Valtický zpravodaj. Café Liechtenstein. 4. června SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Café Liechtenstein. 4. června 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 4. června 2012 Café Liechtenstein Rod Liechtensteinů vládl na Moravě přes čtyři sta let a shodou okolností se v době, kdy jsme kavárnu budovali, navazovaly diplomatické styky mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem. A tak nám název kavárny v roce 2010 dokonce posvětil i sám knížepán Hans Adam II. Poprvé přijel do Prahy na oficiální návštěvu Česka, a já jsem byl tak drzý a zeptal jsem se ho, jestli můžeme v pojmenování použít rodinné příjmení a také název státu, usmívá se kastelán. Veřejnosti se zámecká kavárna Café Liechtenstein otevřela v květnu a nabízí kromě kávy, zákusky, domácí pralinky nebo bábovku. A v budoucnu se můžeme těšit i na dezerty knížecí rodiny. Nadace Liechtensteinů, kterou spravuje kněžna, vydala knihu receptů sladkostí, jejíž překlad již provozovatelé kavárny mají. Jedna z místností v přízemí valtického zámku je provoněna kávou. Jedná se o prostory, ve kterých v minulosti bývala černá kuchyně, později, v 19. století, sloužila místnost jako lovecká komnata a apartmán pro prince z rodu Liechtensteinů. Potom se tam nastěhovaly valtické děti a od šedesátých let minulého století zde byly jesle a jídelna bývalé mateřské školy a nakonec sklady. Bylo vybudování kavárny náročné a do jaké podoby jste se pokusili prostory vrátit? S pracemi jsme začali již v prosinci roku 2009 a většinou jsme je prováděli svépomocí. Při úpravách interiéru jsme se nechali inspirovat obrazy Rudolfa von Alta, na kterých je pokoj zachycený v dobách, kdy jej obývali mladí princové. Vnitřní vybavení je už ale spojením starého a nového, vysvětluje provozovatelka kavárny Adéla Hačundová. Jak vznikl název kavárny? Přímo se nabízel název Café Liechtenstein. A jak se zrodil nápad na kavárnu? Chtěli jsme vytvořit místo, kde by návštěvníci mohli trávit čas při čekání na prohlídky, protože zámek nemá žádnou čekárnu, a tak nás napadla kavárna, říká kastelán valtického zámku Michal Tlusták. SEVA-FLO RA s.r.o. Otevřeno: duben a říjen od 9.00 do květen a září od 9.00 do červen až srpen od 9.00 do Na Vaši návštěvu se těší provozovatelka kavárny Adéla Hačundová a kastelán valtického zámku Michal Tlusták. -ipv- Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 21. května 2012 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 14 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 21 ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Petrů, Josef Grbavčic, Mgr. Adam Jan Polášek. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Ing. Pavlína Vlková, Mgr. Slávka Janků. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 1534/2 ostatní plocha o výměře 64 m 2 v k.ú. Valtice na ulici Josefská manželům Ivanu a Janě Suchomelovým, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č. 35/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice na ulici Za radnicí panu Ing. Jiřímu Kopečkovi, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověřením starosty podpisem smlouvy. 6. Odkoupení části pozemku par.č. 33 ostatní plocha v k.ú. Valtice na ulici Za radnicí od pana Ing. Jiřího Kopečka za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 7. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č. 2525/44 orná půda v k.ú. Valtice na ulici Josefská Mysliveckému sdružení Reistna Valtice za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 8. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č ostatní plocha o výměře 138 m 2 v k.ú. Úvaly u Valtic panu Mgr. Ondřeji Poláškovi, za cenu 100,- Kč/m 2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 9. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m 2 v k.ú. Úvaly u Valtic manželům Josefu a Ludmile Padalíkovým, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 10. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č. 76/1 ostatní plocha v k.ú. Úvaly u Valtic panu Miloslavu Machučovi, za cenu 110,- Kč/m 2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 11. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č. 929/1 ostatní plocha o výměře 4,8 m 2 v k.ú. Valtice na ulici Sobotní panu Prof. RNDr. Jiřímu Vlčkovi, CSc, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 12. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 929/1 a pozemek par.č. 886/1 v k.ú. Valtice k vybudování přípojky plynu a kanalizace na dobu neurčitou v jednorázové částce 1000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a Prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc., a pověření starosty podpisem smlouvy. 13. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 47/1 v k.ú. Valtice na ulici Sobotní k uložení podzemního komunikačního vedení pod označením stavby " DIZP Z1 BREC Valtice Sobotní 1030" na dobu neurčitou za jednorázovou částku 1000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a společností Telefónica Czech republic, a.s., a pověření starosty podpisem smlouvy. 14. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 238/1 v k.ú. Valtice na ulici Boční k vybudování distribuční soustavy s názvem Valtice, Boční, příp.nvv, Černý na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy. 15. Bezúplatný převod pozemku par.č zahrada v k.ú. Valtice dle ust. 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví PF ČR na Město Valtice. 16. Stanovení prodejní ceny stavby bez čp postavené na pozemku par. č. 2572/7 zastavěná plocha v kú Valtice na ulici Polní Mysliveckému sdružení Reistna Valtice na částku ,- Kč 17. Zrušení příspěvkové organizace Správa majetku města Valtice ke dni s tím, že zřizovatel převede zaměstnance a převezme veškerý majetek, pohledávky a závazky zrušené příspěvkové organizace od Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek rozhodnutí o vyloučení uchazečů: VIZUALCAD, s.r.o., Uherské Hradiště, AR projekt, s.r.o., Brno, Ing. arch. František Pospíšil, Praha, Ing. arch Pavel Klein, Brno, Projektová kancelář Kopřivík, spol. s r.o., Brno, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Zpracování územního plánu. 19. Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zpracování územního plánu Valtice následující pořadí uchazečů: 1. ATELIER URBI, spol. s r.o., Brno 2. DHV CR, spol. s r.o., Praha 3. Arch.Design, s.r.o., Brno 4. MgA. Petr KOCOUREK, Praha 5. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno 6. EKOTOXA s.r.o., Brno 7. Ing. arch. Ladislav Brožek, Brno 8. Institut regionálních informací s.r.o., Brno. 20. Přidělení veřejné zakázky Zpracování územního plánu Valtice uchazeči ATELIER URBI, spol. s r.o., Chopinova 301/9, Brno Kohoutovice, IČ: , protože uchazeč předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 21. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Zpracování územního plánu Valtice mezi Městem Valtice a společností ATELIER URBI, spol. s r.o., Chopinova 301/9, Brno Kohoutovice, IČ: a pověření starosty podpisem smlouvy. 22. Zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Valtice dle předložené podoby v souladu s ustanovením 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a podle příslušnosti stanovené v 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona. Text zadání duben 2012 je nedílnou součástí usnesení. 23. Koncept změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Valtice nebude zpracováván. III. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Revokaci usnesení Zastupitelstva Města Valtice č. 13, ze dne , bod č. III.1 Bc. Milan Sedláček místostarosta Ing. Pavel Trojan starosta 2

3 Concentus Moraviae Byl zahájen předprodej vstupenek na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, který i letos zavítá do našeho města. 17. ročník festivalu proběhne mezi 2. a 30. červnem 2012 s podtitulem Kouzlo čísel. V dramaturgii Barbary Marie Willi zazní více než tři desítky koncertů hudby z období od středověku po baroko v podání špičkových českých a zahraničních hudebníků zabývajících se autentickou interpretací staré hudby. Festival bude vážně i hravě představovat nejdůležitější aspekty matematiky v hudbě a hledat jejich prostřednictvím znějící řád, který by uvedl duši posluchače do harmonie. Festival Concentus Moraviae svým návštěvníkům nabízí příležitost procestovat křížem krážem jižní Moravu a Vysočinu a propojit návštěvu jedinečných koncertů s poznáváním regionu a jeho architektonických i přírodních krás. Informace ke koncertům najdete na festivalovém webu www. concentus-moraviae.cz v sekci Města. Vstupenky je možno zakoupit v obvyklých předprodejních místech festivalových měst. Pouze posluchači zúčastněných měst mají až do začátku festivalu 2. června možnost zakoupit v městském předprodeji standardní vstupenky za zvýhodněnou cenu, sníženou o 50 Kč oproti ceně plné. Vstupenky lze zakoupit také v předprodeji TIC Brno, Běhounská 17 a v síti Ticketportal nebo na www. ticketportal.cz Organizátoři festivalu nabízí také cenově zvýhodněnou permanentku na pět a více koncertů dle výběru posluchače. Při zakoupení permanentky ušetří zájemci na jednotlivých koncertech 40% z původní ceny. Koupi permanentek lze domluvit v brněnské festivalové kanceláři na telefonu nebo prostřednictvím u *** V sobotu 23. června 2012 se od hod. uskuteční koncert ve Valticích ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí. Koncert bude vyvrcholením celodenní hudební dílny, kdy bude nastudováno mimořádné dílo italské renesance Striggiova mše pro 40 hlasů, v závěrečném Agnus II až pro 60 hlasů pod vedením britského specialisty na starou hudbu Roberta Hollingwortha a za účasti členů renomovaného souboru I Fagiolini a několika desítek ansámblových zpěváků z ČR i ze zahraničí. Projekt je pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. CONCENTUS MORAVIAE XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST téma KOUZLO ČÍSEL VE MĚSTECH JIŽNÍ MORAVY A VYSOČINY Vstupenky jsou v předprodeji v Turistickém informačním centru ve Valticích na náměstí Svobody č. 4, tel.: Kč při zakoupení od Kč zlevněné (důchodci, studenti, ZTP) S nákupem vstupenek neváhejte, kapacita je omezená. S festivalem Concentus Moraviae hrajeme do not vašim financím Modrá pyramida je tradičním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae již od roku S uspokojením a radostí přispívá k tomu, že obyvatelé Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina mohou navštěvovat festivalové koncerty na skutečně špičkové interpretační úrovni. Také dramaturgie festivalu je vždy vysoce nadprůměrná a každý rok překvapí něčím novým. I my pro Vás máme něco nového, vzkazuje příznivcům festivalu Zemská ředitelka Modré pyramidy Dagmar Bártová: Modrá pyramida se velice rychle mění a už je mnohem víc, než jen stavební spořitelnou. Rozšířili jsme nabídku produktů, služby i týmy našich odborníků a poskytujeme komplexní finanční poradenství. A dalo by se říci, že naše finanční poradenství je přímo v souznění s dramaturgií letošího ročníku festivalu, která je zaměřena na kouzlo čísel. Když jsme se vydali cestou finančního poradenství, kladli jsme si otázku, co je v tomto projektu stěžejní. Jednoznačně nám vyšlo, že jsou to lidé! Je určitě důležité, podle jakých not hrajete. Ale ještě důležitější je, kdo je interpretem, který skladbu zahraje. Vy ty správné interprety máte? Ano, my je v týmu skutečně máme a jsme dobře sehraný orchestr. Na důkaz toho přicházíme s nabídkou pro návštěvníky festivalu. Na všech koncertech obdrží soutěžní kupon, po jehož vyplnění získají dárek, ale hlavně poukázku na finanční poradenství a následné zpracování finančního plánu. Tato poukázka má hodnotu dva tisíce korun. Každý tak bude mít možnost posoudit jak kvalitu našich not, tak našich interpretů finančních poradců. Je to jedinečná příležitost, jak kouzla čísel využít i pro splnění svých plánů a snů. Jak se přesvědčí ten, kdo nenavštíví festivalové koncerty? Velice jednoduše klientská centra máme po celé republice a jsou teď nově přeznačená a pěkně viditelná. Chceme pomáhat každému klientovi najít cestu k tomu, aby uměl dobře s penězi hospodařit a stal se finančně nezávislým. Ukazujeme mu i možná rizika, se kterými se může potkat. Díky individuálnímu finančnímu plánu, který pro klienta připravíme, si může vše dobře naplánovat - zajistit si například finance na bydlení, na studia svých dětí nebo do penze a přitom minimalizovat hrozby, které na nás mohou v průběhu života číhat. kontakt na klientské centrum Břeclav: T.G.M. 9, tel , 3

