TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 6. července 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE PE Jednotná v rozmanitosti

2

3 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P7_TA(2010)0248 Přistoupení členských států k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 *** (A7-0201/ Zpravodaj: George Sabin Cutaş) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členským státům povoluje přistoupit k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 a doplněné protokoly ze dne 10. května 1948, ze dne 16. listopadu 1966 a ze dne 30. listopadu 1972 a dodatky ze dne 24. června 1982 a ze dne 31. května 1988 (08100/2010 C7-0105/ /0015(NLE))... 1 P7_TA-PROV(2010)0249 Uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře *** (A7-0191/ Zpravodaj: Jo Leinen) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře jménem Evropské unie (09132/2010 C7-0128/ /0016(NLE))... 2 P7_TA-PROV(2010)0250 Dohoda s Islandem a Norskem: uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV *** (A7-0173/ Zpravodaj: Simon Busuttil) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy (05309/2010 C7-0031/ /0191(NLE))... 3 P7_TA-PROV(2010)0251 Účast Švýcarska a Lichtenštejnska v agentuře Frontex *** (A7-0172/ Zpravodaj: Philip Claeys) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o pravidlech účasti těchto států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie jménem Unie (05707/2010 C7-0217/ /0073(NLE))... 4 PE PE \ I

4 P7_TA-PROV(2010)0252 Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Valdemar Tomaševski (A7-0214/ Zpravodaj: Bernhard Rapkay) Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))... 5 P7_TA-PROV(2010)0253 Kvalita statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku * (A7-0220/ Zpravodaj: Othmar Karas) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (KOM(2010)0053 C7-0064/ /0035(NLE))... 7 P7_TA-PROV(2010)0254 Strategie Evropské unie pro region Baltského moře a role makroregionů v budoucí politice soudržnosti (A7-0202/ Zpravodaj: Wojciech Michał Olejniczak) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o strategii Evropské unie pro region Baltského moře a roli makroregionů v budoucí politice soudržnosti (2009/2230(INI)) P7_TA-PROV(2010)0255 Příspěvek regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním důrazem na Cíl 2 (A7-0206/ Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o příspěvku regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním důrazem na Cíl 2 (2009/2234(INI)) P7_TA-PROV(2010)0256 Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***II (A7-0174/ Zpravodaj: Antonio Cancian) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (05218/3/2010 C7-0077/ /0237(COD)) P7_TA-PROV(2010)0257 Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách ***II (A7-0177/ Zpravodajka: Inés Ayala Sender) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k postoji Rady v prvním čtení ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 (14849/3/2009 C7-0076/ /0246(COD)) P7_TA-PROV(2010)0258 Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***II (A7-0211/ Zpravodajka: Anne E. Jensen) II /PE PE

5 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (06103/4/2010 C7-0119/ /0263(COD)) P7_TA-PROV(2010)0259 Ohlašovací formality lodí připlouvajících do přístavů nebo odplouvajících z nich ***I (A7-0064/ Zpravodaj: Dirk Sterckx) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich a kterou se zrušuje směrnice 2002/6/ES (KOM(2009)0011 C6 0030/ /0005(COD)) P7_TA-PROV(2010)0260 Udržitelná budoucnost pro dopravu (A7-0189/ Zpravodaj: Mathieu Grosch) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o udržitelné budoucnosti pro dopravu (2009/2096(INI)) P7_TA-PROV(2010)0261 Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2009 (A7-0186/ Zpravodaj: Carlos José Iturgaiz Angulo) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2009 (2009/2139(INI)) P7_TA-PROV(2010)0262 Podpora přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy (A7-0197/ Zpravodajka: Emilie Turunen) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy (2009/2221(INI)) P7_TA-PROV(2010)0263 Atypické smlouvy, zabezpečené profesní dráhy a nové formy sociálního dialogu (A7-0193/ Zpravodajka: Pascale Gruny) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o atypických smlouvách, zabezpečených profesních drahách, flexikuritě a nových formách sociálního dialogu (2009/2220(INI)) P7_TA-PROV(2010)0264 Zelená kniha Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (A7-0203/ Zpravodaj: José Manuel Fernandes) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o zelené knize Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (2009/2153(INI)) PE PE \ III

6

7 P7_TA(2010)0248 Přistoupení členských států k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 *** Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členským státům povoluje přistoupit k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 a doplněné protokoly ze dne 10. května 1948, ze dne 16. listopadu 1966 a ze dne 30. listopadu 1972 a dodatky ze dne 24. června 1982 a ze dne 31. května 1988 (08100/2010 C7-0105/ /0015(NLE)) (Postup souhlasu) Evropský parlament, s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08100/2010), s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 207 odst. 4, první pododstavec a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o Fungování Evropské unie (C7-0105/2010), s ohledem na články 81 a 90 jednacího řádu, s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0201/2010), 1. souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států. PE PE \ 1

