TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013"

Transkript

1 číslo 2 únor 2013 ročník XI zdarma do všech domácností TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU»»»»»» NOVÁ PRAVIDLA V LESÍCH MĚSTA DOBŘANY ROZHOVOR S VĚROU KOŠŤÁLOVOU HERNÍ PRVKY V PARKU POD NÁDRAŽÍM BUDOU KLUB ECHO NA NOVÉ ADRESE DOBŘANSKÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ANDREA HLAVÁČKOVÁ TRÉNOVALA V DOBŘANECH

2 SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, nikdy jsem se nenadál, že mi osud vnutí tak nepříjemný námět pro sloupek. Leč stalo se. Poprvé, co pamatuji, odešel člen redakční rady způsobem, který nekonečně bolí. Nepřestal pouze s novinami, skončil i se životem. Náš kolega Míra Bukovjan nás navždy a velmi náhle opustil 17. ledna. Ve 43 letech ho zradilo zdraví, ačkoliv působil nezdolně. Měl jsem ho vždy za příslovečnou klidnou sílu. Sice leckdy působil zasmušile, ale dokázal vždy ukázat spoustu životní síly, humoru a srdečnosti. Novinařině hodně rozuměl, proto mi jeho cenné postřehy a názory opřené o zkušenost budou velmi chybět. Snad právě tahle zničující práce mu nakonec vzala půl života, zejména to, co je na ní jinak rajcovní: stres, tempo, lhůty, uzávěrky, vysílání Měl jsem ho rád a vážil jsem si ho, věřím, že stejně jako většina z vás. Předpokládám, že ne všichni jste ho stihli poznat i jinak než na televizních obrazovkách, podepsaného pod články; někteří možná ani to ne. Přesto i vám, jakkoliv to netušíte, bude Buky chybět. Jeho nápady a energie pomohly ke vzniku řady akcí, které bychom už nazvali tradičními. Za všechny zmíním Radbuza - fest, který byl jeho dítětem, dokázal ho zvládat s nebývalou profesionalitou a s tím svým klidem a nadhledem. Bylo toho daleko víc, ale vím, že by mu bylo proti srsti psát tváří v tvář nešťastné události jakýkoliv seznam zásluh. Odešel otec dvou kluků v ne zcela jednoduchém věku a bude dobře, když se dozvědí, že je nás spousta, kteří jsme si Bukyho vážili. Sbohem kolego. Za pozůstalou redakční radu Martin Sobotka INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 500 Kč pro rok 2013 (OZV 4/2012). Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do (složenky se neposílají). Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800 Kč. U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, jenž je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek: ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč a ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% (OZV 6/2010). Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do Poplatek je možno uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany: účet u KB /0100 nebo účet u ČS /0800 Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést: 1) pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka 2) pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka 3) pro platbu místního poplatku ze psa variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa) Kontakty: správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7 tel ZIMA A VODOMĚRY Nepříjemnost v podobě zamrzlého vodoměru pomáhali zaměstnanci vodohospodářské společnosti ČEVAK v loňském roce řešit více než dvěma tisícovkám zákazníků z jihu a západu Čech. Postarat se o vodoměr, a to nejen při mrazech, přitom musí majitel nemovitosti. Za výměnu vodoměru majitel zaplatí 1000 až 1500 korun, navíc ho může nepříjemně překvapit účet za uniklou vodu. Hlavně na rekreačních chatách a chalupách, kam v zimě lidé přijíždějí jednou za čas, mohou následné škody převýšit samotnou platbu za výměnu poškozeného vodoměru. Proto doporučujeme pečlivě uzavřít sklepní okna a vodoměrné šachty jejich poklopy je ideální plně utěsnit polystyrenem, popřípadě vodoměr obalit nepromrzajícím materiálem, například již zmíněným polystyrenem, říká vedoucí provozního střediska Plzeňsko Josef Šefl. Pokud vodoměr přece jen zamrzne, lidé by se jej neměli snažit rozehřát otevřeným ohněm. Žár totiž poškodí jeho plastové části a přístroj po takovém zásahu většinou stejně nefunguje. Aby byla vzniklá škoda co nejmenší, je lepší, když se zákazníci co nejdříve obrátí na nejbližší povozní středisko společnosti ČEVAK. K dispozici je jim také bezplatná linka Josef Šefl SEZNAM OCENĚNÝCH NA SLAVNOSTNÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Karel Kašpar Michal Šneberger Daniel Fekl Stanislav Dvořák JUDr. Karel Lorenc Jan Winter ml. Josef Šneberger Antonín Duban Jaroslav Šedivý st. Miloslav Roušal Miroslav Plaček st. Ing. Václav Darda Lubomír Kučera Otto Sloup Alena Vachovcová strana 2

3 ZPRÁVY Z RADNICE Od počátku letošního roku se mění organizační uspořádání správy městských lesů. Zastupitelstvo města ukončilo činnost příspěvkové organizace Městské lesy Dobřany (k ) a začlenilo správu lesů zpět pod městský úřad. S ohledem na řadu získaných zkušeností v loňském roce (stejně tak z předchozích let) se současně velmi výrazně mění přístup města k samovýrobě dřeva. Abychom předešli případným nedorozuměním, zveřejňujeme prostřednictví Dobřanských listů nové podmínky ihned poté, co byly schváleny radou města na jejím prvním letošním jednání. Nejprve však uveďme důvody, které vedly k této zásadní změně. Lesy představují výrazný majetek města, stejně jako budovy, jiné pozemky či např. komunikace. A ze zákona musí město o svůj majetek pečovat jako řádný hospodář. Kvalitní dřevo má dnes hodnotu o několik řádů vyšší, než činí příjem ze samovýroby palivového dřeva. A tyto příjmy může město využít ve prospěch všech občanů (tedy i těch, kteří dřevem topit nemohou či nechtějí). Těžba a následné zalesňování probíhá v souladu s desetiletým lesním hospodářským plánem a pod dohledem odborného lesního hospodáře tak, aby les nebyl poškozen. Město jako dobrý hospodář nemůže prodávat jako palivové dříví stromy, které lze prodat jako řezivo. A bohužel, ne všichni, kterým byla ze strany města na základě řádné smlouvy nabídnuta samovýroba, se chovali v souladu s touto smlouvou. Palivové dříví pro občany ANO, ale centrálně Zkrátka riziko, že se nám v lese bude pohybovat občan s motorovou pilou, s řádnou smlouvu na samovýrobu, na odpovědnými osobami řádně vytýčeném úseku i za předpokladu následné kontroly, jak a kdy samovýrobu provedl, je natolik velké a náročné, že se město Dobřany rozhodlo k radikální změně systému poskytování nabídky možnosti odkupu palivového dřeva pro obyvatele města Dobřany (upozorňujeme na skutečnost, že poskytování palivového dřeva občanům není nijak nároková záležitost!). Změna spočívá v tom, že se v lesích města Dobřany budou s motorovou pilou či jinými mechanismy na těžbu či úpravu lesních porostů pohybovat pouze osoby či firmy s písemným povolením města, tedy dodavatelé služeb pro městské lesy! Je pravděpodobné, že kdokoli jiný s motorovou pilou v lese NOVÁ PRAVIDLA V LESÍCH MĚSTA DOBŘANY (či s jinými technickými prostředky pro kácení), který by měl záměr si uzmout byť jen třeba odpadní dřevo, bude vždy po právu označen za zloděje majetku města Dobřany! Oproti předchozím rokům připravilo město pro občany, kteří topí dřevem, nabídku již zpracovaného palivového dříví, které se bude prodávat v areálu bývalých kasáren v ulici Sokolovská (oplocený prostor bývalého nástupiště, dnes parkoviště pro Káčko). Dřevo určené pro tento prodej bude pocházet z jednotlivých zlomů, souší, vývratů či jinak poškozených stromů, které se nehodí k ostatnímu zpracování. Nepůjde o štípané dřevo, ale o rovnané špalky o délce 1 metr. Cena u měkkého dřeva je pro letošní rok stanovena na 650 Kč za prostorový metr, u tvrdého dřeva pak 700 Kč za prostorový metr. Přednostně odkup mohou provádět občané s trvalým pobytem na území města Dobřany včetně Šlovic a Vodního Újezda (následně i občané z jiných obcí či např. firmy). Maximální roční objem koupě na jednu domácnost (firmu) činí 40 prostorových metrů a výdej dřeva bude ze strany městského lesního proveden až po úhradě příslušné finanční částky městu Dobřany. Tedy ten, kdo potřebuje dříví primárně pro topení, jej bude mít již připravené, nařezané a jen si jej (samozřejmě po zaplacení) pohodlně naloží a odveze. Nemusí se tedy trmácet do lesa a lopotně z lesa dřevo dolovat! Vlastní, klasická samovýroba pouze jako úklid po těžbě Samovýroba, tak jak probíhala v předchozích letech, představuje pouze doplňkový způsob nakládání se dřevem. Na samovýrobu se nadále nahlíží jako na úklid po těžbě a již zhotovených prořezávkách. Maximální možný rozsah samovýroby činí 10 prostorových metrů na domácnost, a to na základě smluvního vztahu, kde bude výslovný závazek, že dřevo ze samovýroby bude pouze jen pro vlastní použití. Městský lesní (kontakt viz níže) vede pořadník zájemců, které upozorní na probíhající těžbu či popř. jinou vhodnou oblast k samovýrobě. Písemná smlouva bude kromě výše uvedeného obsahovat přesné podmínky samovýroby, délku trvání smlouvy, která nepřesáhne jeden kalendářní měsíc, sankční ustanovení a ostatní náležitosti. V případě, že samovýrobce dle smlouvy nestihne samovýrobu zrealizovat ve stanovené době jednoho měsíce, automaticky ztrácí nárok na její provedení. Je třeba zdůraznit, že dřevo z městských lesů neslouží jako zdroj přivýdělku. Samovýroba znamená získání zdroje topení pro vlastní potřebu, nikoliv k dalšímu přeprodeji. V případě porušení podmínek smlouvy nemůže občan minimálně další dva roky žádné dřevo z dobřanských lesů získat. Lesní majetek bude hlídán Od ledna letošního roku zajišťuje správu lesa na plný pracovní úvazek městský lesní. Kromě jednání se samovýrobci bude pravidelně kontrolovat, zda v lesích neprobíhá nezákonná těžba. Upozorňujeme v této souvislosti, že město posílilo i další kontrolní mechanismy. V první fázi došlo k monitoringu všech závor, přičemž první informace o automobilech, které v lese nemají co dělat, se již vyhodnocují. Automobily mohou do lesních porostů v majetku města Dobřany jen na zvláštní povolení, které musí být umístěno viditelně za předním sklem. O těchto opatřeních jsou dostatečně informovány jak Policie ČR (Obvodní oddělení Dobřany), tak Městská policie Plzeň, které budou provádět průběžný monitoring lesních porostů a jsou již nyní v úzkém kontaktu s městským lesním. Dohled a dozor v městských lesích provádí rovněž zástupci Mysliveckého sdružení Dobřany včetně zástupců lesní stráže. Úspěšné završení prokázané nelegální těžby z loňského roku a úhrada vzniklé škody na úrovni 200 tis. Kč dává naději, že lze zajistit, aby výnosy z lesa směřovaly do rozpočtu města a nikoliv jinam. Lesy města Dobřany včetně např. lokality lesních porostů na Šlovickém vrchu budou v tomto ohledu opravdu bedlivě hlídány! Kontakt na městského lesního: Milan Loukota, tel nebo , Více informací o podmínkách centrálního prodeje palivového dřeva a samovýroby na Marek Sýkora, starosta města Dobřany Milan Loukota, lesní města Dobřany strana 3

