čtvrtým rokem.) Nějak se mi v jeden den sloučil začátek dějepisné výpravy a reprezentace na filmovém festivale v Ostrově, proto jsem si musela naplánovat, že se ke svým druhům připojím až k večeru. Ale netrvalo to tak dlouho. Do děje dějepisné výpravy jsem byla zahrnuta hned, když trojice mých milých kamarádek jako jedna ze soutěžních skupin obdržela od manželů Janových šifru. V poledne mi přišla 10

11 esemeska s tím podivným soupísmením a prosba, nechť luštím, že i letos jsou vítězům přislíbeny grandiózní odměny. Písmenka jsem si tedy jednou opsala a pak vlastně ještě mnohokrát, když jsem je poškrtala při neúspěšných pokusech aplikování klíčů známých šifer. Ačkoliv jsem do hry vtahovala i neznámé spolucestující, kteří se naklánějíce se přes moje rameno pokoušeli odhadnout alespoň jazyk vzkazu, obsah té tajné zprávy mi zůstával skryt i poté, co jsem konečně v Králíkách vystoupila z posledního linkového autobusu, abych vyhledala ten náš. Jenom cesta z autobusové zastávky na vlakové nádraží mě zmáčela a připravila o poslední zlomky sil. Když jsem pak přistoupila do autobusu s panem řidičem, který představuje pro dějepisnou výpravu stejnou legendu jako její organizátoři či někteří účastníci, a rozjela se do tepla společně s dalšími, již začátek dějepisné výpravy rovněž nestihli v Brně, to jsem pak teprve uměla ocenit obětavost pana řidiče, který nás přijel vyzvednout, ačkoliv se zrovna podávala chutná večeře! Až vás někdy budou učit, že Králíky jsou malé, nevěřte jim. Králíky si klidně píší ještě pěkně daleko za centrem města. Někde tam v lesích hlubokých se nachází proslulé mariánské místo Hora Matky Boží, kde nejen poutníkům nocleh poskytují. Kdybychom až tam měli pěšky sami vyšlapati, nevím, zda by nás tam do rána měli... Ovšem díky panu řidiči jsme světlo podkrovních pokojíčků Poutního domu spatřili už kolem osmé večerní. Úkoly pro špehy císařské armády Jejího Veličenstva Marie Terezie, přičemž některými záludnými otázkami bude zjišťováno, zda nejde o dvojité agenty vyslané pruským králem. Inu, to bylo to první, čeho jsem se dočkala u své postýlky. Mnoho papírů, tužek obyčejných i barevných a pod tím vším několik knih o poutnictví a válečnictví nejen v Čechách. Moje milé spolužačky se dobře vybavily na letošní výpravu Za pohraničními pevnostmi a poutními místy! Přidala jsem k jejich zásobě své knihy a už při večeři se pustila do práce. Šifra nebyla to jediné, co mělo naše mysli a zase jsme byli rádi, že jsme se dějepisné výpravy mohli zúčastnit! 11

