roku, upřesňuje za Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Helena Pešatová.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "roku, upřesňuje za Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Helena Pešatová."

Transkript

1 Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2 Frýdlant nad Ostravicí str. 3 Baška, Kunčice p. O. str. 4 Malenovice, Pržno str. 5 Bílá, Ostravice str. 6 Kultura str. 7 Lhotka, Čeladná str. 8 Pržno str. 9 Janovice, Metylovice, St. Hamry str. 10 Pstruží, Staré Hamry str. 11 Zpravodaj pro 13 obcí Srpen 2013 Nový úsek Beskydské cyklotrasy je otevřen MIKROREGION Další úsek tolik diskutované Beskydské cyklotrasy, která by v budoucnu měla přímo propojit krajské město Ostravu s Beskydami, je otevřen. V těchto dnech začali cyklisté již oficiálně jezdit po nové, velice atraktivní trase vedoucí do hor. 12,7 kilometrů dlouhý úsek propojuje Bašku-Hodoňovice, Pržno, Frýdlant nad Ostravicí i s odbočkou do Čeladné a Ostravici. Moderní komunikace vede malebnou krajinou podhůří podél řeky Ostravice s dalším napojením na trasy přímo v masivu Beskyd. Myslím, že pro všechny, kteří se podílejí na rozvoji turistiky a cestovní ruchu v našem regionu, je to na začátku léta 2013 velice příjemná zpráva. Už první dny provozu ukázaly, že se nový úsek Beskydské cyklotrasy stane velkým lákadlem. Dokážu si představit, že se cyklotrasa v zimě stane i příhodným místem pro běžkaře, říká předsedkyně Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy a starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová. Město Frýdlant nad Ostravicí podalo v listopadu 2010 jako garant za všechny obce, kterými cyklotrasa prochází, žádost o dotaci na Regionální radu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci výzvy Cyklistické stezky. Celkový rozpočet na tento projekt činil 22,2 mil. Kč, včetně DPH, z toho dotace EU cca 16,6 mil. Kč. Investici posvětil Moravskoslezský kraj. Ostatní náklady s vybudováním nové trasy ve výši 7,1 mil. korun uhradily obce z vlastních zdrojů. Jde o úsek z Bašky-Hodoňovic přes Pržno, Frýdlant nad Ostravicí do Ostravice až na hranici CHKO Beskydy s napojením na Čeladnou. Cyklotrasa však zatím nenavazuje na již vybudovanou část ve Frýdku-Místku a úsek z Vratimova do Sviadnova. Věřím, že v blízké budoucnosti bude možné dojet na kole z Ostravy přímo až k nám do srdce Beskyd, doplňuje Pešatová. Přípravná fáze projektu cyklotrasy z Baš- ky do Ostravice začala v roce 2007, kdy byla zpracována studie pro 22 km dlouhý úsek. V průběhu zpracování došlo mnohokrát k úpravám trasy. Zejména z důvodu neprůchodnosti přes některé pozemky byla nakonec zkrácena na 12,7 km. Z toho činí nově budovaná nebo rekonstruovaná část 7,3 km a zbytek, tj. 5,4 km, vede po stávajících komunikacích většinou bez stavebních úprav. Ke zkrácení trasy došlo v obci Baška (směrem od Frýdku-Místku) a v obci Ostravice (byla vypuštěna větev na Mazák). Úplně musela být vyřazena trasa v obci Čeladná a Pstruží. Konečná trasa otevřené cyklotrasy začíná v Bašce-Hodoňovicích, prochází podél řeky Ostravice a celým Pržnem. Ještě do konce července měl být dokončen podjezd pod prženským mostem. Dále pak vede kombinovaně podél toku řeky i po místních komunikacích Frýdlantem nad Ostravicí. Ve Frýdlantě n. O. se komunikace na Nové Dědině větví. Jedna část přechází přes lávku na Nové Dědině do Nové Vsi a pak až do Ostravice s ukončením za autobusovým nádražím. Druhá větev na Nové Dědině prochází pod silnicí I/56, dále podél Čeladenky a končí v části u Čeladenky. V budoucnu se počítá s možností pokračování přerušené trasy na Čeladnou a Pstruží. Šlo o náročný projekt. Se zástupci společnosti Povodí Odry, s. p. jsme přesně konzultovali například úpravy těles hrází podél řeky Ostravice, po níž komunikace také prochází. Důsledné vyhodnocení rizik bezpečnosti provozu nás přimělo k dobudování normovaného podjezdu pod prženským mostem. Tuto stavbu město Frýdlant nad Ostravicí zaštítilo vlastní investicí s poloviční dotační podporou. V části Nová Dědina jsme souběžně položili 200 metrů vodovodních sítí, takže tato část města se může i nadále synergicky rozvíjet. Jako povrch cyklotrasy jsme s ohledem na prostředí CHKO Beskydy museli vyloučit asfalt a zvolili vyhovující variantu třívrst- Kulturní prázdninová tečka PRŽNO Na závěr prázdnin připravila Obec Pržno a Sportovní klub Pržno pro občany dvě kulturní překvapení. Jedním bude letní mobilní nafukovací kino Biograf Láska, které zavítá do areálu SKP. Filmová produkce bude přenášena na obrovské plátno 10x5 m a uskuteční se ve středu Akce je podpořena Nadací OKD. Samotnému promítání bude ale předcházet překvapení další a tím bude vystoupení známého písničkáře Reného Součka. Pro ty, kteří neví, o koho jde, krátké představení: René Souček je muzikant z Frýdku-Místku hrající vlastní tvorbu jak na kytaru, tak poslední dva roky na ukulele, které mu velmi učarovalo. Jeho texty jsou jakoby ze života s prvky autobiografičnosti. Na kolik, autor nechce vyzradit. Jejich pointa baví ve veselé poloze publikum, ale dokáže i výrazně zasáhnout srdeční oblast v pomalých a dumavých písních. Ve svém recitálu představí, mimo jiné, i své první album s názvem Fajne-mjesto. René Souček vystoupí přibližně od hodin. Po vystoupení proběhne krátký filmový kvíz o ceny a od hod bude zaháje- no filmové představení. A co že bude ke zhlédnutí? No, když je produkce na hřišti, nemůže to být jiný snímek, než OKRESNÍ PŘEBOR. Jste srdečně zváni. Petr Blokša, starosta obce Pržno vého jemného zaválcovaného štěrku. Trasa je osazena přehlednými ukazateli směru a cyklorozcestníky. Má celkem pět odpočívadel s informačními tabulemi a stojany na kola. Dvě z nich se nacházejí ve Frýdlantě nad Ostravicí, po jednom v Pržně, na Nové Dědině a v Ostravici. Na Ostravici také počítají s půjčovnou kol. Stavbu provedla společnost HOMOLA, a.s. a trvala 1,5 roku, upřesňuje za Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Helena Pešatová. Cyklistická doprava je nejen silným krajským tématem. Vyspělé země jako Rakousko, Německo, ale i země Beneluxu či severské země nám v tomto mohou být příkladem. Projekt Beskydské cyklotrasy nabízí řadu možností rozvoje, například agroturistiky, ale i dalších navazujících aktivit, shrnuje starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová. slovo starostky Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás alespoň touto formou pozdravila. Ani jsme se nenadáli a polovina letních prázdnin stejně jako polovina roku je za námi. Mnozí z nás si právě teď svou letní dovolenou užívají, na další dny volna ještě čekají. Ačkoli krásné počasí přímo vyzývá k oddechu, v našem městě nezahálíme. Zajisté jste si všimli různých dlouhodobě probíhajících činností, o kterých bych vás ráda informovala. Naše město se dlouhodobě snaží naslouchat svým občanům a realizovat změny zlepšující životní standard a podmínky. Mohu směle říct, že se nám to daří. Mnohé ze změn se týkají stavebních prací, které přináší množství, zejména dopravních, omezení. Chci vám touto cestou poděkovat za pochopení a trpělivost. Děláme vše, aby práce proběhly včas a ve stanoveném rozsahu a zbytečně nezatěžovaly naše město. Vaše trpělivost bude vykoupena kvalitním dílem, které poslouží nejenom nám, ale i dalším generacím. V loňském roce to byla stavba nového Harcovského mostu a generální oprava Harcovské ulice, které byly ukončeny v květnu Výstavba znamenala pro obyvatele dané lokality, stejně jako pro ty, po jejichž objízdných trasách vedly objízdné komunikace, nadměrný hluk, prach a ztíženou dopravu. Hlavním investorem byl Moravskoslezský kraj s investicí takřka 61 milionů korun, druhým investorem bylo město Frýdlant nad Ostravicí, které se na nákladech podílelo částkou 6,6 milionu Kč vyčleněnou ze svého rozpočtu. Nyní se můžeme radovat z nového mostu i krásné komunikace, která v našem městě opravdu dlouhou dobu chyběla. Letošní rok přinesl další dlouho očekávanou změnu přestavbu železniční stanice. Již od počátku tohoto roku probíhá rekonstrukce železniční stanice Frýdlant nad Ostravicí s náklady 230 mil. Kč. Kvůli značným stavebním úpravám došlo k souvislé výluce vlakové dopravy a musela být zajištěna náhradní autobusová doprava. Navíc v době od do byly postupně uzavřeny oba železniční přejezdy. Občané i návštěvníci města zvládli tuto ztíženou dopravní situaci opět na výbornou. Na tomto místě se ale chci omluvit všem, kterým stavba silně zkomplikovala jejich podnikatelské záměry, i těm, kteří měli znesnadněnou cestu do práce. Opět oceňuji vaši trpělivost a pochopení. Tento stavební projekt představuje kompletní rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně mostních objektů a přejezdů, vybudování zvýšených zastřešených nástupišť pro první a druhou kolej včetně mimoúrovňového přístupu na nástupiště podchodem a výtahu pro imobilní cestující. Vybudování podchodu o délce 30 m a zastřešení nástupišť bude mít za následek úpravu stávajícího vzhledu budovy, kdy zastřešení podchodu je přizpůsobeno horskému rázu a obdobným konstrukcím na této železniční trati. Dojde k elektrifikaci tratě, ke zvýšení rychlosti vlaků a ke zkrácení doby čekání na železničních přejezdech. Občané ocení zejména komfort nastupování a vystupování z vlaku za každého počasí, který si opravdu zaslouží. Do konce tohoto roku by uvedená stavba měla být ukončena. Teprve po této rekonstrukci bude možno prakticky přistoupit k řešení významného, avšak komplikovaného dopravního uzlu křižovatky ulic Hlavní, Harcovská a Poštovní. Byly vyhotoveny dvě studie řešící daný prostor. Jedna se zabývá stavbou vyoseného kruhového objezdu, druhou možností řešení je křižovatka se světelnou signalizací. V současné chvíli se oběma návrhy zabývají experti, kteří vše vyhodnotí a rozhodnou o jedné z předložených variant. O dalších krocích aktivně jednáme s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, který bude hlavním investorem stavby. Nová podoba dané lokality představuje třetí fázi řešení problematické dopravy a významně uleví této části města. Přínosem by měla být hlavně plynulost dopravy a její bezpečnost. Věřím, že to bude co nejdříve. V tomto letním prázdninovém období však probíhají i další stavební akce, o nichž vás budu později podrobněji informovat. Jsou to např. dokončení výměny oken v MŠ Janáčkova, oprava fasády MŠ Smetanova, po kratším přerušení by měla pokračovat přístavba tělocvičny gymnázia na Náměstí TGM, začala rekonstrukce kulturního domu a další. Protože část parkovací plochy za obchodním domem OMMA bude využita jako zařízení staveniště k této rekonstrukci, dotkne se omezení i parkovacích míst v centru města. Již předem děkuji za shovívavost. Vraťme se k létu! Přijměte mé pozvání na jízdu po nově otevřené cyklostezce. Během července byla dokončena její poslední část pod prženským mostem. Pro cyklisty to znamená zvýšení bezpečnosti v tomto úseku. K dobré letní pohodě jak pro domácí, tak pro návštěvníky, přispěje řada kulturních akcí. Ve dnech od do to bylo letní kino, v němž se ve večerních hodinách promítaly filmy pro dospělé i menší diváky. Dovoluji si vás pozvat do areálu RS Budoucnost, kde se 3. srpna uskuteční BEER FEST Na tradičním TRHU LIDOVÝCH ŘEMESEL se sejdeme na náměstí 24. srpna. Díky rekonstrukci kulturního domu proběhne podzimní soutěž folkových skupin i jednotlivců s názvem BESKYDSKÉ FOLKOVÁNÍ s hlavním hostem Věrou Martinovou již 31. srpna. S potěšením a úctou jsem převzala záštitu nad místní folklórní skupinou Kotci. Během srpna si s nimi opět budete moci posedět u cimbálu, tentokrát nikoli v Domě zahrádkářů, ale přímo v Janáčkově síni. Srdečně vás zvu na tato milá setkání spojená s jejich písničkami vždy ve čtvrtky 8., 15. a 24. srpna. Městský úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí je i během prázdnin otevřen k dispozici všem občanům. Přijměte i mé pozvání na internetové stránky kde naleznete více informací o připravovaných akcích. Dovolte mi vám na závěr popřát krásné léto a příjemně strávenou dovolenou s načerpáním mnoha sil do další práce. Helena Pešatová, starostka města Česko Polský paragliding v Beskydech BESKYD RALLYE: Mikroregionem Frýdlantsko-Beskydy se proháněli a vystavovali veteráni. BESKYDY Splňte si sen o létání. Pojďte se s námi dovědět více o paraglidingu a životním stylu, který přináší. Paragliding je sport, při kterém se k plachtění vzduchem používá padákový kluzák neboli křídlo. Startuje se z kopce rozběhem nebo z roviny pomocí vlečného zařízení, případně motoru (u motorových padákových kluzáků). Beskydy patří k nejlepším terénům pro volné létání v České republice. Od srpna do října 2013 se uskuteční mezinárodní setkání českých a polských pilotů paraglidingu v lokalitách Lysá hora, Prašivá-Čupel, Čantoryje a Skřičné. (Pokračování na straně 3)