4 15x100 Jaká je Vaše představa využití Šlovického vrchu? Dagmar Terelmešová Představuji si poklidnou lokalitu s vyhlídkovou věží a výletní restaurací - cíl delších nedělních procházek našich občanů. Vrch se úspěšně zalesňuje a za pár let to bude příjemné stinné prostředí vybízející k oddychu. Josef Šefl Nejlépe je asi držet se územního plánu města Dobřany, kde, pokud si vzpomínám, bylo v této lokalitě uvažováno jak se sportovními aktivitami, tak s příslušnou občanskou vybaveností. V severovýchodní části se v hodně dlouhém výhledu uvažovalo i s obytnou zónou. V současné době je tvořen nový územní plán, kde je návrh částečně upraven (bytová zóna a snížení občanské vybavenosti). K tomuto novému územnímu plánu však ještě zbývá vyjádření dotčených orgánů a pak diskuze jak s občany, tak v zastupitelstvu - zároveň apeluji na občany, kteří skutečně chtějí a mají co říci k územnímu plánu, ať se zúčastňují příslušných jednání. Josef Weinreb Na Šlovický vrch je u nás expert pan inženýr Hrdonka a já s jeho názorem souhlasím. Šlovičák, ač to tak nevypadá, je cenná přírodní lokalita, kde je mnoho chráněných rostlin a řada vzácných obojživelníků i bezobratlých. Je zajímavé, že k udržení tohoto stavu přispívají závody terénních vozů i jiné sportovní aktivity. Skládka železa a především pokračující navážení zeminy naopak toto vzácné území nenávratně ničí. Těžko si dnes na Šlovickém vrchu mezi haldami navezené zeminy představit turistu, jak kráčí po naučné stezce a seznamuje se s místní přírodou. Jan Smola Otázkou je zřejmě míněna nezalesněná část bývalého tankodromu. Myslím si, že by tato zajímavá lokalita měla zůstat zachována ve stavu, v jakém je dnes. Jako kluk si pamatuji, že tu byla známá a hojně využívaná motokrosová trať a v seriálu offroad maraton je dobřanská čtyřiadvacítka nejtěžší závod v roce. Jsem pro větší využití motoristickými nadšenci. Mohla by zde být dráha pro motorky, čtyřkolky i pro terénní auta. Myslím, že je dost příznivců těchto sportů, kteří by tuto možnost přivítali. Co bych velmi nerad, aby Šlovičák zmizel pod skládkou například zeminy. Marek Sýkora Jsem rád za slovo představa, v tomto duchu odpovídám. Samozřejmě v budoucnu jako ozeleněné místo klidové zóny pro odpočinek, procházky, zkrátka trávení volného času, místo stezek pro pěší či cyklo (ne čtyřkolky a motorky!) s drobnými atrakcemi pro oddych a třeba využití bývalé věže řízení tankových cvičení pro rozhlednu (není v majetku města Dobřany!). Neodmítám ani opravdu rozumné a slušné komplexní návrhy na řešení areálů bývalé motokrosové trati pro využití na motoristické aktivity (ale jen této části), a to pod jasnou kontrolou a správou opravdu odpovědného subjektu, který bude městu jako většinovému vlastníkovi garantovat pořádek a řádnou péči dobrého hospodáře o svěřené majetky města. Michal Trdlička Sportovní aktivity, zkrátka to, k čemu je tento areál již léta využíván. Z mého pohledu do kontextu vhodného využití tohoto prostoru zcela logicky zapadá nová fourcrossová trať. Podobné projekty jsou pro tento areál ideální. Upřímně řečeno, nedovedu si moc dobře představit částku, která by byla potřeba na přetvoření tohoto obrovského areálu k jinému účelu. Viktor Zlocha Na Šlovickém vrchu jsou provozovány tři aktivity, které utvářejí jeho současnou podobu. Navážení zeminy, sklad kovových odpadů a občasný provoz fourcrossu a offroadu. V textu Programu rozvoje města Dobřany (je dostupný na webu Dobřan) je tato lokalita několikrát uváděna jako zóna odpočinku a sportu. Otázka tedy nezní, jaké máme přání, ale jaká je realita. Zajímavé je, že uvedené sportovní aktivity přispívají k zachování původního biotopu. Navážka a sklad kovu ne. Z uvedeného tedy vyplývá, co máme zastavit a co podpořit. První dvě uvedené činnosti mají samozřejmě platné smlouvy s městem a bylo by naivní věřit, že se něco radikálně změní. Martin Sobotka Na drtivé většině by mělo zůstat to, co tam je. Změna čeká především tři části. Nejdůležitější je podpora prakrajiny, za kterou paradoxně vděčíme armádě. Nejrozsáhlejší je zemník, který je třeba, podle mého soudu, dokončit co nejrychleji a změnit ho na les. Když už tam je, musíme zabránit tomu, aby zabíral i zmíněnou cennou část. Třetí je věž, kterou bych rád viděl jako rozhlednu. Šlovický vrch by měl být místem pro příjemné vycházky, k poučení by to mohla být naučná stezka. Pavel Sloup Podle mého je to tak velký areál, že realizovat tam nějaký projekt je téměř nemožné. Nehledě na to, že naučná stezka se buduje na Martiňáku a cyklostezka povede okolo řeky. Do této doby prováděné aktivity nejsou vrchu vůbec na škodu. Myslím tím fourcrossovou trať a každoroční výstup. Tato investice by určitě nebyla efektivní. strana 4

5 15 x 100 / ANKETA Lenka Tomanová Se stávajícím využitím jsem spokojená. Pořádání fourcrossových a offroadových závodů je příjemnou záležitostí pro diváky, pro místní vzácnou faunu nezbytné pro její udržení. Líbilo by se mi, aby se Šlovický vrch stal cílem pro pěší či cyklovýlety, čemuž by mohlo pomoci např. vybudování rozhledny. Michal Šašek Osobně preferuji rozsáhlou revitalizaci Martinské stěny, o které se vedla na minulém zastupitelstvu města rozsáhlá diskuse a která je mému srdci daleko bližší. Šlovický vrch má nevýhodu, alespoň dle mého názoru, v podobě železniční trati, která tuto část Dobřan odděluje od každodenního pravidelného využití. Přesto si umím v tomto prostoru představit více stromů, rozhlednu, cyklistické a turistické trasy. Možná se toho jednou dočkám. Město Dobřany ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany a ZUŠ J. S. Bacha Dobřany Vás srdečně zve na REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA DOBŘANY 16. února 2013 od hodin Kulturní dům Psychiatrické léčebny Dobřany PROGRAM HUDEBNÍ SKUPINA FORTUNA TANEČNÍ MISTŘI TŠ PLAMÍNEK PRAHA TOMBOLA, LOSOVÁNÍ HLAVNÍCH CEN FOLKLÓRNÍ SOUBOR VOZEMBACH KAROLÍNA TOTHOVÁ JAN KARÁSEK PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Dobřany, Náměstí T.G.M. 5, Dobřany Cena vstupenky: 130 Kč, (po-pá a ), tel.: SDH Šlovice Vás srdečně zve na MASOPUSTNÍ PRŮVOD v sobotu začátek u Centra Šlovice ve hodin strana 5