12 o víkendu procvičit. Náleželo k ní ještě dalších třináct zadání nejrůznějších prací, především zjišťovacích. Vypravila jsem se tedy za správcem Poutního domu, u něhož jsem tušila znalost požadovaných mariánských poutních míst ve střední Evropě. Měla jsem štěstí, protože ve velké síni právě pořádal večírek pro své duchovní přátele, kteří mi se smíchem, že jsem pro ně připravila druhou maturitu, vyjmenovali snad na dvacet správných odpovědí! Druhého dne dějepisná výprava pokračovala podle předepsaného scénáře na vojenskou pevnost Hanička. Pro většinu účastníků to byla zastávka už třetí, v pátek se zúčastnili prohlídky zámku Jánský Vrch a věže v Žulové, ovšem já jsem si poprvé užívala své nové podoby. Tradice by se opomíjet neměly, proto jsme se opět letos někteří přizpůsobili tématu dějepisné výpravy a pochodovali v historických vojenských uniformách či halili se do plášťů poutnických. Odpoledne se ovšem vojáci museli maskovat do oděvů lidu současného českého, protože jsme chtěli překročit polské hranice, aniž bychom připadali úředníkům podezřelí. Kłodzko nám učarovalo, zvláště jedna z bran jeho pevnosti, před kterou jsme vytvořili téměř vojenské ležení, abychom si její obrázek zanesli do knih, které později odevzdáme k vyhodnocení. Také chodby kłodzské pevnosti byly kouzelné, zvláště v místě, kde se pan průvodce, mluvící střídavě česky i polsky, nevinně zeptal: Máte ve škole tělovýchovnu? a na naši pozitivní odpověď pokračoval: Tak máme dneska jednu lekci. Půjdete do konce a tam doprava, chodba devadesát centimetrů vysoká a dvanáct metrů dlouhá. A nebylo to naposledy, kdy jsme procházeli úzkými chodbami, zjišťujíce, že mnoho z nás trpí klaustrofobií. Ovšem nejdříve něco na kuráž: V sobotu večer přišla tradiční chvíle, kterou někteří účastníci dokonce označují za vrchol dějepisné výpravy. Mistr Libor Jan se ujal kuchařského náčiní, aby za zpívání chvalozpěvných blues ze strany přihlížejících připravil chutnou krmi polské tradiční jídlo bigos. Když se společnost nasytila a do půlnoci zbývalo ještě mnoho chvil, přijel generál Laudon skrz vesnici. Naskytl se totiž správný čas, abychom ve skupinkách zazpívali nejméně čtyři sloky této vojenské písně. To byste se divili, jakou mají účastníci dějepisné výpravy nejraději! Poslední ráno jsme vstávali do mlhy; avšak Jaroměř byla v jejím závoji kouzelná, ačkoliv jsme všichni spíše hledali místa, kam dopadaly sluneční paprsky, abychom se alespoň trošku zahřáli. Ale v Josefově jsme sluníčku nadobro unikli, když jsme sestoupili do podzemních chodeb. Obdrželi jsme vlastní lampy se svíčkami, abychom zanedlouho pochopili, že při prohlídce budeme místy odkázáni jenom na sebe. Pan průvodce nás sice dostal, když jsme se dle jeho instrukcí vydali špatnou chodbou, v jejímž protisměru šel sám (naštěstí), ovšem pak jsme dostali zase my jeho. Začal nás zkoušet z dějepisných termínů a dat a pod palbou našich správných odpovědí znejistěl. Myslel si pak, že nás konečně trumfne otázkou, ve který den se odehrála bitva u Kolína, ale po úterý Jana Rozbořila musel nakonec ustoupit. V Opočně jsme ze všeho nejdříve obsadili obě místní restaurace. Zatímco nám chystali pokrmy, dokončovali jsme svoje knihy, protože uzávěrka soutěže se blížila a zatím jenom dvě skupinky rozluštily tajemné poselství šifry. Když jsem si se svými kamarádkami vyříkala, že mi její zadání vůbec neměly posílat, protože k jejímu úspěšnému zdolání každý potřebuje tabulku s dalšími podivnými písmenky, musela jsem si přiznat, že ani s potřebnými pomůckami a nápovědou bajonet, fronta nic nesvedu. Raději jsem pak pobízela pana vrchního, že pospícháme na prohlídku zámku, ale před během skrz město jsem nás stejně neuchránila. Zastavení VIII. dějepisné výpravy se skončila v Nových Hradech, kde jsme naplnili letošní myšlenku paní profesorky Janové, která vedla ke spojení dvou na první pohled odlišných témat válečnictví a poutnictví: Každý voják potřeboval nějakou duchovní podporu a nějaké duchovní zázemí. Nové Hrady skýtají poutní kostelík sv. Jakuba, u něhož začíná barokní kamenná křížová cesta. Poutnickou atmosféru jsme ještě v autobuse podtrhli, když jsme pod vedením paní profesorky Hradilové sborově zapěli jednu z poutních písní Máti Páně přesvatá. 12