4 Městská policie V měsíci květnu bylo řešeno několik stížností na neoprávněný vstup na cizí pozemek. Z prostor Bezručovy vyhlídky městská policie odstranila nalezené injekční stříkačky a z tohoto důvodu nyní provádí pravidelnou kontrolu všech dětských hřišť, aby se předešlo možným zbytečným poraněním dětí. Prosíme všechny občany, aby případě takového nálezu o této skutečnosti městskou policii informovali. Dále v rámci běžné činnosti městská policie provedla kontrolu osoby, která se pohybovala po železničním náspu, poskytovala součinnost PČR, odchytla několik volně pobíhajících psů a následně zajistila jejich odvoz do útulku. Zajišťovala dohled na klidný průběh Valtických vinných trhů a mistrovství republiky v Mažoretkovém sportu. Policie registruje zvýšený počet stížností na nadměrný hluk a rušení nočního klidu. Jedná se hlavně o různé soukromé akce a párty, kde je hudební a pyrotechnická produkce atd. Organizátorům a účastníkům těchto akcí vůbec nevadí, že okolo nich bydlí také jiní lidé, které svou zábavou obtěžují. Zvláště ve Valticích je tento zlozvyk zakořeněný. Rovněž chceme upozornit organizátory jakýchkoliv akcí, že je přísně zakázáno umisťovat různé reklamní cedule, směrovky a poutače na dopravní značení. Při zjištění umístění výše uvedených věcí se organizátor dopouští správního deliktu, který je policie povinna řešit. zapsal str. M. Šesták Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: ; Obvodní oddělení P ČR Břeclav Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ; Nové vedení základní školy Rada města na svém květnovém zasedání jmenovala paní Mgr. Markétu Nedělovou do funkce ředitelky Základní školy ve Valticích. Své funkce se ujme k 1. srpna Rada své rozhodnutí přijala na doporučení výběrové komise, která posuzovala kvality pěti kandidátů. Paní Nedělová má bohaté zkušenosti ze školství, dlouhá léta pracuje v radě školy jako její předsedkyně a sama na této škole i učila. Aktivně se podílí na mimoškolních akcích, jako například na organizaci školního plesu. Jsem přesvědčen, že paní Nedělová je dobrou volbou pro tuto funkci a základní škola získá v její osobě kvalitního manažera, který školu povede dopředu. Rád bych při této příležitosti ocenil a vyzvedl dlouholetou práci současného pana ředitele Mgr. Michala Hyčky, který školu vedl od roku Za jeho působení došlo ve škole k významným pozitivním změnám, které školu posunuly dopředu a zlepšily podmínky pro žáky i učitele. Především byla vybudována školní jídelna a kuchyně. Byly rozšířeny učebny o půdní vestavbu ve škole. Škola získala zateplení, vyměnila se okna a spolu s touto investicí bylo vnitřní atrium vkusně vyzdobeno obřím obrazem. Pan ředitel vyřešil i vážnou havárii v prostorách školní jídelny, když skrz izolaci začala nastupovat spodní voda a hrozilo znehodnocení původně vybudované investice. Sám jsem za dobu spolupráce s panem ředitelem mohl ocenit jeho věcný a klidný přístup k řešeným problémům, kdy pro něj vždy byl na prvním místě zájem školy a žáků. Chtěl bych mu za jeho dlouholetou práci ve školství poděkovat. Pavel Trojan starosta Mažoretky velký úspěch Letos po páté hostilo v sobotu 26. května valtické náměstí Svobody národní semifinále v mažoretkovém sportu. V nádherně prosluněný den se na náměstí sešlo na pět stovek přihlížejících. Všichni měli možnost zhlédnout jedinečné sportovní výkony vysokého standardu, které podaly i naše děvčata z Klubu mažoretek Valtice pod vedením Lenky a Šárky Polákových. Vyvrcholením úspěchu ovšem bylo zlato, ve skupinové formaci. Celé akce se zúčastnili i čestní hosté včele s poslancem Jiřím Petrů a starostou Pavlem Trojanem. Tento krásný a úspěšný den se na večer přenesl na klidné místo, kde pan starosta poděkoval za skvělé reprezentování města. Vzhledem k náročnosti akce jakou je právě toto semifinále, je důležité poděkovat vedoucím a především rodičům mažoretek. A protože klub mažoretek Valtice má v letošním roce 10. výročí založení, Vás všechny, co jste nestihli soutěž, zveme v sobotu 9. června od 13 hod. na náměstí Svobody před TIC. Uskuteční se slavnostní předání titulu čestného předsedy, vystoupí mažoretky a otevře se výstava Deset let mažoretkového sportu. Věříme, že se tam všichni setkáme v hojném počtu a také v další úspěchy valtických mažoretek. Lukáš Najbrt předseda komise pro kulturu a sport Město VALTICE 4 v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, Internet

5 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - červen Diskotéky: Termín: , , , od hod. Místo konání: sál Disco clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: klub Kinopolis, tel.: Martino Hammerle - Bortolotti - Perly světové hudby, 5. pěvecký recitál Termín: od hod. - VYPRODÁNO! Místo konání: státní zámek Valtice - kaple Organizátor: Město Valtice a státní zámek Valtice Závěrečný koncert absolventů ZUŠ Termín: od hod. Místo konání: státní zámek Valtice - kaple Organizátor: ZUŠ Valtice, Flaškobraní 2012 příjemné chvíle ve společnosti Bricol-M s dobrým jídlem, možnost získat slevu na nákup prostřednictvím zábavné hry Termín: a od 8 00 do Místo konání: areál BRICOL-M s.r.o., Mikulovská 225, Valtice Organizátor: BRICOL-M s.r.o., Velké letní chutnání pěšky i na kole - výlet na kolech, soutěže o nejrychleji dosažený vrchol, volná degustace, ochutnávka v Zámeckém sklepě Termín: Místo konání: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s., Kníže Karel Eusebius z Liechtensteinu, milovník umění, lovu a architektury - přednáška PhDr. Miroslava Geršice Termín: Místo konání: hotel Apollon salonek, ul. Petra Bezruče 720, Valtice Organizátor: Muzejní spolek Valtice, Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae 17. ročník Missa Ecco si beato giorno - Mše pro 40 hlasů (Alessandro Striggio) Termín: od hod. Místo konání: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valtice Organizátor: Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. Noc otevřených sklepů na Vinařském náměstíčku - celonoční zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů Termín: (Další den ráno se končí vyprošťovací snídaní) Místo konání: Valtické Podzemí, ul. Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí, , Výstavy Národního zemědělského muzea v červnu 2012: Život ve stylu bio - o historii a současnosti ekologického zemědělství Život v tropech II - o fauně a flóře tropického pásu Balkónové květiny a letničky - výstava květin s fotografiemi Co nového nás čeká, či co pokračuje, v červenci 2012: Život ve stylu bio a Život v tropech II - NZM Valtice Balkónové květiny a letničky - NZM Valtice Italia antica e Italia moderna - výstava kreseb a historických fotografií italských pamětihodností - zámek Valtice Cyrilometodějské dny na Vinařském náměstíčku degustace vín LVA, gastronomické speciality, folklórní pásmo Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany Jozef Zsapka kytara, Dagmar Zsapková - flétna Mezinárodní letní škola staré hudby kurz staré hudby v ČR, veřejné večerní koncerty účastníků Úvalské hody v pátek zdobení a stavění máje, v sobotu vyhrávky po dědině, hodová zábava Předhodové zpívání zpívání mužských a ženských sborů Valtické vinařské slavnosti prezentace jednotlivých vinařství, degustace a prodej vín, folklórní program, kulinářské speciality Pétanque Cup turnaj v amatérské koulené v prostředí valtického zámku Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany Adam Viktora varhany, Gabriela Eibenová - zpěv Bližší informace v červencovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , 5 na téma: dne v 19 hodin (v areálu zámku) I. spojený s ochutnávkou vín TAJEMNÁ a ANOMÁLNÍ MÍSTA Ivan Mackerle - luštitel záhad spisovatel, cestovatel naší Zemi, které navštívil a kde se odehrávají podivné úkazy. Vydáte se prozkoumat: HORU SMRTI v Austrálii, podzemní chodby s k NAN MADOL a nakonec objekty- výzkumných expedic. Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek z kolekce

6 Divadlo nečekaně pobavilo i naše starší spolužáky Dne navštívil školu divadelní spolek Divadélko z Hradce Králové. Divadelní skupina o dvou hercích svými úžasnými hereckými výkony pobavila nejen naše mladší děti, učitele, ale také dokonce sklidila obrovský aplaus a pochvalu od našich druhostupňáků. Jsme rádi, že nám bylo po dlouhé době umožněno zhlédnout kvalitní představení a už teď se těšíme na další. J. Mauksová Důstojné vystoupení Děvčata, děkuji vám za kvalitní reprezentaci naší školy v celostátní soutěži Coca Cola Cup školský pohár v kopané. ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Hovoranech bylo důstojné, bojovaly jste srdnatě a s nadšením. Technické nedostatky jste nahrazovaly obětavostí a bojovností. Mnohé z vás jste od přihlášení školy do soutěže (asi měsíc před turnajem) začaly individuálně trénovat, chodily jste i na tréninky chlapců do FK, některé jste si pořídily i vlastní kopačky. Na turnaji samotném jste se setkaly se soupeři více než zdatnými, vždyť v Hovoranech i Mutěnicích hrají ženy 2. ligu a výchově hráček se věnují dlouhodobě. S oběma týmy jste prohrály, ale byly jste jim důstojným soupeřem. Třetí soupeř byl z Břeclavi ZŠ Břeclav Kupkova. Tento soupeř byl pro nás hratelný, zvítězili jsme 2:0, neproměnili řadu dobrých šancí a také penaltu. Na konci školního roku pořádá škola sportovní den. Při této příležitosti zvažuji možnost zařadit vaše družstvo do chlapeckého turnaje. Mohla by to být výzva pro obě strany. Snad by to mohl být i odrazový můstek k pozitivním změnám ve valtické mládežnické kopané. Na závěr bych chtěl poděkovat panu B. Foukalovi, který zajistil bezplatně odvoz dvou třetin družstva. Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy Fiktivní firmy Veletrh fiktivních firem dubna 2012 Na ZŠ Valtice je letitou tradicí organizace projektu Veletrh fiktivních firem, který je výsledkem dlouhodobé přípravy žáků 9. ročníku. I tentokrát se žáci připravovali v několika předmětech (Informatika, Výchova ke zdraví a občanství, Český jazyk). Složení i zaměření jednotlivých firem bylo záležitostí výběru žáků samotných. Přes určité obavy, že letošní úroveň bude nižší, jsme byli při vlastní prezentaci mile překvapeni. 30. dubna byl také ve škole Den otevřených dveří. Z řad veřejnosti byl projeven menší zájem během dopoledne i odpoledne, kdy probíhala jmenovaná akce. Na základě hodnocení účastníků tohoto veletrhu bylo stanoveno následující pořadí: 1. místo firma Vino De Moravia (1612 bodů) Michaela Čechová, Alena Hrabalová, Vanessa Kováčová, Petr Šváb 3. místo firma Moto CZ (1319 bodů) Dominik Bábíček, Ctibor Janík, Tomáš Jezer, Vít Kočár 4. místo firma Airsoft shop PRO (980 bodů) Michal Brůček, Miroslav Foukal, Michal Palička, Alexander Rajčányi Mgr. Miroslav Štěpaňuk Košilový den Jeden květnový týden ( května) jsme si zpříjemnili velké přestávky. Žáci ze školního klubu a parlamentu připravili pro své spolužáky KOŠILOVÝ, TEPLÁKOVÝ a KRAŤASOVÝ DEN. Hráčky zleva - stojící: B. Bělínová, I. Remiášová, L. Luntnerová, A. Zoubková, R. Vystrčilová, C. Molčíková, L. Hanesová; sedící: V. Kováčová, K. Cigáňová, A. Hrabalová, K. Buriánková, K. Klepáčková; ležící: J. Krůzová Po dlouhé době jsem měl velmi dobrý pocit z přístupu našich žáků ke sportovní reprezentaci školy. Vaše vystoupení na oblastním turnaji v 2. místo firma K.M.C.K. fashion (1574 bodů) Kateřina Buriánková, Kateřina Cigáňová, Maria Hiebnerová, Claudia Molčíková 6