2 Srpen 2013 Městská knihovna informuje Vážení a milí čtenáři, také se vám zdá, že se čas zbláznil a letí čím dál rychleji? Nedávno jsme měli začátek nového roku a teď už jsme v jeho druhé polovině. A jak se nám v knihovně dařilo v 1. pololetí, o tom se s vámi chci podělit. V knihovně se zaregistrovalo 953 čtenářů, z toho 266 dětí do 15 let. Vypůjčili si celkem knih a časopisů. Největší zájem je o beletrii jak pro děti, tak pro dospělé. Knihovna uvádí ve své statistice nejen počet registrovaných čtenářů, ale také návštěvníků a těch bylo neuvěřitelných Obě skupiny jsou velmi důležité. Udržet si registrované čtenáře je pro knihovnu výzvou. Znamená to především vytvářet profesionální služby a zaměřit se na čtenáře, kteří jsou velmi různí. Uživatelé se liší nejen pohlavím a věkem, ale také vzděláním, sociálním postavením, životním stylem i tím, jak často knihovnu navštěvují. Návštěvníci jsou občasní, pravidelní a nahodilí (většinou letní turisté). Hlavní část uživatelů je místních, ale navštěvují nás i lidé z blízkého okolí. Převažují ženy, mladí lidé studenti a důchodci. A my jim musíme nabízet takové služby, o které je zájem. Zaměřujeme se mimo půjčovní činnost na kulturně výchovné akce pro děti, mládež a studenty. V tomto pololetí jsme připravili a realizovali celkem 76 akcí, z nichž nejúspěšnější byly akce pro děti z mateřských Tradiční a letos navíc jubilejní Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti, které v areálu restaurace Park pořádá každoročně KSČM, se konají v sobotu 24. srpna od 12 hodin. V zábavném programu vystoupí dechový orchestr Kobeřanka (12-13 hod.) a poté jazzová skupina mladých muzikantů Šuba Duba Band pod vedením Milana Michny (13-14 hod.). Od 14 hodin pak bude směs škol Janáčkova, Smetanova a Happy Day a besedy o přečtených knihách pro děti 2. A 3. tříd obou ZŠ ve městě, tzv. Cesta za knihou. Tato akce se velmi ujala a děti jsou pravidelnými hosty v knihovně. Neméně důležité jsou knihovnické lekce pro 1. až 9. třídy obou ZŠ, kde je seznamujeme s činností knihovny, orientací mezi knihami, jejich vznikem knih apod. Tato činnost je velmi důležitá pro získávání nových čtenářů a pro rozvoj čtenářství vůbec. A jak je to s novými knihami? V 1. pololetí jsme nakoupili a odborně knihovnicky zpracovali 339 sv. za Kč z dotace Města Frýdlant n. O. a 171 sv.za Kč z Krajské dotace v Ostravě. A kteří autoři se nejvíce čtou? Nejpůjčovanějšími autory v 1. pololetí byli tito čeští spisovatelé: Monyová, Simona Vondruška, Vlastimil Fuchsová, Irena Viewegh, Michal Cimický, Jan Rottová, Inna Jakoubková, Alena Kornerová, Hana Marie Lanczová, Lenka Pawlowská, Halina Váňová, Magda Keleová-Vasilková Řeháčková, Věra. Nejpůjčovanější zahraniční autoři: Agatha Christie Brown, Sandra Cartland, Barbara Laurens, Stephanie Steel, Daniele Small, Bartrice Dick Francis. A to je jen minimální nabídka. Tak se přijďte přesvědčit. Přeji vám krásné prázdniny a krásné léto. Věra Kožuchová, ředitelka knihovny Jubilejní 20. ročník Slavností česko-slovenské vzájemnosti Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu. I toto odpočinkové období však není zcela bez rizik. I v létě bychom měli dbát na základní pravidla požární bezpečnosti, aby nám nějaká mimořádná událost nenarušila chvíle pohody. Nezapomeňte, že v období dovolených ponecháváme na delší čas svou domácnost bez dozoru. Před odjezdem na dovolenou proto všechny spotřebiče, které nemusí být nezbytně v chodu, vypněte a odpojte z elektrické sítě. Ideální je vypnutí celého elektrického okruhu na centrálním jističi, spolu se zastavením plynu a vody na centrálních uzávěrech. Během letního období zůstávají také děti bez dozoru doma častěji, než bývá zvykem. V této době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle volna různými experimenty. Snaží se například překvapit rodiče samostatně uvařeným obědem, což nezřídka končí vzplanutím oleje na pánvi, vznícením chňapky nebo utěrky. Častou příčinou požárů v tomto období je již tradičně hra dětí se zápalkami a cigaretami v blízkosti hořlavin, nejčastěji ve sklepích, senících nebo v lese. Děti se v tomto období také rády baví telefonováním na tísňová čísla a neuvědomují si, že mohou blokovat volání jiných, kteří skutečně potřebují pomoc. Při výletech do lesa nezapomínejte, že je v lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody na případné uhašení ohně rozšířeného vystoupení mladé zpěvačky Jany Kociánové a lidové kapely Makovský pramen ze SR. Zpestřením 20. ročníku Slavností bude připomenutí řady zpěváků, herců a dalších umělců, kteří zde vystoupili v předcházejících ročnících. Programem bude provázet herec a komik Pavel Handl. Vstupné je dobrovolné. J. Drabina Bezpečné prožití léta mimo ohniště a zalití ohniště po opékání. Nazapomínejte, že také při grilování je třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě silného větru raději negrilovat vůbec. Poměrně rozšířeným nešvarem je grilování na balkónech bytových domů. Odlétající jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál umístěný na balkónech sousedů, a to i ve značné vzdálenosti a třeba až za několik hodin. Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel někdo, kdo by v současné době vypaloval trávu nebo pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný zákaz těchto činností. Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé, kteří musí manipulovat s hořlavými kapalinami. Vlivem teplého počasí dochází k intenzivnějšímu odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace. V horkých letních dnech se teplota v motorovém vozidle může rychle vyšplhat k vysokým hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je vozidlo zaparkováno ve stínu pod stromy, postupem času se slunce otočí a sluneční paprsky mohou dopadat přímo na vozidlo. Ponechání zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně je vyloženě hazard s jejich zdravím. Častým zlozvykem kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů volně za čelním sklem vozidla. Na přímém slunci pak dochází k přehřátí plynové náplně a k výbuchu zapalovače, který je v uzavřeném prostoru vozidla často doprovázen požárem. Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje! Rozlosování: Muži A - podzim kolo NE 1. BFK Frýdlant n. O. vs. FK Bohumín 17 h. 3. kolo NE 1. BFK Frýdlant n. O. vs. SK Dětmarovice 17 h. 4. kolo NE 1. BFK Frýdlant n. O. vs. TJ Jiskra Rýmařov 17 h. 6. kolo NE 1. BFK Frýdlant n. O. vs. FC Odra Petřkovice 16,30 h. 8. kolo NE 1. BFK Frýdlant n. O. vs. FK SK Polanka 16 h. 10. kolo NE 1. BFK Frýdlant n. O. vs. TJ Kovohutě Břidličná 15,30 h. 12. kolo NE 1. BFK Frýdlant n. O. vs. TJ SK Kravaře 15 h. 14. kolo NE 1. BFK Frýdlant n. O. vs. TJ Háj ve Slezsku 14 h. Informace pro rybáře! Na líhni v Pstruží se mohou rybáři přihlásit na brigády. Více informací na webových stránkách naší organizace: nebo u líhňaře p. Jana Pinka. strana 2 Často píšeme na stránkách Mikroregionu o sportovních a vědomostních úspěších naší školy TGM. Tentokrát bychom rádi připomněli i jinou tvář naší základky, a sice její hudebně-taneční náplň jak učebních osnov, tak i využití volného času žáků. Dlouholetá obětavá vedoucí národopisného souboru Malá chasa a chasička paní učitelka Vierka Šimonková ve zkratce píše: V pátek 31. května maminky darovaly svůj čas Chasičce a přišly si do 3.B převzít hudební dárek k Svátku matek. Den nato, v sobotu 1. června účinkovaly děti v kulturním programu ke Dni obce Pržno. Každoročně vystupují malí zpěváčci a tanečníci také v programu oslav Svátku hudby, které organizuje Město Frýdlant n. O. Letos se frýdlantské folklorní soubory předvedly v krásných prostorách farní zahrady. A tak bychom mohli ve výčtu aktivit tohoto zájmového útvaru pokračovat. Jeho činnost Frýdlant nad Ostravicí Chasička a hudba taky patří k ZŠ TGM Malá chasa a chasička na letošních svátcích hudby. je samozřejmě možná nejen díky nesmírné obětavosti již zmíněné p. uč. Šimonkové a Paní J. Herotová v obležení žáků ZŠ TGM. Prohlídka varhan je zaujala. Komeňák v Itálii Ve čtvrtek večer konečně nastal dlouho očekávaný den, kdy se 55 žáků 2. stupně základní školy Komenského vydalo na zájezd do Itálie. V pátek ráno nás v Lignanu přivítalo krásné počasí. Celý první den zájezdu jsme strávili u moře očarovala nás krásná písečná pláž, osvěžující voda a samozřejmě atrakce v podobě šlapadel. Ubytování bylo skvělé, jen ti komáři V sobotu po snídani jsme se přemístili do Punta Sabbioni, odkud nás loď dovezla na ostrov Murano. Tady pro nás byla připravena exkurze ve sklárně, kde jsme viděli při práci mistra skláře. Ten nám předvedl výrobu misky, mnohem zajímavější však byla výroba skleněného koníka. Toho vyrobil za pouhou jednu minutu. Po exkurzi jsme měli možnost nákupu v místních prodejnách skla. Nakonec nás čekaly samotné Benátky město se zajímavou atmosférou. I přes ohromné horko jsme si prošli náměstí sv. Marka, prohlédli jsme si gondoly proplouvající po kanálech, někteří navštívili pizzerie. Na závěr nás čekala okružní plavba kolem Benátek. A jak zájezd viděli naši nejmladší účastníci žáci 6. ročníku? Verča: Byli jsme v Benátkách, kde ně- které nejvíce ohromili holubi. Taky bylo skvělé moře, až na kraby. Kája: Ve sklárnách to bylo abnormálně boží. Celkově to bylo super, až na ty komáry, a mohlo to být delší. Markéta: Líbili se mi ti krabi. Byli takoví krásní a malí, nechápu, jak se jich holky Lubno Hurá prázdniny V sobotu 6. července pořádal Český svaz ochránců přírody Lubno 21. ročník dětského odpoledne HURÁ PRÁZDNI- NY. Počasí se nakonec vydařilo a přes 20 dětí se v klidném prostředí na hřišti Mezi lesy v Lubně zapojilo do různých her a soutěží. Děti si oživily znalosti o přírodě a také předvedly své dovednosti ve sportovních disciplínách. Pak následovalo posezení u táboráku a opékání párků. V průběhu dne se všechny děti také vydaly po tajemné lesní stezce za hledáním pokladu. Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěží ve všech věkových kategoriích a předání věcných cen. V I. kategorii do 6 let se na 1. místě umístil Lukáš Hlaváč, na 2. místě Beáta Gorecká a na 3. místě Vojta Nytra. V II. kategorii, od 7 do 10 let, se umístil na 1. místě Lukáš Mniszák, na 2. místě Nela Červenková a na 3. místě Lucie Hlaváčová. Ve III. kategorii, od 11 do 15 let, se umístila na 1. místě Simona Mniszáková, na 2. místě Ondřej Šebesta a na 3. místě Barbora Šebestová. V soutěžních disciplínách rozhodovaly nejen znalosti o přírodě, ale také sportovní dovednosti. Akce byla financována ČSOP Lubno a finančním příspěvkem poskytnutým v rámci grantu z prostředků Města Frýdlant jejich pomocnic, p. učitelek J. Mičanové a J. Dordové, ale rovněž za nemalého finančního přispění Města Frýdlantu nad Ostravicí a SRPŠ při ZŠ nám. TGM. Těmto podporovatelům chceme tak vyjádřit naše velké poděkování! Paní učitelka V. Šimonková se hudbě věnuje rovněž ve své pedagogické činnosti, protože učí na 2. stupni hudební výchovu. Pro své žáky si v měsíci červnu připravila netradiční závěrečnou hodinu. Své dojmy sděluje jedna ze zúčastněných žákyní: Naše letošní poslední hodina hudební výchovy se uskutečnila v místím kostele sv. Bartoloměje. Paní varhanice Jiřina Herotová nám představila královský hudební nástroj frýdlantské varhany. Tyto varhany jsou jedny z největších v okolí (mají cca 3000 píšťal!), a proto bychom na ně měli být hrdí. Nejen že vypadají nádherně, ale také se z nich linou nádherné zvuky. Jeden z největších zážitků pro žáky-hudebníky byl, že si hru na varhany mohli vyzkoušet. Chtěli bychom moc poděkovat p. faráři Petru Hrubišovi a p. uč. Šimonkové za to, že nám tento výjimečný prožitek umožnili. lg mohly bát. Hrozně mě překvapilo, že místo autobusu tam měli lodě takové veliké lodě se sedačkami. Tonda: Na zájezdě se mi líbilo vše. Nejvíc se mi líbila sklárna. Moře bylo super, nebylo vůbec studené. Líbilo se mi náměstí San Marco. nad Ostravicí. Děkujeme všem příznivcům, kteří pomáhali v průběhu akce, bez jejichž pomoci si už nelze akci Hurá prázdniny představit. Za ČSOP Lubno Martin Hlaváč

