Vítání sv. Martina úspěšné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání sv. Martina úspěšné"

Transkript

1 Změny v systému pomoci v hmotné nouzi str. 2 Jak se baví senioři Junioři Black Hill Blansko bronzoví str. 5 str. 8 Vítání sv. Martina úspěšné Druhé Vítání sv. Martina přilákalo do ulic na průvod a do zámeckého parku tisíce lidí. Už v deset hodin dopoledne zahájili den trubači Dobrušského žesťového sdružení fanfárami před radnicí, kde se jim dostalo potlesku od cca 200 posluchačů. V zámeckém parku se mezitím připravovali prodejci a vše potřebné k uvítání sv. Martina s jeho průvodem. Pohled od kostela sv. Martina směrem ke kruhové křižovatce byl impozantní. Ulice byla prakticky v celé délce v obležení. Všichni čekali na sv. Martina, který se přesně s úderem jedenácté hodiny dopolední vydal společně s rytířem, který dle pověsti zachránil Blansko před nájezdem Tatarů, a mnohočetným doprovodem od kostela do zámeckého parku. Průvod prošel ulicí Rožmitálovou do zámeckého parku a zde pak uličkou lemovanou stánky se zbožím až ke stanu Nová vánoční výzdoba Společně s vánočním stromem se rozsvěcuje i vánoční výzdoba v ulicích města. Velký úspěch měla loňská obměna ozdob na ulici Rožmitálově a především nové světelné řetězy na stromech na náměstí Republiky. Proto se vedení Města rozhodlo letos rozšířit tento druh výzdoby i na Wanklovo náměstí. I zde se stromy rozzáří tisíci malých světýlek. red s pódiem. Tam sv. Martina přivítala starostka města Jaroslava Králová, předala mu symbolický klíč od bran města a společně s farářem Jiřím Kaňou si připili mladým svatomartinským vínem. Proběhlo také vyhodnocení nejlepších vlastnoručně vyrobených kostýmů. Vybrány byly tři skupiny, jejichž členové věnovali ztvárnění kostýmů opravdu hodně času. Dort a ceny věnované Městem Blansko a Pivovarem Černá Hora si tak odnesla 17členná skupina šlechtičen rodu Rodkovského ze základní školy T. G. M., dámy z Rožmberka a skupina přátel historie Ars Bono z Brna. Pak už byla na programu jen zábava. Vystoupila skupina historického šermu Štvanci, lidovými písněmi a tanci pobavil Drahan a další soubory Soukromé ZUŠ, o historickou hudbu se postaraly skupiny Rozeta Duo a Dubia Fortuna. (Pokračování na str. 5) Konečný termín pro výměnu občanských průkazů se blíží Letos probíhá čtvrtá a také poslední etapa výměny občanských průkazů (OP) bez strojově čitelných údajů. Týká se všech OP bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince Nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se v České republice postupně vydává od 1. července Současně je zákonem stanovena doba ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Lhůta pro výměnu OP bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003 (jedná se o OP růžové barvy) za OP se strojově čitelnými údaji je nejpozději do 31. prosince Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu Sídlo správního oddělení odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, který zabezpečuje agendu OP a cestovních dokladů, je v přízemí budovy bývalého okresního úřadu na nám. Republiky 1. Otevřeno je v úřední dny, tj. PO a ST vždy od 8.00 do hodin. red V pátek dne 14. listopadu představily v Dělnickém domě své studijní a učební obory střední školy okresu Blansko a okolních regionů. Žáci základních škol si již na tuto tradiční akci zvykli a bývá jim vítaným pomocníkem při volbě dalšího studia. Na jednom místě se zde mohli dozvědět aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na 23 školách. Poradenskou pomoc zde nabídli také zástupci Úřadu práce v Blansku. Foto: S. Mrázek Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromu Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem se uskuteční na nám. Republiky v pátek 28. listopadu. Od rána bude na nám. Republiky vánoční trh a zajištěno občerstvení h Vánoční muzicírování koncert Dechové hudby Blansko h Předvánoční čas hudebně taneční pásmo folklorního souboru Drahánek Blansko a dětí tanečního oddělení Soukromé ZUŠ Blansko h Než přijde Mikuláš zábavný pořad pro děti, ve kterém vystoupí moderátor a herec Otta Tesař (Ordinace v růžové zahradě, Černá sanitka, VKV), další herci a také Mikuláš Pohledávky za nájemné bude pro Město vymáhat firma h Rozsvícení vánočního stromu starostka města PhDr. J. Králová Mikulášská nadílka pro děti převlečené za čertíky nebo andílky h Na káře až do Betléma Kejklířská divadelní společnost Komedianti na káře h Světlo v pohybu žonglérská světelná show Rada města odsouhlasila uzavření mandátní smlouvy se společností Fipeg, a. s. týkající se vymáhání pohledávek Města. Firma se bude zabývat vymáháním dluhů vzniklých na nájmech a službách spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. Smlouvu schválila Rada města na svém 39. zasedání. Po podpisu smlouva vstoupí ihned v platnost. Uzavřena bude na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Firma se s nabídkou služeb ozvala Městu sama. Radní se pak rozhodovali na základě jejích referencí i toho, že se zabývá vymáháním pro velké obchodní řetězce i některá jiná města. Městu Blansko dluží nájemníci přes 5 mil. Kč. Takto vysoká částka se nabalovala dlouhou dobu. Někteří dlužníci sice již dostali žalobu na vystěhování, ale přes soudy se vše dlouho táhne. Trvá roky, než se podaří nájemníka vystěhovat. Někteří z nich už v městských bytech ani nebydlí. Firmě předáme hlavně dlouhodobé a vyšší pohledávky. Krátkodobé dluhy, kde je ještě naděje, že se peníze podaří vymoci nám, budeme zatím řešit sami, uvedl vedoucí oddělení komunální údržby Ing. Miroslav Pokorný. Jednotlivé dlužné částky, které firma Fipeg, a. s. bude vymáhat, se pohybují od několika tisíc až přes 100 tis. Kč. Je připraven seznam cca 106 dlužníků, z toho tří firem, který obdrží. Placená pak bude procentním podílem z částek, které vymůže. Ten se odvíjí od výše a stáří dluhu. Dle slov Ing. Pokorného se pohybuje maximálně do 20 %. Již dříve Město Blansko spolupracovalo se soukromým vymahačem dluhů nájemného. Úspěšný byl především v prvních dvou letech. Poté reálná vymahatelnost dluhů na nájemném klesla na minimum, a tak byla spolupráce cca před 1,5 rokem ukončena. Jak se osvědčí spolupráce s velkou firmou, ukáže až čas. Stanislav Mrázek TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na

2 2 z usnesení Z usnesení z 39. schůze rady města ze dne Rada souhlasí s organizační změnou, která vyčlení komplexní nefrologickou péči z působnosti interního oddělení a zřídí s účinností od nefrologické oddělení Nemocnice Blansko. s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Studnařové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného. s přidělením přístřeší č. 7/1 v domě Jungmannova 10, Blansko paní Studnařové, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců. s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Kudrimu, Blansko, z důvodu neplacení nájemného. s přidělením přístřeší č. 8/1 v domě Jungmannova 10, Blansko panu Kudrimu, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců. po úpravě s uzavřením předložené mandátní smlouvy se společností Fipeg, a. s. týkající se vymáhání pohledávek města. s udělením výjimky výše nájemného pro 4 otevřená venkovní garážová stání u bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, a ukládá odboru KOM zveřejnit záměr pronájmu na tyto boxy za cenu min. 175 Kč/m2/rok s podmínkou dle materiálu odboru. se zveřejněním záměru na bezplatnou výpůjčku částí pozemků p. č. 620/66, 745/6, 1352/25 847/2 a 881/50 v k. ú. Blansko pro umístění kontejnerů pro zpětný odběr použitých drobných elektrozařízení. se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o výměře 55 m 2 v k. ú. Lažánky u Změny v systému pomoci v hmotné nouzi S účinností od 1. září 2008 byl v systému pomoci v hmotné nouzi zpřísněn postup proti osobám, které neplní vyživovací povinnost vůči nezletilému dítěti. (zákon č. 259/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) současně s podáním žádosti o příspěvek na živobytí vzniká pro žadatele i společně posuzované osoby povinnost doložit Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění pokud žadatel (osoba společně posuzovaná) uvede, že dluží na výživném pro nezletilé dítě částku, která je vyšší než trojnásobek měsíční splátky stanovené rozhodnutím soudu, nebo vyšší než částku, která by připadala na tři měsíce, bylo-li plnění vyživovací povinnosti stanoveno jiným způsobem (např. dohodou mezi rodiči), potom pro účely rozhodování o příspěvku na živobytí se jeho částka živobytí rovná existenčnímu minimu zákon nevymezuje ani neomezuje období, za které je dluh na výživném sledován osoby, kterým byl příspěvek na živobytí přiznán před 1. září 2008 a dávku nadále pobírají, jsou povinny do konce listopadu 2008 doložit Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění výše příspěvku na živobytí bude těmto osobám upravena nejdříve od 1. ledna Životní a existenční minimum (měsíčně) platné od dosud: Částky životního minima: pro jednotlivce Kč pro první osobu v domácnosti Kč pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřením dítětem Kč pro nezaopatřené děti ve věku do 6 let Kč pro nezaopatřené děti ve věku od 6 do 15 let Kč pro nezaopatřené děti ve věku od 15 do 26 let Kč Částka existenčního minima Kč. