NX302E. Rozmístění tlačítek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NX302E. Rozmístění tlačítek"

Transkript

1 NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními zdroji (4) POWER/VOL (Zapnutí/vypnutí/ovládání hlasitosti) pro vypnutí přístroje stiskněte na dobu delší než 2 sekundy Při zapnutém přístroji krátkým stiskem zapíná MUTE 1

2 Základní ovládání Výběr režimu 1. Stiskněte dlouze tlačítko MENU (2) pro zobrazení menu volby jednotlivých zdrojů. Při krátkém stisku se zobrazí zjednodušené menu ze zkratkami. 2. Stiskněte ikonu zdroje, který chcete využít: Uživatelské nastavení Zdroje Na další nebo předchozí stránku se dostanete stisknutím displeje a posunutím prstu na jednu nebo druhou stranu. Stiskněte ikonu Custom v levé spodní části displeje. Stiskněte ikonu odpovídající požadovanému podmenu: Nastavení vstup do menu pro nastavení systému Beat EQ vstup do menu pro nastavení zvukových charakteristik Zkratky vstup do menu pro nastavení zjednodušeného menu se zkratkami. Pozadí - vstup do menu pro nastavení podkladového obrázku pozadí. Vypnutí monitoru vypnutí zobrazení displeje. Stisknutím některé ikony na displeji zvolíte požadovaný zdroj. Pokud stisknete ikonu Audio Off vypnete zvuk přístroje. 2

3 Nastavení systémových funkcí Základní nastavení (General) V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko ALL (2) pro vstup do hlavního menu. Stiskněte ikonu Custom v levé dolní části displeje pro zobrazení menu uživatelských nastavení. Stiskněte ikonu Nastavení ( Setting ) pro vstup do režimu uživatelských nastavení. Stiskněte jednu z ikon v levém sloupci pro zvolení kategorie: General (Všeobecné), Time (Čas), Sound (Zvuk), Display (Displej), Setup (Nastavení). SOUND (ZVUK) Název Beat EQ (Beat EQ) Balance/Fader (Balance/Fader) Sub woofer control (Ovládání subwooferu) Sub woofer phase (Fáze subwooferu) High pass filter (High pass filtr) Low pass filter (Low pass filtr) Line out (Linkový výstup) Magna bass Ex (Magna bass Ex) Nastavení Nastavuje základní průběh zvukových korekcí Bass Boost, Impact, Excite, Uživatelský nebo vypnuto Nastavuje poměr úrovně levých/pravých repro a předních/zadních repro Nastavuje hlasitost subwooferu (pokud je připojen) Nastavuje normální nebo reverzní fázi subwooferu Nastavuje frekvenci horní pásmové propusti Nastavuje frekvenci dolní pásmové propusti Přepíná linkový výstup na zadní (Rear) nebo subwoofer (SW) Zapíná nebo vypíná zvýraznění basů DISPLAY (DISPLEJ) GENERAL (VŠEOBECNÉ) Název System language (Jazyk systému) Close operation bar (Zavřít ovládací lištu) Wallpaper (Pozadí) Beep (Zvukový indikátor) Blinking LED (Blikající LED) Amplifier cancel (Vypnutí zesilovače) System software (Software systému) Factory default (Tovární nastavení) TIME (ČAS) Název GPS sync (Synchronizace GPS) Time (Čas) 24-Hour format (24-hodinový formát) Nastavení Vyberte požadovaný jazyk a a potvrďte Auto (Auto) bude skryta automaticky po 10ti sekundách Manual (Ručně) je nutné ji skrýt ručně Výběr motivu pozadí displeje Je k dispozici několik přednastavených obrázků a je možné nahrát 3 vlastní obrázky je nutné je uložit na SD kartu do složky Picture Zapíná nebo vypíná indikaci dotyku ikon Zapíná nebo vypíná blikání LED diody při vypnutém přístroji Vypíná vestavěný zesilovač pokud je zapojen externí zesilovač Zobrazuje verzi software Obnovuje původní tovární nastavení Nastavení Synchronizuje zobrazovaný čas se signálem GPS Nastavuje čas pokud je vypnuta synchronizace GPS Nastavuje zobrazení času 12 nebo 24 hodin Název Dimmer mode (Stmívač) Dimmer (Stmívač) SETUP (NASTAVENÍ) Název Vyberte položku kterou chcete nastavit AUX (AUX) Bluetooth (Bluetooth) Camera (Kamera) Navigation (Navigace) Anti theft (Proti krádeži) Nastavení Přepíná stupeň jasu displeje pro den, pro noc, nebo automatický (podle osvětlení vozu) Nastavuje stupeň jasu displeje pro jednotlivé režimy Nastavení Stiskněte Setup (Nastavit) pro rozbalení nabídky nastavení Nastavuje ve třech stupních citlivost externího vstupu (nízká, střední, vysoká) Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth Výběr repro (pravý nebo levý přední) pro reprodukci telefonního hovoru Výběr tónu Update software pro Bluetooth Zapíná nebo vypíná přerušení obrazem kamery při zařazení zpětného chodu Přerušení při navigačních pokynech Hlasová navigace zapnuto (pokyn přeruší audio), mute (pokyn ztlumí audio), vypnuto (hlasová navigace vypnuta Nastavení ochranného kódu proti krádeži Dlouze stiskněte ikonu General - Všeobecné pro vstup do režimu zadávání kódu Zadejte 4-místný číselný kód a potvrďte Pro zrušení kódu stiskněte dlouze ikonu General - Všeobecné a zadejte starý kód pro potvrzení 3

