Historické pozadí Santy Anno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historické pozadí Santy Anno"

Transkript

1

2 Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj koráb. A co hůře: nevzpomínáš si ani na to, kdo je tvůj kapitán! K vyřešení problému, který v životě piráta nastával poměrně často, se pirátské bratrstvo rozhodlo ustanovit novou tradici: prvním třem pirátům, jimž se podaří dostat na loď, budou uděleny hodnosti kapitána a důstojníků. Všichni, kteří se při návratu na svou loď opozdí, budou degradováni na plavčíky a zbytek plavby stráví drhnutím paluby. Budeš natolik rychlý a chytrý, abys nemusel čas na lodi trávit s kartáčem a vědrem, ale se šavlí a pistolí? 2

3 1. Cíl hry Nebýt degradován a nashromáždit co nejvíce dukátů. Hráč, který má v okamžiku ukončení hry (čili po pěti kolech) nejvíce dukátů, je povýšen na kapitána a vítězí. Dva následující se stanou důstojníky. Ostatní prohrávají platí další rundu a musí uklidit stůl a umýt sklenice. Pokud hrají 3 až 4 osoby, je pouze jeden vítěz kapitán. 2. Vybavení 63 karet 35 základních palubních karet (na rubu mají trasy pohybu) 14 expertních palubních karet označených červeným trojúhelníkem (na rubu mají trasy pohybu) 6 karet událostí (na rubu mají dalekohled) 8 karet s tvářemi pirátů v kulatých okénkách 8 jmenovek pirátů 8 portrétů pirátů v rámečcích 35 dukátů 1 plánek přístavu v nominálních hodnotách od 1 do 5 pravidla 3 8 lodí

4 3. Příprava ke hře Rozestavte kolem stolu 8 židlí. Před každou židli položte na stůl jednu loď tak, aby jejich čísla nenásledovala postupně za sebou; vždy je třeba rozdat všech 8 lodí, bez ohledu na to, kolik je hráčů. Doprostřed stolu položte plánek přístavu. Vyložte na stůl 8 karet s tvářemi pirátů. Každý hráč si vybere kartu s jedním pirátem (tu si nechá u sebe pro případ, kdyby zapomněl, jak se jmenuje) a k ní jmenovku a portrét příslušného piráta v rámečku. Pak si sedne na některou židli a jmenovku piráta položí vlevo od lodi. Portréty pirátů zúčastněných ve hře položte na stůl. Budou představovat truhly k hromadění dukátů získaných během hry. Účastní-li se hry méně než 8 osob, vrátí se přebytečné jmenovky a portréty pirátů zpátky do krabičky. Dukáty rozdělte podle hodnoty a přichystejte vedle plánku. Hrajete-li základní variantu hry, dejte do krabičky i 14 expertních karet (označených červeným trojúhelníkem) a 6 karet událostí (s dalekohledem). Ostatní karty zamíchejte a položte v balíčku obrázky dolů vedle plánku přístavu. Nejzkušenější hráč je jmenován LOĎMISTREM. Jeho úkolem je odkrývat karty a kontrolovat postup pirátů. 4

5 4. PRŮBĚH HRY Základní varianta Hraje se na 5 kol. Na začátku každého kola odkryje loďmistr sérii palubních karet. Všichni hráči současně zkoumají pokyny na svých kartách a snaží se co nejrychleji usednout na židle u svých cílových lodí. Hráči, kterým se podaří dostat se na svou loď, obdrží z banky dukáty nejvíce ten, jemuž se to povede nejrychleji. 1. Popis lodí Každá loď je jiná, ale všechny se skládají ze stejných součástí. Je třeba si tyto součásti důkladně prohlédnout, protože s jejich charakterem souvisejí palubní karty. Každá loď má tyto 4 základní součásti, podle nichž je možné ji poznat: pozorovací koš, plachty, trup, tabulku s názvem. Každá z těchto součástí může být v jedné ze čtyř barev (žluté, červené, modré anebo zelené). Každá loď má součásti ve čtyřech různých barvách. Všimněte si, že na všech lodích dohromady existují vždy jen dvě součásti stejné barvy. Například dvě lodě mají červené plachty, na dvou lodích jsou červené strážní koše atd. Každá loď má samozřejmě i svůj název (důležité je první písmeno) a číslo od 1 do 8. A navíc můžete v jednom rohu každého obrázku s lodí najít papouška Koko. 5