8 P7_TA-PROV(2010)0249 Uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře *** Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře jménem Evropské unie (09132/2010 C7-0128/ /0016(NLE)) (Postup souhlasu) Evropský parlament, s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09132/2010), s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 192 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu, s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0191/2010), 1. uděluje souhlas s uzavřením protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států. 2 /PE PE

9 P7_TA-PROV(2010)0250 Dohoda s Islandem a Norskem: uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV *** Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy (05309/2010 C7-0031/ /0191(NLE)) (Souhlas) Evropský parlament, s ohledem na znění Dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy (05060/2009), s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05309/2010), s ohledem na žádost o souhlas, kterou v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) ve spojení s čl. 82 odst. 1 druhým pododstavcem písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C /2010) předložila Rada, s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu, s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0173/2010), 1. souhlasí s uzavřením Dohody; 2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států,islandské republiky a Norského království. PE PE \ 3

10 P7_TA-PROV(2010)0251 Účast Švýcarska a Lichtenštejnska v agentuře Frontex *** Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o pravidlech účasti těchto států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie jménem Unie (05707/2010 C7-0217/ /0073(NLE)) (Postup souhlasu) Evropský parlament, s ohledem na návrh Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (10701/2009), s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0255), s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05707/2010), s ohledem na čl. 62 odst. 2 písm. a), článek 66 ve spojení s čl. 300 odst. 2 první větou prvního pododstavce a odst. 3 prvním pododstavcem Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0217/2009), s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy (KOM(2009)0665), s ohledem na čl. 77 odst. 2 písm. b), článek 74 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie, s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu, s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0172/2010), 1. souhlasí s uzavřením Ujednání; 2. pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Švýcarské konfederace a Lichtenštejnského knížectví. 4 /PE PE

11 P7_TA-PROV(2010)0252 Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Valdemar Tomaševski Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM)) Evropský parlament, s ohledem na žádost o ochranu poslanecké imunity pana Valdemara Tomaševského, která byla předložena předsedovi Evropského parlamentu dne 2. února 2010 a oznámena na plenárním zasedání dne 24. března 2010, po vyslechnutí Valdemara Tomaševského v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu, s ohledem na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie, který tvoří přílohu smluv, a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, s ohledem na statut evropských poslanců přijatý dne 28. září 2005, s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0214/2010), A. vzhledem k tomu, že Valdemar Tomaševski je poslancem Evropského parlamentu, B. vzhledem k tomu, že pan Valdemar Tomaševski není trestně stíhán ve smyslu článku 8 Protokolu a že se tudíž nejedná o případ poslanecké imunity, C. vzhledem k tomu, že Kodex chování politických představitelů (dále jen kodex chování ) stanovený zákonem ze dne 19. září 2006 (N.X-816), jehož dodržování zajišťuje Hlavní komise pro etiku ve veřejné správě Litevské republiky jakožto politický orgán zřízený zákonem ze dne 1. července 2008 (N.X-1777), je třeba podle jeho znění uplatňovat rovněž na poslance Evropského parlamentu zvolené v Litvě, D. vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2010 Hlavní komise pro etiku ve veřejné správě Litevské republiky přijala vůči panu Valdemaru Tomaševskému na základě uvedeného kodexu chování rozhodnutí o veřejném napomenutí ve vztahu k jeho politickým činnostem, které vykonává jakožto evropský poslanec, E. vzhledem k tomu, že v souladu se zněním článku 2 statutu poslanců Evropského parlamentu 1 poslanci jsou svobodní a nezávislí, F. vzhledem k zásadě svrchovanosti práva Unie, G. vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí a právní předpisy Litevské republiky, které mu slouží jako základ, porušují právo Unie, neboť nedodržují zásadu svobody a nezávislosti evropského poslance, jak je zakotvena v článku 2 statutu poslanců, 1 Úř. věst. L 262, , s.1. PE PE \ 5

12 H. vzhledem k tomu, že Evropské komisi jakožto strážkyni smluv přísluší zahájit řízení o protiprávním jednání vůči Litevské republice na základě článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, 1. žádá Evropskou komisi, aby se obrátila na litevské orgány s cílem zajistit dodržování práva Evropské unie a aby zahájila, pokud je to nutné, řízení o porušení práva Společenství podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie; 2. pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal Evropské komisi a příslušným orgánům Litevské republiky. 6 /PE PE

