Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2012, ročník 14 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Paměť národa 70. výročí operace Anthropoid připomíná výstava historických dokumentů a unikátní projekt strana 2 Jak to vidí politici Co si myslí představitelé stran zastoupených v městské části o změnách na radnici strana 3 Péče o veřejný prostor Městská část Praha 2 je ceněna za příkladnou obnovu kulturních památek strana 4+5 Lhostejnost otevírá dveře zlu Slovo úvodem Milí občané Prahy 2, vážení čtenáři, ještě před časem by mne při listování stránkami těchto novin ani nenapadlo, že než se rok s rokem sejde, budu zde mít možnost vás jejich prostřednictvím oslovit jako zástupkyně starostky MČ Praha 2. Celý svůj profesní život se pohybuji v oblasti mezinárodního obchodu a marketingu. Když se mi narodilo dítě, udělala jsem za časově náročnou prací tlustou čáru a stala se ze mě typická vinohradská matka. V tu chvíli jsem také přestala být lhostejná ke svému okolí a začala pořádně vnímat věci, které mi dříve unikaly. A nejenom vnímat, začala jsem mít potřebu záležitosti, které nefungují nebo fungují špatně, řešit. Nemám a nikdy jsem neměla ambice vrhnout se do tzv. velké politiky. S jistou mírou nadsázky sama sebe nazývám politickým chodníkářem člověkem, kterého zajímají běžné každodenní problémy obce. I přesto, že jsme po volbách skončili v opozici, snažila jsem se pracovat na jejich řešení v rámci komisí a výborů. Po politických změnách, které proběhly v naší městské části v minulých dnech, se mi teď pochopitelně otevírá mnohem větší prostor. Praha 2 se v současné době nachází v situaci, která není z ekonomického hlediska dobrá. Stojíme před revizí letošního rozpočtu a způsobu hospodaření vůbec. Zásadním úkolem je pro nás v tuto chvíli nastartování a zahájení veřejností dlouho očekávaného prodeje obecních bytů. Ruku v ruce s tím musí jít také efektivnější model správy obecního majetku. Zaměříme se i na vytvoření systému sociální a bytové politiky, která bude reagovat na momentální situaci a bude poskytovat adresnou pomoc těm, kteří v důsledku své životní situace potřebují dočasnou pomoc a podporu. Osobně vnímám velmi pozitivně skutečnost, že v zásadních bodech panuje v současné koalici shoda, což je jistě dobrým odrazovým můstkem. Ostatně současná koalice nejenže kopíruje výsledek voleb, ale především se programově překrývá a doplňuje. Jako zástupkyně starostky pro oblast školství se chci věnovat především této problematice. Už v opozici se na mě obraceli nespokojení rodiče dětí a školská veřejnost, se kterými jsem byla po celou dobu v kontaktu. Pod vedením mého předchůdce se situace ve školství v Praze 2 v posledních měsících vyhrotila a já vnímám jako velký úkol její stabilizaci. Úkol pro mě o to těžší, že od prvního dne ze všech stran cítím očekávání a důvěru, kterou bych opravdu velmi nerada zklamala. Věřím, že se pro mne moje práce nestane po určité době pouhou rutinou, dokážu si zachovat své vidění světa a chuť pozitivně ovlivňovat každodenní věci kolem nás. Bydlíme v překrásné čtvrti. Jsou zde lidé, kteří se tu narodili, vyrostli, vychovali děti. Žijí zde mladí lidé, kteří se sem přistěhovali nebo dojíždí za prací, ale i ti se začlenili naprosto přirozeně mezi starousedlíky. To je naše obrovská výhoda. Ona přirozenost prostředí, ve kterém žijeme. Važme si toho a naučme se nebýt lhostejní. Jak řekl Václav Havel, Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Naprosto s ním souhlasím. Jana Duchková, zástupkyně starostky městské části Praha 2 (TOP 09) PODVEČER NA FOLIMANCE: Slunce už se snáší k obzoru, ale jeho paprsky mají stále dost síly a šimrají děti i dospělé všude, kde mohou Je čas ochladit se. Voda už zase do parku Folimanka proudí a dětská hřiště znějí křikem a smíchem. A až se opraví hradební zeď za průchodem na Bastion, můžeme se svěřit tichu Ztracenky a nebo se kochat výhledem z hradeb. Text a foto: tom Významné ocenění péče o veřejné prostory v Praze 2 Revitalizace Bastionu XXXI u Božích muk se stala absolutním vítězem letošní Grand Prix architektů. V 19. ročníku prestižní soutěžní přehlídky vybírali porotci ze 71 přihlášených projektů. Výsledky byly oznámeny ve Veletržním paláci 3. května Když městská část Praha 2 před časem stála před problémem, jak naložit se zanedbaným územím Bastionu na Novoměstských hradbách, málokdo tehdy věřil, že úspěšným řešením může být vypsání veřejné architektonické soutěže. Ukázalo se, že ano. Soutěž byla vypsána v roce 2007, zvítězili v ní architekti Pavla Melková a Miroslav Cikán z MCA Atelieru. Podle jejich projektové dokumentace se pak v krátké době z polozapomenutého koutu v území nikoho zrodilo dílo budící upřímný obdiv laiků a respekt odborných kruhů. Rekonstrukce Bastionu byla dokončena vloni na podzim. Nyní je obnovená památka přístupná veřejnosti a poskytuje nevšední zážitek z architektury, plně respektující genia loci a přidávající celému prostoru zcela nový význam. V místě zbořeniště budovy č. p byla vybudována nová stavba, jejíž střecha tvoří terasu kolem atria z jedné strany je zapuštěná do terénu, z druhé strany je otevřená do snížené zatravněné pobytové části parteru s výhledem na Vyšehrad. Stavba i prostor před ní nabízejí variabilní univerzální využití např. pro výstavy, společenské akce či kavárnu. Úpravy Bastionu zároveň vyřešily pěší propojení s okolním územím, tj. se zahradou Ztracenka, s Albertovem a především s parkem Folimanka průchodem skrz hradby (nyní z technických důvodů uzavřen). V budoucnu by na provedené úpravy měla navazovat revitalizace dalších Vypsání veřejné architektonické soutěže Zadání projektové dokumentace Zahájení rekonstrukce Bastionu... jaro 2010 Dokončení... podzim 2011 Náklady Kč Projekt... MCA Ateliér, s. r. o. Zhotovení stavby... Swietelsky stavební, s. r. o. Po pravici starostky J. Černochové její zástupce V. Vondrášek, po levici architekt M. Cikán s cenou Grand Prix architektů Foto: len prostor mezi hradbami a Horskou ulicí a v části parku Folimanka. Podle odborné poroty splňuje revitalizace Bastionu kritéria několika kategorií, a sice rekonstrukce, krajinné architektury, zahradní tvorby, drobné architektury, interiéru a městského mobiliáře. Městská část Praha 2 a MCA Atelier právě vydávají knihu Bastion XXXI U Božích muk (viz str. 4). Bastion byl také zařazen mezi třicet nejzajímavějších staveb v republice, vybraných architektem Petrem Všetečkou pro ročenku Česká architektura/czech architecture podle klíče citlivé zasazení do kontextu místa. len

2 2 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2012 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Prahy 2 jednala v měsíci květnu do uzávěrky tohoto čísla Novin Prahy 2 dvakrát, a to a Projednala 87 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Radní schválili s účinností od do působnosti členů Rady městské části Praha 2. Dále souhlasili s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru se společností JCHP, s. r. o., která zde uspořádá v období od soboty do pondělí koncert World Music Festival. V rámci akce vystoupí folklorní, pěvecké, hudební a gospelové soubory z celého světa. Radní také schválili pravidla žádosti o pronájem nebo výpůjčku veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2. Souhlasili s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parčíku Na Rybníčku s Institutem Cervantes při španělském Z jednání zastupitelstva Deváté řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 2. května Zastupitelé projednali 34 usnesení a sedm informací. Vzali na vědomí vzdání se funkce zástupců starostky Jana Pecha a Michaely Marksové a členky rady městské části Marie Vlkové. Poté stanovili počet uvolněných členů zastupitelstva na sedm a zvolili za zástupce starostky Janu Duchkovou jako uvolněnou členku ZMČ Praha 2, Kateřinu Jechovou jako uvolněnou členku ZMČ Praha 2 a Otto Schwarze jako neuvolněného člena ZMČ. Aleš Svoboda byl zvolen členem Rady MČ Praha 2 jako uvolněný člen zastupitelstva. Dále zvolili tajnou volbou Vlastislava Komárka členem finančního výboru zastupitelstva. Zastupitelé také schválili dodatečné zařazení bytového domu Gorazdova 1997/15 na seznam domů určených k prodeji a rozhodli, že domy určené k prodeji ve smyslu Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 2, které jsou uvedené v příloze tohoto usnesení (č. 111), budou nabízeny osobám oprávněným k odkupu pouze způsobem prodeje spočívajícím v prodeji po jednotlivých bytových jednotkách. Zastupitelé projednali a schválili usnesení k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu velvyslanectví, který zde v sobotu od 12:00 do 16:00 uspořádá kulturně vzdělávací akci Den španělštiny. Radní také jmenovali ředitele/ky Základní školy Jana Masaryka 21, Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Fakultní školy Pedagogické fakulty UK Kladská 1, Základní školy Londýnská 34, Základní školy Na Smetance 1, Základní školy a Mateřské školy Resslova 10, Základní školy Sázavská 5, Základní školy Fakultní školy Pedagogické fakulty UK Slovenská 27, Mateřské školy Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27, Mateřské školy Trojlístek Kladská 25, Mateřské školy Na Smetance 1 a Mateřské školy Slovenská 27. Radní městské části přijali usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v bytové komisi č. 6 ze dne a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 7 ze dne a č. 8 ze dne Barbora Pletková, Kancelář tajemníka a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti MČ Praha 2 za rok 2011 závěrečný účet a vzali na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací Knihovna na Vinohradech, Novoměstská radnice a Centrum sociálních služeb Praha 2 za rok Zastupitelé souhlasili se záměrem prodeje domu čp na pozemku parc. č. 2260, pozemku parc. č. 2260, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 2261, zeleň, formou výběrového řízení, rozhodli o prodeji ideálních 3/4 budovy čp. 550 na pozemku p. č. 58 a ideálních 3/4 pozemku p. č. 58, zastavěná plocha a nádvoří, a rozhodli o odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1359/1, k. ú. Vinohrady. Členové zastupitelstva mimo jiné projednali poskytnutí veřejných finančních podpor na období roku 2012 a I. čtvrtletí 2013 a schválili dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Knihovna na Vinohradech, Novoměstská radnice, Centrum sociálních služeb Praha 2 a dodatky ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2. Příští řádné zasedání zastupitelstva městské části se bude konat 25. června 2012 od 15:00 v jednacím sále č. 614 budovy ÚMČ Praha 2. Šárka Votánková, OKSVV Zápis ze zasedání ZMČ Praha 2 je po ověření k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ a na Náměstí Míru hostilo Den s Komwagem Ve čtvrtek 24. května 2012 se na náměstí Míru již pošestnácté konal od 12:30 do 18:00 Den s Komwagem, který spolupořádala městská část Praha 2 a společnost EKO-KOM. Zábavný den má nejen relaxační, ale i vzdělávací poslání. Ke zlepšování životního prostředí může přiložit ruku každý z nás a osvěty není zjevně nikdy dost. Péči o životní prostředí zdůraznil i místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek, když připomněl, že by nejen obyvatelé dvojky neměli odhazovat odpadky a nedopalky na zem a měli by uklízet po svých psech. Dětem i dospělým Komwag představil moderní čisticí techniku. Nechyběly ani ukázky třídění odpadů, využití separovaného odpadu a zábavné soutěže pro děti včetně dálkového ovládání modelů lodí. I když bylo krásné počasí, nárazový vítr nedovolil vztyčit před kostelem svaté Ludmily nafukovací horolezeckou stěnu. Jedinečnou exhibici před přihlížejícími obyvateli na jednokolce předvedl mistr České republiky Adam Gerža, s kolem BMX řádil na špičkové úrovni mistr České republiky Dominik Nekolný. Bohatý program pro malé i velké návštěvníky uváděli Dalibor a Adéla Gondíkovi, celé odpoledne provázeli muzikou Hamleti. Text a foto: tom Sedmdesát příběhů Paměti národa V neděli 27. května byla na Karlově náměstí zahájena výstava připomínající 70. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vernisáže se zúčastnily osobnosti politického a kulturního života, mj. ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, ministr obrany Alexandr Vondra, pražský primátor Bohuslav Svoboda, starostka MČ Praha 2 Jana Černochová či ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. Žádná hrůza, žádná tyranie není tak mocná, aby v nás mohla zlomit to, co je základním principem lidské svobody, lidského vnímání, vzájemného lidského vztahu a spolupráce, řekl při zahájení výstavy pražský primátor Bohuslav Svoboda. Starostka Jana Černochová při té příležitosti zdůraznila: Jsem velmi hrdá na to, že právě uprostřed naší městské části na Novém Městě pražském, na tomto největším náměstí v Evropě, otvíráme dnes, v den výročí atentátu, tuto výstavu v bezprostřední blízkosti kostela svatého Cyrila a Metoděje, kde jak všichni víme parašutisté zemřeli. Chtěla bych za to organizátorům velmi poděkovat. Výstava popisuje nejen samotnou operaci Anthropoid nebo poslední boj sedmi parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje, ale připomíná i tehdejší aktivity odboje a tragické události, které následovaly: vyvraždění Lidic, Ležáků, popravy na Kobyliské střelnici, v Mauthausenu a na dalších místech. Prostřednictvím sedmdesáti příběhů se snaží přiblížit dobu v roce 1942, jíž se obecně říká Heydrichiáda. Umístěna je do dřevěné stavby připomínající koncentrační tábor, která symbolicky demonstruje hrůzu 2. světové války. Výstavu pořádá nezisková organizace POST BELLUM. Ta již jedenáct let zaznamenává vzpomínky pamětníků a vybudovala obdivuhodnou sbírku mnohahodinových záznamů, fotografií a vzpomínkových textů uložených na Lidé z POST BELLUM vyzpovídali desítky lidí, kteří pomáhali například parašutistům z Anglie, ukrývali u sebe odbojáře nebo uprchlé Židy, podíleli se na zpravodajské práci pro čs. exilové ministerstvo národní obrany. Právě tito lidé bývají přehlíženi, když si republika připomíná výročí atentátu na Heydricha. Jména jako Gabčík a Kubiš zná každý, zatímco například rodiny Moravcových, Khodlových, Zelenky-Hajského či manžele Kotrbovy a Šrámkovy znají jen odborníci. Přitom tito vlastenci prokázali obdivuhodnou statečnost a obětavost v boji za svobodu Československa. V říjnu 1942 v koncentračním táboře Mauthausen bylo v tichosti zavražděno 261 odbojářů a jejich rodin, jejich těla spálena a popel rozptýlen. Tisíce lidí byly v souvislosti s atentátem na Heydricha umučeny. Přemýšleli jsme nad tím, jak vzpomínky pamětníků, které jsme zaznamenali, důstojně vyprávět právě v době tohoto kulatého výročí. Mohli jsme udělat výstavku fotografií někde na základní škole, ale to je málo. Skutečně důstojné, silné a naléhavé místo k přemýšlení, které symbolizuje onu zvrácenost totalitního režimu, je koncentrák. Proto vystavujeme velkoformátové dobové fotografie, portréty a příběhy umučených i těch, kteří dosud o utrpení československých odbojářů mohou svědčit, říká ředitel POST BELLUM Mikuláš Kroupa. Audiozáznamy vzpomínek znějí v barácích tohoto lágru a mísí se s venkovním archivním vysíláním protektorátního propagandistického rozhlasu. V jednom místě jsou vystaveny téměř všechny fotografie popravených odbojářů a tam je možné zapálit svíčku. Nejde nám o prvoplánové zobrazení nelidské hrůzy, ale o pietní vzpomínku ve veřejném prostoru, zdůrazňuje Mikuláš Kroupa. Unikátní výstava Paměti národa se koná za podpory městské části Praha 2 a potrvá do 18. června. Text: len, foto: tom Výstava k 70. výročí operace Anthropoid na radnici Až do 22. června je v prvním patře budovy Úřadu městské části Praha 2 k vidění na 24 samostatně stojících panelech to nejdůležitější z domácího a zahraničního odboje. Výstavu s názvem Někomu život, někomu smrt zde zahájili v pondělí 28. května starostka MČ Praha 2 Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav Svoboda (na snímku). K 70. výročí operace Anthropoid ji připravila Asociace legionářských tradic. Výstava je putovní a koná se pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, britské velvyslankyně v České republice J. E. Sian MacLeod a ministrů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy. Na panelech je zachyceno období od všeobecné mobilizace v září 1938, podepsání Mnichovské dohody, plánování likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, samotný atentát a následné akty pomsty nacistů za Heydrichovu smrt. Atentát na Heydricha provedli českoslovenští parašutisté, členové skupiny Anthropoid Jozef Gabčík a Jan Kubiš, ve středu 27. května Přestože historikové nemají na akci jednotný názor, nepochybně šlo o významný čin domácího i zahraničního odboje v období druhé světové války. Mladým lidem se může zdát připomínání nacistické zvůle zbytečné, nesmíme ale zapomínat na mravní aspekty atentátu a protiválečné postoje mnohých Čechů a Slováků. Atentát lze vnímat i jako odplatu za genocidu a teror, které během druhé světové války okupanti rozsévali. A teprve po atentátu a následných zrůdnostech nacistů odvolaly ve druhé polovině roku 1942 mocnosti Francie a Velká Británie podpis pod Mnichovskou dohodou. I proto mohlo být Československo po roce 1945 obnoveno v předmnichovských hranicích. Výstava je pro veřejnost otevřena v Po, St 8:00 17:30, Út, Čt 7:30 16:00, Pá 7:30 13:30 a je přizpůsobena i pro potřeby školní výuky. Učitelé si mohou stáhnout metodické pokyny a pro své žáky pracovní listy na internetových stránkách výstavy Text a foto: tom