7 O velkých přestávkách se mohli v příslušném oblečení zajít protáhnout, zatančit si a pobavit se do tělocvičny. toleranci, bytí ve skupině a hlavně tomu, že nezáleží jen na něm samotném, ale na celé skupině. Nutno podotknout, že ve čtvrtek hned po zvonění na přestávku vběhly děti do tělocvičny a řádily jak černé ruky. Mezi nafouklými balónky běhala a výskala asi šedesátka dětí převážně z nižšího stupně. Tolik radosti a vypuštěné energie jsem neviděla ani na karnevale. Děkuji Kačce Buriánkové a Marušce Hiebnerové (příprava hudby); Kačce Cigáňové a Ctiboru Janíkovi (fotky), Michalu Paličkovi a dalším. Radmila Trojanová za školní klub a školní parlament Taneční kroužek Učí je to pracovat v týmu a vycházet s ostatními. V dnešní době individualit je to velmi důležité. Jednou se jim to, doufám, bude hodit. Těším se na další taneční sezonu. Ing. Lada Kománková vedoucí tanečního klubu Cizí jazyky Čtvrtý ročník přehlídky cizích jazyků Je slyšet volitelná němčina i ruština, dominuje povinná angličtina. Diváci jsou zvědaví, jak se hercům zadaří. Kdo to ale vlastně pozná, zda se vloudí chyba hrozná? Snad jedině učitel. Ten dělá, že neslyšel. Zabývá se otázkou, co s tou jejich docházkou? Ještě ráno jich měl tucet a teď zůstali mu dva jen k ruce. Přece je v tom nenechá, na pomoc jim přispěchá. Na pódiu raduje se, jako by mu bylo deset. Co jiného mu také v tu chvíli zbývá, když ho v tom nechala téměř celá třída. Většina však nezklamala, své role se naučila. Je potěšení poslouchat je, i velká radost podívat se. Taneční kroužek ZŠ Valtice zakončil svou letošní sezonu 25. května v trampském duchu u táboráku a s tancem na trávě. I když jsme se letos nezúčastnili žádné soutěže, velmi nás to stmelilo a zjistili jsme, že by nám tanec chyběl. Děti to opravdu baví a je to vidět i na ukázněnosti a disciplíně na hodinách. Děti se učí Po roce jsme se zase v kulturce sešli. Svá dílka školnímu světu přednesli. Kdo dnes cizí jazyk nezná, pro toho jest doba zlá. Malí se angličtiny nebojí a učitel nemusí bojovat s jejich nevolí. Nemusí je přemlouvat a motivovat, oni vědí, jak se chovat. Jen trošinku překvapí, že hochy tréma zaskočí. Jako by je praštil klackem, nejsou schopni vyjít s hlasem. Nehýbou se, nemluví. Děvčata je zachrání! Potlesk sklízí ale všichni. I ti další, co po nich přišli. Mgr. Yveta Rylichová Družební setkání Ve čtvrtek 31. května se žáci i učitelé ZŠ Valtice zúčastnili tradičního družebního setkání na ZŠ Vančurova v Trnavě. Po předchozích setkáních, kdy nám v Trnavě nedovolil celodenní déšť uskutečnit venkovní sportovní utkání, tentokrát počasí přálo. Takže jsme na hřišti Lokomotivy Trnava odehráli fotbalové utkání a prohráli 1:5, kdy domácí žáci vyhráli zaslouženě, jelikož byli příliš silným protivníkem. Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek PASIVNÍ STAVBY profesionalita, rychlost, cena nabídky zdarma Valtice, tel: 736/

8 Ve štafetových bězích dívek i chlapců byli taktéž rychlejší naši slovenští přátelé. V tělocvičně ZŠ Vančurova se potom odehrála utkání v košíkové a ve šplhu. nůžkami a začali jsme pracovat jako ve škole. Školka má zase novinku V utkání dívek vyhrály trnavské 27:4, přičemž 25 bodů zaznamenala jejich jediná skvělá hráčka. Děti řešily úkoly v pracovních listech, stříhaly obrázky a snažily se správně držet psací potřeby. Také jsme si zazpívali a zacvičili. Na zahradě se zbudovala dvě velká pískoviště, do nichž se vejde spousta dětí, dají se tam tvořit tunely a hrady a dokonce jezdit s novým bagrem. Konečně už se dá využít i nová průlezka, neboť trávník už pomalu dorostl a děti mohou běhat i na malém hřišti. Naši chlapci porazili hostitele 12:10. Ve šplhu vyhrály dívky z Valtic ve složení Sabina Gonsiorová (5. B), Nikola Bukovcová (7. B), Veronika Vránová (8. A) a Kateřina Cigáňová (9. A). U chlapců lépe šplhali trnavští. Celkově Trnava vyhrála pět soutěží a Valtice dvě. Ve škole nás již uvítala paní učitelka Málková a Dvořáčková ve třídě, kterou budou děti po prázdninách navštěvovat. Děti se posadily do velkých lavic, plnily jednoduché úkoly a pracovaly u tabule. Jezdíme na plavání do Břeclavi, kde se otužujeme a procvičujeme plavecké styly. Chodíme si půjčovat knihy do Městské knihovny a z těchto knih si před spaním předčítáme pohádky. Dodržujeme pitný režim, na zahradu si nosíme svoje láhve se šťávou nebo vodou. Začínáme si konečně užívat sluníčka, které se na nás dlouho mračilo. Snad více než sportovní výsledek potěšila pěkná přátelská atmosféra během našeho pobytu i vzorná hostitelská péče. A za rok opět u nás! Mgr. Miroslav Štěpaňuk Na závěr těchto lekcí dostaly vysvědčení a sladkou odměnu. Edukačně stimulační program pro předškoláky neboli Hrajeme si na školu S výchovnou poradkyní ZŠ Pavlou Dvořáčkovou a učitelkou budoucích prvňáčků Martinou Málkovou jsme se domluvily na projektu Hrajeme si na školu, která se týká dětí, jež nastoupí od 1. září do ZŠ. Tuto akci jsme rozdělily na 3 lekce. První lekce proběhla v naší MŠ, za spolupráce ZŠ a rodičů našich dětí. Sešli jsme se všichni v jedné třídě s aktovkami, pouzdry a Ing. Josef VLK Stavební projekce , Myslím si, že děti touto akcí překonaly strach a nejistotu z nového prostředí, ví, že je po prázdninách bude ve třídě vítat paní učitelka, kterou již znají a děti se tak budou do školy již těšit. Děkujeme Vám, paní učitelky! TAXI LEV Irena Maroušová ředitelka MŠ Pro maminky jsme chystali dárečky k svátku, měli jsme s rodiči tvořivé odpoledne, opět jsme pekli a provoněli celou školku voňavou buchtou. 8

9 Úžasný zážitek nám připravili naši valtičtí policejní pracovníci. Navštívili jsme policejní stanici, viděli jsme výcvik psů, seděli jsme v policejním autě a houkali houkačkou. Velká Borověnka se aktivně zapojuje do dění Valtické krojované společnosti, když na plesech společně s chasou a mužáky tančí jak Českou, tak i Moravskou besedu. Stávající soubor funguje od roku 2008 a doprovází ho cimbálová muzika Valtičánek pod vedením Veroniky Jíchové. Kromě doprovodu se muzika věnuje také samostatným vystoupením a koncertům. Repertoár muziky je široký, samozřejmě s převahou písní z Podluží, ale najdete zde i slovenské a maďarské písně, a celou řadu instrumentálních skladeb. Děti spolu hrají již nějaký rok, a proto jsou schopny zahrát i hodinový program. Pro velký zájem dětí hrát v cimbálce, došlo v letošním roce k rozdělení na tzv. Malý a Velký Valtičánek. V obou souborech jsou zastoupeny všechny nástroje, nechybí ani cimbalisté a basisté. V letošním roce se také podařilo získat dostatek peněz na zakoupení vlastního cimbálu. Dětský národopisný soubor a cimbálová muzika má celkem asi 50 dětí ve věku 3-14 let. Některé z nich pracují jak v Borověnce, tak i ve Valtičánku, je zde také mnoho vynikajících zpěváků, kteří se účastní mnoho soutěží a odnáší si nemalé úspěchy. mohli zakoupit cimbál a na tomto vystoupení na něj poprvé zahrát. Tímto bych poděkovala městu Valtice, firmě Freelancer pana Gorčíka, A- Technology společníků pana Hřebačky, Kukliše a Buriánka, Forting-stavební firmě pana Bukovského, Merlin a jeho majiteli panu Minarčíkovi, Chevron Mikulov pana Hrůzy, firmě Molčík, dále penzionům Addo, Irena a Moravská Oáza, podnikatelům z Valtic, a to panu Ludviku Bartošovi staršímu, oděvy Spektrum paní Suchomelové, oční optika paní Výhodové, panu Maroušovi, Málkům, Skácelům, paní Miklíkové. Poděkování patří paní Regině Schneiderové, která pro všechny děti připravila balíčky s překrásnými perníčky a vynikající občerstvení. Nejmenší děti jste mohli vidět v nových krojích, a to díky paní Francové, která nám zakoupila a dovezla látky a paní Petře Caulsield, která financovala jejich ušití. Děkuji touto cestou všem pracovníkům, provozním pracovnicím i učitelkám za jejich obětavost, snahu a pěkný vztah k našim dětem. Irena Maroušová, ředitelka MŠ DNS Borověnka a CM Valtičánek Úvodem bych ráda připomněla nebo možná i představila soubor i muziku. Borověnka je dětský národopisný soubor založený v roce 1996 ve Valticích Jaroslavem Švachem. Po dvou letech převzala vedení paní Anička Suchomelová, která v roce 2011, při příležitosti 15. výročí souboru, předala pomyslné žezlo Petře Machálkové. Na choreografii se podílí Ludmila Svačinová, která pracuje s dětmi od 6-11 let. Školčátka, tedy děti 3-6 let, vede Irena Drobiličová. Repertoár souboru tvoří písně, hry a tance z Moravy, především regionální oblast Podluží. V choreografii je využíváno přirozeného projevu dětí a jejich hravosti. Borověnka vystupuje často na kulturních akcích pro děti i dospělé, jak ve Valticích, tak i v blízkém okolí. Samostatně pořádá jarní a vánoční vystoupení, a již tradičně otevírá brány Valtických vinných trhů. Všechny naše děti jste mohli vidět na našem koncertu ke Dni matek, který se konal v neděli ve víceúčelové hale na Střelecké ulici. Vystoupila malá i velká Borověnka, doprovázel i samostatně hrál Valtičánek, a malá cimbálka se poprvé představila dvěma písněmi. Naše pozvání přijal také dětský národopisný soubor Pomněnka z Tvrdonic, vedený paní Šlichtovou a předvedl nám své pásmo. Co by to bylo za cimbálku bez vlastního cimbálu, a proto jsme díky městu Valtice i lidem, ochotným věnovat nemalou částku, Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: dopoledne jste nás také mohli vidět při příležitosti Valtických vinných trhů, a to před jízdárnou zámku. Děti se představily s tanečním pásmem a muzika opět bezchybně zahrála. Vystoupit jsme měli i při akci Den pro rodinu v zámeckém parku, ale bohužel organizátor této akce nás na poslední chvíli vyškrtl ze seznamu účinkujících. Tímto se omlouvám všem, kteří se na naše vystoupení těšili. Ale hned další sobotu jsme byli pozváni do Mikulova na Slavnosti města. Děti se na tomto vystoupení musely trochu poprat s malým prostorem na podiu, protože 18 tanečníků a tanečnic a asi 15 dětí z cimbálky zaplnily doslova každý centimetr, ale nakonec vše dobře dopadlo a po 45 minutách programu byly odměněny potleskem. Pak následoval přejezd autobusem zpět do Valtic, oběd a opravdu krátká přestávka a další vystoupení, tentokrát v areálu vinařských 9

