TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013"

Transkript

1 číslo 2 únor 2013 ročník XI zdarma do všech domácností TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU»»»»»» NOVÁ PRAVIDLA V LESÍCH MĚSTA DOBŘANY ROZHOVOR S VĚROU KOŠŤÁLOVOU HERNÍ PRVKY V PARKU POD NÁDRAŽÍM BUDOU KLUB ECHO NA NOVÉ ADRESE DOBŘANSKÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ANDREA HLAVÁČKOVÁ TRÉNOVALA V DOBŘANECH

2 SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, nikdy jsem se nenadál, že mi osud vnutí tak nepříjemný námět pro sloupek. Leč stalo se. Poprvé, co pamatuji, odešel člen redakční rady způsobem, který nekonečně bolí. Nepřestal pouze s novinami, skončil i se životem. Náš kolega Míra Bukovjan nás navždy a velmi náhle opustil 17. ledna. Ve 43 letech ho zradilo zdraví, ačkoliv působil nezdolně. Měl jsem ho vždy za příslovečnou klidnou sílu. Sice leckdy působil zasmušile, ale dokázal vždy ukázat spoustu životní síly, humoru a srdečnosti. Novinařině hodně rozuměl, proto mi jeho cenné postřehy a názory opřené o zkušenost budou velmi chybět. Snad právě tahle zničující práce mu nakonec vzala půl života, zejména to, co je na ní jinak rajcovní: stres, tempo, lhůty, uzávěrky, vysílání Měl jsem ho rád a vážil jsem si ho, věřím, že stejně jako většina z vás. Předpokládám, že ne všichni jste ho stihli poznat i jinak než na televizních obrazovkách, podepsaného pod články; někteří možná ani to ne. Přesto i vám, jakkoliv to netušíte, bude Buky chybět. Jeho nápady a energie pomohly ke vzniku řady akcí, které bychom už nazvali tradičními. Za všechny zmíním Radbuza - fest, který byl jeho dítětem, dokázal ho zvládat s nebývalou profesionalitou a s tím svým klidem a nadhledem. Bylo toho daleko víc, ale vím, že by mu bylo proti srsti psát tváří v tvář nešťastné události jakýkoliv seznam zásluh. Odešel otec dvou kluků v ne zcela jednoduchém věku a bude dobře, když se dozvědí, že je nás spousta, kteří jsme si Bukyho vážili. Sbohem kolego. Za pozůstalou redakční radu Martin Sobotka INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 500 Kč pro rok 2013 (OZV 4/2012). Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do (složenky se neposílají). Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800 Kč. U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, jenž je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek: ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč a ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% (OZV 6/2010). Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do Poplatek je možno uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany: účet u KB /0100 nebo účet u ČS /0800 Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést: 1) pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka 2) pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka 3) pro platbu místního poplatku ze psa variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa) Kontakty: správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7 tel ZIMA A VODOMĚRY Nepříjemnost v podobě zamrzlého vodoměru pomáhali zaměstnanci vodohospodářské společnosti ČEVAK v loňském roce řešit více než dvěma tisícovkám zákazníků z jihu a západu Čech. Postarat se o vodoměr, a to nejen při mrazech, přitom musí majitel nemovitosti. Za výměnu vodoměru majitel zaplatí 1000 až 1500 korun, navíc ho může nepříjemně překvapit účet za uniklou vodu. Hlavně na rekreačních chatách a chalupách, kam v zimě lidé přijíždějí jednou za čas, mohou následné škody převýšit samotnou platbu za výměnu poškozeného vodoměru. Proto doporučujeme pečlivě uzavřít sklepní okna a vodoměrné šachty jejich poklopy je ideální plně utěsnit polystyrenem, popřípadě vodoměr obalit nepromrzajícím materiálem, například již zmíněným polystyrenem, říká vedoucí provozního střediska Plzeňsko Josef Šefl. Pokud vodoměr přece jen zamrzne, lidé by se jej neměli snažit rozehřát otevřeným ohněm. Žár totiž poškodí jeho plastové části a přístroj po takovém zásahu většinou stejně nefunguje. Aby byla vzniklá škoda co nejmenší, je lepší, když se zákazníci co nejdříve obrátí na nejbližší povozní středisko společnosti ČEVAK. K dispozici je jim také bezplatná linka Josef Šefl SEZNAM OCENĚNÝCH NA SLAVNOSTNÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Karel Kašpar Michal Šneberger Daniel Fekl Stanislav Dvořák JUDr. Karel Lorenc Jan Winter ml. Josef Šneberger Antonín Duban Jaroslav Šedivý st. Miloslav Roušal Miroslav Plaček st. Ing. Václav Darda Lubomír Kučera Otto Sloup Alena Vachovcová strana 2

3 ZPRÁVY Z RADNICE Od počátku letošního roku se mění organizační uspořádání správy městských lesů. Zastupitelstvo města ukončilo činnost příspěvkové organizace Městské lesy Dobřany (k ) a začlenilo správu lesů zpět pod městský úřad. S ohledem na řadu získaných zkušeností v loňském roce (stejně tak z předchozích let) se současně velmi výrazně mění přístup města k samovýrobě dřeva. Abychom předešli případným nedorozuměním, zveřejňujeme prostřednictví Dobřanských listů nové podmínky ihned poté, co byly schváleny radou města na jejím prvním letošním jednání. Nejprve však uveďme důvody, které vedly k této zásadní změně. Lesy představují výrazný majetek města, stejně jako budovy, jiné pozemky či např. komunikace. A ze zákona musí město o svůj majetek pečovat jako řádný hospodář. Kvalitní dřevo má dnes hodnotu o několik řádů vyšší, než činí příjem ze samovýroby palivového dřeva. A tyto příjmy může město využít ve prospěch všech občanů (tedy i těch, kteří dřevem topit nemohou či nechtějí). Těžba a následné zalesňování probíhá v souladu s desetiletým lesním hospodářským plánem a pod dohledem odborného lesního hospodáře tak, aby les nebyl poškozen. Město jako dobrý hospodář nemůže prodávat jako palivové dříví stromy, které lze prodat jako řezivo. A bohužel, ne všichni, kterým byla ze strany města na základě řádné smlouvy nabídnuta samovýroba, se chovali v souladu s touto smlouvou. Palivové dříví pro občany ANO, ale centrálně Zkrátka riziko, že se nám v lese bude pohybovat občan s motorovou pilou, s řádnou smlouvu na samovýrobu, na odpovědnými osobami řádně vytýčeném úseku i za předpokladu následné kontroly, jak a kdy samovýrobu provedl, je natolik velké a náročné, že se město Dobřany rozhodlo k radikální změně systému poskytování nabídky možnosti odkupu palivového dřeva pro obyvatele města Dobřany (upozorňujeme na skutečnost, že poskytování palivového dřeva občanům není nijak nároková záležitost!). Změna spočívá v tom, že se v lesích města Dobřany budou s motorovou pilou či jinými mechanismy na těžbu či úpravu lesních porostů pohybovat pouze osoby či firmy s písemným povolením města, tedy dodavatelé služeb pro městské lesy! Je pravděpodobné, že kdokoli jiný s motorovou pilou v lese NOVÁ PRAVIDLA V LESÍCH MĚSTA DOBŘANY (či s jinými technickými prostředky pro kácení), který by měl záměr si uzmout byť jen třeba odpadní dřevo, bude vždy po právu označen za zloděje majetku města Dobřany! Oproti předchozím rokům připravilo město pro občany, kteří topí dřevem, nabídku již zpracovaného palivového dříví, které se bude prodávat v areálu bývalých kasáren v ulici Sokolovská (oplocený prostor bývalého nástupiště, dnes parkoviště pro Káčko). Dřevo určené pro tento prodej bude pocházet z jednotlivých zlomů, souší, vývratů či jinak poškozených stromů, které se nehodí k ostatnímu zpracování. Nepůjde o štípané dřevo, ale o rovnané špalky o délce 1 metr. Cena u měkkého dřeva je pro letošní rok stanovena na 650 Kč za prostorový metr, u tvrdého dřeva pak 700 Kč za prostorový metr. Přednostně odkup mohou provádět občané s trvalým pobytem na území města Dobřany včetně Šlovic a Vodního Újezda (následně i občané z jiných obcí či např. firmy). Maximální roční objem koupě na jednu domácnost (firmu) činí 40 prostorových metrů a výdej dřeva bude ze strany městského lesního proveden až po úhradě příslušné finanční částky městu Dobřany. Tedy ten, kdo potřebuje dříví primárně pro topení, jej bude mít již připravené, nařezané a jen si jej (samozřejmě po zaplacení) pohodlně naloží a odveze. Nemusí se tedy trmácet do lesa a lopotně z lesa dřevo dolovat! Vlastní, klasická samovýroba pouze jako úklid po těžbě Samovýroba, tak jak probíhala v předchozích letech, představuje pouze doplňkový způsob nakládání se dřevem. Na samovýrobu se nadále nahlíží jako na úklid po těžbě a již zhotovených prořezávkách. Maximální možný rozsah samovýroby činí 10 prostorových metrů na domácnost, a to na základě smluvního vztahu, kde bude výslovný závazek, že dřevo ze samovýroby bude pouze jen pro vlastní použití. Městský lesní (kontakt viz níže) vede pořadník zájemců, které upozorní na probíhající těžbu či popř. jinou vhodnou oblast k samovýrobě. Písemná smlouva bude kromě výše uvedeného obsahovat přesné podmínky samovýroby, délku trvání smlouvy, která nepřesáhne jeden kalendářní měsíc, sankční ustanovení a ostatní náležitosti. V případě, že samovýrobce dle smlouvy nestihne samovýrobu zrealizovat ve stanovené době jednoho měsíce, automaticky ztrácí nárok na její provedení. Je třeba zdůraznit, že dřevo z městských lesů neslouží jako zdroj přivýdělku. Samovýroba znamená získání zdroje topení pro vlastní potřebu, nikoliv k dalšímu přeprodeji. V případě porušení podmínek smlouvy nemůže občan minimálně další dva roky žádné dřevo z dobřanských lesů získat. Lesní majetek bude hlídán Od ledna letošního roku zajišťuje správu lesa na plný pracovní úvazek městský lesní. Kromě jednání se samovýrobci bude pravidelně kontrolovat, zda v lesích neprobíhá nezákonná těžba. Upozorňujeme v této souvislosti, že město posílilo i další kontrolní mechanismy. V první fázi došlo k monitoringu všech závor, přičemž první informace o automobilech, které v lese nemají co dělat, se již vyhodnocují. Automobily mohou do lesních porostů v majetku města Dobřany jen na zvláštní povolení, které musí být umístěno viditelně za předním sklem. O těchto opatřeních jsou dostatečně informovány jak Policie ČR (Obvodní oddělení Dobřany), tak Městská policie Plzeň, které budou provádět průběžný monitoring lesních porostů a jsou již nyní v úzkém kontaktu s městským lesním. Dohled a dozor v městských lesích provádí rovněž zástupci Mysliveckého sdružení Dobřany včetně zástupců lesní stráže. Úspěšné završení prokázané nelegální těžby z loňského roku a úhrada vzniklé škody na úrovni 200 tis. Kč dává naději, že lze zajistit, aby výnosy z lesa směřovaly do rozpočtu města a nikoliv jinam. Lesy města Dobřany včetně např. lokality lesních porostů na Šlovickém vrchu budou v tomto ohledu opravdu bedlivě hlídány! Kontakt na městského lesního: Milan Loukota, tel nebo , Více informací o podmínkách centrálního prodeje palivového dřeva a samovýroby na Marek Sýkora, starosta města Dobřany Milan Loukota, lesní města Dobřany strana 3