4 Ovládání USB přehrávače Tato sekce popisuje ovládání, pokud je k přístroji připojena paměť USB nebo vložena SD karta do SD slotu. V této paměti mohou být uloženy soubory ve formátu MP3, WMA, AAC Ovládání USB Vložte USB paměť do USB konektoru. Soubory na USB jsou načteny automaticky. Pro zvolení režimu USB stiskněte ikonu (USB) v menu volby zdrojů. Přístroj se přepne do režimu přehrávání USB audio souborů. Nepoužívejte stejný název bloku a souboru uvnitř bloku. Struktura bloků 1. Soubory na CD musí být uspořádány maximálně do 8mi úrovní. Počet souborů a bloků 1. Maximální počet bloků je 255 (s tím, že maximální počet souborů v jednom bloku je 999). Celkový maximální počet souborů je Skladby jsou přehrávány v pořadí, ve kterém byly na CD nahrány. 3. Při přehrávání se může objevit rušení, které závisí na typu nahrávacího softwaru. Ovládání přehrávání Ovládání pro USB paměti s audio soubory ve formátu MP3/WMA/AAC Co je to MP3? MP3 je způsob komprese dat. Tato komprese umožňuje redukování originálních dat na hodnotu zhruba 10% původního objemu při zachování vysoké zvukové kvality. Na jedno CD-R nebo CD- RW je možné uložit v tomto formátu zhruba 10 normálních CD. Co je to WMA? WMA je zkratka Windows Media Audio, což je audio formát souborů vyvinutý firmou Microsoft. Pravidla pro ukládání dat ve formátu MP3/WMA. Přípony souborů 1. Používejte vždy přípony.mp3,.wma, nebo.m4a. Pokud dáte souboru jinou příponu nebo nedáte žádnou, nebude jej možné přehrát. Pokud použijete v příponě kombinaci malých a velkých písmen, normální přehrávání rovněž nebude možné. 2. Soubory bez dat MP3/WMA nebude možné přehrát. Na displeji se objeví indikace --:--. Formát souboru 1. Pokud zapisujete soubor MP3/WMA na CD-R nebo CD-RW, používejte software ve formátu ISO9660 úroveň 1, 2, 3 nebo JOLIET nebo Romeo. Soubor zapsaný v jiném formátu nebude možné přehrát. 2. Název bloku a název souboru je možné zobrazit během přehrávání. Název ovšem musí mít méně než 128 znaků (písmen nebo číslic). 1 Zobrazení seznamu skladeb (souborů) 2 Informace o přehrávaném souboru (skladbě) 3 Play/Pause 4 Opakování 5 Přeskakování/převíjení zpět 6 Zobrazení stavu přehrávání 7 Přeskakování/převíjení vpřed 8 Náhodný výběr 9 Zobrazení dalších nastavení 10 Scan (přehrávání ukázek) 11 Návrat do hlavního nastavení 4

