Žamberské LISTY 1. č.6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6"

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 č.6 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. dubna 2011

2 2 Žamberské LISTY Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833 Město Žamberk VYHLAŠUJE dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/ O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 1996 FRB I 1. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Žádost o poskytnutí půjčky mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo byty na území města Žamberka, nebo oprávněný nájemce v případě poskytnutí úvěru na koupi bytu z vlastnictví města a splňují i další podmínky Obecně závazné vyhlášky č. 4/2005 do 31. května 2011 do 12:00 hodin. Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout na finančním oddělení MÚ v Žamberku u pí Matějíčkové nebo stáhnout z webových stránek města Žamberka - sekce formuláře. Žádost musí obsahovat všechny potřebné údaje včetně příloh (viz vyhláška). Výběrová komise, jmenovaná radou města, po posouzení jednotlivých žádostí a možností fondu doporučí zastupitelstvu města poskytnutí jednotlivých půjček. O konečném výsledku výběrového řízení rozhodne ZM. O výsledku budou žadatelé písemně informováni. Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli podle doporučení komise budou uzavřeny do 15 dnů od rozhodnutí ZM. Finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím České spořitelny, a.s., pobočky Žamberk. Na programu jednání: FINACE MAJETEK RŮZNÉ Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2011 činí 500,- Kč na 1 osobu a rok, osoby starší 70 let mají 50 % snížení. Poplatek můžete uhradit: v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru místní poplatky, a to v úřední dny: Pracovní doba: Po 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt :00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Splatnost poplatku: - 1/2 poplatku /2 poplatku Iveta Dytrtová, referent fi nančního odboru Poděkování za autolékárničky Děkujeme všem, kteří se v měsíci únoru zapojili do sbírky starých autolékárniček. Celkem se nám jich sešlo 98. Prostřednictvím 4. brigády rychlého nasazení v Žatci byly odeslány do Afghánistánu, kde budou použity v rámci pomoci tamnímu obyvatelstvu. Za zapojení do sbírky jsme obdrželi písemné poděkování od zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovníka Gensera. O aktualitách z práce a života vojenské části provinčně rekonstrukčního týmu v afghánském Lógaru se můžete dočíst na adrese Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ Půjčky se poskytují na: Obnovu střechy starší 10 let Zřízení plynového, elektrického nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy Zřízení vodovodní přípojky Dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě Obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí Zateplení obvodového pláště domu Vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena Vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou Koupi bytu z vlastnictví města Žamberka dle Pravidel o prodeji bytů. Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry do maximální výše ,- Kč na jeden opravovaný nebo modernizovaný byt a do maximální výše ,- Kč na jeden nově postavený byt. Maximální výše úvěru pro vlastníky obytných domů s více byty je ,-Kč. Na koupi bytů z vlastnictví města Žamberka město poskytuje oprávněným nájemcům půjčku do maximální výše ,-Kč. Úrokové sazby jsou: 3% p.a. na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu, jestliže vzniká nový byt, 4% p.a. v ostatních případech oprav, rekonstrukcí a modernizací bytového fondu, 4% p.a. v případě koupě bytu oprávněným nájemcem, 0,1% úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů: max. 4 roky v případě poskytnutí úvěru ve výši do ,- Kč, max. 5 let v případě poskytnutí úvěru na koupi bytu oprávněným nájemcem, max. 7 let v případě poskytnutí úvěru ve výši nad ,- Kč, max. 8 let v případě poskytnutí úvěru ve výši nad ,- Kč v případě, že vzniká nový byt. Úrokové sazby a lhůty splatnosti se řídí dle obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2005. Bližší informace podá: Hana Matějíčková, tel Důležité sdělení Dnem byla až do odvolání uzavřena úzká ulička pro pěší pod radnicí vedoucí z Masarykova náměstí do ul. Českých bratří. Důvodem tohoto opatření je narušená statika opěrné zdi svahu. Jako obchůznou trasu do ul. Českých bratří je možno využít z Masarykova náměstí ulici Pod Radnicí. Děkujeme za pochopení. Ing. Fabián Vladimír, odbor REÚP Poděkování za vytváření běžeckých stop mezi Žamberkem a Dlouhoňovicemi Na základě jednání v závěru loňského roku za účasti p.pavla Lipenského, jednatele společnosti TopKarMoto, s.r.o., starosty Žamberka p.jiřího Dytrta a jednatele Správy sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o., p.jana Vycha, vznikla dohoda o úpravě běžeckých stop mezi Žamberkem a Dlouhoňovicemi. Účastníci jednání se dohodli na spolupráci o zapůjčení sněhové rolby firmou TopKarMoto do ski areálu v Dlouhoňovicích, který zajistí vlastní úpravu tratí svým personálem, přičemž všechny zúčastněné strany se budou na provozních nákladech finančně podílet. Z důvodu nedostatku sněhu, který by umožnil častější využití dohody mezi obcemi Žamberk a Dlouhoňovice a firmou TopKarMoto, byla tato trať upravena pouze dvakrát. Děkuji výše uvedeným za jejich nabídku a podporu a věřím, že v příštím zimním období více využijeme této dohody ke spokojenosti občanů města a okolních obcí. Jiří Dytrt foto: V. Fabian

3 Žamberské LISTY 3 foto: K.Luňáček MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY EKOLOGICKÉ 2011 Rada města projednala na svém zasedání dne rozdělení finančních prostředků z kapitoly rozpočtu města Mládežnické projekty ekologické, které budou tématicky směřovány do oblasti odpadového hospodářství. Statutární zástupci jednotlivých spolků a organizací byli již osloveni, aby se dostavili podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvku. Teprve poté jim budou schválené finanční prostředky převedeny na účet. Na mládežnické projekty ekologické bude v letošním roce rozděleno jednotlivým žadatelům z rozpočtu města Žamberka celkem 50 tis. Kč, a to v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit. Výše přidělených financí je odrazem kvality zpracovaného projektu, splnění podmínek Pravidel, správného a včasného podání žádosti a také podílu spolufinancování žadatelů. Žádáme příjemce příspěvků, aby dbali na podmínky stanovené smlouvou, neboť spolu s přijetím příspěvku se zavazují, že např. i vhodným způsobem budou prezentovat činnost spolku, příp. informovat o využití příspěvku (v Žamberských listech, na internetu apod.), aby i žamberská veřejnost mohla mít přehled, jaká činnost a s jakými výsledky je z městských peněz podporována. Spolek, sdružení, žadatel Název projektu Příspěvek 1. Sportovní klub Žamberk Aktivní ochrana ŽP v lokalitě působení kanoistického oddílu 2.000,- 2. Klub přátel přírody LUPÍNEK Ekologická osvěta žáků školy HRY PANÁČKA LUPÍNKA 8.000,- 3. Občanské sdružení CEMA Kamarádíme s přírodou 7.000, FC Žamberk Čistá zóna 4.000,- 5. Sdružení Maturitas Výchova k ekologickému myšlení mládeže 5.000,- 6. TOSK Žamberk Popularizace významu třídění odpadu s důrazem na mládež 4.000,- 7. Mateřská škola Čtyřlístek Ekologie pro děti 9.000,- 8. ZŠ Žamberk, 28.října 581 Atraktivnější přírodní vědy 4.000,- 9. ZŠ Žamberk, Nádražní 743 Programy ekologické výchovy 3.000,- 10. Občanské sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ Žamberk Naše příroda 4.000,- Celkem Kč , Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Zrušení mobilních svozů objemných odpadů Mobilní svozy organizovalo město Žamberk každoročně v dubnu a říjnu. Službu svozu, nakládky a vykládky, dotřídění, odvoz k využití nebo odstranění zajišťovaly mnoho let TS ŽAMBERK, s.r.o. Původně mobilní svozy sloužily pro sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů a některých elektrozařízení, později i bioodpadů. Od konce roku 2007 je v provozu sběrný dvůr v areálu Technických služeb, který je občanům k dispozici 3 x v týdnu po celý rok. Obsluze sběrného dvora je možné odevzdat různé druhy odpadů, včetně nebezpečných, objemných a biologicky rozložitelných. Protože v poslední době postupně klesalo nejen množství svezených odpadů, ale i zájem občanů o tuto službu, předložil odbor ŽPZE po projednání s ředitelem TS ŽAMBERK, s.r.o., Radě města návrh na zrušení mobilních svozů. Občané, kteří si sami nemohou odvézt odpady do sběrného dvora, mohou na základě své objednávky požádat TS ŽAMBERK, s.r.o., o dopravu. Současně se zrušením služby budou ke konci roku 2011 zrušena zastávková místa na mobilní svoz. Po dobu letošního roku budou místo rozpisu jízdních řádů na tabulkách umístěny informace o zrušení mobilních svozů. Sběrný dvůr v TS ŽAMBERK, s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk, tel Provozní doba: úterý 9:00 13:00 13:30 18:00, čtvrtek 13:00 18:00, sobota 9:00 15:00 Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE V období od do eviduje Městská policie Žamberk celkem 86 různých zaznamenaných událostí. Mimo řešených přestupků se zejména jednalo o podněty, stížnosti, oznámení nebo žádosti od občanů, příp. různých institucí. I v uplynulém měsíci řešili strážníci přestupky proti majetku, zejména se jednalo o krádeže v prodejnách. Dne se zřejmě chystal na oslavu 58letý muž z Kostelce nad Orlicí, neboť v prodejně na Masarykově náměstí se pokusil odcizit bonboniéru a lahvové pivo. Způsobená škoda byla sice jen něco málo přes 100,-Kč, ale při prověřování osoby strážníci zjistili, že muž byl v posledních třech letech odsouzen za majetkový trestný čin. V tomto případě tedy vzniklo důvodné podezření, že jeho jednání naplnilo znaky trestného činu, bez ohledu na výši způsobené škody, a proto si celý případ převzala Policie ČR. O dva dny později řešili strážníci krádež v prodejně Konzumu, kde se 17letý mladík z Jablonného nad Orlicí pokusil odcizit dvě lahve tvrdého alkoholu. První březnový den v odpoledních hodinách se v prodejně Billy pokusili odcizit čokolády a nealkoholické pití 17letý mladík z Lukavice u Rychnova spolu se 16letým mladíkem z Rudoltic. Statistiku drobných krádeží v prodejnách uzavírá krádež v prodejně Penny, které se dopustil 10letý žák základní školy. Dne řešili strážníci přestupek proti občanskému soužití, kterého se dopustil 16letý mladík z Doudleb nad Orlicí tím, že slovně a fyzicky napadl jiného 17letého mladíka z Liberka.O tři dny později řešili strážníci trojici mladíků, z nichž dvěma bylo pouze 15let, kteří se měli pod vlivem alkoholu dopustit přestupku proti veřejnému pořádku v Zámeckém parku. Při hlídkové činnosti v polovině března zjistili strážníci v Nádražní ulici závadu ve sjízdnosti pozemní komunikace. Ze zemědělského stroje vyteklo větší množství oleje a znečistilo více jak stometrový úsek silnice. K likvidaci ropných produktů byli následně přivoláni hasiči (viz. foto). Za MP: Kamil Luňáček Slovo 1. místostarosty Nevím už pokolikáté jsem zhlédl epizodu pořadu Reportéři ČT ze nazvanou Pěší zóna Žamberk. Rád bych níže uvedeným otevřeným dopisem požádal v reportáži zmiňovanou osobu, a to pana Ing. Ryana Strnada, o vyjádření k celé věci. Otevřený dopis Ing. Ryanu Strnadovi Vážený pane inženýre, obracím se na Vás v návaznosti na odvysílání pořadu Reportéři ČT dne Pěší zóna Žamberk, kde byla vyslovena v souvislosti s výběrovým řízením řada vážných prohlášení, neřkuli obvinění. Dovoluji si požádat o Vaše vyjádření k celé věci. Nesdílím jistě sám názor, že Vaše netečnost k výzvám o rozhovor na kameru podporuje bohužel silně propagovaný výklad, že na kauze není něco v pořádku. Mlčení je totiž velice často vykládáno jako souhlas. Osobně si mohu myslet, že jste nebyl během natáčení přítomen. Nedomnívám se však, že jste zmiňovanou reportáž nezhlédl. Od jejího odvysílání uběhl měsíc a půl a doposud jsem z Vaší strany nezaznamenal žádné vyjádření. Mám však za to, že celou věc je nutné řádně a podrobně rozkrýt tak, aby nemohlo být sporu o legálnosti ve Vašem postupu, resp. legálnosti postupu města Žamberka v této věci. V případě neposkytnutí dotačního titulu představuje 18 milionů korun českých významnou částku, kterou město mohlo vynaložit účelněji a potřebněji než na zbudování předmětné pěší zóny. Především z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat, abyste se přidal k úsilí vedení města celou věc vysvětlit, popsat její průběh a postup. Mám za to, že tím, že se veřejně ohradíte proti domněnkám, které vyplývají z informací zprostředkovaných veřejnosti zmíněným pořadem Reportéři ČT. Dovoluji si Vás tedy požádat a apelovat na Vaši osobu o přehodnocení Vašeho dosavadního odmítavého, resp. nečinného postoje. Ve zmíněné reportáži je zakázka zmiňována cituji jako předražená. Nejvyšší autorita v oblasti ochrany hospodářské soutěže, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, hovoří v souvislosti s Vaší rolí takto: tento člověk byl podjatý a minimálně se měl vzdát práva rozhodování. Vás možná tato závažná konstatování ponechávají netečným. Z pohledu města se však jedná o tvrzení, která musíme společně vyvrátit, věříme-li, že jsou neopodstatněná. V tomto směru také dojde k rehabilitaci Vaší osoby a nebude nutné další skrývání a mlčení. Pevně věřím, že není zač se stydět, a legálnost postupu města se podaří prokázat a občanům města vysvětlit. Nevěřím, že se domníváte, že se tato vážná obvinění nemohou dotknout a nedotkla obecného povědomí, potažmo vnímání Vaší osoby, a ničeho pro nápravu neučiníte. Života našeho města se obvinění dotkla velmi silně. Dotkla se jeho ekonomiky, hrozí, že pěší zónu zaplatíme bez využití dotace. Dotkla se obecně obrazu města, jeho vnímání. V neposlední řadě může být město Žamberk pokládáno za rizikovějšího a nedůvěryhodného partnera při žádostech o poskytnutí dalších dotačních titulů a bankovních úvěrů a toto vše z proklamovaného a tvrzeného pochybení v kauze Pěší zóna. Jako současný představitel vedení města Žamberka nemohu souhlasit s případnou odpovědí, že nemáte co dodat a že práce byla odvedena v řádném termínu, a pokud se vyskytl problém s poskytnutím dotace a pokud město z vlastních prostředků zaplatí namísto plánovaných 3 milionů korun českých o celých 18,5 milionů korun českých více, jde o problém města a nikoliv Vaší osoby. Takto by mohl odpovědět řadový občan, nikoliv bývalý místostarosta, člen výběrové komise a zastupitel. Z tohoto důvodu si dovoluji Vás oslovit tímto dopisem. Vážený pane inženýre, pevně věřím, že se k celé věci vyjádříte a posílíte úsilí města, kterým snad společnými silami docílíme umožnění čerpání předmětné dotace i navrácení čistého štítu našeho města a jeho vedení. Ing. Petr Novotný