4 15x100 Jaká je Vaše představa využití Šlovického vrchu? Dagmar Terelmešová Představuji si poklidnou lokalitu s vyhlídkovou věží a výletní restaurací - cíl delších nedělních procházek našich občanů. Vrch se úspěšně zalesňuje a za pár let to bude příjemné stinné prostředí vybízející k oddychu. Josef Šefl Nejlépe je asi držet se územního plánu města Dobřany, kde, pokud si vzpomínám, bylo v této lokalitě uvažováno jak se sportovními aktivitami, tak s příslušnou občanskou vybaveností. V severovýchodní části se v hodně dlouhém výhledu uvažovalo i s obytnou zónou. V současné době je tvořen nový územní plán, kde je návrh částečně upraven (bytová zóna a snížení občanské vybavenosti). K tomuto novému územnímu plánu však ještě zbývá vyjádření dotčených orgánů a pak diskuze jak s občany, tak v zastupitelstvu - zároveň apeluji na občany, kteří skutečně chtějí a mají co říci k územnímu plánu, ať se zúčastňují příslušných jednání. Josef Weinreb Na Šlovický vrch je u nás expert pan inženýr Hrdonka a já s jeho názorem souhlasím. Šlovičák, ač to tak nevypadá, je cenná přírodní lokalita, kde je mnoho chráněných rostlin a řada vzácných obojživelníků i bezobratlých. Je zajímavé, že k udržení tohoto stavu přispívají závody terénních vozů i jiné sportovní aktivity. Skládka železa a především pokračující navážení zeminy naopak toto vzácné území nenávratně ničí. Těžko si dnes na Šlovickém vrchu mezi haldami navezené zeminy představit turistu, jak kráčí po naučné stezce a seznamuje se s místní přírodou. Jan Smola Otázkou je zřejmě míněna nezalesněná část bývalého tankodromu. Myslím si, že by tato zajímavá lokalita měla zůstat zachována ve stavu, v jakém je dnes. Jako kluk si pamatuji, že tu byla známá a hojně využívaná motokrosová trať a v seriálu offroad maraton je dobřanská čtyřiadvacítka nejtěžší závod v roce. Jsem pro větší využití motoristickými nadšenci. Mohla by zde být dráha pro motorky, čtyřkolky i pro terénní auta. Myslím, že je dost příznivců těchto sportů, kteří by tuto možnost přivítali. Co bych velmi nerad, aby Šlovičák zmizel pod skládkou například zeminy. Marek Sýkora Jsem rád za slovo představa, v tomto duchu odpovídám. Samozřejmě v budoucnu jako ozeleněné místo klidové zóny pro odpočinek, procházky, zkrátka trávení volného času, místo stezek pro pěší či cyklo (ne čtyřkolky a motorky!) s drobnými atrakcemi pro oddych a třeba využití bývalé věže řízení tankových cvičení pro rozhlednu (není v majetku města Dobřany!). Neodmítám ani opravdu rozumné a slušné komplexní návrhy na řešení areálů bývalé motokrosové trati pro využití na motoristické aktivity (ale jen této části), a to pod jasnou kontrolou a správou opravdu odpovědného subjektu, který bude městu jako většinovému vlastníkovi garantovat pořádek a řádnou péči dobrého hospodáře o svěřené majetky města. Michal Trdlička Sportovní aktivity, zkrátka to, k čemu je tento areál již léta využíván. Z mého pohledu do kontextu vhodného využití tohoto prostoru zcela logicky zapadá nová fourcrossová trať. Podobné projekty jsou pro tento areál ideální. Upřímně řečeno, nedovedu si moc dobře představit částku, která by byla potřeba na přetvoření tohoto obrovského areálu k jinému účelu. Viktor Zlocha Na Šlovickém vrchu jsou provozovány tři aktivity, které utvářejí jeho současnou podobu. Navážení zeminy, sklad kovových odpadů a občasný provoz fourcrossu a offroadu. V textu Programu rozvoje města Dobřany (je dostupný na webu Dobřan) je tato lokalita několikrát uváděna jako zóna odpočinku a sportu. Otázka tedy nezní, jaké máme přání, ale jaká je realita. Zajímavé je, že uvedené sportovní aktivity přispívají k zachování původního biotopu. Navážka a sklad kovu ne. Z uvedeného tedy vyplývá, co máme zastavit a co podpořit. První dvě uvedené činnosti mají samozřejmě platné smlouvy s městem a bylo by naivní věřit, že se něco radikálně změní. Martin Sobotka Na drtivé většině by mělo zůstat to, co tam je. Změna čeká především tři části. Nejdůležitější je podpora prakrajiny, za kterou paradoxně vděčíme armádě. Nejrozsáhlejší je zemník, který je třeba, podle mého soudu, dokončit co nejrychleji a změnit ho na les. Když už tam je, musíme zabránit tomu, aby zabíral i zmíněnou cennou část. Třetí je věž, kterou bych rád viděl jako rozhlednu. Šlovický vrch by měl být místem pro příjemné vycházky, k poučení by to mohla být naučná stezka. Pavel Sloup Podle mého je to tak velký areál, že realizovat tam nějaký projekt je téměř nemožné. Nehledě na to, že naučná stezka se buduje na Martiňáku a cyklostezka povede okolo řeky. Do této doby prováděné aktivity nejsou vrchu vůbec na škodu. Myslím tím fourcrossovou trať a každoroční výstup. Tato investice by určitě nebyla efektivní. strana 4

5 15 x 100 / ANKETA Lenka Tomanová Se stávajícím využitím jsem spokojená. Pořádání fourcrossových a offroadových závodů je příjemnou záležitostí pro diváky, pro místní vzácnou faunu nezbytné pro její udržení. Líbilo by se mi, aby se Šlovický vrch stal cílem pro pěší či cyklovýlety, čemuž by mohlo pomoci např. vybudování rozhledny. Michal Šašek Osobně preferuji rozsáhlou revitalizaci Martinské stěny, o které se vedla na minulém zastupitelstvu města rozsáhlá diskuse a která je mému srdci daleko bližší. Šlovický vrch má nevýhodu, alespoň dle mého názoru, v podobě železniční trati, která tuto část Dobřan odděluje od každodenního pravidelného využití. Přesto si umím v tomto prostoru představit více stromů, rozhlednu, cyklistické a turistické trasy. Možná se toho jednou dočkám. Město Dobřany ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany a ZUŠ J. S. Bacha Dobřany Vás srdečně zve na REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA DOBŘANY 16. února 2013 od hodin Kulturní dům Psychiatrické léčebny Dobřany PROGRAM HUDEBNÍ SKUPINA FORTUNA TANEČNÍ MISTŘI TŠ PLAMÍNEK PRAHA TOMBOLA, LOSOVÁNÍ HLAVNÍCH CEN FOLKLÓRNÍ SOUBOR VOZEMBACH KAROLÍNA TOTHOVÁ JAN KARÁSEK PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Dobřany, Náměstí T.G.M. 5, Dobřany Cena vstupenky: 130 Kč, (po-pá a ), tel.: SDH Šlovice Vás srdečně zve na MASOPUSTNÍ PRŮVOD v sobotu začátek u Centra Šlovice ve hodin strana 5