6 2. Kolo Každé kolo se skládá ze čtyř fází. První fáze: Odkrytí karet Každý hráč se postaví za jednu židli a jmenovku piráta, v něhož se po dobu hry promění, položí vedle své startovní lodi (tedy té, jež leží na stole před židlí, za níž hráč stojí). Loďmistr drží v ruce balíček palubních karet. Zespodu balíčku postupně bere po jedné kartě a odkryté je pokládá do řady vedle plánku přístavu. Karty se čtou ve směru šipky na plánku, tedy zleva doprava. Aby měli všichni stejné šance, jsou karty vykládány od poslední k první. Jakmile jsou všechny karty vyloženy, vydává loďmistr rozkaz Odplouváme! a začíná druhá fáze kola. Druhá fáze: Hledej svoji loď Každý hráč si prohlíží palubní karty a v duchu přesouvá svého piráta z lodě na loď, aby s ním nakonec dorazil na loď, na niž ho naviguje kompletní série pohybů podle pokynů z karet. Pokyny z karet jsou prováděny ve směru šipky na plánku. Pokyny z karty se vždy týkají lodi, na které se pirát právě nachází, ačkoli to většinou není loď, z níž zahájil svou cestu. Lodě se nikdy nepohybují a přesouvání pirátů není v této fázi hry povoleno. Je-li hráč přesvědčen, že už ví, která loď bude jeho cílem, provede postupně následující činnosti: oběhne stůl, po oběhnutí stolu vezme do ruky kartu s pirátem v okénku, doběhne k židli u své cílové lodi a posadí se na ni, 6

7 po dosednutí na židli položí kartu s pirátem v okénku obrázkem dolů na plánek přístavu. Je-li již na plánku přístavu karta s jiným pirátem, položí svou kartu na ni (a začne tak stavět sloupek). Pokud hráč položil kartu s pirátem v okénku ještě před tím, než si sedl, musí se postavit, vzít svou kartu z plánku přístavu, znovu si sednout a teprve pak znovu položit kartu na plánek. Na jednu židli si může sednout postupně více hráčů každý další na kolena předchozího. Pokud není židle dost pevná a neudrží váhu více hráčů, může se další hráč postavit za sedícího a položit mu ruce na ramena (případní další hráči se pak stavějí za něj). Kolem stolu mohou hráči běhat libovolným směrem. Když jsou všichni hráči až na posledního na místě, odpočítávají od 5 do 0. Druhá fáze skončí, když zazní slovo nula. Pokud poslední hráč nestihl umístit svou kartu s pirátem v okénku na plánek přístavu, položí jej vlevo vedle něj a posadí se na kteroukoli neobsazenou židli; tento hráč nezíská v této fázi hry žádné dukáty. Třetí fáze: Kontrola pirátských cest Když sedí všichni na místech, je třeba zkontrolovat, zda se piráti dostali na správné lodě. Loďmistr obrací palubní karty. Na rubu každé karty jsou na jedné straně čísla startovních lodí, na druhé straně čísla cílových lodí vyplývajících z použití té které karty. Palubní karty je nutno uložit ve stejném pořadí jako v 1. fázi hry a ve stejné rovině, aby číslo cílové lodi na jedné kartě odpovídalo číslu startovní lodi na kartě následující. Loďmistr nyní zkontroluje trasu každého piráta. Začne tím, jehož startovní loď má nejnižší číslo. Najde si toto číslo na první kartě a sleduje, kam vede linie, která u tohoto čísla začíná. Obdobně postupuje u druhé karty, kde začne lodí, na niž se pirát dostal v důsledku akce z první karty. 7