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let. odbor sociálních věcí Školení bezpečné jízdy s následným odpočtem bodů Od 5. září 2008 nabízí společnost AU- TODROM MOST, a. s. ve spolupráci se společnost HCT.CZ, a. s. možnost absolvovat školení bezpečné jízdy pro řidiče, kteří mají zaznamenány v registru body. Jedná se o řidiče, kteří nemají v součtu zaznamenáno více jak 10 bodů za porušení právních předpisů a zároveň nemají žádný přestupek ohodnocen 6 a více body. Po ukončení kurzu je řidiči, který ukončil školení bezpečné jízdy vydáno potvrzení o absolvování tohoto školení a na jeho základě může požádat o odpočet bodů z registru. Předmětem výuky v rámci školení je: teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel prevence řešení mimořádných událostí v provozu za účelem rozšíření předzahrádky k parc. č. st. 226, provádění úklidu a údržby části pozemku (pozemek se nachází vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách). se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 857/234 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 30 m 2 za účelem vybudování parkovacích stání (pozemek na ul. Mánesova v Blansku). s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy II. etapa. s bezplatným použitím znaku Města Blansko na propagační materiály pro firmu ASEKOL, s. r. o., Dobrušská 1, Praha 4. Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření Nemocnice Blansko za 3. čtvrtletí roku Rada schvaluje projekty prevence kriminality pro rok 2009 a souhlasí s podáním žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM předložit tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města. Plán zimní údržby pro zimní období a ukládá zajistit zimní údržbu v souladu s tímto plánem. poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Pernicové, Blansko, a to na dobu jednoho roku. s účinností od ceník úhrad za úkony pečovatelské služby. Předmětem výcviku je: praktická jízda s motorovým vozidlem pod dohledem lektora, zaměřená na předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy V našem správním obvodu obce s rozšířenou působností máme 57 tzv. vybodovaných řidičů, z nichž první dva již toto školení absolvovali, sdělil vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Radek Gajdošík. Za školení bezpečné jízdy zaplatí zájemce nemalou částku, přes Kč. To navíc probíhá zatím pouze v areálu Centra bezpečné jízdy Polygon Most. Záměrem je ale zajištění minimálně jednoho polygonu pro tyto testy v každém kraji. Problém je ve finančních nákladech a ploše potřebné pro realizaci. Více informací lze nalézt na stránkách odbor vnitřních věcí Rada revokuje usnesení č. 30 z 28. schůze rady ze dne týkající se přidělení přístřeší panu Janíkovi. usnesení č. 28 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne usnesení č. 29 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne Rada nesouhlasí s prodloužením pronájmu bytu č. 34 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Staňkovi, Blansko. se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o výměře 112 m 2 v k. ú. Lažánky u (pozemek se nachází vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách). Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře cca 330 m 2 v k. ú. Olešná u, za účelem vytvoření a užívání jako zázemí budovy čp. 20 v Olešné a užívání jako předzahrádka před touto budovou panu Jiřímu Meluzínovi, bytem Olešná, za cenu 240 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (část pozemku, jejíž hranice od boku budovy čp. 20 bude vzdálena max. 1,5 m). Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Na podporu nevidomých vybrali přes Kč Ve středu 15. října 2008 probíhala na území celé republiky veřejná sbírka Bílá pastelka s cílem shromáždit finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi a pohyb se slepeckou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku. V našem okrese jsme tuto akci zabezpečovali ve spolupráci s dobrovolníky, převážně z řad studentů místních škol. Tento den se v našem okrese podařilo vybrat celkem Kč. Školám, které se na této akci podílely, byly zaslány výsledky aktivity jejich studentů s žádostí o tlumočení našeho poděkování. Jednalo se o studenty Střední pedagogické školy Boskovice, Obchodní akademie a střední zdravotnické školy Blansko, SOŠ a SOU Masarykovy školy práce Letovice, SPŠS Jedovnice a Střední odborné školy SOU a učiliště Blansko. Všem studentům, dobrovolníkům, členům SONS a samozřejmě kupujícím, prostě všem, kdo nám byli ochotni pomoci, DĚKUJEME! SONS Je Blansko městem pro byznys? Fotografická soutěž: Blansko a železnice Kulturní středisko města pořádá k 160. výročí zahájení provozu na železniční trati Brno Česká Třebová tématickou fotografickou soutěž pro amatérské fotografy. Pravidla: fotografie se musí vztahovat k vyhlášenému tématu: Blansko a železnice (od Nového hradu po Dolní Lhotu + směr ke slévárně) každý účastník může zaslat maximálně tři fotografie max. povolená velikost fotografií je cm na zadní straně každé fotografie uveďte plné jméno autora, bydliště, telefonický nebo jiný kontakt a pořadové číslo fotografie (1 3) k fotografiím přiřaďte popisky (kde, kdy, jak byla vyfocena, co/koho zachycuje apod.) fotografie musí být doručeny na adresu pořadatele nejpozději do včetně ze soutěže nevznikají autorům fotografií žádné finanční ani jiné nároky fotografie se nevrací, autoři si je mohou vyzvednout 14 dní po ukončení výstavy a předchozí domluvě osobně na adrese pořadatele Fotografie zasílejte, prosím, na adresu: Kulturní středisko města fotosoutěž Hybešova Blansko Fotografie budou vystaveny ve vestibulu Kina Blansko v lednu Tamtéž dojde také k vyhlášení vítězů a předání věcných cen věnovaných Městem Blansko. Oznámení o přesné době konání výstavy a vernisáže bude zveřejněno ve Zpravodaji města a na webu Oznámení V souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích ve znění novel oznamuje Město Blansko podle 39, odst. 1 citovaného zákona záměr pronajmout část pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 2 m 2 v k.ú. Blansko včetně jednostranného informačního a reklamního zařízení o rozměrech 5,1 x 2,4 m na pozemku umístěného, za účelem umístění reklamy či informace, za účelem údržby a péče o zařízení (lokalita Zborovce, před OD Hruška) viz foto. Zájemci se mohou informovat na tel. čísle oddělení POZEMKY, MěÚ Blansko nám. Svobody 3. Nezávislý týdeník Ekonom vyhlásil cenu Město pro byznys Do výzkumu bylo zapojeno 205 měst a 22 městských částí hlavního města Prahy. Města byla hodnocena podle 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí podnikatelského prostředí, kvality lokality, pracovního trhu, kvality veřejné správy, cenových podmínek a průzkumu mezi podnikateli. Město Blansko se ve finále umístilo za polovinou žebříčku na 128. místě. Výrazně vyniklo jen v jedné hodnocené oblasti, a to kvalitě lokality, kde skončilo na třetím místě. Zde se hodnotil např. počet lůžek v ubytovacích zařízeních, stabilita krajiny, infrastruktura, bytová zástavba, znečištění ovzduší, dopravní infrastruktura nebo kriminalita. V dalších hodnoceních se umístilo spíše průměrně až podprůměrně. Nevalně je hodnoceno jeho podnikatelské prostředí (147. místo) a úplně propadlo v cenových podmínkách (204. místo). Podrobné informace a vyhodnocení najdete na Pořadí Město Kraj PP KL PT KVS CP PMP 128. Blansko Jihomoravský * Legenda: PP = Podnikatelské prostředí KL = Kvalita lokality PT = Pracovní trh INZERCE VE ZPRAVODAJI KVS = Kvalita veřejné správy CP = Cenové podmínky PMP = Průzkum mezi podnikateli Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel , a to od do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích. PROSINEC MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám MUDr. Blaťák Černá Hora, Zdrav. středisko MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b MUDr. Hepp Rájec, Šafranice MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko MUDr. Hošák Adamov, U Kostela MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová

3 3 Z Otázek a odpovědí Karolina Meineke Nebylo by lepší na některé křižovatky umístit semafory? Například mezi ulicemi Svitavská a Nádražní nebo ulice Poříčí a Mlýnská. Bývají tam velmi dlouhé fronty a také velké zmatky. Pro křižovatku Poříčí Mlýnská má Město připraven projekt na kruhovou křižovatku. Prozatím však stále nemáme souhlas k tomuto řešení od DI Policie ČR. Křižovatka Svitavská Nádražní zatím nebyla nikterak posuzována a hodnocena např. průzkum intenzit jednotlivých směrů, hlukové studie, emisní studie, bezpečnostní audity a další. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Kdo je odpovědný za příjezdovou cestu ke komplexu garáží ve Zborovcích, které jsou v kopci pod spojenými šedými bytovkami na ulici Okružní a především za plochu, která je před vraty garáží? Hlavně plocha před garážemi je v naprosto katastrofálním stavu. Asfaltová příjezdová komunikace byla vybudována Městem, je v jeho majetku a Město ji také udržuje. Plochy mezi garážemi byly vybudovány stavebníky garáží. Tyto plochy město neudržuje. Je tedy na domluvě vlastníků garáží, jakým způsobem si budou uvedené plochy udržovat a opravovat. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Bylo by možné vyznačit přechod pro chodce přes ulici Nádražní u prodejny Albert? Vyznačení přechodu přes ulici Nádražní podle nás není nezbytně nutné. Hustota provozu na uvedené komunikaci umožňuje normální přejítí (což samozřejmě každý může posuzovat jinak). Přesto Váš požadavek předložíme k posouzení dopravní komisi. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Je v plánu vybudovat na sídlišti Písečná hřiště pro děti, kde by si mohly zakopat balónem, zahrát floorbal či jinak se vyběhat? Komu patří opuštěné hřiště po baseballovém stadionu? Bývalý areál baseballu patří Městu. V současnosti je ve výpůjčce AC Koruna Blansko, zastoupené Ing. Jaroslavem Huškou, předsedou klubu. V rámci Regenerace sídliště Písečná II. etapy bude vybudována cyklodráha pro děti od pěti let, v rámci III. etapy má být vybudováno zákoutí s možnosti tréninku fotbalu, basketbalu a lezectví. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Kdy se začne s opravou náměstí v Lažánkách? Myslím tím nejenom úpravu zeleně, ale i vylepšení cest a chodníků. Dobrý den, rekonstrukce náměstí Lažánek bude moci být zahájena nejdříve při či po zahájení realizace rekonstrukce průtahu Lažánkami. Dle poskytnutých informací se průtah Lažánkami nezahájí v příštím roce. Lze očekávat realizaci průtahu v roce Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje!!! RYCHLÁ PŮJČKA!!! S ÚROKEM 7,7 % ROČNĚ!!! OSVČ, DŮCHODCI, ŽENY NA MD I NEZAMĚSTNANÍ 40 až 500 tisíc (se zástavou LV až 5 milionů) Kupříkladu: ,- za 1.111,- měsíčně na 72 měsíců ,- za 1.555,- měsíčně na 72 měsíců ,- za 2.333,- měsíčně na 72 měsíců ,- za 3.333,- měsíčně na 72 měsíců splátka včetně pojištění!!! VOLEJTE: Tel.: Z kterých vodáren bere město Blansko vodu? Bydlíme na Písečné. Sídliště Písečná je zásobováno pitnou vodou z jímacího území oblasti Spešov. Kromě zdrojů u Spešova a Dolní Lhoty je Blansko zásobováno pitnou vodou z Lažan. Ve všech případech se jedná o podzemní zdroje. Provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu je Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, Boskovice. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Plánuje radnice nějakou vyhlášku ohledně odporného zeleného nápisu, který hyzdí zámeček? Věřím, že regulace v tomto ohledu by občany jen potěšila. Regulaci vzhledu objektů ve vlastnictví fyzických a právnických osob samospráva Města Blansko nepřipravuje. V daném případě lze sdělit pouze tolik, že z pohledu stavebního zákona se jedná o budovu, která není památkově chráněna. Byl sice podán návrh na prohlášení nemovitosti za kulturní památku, ale vlastní řízení ještě nebylo zahájeno. Stavební úřad v současné době nemá mnoho nástrojů jak danou situaci řešit. Probíhají jednání s vlastníkem nemovitosti, jejichž výsledkem doufám bude odstranění nevhodných světelných prvků z budovy. Ing. Petr Rizner, vedoucí stavebního úřadu Proč se nepostihuje nesprávné parkování na ulici Kamnářské? Denně zde minimálně 10 vozů parkuje na místě zákazu zastavení, v protisměru, v křižovatce atd. Kdo to bude řešit? Nejvíce se tak děje o sobotách a nedělích. Na základě Vašeho dotazu bylo v této lokalitě provedeno místní šetření současného Vámi popisovaného stavu za účasti orgánu policie a pracovníků oddělení silničního hospodářství MěÚ Blansko. Bylo dohodnuto, že bude provedena změna dopravního značení. Dne byly odstraněny značky zákazu zastavení a hlavní silnice na ulici Kamnářská ze směru od ulice Okružní, čímž dojde k rozšíření parkovacích míst na této ulici. Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko Některé obce dotují svým občanům, v jejichž ulici není veřejná kanalizace, stavbu jejich domovní čističky odpadních vod. Je Blansko taky tak velkorysé? Jde o ulici Zátiší v části Klepačov. Vzhledem k tomu, že v ulici Zátiší se jedná o šest rodinných domů, neplánuje Město v této lokalitě výstavbu kanalizace. Město ani neposkytuje finanční prostředky na výstavbu soukromých domovních čistíren odpadních vod. Nabízí však vlastníkům rodinných domů, bytů a bytových domů jednu z posledních možností požádat o úvěr úročený 3 % p.a. Úvěr je splatný do pěti roků. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Neuvažuje Město o rozšíření parkovacích možností u nemocnice a polikliniky? Ano, tento palčivý problém Město řeší. Připravujeme projektovou dokumentaci pro umístění stavby, na jejímž základě dojde k vybudování parkovacích stání, jejichž kapacita oproti stávajícímu stavu vzroste o cca 20 nových míst před nemocnicí a cca o 15 nových míst v areálu Nemocnice Blansko. Další rozvoj je odvislý na vyřešení majetkových práv k pozemkům, na nichž by bylo možné další parkovací plochy umístit. Jednání na toto téma probíhají. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Rád bych vyjádřil nespokojenost s cenami za fitcentrum či za krytý bazén. Zdají se mi, i vzhledem ke kvalitě, velmi přemrštěné. Nebude s tím Město Blansko něco dělat? Zlevní služby nebo plánuje aspoň vylepšit jejich kvalitu? Vstupné do fitcentra je stanoveno pod úrovní obdobných zařízení v našem regionu. Nedosahuje úrovně vstupného ve srovnatelných zařízeních a městech ( Boskovice, Vyškov,... ) a je zcela nesrovnatelné s cenami posiloven v Brně. Co se týká vybavení, je srovnání těchto zařízení velmi diskutabilní. Snížení ceny vstupného a následné dokrytí vzniklé ztráty formou dotací z rozpočtu Města Blansko je v tomto případě nepřijatelné, protože se nejedná o jediné zařízení tohoto typu, které je k dispozici občanům a okolí. V případě krytého bazénu se jedná o provoz, který není ziskový a provozní ztráta je kryta z rozpočtu Města Blansko. Vstupné je stanoveno pod úrovní krytých bazénů v regionu, a to z důvodu nižší vybaveností blanenského krytého bazénu. Pokud by mělo dojít ke snížení ceny, bude tato ztráta příjmů promítnuta do dotace na provoz krytého bazénu z rozpočtu Města. Je to tedy spíše otázka pro vedení radnice. Dle názoru provozovatele se však jedná o cenu odpovídající nabízeným službám. Ing. Radek Snopek, ředitel společnosti Služby Blansko, s. r. o. Svého času byla na diskuzním fóru diskutována otázka uložení volných finančních prostředků do fondů spravovaných vybranou firmou. Představitelé Města uvedené uložení finančních prostředků obhajovali z důvodu vyššího výnosu o několik procent oproti bankovním vkladům a otázku rizikovosti pomíjeli. Jsem s dotazem, zdali Blansko stále uložení do tohoto fondu využívá, v jaké výši a jaký je vývoj hodnoty těchto prostředků v souvislosti s pádem akciových trhů. Město Blansko uzavřelo v roce 2001 smlouvu na správu volných finančních prostředků Města ve výši 61 mil. Kč s firmou ABN AMRO Asset Management a.s. V současné době tato společnost působí pod názvem Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s. Smlouva byla uzavřena s časovým horizontem 12 let. K činí hodnota finančních aktiv spravovaných touto společností cca 73,8 mil. Kč (v tržních cenách). Vzhledem k tomu, že Město Blansko ve svých finančních aktivitách kladlo důraz zejména na nízkou rizikovost finančních instrumentů, má v současnosti v akciových fondech pouze 5,5 % celkové hodnoty portfolia. Ostatní prostředky jsou uloženy v dluhopisech a fondech peněžního trhu. V současnosti je ztráta za rok 2008 ve výši 1,2 mil. Kč, což činí cca 1,37 %. Velká část této nerealizované ztráty je způsobena nynější celosvětovou finanční krizí, která postihla i bonitní dluhopisy. Při držení dluhopisů do splatnosti a předpokládanému budoucímu vývoji finančního trhu očekáváme, že tato menší nerealizovaná ztráta bude v následujících letech nahrazena ziskem tak, jako v minulém období. To, že Město Blansko má ztrátu pouze 1,37 % svědčí o tom, že jeho představitelé, kteří před několika lety vybírali společnost, která se o tyto finanční investice bude starat, vybrali velmi dobře. Ing. Jan Šustáček, finanční odbor Již minimálně půl roku se propadá kanalizační poklop přímo naproti radnici, přesněji před prodejnou motodíly. Je to poměrně rušná komunikace a každý, kdo se tomu chce vyhnout, riskuje střet s protijedoucím vozidlem. Jak správně předpokládáte, uvedená kanalizace není Města. Její správu zajišťuje fa VaS Boskovice, která byla na závadu již dříve upozorněna. Po novém projednání byla přislíbena náprava do konce 46. týdne. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Neuvažuje se o zřízení přechodu pro chodce na křižovatce Hybešova Bartošova? O zřízení přechodu ve Vámi uváděném místě se neuvažuje. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Hodlá Město řešit dopravní situaci na ul. 9. května? Např. v pracovní dny je průjezd docela ruská ruleta, zvlášť když potkáte autobus. Nestačilo by dát na jednu stranu od odbočky na ul. Wolkerovu na ul. Leoše Janáčka značku omezující stání s platností v pracovní dny od 8.00 do h? Vaše připomínka byla po provedeném místním šetření projednána v dopravní komisi dne Bylo doporučeno navrhované řešení nepřijímat. Naopak bylo konstatováno, že parkující vozidla mají zklidňující efekt a nutí projíždějící vozidla ke snížení rychlosti. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM red 10. díl Seriál tímto dílem dospěl ke svému konci. Přesto nám zbývá poodhalit ještě alespoň pár zajímavých faktů. Král Vilém IV. se z úcty ke Karolině a respektu k jejich nedobrovolně rozloučenému manželství znovu oženil až v roce 1818, ale ač po sobě zanechal několik nemanželských potomků s herečkou Dory Jordan, toto druhé manželství s královnou Adelaidou ( ) zůstalo bezdětné, protože žádné z jejich dětí bohužel nepřežilo ani první rok. *) A tak když 20. června 1837 zemřel a byl pochován v kapli svatého Jiří ve Windsoru, připadla koruna dceři jeho mladšího bratra, mladičké Viktorii, a tím zároveň jednou provždy zanikla personální unie Británie a Hannoverska, protože Viki nemohla jako žena podle prastarého Sálského zákona usednout na hannoverský trůn. Stalo se tak navzdory tomu, že jeden Williamův legitimní přímý dědic byl stále ještě naživu. Královský portrét bez zlaceného rámu... Karolina a princ William v parku v Pyrmontu. Romantický dřevoryt podle obrazu Arthura von Ramberg z poloviny 19. stol. Arthurův prastrýc, Johann Heinrich von Ramberg, žil jako malíř v 18. století v Hannoveru a oba milence osobně znal. Tento obraz vzbudil v době svého vzniku pobouření v rodině Linsingenů. V Hannoveru žil tehdy jistý Hans Georg Meyer, důstojník gardových husarů. Nosil sice jméno svých židovských pěstounů, ale několik zasvěcených dobře vědělo, kdo byli jeho praví rodiče. Meyerova životní dráha tomu ostatně odpovídala. Hans Georg byl miláčkem hannoverského dvora, bohatě se oženil a dosáhl dokonce hodnosti generálporučíka jezdectva. Pravdu o svém původu znal, byl však natolik oddaný královskému domu, že se on, ani jeho potomci, nikdy nepokusili zpochybnit nárok Viktorie na anglický trůn. Generál Meyer zemřel v Hannoveru 19. listopadu Zdá se to možná jako neuvěřitelná náhoda, ale tento podzimní měsíc, v němž se Karolina Meineke kdysi sama narodila, byl nakonec osudný pro všechny tři její děti. Stopa po originálech Karolininých dopisů, které se po Reichenbachově smrti dostaly do držení rodiny Linsingenů, se nám definitivně ztrácí koncem 1. světové války v Německu. Přesto je její milostná korespondence naštěstí zachovaná díky svému včasnému knižnímu vydání, dodnes považována za důležitou součást historie (nejen) německé literatury. Když v březnu 2004 vyšla v SRN zajímavá nahrávka dramatizace milostných dopisů známých osobností pod názvem Mein Herz ist voller Weh und Sehnen ( Mé srdce je plné žalu a touhy ), objevil se zde mezi dopisy, jež psali svým láskám např. Rainer Maria Rilke, Franz List, George Sandová, Oscar Wilde nebo Franz Kafka, také Karolinin dopis Williamovi. V našem Moravském zemském archivu v Brně se alespoň zachovaly listy, jež Karolina svým drobným a úhledným písmem napsala starohraběti ze Salmu. Jsou zde i dopisy psané témuž adresátovi Adolfem Meineke a také Jindřiškou Teubnerovou. V Blansku samotném vzpomínka na Karolinu nikdy zcela nezmizela. Patrně pod dojmem německého vydání Karolininých dopisů byla kolem roku 1882 na ohradní zdi bývalého hřbitova u sv. Martina na její památku umístěna symbolická mramorová náhrobní deska, kterou v 70. letech 20. století, vzhledem k jejímu značnému narušení musela nahradit alespoň kopie. Při rozsáhlé opravě opěrné zdi u kostela bylo v roce 2006 po dohodě s Národním památkovým ústavem v Brně rozhodnuto tuto v pořadí druhou, opět silně poškozenou desku, ze současného, z estetického i technického hlediska již nevyhovujícího uložení vyjmout, zrekonstruovat a zasadit do nově zbudovaného důstojného památníku. Alespoň malý fragment z oné původní desky z 19. století, který šťastnou náhodou před lety zachránil spisovatel Vladimír Polák, se nyní nachází ve sbírkách Muzea Blansko na zámku, který byl němým svědkem vzniku řady Karolininých dopisů a veršů, i její smrti. Zde také dodnes můžeme v jednom ze salonů pohlédnout do tváře krásné Karoliny z Linsingenu. Tento nově objevený portrét nám, spolu s památníkem u kostela, připomíná osudy nevšední ženy. Ženy, jíž Dr. Jindřich Wankel věnoval ve svých Obrazech z Moravského Švýcarska a jeho minulosti celou jednu kapitolu, doprovázenou výstižnými verši z Wielandova Oberona. Český překlad těchto veršů začínajících v originále slovy: Mitleidig reicht er ihr die abgezehrte Hand..., může znít následovně: Svou ruku vyzáblou soucitně jí podá přítel, co nakonec každou bolest zlomí, tu zem, kam půjdou, omývá Styxu voda, pláč, ani zármutek, nesmí vstoupit do ní Na řetěz duši jí zde nikdo nepřiková a staré rány zmizí, jak zlý sen zrána Tam platí už jen to, co každý v srdci chová, tam může milovat a být zas milována... Mgr. Jiří Kučera *) V Británii dodnes mnozí lidé prokazatelně odvozují svůj původ od někoho z FitzClarenců, tedy dětí narozených z Williamova vztahu s Dory Jordan. Patří k nim i současný vůdce konzervativní opozice David Cameron či nedávno zemřelý herec Oliver Reed (známý např. z filmů Tři mušketýři nebo Gladiátor). Ztráty a nálezy Ve zpravodaji pravidelně zveřejňujeme předměty odevzdané poctivými nálezci na podatelně MěÚ Blansko. Zákon praví: Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Přijde-li občan na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 a přinese nalezenou věc, pracovnice na podatelně ji zaeviduje do protokolu o převzetí nalezené věci na území města, označí a uloží. Nalezené věci jsou evidovány v knize ztrát a nálezů. Pokud nalezená věc obsahuje kontakt na majitele, pracovnice písemným sdělením vyzve majitele k vyzvednutí věci. Pokud se vlastník dostaví pro nalezenou věc, musí prokázat svoji totožnost, popsat ztracenou věc, vyplnit protokol o předání a stvrdit ho svým podpisem. Následně je mu nalezená věc vydána. Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady, či dokumenty vydané orgány veřejné správy, se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal. Nalezené finanční prostředky jsou evidovány stejně jako ostatní nálezy. Pokud se vlastník o nalezenou věc do šesti měsíců od jejího odevzdání nepřihlásí, připadá věc podle zákona do vlastnictví Města Blansko. Následně je s věcí nakládáno dle platných vnitřních předpisů Města. odbor hospodářské správy

4 4 Knihovna vydala novou publikaci Kdo byl legionář Zdeněk Klíma? Meriva_renocar_186x132.indd 1 Otec Zdeněk Klíma starší byl obchodníkem a zakládajícím členem blanenské tělocvičné jednoty Sokol, založené 20. září Byl též spoluautorem stanov blanenského Sokola, na jehož první valné hromadě za přítomnosti 29 členů byl 4. listopadu 1892 zvolen místostarostou. Starostou Sokola byl při této příležitosti zvolen továrník Ing. Richard Ježek, a spolu s ním zasedal také Zdeněk Klíma starší v radě obce Blansko v památném roce 1905, kdy bylo Blansko povýšeno na město. * 24. září 1891, Blansko, 18. červenec 1942, Osvětim Zdeněk Klíma mladší vyrůstal v sokolském vlasteneckém rodinném prostředí. Měl mladšího bratra Emila, který se stal hudebníkem. Žil rovněž v Blansku a působil zde jako soukromý učitel hry na klavír. V našem městě žijí dosud jeho žáci. Když vypukla 1. světová válka, starší z obou bratří Zdeněk narukoval a bojoval zprvu jako příslušník rakousko-uherské armády. Do ruských legií vstoupil dva dny před svými 27. narozeninami 22. září 1918, stal se zde hlavním intendantem, pověřeným zásobováním mužstva a získal vojenskou hodnost kapitána. Absolvoval strastiplnou cestu zpět do vlasti po tzv. Transsibiřské magistrále s mnoha boji a četnými zastávkami v ruských městech a obcích na Dálném východě. Společně se svými bratry legionáři se vrátil do vlasti v létě 1920 a přivezl si s sebou svoji ženu Xenii, která byla ruské národnosti, a mezi příbuznými se jí pak v Blansku říkalo paní Sinočka. Vlastnili v Blansku obchod s potravinami v domě č.p. 480, který stál až do 60. let 20. století na rohu Hybešovy ulice, vlevo od budovy Dělnického domu. Byl to dům postavený ve stylu s náznaky secesního dekoru, jakých byla tehdy v Blansku před vybouráním centra města většina. Žijí mezi námi dosud pamětníci, kteří vzpomínají, jak v dětství chodili do obchodu Klímových nakupovat. Co se dalších aktivit a zájmů týče, pokračoval Klíma v rodinné tradici. Byl aktivním Sokolem, zastával funkci sokolského starosty v Blansku a řadu let působil jako předseda zdejší jednoty Československé obce legionářské. Byl také členem správní komise města a místopředsedou brněnské pobočky České národní rady. Když vypukla 2. světová válka, vstoupil Klíma do odboje a stal se členem blanenské části organizace s názvem Obrana národa. Tato organizace vyvíjela velmi nebezpečnou činnost, namířenou proti německým okupantům. Ukrývala zbraně, tiskla letáky, podnikala sabotáže apod. V lednu 1940 vystoupil Klíma veřejně na schůzce místní odbojové skupiny v Šebrově, kam ho přivedl jeho kamarád Ondřej Jabůrek ze Svaté Kateřiny. Vyzval zde přítomné k intenzivní odbojové činnosti a k rozšíření odbojové skupiny. Přes Šebrov pak bylo vybudováno spojení do Kuřimi. Tyto a další odvážné činy se staly Klímovi osudnými. Dne 29. listopadu 1941 byl zatčen Gestapem a následně uvězněn v Brně v Kounicových kolejích. Odtud pak byl odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi a zde 18. července 1942 umučen. Pro svoji dlouholetou obětavou a nezištnou práci požíval Zdeněk Klíma u blanenských občanů mimořádné úcty. U příležitosti oslav Svátku svobody mu byla 28. října 1947 odhalena na jeho domě v Hybešově ulici pamětní deska. Byla odlita v blanenských železárnách a jejím autorem byl údajně Karel Babka, sochař legionář, autor slavného blanenského pomníku Bojovníka od Zborova. U příležitosti asanace domů nacházejících se v blízkosti Dělnického domu byla deska sejmuta a ocitla se ve sbírce Muzea Blansko. Klímův dům musel v 60. letech ustoupit úpravám Dělnického domu a jeho přebudování na Závodní klub ROH ČKD Blansko. Deska dlouho ležela bez povšimnutí v muzejním depozitáři. Teprve v roce 2007 ji pracovníci muzea vystavili na vý- 10/16/08 2:56:55 PM stavě s názvem Zborov brána ke svobodě, připravené k oslavám 90. výročí bitvy u Zborova. V roce 2008 byla pamětní deska znovu odhalena u příležitosti oslav 90. výročí vzniku samostatného československého státu na budově tzv. Staré fabriky na ulici Hybešově v Blansku, aby připomínala místo, kde žil Zdeněk