4 4 Žamberské LISTY Modlete se za Japonsko (Pray for Japan)... Toto jsou momentální prosby lidí na četu sociálních sítích, které vysílají do světa obyvatelé Japonska, přímí účastníci ničivého zemětřesení a následné vlny tsunami, jež postihly zemi v pátek, 11.března V době uzávěrky ŽL (21.3.) hlásily zpravodajské agentury více než obětí této ničivé katastrofy a mnoho tisíc stále pohřešovaných. Naše zpráva je zejména pro ty z Vás, kteří vzpomínáte na přátelské návštěvy občanů japonského města MIHARU (partnerské město RICE LAKU, USA) v Žamberku a zajímáte se o jejich osudy. MIHARU leží v nejvíce postižené prefektuře Fukušima a je asi 40km vzdálené od poničené atomové elektrárny, která ohrožuje okolí únikem nebezpečné radioaktivity. Jako zázrakem došlo v Miharu jen k minimálním škodám na hmotném majetku a ani pustošivé vody tsunami sem nedosáhly. Oblast však zůstala bez dodávek elektrického proudu, vody, pohonných hmot a základních potravin. Naše informace jsou od paní Jeany Schieffer, která dlouhá léta pracovala pro město Miharu a nyní zde působí jako ředitelka jazykové školy. Z jejich zpráv jsme se dozvěděli, že v obavách vyčkávali na oficiální pokyn k evakuaci až do středy, kdy většina dětí a žen opustily město, zatímco muži zůstali v oblasti, aby mohli pomáhat při vyprošťování a sanaci škod. Z posledních zpráv J. Schieffer víme, že se lidé začínají vracet do méně ohrožených oblastí a dodávky pohonných hmot, energie a potravin se Japoncům pomalu daří znovu oživit. Jako největší hrozbu stále pociťují neviditelnou radioaktivitu, která lidi ohrožuje v podobě padajícího deště, byla již naměřena i v pitné vodě a potravinách. Bezesporu byla kontaminována okolní půda, což znemožní farmářům pěstovat tolik potřebné zemědělské plodiny. Město Žamberk zvažuje způsob pomoci pro Miharu. Aktuální informace se dočtete na stránkách ŽL. Chcete-li momentálně přispět na pomoc Japonsku, obraťte se na osvědčené charitativní organizace: ADRA (http://www.adra.cz/adra/ cz/ ), CHARITA Česká republika (http://www.charita.cz/) nebo ČČK (http://www.cervenykriz.eu/cz/ cz_root.aspx), které již v Japonsku pomáhají na nejpotřebnějších místech a vypsaly oficiální sbírky. J.Fialová, předsedkyně ŽIFA Charita ČR pro Japonsko Na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami otevřela Charita ČR sbírkové konto, na číslo účtu: /0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135. Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo (cena jedné DMS je 30 Kč, ze kterých získá Charita ČR do sbírky 27 Kč). Charita ČR uvolnila ze svého krizového fondu na pomoc obětem katastrofy částku Kč. Do sbírky je možné přispět také přímo na středisku Oblastní charity v Letohradě nebo v Ústí nad Orlicí. Oblastní charita Ústí nad Orlicí Občanská poradna Ústí n.orl., 17. listopadu 69 Tel , www. uo.charita.cz. Otevírací doba: pondělí: 9 11:30, 12:30 17:00 h., čtvrtek: 9 11:30 h. Pouze pro objednané: čtvrtek: 12:30 16:00 h Iva Marková, Oblastní charita Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány Odboj za války Popravení a umučení nám už nic nepoví. Přeživší pamětníci jeden za druhým odcházejí. Mladí mají úplně jiné starosti a paměť národa se pomalu vytrácí. Hlubokou studnicí vědomostí o odboji v Žamberku byl pan Jiří Merganc. Nejvíce článků na toto téma napsal do různých novin, i mimo Žamberk, právě on. Bohužel i zde je třeba zdůraznit to krátké slovo BYL. Právě od Jirky jsem i já čerpal první informace, a to nejen o domácím odboji, pro potřebu turistických akcí. Jirka Merganc byl prvním, kdo mi vyprávěl o málem popraveném hrdinovi od Dukly Josefu Knopovi. Bohužel vše, s čím veřejnost kdy seznámil, je roztroušeno po různých novinách a časopisech v rozpětí více než dvaceti let! Podobně jsou roztroušeny osobní vzpomínky nebo výpisy z nich přímých účastníků odboje Františka Markalouse, Otto Pospíšila, Josefa Jandíka a dalších. Řada dalších dokumentů včetně novinových příloh žamberské kroniky je nenávratně ztraceno nebo zničeno. Mne osobně nejvíce zaujal příběh Josefa Knopa. Proto jsem své úsilí po listopadu 1989 zaměřil na jeho soudní i vojenskou rehabilitaci. Vrátil jsem se k němu opět po ukončení svého podnikání podrobným zpracováním jeho životopisu na datovém CD-ROM, které lze vypůjčit v Městské knihovně. Životopis další zajímavé osobnosti Josefa Reisnera vyšel v Žamberských listech. A mám zájem pokračovat dál. Děkuji všem, kteří mi dali najevo, že je historie odboje za druhé světové války zajímá. Děkuji těm, kteří se mi ozvali se svými vzpomínkami, i těm, kteří Žamberské listy s články o odboji posílají pozůstalým a pamětníkům mimo Žamberk. A největší zásluhu o zachování Paměti Žamberka budou mít ti, kdo poskytnou dokumenty, fotografie, vzpomínky nebo kontakty na osoby, které by mohly pomoci. Některá opatření státu jsou pro tuto věc bohužel kontraproduktivní a leccos může zachránit pouze spolupráce občanů. Všem zájemcům sděluji, že všechny moje novinové články jsou na internetové adrese na straně Historie, zprávu mi můžete poslat ze stránky Pošta nebo prostřednictvím redakce Žamberských listů. Případně zkuste telefon nebo Pavel Svědiroh Zvýšit vstupné není efektivní řešení Nedávno se v médiích objevila zpráva o zdražování vstupného do památek v Pardubickém kraji. Toto zdražení sice nebude ve většině případů nijak dramatické, nicméně v součtu s tím, že zdražují například i potraviny, pohonné hmoty a jiné nezbytné věci, se může z pohledu cestovního ruchu jednat o problém. Turisty je třeba motivovat k návštěvě domácích památek a zajímavostí, tento krok je však spíše odradí. Takto to pochopil například soukromý majitel zámku v Nových Hradech nedaleko Litomyšle pan Kučera, který vstupné nezdražuje. Všeobecně se jako důvod zdražení vstupného uvádí neustále klesající návštěvnost. U těch nejatraktivnějších akcí a památek se ale návštěvnost naopak zvedá. Je všeobecně známo, že náklady na údržbu a provoz památek jsou obrovské a že je v této oblasti spíše nedostatek peněz. Problémem je i absence jasného, zákonem stanoveného způsobu financování památek. Pozitivní pak může být snad jen to, že se provozovatelé hradů a zámků zavazují, že jako kompenzaci za dražší vstupné nabídnou turistům o něco více, že zatraktivní své prohlídky. V této souvislosti je však třeba poukázat na fakt, že památky měly možnost získat nemalé prostředky z evropských fondů. Někteří provozovatelé dotace čerpali nebo doposud čerpají a díky tomu se jejich možnosti prezentace zásadně zlepšují. Snižování výdajů státu na památky a pokus o kompenzaci této skutečnosti formou zdražování vstupného se zejména v době všeobecné krize jeví jako neprozíravé. V mnoha případech to povede ke snížení počtu návštěvníků a tím znovu ke snížení finančních prostředků, které budou pro památky k dispozici pro jejich další rozvoj. Vzniká tím začarovaný kruh, což v konečném důsledku znamená z dlouhodobějšího pohledu neefektivní řešení. Miroslav Stejskal, radní Pardubického kraje pro cestovní ruch Oblastní charita Ústí nad Orlicí PŘIJME registrované všeobecné sestry do domácí zdravotní péče. Místo výkonu práce: Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Choceň. Nabízíme: možnost odborného vzdělávání, osobní ohodnocení. Požadujeme: způsobilost k práci bez odborného dohledu, 2 roky praxe u lůžka. Nástup možný ihned. Bližší informace na tel.č.: Životopis zasílejte na adresu: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad Vážená paní Ballová, nemluvíte pravdu jako již několikrát. Buď to děláte vědomě a nebo Vám zadavatelé dávají špatné informace. ŽDK nikdy do Žamberka žádnou televizi nezvala (už vůbec ne NOVU) a nikdy v žádné nevystupovala proti městu. V rámci seriózních informací bych byl rád, abyste příště doložila datum, název pořadu a téma, o němž se hovořilo. Takhle je Vaše odpověď MUDr.Jirešové stejně vágní jako jsou vágní závěry ÚHOSu. Za ŽDK M.Chvátil PRODÁM zahradu v Sadě míru v Žamberku. Nejvyšší nabídce. Cena k jednání dohoda možná. Kontakt: tel (po 18-té hod.) PRODÁM (pronajmu) dům v Žamberku. Komerční využití (firma, byty, prodejna, kanceláře, sklady, půda). Užitná plocha cca 900m 2. Rekonstrukce v r Oploceno, asfalt.dvůr, telefonní ústředna, EZS, kamer.systém, elektr.vytápění. Možnost přestavby na byty, penzion nebo hospic. Cena dohodou. Kontakt: tel