8 Cestu každého piráta je tak možné snadno vysledovat podle linií na následujících kartách. Cílová loď na poslední kartě je lodí, na kterou se měl pirát dostat. Loďmistr vezme portrét dotyčného piráta v rámečku a položí jej na tuto loď. Poté loďmistr stejným způsobem ověří cesty zbývajících pirátů; postupuje přitom od nejnižšího čísla startovní lodi k nejvyššímu. Čtvrtá fáze: Rozdělení kořisti Loďmistr vezme do ruky sloupek karet s piráty v okénku a otočí jej, aby zjistil, který pirát se dostal na loď jako první. Sedí-li majitel karty s pirátem v okénku u správné lodi, položí loďmistr tuto kartu napravo od přístavu; sedí-li u nesprávné lodi, položí jeho kartu nalevo. Stejným způsobem loďmistr postupně zkontroluje všechny hráče. Karty napravo od přístavu klade v pořadí příchodů hráčů na lodě. Následně loďmistr rozdělí peníze hráčům, kteří sedí na správných místech. Počet získaných dukátů závisí na počtu hráčů a upřesňuje jej tabulka na plánku přístavu: Počet hráčů Umístění 3 hráči 4 hráči 5 hráčů 6 hráčů 7 hráčů 8 hráčů Každý hráč si vezme svou kartu s pirátem v okénku a získané dukáty si uloží do své truhly neboli na kartu s portrétem svého piráta v rámečku. 8

9 3. Konec kola Každý hráč stojí za židlí u lodě, na níž je jeho pirát. Jmenovku a kartu s pirátem v okénku položí vedle lodi. Použité palubní karty se vracejí do krabičky a může začít nové kolo. 5. Konec hry Hra končí po rozdělení kořisti na konci posledního, pátého kola. Hráč, který získal nejvíce dukátů, se stává vítězem hry kapitánem. Z hráčů, kteří jsou počtem získaných dukátů na druhém a třetím místě, se stávají důstojníci. Ostatní musí zaplatit za další kolo, utřít stůl a umýt sklenice. Mají-li dva hráči mince ve stejné hodnotě, vyhrává ten, který má více pětidukátových mincí. Jestliže jich mají stejně, rozhodne počet čtyřdukátů atd. Ve vzácném případě remízy může o vítězství rozhodnout třeba stříhání kámen nůžky papír nebo souboj na páku. Palubní karty V základní hře se používají čtyři typy palubních karet: karty součástí, karty barev, karty názvů a karty s papouškem Koko. Karty určují pohyby piráta. Pozor: lodě se nehýbají a palubní karty se vždy týkají lodi, na které se pirát právě nachází (nemusí to být loď, ze které odstartoval). 1. Karty součástí Karty součástí (součástmi jsou pozorovací koš, plachty, trup a tabulka s názvem) ukazují, že piráta je třeba přesunout na loď, která má určenou součást stejné barvy jako loď, na které se pirát právě nachází. 9

10 Příklad: Na kartě je trup lodi. Pirát The Brain, který je na lodi s červeným trupem (Sahara), se přesune na druhou loď s červeným trupem (Viper). Je-li již na lodi Viper jiný pirát, oba si navzájem vymění místa. Jsou dva druhy karet součástí: buď bílé, nebo s přeškrtnutou součástí v jedné z barev. Bílé karty jsou použitelné pro všechny čtyři barvy. Karty s přeškrtnutou součástí jsou použitelné pro všechny barvy s výjimkou přeškrtnuté. Příklad: Na obrázku výše je škrtnutý žlutý trup. Všichni piráti kromě těch, kteří už na lodích se žlutými trupy jsou, se přemístí na jiné lodě s touto barvou trupů. 2. Karty barev Na kartách barev nejsou žádné součásti. Každý hráč musí zjistit, která součást lodi, na níž se právě nachází jeho pirát, má stejnou barvu, jaká je na kartě. Příklad: Na kartě je žlutá barva. Pirát El Belgo je na lodi Paradise, která má žluté plachty. Musí se tedy přesunout na druhou loď se žlutými plachtami, tedy Royal. 3. Karty názvů Karty názvů přikazují přesunout piráta na loď, jejíž název začíná stejným písmenem. Jsou dva druhy karet názvů: karty s přeškrtnutým písmenem a karty se čtyřmi písmeny. 10