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 6 - ČERVEN Změny na radnici nejsou dětskou hrou na škatulata Politická vyjednávání nejsou nikdy jednoduchá. Rozložení sil určují voliči a následují zákulisní jednání, mistrné kompromisy nebo tvrdé prosazování jedné linie, je-li na ni dostatečná síla. Z koaličních poslanců se snadno mohou stát opoziční a naopak. Dvojka se nyní posunula výrazněji doprava. Jaký názor na změnu mají zástupci jednotlivých politických stran? Odpovídali na otázku: Jak hodnotíte změnu koalice na radnici Prahy 2 a co od nové koalice očekáváte? ČSSD Jaké konkrétní dopady bude mít změna koalice na život obyvatel městské části Praha 2, to teprve ukáže čas. TOP 09 jako zcela nová politická strana v koalici dosud nebyla. Chtělo by se s Churchillem říci, že nyní občany čekají krev, pot a slzy, ale ony to budou spíš nájmy, daně a poplatky. Nájemníky obecních bytů čeká další zvedání nájmů, protože ona mírnější varianta, tak jak ji prosadila ČSSD, bude ne- OSB Občanské sdružení OSB se od svého vstupu na radnici nachází ve zvláštní situaci. Sice jsme druhým nejsilnějším politickým subjektem, naše existence je ale snášena se špatně skrývanou nelibostí. Proto ani jedna ze stran zastoupených na radnici MČ Praha 2 zřejmě nikdy neuvažovala o koaliční spolupráci s OSB a raději se pustili do stvoření podivného kočkopsa, tedy koalice ODS, ČSSD a SZ, který dokázal přežít jen do doby, než vyšla najevo nekompetentnost pana Pecha a samozřejmě kauza pana Palusky. Změna koalice na velké radnici jistě byla dalším indikátorem, jenž ukázal, že pokračování koalice v Praze 2 není právě žádoucí. Přes všechny výhrady a pochybnosti je ale třeba uznat, že bývalý starosta Paluska obratně kormidloval proces privatizace tak, aby prodej v tomto volebním období skutečně proběhl a aby prodejní ceny byly relativně dostupné (alespoň tak to vypadalo). Antonín Setnička pochybně revidována a v zajetí bludu o neviditelné ruce trhu bude nájem zvyšován tak, jak to jen zákon dovolí. Co se týče privatizace bytového fondu do rukou oprávněných nájemníků, i zde se v minulé koalici snaha ČSSD o nejnižší možnou cenu změní ve snahu o cenu tržní, tak jak to již několikrát navrhovala TOP 09. Systém a časový plán privatizace se bude opět měnit, aby vyhovoval ne občanům, ale současným vládcům radnice. Dovolte mi poznamenat tři osobnější postřehy. Jak víte, bývalý starosta Paluska byl obviněn policií za skutky, týkající se jeho působení ve funkci místostarosty v minulém volebním období. Kdo byl ale v minulém období starostou? Právě paní Černochová z ODS. Buď tedy nevěděla, že se její místostarosta a stranický kolega dopouští této činnosti, a svědčí to jak o její neschopnosti vést úřad, stejně jako o personální práci v ODS. Variantu, že o machinacích svého místostarosty věděla, si snad ani nepřipouštím, i když vyloučit se Bližší finanční košile než idealistický kabát nedá. Na pozici místostarostky pro školství byla instalována paní Duchková z TOP 09. Ani na stránkách TOP 09 jsem nenalezl údaje o jejím vzdělání, tudíž předpokládám, že školství na Praze 2 bude řídit přeplácená prodavačka, promiňte, marketingová poradkyně bez vysokoškolského vzdělání. Na závěr jen hořké pousmání, když ti samí Zelení, kteří organizují protesty proti vládě TOP 09 a ODS, se k nim lísají na radnici. Inu, bližší finanční košile než idealistický kabát. Martin Jírovec Vznik nové koalice pro nás nebyl až tak velkým překvapením vždyť na ní dříve opoziční TOP 09 usilovně pracovala od první schůze zastupitelstva a nejednou v tomto žádala OSB o podporu. Reciproční podpory jsme se ale nedočkali. Z toho pramení spíše to, co už neočekáváme otevřenou a přátelskou spolupráci bez politických zákulisních her, věrohodnost a vstřícnost k vůli velké části občanů. Z ideového hlediska je tedy koalice čitelnější, můžeme očekávat Koalice je nová složením, průtahy v prodeji bytů, nikoliv politikou vůči občanům ceny pro naprostou většinu občanů nepřijatelné, a to vše za podpory maličké SZ, která se vyprofilovala do jazýčku na vahách, jenž spíše odráží míru prebend než zelené ideje. Je zřejmé, že stávající strany udělají všechno pro to, aby nestraničtí OSB nemohli narušit hegemonii stranického vládnutí, a přiznám se, že ani nám se do takového spolku nechce. Do budoucna tedy záleží jen na občanech, komu budou důvěřovat a zda opět pustí do zastupitelstva ty strany, které je už tolikrát zklamaly. ODS Nové složení koalice v zastupitelstvu Prahy 2 zřejmě pro většinu občanů představuje přirozenější stav než původní koalice, která mohla v někom evokovat poměrně nepopulární opoziční smlouvu, známou z minulosti z politiky na parlamentní úrovni. To ale odpovídá zjednodušenému vnímání komunální politiky. Ta je totiž mnohem více o jednotlivých členech zastupitelstva a jejich schopnosti spolupráce. Předchozí koalice vznikla po minulých volbách jako reakce na vstup relativně nových subjektů do zastupitelstva Prahy 2, jejichž členové byli z velké části v politice nováčky a pro ostatní partnery představovali velkou neznámou. Původní koalice, ač ideově nesourodá, byla schopná nacházet rozumné kompromisy v názorech na řízení městské části. Za to patří určitě uznání všem, kteří se na ní podíleli. S postupem času se ale TOP 09 Nová koalice by měla mít lepší předpoklady pro fungování městské části Změna v koalici v zastupitelstvu Prahy 2 je podle mne logickým vyústěním výsledku komunálních voleb v roce Koalice tří stran se vzájemně nesourodými a nekompatibilními programy, vzniklá na principu vzájemně se známe a víme, co od sebe čekat, byla od počátku vratká. TOP 09 se během prvního roku dokázala na politické scéně městské části etablovat jako tvrdá a přímá opozice, která se snažila prosazovat svůj program a odmítala být destruktivní opozicí, řídící se heslem čím hůř, tím líp. Jednotliví zastupitelé si svou prací ve výborech a komisích vybojovali když ne respekt, tak alespoň uznání. Důvody, které vedly k rezignaci bývalého starosty J. Palusky, ukázaly na hloubku problémů, v nichž se koalice potácela a k nimž se přidávaly potíže v oblasti školské politiky, přesahující v některých případech oblast městské části. Shrnuto: Změnu v koalici hodnotím jako odvážný nástup na hřiště v nelehké situaci a k tomu v poločase. Co očekávám od nové koalice? Změnu v koalici hodnotím jako odvážný nástup na hřiště v nelehké situaci a k tomu v poločase Michal Bočan nové subjekty a jejich členové v zastupitelstvu etablovali a došlo k přirozenému názorovému posunu v pohledu na fungování koalice a následně, po konfliktu v té původní, i k její změně. Nová koalice by měla mít lepší předpoklady pro fungování městské části, protože je nyní složena z partnerů, kteří mají v základu velmi podobné názory na roli a cíle samosprávy. To by mělo přispět, spolu s podobným složením koalice na Magistrátu hlavního města Prahy, k efektivnějšímu řízení městské části. Je na všech koaličních partnerech a jejich členech, aby dokázali svou prací, že změna koalice je správným krokem, který je ku prospěchu občanů Prahy 2. Věřím, že nové vedení radnice bude řídit naši městskou část obezřetně a provede ji všemi obtížemi zvláště v dnešní, ekonomicky nelehké době. Nic menšího nelze ani očekávat. Tradice a vysoká životní úroveň, na kterou jsou naši občané zvyklí a které si velmi cení, nás všechny zavazuje. Albert Kubišta V krátkosti: Koncepci a zodpovědnost. To, že v podstatných momentech najde shodu v oblastech, které jsou pro městskou část životně důležité, a že bude vládnout politicky nikoli politikařením. V rozpočtu městské části je po roce a půl vládnutí minulé koalice povážlivá díra a bude na nové radě, aby ho stabilizovala. Což bude znamenat úsporná opatření, která bude třeba zároveň občanům Prahy 2 vysvětlit. To je další věc, kterou od nové koalice očekávám otevřenou a srozumitelnou komunikaci s občany spolu s jasným a průhledným zadáváním výběrových řízení, a to jak na volná místa, tak ve veřejných zakázkách. Je třeba po posledních měsících vrátit důvěru občanů ve vedení radnice. Od zastupitelů TOP 09 očekávám splnění co největší části našeho programu, se kterým jsme šli do voleb. Nastupují v polovině, poté naši voliči řeknou, kolik toho dokázali splnit. (To je snad osud TOP 09, dostat se do koalice v okamžiku, kdy se musí škrtat v rozpočtu a šetřit. Nebo možná víc než osud je to vědomí odpovědnosti přesahující tady a teď...) Strana zelených Sestavování koalice na jakékoli politické úrovni můžeme přirovnat k sestavování Rubikovy kostky. Koaliční Rubikova kostka je ale v jedné věci zvláštní nejde na rozdíl od reálné předlohy nikdy složit zcela dokonale. Vždycky nějaké ty kostičky mají jinou barvu. Každá koaliční většina má vzhledem k progra- Michal Uhl mům jednotlivých stran jiné těžiště. A jaké je programové těžiště naší nově poskládané modro-fialovo-zelené Rubikovy kostky? Zcela odpoví až programové prohlášení, na kterém intenzivně pracujeme, ale tři body zmíním hned. První z klíčových programových průniků se týká odhodlání racionalizovat finance. Snížení příjmů především kvůli přesunutí mnoha milionů Magistrátem hl. města Prahy z centrálních městských částí na okraj Prahy zavedlo Prahu 2 do velmi složité situace. Nová koalice bude mít ale zároveň jako jednu z klíčových priorit zachování kvality poskytovaných veřejných služeb, jako jsou školy, sociální služby či péče o zeleň při neschodkovém hospodaření. Za druhé povedeme debaty o tom, jaký model správy nemovitostí je nejlevnější a nejkvalitnější a zároveň nejméně náchylný ke korupci. Posledním tématem je otázka prodeje bytových domů. Současná koalice odmítá prodávat (či rozdávat) byty za dumpingové ceny. Doba devadesátých let je za námi. Všichni obyvatelé Prahy 2 i ti, kteří bydlí u soukromníků mohou být tedy uklidněni tím, že se jejich majetek (resp. veřejný majetek) nerozplyne jako pára nad hrncem. V případě prodeje nepotřebného majetku se bude vycházet z tržních znaleckých posudků (byť v kombinaci se slevami). V případě prodeje bude získána finanční protihodnota, která bude použita ve prospěch všech obyvatel Prahy 2. Koalici ODS, TOP 09 a SZ však nečekají samozřejmě jen zmíněná témata přejme si, aby se pod jejím vedením Praze 2 dařilo. Veřejný majetek se nerozplyne jak pára nad hrncem