3 Frýdlant nad Ostravicí Nepromeškejte šanci na pořízení permanentky se slevou 30% Harcovka stejně jako v předchozím roce nabízí v době prázdnin možnost zakoupení permanentky na cvičení se slevou 30%. Na 10 vstupů za cenu 650 Kč a na 20 vstupů za cenu 1100 Kč. S touto cenou se dostáváme už na částku 55 Kč za lekci ve studiu Harcovka!!! Permanentka je platná celý rok školní rok, včetně těchto prázdnin, což je tak dlouhá doba, že si mnozí zákazníci pořizují i několik kousků. Při koupi 4 permanentek je v porovnání s normální cenou jedna z nich zcela zdarma. A co Vám za tyto peníze Harcovka nabízí? Zejména velmi kvalitní cvičení zaměřená převážně zdravotně (pilates, jóga, bolavá A to doslova. Spoustu zajímavých, zábavných i poučných aktivit jsme připravili pro děti, mnohdy i rodiče naší MŠ také záda). Kromě dnes už běžných civilizačních neduhů z převážně sedavého způsobu života, jako jsou bolesti v zádech, bolesti hlavy, se zde řeší i hallux vbočený palec, zmrzlé rameno, skolióza, zvětšená lordóza a kyfóza, lehké výhřezy plotének. V případě trampolín a kol jde o kondiční cvičení pro rozptýlení špatné nálady, jelikož je vždy spojeno s tvorbou endorfinů. Krom kvalitních cvičení pod vedením zkušených instruktorek je vám nabídnuto krásně čisté prostředí, sály s vyhřívanou podlahou, klimatizace, 4 šatny a samozřejmě sprchy. Jak Harcovku lidé vnímají a co s nimi dělá, nejlépe vykreslí následující názory strana 3 Srpen 2013 klientů: Je mi 17 let a trpím SKOLIOZOU, ale díky Harcovce mě tolik nebolí záda. Můžu se bez problémů ohnout a i zvednout těžší věc bez bolestí. Měla bych si vyfotit své HALLUXY, abyste viděli, jak se mi nohy po dvou letech cvičení zlepšily. :-) Cvičila jsem i v Praze a v různých studiích v jiných městech, ale TAKTO ČISTO fakt není nikde. Pokud stojíte před rozhodnutím začít cvičit a zbavit se tak svých bolestí, pak vězte, že právě teď je finančně ta nejvhodnější doba pro pořízení permanentky!!!! Na MŠ Smetanova tam to žije! Setkání lidí, co vedli město Sešli se kamarádi, hasiči, myslivci, a to na Myslivně v Ostravici. Tuto schůzku zorganizovala starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová se záměrem setkání bývalých starostů, zástupců starostů a tajemníků zmíněného městského úřadu. Bylo to asi velké překvapení pro všechny, když přišlo pozvání na 29. května do Myslivny v Ostravici Oč asi jde? To byla nejobyčejnější otázka a ukázalo se, že je pozvání velice prosté. A sice současná starostka chtěla poděkovat všem těm, kteří kdysi Frýdlantu vládli. Píši vládli, ale o žádné vládnutí nešlo, protože veškeré konání města řídilo zastupitelstvo a rada města. Mnohé se změnilo, jak vyprávěla starostka, ale toto uspořádání ne. Byla jiná doba, jiné úkoly, ale hlavní pro všechny bylo povznést Frýdlant po stránce ekonomické i kulturní. To se podařilo jen zčásti. Je chystána přestavba kulturního domu na společenské středisko. Po stránce ekonomické je vše složité. Nejsou už tady závody, které měly celorepublikový význam, celá struktura ekonomiky je jiná. Náročnou akcí bylo jistě postavení nového mostu přes řeku Ostravici. Byla to nutnost, protože starý Harcovský most nevyhovoval narůstající dopravě. Staví se v Malenovicích, v Nové Vsi, roste počet obyvatel. Mluvilo se i o spalovně. Řekněte sami Beskydy a spalovna, kdo s takovými nápady přichází? Asi nikdo odsud. Problémy tu jsou s občany, protože každý člověk chce prosadit svůj názor. Žádná řídící instituce nemůže všechny občany uspokojit a všem dát za pravdu. Když tyto řádky budete číst, budeme si nejspíš užívat na táboře, který už tradičně pořádáme v hájence na Košarkách (paseka pod Bílým křížem), kde je sice voda jen ve studánce a v potoce a není tam ani elektřina tudíž ani televize či jiné vymoženosti, ale zato je tam sranda, a i když jako loni počasí moc nevyšlo, myslím, že jsme se nenudili. Vrcholem tábora byla stezka odvahy v úplné tmě v lese, kterou připravily děti pro vedoucí. Ale ještě před táborem vybrané holky natáčely s paní Ivou Bittovou zpívání na její novou desku. Setkání s paní Bittovou byl velký zážitek drobná, skromná, bezprostřední ale úžasná! Potěšilo nás, že po vydání desky si kritika všimla i našeho malého podílu a pochválila nás. Čas před Vánocemi je vyplněn nacvičováním koled, protože se zpívají na besídkách, při rozžíhání stromečků, v kostele i na Frýdeckém zámku při vernisáži výstavy o drátenících. Některé holky chodí o svátcích popřát rodině a přátelům Vánoce i nový rok se štěstím ozdobenou jedlovou větvičkou, jak to u nás bylo a teď i je vánočním zvykem. Taky nesmíme zapomenout, že mezi svátky a Silvestrem byl náš Báleček potancování, pohraní i koledy a to vše s živou cimbá- Změnil se i počet úředníků, jak kdosi podotkl. Jistě, ale město se stará o to, co dříve měl v kompetenci okres. Vyřizuje občanské průkazy, pasy, převody aut atd. Jistě pamatujete, jak se muselo jezdit do Frýdku- -Místku, stát ve frontách na příslušných úřadech. Dnes to pokládá každý za samozřejmost, že jde na úřad ve Frýdlantě. Takový je život, souhlasíme. Běží čas a každý se chce něčím připomenout, co kdysi bylo třeba důležité, ale dnes je to jiné. A tak se baví návštěvníci mezi sebou, připomínají si příhody směšné i vážné. Ale je vždy pěkné vidět ty zářící oči, věřící v krásnou budoucnost. Máme poradit, ale svět je již dál, a to o hodně. Tak si povídáme a díváme se v tom krásném dni po okolních horách plných zeleně. Možná, že by se šlo dobře i na Lysou horu, ale šli bychom všichni? Nemůžeme. Jsme v 2. pololetí. Nemáme v úmyslu zmiňovat se o všech, ale rádi bychom připomenuli zajímavou besedu s policisty spojenou s ukázkou výcviku policejních psů, besedu s chovatelkou pejsků bišonů, zábavné odpoledne pro děti a rodiče k MDD s ilustrátorem A. Dudkem, účast na sportovní olympiádě MŠ Frýdlant n. O., školní výlet do Dinoparku, návštěvu Divadla loutek v Ostravě, lyžařský kurz, předplavecký výcvik, tenisovou školičku aj. Výstižně za vše hovoří motto našich nových webových stránek: Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je vždy príma. Veselá jsme školička, svítí nám v ní sluníčka. Jsou to děti jejich oči, kolem nich se všechno točí! Školní rok skončil, ale nápady na další akce v příštím šk. roce se již rýsují. Než ovšem dojde na jejich realizaci, užijeme si prázdniny. Krásné letní dny plné sluníčka a nevšedních zážitků dětem i všem dospělákům přeje kolektiv MŠ Smetanova 1000, Frýdlant n. Ostr. rádi, že jsme tu, že si někdo na nás vzpomněl, i když jsme pozvání nečekali. Je to vlastně poprvé, kdy se takto scházíme. Kdysi si nás zvolili občané, byli jsme ve své práci dobří či špatní, to ať posoudí historie. Děkujeme. Děkujeme za pozvání, fotografii. Na Ostravici se kromě současného vedení města Frýdlantu nad Ostravicí sešli: J. Čupa, M. Kusá, P. Kutáč, J. Mořkovský, M. Oliva, M. Škola, B. Štůrala, I. Veličková. Omluvili se: B. Dolanský, V. Káňová, T. Šlofar. Miloslav Oliva Umění má zelenou... V sále ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantě nad Ostravicí se ještě před prázdninami konal jeden z absolventských koncertů. K zhlédnutí byly klavírní, pěvecké, houslové i klarinetové skladby. Slovem provázela šikovná děvčata, rovněž žačky ze ZUŠ. Vystoupení všech absolventů tak dalo možnost posoudit široké veřejnosti, jak šikovné a učenlivé žáky na této škole připravují. Každý účinkující předvedl to nejlepší ze Ohlédnutí za minulým rokem malého Gruniku lovou muzikou Ondrášek z Frýdku-Místku! Po novém roce se trénovalo na přehlídku do Ostravy nové pásmo, které se jmenuje Jabko sem, kryka tam, te je Hanka, temu Jan. Je o tom, že se dá zabavit i s takovým obyčejným klackem nebo jabkem. Pásmo jsme si zkusili před přehlídkou na vystoupení v hotelu Dejmon na Čeladné pro vděčné publikum starších rekreantů. Na přehlídce byly soubory z Lašska a Ostravy s 15 čísly a potěšilo nás, že jsme si odvezli diplom za přesvědčivou prezentaci svého regionu. Kromě toho se pět děvčat z Gruniku zúčastnilo přehlídky Zpěváček lidových písní v Ostravě. Myslím, že žádná z holek nám ostudu neudělala, a dokonce Anička Božoňová byla jako jedna ze tří vybrána, aby reprezentovala náš region na celostátní přehlídce ve Velkých Losinách. Byla to velká sláva!! Do Losin přijelo 47 zpěváčků vybraných z oblastních kol, na kterých zpívalo 6000 dětí z celé republiky. Každý zpěváček zpíval dvě písničky. Zpěváčky z Moravy doprovázel svého repertoáru. V závěru koncertu předala starostka města Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová všem žákům absolventský list, poděkovala všem pedagogům za náročnou práci. Paní ředitelka ZUŠ Leoše Janáčka Karla Stiborková nešetřila slovy chvály nejen k žákům, ale i k rodičům. Pro všechny přítomné to byl opravdu velmi příjemný kulturní zážitek. Umění v tomto hudebním stánku má pro všechny zelenou. (in) na vystoupení Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, druhou písničku si Anička doprovodila sama na píšťalku koncovku to je píšťalka, která nemá žádnou dírku a tóny se tvoří jen zakrýváním spodní dírky. Velkým úspěchem Aničky bylo, že se dostala do finále mezi 20 nejlepších. Gratulujeme!!! Když vystoupení, tak hned tři za sebou. Ty nás čekají v závěru prázdnin, a to ve Lhotce na Sochových slavnostech, na Folklorním festivalu ve Frenštátě p. R. a ve Velké Bystřici u Olomouce. A tak bude zase rok za námi! Vzpomínka poprvé po 44 letech Jistě se vám to už stalo taky, sedíte doma v neděli večer a náhodou děláte pořádek ve třetím šuplíku zdola a ejhle nějaká stará fotka. Otočím a vidím plno podpisů a v rohu 9. A 1969 Komenského ulice Frýdlant nad Ostravicí. Ihned vyvstává otázka: Mám ty lidi znát? Asi ano toho znám, ale kdo je tohle? No to je ale ostuda, nejen že jsme se od ukončení základního vzdělání nesešli, ale některé lidi si ani nepamatuji, jak se jmenují. Jak vypadají dnes? Jak se jim daří? Teď si marně vybavuji, že jsem založil třídu na tak tam koukneme a tam pouze jedna spolužačka,jinak nic. Nepomohou výzvy ani prosby, prostě nic. Tak jsem se se Slávkou sešel a rozhodli jsme se, že se pokusíme Evakuace. Tento termín představuje mimořádné opatření, které se používá v případech, kdy už nelze jiným způsobem zabezpečit účinnou ochranu obyvatelstva. Ve zkratce lze evakuaci chápat jako souhrn opatření, které zabezpečují přemístění osob, zvířat a věcných prostředků. Při mimořádných událostech se evakuace zahajuje vždy na základě rozhodnutí buďto krizového štábu nebo řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru, a to v případě, hrozí-li v dané situaci nebezpečí z prodlení. K evakuaci mohou být občané vyzváni nejen při živelních událostech, jako jsou například povodně, ale i při požárech, kdy je zapotřebí, aby opustili nebezpečný prostor. Evakuace může probíhat ve dvou základních režimech, a to buď samo evakuace, nebo řízená evakuace. Samo evakuací je myšlen přesun osob ze zasažené oblasti pomocí svého dopravního prostředku do zařízeného náhradního ubytování (vlastními silami), tedy občané sami opustí dům či byt a jdou na dobu nezbytně nutnou bydlet ke známým, rodině, atd. Oproti tomu řízená evakuace představuje přesun osob pomocí náhradní dopravy do prostor náhradního ubytování (školy, ubytovny) opět na dobu nezbytně nutnou. Při této činnosti je zapotřebí osvětlit si několik pojmů. Prvním z nich je evakuační prostor, což je území, ze kterého je nutno provést evakuaci a na kterém se provádějí nezbytné záchranné práce. Místo shromažďování je místem soustředění evakuovaných osob, odkud je následně zajištěno jejich přemístění mimo ohrožený prostor do evakuačních středisek. Evakuační středisko je místo či zařízení, kde jsou shromažďovány evakuované osoby. Je výchozím bodem přemístění evakuovaných osob bez domova a bez možnosti vlastního ubytování. Přijímací středisko je zařízení v příjmovém území, kde jsou evakuované osoby evidovány, informovány a rozdělovány do cílových míst nouzového ubytování. dát to nějak dokupy, abychom se všichni setkali a poslouchejte lidi poprvé po 44 letech. Po dlouhém pátraní adresy nelze sehnat. Čtyři spolužáci už nejsou mezi námi, což mě mrzí nejvíce. Proto jsem se rozhodl pro tuto výzvu: Ano, ty, Zdeňko, Jaroslavo, Josefe, Dušane, Karle, Jardo, Zdeňku, Miloši, Josefe, Bohumile, Karle, Josefe, Pavlo, Jano, Dano, Jarko, Víťo, Jarko, Karlo, Mileno, Leo, Anno, Marie, Naďo, Lído, Blaženo, Šárko. Pokud mě znáš a chodila jsi se mnou do školy, ozvi se na výše uvedené stránce, případně na můj a pokusíme se to dát zas dohromady. Tomáš Popelář Evakuace je mimořádné opatření V případě, že budete k evakuaci vyzváni, je zapotřebí, abyste dodrželi základní pravidla pro opuštění bytu a připravili si evakuační zavazadlo. Evakuační zavazadlo si nachystejte, může být batoh, cestovní taška nebo kufr do váhy 25 kg pro dospělé osoby, 10 kg je uvažováno pro děti. Zavazadla stejně jako při cestě na dovolenou je dobré opatřit jménem a adresou majitele. Obsahovat by mělo především osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a další cennosti. Pokud berete léky, neopomeňte je, a pokud možno si jejich počet vezměte na delší dobu (nevíte, jak dlouho můžete být mimo domov), to samé platí pro zdravotnické pomůcky. Dalšími součástmi zavazadla jsou hygienické a toaletní potřeby, mobil i s nabíječkou, náhradní oděv, spací pytel nebo přikrývka, trvanlivé potraviny a tekutiny. Pokud máte děti, nezapomeňte na jejich zábavu (např. karty, knížky, časopisy, stolní hry). Jestli doma máte jídelní misky a příbory (ešus, plastové nádobí), kapesní nůž či baterku, bude výhodou, pokud si i tyto věci s sebou přibalíte. Před opuštěním bytu či domu nezapomeňte provést následující úkony: uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče (např. trouby, topinkovače, varné konvice), uzavřete přívod vody a plynu. Je-li to možné, ověřte si, že i sousedé vědí o evakuaci. Máte-li děti, vložte jim do kapsy oděvu lístek se jménem a adresou. Domácí zvířata, která neberete s sebou, zásobte krmením a vodou. Pro ta zvířata, jež bude možné evakuovat, vezměte krmení. Jakmile budete připraveni opustit obydlí, dostavte se s evakuačním zavazadlem. Je potřeba si uvědomit, že k evakuaci je přistupováno v situacích, kdy již opravdu není jiná možnost, jak zabezpečit ochranu osob. Podléhají jí tedy veškeré osoby mimo těch, které ji realizují. Bohužel i přesto se stává, že občané odmítají svůj dům či byt opustit, a tím značně komplikují práci zasahujícím složkám a vystavují je značnému riziku, když se pro ně musejí vracet v mnohem nebezpečnějších podmínkách. Česko Polský paragliding v Beskydech (Pokračování ze strany 1) Pro veřejnost jsou zdarma připraveny padákové komplety k vyzkoušení startu a tandemové lety za standardní cenu. Dvanáct českých a dvanáct polských pilotů se zúčastní kurzu a budou monitorovat terény, pokusí se o co nejdelší přelety a zmapování okolí. Společně vytvoří Průvodce letovými terény Beskyd, který bude k dispozici pro všechny příznivce tohoto sportu. Létání na padákovém kluzáku je závislé na počasí, to jsme schopni přesněji určit dva dny dopředu. Termíny i místa k létání budou uvedeny na webových stránkách Piloti a pasažéři tandemů se mohou hlásit na Setkání budou realizována v rámci mikroprojektu Česko Polský paragliding v Beskydech financovaného z OPPS CZ-PL , fond mikroprojektů Euroregion Beskydy.