11 Karty se čtyřmi písmeny jsou použitelné pro všechny lodě. Karty s přeškrtnutým písmenem jsou použitelné pro všechny lodě s výjimkou těch, jejichž názvy začínají stejným písmenem. Příklad: Na kartě je přeškrtnuto písmeno P. Pirátka Beauty je na lodi Profundis, proto zůstává na místě. Zato pirát Edward se přesune z lodi Royal na loď Revenge. 4. Karty s papouškem Karta s papouškem nařizuje přesunout piráta na loď, která má papouška ve stejném rohu jako loď, na které právě stojí. Příklad kontroly tras všech pirátů Přesuny pirátů a ověření správnosti provedených akcí si nejlépe procvičíme na příkladě. Vezměte z balíčku 5 karet podle obrázku a rozložte je na stůl je ve stejném pořadí. Nyní provedeme rozbor přesunů piráta, jenž svou cestu začal na lodi č. 1 neboli Santy Anno. První karta je karta barvy, v našem případě červené. Santy Anno má červený pozorovací koš a další loď s červeným pozorovacím košem je Paradise s číslem 4. 11

12 Druhá karta je bílý trup. Začínáme na lodi č. 4 a hledáme loď se stejnou (tedy modrou) barvou trupu. Takovou lodí je Revenge označená číslem 6. Na třetí kartě je přeškrtnutý žlutý pozorovací koš. Protože na lodi Revenge je pozorovací koš zelený, hledáme další loď se zeleným košem, a tou je Profundis loď číslo 8. Čtvrtá karta je karta s papouškem. Pirát se musí přemístit na loď, jejíž obrázek má papouška ve stejném rohu. Profundis má papouška v pravém dolním rohu stejně jako Viper (číslo 5). Na páté kartě je přeškrtnuté písmeno P. Pirát se tedy přesune na loď, jejíž název začíná stejným písmenem jako název lodi, na níž se právě nachází (Viper V). Takovou lodí je Vivacia s číslem 3. Nyní jednotlivé karty na jejich místech otočíme. Musí vypadat tak jako na následujícím obrázku: Zkontrolujeme si trasu začínající na lodi č. 1. Vede postupně přes lodi s čísly 4, 6, 8, 5 a končí na lodi číslo 3. Je to tedy trasa, již jsme si právě popsali ve výše uvedeném rozboru. Obdobnou analýzu je třeba provést i pro přesuny pirátů z ostatních lodí. Všimněte si přitom dvou vodorovných linií na třetí kartě vztahují se k lodím číslo 3 a 7. Dobře si tyto lodě prohlédněte. Obě mají žluté pozorovací koše a na kartě je přeškrtnutý právě žlutý pozorovací koš. Znamená to tedy, že pirát zůstává na stejné lodi. Podobná situace je i na poslední kartě. Zde piráti zůstávají na lodích číslo 4 a 8 názvy obou lodí totiž začínají na písmeno P, které je na této kartě přeškrtnuto. 12

13 Rozšířená verze Expertní palubní karty Když se už dobře obeznámíte se základní variantou hry, zkuste si ji zahrát s expertními palubními kartami. Z balíčku je třeba odstranit 10 libovolně vybraných karet a nahradit je 14 expertními kartami (označenými červeným trojúhelníkem). Počet palubních karet se teď navíc bude kolo od kola zvyšovat. V prvním kole se použije 5 karet, ve druhém 6, ve třetím 7, ve čtvrtém 8 a v posledním pátém 9 karet. 1. Karty čísel Při použití této karty musí hráč přičíst číslo na kartě se znaménkem plus k číslu lodi, na které je jeho pirát. Jestliže je součet vyšší než 8, musí od čísla lodi odečíst číslo na kartě se znaménkem mínus. Výsledek je číslo cílové lodě, proto musí být od 1 do 8. Příklad: Na kartě jsou čísla +3 a 5. Piráti z lodí 1, 2, 3, 4 a 5 přičtou k číslům svých lodí 3, piráti z lodí 6, 7 a 8 odečtou 5. Podle výsledných čísel se přesunou na nové lodě. 2. Karty lodí Chce-li hráč tuto kartu použít, musí zjistit, která součást lodi na kartě a lodi, na níž se jeho pirát právě nachází, má stejnou barvu. Cílovou lodí je pak ta, která má dotyčnou součást právě v této barvě. 13