4 4 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2012 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Revitalizace a obnova kulturních nemovitých památek v péči městské části Praha 2 Vážení čtenáři, v průběhu uplynulých let naše městská část připravila a zahájila revitalizaci a obnovu všech kulturních nemovitých památek svěřených jí do správy. Městská část Praha 2, která má rozlohu pouhé 4 km 2, podílem zeleně na svém území výrazně převyšuje celopražský průměr. Je faktem, že většinu spravovaných veřejných prostor tvoří parky a zeleň, kterých má městská část ve správě 58 hektarů. Zeleň výrazně přispívá ke kvalitě městského prostředí, obohacuje parter města svou mikroklimatickou i hygienickou funkcí. Málokdo ví, že parky Riegrovy sady, Havlíčkovy sady, Čechovy sady, Bezručovy sady, Karlovo náměstí jsou nemovitými kulturními památkami. Proto městská část věnuje obnově a regeneraci těchto ploch zásadní pozornost. Mezi důležité akce patří revitalizace Havlíčkových sadů. V letech byl obnoven Viniční altán, dětské hřiště a zeď oplocení. Rozsáhlou obnovou prošel také historický vinohrad, jehož součástí je i vinný sklep z roku 2009 pro zpracování sklizené vinné révy. Bastion jako výzva i závazek Není to místo, kam by bylo možno vstoupit s lhostejným nezájmem, projít bez povšimnutí a zase se jakoby nic vydat svou cestou. Něco vás zasáhne, vtáhne do děje a pak už záleží jen na tom, jestli se tomu chcete poddat Bastion. Místo plné podnětů a inspirace i pro laika. Propojení zdánlivě nespojitelného ducha středověkých hradeb a barokní fortifikace se současným pojetím architektury dotváří řada důležitých detailů, jichž si na první pohled možná nevšimneme, mnohé třeba ani neumíme přečíst. Nápomocným průvodcem po tomto unikátním prostoru může být publikace Bastion XXXI U Božích muk, kterou v těchto dnech vydávají MCA atelier a městská část Praha 2. Při jejím křtu jsme využili příležitosti a zeptali se na některé detaily autorů zdařilé revitalizace Bastionu i výjimečné publikace. Slova se ujal architekt Miroslav Cikán a k právě vydané knize poznamenal: My jsme především rádi, že je tady dílo, na jehož základě kniha mohla vzniknout. Nebyla by na světě bez tohoto areálu a krásné stavby, která je ve všech detailech a zákoutích, materiálech, površích a barvách tak podnětná Už při realizaci, když jsme všechny ty hmoty a povrchy komponovali, nás stavba tak zaujala, že jsme se připravovali, jak nás zaujme okem, až to budeme moci prezentovat. A s velkým potěšením jsme se chopili příležitosti dostat všechno, co jsme celou dobu nosili v hlavě a s čím jsme se nemohli podělit, do té knihy. Je v ní koncentrováno, co jsme celou dobu nosili v hlavě. Jak velkou radost vám udělalo ocenění Grand Prix architektů za Bastion? To bylo velké potěšení. My jsme měli potěšení už ze samotné realizace projektu, je to naše dítě a jak už to chodí, každé dílo bývá pro architekta jeho vlastní součástí a nerad se s ním loučí. Řekl bych, že Grand Prix jsme dostali za to, že se nám snad podařilo přivést na svět zajímavou věc. Považujete Bastion za vrchol vaší tvorby? Už vzhledem k té ceně ano. A pak si myslím, že jsme zde koncentrovali hodně z toho, co jsme v sobě měli nastřádáno z předchozích projektů a k čemu jsme zráli. Je to čitelný důsledek našeho zrání. Co bylo největší výzvou při realizaci tohoto projektu? Když jsme přišli na to, že v areálu jsou navážky (brownfield) a že tuhle vrstvu, kterou lze považovat za nehistorickou, můžeme odstranit, abychom se dostali na určitou historickou úroveň a dokázali definovat baroko To bylo velké dobrodružství. Další věc je, že ten dům má v sobě zakletou lasturu Je to rozvíjející se spirála, která putuje prostorem a definuje kompozici půdorysu. Takže je to vlastně současná fosilie vložená do souvrství navážek. Porozumí lidé všemu, co jste chtěli sdělit? Když si koupí knihu vstupuje do hovoru architektka Pavla Melková a prozrazuje nám, co ona sama považuje za největší výzvu Je to pokora Když se dostanete k tak výjimečnému místu, cítíte velký závazek něco nepokazit. Protože to místo je samo o sobě velmi cenné a byl by hřích promarnit šanci. len Kniha je upřímnou zpovědí architektů Autoři publikace Bastion XXXI U Božích muk a zároveň tvůrci konceptu a projektu obnovy této části městských hradeb, architekti Pavla Melková a Miroslav Cikán, ukázali nebývalý odstup a pokoru při hledání tvůrčího řešení. Obrazová publikace je průvodcem po jejich způsobu přemýšlení, podtrhuje jejich úctu k předkům, lásku k historii i renesanční vzdělanost. Citlivě zvolená motta a citáty na úvod každé kapitoly předznamenávají jednotlivé etapy uvažování nad budoucí podobou jednotlivých částí Bastionu. Autorské texty, mnohdy filozoficky pojaté ve smyslu otázek a pochybností, vysvětlují dokonale, proč jsou věci tak, jak jsou. Dovolíme si k tomu ocitovat motto na straně 61: Prolínání prorůstání. Řez do země oddělení země od země obnažení hrana hranice přerušení oddělení vymezení. Ne-konečno a ne-pokračování. Autorům se podařilo z jednoho místa propojit všechny čtyři územní části Prahy 2: Nové Město, Nusle, Vyšehrad i dolní část Vinohrad. Slouží k tomu průchod hradbami do parku Folimanka. Bastion se tím nestává novým centrem Prahy 2, jen tak potvrzuje génia loci, jehož tento prostor ukrývá i vydává. Publikace umožňuje přijmout i některé úpravy, jež by mohly náhodného kolemjdoucího až zarazit. Konkrétně představa autorů o ztvárnění bolesti a následného vyřešení Božích muk. Originál se nedochoval, vznikl však nový. Při pochopení záměru autorů, že stojíme uvnitř bolesti, je srozumitelné i použití netradičního materiálu. Na závěr si dovolíme použít citát ze strany 26, jehož autorem je již zesnulý sociální ekolog jak sám sebe nazýval Bohuslav Blažek: boření městských hradeb je počátkem novověku s jeho fetišem neomezeného růstu tom Obnova unikátní stavby Pavilonu s kuželnou byla v roce 2009 oceněna v soutěži o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Zde je třeba si povšimnout nenásilného propojení obnovené historické části s moderní architekturou. Na mezinárodním festivalu architektury (World Architecture Festival) získal Pavilon další ocenění v kategorii New and Old, která hodnotí kreativní přestavby, konverze a restaurování objektů. V programu regenerace získala tutéž cenu jako Pavilon v roce 2011 i Grotta. Obnova parku, na jejíž řešení byla vypsána v roce 2006 veřejná soutěž, probíhá postupně po etapách, dokončena byla romantická část okolo Grotty a jezírka. Celková revitalizace parku nyní pokračuje obnovou povrchů cest, osvětlení, mobiliáře a bude dokončena v roce Mezi další priority městské části patřila rekonstrukce dětských hřišť jak v areálech mateřských škol, tak těch veřejných v Havlíčkových sadech, U Draka v Riegrových sadech, na Folimance, Na Výtoni a U Vodárny. Posledně jmenované se dočkalo významného ocenění Nejlepší dřevěné hřiště Posledním nepřehlédnutelným úspěchem je revitalizace prostoru Bastionu XXXI, která byla provedena na základě vítězného návrhu veřejné architektonické soutěže vypsané v roce 2007 Prahou 2. Jde o neobvyklé architektonické pojetí znovuzrození dlouho zanedbávaného prostoru plně respektující charakter tohoto zapadlého místa. Revitalizace Bastionu XXXI se stala absolutním vítězem Grand Prix architektů Zároveň byla tato stavba zařazena mezi 30 nejzajímavějších staveb v ročence Česká architetura/czech architecture Vše výše uvedené bylo připraveno a vybudováno pro veřejnost, ke které každý z nás patří. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky MČ Praha 2 Znovuzrození dávno zapomenutého místa Představitelé městské části se důsledně věnují obnově historických míst a péči o parky a zahrady, kterých má Praha 2 vskutku požehnaně. Stojí to úsilí lidské, ale stojí to i hodně peněz. Kritikové mohou namítat, že by peníze investovali jinam, ale historii, která na nás v této části města dýchá, nelze pominout. Koncepce revitalizace zelených ploch Prahy 2 je smysluplná a plánovaná. Obyvatelé dvojky i ostatní Pražané tak mohou nyní využívat prostory, o kterých mnozí neměli ani tušení. A nejsou to ledajaká zákoutí. Před dvěma lety byla otevřena zrekonstruovaná intimní a vznešená zahrada Ztracenka na albertovských stráních. Na území Karlova byl vloni v listopadu po obnově trvající půldruhého roku slavnostně otevřen Bastion XXXI neboli Bastion U Božích muk. Novoměstské hradby, které plnily v historii ryze obranné úlohy, získaly zcela jiný rozměr. Revitalizace Bastionu je dalším dílem sanace v minulosti dlouho zanedbávaného území Prahy 2. Úpravy celého prostoru myšleno Karlov, Albertov, Folimanka postupně proměňují tuto lokalitu v atraktivní odpočinkovou zónu obyvatel Prahy. Zabloudíme-li do historie, dozvíme se, že hradby nad Nuselským údolím, tedy i Bastion XXXI, pocházejí ze 14. století, kdy je dal zbudovat Karel IV. Hradby kolem Nového Města měly tehdy ryze obranný účel. Měřily skoro 3,5 km a vedly od Vyšehradu ke Karlovu a dále dnešní Sokolskou, Mezibranskou, Wilsonovou až na Těšnov. Byly na nich brány, které se nedochovaly. V polovině 17. století se gotický charakter začal měnit na barokní. Hradby, které chátraly, byly vesměs přestavěny a z gotiky zůstaly s nadsázkou jen stopy. Opevnění posílily věže bašty bastiony. S návrhem nového opevnění této části Prahy, již spadající pod Nové Město, přišli hrabě Colloredo I. Conti, generál von Holst, projektant Marini a C. Geer. Nejprve byl postaven neúplný bastion u Božích muk. Později, na přelomu 17. a 18. století, vznikl samotný Bastion Karlov. Již tehdy se rozhodovalo o dnešní podobě. Když v roce 1741 dobyli Nové Město francouzští vojáci, rozhodla se Marie Terezie odebrat Praze status opevněného města. Ostatně, v té době byla již část malostranských a staroměstských hradeb zastavěna domy, když byly použity hradby jako základy staveb. V 19. století obranný strategický význam hradeb takřka mizí. Porážka Rakouska-Uherska ve válce s Pruskem vedla k likvidaci velké části hradeb. O to větší význam má dochovaná část oddělující Karlov od Nuselského údolí. Nároky na obnovu pamětního místa byly z pohledu památkové péče velmi vysoké. Bylo třeba využít autentický historicky cenný stavební materiál a tehdejší technologický postup při zdění. Své slovo měl i stavebně historický a archeologický průzkum. Reliéf Karlova ovlivnila i stavba Nuselského mostu v sedmdesátých letech minulého století. Samotný vystupující Bastion XXXI je již celý novotvarem, který pouze předstírá podobu původního bastionu. K pravému boku hradeb vedle Nuselského mostu bylo přistavěno nepříliš vkusné vnější schodiště a také všechny vnější stěny hradeb jsou již novodobé. Současné úpravy zdůrazňují pevnostní charakter hradeb a Bastionu jako takového. Velké zelené plochy vytvářejí klidné místo vybízející k odpočinku. Zázemí multifunkční kavárny skýtá potřebný stín s výhledem přes vzdálené hradby. Kavárna nahradila původní rozpadající se budovu, která v minulosti sloužila jako desinfekční stanice a sklad OPBH. K doplnění znalostí by měl sloužit informační systém o historii místa s přístupnými historickými fragmenty hradeb. Současná podoba citlivě opravené památky umožňuje nové pohledy na Vyšehrad, protilehlé stráně a horizonty na levém břehu Vltavy, do Nuselského údolí, Vršovic i na Bohdalec. Je to klidné a vstřícné místo, kde je historie cítit ve vzduchu. Točité schodiště v západním rohu Bastionu je východem k propojovacímu průchodu a schodům do parku Folimanka. Další etapou revitalizace bude severozápadní území v těsném sousedství hradeb. V plánu je propojení přes Horskou ulici, respektive přes schody vedoucí z Karlova na Albertov, se Ztracenkou. Následně by se měl řešit jihozápadní cíp Albertova. Severní svah Albertova by měl revitalizaci tohoto sevřeného území uzavřít. Zrodí se naprosto nový komplex zahrad v Praze 2. Text: tom, foto: len