Klíma, který by si zasloužil být spolu s dalšími opomíjenými hrdiny 1. a 2. odboje připočten k čestným občanům města Blansko. Zpracovala: Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko dle dochovaných pramenů a vzpomínek pamětníků. Městská knihovna Blansko vydala publikaci Pěvecký sbor Rastislav , kterou již v r dokončil a další dva roky doplňoval Jaroslav Brychta ( ). Teprve v letošním roce se ji podařilo díky jeho ženě PhDr. Janě Brychtové a odpovědnému redaktorovi, řediteli knihovny Mgr. Vladimíru Jančíkovi vydat. Autor se důkladně věnuje historii a vzniku obnoveného pěveckého sboru Rastislav, která se odehrála v šedesátých letech na půdě tehdejšího Závodního klubu ČKD, jeho vývoji i současnosti. Podrobně popisuje okolnosti vzniku obou složek ženské i mužské, zachycuje atmosféru doby i všechny ty, kteří se postarali o vytvoření podmínek pro práci, nechybí archivní fotografie, důkladný a pečlivě zpracovaný seznam členů, výběr z prostudované literatury a periodik. Kniha vzdává hold všem minulým i současným členům sboru, ukazuje, jak výrazné a nezastupitelné místo sborový zpěv má a volně doplňuje knihu Jany Brychtové z r Rastislav blanenský čtenářský a pěvecký spolek. Bibliofilský výtisk v omezeném množství lze zakoupit v městské knihovně. čel Adventní koncert Rastislavu Smíšený pěvecký sbor Rastislav zve všechny svoje příznivce na adventní koncert, který se uskuteční v neděli 30. listopadu 2008 v h v Dělnickém domě v Blansku. V programu zazní MISSA PAS- TORALIS od R. Fuhrera a další drobné skladby J. S. Bacha, B. Smetany a G. Faurého. Zpívá smíšený pěvecký sbor RASTI- SLAV Blansko, hudební doprovod smyčcový soubor MUSICA NOVA Jedovnice, diriguje Jaroslav Martinásek. red Pozvánka do divadla: Mystéria Mortis Základní umělecká škola, Zámek 3, Literárně dramatický obor, vás zve na představení, které se koná v h v divadelním sále na ul. Kollárova 8. Mystéria Mortis je zpracované na motivy filmové povídky Ingmara Bergmana Sedmá pečeť. Pracovali jsme s tématem víry, zodpovědnosti, konečnosti lidského života a naděje. Těšíme se, že si k nám diváci na toto představení najdou cestu, zve k předvánočnímu zamyšlení režisérka Eva Petrželová. Hrají: Lenka Nejezchlebová, Saša Jančová, Vít Šaroun, Nikola Šindelářová, Jiří Daniel, Kateřina Reichlová, Martin Kolář, Nikola Spálenková, Jana Chmelíčková. Autor hudby Miloš Libra, texty písní Saša Jančová. red v h, Kino Blansko Vystoupení s neopakovatelnými zážitky ze slavné éry skupiny Abba, a to díky propracované choreografii, stylovým kostýmům, profesionálnímu podání a nejznámějším hitům. Vstupenky si můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel

5 5 Vítání sv. Martina úspěšné (Pokračování ze str. 1) Vaše realitní kancelář již 15 let Rožmitálova 14, Blansko DB 1+1 Boskovice DB 1+1 Blansko ul. Salmova OV 3+kk Blansko Dvorská OV 2+1 Blansko Čapkova Na samotný závěr proběhlo ještě vyhodnocení soutěže O plášť sv. Martina. Ta měla hned dva vítěze, kteří podávali nápoj, jenž zahřeje stejně jako svatomartinský plášť. Stali se jimi Lubomír Rek s nápojem Martinův šleh a Radek Mrva, který hostil návštěvníky domácí medovinou. Po ukončení programu v zámeckém parku pokračoval program Vítání večerním koncertem v hudebním salonu zámku, tanečními zábavami a v neděli bohoslužbou a dalšími kulturními akcemi. Organizátoři si posunuli pomyslnou laťku kvality zase o kousek výš a už teď přemýšlí čím ozvláštnit další ročník. Tak zase za rok na shledanou při Vítání sv. Martina v roce Text a foto: Stanislav Mrázek Kč Kč Výrobní areál Svitávka Info o ceně v RK RD Petrovice Kč Kč Kč RD Bořitov Kč Hledáme byt 2+1 v Blansku, lokalita střed nebo Sever. tel.: , mobil: Jak se baví senioři V Městském klubu důchodců na ulici Dvorské se stále něco děje. Sezona byla zahájena v sobotu 6. září Jiřinkovou zábavou. Program souboru Radost svými písničkami přivítal podzim a zavzpomínal na léto. Pak následoval tanec, ke kterému zahrál orchestr skupiny Lipka. Od září se opět v klubu tančí, každý pátek se střídají taneční hudby Melodie, Lipka a pan Nesrsta. V neděli 5. října uspořádala Lipka zábavný program ke Dni seniorů pod heslem Přijďte si s námi zazpívat. Zpívaly se písně národní, zlidovělé, taneční, Hašlerovy, táborové, Voskovce a Wericha i písně z operet. Rozmnožené texty pro diváky byly připravené v dostatečném množství. Poslední sobota v říjnu je již tradičně věnována společenskému odpoledni. V jeho pořádání se střídají soubory Lipka a Radost. Vystoupení souboru Radost Staropražské písničky. Letos padl los na Radost a její členové předvedli vystoupení ze starých písní a kupletů o Praze. K tanci hrála Melodie. Blanenské svatomartinské hody proběhly v klubu s předstihem již v sobotu veselým programem Lipky. Ke každému programu je příslušně vyzdobena jídelna klubu. O to se starají paní Křenková z Radosti a pan Boháč z Lipky. Nyní se členové klubu důchodců připravují na Mikulášské nadělování, ke kterému srdečně zvou seniory z. Rosemarie Cachová Foto: autorka Tradičně nejkrásnější vánoční stromky za nejlepší ceny ve městě!!! Řezané dánské jedle NORDMANN výška od 130 cm až 250 cm Vánoční stromky v kontejneru široký výběr, smrk modrý (výška od 50 cm do 125 cm) nebo jedle dánská (výška od 60 cm do 150 cm) výška až 2,5 m!!! TOP KVALITA NEPORAZITELNÉ CENY TOP KVALITA ŠIROKÝ VÝBĚR NEPORAZITELNÉ CENY U NÁS VÁM STROMEK UPRAVÍME DO STOJANU A ZABALÍME ZDARMA!!! BRNO, Strážní 7 vchod z ul. Heršpická, tel.: Otevírací doba: Po - Pá hod., So - Ne hod. il. foto Kupón na Vánoční hvězdu ZDARMA!!! (platnost kupónu do , včetně; 1 zákazník/ 1 kupón/ 1 den) Zpravodaj indd :56:36

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy muzeum DEVADESÁT LET NOVÉ EVROPY Dokumenty z historie čsl. legií a vzniku ČSR. V 1. patře severního křídla zámku. do , muzeum FOTOGRAFIE STANISLAVA ODVÁŘKY do , Galerie města Kurátorský projekt Martina Horáka UŽ STOVKY LET TO NEBOLÍ Projekt shromažďuje práce současných umělců, které propojuje téma bolesti, utrpení, smutku, smrti (Bolf, Korpačevski, Skrepl, Gažiová, Plná, Hošek, Hošková, Fišr, aj.) , Katolický dům Vánoční výstava aneb Zlaté české ručičky Rukodělné práce vystavují kroužky Kolpingovy rodiny Blansko, Klub lodních modelářů Blansko, Junák Blansko, Dům dětí a mládeže Blansko, Základní umělecká škola Blansko a další. Podrobný rozpis viz minulé vydání zpravodaje. Výstava je otevřena: v pátek v době od 8.00 do h, v sobotu v době od 8.30 do h, v neděli v době od 7.30 do h. Oficiální zahájení s doprovodným programem v sobotu v 9 h. Vstupné dobrovolné , kino MIKROKOSMOS Výstava fotografií Jana Kuchaře. Vernisáž v 16 h , Galerie města Vánoční prodejní výstava Tradiční prodejní výstava vánočních dekorací a dárků s ukázkou řemesel. Ani letos nebudou chybět originální módní doplňky pro mladé , Galerie města Výstava dětských prací na téma: Namaluj vánoční stůl Výstava ve vstupních prostorách galerie , knihovna Novoročenky českých výtvarných umělců Výstava ze soukromých sbírek Ing. Josefa Gromeše a Lubomíra Stříbrckého. Otevřeno v půjčovní době knihovny , klub důchodců Výstava Kroužku dovedných rukou Zahájení výstavy v sobotu ve h , Galerie Kruh, nám. Svobody 14 Vánoční světlo Kouzlo vánoc ve výtvarném umění prodejní výstava obrazů, grafiky, keramiky a originálních vánočních dárků. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 7. prosince 2008 ve 14 hodin. Výstavu uvede P. Jiří Kaňa, farář farnosti sv. Martina v Blansku. V hudebním programu zazní vánoční písně v podání členů skupiny Pohoda. Součástí vernisáže bude ochutnávka vánočních čajů a medů , Galerie Ve Věži Romana Krestýnová dřevořezby Výstava prací šumperské řezbářky a výtvarnice. Otevřeno: středa, pátek, neděle hodin , muzeum Sakrální motivy v blanenské umělecké litině Výstava v zámeckém sklepu. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. prosince v 17 hodin. K výstavě promluví P. Jiří Kaňa. Výstava potrvá do konce roku , muzeum Betlémy ze sbírky Naděždy Parmové Malá výstavní síň. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. prosince 2008 po vernisáži výstavy v zámeckém sklepě (cca v h), výstavu uvede autorka. Výstava potrvá do Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v h v h, h, h POZOR! také ve h v h, h, kino NESTYDA Oskar by měl být podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární moderátor televizní předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže v nejlepších letech. Kde je problém? Komedie podle bestselleru Michala Viewegha Povídky o manželství a o sexu s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. ČR / 88 minut / do 15 let nepřístupný / česká verze / 80 Kč ve h, kino Premiéra filmů o Karolině Meineke KRÁLOVSKÝ PORTRÉT BEZ ZLACE- NÉHO RÁMU Na blanenském zámku dodnes můžeme pohlédnout do tváře mladičké Karoliny z Linsingenu. Ten portrét nám, spolu s památníkem na bývalém blanenském hřbitově, připomíná osudy nevšední ženy. Ženy, která se mohla stát anglickou královnou. Režie: Jan Popelka. ČR / 30 minut / přístupný /česká verze / zdarma. VZDUŠNÉ ZÁMKY Dopisy Karoliny Meineke a Wiliama vévody z Clarence, pozdějšího krále Wiliama IV. Jakou zvláštní vůni šířil šedý, hrubý papír, zpolovice vyčichlý parfém smíšený s tlením. Bylo mi, jako bych otevřel hrobku, ze které stoupají duchové dávno zemřelých, aby mi odkryli tajemství a vyprávěli zvláštní nikdy neslyšené příběhy; Byla to roztříštěná mozaiková malba, a jak jsem ji sestavoval, viděl jsem, že tu a tam kus chybí. Velkolepý obraz se ovšem dal rozpoznat. Režie: Radek Popelka. ČR / 40 minut / přístupný / česká verze / zdarma v h, kino Představení pro děti: NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje. Filmová pohádka Zdeňka Trošky. ČR / 98 minut / přístupný / česká verze / 50 Kč ve h, kino ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK Adam Sandler se vrací do kin v akční komedii bez zábran. Ztřeštěný příběh Zohana, špičkového izraelského bojovníka proti terorismu, který předstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit sen: stát se kadeřníkem v New Yorku. USA / 113 minut / do 12 let nevhodný / 75 Kč ve h, kino NÁVRAT ČÁPŮ Příběh mladé letušky Vandy, která má neustále pocit, že musí létat, a to i v osobním životě, bez toho, aniž by měla pevnou zem pod nohami. Útěk do zpustlé vesnice Runina, kde žije Vandina babička, ji vtáhne do dobrodružství vedoucího až k obchodování s lidskými osudy. Slovensko, Německo, ČR / 96 minut / do 15 let nepřístupný / 65 Kč v h, kino MALÉ OSLAVY Každý je někdy ztracený. Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která je prý stejně dobrá jako sex. Annu Šiškovou a Boleslava Polívku doplňuje talentovaná mladá herečka a začínající režisérka Tereza Nvotová. SR / 96 minut / do 12 let nevhodný / slovenská verze / 60 Kč ve h v h, h, kino MAMMA MIA! Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Velká Británie / 108 minut / přístupný / 65 Kč v h, kino Představení pro děti: VALL I VALL-I je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. Je příšerně zvědavý, do všeho strká nos, ale je také trochu osamělý. Animovaný rodinný film od tvůrců filmů Hledá se Nemo a Ratatouille. USA / 103 minut / přístupný / česká verze / 60 Kč ve h, kino ABSURDISTÁN Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lásky. O obci, kde se ženy vzbouřily proti mužům, kteří nebyli schopni opravit místní vodovod. Odepřely jim sex, dokud nezajistili normální chod domácností. Groteskně laděné podobenství o válce pohlaví se odehrává v malé vesnici Absurdistán uprostřed pouště někde mezi Evropou a Asií. Německo / 88 minut / do 12 let nevhodný / česká verze / 60 Kč v h, kino KABINET DOKTORA CALIGARIHO První expresionistický snímek, jehož kouzlo spočívá v nevídaném řešení výtvarné scény, vypjatých hereckých výkonech a bizarní kombinaci světla a stínu. Režie Robert Wiene. Němý film bude promítán se zvukovou stopou s hudbou maďarské skupiny Ninzsa Telékyi jako časový otisk jejich lednového vystoupení v blanském kině. Německo /1920 / 69 minut / přístupný / 60 Kč ve h v h, h, kino CESTA DO STŘEDU ZEMĚ Vizionářský vědec Trevor Anderson, jeho synovec Sean a jejich krásná místní průvodkyně Hannah se na cestě do hlubin Země setkávají tváři v tvář se surrealistickými a nepředstavitelnými postavami, včetně obrovských létajících piraní, světélkujících ptáků a hrozivých dinosaurů z dob dávno minulých. Dobrodružně epický film plný spektakulárních realistických prostředí a revolučních nových filmařských technik, který diváky vtáhne přímo do jádra cesty našich hrdinů a nabídne jim divokou jízdu. USA / 95 minut / do 12 let nevhodný / 65 Kč v h, kino Představení pro děti RATATOUILLE Renomované studio Pixar přichází s animovanou komedií o kryse, která touží stát se vyhlášeným pařížským kuchařem. USA / 110 minut / přístupný / česká verze / 50 Kč v h, h, kino QUANTUM OF SOLACE Vysokooktanové dobrodružství Jamese Bonda pokračuje. Agent 007, zrazen Vesper, ženou, kterou miloval, bojuje s nutkáním, aby ze své poslední mise učinil osobní misi. Velká Británie, USA / 107 minut / do 12 let nevhodný / 80 Kč ve h, kino UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení podle románu Philipa Rotha. Moudrá výpověď muže, který prahne po lásce a plnosti života a jen těžko se vyrovnává s vědomím, že to vše bude muset už třeba zítra opustit. V hlavních rolích Penélope Cruz a Ben Kingsley. USA / 112 minut / do 15 let nepřístupný / 60 Kč v h, h, kino SAW 5 Další film kultovní série. Hoffman pokračuje v práci Jigsawa. Jeho tajemství je však skoro prozrazeno a on se musí vydat na lov, aby zabránil svému prozrazení. USA / 92 minut / do 15 let nepřístupný / 70 Kč. Další akce , nám. Republiky Rozsvícení vánočního stromu Podrobný program viz pozvánka na 1. straně v 9.00 h, Dům s peč. službou, Písečná Pleteme adventní věnce s babičkami v zařízení pro seniory S sebou: nůžky, korpus, drátek, ozdoby v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Melodie v 9.00 h, Nemocnice Blansko Sobotní cvičení pro ženy Rehabilitační oddělení a Komise Rada Zdravého města pořádají v rámci Dnů zdraví. V ambulantní části s vodoléčbou rehabilitace Nemocnice Blansko. Na jednotlivé procedury se objednávejte předem v recepci rehabilitačního oddělení, tel v h, dřevěný kostelík Adventní ekumenická vigilie Večer před adventní nedělí se setkají společně blanenští křesťané k tradičnímu setkání otevření adventu dohromady. Kněží a kazatelé jednotlivých církví nás provedou touto slavností. Na vás se těší z církví římskokatolické p. Jiří Kaňa, bratrské jednoty babtistů Michal Petratůr, adventistů sedmého dne Martin Žůrek, apoštolské Petr Švásta, sdružení Lavina Josef Merta a domácí československé husitské Martin Kopecký. Provedou vás večerem za hudebního doprovodu skupiny Terebint v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Salsa pro začátečníky Pořádá Taneční škola LYA. Od Salsa sólová pro ženy a Salsa párová. Veškeré info a přihlášky tel.: , Boty s koženou či jinou klouzavou podrážkou s sebou! ve h, Dělnický dům Mňága a Žďorp koncert Na stanici polární tour. Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, Blansko , tel v 9.00 h, dřevěný kostelík Bohoslužba 1. neděle adventní Přineste si svůj domácí adventní věnec, položte před oltář na požehnání, uslyšíme adventní černošské spirituály, společná zpověď a svátost pokání ve h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Velká vánoční dílna Vánoční inspirace, výtvarné tvoření pro ženy v h, Dělnický dům Adventní koncert SPS RASTISLAV Blansko Program: Kancionál Božanův ZDRÁVAS MARIA PANNO, S. Mach ROSU DEJTE, J. S. Bach JESUS BLEIBET, P. J. Vejvanovský Sonáta pro trumpety a smyčce, R. Führer MISSA PASTORALIS, B. Smetana Moteta, G. Fauré CANTIQUE DE JEAN RACINE. Účinkují SPS Rastislav Blansko a Komorní orchestr NOVA Jedovnice. Diriguje Jaroslav Martinásek v h, dřevěný kostelík I. adventní koncert soubor Radost v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání v kruhu žen Vede Mirka Hudcová. Základy meditace a jednoduchých dechových cvičení, sdílení pocitů a zkušeností, tanec a relaxace v h, Dělnický dům, sál S2 Setkání zastupitelů za KSČM s občany města Setkání bude zaměřeno na aktuální otázky Jihomoravského kraje a města, zejména na informace o nově zvoleném zastupitelstvu kraje, náměty a požadavky do rozpočtu Města Blansko na rok 2009, informace o prodeji městských malometrážních bytů, opatření na úsporu energií v h, Galerie města Čínská medicína Tianshi Ve společenské místnosti Galerie města. Informace na tel v 9.00 h, Dělnický dům Den zdraví s Mikulášem Od 9.00 do h. Poradna zdraví Blansko při KHS Brno: měření tělesné hmoty (výpočet BI, měření tuku, tlaku,...), soutěže, vystoupení Mimiklubíku, přijde Mikuláš s andělem v h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Mystéria Mortis Představení, které se koná v divadelním sále Kollárova 8, vzniklo na motivy filmové povídky I. Bergmana Sedmá pečeť. Více informací v článku na straně 4. Vstupné dobrovolné v h, muzeum PF Guitar Quartet Kytarový koncert známého blanensko- -brněnského kvarteta, jenž se stále více dostává do podvědomí všech fanoušků klasické kytary u nás. Kvarteto se rovněž začíná úspěšně objevovat i na mezinárodní hudební scéně. Mimo to spolupracuje např. s prof. Štěpánem Rakem, se kterým chystá světovou premiéru jeho rozsáhlého díla, Suity Hyeronimus Bosch v h, dřevěný kostelík Předvánoční očekávání Program klientů stacionáře OLGA v h, knihovna Autorské čtení Markéta Matoušková Ze své nové knihy Vzpomínky princezny Henutmire čte blanenská autorka Markéta Matoušková v 8.00 h, SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33 Dny otevřených dveří SOŠ a SOU h v h, Centrum zdraví Jóga v denním životě Předvánoční pečení perníčků s dětmi Sdružení Jóga v denním životě zve rodiče s dětmi od tří let na pečení perníčků do Centra zdraví, Městský penzion na Písečné. V případě zájmu volejte na tel v h, DDM Mikulášský pochod DDM Blansko Oblázek zve děti a rodiče na tradiční Mikulášský pochod. Začátek v h, startovné 25 Kč. Na děti čeká sladká odměna, v cíli opékání špekáčků (špekáčky s sebou). Více na v h, klub důchodců Mikulášská zábava Program Radost, dárky od h, k tanci a poslechu hraje pan Nesrsta v h, Katolický dům Mikulášská besídka Na besídce zahraje tři krátká představení divadelní kroužek Kolpingovy rodiny Blansko. Následuje návštěva sv. Mikuláše a nadílka. Vstup je téměř zdarma jedinou podmínkou je přinést a odevzdat vlastnoručně malovanou vánoční pohlednici. Prostředky získané jejich prodejem v předvánočním čase poputují na konto dětí v Indii v rámci Adopce na dálku. Pořádá: Farnost sv. Martina v h, dřevěný kostelík Maňáskové divadlo Divadlo pro předškoláčky i mladší školáky NOEMOVA ARCHA ANEB CO ZAŽI- LA ZVÍŘÁTKA V LODI. Hraje divadelní soubor Šoudvatři z Prostějova. Vstupné dobrovolné v 9.00 h, dřevěný kostelík Bohoslužba 2. neděle adventní Návštěva Mikuláše s čerty a andělem pro děti i dospělé! v h, dřevěný kostelík II. adventní koncert Brno Gospel Choir se sólistku Janu Peřtovou pod vedením Z. Petlanové v h, kino ABBA revival (Pop Stars) Vystoupení s neopakovatelnými zážitky ze slavné éry skupiny Abba, a to díky propracované choreografii, stylovým kostýmům, profesionálnímu podání a nejznámějším hitům jako: Mamma Mia, S.O.S., Dancing Queen, Super Trouper, Honey Honey, Waterloo, Gimme! Gimme! Gimme! v h, Senior centrum Vánoční koncert Komorního orchestru