14 3. Dvojité karty Na dvojitých kartách jsou společně dvě součásti lodi. Hráč se podívá, jakou barvu mají tyto součásti na lodi, kde je jeho pirát, a potom musí piráta přesunout na loď, která má tytéž součásti zbarvené opačně. Příklad: Na kartě je pozorovací koš a trup. Pirát je na lodi Paradise, která má červený pozorovací koš a modrý trup, a proto se musí přesunout na loď s modrým pozorovacím košem a červeným trupem, tedy na Viper. Karty událostí Karty událostí mají na rubu dalekohled. Těchto karet je 6 a představují 3 různé příhody. Lze je vzít do hry, když už se hráči obeznámili jak se základní variantou hry, tak s variantou s expertními kartami. Karty událostí slouží k tomu, aby pirátům ještě více znesnadnily život a tím zpestřily hru. Karty událostí zamícháme a položíme obrázky dolů vedle palubních karet. Když loďmistr odkrývá palubní karty, ponechá zakrytou první kartu, avšak mezi třetí a čtvrtou kartu vloží jednu z karet událostí (rovněž zakrytou). Potom současně odkryje první palubní kartu a kartu událostí a zavelí: Odplouváme! Hra probíhá stejně jako obvykle, je ovšem třeba počítat s novými událostmi. 1. Vír Vír ztěžuje hledání lodi. Je třeba změnit pokyny karet bezprostředně před kartou víru a po kartě víru. To znamená, že čtvrtou kartu je třeba použít před třetí. 14

15 2. Bermudský trojúhelník Dokonce i v nejklidnějším přístavu Karibského moře je cítit vliv tajemného Bermudského trojúhelníku. Po této události se karty používají v opačném pořadí. Takže po kartě první následuje poslední, po druhé následuje předposlední atd. 3. Rum aneb poslední výzva Každý pořádný pirát trefí na svoji loď, i kdyby měl jít pozpátku, prohlásil slavný kapitán Černovous předtím, než spadl do moře a utopil se. Ve druhé fázi tedy musí hráči dojít na své místo pozpátku. A poslední výzva znamená, že předtím musí pozpátku i oběhnout stůl. Hra bez pohybu kolem stolu Pokud není dost místa na pohyb kolem stolu, je možno hrát bez přesedání ze židle na židli. Každý z hráčů si vezme rámeček s portrétem svého piráta. Hra pak probíhá úplně stejně, avšak místo běhání kolem stolu a sedání na zvolenou židli položí hráč svůj portrét v rámečku pod loď, kterou považuje za správnou, načež položí na plánek přístavu svou kartu s pirátem v okénku. Když všichni hráči položí své portréty v rámečku a karty s pirátem v okénku, následují třetí a čtvrtá fáze. Pokud je nakonec portrét v rámečku na stejné lodi jako pirátova jmenovka (jež se tam dostane při kontrole pirátova pohybu), znamená to, že hráč našel správnou cestu. U této varianty hry si hráči ukládají své dukáty před sebe, nikoli na karty s portrétem v rámečku. 15

16 Autor hry: Ilustrace: Vydání připravené v Granně je druhou, upravenou edicí mezinárodní verze. Pravidla: Belgičané v sombrerech Cédrick Caumont & Thomas Provoost Překlad: Stanislav Komárek, Milan Bronclík Repos Production All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. Vážený zákazníku, naše hry jsou pečlivě kompletovány. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí, vyplňte laskavě tento kupon a odešlete jej na adresu: Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, Český Těšín. Chybějící část vám bude zaslána poštou. Místo nákupu: 00098/3 Datum nákupu: Chybějící části: Jméno, příjmení, adresa:

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však pranic neublíží zaženem je zpátky hned! KOOPERATIVNÍ

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení:

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: Návod Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: 5 oboustranných hracích ploch 75 prvků v pěti barvách 5 ukazatelů bodování bodovací plocha návod Obrázek 1

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Malacca Pravidla hry verze 2.0

Malacca Pravidla hry verze 2.0 Malacca Pravidla hry verze 2.0 Seznam herních komponent: 12 karta lodě 24 karta běžných akcí, z toho: 8 červená karta útok (+ 1) 8 modrá karta obrana (+ 1) 8 zelená karta obchod ( 1) 16 karta speciálních

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr (Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr Železnice spojující města Des Moines a Bismarck na pláních sleduje starou cestu. Dostavníky se tu řítí bok po boku železného oře v oblacích

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland)

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) Mark Krimsu Sienholz Obsah: 110 karet: = 15 karet pokladů (Schatz(-kammer)-Karten): 5 odznaků moci (Insignien der Macht), 10 cenností (Kostbarkeiten)) +

Více

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe.

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. PAŠÁK SUKNĚ A PODPRSENKA Sukně a podprsenka PAŠÁK KINDER VAJÍČKO Kinder vajíčko PAŠÁK KORUNA KOŠER VÍNO Koruna PAŠÁK Košer víno PAŠÁK MĚŠEC BRAMBORAČKA Měšec PAŠÁK Bramboračka PAŠÁK ACHAŠVEROŠ Achašveroš

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Czech SILESIA BC 2012

Czech SILESIA BC 2012 Czech SILESIA BC 2012 2.ROČNÍK Propozice Turnaje ( verze č.1 / platnost od 1.2.2012 ) Pořadatel turnaje : Občanské sdružení BOWLING CZECH SILESIA Partner turnaje : Amaterská Bowlingová Liga (ABL) www.ablweb.cz

Více

česká verze - překlad: Cauly

česká verze - překlad: Cauly česká verze - překlad: Cauly OBSAH: Popis karet One Piece! 4 Herní podložka 8 Příprava hry ( PŘÍPRAVA ) 10 Podmínky vítězství 12 Vlajky 13 Stavba balíčku 13 Průběh hry 14 1. Počáteční fáze 15 2. Hlavní

Více

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře.

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. Zaklínač Dobrodružná karetní hra je určena pro skupinu hráčů od 2 do 4 osob. Doba hry je 30-90 minut (závisí na počtu hráčů). Překlad: Lumirius

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Hry a rošťárny pro kluky a holky

Hry a rošťárny pro kluky a holky Hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi www.fragment.cz Hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Vybrala a uspořádala Hana Janoušková Ilustroval Antonín Šplíchal Copyright Fragment,

Více

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino Kvadromino Informace pro učitele Třída:. 6. Hráči: Materiál: šablona s. 9 Tipy Tuto hru je vhodné použít, pokud máme k dispozici určité souvislosti nebo hodnoty, které je možné vyjádřit ve čtyřech variantách.

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Habermaaß-hra 2523 CZ

Habermaaß-hra 2523 CZ CZ Habermaaß-hra 2523 Hra Habermaaß č. 2523 Pirát Joe Jednooký pirát Rychlá hra pro 2 až 4 nelítostné piráty ve věku 4-99 let. Autoři: Ilustrace: Délka hry: Markus Nikisch Susanne Krinke asi 10 minut Na

Více

Pravidla hry. Masao Suganuma

Pravidla hry. Masao Suganuma Pravidla hry Masao Suganuma Úvod Každý hráč si staví svoje vlastní městečko. Je vhodnější nejprve postavit několik menších staveb, se rovnou pustit do něčeho většího? Nádraží je nutné a rozhlasový vysílač

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká.

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká. POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 10. ročník - 23. 24. 10. 2015 1. Budování města (20 bodů) a) Lidé se po válce schovali v podzemí. Nejprve si museli vykopat cesty. Baltík čaruje předměty číslo 2 146 rychlostí

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Záhadní Protossové, pokročilá a sofistikovaná rasa z planety Aiur, z dálky potají pozorovali nově se objevivší rasu Terranů.