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 6 - ČERVEN Křest knihy Bastion XXXI U Božích muk Nové tváře ve vedení městské části Jak známo, počátkem května se ve vedení městské části udály změny. V trojbarevné koalici ODS ČSSD Strana zelených byli sociální demokraté nahrazeni zástupci TOP 09. Ta má nyní dva místostarosty, Janu Duchkovou a Otto Schwarze, a jednoho uvolněného radního, Aleše Svobodu. Zjišťovali jsme, s jakými představami se ujímají své práce. JANA DUCHKOVÁ zástupkyně starostky pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Je z Vinohrad, její profesí je marketing. Je vdaná, má jedno dítě. Od roku 2010 zastupitelka městské části Praha 2 za TOP 09, členka finančního výboru, bytové komise, komise výchovy a vzdělávání a komise dopravní. Knihu Bastion XXXI U Božích muk vydala v r městská část Praha 2 a MCA ateliér, s. r. o. Slavnostně byla pokřtěna 14. května 2012 v prostorách Bastionu za přítomnosti zástupců městské části, autorů revitalizace architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové a dalších hostů. Za městskou část oběma architektům poděkovali a předali pamětní listy starostka Jana Černochová a místostarosta Václav Vondrášek. Při té příležitosti připomněli prestižní ocenění Grand Prix architektů za revitalizaci Bastionu a také skutečnost, že byl vybrán jako jeden z třiceti projektů v České republice do ročenky architektury 2010/2011. Co zaznělo na křtu Jana Černochová, starostka: Děkujeme za to, jak jste reprezentovali Prahu 2, a těšíme se, že vaše spolupráce s městskou částí bude pokračovat. Této krásné publikaci přejeme co nejvíce fascinovaných čtenářů a tomuto objektu co nejvíce spokojených návštěvníků. Václav Vondrášek, zástupce starostky: V náboženském smyslu je křest chápán jako očištění od hříchů. Než městská část toto území převzala do správy, bylo nebývale zanedbáno, opomíjeno... Zde nejde jen o symbolickou, ale o zcela hmatatelnou nápravu hříchů minulosti. Hradby se ve své době stavěly kvůli nepropustnosti, měly zajistit, aby nikdo nepronikl dovnitř. My je dnes nechceme dobývat a bourat, ale učinit je prostupnými, aby se co nejvíce občanů mohlo těšit z genia loci zdejšího prostoru a podařeného skloubení historie s moderní architekturou. Pavla Melková, MCA atelier: Snažili jsme se zpřístupnit sdělení, obsažené v tomto místě, lidem, kteří ho budou užívat. V knize je možná klíč k určitým hlubším vrstvám, k poetice, asociacím, obrazům, které se pojily s tvorbou té architektury. Není to ale jen kniha o historii místa, o procesu vývoje stavby, ale také o záměrech, které má městská část s celou širší lokalitou. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu: Chci poblahopřát městské části, že se jí podařilo v tak krátké době projekt realizovat a především vybrat projektanta architektonickou soutěží. Nebývá to zvykem. A hlavně chci poblahopřát architektům, podařilo se jim skvělé dílo. Můj dík patří i pracovníkům Národního památkového ústavu, dovedu si představit, že vyžadovalo velkou odvahu projekt v této podobě odsouhlasit. Publikace Bastion XXXI U Božích muk je k zakoupení prostřednictvím ateliéru MCA, Dykova 1, Praha 10. Text a foto: len Oceňuji zpřístupnění prostoru Tradiční úlohu garanta péče o kulturní památku plnil při revitalizaci Bastionu Národní památkový ústav. Jeho generální ředitelka Ing. arch. Naděžda Goryczková je obecně známá jako příznivec současné architektury v historickém kontextu. Nenechala si ujít příležitost seznámit se osobně s výsledky projektu, v němž se historie se současností snoubí tak výjimečně citlivým způsobem. Návštěva Bastionu na ni zapůsobila Jsem příjemně překvapena. Oceňuji nejen kvalitní výsledek obnovy Bastionu, ale i způsob výběru projektanta architektonickou soutěží a rychlost, jakou se podařilo proces nastartovaný v roce 2005 v krátkém čase dovést do konce. Obnova Bastionu je výjimečná především tím, jak příkladným způsobem snoubí minulost se současností. Minulost je zastoupena obnovou středověké a barokní fortifikace, současnost velmi zdařilou vestavbou restaurace a celkovou revitalizací veřejného prostoru. To se architektům opravdu povedlo. Jestliže můžeme někde příkladně prezentovat zdařilý vstup současné tvorby do historického prostředí, tak je to právě zde. Nenásilná a přitom invenční forma akceptovatelná i pro památkovou péči. Považujete vypsání architektonické soutěže za neobvyklý postup? Neobvyklý postup to rozhodně není, ale bohužel ne často se s ním u nás setkáváme. V českých poměrech nebývá zvykem prověřovat kvalitu návrhu architektonickou soutěží, a pokud už se vypíše, tak se jen výjimečně její výsledky realizují. Zde se to podařilo a za to patří radnici poděkování. Co na projektu oceňujete nejvíce? Z mého pohledu je hlavním přínosem především obnova významné kulturní památky, její zpřístupnění veřejnosti a kultivovaný způsob revitalizace. Bastion umožňuje klidné posezení, skvělé výhledy, prostě možnost příjemné relaxace. Jak už jsem řekla, oceňuji i vstup současné architektury v podobě restaurace. Otázka samozřejmě je, nakolik si sem lidé najdou cestu. Bude záležet i na schopnostech provozovatele, zda dokáže restauraci otevřít široké veřejnosti. Věřím, že Bastion se stane vyhledávaným výletním a oddechovým místem nejen pro obyvatele této části Prahy, ale i návštěvníky hlavního města, kteří si zde mohou vychutnat jedinečné výhledy na Vyšehrad. Za pozornost stojí i způsob, jakým architekti uvažovali o propojení s okolím. Text a foto: len Jaká je z vašeho pohledu současná Praha 2? Praha 2 je jednou z nejkrásnějších a nejlépe udržovaných městských částí, která stále disponuje přirozenou strukturou obyvatelstva, kde se snoubí moderní pohodlnost s historickou noblesou. S jakou vizí vstupujete do vedení radnice? Věřím tomu, že díky programovým shodám koalice budeme efektivně pracovat na věcech, které nás nyní nejvíc pálí. To je především sestavení reálného rozpočtu, prodej bytů, správa obecního majetku, vytvoření fungujícího systému sociálního bydlení a optimalizace pronájmu obecních bytů tak, aby nezůstávaly zbytečně dlouho prázdné nebo v rukách neplatičů nájemného. Co považujete za priority v oblasti, které se budete věnovat? Situace ve školství je u nás v tuto chvíli napjatá. První, co jsem po nástupu do funkce musela řešit, byly dvě petice nespokojených rodičů, které vznikly především v souvislosti s necitlivým prosazováním organizačních a personálních změn. To mě utvrdilo v názoru, že dobrá a poctivá správa školství se bez odpovídající komunikace mezi zřizovatelem, školami a rodiči neobejde. Tam vidím veliké rezervy, na kterých musíme zapracovat. Na co byste ráda navázala a co považujete za nutné dělat jinak? Na území naší městské části jsou výborné školy s dlouholetou tradicí, jazyková Kladská, sportovní Sázavská, alternativní Londýnská a mnohé další. Za poslední léta, místo aby byla specializace jednotlivých školských zařízení podporována, jsou naopak rozdíly smazávány a školy unifikovány. To bych chtěla změnit. Stále také řešíme jednotlivá školní a předškolní zařízení, aniž bychom se zamýšleli nad celkovou koncepcí. Vytvoření koncepce rozvoje školství v Praze 2 je mým dlouhodobým cílem, na kterém budu pracovat s respektem k rozvíjejícím se trendům ve vzdělávání a předpokládanému demografickému vývoji. Výsledkem by měl být stav, kdy budou mít rodiče možnost zvolit pro své děti v blízkosti svého bydliště takové vzdělávací zařízení, které bude odpovídat jejich představám a zároveň bude rozvíjet konkrétní schopnosti dítěte. Pokusím se posílit spolupráci mezi školami společnými projekty. Čeho chcete ve svém funkčním období dosáhnout? Ráda bych, abychom se na konci tohoto volebního období mohli postavit před naše voliče s tím, že se nám daří plnit to, co jsme jim v roce 2010 slibovali. OTTO SCHWARZ zástupce starostky pro oblast kultury Celoživotní profesí zubní lékař, od podzimu 2010 i komunální politik, který dělí svůj čas mezi výkon své praxe na Vinohradech, kde působí už 18 let, a povinnosti zastupitele. Předseda (donedávna opozičního) klubu zastupitelů TOP 09, člen finančního a majetkového výboru a rovněž člen redakční rady těchto novin. Jaká je z vašeho pohledu současná Praha 2? Radnice investovala v minulých letech nemalé finanční prostředky do obnovy parků, zejména Grébovky. Významného ocenění se dostalo rekonstrukci Grotty a také Bastionu a péče o městskou zeleň se stala naší chloubou. Obávám se ovšem, že šlo o příliš jednostrannou investiční strategii na úkor potřebných investic do obecních domů. Možná i tohle přispělo ke vzniku jakési domobrany obecních nájemníků. Ústředním tématem posledních voleb se pak stal prodej obecních bytů a tohle téma je nadále žhavé i v těchto dnech a týdnech. S jakou vizí vstupujete do vedení radnice? Naše strana by chtěla především vnést více realismu do sestavování rozpočtu. V posledních dvou letech byly výrazně nadhodnoceny plánované příjmy a podhodnoceny výdaje, což vedlo k rychlému vyčerpání finančních rezerv z let minulých. Marně jsme z opozice na toto riziko upozorňovali. Ekonomická situace není v této chvíli dobrá, ale vůli vrátit se znovu k hospodárnosti a efektivitě vnímáme u obou našich koaličních partnerů. Co považujete za priority v oblasti, které se budete věnovat? Asi za největší prioritu v kulturní oblasti považuji oživení Novoměstské radnice. Tenhle historický objekt v sobě skrývá značný dosud nevyužitý potenciál. Kromě společenských akcí a výstav je zde určitě prostor i pro více hudebních projektů. Bude třeba se znovu zamyslet i nad využitím zrekonstruovaného Bastionu, který byl projektován jako kulturně-společenský objekt, ale zatím zůstalo jen u luxusní restaurace. Na co byste rád navázal a co považujete za nutné dělat jinak? Rád bych se pokusil změnit grantovou politiku. Peněz na účelové dotace v oblasti kultury není mnoho, navíc se každoročně rozmělňují mezi velké množství subjektů, což mi zavání spíše takovou kulturní charitou. Účelnější mi připadá koncentrovat finanční prostředky do menšího počtu takových projektů, které by měly ambici dlouhodobě spoluvytvářet kulturní spektrum naší městské části. Čeho chcete ve svém funkčním období dosáhnout? Jak už jsem řekl, do této koalice jsme vstoupili v době, kdy ekonomická situace není vůbec růžová. Bude třeba revidovat rozpočet, protože peníze na některé plánované investice jednoduše nejsou. Věřím ale, že nepříznivý trend posledních dvou let se nám společně podaří zvrátit. A pak zbudou třeba i nějaké ty peníze pro větší podporu kulturních aktivit. ALEŠ SVOBODA uvolněný člen RMČ pro oblast hospodářské politiky, zdaňované činnosti a prodeje majetku Bydlí v Praze 2 od poloviny 80. let a profesně se prakticky celý život zabýval optikou a optometrií. Ve své praxi samozřejmě narazil i na otázky řízení a kontroly procesů. V letech byl zastupitelem, členem kontrolní komise a poté kontrolního výboru. Jaká je z vašeho pohledu dnešní Praha 2? Praha 2 se výrazně změnila. To, že nám tu v 80. letech nekvetly akáty, je fakt. Dnes akáty kvetou To je důležitý symbolický vzkaz toho, co se za třiadvacet let změnilo a na co teď máme právo navazovat. Je to i náš závazek pro budoucnost. Teze, že je Praha 2 dobrou adresou, tedy podle vás platí? Určitě ano. Praha 2 je, a jsem přesvědčen, že i nadále bude, významnou rezidenční čtvrtí v rámci celé Prahy. S jakou vizí se ujímáte své funkce ve vedení městské části? Městská část v posledních letech ne úplně dobře hospodařila se svým majetkem. Myslím, že je nutné ve všech oblastech především zpřehlednit a zohlednit příjmy a teprve následně tvořit výdaje. Jaké vidíte priority ve vám svěřené oblasti? Každopádně je nutné zahájit co nejrychleji v rámci příslušných zákonů a platných pravidel prodej bytů či celých domů. Veřejnost očekává, že konečně dojde k prodeji významné části bytového fondu. Na co chcete navázat? V mé oblasti se chci zabývat důslednou kontrolou hospodaření, a to zejména v otázce správních firem a při tvorbě rozpočtu městské části na další období. Např. v současné době máme za sebou velké rekonstrukce téměř všech parků, v této oblasti musíme výrazně stabilizovat výdaje. Zároveň stojíme před rekonstrukcí jednoho z největších městských parků ve střední Evropě, Karlova náměstí. Zde předpokládám spolupráci s hlavním městem. A váš názor na fungování správních firem? Rozhodně chci navrhnout změnu správy obecního majetku, správní firmy nás stojí obrovské peníze. V úvahu připadají pouze dvě varianty První možností je správa prostřednictvím akciové společnosti stoprocentně vlastněné městskou částí. Druhou možností je správa přímo přes městskou část. Ve fázi, kdy nemáme podrobnější analýzy, se přikláním k druhé variantě. Jsem přesvědčen, že úřad městské části je daleko méně poplatný změně politického klimatu na radnici, než správa prostřednictvím akciové společnosti. Ta by snad byla možná při německém modelu řízení, kdy v přímých řídících složkách akciové společnosti nefigurují představitelé politického vedení radnice. len

6 6 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2012 Město a lidé Noviny Prahy 2 Dvojka pro seniory Vážení členové klubu, nadcházející měsíc je počátkem léta, které mnohým z nás přinese příjemnou změnu. Zavítáme do jiných míst a krajin, přesuneme se do chat a chalup. Teď je správný čas na pobyt v přírodě, turistiku, koníčky či relaxaci. Přeji vám, ať si tyto dny ve zdraví užijete a počasí ať je vlídné. V době prázdnin se nebudou konat počítačové kurzy a plavání, také provoz některých spolupracujících organizací bude pokračovat zase až v září (např. Veselý senior, Seniorfitnes). Výlety jsou pro vás ale připraveny na červenec i srpen, tento měsíc je v programu návštěva zámku v Klášterci nad Ohří a exkurze do porcelánky Thun. Na této straně naleznete i speciální nabídky na ozdravné a relaxační pobyty v letních měsících. Hodně sluníčka a pohody vám přeje Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 JUBILANTKA Z VYSOČINY: Paní Jiřina Drábková oslavila 95. narozeniny. Pochází z Kamenice nad Lipou, ale v Praze je od roku Když mi bylo sedmnáct, byla jsem už vyučena krejčovou. Dostala jsem kufr s oblečením, 20 korun, jízdenku do Prahy a bylo to, přiblížila nám paní Drábková, jak se stala obyvatelkou Vinohrad. Přišla jí poblahopřát místostarostka Kateřina Jechová. Při předávání kytice, dárkového koše a pamětní mince s dojetím paní Drábková vzpomínala na svou práci garderobiérky v Národním divadle. Nebýt divadla, už bych tady asi dávno nebyla, poznamenala zamyšleně jubilantka. A my se přidáváme ke gratulantům. Text a foto: tom Klub aktivního stáří CSS Praha 2, Záhřebská 15 Otevřeno každé pondělí až pátek od 10:00 do 17:00, tel.: PRAVIDELNÉ AKTIVITY KAŽDÝ TÝDEN VE STEJNOU DOBU Pondělí 10:00 11:00 Cvičení na židlích s AMIGOU 14:00 17:00 Volné odpoledne pro milovníky karetních her, ručních prací, povídání u kafíčka atd. Úterý Středa 14:00 16:00 Zpívání při klavíru s panem Antonínem 7:30 8:30 Hatha jóga pro veřejnost do 65 let 11:00 12:00 Cvičení na židlích s AMIGOU 14:30 15:30 Trénink paměti Čtvrtek dopoledne Pátek Oddíl turistiky SH Start Praha Do našeho turistického oddílu hledáme nové členy, milující toulky přírodou a návštěvy zajímavých míst, děti, toužící zažít dobrodružství, naučit se zajímavé věci a najít nové kamarády. Náš sportovní klub sídlí v Praze 1 na Střeleckém ostrově a vlastní rovněž horskou chatu v Peci pod Sněžkou. Naši turisté jsou též členy Klubu českých turistů. Zaměření oddílu: pěší turistika (po značených i neznačených cestách), cykloturistika (nejen po silnicích), lyžařská turistika, speleoturistika (návštěvy podzemí), značení turistických cest, mototuristika, besedy z cest s promítáním; pro děti pak geocaching (hledání ukrytých schránek v terénu), zimní turistika na sněžnicích, táboření, orientace v terénu pomocí GPS, nízké a vysoké lanové překážky, orientační běh, hry a soutěže. Kontakty: (7:00 15:00), (18:00 21:00), , Další informace na adrese red Volné dopoledne pro milovníky karetních her, ručních prací, povídání u kafíčka atd. 13:00 17:00 Odpoledne pro milovníky šachů 10:00 12:00 Učíme se pracovat s počítačem 12:00 17:00 Volný program pro milovníky karetních her, ručních prací, povídání u kafíčka atd. Sobota 10:30 11:30 PO STOVCE UŽ SE NESTÁRNE: Pan Vilém Aster oslavil na začátku května 101. narozeniny. Ani vysoký věk mu nebrání v jeho činnosti v Řádu svatého Lazara Jeruzalémského, kde je ve funkci bailiva a vykonává správu Čech. Ven už moc nechodím, nohy mě nechtějí poslouchat. Ale těším se na chatu, tam je větší klid než v pražských ulicích, podotkl Vilém Aster. Poblahopřát jménem Úřadu městské části Praha 2 mu přišla místostarostka Kateřina Jechová. Ke slavnostní kytici přidala pamětní minci městské části Praha 2 a dárkový koš. Text a foto: tom Angličtina pro začátečníky NĚCO NAVÍC LAHŮDKOVÝ PROGRAM PRO RADOST :00 Přednáška o zdravé výživě s AMIGOU :00 Zpívá pan Jindřich Kraus :00 Výtvarná dílna s Jitkou :00 Společné vaření a konzumace s profesionálním kuchařem :00 Turnaj ve stolním tenise :00 Zpívající eskadra film o 2. světové válce AMIGA :00 Cestujeme s Blankou Svobodovou Indonésie :00 Výtvarná dílna s Jitkou INFORMAČNÍ KOUTEK pro seniory v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 je otevřen každou středu od 9:30 do 11:30. Kromě středy , kdy se koná výlet. CVIČENÍ V BAZÉNU Cvičení a plavání v bazénu se i v červnu koná ve stejném čase a za stejných podmínek, tzn. každý čtvrtek od 15:45 do 16:30 v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady. Plavenky budou připraveny vždy první pracovní den v měsíci v Informacích v přízemí budovy ÚMČ Praha 2, po předložení klubové karty obdrží zájemce jednu vstupenku na plavání a jednu na cvičení. Jedna osoba může předložit max. dvě karty. Cvičení a plavání probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence a je určeno pro osoby bez závažnějších zdravotních omezení. Poslední hodina proběhne ve čtvrtek PC KURZ v tomto školním roce právě končí, proběhne poslední lekce. Další kurz začne pravděpodobně v říjnu, i nadále se budeme těšit na spolupráci s Janem Švábem a ostatními lektory z SPŠE v Ječné ulici. Přihlášky naleznete v poličkách Infokoutku pro seniory v přízemí budovy MČ Praha 2, vyplněné je odevzdávejte v Informacích tamtéž. Cestování pro seniory nabízí nové zvýhodněné ozdravné a relaxační pobyty pro seniory 60+ a 55+. Nikdy není pozdě udělat něco pro své zdraví a obohatit se příjemnými zážitky a novými zkušenostmi. Projekt Cestování pro seniory zajišťuje pobyty v lázních i na horách, uzpůsobené specifickým potřebám starší klientely a je již druhým rokem partnerem Dvojky pro seniory. Cestovní kancelář OK-Tours v rámci svého projektu Cestování pro seniory, který vznikl v roce 2010 za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, připravila ucelenou nabídku pobytových zájezdů pro seniory 60+ (některé již od 55+) a jejich doprovod. Vybrané pobyty jsou zařazeny do programu Nebojte se cestovat sami a nabízejí ubytování v jednolůžkovém pokoji bez příplatku. Kromě individuálních pobytů pořádá Cestování pro seniory také pobyty ve skupině s komponovaným programem. Aktuálně projekt organizuje pobyty pro klienty s chronickým onemocněním ischemickou chorobou, hypertoniky a diabetiky a kombinované pobyty s turistikou a trénováním paměti. Tyto programy byly připraveny ve spolupráci s odborníky v daných oborech a budou se konat v Krkonoších a Jizerských horách. POBYTY PRO KARDIAKY/DIABETIKY jsou osmidenní, s plnou penzí na principu nízkoglykemizující stravy a s vhodnými pohybovými aktivitami zdravotním cvičením (pilates, cvičení s terabendy a overbally, kondiční trénink Nordic walking) vedeným fyzioterapeutem po celou dobu pobytu, denně zdravotní vycházky po Krkonoších. První dva dny bude přítomen lékař, který provede vstupní kontrolu účastníků a doporučí případné úpravy programových aktivit. V současnosti jsou poslední volná místa v termínu Další termíny jsou a POBYTY S TRÉNINKEM PAMĚTI v nádherném prostředí Jizerských hor kombinují klasická paměťová cvičení a procvičování v terénu při turistice, vše nenásilnou a zábavnou formou pod dohledem zkušené lektorky. Jsou rovněž osmidenní. Několik volných míst je k dispozici ještě v termínu a k dispozici je ještě další termín Podrobné informace na či na bezplatné telefonní lince SENIORFITNES O PRÁZDNINÁCH musí většinu svých cvičeben uzavřít, protože jsou vesměs zřízeny ve školských zařízeních. Stálí cvičenci se o zahájení nové sezony dozvědí od svých cvičitelů. Novým zájemcům doporučujeme, aby sledovali Noviny Prahy 2 v srpnu nebo začátkem září, aby se mohli k účasti přihlásit. Budete-li stát před plnými cvičebnami, snad se nám podaří otevřít další. Pro úplnost uvádíme současně otevřené, avšak bez možnosti si zacvičit, je absolutně plno. BUGI FiT, Balbínova 6 v úterý 10:00 11:00, v Základní škole Resslova (MŠ Na Zbořenci) ve středu 10:00 11:00. Na adrese se můžete zeptat i na jiné podrobnosti o cvičení. Cena jedné hodiny je podle počtu cvičících, čím víc vás tedy přijde, tím levněji si zacvičíte. Přečíst si o nás můžete na Stálé zdraví přeje Zdeněk Srba. Letní rekondiční pobyt a další programy pro seniory s Buena Vista Vinohrad. Buena Vista Vinohrad nabízí poslední volná místa na rekondičním pobytu pro seniory pořádaném od 10. do v Orlických horách. Ubytování je v penzionu Hrádek poblíž obce Nový Hrádek, součástí pobytu je pravidelné cvičení s fyzioterapeutkou a autobusové výlety za zajímavými místy okolí Ratibořice, Nové Město nad Metují, Dobruška, Náchod. Informace a přihlášky na tel.: Pojďte udělat něco pro svoje tělo nebo si udělat radost na duši. Přijďte cvičit, zpívat, tvořit na naše pravidelné seniorské programy, které probíhají vždy v úterý v Lauderově škole, Belgická 25, Praha 2. Zdravotní cvičení pod vedením fyzioterapeutky se koná od 15:00 pro starší seniory na židlích, od 16:15 pro mladší seniory na podložkách. Cvičení vychází z individuálních potřeb účastníků a jeho předností je odborné vedení spojené s možností rad fyzioterapetky k vašim konkrétním problémům. Pěvecká dílna se schází od 13:15 do 14:45. Rytmus vašeho zpěvu spojíte s rytmem života a hudebním doprovodem violoncella, klavíru, kytary. Červnová výtvarná dílna se koná v úterý od 13:30 do 14:30. Výtvarná dílna vám pohladí duši, objevíte vaši vlastní fantazii a tvořivost, dozvíte se něco o výtvarném umění a zažijete radost z tvůrčího procesu. Vítáme nové zájemce. Jdete-li se jen podívat či chcete rovnou začít pravidelně chodit, dejte nám prosím vědět na telefon Jak a proč podporovat sociální podnikání Občanské sdružení Fokus Praha pořádá 7. června 2012 akci Jak a proč podporovat sociální podnikání v ČR. Záštitu jí poskytla zástupkyně starostky Kateřina Jechová a koná se v zasedacím sále budovy radnice (6. patro). Dopoledne je na programu kulatý stůl, kde budou o podpoře sociálního podnikání diskutovat zahraniční hosté, politici, zástupci úřadu práce, městských částí a podnikajících neziskových organizací. Odpolední seminář s názvem Jak přežít krizi je určen zejména neziskovým organizacím. Budou zde hledat cestu, jak se vyrovnat se snižujícími se dotacemi v souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti. Více na red