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V měsíci prosinci oslavila 95. narozeniny paní Anna Pošarová, v měsíci lednu oslavili 92. narozeniny pan Miloslav Kostkuba a pan Jaroslav Vakeš. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. POTVRZENÍ A PODĚKOVÁNÍ Potvrzujeme, že jsme od Městského kulturního střediska Dobřany, náměstí T. G. M. 5, Dobřany, obdrželi částku Kč jako dar pro náš nadační fond. Příspěvek byl připsán na náš nadační účet /0100 dne 21. prosince Peníze budou použity pro uhrazení části vnitřního vybavení v rekonstruovaném druhém objektu respitního a hospicového areálu v Malejovicích u Uhlířských Janovic, který bude sloužit našim hostům, nemocným dětem a jejich rodinám, jako rozšířená možnost ubytování. Za tento štědrý dar velmi děkujeme a uvedeme jej ve své výroční zprávě. Za Nadační fond Klíček Markéta Královcová ředitelka Dne uplynulo 10 let od úmrtí naší maminky, babičky, paní Věry Petrželkové S láskou a úctou vzpomínají dcery Pavla a Věra a syn Václav s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dne 2. února 2013 vzpomínáme 25. výročí úmrtí paní Vlasty Maškové Na její lásku nikdy nezapomeneme. V našich srdcích zůstane navždy. Dcera Libuše s manželem a vnoučata s rodinami Dne 18. ledna uplynul smutný rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný pan Martin Čechura Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. VZPOMÍNKA NA MÍRU BUKOVJANA Ve čtvrtek 17. ledna 2013 nás bohužel navždy opustil pan Miroslav Bukovjan, mediální zástupce města Dobřany, spoluzakladatel a organizátor festivalu Radbuza fest a člen redakční rady Dobřanských listů. Člověk, který měl úžasné nápady, uměl je zrealizovat a který byť původem z Aše byl rozhodně plnohodnotným Dobřaňákem. Jako spontánní projev soustrasti a vzpomínky na Bukyho, který nás navždy opustil už ve svých 43 letech, zorganizovali tři jeho kamarádi v pátek 18. ledna koblížkovou akci, kdy nákupem koblihy (kterou měl Míra Bukovjan rád) mohl každý uctít jeho památku a zároveň přispět finanční částkou z prodeje jeho nejbližší rodině, tedy především Mírovým dvěma nezletilým synům. Celkem se v prodejnách Dobřanského pekařství v Dobřanech a v Plzni prodalo 860 kusů koblih (již v půl jedenácté dopoledně byly vyprodané). Solidarita lidí z Dobřan a širokého okolí včetně Plzně byla obrovská, protože lidé dobrovolně přispívali finančními částkami i nadále po vyprodání koblih. Celkem se tak vybrala částka 6 880,-Kč za prodej koblih (860 ks po 8,-Kč) a částkou ve výši 5.200,-Kč lidé přispěli spontánně navíc. Více jak 12 tisíc Kč bude ze strany organizátorů akce předáno mamince obou Mírových dětí. Organizátoři velmi děkují všem, kteří finančně přispěli a uctili tak památku Míry Bukovjana. Jménem města Dobřany a ještě jednou i jménem svým a řady jeho kamarádů z Dobřan vyjadřuji upřímnou soustrast rodině pana Miroslava Bukovjana. Kromě rodiny bude chybět i nám Dobřaňákům. Marek Sýkora strana 6

7 ROZHOVOR S VĚROU KOŠŤÁLOVOU V únorovém čísle se v rozhovoru pro čtenáře bavím s paní Věrou Košťálovou, spolumajitelkou rodinné stáje Dobřany. Jak dlouho už Vaše stáj funguje a popsala byste nám v krátkosti její historii? Naše stáj funguje od r. 1982, kdy spadala pod Státní statek v Přešticích. Jejím zakladatelem je můj manžel Jan Košťál, který se jako jezdec specializoval na rovinné dostihy a v 70. letech byl dvojnásobným šampionem. Po revoluci byl provoz v Dobřanech zprivatizován a činnost se zaměřila převážně na chov anglických plnokrevníků. Angličtí plnokrevníci jsou připravováni hlavně na rovinové dostihy, navíc jsou to jedni z nejrychlejších plemen. V naší stáji byl vychován nejeden významný kůň. (Dona Vera, Carta Blanca, Corrado účastník na československém derby) Ve Vašem názvu stáje se objevuje symbol A1/1. Upřesníte čtenářům, co přesně tento název znamená? Ano, tato zkratka či symbol je označení pro anglického plnokrevníka, takže plemeno koně. Troufnete si odhadnout, kolik koní Vám od doby založení prošlo pod rukama? Tak to se nedá s určitostí říct. Za rok se počet koní pohybuje kolem 25. (Tím mám na mysli naše i nájemní.) Tak si to můžete od r od oka spočítat. Jakou nabídku služeb poskytujete? Ano, máte pravdu. Dříve byl majitelem můj manžel Jan Košťál a nyní žezlo po tatínkovi převzal náš společný syn Jan Košťál mladší, který má většinu povinností na svých bedrech. Popsala byste našim čtenářům, jak u vás probíhá jeden celý den? První krmení nastává v 6.00 ráno, kolem 8. hodiny se koně pustí ve stádech do výběhu, kde můžou být za příznivého počasí až do dalšího krmení. V tomto mezičase většinou navštěvují své nájemní koně majitelé a naše koně trénují se zájemci (drezurní a rovinové jízdy). Pokud máme stáj volnou, je třeba uklidit jednotlivé boxy, vyměnit podestýlku a udělat individuální práci, která je třeba. Večerní krmení nastává kolem 18. hodiny, kdy kromě minerálů, vitamínů a ovoce krmivo obsahuje převážně oves. A ráno nanovo. Nyní se dostávám zejména k otázkám blízké budoucnosti. Co konkrétně připravujete tento rok za veřejné akce? Celoročně se mohou občané našeho města přijít podívat do naší stáje, vždy v odpoledních hodinách je rádi provedeme. Jaké konkrétní akce připravujeme? Tento rok se budou konat již tradiční DREZURNÍ HOBBY ZÁVODY, které nás stojí spoustu příprav a času. Ale za finální podívanou to rozhodně stojí! Ráda bych tímto všechny zájemce a milovníky koní na tyto akce pozvala. Závody se konají a Veškeré informace nejen o těchto akcích můžete sledovat na našich webových stránkách Jaké jsou Vaše plány ohledně chovu koní do budoucna? Máte nějaké přání či cíl, který byste rádi zrealizovali? Ano, plány máme. Zejména zkvalitnit podmínky pro sportovní koně. Byli bychom rádi, kdybychom mohli s městem Dobřany dojít k takové dohodě, která by byla pro obě strany výhodná. Nebudu lhát, že bychom neměli zájem o prostory historické prvorepublikové jízdárny (objekt u sběrného dvora), ale za jiných finančních podmínek, než nám město nabízí. Vzkázala byste něco spoluobčanům našeho města? Děkuji za tuto možnost. Ráda bych prosila o shovívavost a pochopení místních obyvatel. Stává se, že při vyjížďce se občas za koněm objeví koňský exkrement. Bohužel to nikdo neovlivní, ale ujišťuji Vás, že je jezdec hned, či po ukončení vyjížďky (při vyjížďce není vždy možno slézat z koně) odstraní. Děkuji za Váš čas a přeji, aby Vaše stáj byla mezi lidmi stále tak oblíbená a vyhlášená jako doposud. Bára Vlčková Vzhledem k tomu, že zaměření jen na chov koní bylo velmi náročné, přeorientovali jsme se na hobby stáj, a tak máme koně nájemní (což jsou koně, kteří mají své majitele) a vlastní. Tím se dostávám k vaší otázce, že jednou z našich služeb je ustájení, další službou jsou hodiny jezdectví (učíme všechny věkové kategorie, děti od 12 let). Naše stáj vytvořila i zázemí pro drezurní ježdění, příkladem je dvanáctiletá dívka, která se dostala 2krát na mistrovství ČR, a ustájený kůň jménem Hanibal, který byl v roce 2012 vyhlášen nejlepším drezurním koněm západočeské oblasti. Vaše stáj je spíše tzv. rodinnou farmou, nemýlím-li se. strana 7