13 Následovala dlouho a toužebně očekávaná chvíle vyhlášení velké a slavné soutěže! Tehdy se naše jména bohužel nezaleskla, ale zlobte se, že vyhráli přátelé z Wehrmachtu, kteří nám celou dějepisnou výpravu ozvláštňovali vlastními zážitky z bitev, nebo skupinka děvčat ze sexty spolu s panem profesorem Blažkem, kteří se velmi pilně podíleli na přípravě sobotní večeře, nebo manželé Šimečkovi, Prokešovi a Jan Rozbořil, kteří pro nás neustále měli nějaké to vlídné slovo A tak nám to předposlední místo vůbec nevadilo a zase jsme byli rádi, že jsme se dějepisné výpravy mohli zúčastnit! Dana Večerková, 5. AV ÚSPĚŠNÁ ODVETA O víkendu října 2007 se vypravila skupina 13 profesorů a profesorek GML pod vedením pana ředitele na reciproční návštěvu kolegů v německém Kulmbachu. S tamějším Gymnáziem markraběte Georga Friedricha nás pojí několikaletá spolupráce na bázi studentské výměny, tentokrát se vydali ve stopách svých svěřenců zástupci pedagogického sboru. Kulmbašští kantoři se projevili jako výteční hostitelé, poskytli nám ubytování ve svých domovech a připravili opravdu bohatý program: účast na tradičním fotbalovém turnaji, utkání ve volejbale a tenisu, výlet do středověkého Bamberka, exkurzi po škole a historickém jádru města. A výsledky? Na zmíněném fotbalovém turnaji nám jen o fous a nižší počet vstřelených branek unikla účast v semifinále, kam ale na náš úkor postoupili domácí, čímž se dá tento ojedinělý sportovní výpadek profesorů GML odůvodnit. O výměně našich a německých studentů pojednává fotoseriál na straně 57 (pozn. red.). prof. Ampapa JAZYKOVÝ KURZ VE SKOTSKU Jednoho sobotního rána se parkoviště u GML zaplnilo studenty, rodiči, profesory, kufry a dvěma autobusy. Jakmile se za námi dveře autobusů zavřely, začali jsme zběsile mávat vzlykajícím rodičům, kteří nás přes kouřová skla stejně nemohli vidět. Vyrazili jsme směr Praha, Německo, Belgie, Francie, Anglie a konečně Skotsko. Část brněnské výpravy si prohlíží město, v pozadí budova kulmbašského Gymnázia markraběte Georga Friedricha 13