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 6 - ČERVEN Grébovka? Klobouk dolů Krištof Kintera patří k výrazným a úspěšným českým umělcům mladší generace. Uspořádal mnoho výstav doma i v zahraničí a k tomu, abyste si ho vybavili, vám možná pomůže malá nápověda. Právě on byl autorem soch a objektů, které ještě začátkem května obdivovaly tisíce návštěvníků v galerii Městské knihovny. Krištof Kintera bydlí na rozhraní druhého a třetího pražského obvodu, a tak je na dvojce prakticky denně, Vinohrady prý zná důvěrně. Velmi často jezdívám do ateliéru Grébovkou a pak pod Nuselský most. Jsou to místa, která mě fascinují, miluji zákoutí dvojky, jako je zahrada Ztracenka, hradby Žijí mezi námi a Albertov, všechny ty zašitý oblasti, které působí tak maloměstsky, ačkoli jsou uprostřed města. Albertov doslova zbožňuji, ale ta nádhera se táhne až nahoru k porodnici, dodává s tím, že má dvě malé děti, takže Grébovku považuje za takovou naši zahradu. Jako malí kluci jsme tam s partičkami často chodili na skalky (Grotta), které byly v těch letech totálně zdevastované, vždycky to bylo velké dobrodružství. Ale teď mám jen slova chvály. Grébovka a samozřejmě i Grotta jsou neuvěřitelně vkusně zrestaurovány. A těší mě i to, že u Grotty není hospoda. Jsem rád, že tu vzniklo zákoutí k romantickému rozjímání, které nekazí provoz nějaké kavárny. Musím říct, že nová Grébovka je na české poměry do posledního detailu neobyčejně zvládnutá. Klobouk dolů. Dnes už se dá dokonce říct, že se Krištof Kintera zapsal do historie dvojky. Zhruba před rokem byla totiž pod Nuselským mostem odhalena lampa pouličního osvětlení, proti všem pravidlům obrácená vzhůru k nebi. Dílo nese název Z vlastního rozhodnutí (My Choice) a Krištof Kintera, jenž sochu věnoval lidem, kteří skokem z mostu ukončili svůj život, za ni obdržel ocenění Osobnost roku Samozřejmě se nabízí otázka proč ho zaujalo právě toto téma? Ten nápad jsem měl v hlavě snad pět let, vysvětluje, ale dlouho jsem k jeho realizaci sbíral odvahu a hledal, jak to uchopit. Až později mi došlo, že mám něco podobného nakresleného, a v tu ránu se celá anabáze spustila. Jen mě trošku mrzí, že zatím to světlo nesvítí permanentně celých čtyřiadvacet hodin, ale snad se to časem napraví. Rozhodně ale nemám žádného příbuzného nebo přítele, který by tam spáchal sebevraždu, jen znám pár lidí, kterých se to nějakým způsobem bezprostředně dotklo. K rozhodnutí tam tu sochu postavit mě přiměla spíš zvláštní atmosféra, která pod tím mostem je. Když jsem si uvědomil, jakou má to místo existencionální atmosféru, nebylo daleko tam nějaké memento mori umístit. Letošní výstava v Městské knihovně tedy skončila a Krištof Kintera je spokojený. V druhé polovině května odvezl její část do francouzské Nice, kde budou jeho díla k vidění až do září. Do podzimu chystá vytvořit další memento mori, které bude připomínat Jana Bouchala, předsedu občanského sdružení Oživení, zakladatele Auto*- matu a velkého zastánce cyklistické, pěší a hromadné dopravy. Pietní skulptura by měla stát v Praze na nábřeží kpt. Jaroše, v místě, kde Jana Bouchala před lety srazil automobil. A v září ho čeká další výstava, tentokrát v Berlíně. Text a foto: daf Jak fungují tlačítka pro chodce V poslední době se při výstavbě nových semaforů či rekonstrukci stávajících přechází na tzv. dynamické řízení světelných křižovatek. Jde o systém, při kterém je možné zajistit přerozdělování volna (ať už prodlužování nebo zkracování) pro jednotlivé účastníky silničního provozu. K zajištění tohoto řízení je nezbytné rozpoznat přítomnost jednotlivých účastníků. U chodců se k tomuto účelu používají právě žlutá chodecká tlačítka. Dynamické řízení křižovatek se na rozdíl od předchozího pevného řízení používá zejména proto, že při něm lze snižovat ztrátové časy a zajistit tak časovou úsporu účastníků provozu (včetně chodců), zlepšit plynulost jízdy prostředků MHD a tím i zvýšit komfort cestujících, minimalizovat hromadění vozidel, což vede ke snížení množství emisí a hluku apod. Jak tedy žluté krabičky fungují? Stiskem chodeckého tlačítka dojde k zaregistrování chodce do světelné signalizace a ta podle určitých pravidel zařadí zelený signál pro chodce. Tímto způsobem je možné zařadit volno pro chodce i dříve než dosud, lze regulovat jeho délku, pozdržet odbočující vozidlo a zajistit chodcům vstup do vozovky apod. Chodecká tlačítka existují ve více variantách, každé se svým specifickým použitím. Ve velké míře se lze setkat i s modrou variantou, která slouží pro nevidomé. Tlačítka pro nevidomé jsou umisťována na dělené nebo jinak orientačně složité přechody. Např. tam, kde jsou na středním dělícím pásu na jednom sloupku semaforu umístěny dva zdroje akustického signálu pro dva různé jízdní pruhy. Nebo tam, kde jsou v malé vzdálenosti od sebe umístěny dva či více sloupků semaforu pro dva různé přechody. Případně na ostrůvku, kde se přechod rozbíhá do více směrů. V takových místech je pro nevidomé obtížné spolehlivě rozlišit sluchem, ke kterému přechodu ten či onen akustický signál patří. Na sloupek světelné signalizace se pak umístí modrá skřínka opatřená piktogramem nebo nápisem PRO NEVIDOMÉ (aby vidící tlačítko nepovažovali za chodeckou výzvu ) a hmatovou značkou na horní nebo spodní straně skřínky. Tlačítko ovládá rozpínací kontakty ve sloupu světelné signalizace, takže při jeho trvalém stlačení utichne rušivý akustický signál a zůstane ten, na který nevidomý chodec čeká. Jakmile se ozve zvukový signál pro zelenou, chodec tlačítko pouští a přechází. Je-li přechod vybaven chodeckou výzvou, ovládá tlačítko spínacími a rozpínacími kontakty obě funkce současně. V tom případě má skříňka standardní žlutou barvu bez piktogramu a nápisů a je opatřena pouze hmatovými značkami. Vidící chodec krátkým stiskem volí výzvu, nevidomý dlouhým stiskem obojí. odd. dopravy ODÚR ve spolupráci s ODA MHMP a SONS ČR Květen plný pietních květin a věnců Významná výročí spojená s koncem druhé světové války jsou daty, kdy nejen v Praze 2 vzdáváme poctu všem, kteří obětovali svůj život proto, aby ostatní mohli žít. Konec války je nerozlučně spojen s Pražským povstáním, jež začalo 5. května a zasáhlo celou Prahu. V Praze 2 se bojovalo zejména u rozhlasu a u Novoměstské radnice. Květy šeříků se staly symbolem osvobození. Pražské povstání skončilo 11. května a ukázalo, že český národ má dost lidí, kteří jsou schopni povstat proti nepříteli a ochotni se ve jménu svobody obětovat pro druhé. V rámci pietního aktu v sobotu 5. května u rozhlasu položil za městskou část Praha 2 věnec na památku obětí místostarosta Jan Vaněk. Další pietní akt se konal v pátek 11. května před pomníkem bratří Čapků. Oba bratři Čapkové byli velkými vlastenci. Oba jsou také spojeni s Divadlem na Vinohradech. Oba se angažovali v protifašistických protestech. V den Mnichovského diktátu podepsal Karel výzvu K svědomí světa a následně čelil tiskové kampani. V těžké situaci odmítl emigrovat do Anglie s tím, že musí zůstat s národem. V prosinci zemřel na zápal plic. Starší Josef byl pro své protifašistické postoje zatčen hned prvního září roku 1939 a vězněn v koncentračních táborech. Zemřel na sklonku druhé světové války v dubnu 1945 zřejmě v Bergen-Belsenu v Dolním Sasku. Symbolický hrob má Soutěž pro vás, kteří rádi fotíte Milí fotografové, na téma DÍTĚ VE MĚSTĚ se v redakci sešlo tolik zajímavých snímků, že ho dnes uzavíráme skoro s lítostí. Jak se ukázalo, stalo se pro vás velkou inspirací. Děkujeme všem, kteří si dali práci a vybrali pro naši fotosoutěž ty nejvýmluvnější momentky. Tentokrát opravdu nebylo jednoduché zvolit mezi všemi pouhé tři Jejich autoři od nás dostanou dárek. 1. místo Walter Novák za snímek Chlapec se osvěžuje u fontány 2. místo Robert Adam za snímek Honem 3. místo Svatava Schneiderová bez názvu Pro pozdně jarní a letní dny vyhlašujeme téma spojené s vnímáním přírody ve městě Všimli jste si, kolik je v naší městské části zeleně v poměru k zástavbě? Na to, že jsme prakticky v centru hlavního města, opravdu požehnaně. A tak by neměl být problém najít si vhodné objekty pro focení na téma STROMY PRAHY 2. Na vaše snímky se těšíme na adrese A připojte svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. V sobotu 9. června nastane devátá Pražská muzejní noc, kdy pražská muzea, galerie a jiné kulturní instituce otevřou návštěvníkům dveře od 19:00 do 01:00, aby si mohli prohlédnout expozice a jiné kulturní události ve výjimečných podmínkách. V neděli 10. června se od 10:00 do 20:00 koná druhý knižní jarmark Knihex, který představí malá a menší nakladatelství a jejich produkci pod širým nebem na pražské náplavce pod Rašínovým nábřežím mezi Palackého a železničním mostem. Nedělní zábavné odpoledne, které Jednou větou Zástupkyně starostky Kateřina Jechová u pomníku bratří Čapků v Praze na Vyšehradském hřbitově. Pomník bratří Čapků (autor Pavel Opočenský), který je na náměstí Míru od roku 1995, nám připomíná smutný osud obou bratrů. Výročí ukončení pražského povstání proti fašistickým okupantům (letos 67.) si připomínáme i u pamětní desky na domě v ulici Anny Letenské číslo 7. Ulice je pojmenovaná po české herečce, o jejímž napojení na odbojovou činnost málokdo věděl. Ve čtvrtek 3. září 1942 Annu Letenskou zatkli, v říjnu byla z Terezína převezena do Mauthausenu a tam byla popravena. Anna Letenská byla in memoriam vyznamenána Československým válečným křížem. V nájemním secesním domě č. 7, postaveném v letech 1915 až 1916 podle návrhu architekta Josefa Kovařoviče v ulici, která se původně jmenovala Ve Pštrovce a byla přejmenována po Anně Letenské v roce 1946, se za okupace scházeli příslušníci skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). V důsledku rozsáhlých zatýkacích vln po atentátu na Heydricha byla organizace do podzimu 1942 zničena, v domě č. 7 bylo zatčeno a následně popraveno 26 jejích členů. Text a foto: tom pro seniory připravují vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se bude konat 17. června od 15:00 ve vinárně U Stréců; vstup je volný. V rámci Dne Přeborníků budou dne 19. června od 17:00 v hale Sokola Pražského v Žitné ulici oceněny nejlepší pražské basketbalistky a basketbalisté od těch nejmenších až po dospělé. Ve čtvrtek 21. června se od 18:00 v café V lese (Krymská 12) podruhé uskuteční populární knižní blešák. tom Koncerty Ve středu 6. června v 19:00 proběhne v Emauzích v kostele Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů vystoupení Emauzského sboru a orchestru s pořadem Letní koncert. Zazní mše D dur Lužanská a výběr z Biblických písní. V kostele svatého Václava Na Zderaze v Resslově ulici bude v pátek 8. června od 19:00 koncert Neue Kantorei des Dekanates Weilheim. Zazní Te Deum in C a Rejoice in the Lamb od Benjamina Brittena, Der Provokateur od Leandera Kaisera, Messe solennelle od Louise Vierna a Chichester Psalms od Leonarda Bernsteina. V Gröbeho vile se se uskuteční ve středu 13. června v 19:00 koncertní recitál mladé kytaristky Hedviky Švendové (*1996), v rámci cyklu Mladí interpreti komorní hudby. V rámci tradičních hudebních večerů na lodi Tajemství zahraje na kotvišti Na Výtoni v úterý 19. června v 19:00 Hanspaulská muzika na vlnách Vltavy. Výstavy V Galerii Viniční altán v Havlíčkových sadech vystavuje do 29. června své linoryty ze série Svatojánský tarot výtvarnice Eva Francová. Přístupné jsou denně od 11:00 do 23:00. V pražském opatství Emauzy představí Ľudovít Bari kolekci unikátních hudebních nástrojů. Výstava jeho dalšího díla sošek, reliéfů a obrazů pod názvem Díla tvořená láskou bude slavnostně zahájena 15. června a potrvá do 15. července, otevřeno podle návštěvního řádu opatství. Devátý ročník výstavy masožravých rostlin v horním skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi od 15. do 24. června pořádají BZ PF UK a občanské sdružení Darwiniana. Otevřeno je každý den včetně víkendu od 9:00 do 18:00. Divadla Divadlo na Vinohradech zvedne ve středu 20. června v 19:00 naposledy oponu před představením Schillerova dramatu Marie Stuartovna. Celý program najdete na adrese Malé vinohradské divadlo poskytne v úterý 12. června v 19:30 své pódium hostu Sentimentu s autorskou komedií Výlety pana Broučka, tentokráte nejen do 15. století. Program najdete na Divadlo U Hasičů uvede v úterý 26. června v 19:00 komedii Nevyléčitelní o obtížném hledání ideálního vztahu a protějšku, která patří k nejúspěšnějším a nejhranějším hrám Christophera Duranga. Předprodej na měsíc září 2012 byl zahájen 4. června Divadlo Neklid hraje v pátek 22. června ve 20:00 v režii Ivo Šormana baletní frašku o morálně etickém rozkladu jedné lidské společnosti Pán z Prasátkova, jejímž autorem je Jean Baptiste Poquelin Moliere. Kino Z programu kina MAT vybíráme sobotu 16. června a film Nedotknutelní, promítaný ve 20:30. Dětské filmy se promítají vždy v sobotu a v neděli odpoledne, program je na Kluby, kavárny V Balbínově poetické kavárně vystoupí ve čtvrtek 21. června ve 20:00 Martin Kraus & Krausberry. Více na Z programu Salmovské literární kavárny vybíráme pondělí 25. června v 19:30, kdy zahraje Pokojové trio Ivan Hlas, J. Š. Svěrák, E. Kuhn. Ostatní je na