5 Žamberské LISTY 5 Informační středisko Žamberk Nabízí v prodeji: knihu Umělecký knihař Jiří Faltus, turistické a cykloturistické mapy, velký výběr pohlednic Žamberka a okolí, Žamberské listy Nabízí v předprodeji vstupenky: JAM ROCK Žamberk, areál pod Rozálkou hudební festival, 450,- Kč Nabízí zdarma: Propagaci akcí konajících se v Žamberku a okolí na webových stránkách, na výlepní ploše a v prostorách Informačního střediska. Lístky s 1. změnou vlakových jízdních řádů Pardubického kraje a autobusových jízdních řádů Letohradska. Kontakt: tel , Kateřina Šípková, vedoucí IS FIDIKO v roce 2010 Městský kulturní podnik - FIDIKO je příspěvková organizace města Žamberka s právní subjektivitou, která, dle zřizovací listiny, zajišťuje kulturní program ve městě a využití a správu budovy a veškerých prostorů Divišova divadla. Posláním organizace je příprava a realizace kvalitní nabídky širokého spektra programů nejen k udržení, ale především zvyšování kultury občanů a mládeže a rozvoj činnosti místních spolků. Organizace respektuje strategii a názory zřizovatele na poslání a povahu rozvoje kulturního života ve městě, správu a využití svěřeného objektu a majetku, který má ve výpůjčce. Organizace vznikla k rozhodnutím RM transformací organizační složky města. Výběrovým řízením byl obsazen post ředitele. Stal se jím Daniel Kubelka. Promítací schéma kina v r.2010 zůstalo zachováno promítací dny jsou středa, sobota, neděle.1x za 14 dní čtvrtek (Filmový klub). Uvedli jsme 88 filmových titulů (120 film.projekcí, diváků) z toho: 5 film.projekcí v rámci Dětského film.festivalu (1.202 diváků), 4 film.tituly pro školy (6 projekcí, 1.340diváků). Nejvyšší návštěvnosti dosáhly filmy Ženy v pokušení (ČR)1.039 diváků a Kajínek (ČR) 437 diváků. Dále jsme nabídli 13 divadelních a koncertních představení pro veřejnost, absolutně nejvyšší návštěvnost a zájem o vstupenky jsme zaznamenali na představení Studia Dva Praha Herci diváků a koncert Hradišťan+Corale -320 diváků. Divadla a koncerty navštívilo celkem diváků. K naší náplni patří také programy pro školy a školky. Pro základní a mateřské školy a pro gymnázium jsme připravili 6 divadelních titulů (12 představení, diváků). Některé naprogramované tituly jsme byli nuceni z důvodu rekonstrukce divadla zrušit. Zorganizovali jsme také čtvrtý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který i přes nepřízeň počasí navštívilo cca diváků, 200 diváků zhlédlo doprovodný festivalový program před divadlem. V r.2010 Divišovo divadlo eviduje 15 pronájmů, v rámci pronájmů se zde uskutečnilo 31 různých představení, která navštívilo celkem diváků. Pro Filmový klub jsme promítali tak jako každoročně každých 14 dní film podle výběru a požadavků členů klubu. Tradiční besídka FK se v r.2010 nekonala. Spolek divadelních ochotníků Diviš nastudoval hru Skleněný zvěřinec v režii Petra Dostálka. Představení bylo úspěšné a můžete je ještě zhlédnout v rámci Žamberských jarních slavností. Pokračoval také projekt Free Stage - koncerty (1x měsíčně) živých kapel v Pivnici u divadla. Nabídli jsme řadu různorodých kapel: Etavíra, Český ruce, The Compromise, Bratrstvo kočičí pracky, Bujabéza a další.. Další činností FIDIKA je podílení se na organizaci ostatních nejen městských akcích jako: Talent 2009, Běh Naděje, Barium, festivalu Ejhle loutka, Majálesu a Svátků dřeva. Připravili jsme varhanní koncert v kostele, podíleli jsme se na tradičním rozsvícení vánočního stromu, v předsálí jsme připravili několik výstav amatérských výtvarníků, technicky i organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty. V roce 2010 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem diváků a posluchačů a cca návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo. Je třeba připomenout, že kvůli rekonstrukci bylo divadlo tři měsíce uzavřeno. Odměnou je však komfortní posezení a nová podoba sálu, které Žamberku spousta lidí, snad v dobrém, závidí. Přerušení provozu znamenalo menší počet představení a tím i diváků. Částečně se tento výpadek podařilo nahradit v posledním čtvrtletí, které bylo velmi úspěšné, a naprogramované pořady byly většinou zcela vyprodány. Přejeme vše dobré a těšíme se na Vás, diváky a návštěvníky. Za Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk Daniel Kubelka, ředitel Koncert RIDINY AHMEDOVÉ v Žamberku!!! V rámci Žamberských jarních slavností 2011 Vám nabízíme jedinečnou možnost vidět a slyšet ojedinělou hlasovou experimentátorku česko - súdánského původu. Bezeslovná, melodicky nápaditá, spontánní a pestrá vokální hudba Ridiny Ahmed nevychází z jednoho stylu či žánru. Nejblíže má k jazzu, hymnickému gospelu a africkým hlasům. Spolupracovala s tanečními projekty jako Floex, rapperem Wladimir 518, jazzovým triem a světoznámým Bobby Mc Ferrinem na jeho pražském koncertě. Organizuje a pořádá také workshopy a kursy práce s hlasem. Zveme všechny na nevšední hudební zážitek. RIDINA AHMED vystoupí v Divišově divadle od 19:30h. Vstupné: předprodej 80,-Kč, na místě 120,-Kč. Daniel Kubelka, ředitel FIDIKA Autobusová doprava MÌSTA ŽAMBERK Základní jednotná cena jízdného je 10,- Kè s možností využitím slev dle zákona (studentské jízdné, žákovské atd.) Mosilana Masarykovo nám. Albertovo nám. Sokolovna Divadlo MHD Žamberk Divadlo 7:35 10:30 Mosilana 7:41 10:36 Albertovo nám. 7:43 10:38 Sokolovna 7:45 10:40 Masarykovo nám. 7:46 10:41 Divadlo 7:48 10:43 Provozuje: AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, Rychnov nad Knìžnou Tel.: Námìty zasílejte na: SDH Žamberk pořádá v sobotu od 7:00 hod. SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU Pavel Dlabka, starosta SDH Mediaservis Rychnov n. Kn. PŘIJME DORUČOVATELE TISKU pro oblast Žamberk Kontaktujte nás na tel.čísle:

6 6 Žamberské LISTY VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA J. FALTUSE bydlel. Bohatství svých zkušeností předal mnoha knihařům a také svému vnukovi Tomáši Peltanovi, aby mohl převzít štafetu krásného knihařského řemesla. V sobotu 19. března 2011odpoledne za zvuků slavnostních fanfár žesťového kvintetu ZUŠ P. Ebena začal vzpomínkový akt, ke kterému se sešla i přes velmi chladné počasí více než stovka přihlížejících. Kromě rodiny se akce zúčastnil starosta města Jiří Dytrt, 1. místostarosta P. Novotný, 2. místostarostka J. Jirešová a další členové zastupitelstva. S krátkým životopisem Jiřího Faltuse ( ) seznámila přítomné ředitelka muzea Lucie Raliková, poděkování za členy rodiny Peltanových a Šťovíčkových přednesla vnučka paní Yvona Šťovíčková. Slavnostnímu setkání byl přítomen Zdeněk Kolářský se synem Petrem, který se podílel na zhotovení, instalaci i vlastním odhalování. Darovací list na pamětní desku, připomínající život a tvorbu uměleckého knihaře Jiřího Faltuse, předal p. Jiří Merganc místostarostce s kompetencemi pro oblast kultury MUDr.Jiřině Jirešové, ta s poděkováním dar za město Žamberk přijala. Kopie desky bude uložena ve sbírkách městského muzea. Celým odpolednem provázela přítomné diváky předsedkyně kulturní komise Zdenka Kroulíková. V závěru poděkovala všem za přípravu výše uvedených akcí a za účast veřejnosti, která si v těchto dnech připomněla velice pracovitého a skromného člověka, který miloval svoji práci, dělal ji s láskou a zůstal jí věrný po celý svůj život. Vlaďka Šulcová Na foto M.Wilhelmové zleva: knihař Jiří Fogl, dále autor krátkých filmů o J. Faltusovi Josef Hradecký, starosta Jiří Dytrt, dcera J. Faltuse Hana Peltanová a syn Stanislav Faltus. Knihám, které vázal, vtiskl kus svého poselství o potřebě krásy a lásky... Pocta knihaři Jiřímu Faltusovi V úterý 15. března 2011 v podvečer se v čítárně městské knihovny konala první ze vzpomínkových akcí připravovaných ke 100. výročí narození uměleckého knihaře Jiřího Faltuse. Po přivítání velkého množství hostů a návštěvníků se ujal slova pan Miloslav Chvátil, aby přítomným představil člověka, který šedesát let dával ve své malé dílně na náměstí v Žamberku krásnou tvář knihám. Pro mnohé to byla nádherná vzpomínka na dobu, kdy za panem Faltusem do dílny chodili, okouzleni její neopakovatelnou atmosférou a specifikou vůní, a knížky svázané s velikou pokorou, láskou a pečlivostí do dnešních dnů ve svých knihovničkách opatrují. V úvodu zaznělo vystoupení flétnistek a houslové sólo v provedení žáků ZUŠ P. Ebena. Hlavním programem bylo promítnutí dvou krátkých filmů pana Josefa Hradeckého Lásky Jiřího Faltuse pojednávaly především o tajích knih vázaných v kůži, ať již to byla teletina, kozinka nebo maroken, ta z Otrokovic podle pana Faltuse má záruku až 500 roků. Vyslechli jsme vysvětlení ke zdobení slepotiskem a zlacení, takových krásných vazeb bylo do tisíců. K dalším láskám patřilo sekání trávy, kterému předcházelo naklepání kosy, a také nespočet přehraných šachových partií. Druhý s názvem Bronzové písmo přiblížil složitost odlévání písmenkové sady různých abeced Stanislavem Tomešem a vypilování a úpravu jednotlivých písmen. Z filmu jsme se dozvěděli, že jedna sada jich obsahovala kolem 320 a za měsíc bylo možné vyrobit pouze 3 takové soupravy. Poté byla představena nově vydaná knížka Umělecký knihař Jiří Faltus Čestný občan města Žamberka, složená z fotografií a vzpomínek lidí, kteří se s ním setkávali pracovně či soukromě. Slavnostně ji pokřtilo hned několik sudiček (příbuzní Jiřího Faltuse, starosta města Jiří Dytrt, hosté, kteří napsali do knihy svůj příspěvek) a každá každý jí do vínku popřál jen to nejlepší. Kniha je v prodeji v městském muzeu, v informačním středisku, v knihkupectví Peltan na náměstí a v knihařství p. Fogla, který má velkou zásluhu na jejím vydání. V čítárně městské knihovny jsou nyní vystaveny některé knižní vazby z dílny Jiřího Faltuse, plakety ze sbírek městského muzea, vytvořené na jeho počest medailérem Zdeňkem Kolářským, nebo kazeta, jež mu byla udělena jako čestnému občanovi města in memoriam. Akademický sochař Zdeněk Kolářský je také tvůrcem pamětní desky, která byla slavnostně odhalena na domě čp. 63 na Masarykově náměstí v Žamberku, kde měl pan Faltus svou dílnu a kde také po celou dobu Životopis Jiřího Faltuse Narodil se 11. března 1911 v Zadním Dole (Bublačka) u Klášterce nad Orlicí v rodině rolníka, kde vyrůstalo v tvrdých podmínkách celkem 12 sourozenců. V Klášterci vychodil obecnou školu a měšťanku, otec si přál, aby byl kočím. Po dokončení školy se rodina odstěhovala do Semelkovic u Mělníka. Jiří se však brzy vrátil zpět, učil se knihařskému řemeslu u žamberského mistra Jana Bálka, vazače knih v Nádražní ulici v Žamberku. Po třech letech učení složil v roce 1929 tovaryšskou zkoušku. Působil pak krátce v Roudnici nad Labem a v letech odešel k firmě Štěpánek na Vinohradech v Praze, kde se zdokonalil v ručním zlacení. Poté si v Žamberku otevřel samostatnou dílnu. V roce 1934 se oženil a společně se svou ženou se podílel na provozu obchodu s papírem a knihami a především se věnoval