14 Cestu asi nemá cenu popisovat, protože snad každý už někdy autobusem jel, tak jen ve zkratce: dálnice, hlad, řízek, benzínka, dálnice, hlad, tatranka, odpočívadlo, hlad, řízek, spánek, motorest Monotónnost cesty přerušilo nalodění na trajekt a pohled na křídové doverské útesy. Jako bychom se najednou octli v úplně jiném světě. Ve světě malých útulných domečků a perfektně střiženého hustého trávníku. Přes Anglii jsme pokračovali dál na sever. Když jsme se nebezpečně přiblížili k Edinburghu, atmosféra by se dala krájet. Všichni jsme doufali, že naše hostitelská rodina na nás bude hodná a nebude nás chtít obšťastnit národním skotským pokrmem huggies, který sestává z ovčího žaludku naplněného vnitřnostmi a kdo ví čím ještě. Naštěstí se ukázalo, že naše obavy byly naprosto zbytečné, protože nejexotičtější jídlo, které jsme dostali, byly hranolky s těstovinami a fazolemi v omáčce, což se rozhodně dalo přežít. Rodiny byly skvělé líbily se jim dárky z Česka (becherovky, slivovice, lázeňské oplatky a studentské pečetě) a hlavně trpělivé, když jsme jim někdy nerozuměli. Všichni studenti se každé ráno sešli a odjeli společně do školy v centru Edinburghu. Po cestě proběhla výměna brambůrek, které jsme dostávali od rodin k svačině octové za solené, krevetové za sýrové a worčestrové za barbecue. Ve škole jsme byli rozděleni do skupin podle rozřazovacího testu a dvě hodiny se pilně učili. Učitelé byli dva na každou skupinu, jeden s námi piloval diskusi a druhý gramatiku. Vyučování probíhalo celkem nenásilnou a zábavnou formou. Odpoledne jsme měli výlety na všemožné hrady, trosky a muzea (a že je jich ve Skotsku opravdu hodně). Na večeři jsme se opět vrátili do rodin a ráno zase do školy. Mezitím jsme ušetřili trochu času, abychom si pořádně prošli Edinburgh. Když jsme se pak vraceli do autobusu, některé skoro nebylo vidět pod hromadami nákupních tašek. V Edinburghu je totiž hrozně levně, a tak jsme toho prostě nemohli nevyužít. Přišel den odjezdu ze Skotska. Rodiny nás odvezly na sraz, někteří se ještě společně fotili, jiní zase předávali svým studentům obálky s librami, aby jim z České republiky poslali do Edinburghu ty výborné lázeňské oplatky. Cestou zpátky jsme se na celý den zastavili v Londýně. Byli jsme na London Eye, Trafalgar Square, Tower Bridge, a někteří viděli dokonce i královnu, protože se zrovna slavily její narozeniny a ona projížděla městem. A pak už nás čekala dlouhá cesta domů. Až na pár ztracených peněženek a dokladů, které se nakonec šťastně našly, máme jen samé hezké vzpomínky. Myslím si, že to byl příjemný způsob, jak naostro mluvit anglicky a hlavně zjistit, jak na tom vlastně jsme nejen z rozhovorů s hostitelskou rodinou, ale taky od vyučujících v edinburské škole, kde jsme dostali osvědčení o absolvování hodin angličtiny a posudek od jednoho z našich učitelů. Alice Kroutilová, 3. B UNSER AUSFLUG NACH WIESBADEN Hessen ist eines der 16 Bundesländer von Deutschland, in welchem die schöne Stadt Frankfurt am Main liegt, die für ihre Skyline und ihren Apfelwein weit über die Grenzen Hessens, aber auch Deutschlands hinaus bekannt ist. Aber nicht Frankfurt, sondern Wiesbaden ist die Landeshauptstadt von Hessen. Unser Ausflug begann am um 8 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Oberursel. Wir fuhren nach Wiesbaden nur eine Stunde mit S-Bahn. Dann standen wir vor einem sehr schönen Bahnhofgebäude, das in dem gleichen Jahr aufgebaut wurde, wie das Bahnhofgebäude in Bad Homburg. Als wir zu dem Hessischen Landtag kammen, hatten wir noch Zeit, bis unsere Führung anfangen sollte, deshalb wurde uns etwas über diese interessante und schöne Stadt gesagt. Wir wissen jetzt, dass es eine bedeutungslose Stadt in der Vergangenheit war, aber wegen der warmen Quellen ein bisschen berühmter wurde. Das Zentrum der Stadt besteht aus Altbauten, denn es hatte Glück, weil es nicht durch Bomben während des Zweiten Weltkrieges zerstört wurde. 14

15 Das Schloss, wo der Landtag sitzt, sah von außen sehr bescheiden aus. Aber sobald wir es betraten, sahen wir, dass es innen gar nicht bescheiden war. Auf uns warteten Wände, die mit Kunstmarmor belegt waren, viele Bilder, an mit roter Seide bezogenen Wänden, und der riesige Luster mit Kristallglas aus Böhmen geschmückt. Leider konnten wir nicht den großen Saal anschauen, weil dort eine Veranstaltung stattfand. Noch vor dem Ende der Führung führten wir eine Diskussion mit zwei politischen Vertretern. Die Politiker waren aus der CDU und aus der SPD. Unsere Diskussion behandelte auch das Thema Universitäts-Gebühren. Die zwei stritten sich dann, weil jeder eine ganz andere Meinung verteidigte. Die heutige politische Situation in Hessen ist ein bisschen unklar, denn es ist knapp nach den Wahlen und eine neue politische Partei trat in den Hessischen Landtag ein. Jetzt werden die Fehden in dem Landtag geführt, wie sollte die neue Regierung in Hessen aussehen. In dem Landtag sind 110 Abgeordneten und es gibt dort fünf Fraktionen, unter ihnen zum Beispiel CDU oder SPD, die die gleiche Zahl der Sessel in dem Landtag haben. Der Ausflug überraschte uns nett, denn er war wirklich interessant und bemerkenswert. Vielen Dank. Michal Horák, 7. AV KURZPARKZONE 2008 V pátek 16. května 2008 se uskutečnilo na Moravském náměstí již druhé setkání studentů a žáků brněnských škol, kteří se učí německy. Kurzparkzone je akce podporovaná Goethe Institut Praha a Österreich Institut Brno. Pro studenty je zde připravena řada soutěží, ve kterých si účastníci ověřují své znalosti německého jazyka. V letošním roce si skupina ze 4. AV připravila krátké recitační vystoupení Lene Mayer-Skumanz Deutsch ist schwer. Recitace byla doplněna obrázky Inky Matouškové ze 4. AV. Za aktivní účast byli recitátoři odměněni drobnými dárky, Ivo Hlinomaz dokonce vyhrál hlavní cenu flash disk. Za rok se jistě na Moravském náměstí zase sejdeme. prof. Floryanová Studenti ze 4. AV si připravili krátké recitační vystoupení Deutsch ist schwer doplněné obrázky Inky Matouškové 15