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V měsíci prosinci oslavila 95. narozeniny paní Anna Pošarová, v měsíci lednu oslavili 92. narozeniny pan Miloslav Kostkuba a pan Jaroslav Vakeš. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. POTVRZENÍ A PODĚKOVÁNÍ Potvrzujeme, že jsme od Městského kulturního střediska Dobřany, náměstí T. G. M. 5, Dobřany, obdrželi částku Kč jako dar pro náš nadační fond. Příspěvek byl připsán na náš nadační účet /0100 dne 21. prosince Peníze budou použity pro uhrazení části vnitřního vybavení v rekonstruovaném druhém objektu respitního a hospicového areálu v Malejovicích u Uhlířských Janovic, který bude sloužit našim hostům, nemocným dětem a jejich rodinám, jako rozšířená možnost ubytování. Za tento štědrý dar velmi děkujeme a uvedeme jej ve své výroční zprávě. Za Nadační fond Klíček Markéta Královcová ředitelka Dne uplynulo 10 let od úmrtí naší maminky, babičky, paní Věry Petrželkové S láskou a úctou vzpomínají dcery Pavla a Věra a syn Václav s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dne 2. února 2013 vzpomínáme 25. výročí úmrtí paní Vlasty Maškové Na její lásku nikdy nezapomeneme. V našich srdcích zůstane navždy. Dcera Libuše s manželem a vnoučata s rodinami Dne 18. ledna uplynul smutný rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný pan Martin Čechura Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. VZPOMÍNKA NA MÍRU BUKOVJANA Ve čtvrtek 17. ledna 2013 nás bohužel navždy opustil pan Miroslav Bukovjan, mediální zástupce města Dobřany, spoluzakladatel a organizátor festivalu Radbuza fest a člen redakční rady Dobřanských listů. Člověk, který měl úžasné nápady, uměl je zrealizovat a který byť původem z Aše byl rozhodně plnohodnotným Dobřaňákem. Jako spontánní projev soustrasti a vzpomínky na Bukyho, který nás navždy opustil už ve svých 43 letech, zorganizovali tři jeho kamarádi v pátek 18. ledna koblížkovou akci, kdy nákupem koblihy (kterou měl Míra Bukovjan rád) mohl každý uctít jeho památku a zároveň přispět finanční částkou z prodeje jeho nejbližší rodině, tedy především Mírovým dvěma nezletilým synům. Celkem se v prodejnách Dobřanského pekařství v Dobřanech a v Plzni prodalo 860 kusů koblih (již v půl jedenácté dopoledně byly vyprodané). Solidarita lidí z Dobřan a širokého okolí včetně Plzně byla obrovská, protože lidé dobrovolně přispívali finančními částkami i nadále po vyprodání koblih. Celkem se tak vybrala částka 6 880,-Kč za prodej koblih (860 ks po 8,-Kč) a částkou ve výši 5.200,-Kč lidé přispěli spontánně navíc. Více jak 12 tisíc Kč bude ze strany organizátorů akce předáno mamince obou Mírových dětí. Organizátoři velmi děkují všem, kteří finančně přispěli a uctili tak památku Míry Bukovjana. Jménem města Dobřany a ještě jednou i jménem svým a řady jeho kamarádů z Dobřan vyjadřuji upřímnou soustrast rodině pana Miroslava Bukovjana. Kromě rodiny bude chybět i nám Dobřaňákům. Marek Sýkora strana 6

7 ROZHOVOR S VĚROU KOŠŤÁLOVOU V únorovém čísle se v rozhovoru pro čtenáře bavím s paní Věrou Košťálovou, spolumajitelkou rodinné stáje Dobřany. Jak dlouho už Vaše stáj funguje a popsala byste nám v krátkosti její historii? Naše stáj funguje od r. 1982, kdy spadala pod Státní statek v Přešticích. Jejím zakladatelem je můj manžel Jan Košťál, který se jako jezdec specializoval na rovinné dostihy a v 70. letech byl dvojnásobným šampionem. Po revoluci byl provoz v Dobřanech zprivatizován a činnost se zaměřila převážně na chov anglických plnokrevníků. Angličtí plnokrevníci jsou připravováni hlavně na rovinové dostihy, navíc jsou to jedni z nejrychlejších plemen. V naší stáji byl vychován nejeden významný kůň. (Dona Vera, Carta Blanca, Corrado účastník na československém derby) Ve Vašem názvu stáje se objevuje symbol A1/1. Upřesníte čtenářům, co přesně tento název znamená? Ano, tato zkratka či symbol je označení pro anglického plnokrevníka, takže plemeno koně. Troufnete si odhadnout, kolik koní Vám od doby založení prošlo pod rukama? Tak to se nedá s určitostí říct. Za rok se počet koní pohybuje kolem 25. (Tím mám na mysli naše i nájemní.) Tak si to můžete od r od oka spočítat. Jakou nabídku služeb poskytujete? Ano, máte pravdu. Dříve byl majitelem můj manžel Jan Košťál a nyní žezlo po tatínkovi převzal náš společný syn Jan Košťál mladší, který má většinu povinností na svých bedrech. Popsala byste našim čtenářům, jak u vás probíhá jeden celý den? První krmení nastává v 6.00 ráno, kolem 8. hodiny se koně pustí ve stádech do výběhu, kde můžou být za příznivého počasí až do dalšího krmení. V tomto mezičase většinou navštěvují své nájemní koně majitelé a naše koně trénují se zájemci (drezurní a rovinové jízdy). Pokud máme stáj volnou, je třeba uklidit jednotlivé boxy, vyměnit podestýlku a udělat individuální práci, která je třeba. Večerní krmení nastává kolem 18. hodiny, kdy kromě minerálů, vitamínů a ovoce krmivo obsahuje převážně oves. A ráno nanovo. Nyní se dostávám zejména k otázkám blízké budoucnosti. Co konkrétně připravujete tento rok za veřejné akce? Celoročně se mohou občané našeho města přijít podívat do naší stáje, vždy v odpoledních hodinách je rádi provedeme. Jaké konkrétní akce připravujeme? Tento rok se budou konat již tradiční DREZURNÍ HOBBY ZÁVODY, které nás stojí spoustu příprav a času. Ale za finální podívanou to rozhodně stojí! Ráda bych tímto všechny zájemce a milovníky koní na tyto akce pozvala. Závody se konají a Veškeré informace nejen o těchto akcích můžete sledovat na našich webových stránkách Jaké jsou Vaše plány ohledně chovu koní do budoucna? Máte nějaké přání či cíl, který byste rádi zrealizovali? Ano, plány máme. Zejména zkvalitnit podmínky pro sportovní koně. Byli bychom rádi, kdybychom mohli s městem Dobřany dojít k takové dohodě, která by byla pro obě strany výhodná. Nebudu lhát, že bychom neměli zájem o prostory historické prvorepublikové jízdárny (objekt u sběrného dvora), ale za jiných finančních podmínek, než nám město nabízí. Vzkázala byste něco spoluobčanům našeho města? Děkuji za tuto možnost. Ráda bych prosila o shovívavost a pochopení místních obyvatel. Stává se, že při vyjížďce se občas za koněm objeví koňský exkrement. Bohužel to nikdo neovlivní, ale ujišťuji Vás, že je jezdec hned, či po ukončení vyjížďky (při vyjížďce není vždy možno slézat z koně) odstraní. Děkuji za Váš čas a přeji, aby Vaše stáj byla mezi lidmi stále tak oblíbená a vyhlášená jako doposud. Bára Vlčková Vzhledem k tomu, že zaměření jen na chov koní bylo velmi náročné, přeorientovali jsme se na hobby stáj, a tak máme koně nájemní (což jsou koně, kteří mají své majitele) a vlastní. Tím se dostávám k vaší otázce, že jednou z našich služeb je ustájení, další službou jsou hodiny jezdectví (učíme všechny věkové kategorie, děti od 12 let). Naše stáj vytvořila i zázemí pro drezurní ježdění, příkladem je dvanáctiletá dívka, která se dostala 2krát na mistrovství ČR, a ustájený kůň jménem Hanibal, který byl v roce 2012 vyhlášen nejlepším drezurním koněm západočeské oblasti. Vaše stáj je spíše tzv. rodinnou farmou, nemýlím-li se. strana 7

8 KULTURA KNIHY PRO DĚTI KRATOCHVÍL Miloš: Modrý Poťouch Poťouch bývá různě velký a různě barevný. Každý Poťouch má trumpetkové našeptávadlo, dva z pěti prstů na ruce výrazně delší, těm se říká popichovadla, a zbylé tři prsty jako přísavky. Štětiny na šišaté hlavě se odborně nazývají svědidla. Co se svědidel týká, může být Poťouch blonďák, rezatec i černoštětináč. Nijak zvlášť na tom nezáleží, protože všichni Poťouchové jsou neviditelní! Tohle je jediná knížka, kde je můžete vidět. WILSONOVÁ Jacgueline: Konec snění Příběh o rodině, přátelství, první lásce a velké ztrátě Nebudete věřit svým očím! LEGENDÁRNÍ CESTY: LODĚ Vydejte se na fascinující plavbu námořní historií od raných vikinských výprav po pirátské loupežné galony, od nešťastného Titaniku po moderní letadlové lodě. Čtení o velkých úspěších námořní techniky a nejznámějších námořních cestách zaujme každého nadšeného obdivovatele mořeplavby. SLOUPEK PLNÝ NOVINEK spisovatelů. Čtenář tak má možnost porovnat jak či zda Lustig ovlivnil tvorbu své dcery. GRAY John Ph.D.: Ohnivá Venuše, studený Mars Autor světoznámého bestselleru Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. V této knize se mimo jiné dozvíte: - jak odlišně funguje ženský a mužský mozek - způsoby, jak efektivně doplnit hladinu antistresových hormonů - proč menopauza a mužopauza nemusí být tak problematickým obdobím JARNÍ PRÁZDNINY V KÁČKU Přijďte o jarních prázdninách do kina! Každý, kdo si zakoupí vstupenku na níže uvedené filmy, může vyhrát i zajímavou cenu od hodin Madagaskar 3 (USA, animovaný, 92 min, přístupný, dabing) Rafinovaným tučňákům se podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali od hodin Doba ledová 4: Země v pohybu KNIHY PRO DOSPĚLÉ CONNOR Beverly: Lov naslepo Chladná, chytrá a krásná Clymene O Rieley je ve vězení za vraždu druhého manžela i když je Diana Fallonová přesvědčena, že zabila také prvního muže, kterého si vzala, a má podezření že za sebou nechává skutečný hřbitov plný mrtvých mužů PŘESMYČKA Seřaďte písmenka tak, aby vám vyšlo jméno princezny. L T V (USA, animovaný, 94 min, přístupný, dabing) Potřeštěný krysoveverčák Scratt způsobí katastrofu, která rozdělí naši prehistorickou partu. Ellie a Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Manny, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko do širého oceánu od hodin Zvonilka: Tajemství křídel LUSTIG Arnošt: Povídky Soubor textů otce a dcery Do tohoto souboru vybral Arnošt Lustig nedlouho před smrtí své dvě povídky Poslední den ohňů a Chvíle hned po ránu, další dvě povídky přidala jeho dcera Eva Bílý vítr a Sláva Chaima Steina. Vznikla tak výjimečná sbírka raných textů obou A L O A Z S Á K (USA, animovaný, 76 min, přístupný, dabing) Zvonilka se vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Vstupné: 60 Kč strana 8