13 P7_TA-PROV(2010)0253 Kvalita statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (KOM(2010)0053 C7-0064/ /0035(NLE)) (Postup konzultace) Evropský parlament, s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0053), s ohledem na čl. 126 odst. 14 třetí pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0064/2010), s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 31. března , s ohledem článek 55 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0220/2010), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídajícím způsobem změnila; 3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem; 4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise; 5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Úř. věst. C 103, , s. 1. PE PE \ 7

14 Pozměňovací návrh 1 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 1 a (nový) Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh (1a) Vzhledem k tomu, že bohužel ani varování Komise (Eurostatu), které bylo vydáno již v roce 2004, ani její iniciativy v této oblasti, které popsala ve svém sdělení ze dne 22. prosince 2004 nazvaném K evropské strategii řízení fiskálních statistik 1 nevedly k tomu, aby Rada přijala již v té době nezbytné reformy správního rámce fiskální statistiky. Kdyby byla včas přijata příslušná opatření, mohly být chyby v hlášení příslušných údajů týkajících se schodku veřejných financí odhaleny již mnohem dříve a rozsah krize způsobené těmito chybami přinejmenším omezen. Je proto nadmíru důležité, aby byla Komise (Eurostat) vybavena příslušnými pravomocemi a odpovídajícím počtem zaměstnanců a zároveň aby byla co nejvíce nezávislá. 1 KOM(2004)0832. Pozměňovací návrh 2 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 1 b (nový) Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh (1b) Komise by měla posoudit, jak v minulosti probíhalo shromažďování a hodnocení finančních statistických údajů z jednotlivých členských a učinit příslušné závěry. Tyto závěry by měly být předány Evropskému parlamentu. Pozměňovací návrh 3 8 /PE PE

15 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 3 Znění navržené Komisí (3) Revidovaný rámec správy a řízení pro fiskální statistiku celkově fungoval dobře a obecně poskytoval uspokojivé výsledky z hlediska vykazování příslušných fiskálních údajů o schodku veřejných financí a veřejném dluhu. Konkrétně členské státy převážně prokazovaly spolehlivou spolupráci v dobré víře a akceschopnost vykazovat fiskální údaje vysoké kvality. Pozměňovací návrh (3) I když revidovaný rámec správy a řízení pro fiskální statistiku celkově fungoval dobře a obecně poskytoval uspokojivé výsledky z hlediska vykazování příslušných fiskálních údajů o schodku veřejných financí a veřejném dluhu a většina členských států prokazovala spolehlivou spolupráci v dobré víře a akceschopnost vykazovat fiskální údaje vysoké kvality, měly být využity dřívější příležitosti ke zlepšení kvality a zvětšení rozsahu údajů poskytovaných Komisi (Eurostatu). Pozměňovací návrh 4 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 4 Znění navržené Komisí (4) Nedávný vývoj však rovněž jasně prokázal, že stávající rámec správy a řízení pro fiskální statistiku stále ještě nesnižuje v nezbytné míře riziko záměrného oznámení nesprávných nebo nepřesných údajů Komisi. Pozměňovací návrh (4) Nedávný vývoj v Unii však rovněž jasně prokázal, že stávající rámec správy a řízení pro fiskální statistiku stále ještě nesnižuje v nezbytné míře riziko záměrného oznámení nesprávných nebo nepřesných údajů Komisi. Pozměňovací návrh 5 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 4 a (nový) Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh (4a) Spolehlivost statistik zveřejňovaných Komisí (Eurostatem) na úrovni Unie závisí přímo na spolehlivosti statistických údajů shromažďovaných členskými státy na vnitrostátní úrovni. Pozměňovací návrh 6 PE PE \ 9

16 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 4 b (nový) Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh (4b) Zajištění institucionální nezávislosti všech vnitrostátních zákonných statistických orgánů je zásadní, má-li se zabránit přehnanému tlaku na tyto orgány ze strany příslušných vlád. Pozměňovací návrh 7 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 5 Znění navržené Komisí (5) V této souvislosti by Komise (Eurostat) měla mít další práva na přístup k rozšířenému rozsahu informací potřebných pro posouzení kvality údajů. Pozměňovací návrh (5) V této souvislosti by Komise (Eurostat) měla mít další práva na přístup k rozšířenému rozsahu informací potřebných pro posouzení kvality údajů. Je zásadní, aby údaje získané od členských států byly včas sdělovány generálnímu ředitelství pro statistiku Evropské centrální banky. Pozměňovací návrh 8 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 5 a (nový) Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh (5a) Aby bylo možné srovnávat ekonomické údaje, je třeba používat jednotnou metodologii. Komise by proto měla usilovat o harmonizaci postupů pro získávání statistických údajů. Pozměňovací návrh 9 10 /PE PE