Záhadní Protossové, pokročilá a sofistikovaná rasa z planety Aiur, z dálky potají pozorovali nově se objevivší rasu Terranů. Galaxie v chaosu... Terranům se v Koprulu sektoru dařilo, třebaže byli navždy odloučeni od svého domova na Zemi a třebaže vedli války o ztenčující se zdroje. Prosperovali a začali osídlovat nové planety.

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

pro 2 až 5 hráčů od 13 let, délka hry 60 90 minut

pro 2 až 5 hráčů od 13 let, délka hry 60 90 minut Hráči žijí na tomto dobře známém ostrově uprostřed Tichého oceánu. Hlavní ostrov je hustě osídlen a každý se stará o své záležitosti. Rybáři rybaří, surfaři surfují, tanečnice tančí, ovoce roste Také okolní

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Habermaaß-hra 2537 CZ

Habermaaß-hra 2537 CZ CZ Habermaaß-hra 2537 Habermaaß-hra 2537 Strašidelný hrad Děsivá kolekce her pro 2 až 4 duchy od 4 do 99 let. Malá strašidélka žáci strašidelné školy na hradě Strašidlákově jsou rozrušení dnes se koná

Více

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM...

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 1 Obsah OBSAH PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 3 1. Obecné pokyny... 3 2. Zahájení partie... 4 3. Braní zajatců... 5 4. Zákaz sebevraždy... 7 5. Výjimka ze zákazu sebevraždy... 8 6. Pravidlo kó... 10 7. Pravidlo

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

Habermaaß-hra 5663A /4794N. Mili nosí poštu

Habermaaß-hra 5663A /4794N. Mili nosí poštu CZ Habermaaß-hra 5663A /4794N Mili nosí poštu Mili nosí poštu Bláznivá paměťová hra pro 2-4 hráče ve věku od 4 let. Na motivy knižního bestselleru "Lieselotte lauert", kterou vydalo vydavatelství Sauerländer.

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání Wars of the Reformation 1517 1555 1 Reformační války 1517-1555 Ed Beach PRAVIDLA 2. vydání GMT Games, LLC P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 www.gmtgames.com 2010 Games, LLC 0512 2 1. OBSAH... 3 2.

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

Odkaz: http://www.volny.cz/drakite2007/ Záložka ODKAZ a Komorový drak

Odkaz: http://www.volny.cz/drakite2007/ Záložka ODKAZ a Komorový drak Odkaz: http://www.volny.cz/drakite2007/ Záložka ODKAZ a Komorový drak Komorový drak je vysokou zárukou pohodového létání, tudíž budete se svou stavbou spokojeni a Vás potomek nebude určitě šetřit chválou.

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Téma: Arkanoid. X36SOJ Strojově orientované jazyky Semestrální práce. Vypracoval: Marek Handl Datum: červen 2006

Téma: Arkanoid. X36SOJ Strojově orientované jazyky Semestrální práce. Vypracoval: Marek Handl Datum: červen 2006 Vypracoval: Marek Handl Datum: červen 2006 X36SOJ Strojově orientované jazyky Semestrální práce Téma: Arkanoid Úvod Program je verzí klasické hry Arkanoid. Na herní ploše jsou rozloženy kostičky, které

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PIRÁTI

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PIRÁTI HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PIRÁTI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Tamagotchi je interaktivní virtuální zvířátko, které se bude vyvíjet na různé způsoby podle toho, jak se o něj staráš. Můžeš si s ním hrát, krmit ho

Tamagotchi je interaktivní virtuální zvířátko, které se bude vyvíjet na různé způsoby podle toho, jak se o něj staráš. Můžeš si s ním hrát, krmit ho Tamagotchi je interaktivní virtuální zvířátko, které se bude vyvíjet na různé způsoby podle toho, jak se o něj staráš. Můžeš si s ním hrát, krmit ho a ošetřovat když onemocní a bude se vyvíjet v dobrého

Více