9 KULTURA ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI aneb O Jankovi a jeho zvířátkách (Divadlo Kapsa Andělská Hora) Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Při svém putování narazí v černém lese na kohouta, který hledá pomoc pro Kordulku. Té se loupežníci usadili v její chaloupce a ona jim musí sloužit. Když se ovšem ke zvířátkům přidá toulavý Janek, mají se loupežníci nač těšit. Veselá a svižná pohádka plná písniček pobaví malé i velké diváky. 10. března 2013 v hodin Vstupné: 60 Kč strana 9

10 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY 12. února 2013 / 9.00 a Koncertní sál ZUŠ Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ Obor: akordeon (9.00), komorní hra s převahou dechových dřevěných nástrojů (13.00) Na slavnostním uvítání nového roku v partnerském městě Obertraubling vystoupila dětská muzika Vozembach. 17. února 2013 / Měšťanská beseda Plzeň malý sál Setkání dětských lidových muzik vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach 20. a 21. února 2013 / po celý den 15. ZŠ T. Brzkové Plzeň Krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2. a 3. března 2013 Dobřany v Orlických horách vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany: dětská operka Červená karkulka a ochotnický spolek Rozmarýn Dobřany: Dámský krejčí V krásných prostorách farního sálu v Plzni Liticích proběhl 6. ledna 2013 Tříkrálový koncert, na kterém vystoupila dětská muzika Vozembach. Výtěžek koncertu bude, stejně jako kasičky přítomných králů, použit na charitu. Základní umělecká škola J. S. Bacha v Dobřanech Vás srdečně zve ve středu dne 6. února 2013 v hodin do koncertního sálu na Klavírní recitál Tomasz Rier (Polsko) Na programu: L. van Beethoven HERNÍ PRVKY V PARKU POD NÁDRAŽÍM BUDOU V loňském roce se na Velikonočním jarmarku pořádaným občanským sdružením Budulínek povedlo utržit krásných Kč za výrobky příznivců mateřského centra, Pionýrské skupiny Delfíni, ZŠ a ZUŠ Dobřany, přesto tato částka nepokryje ani třetinu odhadovaných nákladů na nákup a instalaci herních prvků v parku. Po projednání situace s vedením města a získání jeho příslibu na dofinancování vybraných a vhodných herních prvků jsme se rozhodli spojit loňskou a letošní částku, která, doufejme, bude alespoň také taková. Poté bude předána jako dar městu, které zajistí realizaci hřiště včetně doplnění finančních prostředků. Letošní Velikonoční jarmark se uskuteční v sobotu za o.s. Budulínek Jaroslava Umnerová strana 10

11 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Králíčkové doplňují energii DOBŘANSKÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 Letos se podvanácté konalo tradiční koledování o víkendu ledna. Osm skupinek koledníků (o dvě více než vloni) si rozdělilo Dobřany na osm částí a do pokladniček vybíraly příspěvek opět na pomoc dětským i dospělým klientům merklínského střediska Radost Diakonie ČCE, stř. Západní Čechy, opět na vytvoření dalšího chráněného bydlení. Za spolupráce Města Dobřany, Římsko-katolické farnosti Dobřany letos s novým panem farářem P. Martinem Váňou z litické Koinonie Jana Křtitele (který skvěle a rychle zvládl veškerou administraci sbírky) a Základní školy Dobřany bylo letos získáno od štědrých dárců Kč (v roce Kč). Pro zajímavost pár údajů z pohledu statistika: za 12 let trvání sbírky v Dobřanech nasbíralo 80 tříkrálových skupinek celkem ,90 Kč. Sbírku zahájil v sobotu pan starosta Marek Sýkora, pan farář Martin Váňa koledníkům požehnal a na cestu jim koledu zazpívaly děti ze školního pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mirky Palkoskové. Počasí všemu neobvykle přálo, očekávaný déšť přišel až v neděli. Vyhodnocení sbírky bylo letos jinak než obvykle, dobřanští koledníci se ve společenském sále litické Koinonie setkali s litickými koledníky a s letošními výsledky je seznámila paní senátorka a místostarostka Dagmar Terelmešová. Po deseti volných vstupenkách na koupaliště Biotop Kotynka obdrželi nejúspěšnější koledníci Mirek Jankech a Lukáš Strejc ze třídy 9.A, ale ani ostatní koledníci nepřišli zkrátka. Kdo to letos byl? Karolína Bešková, 6.B, Daniel Bouřil, 4.A, Adriana Halaganová, 4.B, Lukáš Hrubý, 3.A, Nicole Ibermajerová, 4.B, Kristýna Klímová, 4.A, Anna Kubešová, 4.A, pan Václav Mařík, slečna Iveta Navrátilová a slečna Lucie Navrátilová, Kristýna Otýsová, 6.B, paní Alena Ratajová, pan Jaroslav Šedivý, Sabina Šimonová, 4.B, Petr Škrlant, 4.A, Petr Trnka, 4.B, Filip Umner, 3.B, paní Jaroslava Umnerová, Zuzana Vágnerová, 1.C, Vojtěch Váca, 4.B, David Vaníček, 4.A, a pan Miloslav Zezula. Největší radost nám všem udělali a největší fyzický výkon podali předškoláčci Adélka Bartoníčková, Anežka Hlaváčová, Šimon Mařík a Kryštof Mařík a Anička Umnerová, Zejména ale děkujeme Vám, vážení spoluobčané, že jste opět štědře podpořili dobrý účel. Za organizátory sbírky a koledníky: Jaroslav Šedivý Setkání koledníků v litické Koinonii TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Z POHLEDU REDAKTORKY ŠKOLNÍHO ČASOPISU PODLAVIČNÍK Tak jako každý rok i letos vyrazilo 8 skupinek tří králů do dobřanských ulic, aby rozdávali radost, smích a požehnání do všech domovů. Při té příležitosti mohla každá dobrá duše přispět jakoukoli částkou na charitu pro merklínské. Naši dobrovolníci se sešli v sobotu v 9 hodin u 2. stupně ZŠ Dobřany. Několik hodin čelili neúprosnému počasí a s nadšením a zápalem pro dobrou věc ochotně zpívali u každých dveří sloky známých koled. Je notoricky známé, že příbytky, které tři králové navštívili, popisují posvěcenou křídou na dveře domů zkratkou K+M+B s letopočtem. Málokdo už ale ví, že tato formule požehnání je poněkud zkreslená, jelikož správně by to mělo být latinským ekvivalentem C+M+B (C jako casparus, tedy česky Kašpar). Původní text ale zní: Christus mansionem benedicat, tzn. Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy plus mezi iniciálami! Oproti loňskému roku spočívala drobná změna v místě vyhlašování výsledků sbírky. Loni probíhalo vyhlášení na zdejší dobřanské faře, letos v Koinonii v Liticích. V roce 2013 činila celkově vybraná suma Kč. Lvím podílem se na této částce podílela skupinka pod vedením pana ředitele Jaroslava Šedivého ve složení Miroslav Jankech a Lukáš Strejc, oba z 9.A. Na 2. místě jsou zapsáni Anna Umnerová, Anežka Hlaváčová a Filip Umner pod vedením Jaroslavy Umnerové. Naše nejmladší skupinka, kterou tvořili Zuzana Wagnerová, Adéla Bartoníčková, Šimon Mařík a Kryštof Mařík pod vedením Václava Maříka, obsadila krásné 3. místo. Jako poděkování od města Dobřany nechyběla ani drobná odměna pro vítěze, a to sice v podobě míče do vody (všem) a 10 dárkových poukazů na vstup na biotop Kotynka (nejúspěšnějším). Když bylo celé vyhlášení za námi, měli jsme možnost vzít si něco k snědku. Při bábovce a čaji jsme si povídali o tom, co se každému jedinci/skupince při koledování přihodilo. S napapanými bříšky přišlo na řadu focení. Načež se nám pan farář Martin Váňa pokusil hezkým povídáním přiblížit historii a chod jejich italské komunity. Následně jsme si mohli prohlédnout nově postavenou budovu (faru). Naše kroky směřovaly do kostela prohlédnout si betlémy, kde jsme se záhy rozloučili a odjeli do svých domovů. Těším se, že příští rok bude opět tolik nadšenců i dobrých a ochotných lidí, díky nimž budeme moci alespoň trochu pomoci těm, kteří jsou odkázáni na pomoc bližního svého. Alča Klímová, 9.B ZŠ Dobřany KLUB ECHO NA NOVÉ ADRESE Rádi bychom informovali všechny obyvatele Dobřan a okolí o stěhování nízkoprahového Klubu Echo pro děti a mládež do nových prostor, které proběhne začátkem února. Nově nás pak najdete na adrese Náměstí T. G. Masaryka 282. Po zaběhnutí klubu uspořádáme akci pro veřejnost, na kterou jste všichni srdečně zváni, bližší informace o konání akce uvedeme v dalším čísle Dobřanských listů a na plakátech. Nové prostory, které poskytlo a zrekonstruovalo město Dobřany, lépe odpovídají požadavkům klubu. Městu tímto velmi děkujeme. Další podrobnosti o Klubu Echo můžete najít na nebo na facebook.com Klub Echo Za Klub Echo pro děti a mládež Bc. Barbora Vladyková strana 11