10 závodů, a to na Slavnostech růžových vín. Velikonoce s valtickou chasou Již se stalo tradicí, že krojovaní chodí do kostela na Velikonoční pondělí. Letos poprvé oslavila valtická chasa velikonoční svátky návštěvou mše na Velikonoční neděli, a to hojnou účastí. Pozvánka na chasovní olympiádu Dne 23. června ve hod. se uskuteční 2. ročník chasovní olympiády, v níž soutěží družstva krojovaných chas z různých obcí našeho okolí. Vše bude probíhat v areálu sportovního hřiště Střední vinařské školy, ulice Vinařská (v horní části). Celý program, se kterým jsme vystoupili dopoledne v Mikulově, jsme zde zopakovali a přidala se k nám i malá Borověnka se svým pásmem. Náš asi hodinový program děti ukončily vrtěnou Šohajíčku čí si. Jak jinak, následoval potlesk, ale i balíček něčeho dobrého. Vinařským závodům patří poděkování za velmi zdařilou akci. Jako každý rok v pondělí mládenci v krojích vyšlahali děvčata. Během celé obchůzky je neopustila dobrá nálada a kromě děvčat se zastavili také například u pana starosty nebo u některých dalších členů a přátel Valtické krojované společnosti. Srdečně Vás všechny zveme, přijďte se podívat! Co nás ještě letos čeká Úplně na závěr mi dovolte poděkovat všem dětem za celoroční pilnou práci, rodičům i prarodičům, které děti doprovází, celý rok připravují, ale mnozí z nich pomáhají, jak s přípravami na vystoupení, dovozem dětí, nástrojů apod. Aničce Režňákové bych také chtěla poděkovat, a to za konferování našich vystoupení, vedení nepopulárního papírování, ale vůbec za pomoc v souboru. Ten největší dík patří vedoucím souborů, Veronice Jíchové, Petře Machálkové, Ludmile Svačinové, Ireně Drobiličové, které nezištně, zcela zdarma a ze svého času, který by mohly jistě užít ke svému odpočinku, se pravidelně týden co týden věnují našim dětem. Do konce školního roku nás sice čeká jen jedno vystoupení, ale s dětma budeme i o prázdninách, protože nás čeká soustředění. Všichni se moc těšíme, máme objednané nádherné počasí, budeme určitě pracovat na nových tancích, písničkách, ale i odpočívat, koupat se a opalovat. A v září vám napíši, kde nás můžete vidět a slyšet. Dagmar Miklíková Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Natáčení pro indickou televizi -MK- 6. května se uskutečnilo natáčení dokumentárního pořadu indickou televizí o LVA, část dokumentu byla věnována folklóru, tuto část ztvárnili členové Valtické krojované společnosti. Ve Valtickém podzemí za doprovodu CM Kapura a mužského sboru chasa předvedla verbuňk, čtyři páry krojované chasy zatancovaly vrtěnou, ženský sbor Výběr z bobulí zazpíval oblíbenou píseň z Podluží. Štáb indické televize byl okouzlen projevem účinkujících a krásou našich krojů. za Valtickou krojovanou společnost Marie Minaříková STAVEBNINY VALTICE přestěhovány ze Sobotní Pod Raisnou do haly firmy Molčík na Mikulovské TEL: A kde si s námi můžete zazpívat 10

11 Sklo a jeho recyklace II. Recyklace jednotlivé kroky Co vlastně znamená recyklovat? Jsou to hlavně tři věci: šetřit přírodní zdroje surovin a energie, snížit množství odpadů a emisí, zlepšení životního prostředí. Sklo je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších, ale i nejekologičtějších obalových materiálů. Obaly ze skla patří k našemu každodennímu životu, což však představuje i určitý odpad. Firma Bricol dokáže odpad ze skleněných obalů opět recyklovat prostřednictví sítí a kontaktů se sklárnami. Využitím této druhotné suroviny se nejen šetří energie a přírodní zdroje, potřebné na jeho výrobu, ale eliminuje se i množství emisí CO2, NOx i SOx do ovzduší. Recyklační koloběh je následovný: 1. Krokem je sběr na začátku každého koloběhu jsou kontejnery na odpadové obalové sklo a střepy se dostávají do sklárny. 2. Krokem je úprava střepů pomocí speciálních technologií, kde se odstraňují nežádoucí příměsi a střepy se připravují na tavení. 3. Krokem je výroba nového obalu, který má úplně stejné fyzikální, chemické i hygienické vlastnosti, jako kdyby byl vyrobený z úplně nových surovin a naše firma Bricol může bez problémů znovu dodávat láhve a skleničky. 4. Krokem je už vzpomínané dodání výrobků k zákazníkovi. Každý rok dodáváme Vám, věrným a skvělým zákazníkům, více jak 20 mil. ks výrobků. 5. Krokem je plnění a prodej, kde skleněný výrobek plní nejen ochrannou, ale i estetickou a marketingovou funkci. 6. Krok je samotná spotřeba, kde koncový uživatel opět je schopen prázdnou láhev anebo sklenici zrecyklovat. Čím vice skla se recykluje, tím méně energie a surovin se spotřebuje. Recyklování skla snižuje související znečištění ovzduší o 20 % a související znečištění vody o 50 %. V roce 2006 Evropané zrecyklovali 10 milionů tun skla. To odpovídá takovému snížení emisí CO2 jako by se odstranilo z cest přibližně aut. 1 tuna zrecyklovaného skla sníží emise CO2 o vice jak 300 kg. Zrecyklování jediné láhve dokáže ušetřit energii potřebnou na chod Vašeho počítače po dobu 25 minut, barevného televizoru po dobu 20 minut a pračky po dobu 10 minut. Když týdně spotřebujete průměrně 5 lahví a zrecyklujete je všechny, tak ušetříte za rok kwh a snížíte emise CO2 o 78,39 kg (při běžné láhvi na víno). Opětovné roztavení skla si vyžaduje o 40 % méně energie než výroba skla ze surovin. Důležité je: Odkládat sklo do určených nádob anebo kontejnerů Oddělovat bezbarvé a barevné sklo Co sem určitě nepatří: plasty, porcelán a keramika, komunální odpad, sklo s drátěnou vložkou, televizní obrazovky, osvětlovací neonové trubice, stavební materiál apod. Závěrem ke sklu V dnešní době, kdy obchody, domácnosti i prostředí kolem nás zaplavují plasty, kartony a další obaly, které by měly náš život zjednodušit je sklo materiál, který si pořád drží svou hodnotu. Jedna z jeho nejdůležitějších funkčních vlastností je, že sklo je inertní, což znamená, že potraviny nebo tekutiny nikdy nebudou mít pachuť skla. A to je důležité proto, aby víno chutnalo jako víno, jogurt byl jogurtem a v zavařených okurkách abychom cítili přesně to, co tam chceme cítit. Určitě se Vám už stalo, že jste si koupili PET láhev s nápojem a cítili jste divnou pachuť? Teď už víte, že pokud by byl výrobek ve skle, tak tato možnost je vyloučena. Nehledě na to, že sklo a výrobky ze skla se dlouhou dobu používají jako dárek anebo prostředek, který dokreslí hodnotu produktu. Sklo určitě používáte i doma. Zřejmě nenalejte návštěvě vodu nebo víno do plastového kelímku, i když by Vám to možná vyšlo levněji? Sklo je jednoduše něco, co má styl. Proto věřím já osobně, i my ostatní ve společnosti Bricol M s.r.o., že sklo je něco, co tady bude pořád. Doufám pevně, že přispějete také Vy svou měrou k tomu, aby sklo nekončilo zbytečně v křoví, na loukách nebo na ulicích Valtic jen tak volně pohozené, ale použilo se znovu ke svému účelu, a to je přinášet lidem radost svou krásou a uchováním hodnoty obsahu. Ing. Radovan Růžička Jaký byl 45. ročník VVT Jedním slovem úspěšný! VVT se zúčastnilo 984 vín od 150 vinařských firem a obchodních společností. Velké množství pohárů i medailí zůstalo přímo ve Valticích a to je pozitivní pro valtická vinařství. Tato úspěšnost pak podtrhuje oprávněnost titulu Valtice - Hlavního města vína. Program prvního dne začínal přivítáním vinařů i čestného předsednictva a už tradičně zpěvem vinařů pod vedením Ctirada Králíka a jeho básní O tom, jak zní vůně vína. Následovalo předávání cen a pohoštění pro účastníky soutěže, čestné hosty i pořadatele. K poslechu hrála cimbálová muzika Slovácko ml., kterou vystřídala muzika Břeclavanu. Nechyběla samozřejmě ani dražba archivních Championů VVT z minulých let. Program druhého dne byl oživen hudbou skupiny Větry z 11 jihu, zpěvem Jiřího Zonygy a hudební produkcí kapely Jazz Band Brno a Louis Amstrong Revival, dále pak Cimbálovou muzikou Jožky Severina a Cimbálovou muzikou Rebend. Ochutnávka vína a nabízený kulturní program přilákaly do valtické jízdárny a konírny víc jak 6000 platících účastníků. V prostorách zámecké jízdárny i technického dvora budou po VVT probíhat rozsáhlé opravy, které by měly prostředí vinných trhů i jejich zázemí v příštích letech vylepšit. Nejvýše oceněným vínem soutěže se stal champion bílých vín Sauvignon, pozdní sběr 2011 z vinařství MORAVÍNO, s.r.o. Valtice. A tak jsem na slovíčko zašla za jeho majitelem Ing. Luďkem Budínem a ptám se: Začínal jste takřka na koleně, jak se říká, v pronajaté stodole. Pak jste si vybudoval moderní provoz ve valtické průmyslové zóně a teď vám vaše zaměstnání, které je současně i vaším koníčkem, přináší úspěchy. Splnilo se vám to, o čem mnozí vinaři jen sní. Získal jste na letošních VVT šampiona bílých vín. Není to poprvé, po kolikáté již, pane inženýre? Máte pravdu, letos je to vlastně po třetí. Předpokládám, že používáte přece stále stejnou technologii, v čem tkví úspěch vín z vašeho vinařství? Kvalita vína se odvíjí od zralosti hroznů, od polohy vinice a způsobu obdělávání vinice. Hodně záleží i na ročníku a rok 2011 byl, co se týká kvality hroznů, zcela výjimečný. Cukernatost i kyseliny byly v ideálním harmonickém poměru. Jaké jste získal ještě ocenění? Zlatou medaili a pohár Agrární komory ČR za Grand Cuveé - bílé víno pozdní sběr 2011 a stříbrnou medaili za Sylvánské zelené výběr z hroznů. Vím, že vaše pocity z dosažení championa jsou těžko reprodukovatelné, ale pokuste se prosím aspoň o pár slov. Úspěchu championa si velmi vážím, je to ocenění co se týče vína velmi vysoké, nejvyšší co si každý vinař může přát. Protože VVT je mezinárodní soutěž, která je vnímána jako vinařský Wimbledon. Pan Budín je skromný, zapomněl se přiznat, že v březnu se uskutečnil v Rochesteru u jezera Ontária 12. Ročník Finger Fakes international Wine Competitio - největší benefiční charitativní soutěž na světě. Zde jeho firma získala zlatou medaili za Ryzlink rýnský Oceněno zlatou medailí Les Grands Concours du Monde bylo také Rulandské šedé - pozdní sběr 2011 ve Strasburgu (Francie) Vinařství pana Budína se každoročně účastní i soutěže pořádané svazem vinařů ČR, kde se již potřetí dostalo do nejužšího výběru. Úspěchy vinařství nejsou tedy náhodné, ale je za nimi skryta dlouhodobá pracovitost a dobré vedení. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice

12 O valtických světcích a patronech - 6 Patron Valtic sv. Justin 1. června Sv. Justin se narodil na začátku druhého století ve Flavii Neapolské. Toto město bylo kdysi biblický Sichem a nyní je to Nablus v Samaří. Jeho otec Priscus byl římským pohanem. Justinovi se dostalo širokého vzdělání a zabýval se různými filosofickými směry v touze poznat pravdu a najít cestu šťastného života. Nauka Aristotela ho zklamala pro lakomost učitele. Dál hledal u přívrženců Platonovy nauky. Ta učila, že bůh je moudrá duchová bytost, všemohoucí a spravedlivá, které se máme stát podobni, i to, že člověk bude moci boha poznat, až jej on sám poučí. Tato filosofie Justina nejvíce zaujala a začal se jí obírat, vyhledávajíc přitom samotu. Později se seznámil i s knihami Bible, o nichž se dozvěděl. Pozorně je pak četl a vyhledal rady u křesťanských vykladatelů Písma. Pozoroval svatý život křesťanů, z nichž mnozí pro víru podstupovali mučednickou smrt. Byl osloven jejich láskou a stal se jedním z nich, protože našel, co hledal. Bylo to pravděpodobně mezi léty , kdy asi v Efezu přijal křest. Později v jednom spisu uvedl, že přijal víru pod vlivem příkladného života křesťanů. Proti nim slyšel i mnoho námitek, ale poznal, že obviňování se nezakládá na pravdě. Justin se po přijetí víry věnoval obraně a šíření křesťanské nauky mezi vzdělanými Řeky a Římany. V Římě založil filozofickou školu a napsal několik filozofických spisů na obhajobu křesťanské nauky. Na udání pohanským filosofem Krescencem, s nímž vedl ohnivé diskuse, byl za hlásání křesťanské nauky zajat a předveden před římského prefekta Junia Rustica. Z výslechu jsou zachována akta, v nichž jsou uvedena Justinova slova: "Pokusil jsem se studovat všechny dostupné filozofie, což mne nakonec přesvědčilo, že jen jediné učení je pravé. To, které vyznávají křesťané, že Bůh je Stvořitel a Pán veškerého tvorstva, že Ježíš Kristus podle proroctví přišel na svět, aby spasil člověka a naučil ho celé pravdě." S dalšími odsouzenými byl zbičován a potom sťat. Údajně za vlády Marka Aurelia. Justin významně přispěl ke vstupu křesťanství do světa řecko-římské kultury. Jeho ostatky jsou uloženy v Římě u sv. Vavřince za hradbami a jejich malá část se dostala i do našeho kostela. Sv. Antonín Paduánský 13. června Pravděpodobně velmi blízký vztah k tomuto světci mají Milosrdní bratři. V jejich konventu se dnes nachází celkem čtyři sošky tohoto světce. Domníváme se, že stávaly v prostorách nemocnice. Rodiště svatého Antonína, který je běžně nazýván paduánský byste poblíž Padovy v Itálii hledali stejně zbytečně, stejně tak jako jeho křestní jméno Antonín. Narodil se v portugalském Lisabonu se jménem Fernando, po rodičích přijal šlechtický přídavek de Bouillon. V 15 letech se rozhodl pro vstup do augustiánského řádu, po 10 letech se rozhodl stát se misionářem. Z toho důvodu vstoupil do žebravého řádu františkánů, který se začal, díky jeho zakladateli Františkovi z Assissi, hojně rozšiřovat a to nejen v Itálii, nýbrž po celé Evropě. Mladý Fernando přijal řeholní jméno Antonín, podle sv. Antonína Poustevníka (žil ). Podle něho se také stal přímluvce chudých. Odjel tedy na misijní cestu do Maroka, ale kvůli nemoci se musel vrátit do Itálie. Antonín byl neobyčejně vzdělaný v Písmu svatém. Říká se, že celý Nový zákon uměl nazpaměť a vynikal i po stránce kazatelské. To, že ho chodily poslouchat tisíce lidí, by ještě nebylo tak zvláštní, ale prý i ryby vystrkovaly hlavu z vody, aby zachytily jeho slova (tolik z legendy o světci). Svatý Antonín Paduánský je jeden z mála světců, který bývá zobrazován s Ježíškem v rukou. Ti kdo jsou zapomětliví a často ztrácí své věci a pak je marně a dlouho hledají, mají právě sv. Antoníčka za patrona. Je totiž patronem ztracených věcí. Mnoho lidí tvrdí, že to opravdu spolehlivě funguje, když sv. Antonínovi člověk věří. Zemřel mlád 13. června 1231ve svém klášteře v Arcelle u Padovy. Za necelý rok byl prohlášen za svatého, později i za učitele církve. Sv. Petr a Pavel 29. června V průčelí valtického kostela nacházíme dvě monumentální sochy dvou mužů. Jeden drží v ruce meč a druhý klíče. 12 Jsou to symboly těchto dvou světců, kteří jsou přezdíváni knížaty katolické církve. Petrovi svěřil Ježíš klíče od Božího království a Pavel za víru v Ježíše bojoval svým jazykem jako mečem a nakonec byl pro víru v něho, jako římský občan, mečem i sťat. Oba dva apoštolové se také osobně znali. Setkali se v Jeruzalémě, aby si vyjasnili hlásání evangelia, a aby si také vymezili pole svého působení. Pavel byl určen pro hlásání evangelia pohanům a Petrovi připadlo totéž mezi židovskými soukmenovci. Zda se setkali ještě i v Římě, není zcela jisté. Oba dva však v Římě položili svůj život pro jejich Mistra a Učitele. Petr byl ukřižován hlavou dolů během pronásledování za císaře Nerona (mezi roky 66-67), Pavel byl sťat za městem, na místě, kde dnes stojí trapistický klášter Tre fontáne. Oba se tak setkali na místě, kde jim bylo připraveno místo nad jiné čestné a kde září mezi ostatními, kteří získali podobně jako oni korunu věčného života. Mons. Karel Janoušek, farní úřad Valtice