8 8 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2012 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Pražské sokolské slavnosti Součástí letošních oslav 150. výročí Sokola byly i Pražské sokolské slavnosti, pořádané župami Podbělohorskou, Jana Podlipného a Pražskou-Scheinerovou ve dnech 10. až 13. května. V prostorách Sokola Pražského je v pátek zahájili primátor Bohuslav Svoboda spolu se starostkou této jednoty Martinou Schořovou a starostkou České obce sokolské Hanou Moučkovou. Sokolem prošla řada generací Čechů, připomněl pražský primátor. Změny po únoru 1948 se tvrdě dotkly i sokolského hnutí a více než čtyřicet let nemohli sokolové v Československu svobodně působit. Buďme proto vděčni za dobu, kdy je Sokol znovu aktivní a šíří mezi lidmi všech generací své ušlechtilé myšlenky a ideály. Přeju České obci sokolské vydařenou oslavu letošního kulatého jubilea a mnoho mladých následovníků, řekl při zahájení slavností Bohuslav Svoboda. V sobotu Pražské sokolské slavnosti pokračovaly koncertem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky ve Valdštejnské zahradě a v neděli vyvrcholily slavnostní akademií v tělocvičně Sokola Královské Vinohrady. Mezi hosty akademie byla také starostka městské části Praha 2 Jana Černochová, která k současné roli sokolského hnutí poznamenala: Mohlo by se zdát, že sto padesát let starý systém hodnot jen těžko obstojí ve společenském klimatu, kdy lidé velmi často hledají snadné recepty, jak být úspěšní a dosáhnout co nejrychleji ideálu zdraví a krásy. Systematické pěstování všestrannosti, zakládající se na rovnováze tělesné a duševní krásy, je sice náročnější cesta, ale domnívám se, že cennější. Připomněla také, že v řadách Sokolů stále přibývají mladší a mladší ročníky, včetně dětí narozených v novém tisíciletí, což lze považovat za dobrou zprávu nejen pro sokolské hnutí. Slavnostní akademie v sokolovně v Riegrových sadech byla i součástí příprav na XV. Všesokolský slet, jímž letošní oslavy ve dnech 1. až 6. července v Praze vyvrcholí. Kromě ukázek sletových skladeb se diváci mohli seznámit i s dalšími sokolskými aktivitami nebo si prohlédnout výstavu dětských výtvarných prací na téma 150. výročí vzniku Sokola. Text a foto: len Nové možnosti sportování v Sokole Královské Vinohrady Městská část Praha 2 ve snaze zkvalitnit nabídku sportovního vyžití na svém území vyjednala se zástupci Sokola Královské Vinohrady několik novinek. Od 1. června je pro veřejnost zdarma otevřen atletický ovál a hřiště s umělým povrchem v areálu Sokola v Riegrových sadech. Zájemci si sem mohou přijít zaběhat nebo zahrát míčové hry ve všední dny mezi 12. a 15. hodinou, o víkendech od 8:00 do 18:00. Podařilo se také domluvit zkrácení odstávky bazénu, který bude v prázdninových měsících uzavřen pouze v červenci. Vrátit by se měl i sobotní termín pro veřejnost ve zbytku roku. SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE: Ve středu 16. května se v budově British Council konalo závěrečné celostátní kolo soutěže v anglickém jazyce. Stefanie Aiello, žákyně 8. třídy ZŠ Botičská (první zleva), statečně reprezentovala jako jediná kraj Praha. Podala skvělý výkon, a tak jí zaslouženě patří 1. místo za poslechovou část soutěže. Celkové pořadí bude zveřejněno na Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci (nejen) naší školy. Pedagogové ZŠ Botičská Soutěž AMOS TOUR 2012 zná vítěze Několik měsíců poctivé dřiny a zápolení ve školních tělocvičnách vyvrcholilo v pátek 4. května 2012 velkým finálovým dnem třetího ročníku sportovně dovednostní soutěže Amos Tour. V prostorách Sokola Královské Vinohrady se utkalo šest nejlepších týmů z Prahy 1, 2 a 3. Absolutní vítězství patří Základní škole Jeseniova z Prahy 3, další dva stupně vítězů obsadily děti z naší městské části. Jako druzí skončili žáci z Kladské, třetí byla Londýnská. Soutěž o sportovně nejvšestrannější základní školu se konala pod patronací MČ Praha 2. Jsme velmi rádi, že se Praha 2 stala domovem této soutěže a každoročně hostí nejlepší týmy dětí ze sousedních městských částí, říká starostka Jana Černochová a dodává: Finálové klání je rozhodně pro všechny zúčastněné vzrušujícím zážitkem, nicméně, smyslem Amos Tour není jen skvělý výsledek. Jde především o to, zapojit do soutěže co nejvíce dětí a přesvědčit je, že tato soutěž není jen o sportovních výkonech, ale i o fair play a přátelství. Nechat je prožít pocit, že vyhrát jako tým přináší větší radost než vítězství jednotlivce. Letošní vítězství ZŠ Jeseniova z Prahy 3 bereme jako výzvu pro příští ročník. V den velkého finále se sokolovna v Riegrových sadech zaplnila dětmi i dospělými a od samého začátku bylo jasné, že nikdo nedá nikomu nic zadarmo. Nic překvapivého, soutěživý duch provázel i všechna předchozí kola, když se mezi školami jednotlivých městských částí rozhodovalo, kdo se utká o nejcennější trofeje. Rozdíly to byly jen vteřinové nebo milimetrové. V Praze 2 se v dramatickém malém finále střetly děti ze základních škol Londýnská, Kladská, Resslova a Sázavská a v KO systému nakonec uspěly Kladská a Londýnská. A právě jejich žáci měli tu čest reprezentovat Prahu 2 na nejvyšší úrovni a pokusit se být nejlepší ze šesti šampionů. Kladskou při tomto snažení přišla povzbudit vodní slalomářka Bohumila Kordová, Londýnskou měla pod křídly olympijská skokanka Jaroslava Řezáčová. Jejich soupeři ze sousední Prahy 3 byli sportovci ze ZŠ Jeseniova a ZŠ Chelčického, dalšího souseda, Prahu 1, reprezentovala ZŠ Curieových a ZŠ Brána jazyků. Premiérou byl letošní ročník Amos Tour pro místostarostku Janu Duchkovou, která má od počátku května v kompetenci oblast školství, a tak velké finále zahajovala a následně odměňovala vítěze: Bylo pro mě potěšením sledovat, s jakým nasazením děti do finálního zápolení jdou, co všechno ze sebe dokážou vydat a jak jsou schopny v sobě probudit týmového ducha Úžasná atmosféra finále Amos Tour naprosto popřela běžné představy o neaktivní mládeži a věřím, že to není jen výjimka potvrzující pravidlo, poznamenala. A co patří vítězům? Prvním třem poháry Amos Tour Škola Jeseniova si jako vítěz odnesla finanční odměnu korun, Kladská jako druhá Kč a Londýnská za třetí místo Kč. Členové prvních tří nejšikovnějších družstev v každé kategorii byli odměněni medailemi. Ocenění za nejlepší individuální výkon si odnesli také nejvšestrannější chlapec a nejvšestrannější dívka. Kromě toho se děti mohou těšit na týdenní ozdravné pobyty v přírodě s outdoorovými aktivitami. Rád bych ocenil práci všech organizátorů, instruktorů, ředitelů škol i učitelských sborů. Vážím si jejich pomoci, spolupráce a nasazení. Přál bych autorům článků o líné počítačové mládeži a ostatním skeptikům, aby se na finále přišli podívat. Viděli by neuvěřitelné nadšení a obrovského týmového ducha. Viděli by krásu vítězství i zklamání z prohry, viděli by potlesk soupeřům, kteří byli lepší, ale i těm horším. A to byl další silný moment celého finále. Respekt, jaký si tyto děti vzájemně prokazovaly, uvedl tajemník ÚMČ Praha 2 Michal Kopecký a dodal: Velké díky patří sponzorům, bez nichž si dnes neumím takovou rozsáhlou akci představit. len Akrobatický rokenrol je chloubou Sokola Pražského Sportovní oddíl akrobatického rokenrolu v Sokole Pražském patří mezi největší a nejstarší kluby v Praze (založen byl v září 1995). Působí v něm profesionální trenéři pro špičkové sportovce i začátečníky. Oddíl má Stříbrná Kladská s místostarostkou Janou Duchkovou Foto: vin mimořádné úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích. Za všechny malý výčet úspěchů z loňského roku Falcon girls jsou úřadující mistryně ČR, Evropy i světa v soutěžní kategorii dívčích formací. V párových kategoriích máme juniorské vicemistry ČR a finalisty Mistrovství Evropy. V seniorské kategorii jsou Vítězslav Horák a Sandra Chudomská mistry ČR a v posledních letech i medailisty Mistrovství světa a Evropy. Školička rokenrolu Již v předškolním věku mohou kluci a holky využít školičku rokenrolu s šancí na pozdější přestup do závodního oddílu. Kvalifikovaní trenéři do hodin zařazují komplexní pohybovou výchovu se základy sportovní gymnastiky, rytmiky a samozřejmě rokenrolu např. základní krok, jednoduché taneční sestavy apod. Vše je formou hry a přizpůsobené začátečníkům. Trénujeme každé úterý a čtvrtek od 15:30 do 17:00 v budově TJ Sokol Pražský. Vítány jsou všechny hyperaktivní děti, se kterými si snadno poradíme. Maminky si zatím mohou posedět u nás v kavárně nebo zacvičit v nově vybudované posilovně, vybavené špičkovými posilovacími stroji. Sportovní oddíl pro mládežnické páry Na závodní činnost se dětské páry připravují od sedmi let a pak plynule přecházejí do žákovských a juniorských kategorií. Trénují třikrát až čtyřikrát týdně. Každý má možnost individuálního tréninku s ohledem na plnění školních povinností. V žákovských a juniorských kategoriích se konají titulární soutěže, jako je Mistrovství ČR, Světový pohár, Mistrovství Evropy a světa. Naše páry jsou vždy v úzké reprezentační špičce, a tak mají možnost cestovat na soutěže po celé Evropě. Vloni to bylo Mistrovství světa v Sofii, Mistrovství Evropy v Petrohradě nebo Světový pohár v Rimini. Oddíl je zařazen do podpory talentované mládeže České obce sokolské. Sportovní seniorský oddíl pro páry Díky kvalitní přípravě v mládežnickém věku jsme jako jedni z mála schopni plynulého přechodu do nejprestižnější seniorské kategorie A. Právě zde je viditelná profesionální péče o talenty, jejichž trenéři zařazují do soutěžních sestav náročné akrobatické prvky jako salta a akrobatické kombinace až ve výšce čtyř metrů. Při zhlédnutí takové sestavy se divákům tají dech. I zde máme mistry ČR, medailisty ze Světových pohárů, Mistrovství Evropy a světa. Sportovní oddíl formací dívek V této samostatné a atraktivní soutěžní kategorii společně tančí a provádí akrobacii až 16 dívek. Je určena převážně těm, které nemohou najít tanečního partnera nebo jsou příliš vysoké na párový tanec. Dívky mají své Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy a světa. Naše taneční formace Falcon girls je absolutní světovou špičkou. Štěpánka Slámová Sportovní oddíl akrobatického rokenrolu v Sokole Pražském pořádá Mistrovství ČR, které se bude konat v Pražské sportovní hale na Slávii (Vladivostocká 1460/10). Začíná v 19:00 a záštitu nad ním převzala starostka MČ Praha 2 Jana Černochová.