12 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Letošní zima se ujala vlády až od druhé poloviny ledna. Kdo si pospíšil a vyřídil si papíry již koncem roku nebo při prvním výdeji v lednu, mohl hned po Novém roce zkusit štěstí na řece. Mě sice po Vánocích skolila chřipka, ale jakmile se mi udělalo trochu lépe, hned jsem vyrazil k řece. Nejprve jsem to zkusil na soutoku pod mlýnem. Během hodiny jsem chytil dvě plotičky, jelečka a jesena. Potom záběry ustaly, a tak jsem se přesunul pod starý most. Voda byla mírně přizvednutá a tah vody mi snášel lehké udičky ke břehu. Pohodil jsem hrst vlhké strouhanky tak 3 4 m před splávky a proud unášel mrak strouhankového kalu k mým nástrahám. Zanedlouho se jeden spláveček zachvěl, trochu ještě couvl ke břehu, jako by ho snášel proud, ale pak se trochu stopil a pomalu se rozjel do proudu. Rychle jsem trochu povolil, pak přisekl a již jsem na prutu cítil odpor ryby. Za chvilku se v podběráku mrskal kapřík tak něco přes 30 cm. Netrvalo dlouho, splávek se znovu pomalu rozjel a zmizel pod vodou. Zásek a zase kapřík, tentokrát měl již 37 cm. Dostal také svobodu. Potom jsem ještě chytil dvě plotičky a jelečka. Žádnou rybu jsem si sice nevzal, ale zachytal jsem si, a tak jsem byl navýsost spokojen. Znovu jsem pak šel na ryby ve středu před prvními volbami již dopoledne okolo desáté. Voda se zase o pár centimetrů zvedla, také proud byl silnější a snášel mi udice až do trávy při břehu. Proto jsem udice předělal. Dal jsem větší olůvka a sundal splávky. Místo nich jsem po nahození zavěsil mezi očka prutů drobnější čihátka policajty. Tah vody sice i tak snesl udice částečně ke břehu, ale nástraha přece jenom zůstala dál od kraje. Hned po RYBÁŘI náhozu bylo střídavě na obou prutech vidět slabé poškubávání vlasce, jemné ohnutí špičky prutu, někdy se pohnulo i čihátko. Několikrát jsem zasekával podle napínání vlasce a chvění špičky. Většinou šel zase do prázdna, ale přece se mi povedlo trefit podoustev, plotičku a jesena. Zhruba po hodině jsem se přemístil o pár metrů po proudu a nahodil do tahu před sebe. Proud se hned opřel do vlasců a zvedal lehká čihátka dolů. Ta sice znovu popojela nahoru, ale pak se zastavila. Náhle jedno popojelo do poloviny průvěsu a vzápětí pomalu dojelo až k prutu. Je to proud nebo ryba? Zasekl jsem a je tam! Chvilku si s rybou hraji a pak podebírám kapříka lysce 39 cm. Je pěkně vysoký, tak toho si nechám. Zapisuji ho do evidence úlovků. Podívám se na hodinky, blíží se poledne, a tak balím. Odpoledne je pěkně, nedá mi to, a tak vyrážím znovu. Sotva jsem nahodil, hned záběr a kapřík 40 cm. Šupináč, ale také pěkně vysoký. Tak toho si také nechám. Mám nachytáno, ale domů se mi ještě nechce. Voda je živá, sem tam se udělá na hladině kolečko. To ryby sbírají drobky pečiva, které házejí z mostu lidé kačenám. Občas slyším šplouchnutí, vidím, jak drobné rybky vyskakují nad vodu a prchají na všechny strany, na hladině se udělá vír. Pak vidím asi dvakrát štiku, jak se vyhoupla nad vodu. Je malá, navíc od 1. ledna jsou dravci hájeni. Potom se kousek přede mnou rozprsknou rybičky a udělá se větší vír. Tak přece tu ještě nějaká zbyla. Zastavuje se u mě kamarád Pepík a ptá se, jestli berou. Ukazuji mu kapra v podběráku a náhle mám další záběr a už zase táhnu kapříka. Jsem rád, že je menší, jde zpět do vody. A šel by zpátky, i kdyby byl větší, protože mám již dva kap- ry zapsané. Pepík obdivuje, jak poctivě kapřík teď v lednu zabral a vytáhl čihátko až k prutu. Potom už ale zůstalo jen pocukávání vlasce a občasné zachvění špičky. Nakonec přece ještě jeden váhavý záběr a vytahuji cejnka. Pouštím ho a pak už spokojeně jedu domů. Potřetí mě vyláká sluníčko za oknem v půlce ledna. Vezmu tašku s pruty, nezbytný kýbl (místo sedačky) a tlačím kolo z garáže. Sotva však vyjedu na ulici, přemýšlím, jestli se nemám vrátit. Na zemi již leží vrstvička sněhu, sluníčko nikde a chvílemi nepříjemně zafouká. Když už jsem ale venku, tak už pojedu. Dojel jsem k řece, slezl dolů k vodě a nahazuji. Vítr popotahuje za vlasce, kýve špičkami prutů. Tak v tomhle jemné záběry nepoznám. Je ke druhé odpoledne a začíná se ještě více ochlazovat. Alespoň jednu čudlu chytit! Asi dvakrát jsem si všiml krátkého ťuknutí špičky prutu, ale následný závan větru znemožňuje rozeznat záběr. Vytahuji udici rohlíček je pryč. Znovu nahazuji a konečně zázrak čihátko popolezlo nahoru a pak dorazilo k prutu. Zasekávám a vytahuji jelečka okolo 30 cm. Dušička má pokoj, rybu jsem chytil. Pouštím jelečka a rychle balím. Ve zprávách hlásí ochlazení a sníh. Zima opravdu začíná a na nějaký čas je po rybách. Také si potřebují odpočinout. Úlovkové lístky za r snad již všichni odevzdali (termín byl do ). Povolenky se vydávají ještě v sobotu a ve středu Povolenku (pokud je někdo momentálně ve finanční tísni) je možno zakoupit i během roku u hospodáře MO. Do konce února je ale třeba zaplatit členský příspěvek. Kdo ho nezaplatí, začíná zase jako nový člen platí znovu zápisné a znovu musí absolvovat školení. Vladislav Šefl V pátek 22. února 2013 pořádáme tradiční RYBÁŘSKÝ PLES od v KD PL Dobřany. Hraje kapela Orient. Vstupenky je možno objednat na tel. č nebo Restaurace Scéna umístěná v bývalých kasárnách vedle kina Káčko vás zve v pátek 15. února 2013 od 20:00 hodin na ZPÍVANOU s kapelou CUMPÁNI ww.restaurace-scena.cz strana 12

13 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Únorové sluníčko mívá již přes den sílu a dokáže probudit tok mízy v kmenech ovocných stromů. V noci však přicházejí ještě mrazy a ty pak mají neblahé následky. Kůra stromů popraská a do nechráněného dřeva vnikají dřevokazné houby. Tomuto poškození zabráníme natřením kmene a silných větví vápenným mlékem nebo zastíněním z jižní a západní strany. V únoru nezapomeňte ostříhat vinnou révu a udělat postřik proti kadeřavosti broskvoně a padlí na angreštech. Stříkáme kuprikolem, syllitem, delanem a dalšími doporučenými prostředky v době, kdy se špičky pupenů počínají otevírat. Dobrá úroda vás nemine. Stále zelené rostliny nenechte uschnout. V zimě pravidelně ověřujte, zda země pod rostlinami je dostatečně vlhká, a je li to možné, zalévejte studenou vodou a přihrňte nástýlku. Tyto rostliny nehynou mrazem, ale suchem. V zasněžené zahradě odplevelujeme maliník přípravkem gasaron tak, že jej sypeme do sněhu. Na sníh také rozhazujeme draselnou sůl, aby z ní přes zimu unikl škodlivý chlór. A ještě dobrá rada: Víte, jak se nejsnáze zbavíte plevele? Když mu nedopřejete žádné místo. Každou volnou plochu na zahrádce hustě osázejte nebo osejte letničkami a je hotovo. Plevel nemá šanci vyrůst a vy budete mít parádní zahrádku. Mezi letničky, které se vysévají samy, patří měsíček, krásenka, řeřišnice a jiné. Ta druhá je na obrázku. ZAHRÁDKÁŘSKÝ KALENDÁŘ rakteristickou vůni a ostrou chuť. Je jedním z nejbohatších zdrojů vitamínu C a vyniká antimikrobiálními účinky. Jemně nastrouhaný se hodí k masu, uzeninám a k přípravě křenové omáčky. Právě na konci zimy je těchto užitečných látek pro člověka potřeba nejvíce. V zimě často popíjíme čaj a kávu. Každý lékař vám potvrdí, že sladit bílým cukrem je v zásadě nezdravé. Stejně ani používání umělých sladidel není ideální. V přírodě ovšem existuje rostlina, která je 250krát sladší než kostkový cukr a přitom našemu tělu nijak neškodí. Jmenuje se stevia rebaudiana a její sazenici lze získat v každém větším zahradnictví nebo od zkušeného zahrádkáře. Pěstuje se v květináči, protože nesnáší mráz. V létě ji můžete mít na zahradě či na balkóně, ale ne na přímém slunci. Doporučujeme k vyzkoušení. Dostatek únorového sněhu a vláhy přeje Český zahrádkářský svaz 23. února 2013 v hodin vstupné: 220,- Kč Předprodej vstupenek v Infocentru na náměstí (po - pá , polední přestávka ) nebo vždy 1 hodinu před začátkem promítání v Káčku. VEČER SE SLÁDKEM navštívil Snack Pivnici Hájek - Hájková obchodní sládek Plzeňského Prazdroje pan Pavel Zítek. Všem hostům pustil reportáž o historii a výrobě piva, vysvětlil, jak se má a nemá čepovat a uvedl mnoho dalších zajímavostí. Poté následovala soutěžní degustace různých druhů piv. Plným počtem bodů zvítězil stůl Ponorkářů, druhé místo vybojoval stůl Šnekařů. Děkujeme panu Josefu Hájkovi za uspořádání příjemného večera ve své Pivnici. Petr Šístek Kdo by neznal křen selský. Má vysoký obsah hořčičné silice, jež mu dává cha- strana 13