13 Pouť na Vranov Venerie 2 Milosrdní bratři zorganizovali letos 12. května pouť z Brna na Vranov již po páté. Sraz poutníků byl již tradičně u kostela sv. Leopolda milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně, ale pouť samotná začínala až na konečné Brno Lesná, kde se poutníci dostávají do krásné přírody. Cestou do Mariánského poutního místa následovalo zastavení v Soběšicích u sester klarisek, v Útěchově a několik zastavení u Božích muk, která se zachovala na staré poutní cestě až do dnešních dnů. Letos bylo sice deštivé počasí, ale ani to nezabránilo poutníkům, aby včas dorazili do barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově, kde se setkali se skupinou putující autem a ukončili společně pouť mší svatou, kterou celebroval otec Vojtěch Málek. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice Noc kostelů Již tradičně byla noc kostelů zahájena zvoněním zvonů na farním kostele, pak následovala Mše svatá, kterou celebroval Mons. Karel Janošek, který připomenul i svátek a osobnost sv. Justina, patrona města Valtic. Část pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov uvedla v komorním provedení pod taktovkou Mgr. Dagmar Valové šest skladeb, po něm Lada Rakovská přiblížila přítomným osobnost hlavního řádového světce a zakladatele hospitálního řádu milosrdných bratří sv. Jana z Boha. Varhanní skladby barokní, klasicistní, romantické i moderní nám představil Tomáš Kollár, čerstvý maturant Gymnázia Pavla Křížkovského v Brně, s uměleckou profilací, kde studoval hlavní obor klavír a vedlejší obor varhany. Během večera zazněly skladby J. H. Bacha, J. K. Vaňhala, Jana Kuchaře a Eugena Gigouta. Poslední skladbu Toccatu h-moll od Eugena Gigouta propojil Tomáš Kollár se slovy Komenského Labyrintu světa a ráje srdce s přednesem MUDr. Jiřího Pospíšila. Volba to byla zdařilá a my jsme rádi, že Valtice mají dalšího šikovného studenta, který se aktivně zapojil do kulturního života našeho města. Když Tomáš přišel poprvé zkoušet do kostela Milosrdných bratří, zjistil, že varhany jsou v tak špatném stavu, že na ně nelze hrát. Díky spolupráci s provinciálem Milosrdných bratří byla objednaná firma, která přednostně varhany opravila. S náklady na opravu varhan nikdo nepočítal, a tak díky Společnosti Valtické vinné trhy, která přispěla částkou deseti tisíc, mohl být tento koncert uspořádán. Milým překvapením večera bylo vystoupení pěveckého sboru z Nového Města nad Metují, který ve Valticích nocoval při své cestě do Bratislavy, kam jel soutěžit v oboru duchovních písní. Jejich Ave Maria, Sanctus, Alleleluia a další skladby v podání čtyřicetičlenného sboru prostoupily každý kousek kostela a každého přítomného posluchače. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě Noci kostelů a na jejím zdárném průběhu, všem kteří finančně podpořili tuto akci i všem účinkujícím. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice 13 V těsné blízkosti původní Venerie, také za hradební zdí, stával kdysi malý zámecký psinec. Kníže Alois I. se rozhodl, že podstatně rozšíří svůj chov psů a nechal přebudovat obě budovy tak, že je spojil v jeden areál, sloužící honům a myslivosti. Požádal svého oblíbeného architekta a blízkého přítele Josefa Hardtmutha, aby vybudoval budovu, která bude sloužit i pro ubytování psovodů a správce psince. A tak bylo vybudováno nové stavení, kde se nacházel byt správce, k němu pak přiléhala další budova pro ubytování psovodů, psí kuchyně pro přípravu žrádla s podzemní ledovnou a výběhy s velkou zahradou pro cvičení psů. Liechtensteinové byli vychováváni na francouzských a španělských dvorech, byli tedy znalí francouzského jazyka, a proto nešli pro nový název moc daleko, ale sáhli po podobném s původním francouzským - La Veneria. Do areálu byla přivedena voda dřevěným potrubím a psí ráj byl hotový. O výcvik psů se staral hundsmajor, který podléhal veliteli knížecí gardy. Psinec měl také svého kuchaře a výcvikem psů se zabývali dva myslivci. Náklady na psí smečku byly velmi vysoké, až patnáct tisíc zlatých ročně. Prý nejeden poddaný si vřele přál být Liechtensteinským psem. Hundsmajorem se stávali na zámečku i osoby z ušlechtilých rodů. Jednou se jim údajně stal zchudlý hrabě, který se jmenoval Langerdorf, který byl současně ve službách knížecí gardy. A jak už to tak během válečných dob bývá, jednou prý Venerii přepadla tlupa zběhlých vojáků, hledající pro sebe obživu. V noci vtrhla do zámečku a milého hraběte Langerdorfa ve spánku jeden ze zběhů probodl mečem. A jak že to bylo možné? Sklepení Venerie bylo vždycky naplněno množstvím beček plných lahodného vína. Hrabě rád pokoštoval vinného moku a toho večera zrovna trošku přebral. Spoléhal, že ho psi ochrání. Spal ale tak tvrdě, že jej štěkot psů neprobudil, a to se mu stalo osudným. Jeho vlastní meč, který měl nachystán u svého lůžka ke své obraně, se stal jeho vražednou zbraní. Prý té noci se nikdo z valtických nevyspal. Psi začali tak zoufale výt, že brzy přiběhla knížecí garda, která už však hraběti nemohla pomoct. Garda prohledala celé okolí, ale zběhy nechytila. Tělo knížete pak bylo uloženo do rakve a převezeno do jeho rodinné hrobky. Po nějaké době se začalo vyprávět, že tento hrozný čin zanechal na Venerii trvalou stopu. Tiše jí prý prochází duch hraběte Langerdorfa a hledá svého vraha. Parforsní hony byly časem zakázány a tak i psinec začal časem upadat a do jedné z budov byli nastěhováni sloužící ze zámku. Johann II. z Liechtensteinu miloval myslivost, lesy i

14 psy, ale těch měl jen několik. Časem se i byty vyprázdnily a tak se kníže Johann II. rozhodl věnovat tyto prostory valtické mládeži. Poté ožila Venerie chlapeckým a dívčím křikem. že jsou tady stromy, které drží linie starých parkových úprav dodnes. Slavnosti růžového vína Sobotní akce 26. května Vinným sklepům Valtice opravdu vyšla, i když se ve Valticích konaly ještě další dvě velké akce a to Mistrovství ČR mažoretek a ochutnávka vín našich sousedů. Akcím přálo počasí, na všechny přišel dost velký okruh zájemců. V areálu Vinných sklepů Valtice probíhala ochutnávka mladých vín, růžových vín a sektů ale i různých koktejlů. Skupina mládeže si postavila v zahradě Venerie svůj pomník, který ji sloužil při nástupech, podávání hlášení a pálení ohňů. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice Pokračování příště Procházka za kvetoucími jírovci V doprovodu ing. Krejčiříka jsme procházeli lednickým parkem až do prostoru Hubertky a hledali vzkaz vepsaný stromy do krajiny zednáři. Souvisí to vlastně se zednářstvím samotným, kdy člověk hledá, pak je provázen a nakonec osvícen. Samotné jírovce zde byly vysazeny někdy kolem roku 1850 a jsou starší než zdejší mohutné duby. Jsme upozorňováni na to, kde stávaly topoly a kde dodnes stojí rozvolněné stromy, které mají přilákat náš pohled. Pomyslnými čarami jsme vedeni Ing. Krejčiříkem z jednoho jírovce na druhý a upozorňováni na jejich seskupení ve dvojicích a jak vytvářejí jakési polokruhy a jiné geometrické útvary. A tak se ptám pana inženýra, jak vznikl nápad zabývat se kompozicí staré zahrady. Chceme upozornit, že máme v lednickém parku i jiná zajímavá místa než Minaret, že máme stále na čem bádat. Samozřejmě, že tyto krajinářské úpravy jsme postřehli již na starých mapách parku dříve, ale brali jsme to jako něco, co zde bylo, ale už není. Až docent Pejchal upozornil na kosočtverec v terénu. Pozorovali jsme určité krajinářské úpravy již na leteckých snímcích z roku 1938, 1986 a Teprve překrytím map jsme zjistili, Záplavy v roce 2006 nám pak zdokumentovaly vyvýšeniny v terénu. Když dožívaly původní stavby parku, tak místo jejich rekonstrukce byly vytvořeny nové stavby. Z materiálu Chrámu slunce vznikla pravděpodobně například Hubertka a v té době se stavěl Apollonův chrám, tak materiál byl použit asi i tam. Liechtensteini byli sice bohatí, ale byli také šetrní čili dobří hospodáři. Původní stavby nahradily stromy. To se právě domníváme, že souvisí se zednářstvím. Zda Liechtensteinové se řadili mezi zednáře, to zatím nevíme, ale že k zednářům patřili jejich stavitelé, to víme určitě, protože jejich zednářské znaky se nacházejí na kapli sv. Huberta i zde na Lednickém zámku. Provedli jsme určité výseky a pokusili jsme se vykroužit cesty, které jsou vidět na leteckých snímcích. Zjistili jsme, že výsadba stromů nebyla náhodná, ale důmyslně plánovaná, že skrývá tajemství, které se snažíme nyní odhalit. Musíme to prostě dokázat, že tady ta zednářská zahrada byla. Stojíme na vyvýšenině, kde stával chrám Slunce, kterým procházely hlavní osy průhledů na Akvadukt, Minaret, zborcený most, zborcený portál, Janohrad, gotický dům a osa na jízdárnu, kde jsou také dva jírovce. Jírovce již odkvétají a i to souvisí se zednářstvím, protože květy koňského kaštanu připomínají lampy a symbolizují osvícení. Zazáří a pak tiše zmizí. Zapadající slunce je vidět v jednom z průhledů a naše procházka končí. Dostali jsme se hluboko do zámeckého parku a na cestu zpět by byl dobrý kočár. Skoro třicet účastníku procházky je překvapeno tím, co park ještě skrývá a jak je rozsáhlý. Mám ještě jeden dotaz na ing. Krejčiříka. Byly ještě v některém parku vysazeny jírovce tímto způsobem nebo je lednický park v tomto raritou? Stále bádáme ve starých parcích, tak nemůžeme vědět, zda na něco podobného ještě nenarazíme. Zatím víme o jírovcích pouze tady. Ale známe jiné dominanty parků. Například dominantou Sychrova jsou červené buky a zámecký park je komponovaný na ranní procházku. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice 14 Akce se účastnilo hodně dětí, jednak těch, které vystupovaly, jednak těch, které přišly se svými rodiči. Sklepy pro ně připravily dětské hřiště a to bylo opravdu po celý den v permanenci. Celou slavnost vedli moderátoři, kteří nejen vyzývali přítomné k prohlídce Křížového sklepa, ale i hledali dětem zatoulané rodiče. Slavnost vrcholila ve večerních hodinách vystoupením cimbálové muziky KAPURA, skupiny The Teachers a koncertem Standy Hložka. Organizátorům patří poděkování za zdařilou akci. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice

15 Co nového na zámku? Sezóna je skoro již v plném proudu, co jste, pane kasteláne, připravili pro návštěvníky Valtického zámku letos? Myslím, že je co k vidění. Stále se snažíme doplňovat jednotlivé místnosti tak, jak kdysi vypadaly podle fotografií z druhé poloviny 19. století. Vlastně nedotčený a v původním stavu tu zůstal jen tzv. Karlův pokoj, který má mramorové dekorace, které se nedaly odnést. Tapety nemůžeme sice vrátit do místností takové, jaké tam kdysi byly, i když továrny v Evropě, třeba ve Francii, vám dnes dokážou vyrobit cokoliv, ale není to levné. Tak se snažíme vrátit aspoň nábytek a obrazy na původní místa. Vrátili jsme do interiéru i zimní zahradu, která tady kdysi byla, a kterou nám rostlinami opatřily skleníky Lednice. Zahradou se nebude ale procházet a tak ji z jedné strany proti vstupu chrání krásný čínský paraván, který byl doposud v depozitu zámku. Po levé straně vnitřního nádvoří se nám podařilo po dvou a půl roce uvést prostory do původního stavu (dříve zde byla školka) a v těchto prostorách se otevřela Liechtensteinská cukrárna. V dubnu zde již probíhal víkendový provoz a od května je otevřena ve stejném čase jako zámek. Bohužel kvůli bezpečnostní službě jiná otevírací doba není možná. Jinak jsme letos poskytli k pronájmu prostory horní konírny pro expozici nazvanou Tamtamy času, kterou zde uspořádal pan Rudolf Švaříček, a prostor žabího sklepa pan Pospíchal proměnil v expozici mučení a útrpného práva neboli Museum Torture a provozuje tam i občerstvení. Děkuji za rozhovor panu kastelánovi Tlustákovi a myslím, že opět přispěl k zatraktivnění zámku a parku. Mezi stromy byly zavěšeny obrázky valtických dětí, které nakreslily do soutěže o cenu France a Ferdinanda Bauera. Po zahájení paní Anežka Jurinová provázela návštěvníky bylinkovou zahrádkou a poutavě vyprávěla na co která bylinka je, jak ji pěstovat a jak ji užívat v kuchyni či jako lék. Tu správnou zahradní atmosféru dotvářela svou nabídkou firma SonnentoR, která nabízela bylinkové čaje a k ochutnání či oslazení nechyběl ani včelí med. Reinstalace byla provedena i ve společenském sále sousedícím se Zlatým sálem. Karetní a šachový stolek je doplněn židlemi, které jsme získali pro Valtice v dražbách a které byly vždy součástí tohoto pokoje, kde se panstvo mezi tanci bavilo. Díky jeho aktivitě v sobotu 19. května obě zámecká nádvoří ožila srazem automobilů Alfa- Romeo a park za zámkem akcí Den pro rodinu. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Bylinková zahrada otevřena... Otevření zahrady se zúčastnili zahradní architekt pan Rom Kostřica a Jorik Švanda, majitelé firmy Ven design neboli Venkovní vzhled sídlící v Brně Kníničkách, kteří na míru pro tuto zahradu navrhli a vyrobili zahradní nábytek. Expozice je obohacena o intarzované klenotnice a stůl. Letos najdete v expozici i pokoj pro služebnou, který tu býval a nerozlučně patřil k interiérům zámku. NPÚ dělá takzvané liechtensteinské svozy, to znamená, že pan Konečný a paní Kolářová se starají o to, aby předměty z depozitářů byly vráceny na jejich původní místa, a to nám umožňuje expozice dovybavit. Jinak se na zámku stále pracuje. Na podzim se mi podařilo získat pro spolupráci Kamila Balgu, který se stal sponzorem oprav jedné ze sving v zámeckém parku. A tak spolu s dotací NPÚ je již jedna opravena a během sezóny bude opravena i ta druhá. Takže děkuji akci Kolo pro život. Sobotní dopoledne 19. května byly Valtice přeplněny akcemi. Jednou z nich bylo i otevření bylinkové zahrádky pro veřejnost Ing. Přemyslem Krejčiříkem. Po jeho úvodních slovech se zahrádkou nesly zvuky violončela, na které hrál konzervatorista Jan Nečas. 15 Pan Kostřica řekl: Když nás ing. Krejčiřík oslovil, tak jsme byli s kolegou velmi rádi, protože zahrada je krásně vedena a je decentní. A tak jsme navrhli právě jí na míru mobiliář, který by měl pobyt na tomto místě nejen zpříjemnit, ale i osobitým způsobem zkrášlit. Přidáte ještě nějaký mobiliář do zahrádky? Ne, v žádném případě, bylo by škoda ji zahltit předměty. Přišla by pak o svoji jemnost, řekl pan Rom Kostřica. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice

16 Děti na kolejích kniha na pokračování... Školačka 1. První zářijové ráno vítalo všechny valtické školáky do modra umetenou oblohou a září zlatistých paprsků neúnavného nebeského poutníka. Ve strážním domku za nádražím bylo rušno. Dana se kroutila před zrcadlem v nových červených šatech s bílými sluníčky a s velkou bílou mašlí ve vlasech. Zálibně si prohlížela i nové bílé polobotky a podkolenky na nohou. Nádhera! Byla spokojená. Jenda stál u umývadla a máčel si přeleželé vlasy. Snažil se je přitisknout k hlavě. Nepomáhalo to. Do kuchyně vešla maminka s velkou kyticí aster pro pana učitele (nebo snad pro paní učitelku) na uvítanou. Jendo, co to děláš? Podívej se na tu louži pod sebou! A také máš mokrou košili. Sundej ji. Dám ti čistou a suchou. Dano, ty to nevidíš? Ach jo, stačí chvilka a je tu potopa. Maminka ještě chvilku dobromyslně lamentovala, avšak stačila všechno rychle napravit. To byla prostě maminka. Jen málokdy se dokázala opravdově zlobit. A také si uměla se vším poradit. Všechno napravila. Dokázala zahnat chmury i z tatínkova čela, když se nad něčím trápil či když ho něčím ti malí rošťáci rozzlobili. Milá a hodná maminka. Dano, Jendo, jdeme, maminka vzala synáčka za ruku a Daně podala kytici. Tentokrát dokonce zamkla dům. Asto, ty s námi nepůjdeš. Musíš hlídat, přísně pohlédla na ocáskem vrtícího pejska. Porozuměl. Doprovodil je k brance a zůstal. Tatínek lituje, že nemůže být s námi. Bude na tebe myslet, Dano. Vzkazuje, aby se ti ve škole líbilo, abys měla dobré učitele a aby ses dobře učila. Já vím. Říkal mi to už včera večer, pohlédla dcerka na maminku. Na mě bude také myslet? nechtěl zůstat odstrčený předškoláček. To víš, že na tebe také myslí. Tatínek na nás myslí na všechny. I na Astu? pokračoval v téměř nekonečných otázkách chlapec. I na Astu. Je přece také naše. Ale nejde do školy, namítl. Psi přece nechodí do školy, pohrdavě poučila brášku Dana. Chodí. Nechodí. Mami, že psi také chodí do školy, prosebným pohledem donutil maminku, aby se vložila do těch jejich nekonečných dohadů a sporů. Chodí. JUDr. Ivana Lorenzová Poskytuji rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, kontakt Vidíš. Mám pravdu. Mami, proč mu to říkáš, když to není pravda. Psi přece do školy nesmějí. Někteří psi chodí do školy. Je to třeba cirkusová škola. Nebo škola pro cvičené vlčáky. Aha, kyš, kyš! Vidíš? Není to taková škola, co do ní chodí děti, ušklíbla se Danuška. Ale je to škola. Je to jiná škola. Tak už dost. Přestaňte se hádat. Podívejte zdraví nás pan výpravčí Lepka, napomenula své ratolesti maminka. Pan výpravčí vyhlížel vlak od Mikulova. Mladé paní a dětem zasalutoval. Ať se ti ve škole líbí, Dano! usmál se. Ať se ti ve škole líbí, Dano, přidal se i pan Korejs. My jdeme s Danou. Jdeme také do školy, ozval se Jenda. Tak ať se vám tam také líbí, zasmáli se oba muži a šli si po své práci. Pan Korejs určitě půjde s nálepkami. A my s ním nemůžeme, vzdychla nastávající školačka. To je škoda. Já bych s ním chtěl jít lepit, zalitoval bráška. Nemůžete být všude. Tobě, Dano, nastávají povinnosti. Ty budou vždycky na prvním místě. Já vím, vzdychlo děvčátko. To hrozné slovo povinnosti slýchala posední dobou každý den. 2. Cesta do města ubíhala přesto, že nešli tentokrát žádnou zkratkou, ale pěkně po Mikulovské ulici až k náměstí. Bylo tu plno svátečně ustrojených a vymydlených dětí. S menšími šli rodiče. Pro ty větší by to ale byla ostuda. Chlapci a dívky se mezi sebou po velkých prázdninách radostně vítali. Pokračovali ve skupinkách ke škole, která z náměstí zasahovala z větší části do Růžové ulice. A právě tam směřovali. K tomu zvláštnímu vchodu pro žáky měšťanské školy. Byly to velmi slavnostní chvíle. Z amplionů vyhrávala dechová hudba řízné pochody. Všichni měli dobrou náladu. Snad jen těm, kteří šli do první třídy, se poněkud trémou svíraly žaludky. Představovali si s obavami všechno, co jim starší děti vyprávěly. Nebyly to žádné veselé příhody. Ti větší totiž na ně pouštěli hrůzu z učitelů a těžkého učení. Mami, podívej, paní Kubíková jde také ke škole. Má s sebou Evu a Jirku, ukazovala přes náměstí k zámecké bráně Dana. Také jsem je zahlédla. Sejdeme se u školy. Jenda se málem rozběhl ke kašně. Rád by se byl trochu máchal. Maminka mu pevně stiskla ruku. Nic takového. Dnes už bylo vody dost. Stačilo to moře ráno u umývadla. Škoda! Možná to vyjde později, pomyslel si a zálibně sledoval tekoucí vodu z kamenných úst. Ahoj Vando! Také jste se vydali zahájit školní rok? uvítala se maminka s kamarádkou a 16 pohladila její dětičky. Přece si nenecháme ujít tu slávu, kdy jde Danuška poprvé do školy. Také to musíme trochu natrénovat, protože to naši Evu čeká už za tři roky, pronesla svou komickou češtinou paní Kubíková a rozesmála se. Byla Polka a s panem Kubíkem se seznámili v Hamburku, kde byli oba za války totálně nasazení na otrocké práce. Ampliony se odmlčely, náměstí ztichlo a ze školy se ozvalo první zvonění. Vtom se otevřely dveře a v nich se objevil pán s brýlemi a laskavým úsměvem. Uklonil se a promluvil ke všem přítomným. Dobrý den! Všechny vás pěkně vítám! Děti, které jdou do první třídy, tu ještě chvíli počkají i se svými rodiči. Nejdříve vpustíme všechny ostatní žáky. Stalo se. Tak. A teď vejdou všichni prvňáčci i se svými doprovody do chodby. Tam paní učitelka Hamrlíčková přečte jména svých žáků a odvede je do třídy 1.b. Ostatní půjdou se mnou. Jsem řídící Jindřich Trčka a třídní učitel 1.a. Všichni rodiče, pokud budou chtít počkat na své děti, musejí zůstat venku až do půl desáté. Všechno potřebné na zítra a na vyučování vůbec vám pošlu napsané na papírku. 3. Maminka s Jendou, ale ani paní Kubíková s dětmi před školou nebyli. Dana se nepolekala. Ve Valticích se dobře vyznala. Tady nemohla zabloudit. Přesto se rozhlížela kolem. Co kdyby Vtom zahlédla u cukrárny kočárek Jirky Kubíka. Aha! No, jasně. Jsou všichni na zmrzlině. Tak o to se ošidit nedá. Rozběhla se k voňavému krámku. A opravdu. Seděli tam všichni a mlsali. Přitom si obě mladé paní povídaly. Včera vyhlašovali rozhlasem, že režisér Jakoubek připravuje divadlo, začala paní Kubíková. Já bych chtěla také zmrzlinu, ozvala se Dana a nespouštěla oči z maminčiny tváře. Přece ji neošidí. Nikdy nikoho neošidila. A dnes má školačka velmi slavný den Jé, ty už jsi tady? podivila se maminka. Tak co? Jak to probíhalo? Víte co, děcka, já koupím Daně zmrzlinu a Citrónovou, citrónovou, polohlasně žadonila holčička. citrónovou do kalíšku a půjdeme ven. Co na to říkáte? Ke kašně, ke kašně, žadonil pro změnu Jenda, který ucítil svou příležitost. Ano, můžeme jít ke kašně. Danuška nám cestou poví, jak bylo ve škole. 4. Pan řídící mě posadil do poslední lavice s Alenou Kappelovou, protože jsem velká a ona je ještě o kousek větší, sdělovala své zážitky a dojmy Dana. Nejdříve jsme se pomodlili Otčenáš. Budeme se modlit každý den před vyučováním. Prý za to, že se můžeme učit a že už není válka. Bc. Alexandra Ekrtová nabízí Tel: ,