17 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 6 Znění navržené Komisí (6) Při vykonávání monitorovacích návštěv v členském státě, jehož statistické informace se přezkoumávají, by Komise (Eurostat) měla mít právo na přístup k účtům vládních institucí na úrovni centrální, národní a místní a fondů sociálního zabezpečení, včetně poskytnutí souvisejících podrobných účetních informací, příslušných statistických šetření a dotazníků a dalších souvisejících informací, při současném dodržování právních předpisů o ochraně údajů a statistické důvěrnosti. Pozměňovací návrh (6) Při vykonávání monitorovacích návštěv v členském státě, jehož statistické informace se přezkoumávají, by Komise (Eurostat) měla mít právo na přístup k účtům vládních institucí na úrovni centrální, národní a místní a fondů sociálního zabezpečení, včetně poskytnutí souvisejících podrobných účetních informací, příslušných statistických šetření a dotazníků a dalších souvisejících informací, včetně podrozvahových transakcí, při současném dodržování právních předpisů o ochraně údajů a statistické důvěrnosti. Pozměňovací návrh 10 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 6 a (nový) Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh (6a) S cílem umožnit Komisi (Eurostatu), plnění své rozsáhlé povinnosti v oblasti kontroly odpovědným způsobem, je třeba v příslušných odděleních zvýšit počet kvalifikovaných zaměstnanců. Tento dodatečný výdaj na pracovníky a náklady s nimi spojené by měl být kryt přerozdělením rozpočtových prostředků spolu s reorganizací pracovních míst na Komisi. Pozměňovací návrh 11 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 7 Znění navržené Komisí (7) Hlavním předmětem kontrol by měly být veřejné účty jednotlivých jednotek vládních institucí a rovněž veřejných Pozměňovací návrh (7) Hlavním předmětem kontrol by měly být veřejné účty jednotlivých jednotek vládních institucí a rovněž veřejných PE PE \ 11

18 jednotek zařazených mimo sektor vládních institucí a tyto veřejné účty by měly být posouzeny z hlediska jejich statistického použití. jednotek zařazených mimo sektor vládních institucí a tyto veřejné účty by měly být posouzeny z hlediska jejich statistického použití. Při rozpočtovém hodnocení by měly být využity jak analýzy v polovině období, tak víceleté rámce. Pozměňovací návrh 12 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 8 a (nový) Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh (8a) Členské státy by měly Komisi (Eurostatu) poskytovat veškeré statistické a rozpočtové údaje na základě standardizované a mezinárodně uznávané účetní metody. Pozměňovací návrh 13 Návrh nařízení pozměňující akt Bod odůvodnění 8 b (nový) Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh (8b) Komise by měla zvážit zavedení sankcí v rámci Paktu o stabilitě a růstu v souvislosti s podáváním zkreslených makroekonomických statistických údajů členskými státy. Komise by měla zvážit uplatňování těchto sankcí vůči členským státům, které falšují makroekonomické statistické údaje týkající se jejich rozpočtového schodku a veřejného zadlužení. Pozměňovací návrh 14 Návrh nařízení pozměňující akt Čl. 1 bod -1 (nový) Nařízení (ES) č. 479/2009 Čl. 2 odst. 1 Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh (-1) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje 12 /PE PE

19 tímto: "1. Údaji o úrovni plánovaného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení se rozumějí údaje, které členské státy stanovily pro běžný rok. Musí se jednat o nejaktuálnější oficiální prognózy zohledňující nejaktuálnější rozpočtová rozhodnutí a nejaktuálnější vývoj a výhledy v hospodářské oblasti a měsíční a čtvrtletní hodnoty. Jsou sestavovány v co nejkratší době před oznamovací lhůtou. Pozměňovací návrh 15 Návrh nařízení pozměňující akt Čl. 1 bod 2 Nařízení (ES) č. 479/2009 Čl. 8 odst. 2 pododstavec 1 Znění navržené Komisí 2. Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve přístup ke všem informacím požadovaným pro účely hodnocení kvality údajů, včetně statistických informací, jako jsou údaje z národních účtů, soupisy, tabulky pro oznamování postupu při nadměrném schodku, další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení. Pozměňovací návrh 2. Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve přístup ke všem statistickým a rozpočtovým informacím požadovaným pro účely hodnocení kvality. údajů. Tyto informace vycházejí ze standardizované a mezinárodně uznávané účetní metody schválené Komisí (Eurostatem). Statické a rozpočtové informace zahrnují především: a) údaje z národních účtů; b) soupisy; c) tabulky pro oznamování postupu při nadměrném schodku; d) další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení o postupu při nadměrném schodku; e) informace od nejvyššího kontrolního úřadu, ministerstva financí či příslušného regionálního orgánu, které se týkají plnění národního rozpočtu členského státu a jeho regionálních rozpočtů; f) účty mimorozpočtových subjektů, neziskových organizací a dalších podobných subjektů, které jsou součástí sektoru vládních institucí v národních PE PE \ 13