16 MOSKVA, MATIČKA VŠÍ RUSI Na podzim roku 2007 jsme se my, skupina nepovinných ruštinářů na GML, zúčastnili soutěže znalostí o Moskvě pro středoškolské studenty ruského jazyka, která slibovala deseti nejlépe umístěným týdenní pobyt v Moskvě zdarma. Soutěž měla 2 fáze. První fází bylo vymyslet kviz s otázkami o městě Brně. Z otázek se následně vybralo zhruba 20 nejlepších, které tvořily test pro naše ruské kolegy. Druhou fázi tvořil kviz, který pro nás naopak připravili moskevští studenti. Zaměřoval se hlavně na historii a památky Moskvy. Musím se přiznat, že test i přes moji nemalou přípravu nebyl nejjednodušší. Proto jsem si ani nedával naději, že bych mohl uspět. O to radostnější bylo mé překvapení, když za mnou paní profesorka Floryanová přišla s úsměvem na rtech a novinou, že jsem se umístil mezi 10 nejlepšími. Nadšení mi kazila jedině smůla kolegy Václava Kubeše, kterému k letence a pobytu v Moskvě scházel jediný bod. Doufám, že tato akce není poslední a uspějí v ní i další studenti ruského jazyka na GML. V neděli 15. června odlétám do Moskvy. O své další zážitky se s vámi jistě podělím. Marek Pavlica, 2. B NA SLOVÍČKO, NICOLE! Nicole Gläßer, studentka učitelství oborů němčina a výtvarná výchova na Technické univerzitě v Drážďanech, vykonávala od 1. března do 31. května 2008 na našem gymnáziu tříměsíční pedagogickou praxi. Nicole získala stipendium Nadace Roberta Bosche, která finančně podporuje projekty přispívající ke sblížení lidí různých národností. Seznamovala se s metodami práce na českém gymnáziu, vyučovala sama i ve dvojici s českými kolegy a se třídou 2. A pracovala na projektu Expedice do neznáma, který vyvrcholil návštěvou Drážďan a setkáním se studenty Vitzhumova gymnázia. Nicole se velmi rychle zapojila do pracovního i společenského života naší školy, mimo jiné i díky dobré jazykové vybavenosti (kromě němčiny mluví anglicky a francouzsky). Před jejím návratem do Drážďan jí studentky a studenti 4. AV položili pár otázek. Stýskalo se ti po domově? Ne, protože jsem se u vás cítila moc dobře a našla si tady kamarády, Čechy i Němce. Jak se ti jeví naše škola? Studentky, studenti i profesorský sbor jsou moc sympatičtí. Budova sama mi připadá příliš bílá, přivítala bych větší barevnost. Vaše třída tvoří výjimku. Koláž, kterou jste vytvořili na zadní stěně, se mi moc líbí, a pokud to mohu posoudit, některé z vás dobře vystihuje. Které město je hezčí, Drážďany nebo Brno? To se nedá srovnávat. Každé město je jinak hezké. Brno se mi líbí, ale Drážďany taky. Cítila jsem se u vás moc dobře a našla si tady kamarády, Čechy i Němce. A co Praha? Praha je samozřejmě nádherná. Je v ní mnoho krásných historických památek, což je pro mne jako studentku umění velmi přitažlivé. A taky jí protéká řeka Vltava. Města s řekou uprostřed mají úplně jinou atmosféru než města bez řeky. Ale na druhé straně 16