4 Srpen 2013 strana 4 Baška + Kunčice p. O. Vzpomínka na setkání s významnou osobností české kultury Zdeněk Rotrekl ( Brno Brno), český básník, spisovatel, esejista, kritik, publicista, literární historik a scénárista. V červnu letošního roku ve věku nedožitých 93 let zemřel významný křesťanský básník, který byl jedním z posledních literátů vyrůstajících v osobním kontaktu s Jakubem Demlem, Janem Zahradníčkem, Janem Čepem a celou katolickou literární generací. K jeho přátelům patřil i básník našeho kraje Bohumil Pavlok z Řepišť. Do životních osudů Zdeňka Rotrekla se bolestně vepsala 50. léta minulého století. Na jaře 1949 byl zatčen a 17. listopadu 1949 na Mezinárodní den studentstva sám volený vysokoškolský funkcionář odsouzen ve skupině s dalšími vysokoškolskými představiteli k trestu smrti, změněnou na doživotní žalář v nejtvrdších věznicích (Bory, Leopoldov) a v uranových dolech (Bytíz). Po více než 13 letech je v květnu 1962 propuštěn. V roce 1968 je rehabilitován a může promovat na brněnské filosofické fakultě. V období normalizace patří opět k nevydávaným autorům. Kulturní komise Rady obce Baška sděluje Účastníci autobusového zájezdu za poznáním krás naší vlasti ( září 2013) se mohou informovat o všech nutných organizačních záležitostech spojených s tímto zá- jezdem ve středu 21. srpna v době od do h. ve velké zasedací místnosti OÚ Baška. Informace vám poskytne František Vaníček. Využijte prosím této možnosti. Almanach Kunčičky u Bašky ( ) U příležitosti 725 let Kunčiček u Bašky připravuje obec Baška ve spolupráci s kulturní komisí Rady obce menší publikaci Kunčičky v proměnách času, která bude k dispozici v prosinci letošního roku. Obracíme se k občanům s prosbou o spolupráci. Máme sice dostatek archivních materiálů, včetně fotografií, ale uvítali bychom její doplnění především o následující: fotografie ze staré kunčičcké školy, kde se vyučovalo od roku fotografie ze slavnosti otevření nové školy v Kunčičkách (1931) fotografie vojáků z první světové války z Kunčiček (i legionáři) fotografie z období Malých Kunčic, zachycující obec před rokem 1918 fotografie předsedů MNV Kunčiček ( ) a starostů ( ) Fotografie a další zajímavé archivní od vás převezmeme ve středu v době hodin. Zapůjčené materiály vám po naskenování ihned vrátíme. V případě, že vám tento termín nevyhovuje, můžete tyto materiály předat paní starostce Ireně Babicové. Děkujeme všem, kteří nám budou v této práci nápomocni. ze zažloutlého alba Kulturní dům v Bašce Závěr besedy v Bašce. Zdeněk Rotrekl aktivně působil v disentu a od roku 1989 vydával obnovenou revue Akord. Ani téměř po dvaceti letech nelze zapomenout na jeho literární setkání, která se uskutečnila na Frýdecko- Místecku (říjen 1994). Na pozvání obce Baška a dalších organizátorů, v rámci dnů křesťanské kultury se besedy s tímto básníkem konaly v Bašce, v Pržně, v Chlebovicích a v kostele Jana a Pavla v Místku. Při setkáních se svými posluchači hovořil mimo jiné o své sbírce Malachit, jejíž vydání se v roce 1969 už bohužel neuskutečnilo. Zdeněk Rotrekl zde popisuje své zážitky z vězení, které vnímá především jako potvrzení neschopnosti člověka obejít se bez víry. Sbírka je považována za autorovo nejlepší dílo. Básník také přijal pozvání tehdejšího faráře frýdecké farnosti Petra Bauchnera, k prohlídce krypty a interiéru poutního chrámu Navštívení Panny Marie. Byl rovněž mile překvapen, že několik dnů před jeho návštěvou zde zazněly Biblické písně Antonína Dvořáka v podání českého pěvce Eduarda Hakena, kterého dobře znal a vážil si ho. I když od této návštěvy uplynulo téměř 20 let, jsou mezi námi stále pamětníci těchto setkání. Patří mezi ně místecký děkan monsignore Josef Maňák, starostové Bašky a Pržna, Pavel Mráz a Miroslav Herot. Na konání těchto besed měl také nemalou zásluhu dnes již bohužel zesnulý Václav Halat z Chlebovic. V 90. letech obdržel Zdeněk Rotrekl řadu významných cen, např. Řád T. G. M., Řád sv. Cyrila a Metoděje, Zahradníčkovu cenu nebo Cenu Karla Havlíčka Borovského. Básník patří k osobnostem, na které by se nemělo zapomenout. Z dochované korespondence mohu potvrdit, že se mu pobyt v našem kraji velice líbil a rád na něj vzpomínal. Pravdivá, ale především nadčasová je jeho myšlenka, která i v dnešní době nutí k zamyšlení. Odpuštění, to znamená přiznání viny, lítost, zadostiučinění a předsevzetí k dobru. František Vaníček Autogramiáda po besedě se Zdeňkem Rotreklem ve Frýdku-Místku. 22. srpna před 30 lety byl položen základní kámen ke stavbě Kulturního domu v Bašce. Slavnostní poklep základního kamene provedla také paní Dr. Žofi e Urbánková, tehdejší místopředsedkyně ONV ve Frýdku-Místku. Na postavení kulturního domu se podílely desítky obětavých občanů ze všech tří částí obce. Z korespondence archiv autora textu. V loňském roce uplynulo 60 let od založení Lašského smíšeného pěveckého sboru. Při této příležitosti pořádal sbor v KD Baška slavnostní koncert, kterého se mezi jinými hosty zúčastnila i paní Věra Heroldová, emeritní sólistka ostravské opery. Koncert se jí velice líbil a po jeho skončení vyjádřila své poděkování nejen dirigentce bašského pěveckého sboru Mgr. Janině Ptakové, ale také všem jeho členům. V rozhovoru s paní Věrou Heroldovou (roz. Kolářová) jsem se dozvěděl zajímavou skutečnost. Můj dědeček Petr Kolář byl varhaníkem v kostele v Třebsku u Vysoké, který často navštěvoval Antonín Dvořák a který pro tento kostelík v roce 1894 zakoupil nové varhany, na které rád hrával. Bohužel ty byly při požáru v roce 1953 zničeny a dochovala se pouze lavice, na které skladatel sedával. Velice mě potěšilo, že korespondence potvrzuje přátelský vztah mezi mým dědečkem a Antonínem Dvořákem, zakončila své vzpomínky paní Věra Heroldová. S její podporou a díky přátelskému vztahu s posledním žijícím vnukem hudebního skladatele Antonína Dvořáka, Na archivní fotografii je Zdeněk Rotrekl s tehdejším starostou obce Pržno panem Miroslavem Herotem (21. říjen 1994, kostel Pržno). Vnuk Antonína Dvořáka přislíbil navštívit MPFS Baška 2014 jsme si dovolili zaslat panu Dvořákovi III. nejen almanachy dokumentující pořádání uplynulých dvou ročníků (MFPS), ale také jsme ho seznámili s mimořádně úspěšnou a obětavou činnosti členů LSPS. Součástí tohoto dopisu bylo i neoficiální pozvání k účasti na připravovaném festivalu v roce Odpověď byla pro všechny velice milá. V dopise Antonín Dvořák III. mimo jiné napsal: Pořádání MFPS, jehož třetí ročník připravujete, je jistě velice záslužnou činností LSPS a obce Baška a je dobře, že je zaštítěno jménem tak významným, jako je Eduard Haken. Měl jsem v životě tu čest a štěstí se s ním setkat mimo jiné i na Vysoké u Příbrami, kde měl dědoušek své letní sídlo. A jeho vodník v Rusalce, to byl vodník, jakého si snad sám dědoušek nedovedl ani představit. Z obsahu dvou almanachů z minulých ročníků jsem usoudil, že mám cosi společného s paní PhDr. Marií Ulrichovou- Hakenovou. To společné je naše činnost a aktivita věnovaná našim předkům. Jinou otázkou je moje případná účast na 3. ročníku festivalu v květnu Je mi 84 let a slibovat mohu jen s.r.o. (tedy s ručením omezeným). Takže budu-li živ a trochu zdráv, tak proč ne? Antonín Dvořák III (*1929), (otec Otakar Dvořák (* ), nejmladší z osmi dětí hudebního skladatele Antonína Dvořáka). Antonín Dvořák III je ředitelem příbramského festivalu pořádaného k poctě jeho děda a v letošním roce se uskutečnil již jeho 45. ročník. V současné době se také podílí na filmovém a televizním zpracování česko-kanadského dokumentu, který bude uveden do kin v příštím roce u příležitosti 110 výročí úmrtí skladatele. Antonín Dvořák III. navštívil v roce 2011 se svým synem Antonínem ostravské Národní divadlo moravskoslezské. Byli přítomni uvedení premiéry opery Armida Antonína Dvořáka k 170. výročí narození tohoto skladatele. V květnu 2014 bude LSPS pořádat již třetí ročník Mezinárodního pěveckého festivalu na počest českého pěvce Eduarda Hakena. V říjnu příštího roku uplyne 20 let od jeho jmenování čestným občanem Bašky. Eduard Haken měl na programu svých koncertů také interpretaci mnohých děl z tvorby Antonína Dvořáka, který patřil k jeho nejoblíbenějším hudebním skladatelům. Biblickými písněmi, které zazněly v podání tohoto pěvce ve frýdeckém poutním chrámu v roce 1994, se symbolicky rozloučil s naším krajem (+1996). Nelze nezmínit také skutečnost, že hroby Eduarda Hakena a Antonína Dvořáka na Vyšehradském hřbitově jsou v těsné blízkosti. Snad se v příštím roce k jejím hrobům přijdou poklonit i někteří občané Bašky. František Vaníček Kunčice p. O. Slavnostní otevření kulturního domu se uskutečnilo 12. prosince Spolu s dalšími hosty se tohoto slavnostního aktu zúčastnil také pan Ladislav Ručka, jeden z tehdejších představitelů okresu Frýdek-Místek. Na fotografi i vpředu (dnes žije v Kunčičkách u Bašky). Pozvánka na Tanečnici Výbor KČT Kunčice pod Ondřejníkem zve všechny příznivce turistiky na 8. ročník výstupu na vrchol Tanečnice (Pustevny). Kdy? Hlídka: 9-14 hodin Trasy: hvězdicový výstup (individuálně). Srdečně zvou pořadatelé KČT Kunčice pod Ondřejníkem Den obce v Kunčicích Den obce se letos bude konat v sobotu 14. září od v areálu TJ Sokol. Kromě tradičních dobrot a aktivit místních složek a sdružení se můžete opětovně těšit na vystoupení našich dětí nebo fotbalové utkání mezi horním a dolním koncem a určitě i něco navíc. Po loňském úspěchu aquazorbingu se můžete těšit na Hry bez pranic velké nafukovací atrakce pro děti i dospělé Bumperbally, Wipe out, opičí dráhu, bojovnou arénu. Tyto atrakce budou v případě deštivého počasí postaveny v tělocvičně. Věříme ale, že bude hezky a dojde i na vodní hrátky a příjemné posezení u dobrého jídla a pití. Srdečně zveme již nyní.

5 Malenovice + Pržno strana 5 Srpen 2013 Letní tábory U Rosničky Stalo se již tradicí, že provoz Rodinného centra U Rosničky v Malenovicích neutichá ani o prázdninách. Naopak, Rosnička žije příměstskými tábory letos jich je připraveno pět a jeden víkendový kurz pro dospělé. V termínu od 8. do 13. července se v osadě Rudých malin usadily dva indiánské kmeny Malých a Větších stromů. Synové a dcery bledých tváří se stali na táboře rudými tvářemi, přijali nová indiánská jména a ozdobeni vlastnoručně ozdobenými amulety, čelenkami a oblečením podnikali výpravy do okolí, poznávali léčivé byliny, stříleli z luku, jezdili na koních. Zážitkem bylo i setkání se šamanem nebo noční výprava k duchu Bílé holubice. Domů si děti odnášely část šamanova pokladu a poznání, že největším pokladem je přátelství. Druhý tábor od 22. do 26. července měl zaměření výletově turistické. Každý den se děti vydávaly na celodenní výpravu kousek popojely vlakem nebo autobusem a pak putovaly pěšky za krásami přírody a nevšedními zážitky. Mezi největší určitě patřilo setkání s lesníkem na Starých Hamrech a jeho kozím stádem a přírodní kuchyní. Po pekáči perníku z kozího mléka nezbyl ani drobeček. A protože bylo celý týden nádherné počasí, povedl se výstup na Ondřejník i Javorník, na řadu přišlo i koupání. Děti provázela jako dobrovolnice i studentka z Maďarska Petra, takže se procvičily i v anglické konverzaci. To, že se děti na tábory opakovaně hlásí, je dobrou vizitkou pro vedoucí i celý rosničkový tým, který se na realizaci táborů podílí a potvrzení toho, že příměstské tábory v Malenoviccíh byly správnou volbou. Vraždy v hotelu Pine Hill Inn Ochotnický spolek malenovický představil v závěru letošního jara svůj další, dlouho očekávaný kus autorskou divadelní detektivku Vraždy v hotelu Pine Hill Inn. Nově postavená hospoda pod Borovou tak byla nejprve 7. a 8. června svědkem dvou beznadějně vyprodaných premiér, o týden později potom následovala dvě úspěšná reprízová představení. Po předcházejícím folklórně laděném Ondrášovi překročili tentokrát malenovičtí divadelníci pomyslné hranice regionu. Děj nové hry, jejímž autorem je opět Pavel Kuběna, přenesl diváky pod režijním vedením Jany Ramíkové a Zdeňka Chlopčíka do malého anglického městečka Woodchester. Kostýmy, o něž se postaraly Věrka Kulihová spolu s Jarkou Ramíkovou, pak pomohly dotvořit působivou atmosféru 30. let minulého století. Jakkoli se jedná o divadlo amatérské, herci v obou alternujících obsazeních stihli již zhruba šest stovek diváků přesvědčit o tom, že co do talentu i celkového uměleckého nasazení si v ničem nezadají s profesionálními soubory. Ostatně pokud patříte k těm, kdo dosud nevědí, jak to bylo s vraždou novinářky Karen Shelleyové, není nic jednoduššího, než přesvědčit se osobně na jednom z plánovaných podzimních představení. o.s.m. U KORÝTKA: Lesy ČR provedly kompletní rekonstrukci známého turistického bodu v lokalitě U Korýtka. Věříme, že bude dlouho sloužit turistům k příjemnému osvěžení a odpočinku. Sbor dobrovolných hasičů Malenovice si Vás dovoluje pozvat na noční pohárovou soutěž Buksa cup o ceny v hodnotě Kč, která se koná dne v Malenovicích u Hasičské zbrojnice, pod obecním úřadem. Start prvního a to domácího družstva ve 21:00hod Bohaté občerstvení zajištěno. Vzhledem k tomu, že soutěž bude probíhat do pozdních nočních hodin, omlouváme se občanům za zvýšený hluk a děkujeme za pochopení. krátce z obce CZECH POINT Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Malenovicích, to znamená například pořídit ověřené výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů. Hřiště tělocvična Informujeme občany, že správkyní multifunkčního hřiště a tělocvičny je paní Karin Lednická tel V tělocvičně na obecním úřadě je pevně stanoven rozpis sportovních aktivit. Pokud budou chtít tělocvičnu využít mimo tento rozpis děti do 18 let, je to možné pouze za dozoru dospělé osoby. Pržno Dodržování obecně závazných vyhlášek obce Pržno Vážení spoluobčané, nezbývá než opět připomenout, že Zastupitelstvo obce Pržno v roce 2009 schválilo dvě obecně závazné vyhlášky, jejichž ustanovení občané musí dodržovat. Jsou to tyto vyhlášky: Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích Někteří vlastníci pejsků si z existence této vyhlášky těžkou hlavu nedělají. Zřejmě zapomněli a nebo nevědí, že již nejednou v obci došlo k napadení člověka psem. V několika případech došlo i k nemalým poraněním občanů. Poslední případ se udál v minulém měsíci a bude opět řešen v Komisi pro projednávání přestupků. Výtah z vyhlášky: Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v obci: a) na veřejných prostranstvích v obci, kterými jsou: chodníky, Náves, ulice v zastavěné části obce, parkoviště před OÚ, parkoviště naproti kostela, parkoviště u Restaurace U lípy, areál Hasičské zbrojnice, areál fotbalového hřiště, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem. b) je zakázáno vodit psa či jinak umožnit psu přístup do prostor zahrad Základní a Mateřské školy, staré mateřské školy, dětských hřišť a pískovišť, která jsou ve vlastnictví obce c) na veřejných prostranstvích v obci, které jsou uvedeny v bodě a), se zakazuje výcvik psů. d) na veřejných prostranstvích, která nejsou uvedena v bodě a) je možný pohyb psů jen pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele. e) na veřejném prostranství, které je uvedeno v bodě a) je zakázáno nechat volně pobíhat psy. f) osoba doprovázející psa je povinna vést psa při pohybu na veřejném prostranství na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu. g) fyzická osoba je povinna zajistit, aby pes při pohybu psa na veřejném prostranství nosil platnou identifikační známku. 2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2). Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 ze dne , k zajištění místních nále- žitostí veřejného pořádku. Tato vyhláška se týká nedělního klidu. Jsou v ní vymezeny činnosti (používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, pil a jiných motorových nástrojů a nářadí), které se nesmějí vykonávat v neděli a ve státem uznávaných svátcích. Tato vyhláška rozděluje občany na dva tábory. Na ty, co chtějí mít alespoň v neděli klid od rámusu, a na ty, kteří během týdne nestíhají kosit své zahrady a rádi by hlučeli i v neděli. Jak se k této problematice stavíte právě vy? Zajímá nás váš názor. Sdělte nám jej, způsobem libovolným. Děkujeme. OÚ Pržno Rosnička kráčí dál Činnosti a aktivity Rodinného centra U Rosničky se staly nedílnou součástí života v naší obci. Během celého školního roku a především také o prázdninách nabízí pestrou škálu kroužků, kurzů, přednášek, divadelních představení, letních táborů pro malé, větší i dospělé. Pro děti je Rosnička místem, které jim umožňuje setkat se s jinými dětmi podobných zálib a věku, naučit se něčemu novému, navazovat kontakty s vrstevníky, komunikovat mezi sebou. V dnešní přetechnizované době může takovýto program přispět ke zdravému a správnému vývoji dětí. Rosnička kráčí dál rozhodnutím Zastupitelstva obce Malenovice ze dne bylo schváleno převedení činnosti Rodinného centra U Rosničky pod obec od Rodinné centrum U Rosničky se změní na Centrum volného času U Rosničky. Činnost centra vedená pod obcí nám skýtá nové možnosti rozvoje, plánujeme rozšíření dopoledních kurzů nejen pro maminky na mateřské dovolené. Dále zvažujeme rozšířit nabídku o hudební kroužek pro malé i větší děti. Plánů do budoucna máme dost, chuť, energii a správné lidi také. Uděláme vše pro to, aby Centrum volného času U Rosničky bylo místem, kam se děti i dospělí budou rádi vracet. Aktuální rozvrh platný pro školní rok 2013/2014 bude možné koncem srpna najít na našich webových stránkách cz, které zůstanou nezměněny. Také v příštím čísle Mikroregionu bude rozvrh k dispozici. Těšíme se na vás stávající i nové kurzisty!!! Rosnička nezahálí ani o prázdninách. Léto U Rosničky je v plném proudu a čeká nás dále srpen plný aktivit. Na fotky z již proběhnuvších táborů se můžete podívat na adrese nastenka. Ještě máme k dispozici poslední volná místa na English camp A je to tábor pro menší děti od 6 do 10 let v termínu srpna. Tak pokud prozatím na daný termín nic nemáte, rádi vás uvítáme. Budeme se na vás těšit na kterékoliv akci pořádané CVČ U Rosničky. Váš Rosničkový tým jubilea V měsíci srpnu 2013 oslaví jubileum: Paní Marie Ramíková 86 let Pan Oldřich Gilar 60 let Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění všech přání a do dalších let pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu. Nový ostravický sportovní klub propojí golf a běžky GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE v Moravskoslezských Beskydech zahájil provoz nového velkého sportovního klubu. Touto významnou investicí jsme zvýšili výkon kapacity našich služeb o celou jednu třetinu a v rámci celého areálu vytvořili 13 nových celoročních kvalifikovaných pracovních míst v oborech cestovní ruch, gastro, wellness a servisní zabezpečení. Nyní se rychle blížíme ke konečnému cíli, tedy unikátním způsobem propojit hlavní, stále vyhledávanější resortové aktivity, tj. golf a běžecké lyžování tratě s parametry FIS, a to pro sportovce všech věkových i výkonnostních kategorií s profesionálním zázemím, které v atraktivním horském prostředí celoročně nabízí moderní cenově dostupné služby, říká ředitel Kollár.