7 Žamberské LISTY 7 Po švédských Therion a britských The Adicts přijde superkapela! VELKÝ ÚSPĚCH FESTIVALU JAMROCK. K dnešnímu dni má multižánrový festival JamRock Žamberk prodáno šestkrát víc vstupenek než vloni! Navíc ohlásil, že zhruba za týden zveřejní jméno opravdu slavné a prvotřídní kapely. Už teď chceme poděkovat všem těm, kteří si zakoupili vstupenky na JamRock a potvrdili tak, že je to v Žamberku opravdu baví! Jsem přesvědčen, že je tento rok nejen nezklameme, ale naopak, Pamětní desku nechal na své náklady zhotovit pan Jiří Merganc a po jejím odhalení ji prostřednictvím darovací listiny předal do rukou 2. místostarostky města MUDr. Jiřiny Jirešové odpovědné za kulturu (viz foto níže). práci v knihařské dílně. Společně vychovali tři děti dcery Hanu a Vlastu a syna Stanislava. Byl aktivním členem žamberského Sokola, výborným šachistou a vyhlášeným znalcem v naklepávání kosy a sekání trávy společně s p. Weihrauchem a Čižinským. Na kolekci knih s českými operami spolupracoval s učitelem Františkem Šaškem, později zdobily knížky grafické návrhy p. Jaroslava Kerschbauma. Po zabavení a znárodnění dílny v roce 1958 převzal jeho dílnu Podnik komunálních služeb v Žamberku. Přes všechny potíže se nepřestával věnovat knihařskému řemeslu a stal se z něho vyhledávaný odborník. V 70 letech se začal zabývat výrobou bronzového písma pro zlacení. Od roku 1972 se stal členem Svazu výtvarných umělců. Pravidelně se účastnil knihařských výstav, první umělecká výstava se konala v Rychnově nad Kněžnou, pak následovaly další výstavy a ocenění. Používal hlavně zlacení a slepotisk. V letech ho prostřednictvím fotoaparátu mistrně zachytila Hana Sklenková v jeho dílně zřízené v podkroví. Ve svých osmdesáti letech se dočkal navrácení dílny. Zemřel 2. listopadu 1993 ve věku 82 let. V říjnu 2002 mu bylo uděleno čestné občanství města Žamberka in memoriam. Připravila V. Šulcová Možnost koupě knihy Umělecký knihař Jiří Faltus čestný občan města Žamberka 15. března 2011 proběhl v Městské knihovně Žamberk slavnostní křest knihy Umělecký knihař Jiří Faltus čestný občan města Žamberka, kterou vydalo město Žamberk spolu s Městskou knihovnou ke 100. výročí narození J. Faltuse. Jiří Faltus byl v II. polovině 20. století jedním z nejuznávanějších českých knihařů. Za jeho umělecké dílo se mu dostalo mnohých ocenění a bylo vysoce ceněno i profesními kolegy. Celý jeho osobní a tvůrčí život je spjat se Žamberkem a Orlickými horami. Kniha je složena ze vzpomínek a zážitků pamětníků, kteří se s Jiřím Faltusem potkávali jak v osobním, tak profesním životě. Obsahuje také množství zajímavých dobových fotografií, jejichž popis je uveden i v angličtině a němčině. Knihu je možné zakoupit na těchto místech: Městská knihovna Žamberk, Městské muzeum Žamberk, Informační středisko, Knihkupectví Peltan, Knihařství Fogl. Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk PODĚKOVÁNÍ Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste přišli na akt odhalení pamětní desky panu Jiřímu Faltusovi 19.března t.r., poděkoval za hojnou účast, kterou jste podpořili vzpomínku na tohoto vzácného člověka. Děkuji také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na této vydařené akci, a to: zaměstnancům městského muzea v čele s pí Lucii Ralikovou ředitelkou, paní Bc.Zdeně Kroulíkové, předsedkyni kulturní komise města Žamberka, pí PhDr.Haně Chvátilové, ředitelce ZUŠ Petra Ebena a žákům trumpetistům, Technickým službám Žamberk, s.r.o., a Městské policii. V neposlední řadě děkuji výtvarníkům ak. sochaři Z.Kolářskému, P. Kolářskému a J.Kerschbaumovi za vydařené dílo. S úctou Jiří Merganc foto: Z. Žváčková že budou nadšeni z kapel, které jsme zařadili tak, aby si většina lidí mezi nimi našla své oblíbence a zároveň objevila něco nového. Chtěl bych v tomto smyslu vyzdvihnout množství opravdu neznámých, avšak prvotřídních českých kapel, které by si zasloužily daleko více pozornosti od médií a hlavně rádií, než je jim dáváno, řekl dramaturg festivalu Libor Pavlata. Po loňské úvodní, tzv. referenční akvizici zahraniční hvězdy, si získal JamRock svou organizací i za ztížených povětrnostních podmínek dobrou pověst i v zahraničních kruzích a otevřel tak bránu pro daleko širší možnosti podstatně větších a slavnějších jmen. Pořadatelé této možnosti v rámci velmi omezených příjmů (z důvodů udržení nízkého vstupného) využili a uzavřeli smlouvu s opravdu skvělými kapelami. Nicméně skupiny, jako jsou legendární pankáči The Adicts z Velké Británie nebo metaloví Therion ze Švédska, kteří se proslavili po celém světě posunem metalové muziky do sféry symfonické klasiky, jsou také velmi hvězdní hráči a dávají celému festivalu patřičný lesk. Ze zahraničních interpretů stojí určitě za zmínku i norská sestava Berserk Bastards, která většinu základů svých songů nahrála na palubě plachetnice, se kterou rok objížděli Ameriku přes severní cíp a na jejichž muzice to je opravdu hodně znát. Nejdrsnější námořnické vypalovačky oděné do rockového hávu se střídají s krásně melodickými skladbami, jež jsou ovlivněny zeměmi, kolem nichž pluli a kde si sháněli nájemné muzikanty. Takže se střídají pecky se zvukem z Brazílie, Kuby, Kanady atd Supersyrový projev frontmanna kapely jen podtrhuje důvěryhodnost a nevypočítavost celého projektu. Když Fred přijel do studia Sono míchat své nahrávky, přivezl s sebou kufr jamajského rumu. Ta muzika je fakt upřímná JamRock tak vstupuje mezi absolutně největší festivaly u nás a svou přátelskou a pohodovou atmosférou dává navíc zažít pocit bájných šedesátek Iva Rejlová, PR&Press

8 8 Žamberské LISTY telefon: Program kina I.část 2. dubna sobota ve 20:00 hod. CIZINEC USA, Francie akční drama Johnny Depp představuje v tomto snímku amerického turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě intrik, romantiky a nebezpečí. Frank se v průběhu spontánního výletu po Evropě zcela náhodou seznámí a začne flirtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila cestu zcela plánovitě. Jejich vášnivá romance se v okouzlujícím prostředí Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba zjišťují, že se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky s myší. titulky 103 min. přístupný 70,- Kč 3. dubna neděle ve 20:00 hod. THE SOCIAL NETWORK Vznik nejrozšířenější globální internetové sítě očima těch, kteří byli před několika lety u toho. Na podzim roku 2003 si Mark Zuckerberg, který má za sebou Harvard a je géniem v oblasti počítačového programování, sedá k počítači a horečně začíná pracovat na nové myšlence. To, co v návalu blogování a programování začíná v jeho pracovně, se brzy stane globální sociální sítí a revolucí v komunikaci. titulky 120 min. od 12 let 70,-Kč 9. dubna sobota v 17:00 hod. 10. dubna neděle v 17:00 hod. RANGO USA animovaná rodinná komedie Příběh o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal. Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště! česky 107 min. přístupný 65,- Kč 16. dubna sobota ve 20:00 hod. 127 HODIN USA, Velká Británie životopisné drama Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26letý Aron vydal do Utahu, aby tu strávil víkend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Skutečný příběh horolezce Arona Ralstona, který prožil 127 trýznivých hodin ve 20 metrů hluboké propasti s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem... titulky 93 min. od 12 let 60,- Kč Filmový klub 14. dubna čtvrtek v 19:30 hod. BIBLIOTEQUE PASCAL Německo, Maďarsko, Velká Británie, Rumunsko drama Přiblížit palčivé a aktuální téma sexuálního zneužívání žen ze zemí východní Evropy v divácky stravitelnější formě se v koprodučním snímku pokusil maďarský režisér Szabolcs Hajdu. Drsný příběh Rumunky zavlečené do anglického nevěstince je proto odlehčený prvky magie a černého humoru. titulky 105 min. od 15 let pro členy FK 55,- Kč, ostatní 65,- Kč Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 v Divišově divadle v Žamberku Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání do divadla Vážení přátelé a příznivci divadelní tvorby, v rámci letošních Žamberských jarních slavností jsme pro Vás připravili speciální nabídku. Pokud si zakoupíte v předprodeji vstupenky na všechna tři představení amatérských souborů (Postel pro anděla, Lumpacivagabundus a Skleněný zvěřinec), zaplatíte za každé z nich jen 45,-Kč, tedy celkem 135,- korun. Je to krásná příležitost, jak porovnat ochotníky z Meziměstí, Vamberka a Žamberka a zároveň je podpořit. Věřím, že si zároveň příjemně odpočinete a odreagujete se od denní rutiny a starostí. Divadlo, ochotnické zvlášť, si to určitě zaslouží a je tu od toho. Daniel Kubelka, ředitel MKP FIDIKO 3. dubna neděle v 17:00 hod. Pragokoncert Bohemia, a.s. Michal Nesvadba - Michalův salát Dobrodružné, legrační, popletené i groteskní představení, plné Michalových nápadů, zlepšováků a vynálezů! Vstupné 149,- Kč 6. dubna středa v 19:30 hod. Ridina Ahmedová (sólový koncert) Jedinečná příležitost, skvělý hudební zážitek! Koncert pro jednu ženu a mnoho jejích hlasů pomocí naživo tvořených a postupně na sebe vrstvených vokálů vznikají spirálovitě se rozvíjející skladby. Vystoupení bez instrumentálního doprovodu jediným nástrojem večera je lidský hlas. vstupné v předprodeji 80,- Kč, na místě 120,- Kč 13. dubna středa v 19:30 hod. DS Zdobničan Vamberk Lumpacivagabundus (Johann Nepomuk Nestroy) Fraška s fantaskními motivy plná komických situací a vtipných kupletů. Sleduje osudy tří sympatických pobudů, ševce, truhláře a krejčího, kteří holdují všemožným nepravostem, štítíse práce, toulají se a flámují. Pomůže jim štěstěna k návratu mezi spořádané občanstvo? režie Oldřich Doležal vstupné 70,- Kč 16. dubna sobota od 21:30 hod. Pivnice U divadla Žamberk Free Stage no.12 Tradiční živé vystoupení kapel. Vstupné dobrovolné. Restaurace na Kopečku v Žamberku Vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU v pátek 22.dubna 2011 od 20:30 hod. Hraje LERION Pozvání od sousedů... BIG BAND Letohrad Vás zve na 2. swingový večer 15.dubna 2011 v 19:30 hod. Dům kultury Letohrad Vstupné: 110,-Kč Předprodej vstupenek TEXTIL JAS nám. čp.58, tel Klub žen společně s Výtvarným kroužkem v Helvíkovicích Vás srdečně zvou na tradiční VELIKONOČNÍ VÝSTAVU VELIKONOCE DĚTEM. Výstava se uskuteční v knihovně v Helvíkovicích ve dnech: pátek :00 11:00 13:00 17:00 hod. sobota :30 11:00, neděle :00-17:00 hod. Přijďte načerpat inspiraci na velikonoční dekorace i drobné dárky koledníkům. Zakoupit lze malé občerstvení nebo perníčky. Odbor kultury v Jablonném nad Orlicí Vás zve na pořad VŠECHNOPARTIČKA Pátek v 19:00 hod., sál kina Karel Šíp tentokrát s jediným hostem Josefem Náhlovským. Improvizovaný pořad volně navazuje na styl pořadu Všechnopárty. Ve volném dialogu probere Karel Šíp s Josefem Náhlovským jeho umělecké začátky a zážitky ze studentských let. Společně pohovoří o svých sportovních aktivitách i cestách do zahraničí. Prostor dostanou i dotazy diváků. Prodej vstupenek na výše uvedené pořady v Kulturním a informačním centru v Jablonném nad Orlicí, tel Strnadová Hana, IC Jablonné n.o. Domov na stříbrném vrchu Rokytnice v OH oznamuje, že se opět koná JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA výrobků klientů domova v sobotu 16.dubna :00 17:00 hod. v prostorách Domova Zveme Vás na tradiční VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK v Bartošovicích v Orlických horách, který se koná v sobotu 16.dubna 2011 od hodin v chráněných dílnách.