17 mě v Praze stresují davy turistů, kterými se člověk musí prodírat. Co umíš říct česky? Umím si objednat v restauraci, domluvit se v obchodě, o něco požádat a podobně, mám i základy gramatiky. Chodila jsem do kurzu češtiny. Bylas v Česku u kadeřníka? Ne. Na to, abych vysvětlila, jaký střih a účes si představuji, má čeština nestačí. Bůhví, co by rozuměli a co by mi pak s hlavou udělali! Byla ses najíst u Mac Donalda? Nebyla, ze zásady tam nechodím. Navíc mi chutná česká kuchyně, tak proč bych měla chodit k Mac Donaldovi? Ale určitě by mohla někdy v cizině nastat situace, že bych tam z nedostatku jiných možností zavítala. Co doma ráda jíš? Bezovou polévku. Co to je? To se uvaří plody černého bezu s trochou cukru, zahustí se škrobem a k tomu se jí piškot. Ale ještě jsem ji sama nevařila, u nás je na to expert tatínek. Tak tedy dobrou chuť a šťastný návrat domů. studentky a studenti 4. AV EXPEDICE DO NEZNÁMA Díky praktikantce Nicole Gläßer jsme se v květnu roku 2008 dostali do Drážďan, kde Nicole žije už od narození. Společně se studentkami ze zdejšího Vitzumova gymnázia nás provedla tímto kouzelným a historií poznamenaným městem. Dokonce jsme stihli navštívit i místní hospůdky, každá z nich skrývala nějaké tajemství. Na této návštěvě jsme se setkali se zástupcem České republiky v Německu, panem konzulem Podivínským. Na tenhle výlet nikdy nezapomeneme a Nicole za něj patří naše srdečné díky. 2. A a prof. Helmut Wanka 17

18 240 HODIN V LE MANS Ve čtvrtek 29. května ve jsme se my, 3. AF a několik studentů ze 4. AF, sešli před školou a po ledabylém zamávání rodičům jsme se vydali vstříc dobrodružství do země oplývající vínem a sýrem. Do francouzského středověkého města Le Mans, proslulého automobilovými závody, nás doprovázela p. prof. Jakubková, které sekundoval matematický duet cvachšim (p. prof. Cvachovcová a Šimečková). Ačkoliv většina z nás po dvaadvaceti hodinách strávených v autobuse moc energie nepobrala, všichni jsme napjatě očekávali, jak nám korespondenti oplatí naši typicky českou pohostinnost, kterou okusili při jejich návštěvě České republiky na počátku dubna. Francouzi si nás vyzvedli před lycée Bellevue. Víkend byl určen k seznámení s rodinami našich korespondentů. Někteří z nás objevovali krásy regionu Maine, kde se Le Mans nachází, jiní poznávali, jak tráví čas jejich Francouzi. V pondělí ráno jsme žasli nad různorodostí našich zážitků, od večírku mladých křesťanů přes aquapark, koncerty a diskotéky po degustaci zdejší pochoutky zvané rillettes (nakládané vepřové se sádlem). Ale to už nás páni řidiči vezli do přístavního korzárského města Saint-Malo. Díky odlivu jsme suchou nohou došli na ostrůvek, kde jsme zaplakali nad hrobem básníka Chateaubrianda. Poté nás přivítalo benediktinské opatství, dělící se o pahorek na písčité pláni s maličkou vesničkou, jinak známé jako Mont Saint- -Michel. Po návratu se zhruba polovina studentů usídlila na internátě lycée Bellevue spolu se svými Francouzi. To, že přes týden většina studentů lycée bydlí ve škole, je pro Francouze naprosto normální, avšak na Čechy to působilo až nepříjemně. Před spaním se studentům odebírá mobil, vypíná se jim na pokojích elektřina a zvonění tu připomíná požární poplach. Přivítalo nás benediktinské opatství, jinak známé jako Mont Saint-Michel 18