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 6 - ČERVEN Psalo se před sto lety Dnes o rozkopaných ulicích a špinavých chodnících Městský úřad upozorňuje poznovu veškeré obyvatelstvo Král. Vinohrad, že zapovězeno jest zastavovati ulice a chodníky stavivem, zbožím, vozíky apod.; rovněž nemůže se trpěti vykládání peřin v oknech a na balkonech do ulice a vyprašování utěrek, čalounů a ložního prádla na ulici. Úřad zejména důtklivě poukazuje i vzhledem na možný úraz každého chodce, na zákaz odhazování ovocných odpadků, pecek a vylévání špíny na ulici. Jak je patrné i z následujících řádků, dodržování této vyhlášky bylo poněkud problematické Příchod letních měsíců je ve městech tradičně spojen se zahájením různých rekonstrukcí a stavebních prací většího rozsahu. Život ve městě je poznamenán silničními uzavírkami a dopravními výlukami. Řidiče a chodce omezují rozkopané ulice a chodníky. Podobné komplikace pravidelně zažívali i naši předkové. Z pohledu obyvatel a návštěvníků města se tak tradičně děje a dělo v nejméně vhodnou dobu: Obec vinohradská následuje již příkladu Prahy, jež stala se i v cizině pověstnou svým rozkopáváním dlažby a ulic v dobách, kdy to je nejméně příhodno. V létě 1912 se Praha a obce vůkolní chystaly mimo jiné na všesokolský slet: Je těsně před sletem sokolským, sjezdem slovanských novinářů, před pomníkovými a jinými slavnostmi. A co tu vidíme? Najednou si páni vzpomněli a rozkopali nám hlavní náměstí a přilehlé ulice u kostela a Národního domu. Všude kamení, jámy a ohromné roury. Člověk nemůže tudy ani projíti. Nebude-li to co nejdříve odklizeno a do země zakopáno, budou se o slavnostních dnech cizí hosté chodit dívat na vinohradské barikády. Pobyt v ulicích města rovněž ztěžoval všudypřítomný prach, na jehož vznik mělo vliv dlouhotrvající suché počasí: Tak jako jsou vinohradské ulice namnoze špinavé, jsou nyní také hodně zaprášené. Málo se kropí a někde není kropeno vůbec. Na pažitech před radnicí je pořád vody dost ale po ulicích je prachu až hrůza. Dalším problémem, na který místní noviny pravidelně poukazovaly, byl nedostatečný úklid vinohradských ulic: O Královských Vinohradech jde dávno chvalná pověst, že jsou nejčistším a nejzdravějším pražským předměstím. Prosíme tedy slavnou městskou radu, aby nedopustila, by tato chvalná pověst města našeho byla citelně poškozována, jak by se nutně muselo stát, kdyby některé ulice zůstaly dále tak neuspořádány a špinavy, jako jsou dosud. Podle novin byl nejhorší stav v Čelakovského ulici, dnes ulici Jana Masaryka. Nechť dnešní obyvatelé této ulice porovnají současný stav s dobovým popisem: Nejšpinavější jest Čelakovského ulice. Ta snad není vůbec nikdy metena a uklizena. Je to už hotové smetiště. Michal Frankl, dopisovatel 100. výročí bývalého reálného gymnázia Na konci 19. století působila na městském území Královských Vinohrad dvě česká gymnázia klasické v Londýnské (tehdy Hálkově) ulici a reálka s technickým zaměřením Na Smetance. K nim v roce 1912 přibylo reálné gymnázium, které získalo vlastní budovu ve Slovenské ulici v roce Toto chlapecké osmitřídní reálné gymnázium s českou vyučovací řečí bylo zřízeno císařským rozhodnutím ze dne V nástavbě třetího patra na budovu měšťanské dívčí školy v Belgické (tehdy Komenského) ulici byly k otevřeny 1. až 4. třída se třemi pobočkami a 247 žáky, vyšší třídy pak postupně v následujících letech. Od září 1913 byl ústav přemístěn do nové budovy obecných škol na náměstí Jiřího z Poděbrad. Přípravy ke stavbě vlastní budovy začaly na jaře 1913 ve Slovenské ulici s předpokladem dokončení stavby na konci roku Válečné události však stavbu zkomplikovaly, takže výuka v nové budově začala až o rok později. Prvním ředitelem se stal PhDr. Josef Pražák. Ve školním roce dosáhl počet žáků čísla 784 a ústav byl tehdy druhou největší střední školou v celé ČSR. Dobrou pověst školy udržovali i další ředitelé (F. Šťastný , A. Kulhánek , B. Tesař ), z nichž profesor A. Kulhánek proslul svojí soustavnou péčí o pěstování ochotnického divadla v rámci ústavu, které vrcholilo každoročně studentskými představeními v Městském vinohradském divadle. Někteří z profesorů ústavu se stali později vysokoškolskými pedagogy jazykovědec, bohemista dr. Jílek-Oberpfalcer, mineralog dr. Ondřej, přírodovědec dr. Pohl, fyzik dr. Faus. Další z profesorů dr. Drozda byl olympijským soupeřem světově proslulého běžce Paavo Nurmiho. Ze studentů se proslavili herec Václav Voska, herec a dramatik Jiří Šrámek, houslový virtuos Josef Suk, klavírista a dirigent Jiří Pinkas, výtvarníci Theodor Pištěk ml. a Otokar Synáček, rozhlasový hlasatel květnových událostí z r Zdeněk Mančal, účastník protinacistického a protikomunistického odboje generálmajor Kácha a známý fotograf Ladislav Sitenský. Na sportovním poli vynikli olympionici lehký atlet Kalina a košíkáři Trpkoš a Krása. Druhá světová válka vážně narušila předchozích více než 25 let soustavné snahy ředitelů a profesorů o výchovu a výuku studentů. Další pohromou byly únorové události roku Snaha komunistického režimu rozrušit dosavadní strukturu středního školství znamenala odchod profesorů do penze a zrušení řady gymnázií. Do reálného gymnázia ve Slovenské ulici byla převedena část studentů a studentek z gymnázií Na Smetance, dívčího ve Slezské ulici a reformovaného dívčího v Korunní třídě. O rok později přibyli i žáci zrušeného gymnázia na náměstí Jiřího z Lobkovicz a samo reálné gymnázium ve Slovenské ulici ukončilo činnost v roce Dlouhá léta budovaná tradice jednotlivých gymnázií přišla vniveč. Z šesti poválečných gymnázií na území Královských Vinohrad zůstalo v dnešní době pouze jedno Arcibiskupské na Korunní třídě. Zdeněk Drbálek Kdychom měli jmenovat desítku nejpřednějších představitelů domácího protektorátního odboje, nepochybně by v ní nechybělo jméno ministerského předsedy gen. Aloise Eliáše. Za svůj absolutní odpor proti nacistické tyranii zaplatil svým životem dne 19. června Stal se tak jediným předsedou vlády zemí okupované Evropy, který stanul před hlavněmi popravčí čety. Jeho mimořádně statečné chování na Kobyliské střelnici potvrdilo hned několik svědků. Eliáš odmítl pásku přes oči a popravčí četě hleděl beze strachu tváří v tvář. Jeho tělo bylo ihned odvezeno do strašnického krematoria a zde zpopelněno. Popel měl být vsypán k ostatkům dalších obětí nacistického běsnění druhého stanného práva. Pracovníci krematoria však rychle pochopili, že jde o popel významné osobnosti, a podařilo se jim jej ukrýt až do konce války. V roce 1946 jej z rukou nejvyšších armádních činitelů převzala vdova, Jaroslava Eliášová, která urnu předsedy vlády vystavila ve své vile ve Fetrovské ulici na Hanspaulce. Zde Eliášův popel setrval až do roku 1981, kdy jej Jaroslava Eliášová před svou hospitalizací v nemocnici předala historikovi Tomáši Pasákovi, který se v 60. letech významně zasloužil o to, aby se jméno gen. Eliáše opět vrátilo do národního povědomí. Jaroslava Eliášová se z nemocnice již Svažitá komunikace vede ze středu Karlova náměstí na východ na náměstí I. P. Pavlova. Ulice se původně nazývala Svinský trh, protože tu po založení Nového Města pražského bývaly trhy s vepřovým dobytkem. Teprve později, když sem byly přeneseny trhy s ječmenem, získala ulice svůj dnešní název. Jak se uvádí ve starých průvodcích Prahou, místo bylo nehlučné a klidné, vše se změnilo až zavedením elektrické dráhy. Na velkém obvodě opevnění Nového Města pražského byly čtyři reprezentační brány: Poříčská, Horská, Koňská a Svinská. Právě posledně jmenovanou bránou se z východu vjíždělo a vcházelo do dnešní Ječné ulice. Svinská brána byla v roce 1694 zazděná a poté se nazývala Slepá. V polovině 19. století došlo na místě k výstavbě třípatrových kasáren. Rozsáhlý objekt byl zbořen v roce Tím se Ječná ulice ze široka otevřela dopravě. A zde vstoupíme do dnes velmi rušné komunikace, v jejíž horní polovině stojí i tři školní budovy různého zaměření. Hned po pravé straně vidíme nejmladší dům v celé ulici čp. 243/39. Podle projektu Ing. arch. Věry Machoninové vznikl v letech jako ubytovna oborového Slovo historika podniku Teplotechna s kapacitou 164 lůžek. Po kolaudaci se využití změnilo na administrativní. Zajímavostí je, že viditelná fasáda tvoří akustickou clonu, zavěšenou 80 cm před vnějším lícem objektu. Na stejné straně ulice na domě čp. 528/31 je pamětní deska, jakých jsou bohužel v Praze desítky. Připomíná hrdiny květnového povstání proti nacistickým okupantům. Text oznamuje: ZDE PADL V BOJI ZA VLAST Co skrývají ulice Prahy 2 OPOŽDĚNÝ POHŘEB GENERÁLA ELIÁŠE K. KUKAČKA. ČEST JEHO PAMÁTCE. Podobné připomenutí je i na protějším domě čp. 516/28. Tabulka hlásí: ZDE BYLA ZASTŘELENA DNE 5. KVĚTNA 1945 MARIE MUSILOVÁ 71LETÁ. ČEST JE- JÍ PAMÁTCE. Pražanům i návštěvníkům hlavního města je tento nárožní dům důvěrně známý tím, co oznamuje příslušná pamětní deska: V TOMTO DOMĚ NAPSALA ROKU 1854 BOŽENA NĚMCOVÁ BABIČKU. Za křížením Ječné ulice s ulicemi Štěpánskou a Lípovou stojí rozlehlý nárožní Pivovarský dům čp. 511/15. Jeho název ostatně připomíná i velký nápis na jeho hlavním průčelí. Budova byla vystavěna na místě někdejšího domu U Sklenářů. Na uvolněné parcele vznikl v letech šestipatrový funkcionalistický objekt, obohacený o nárožní nevrátila. Do rodiny Pasákovy přibyla nejen další urna, ale i pozůstalost gen. Eliáše. Významný český historik Tomáš Pasák patřil k mým vynikajícím učitelům a ta- Generál Alois Eliáš jemství Eliášovy urny mi svěřil již na počátku 90. let. Nikdy mi však neobjasnil, proč se až do své smrti v roce 1995 nepokusil předat Eliášovy ostatky některé ze státních institucí. Teprve deset let po Pasákově smrti se o Eliášovu pozůstalost začal zajímat Vojenský historický ústav Praha, jehož pracovník Eduard Stehlík byl pověřen jednáním o odkupu. U vědomí nedůstojného umístění uren s popelem Aloise Eliáše a jeho manželky jsem v listopadu 2005 požádal kolegu Stehlíka, aby se je pokusil získat. Stalo se a Vojenský historický ústav Praha se nadále spolu s Úřadem vlády České republiky postaral o důstojné uložení Eliášových ostatků a ostatků jeho ženy na jedno z nejčestnějších míst k hrobu Neznámého vojína v Národním památníku na Vítkově. Stalo se tak v květnu 2006, plných 64 let po Eliášově smrti. Stalo se tak však v plném lesku a se všemi poctami. Republika tehdy pohřbívala za účasti nejvýznamnějších vládních a vojenských činitelů nejen jednoho z předních vojenských a politických představitelů, ale také čelného odbojáře. Sám Eliáš se obával, že jeho činy v roli ministerského předsedy protektorátní vlády budou pochopeny snad až za padesát let. Byly pochopeny ještě o jednu dekádu později, ve výsledku však Eliášův pohřeb znamenal morální satisfakci celému domácímu protinacistickému odboji. Ostatky popraveného ministerského předsedy gen. Aloise Eliáše a jeho manželky nalezly zasloužený a kýžený klid na místě více než důstojném. Můžeme si jen přát, aby se Česká republika do budoucna ke svým velkým mrtvým chovala se stejnou úctou a pietou. Jan B. Uhlíř, historik JEČNÁ věžový rizalit. Ten byl v parteru komunikačně uvolněn a upraven na loubí. Projekt vypracoval architekt Gustav Paul, stavebníkem byl Ochranný svaz pivovarů v Čechách. Kromě velké restaurace je tu od roku 1998 i minipivovar. Vaří zde nejen klasický světlý i tmavý ležák a pšeničné pivo, ale i další druhy piv, například banánové, višňové a kávové. Specialitou je pivní sekt Šamp, kterému se říká Anopivo. To proto, že ženy po jeho požití prý zapomenou říkat ne. Ve výlohách restaurace je vystaveno historické pivovarnické náčiní. Přes ulici stojí mnohokrát přestavovaný dům U Sliveneckých čp. 545/19 s pozdně secesní fasádou z let od stavitele Františka Schlaffera a s novoklasicistní úpravou z roku 1925 od stavitele Matěje Blechy. Rozsáhlý trojkřídlý objekt je spojen schodištním traktem s dvoutraktovou budovou modlitebny evangelické církve metodistické. Na její existenci upozorňuje i nápis na fasádě domu. Naše poslední zastavení v Ječné ulici bude před domem čp. 505/2, který je součástí boční fronty kostela sv. Ignáce. Zde vedle mnoha dalších institucí a firem sídlí ČESKÁ PROVINCIE TOVARYŠ- STVA JEŽÍŠOVA. Z průjezdu domu je přístup na mohutnou čtyřhrannou kostelní věž vystavěnou v letech podle plánů architekta Pavla Ignáce Bayera. Střechu tvoří cibulovitá osmiboká báň s lucernou a menší bání, z jejíhož vrcholku vyrůstá hrot s makovicí. Uvnitř věže je umístěn zvon Ignác, který se sem po restaurování a novém vysvěcení vrátil 28. září Text a foto: Eva Hrubešová, dopisovatelka