6 Srpen 2013 Ohlédnutí za poutí na Hlavaté Jako již každý rok se konala 5. července Cyrilometodějská pouť na Hlavaté, tentokrát k výročí. Pouť byla zahájena tradiční bohoslužbou za účasti muzikantů z Horní Bečvy. Po bohoslužbě, bylo připraveno pohoštění a poutníkům byly rozdány koláče, které zajistila Obec Bílá. Ohlédnutí za poutí na Bílé Sobotní slunečné dopoledne začalo tradičním fotbalovým utkáním svobodní ženatí, který skončil 6:4 pro svobodné. V předvečer se konala tradiční předpouťová zábava na parkovišti v centru obce, kde v průběhu večera vystoupil DJ Remi a Jiří Schelinger Revival. Bylo připraveno občerstvení a všichni kdo přišli, se za příznivého počasí příjemně bavili až do brzkých ranních hodin. Obecní úřad děkuje všem, kteří neváhali a přiložili ruku k dílu a pomohli tyto akce zorganizovat. V neděli se konala slavnostní bohoslužba v kostele sv. Bedřicha za účasti muzikantů z Horní Bečvy. Kostel byl při nedělní bohoslužbě zcela zaplněn. Před kostelem se jako tradičně podávaly koláče, které zajistila Obec Bílá. V. K. jubilea V měsíci červenci oslaví své životní jubileum: 55 let - Helena Janošcová 50 let - Eva Čermáková Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví! strana 6 Obec Bílá začíná být velmi atraktivní a hodně navštěvovanou turistickou a rekreační lokalitou Beskyd. Drtivá návštěvníků však přijíždí do Bílé v zimním období za účelem provozování zimních sportů lyžování, běžkování. V obci chybí infrastruktura, která by více přilákala návštěvníky i v letním období. Návštěvnost v posledních dvou letech se již výrazně zvýšila, a to díky dětskému letnímu parku, který provozují manželé Nakládalovi. Obec Bílá navíc rozhodla připravit v loňském roce projekt Bílá dětem, který rozšíří nabídku atraktivit v letním období. Samozřejmě se musely zajistit dotace z EU, konkrétně za finanční podpory Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, k realizaci uvedeného projektu. Tento se skládá ze tří dílčích projektů, a to konkrétně ze Stezky pro cyklisty a pěší, Obůrky s beskydskou zvěří a Stezky beskydských pašeráků. Stezka pro cyklisty a pěší Černá Bílá je určena pro cyklisty a pěší, tvoří spojení v trase mezi východní části obce (Japaka ) a křižovatkou silnic č 56 a 484 (Černá). V tomto úseku v současné době chybí prostor pro bezpečný provoz cyklistů a chodců. Navržená trasa v maximální možné míře využívá stávající terén, větší část stezky vede po trase bývalé železnice. Na trase je navržená lávka v místě bývalého železničního mostu (u bývalé kovárny). Realizace stezky začne v srpnu a předání stavby proběhne na podzim letošního roku. Obůrka s divokou zvěří je umístěna za loveckým zámečkem, je rozdělena na šest samostatných ohrad upravených jak velikostí plochy, tak výškou oplocení podle druhů umístěné zvěře. Celá zájmová plocha včetně chodníků zabírá cca 1,6 ha. V místě jednotlivých druhů zvěře budou umístěny informační tabule, každý druh zvěře bude mít krmné zařízení se zásobníkem. V ohradách se předběžně počítá s umístěním zvěře jelení, srnčí, dančí, mufloní, divočáků a siky. Výstavba obůrky je v realizaci, předpokládá se, že ještě před zimou se některé ohrady obsadí zvěří. Stezka beskydských pašeráků je již vybudována, zatím probíhá zkušební provoz. Předmětem této části projektu je vybudování trasy s netradičními stanovišti lanové mosty, překážky, vyhlídka a dětská ferrata. Veřejnosti bude zpřístupněna 10. srpna letošního roku. Pak rodiče se svými dětmi mohou navštívit novou Stezku beskydských pašeráků v areálu Bílá v Beskydech. Jedná se o ideální rodinnou procházku, která děti opravdu pohltí, a všichni se společně dozvíte spoustu nového o Bílá + Ostravice Realizace projektu Bílá dětem historii pašování v Beskydech. Pokud chcete stezku využít opravdu naplno, nezapomeňte si nejprve zapůjčit v infocentru u dětského letního parku pašeráckou brašnu, která obsahuje: pašerácký deník s mapou, lupu, kompas a dalekohled. Po vyjetí čtyřsedačkovou lanovkou Zbojník se vydáte po šipkách na začátek Pašerácké stezky. Díky deníku již zde na vás čeká pár úkolů a překvapení. Na samotné Stezce beskydských pašeráků pak využijete dětskou ferratu, přejdete visuté lanové mosty ve výšce až 10 metrů, prolezete opravdové pašerácké překážky, z vyhlídky zkontrolujete, zda vám nejsou v patách portáši či financové, a východ nakonec naleznete pomocí labyrintu barevných lan. Po splnění všech úkolů čeká na děti malé překvapení. Všechny prvky Stezky beskydských pašeráků jsou naprosto bezpečné a vhodné pro děti od 3 let. Visuté lanové mosty jsou jedinečné v celé ČR. Těšíme se na viděnou na Stezce beskydských pašeráků a o nějaký měsíc později na Stezce pro cyklisty a pěší, nebo v obůrce. starosta Ostravice Beskyďáček na Den obce V sobotu dne 6. července se uskutečnil v rámci Dne obce v Ostravici turnaj v přehazované pro rodiče a děti. Zápasy proběhly za příjemného počasí na travnaté ploše místního fotbalového areálu TJ Sokol. Přehazované se zúčastnilo 15 týmů složených vždy z jednoho dospělého a jednoho nebo dvou dětí. Turnaj byl součástí 3. ročníku této místní akce, která měla na programu mimo jiné další zajímavosti jako např. soutěž ve vaření guláše, ukázky Policie ČR, techniky záchranných sborů a jiné. Beskyďáček je projekt pro děti a mládež, který se zaměřuje na všeobecnou sportovní přípravu dětí se zřetelem na práci s míčem. Beskyďáček je otevřen pro všechny děti prvního stupně Základní školy v Ostravici. Klub ŠSK Beskydy děkuje obci Ostravici za příjemnou spolupráci v sezóně 2012/2013 a společně se těšíme na zahájení té další. Nikola Němcová Senioři komunikují Poslední červnový týden školního roku patřila počítačová učebna Základní školy Ostravice žákům poněkud vyššího věku. Do počítačové učebny docházeli na tři hodiny denně ti, kteří se přihlásili do počítačového kurzu gramotnosti pro seniory. Kurz konaný v rámci projektu Senioři komunikují již několik let pořádá Nadační fond Livie a Václava Klausových. Po třech letech podávání žádosti ze stany vedení obce byla žádost schválena a v letošním roce se tak konečně podařilo zajistit bezplatný kurz seniorům z naší obce. Nabídku kurzu využili především členové ostravického klubu seniorů. Cílem těchto počítačových kurzů je seznámení seniorů, kteří Vedení obce Ostravice zadalo rekonstrukci mateřské školy ve výši 4,3 mil. Kč. Obec Ostravice provedla výběrové řízení na dodávku služeb a prací v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vítězem soutěže na dodávku těchto prací na rekonstrukci v mateřské škole se stala firma VODOTOP FM s.r.o. Kunčičky u Bašky, zastoupená panem ing. Borisem Klusem a technikem Petrem Liberdou, která nabídla nejnižší cenu. Ostatní z účastníků se neodvolali, a tudíž mohlo být předáno staveniště pro zahájení prací. Nyní stojí před firmou nelehký a časově náročný pevně stanovený termín předání stavby zpět investorovi- -obci. Datum ukončení prací je Nohejbal 2013 na Pokroku I v tomto roce uspořádala obec Bílá ve spolupráci s hotelem Pokrok tradiční turnaj v nohejbale na tenisovém kurtu u hotelu Pokrok a na zcela novém hřišti pod sjezdovkou. Osm družstev sehrálo vyčerpávající zápasy za ideálního počasí. Během turnaje jim byl poskytnut jedinečný servis občerstvení v místní hospůdce Bi-Fi. Jako každoročně pořadatelé turnaj zvládli velmi profesionálně. Jejich veliké poděkování patří hlavnímu rozhodčímu Honzovi Lapčíkovi, který po celou dobu na turnaj dohlížel. Pořadí 9. ročníku turnaje v nohejbale na Bílé: OSTRAVAR POKROK Mateřská škola pokračuje výměnou topného systému a modernizace elektroinstalace v investici 4,3 mil. Kč Golf u nás láká stále více lidí. Už přes 55 tisíc registrovaných hráčů, 96 znormovaných golfových hřišť a golf jako 8. nejpopulárnější sport v zemi, to jsou poslední oficiální čísla statistik České golfové federace. Navíc začít u nás s golfem nebylo nikdy jednodušší. Golfový klub na Ostravici, který je součástí GOLF & SKI RESORTU OSTRAVICE v Beskydech, představil v této sezóně v České republice zcela nový projekt GOLFOVÝ PAS pro všechny začátečníky. Podnět přišel z Nizozemska, kde odborné marketingové průzkumy ukázaly, že jednou z hlavních bariér vstupu nových zájemců do golfového prostředí je obava z náročnosti úvodních tréninků, složitosti pravidel a obtížnosti získání základního handicapu. Náročnost při získávání nového Golfového pasu, který začínající hráče postupně přivede k tomuto technickému sportu, u nás zůstává, ovšem obávaný dril se pod vedením kvalitních trenérů mění v zábavu, říká ředitel ostravického resortu Daniel Kollár a dodává: Získání Golfového pasu není ani finančně náročně. Na konci cyklu odchází registrovaný hráč s handicapem 54, tedy zelenou kartou, která mu umožňuje hrát prakticky na všech hřištích ve světě a první odezva mezi golfovými začátečníky je skutečně zajímavá. Tato slova potvrzuje i mladý anglický trenér George Thorp, student PGA z Birminghamu, který doposud neměli příležitost seznámit se s používáním nových komunikačních prostředků a jsou úplnými začátečníky, se základní obsluhou PC, s využíváním internetu, s používáním elektronické pošty, s psaním textu, používáním bankovních služeb a užíváním mobilních telefonů. Absolventi kurzů Senioři komunikují jsou dokladem toho, že počítačové gramotnosti se lze naučit v jakémkoli věku. Patří mezi ně i 14 ostravických seniorů, kteří se do kurzu přihlásili s cílem naučit se novým věcem. Kurz splnil svůj účel. Účastníci kurzu si chválí seznámení s moderními prostředky informačních technologií a vítají nově nabyté vědomosti, které využijí i v běžném životě. SLEZSKÁ LOS HAMROS BÍLÁ ROMANOVCI KOŠÍCI ŽIRAFY Za pořadatele turnaje bychom chtěli poděkovat Hotelu Pokrok, který nám pomohl turnaj uspořádat, a samozřejmě všem dalším sponzorům Obci Staré Hamry, Lesům České republiky, SKI Bílá, Sun Outdoor Jiří Nakládal, Plzeňský Prazdroj, Vitana, Gastro nápoje Fryčovice, paní Sločíková, Restaurace Samčanka, Bi-Fi. Za Obec Bílou Petr Kubačák Přehled bohoslužeb na měsíc srpen Bílá Staré Hamry Gruň Bílá Staré Hamry Gruň Bílá Staré Hamry Gruň Bílá Staré Hamry Gruň tak, abychom byli schopni připravit zahájení provozu v pondělí již v prostorách mateřské školky. Firma je také tlačena sankcí a úhradou všech možných dalších nákladů (např. náhradní prostory) spojených s nedokončením díla v daný den. Všichni doufáme, že firma VODOTOP FM s.r.o. provede své práce v daném termínu. Ing. Miroslav Mališ Mladý Angličan George Thorp se na Ostravici věnuje začátečníkům na Ostravici působí druhým rokem na pozici HEAD PRO ASISSTANT a je zároveň akreditovaným koučem pro získávání Golfového pasu. Jde o zcela nový tréninkový model, kterému, alespoň podle prvních reakcí, lidé rychle přijdou na chuť, model, kde odpadá rutina a kde se hráč rychle dostává do hry, tedy na golfové hřiště. Pro mne to znamená, spojit zkušenosti golfového profesionála s erudicí pedagoga a přidat i citlivou dávku empatie. Začínající hráč musí nabrat sebedůvěru a hlavně pro něj získání Golfového pasu musí být zábavou. My trenéři fungujeme jednak jako motivátoři a zároveň jako zpětná vazba. Teď o prázdninách se nám začínají hlásit i celé rodiny, říká George Thorp. Získání Golfového pasu si každý hráč řídí sám. Při první návštěvě Ostravice hráč dostane svůj Golfový pas, což je přehledný tištěný katalog se stručným popisem golfových činností, základních pravidel, pojmů a etikety. Ten jej pak ve třech základních krocích, s pomocí trenérských konzultací a s podporou zkušenějšího hráče kamaráda, posunuje vždy o výkonnostní stupínek výš až k celkovému zisku zelené karty. GOLFOVÝ PAS KROK 1: po prvním seznámení se s golfem získává hráč nováčkovský handicap 99, který jej opravňuje ke vstupu na zkrácené golfové hřiště. KROK 2: krátkou hrou na fairwayích a greenech Shodují se, že kurz byl pro seniory přínosem a určitě jim pomohl překonat handicap v základním vzdělání v této oblasti. V obci Ostravice zajišťovala vzdělávací kurz společnost ha-vel family s.r.o. Bc. Eva Tořová Anglický trenér George Thorp na Ostravici pomáhá začínajícím golfi stům. i vlastním tréninkem se hráč posunuje k handicapu 72, to v okamžiku, kdy se už umí mezi jamkami bezpečně pohybovat, zvládá základní pravidla. Nyní už si může zahrát na velkém hřišti. KROK 3 je závěrečný krok, který zlepšuje povědomí o golfové etice a třeba i taktice hry. Následuje tzv. Zelená karta, registrace na webu České golfové federace a začátek golfové kariéry. Poslední týden školního roku nám čekání na vysvědčení zpříjemnilo milé pozvání pana Šimečka ze Zemědělského družstva Staré Hamry na exkurzi. A tak ve středu zájemci z první až deváté třídy naplnili připravený autobus a vydali se do Starých Hamer. Tam se k nám připojila hamerská škola a exkurze mohla začít. Viděli jsme hospodářská zvířata na pastvinách, seznámili se s procesem výroby krmení, viděli zemědělské stroje i dílny, ve kterých se opravují. Zajímavým zážitkem bylo také pozorovat některé býva- KOS informuje Ve dnech června navštěvovalo dvanáct členů našeho klubu kurz v ovládání počítače pořádaný pod názvem Senioři komunikují nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Výuka se konala pod vedením fundovaného lektora v počítačové učebně základní školy, kde přítomné seniory mile přivítala paní ředitelka se svojí zástupkyní, popřály všem zdárný průběh naší výuky a rovněž nám nabídly občerstvení v podobě chutné kávy, čehož si vážíme a děkujeme. Poděkování patří především zástupcům obecního úřadu, kteří konání této výuky našim seniorům zajistili a umožnili. V prázdninovém měsíci červenci se naši členové sešli dne 17. července ke krátké vycházce, kterou jsme zakončili posezením a ochutnávkou pěnivého moku v Beskydském pivovárku. Termín příští akce bude včas oznámen na obvyklých místech. JN Lidé, lidem v Beskydech Klokočov, Bílá, Staré Hamry pořádají setkání Lidé, lidem v Beskydech dne od 15 hodin na Konečné. Program: Soutěže pro děti a dospělé Kulturní vystoupení Zapálení vatry přátelství Volná zábava Těší se na Vás organizátoři setkání. Přerušení dodávky elektřiny Dne od 7:00 do 16:00 hodin v Bílé část obce Třeštík, Sůkenická, Celnice, v místě budou vyvěšeny letáky. Dne od 7:00 do 12:00 hodin v Bílé, v místě vypínání budou vyvěšeny letáky. Ostravice Exkurze do ZD Staré Hamry lé žáky naší školy, jak bravurně jednotlivé stroje obsluhují a jak zodpovědně přistupují ke své práci. Ten den nám počasí nepřálo byla velká zima, sluníčko v nedohlednu a déšť na spadnutí. Závěr exkurze nás ale dokonale zahřál: výborný guláš, párky, horký čaj a čepovaná kola. Takto bohaté pohoštění pro nás bylo nachystáno v Chyži nedaleko Švarné Hanky. A aby toho nebylo málo, každý účastník exkurze dostal na památku tričko s obrázkem oveček. Co dodat na závěr. Děti byly spokojené, není divu, exkurze byla velmi zajímavá a panem Šimečkem pečlivě připravená. Chtěli bychom touto cestou panu Šimečkovi ještě jednou poděkovat za pozvání a nečekané zážitky. Mgr. Alena Šebestová učitelka ZŠ Ostravice jubilea Významné životní jubileum oslaví v měsíci srpnu 2013 tito naši spoluobčané: 50 let - pan Vladimír Rokyta 50 let - pan Leoš Kolmačka 50 let - pan Břetislav Paseka 50 let - pan Petr Pavelec 60 let - pan Bohuslav Marek 60 let - paní Jana Pytlíková 60 let - paní Alžběta Gřonková 60 let - paní Vlasta Školníková 60 let - paní Svatava Durďáková 60 let - paní Ilona Pavlicová 70 let - pan Zdeněk Němec 70 let - pan Štefan Kobolka 70 let - pan Jan Mohelník 80 let - paní Helena Stýskalová 90 let - pan Miroslav Kašpárek 90 let - paní Marie Navrátilová Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