19 V úterý na nás čekal Futuroscope, zábavní park s kiny nové generace. V sálech při sledování filmu se s návštěvníky třepou sedadla, fouká na ně vítr a prská voda, jinde zas promítají filmy pod skleněnou podlahou anebo ve formátu 3D. Ve středu dopoledne jsme se pokochali pohledem na staré veterány i novější modely v muzeu automobilů města Le Mans. Následovně jsme se mohli podívat na pravý nefalšovaný francouzský trh s potravinami. Odpoledne jsme měli volné a mnozí ho strávili prohlídkou města či nakupováním a večer účastí na rockovém koncertě absolventů různých škol Le Mans. Čtvrtek patřil zámkům na Loiře. Jako první jsme si prohlédli zámek Langeais, který se se svým padacím mostem, kamennými zdmi a podsebitím podobá spíše hradu. Zámek Villandry nás uchvátil nejen svým elegantním interiérem, ale zejména svou rozlehlou francouzskou zahradou, kde rostliny tvoří spletité ornamenty, jež blaží oko i ducha. V pátek ráno jsme na rozloučenou políbili naše koresy na tváře. Pak zmizeli v dýmu autobusu a jejich volání přehlušil zvuk burácejícího motoru. Devítihodinová zastávka v Paříži nám stačila, abychom navštívili Louvre, Montmartre a další základní památky. Cesta domů proběhla celkem klidně. Dobrovolníkům bylo poskytnuto doučování z matematiky, zatímco jiní si krátili chvíli kreslením oční tužkou. Jako skicář jim posloužily obličeje spících spolužáků. Radost z návratu k rodině a normálnímu jídlu poněkud narušilo hořké vědomí, že na nás příští týden čekají závěrečné testy commun. Marianna Faith Minářová a Anežka Buchtová, 3. AF KDYŽ SE KVINTĚ ZADÁ DOMÁCÍ ÚKOL Každý z vás, kdo chodí alespoň jednou za čas do školy, o něm už musel slyšet. KVINTfest byl totiž všude. Zezačátku se o něm jen mluvilo, postupem času ale nabyla propagace obdivuhodných rozměrů, zahrnujíc plakáty a letáčky na každé rovné ploše a několikeré hlášení školního rozhlasu, apelující na veškeré osazenstvo školy, aby na tento kvintánský počin dorazilo. Byl jednou jeden pan profesor Zajíček a ten se tolik bál, že se jeho studenti budou nudit, až jim vymyslel úkol nad jiné. Vypadalo to nějak takhle: ohlásil, že budeme Ohlasy byly mohutné a v drtivé většině pozitivní 19