14 TŔÍKRÁLOVÉ KOUPÁNÍ strana 14

15 ANKETA / SPORT ANKETA Jaká veřejná služba Vám v našem městě chybí? Zrovna nedávno jsem si nechal dělat nový řidičský průkaz a přemýšlel nad tím, proč musíme až do města Stod a není možné si řidičský průkaz zařídit a vyzvednout v Dobřanech. Takže odpověď je jednoduchá. Miroslav Hauer Určitě bych souhlasila s větším počtem laviček po městě a taky větší možnosti pro děti tím mám na mysli dětská hřiště, která jsou na celé Dobřany pouze 2. Jana Burianová Chybí zde dětské hřiště, na celé Dobřany jsou 2 málo ideální kolem náměstí či v jeho blízké lokalitě. Taky by nebyly na škodu volnočasové kroužky pro malé děti (3-5 let), např. kroužek cizího jazyka. A pro nás dospělé nějaká pěkná diskotéka. Bohuslava Harmáčková Mně by se zde líbil spinning. Věra Hauerová Zde ve Šlovicích chybí obchod se smíšeným zbožím. pí Trdličková, Šlovice Pro nás mladé zde určitě chybí nějaké volnočasové centrum na principu klubovny. Jsem studentka SŠ, tudíž si nevydělávám, pokud se chci sejít se svými známými, nezbývá nic jiného, než jít do hospody. Hlavně v tomto zimním období. Tereza Duchková Všechny věkové kategorie hokejbalového oddílu v Dobřanech zahájily zimní přípravu již 3. ledna. Pravidelné tréninkové jednotky dávají hráčům možnost se připravit na jarní část sezóny. Hned o prvním víkendu v novém roce 2013 zavítali Šneci na krátkodobé celoklubové soustředění na Přimdu. Této akce se k překvapení všech zúčastnil hojný počet hráčů (celkem 23), přičemž pravdou zůstává, že obsazení převážně vyplnila dobřanská hokejbalová mládež. Všichni absolvovali v celkovém objemu zátěže šest tréninkových jednotek. Na závěr minisoustředění odehráli,,účastníci zájezdu modelový zápas mezi sebou, výsledek nebyl zase až tak důležitý, ačkoliv se na hřišti v domácí Snackaréně několikrát pěkně zajiskřilo. Ostatně kdo chce ve sportu prohrát či prohrávat??? Po skončení tohoto,,bratrského duelu se aktéři odebrali ke společnému obědu k letitému prezidentovi klubu, panu Josefu Hájkovi, kde jsme celou akci ukončili. Krátkodobé soustředění nebylo cílené jen k velmi důležitému nabíraní fyzické kondice, mělo mj. i význam v utužení celého dobřanského hokejbalového oddílu, což se myslím povedlo. Samozřejmě, že je nezbytné, aby hráči,,na Přimdu navázali pravidelnými tréninkovými jednotkami, ale to už ví v Dobřanech i ti nejmenší hokejbalisté. Muži s dorostem mají možnost se připravovat až čtyřikrát týdně, i žáci, kteří trénují převážně samostatně, mohou absolvovat až čtyři tréninkové jednotky v týdnu. Své tréninkové jednotky,,ala škola hrou odstartovala v polovině ledna i naše přípravka. Nejmenší chodí vždy úterky a čtvrtky od 17 h., dále je pak pro ně k dispozici hala vždy v neděli od hodin. V plánu jsou však i zápasy. 9. února by měli naši muži (s několika dorostenci) zavítat na kvalitně obsazený turnaj do Českých Budějovic, když včetně Šneků by měly na této akci startovat týmy: Tygři Mladá Boleslav, Suchdol nad Lužnicí a domácí výběr, tudíž do sezóny by to mohla být kvalitní herní prověrka. Také bychom o následujícím víkendu (16. 2.) měli odehrát zápas v Novém Strašecí, přičemž tam by se měli nejdříve popasovat s,,novostrašečáky naši žáci a v odpoledních hodinách pak naši muži (opět obaleni dorostenci) proti domácím borcům. Naší snahou bude odehrát do začátku sezóny ještě jeden přátelský zápas, ale to bychom chtěli uskutečnit na domácím hřišti v Dobřanech. Pokud se vše povede podle sportovního plánu, pak už bude pouze záležet na výkonech jednotlivých Šnečích týmů, ale ty se plánovat nedají... Věříme však, že celá zimní příprava své ovoce přinese! Václav Šlehofer TJ Snack Dobřany, oddíl hokejbalu Ačkoli jsem člen redakční rady DL a anketu mám na starosti, ráda bych se vyjádřila k této otázce. Na co si lidé stěžují v našem městě, jsou veřejné toalety. Většina ani neví, že veřejné toalety zde najdou v areálu informačního centra, ale horší je, že neslouží tak, jak by měly. Navíc doba, kdy můžeme veřejné toalety navštívit, je závislá na otvírací době centra. Bohužel se potom nikdo nemůže divit, když se často stává, že cítíme linoucí se vůni za kostelem sv.mikuláše, což se rozhodně nestává jen ve víkendových večerech Bára Vlčková strana 15

16 SPORT ANDREA HLAVÁČKOVÁ TRÉNOVALA V DOBŘANECH V uplynulých dnech hostila dobřanská Tenisová hala jednu z nejlepších českých a světových tenistek stříbrnou z olympiády, finalistku Wimbledonu a členku vítězného družstva Fed cupu Andreu Hlaváčkovou. Ta navštívila se svým přítelem a sparingpartnerem Fabriziem Sestinim a trenérem Tomášem Peterou místní tenisový areál, aby si zde zatrénovala před odjezdem na první grandslamový turnaj roku v australském Melbourne. Na náš dotaz, proč si vybrala ke své přípravě právě Dobřany, odpověděla: Dozvěděla jsem se o vašem novém tenisovém areálu, a protože Dobřany jsou kousek od Plzně, odkud pocházím, rozhodla jsem se jej vyzkoušet. Hlavním důvodem však bylo to, že v tomto areálu jsou kurty, na kterých je aplikován stejný tenisový povrch, na kterém budeme hrát v Melbourne na Australian Open. No a já jsem si chtěla právě na tomto povrchu zatrénovat. A Vaše dojmy z této přípravy? Velmi oceňuji podmínky, které nám provozovatel areálu připravil. Perfektní kurt, velmi dobré zázemí, klid a soukromí při tréninku. Pokud mně to časový rozvrh roku dovolí, ráda si sem opět přijedu zahrát. z menší části okolní vzduch. K intenzivnímu pocení tak dochází již při teplotě okolo 50 C. Infrasauna mívá uvnitř při saunování teplotu mezi C. Z tohoto důvodu je vhodná i pro lidi, kterým ze zdravotních důvodů není umožněno využívat saunu klasickou. Užívání infrasauny je vhodné i pro kardiaky. Délka pobytu v sauně je individuální a pohybuje se v rozpětí 25 až 40 minut. Po ukončení saunování se nechodí do studeného bazénu, ale postačí osprchování vlažnou vodou. Infrasauna má prokázáné pozitivní účinky Pobyt v infrasauně podporuje krevní oběh. Proniknutím infračervených paprsků do lidského organismu dochází k prohřátí kůže i vnitřních orgánů, což dává pozitivní stimul vedoucí ke zvýšení srdečního objemu a rytmu (dochází k tzv. kardiovaskulárnímu tréninku a následně posílení celého kardiovaskulárního systému). Hubnutí bez námahy a bez diet Je vědecky prokázáno, že za 30 minut pobytu v infrakabině dojde ke spálení 600 i více kalorií. Hubnete, aniž byste museli vynaložit jakékoliv fyzické úsilí. Zlepšení imunitního systému Následkem navýšení teploty organismu vlivem saunování dochází k usmrcení virů i bakterií nebo přinejmenším k zastavení jejich množení. Odstraňuje toxické látky z těla Na rozdíl od běžné sauny je výdej potu v infrakabině minimálně dvojnásobný a vyloučí se jím 3-7krát vyšší množství ve vodě nerozpustných látek. Na snímku zleva: Vladimír Tomášek provozovatel tenisové haly, Andrea Hlaváčková, Pavlína Šmatová sportovní manažerka a vedoucí trenérka TH Dobřany, Tomáš Petera osobní trenér, Ital Fabrizio Sestini přítel a sparingpartner A. Hlaváčkové OTEVÍRÁME INFRASAUNU PRO VEŘEJNOST Od začátku února mají všichni občané možnost navštívit a využít dvě nové infračervené sauny, které byly instalovány v Tenisové hale v Dobřanech, Přeštická ul č. p (u výjezdu na Chlumčany). Jedna sauna je určená pro ženy, druhá pro muže, po dohodě je možné využít saunu i pro páry nebo celé rodiny s dětmi. V každém z obou zařízení se mohou současně saunovat až čtyři lidé. Doporučujeme včasnou rezervaci na tel. č Provozní doba od 8.00 hod. do hod. vč. sobot a nedělí. Princip infrasauny a její rozdíl oproti sauně klasické Infrasauna má kabinu vytápěnou pomocí speciálních keramických zářičů. Infrapaprsky pronikají přímo do tkání, ohřívá se především lidské tělo a jen Působí příznivě proti celulitidě. Zotavuje pokožku, zlepšuje prokrvení kůže, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje stav akné, ekzémů, jizev a popálenin. Ulevuje kloubům a celkové ztuhlosti, mírní bolesti, omezuje stres a únavu. Vhodným doplňkem je v tomto směru následná regenerační masáž, kterou si můžete po saunování v Tenisové hale též dopřát. Cenové podmínky Cena za 1 minutu v zapnuté infrasauně pro 1 až 4 osoby je 3,- Kč. To znamená, že půlhodinová sauna pro celou rodinu vyjde na pouhých 90,- Kč. strana 16