9 Žamberské LISTY 9 Ze společnosti DIAMANTOVÁ SVATBA BLAHOPŘEJEME Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije L.A.Seneca oslaví 60. výročí svatby manželé Zdenka a Adolf Černohousovi. K tomuto výročí přejeme našim rodičům ještě mnoho krásných společných chvil, pevné zdraví a pohodu do dalších let. Syn Jiří a dcera Zdenka s rodinami VZPOMÍNÁME Eduard Landa narozen Malíř Orlického kraje. Žamberk měl to štěstí, že zde žil a pracoval malíř známý svým hlubokým vztahem k tomuto kraji. Nebylo snad koutu v našem městě a okolí, který by pro své dílo neobjevil. Poezie přírody, kraje, květin a zátiší k nám stále promlouvá z jeho obrazů zavěšených na stěnách našich domů. Dílo vepsané do naší paměti nám ho stále připomíná. Eduard Landa by se dožil v březnu t.r. 85 let. Vzpomeňte na jeho usměvavou tvář a připomeňte si ho pohledem na některé jeho dílo. Josef Nyklíček VZPOMÍNÁME 30.března jsme si připomněli 110. let od narození ( ) Rudolfa Žabky, statečného muže, který bez zaváhání pod svoji střechu přijal členy paraskupiny BARIUM a ukrýval je až do jejich tragického konce a svého následného zatčení. Pouze rychlý konec války zachránil jemu i jeho manželce v MPT Terezín život. Vladislav Severin 17.dubna 2002 zemřel spoluzakladatel ÚO Svazu diabetiků v Žamberku, dlouholetý člen výboru pan Václav Churavý. Kdo jste ho znali, vzpomínejte společně s námi. Miroslav Vondřich předseda organizace Poděkování DIAMANTOVÁ SVATBA Děkuji MěÚ v Žamberku, zvláště pak místostarostce prim. MUDr. paní Jiřině Jirešové a referentce pro kulturu paní Zuzaně Žváčkové za slavnostní obřad při příležitosti diamantové svatby mých rodičů manželů Kubálových. Dcera Ludmila Šafářová s rodinou Šedesát let společného života si v sobotu 12. března 2011 v obřadní síni v Žamberku připomněli manželé František a Liduška Kubálovi. Manželům Kubálovým přejeme mnoho dalších společných let prožitých ve zdraví a lásce. U této příležitosti žádáme jubilanty, kteří ve společném manželství žijí 25, 50 a více let, aby přijali pozvání do obřadní síně a formou společenské události si tak připomněli společně prožitá léta. Pokud se rozhodnete, že naše pozvání přijmete, kontaktujte referentku pro kulturu, vzděláváni a sport Zuzanu Žváčkovou. Dále žádáme manželské páry, které uzavřely manželství jinde než v Žamberku a rády by oslavily významné jubileum, aby nás též kontaktovaly. Slavnostní akt může být i vhodným dárkem jako projev úcty od dětí rodičům. Za SPOZ Zuzana Žváčková Občanské sdružení RosaLie Ve středu 9. března 2011 zahájil klub RosaLie pátý rok své existence zajímavou přednáškou o drahých kamenech. V pěkném a příjemném prostředí solné jeskyně jsme se seznámily s jednotlivými kameny a jejich vlastnostmi. Paní Nováková nám vysvětlila, jaké mají jednotlivé kameny vlastnosti, jak působí na člověka a jak mu dokážou pomoci. Některé z nás si účinky kamenů chtěly hned vyzkoušet, a tak si kameny na místě zakoupily. Podle rady paní Novákové je dobré kameny prohlížet a vybírat na denním světle. Pro velký zájem plánujeme další přednášku na toto téma na léto. Pozvánka na duben Astrologická přednáška Zveme Vás na astrologickou přednášku s astroložkou paní Danou Dvořákovou na téma Venuše v životě žen, jak ovlivňuje oblékání, koníčky a zájmy žen. Přednáška se uskuteční od 18 hodin v čítárně Městské knihovny v Žamberku. Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a ve vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). Za občanské sdružení RosaLie Bc. Zdenka Kroulíková ) SPOLEČENSKÁ RUBRIKA BLAHOPŘEJEME Jiří Dostálek 90 let 17. listopadu Jozef Mičko 87 let Fučíkova Věra Pešková 85 let Do Kotle Jaroslava Julišová 85 let Mánesova Libuše Hynková 85 let Pionýrů Věra Fiedlerová 85 let Nádražní Jaroslav Pešan 84 let 28. října Věra Horáková 84 let Pionýrů Zdena Klennerová 84 let Nádražní Libuše Kailová 82 let Polsko Jiřina Šolcová 81 let nám. Gen. Knopa Libuše Novotná 81 let Draha Božena Pirklová 81 let Severní Božena Kubasová 81 let 28. října Dana Kašparová 81 let Tylova Jiří Toman 80 let Nádražní 658 VZPOMÍNÁME Josef Petr 78 let Vrbí Ludmila Šimlíková 71 let Albertova Jarmila Nováková 69 let Draha 322 Čest jejich památce! Edita Pálková, evidence obyvatel Sojka obecná, Garrulus glandarius Foto: Pavel Svědiroh

10 10 Žamberské LISTY SVČ Žamberk informuje Nádražní 22, Žamberk, tel , Významné události v Občanském sdružení CEMA Žamberk v roce VZDĚLÁVACÍ KURZ Občanské sdružení CEMA Žamberk se zapojilo jako partner do projektu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Rodičovská dovolená období růstu. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt zrealizovala Koalice nevládek Pardubicka, o.s., v partnerství se 13 mateřskými centry působícími v Pardubickém kraji. Projekt byl zaměřen na vzdělávání rodičů v Pardubickém kraji vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce. Účelem projektu bylo napomoci (zejména) matkám s malými dětmi vrátit se bezproblémově na trh práce. Projekt se zaměřil na oblast aktivizace, vzdělávání a zapojení cílové skupiny do aktivní činnosti v mateřských a rodičovských centrech. V Žamberku tak proběhly dva vzdělávací kurzy od do Nejprve v měsíci květnu vzdělávací kurz Rodiče do práce, jehož náplní byly přednášky na téma rodinné kompetence a jejich vazba na trh práce, sladění rodinného a pracovního života, komunikace v rodině, vlastní možnosti a osobní potenciál, zaměstnanecká práce a hledání zaměstnání, komunikace při vstupu do zaměstnání. V měsíci červnu se pak uskutečnil vzdělávací kurz Základy práce na PC ICT kurz pro začátečníky. Kurzů se zúčastnilo celkem 34 osob. Kurzy byly zcela zdarma a během kurzu bylo vždy zajištěno hlídání dětí v Rodinném centru Pohoda, také zdarma. 2. MACEŠKA HLÍDÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 21.června jsme zahájili ve spolupráci s městem Žamberkem provoz nové služby Maceška hlídání dětí předškolního věku. Služba nabízí rodičům hlídání dětí ve věku od 2 do 7 let, každý pracovní den od 6:30 do 17:30 hod. Služba je umístěna v prostorech druhého patra budovy rodinného centra (bývalý služební byt), které nám poskytlo město Žamberk k využití. Dětem nabízíme bezpečný prostor s volným i organizovaným hraním pod dozorem zodpovědných osob. K evidujeme 33 přihlášek a bylo uskutečněno 326 hlídání (návštěv). 3. REKONSTRUKCE RODINNÉHO CENTRA POHODA V rámci projektu Zkvalitnění prostor Rodinného centra Pohoda byla provedena výměna oken, povrchová úprava podlahy a výměna krytiny, výměna osvětlení herny, vznik úložných prostor, část kuchyňské linky a výmalba všech prostor v celkové hodnotě cca ,- Kč. Rekonstrukce byla financována prostřednictvím Místní akční skupiny Orlicko z Programu rozvoje venkova LEADER. Částkou ,-Kč přispělo na rekonstrukci město Žamberk. Rekonstrukce se uskutečnila v měsíci srpnu a září CESTA DO BRUSELU Ing. Dana Hubálková statutární zástupce Občanského sdružení CEMA Žamberk byla ve dnech října členem delegace Sítě mateřských center, o.s., a účastnila se mezinárodního semináře v Evropském parlamentu Matky v Evropské unii. Cestu do Bruselu umožnila poslankyně Zuzana Rothová, která se Sítí MC dlouhodobě spolupracuje. Činnost Rodinného centra Pohoda v roce 2010 podpořilo MPSV, Pardubický kraj, město Žamberk, Úřad práce Ústí nad Orlicí Lucie Malá, vedoucí RC JARNÍ POHÁR V AEROBIKU - SOBOTA tělocvična U Žirafy, od 8:30 hodin - kategorie od 4 do 99 let - startovné 50,- Kč - ZUMBA pod vedením profesionální cvičitelky od 13:30 do 14:45 hodin Letní činnost SVČ ANIMO Žamberk 2011 Pobyt u moře ITÁLIE, Martinsicuro, Palmová riviéra Palmová riviéra je charakteristická dlouhými alejemi palem, azurovým mořem, prostornými plážemi a panoramatem Apenin.Martinsicuro leží na jižním břehu řeky Tronto a má velmi příjemnou a pohodovou atmosféru typickou pro italská letoviska. Info: apartmány pro 2 6 osob, 10 m od moře, polopenze z českých surovin, písčitá pláž, možnost výletů - Řím, San Marino, Colonella, další vyžití - orientální tance, výtvarné činnosti, soutěže a hry Cena: 6.500,- Kč, 7.700,- Kč CESTA PŘÁTELSTVÍ - mezinárodní setkání mládeže partnerských měst - Žamberk Formální i neformální společné setkání účastníků z Francie, SRN, Rakouska, Polska, Itálie, Maďarska a ČR rozvoj jazykových dovedností, workshopy, kulaté stoly, výlety, sportovní a společenské hry, účast na festivalu Orlická brána, Info: pro mládež od let, ubytování a strava Autocamping pod Černým lesem, cena: zdarma Relaxační pobyt pro ženy Říčky v OH Aerobik, posilování, zdravotní a relaxační cvičení (výběr dle vlastních možností), turistika, odpočinek, zábava, masáže, zelené potraviny, doprovodné programy, Info: pro dívky a ženy, které chtějí aktivně odpočívat, ubytování Chata Perla, plná penze, cena: 1.100,- Kč Taneční tábor NEON Malá Morava Výuka street dance (hip hop, lockin, house, wackin, break dance), příprava taneční show, taneční soutěž, taneční filmy a dokumenty, společenské a pohybové hry,... Info: pro členy TS Neon od 6 let, pro všechny zájemce od 8 let. Ubytování Severomoravská chata, plná penze, pokoje s vlastním sociálním zařízením. Cena: 2.500,- Kč Pobyt u moře CHORVATSKO, poloostrov Pelješac, Orebic Pelješac je proslulá turistická oblast s písečnými i oblázkovými plážemi, průzračně čistým mořem a zajímavou architekturou ve stínu borovic a majestátních hor. Orebic leží na jihozápadě ostrova naproti městu Korčula. Je zde patrný ochranný vliv horského pásu s nejvyšší horou Sv. Ilja. Info: ubytování Hotel Komodor, zrenovované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, metrů od moře, stravování polopenze - chorvatská kuchyně, pláž s drobnými oblázky, možnosti výletů - Korčula a hora Sv. Ilja, další vyžití - orientální tance, výtvarné činnosti, hry a soutěže. Cena: 7.200,- Kč (možnost různých slev pro děti i dospělé) Letní pobyt s aerobikem pro dívky - Říčky v OH Cvičení aerobiku, nácvik choreografie, doplňkové činnosti (hry, pobyt v přírodě, tvořivé činnosti). Info: pro zájemce o aerobik od 7 let, ubytování Chata Perla, plná penze Cena: 2.800,- Kč Letní dětský tábor Cosa nostra - Stárkov Společný boj proti organizovanému zločinu (Týmové a zážitkové činnosti, hry v přírodě, sportovní a pohybové hry, koupání, výtvarné činnosti, táboráky, noční hry, diskotéky, výlety Teplické skály, Ostaš, Adršpach ). Info: pro všechny zájemce ve věku 7 16 let, ubytování tábor pod Vysákem, strava 5 x denně, pitný režim Cena: 3.700,- Kč Příměstský tábor Prázdniny s angličtinou SVČ ANIMO a Pro všechny, které baví angličtina a chtějí umět něco navíc či něco nového. Výuka bude probíhat pro mladší děti formou her a pro starší formou cvičení a konverzace. Info: pro všechny od 10 do 15 let ( třída), program od 8:30 do 16:30 hodin, na noc se chodí spát domů, denně 3 hodiny výuky, doplňkový program různé soutěže a hry, výtvarné dílny, výlety, opékání, Cena: 1.800,- Kč Podrobné informace o letní činnosti na Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková Penzion U Lípy v Kunvaldě Vás srdečně zve v měsíci dubnu Gulášové hody Bramboráky Steaky Řízkové hody Grilovaná žebra, papričky, pečená kolena Přijďte a vyberte si z bohaté nabídky našeho jídelníčku. Na Vaši návštěvu se těší manželé Borkovi Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí PŘIJME do pracovního poměru: lékaře/ku fyzioterapeuta/ku Nabízíme: - velmi dobré platové podmínky, - podporu dalšího vzdělávání, - 5 týdnů dovolené, - příspěvek na stravování, - možnost ubytování. Vhodné i pro absolventy. Nástup dle dohody. Kontakt: tel