20 mít jako každý rok velký projekt, a pak už jen dodal: Studentes, udělejte film. Abych ale panu profesorovi nekřivdila, musím uvést, že nám poskytl veškeré nutné podklady; vysvětlil nám, jakou kostru má mít scénář i samotný snímek. Dál už to bylo jen na nás. Úkol byl zadán v únoru, dead line na scénář v květnu a promítání pro třídu naplánováno na první týden v červnu, což skýtalo čtyři měsíce prostoru pro práci. Dle mého průzkumu dal všem produkčním skupinkám nejvíc zabrat námět, ač se to na první dojem může zdát jako nejjednodušší součást akce. Jenže když si uvědomíte, že každá taková skupinka čítá pět šest členů a každý má svůj názor na věc, už to taková legrace není. Při rozhodování o námětu vzniklo mnoho hádek a rozporů, protože většina se nechtěla smířit s tím, že to není jejich návrh, který má být realizován. V první den D, v den odevzdávání scénářů, panovalo příjemné napětí. Všichni nakukovali do prací ostatních a zkoumali a porovnávali počet stran, charakter dialogů, vzhled přebalu a další směrodatné aspekty. Termín dodrželi všichni, ať už jejich scénář byl více či méně zdařilý. Ač to nebylo dáno, natáčet se začalo až po odevzdání scénáře. Z toho plynulo, že náhle ve všech našich hodinách dramaticky ubylo studentů, a naopak ve třídní knize se rapidně zvýšil počet absencí, z nichž polovina zněla projekt do ČJ a ta druhá, která se hemžila zubaři, nevolnostmi a rodinnými důvody, měla ve skutečnosti příčinu úplně stejnou. Období to bylo nesmírně hektické jak pro nás, tak pro naše nevídaně tolerantní profesory. A po filmování přišla na řadu poslední část úkolu střih. Pro skupiny, jejichž členy byli známí školní počítačoví experti nebo které natáčely dlouhé scény bez výrazné potřeby stříhání, to byla procházka růžovým sadem, ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ty méně šťastné a obdařené prošly peklem. Nakonec jsme však i tuto část zdárně překonali, a na začátku června bylo při třídní projekci všech šest snímků (ano, šest, jeden film nebyl na festivalu zveřejněn na přání autora). Poslední týden před prázdninami se tedy KVINTfest uskutečnil. S vypětím kvintánských sil bylo v aule ve dvou dnech promítnuto pět filmů, a to za hojné účasti a podpory publika z řad studentů i profesorů. Ohlasy byly mohutné a v drtivé většině pozitivní, což jen podtrhlo náš příjemný pocit z dobře vykonané práce (a lepší známky z češtiny). Myslím, že pro budoucí generace jistě stojí za zmínku i výčet filmů a tvůrčích skupin: Grepová šťáva (GEC Ladies), Jak jsem se stal hlupákem (Zhulení tuleni), Kam doletíš (VORTEPteam), Facky a kopance (Secondhand team) a Osud (Bunny production). Každý film zastupoval jiný žánr, každý byl originální. Nejvřelejší díky patří profesoru Zajíčkovi. Zprvu jsme si mysleli ano, řekněme si to na rovinu, že se pomátl, když chce po ubohých kvintánech něco tak složitého a náročného. Nakonec se však potvrdilo známé pravidlo, že když se chce, všechno jde, a mohli jsme se panu profesorovi jen v duchu omlouvat. Dostali jsme obrovskou příležitost spolupracovat. Jak ji kdo využil, bylo už jen na něm. Zuzana Pospíšilová, 5. AV ZPRÁVA O JEDNÉ Z CEST, KTERÉ VEDOU DO ŘÍMA ANEB MODEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU Všechny cesty vedou do Říma. Řím, věčné město. Řím, matka všech měst. Při vyslovení slova Řím se vybavuje jeden citát za druhým, jedno klišé stíhá druhé. Tolik se toho v Římě odehrálo! Tolik již bylo o Římu napsáno! Ale člověku žijícímu v současné Evropě se možná také vybaví pojem Římská smlouva, poučenějšímu dokonce i letošní padesátileté výročí od podepsání Římské smlouvy. Ale ví současný Evropan, co Římská smlouva vlastně je? Těžko můžeme na tuto otázku odpovědět, ale s jistotou se Řím stal symbolem pradávné, dávné i té padesátileté historie, mísící se s nejaktuálnější současností pro zhruba 200 účastníků 27. mezinárodní konference Modelu Evropského parlamentu na konci listopadu Pro ně 20

Slovo ředitele ředitele

Slovo ředitele ředitele Slovo ředitele Slovo ředitele ředitele Pan Zeman v Zemáku a pan Kremlička ve skromnějším Kremláčku objížděli během letošní volební kampaně republiku, aby zajistili svým stranám úspěch a křesla v Parlamentu

Více

Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal. Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML.

Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal. Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML. Obsah Obsah Slovo ředitele 2 Kalendárium 3 Co rok dal 14 Výsledky nejlepších 28 Témata maturitních písemných prací 34 Tvorba na GML 35 Napsali o nás 52 Studenti píší noviny 54 Fotograf GML 56 Pedagogický

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann Ročník XVIII, číslo 1 Informační bulletin Listopad 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 www.kladska.cz Vážení rodiče, dovolte, abych

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a vzdělávání b) Maturitní zkoušky Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Obsah... 7. Úvodem... 7

Obsah... 7. Úvodem... 7 Ivančice OBSAH Obsah... 7 Úvodem... 7 Ze života školy... 9 Poznáváme cizí země... 9 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích a první rok práce na projektu Comenius... 9 Učila jsem ve Vicenze...12 Jazykový

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

berounského gymnázia 1910 2010

berounského gymnázia 1910 2010 berounského gymnázia 1910 2010 ISBN 978-80-904318-5-0 Obsah I. Škola má narozeniny Stovka se má oslavit... 6 Přání studentů... 7 II. Škola 2000 2010 Desetiletí 2000 2010 v kostce...12 Když se škola stěhuje...14

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 adresa školy Gymnázium A. Jiráska T. G. Masaryka 590 570 01 Litomyšl IČO 62032348 telefon, fax 461 615 061 e mail webové stránky ředitel školy zástupce

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Ročenka. k 20. výročí založení školy

Ročenka. k 20. výročí založení školy 11 Ročenka k 20. výročí založení školy Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více