8 KULTURA KNIHY PRO DĚTI KRATOCHVÍL Miloš: Modrý Poťouch Poťouch bývá různě velký a různě barevný. Každý Poťouch má trumpetkové našeptávadlo, dva z pěti prstů na ruce výrazně delší, těm se říká popichovadla, a zbylé tři prsty jako přísavky. Štětiny na šišaté hlavě se odborně nazývají svědidla. Co se svědidel týká, může být Poťouch blonďák, rezatec i černoštětináč. Nijak zvlášť na tom nezáleží, protože všichni Poťouchové jsou neviditelní! Tohle je jediná knížka, kde je můžete vidět. WILSONOVÁ Jacgueline: Konec snění Příběh o rodině, přátelství, první lásce a velké ztrátě Nebudete věřit svým očím! LEGENDÁRNÍ CESTY: LODĚ Vydejte se na fascinující plavbu námořní historií od raných vikinských výprav po pirátské loupežné galony, od nešťastného Titaniku po moderní letadlové lodě. Čtení o velkých úspěších námořní techniky a nejznámějších námořních cestách zaujme každého nadšeného obdivovatele mořeplavby. SLOUPEK PLNÝ NOVINEK spisovatelů. Čtenář tak má možnost porovnat jak či zda Lustig ovlivnil tvorbu své dcery. GRAY John Ph.D.: Ohnivá Venuše, studený Mars Autor světoznámého bestselleru Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. V této knize se mimo jiné dozvíte: - jak odlišně funguje ženský a mužský mozek - způsoby, jak efektivně doplnit hladinu antistresových hormonů - proč menopauza a mužopauza nemusí být tak problematickým obdobím JARNÍ PRÁZDNINY V KÁČKU Přijďte o jarních prázdninách do kina! Každý, kdo si zakoupí vstupenku na níže uvedené filmy, může vyhrát i zajímavou cenu od hodin Madagaskar 3 (USA, animovaný, 92 min, přístupný, dabing) Rafinovaným tučňákům se podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali od hodin Doba ledová 4: Země v pohybu KNIHY PRO DOSPĚLÉ CONNOR Beverly: Lov naslepo Chladná, chytrá a krásná Clymene O Rieley je ve vězení za vraždu druhého manžela i když je Diana Fallonová přesvědčena, že zabila také prvního muže, kterého si vzala, a má podezření že za sebou nechává skutečný hřbitov plný mrtvých mužů PŘESMYČKA Seřaďte písmenka tak, aby vám vyšlo jméno princezny. L T V (USA, animovaný, 94 min, přístupný, dabing) Potřeštěný krysoveverčák Scratt způsobí katastrofu, která rozdělí naši prehistorickou partu. Ellie a Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Manny, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko do širého oceánu od hodin Zvonilka: Tajemství křídel LUSTIG Arnošt: Povídky Soubor textů otce a dcery Do tohoto souboru vybral Arnošt Lustig nedlouho před smrtí své dvě povídky Poslední den ohňů a Chvíle hned po ránu, další dvě povídky přidala jeho dcera Eva Bílý vítr a Sláva Chaima Steina. Vznikla tak výjimečná sbírka raných textů obou A L O A Z S Á K (USA, animovaný, 76 min, přístupný, dabing) Zvonilka se vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Vstupné: 60 Kč strana 8

9 KULTURA ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI aneb O Jankovi a jeho zvířátkách (Divadlo Kapsa Andělská Hora) Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Při svém putování narazí v černém lese na kohouta, který hledá pomoc pro Kordulku. Té se loupežníci usadili v její chaloupce a ona jim musí sloužit. Když se ovšem ke zvířátkům přidá toulavý Janek, mají se loupežníci nač těšit. Veselá a svižná pohádka plná písniček pobaví malé i velké diváky. 10. března 2013 v hodin Vstupné: 60 Kč strana 9

10 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY 12. února 2013 / 9.00 a Koncertní sál ZUŠ Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ Obor: akordeon (9.00), komorní hra s převahou dechových dřevěných nástrojů (13.00) Na slavnostním uvítání nového roku v partnerském městě Obertraubling vystoupila dětská muzika Vozembach. 17. února 2013 / Měšťanská beseda Plzeň malý sál Setkání dětských lidových muzik vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach 20. a 21. února 2013 / po celý den 15. ZŠ T. Brzkové Plzeň Krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2. a 3. března 2013 Dobřany v Orlických horách vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany: dětská operka Červená karkulka a ochotnický spolek Rozmarýn Dobřany: Dámský krejčí V krásných prostorách farního sálu v Plzni Liticích proběhl 6. ledna 2013 Tříkrálový koncert, na kterém vystoupila dětská muzika Vozembach. Výtěžek koncertu bude, stejně jako kasičky přítomných králů, použit na charitu. Základní umělecká škola J. S. Bacha v Dobřanech Vás srdečně zve ve středu dne 6. února 2013 v hodin do koncertního sálu na Klavírní recitál Tomasz Rier (Polsko) Na programu: L. van Beethoven HERNÍ PRVKY V PARKU POD NÁDRAŽÍM BUDOU V loňském roce se na Velikonočním jarmarku pořádaným občanským sdružením Budulínek povedlo utržit krásných Kč za výrobky příznivců mateřského centra, Pionýrské skupiny Delfíni, ZŠ a ZUŠ Dobřany, přesto tato částka nepokryje ani třetinu odhadovaných nákladů na nákup a instalaci herních prvků v parku. Po projednání situace s vedením města a získání jeho příslibu na dofinancování vybraných a vhodných herních prvků jsme se rozhodli spojit loňskou a letošní částku, která, doufejme, bude alespoň také taková. Poté bude předána jako dar městu, které zajistí realizaci hřiště včetně doplnění finančních prostředků. Letošní Velikonoční jarmark se uskuteční v sobotu za o.s. Budulínek Jaroslava Umnerová strana 10

11 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Králíčkové doplňují energii DOBŘANSKÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 Letos se podvanácté konalo tradiční koledování o víkendu ledna. Osm skupinek koledníků (o dvě více než vloni) si rozdělilo Dobřany na osm částí a do pokladniček vybíraly příspěvek opět na pomoc dětským i dospělým klientům merklínského střediska Radost Diakonie ČCE, stř. Západní Čechy, opět na vytvoření dalšího chráněného bydlení. Za spolupráce Města Dobřany, Římsko-katolické farnosti Dobřany letos s novým panem farářem P. Martinem Váňou z litické Koinonie Jana Křtitele (který skvěle a rychle zvládl veškerou administraci sbírky) a Základní školy Dobřany bylo letos získáno od štědrých dárců Kč (v roce Kč). Pro zajímavost pár údajů z pohledu statistika: za 12 let trvání sbírky v Dobřanech nasbíralo 80 tříkrálových skupinek celkem ,90 Kč. Sbírku zahájil v sobotu pan starosta Marek Sýkora, pan farář Martin Váňa koledníkům požehnal a na cestu jim koledu zazpívaly děti ze školního pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mirky Palkoskové. Počasí všemu neobvykle přálo, očekávaný déšť přišel až v neděli. Vyhodnocení sbírky bylo letos jinak než obvykle, dobřanští koledníci se ve společenském sále litické Koinonie setkali s litickými koledníky a s letošními výsledky je seznámila paní senátorka a místostarostka Dagmar Terelmešová. Po deseti volných vstupenkách na koupaliště Biotop Kotynka obdrželi nejúspěšnější koledníci Mirek Jankech a Lukáš Strejc ze třídy 9.A, ale ani ostatní koledníci nepřišli zkrátka. Kdo to letos byl? Karolína Bešková, 6.B, Daniel Bouřil, 4.A, Adriana Halaganová, 4.B, Lukáš Hrubý, 3.A, Nicole Ibermajerová, 4.B, Kristýna Klímová, 4.A, Anna Kubešová, 4.A, pan Václav Mařík, slečna Iveta Navrátilová a slečna Lucie Navrátilová, Kristýna Otýsová, 6.B, paní Alena Ratajová, pan Jaroslav Šedivý, Sabina Šimonová, 4.B, Petr Škrlant, 4.A, Petr Trnka, 4.B, Filip Umner, 3.B, paní Jaroslava Umnerová, Zuzana Vágnerová, 1.C, Vojtěch Váca, 4.B, David Vaníček, 4.A, a pan Miloslav Zezula. Největší radost nám všem udělali a největší fyzický výkon podali předškoláčci Adélka Bartoníčková, Anežka Hlaváčová, Šimon Mařík a Kryštof Mařík a Anička Umnerová, Zejména ale děkujeme Vám, vážení spoluobčané, že jste opět štědře podpořili dobrý účel. Za organizátory sbírky a koledníky: Jaroslav Šedivý Setkání koledníků v litické Koinonii TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Z POHLEDU REDAKTORKY ŠKOLNÍHO ČASOPISU PODLAVIČNÍK Tak jako každý rok i letos vyrazilo 8 skupinek tří králů do dobřanských ulic, aby rozdávali radost, smích a požehnání do všech domovů. Při té příležitosti mohla každá dobrá duše přispět jakoukoli částkou na charitu pro merklínské. Naši dobrovolníci se sešli v sobotu v 9 hodin u 2. stupně ZŠ Dobřany. Několik hodin čelili neúprosnému počasí a s nadšením a zápalem pro dobrou věc ochotně zpívali u každých dveří sloky známých koled. Je notoricky známé, že příbytky, které tři králové navštívili, popisují posvěcenou křídou na dveře domů zkratkou K+M+B s letopočtem. Málokdo už ale ví, že tato formule požehnání je poněkud zkreslená, jelikož správně by to mělo být latinským ekvivalentem C+M+B (C jako casparus, tedy česky Kašpar). Původní text ale zní: Christus mansionem benedicat, tzn. Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy plus mezi iniciálami! Oproti loňskému roku spočívala drobná změna v místě vyhlašování výsledků sbírky. Loni probíhalo vyhlášení na zdejší dobřanské faře, letos v Koinonii v Liticích. V roce 2013 činila celkově vybraná suma Kč. Lvím podílem se na této částce podílela skupinka pod vedením pana ředitele Jaroslava Šedivého ve složení Miroslav Jankech a Lukáš Strejc, oba z 9.A. Na 2. místě jsou zapsáni Anna Umnerová, Anežka Hlaváčová a Filip Umner pod vedením Jaroslavy Umnerové. Naše nejmladší skupinka, kterou tvořili Zuzana Wagnerová, Adéla Bartoníčková, Šimon Mařík a Kryštof Mařík pod vedením Václava Maříka, obsadila krásné 3. místo. Jako poděkování od města Dobřany nechyběla ani drobná odměna pro vítěze, a to sice v podobě míče do vody (všem) a 10 dárkových poukazů na vstup na biotop Kotynka (nejúspěšnějším). Když bylo celé vyhlášení za námi, měli jsme možnost vzít si něco k snědku. Při bábovce a čaji jsme si povídali o tom, co se každému jedinci/skupince při koledování přihodilo. S napapanými bříšky přišlo na řadu focení. Načež se nám pan farář Martin Váňa pokusil hezkým povídáním přiblížit historii a chod jejich italské komunity. Následně jsme si mohli prohlédnout nově postavenou budovu (faru). Naše kroky směřovaly do kostela prohlédnout si betlémy, kde jsme se záhy rozloučili a odjeli do svých domovů. Těším se, že příští rok bude opět tolik nadšenců i dobrých a ochotných lidí, díky nimž budeme moci alespoň trochu pomoci těm, kteří jsou odkázáni na pomoc bližního svého. Alča Klímová, 9.B ZŠ Dobřany KLUB ECHO NA NOVÉ ADRESE Rádi bychom informovali všechny obyvatele Dobřan a okolí o stěhování nízkoprahového Klubu Echo pro děti a mládež do nových prostor, které proběhne začátkem února. Nově nás pak najdete na adrese Náměstí T. G. Masaryka 282. Po zaběhnutí klubu uspořádáme akci pro veřejnost, na kterou jste všichni srdečně zváni, bližší informace o konání akce uvedeme v dalším čísle Dobřanských listů a na plakátech. Nové prostory, které poskytlo a zrekonstruovalo město Dobřany, lépe odpovídají požadavkům klubu. Městu tímto velmi děkujeme. Další podrobnosti o Klubu Echo můžete najít na nebo na facebook.com Klub Echo Za Klub Echo pro děti a mládež Bc. Barbora Vladyková strana 11