7 7 kulturní a sportovní pozvánky pozvání odjinud v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Večer s Kotlíkem č. 119 Vít Grulich Okolo Kapverdských ostrovů V Atlantiku západně od Afriky leží řetěz ostrovů, podobný různobarevným korálkům. Žlutá převládá na nízkém a vyprahlém ostrově Sal. Pustý kamenitý ostrov Sao Vicente ozvláštňují bílé liduprázdné pláže. Černé je Fogo s měsíční krajinou nebetyčného vulkánu, zeleň smíšená s okrem dává ráz vnitrozemí největšího ostrova Santiago. Divoce rozeklaný sever ostrova Santo Antao se věčně utápí v mlhách a návštěvníka překvapí bujnou vegetací. Čas na ostrovech plyne jaksi pomaleji a místní obyvatelé, jejichž původ zastřely společně sdílené osudy, mají stále dost času toužit a tesknit v h, zámek Vánoční zámecký koncert Komorního orchestru města Dirigent Gabriel Rovňák, sólisté Eva Nečasová soprán, Zdeněk Krupica baryton, Lada Fedorová housle a hosté. Bližší na plakátech. Pořádá Muzeum Blansko a KSMB. Vstupné 60 Kč, slevy 40 Kč v h, kino Vánoční koncert Sourozenců Ulrychových se skupinou Javory Vstupenky: 450 Kč, 350 Kč. Předprodej v Informační kanceláři Blanka, tel , Wellness Hotel Panorama Dny jednohubek a chuťovek v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Lipka v h, dřevěný kostelík III. adventní koncert Perličky a Gymbeat pěvecký sbor a kapela Gymnázia Blansko v h, knihovna Vánoční koncert Lenka Zářická zpěv, Markéta Cabajová flétna, Jana Strakošová kytara. Přijďte si poslechnout a zazpívat pěknou koledu Výlet do předvánoční Prahy Dvoudenní výlet do předvánoční Prahy. Večerní prohlídka Prahy, možnost návštěvy divadelního představení, 3D kina, podmořského světa. Cena 990 Kč zahrnuje dopravu a ubytování, více na od 8.30, Katolický dům Vánoční dílna: I malé dárky potěší K dispozici budou stanoviště, na kterých si děti (i dospělí) mohou pod odborným vedením vyrobit drobné dárky pro radost svých blízkých, protože i malé dárky potěší, jsou-li darovány od srdce. Vložné účastníků je podle počtu jejich let. Pořádá: Farnost sv. Martina , Wellness Hotel Panorama Vánoční hraná pohádka pro děti v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání v kruhu žen Vede Mirka Hudcová. Základy meditace a jednoduchých dechových cvičení, sdílení pocitů a zkušeností, tanec a relaxace v 9.00 h, dřevěný kostelík Bohoslužba 3. neděle adventní Uslyšíme adventní písně od Adama Michny z Otradovic, navštíví nás svatá Lucie v h, kostel sv. Martina Adventní muzicírování Vystoupí učitelé Soukromé základní umělecké školy, absolventi a dětský pěvecký sbor v h, dřevěný kostelík IV. adventní koncert Brněnská folková skupina Terebint v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Dílna irských tanců Vede Kristýna Straková. Taneční dílna pro začátečníky i mírně pokročilé, kteří chtějí umět rozlišit druhy a rytmy irské muziky. Naučíme se a zopakujeme základy živého irského tance ve h, Senior centrum Vánoční vystoupení Soukromé základní umělecké školy v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Groovey Adam Kubát a Pavel Křivák Brněnské hudební duo, inspirované nejenom Simonem a Garfunkelem. V repertoáru mají jak písně této slavné dvojice, tak svoji vlastní tvorbu. Vstupné 60 Kč v 9.30 h, Senior centrum Vystoupení Klubu Ratolest v h, dřevěný kostelík V. adventní koncert Rula Machačová -zpěv, Lydia Golubková el. varhany, Zdeněk Kotouček housle v h, zámek Vánoční koncert Lada Fedorová (housle), Terezie Migelová (soprán), Lucie Kaucká (klavír). O přestávce koncertu zvou všechny posluchače na číši vína viceprezident NKÚ Ing. Miloslav Kala a člen zastupitelstva města, člen jihomoravského krajského zastupitelstva Stanislav Navrkal. Vstupné 60 Kč, slevy 40 Kč ve h, Dělnický dům Předvánoční setkání členů Městského klubu důchodců Ve velkém sále Dělnického domu. Program Radost v h, nákupní středisko Sever, 1. patro Uzdravující shromáždění Ježíš i dnes zachraňuje, uzdravuje, vysvobozuje a dává pravý smysl životu člověka. Slovem a modlitbami slouží Jan Sukup a Vojtěch Gočaltovský. Pořádá: Blansko pro Krista v h, kino Vánoční koncert Rosomák + hosté (charitativní koncert) Vstupenky: 200 Kč, 150 Kč.!Při zakoupení tří vstupenek obdržíte čtvrtou zdarma! Pořádá: LR sport a kultura v 9.00 h, dřevěný kostelík Bohoslužba 4. neděle adventní Uslyšíme adventní songy 20. století. Zpívá a hraje Ivana Kopecká , h, Katolický dům Dárky na poslední chvíli Mezi vhodné vánoční dárky patří i duchovní literatura. Nabídnuta bude v předsálí Katolického domu během odpoledne, kdy se bude v sále zpovídat. V nabídce budou i katolické kalendáře s přesnými daty svátků svatých během roku (liší se od tzv. občanského kalendáře). Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko v h, dřevěný kostelík VI. adventní koncert Cimbálová muzika Drahan s dětským pěveckým sborem Základní školy Sloup. Sport v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD C Kroměříž divize , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Uherský Brod muži B , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Slavičín muži C v h, sportovní hala TJ ČKD, Volejbal: ČKD Újezd, KP juniorky ČKD UNI Brno, KP ženy v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: h ČKD Kutná Hora, II. KL muži h ČKD B MS Brno, divize v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD Sokol Brno B divize muži A v h, sportovní hala TJ ČKD, Florbal: Atlas ČKD Kopřivnice I. liga muži A v ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Slavičín muži B v ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Uherský Brod muži C v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD MS Brno, I. KL dorci ČKD B Dobruška, II. KL dorci v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD ČSAD Hodonín C divize muži A v h, zimní stadion Hokej: HC Blansko HC Moravské Budějovice 2005 Muži A v 8.00 h, kuželna TJ ČKD, Mikulášský turnaj rodinných dvojic v kuželkách h v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: ČKD Křenovice KP juniorky v h, ASK Blansko Basketbal: ASK B, ASK C muži v h, zimní stadion Hokej: HC Blansko HC Uherské Hradiště Muži A v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD C Čejkovice divize v 8.00 h, h, ASK Blansko Basketbal: BBK IVES Blansko Slavia MBA Kroměříž žáci v h, sportovní hala TJ ČKD, Volejbal: ČKD Junior KP ženy v h, h, h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: h ČKD SK Jihlava A, II. liga ženy h ČKD Spartak Pelhřimov, II. liga ženy h ČKD Slatina A, divize muži A v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD B Sokol Machová divize v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD Průkopník Brno A divize muži A v 9.00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK IVES Brno + BK Prostějov žáci v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Florbal: 9.00 h ČKD B Boskovice, Jedovnice, JmPř. muži h ČKD A - Pelhřimov, I. liga muži v h, sportovní hala TJ ČKD, Basketbal: ČKD Tesla Brno OP ženy v h, sportovní hala TJ ČKD, Florbal: ČKD A Havl. Brod I. liga muži Boskovice v h, synagoga Vánoční koncert pěveckého kvarteta JAKO Zazní renesanční písně, spirituály, vánoční písně a koledy pod uměleckým vedením Hany Korčákové a za kytarového doprovodu Jiřího Kučerovského. Jako host vystoupí Ludmila Dohnálková. Jedovnice , náměstí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Začátek a program slavnostního odpoledne bude uveřejněn na plakátech a v KTV v 8.00 h, kulturní dům 12. Knižní jarmark Vánoční a 1. veletrh produktů z Moravského krasu Otevřeno od 8.00 do h. Burza přinesených knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin (příjem zboží do burzy bude ve čtvrtek 4. prosince 2008 od do h ve vestibulu KD Jedovnice). Prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika). Zboží budou nabízet i soukromí prodejci (speciální mýdla, levné knihy, vánoční zboží a další prodejci). Veškeré další informace k jarmarku získáte v redakci tel nebo na u: Připravují: Redakce Informací, Pionýrská skupina Jedovnice, MAS Moravský kras, Olšovec spol. s. r. o v h, kulturní dům Mikulášská besídka Kromě dechového souboru a zpěváků ZUŠ Jedovnice přijde i Mikuláš s čertem a andělem. řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Masáže tradiční thai nohou, antistresová šíje, hlavy, uvolňující zad, páteře. A. Fránková, Sloupečník 86, Blansko, tel Dejte masáž jako dárek. Koupím obrazy, nábytek a jiné do roku Platím ihned. Tel , KARKULÍN dětský bazárek Vše pro Vaše ňuňata, princezny a kluky Dvorská 82 (u aut. točny Sever ) PO PÁ 14 17h Nestačí vám plat? Potřebujete příjem navíc? Jste komunikativní a chcete této přednosti využít? Nejedná se o podomní prodej, jde o reklamu. Info.: Prodám novostavbu v Letovicích, OV 2+kk, cihla, CP 60 m 2, lodžie, sklep. Tel Zavedená realitní kancelář přijme makléře pro tuto oblast. Nadstandardní platové podmínky. Informace na tel , p. Lacina. NEMOVITOSTI Prodáváte, kupujete nebo pronajímáte nemovitost? Zde může být Váš