5 Výběr skladby ze seznamu na displeji Tato funkce umožňuje výběr skladby ze seznamu zobrazeného na displeji. 1. Stiskněte ikonu (1). 2. Vyberte skladbu za seznamu stiskněte její ikonu pro započetí přehrávání. Přerušení přehrávání Každým stisknutím ikony (Play/Pause) se spustí přehrávání nebo zapne pauza. Přeskakování skladeb Stiskněte ikonu (5) nebo (7) během přehrávání. Skladby odpovídající počtům stisků jsou přeskočeny a přehrávání začne na zvoleném místě. Stiskněte ikonu (7) pro přeskočení na začátek další skladby. Stiskněte ikonu (5) pro přeskočení na začátek předchozí skladby. Rychlé převíjení vpřed/vzad Stiskněte a podržte ikonu (5) nebo (7) během přehrávání. Normální rychlost je znovu nastavena po uvolnění ikony. Opakování (Repeat) Stiskněte ikonu (4) během přehrávání. Náhodný výběr (Shuffle) Stiskněte ikonu (8) během přehrávání. Funkce SCAN (přehrávání ukázek) 1. Stiskněte ikonu (9) pro vstup na další stranu. 2. Stiskněte ikonu (SCAN) pro zahájení přehrávání ukázek jednotlivých skladeb. Vyhledání skladby za použití čísel skladeb Tato funkce umožňuje nalezení začátků skladeb pomocí jejich čísel, uložených na disku. 1. Stiskněte ikonu (1) pro zobrazení pomocného menu. 2. Stiskněte ikonu pro vstup do menu vyhledávání. 3. Pomocí ikon (0-9) zvolte skladbu. 4. Stiskněte ikonu pro návrat do předchozího menu. Výběr souboru Stiskněte ikonu LIST (1) pro zobrazení seznamu souborů/adresářů. Soubor vyberete jeho dotykem. Vyhledání skladby za použití čísel skladeb Tato funkce umožňuje nalezení začátků skladeb pomocí jejich čísel, uložených na disku. 1. Stiskněte ikonu (1) pro zobrazení seznamu souborů/skladeb. 2. Stiskněte ikonu pro zobrazení číselné klávesnice. 3. Pomocí ikon (0-9) zvolte skladbu. 4. Stiskněte ikonu (Vyhledat) pro potvrzení. Přehrávání začne na Vámi zvoleném místě. 5. Stiskněte ikonu (Back) pro návrat do předchozího menu. Opakování (Repeat) Stiskněte ikonu (4) během přehrávání. Náhodný výběr (Shuffle) Stiskněte ikonu (8) během přehrávání. Funkce SCAN (přehrávání ukázek) 1. Stiskněte ikonu (9) pro vstup na další stranu. 2. Stiskněte ikonu (SCAN) pro zahájení přehrávání ukázek jednotlivých skladeb. 5

6 Ovládání pro USB paměti s video soubory (MP4, apod.) Výběr USB video režimu Stiskněte ikonu USB Audio v levém horním rohu displeje. Ikona se změní na USB Video Zobrazení ovládání přehrávače na displeji Během přehrávání stiskněte displej pro zobrazení menu. Pokud není během 7mi sekund provedena žádná operace, menu opět zmizí. 1 Play/Pause 2 Opakování 3 Přesun na předchozí soubor rychlé převíjení zpět 4 Čas přehrávání 5 Přesun na další soubor rychlé převíjení vpřed 6 Stop a vstup do seznamu souborů 7 Zobrazení dalších nastavení Přerušení přehrávání Každým stisknutím ikony (PLAY/PAUSE) se spustí přehrávání nebo zapne pauza (na displeji se objeví PAUSE ). Výběr souboru Stiskněte (3) nebo (5) během přehrávání. Soubory odpovídající počtům stisků jsou přeskočeny a přehrávání začne na zvoleném místě. Rychlé převíjení vpřed/vzad Stskněte a podržte (3) nebo (5) během přehrávání. Zhruba po 2 sekundách se zvýší rychlost přehrávání. Normální rychlost je nastavena po uvolnění těchto ikon. Během rychlého převíjení je vypnut zvuk. Funkce REPEAT 1. Stiskněte ikonu (Repeat) (2). 2. Stiskněte 1x pro opakování soboru nebo 2x pro opakování celého titulu. 3. Pro zrušení této funkce proveďte stejnou operaci. Zobrazení seznamu souborů Při zobrazeném menu přehrávače stiskněte ikonu (6) pro zobrazení seznamu jednotlivých souborů nahraných na disku. 8 Zobrazení informací o přehrávání 9 Návrat do hlavního nastavení 6