12 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Letošní zima se ujala vlády až od druhé poloviny ledna. Kdo si pospíšil a vyřídil si papíry již koncem roku nebo při prvním výdeji v lednu, mohl hned po Novém roce zkusit štěstí na řece. Mě sice po Vánocích skolila chřipka, ale jakmile se mi udělalo trochu lépe, hned jsem vyrazil k řece. Nejprve jsem to zkusil na soutoku pod mlýnem. Během hodiny jsem chytil dvě plotičky, jelečka a jesena. Potom záběry ustaly, a tak jsem se přesunul pod starý most. Voda byla mírně přizvednutá a tah vody mi snášel lehké udičky ke břehu. Pohodil jsem hrst vlhké strouhanky tak 3 4 m před splávky a proud unášel mrak strouhankového kalu k mým nástrahám. Zanedlouho se jeden spláveček zachvěl, trochu ještě couvl ke břehu, jako by ho snášel proud, ale pak se trochu stopil a pomalu se rozjel do proudu. Rychle jsem trochu povolil, pak přisekl a již jsem na prutu cítil odpor ryby. Za chvilku se v podběráku mrskal kapřík tak něco přes 30 cm. Netrvalo dlouho, splávek se znovu pomalu rozjel a zmizel pod vodou. Zásek a zase kapřík, tentokrát měl již 37 cm. Dostal také svobodu. Potom jsem ještě chytil dvě plotičky a jelečka. Žádnou rybu jsem si sice nevzal, ale zachytal jsem si, a tak jsem byl navýsost spokojen. Znovu jsem pak šel na ryby ve středu před prvními volbami již dopoledne okolo desáté. Voda se zase o pár centimetrů zvedla, také proud byl silnější a snášel mi udice až do trávy při břehu. Proto jsem udice předělal. Dal jsem větší olůvka a sundal splávky. Místo nich jsem po nahození zavěsil mezi očka prutů drobnější čihátka policajty. Tah vody sice i tak snesl udice částečně ke břehu, ale nástraha přece jenom zůstala dál od kraje. Hned po RYBÁŘI náhozu bylo střídavě na obou prutech vidět slabé poškubávání vlasce, jemné ohnutí špičky prutu, někdy se pohnulo i čihátko. Několikrát jsem zasekával podle napínání vlasce a chvění špičky. Většinou šel zase do prázdna, ale přece se mi povedlo trefit podoustev, plotičku a jesena. Zhruba po hodině jsem se přemístil o pár metrů po proudu a nahodil do tahu před sebe. Proud se hned opřel do vlasců a zvedal lehká čihátka dolů. Ta sice znovu popojela nahoru, ale pak se zastavila. Náhle jedno popojelo do poloviny průvěsu a vzápětí pomalu dojelo až k prutu. Je to proud nebo ryba? Zasekl jsem a je tam! Chvilku si s rybou hraji a pak podebírám kapříka lysce 39 cm. Je pěkně vysoký, tak toho si nechám. Zapisuji ho do evidence úlovků. Podívám se na hodinky, blíží se poledne, a tak balím. Odpoledne je pěkně, nedá mi to, a tak vyrážím znovu. Sotva jsem nahodil, hned záběr a kapřík 40 cm. Šupináč, ale také pěkně vysoký. Tak toho si také nechám. Mám nachytáno, ale domů se mi ještě nechce. Voda je živá, sem tam se udělá na hladině kolečko. To ryby sbírají drobky pečiva, které házejí z mostu lidé kačenám. Občas slyším šplouchnutí, vidím, jak drobné rybky vyskakují nad vodu a prchají na všechny strany, na hladině se udělá vír. Pak vidím asi dvakrát štiku, jak se vyhoupla nad vodu. Je malá, navíc od 1. ledna jsou dravci hájeni. Potom se kousek přede mnou rozprsknou rybičky a udělá se větší vír. Tak přece tu ještě nějaká zbyla. Zastavuje se u mě kamarád Pepík a ptá se, jestli berou. Ukazuji mu kapra v podběráku a náhle mám další záběr a už zase táhnu kapříka. Jsem rád, že je menší, jde zpět do vody. A šel by zpátky, i kdyby byl větší, protože mám již dva kap- ry zapsané. Pepík obdivuje, jak poctivě kapřík teď v lednu zabral a vytáhl čihátko až k prutu. Potom už ale zůstalo jen pocukávání vlasce a občasné zachvění špičky. Nakonec přece ještě jeden váhavý záběr a vytahuji cejnka. Pouštím ho a pak už spokojeně jedu domů. Potřetí mě vyláká sluníčko za oknem v půlce ledna. Vezmu tašku s pruty, nezbytný kýbl (místo sedačky) a tlačím kolo z garáže. Sotva však vyjedu na ulici, přemýšlím, jestli se nemám vrátit. Na zemi již leží vrstvička sněhu, sluníčko nikde a chvílemi nepříjemně zafouká. Když už jsem ale venku, tak už pojedu. Dojel jsem k řece, slezl dolů k vodě a nahazuji. Vítr popotahuje za vlasce, kýve špičkami prutů. Tak v tomhle jemné záběry nepoznám. Je ke druhé odpoledne a začíná se ještě více ochlazovat. Alespoň jednu čudlu chytit! Asi dvakrát jsem si všiml krátkého ťuknutí špičky prutu, ale následný závan větru znemožňuje rozeznat záběr. Vytahuji udici rohlíček je pryč. Znovu nahazuji a konečně zázrak čihátko popolezlo nahoru a pak dorazilo k prutu. Zasekávám a vytahuji jelečka okolo 30 cm. Dušička má pokoj, rybu jsem chytil. Pouštím jelečka a rychle balím. Ve zprávách hlásí ochlazení a sníh. Zima opravdu začíná a na nějaký čas je po rybách. Také si potřebují odpočinout. Úlovkové lístky za r snad již všichni odevzdali (termín byl do ). Povolenky se vydávají ještě v sobotu a ve středu Povolenku (pokud je někdo momentálně ve finanční tísni) je možno zakoupit i během roku u hospodáře MO. Do konce února je ale třeba zaplatit členský příspěvek. Kdo ho nezaplatí, začíná zase jako nový člen platí znovu zápisné a znovu musí absolvovat školení. Vladislav Šefl V pátek 22. února 2013 pořádáme tradiční RYBÁŘSKÝ PLES od v KD PL Dobřany. Hraje kapela Orient. Vstupenky je možno objednat na tel. č nebo Restaurace Scéna umístěná v bývalých kasárnách vedle kina Káčko vás zve v pátek 15. února 2013 od 20:00 hodin na ZPÍVANOU s kapelou CUMPÁNI ww.restaurace-scena.cz strana 12