10 10 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2012 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 Městská část Praha 2 děkuje sponzorům soutěže Amos Tour 2012 PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL A VOLNOČASOVÝCH ZAŘÍZENÍ V PRAZE 2 Středa 20. června 2012 od 10:00 do 18:00 na náměstí Míru dramatické, pěvecké, taneční a instrumentální vystoupení vystoupení školních pěveckých sborů a kapel Bezplatné poradenské centrum ČESKÉHO HELSINSKÉHO VÝBORU Poradentství pro oběti diskriminace: Domníváte-li se, že jste se stali obětí diskriminace a nechcete si to nechat líbit, je třeba vyhledat včasnou pomoc. Sociální poradenství: Nastupujete do nového zaměstnání? Hledáte práci a chcete zvýšit své šance na přijetí? Máte potíže s bydlením? Nevyznáte se v systému sociálních dávek? Nevíte si rady při uplatňování žádosti o důchod? Helpline pomoc a podpora rodinám se členem ve výkonu trestu anebo po výkonu trestu. Mediace jako efektivní způsob řešení sporů. Tel.: Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka otevíráme PŘÍPRAVNOU TŘÍDU pro děti - s odkladem školní docházky - se sociálním znevýhodněním - s jiným rodným jazykem než český - s potřebou individuálního přístupu před nástupem do školy. malý počet dětí ve třídě (7-15) bezproblémový nástup do 1. třídy další informace na telefon nebo Kontaktujte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás. LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY Týdenní intenzivní kurzy v dopoledních, odpoledních nebo večerních hodinách, které vedou profesionálně vyškolení neslyšící lektoři v těchto termínech: :00 12: :00 17:30 17:30 21: :00 17:30 17:30 21: :00 12:30 14:00 17:30 Místo konání kurzu: Záběhlická 1728/75, Praha 10 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK NABÍZÍ AKTIVITY PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM OD 2 DO 18 LET. Umožňuje dětem se zdravotním postižením, vyrůstajícím v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Nabízí tyto aktivity: muzikoterapie, canisterapie, logopedie, plavání, dramaterapie, keramika, klub pro náctileté, klub rodičů pečujících o děti s handicapem. Adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most (v blízkosti stanice metra Rajská zahrada). Tel.:

11 Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 6 - ČERVEN NP2/9/2011/FA Noviny 2:12 V CSS Praha funguje Informační a poradenské centrum VIOLA (IPC). Nabízí pomoc lidem, kteří mají konfliktní vztahy s blízkými, těm, kteří byli vykázáni, ublížili partnerovi, bojí se rozpadu vztahu či k rozpadu vztahu kvůli jejich chování došlo, obávají se dopadu na děti. Funguje NONSTOP na Lince důvěry a na tel. IPC Viola (Po a Čt 11:00 13:00). Zde odborník pomůže zorientovat se v situaci, poskytne informace o praktických postupech řešení nebo kontakty na pomáhající organizace. Nabízíme také jednorázové i opakované osobní konzultace s poradcem-psychologem. IPC Viola funguje bezplatně a klient může vystupovat anonymně. NP2/10/2011/FA VIOLA JE VOLBA NP2/2012/8/PO VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. Tel.: NP2/2012/14/PO NP2/2012/13/PO NP2/7/2011/FA K JOB KLUB Centra sociálních služeb Praha poskytuje služby osobám hledajícím pracovní uplatnění odborné sociální poradenství konzultace se zaměřením na pracovní tematiku a okruhy potíží s tím spojené technické zázemí přístup k internetu, inzertním novinám, telefonu (telefonní hovory jsou zpoplatněny částkou 5 Kč za uskutečněný hovor). Všechny nabízené služby vyjma telefonických hovorů jsou bezplatné. Pro návštěvu Job klubu je nutné se předem objednat. Adresa: Ječná 3, Praha 2 Kontakt: tel.: , Provozní doba: Po + St 8:00 12:00 13:00 17:00 Út 8:00 12:00 13:00 16:00 Čt + Pá 8:00 12:00 funguje na tel.: MČ Praha 2 na této bezplatné lince nabízí pomoc při řešení problémů, jako jsou např. znečištění, zábory nebo poškozený povrch komunikací poškození městského mobiliáře, stromořadí, dopravního značení, světelné signalizace havarijní stav objektů, ohrožující chodce hluk ze stavby nebo z veřejné produkce. INFOLINKA ULICE PRAHY 2 Svoz velkoobjemového odpadu Červen/Červenec KDY: 27/6/2012 (středa) KDE: Farní sbor Českobratrské církve evangelické, KORUNNÍ 60, Praha 2 Vinohrady (v 1. patře, naproti schodišti) V KOLIK: 18:00 CO VÁS ČEKÁ? Hodinka plná čtení autorských povídek a promítání o zajímavých městech naší vlasti. Přijďte s námi strávit pohodový večer plný humoru. Vstup zdarma. Více informací na: dobrodus.cz, tel.: , 5/17/12 SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOBRODUŠ VÁS ZVE NA KOMPONOVANÝ VEČER p. PAVLA KALAŠE _INZ_zapis_tanecni_100_70mm.indd 2 Po Chopinova/Krkonošská Út Lublaňská/Koubkova St Sázavská 13 Čt Ostrčilovo náměstí Ne LSD náměstí Míru Po Chodská/Korunní Út Polská 36 St Vocelova Čt Na Hrobci Po Štěpánská/Na Rybníčku Út Anny Letenské 13 St Slavojova park St Slezská/Blanická 11:59:06 ČtAM LSD Kladská So Na Bojišti Po Na Kozačce 12 Út Jaromírova/Svatoplukova St Římská/Italská Čt Trojanova 7 So Na Zderaze 7 Po Sarajevská/Rejskova Út Záhřebská/Americká St LSD Polská 36 Čt Londýnská/Rumunská Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny, nebudou ponechány na stanovišti přes noc. Ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00, létající sběrný dvůr (LSD) od 13:00 do 19:00. Budou pod stálým dozorem pracovníků akciové společnosti Komwag. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu!

12 12 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2012 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme se vás ptali: Kde stojí plastika Mír? Správná odpověď je: Plastika stojí na náměstí Míru. Blahopřejeme výherkyni Antonii Kelly z Koperníkovy ulice a posíláme jí dárek. Fotosoutěž Na snímku je detail z pomníku zřízeného v roce Stalo se tak k poctě významného českého botanika a cestovatele, jehož životní pouť je ohraničena lety Byl označován za nejvěhlasnějšího sběratele rostlin 19. století. Nejdříve procestoval Evropu a v roce 1854 se vypravil do Ameriky a do Mexika. Jeho cesty dále vedly všemi středoamerickými státy. Všude sbíral málo známé nebo do té doby zcela neznámé rostliny a zasílal je do Evropy. Byl i plantážníkem a pěstoval hlavně rostliny, ze kterých se vyráběla textilní vlákna. Právě při předvádění stroje na zpracování bavlny v Havaně mu stroj rozdrtil levou ruku. To mu však nezabránilo, aby ještě více vystupňoval své aktivity. Jeho celoživotní láskou se mu staly orchideje. V amerických pralesích jich nasbíral tisíce a zásoboval jimi skleníky snad všech evropských botanických zahrad. Při svých cestách divokou panenskou přírodou se často setkával s místními domorodci, indiány. Stal se jejich velkým přítelem, láskyplně ho pojmenovali Don Benito. Proto autor pomníku sochař Gustav Zoula, s nímž spolupracovali Čeněk Vosmík a Edvard Sochor, připojil k postavě slavného botanika jako jeho atribut postavu domorodce s mačetou. Soutěžní otázka: Jak se botanik jmenoval a kde stojí jeho pomník? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do 20. června. U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text a foto: Eva Hrubešová Plastika stojí na náměstí Míru Koncert v kostele sv. Kateřiny Společnost pro duchovní hudbu a Arcidiecézní charita Praha spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají ve čtvrtek 21. června v 16:00 koncert v kostele sv. Kateřiny u příležitosti Evropského svátku hudby. Účinkuje Jan Hádek (housle) a Jakub Janšta (titulární varhaník kostela sv. Františka z Assisi). Na programu skladby G. P. Telemanna, G. F. Händela, J. S. Bacha, K. B. Kopřivy. Koncerty v tomto kostele pořádá Společnost pro duchovní hudbu již od roku 2001 na základě grantu městské části Praha 2. Vstup volný. V červnové tajence se skrývá jméno významného politika a vysokého důstojníka, který žil na Vinohradech. V souvislosti s atentátem na Heydricha byl popraven právě před 70 lety. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 20. června. V případě využití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Pražský loket. Vylosované výherkyni Libuši Petržílkové ze Stochova zasíláme dárek. Vše o péči o životní prostředí V úterý 5. června bude náměstí Míru opět hostit festival životního prostředí, tentokrát s podtitulem Dnes SLEVA! planeta zdarma? Svoji činnost zde bude prezentovat více než pětadvacet ekologických a rozvojových organizací z celé republiky. Chystají se hry pro děti i dospělé a tematické výstavy, k mání budou ekologicky šetrné výrobky a občerstvení Fair Trade. Hudební doprovod zajistí pestrobarevné vokální kvarteto Yellow Sisters, veselé a živé písně od kapely El Gaučo či šansoniérka Zdenka Trvalcová a Voilá. O sportovní vyžití návštěvníků se postará Cirkus TeTy s visutou hrazdou a žonglovacím koutkem a také instalace slackline pro všechny přítomné odvážlivce. Letošní ročník Ekofestivalu je navíc doplněn večerními přednáškami pro veřejnost s názvem Barevné přednášky v Barevné kavárně. Zaměřeny budou na aktuální témata, jež přinesou účastníkům praktické nápady a tipy, jak žít odpovědnější, šetrnější a zdravější život. Přednášky se budou konat od pondělí 4. června do čtvrtka 7. června, vždy od 18:00 v Barevné kavárně (Londýnská 30). Ekofestival se uskuteční také díky finanční podpoře městské části Praha 2. Více na len Bastion v létě ožije hudbou První z cyklu koncertů na Bastionu Novoměstských hradeb (vstup z Horské ulice) se koná v neděli 17. června od 15:00. Bude to folk-rockový koncert Vinnieho Jamese (USA), který byl v roce 1991 nominován na americkou cenu hudební akademie GRAMMY. Při nepříznivém počasí se vystoupení přesouvá do prostor kavárny, vstup je zdarma. Městská část Praha 2 bude koncerty pod širým nebem na Bastionu pořádat po celé léto. Jejich nabídka má zohledňovat především rodiny s dětmi. red Začíná Novoměstský letní festival V pořadí 2. ročník hudebního festivalu začíná v majestátních prostorách Velkého sálu Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze 2 v úterý 19. června. Po loňských úspěšných koncertech, spojujících klasickou hudbu a jazz, se letošní program zaměřuje na inspirace folklórem a tradiční hudbou. Zahajovací koncert patří Antonínu Dvořákovi a Roxanně Panufnik, jejichž díla zahraje Wihanovo kvarteto. V dalších dnech se představí klavírista Ivo Kahánek (na snímku), sopranistka Irena Troupová, varhanistka Jiřina Dvořáková Marešová, Orbis Trio či klarinetista Irvin Venyš. Festival si chce udržet jasnou dramaturgickou koncepci, kdy každý z následujících ročníků bude věnován propojování klasické hudby s některým dalším žánrem. Novinkou letošního ročníku jsou doprovodné programy na nádvoří radnice před prvním a druhým koncertem. Novoměstský letní festival potrvá do 21. srpna. PROGRAM 19. června Zahajovací koncert Wihanovo kvarteto: Antonín Dvořák, Roxanna Panufnik 28. června Hudba srdce a domova Ivo Kahánek klavír: Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Josef Suk 19. a 28. června se budou konat od 18:00 na nádvoří Novoměstské radnice doprovodné akce festivalu, na kterých vystoupí folklórní soubory. 17. července Písně a písničky Irena Troupová soprán, Jiřina Dvořáková Marešová varhanní pozitiv: Lidové písně v dílech českých skladatelů a varhanní improvizace 31. července Kouzlo melodie Orbis Trio: Antonín Dvořák, František Škroup 21. srpna Folklór vážně i nevážně Irvin Venyš klarinet, Ivo Kahánek klavír, cimbálová muzika: Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, lidové písně Koncerty začínají vždy ve 20:00, více na tom Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: Ve dvou patrech Věže budou prezentovat svá díla a společně se potkají v Mázhausu na výstavě Generace ve skle šedesátník Bořek Šípek a devadesátník René Roubíček. Výstavu zahájí tři koncerty Ondřeje Smeykala (didgeridoo) s japonským bubeníkem Yas Kazem, jimž Bořek Šípek vyrobí skleněné hudební nástroje. Termíny koncertů jsou 6., 7. a , začátky ve 20:00. Výstava potrvá do 9. září, otevřena bude od úterý do neděle 10:00 18:00. Neviditelná výstava: Černočerná tma je ve velkých výstavních prostorách. Otevřeno je v pracovní dny 12:00 až 20:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 20:00. Provázejí nevidomí průvodci. V Galerii bude do výstava obrazů Ivany Štenclové nazvaná Zoe. Výstava ve vinárně Novoměstské radnice Khamoro přibližuje tradiční romská řemesla a způsoby obživy. Je unikátním exkurzem do romských tradic a končí 24. června. Otevřeno od 10:00 do 18:00. Novoměstská radnice se účastní Pražské muzejní noci od 19:00 01:00. AKCE: Z programu sobotního zábavného odpoledne v Grottě v Havlíčkových sadech vybíráme kromě komentované prohlídky obnovené umělé jeskyně v čase od 14:00 do 17:00 vystoupení Karla Kahovce (23. 6.). NKP VYŠEHRAD V komorním sále Starého purkrabství probíhají divadelní představení pro děti i pro dospělé, více na Galerie Vyšehrad vystavuje do sochy Martina Patřičného s názvem Dobré dřevo. Od do vystavuje Magdalena Monhartová keramiku a Ladislav Hovorka fotografie. Denně od 9:30 do 17:00 jsou otevřeny stálé expozice. AKCE: V pátek pořádá od 14:00 ZŠ Londýnská charitativní akci Běh pro Afriku na podporu výstavby školy v Africe. Na programu je kromě běhu také divadlo Cesta kolem světa, koncerty Yellow Sisters, Yetto Jed No, Strom stínů, dílny MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: Od do jsou vystaveny výtvarné práce dětí z E-dílny pod názvem Barva v hudbě. Od do probíhá výstava absolutoria 17 studentek VOŠON Praha Exhibition 17 v 6/2012. AKCE: V sobotu 9. června je od 19:00 do 01:00 Pražská muzejní noc. Expozice jsou otevřeny denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 14, číslo 6. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Michal Uhl místopředsedové Michaela Marksová, Tomáš Jubánek Otto Hoffmann Otto Schwarz vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktor Petr Tomíšek Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Bastion u Božích muk. Místo k odpočinku i setkání Bastion u Božích muk se nachází téměř proti vstupu do zahrady Ztracenka, jejíž pře-

Bastion u Božích muk. Místo k odpočinku i setkání Bastion u Božích muk se nachází téměř proti vstupu do zahrady Ztracenka, jejíž pře- Bastion u Božích muk Na pražském Albertově se část novoměstských hradeb nedávno otevřela veřejnosti. Architekti Pavla Melková a Miroslav Cikán tu obnovili parter s výhledem na Vyšehrad a restaurací, která

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing.

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.3.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.5.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST.

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. V H O D N Í N E U K U N Š T Á T U KONCEPT AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. KONCEPTEM NAŠEHO NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO SVĚTA. SVĚTA, JENŽ BUDE KONTRASTNÍ

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing.

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2.

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2011 Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. Praha, 10. ledna 2011 (JŠ) Zatímco v jiných městských částech mají privatizaci

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis. 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.12.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty

Zápis. 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.12.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.12.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 místostarostka - Karla Jakob Čechová 1. Kontrola plnění

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více