7 Ovládání Bluetooth handsfree Přístroj je možné využívat spolu s audiosystémem vozidla jako handsfre, které komunikuje bezdrátově s vaším mobilním telefonem. Přístroj umožňuje volání, přijímání hovorů a využívání telefonního seznamu uloženého v telefonu. Základní ovládání Výběr Bluetooth režimu Pro zvolení režimu Bluetooth stiskněte ikonu (Telefon) v menu volby zdrojů. Přístroj se přepne do režimu Bluetooth. Pokud je mobilní telefon připojen, na displeji se objeví indikátor připojení Bluetooth zařízení. Párování (PAIRING) Tato funkce je potřebná pro vytvoření spojení přístroje a Bluetooth mobilního telefonu. Je možné spárovat maximálně 3 zařízení. 1. Přepněte se do režimu Bluetooth Audio. 2. Stiskněte ikonu (Přidat) v pravé části displeje pro zobrazení seznamu přístrojů, které je možné spárovat. 3. Stiskněte ikonu požadovaného přístroje a poté zadejte PIN pro spárování. 4. Poté potvrďte kód na mobilním telefonu. 5. Po úspěšném spárování vyberte vyobrazení Vašeho přístroje na displeji. 6. Pokud se spojení nepodaří, stiskněte ikonu (Opakovat) pro nový pokus nebo (Zrušit) pro návrat do hlavního menu. Odpojení, připojení, případně vymazání mobilního telefonu Po spárování se v pravé části displeje objeví zvolené vyobrazení Vašeho telefonu a rovněž se zobrazí stav baterie, síla signálu a název. Stiskněte ikonu (Odpojit) pro odpojení, (Připojit) pro připojení, případně pro vymazání telefonu ze seznamu spárovaných přístrojů. Kopírování dat z telefonního seznamu. Telefonní seznam je po spárování přenesen automaticky. Telefonní seznam je možné rovněž přenést z telefonu pro tento postup prostudujte manuál mobilního telefonu. Telefonní seznam nemusí být z některých typů telefonů možné přenést. Uskutečnění hovoru 1 Zobrazení jednotlivých kategorií (klávesnice, volaná čísla, přijaté hovory) 2 Mazání 3 Informace o připojeném přístroji 4 Číselná klávesnice 5 Vytočení zadaného čísla 6 Zapnutí/vypnutí automatického připojení 7 Zapnutí/vypnutí automatické přijmutí hovoru 8 Nastavení PIN kódu 9 Volba mikrofonu (interní/externí) 10 Přechod na další stranu 11 Návrat do hlavního menu 12 Přechod na předchozí stranu 13 Nastavení hlasitosti mikrofonu 14 Informace Bluetooth 15 Indikace Bluetooth připojení 11 Návrat do hlavního menu 7