17 SPORT Dne od 10 hodin se na kuželně CB konalo finále přeborů oddílu, do kterého se probojovalo 28 nejlepších v šesti kategoriích. Finalisté vzešli z postupového klíče, kterého se zúčastnilo celkem 50 kuželkářů. Oddíl CB Dobřany je tak bohatší o šest nových přeborníků. Úvod patřil mládí a jako první se do bojů pustili mladší žáci. Po kvalifikační části byl v nejlepší výchozí pozici Šimon Toman před Josefem Fišerem nejmladším. Čtveřici finalistů doplnili David Šefl a Michal Kozický. Favoritem byl sice Šimon, ale největší diváckou podporu měl Josef Fišer nejmladší. Pepovi jsou teprve čtyři roky a je nejmladším kuželkářem CB. Podpora diváků Pepu hnala k dobrým výkonům, ale nejlepším hráčem a zároveň prvním přeborníkem CB se zaslouženě stal Šimon Toman (206), který byl stejně jako v kvalifikaci (210) nejlepší. Z druhého místa se radoval Josef Fišer nejml. před Davidem Šeflem a Michalem Kozickým. Jako druhé vstoupily do bojů o medaile mladší žákyně. Tato kategorie očekávala tuhý boj a měla být i tou nejvyrovnanější. Z kvalifikační části si největší číslo a i největší šanci na úspěch přinesla Michaela Provazníková (253) před Martinou Vébrovou (243), Míšou Mafkovou (241) a Valčou Fišerovou (233). Ve finále se však projevila zkušenost a nejlépe se vedlo Valerii Fišerové (254), když těsně porazila Míšu Mafkovou (246). Součet kvalifikačních a finálových čísel se u těchto děvčat rovnal a o mistrovi oddílu musela rozhodnout lepší dorážka. V té se lépe vedlo Míše Mafkové, která tím obhájila loňské vítězství. Druhá příčka zbyla tedy na Valerii Fišerovou a třetí místo na Míšu Provazníkovou. Čtvrtá skončila Martina Vébrová. Poslední mládežnickou kategorií byly starší žákyně. Holky už předvádí výkony, za které by se nemuseli stydět dospělí, ba ani v áčku. Bohužel se finále nemohla zúčastnit Bára Málková, a tak její místo vzala první náhradnice Týna Kvačová. Favoritkou tak byla Dominika Hrádková. Dominika si do finále přinesla výkon 434 p.k. (hráno na 100 HS) a její největší soupeřkou při neúčasti Báry tak byla Nikola Přibáňová. Nikola si do finále přinesla rovněž slušných 426 p.k. Úvod zápasu byl velice vyrovnaný a Nikola Dominice nic nedarovala. Vypadalo to na drama, jenže v dorážce se Dominika (408) utrhla, holkám utekla a po zbytek zápasu už nenechala nikoho na pochybách, že je v současné době nejlepší hráčkou. Nikola ve finále porazila 374 kuželek a to jí zajistilo druhé místo. Ze třetího místa se radovala Týna Kvačová a čtvrtá příčka zbyla KUŽELKÁŘSKÉ PŘEBORY ODDÍLU CINEMA BOWLING Mladší žákyně na Denisu Šilhavou. Následovala kategorie žen, která byla velice zajímavá pro svoji vyrovnanost a v níž se očekával tuhý boj o přebornici oddílu. V této vyrovnané kategorii asi nebylo favoritky, i když v kvalifikaci se nejlépe vedlo Janě Kopačkové (473) hráno na 120 HS. I v této kategorii musela nastoupit náhradnice. Za Evu Sýkorovou nastoupila Helena Sýkorová. Úvod hry se nejlépe vedl Mirce Maškové a vypadalo to, že vyhraje. Jenže poslední dvě dráhy se zase povedly Janě Kopačkové a o mistryni bylo rozhodnuto. Jana Kopačková obhájila vedení z kvalifikace a právem se radovala ze svého prvního titulu přebornice oddílu. Vícepřebornicí se stala Mirka Mašková před Zuzkou Provazníkovou. Čtvrtá se umístila náhradnice Helena Sýkorová. Jako poslední přišla na řadu kategorie mužů s vloženou kategorií seniorů. Kvalifikační část vyšla nejlépe Josefu Fišerovi mladšímu, když porazil fantastických 612 kuželek. Jako druhý se ve kvalifikaci umístil Martin Provazník (599) před Michalem Šnebergerem (556) a Janem Koubským (545). Do finále však postoupilo dvanáct hráčů a i přes velký náskok první dvojice bylo stále o co hrát. I přes pěkné výkony všech finalistů se však nikomu nepovedlo dohnat kvalifikační ztrátu a o mistrovi oddílu rozhodla zkušenost Josefa Fišera ml. Pepa (561) byl ve finále znovu nejlepší a oprávněně se radoval z titulu přeborníka. Druhou pozici díky velkému náskoku z kvalifikace si udržel Martin Provazník i přes slabší finálový výkon (506). Neměnilo se ani pořadí na třetím místě, které si zaslouženě vybojoval Michal Šneberger. Čtvrtý se umístil Jan Koubský. Vloženou kategorii seniorů vyhrál Josef Fišer před Jardou Ottem. Více informací o našem oddílu naleznete na webových stránkách Martin Provazník, CB Dobřany Ženy Zleva: Mirka Mašková, Jana Kopačková a Zuzka Provazníková. Zleva: Valerie Fišerová, Míša Mafková a Míša Provazníková. Mladší žáci Zleva: Josef Fišer nejml., Šimon Toman, David Šefl. Starší žákyně Zleva: Nikola Přibáňová, Dominika Hrádková a Týna Kvačová. strana 17