13 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Únorové sluníčko mívá již přes den sílu a dokáže probudit tok mízy v kmenech ovocných stromů. V noci však přicházejí ještě mrazy a ty pak mají neblahé následky. Kůra stromů popraská a do nechráněného dřeva vnikají dřevokazné houby. Tomuto poškození zabráníme natřením kmene a silných větví vápenným mlékem nebo zastíněním z jižní a západní strany. V únoru nezapomeňte ostříhat vinnou révu a udělat postřik proti kadeřavosti broskvoně a padlí na angreštech. Stříkáme kuprikolem, syllitem, delanem a dalšími doporučenými prostředky v době, kdy se špičky pupenů počínají otevírat. Dobrá úroda vás nemine. Stále zelené rostliny nenechte uschnout. V zimě pravidelně ověřujte, zda země pod rostlinami je dostatečně vlhká, a je li to možné, zalévejte studenou vodou a přihrňte nástýlku. Tyto rostliny nehynou mrazem, ale suchem. V zasněžené zahradě odplevelujeme maliník přípravkem gasaron tak, že jej sypeme do sněhu. Na sníh také rozhazujeme draselnou sůl, aby z ní přes zimu unikl škodlivý chlór. A ještě dobrá rada: Víte, jak se nejsnáze zbavíte plevele? Když mu nedopřejete žádné místo. Každou volnou plochu na zahrádce hustě osázejte nebo osejte letničkami a je hotovo. Plevel nemá šanci vyrůst a vy budete mít parádní zahrádku. Mezi letničky, které se vysévají samy, patří měsíček, krásenka, řeřišnice a jiné. Ta druhá je na obrázku. ZAHRÁDKÁŘSKÝ KALENDÁŘ rakteristickou vůni a ostrou chuť. Je jedním z nejbohatších zdrojů vitamínu C a vyniká antimikrobiálními účinky. Jemně nastrouhaný se hodí k masu, uzeninám a k přípravě křenové omáčky. Právě na konci zimy je těchto užitečných látek pro člověka potřeba nejvíce. V zimě často popíjíme čaj a kávu. Každý lékař vám potvrdí, že sladit bílým cukrem je v zásadě nezdravé. Stejně ani používání umělých sladidel není ideální. V přírodě ovšem existuje rostlina, která je 250krát sladší než kostkový cukr a přitom našemu tělu nijak neškodí. Jmenuje se stevia rebaudiana a její sazenici lze získat v každém větším zahradnictví nebo od zkušeného zahrádkáře. Pěstuje se v květináči, protože nesnáší mráz. V létě ji můžete mít na zahradě či na balkóně, ale ne na přímém slunci. Doporučujeme k vyzkoušení. Dostatek únorového sněhu a vláhy přeje Český zahrádkářský svaz 23. února 2013 v hodin vstupné: 220,- Kč Předprodej vstupenek v Infocentru na náměstí (po - pá , polední přestávka ) nebo vždy 1 hodinu před začátkem promítání v Káčku. VEČER SE SLÁDKEM navštívil Snack Pivnici Hájek - Hájková obchodní sládek Plzeňského Prazdroje pan Pavel Zítek. Všem hostům pustil reportáž o historii a výrobě piva, vysvětlil, jak se má a nemá čepovat a uvedl mnoho dalších zajímavostí. Poté následovala soutěžní degustace různých druhů piv. Plným počtem bodů zvítězil stůl Ponorkářů, druhé místo vybojoval stůl Šnekařů. Děkujeme panu Josefu Hájkovi za uspořádání příjemného večera ve své Pivnici. Petr Šístek Kdo by neznal křen selský. Má vysoký obsah hořčičné silice, jež mu dává cha- strana 13

14 TŔÍKRÁLOVÉ KOUPÁNÍ strana 14

15 ANKETA / SPORT ANKETA Jaká veřejná služba Vám v našem městě chybí? Zrovna nedávno jsem si nechal dělat nový řidičský průkaz a přemýšlel nad tím, proč musíme až do města Stod a není možné si řidičský průkaz zařídit a vyzvednout v Dobřanech. Takže odpověď je jednoduchá. Miroslav Hauer Určitě bych souhlasila s větším počtem laviček po městě a taky větší možnosti pro děti tím mám na mysli dětská hřiště, která jsou na celé Dobřany pouze 2. Jana Burianová Chybí zde dětské hřiště, na celé Dobřany jsou 2 málo ideální kolem náměstí či v jeho blízké lokalitě. Taky by nebyly na škodu volnočasové kroužky pro malé děti (3-5 let), např. kroužek cizího jazyka. A pro nás dospělé nějaká pěkná diskotéka. Bohuslava Harmáčková Mně by se zde líbil spinning. Věra Hauerová Zde ve Šlovicích chybí obchod se smíšeným zbožím. pí Trdličková, Šlovice Pro nás mladé zde určitě chybí nějaké volnočasové centrum na principu klubovny. Jsem studentka SŠ, tudíž si nevydělávám, pokud se chci sejít se svými známými, nezbývá nic jiného, než jít do hospody. Hlavně v tomto zimním období. Tereza Duchková Všechny věkové kategorie hokejbalového oddílu v Dobřanech zahájily zimní přípravu již 3. ledna. Pravidelné tréninkové jednotky dávají hráčům možnost se připravit na jarní část sezóny. Hned o prvním víkendu v novém roce 2013 zavítali Šneci na krátkodobé celoklubové soustředění na Přimdu. Této akce se k překvapení všech zúčastnil hojný počet hráčů (celkem 23), přičemž pravdou zůstává, že obsazení převážně vyplnila dobřanská hokejbalová mládež. Všichni absolvovali v celkovém objemu zátěže šest tréninkových jednotek. Na závěr minisoustředění odehráli,,účastníci zájezdu modelový zápas mezi sebou, výsledek nebyl zase až tak důležitý, ačkoliv se na hřišti v domácí Snackaréně několikrát pěkně zajiskřilo. Ostatně kdo chce ve sportu prohrát či prohrávat??? Po skončení tohoto,,bratrského duelu se aktéři odebrali ke společnému obědu k letitému prezidentovi klubu, panu Josefu Hájkovi, kde jsme celou akci ukončili. Krátkodobé soustředění nebylo cílené jen k velmi důležitému nabíraní fyzické kondice, mělo mj. i význam v utužení celého dobřanského hokejbalového oddílu, což se myslím povedlo. Samozřejmě, že je nezbytné, aby hráči,,na Přimdu navázali pravidelnými tréninkovými jednotkami, ale to už ví v Dobřanech i ti nejmenší hokejbalisté. Muži s dorostem mají možnost se připravovat až čtyřikrát týdně, i žáci, kteří trénují převážně samostatně, mohou absolvovat až čtyři tréninkové jednotky v týdnu. Své tréninkové jednotky,,ala škola hrou odstartovala v polovině ledna i naše přípravka. Nejmenší chodí vždy úterky a čtvrtky od 17 h., dále je pak pro ně k dispozici hala vždy v neděli od hodin. V plánu jsou však i zápasy. 9. února by měli naši muži (s několika dorostenci) zavítat na kvalitně obsazený turnaj do Českých Budějovic, když včetně Šneků by měly na této akci startovat týmy: Tygři Mladá Boleslav, Suchdol nad Lužnicí a domácí výběr, tudíž do sezóny by to mohla být kvalitní herní prověrka. Také bychom o následujícím víkendu (16. 2.) měli odehrát zápas v Novém Strašecí, přičemž tam by se měli nejdříve popasovat s,,novostrašečáky naši žáci a v odpoledních hodinách pak naši muži (opět obaleni dorostenci) proti domácím borcům. Naší snahou bude odehrát do začátku sezóny ještě jeden přátelský zápas, ale to bychom chtěli uskutečnit na domácím hřišti v Dobřanech. Pokud se vše povede podle sportovního plánu, pak už bude pouze záležet na výkonech jednotlivých Šnečích týmů, ale ty se plánovat nedají... Věříme však, že celá zimní příprava své ovoce přinese! Václav Šlehofer TJ Snack Dobřany, oddíl hokejbalu Ačkoli jsem člen redakční rady DL a anketu mám na starosti, ráda bych se vyjádřila k této otázce. Na co si lidé stěžují v našem městě, jsou veřejné toalety. Většina ani neví, že veřejné toalety zde najdou v areálu informačního centra, ale horší je, že neslouží tak, jak by měly. Navíc doba, kdy můžeme veřejné toalety navštívit, je závislá na otvírací době centra. Bohužel se potom nikdo nemůže divit, když se často stává, že cítíme linoucí se vůni za kostelem sv.mikuláše, což se rozhodně nestává jen ve víkendových večerech Bára Vlčková strana 15

16 SPORT ANDREA HLAVÁČKOVÁ TRÉNOVALA V DOBŘANECH V uplynulých dnech hostila dobřanská Tenisová hala jednu z nejlepších českých a světových tenistek stříbrnou z olympiády, finalistku Wimbledonu a členku vítězného družstva Fed cupu Andreu Hlaváčkovou. Ta navštívila se svým přítelem a sparingpartnerem Fabriziem Sestinim a trenérem Tomášem Peterou místní tenisový areál, aby si zde zatrénovala před odjezdem na první grandslamový turnaj roku v australském Melbourne. Na náš dotaz, proč si vybrala ke své přípravě právě Dobřany, odpověděla: Dozvěděla jsem se o vašem novém tenisovém areálu, a protože Dobřany jsou kousek od Plzně, odkud pocházím, rozhodla jsem se jej vyzkoušet. Hlavním důvodem však bylo to, že v tomto areálu jsou kurty, na kterých je aplikován stejný tenisový povrch, na kterém budeme hrát v Melbourne na Australian Open. No a já jsem si chtěla právě na tomto povrchu zatrénovat. A Vaše dojmy z této přípravy? Velmi oceňuji podmínky, které nám provozovatel areálu připravil. Perfektní kurt, velmi dobré zázemí, klid a soukromí při tréninku. Pokud mně to časový rozvrh roku dovolí, ráda si sem opět přijedu zahrát. z menší části okolní vzduch. K intenzivnímu pocení tak dochází již při teplotě okolo 50 C. Infrasauna mívá uvnitř při saunování teplotu mezi C. Z tohoto důvodu je vhodná i pro lidi, kterým ze zdravotních důvodů není umožněno využívat saunu klasickou. Užívání infrasauny je vhodné i pro kardiaky. Délka pobytu v sauně je individuální a pohybuje se v rozpětí 25 až 40 minut. Po ukončení saunování se nechodí do studeného bazénu, ale postačí osprchování vlažnou vodou. Infrasauna má prokázáné pozitivní účinky Pobyt v infrasauně podporuje krevní oběh. Proniknutím infračervených paprsků do lidského organismu dochází k prohřátí kůže i vnitřních orgánů, což dává pozitivní stimul vedoucí ke zvýšení srdečního objemu a rytmu (dochází k tzv. kardiovaskulárnímu tréninku a následně posílení celého kardiovaskulárního systému). Hubnutí bez námahy a bez diet Je vědecky prokázáno, že za 30 minut pobytu v infrakabině dojde ke spálení 600 i více kalorií. Hubnete, aniž byste museli vynaložit jakékoliv fyzické úsilí. Zlepšení imunitního systému Následkem navýšení teploty organismu vlivem saunování dochází k usmrcení virů i bakterií nebo přinejmenším k zastavení jejich množení. Odstraňuje toxické látky z těla Na rozdíl od běžné sauny je výdej potu v infrakabině minimálně dvojnásobný a vyloučí se jím 3-7krát vyšší množství ve vodě nerozpustných látek. Na snímku zleva: Vladimír Tomášek provozovatel tenisové haly, Andrea Hlaváčková, Pavlína Šmatová sportovní manažerka a vedoucí trenérka TH Dobřany, Tomáš Petera osobní trenér, Ital Fabrizio Sestini přítel a sparingpartner A. Hlaváčkové OTEVÍRÁME INFRASAUNU PRO VEŘEJNOST Od začátku února mají všichni občané možnost navštívit a využít dvě nové infračervené sauny, které byly instalovány v Tenisové hale v Dobřanech, Přeštická ul č. p (u výjezdu na Chlumčany). Jedna sauna je určená pro ženy, druhá pro muže, po dohodě je možné využít saunu i pro páry nebo celé rodiny s dětmi. V každém z obou zařízení se mohou současně saunovat až čtyři lidé. Doporučujeme včasnou rezervaci na tel. č Provozní doba od 8.00 hod. do hod. vč. sobot a nedělí. Princip infrasauny a její rozdíl oproti sauně klasické Infrasauna má kabinu vytápěnou pomocí speciálních keramických zářičů. Infrapaprsky pronikají přímo do tkání, ohřívá se především lidské tělo a jen Působí příznivě proti celulitidě. Zotavuje pokožku, zlepšuje prokrvení kůže, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje stav akné, ekzémů, jizev a popálenin. Ulevuje kloubům a celkové ztuhlosti, mírní bolesti, omezuje stres a únavu. Vhodným doplňkem je v tomto směru následná regenerační masáž, kterou si můžete po saunování v Tenisové hale též dopřát. Cenové podmínky Cena za 1 minutu v zapnuté infrasauně pro 1 až 4 osoby je 3,- Kč. To znamená, že půlhodinová sauna pro celou rodinu vyjde na pouhých 90,- Kč. strana 16