8 Přímé vytáčení čísla 1. Použijte číselná tlačítka na displeji pro zadání telefonního čísla. 2. Stiskněte ikonu pro zahájení hovoru. Zobrazení historie volaných, přijatých a zmeškaných čísel 1. Stiskněte ikonu pro zobrazení jednotlivých kategorií Volaná čísla, Přijaté hovory, Zmeškané hovory, Kontakty. 2. Po zobrazení detailů stiskněte ikonu daného čísla a poté ikonu (Hovor) pro uskutečnění hovoru. 3. Pro ukončení hovoru stiskněte ikonu (Konec). Volání z telefonního seznamu. 1. Stiskněte ikonu (Kontakty). 2. Stiskněte ikonu požadovaného kontaktu. Pokud je u daného kontaktu více než jedno telefonní číslo, potom se zobrazí další detaily. 3. Stiskněte ikonu požadovaného čísla a poté ikonu pro uskutečnění hovoru. 4. Pro ukončení hovoru stiskněte ikonu (Konec). V průběhu telefonného hovoru se na displeji objeví následující ikony Reproduktor, Mute, Podržet: Pokud stisknete ikonu (Reproduktor), je zrušena funkce handsfree a hovor pokračuje pouze v telefonu. Opětovným stisknutím ikony (Reproduktor) handsfree režim znovu aktivujete. Pokud stisknete ikonu (Mute), vypnete mikrofon druhá strana neslyší Vás Pokud stisknete ikonu (Podržet) je podržen probíhající hovor a můžete odpovědět na jiný hovor. Přijmutí/odmítnutí hovoru 1. Při příchozím hovoru jsou zobrazeny na dsipleji informace o daném čísle. 2. Pro přijetí/odmítnutí hovoru stiskněte odpovídající ikonu. 3. Hovor ukončíte stiskem odpovídající ikony. Ovládání Bluetooth audio přehrávače Přístroj je možné využívat spolu s audiosystémem vozidla jako rozhranní, které komunikuje bezdrátově s vaším mobilním telefonem. Výběr Bluetooth audio režimu Pro zvolení režimu Bluetooth audio stiskněte ikonu (Bluetooth Audio) v menu volby zdrojů. Přístroj se přepne do režimu přehrávání Bluetooth audio souborů. Nastavení přehrávače Bluetooth audio Pro zobrazení menu nastavení Bluetooth audio přehrávače stiskněte šipku v levém dolním rohu. Po provedení požadovaných nastavení můžete stejným způsobem menu skrýt. Ovládání přehrávače Přerušení přehrávání Každým stisknutím ikony (Play/Pause) se spustí přehrávání nebo zapne pauza. Přeskakování skladeb Stiskněte ikonu ( ) nebo ( ) během přehrávání. Skladby odpovídající počtům stisků jsou přeskočeny a přehrávání začne na zvoleném místě. 1 Informace o skladbě/umělci/albu 2 Play/Pause 3 Přeskakování/převíjení zpět 4 Stop 5 Přeskakování/převíjení vpřed 8

9 Ovládání tuneru Poslech tuneru Stiskněte tlačítko MENU (2) a poté stiskněte ikonu (Tuner) pro výběr režimu tuneru. Na displeji se zobrazí menu. 17 Přesun na předchozí stranu 18 Výběr PTY 19 Automatické ukládání do paměti 1 Frekvenční rozsah (FM1, FM2, FM3, AM) 2 Informace o naleděné stanici a programu 3 Číslo předvolby 4 Naladěná frekvence 5 Vstup do zobrazení seznamu předvoleb 6 Scan stanic v jednotlivých předvolbách 7 Manuální ladění dolů Automatické ladění dolů (dlouhý stisk) 8 Stupnice 9 Manuální ladění nahoru Automatické ladění nahoru (dlouhý stisk) 10 Zobrazení dalších nastavení 11 Výběr režimu ladění (pouze silné LOCAL nebo všechny DX) 12 TA zapínání/vypínání dopravních informací 13 AF zapínání/vypínání alternativních frekvencí 14 REG zapínání/vypínání regionálního vysílání 15 Přesun na na další stranu 16 Návrat do předchozího menu Automatické ladění frekvenčního rozsahu FM1,FM2,FM3, AM. 2. Stiskněte ikonu (7) nebo (9) na dobu delší než 2 sekundy pro naladění další stanice. Manuální ladění po krocích frekvenčního rozsahu FM1,FM2,FM3, AM. 2. Stiskněte ikonu (7) nebo (9) pro přeladění frekvence o 1 krok. Naladění stanic uložených pod jednotlivými předvolbami frekvenčního rozsahu. 2. Stiskněte ikonu (5) pro zobrazení seznamu předvoleb a poté stiskněte ikonu požadované předvolby. Manuální ukládání do paměti frekvenčního rozsahu. 2. Nalaďte požadovanou stanici. 3. Stiskněte ikonu předvolby na dobu delší než 3 sekundy. Automatické ukládání do paměti (Auto Store) Tato funkce umožňuje uložení 6ti stanic s dobrým příjmem do jednotlivých předvoleb. Pokud je možné přijmout méně než 6 stanic, uloží se pouze ty, které jsou k dispozici a ostatní předvolby se nevymažou. frekvenčního rozsahu. 2. Stiskněte ikonu (10) pro zobrazení pomocného menu, poté stiskněte ikonu (15) pro posun na další stranu a nakonec ikonu (19) Auto Store. 9