7 Kultura strana 7 Srpen 2013 Kam za kulturou LETNÍ KINO od do areál hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí Program: Prci, prci, prcičky: školní sraz Líbáš jako ďábel Doba ledová IV Hanebný pancharti Mamma mia! Kozí příběh se sýrem Ženy v pokušení BEER FEST až na Rekreačním středisku Budoucnost Věra Špinarová, Xindl X, r n r band Marcela Woodmana Vstupné 200 až 300 Kč. Více informací na TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL od hod. na náměstí Hlavní host večera Petr Kolář. Poprvé v prodeji kalendář města pro rok BESKYDSKÉ FOLKOVÁNÍ Soutěžní přehlídka kapel a taneční večer s živou hudbou od hod. na Rekreačním středisku Budoucnost. Hlavní host večera Věra Martinová. Vstupné v předprodeji dospělí 100 Kč a děti 50 Kč. Vstupné na místě 150 Kč dospělí a 80 Kč děti. KOUPALIŠTĚ VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ otevřeno denně za příznivého počasí od 10 do 19 h. Vstupné: celodenní dospělí 75 Kč, důchodci a děti 50 Kč; po dospělí 45 Kč, důchodci a děti 30 Kč. Ohlasy na 14. mezinárodní sympozium smaltu Výstavou ze 14. mezinárodního sympozia Frýdlantský umělecký smalt vyvrcholil letošní 3. Festivalu smaltu. Zahájení proběhlo 13. července za účasti umělců i zástupců města, paní starostky Heleny Pešatové a vedoucí odboru kultury Ivy Lichnové. Vtipnými dárky překvapil umělce ředitel firmy Beskyd pan ing. Rojíček. Výstava sice skončila, ale zájemci ji ještě mohou vidět v srpnu, v den Trhů lidových řemesel, kdy bude výtvarná dílna uměleckého smaltu otevřena i pro veřejnost. Možné je také otevření na telefon v případě větších skupin. Průběh letošního sympozia lze hodnotit jako velmi dobrý. Sešel se skvělý kolektiv, který si rozuměl, a navázaly se opravdu srdečné kontakty. Vlastní výstava byla velice instruktivní, ale zcela nevystihla výběrem prací celkový přínos pracovního setkání. Zahraniční účastníci si odváželi své práce domů, takže jsme viděli jen nárys jejich tvorby. K tomu se jistě ještě vrátíme v dalších článcích. Vysoce je nutné hodnotit přístup všech organizátorů akce. Ohlasy byly také v TV, ostravském rozhlase, skromněji o akci letos informoval tisk. Z ohlasů na vystavené práce vyšli velmi dobře členové výtvarné dílny. Zaujaly práce Evy Kučerové, Barbary Baumrukové, Ivy Šlesingerové, odborníci hodnotili kladně výrazný rukopis a obsažnost sdělení díla Petra Bednáře a originální hledačství Hany Gavrilové. Ze zahraničních upoutal hlavně Rus Michail Selišev, který svými Babylonskými motivy vyjádřil složitost současného světa i jeho kulturní prolínání. Veselou abstrakci předvedl Polák Adam Molenda, osobitým rukopisem zaujala prof. Kuraj, hlavně svými Drbnami. Mladí slovenští umělci se také vyznamenali: Slávka Ondrušová svými experimenty technickými i filozofickou vizí, Stano Vršanský dramatickým akcentem svých prací. Překvapil i keramik Pravoslav Dorda svou originální barevností a prací se smaltem. Jirka Neuwirt se držel svých osvědčených témat známých z jeho grafiky, Pavel Vácha se letos zaměřil na hledání nových možností smaltu od geometrické střízlivosti po dětskou hravost. Nejlepším oceněním letošního setkání je hodnocení Michaila Seliševa, známého a úspěšného ruského výtvarníka, který vážil dvoudenní cestu z Moskvy až do Frýdlantu. Na otázku, zda by ji ještě zopakoval, řekl stručně: Stačí poslat pozvání, přijedu! Moc děkuji za letošní setkání! (kb)

8 Srpen 2013 Informace z obce za měsíc červenec byla dokončena oprava místní komunikace včetně odvodnění od p. Halamíčka na horní konec k p. Záchovi proběhlo výběrové řízení na koupi nádob na biologický odpad proběhlo výběrové řízení na opravu sálu obecního domu (výměna podlahy, obložení, jeviště, dokoupení diaprojektoru, plátna, výměna akumulačních kamen za nové) zahájena výměna podlahy a úprava výklenku v herně mateřské školy včetně vymalování. strana 8 Klub žen a Obecní úřad ve Lhotce ve spolupráci s Krajským úřadem MSK, FOS ČR vás srdečně zvou na 19. ročník Sochových národopisných slavností, které se konají 24. srpna v areálu u školy ve Lhotce p. O. Hlavní pořad bude zahájen ve hod. po průvodu krojovaných souborů do areálu slavností dětským pořadem Z čeho urostě velky chlop, v hod. následuje pořad dospělých souborů Chytni šťura, pojiz krup, buděš zdravy co by dup, v hod. je koncert známého rozhlasového orchestru BROLNu. Ve večerním pořadu ve hod. vystoupí soubor Váh a oficiální pořad bude zakončen ohňostrojem. Během celého odpoledne a večera budou vyhrávat cimbálové muziky zúčastněných souborů, po skončení programu až do rána bílého k tanci a ke zpěvu. Z dětských souborů vystoupí: Valášek z Kozlovic, Ondrášek z Frýdku-Místku, Malá Ondřejnica ze Staré Vsi n. O., Kuřátka z Bánova, Malá Ostravica z Frýdku- -Místku, Malý Grunik z Ostravice. Z dospělých souborů vystoupí: Pilky ze Lhotka + Čeladná Pozvání na Sochovy národopisné slavnosti V poslední době se množí případy vloupání do rodinných domů, které jsou charakteristické tím, že pachatelé se zaměřují výhradně na domy starší a nenápadné, situované v nejbližším okolí příjezdových komunikací vedoucích do obcí. Domy působící již na první pohled nákladně nechávají bez povšimnutí. Pachatelé, pravděpodobně dva muži přijíždějící osobním vozidlem Peugeot 406 stříbrné či šedé barvy se slovenskou poznávací značkou (ovšem nelze vyloučit i jiné vozidlo), nechávají vůz zaparkován poblíž s tím, že jeden z pachatelů ve voze čeká a druhý provede vloupání, přičemž tímto pachatelem by mohl být muž ve věku kolem Úhrady místních poplatků Všechny místní poplatky za rekreační objekty, ubytovací kapacitu a hrobová místa jsou již zaplaceny. Děkujeme. Doposud nejsou uhrazeny poplatky za dva psy. Poplatek za svoz odpadu za rok 2013 do dnešního dne neuhradilo 31 občanů s trvalým pobytem. 1 občan nemá uhrazen tento poplatek ani za rok Tímto vyzýváme všechny dlužníky, aby v co nejkratším termínu dostáli svým závazkům vůči obci. Poplatek za psa byl splatný k a poplatek za svoz odpadu bylo nutno uhradit do daného roku. Výzva občanům 25 let, štíhlé postavy, vysoký asi 175 až 180 cm, krátkých tmavších vlasů, bílé pleti. Z tohoto důvodu Vás Policie ČR vyzývá: - k řádnému zabezpečení svého majetku - ke zvýšené ostražitosti a všímavosti ke svému okolí - k neprodlenému a diskrétnímu kontaktování Policie ČR na telefonních číslech 158 nebo v případě, že zjistíte výskyt vozidla a osoby uvedeného popisu, případně jakýkoliv výskyt neznámé a podezřele se chovající osoby, který by mohl mít s těmito případy souvislost - k neprodlenému kontaktování Policie ČR, pokud máte relevantní informace k již spáchané obdobné trestné činnosti ve svém okolí. Místní poplatky můžete platit hotově na pokladně OÚ a taktéž trvalým příkazem přes banku č. účtu /0800 PES - V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno 80 Kč. Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu 140 Kč odpady T.P. - V.S. vaše číslo domu za toto číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno 500 Kč za osobu. Lhotky, Valašský Vojvoda z Kozlovic, Ostravica z Frýdku-Místku, Ondřejnica ze Staré Vsi n. O., Ševčík z Ostravy, Grunik z Ostravice, CM Vojtek z Ostravy, Vsacan ze Vsetína, Váh z Liptovského Mikuláše, CM Jana Pustky z Kozlovic, BROLN z Brna. V neděli 25. srpna bude slavnostní bohoslužba v místní kapli za přítomnosti krojovaného souboru Pilky za p. Vincence Sochu. Svoz návštěvníků na Sochovy slavnosti bude zajištěn zvláštním autobusem informace na jubilea Jubilanti v měsíci srpnu v obci Lhotka Závodná Marie 81 let Zlý Zdeněk 60 let Mičulka Milan 50 let Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a další spokojená léta! noví občánci Dne se Kristýně a Alešovi Krpcovým narodila dcera Hedvika. Dne se Renátě Balogové a Jiřímu Jiřicovi narodil syn Samuel. Šťastným rodičům blahopřejeme a miminkám přejeme hodně zdraví a lásky! poděkování Děkujeme všem, kteří pomohli a byli nápomocni při malování kaple Navštívení P. Marie ve Lhotce. Malbu provedl p. Jiří Zátopek v 28. týdnu. Senior Club Čeladná informuje Prázdninový program klubu je poplatný dovolenkovému létu, nicméně i v horkém červenci se v úterý cvičilo, ve středu se hrály společenské hry a čtvrtek byl den vycházek a výletů. Vydařila se prázdninová cesta do Pstruží s posezením ve Vlčárně, tentokrát bez deště. Posléze jsme byli navštívit daňčí oboru (daňkům se daří a oproti loňsku jich přibylo). Další akcí byl výtečný výlet s výtečnými placky na Maraláku, odkud jsme se ještě vydali ke Kolibě pod Stolovou. No a nakonec byla na programu již tradiční letní vycházka do výletní restaurace U Zdeňka s nádherným výhledem na Ostravici a Lysou horu. V měsíci srpnu tak jako po celé prázdniny Plackové hody na Maraláku. bude v úterý cvičit skupina I a též středeční společenské hry se zřekly volna. Jinak jsou na programu jako obvykle čtvrteční vycházky a výlety do okolí (Beskydský Horizont v Kunčicích p. O., Trojanovice- -Ráztoka, Opálená a prázdniny zakončíme oblíbenými kuželkami na Dejmonu). Program na měsíc srpen tentokrát nenajdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji (o prázdninách nevychází), ale v klubu, v infocentru nebo na Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete osobně (přítomen budu obvykle při akcích nad běžný rámec), telefonicky ( ) nebo skrze Těším se na naše další společná setkání. Petr Bernady Cestou do Pstruží. Volejbalová událost na Čeladné Laši otevírali léto v Čeladné Léto a prázdniny jsou tady a Laši se rozhodli přivítat je s celou parádou. Zahnat mraky, pozdravit sluníčko, aby vydrželo svítit nejméně po dobu, kdy si děti budou užívat volných dní. Vítání proběhlo v zahradě hotelu Prosper na Čeladné s družinou lašského krále a jeho hostem Martinem Chodúrem. Protože Martin v sobě objevil lašské kořeny a umí dobře zpívat, pasuji ho do role ministra kultury Království lašského, rozhodl lašský král Zdeňa Viluš I. Veškerá zábava až do pozdního večera probíhala s podtextem Laši na Divokém Západě. Nejdříve svůj country tanec předvedl hodoňovický Čendaspolek a pak se na podiu vystřídaly country kapely Albatros, Bumbala band a Šviháci, kteří na vydařeném Otevírání lašského léta svou hudební produkcí přítomné vyburcovali i k tanci. K občerstvení nechybělo ani výborné lašské menu hotelového kuchaře a grilované speciality, které se mohly spláchnout vychlazeným pivem či vínem. Léto budiž pochváleno! Dajana Zápalková Již třetím rokem se v prostorách sportovního areálu a základní školy v Čeladné konala jedna z největších volejbalových událostí roku ve frýdlantském mikroregionu. Pod nenápadným názvem Čeladná 2013 se skrývá inovativně pojatý metodický seminář a zároveň kemp Barevného minivolejbalu, který pro děti a trenéry uspořádal Školní sportovní klub Beskydy. Počasí organizátorům sice nepřálo, ale díky možnostem, které skýtá sportovní areál na Čeladné, se mohlo 70 dětí a téměř 30 trenérů zapojit naplno do nabitého programu kempu. V průběhu dvou dnů prošly děti pod odborným okem lektorů několik bloků, jež byly zaměřeny na různé oblasti jejich rozvoje. Hlavní sobotní program byl zaměřen na tři základní disciplíny: gymnastickou část vedl vysokoškolský pedagog a sám výborný gymnasta Roman Tarana, atletickou abecedu učil děti Tomáš Breicetl, který se stará o kondiční přípravu mnoha českých reprezentantů, a konečně dobré volejbalové návyky dětem prakticky předváděl Ivan Pelikán, šéftrenér ŠSK Beskydy a metodik Českého volejbalového svazu. Zúčastnění trenéři v průběhu semináře dostali nejen velké množství teoretických znalostí, ale také možnost hned si je vyzkoušet v praxi. Pro děti byl připraven program ještě pestřejší než pro dospělé. Kromě mnoha procvičovacích stanovišť se v obou dnech děti zúčastnily hned dvou turnajů. V pátek to byl tzv. černobílý turnaj, na kterém hráli spolu se svými rodiči, trenéry a učiteli, a v sobotu pak celý kemp vyvrcholil klasickým turnajem Barevného minivolejbalu. Po skončení kempu děti domů odcházely sice unavené, ale šťastné a spokojené. Obzvlášť když byli Čeladná za snahu odměněni sladkou odměnou úplně všichni. Celá akce proběhla bezproblémově díky perfektní organizaci týmu ŠSK Beskydy pod taktovkou vedoucí a koordinátorky Beskyďáčku Nikoly Němcové. Poděkování patří také obcím Čeladná za vstřícnost a Frýdlantu nad Ostravicí, který podporuje činnost ŠSK Beskydy.