17 SPORT Dne od 10 hodin se na kuželně CB konalo finále přeborů oddílu, do kterého se probojovalo 28 nejlepších v šesti kategoriích. Finalisté vzešli z postupového klíče, kterého se zúčastnilo celkem 50 kuželkářů. Oddíl CB Dobřany je tak bohatší o šest nových přeborníků. Úvod patřil mládí a jako první se do bojů pustili mladší žáci. Po kvalifikační části byl v nejlepší výchozí pozici Šimon Toman před Josefem Fišerem nejmladším. Čtveřici finalistů doplnili David Šefl a Michal Kozický. Favoritem byl sice Šimon, ale největší diváckou podporu měl Josef Fišer nejmladší. Pepovi jsou teprve čtyři roky a je nejmladším kuželkářem CB. Podpora diváků Pepu hnala k dobrým výkonům, ale nejlepším hráčem a zároveň prvním přeborníkem CB se zaslouženě stal Šimon Toman (206), který byl stejně jako v kvalifikaci (210) nejlepší. Z druhého místa se radoval Josef Fišer nejml. před Davidem Šeflem a Michalem Kozickým. Jako druhé vstoupily do bojů o medaile mladší žákyně. Tato kategorie očekávala tuhý boj a měla být i tou nejvyrovnanější. Z kvalifikační části si největší číslo a i největší šanci na úspěch přinesla Michaela Provazníková (253) před Martinou Vébrovou (243), Míšou Mafkovou (241) a Valčou Fišerovou (233). Ve finále se však projevila zkušenost a nejlépe se vedlo Valerii Fišerové (254), když těsně porazila Míšu Mafkovou (246). Součet kvalifikačních a finálových čísel se u těchto děvčat rovnal a o mistrovi oddílu musela rozhodnout lepší dorážka. V té se lépe vedlo Míše Mafkové, která tím obhájila loňské vítězství. Druhá příčka zbyla tedy na Valerii Fišerovou a třetí místo na Míšu Provazníkovou. Čtvrtá skončila Martina Vébrová. Poslední mládežnickou kategorií byly starší žákyně. Holky už předvádí výkony, za které by se nemuseli stydět dospělí, ba ani v áčku. Bohužel se finále nemohla zúčastnit Bára Málková, a tak její místo vzala první náhradnice Týna Kvačová. Favoritkou tak byla Dominika Hrádková. Dominika si do finále přinesla výkon 434 p.k. (hráno na 100 HS) a její největší soupeřkou při neúčasti Báry tak byla Nikola Přibáňová. Nikola si do finále přinesla rovněž slušných 426 p.k. Úvod zápasu byl velice vyrovnaný a Nikola Dominice nic nedarovala. Vypadalo to na drama, jenže v dorážce se Dominika (408) utrhla, holkám utekla a po zbytek zápasu už nenechala nikoho na pochybách, že je v současné době nejlepší hráčkou. Nikola ve finále porazila 374 kuželek a to jí zajistilo druhé místo. Ze třetího místa se radovala Týna Kvačová a čtvrtá příčka zbyla KUŽELKÁŘSKÉ PŘEBORY ODDÍLU CINEMA BOWLING Mladší žákyně na Denisu Šilhavou. Následovala kategorie žen, která byla velice zajímavá pro svoji vyrovnanost a v níž se očekával tuhý boj o přebornici oddílu. V této vyrovnané kategorii asi nebylo favoritky, i když v kvalifikaci se nejlépe vedlo Janě Kopačkové (473) hráno na 120 HS. I v této kategorii musela nastoupit náhradnice. Za Evu Sýkorovou nastoupila Helena Sýkorová. Úvod hry se nejlépe vedl Mirce Maškové a vypadalo to, že vyhraje. Jenže poslední dvě dráhy se zase povedly Janě Kopačkové a o mistryni bylo rozhodnuto. Jana Kopačková obhájila vedení z kvalifikace a právem se radovala ze svého prvního titulu přebornice oddílu. Vícepřebornicí se stala Mirka Mašková před Zuzkou Provazníkovou. Čtvrtá se umístila náhradnice Helena Sýkorová. Jako poslední přišla na řadu kategorie mužů s vloženou kategorií seniorů. Kvalifikační část vyšla nejlépe Josefu Fišerovi mladšímu, když porazil fantastických 612 kuželek. Jako druhý se ve kvalifikaci umístil Martin Provazník (599) před Michalem Šnebergerem (556) a Janem Koubským (545). Do finále však postoupilo dvanáct hráčů a i přes velký náskok první dvojice bylo stále o co hrát. I přes pěkné výkony všech finalistů se však nikomu nepovedlo dohnat kvalifikační ztrátu a o mistrovi oddílu rozhodla zkušenost Josefa Fišera ml. Pepa (561) byl ve finále znovu nejlepší a oprávněně se radoval z titulu přeborníka. Druhou pozici díky velkému náskoku z kvalifikace si udržel Martin Provazník i přes slabší finálový výkon (506). Neměnilo se ani pořadí na třetím místě, které si zaslouženě vybojoval Michal Šneberger. Čtvrtý se umístil Jan Koubský. Vloženou kategorii seniorů vyhrál Josef Fišer před Jardou Ottem. Více informací o našem oddílu naleznete na webových stránkách Martin Provazník, CB Dobřany Ženy Zleva: Mirka Mašková, Jana Kopačková a Zuzka Provazníková. Zleva: Valerie Fišerová, Míša Mafková a Míša Provazníková. Mladší žáci Zleva: Josef Fišer nejml., Šimon Toman, David Šefl. Starší žákyně Zleva: Nikola Přibáňová, Dominika Hrádková a Týna Kvačová. strana 17