10 Přehrávání ukázek (Preset Scan) Tato funkce umožňuje přehrání krátkých ukázek stanic uložených v jednotlivých předvolbách. frekvenčního rozsahu. 2. Stiskněte ikonu (Scan) (6). Nastavení způsobu ladění (LOC/DX) Tato funkce nastavuje citlivost ladění. Při nastavení (Loc) bude tuner ladit pouze stanice se silným signálem. frekvenčního rozsahu. 2. Stiskněte ikonu pro zobrazení pomocného menu a poté stiskněte ikonu (11) přepnutí DX/LOCAL. Ovládání RDS RDS (Radio Data System) Tento systém obsahuje dekodér RDS, který umožňuje příjem dat, vysílaných stanicemi pracujícími se systémem RDS. Tento systém umožňuje zobrazení jména stanice na displeji (PS), a zároveň umožňuje přepnutí na jinou frekvenci, v případě, že má v dané oblasti lepší signál (využitelné při dlouhých cestách) - AF přepínání. Poslech stanic RDS je možný pouze v pásmu FM. AF: Alternativní frekvence PS: Jméno vysílaného programu PTY: Typ vysílaného programu EON: Rozšíření stávající sítě TP: Dopravní vysílání Funkce AF Funkce AF umožňuje přístroji udržovat optimální příjem přepínáním na jiné frekvence ve stejné síti. Tovární nastavení je zapnuto. Zapínání/vypínání funkce AF Stiskněte ikonu (10). Stiskněte ikonu (ON) nebo (OFF) u položky AF pro zapnutí/vypnutí funkce AF. Pokud se signál vysílané stanice začne zhoršovat, na displeji se objeví SEARCH a přístroj začne hledat stejný program na jiné frekvenci. Regionální program (REG) Při zapnutí této funkce, je možné přijímat pouze stanice vysílající v daném regionu nedochází k přeladění na alternativní frekvence. Pokud je tato funkce vypnuta, potom přístroj, při vjezdu do nové oblasti, přepne na jinou stanici vysílající stejný program v tomto novém regionu. Tovární nastavení je vypnuto Zapnutí/vypnutí REG je efektivní pouze v případě, kdy je současně zapnuto AF. Zapnutí/vypnutí funkce REG Stiskněte ikonu (10). Stiskněte ikonu (ON) nebo (OFF) u položky REG pro zapnutí/vypnutí funkce REG. Dopravní hlášení (TA) Pokud je přístroj v módu TA vyčkávání, potom vyslechnete dopravní hlášení přednostně, nezávisle na tom, kterou funkci právě využíváte. Začátek dopravního hlášení má nejvyšší prioritu. Naladit stanice, vysílající dopravní hlášení, je možné rovněž automaticky. Nastavení módu TA vyčkávání. Stiskněte ikonu (10). Stiskněte ikonu (ON) u položky TA. Pokud na displeji svítí pouze TP, zapnete TA vyčkávací mód a na displeji se rozsvítí indikátory TA a TP. Vypnutí módu TA vyčkávání Stiskněte ikonu (10). Stiskněte ikonu (OFF) u položky TA.pokud na displeji svítí TP i TA, vypnete TA vyčkávací mód a na displeji zhasne indikátor TA. Funkce PTY (volba programu) Tato funkce umožňuje poslech určitého typu programu, bez ohledu na právě zvolený mód. V módu TA vyčkávání má dopravní hlášení prioritu před PTY. Nastavení módu PTY vyčkávání Stiskněte ikonu (10). Stiskněte ikonu (ON) u položky PTY pro zapnutí PTY vyčkávání. Zrušení módu PTY vyčkávání Stiskněte ikonu (10). Stiskněte ikonu (OFF) u položky PTY pro vypnutí funkce PTY. Výběr PTY 1. Stiskněte ikonu (10) a (15). Stiskněte ikonu (18) a přístroj vstoupí do módu výběru PTY. 2. Stiskněte ikonu požadovaného programu. 10