9 Pržno Oznámení České pošty Pošta Pržno bude z kapacitních důvodů od 2. do 16. srpna uzavřena. Doručovací služba bude fungovat beze změny, oznámené zásilky uložené a běžně ukládané na poštu Pržno budou připraveny k vyzvednutí na poště Frýdlant. S důchodci, kteří si své důchody vyzvedávají na poště Pržno, bude dohodnut jiný způsob dodání nabídnuto doručení důchodu prostřednictvím doručovatelky, nebo vyzvednutí u přepážky pošty Frýdlant. Od bude pošta opět otevřena. Vážení spoluobčané, ve spolupráci s NADACÍ OPEN SOCIETY FUND se naše obec zapojila do projektu: ROZPOČET PRŽNA ROZPOČET PRO VŠECHNY! Pomocí tohoto projektu máme snahu aktivně komunikovat s veřejností o tvorbě rozpočtu obce a umožnit všem našim občanům se na něm podílet. Rádi bychom tímto oslovili všechny obyvatele obce, včetně těch, kteří se doposud na tvorbě rozpočtu nikterak nepodíleli, a získali tak cennou zpětnou vazbu. Cílem projektu je vytvořit rozpočet pro rok 2014 participativním způsobem, tzn. za účasti veřejnosti, tak aby reflektoval na skutečné potřeby a přání našich občanů. Dovolte nám tímto požádat Vás o ochotu a spolupráci. V nadcházejícím období (do září 2013) Vás oslovíme a požádáme o Vaše vyjádření formou: - dotazníků (poštovní schránka, web, , osobně) - osobních rozhovorů Fotbalová sezóna zahajuje Fotbalové soutěže se již brzy rozběhnou. V srpnu na domácí trávník vyběhnou pouze děvčata, protože muži nastoupí v úvodních kolech na hřištích soupeřů. Ženy a dívky nebudou mít vstup do Moravskoslezské divize žen vůbec jednoduchý. Nejdříve přivítají v sobotu od 15 hodin tým Olympia Bruntál, který v minulé sezóně hrál 2. ligu. Druhý domácí zápas děvčata odehrají v sobotu od 15 hodin proti Vítkovicím. K oběma zápasům jsou zváni všichni fans, aby společně vytvořili bouřlivou kulisu, která domácí požene vpřed. Vpřed je ale požene i nový trenér týmu Miloslav Němec, zkušený fotbalový mata- dor, který působil dlouhá léta v Bašce. Jeho největším hráčským úspěchem byla účast v krajské soutěži, kde za Bašku hrával na postu nekompromisního pravého beka. I po ukončení aktivní kariéry se fotbalu věnoval naplno, a to zejména práci s mládeží. Bašťanský dorost to pod jeho vedením dotáhnul také do krajské soutěže. Děvčata mohou očekávat tvrdý, nekompromisní, ale korektní přístup, který je udrží stále na špici. Asistovat mu bude stávající vedoucí týmu Veronika Klaudová. Poděkování patří odcházejícímu trenérovi Jiřímu Šigutovi, který družstvo vedl dvě předcházející sezóny. Další utkání So od hod. MUŽI Tošanovice - SK Pržno Ne od hod. ŽENY Český Těšín - SK Pržno Ne od hod. MUŽI Paskov - SK Pržno SKP informuje o rekonstrukci V září vypuknou nezbytné opravy budovy kabin SK Pržno. Tyto byly vybudovány v roce 1973 a je na nich již delší dobu znát, že rekonstrukce je nezbytná, zejména u střechy. Ta vyžaduje generální opravu. Výbor klubu počítá v tomto roce s investicí okolo čtvrt milionu korun. Prostředky na opravu klub získá od Obce Pržno ( Kč), zbývající část z vlastní hospodářské činnosti, členských příspěvků, darů, případně z dotací na údržbu majetku získaného prostřednictvím ČSTV ze státních dotací. Práce budou prováděny v 1. polovině září, s ohledem na počasí tak, aby vše bylo hotovo nejpozději do poloviny září. Po tuto dobu bude zřejmě i částečně omezen provoz pizzerie. skp, pb Anketa společenské odpovědnosti Institut společenské odpovědnosti, o.p.s. vyhlásil další, již čtvrtý ročník úspěšné občanské Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR pro rok 2013, která si klade za cíl zviditelnit společnosti a jiné subjekty, které vnímají odpovědnost k lidem, kvalitě, zaměstnancům, prostředí. Dalším cílem úspěšné ankety je získat zpětnou vazbu od občanů, kterou organizaci takto vnímají. Do ankety se letos přihlásila také Obec Pržno. Pokud si myslíte, že bychom si zasloužili podporu v této anketě, budeme za ni rádi. Hlasování bude probíhat pouze elektronicky, a to do na adrese: Vyhrát můžete i vy jednu ze 100 cen, jubilea Letními oslavenci jsou: paní Štěpánka Moravcová 83 let paní Ludmila Kaňáková 82 let paní Karla Sližová 70 let pan Josef Dluhoš 60 let pan Rostislav Nytra 60 let Vážení jubilanti, přejeme vám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. OÚ Pržno Svoz odpadů v srpnu Komunální odpad ve středu 7. a Separáty Sklo vždy v pátek dle vytíženosti Papír vždy ve čtvrtek dle vytíženosti Plasty vždy ve středu dle vytíženosti - uspořádání setkání s veřejností Seznámíme vás se srozumitelnou formou plánovaného rozpočtu obce a konkrétními položkami s jasným účelem investic. Závěry a výstupy projektu zveřejníme a zpřístupníme všem občanům Pržna. Předpokládaný termín ukončení projektu je březen Další informace budou dostupné (dodatečně upřesníme): - na webových stránkách obce - u proškolených zastupitelů a občanů - u koordinátora projektu Odborným garantem s dohledem nad realizací konkrétních aktivit je pověřen partner projektu Fórum 50 %, který se participativním (komunitním) rozpočtováním dlouhodobě zabývá. Děkujeme předem všem za vstřícný přístup a spoluúčast na tomto projektu! které čekají na 100 výherců z řad hlasujících občanů. Pro vylosovaného vítěze z řad hlasujících je opět, stejně jako v předchozích letech, připraven luxusní zájezd pro dvě osoby. Kam to bude letos, bude překvapení. V prvním ročníku to byla Paříž, ve druhém Řím, ve třetím Madrid. Letošní výhra bude neméně zajímavá. Prvního ročníku se zúčastnilo 59 společností a přišlo 6070 platných hlasů. Druhého ročníku se zúčastnilo již 124 společností a přišlo platných. Třetího ročníku se zúčastnilo již 353 organizací, měst a také slovenských organizací. Přišlo platných hlasů. strana 9 Srpen 2013 Jak jsme na tom v Pržně s dotacemi Naše knihovna má za sebou 10 měsíců své existence. Člověkem zodpovědným za její vedení je paní Elena Smejkalová a mohu hned v úvodu říci, že svou práci dělá velmi dobře. Právě její zásluhou se náš knižní stánek začlenil mezi ostatní v regionu velmi dobře. Ze zprávy o činnosti, vypracované ředitelkou Městské knihovny ve Frýdlantu n. O. paní Věrou Kožuchovou, vyplývá, že v současné době je v knihovně zaregistrováno celkem 75 čtenářů, kteří si za 1. pololetí vypůjčili bezmála 1000 knih. V současné době je v knižním fondu prženské knihovny knih a jejich počet se stále zvyšuje. Nevýhodou je, že s připravovanou přestavbou objektu, ve kterém se knihovna nachází, jsme nuceni hledat i náhradní umístění pro naše knihy. Podle předběžného ujednání se knihovna od podzimu přestěhuje po dobu rekonstrukce do objektu společnosti THERMA FM. Ale opět k hodnocení. Naše knihovna se, dle mého, skvěle podílí na vzdělávání dětí, a Nové dětské hřiště Ve zpravodaji jste byli informováni o budování nového dětského hřiště v obci, konkrétně u ZŠ a MŠ Pržno. Ve druhé polovině července proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby nového dětského hřiště v areálu školy. Obec na akci získala dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova Ve výběrovém řízení byla oslovena takřka desítka firem. Do závěru se přihlásily pouze dvě společnosti. Obě z Frýdlantu nad Ostravicí SPORT CLUB s.r.o. a GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. Vítězem se stala první z nich. Předpokládané náklady ve výši Kč se podařily snížit výběrovým řízením na Kč. Dotace bude činit 70% celkových uznatelných nákladů a obec uhradí ze svého rozpočtu částku Kč. Realizace bude zahájena v srpnu a měla by být hotova nejpozději do začátku školního roku. Kompostéry Rovněž tento dotační titul prošel v červenci opakovaným výběrovým řízením a již tedy známe dodavatele. Vítězem výběrového řízení se stala společnost JRK BioWaste Management s.r.o. z Třebíče. I zde se podařilo výběrovým řízením snížit přepokládanou cenu Kč bez DPH o Kč. Pravda, není to závratná úspora, ale je. U tohoto projektu činí dotace 90% z uznatelných nákladů, podíl obce bude činit necelých Kč. Kompostéry budou dodány do 8 týdnů od podpisu smlouvy, tzn. do druhé poloviny září. V případě dřívějšího dodání budou kompostéry distribuovány průběžně. Spolu s předáváním kompostérů bude rovněž probíhat osvětová činnost na téma kompostování. Hasičská zbrojnice dostane nový kabát Obec Pržno získala dotaci z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. V rámci tohoto projektu nazvaného: Stavební úpravy hasičské zbrojnice Pržno č.p. 140, budou vyměněna okna, provedeno bude kompletní zateplení obvodových stěn a stropu. V příštích letech je plánováno rovněž provedení plynového vytápění objektu. Dotace činí 90% z celkových způsobilých výdajů. Celkové náklady na realizaci činí přibližně 1,511 mil. Kč. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v měsíci červenci. O zadávací dokumentaci projevilo zájem více než 10 firem a do Obecní knihovna v Pržně I naše obec připravuje první vydání svého kalendáře. Zahájeny byly přípravy podkladů tak, aby mohl zkraje prosince dorazit do každé domácnosti v obci. Bude zdarma a bude v něm řada informací týkajících se svozů odpadů, splatnosti poplatků, konání to prostřednictvím akcí, které byly zaměřeny na základní a mateřské školy. Ve spolupráci s městskou knihovnou byly připraveny tři akce pro děti a v samostatné působnosti se na Pržně konalo celkem 17 akcí, kterých se zúčastnilo 244 dětí!! Témata? Lidské tělo a zdraví, bezpečnost na silnici, spisovatelé, ilustrátoři, vlastní tvorba, obec, kde bydlím a další. Jednotlivé akce byly knihovnicí vždy pečlivě připraveny, povídání bylo doplněno různými ukázkami k daným tématům a děti se do besed zapojovaly zpěvem, recitací, kreslením, či čtením pohádek. Výstavky byly doplněny soutěžemi, které byly doplněny drobnými odměnami. Závěrem chci říci, že paní Smejkalové patří velký dík za její práci, starost o knihovnu a čtenáře. Věřím, že čtenáři a knihovna přečkají období rekonstrukce v provizoriu a za rok, že knihovna opět přivítá své čtenáře ve zrekonstruovaných prostorách. Petr Blokša Kalendář naší obce V sobotu 13. července jsme se ráno probudili do nepříliš příznivého počasí ke konání volejbalového turnaje. Po zvážení jsme se nakonec rozhodli, že se hrát bude. Všech šest družstev i přes nepřízeň počasí (Šestky FM, Osmičky FM, Mlátičky Staříč, Ijáčci FM, Bo(so)rci Pržno a Tornádo Pržno) dorazilo a zaregistrovalo se. Na úvod turnaje vystoupil p. Miroslav Šálek s vysvětlením, proč bude mít tento turnaj od letošního ročníku přívlastek - Memoriál Vítězslava Mališe, a také účastníky krátce seznámil s jeho životopisem. V letošním roce uplynulo 20 let od úmrtí pana V. Mališe, který se ve své době zasloužil o rozvoj volejbalu v Pržně, a proto jsme se rozhodli pojmenovat po něm tento již tradiční turnaj. Po předání slova jsem již mohl turnaj oficiálně zahájit. Dokonce se umoudřilo i počasí a občas na volejbal vykouklo i sluníčko. V zahajovacím zápase se utkalo místní Tornádo s Ijáčky FM a vyhrálo 2:0 na sety. Hrálo se systémem každý s každým, všechna utkání byla hrána s velkou bojov- akcí atp. Pokud by měl někdo z občanů zájem, aktivně se zapojit do přípravy podkladů, bude vítán. Zejména budeme rádi za fotografie z každodenního života obce, z akcí, ale i za nejrůznější podněty k zapracování. Petr Blokša samotného výběrového řízení se přihlásily tři firmy. Jméno vítěze bude známo až po uzávěrce tohoto vydání. Stavba bude zahájena po podpisu smlouvy s dodavatelem, tedy v průběhu srpna a musí být dokončena letos, předpoklad je, že asi do poloviny listopadu Záměr postavit tuto hasičskou zbrojnici se zrodil v hlavách tehdejších činovníků v roce Základní kámen byl položen 27. března Po více než dvou letech, 30. srpna 1959, byla hasičská zbrojnice slavnostně zprovozněna. Bylo to u příležitosti 55. výročí vzniku SDH Pržno. Nyní dostane tato budova svůj nový teplý kabát po 54 letech. Hasičský sbor v Pržně příští rok oslaví už 110 výročí svého trvání. Bylo by skvělé, kdyby se v řadách občanů opět našli tahouni z řad mladých, kteří by dodali našemu sboru dřívější lesk. Dnešní činnost SDH Pržno je totiž velmi sporadická. Zůstávají povětšinou nejstarší matadoři, kterým už síly na organizaci jednotky a práci s mládeží nezbývají. Ptám se: Je tady na Pržně někdo, kdo by s novým kabátem zbrojnice nastartoval i novou éru?. Bude vítán! Petr Blokša Zpravodaj obce Vydávání obecního zpravodaje mělo vskutku jepičí život. První dvě čísla vyčerpala celou vymezenou částku z rozpočtu na tento rok. Finanční výbor projednal na svém zasedání tuto otázku a jednoznačně další navýšení prostředků z rozpočtu nedoporučil. I přesto byl návrh, podpořit vydávání zpravodaje dalšími financemi, na posledním zasedání zastupitelstva předložen. Avšak vzhledem k malé účasti zastupitelů (7 z 11), se jej schválit nepodařilo. Otázka zpravodaje tak bude jistě otevřena i na dalším zasedání ZO Pržno. A to zejména proto, že si zpravodaj, za svou krátkou existenci, našel mezi občany spoustu příznivců, kteří mají zájem o jeho vydávání. No a proč se finance vyčerpaly tak brzy? Odpověď je jednoduchá. Způsobil to rozsah uveřejněných informací a kvalita zpracování. Za tři měsíce se nashromáždí celá řada materiálů a informací, které by měly směřovat k vám občanům, takže šetřit na rozsahu se rozhodně nedá. Zato na kvalitě se ušetřit dá. A také se již ve 2. čísle šetřilo, cca 25 % oproti 1. výtisku. Snižovat náklady se dá i tištěním reklam, ale zájem byl zatím minimální. Než tedy dostane zpravodaj druhou šanci, vrátíme se zpět k zaběhnutému způsobu, prostřednictvím této tiskoviny. Bude-li mít kdokoli, ať firmy či jednotlivci, zájem podpořit vydávání zpravodaje, obraťte se na kancelář OÚ Pržno. Petr Blokša Prženská smeč Memoriál Vítězslava Mališe ností s dlouhými výměnami. Díky disciplinovanému přístupu družstev na sebe jednotlivá utkání navazovala, nebyly zbytečné prostoje, a tak se turnaj stihl odehrát včas. K poslednímu utkání nastupovalo Tornádo proti Šestkám (obě družstva se samými výhrami) a toto střetnutí proto bylo také rozhodující o 1. místo. Místní družstvo nevydrželo tlak soupeře, hlavně při podání, a nakonec prohrálo 0:2. Tak se vítězem turnaje stalo družstvo Šestky z Frýdku-Místku. Na hřišti i mimo něj panovala skvělá atmosféra, a to nejen během turnaje, ale i po jeho skončení. Celý turnaj provázela bojovnost, korektnost hráčů a také skvělá atmosféra vytvořená fanoušky nejen z řad rodinných příslušníků, ale také občanů Pržna. Ti, kteří turnaj sledovali, zhodnotili velmi dobrou kvalitu hry a stoupající úroveň turnaje. Potěšil nás i ohlas ze strany hráčů, kteří se již předběžně nahlásili na další ročník tohoto turnaje. Umístění družstev: 1. místo Šestky Frýdek-Místek 2. místo Tornádo Pržno 3. místo Mlátičky Staříč 4. místo Osmičky Frýdek-Místek 5. místo Ijáčci Frýdek-Místek 6. místo Bo(so)rci Pržno Touto cestou bych chtěl poděkovat Zdeňku Janečkovi a Z. Javorkové za hlavní podíl při spoluorganizaci turnaje a Obci Pržno za sponzorství a technickou podporu turnaje. Poděkování dále patří: - M. Václavíkovi, J. Rýznarovi, M. Olbrechtové, Pavlu Javorkovi, L. Janečkovi, M. Šálkovi, K. Faldynové za pomoc při organizaci turnaje - manž. Olbrechtovým za sponzorský dar - O. Rýznarové, L. Faldynové, K. Václavíkové za výrobu cukrářských dobrot k posílení hráčů - fotografům, kteří zdokumentovali celý turnaj - fanouškům, kteří přišli podpořit prženský volejbal Petr Javorek, předseda volejbalového oddílu SK Pržno Tornádo Pržno.