11 Žamberské LISTY 11 ZPRÁVY ZE ŠKOL Dagilélis opět v Žamberku Ve dnech dubna navštíví podruhé Žamberk vynikající chlapecký pěvecký sbor Dagilélis z litevského města Šiauliai. Poprvé zde vystupoval v květnu 2008, kdy Viola slavila 20 let (Viola předtím navštívila Litvu v roce 2007). Když jsem se od sbormistra Remigijuse Adomaitise dozvěděl, že letos plánuje cestu do České republiky a bude koncertovat také s chlapeckým sborem Boni pueri v Hradci Králové, nedalo mi to, abych sbor nepozval také k nám a neuspořádal pro žamberské publikum koncert v kostele svatého Václava ( v 18:00hod.). A tak budeme mít zase po třech letech možnost slyšet špičkový zpěv sboru, který vyhrává nejprestižnější pěvecké festivaly ve své vlasti i na světě. Mezi jeho největší úspěchy patří například první cena na festivalu v německém Gießenu (1997), v italském Arezzu (1999), v Praze (2002), ve Španělsku (2003), v Římě (2004), na festivalu Mundi Cantat v Olomouci (2006) a další. Sbor spolupracuje také s předními litevskými orchestry, rozhlasem a televizí a nahrál již několik hudebních CD a DVD. Určitě se je na co těšit, a tak si určitě nenechte tuto významnou hudební lahůdku uniknout Za PS Viola Mgr. Jaromír Žejdlík Soutěž SWEETCUP 2011, Prešov Dne 17. února 2011 se naše škola SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámek 1 zúčastnila soutěže SWEETCUP 2011, jehož pořadatelem byla SOŠ obchodu a služieb Prešov na Slovensku.Pořadatelská škola stanovila téma soutěže FAŠIANGY A TURICE. Za naši školu soutěžily žákyně učebního oboru kuchař Jadrníčková Petra, Hamrlová Eliška a žákyně učebního oboru prodavač Matoulková Nicole. Velice dobře byly hodnoceny žákyně učebního oboru kuchař, které získaly ocenění za nejlepší a nejnápaditější zahraniční výrobek. Na soutěž žákyně připravovaly paní učitelky odborného výcviku. Všem se soutěž líbila a těší se na další ročník. Ing. Eduard Dvořák, ředitel SŠ OŘS Žamberk Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk srdečně zve všechny příznivce lidových tradic na VYNÁŠENÍ MORANY v neděli 10. dubna 2011 Sejdeme se u osla Martina v Betlémě v 15:30 hodin. OU a PŠ Žamberk Tyršova 214 informuje... Letošní rok nám na lyžařský výcvik připadl velice pozdní termín. Počáteční rozpaky a obava o množství sněhové pokrývky postupně vystřídalo veliké těšení se na možnost vycházek při skoro jarním, hřejícím sluníčku. Termín ve dnech byl nakonec takřka ideální. A tak zatím co jedna polovina žáků sjížděla svahy sjezdovky v Českých Petrovicích, druhá polovina si špacírovala po okolních kopcích a údolích plně vychutnávajíc možnosti opéct si na ohýnku první letošní párek. Pro ty, kteří poté nalezli ještě dostatek sil, byly pořádány kratší výlety na Zemskou bránu na koloběžkách, na Kašparovu chatu, pohybové soutěže, večery nejkrásnějších pyžam, maškarní a taneční. To vše proloženo spoustou stolních her. Počasí se pokazilo ve čtvrtek, ale i tak všichni žáci vyrazili alespoň na půl denní vycházku po okolí. Někteří využili i večerní výlet do Mladkova na náměstíčko, odtud podél řeky ke skále u koupaliště a zpět. Páteční chumelenice nás zastihla až při balení a odjezdu do Žamberka, a tak nám konec lyžařského týdne nijak nenarušila. Josef Polanský, vychovatel Poděkování Děkuji všem rodičům z MŠ Čtyřlístek, Žamberk ze třídy Žabiček, kteří se podíleli na modernizaci umývárny a WC pro děti, ať už formou finanční pomoci, nebo provedením práce. V neposlední řadě mé poděkování patří panu Zdeňku Dostálovi a jeho pracovníkům z firmy IZOREAL, s. r. o. Díky Vám všem mají děti ve školce krásnější prostředí a myslím, že nám to svými úsměvy vrací každý den. Bez pomoci Vás všech bych tuto realizaci sama nezvládla. Velice si tohoto přístupu vážím Markéta Charfreitagová, učitelka Krajské kolo 5. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin VYDÁVÁTE ČASOPIS NEBO NOVINY V TIŠTĚNÉ NEBO ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PRO SVÉ SPOLUŽÁKY, KAMARÁDY? Pokud ano, můžete ho přihlásit do krajského kola soutěže školních časopisů a novin. Stačí vyplnit přiloženou přihlášku a zaslat na adresu organizátora soutěže, společně s alespoň 2 čísly vašeho školního časopisu nebo novin, které vyšly v období let Přihlášku si můžete stáhnout na internetové stránce, Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete zároveň elektronicky na uvedený . Vyhlášení výsledků krajského kola proběhne v Chrudimi 26. května 2011 v rámci akce Bambiriáda 2011 na chrudimském letním koupališti. Na vyhlášení se dozvíte, co byste mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Setkáte se s kamarády, kteří mají stejný zájem jako vy. Zároveň proběhne výstava všech přihlášených časopisů. Časopisy a noviny z období let společně s vyplněnou přihláškou pošlete nejpozději do 15. května 2011 na adresu regionálního koordinátora: Občanské sdružení Altus, Strojařů 1387, Chrudim Spoluorganizátoři celorepublikové soutěže: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s., Národní informační centrum pro mládež Organizátor krajského kola: Občanské sdružení Altus, Strojařů 1387, Chrudim Podpora: Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka Mediální partneři: Deník, REMIX regionální mix informací, Klíče pro život, Topzine.cz, Chrudimka.cz Roman Málek, ředitel poroty soutěže v Pardubickém kraji

12 12 Žamberské LISTY Další zprávička pro vytrvalé čtenáře novinek z Rice Lake! S polovinou pobytu v USA přišla do mého života dramatická změna. Ne najednou a ne nečekaně. Možná mohu napsat, že jsem si ji sám dobrovolně přivodil. Ze dvou možností, buď zůstat celý rok u jezera Long Lake s rodinou Brada Genereaux nebo nebo jít naproti dalším zkušenostem k rodině nové, jsem zvolil tu druhou. A tak jsem se před časem přestěhoval přímo do Rice Lake k Rogstadovým. Jak se to přihodilo? Moje první američtí rodiče Brad a Kris nechtěli dopustit, abych od nich odešel ke zcela cizím lidem. I když jejich péče o mne mohla skončit s naložením mého posledního kufru do auta mých dalších hostitelů, vůbec tomu tak nebylo. Aktivně oslovili již mnohem dříve své kolegy v zaměstnání a své přátele, aby si byli jisti, že mě předají do těch nejlepších rukou. A myslím, že se jim to opravdu podařilo. Při ohlédnutí se za posledním půlrokem musím všem Genereaux moc poděkovat. S Bradem, Kris a jejich dětmi jsem strávil více jak pět měsíců. Díky jejich úžasné péči jsem se, myslím si, dobře vyrovnal s novou kulturou, jazykem i novým způsobem života. Poskytli mi domov, zázemí, SPORT Zase se bruslí aneb jak to všechno kdysi začalo a jak to tehdy zaznamenal v kronice TOSKu Dr. Matějec a později Dr. Jaška. rodičovskou péči a mnoho možností k novým zážitkům. Sammi a Jack byli ochotni přijmout dalšího sourozence a byli opravdu báječná sestra a báječný brácha! Rodiče přijali nelehkou zodpovědnost za dalšího syna, což je určitě velmi obdivuhodné a statečné. Myslím, že jsem měl velké štěstí, když jsem mohl žít právě s nimi. A teď přesně takovou ochotu a statečnost projevili všichni Rogstedovi. Mark i Paula mě opravdu moc mile přijali do svého domu a moji noví sourozenci Austin a Kylie mezi sebe. Zase mohu říct DĚKUJI, OPĚT JSEM U DOB- RÝCH LIDÍ! Z Rice Lake Vítek Verner Jaška: Při vzpomínkách na počátky hokeje v Žamberku se musíme vrátit až do prvních měsíců roku 1939, kdy krutá zima v okleštěném Československu, nedostatek uhlí na školách a s tím spojené uhelné prázdniny vyvolaly u nás - tehdy převážně sedmnáctiletých kluků - velkou radost. Řeka Orlice zamrzla již koncem roku 1938 a umožňovala tak denně zápasy mezi partou kluků tak zvaného dolního a horního města. Dělící čarou byla státní silnice. Před dnešní budovou policie na Husově nábřeží byla zamrzlá hladina řeky svědkem denně sváděných lítých hokejových bojů. Málokdo měl tehdy již brusle kanady, většina z nás bruslila na tak zvaných šlajfkách, bruslích, které se přišroubovávaly na jakékoliv boty kličkou. Místo puku sloužil gumový kramflek - podpatek oříznutý do kulatého tvaru. Hokejky, či spíše hole, většinou do úhlu zahnuté větve, příslušně opracované místními truhláři, zvláště pak kolářem p. Hajerem z Husova nábřeží. Později nám vyráběl pravé hokejky p. Václav Bříza. Již v příští sezoně se parta kluků z horního a dolního města zformovala a začala hrát na kluzišti, které bylo tehdy zřízeno na tenisových dvorcích, a ustavila první družstvo, které sehrálo i první meziměstská utkání s Letohradem (tehdy Kyšperkem) a s Jablonným n.orl.. Původní název oddílu byl vypůjčen od tenisového oddílu (nové oddíly se za protektorátu nesměly zakládat) a nesl název TOSK Žamberk, což znamenalo Tenisový Oddíl Sportovního Klubu Žamberk. Ustavující schůze oddílu se konala a mezi první funkcionáře patřili pánové Josef Kalous, František Pecháček, Václav Fiedler, Stanislav Němeček a všichni tehdejší hráči. Prvními správci kluziště byl p. Kubíček, později p. Zaňka. Matějec: První dva roky nového klubu zaznamenaly mnoho úspěchů sportovních i společenských. Kluziště TOSKu na tenisových dvorcích u plovárny bylo středem pozornosti žamberské veřejnosti při sportovních podnicích, pořádaných vždy v neděli. Přicházely stále noví a noví příznivci klubu, množily se řady aktivních sportovců. Provoz kluziště byl v prvních letech války velmi dobrý, návštěvy stoupaly, založilo se dorostenecké družstvo a dokonce je zájem o založení krasobruslařského odboru pod vedením pí Proškové. Mladý odbor klubu se představil i jako úspěšný pořadatel několika společenských podniků. Tolik z kroniky TOSKu. Zápisy pokračují dále, jsou zaznamenány dokonce i zápasy s okolními i vzdálenějšími mužstvy v rámci kraje a jejich výsledky. Stálými hráči té doby se stali : Blažek, Dittert, Fiedler J. Charfreitag B.,Jaška, Kacálek, Parish J., bří Pospíšilové, Šourek, Wagner a Žabka. -jj-