18 TIPY NA VÝLETY 9. února ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA Odjedeme z Dobřan vlakem ve hod. do Dnešic. Půjdeme přes Háj do Chlumčan a Dobřan. Délka vycházky 10 km. Vedoucí Karel Bohmann. 12. února PŘES HRACHOLUSKY DO KOZOLUP Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. (z Plzně 8.35) do Plešnice. Půjdeme k přehradě Hracholusky, podíváme se k Žižkovu dubu a navštívíme hrad Buben. Pěšina kolem řeky Mže nás dovede do Bdeněvsi. Na vlak zajdeme do Kozolup. Odjezdy vlaku ve a v Délka vycházky 11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák. 16. února Z ČERVENÉHO POŘÍČÍ DO LUŽAN Odjedeme z Dobřan vlakem v 8.28 hod. do Červeného Poříčí. Půjdeme přes Lhovice do vřeskovického lesa, kde odbočíme na lesní cestu do Vřeskovic. Dále se vydáme přes Mstice, Dlouhou Lhotu do Lužan na vlak. Odjezd v nebo ve hod. Délka vycházky 14 km. Vedoucí Karel Bohmann. 19. února Z BLOVIC NA ROZHLEDNU NA KOŽICHU A DO LIBÁKOVIC Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. (z Plzně 8.08) do Blovic. Vyjdeme po silnici 178 k Mlýnskému rybníku, obejdeme Seč na žlutou tz., která nás dovede k Podhrázskému rybníku. Opustíme žluté značení a dojdeme do Chocenického Újezdu. Přejdeme na polní a posléze lesní cestu, která vede na Čertovo břemeno a rozhlednu na Kožichu. Na autobus seběhneme do Libákovic. Odjezd ve a v hod. Délka vycházky 11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák. 23. února KOUZLO ZIMNÍHO LESA Sejdeme se u kruhového objezdu v 8.30 hod. strana 18 TURISTÉ VÁS ZVOU Půjdeme po zelené tz. do Nové Vsi, na Valchu a Novou Hospodu. Přejdeme na žlutou tz., která nás dovede do Vejprnic, a pak znovu zelená do cíle naší cesty do Tlučné. Délka vycházky 16 km. Zpět se vrátíme vlakem ve nebo v hod. Vedoucí Luboš Kučera. 26. února Z KLATOV PŘES LORETU DO NEZNAŠOV Odjedeme z Dobřan v 7.28 (z Plzně 8.29) do Neznašov. Půjdeme po žluté tz. do Horní Lhoty. Přejdeme na červenou tz., která nás dovede na Loretu, do Lubů a až do centra Klatov. Zpět vlakem ve nebo v Délka vycházky 12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák. 2. března RADBUZA OD SOUTOKU K PRAME- NŮM. 1. PLZEŇ - DOBŘANY Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. do Plzně. Sejdeme k soutoku Radbuzy a Mže a půjdeme podél řeky přes Litice /vystoupáme na zříceninu Litického hradu/, podél řeky do Dobřan. Délka vycházky 17 km. Vedoucí Luboš Kučera. 5. března Z PŇOVAN PŘES STŘÍBRO DO VRANOVA Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. (z Plzně 08.15) do Pňovan. Půjdeme po levém břehu Mže do Butova. Dále po modré tz. do Stříbra a po červené do Vranova. Délka vycházky 19 km. Vedoucí Jindra Šmatlák. 9. březen Z MEŠNA PŘES SPÁLENÉ POŘÍČÍ DO ZDEMYSLIC Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod. do Mešna (z Plzně 8.08, Nezvěstice 8.33 hod.). Půjdeme přes Lipnici do Spáleného Poříčí, které si prohlédneme. Dále se vydáme do Karlova, Štítova a Zdemyslic na vlak. Odjezd ve 13.26; hod. Délka vycházky 13 km. Vedoucí Luboš Kučera. Přijďte se s námi projít zimní přírodou. Jdeme za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce. Těší se na Vás vedoucí vycházek. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH Již podle tradice se vydali pravidelní i sváteční pochodníci 1. ledna na kopec nad městem. Ke stanovišti dorazilo 168 registrovaných osob, kteří kromě toho, že překonali blátivou cestu, spořádali sedm kg špekáčků a další pochutiny. Palivo na oheň zajistil pan ing. Lohr, za což mu od organizátorů patří velký dík. Též už se stalo téměř tradicí, že se na vrcholu sejdou i Dobřanské bábinky a svým zpěvem se postarají o dobrou náladu všech okolostojících. Tak tomu bylo i letos. Těšme se na další ročník této sice krátké, ale zdraví prospěšné akce. Dobřanští turisté PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ ÚNOR A BŘEZEN 2013 PÁ ST ÚT ČT ST ČT ÚT ÚT ČT ÚT ČT ÚT ČT Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle:

19 TIPY NA VÝLETY / INZERCE ČECHOVA STODOLA Buková u Příbramě (okr. Příbram) V Čechově stodole jsou během roku k vidění tři tematické výstavy. Nejdelší časový úsek zaujímají Staré pověsti české, v jarním čase Velikonoční stodola s tradicemi a v adventním a vánočním čase probíhá Vánoční stodola. Velikonoční stodola s jarními tradicemi (vítání mláďátek, prohlídka velikonoční stodoly s průvodcem, tvořivé dílny pro děti) Průvodce, který provází velikonočně vyzdobenou stodolou, vypráví o jednotlivých postních nedělích, velikonočních zvycích a pranostikách. Ve stodole se nachází velké množství slaměných zvířátek, o kterých se také povídá, dále se vypráví o čarodějnicích a prohlídka končí jeskyní, ve které mohou děti nalézt poklad. Probíhá v období , délka programu: cca 2 hod., cena: 70 Kč/dítě (lze i bez dílniček). Začátek programu pro objednané skupiny vždy v 9, 11 a 13 hodin. Po domluvě lze i v jiný čas. Staré pověsti České + tradice roku Jedná se o výstavu Starých pověstí českých, kterou provází naučnou, ale i zábavnou formou bájná kněžna Libuše. Tato výpravná výstava je ztvárněna na velkých obrazech a figurínách. Libuše při prohlídce vypráví o každé pověsti a pokládá otázky. Kdo první odpoví správně, dostane od ní dukát. Návštěvníci si během prohlídky vyzkouší mletí obilí, zahrají na zemní lid a také na kovkopy. Vydolovaný poklad mohou směnit nebo si ho ponechat. Probíhá v období Délka programu: cca 2 hod., cena: 70 Kč/dítě (lze i bez dílniček). Začátek programu pro objednané skupiny vždy v 9, 11 a 13 hodin. Po domluvě lze i v jiný čas. Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy Autoklimatizace - Výčepní zařízení SERVIS CHLAZENÍ Montáž a prodej klimatizačních jednotek Antonín DANIA Spojovací 827 mobil: Dobřany ŘÁDKOVÁ INZERCE Pronajmu dlouhodobě v Dobřanech byt 2+1, cihlová zástavba, cena dohodou. Tel.: , Prodám kuchyň. linku 2 m dl., rustikální, nová, s prac. deskou a dřezem. Cena: 7 500,- Kč, sleva možná. Tel.: Prodám dětské oblečení na holčičku od 0-4 let. Levně. Tel.: Prodám indukční varnou desku 90x30 cm zn. KARMA, originál balení, PC: Kč, NC: Kč. Tel.: Prodám byt 2+1 v panel. domě včetně sklepu a garáže v Soběkurech. Kompl. rekonstrukce v r. 2005, k bytu náleží i zahrada 500 m 2 ve vzdál. 15 m od domu. Tel.: Kdo by doučil mírně pokročilou uživatelku PC dalším dovednostem? Tel.: V tomto klidném a příjemném prostředí Čechovy stodoly si můžete posedět a občerstvit se u starých kachlových kamen. Lze využít i zahrady se živými zvířaty, bylinkovou zahrádkou a koutkem pro děti. Při příznivém počasí si zde můžete opéci i vuřty. Otevírací doba: červenec - srpen: pondělí - neděle hodin, září - červen: pondělí - pátek na objednání, sobota - neděle hodin. Po telefonické domluvě lze dohodnout i jiný čas prohlídky, volejte , vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč, skupiny 70 Kč - prohlídka s průvodcem + dílna, vánoční vstupné na akce peklo, nebe, betlém + nadílka 80 Kč, PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu! Stáří slepiček: týdnů Cena: Kč/ks, v začátku snášky Kč/ks Prodej se uskuteční v sobotu 9. března 2013 v hodin u budovy Policie ČR v Dobřanech Případné bližší informace na tel.: , , Nová služba - výkup králičích kožek: Kč/ks strana 19

20 INZERCE PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ Dobřany /na náměstí/ Kuřice černé, červené, bílé stáří: týd. cena: ,- Kč /nesou bílá vejce/ Chovní kohoutci týd ,- Kč Slepice ve snášce 100,- Kč!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava, tel , , mob , po-pá 8-15h! Na problémy nejste sami Otevírací doba poradny v Dobřanech Středa: 9:00 12:00 Čtvrtek: 9:00 12:00, 13:00 15:45 Náměstí T. G. M. 5, Dobřany Kontakty: tel.: Občanská poradna Plzeň poskytuje: Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Naše firma se sídlem v Alšov ulici.p. 694 v Dobanech (u nádraží) Vám práv nyní nabízí jako jediný dodavatel na eském trhu nejkvalitnjší Vykazují jedinené schopnosti nejvyšší výhevnosti a malé popelnatosti. Vhodné pro kotle, kamna, krby a rzné druhy gril. Možnost objednání na tel.ísle: pímý odbr ze skladu: Alšova 694, Dobany Po Pá 7 15 h e.mail: Nebo využijte k nákupu našeho e-shopu na Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní. Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech: bydlení systém sociálních dávek a pomoci rodina a mezilidské vztahy finanční problematika občanskoprávní vztahy ochrana spotřebitele majetkoprávní vztahy sociální a zdravotní pojištění pracovně-právní vztahy správní řízení (jednání s úřady) Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech je financováno městem Dobřany Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: Typografie: Kalous & Skřivan Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková Vychází 1x za měsíc v nákladu ks. Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Registrováno: MK ČR E12353 facebook.com/dobranskelisty strana 20

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/...

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/... Page 1 of 10 Tráví vaše děti mnoho času u televize či PC? Je tu čas na změnu! Pro začínající malé rybáře organizuje ČRS rybářské kroužky mládeže. Získávají zde nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 ČRS ČRS MO Plzeň 1 Vás zve na Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 Závody Mezinárodní mistrovství ČR dorostu proběhnou na revíru Radbuza 1A, revír č. 431 042, MO ČRS Plzeň 1 Dne 13.- 15.9.2013.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 22. Listopad 2014 Předposlední podzimní kolo přineslo změnu ve vedení v průběžné tabulky. Kdo ale nakonec přezimuje jako půlmistr ukáže až kolo poslední. Rozdíl mezi prvním a třetím družstvem

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno

ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno Vážení čtenáři a příznivci naší školy, naše škola začíná vydávat nový školní časopis. Bude vycházet 4x ročně a

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1747/96/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

Bulletin číslo 09/2014

Bulletin číslo 09/2014 Bulletin číslo 09/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení občané, podnikatelé, Přejeme Vám všem krásné Vánoce,

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Hradecká juniorka 2003

Hradecká juniorka 2003 Hradecká juniorka 2003 závody žen, juniorů a kadetů v lovu ryb udicí na plavanou MO ČRS Hradec Králové z pověření Rady Českého rybářského svazu pořádá ve dnech 24. 25.5.2003 HRADECKOU JUNIORKU závody žen,

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou TRABUCCO CUP Memoriál Jirky Stádníka 2010 mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou Berounka 2 11.-12.9.2010 Firma VIPA, s.r.o. ve spolupráci s MO Velká Chuchle a Územním svazem města

Více