inzerát. Více informací na zpravodaj/. SOUKROMÁ Prodám bílý sporák s plotnou zn. Rekreant, levý kouřovod, na chatu, nutná oprava šamotu, cena 500 Kč. Tel Koupím funkční ledničku a pračku Romo Mini. Odvezu. Tel Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. Tel Prodám zachovalý přebalovací pult z masivu vč. matrace s úložným prostorem, baby vak na nošení dětí od 0 do 50 kg vč. fotonávodu a modrý kočárek (trojkombinace, vhodnější spíš na chatu/zahradu). Tel Kotvrdovice v h, Hospůdka u Surfu SENZUS Známá slovenská skupina exkluzivně v České republice. Znáte hity jako Slovenské mamičky, Slovenská rodná dedina apod. Lažánky v h, u kaple Vánoční strom a výstava Při příležitosti rozsvícení vánočního stromu u nové kaple v Lažánkách bude možno zhlédnout v kapli výstavku historických pohlednic této městské části. Občerstvení zajištěno. Pořádá: Farnost sv. Martina. Lipovec , sokolovna Vánoční prodejní výstava Instalace výstavy proběhne ve čtvrtek od 17 hodin. Vystavovatelé se mohou hlásit na tel , Rájec-Jestřebí , knihovna Předvánoční prodejní výstava Dekorace ze slaného těsta Kateřiny Ondrové, dekorativní keramika Naděždy Gajdové. Předvánoční prodejní výstava všelijakých obrázků a drobností pod stromeček. Otevřeno: po, čt 9 18 h, út, st, pá 9 15 h, ne h v h, K-áčko Kdo se bojí Virginie Wolfové v h, K-áčko Koncert kytarového dua Romantic Guitar Duo Karel Fleischlinger a Jan Tuláček v h, náměstí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Hledám zodpovědnou! a vlídnou chůvu pro každodenní vyzvedávání dětí z MŠ (od ledna, vždy po pá cca h), nejlépe s vlastním vozem. Vhodné jako přivýdělek po práci. Tel Prodám nový nepoužívaný glukometr Glukolab TM. Balení obsahuje 20 proužků k měření hladiny krevní glukózy a 24 náhradních lancet. Cena 900 Kč, tel Prodám multifunkční kultivátor Mountfield MS 16 IN s náhradním řemenem a se dvěma příručkami. Pouze 2 použitý, za Kč. Katalog. cena Kč. Tel Prodáme kuchyňskou linku do L, mm. Dvířka světlý buk. Vyrobeno firmou Havlík nábytek 2004, jako nová. Tel Prodám novou elektrickou sněhovou frézu jen za Kč, záruka 7 let. Křeslo ušák, hnědo-béžové za Kč. Tel Prodám Š 105L, r. v. 82, 45 tis. km, zachovalá, cena dohodou. Tel Prodám klec na hlodavce cm. Tel Prodám polohovací válendu s úložným prostorem (1.200 Kč), psací stůl cm (500 Kč), starší rozkl. stůl + 4 židle (1.000 Kč). Tel Prodám levně používaný plynový sporák Mora 1101 a kuchyňskou linku cm. Dohoda jistá. Tel INZERCE VE ZPRAVODAJI

8 8 Junioři BLACK HILL BLANSKO bronzoví Komerční objekt (UP 450 m 2 ) Blansko (kanceláře, sklady) prodejní cena v RK V posledním mistrovském utkání sezony zvítězili blanenští junioři 9:7 nad týmem Arrows Ostrava, a rozhodli tak o zisku bronzové medaile z Juniorské Extraligy za rok Foto: Petr Stříbrcký GE Money Bank, a. s., Wanklovo nám. 4, Blansko, tel GE Money Bank, a. s., Masarykovo nám. 35, Letovice, tel Doporučte prodej nemovitosti a vyplatíme Vám až Kč. Těšíme se na Vaše doporučení. Ing. Karel Hynšt Vám nabízí komplexní realitní služby Tým vedený Romanem Kašpárkem v celkovém výsledku doplatil na kolizi termínů, především ve vyřazovacích bojích o postup do finále. Nejzkušenější hráči juniorského mužstva totiž bojovali v mužském dresu o záchranu v nejvyšší baseballové soutěži právě v době, kdy se hrálo play-off juniorské ligy. Bronzová medaile je však velkým úspěchem a je rozhodně co slavit. O kvalitě týmu vypovídá i to, že čtyři jeho hráči (Regec, Němec, Orálek a Havlíček) byli vybráni do juniorské reprezentace, která se připravuje na Mistrovství Evropy v baseballu, které se uskuteční příští rok v Německu. Konečné pořadí finálové skupiny Juniorské extraligy 2008: 1. Krč Altron Praha 2. Kotlářka Praha 3. Black Hill Blansko 4. AVG Draci Brno 5. Arrows Ostrava RD prodává nejvíce prodáme i tu Vaši! RD 4+1, pozemek (830 m 2 ) Blansko (garáž, zahrada) Kč Mobilní telefon: na profesionální úrovni Adresa: IBC Centrum, Příkop 6, budova B Brno, tel.: Aerobic Team Orel Blansko úspěšně vstoupil do nové sezony Všechna děvčata z blanenského týmu uspěla v postupové celorepublikové soutěži. V neděli 2. listopadu se v Otrokovicích nedaleko Zlína konal závod Děti fitness aneb sportem proti drogám. Jedná se o celorepublikovou postupovou soutěž v aerobiku a funky, která má již v České republice svoji desetiletou tradici a je hojně navštěvovaná. Závodní kategorie jsou rozděleny nejen podle věku, ale i podle výkonnostních kategorií. Přes to, že od nás byla většina děvčat v kategorii Profi (vyšší obtížnost), dostala se všechna děvčata z týmu sportovního aerobiku do finále. S velkým napětím jsme očekávali i konečné pořadí závodníků a vyhlášení nejlepších. První místo a zlatou medaili vybojovala Dominika Pernicová v kategorii Profi do dvanácti let. Všechna postupující děvčata budou mít možnost 24. ledna 2009 v Brně při velkém finále svoji pozici obhájit nebo případně ještě vylepšit. Mezi finalisty patří: Filoušová Pavlína, Bojanovská Karolína, Schauerová Barbora, Šenková Nela, Minářová Alice, Zouharová Hana, Kaldová Veronika. Ivana Klimešová Nové policejní vozy dorazily i na Blanensko Pět služebních policejních vozů v novém barevném provedení bude sloužit policistům Policie na Blanensku obdržela pět nových vozů Škoda Octavia. Stavební úřad vytváří nové územně analytické podklady Pro naše klienty hledáme: Rodinný dům 3/5 + 1/kk v Blansku a okolí (zahrada) Byt 2/3+1 v Blansku (OV) Úspěšné družstvo. dopravního inspektorátu a obvodních oddělení v Blansku, Boskovicích, Černé Hoře a Letovicích. Foto: S. Mrázek Stavební zákon ukládá vytvořit územně analytické podklady do konce roku Jako jeden z nástrojů územního plánování budou tvořit základ pro další rozvoj území. V současné době pracují zaměstnanci stavebního úřadu na první části podkladech pro udržitelný rozvoj území. Druhá část bude obsahovat rozbor údajů zjištěných v první části, zjednodušeně jejich SWOT analýzu. Podle stavebního zákona musí stavební úřad zajišťovat aktualizaci analytických podkladů a každé dva roky pořídit jejich kompletní aktualizaci. Podklady přinesou mj. finanční úsporu obcím při pořizování územních plánů, protože náš odbor bude již mít k dispozici veškerá data, tvrdí Ing. arch. Zita Řehůřková. Všechny podklady musí být zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a tak je téměř jisté, že se časem objeví např. vedle již veřejně přístupných územních plánů. Podklady tedy budou k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Všechna data budou také předána Jihomoravskému kraji, který do konce roku 2009 zpracuje na jejich základě své územně analytické podklady. Jedná se o velice komplexní materiál, který poprvé zmapuje území jako celek. V podkladech pro hodnoty území jsou v několika vrstvách obsaženy památky, archeologická naleziště, významné stavby, plochy pro průmysl nebo občanskou vybavenost. Limity využití území se zase týkají všech druhů dopravy, obrany státu, odpadového hospodářství, povodní, energetiky, spojů, přírody a životního prostředí, zemědělské půdy, dobývacích prostorů apod. Foto: autorka Nová auta si policisté vyzvedli 14. listopadu v Brně. Blanenské oddělení dostalo dva vozy: Škodu Octavia 1.8 T a 1.6, další vozy o obsahu 1.6 byly po jednom rozděleny mezi zbývající tři výše uvedená oddělení. Všechna vozidla jsou vybavena šesti airbagy. Nové vozy stříbrné barvy postupně nahradí ojeté Felicie se zeleným značením. Ve vozech na území jižní Moravy mají posádky v rámci projektu prevence v dopravě k dispozici také speciální řezače pásů. Každý policista, který se dostane s tímto vozidlem k dopravní nehodě před příjezdem hasičů bude v případě potřeby schopen vyprostit oběti nehody z vozu, pokud by je pásy uvěznily, doplnila tisková mluvčí OŘ PČR v Blansku nprap. Mgr. Iva Šebková. Blanenské ředitelství také plánuje dovybavení vozů speciálními reflexními diodovými tabulemi, které budou sloužit pro zvýraznění policejních vozidel, např. v místech nehod. Stanislav Mrázek V oddílu záměrů na provedení změn jsou data získaná z kraje, z územně plánovací dokumentace i náměty. Mezi plány je zde např. změna stávající silnice II/374 na silnici I/43, hypostezky plánované Jihomoravským krajem, plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, podnikatelskou činnost, ale i lanovka na Hořice, tramvaj ke Skalnímu mlýnu nebo přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko. Jedná se ale o plány realizovatelné v horizontu až desítek let, které dále závisí na technických možnostech, vyprojektování a nakonec i finančních možnostech, upozorňuje Ing. Jindřich Král. Na zpracování územně analytických podkladů bylo možné získat dotaci z fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Městu Blansko se podařilo získalo její maximální výši 1,1 mil. Kč. Stanislav Mrázek Předvánoční výstavu starých zvyků a tradic s názvem Bejvávalo můžete do konce listopadu navštívit v Galerii Ve Věži. Zprostředkuje vám náhled do zmizelého světa, výpravu za atmosférou a vůněmi jinak vnímaného, méně rušného života. 7. prosince ji nahradí dřevořezby Romany Krestýnové, šumperské řezbářky a výtvarnice. Galerie má otevřeno: středa, pátek, neděle hodin. Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8.

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. MĚSTO BLANSKO Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. DNY ZDRAVÍ Kdy: 4. - 9. 10. 2008 V BLANSKU Jarmark zdraví čtvrtek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více