20 účtech; g) vyčerpávající informace o všech typech podrozvahových subjektů; h) účty fondů sociálního zabezpečení; a i) přehledy orgánů místní správy. Pozměňovací návrh 16 Návrh nařízení pozměňující akt Čl. 1 bod 3 Nařízení (ES) č. 479/2009 Čl. 11 odst. 3 pododstavec 1 Znění navržené Komisí 3. Cílem metodických inspekcí je provést kontrolu postupů a ověřit účty, které jsou podkladem pro oznámené skutečné údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů ve smyslu čl. 8 odst. 1. Pozměňovací návrh 3. Metodické inspekce mohou být neohlášené a jejich cílem je provést kontrolu postupů, včetně nezávislosti vnitrostátního statistického úřadu na vládě, a ověřit účty, které jsou podkladem pro oznámené skutečné údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů ve smyslu čl. 8 odst. 1. Pozměňovací návrh 17 Návrh nařízení pozměňující akt Čl. 1 bod 3 Nařízení (ES) č. 479/2009 Čl. 11 odst. 3 pododstavec 2 Znění navržené Komisí Metodické inspekce se provádějí pouze ve výjimečných případech, kdy byla jasně stanovena závažná rizika či problémy s kvalitou údajů. Pozměňovací návrh Metodické inspekce, ohlášené či neohlášené, se provádějí v případech, kdy existuje podezření, že hrozí závažná rizika či problémy s kvalitou údajů. Komise sestaví seznam případů, které představují závažné riziko či problém související s kvalitou údajů. Tento seznam se vytvoří po konzultaci s výborem CMFB. 14 /PE PE

21 Pozměňovací návrh 18 Návrh nařízení pozměňující akt Čl. 1 bod 4 Nařízení (ES) č. 479/2009 Čl. 12 odst. 1 pododstavec 1 Znění navržené Komisí 1. Členské státy poskytnou na žádost Komise (Eurostatu) pomoc odborníků na národní účty, včetně pomoci při přípravě a konání metodických inspekcí. Při výkonu svých povinností poskytnou tito odborníci nezávislé odborné posudky. Seznam odborníků na národní účty musí vycházet z návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu) vnitrostátními orgány odpovědnými za oznamování nadměrného schodku. Pozměňovací návrh 1. Členské státy poskytnou na žádost Komise (Eurostatu) pomoc odborníků na národní účty, včetně pomoci při přípravě a konání metodických inspekcí, které mohou proběhnout i bez ohlášení. Při výkonu svých povinností poskytnou tito odborníci nezávislé odborné posudky a absolvují speciální školení, jehož cílem bude zajistit vysokou míru odbornosti a nestrannosti. Seznam odborníků na národní účty musí vycházet z návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu) vnitrostátními orgány odpovědnými za oznamování nadměrného schodku. Pozměňovací návrh 19 Návrh nařízení pozměňující akt Čl. 1 bod 5 Nařízení (ES) č. 479/2009 Čl. 12 odst. 2 pododstavec 1 Znění navržené Komisí 2. V rámci metodických inspekcí má Komise (Eurostat) právo na přístup k účtům všech vládních institucí na centrální, národní a místní úrovni a úrovni fondů sociálního zabezpečení, včetně získání souvisejících podrobných účetních informací, jako jsou transakce a rozvahy, příslušná statistická šetření a dotazníky a další související informace, jako jsou analytické dokumenty a účetní údaje ostatních veřejných orgánů. Pozměňovací návrh V rámci metodických inspekcí, které mohou proběhnout i bez ohlášení, má Komise (Eurostat) právo na přístup k účtům všech vládních institucí na centrální, národní a místní úrovni a úrovni fondů sociálního zabezpečení (včetně státních systémů důchodového pojištění), včetně získání souvisejících podrobných účetních informací, jako jsou transakce a rozvahy, příslušná statistická šetření a dotazníky a další související informace, jako jsou analytické dokumenty a účetní údaje ostatních veřejných orgánů. PE PE \ 15

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013).

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013). EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 CO#CL 8 PRŮVOD#Í POZ#ÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 19. a 20. PROSI#CE 2013

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004 ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard

Více