11 Ovládání ipod/iphone Tato sekce popisuje ovládání, pokud je k přístroji připojen ipod (ipod Mini, čtvrtá generace, ipod nano, ipod classic). Jiné typy přehrávačů ipod nemusí fungovat (týká se to zejména přehrávačů první, druhé a třetí generace). Výběr režimu ipod audio Propojte ipod pomocí originálního USB kabelu s USB konektorem. Režim přehrávání USB je zvolen automaticky. Pro zvolení režimu ipod audio pokud je ipod již připojen stiskněte ikonu (ipod) v menu volby zdrojů. Přístroj se přepne do režimu přehrávání ipod souborů. ipod zobrazení displeje pro ovládání audio funkcí 1 Otevření seznamu souborů 2 Přepínání mezi ipod audio a ipod video 3 Informace o umělci, albu, skladbě 4 Play/Pause 5 Opakování 6 Přeskakování/převíjení vzad 7 Zobrazení stavu přehrávání 8 Přeskakování/převíjení vpřed 9 Náhodný výběr 10 Zobrazení dalších nastavení Výběr skladby ze seznamu na displeji Tato funkce umožňuje výběr skladby ze seznamu zobrazeného na displeji. 1. Stiskněte ikonu (List) (1) a poté ikonu požadované kategorie pro zobrazení seznamu. 2. Posuňte písmena abecedy a poté se dotkněte požadovaného písmene, nebo posuňte přímo položky seznamu. Potom stiskněte název požadovaného alba (umělce, žánru, apod.) pro zobrazení seznamu skladeb. 3. Stiskněte ikonu požadované skladby pro započetí přehrávání. Přerušení přehrávání Každým stisknutím ikony (Play/Pause) (4) se spustí přehrávání nebo zapne pauza. Přeskakování skladeb Stiskněte ikonu (6) nebo (8) během přehrávání. Skladby odpovídající počtům stisků jsou přeskočeny a přehrávání začne na zvoleném místě. Stiskněte ikonu (8) pro přeskočení na začátek další skladby. Stiskněte ikonu (6) pro přeskočení na začátek předchozí skladby. Rychlé převíjení vpřed/vzad Stiskněte a podržte ikonu (6) nebo (8) během přehrávání. Normální rychlost je znovu nastavena po uvolnění ikony. Opakování (Repeat) Stiskněte ikonu (5) během přehrávání. Náhodný výběr (Shuffle) Stiskněte ikonu (9) během přehrávání. Funkce SCAN (přehrávání ukázek) 1. Stiskněte ikonu (9) pro vstup na další stranu. 2. Stiskněte ikonu (SCAN) pro zahájení přehrávání ukázek jednotlivých skladeb. Vyhledání skladby za použití čísel skladeb Tato funkce umožňuje nalezení začátků skladeb pomocí jejich čísel, uložených na disku. 1. Stiskněte ikonu (List) (1) pro zobrazení seznamu souborů/skladeb. 2. Stiskněte ikonu pro zobrazení klávesnice. 3. Pomocí ikon zvolte skladbu. 4. Stiskněte ikonu (Vyhledat) pro potvrzení. Přehrávání začne na Vámi zvoleném místě. 11 Zapnutí/Vypnutí jednoduchého režimu 12 Volba rychlosti přehrávání audiknihy 13 Návrat do režimu ovládání hlavních funkcí 11