17 Musíme zdravit všechny dospělé lidi ve škole i na ulici. Nahlas a zřetelně. Ale když k nám někdo přijde do třídy, tak musíme mlčet a vstát. Tak se zdraví jenom ve třídě. Zdravení je slušnost a povinnost. Ale to my víme už dávno, že mami? A také jsme dostali domácí úkol. Vy už máte domácí úkol? Vždyť ještě nic neumíte, podivila se paní Kubíková a nedůvěřivě pokyvovala hlavou. To se mi nějak nezdá. Máme si zítra přinést malou lžičku. Budou nám hned po modlení dávat rybí tuk. Fuj! Žádné fuj. Rybí tuk je na to, abyste byli silní, napomenula dcerku maminka. A také dostaneme svačinu od strýčka Sama z Ameriky. Na to se už těším. Prý to bude čokoláda, pomeranče a sušenky. Já chci také čokoládu, pomeranče a sušenky, ozval se od kašny Jenda. Nic ti nedám, protože mi vždycky všechno sníš. No, jen nebuď na bratříčka zlá. A ve školce třeba také dostanou to co vy. A ještě jeden úkol máme, vzpomněla si Dana a rychle zamluvila nepříjemnost s lakotou. Máme si připravit povídání. O čem? Nějaké zážitky z prázdnin, ukončila své informace o prvním dnu ve škole Dana a rozběhla se za dětmi ke kašně. To by snad pro tebe neměl být problém. Zážitků máš víc než dost a vyprávět umíš také. Vždyť se ti ta pusa za celý den nezavře, volala za ní maminka a pomyslela si, že to ta její dcerka hravě zvládne. Bude z ní dobrá žákyně. Počítat do sta už umí dva roky a knížky miluje téměř od narození. 5. Co jsi to říkala v cukrárně o tom panu Jakoubkovi, Vando? obrátila se na přítelkyni maminka. No, hlásili včera večer v městském rozhlase, že pan Jakoubek připravuje operetu Perly paní Serafínky a potřebuje zpěvačky. Tak jsem si říkala, že by ses třeba mohla přihlásit. Máš pěkný soprán a umíš snad všechny operní i operetní árie. Je tu ale jeden problém. No, ano. Je. Já tam přece nemohu chodit sama. Vašek zase nemůže vždycky. Má ty směny. No právě. Nejenže má dvanáctky, ale ani se zpěvem na tom není zrovna nejlépe. Já vím, že jste se seznámili na ochotnickém divadle. Jste oba herci. Třeba by se tam pro něj našla nějaká role bez zpívání. Vando, prosím tě, rozesmála se maminka. Víš, co se říkalo v Podivíně o těch, kdo zpívali jako Vašek? Že chodí zpívat do Hubertovy jámy. Tam to totiž nikomu nevadilo. Stejně je to divné. Umí hrát na housle, na trubku, na harmoniku a na co všechno ještě, ale se zpíváním je na štíru. Také to nechápu. Jo, Věrko, ještě jsem ti chtěla říct, že se budeme stěhovat. Prosím tě, už zase? A kam? Doufám, že to bude opět tady ve Valticích. Kde všude vy jste už bydleli! První dva roky po válce u nás. To bylo snad nejdéle. Pak jste dostali byt v České kolonii, také v Lázeňské ulici, na statkovém činžáku a teď jste nad zámeckou zahradou. Tam to přece máte nejlepší. Omyl. Nejlepší to budeme mít teď, protože se stěhujeme sem na náměstí. Vidíš ta dvě zamřížovaná okna? Tak tam budeme mít krásné klenuté místnosti. Už se těším! No, jen aby to bylo už naposledy. Děcka, pojďte! Už musíme jít vařit. Vando, pojď s dětmi k nám na oběd. Určitě ještě ani nevíš, co budete jíst. Láďa přece chodí na obědy do statku. A na vaření večeře je ještě brzo. Táňa Tichá Příště: Cesta do Rakouska Květinový horoskop na červen Azalka ( ) Hlavní vlastností azalky je její pozorovatelský dar, dokáže sbírat užitečné informace a také je náležitě využít. Je přátelská, ale musí se jí to také vyplatit, ráda poznává vše nové a miluje cesty do neznáma. Na poli lásky to s ní není jednoduché, dokáže si druhé ochočit ale posléze ztrácí zájem a upírá své snažení jinam. Lilie ( ) Čistá a vznešené květina, tak působí i lidé v tomto znamení, tak trochu chladně a odmítavě. Je to neskutečný romantik a snílek, nic pozemského a obyčejného jí nezajímá. Chce lásku jako z červené knihovny, prince na bílém koni. Není s ní lehké vyjít, ale kdo si dokáže získat její city, má věrného přítele na celý život. Maceška ( ) Kouzelná a roztomilá květinka, nikam se zbytečně nedere ale zná svojí cenu. Ten, kdo se narodil v tomto znamení dokáže říci vše na rovinu a nemá rád žádné okolky a intriky. Ve společnosti těchto lidí se všichni cítí dobře, protože tento člověk je přirozený a s nikým nebojuje. V lásce mívá štěstí, ale spíše v mladším věku. zdroj: internet 17 Mažoretky opět ve Valticích se ve Valticích uskutečnil již devátý ročník Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Sjelo se k nám více jak 800 mažoretek z téměř 25 měst a obcí, aby se utkaly v náročných bojích o medaile a postup na finále skupin v Přešticích a finále sóloformací v Blatné. Boj to byl opravdu velký, protože konkurence roste a rok od roku můžeme vidět více a více kvalitních skupin a soloformací. V sobotu se u nás utkalo 20 skupin, 152 sóloformací a Valtice zde měly také své zastoupení a to ve všech věkových kategoriích. V nejmladší kategorii s hůlkou za nás bojovala Magdalena Vařáková (7. místo) a Lenka Husáková (9. místo). V juniorkách to byla Tereza Novotná (10. místo), Kateřina Garčicová z Hlohovce (6. místo) a trio Terka Novotná, Kamila Novotná a Iveta Hermanová (5. místo). Nejstarší seniorská kategorie byla zastoupená sólistkami Petrou Gajdovou z Břeclavi (7. místo), Denisou Polákovou (8. místo), duo Nikola Dolečková, Denisa Poláková (10. místo) a naše miniformace obsadila krásné 4. místo a děvčata si tak zajistila postup do finále v Blatné. S třásněmi nás reprezentovala v kategorii Kadetky Magdalena Vařáková a vybojovala druhou příčku a v kategorii Juniorky Kateřina Garčicová 3. místo. Obě děvčata postoupila do finále v Blatné. Kamila Novotná (7. místo), juniorské trio (5. místo) a seniorská miniformace (4. místo) sice postup nevybojovala, ale umístění bylo krásné. Je nutné podotknout, že děvčata soupeřila s tanečními školami a v jednotlivých disciplínách bylo i 22 soupeřek. Největším úspěchem a radostí pro nás bylo však první místo našich kadetek a postup do finále, které se koná v Přešticích. Za deset let je to naše první zlatá příčka v kategorii skupin, a o to větší byla radost, že se to povedlo na domácí půdě. Nic z toho, by se nekonalo bez finanční podpory města, Jihomoravského kraje a celé řady sponzorů, kterým bych ráda, alespoň těm místním touto cestou poděkovala. Velký dík patří také VIP hostům v čele s ing. Jiřím Petrů, starostou Pavlem Trojanem a členem zastupitelstva a předsedou komise pro kulturu a sport Lukášem Najbrtem, který obětavě předával po celý den vítězkám medaile a ocenění. Poděkování patří také panu řediteli ZŠ Michalu Hyčkovi, který s ochotou poskytl školu jako zázemí pro všechny mažoretky, které u nás soutěžily a pani MUDr. Hrdličkové za poskytnutí zázemí pro organizační tým. Velkou oporou při přípravách nám byli i zaměstnanci MÚ a technických služeb. Největší dík patří organizačnímu týmu, který se skládá zejména z rodičů mažoretek a který opět odvedl perfektní a profesionální práci. Jsou to skvělí lidé a mají můj velký obdiv a dík za to, s jakým nadšením a obětavostí se podílejí na přípravách a realizaci této velké akce. Na závěr bych vás všechny ráda pozvala na oslavu našeho desátého výročí vzniku Klubu mažoretek Valtice, které se bude konat před TIC. Ještě jednou všem děkuji a těším se, že za rok se všichni opět setkáme na již desátém ročníku MČR v mažoretkovém sportu ve Valticích. Poláková Lenka

18 DRAHOTA Eduard Bass (1913) Sládci klejí zatroleně, chmel už zase stoupl v ceně. Chceme-li jen skromně žít, pivo musí podražit. Mouka dražší, vizte ceny, křičí pekař ustrašený. Chceme-li jen trochu žít, housky nutno podražit. Ale nám se nejhůř daří, naříkají uzenáři. Chceme-li jen skromně žít, buřty nutno podražit. Pan domácí hned se straší. Maso, pivo, chléb je dražší. Chceme-li jen skromně žít, činži nutno přirazit. Kdopak by se toho nelek, stát tím trpí jako celek. Aby mohl vyjíti, nutno daně zvýšiti. Konsumentu nelze více, nežli jít, a oběsit se. Učiň to však neprodleně, dokud špagát nestoup v ceně! Časy se přece jenom mění Vysvětli nám ty známky!!! Vysvětlete nám ty známky!!! Blíží se konec školního roku, a tak Vám všem přeji zdravý nadhled a dobré nervy nad výsedky studia vašich dětí. Přeji krásný červen, s dostatkem vláhy i slunečných dnů. Pavlína Vlková, šéfredaktorka Chci za premiéra Alibabu, má pouze 40 loupežníků... Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji 2012 Ceny inzerce a P.R. článků: celá stránka: 2.500,- Kč / 1 vydání 1/2 stránky: 1.250,- Kč / 1 vydání 1/3 stránky: 835,- Kč / 1 vydání 1/4 stránky: 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky a menší: 310,- Kč / 1 vydání řádková inzerce: 150,- Kč / 1 vydání Ceny loga: logo firmy do velikosti 15 cm 2 : 1.200,- Kč/rok (větší dle dohody) Uzávěrka příštího čísla 30. června 2012 "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXIII. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet červnové číslo, vyšlo

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 4. července 2012 Dámský klub v Galerii Reistna Pátek 15. června 2012 Galerie Reistna uspořádala benefiční akci nadace Yasminka, kde byla prezentována krása, móda a zdraví. Občerstvení

Více

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. července 2013 Sezione Aurea a Italské slunce Unikátní koncert staré hudby - Valtice SEVA-FLO RA s.r.o. V pátek 28. 6. ožil valtický zámecký taneční sál tóny staré hudby. Soubor Sezione

Více

Valtický zpravodaj. Na prahu roku 2013. Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků

Valtický zpravodaj. Na prahu roku 2013. Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků Valtický zpravodaj 7. ledna 2013 Na prahu roku 2013 však říci, že tento, ve svém počátku široce diskutovaný projekt, znamená pozitivní přínos pro životní prostředí ve Valticích. Mysleli jsme na zlepšení

Více

Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka +420 605 10 22 10. Město VALTICE. 9. února 2009. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka +420 605 10 22 10. Město VALTICE. 9. února 2009. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. února 2009 Valtice na veletrhu Ve dnech 15. až 18. ledna se již tradičně otvírá veletrh cestovního ruchu na brněnském výstavišti. Město Valtice bylo zastoupeno v expozici Lednicko-valtického

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 1. listopadu 2006 Valtické hřbitovy I když počet obyvatel za posledních 300 let druhého tisíciletí se nějak výrazně nezměnil, přesto na území města bylo za uvedené období postupně využíváno

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky Zpravodaj obce Prušánky 2/2009 Krátce z obsahu Z činnosti ZŠ Ze sportu Ohlédnutí za kulturou Krátce z regionu Podluží Společenská kronika Kulturní pozvánky Inzerce Slovo má starosta - Léto, je léto...

Více

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Číslo 3 květen - červen 2010 www.velkebilovice.cz Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Zveme vás na tradiční XII. dětské hody, které se konají v neděli 20. června 2010. Začátek je v 14.30 hod. průvodem

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více