18 TIPY NA VÝLETY 9. února ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA Odjedeme z Dobřan vlakem ve hod. do Dnešic. Půjdeme přes Háj do Chlumčan a Dobřan. Délka vycházky 10 km. Vedoucí Karel Bohmann. 12. února PŘES HRACHOLUSKY DO KOZOLUP Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. (z Plzně 8.35) do Plešnice. Půjdeme k přehradě Hracholusky, podíváme se k Žižkovu dubu a navštívíme hrad Buben. Pěšina kolem řeky Mže nás dovede do Bdeněvsi. Na vlak zajdeme do Kozolup. Odjezdy vlaku ve a v Délka vycházky 11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák. 16. února Z ČERVENÉHO POŘÍČÍ DO LUŽAN Odjedeme z Dobřan vlakem v 8.28 hod. do Červeného Poříčí. Půjdeme přes Lhovice do vřeskovického lesa, kde odbočíme na lesní cestu do Vřeskovic. Dále se vydáme přes Mstice, Dlouhou Lhotu do Lužan na vlak. Odjezd v nebo ve hod. Délka vycházky 14 km. Vedoucí Karel Bohmann. 19. února Z BLOVIC NA ROZHLEDNU NA KOŽICHU A DO LIBÁKOVIC Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. (z Plzně 8.08) do Blovic. Vyjdeme po silnici 178 k Mlýnskému rybníku, obejdeme Seč na žlutou tz., která nás dovede k Podhrázskému rybníku. Opustíme žluté značení a dojdeme do Chocenického Újezdu. Přejdeme na polní a posléze lesní cestu, která vede na Čertovo břemeno a rozhlednu na Kožichu. Na autobus seběhneme do Libákovic. Odjezd ve a v hod. Délka vycházky 11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák. 23. února KOUZLO ZIMNÍHO LESA Sejdeme se u kruhového objezdu v 8.30 hod. strana 18 TURISTÉ VÁS ZVOU Půjdeme po zelené tz. do Nové Vsi, na Valchu a Novou Hospodu. Přejdeme na žlutou tz., která nás dovede do Vejprnic, a pak znovu zelená do cíle naší cesty do Tlučné. Délka vycházky 16 km. Zpět se vrátíme vlakem ve nebo v hod. Vedoucí Luboš Kučera. 26. února Z KLATOV PŘES LORETU DO NEZNAŠOV Odjedeme z Dobřan v 7.28 (z Plzně 8.29) do Neznašov. Půjdeme po žluté tz. do Horní Lhoty. Přejdeme na červenou tz., která nás dovede na Loretu, do Lubů a až do centra Klatov. Zpět vlakem ve nebo v Délka vycházky 12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák. 2. března RADBUZA OD SOUTOKU K PRAME- NŮM. 1. PLZEŇ - DOBŘANY Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. do Plzně. Sejdeme k soutoku Radbuzy a Mže a půjdeme podél řeky přes Litice /vystoupáme na zříceninu Litického hradu/, podél řeky do Dobřan. Délka vycházky 17 km. Vedoucí Luboš Kučera. 5. března Z PŇOVAN PŘES STŘÍBRO DO VRANOVA Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. (z Plzně 08.15) do Pňovan. Půjdeme po levém břehu Mže do Butova. Dále po modré tz. do Stříbra a po červené do Vranova. Délka vycházky 19 km. Vedoucí Jindra Šmatlák. 9. březen Z MEŠNA PŘES SPÁLENÉ POŘÍČÍ DO ZDEMYSLIC Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. do Mešna (z Plzně 8.08, Nezvěstice 8.33 hod.). Půjdeme přes Lipnici do Spáleného Poříčí, které si prohlédneme. Dále se vydáme do Karlova, Štítova a Zdemyslic na vlak. Odjezd ve 13.26; hod. Délka vycházky 13 km. Vedoucí Luboš Kučera. Přijďte se s námi projít zimní přírodou. Jdeme za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce. Těší se na Vás vedoucí vycházek. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH Již podle tradice se vydali pravidelní i sváteční pochodníci 1. ledna na kopec nad městem. Ke stanovišti dorazilo 168 registrovaných osob, kteří kromě toho, že překonali blátivou cestu, spořádali sedm kg špekáčků a další pochutiny. Palivo na oheň zajistil pan ing. Lohr, za což mu od organizátorů patří velký dík. Též už se stalo téměř tradicí, že se na vrcholu sejdou i Dobřanské bábinky a svým zpěvem se postarají o dobrou náladu všech okolostojících. Tak tomu bylo i letos. Těšme se na další ročník této sice krátké, ale zdraví prospěšné akce. Dobřanští turisté PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ ÚNOR A BŘEZEN 2013 PÁ ST ÚT ČT ST ČT ÚT ÚT ČT ÚT ČT ÚT ČT Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle:

19 TIPY NA VÝLETY / INZERCE ČECHOVA STODOLA Buková u Příbramě (okr. Příbram) V Čechově stodole jsou během roku k vidění tři tematické výstavy. Nejdelší časový úsek zaujímají Staré pověsti české, v jarním čase Velikonoční stodola s tradicemi a v adventním a vánočním čase probíhá Vánoční stodola. Velikonoční stodola s jarními tradicemi (vítání mláďátek, prohlídka velikonoční stodoly s průvodcem, tvořivé dílny pro děti) Průvodce, který provází velikonočně vyzdobenou stodolou, vypráví o jednotlivých postních nedělích, velikonočních zvycích a pranostikách. Ve stodole se nachází velké množství slaměných zvířátek, o kterých se také povídá, dále se vypráví o čarodějnicích a prohlídka končí jeskyní, ve které mohou děti nalézt poklad. Probíhá v období , délka programu: cca 2 hod., cena: 70 Kč/dítě (lze i bez dílniček). Začátek programu pro objednané skupiny vždy v 9, 11 a 13 hodin. Po domluvě lze i v jiný čas. Staré pověsti České + tradice roku Jedná se o výstavu Starých pověstí českých, kterou provází naučnou, ale i zábavnou formou bájná kněžna Libuše. Tato výpravná výstava je ztvárněna na velkých obrazech a figurínách. Libuše při prohlídce vypráví o každé pověsti a pokládá otázky. Kdo první odpoví správně, dostane od ní dukát. Návštěvníci si během prohlídky vyzkouší mletí obilí, zahrají na zemní lid a také na kovkopy. Vydolovaný poklad mohou směnit nebo si ho ponechat. Probíhá v období Délka programu: cca 2 hod., cena: 70 Kč/dítě (lze i bez dílniček). Začátek programu pro objednané skupiny vždy v 9, 11 a 13 hodin. Po domluvě lze i v jiný čas. Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy Autoklimatizace - Výčepní zařízení SERVIS CHLAZENÍ Montáž a prodej klimatizačních jednotek Antonín DANIA Spojovací 827 mobil: Dobřany ŘÁDKOVÁ INZERCE Pronajmu dlouhodobě v Dobřanech byt 2+1, cihlová zástavba, cena dohodou. Tel.: , Prodám kuchyň. linku 2 m dl., rustikální, nová, s prac. deskou a dřezem. Cena: 7 500,- Kč, sleva možná. Tel.: Prodám dětské oblečení na holčičku od 0-4 let. Levně. Tel.: Prodám indukční varnou desku 90x30 cm zn. KARMA, originál balení, PC: Kč, NC: Kč. Tel.: Prodám byt 2+1 v panel. domě včetně sklepu a garáže v Soběkurech. Kompl. rekonstrukce v r. 2005, k bytu náleží i zahrada 500 m 2 ve vzdál. 15 m od domu. Tel.: Kdo by doučil mírně pokročilou uživatelku PC dalším dovednostem? Tel.: V tomto klidném a příjemném prostředí Čechovy stodoly si můžete posedět a občerstvit se u starých kachlových kamen. Lze využít i zahrady se živými zvířaty, bylinkovou zahrádkou a koutkem pro děti. Při příznivém počasí si zde můžete opéci i vuřty. Otevírací doba: červenec - srpen: pondělí - neděle hodin, září - červen: pondělí - pátek na objednání, sobota - neděle hodin. Po telefonické domluvě lze dohodnout i jiný čas prohlídky, volejte , vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč, skupiny 70 Kč - prohlídka s průvodcem + dílna, vánoční vstupné na akce peklo, nebe, betlém + nadílka 80 Kč, PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu! Stáří slepiček: týdnů Cena: Kč/ks, v začátku snášky Kč/ks Prodej se uskuteční v sobotu 9. března 2013 v hodin u budovy Policie ČR v Dobřanech Případné bližší informace na tel.: , , Nová služba - výkup králičích kožek: Kč/ks strana 19

20 INZERCE PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ Dobřany /na náměstí/ Kuřice černé, červené, bílé stáří: týd. cena: ,- Kč /nesou bílá vejce/ Chovní kohoutci týd ,- Kč Slepice ve snášce 100,- Kč!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava, tel , , mob , po-pá 8-15h! Na problémy nejste sami Otevírací doba poradny v Dobřanech Středa: 9:00 12:00 Čtvrtek: 9:00 12:00, 13:00 15:45 Náměstí T. G. M. 5, Dobřany Kontakty: tel.: Občanská poradna Plzeň poskytuje: Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Naše firma se sídlem v Alšov ulici.p. 694 v Dobanech (u nádraží) Vám práv nyní nabízí jako jediný dodavatel na eském trhu nejkvalitnjší Vykazují jedinené schopnosti nejvyšší výhevnosti a malé popelnatosti. Vhodné pro kotle, kamna, krby a rzné druhy gril. Možnost objednání na tel.ísle: pímý odbr ze skladu: Alšova 694, Dobany Po Pá 7 15 h e.mail: Nebo využijte k nákupu našeho e-shopu na Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní. Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech: bydlení systém sociálních dávek a pomoci rodina a mezilidské vztahy finanční problematika občanskoprávní vztahy ochrana spotřebitele majetkoprávní vztahy sociální a zdravotní pojištění pracovně-právní vztahy správní řízení (jednání s úřady) Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech je financováno městem Dobřany Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: Typografie: Kalous & Skřivan Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková Vychází 1x za měsíc v nákladu ks. Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Registrováno: MK ČR E12353 facebook.com/dobranskelisty strana 20

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 21. Březen 2015 Sokol Kdyně porazil TJ Dobřany a udělal další krůček k postupu. CB Dobřany prohráli i svoje další domácí utkáni, tentokrát se Sokolem Pec p. Čerchovem. O lepší výsledek

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 22. Listopad 2014 Předposlední podzimní kolo přineslo změnu ve vedení v průběžné tabulky. Kdo ale nakonec přezimuje jako půlmistr ukáže až kolo poslední. Rozdíl mezi prvním a třetím družstvem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s.

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. ntace Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. preze Prezentace areálů plážových sportů SPORTZONE a.s. ntace AREÁL BEACHKLUBU PANKRÁC 7 kvalitních hřišť

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda)

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Země: Velká Británie Město: Londýn Zařízení: Montessori Dulwich Oaks Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) Termín: 1. - 6. 3. 2015 Jmenuji se Lenka

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny:

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: POZVÁNKA Vážení přátelé přívlače, dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: Mistrovství republiky v přívlači 2004 MRS

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více