13 Žamberské LISTY 13 Meteors Baseball Team zřizovatel SVČ Animo Žamberk Meteors přípravka a turnaj Kostelecký lvíček 2011 V polovině února ( ) se baseballová přípravka Meteors zúčastnila prvního ročníku turnaje v Kostelci nad Orlicí, který pořádal místní softbalový klub Klackaři. Tento turnaj je součástí celorepublikového halového soutěžení baseballových týmů v zimní sezóně WINTERLEAGUE. Naši nejmladší hráči jeli především získávat hráčské zkušenosti v zápasech a věkový rozdíl mezi našimi hráči a hráči soupeřů nám někdy nedovolil udržet soupeře pod tlakem. I přes to si naši baseballisti zahráli dobrý baseball a skončili na třetím místě. Do nadcházející letní sezóny, kdy budeme hrát Východočeský oblastní přebor, si tak někteří noví hráči odnášejí nejen první zkušenost s baseballem, ale především chuť hrát, trénovat a zlepšovat se. podrobné výsledky na: fotogalerie na: www: meteors.rajce.idnes.cz/kostelecky_lvicek_2011, iformace na: Děkujeme sponzorům: GAF, s.r.o., Ekola České Libchavy, s.r.o., MEIXNER & HANUŠ, a.s., Czech republic, Fresh Design, s.r.o., Grifmont CZ, s.r.o., Tiskárna Kerschbaum, NO+BL Žamberk, Sport Bulíčková, Technické služby Žamberk, s.r.o., Kostelecké uzeniny, a.s. Milan Džurban KRKONOŠSKÁ 70 Družstvo žen pod vedením Jarmily Kulhavé na třetí pozici! V sobotu (na Josefa) byl odstartován lyžařský maratón volnou technikou na 25, 50 a 70 km - Krkonošská sedmdesátka. Na start se postavilo 164 pětičlenných hlídek, což je 820 závodníků. Trať 70 km byla, vzhledem k nedostatku sněhu, v oblasti Světlé hory zkrácena o 13 km. Ostatní tratě zůstaly beze změny. Letošní průběh závodu byl obzvláště těžký. Závodníci několikrát museli sundávat lyže a kvůli nedostatku sněhu běžet pěšky. Kvalita sněhu se pohybovala od zledovatělého, přes zmrzlý firn po navátý čerstvý sníh, to vše při teplotě -2 C až +3 C. Vítr se pohyboval v hodnotách 5 15 m/s. Bylo polojasno, od oběda již svítilo slunce. Pořadatelé na trati závodu instalovali dvě občerstvovací stanice a do cíle stan s gulášovou polévkou a pivem. Výsledky: 70 km muži (startovalo celkem 111 hlídek) 23. Strnad Tomáš, Novotný Luděk, Doleček Martin, Orálek Dušan, Martiňák Jiří... 3:57, Suchodol Josef, Kulhavý Tomáš, Capoušek Mir., Doleček Jos., Jeníček Ond.... 4:07, Fikejs Vladimír, Koblížek Jindřich, Skalický Jiří, Mařík Jiří, Poláček Luděk... 4:47,35 50 km muži (startovalo celkem 23 hlídek) 11. Šroler Zd., Dlabka Ludvík, Mlynář Václav, Faltus František, Mitvalský Karel... 4:33,04 25 km veteráni (startovalo celkem 11 hlídek) 4. Tobiška Václav, Netušil Pavel, Šafář Stan., Tomeš Jaroslav, Kulhavý Josef... 1:48,38 25 km ženy (startovalo celkem 10 hlídek) 3. Kulhavá Jar., Vanická Blan., Jedličková Jana, Šmídlová An., Vrbatová Pav.... 1:57,15 8. Trejtnarová D., Kalousová D., Šmoková Eva, Nožková D., Vrbatová Pavla... 3:00,47 -vkal- Líšnický puchýř 2011 Orlické hory tady máme krajem rádi chodíváme s radostí a bez nudy i po desáté jinudy. Lesem zvaným Sekýří trasy delší zamíří k plochým kopcům tajemným v kraji našem přítomným. TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu turistický pochod LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ X. ročník: Za mystikou plochých návrší Trasy: km pěšky i na kolech, 64 km asfalt-kolka Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00 hod. Cíl: tamtéž do 19:00 hod., startovné 30,- Kč Každý účastník obdrží oplatek a čaj, na trase U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení. Na malé i velké turisty se těší pořadatelé. Informace: Trasy Líšnický puchýř km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - osada Zákopanka - sokolovna Líšnice 8 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - les Sekýří - osada Zákopanka - sokolovna Líšnice 16 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - les Sekýří - osada Končiny. Kunvald - osada Zákopanka - sokolovna Líšnice 32 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - les Sekýří - osada Končiny. Kunvald - Kameničná - osada Houkov - Polsko u Žamberka. osada Zákopanka - sokolovna Líšnice 64 km asfalt-kola: trasa pro kolaře vedená po silnicích a asfaltových cestách - sokolovna Líšnice - Pastviny Vejdovy lípy - Klášterec nad Orlicí - Zbudov - Končiny - Kunvald - Rokytnice v Orlických horách - Nebeská Rybná - chata Na kovárně - Rampuše - Hláska - Liberk - Jaroslav - Javornice - Slatina nad Zdobnicí - Kameničná - Kunvald u Křemílka Zákopanka - sokolovna Líšnice. Přejeme hezky strávený den v Orlických horách. STOLNÍ TENIS Pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů Okresní přebor OP II ŽAMBERK A-PLCHOVICE... 10:8 Body: Sourada 4,5, Duben 2, Toman 1,5 a Suchomel 2 ŽAMBERK A-SEDLEC B... 10:3 Body: Sourada a Vávra 3,5, Toman a Duben 1,5 TĚCHONÍN-ŽAMBERK A... 3:10 Body: Sourada 3,5, Vávra a Toman 2,5, Havel 1,5 MISTROVICE A-ŽAMBERK A... 5:10 Body: Sourada 3,5, Vávra a Toman 2,5 a Duben 1,5 ŽAMBERK A-ORLICE C... 10:5 Body: Sourada a Vávra 3,5, Toman a Duben 1,5 ŽAMBERK A-LIBCHAVY A... 10:2 Body: Sourada 3,5, Toman a Duben 2,5, Vávra 1,5 Tabulka: 1.Žamberk A, 2.Sedlec B, 3.Mistrovice A, 4.Libchavy, 5.Orlice C 6.Lukavice, 7.Plchovice, 8.Hylváty, 9.Těchonín, 10.Lanškroun C 11.Mostek, 12.Sudslava B. Úspěšnost jednotlivců: 1.Milan Sourada 97%, 3.Vít Vávra 83%, 21.Josef Duben 56%, 25.Radim Toman 52%. Okresní přebor OP III TATENICE A-ŽAMBERK B... 10:8 Body: Kladivo 3,5, V.Hofman 3, Žák 1,5 LANŠKROUN D-ŽAMBERK B... 2:10 Body: Krulikovský 3,5, Žák a Kladivo 2,5 a V.Hofman 1,5 ŽAMBERK B-SUDSLAVA C... 10:8 Body: Krulikovský 4,5, V.Hofman 2,5, Žák 2 a Havel 1 ŽAMBERK B-CHOCEŇ D... 4:10 Body: Havel 2,5, Krulikovský 1 a Žák 0,5 LIBCHAVY B-ŽAMBERK B... 9:9 Body: Žák 3,5, Havel a V.Hofman 2 a Krulikovský 1 Tabulka: 1.Choceň D, 2.Zálší, 3.Tatenice, 4.Žamberk B, 5.Králíky C, 6.Libchavy B, 7.Sudslava C, 8.Dolní Dobrouč, 9.Mistrovice B, 10.Líšnice B, 11.Lanškroun D, 12. Mostek B. Úspěšnost jednotlivců: 9.Břetislav Havel 71%, 20.Jakub Žák 63%, 24.Pavel Krulikovský 55%, 28.Václav Hofman 50%. Okresní přebor OP IV NEKOŘ-ŽAMBERK C... 10:8 Body: Kladivo 3, Suchomel 2,5, Richtr 1,5 a Kladivová 1 ORLICE D-ŽAMBERK C... 12:6 Body: Kladivo 2, Suchomel a Richtr 1,5, R.Hofman 1 ŽAMBERK C-TATENICE B... 13:5 Body: Suchomel 4,5, Kladivo 4, Richtr 3,5 a R.Hofman 1 HORNÍ HEŘMANICE-ŽAMBERK C... 6:12 Body: Kladivo 4,5, Suchomel 3,5, Richtr 2,5 a Kladivová 1,5 Tabulka: 1.Tatenice B, 2.Nekoř, 3.Orlice D, 4.Žamberk C, 5.Králíky D, 6.Horní Heřmanice, 7.Líšnice C. Úspěšnost jednotlivců: 3.Josef Kladivo 86%, 5.Michael Suchomel 77%, 12.Michal Richtr 58%, 24.Šárka Kladivová 20%. Ing.Břetislav Havel, odd. st. tenisu T.J. Sokol Žamberk