12 Výběr režimu ipod video Pro zobrazení video souborů je nutné ipod/iphone připojit pomocí kabelu CCA-750, který je dodáván jako zvláštní příslušenství. Pro zvolení režimu ipod video stiskněte ikonu (ipod Audio/Video) v levém horním rohu. Přístroj se přepne do režimu přehrávání ipod video souborů. Zobrazení ovládání na displeji během přehrávání ipod/iphone video souborů 3 Přeskakování/převíjení vzad 4 Zobrazení stavu přehrávání 5 Přeskakování/převíjení vpřed 6 Zobrazení seznamu souborů 7 Zobrazení dalších nastavení Ostatní funkce se ovládájí stejně jako audio funkce. 8 Zapnutí/Vypnutí jednoduchého režimu 9 Zapnutí/Vypnutí širokoúhlého formátu 10 Návrat do režimu ovládání hlavních funkcí 1 Play/Pause 2 Opakování Ovládání AUX1/AUX2 (ext. vstupů) Tato funkce je k dispozici, pokud je připojeno externí zařízení na jeden z externích vstupů. AUX1 konektor (3,5 A/V jack) na přední straně přístroje AUX2 vstup na zadní straně přístroje Výběr režimu AUX Stiskněte tlačítko MENU (2) a poté stiskněte ikonu (AUX 1) nebo (AUX 2) pro výběr režimu externího vstupu. Ovládání Navigace Pokud chcete vyjmout mikro SD kartu s navigačním softwarem (například kvůli aktualizaci), přepněte nejprve přístroj na jiný zdroj. Poté odsuňte dvířka pod otočným ovladačem do krajní polohy a zatlačte na kartu pro její vysunutí. Ovládací ikony navigace 1. Stiskněte levý horní roh displeje pro zobrazení informací GPS signálu. 2. Stiskněte levý dolní roh displeje pro zobrazení navigačního menu. 3. Stiskněte ikonu ve střední levé části displeje pro zobrazení zrychleného menu. 4. Stiskněte pravý dolní roh displeje pro zobrazené vzdálenosti, času, atd. 5. Stiskněte displej ve střední části pro zobrazení ovládácích ikon pro pohyb v mapě. Varovné hlášení Systém je pro svoji ochranu vybaven funkcí sebediagnostiky. Jakmile se vada objeví, displej zobrazí jedno z varovných hlášení. Opravte vadu podle následující tabulky: Varovné Důvod Řešení hlášení Disc loading Disk je právě načítán. Vyčkejte. Může to trvat I několik minut. No disc Disk je znečištěn. Vyjměte disk a vyčistěte jej měkkým hadříkem. Disk je vložen obráceně Vyjměte disk a vložte jej správně. DVD Unsopported Disk je znečištěn. Vyjměte disk a vyčistěte jej měkkým hadříkem. Disc Disk je vložen obráceně Vyjměte disk a vložte jej správně. Unknown Disc Disk má formát, který není podporován. Vyjměte disk a vložte jiný. Region error DVD není určeno pro region 2 Vložte jiné DVD. Error Mechanika je blokována Stiskněte tlačítko EJECT na 5 sekund pro reset. Pokud je zobrazení závady jiné než bylo popsáno, stiskněte tlačítko Reset. Pokud problém přetrvává, vypněte hlavní vypínač a kontaktujte autorizovaný servis. 12

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

NX502E. Rozmístění tlačítek

NX502E. Rozmístění tlačítek NX502E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

NX702E. Rozmístění tlačítek. Dotykové ovládání sensorové lišty

NX702E. Rozmístění tlačítek. Dotykové ovládání sensorové lišty NX702E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot Mki9200 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot Mki9200... 31 První použití...

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetoothkombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Co chcete provést? Děkujeme, že jste si koupili GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM KENWOOD. V tomto návodu se seznámíte s různými užitečnými

Více

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka DVR 09 Základní ovládání kamery Zapnutí a vypnutí kamery Stisknutím tlačítka po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno rozsvícením

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7" ) DISPLEJ, AM / FM. Návod k použití 10006700

AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7 ) DISPLEJ, AM / FM. Návod k použití 10006700 AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7" ) DISPLEJ, AM / FM Návod k použití 10006700 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR NÁVOD K POUŽITÍ

KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-54DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR NÁVOD K POUŽITÍ Prohlášení o shodě podle Směrnice EMC 004/08/ES Výrobce: Kenwood Corporation 967- Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 9-855 Japan

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36 Návod k obsluze Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu Model: AF36 OBSAH BALENÍ Bezdrátová Bluetooth sluchátka Micro-USB nabíjecí kabel Vak na sluchátka Audio kabel Jack 3,5 mm Návod 1

Více

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX450TR NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod, klepněte na níže uvedené tlačítko a seznamte se s nejnovějším vydáním a pozměněnými stránkami. http://manual.kenwood.com/edition/im385/

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Full HD kamera do auta

Full HD kamera do auta Full HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce OBD funkce www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) GPS modul 2) Led dioda 3) Tlačítko nahoru 4) Slot pro micro

Více

Video adaptér MI1256

Video adaptér MI1256 Video adaptér MI1256 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel BMW vybavených navigačním systémem Business / Professional NBT, nebo rádiem s displejem 6,5

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-BT92SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si kliknutím na tlačítko níže nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im350/

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

DNX8220BT DDX8022BT NÁVOD K POUŽITÍ

DNX8220BT DDX8022BT NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX80BT MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM DDX80BT NÁVOD K POUŽITÍ Prohlášení o shodě podle R&TTE Směrnice 999/5/ EC Výrobce: Kenwood Corporation 967- Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 9-855

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Více

CZ702E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ702E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ702E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou

Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více