14 14 Žamberské LISTY Tip na výlety KULTURNÍ AKCE V DUBNU NA ZÁMKU POTŠTEJN Koncert s názvem Hudba naděje A. Dvořáka a G. Mahlera (2.4. od 19:00): Unikátní koncert dvou hudebních mistrů u příležitosti jejich jubileí v roce 2011, A. Dvořáka let od narození a G. Mahlera let od úmrtí. Zazní jak skladby obou autorů, tak písně pro housle a klavír v podání Viola d Amore dua a sólistky Evy Děkanové. Koncert se uskuteční v koncertním sále potštejnského zámku. Vstupné 100,- Kč. Rezervace na telefonu Vítání jara a velikonoční oslavy na zámku (23.4. od 14:00): Jaro je konečně tady! A my zahájíme zámeckou sezónu tradičně. V průběhu odpoledne se potěšme z pletených pomlázek, z barvených kraslic, pečením jidášů a povídáním o českých velikonočních zvycích apod. Vaše děti si budou moci prohlédnout nově zpřístupněnou hernu Pohádkov, navštívit velikonočně vyzdobené zámecké komnaty nebo zajít do Bubákova. Zajímavý program si můžete zpestřit první jarní návštěvou parku. Minulý rok se tato akce stala opravdovým hitem. Dubnový páteční salón s názvem Hledání vesmírného řádu (29.4. od 19:00): Mgr. Jan Veselý (odborný pracovník Hvězdárny v Hradci Králové) pořádá přednášku spojnou s pozorováním vesmíru s názvem Hledání vesmírného řádu. Společně se podíváme na uspořádání Universa očima astrofyziky 21. století. Abychom mohli oblohu pozorovat ve tmě, začátek tohoto salonu je výjimečně posunut na 19:00 hodinu. Vstupné dobrovolné! Rezervace místenek nutná na telefonu Kateřina Nováčková, Zámek Potštejn web: HRAD SOVINEC 2011 Vážení přátelé, návštěvníci hradu Sovince, na konci sezóny 2010 byl vyvíjen nátlak, aby posádka Dědictví hrad opustila. Nakonec ale vše dobře dopadlo a budeme se tak s Vámi moci na Sovinci opět potkávat a vytvářet spolu s Vámi rodinnou atmosféru oblíbených víkendových programů. Naše Sdružení přátel hradu Sovince oslaví v tomto roce již patnácté narozeniny. Vzhledem k tomu, v úzké spolupráci s muzeem v Bruntále a s pomocí sdružení Špinavci, připravujeme zbrusu nový program, a to za účasti vyhlášených kumštýřů, kteří na Sovinci dosud neúčinkovali. Pochopitelně se lze těšit i na ty nejoblíbe- nější tradiční účinkující, kteří pro všechny návštěvníky hradu Sovince připravují nová vystoupení. Za všechny jmenujme kejklíře Vojtu Vrtka, divadelní soubor Koňmo nebo Teátr Víti Marčíka. Na své si ale zajisté přijdou i příznivci historického šermu. Všichni obdivovatelé ostrých čepelí a nelítostných soubojů, okořeněných špetkou humoru i trochou dějin, se dočkají skupin jako Valmont, Revertar či M. C. E. V r.2011 bude tedy muzeum v Bruntále, spolu se sdružením Dědictví a s pomocí sdružení Špinavci, pořádat celkem 8 historických akcí s celodenním, na sebe navazujícím programem. Dalších 7 víkendů pak bude patřit oblíbeným netradičním prohlídkám s doprovodným programem a prezentací historických řemesel. O všech těchto akcích, plných zábavy a odpočinku na Sovinci, se lze dozvědět více informací na stránkách Za muzeum v Bruntále a za všechny věrné králi a koruně srdečně zveme k návštěvě hradu Sovince v sezóně 2011, počínaje víkendem 2. a Konec sezóny pak připadá na neděli Patrik Mondo Balon, zástupce purkmistra na Sovinci HRAD SOVINEC - SEZÓNA a 3. dubna - ÚTĚK Z ŘÁDU, slavnostní zahájení sezóny. 16. a 17. dubna - NA POMLÁZKOVÉ VESELICI, jarmark lidových řemesel s velikonoční netradiční prohlídkou. Tradice a zvyky při vítání jara. 23. a 24. dubna - REKVIEM ZA RYTÍŘE, historická akce s celodenním programem a 1. května - PŘÍZRAK TEMNÉ NOCI, pálení čarodějnic na Sovinci. Pečení buřtů na pekelném ohni. Netradiční čarodějnické prohlídky s výstavou středověkých šatů. 21. a 22. května - LÁRY FÁRY DO POHÁDKY, dětský den na pohádkovém hradě. Myší závody. Hry,soutěže a klání rytířské. Loutkové i hrané pohádky po celý den. 18. a 19. června - ŽOLDÁCI,VODNÍCI A SLIČNÉ PANNY, netradiční vodnické prohlídky s pohádkovým doprovodným programem. 9. a 10. července - STŘEVÍC PANÍ HORTENZIE, celodenní příběh s čerty a bílou paní. 16. a 17. července - ZA ČEST KRÁLE, Sovinec v temné době války třicetileté. Obléhání hradu s bitvou a výstavou zbraní. Historická akce s celodenním programem. 30. a 31. července - PAST NA MEDVĚDA, lesnické a včelařské slavnosti. Přílety a výcvik dravých ptáků. Historická akce s celodenním programem. 6. a 7. srpna - NA PŘÍKAZ CÍSAŘE, rytířský turnaj v seku mečem. Středověký mumraj a etiketa při námluvách na gotické tvrzi. 13. a 14. srpna - KAŠPÁREK ZE SKALNÍHO HRA- DU, loutkářská a divadelní pouť. Historická akce s celodenním programem. 20. a 21. srpna - HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY, tradiční historicko-řemeslný jarmark. Dobová akce s celodenním programem. Ukázky zručnosti řemeslníků. Akce roku. 17. a 18. září - JESTŘÁB POTULNÉHO TRUBA- DURA, sokolnické netradiční prohlídky.. Sokolnické besedy a lov atrapy kořisti dravými ptáky. 1. a 2. října - TAJEMSTVÍ STARÉ ALMARY, lapkové a kati při práci na loupežnické stezce. Netradičně zvolená prohlídková trasa s návštěvou hradních sklepů. 29. a 30. října - HOFMISTROVA ZÁVĚŤ slavnostní ukončení sezóny. Hrad Sovinec se nachází u Rýmařova (severní Morava), 3 km od obce Dlouhá Loučka. Ze Žamberka zhruba 70 km. Ze Žamberka se na hrad lze dostat přes Šumperk nebo Mohelnici, z těchto měst dále na Uničov, odtud 6 km do Dlouhé Loučky. Z Dlouhé Loučky jsou to na hrad 3 km a cesta je značená (cedule hrad Sovinec), domorodci také poradí. Informace: tel CESTOVNÍ AGENTURA ATLAS TOUR ŽAMBERK Zájezd Chorvatsko Poreč (PÁTEK AŽ NEDĚLE) /10 dnů/7 nocí Kemp BIJELA UVALA 4 Jeden z nejluxusnějších kempů Evropy, K dispozici: sprchy s teplou vodou, umyvárna nádobí, kvalitní sociální zařízení, dětské hřiště, restaurace, diskotéka, markety ZDARMA: BAZÉNY A TOBOGÁNY - 3x denně aerobic. Pláže za kvalitu a čistotu byly oceněny Modrou vlajkou, členité, jemné oblázky a skály, upravené. Na plážích sprchy i WC, občerstvení, kiosky, vhodné i pro malé děti. Část vyhrazena nudistům. Ubytování: Karavany Cherry jsou dvouložnicové pro 4 osoby, možná pátá přistýlka. Jsou umístěny cca 100m od pláže. Ve stanové předsíni je kuchyň s lednicí (mikr. trouba, vařič, rychl.konvice, nádobí). Před stan. předsíní je posezení a gril. Stravování: možnost vaření v plně vybaveném kuch. koutu nebo rozšířená polopenze 260 Kč/os. den (1.820Kč za týden), děti do 12 let 200 Kč/os. den (1.400,-Kč za týden), možnost i plné penze. Stravu zajišťuje Chorvatská cateringová firma. České pivo, satelitní TV Doprava: odjezd ze Žamberka autokarem (TV, WC, občerstvení) Cena: Kč/osoba za pobyt a dopravu + pobytová taxa do 12 let zdarma, let 140,-Kč/osoba,od 18 let 280,-Kč/osoba/ týden. Možnost pojištění léčebných výloh za 16,-Kč/den. Video z kempu na:www.atlas.tode.cz Informace na tel HLEDÁTE VÝHODNÝ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, REFINANCOVÁNÍ, POTŘEBUJETE ÚVĚR? LÍBILO BY SE VÁM ZVYŠOVAT SVOJE FINANČNÍ SLUŽBY? ÚSPORY O 5%,10%,15% NEBO VÍCE ROČNĚ? CHCETE ZAJISTIT SEBE A SVOJI RODINU? volejte nebo pošlete

15 Žamberské LISTY 15 SIMPLY CLEVER JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD DO JEN ZA 99 KČ Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní servisní prohlídku a díky naší profesionální péči přivítejte jaro ve skvělé formě. V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za skutečně výhodné ceny. Nenechte si ujít také zajímavou nabídku Škoda originálních dílů a příslušenství. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: MATRIX a.s. Lipovka Lipovka Tel.: ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI PŘIJMEME MECHANIKA Rieter CZ, s.r.o., pracoviště Žamberk mezinárodní partner ve strojírenské výrobě nabízí uplatnění na pozici STROJÍRENSKÝ KONTROLOR JAKOSTI Požadujeme: - odpovídající vzdělání nebo praxi v kovoobrábění (vhodné i pro absolventy strojírenství) - práci ve třísměnném provozu - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost Nabízíme: - stabilitu firmy s mezinárodním zázemím - kvalifikační rozvoj, odborné vzdělávání - silné sociální zázemí, závodní stravování TAXISLUŽBA -Miroslav Machálek - NON-STOP - VOLEJTE PRONAJMU zděný byt 3+1 (64m 2 ) v Helvíkovicích. Byt je v přízemí, ÚT vlastní. Volný ihned. Zn : levně Kontakt: tel: PŘIJMU BRIGÁDNÍKY pro rekreační středisko na Pastvinské přehradě. Přihlášky od dubna 2011 na e- -mail: Nástup dle dohody. Možnost práce i o víkendech. PRODÁM zahradu 773m 2 v klidné části Žamberka. Stavba RD možná(úp). El.přípojka 25A/400V, oploceno, studna. Vodovod v komunikaci. Kanalizace asi r Cena dohodou. Kontakt: tel PRODÁM parcelu 1.375m 2 v Žamberku, v lokalitě U Kapličky. Cena: 380,-Kč/m 2. Kontakt: tel PRODÁM DB 5+1, 3 n,p. v Dlouhoňovicích, možnost převedení do osob,vlastnictví, plastová okna, lodžie, sklep 16m 2. Cena ,- Kč. Kontakt: tel (RK nevolat) HLEDÁME Česká pojišťovna PŘIJME správce pojistného kmene. Kontakt: Ing.Jiří Kodet, tel HLEDÁME Česká pojišťovna PŘIJME zástupce na obchodní místo. Kontakt: Ing. Jiří Kodet, tel PRONAJMU nezařízený pěkný zděný byt 2+1 v bytovém domě vedle polikliniky, po rekonstrukci, upřednostňuji dlouhodobý pronájem. Kontakt: tel KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel CYKLO PROKOPEC Hluboká 106, Žamberk Sleva na cyklo oblečení až 50% AKCE DUBEN 2011 Tel , Kontakt: Rieter CZ, s.r.o. Nádražní 696, Žamberk personální oddělení tel.: ; mobil: Rieter CZ, s.r.o., pracoviště Žamberk mezinárodní partner ve strojírenské výrobě nabízí uplatnění na pozici OBRÁBĚČ NA CNC STROJÍCH Požadujeme: - odpovídající vzdělání nebo praxi v kovoobrábění (vhodné i pro absolventy mechanik seřizovač CNC strojů, CAD/CAM systémy a CNC stroje, případně nástrojař) - práci ve třísměnném případně nepřetržitém provozu - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost Nabízíme: - stabilitu firmy s mezinárodním zázemím - práci na špičkových CNC technologiích - kvalifikační rozvoj, odborné vzdělávání - silné sociální zázemí, závodní stravování Kontakt: Rieter CZ, s.r.o. Nádražní 696, Žamberk personální oddělení tel.: ; mobil:

16 16 Žamberské LISTY Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , navrhneme, vyrobíme, namontujeme pronajímáme reklamní plochy PRO PASTELKY? DO PASTELKY! Zveme Vás do nově otevřené prodejny papírnictví a hraček na nám. Gen. Knopa v Žamberku (vedle Fin. úřadu). Najdete u nás: školní, kancelářské a umělecké potřeby Nabízíme: výrobu razítek smluvní ceny pro firmy a organizace slevy pro školy, školky, družiny Kontakt: tel Těšíme se na Vaši návštěvu bilboardy, plachty, polepy automobilů Hledáme grafika (znalost graf. programů, DTP, web) PRODEJNA KVĚTINKA nám. Gen. Knopa v Žamberku (vedle Fin. úřadu) Nevíte, čím potěšit své přátelé, příbuzné a známé? Navštivte nově otevřenou prodejnu květin, indického zboží, keramiky, čajů a bytových doplňků, určitě si vyberete vhodný dárek. Rádi objednáme nové zboží dle Vašich představ a nápadů! Kontakt: tel Těšíme se na Vaši návštěvu KAMENICTVÍ RAŠKA nejlevnější světlou žulu v regionu pomníky moderních a klasických tvarů v různých barvách a nejnižších cenách hotové pomníky skladem schody, parapety, obklady České Libchavy 89, tel , mob PRONAJMU v Žamberku v ul.polní (za Kasárny) 350m 2 zateplených ploch m manipulačních ploch. Kontakt: tel Využití ve stavebnictví, komunálních službách, zahradnictví... Možnost různých nástaveb pro širokou užitkovou hodnotu. K řízení Ape 50 stačí řidičský průkaz s oprávněním A1. Vozidla dodáváme s benzínovými, dieselovými, LPG, CNG nebo elektro pohony a také ve verzi 4x4. CENTRUM Malí pomocníci s velkým výkonem a nízkými náklady! ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY CENTRUM ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ VÝCHODNÍ ČECHY: ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. Klášterec nad Orlicí Ing. Radek Bříza tel , Uzávěrka č. 7/2011 úterý 5.4. do 10:00 hod., vyjdou v pátek ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN OS-01/2013 S M Ě R N I C E Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 18. ledna 2013 Fond rozvoje bydlení Vydává Zpracoval Obec Prosetín Ing. Jiří Drbušek Účinnost

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Stručné informace současná situace

Stručné informace současná situace Prezentace projektu Stručné informace současná situace Město Hořovice registruje 6.850 obyvatel z toho, přibližně 18 % tvoří děti od 0 13 let. To znamená 1 233 dětí. Dále se do spádové oblasti Hořovic

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více