10 Srpen 2013 strana 10 Informace ke kácení stromů Vážení Od 15. července 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 189/2013 Sb., která upravuje povolování kácení dřevin. Podle této vyhlášky již není povolení vyžadováno pro: dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí; pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2; pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin; pro mít vazbu na podávání žádosti od občanů a v uvedených případech již není nutné sepisovat žádost a podávat ji na obecní úřad. Nesmí se ale jednat o významný krajinný prvek nebo stromořadí, tam je povolení vyžadováno. Pozor však také na podmínku, která se týká zahrad jako zahrada je dle vyhlášky definován pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Tuto podmínku osob není vyloučen, a živý plot také není považován za stavební oplocení. Stručně shrnuto pokud lokalizace vašeho stromu/dřeviny nebude splňovat uvedené podmínky, musíte podat žádost o kácení dřevin na obecní úřad, který ve spolupráci a na základě posouzení Komise životního prostředí vydá rozhodnutí o povolení kácení. Kácení dřevin se pak provádí zpravidla v období vegetačního klidu. V případě vašich dotazů kontaktujte OÚ, který dotazy dřeviny rostoucí v zahradách. Zejména tato poslední část ustanovení 3 vyhlášky bude tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt předá Komisi ŽP. Za Komisi ŽP, Ing. Martin Zdralek Bezpečné prožití léta V létě bychom měli dbát na základní pravidla požární bezpečnosti, aby nám nějaká třeba dbát bezpečnostních opatření a v pří- Nezapomínejte, že také při grilování je mimořádná událost nenarušila chvíle pohody. padě silného větru raději negrilovat vůbec. Nezapomeňte, že v období dovolených ponecháváme na delší čas svou domácnost bez na balkónech bytových domů. Odlétající Poměrně rozšířeným nešvarem je grilování dozoru. Před odjezdem na dovolenou proto jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu všechny spotřebiče, které nemusí být nezbytně v chodu, vypněte a odpojte z elektrické nech sousedů, a to i ve značné vzdálenosti a nebo hořlavý materiál umístěný na balkó- sítě. Ideální je vypnutí celého elektrického třeba až za několik hodin. okruhu na centrálním jističi, spolu se zastavením plynu a vody na centrálních uzávěrech. někdo, kdo by v současné době vypaloval Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel Během letního období zůstávají také děti trávu nebo pálil jiný odpad, upozorňujeme bez dozoru doma častěji, než bývá zvykem. na přísný zákaz těchto činností. V této době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle volna různými experimenty. kteří musí manipulovat s hořlavými kapali- Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé, Snaží se například překvapit rodiče samostatně uvařeným obědem, což nezřídka tenzivnějšímu odpařování a rychlejšímu nami. Vlivem teplého počasí dochází k in- končí vzplanutím oleje na pánvi, vznícením chňapky nebo utěrky. Častou příčinou V horkých letních dnech se teplota v mo- vzniku výbušné koncentrace. požárů v tomto období je již tradičně hra torovém vozidle může rychle vyšplhat dětí se zápalkami a cigaretami v blízkosti k vysokým hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je vozidlo zaparkováno ve hořlavin, nejčastěji ve sklepích, senících nebo v lese. Děti se v tomto období také stínu pod stromy, postupem času se slunce rády baví telefonováním na tísňová čísla otočí a sluneční paprsky mohou dopadat a neuvědomují si, že mohou blokovat volání jiných, kteří skutečně potřebují pomoc. dokonce dítěte v takové sauně je vyloženě přímo na vozidlo. Ponechání zvířete nebo Při výletech do lesa nezapomínejte, že hazard s jejich zdravím. Častým zlozvykem je v lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů volně za čelním sklem vozidla. Na přece jen chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak pouze za přítomnosti dospělých přímém slunci pak dochází k přehřátí plynové náplně a k výbuchu zapalovače, který na bezpečném ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejprovázen požárem. je v uzavřeném prostoru vozidla často domostí by měla být dostatečná zásoba vody Bezpečné a bezstarostné prožití léta na případné uhašení ohně rozšířeného přeje Hasičský záchranný sbor mimo ohniště a zalití ohniště po opékání. Moravskoslezského kraje! V dešti, či vedru? Začalo to deštivě, všichni přítomní se mačkali pod třemi velkými slunečníky. Naštěstí sprška trvala jen deset minut. Poté se mohlo pokračovat v zápisu týmů a následně v samotné hře. Řeč je o 9. ročníku Turnaje v malé kopané pořádaném fotbalovým klubem Los Hamros. Toto klání se konalo v sobotu 27. července od osmé hodiny ranní. Týmů se sešlo dostatečně, a to přesně 15, byli to sportovci místní, ale i z dalekého okolí. Nervy drásající zápasy, řady žíznivých sportovců čekajících na občerstvení v podobě piva a steaku a zaplňující se tabulky výsledků. Tak to vypadalo po celou dobu turnaje, který trval zhruba až do šesté hodiny večerní. Nejvíce vás asi zajímají výsledky, tak tady je máte: Čtvrtfinále: Brukaň Hamřani 2:0, FC Chaos Tikitaka 0:1, Zabrinzos For You 3:0, FC Opava Visalaje 4:1. Na Lojkaščance. Semifinále: Brukaň FC Opava 1:1 (2:3 na pokutové kopy), Zabrinzos Tikitaka 0:0 (1:0 na pokutové kopy) O třetí místo: Tikitaka Brukaň 2:0 Finále: Zabrinzos FC Opava 2:0 Vítězové turnaje Zabrinzos. Metylovice poděkování Dne mi zkolaboval manžel. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří mi pomohli, pomáhají a pomoc nabízejí. Největší moje DĚKUJI patří manželům Mirkovi a Věrce Sulírovým. Vy jste nedopustili, aby odešel. Zachránili jste mi manžela, Filipovi a Dominice tátu. Děkuji, Martina Krenželoková krátce z obce Odvoz odpadů Odvoz odpadů v měsíci srpnu 2013 je ve středu 7. a Metylovská pouť Tradiční metylovská pouť se uskuteční ve dnech srpna. Pouťové atrakce budou, jako vždy, u fotbalového hřiště. Soutěž netradičních hasičských družstev V sobotu 17. srpna pořádá sbor dobrovolných hasičů z Metylovic již 21. ročník Soutěže netradičních družstev. Začátek je v hod. na louce za obecním úřadem. Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka Sportovní klub Metylovice, oddíl volejbalu, pořádá v neděli 25. srpna 59. ročník volejbalového turnaje mužů Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka. Začátek je v 9.00 hod. na kurtech u fotbalového hřiště. Výstava v muzeu V muzeu Kožané město v Metylovicích, kromě stálé expozice bičařství, probíhá výstava obrazů a soch prof. Josefa Václav Luňáčka. Výstava potrvá do 15. září. Otevírací doba: SO, NE hod. Konečné pořadí: 1. Zabrinzos (Ostravice) 2. FC Opava 3. Tikitaka (Frýdlant n. Ostravicí) 4. Brukaň (Bruzovice-Kaňovice) Doufejme, že všichni odcházeli spokojení se svým výkonem i s jeho oceněním. Poděkování patří organizátorům, ale hlavně všem fotbalistům a dvěma rozhodčím, kteří to nevzdali ani ve vysokých vedrech a bojovali až do samotného konce. UPOZORNĚNÍ Z důvodu přetrvávajícího sucha žádáme občany odebírající vodu z vodovodu obce Staré Hamry o hospodárné zacházení. Nepoužívejte tuto vodu k zalévání zahrad či napouštění bazénů! Děkujeme za pochopení. Valášková Dagmar, místostarostka obce spoluobčané, prázdniny jsou v plném proudu, ale práce v obci se nezastavily. Probíhá výstavba víceúčelového hřiště a parkoviště před hřbitovem. Spolu s brigádníky z řad studentů se snažíme udržovat pořádek v obci. O prázdninách se pořádají různé letní společenské akce. Každoročně jsme se v této době připravovali na vítání občánků. Letos je to trochu jinak. Vzhledem k ochraně osobních údajů je nutno změnit organizaci této krásné akce. Vážení rodiče, chcete-li, aby vaše dě- Janovice + Metylovice + Staré Hamry Co se dělo v obci a na obci Fenomén talentových soutěží hýbe světem a neminul ani Základní školu Janovice. Jelikož talentovaných dětí máme ve škole spousty, rozhodla se paní učitelka Markéta Lúčanová na výzvu žákovské rady uspořádat již druhý ročník školní soutěže Janovice mají talent. Akce se ke konci školního roku uskutečnila v odpoledních hodinách v tělocvičně školy. O zábavu a svižný chod akce se starala výborná moderátorská dvojice sourozenců Katka a Matěj Markovi, která by mohla konkurovat leckterým moderátorům televizním. Autentičnost světových soutěží obstarala porota složená ze dvou členů z řad žáků Matiny Šupálkové a Ondry Hrubého a dvou učitelů pana učitele Marka Václavíka a paní učitelky Barbory Kocurkové. Porotci vždy ocenili a upřímně ohodnotili jednotlivé výkony. Byli jsme svědky rozmanitých vystoupení: sólového zpěvu s kytarou či klavírem, zpěvu dua, hry na klavír, hry na flétnu, baletu doprovázeného klavírem, vystoupení ťátko bylo uvítáno a tím i zapsáno do Kroniky svazku obce, přihlaste se prosím na Obecním úřadě v Janovicích. Vítání občánků se vztahuje na děti do 1. roku od narození s trvalým pobytem na území obce Janovice. Vítání se pak uskuteční v sobotu 21. září 2013 v budově OÚ Janovice v 10 hodin. Přihlášku najdete na webových stránkách nebo ji můžete zaslat písemně poštou, či osobně na obci. Ladislav Gurecký Janovice mají talent tanečních skupin či jednotlivců, básnického přednesu a také netradičního čísla výcviku psa. Děti soutěžily buď v kategorii zpěv, nebo v kategorii jiný talent. O výhercích rozhodli tajným hlasováním samotní diváci, kteří se dostavili v hojném počtu. A kdo tedy má v Janovicích talent? Kategorii zpěvu ovládly dívky z druhého stupně. První místo získala Daniela Sysalová s písní Věry Špinarové Jawa 250, druhé místo získala Nikol Ivánková za zpěv písně Lucie Bílé a třetí místo Kiki Duchoňová s interpretací písně Alžběty Kolečkářové. V druhé kategorii zvítězil Tomáš Flégr s psím vystoupením, stříbrnou pozici obsadily dívky ze šesté třídy se svým tanečním vystoupením a bronz obdrželo duo ze třetí třídy Helenka Gerýková, která doprovázela na klavír baletní vystoupení Beáty Šedovičové. Všem výhercům srdečně gratulujeme a jako škola budeme koníčky dětí podporovat, protože ty tvoří život krásnějšími. Mgr. Barbora Kocurková Staré Hamry Červencové ohlédnutí Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry společně s obecním úřadem obnovili tradici a uspořádali Letní pouťové posezení. Akce se měla konat v sobotu u hasičské zbrojnice. Bohužel na jejím začátku začalo pršet, museli jsme se tedy přesunout do kulturního domu. To však nikomu neubralo na dobré náladě a chuti bavit se. DJ to v sále rozjel, a i když tanečníků nebylo mnoho, dočkal se pozitivní odezvy. Nejvíce Prázdniny se pomalu překulují do své druhé poloviny, a tak mi, vážení spoluobčané, dovolte se maličko ohlédnout za červencovým děním, které bylo jako tradičně pestré. Hlavně děti se nejvíc těšily na starohamerskou pouť, zejména kolotoče a pouťové atrakce. Pouť však není jen hudba, střelnice, stánky s cukrovím a cukrová vata. Je to především veliký svátek pro celou obec a pro naše bývalé občany důvod, proč Staré Hamry navštívit. Nedělní pouťová bohoslužba v kostele sv. Jindřicha je toho důkazem. Katedrála, mohu-li náš kostel takto pojmenovat, je zaplněna do posledního místečka Hamřany, kteří, byť bydlí různě, vždy se do obce rádi vracejí. K pouťové bohoslužbě patří také malé občerstvení vynikající koláče z dílny našich pekařek. Právě jim je potřeba poděkovat, protože si našly čas během pouťových příprav, sešly se ve školní kuchyni a napekly několik stovek vynikajících koláčů, které pak byly po bohoslužbě rozdány poutníkům. Konkrétně bych chtěla poděkovat Marušce Lisníkové, Věrce Milatové, Martě Lukešové, Aničce Borské, Míši, Barči a Evě Balášovým a Lucce Lisníkové. V souvislosti s pouťovým zápasem svobodní ženatí je rovněž potřeba poděkovat fotbalistům, kteří sportovní odpoledne pořádali. Nedovedeme si představit, že by sobotní předpouťové odpoledne bylo o toto tradiční klání ochuzeno. Letos poprvé po mnoha letech byla pořádána hasiči předpouťová zábava pod širým nebem. Protože dobře vím, jak jsou všechny kulturní a sportovní akce organizačně náročné, nezbývá mi než poděkovat pořadatelům a popřát této aktivitě do budoucna úspěch. V neposlední řadě je potřeba poděkovat organizátorům turnaje v malé kopané, který se uskutečnil uplynulý víkend. Zájem o tento turnaj z řad hráčů je pro organizátory tou nejlepší vizitkou. Obec a její zaměstnanci ani v průběhu prázdnin nezahálí. Provádí se údržba zeleně kolem místních komunikací, nátěry přístřešků autobusových zastávek a další údržba majetku obce. V červenci byla obci přiznána dotace na vybudování nových autobusových přístřešků v lokalitách Most, Černá a Hutě. V současné době bude probíhat příprava výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. V souladu s harmonogramem probíhá rekonstrukce obecního úřadu. Dagmar Valášková, místostarostka obce Déšť zábavu nepokazí zaplněný byl asi bar, kde se podávaly alkoholické i nealkoholické nápoje. Před vchodem do kulturního domu se zase grilovaly výborné steaky. Jídlo, pití, hudba co více si přát, a tak akce trvala až do časných ranních hodin. Povedená zábava, a to díky organizátorům a samozřejmě také všem zúčastněným. Těšíme se na další podobnou událost. Jana Borská

11 Pstruží + Staré Hamry strana 11 Srpen 2013 Pstruží na trase Rallye Beskyd Veteráni ve Starých Hamrech BESKYD RALLYE TURZOVKA V sobotu 27. srpna se opět zaplnilo parkoviště na Samčance historickými automobily a motocykly. Ze 130 posádek, které se letošní BESKYD RALLYE účastnily, dojelo do Hamer cca 90 posádek. Diváci tak mohli obdivovat auta i motorky různých značek od motoristických dědečků, které dnes najdeme v renomovaných muzeích, až po vozy, které ještě před pár lety bylo možno běžně vidět na našich silnicích. Nejen automobily a motocykly přitahovaly pozornost diváků. Diváckému obdivu a pozornosti neunikly ani kostýmy posádky. Šaty, klobouky či slunečníky, nezřídka vlastní výroby, sklidily obdiv přihlížejících. 16. ročníku BESKYD RALLYE TUR- ZOVKA 2013 se zúčastnili majitelé historických vozů z České republiky, Slovenska i některých evropských zemí. Z počtu účastníků lze usuzovat, že se akce líbila. Tak zase za rok při BESKYD RALLYE TURZOVKA 2014 na shledanou. jubilea V srpnu 2013 oslaví své životní jubileum: Pan ANTONÍN BALÁŠ 50 let Paní ZDEŇKA DŘÍZGOVÁ 55 let Pan STANISLAV BUZEK 75 let Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví! Poměrně zajímavá akce se uskutečnila v místním regionu od pátku až do neděle 28. července. Jednalo se o Beskyd rallye mezinárodní setkání a přehlídku historických automobilů a motocyklů. Teplé, slunečné počasí a rozpálené silnice přály trase letošního, v pořadí již 16. ročníku, který vedl také cestami naší obce. Zázemí celé akce bylo v hotelu Petr Bezruč v obci Malenovice. Odtud každý den startovali účastníci do jednotlivých etap. Etapy byly rozděleny na moravskou a slovenskou část. Moravská etapa vedla z Malenovic, přes Frýdlant, (Pstruží), do Frenštátu, kde byla historická vozidla vystavena na náměstí. Odtud se jelo do Valašské Bystřice, kde měli účastnicí oběd a přestávku. Pak zamířili do Vsetína, kde byla vozidla vystavena na náměstí. Následně se jelo do Karolínky na náměstí, kde byl pro posádky uspořádán kulturní program. Návrat byl pak přes Frýdlant, kde byly historické vozidla vystaveny u Ommy. V sobotu se pak konala slovenská etapa, kdy se jelo z Malenovic, přes Klokočov a Olešnou do Čadce, potom do Kysuckého Nového Mesta, kde se celý konvoj zastavil, aby se zúčastnil Jakubských hodů. Dále pak přes Krásne nad Kysucou do Turzovky, kde byla soutěž elegance. Účastnicí se pak vraceli přes Staré Hamry, kde byla krátká zastávka na výstavu automobilů, zpět do Malenovic. Tam bylo vyhodnocení výsledků za účasti starostů všech navštívených měst a slavnostní ukončení s kulturním programem. Celý podnik byl velice zajímavý. Bylo možno spatřit poměrně zajímavá vozidla, která se už běžně nevidí, a zvláště ty dříve vyrobené mají obrovskou historickou i finanční hodnotu. Namátkou vzpomeňme tovární značky ze startovní listiny z prvních desetiletí minulého století Praga Piccolo, Tatra 12, L&K, BMW, Aero ale také Ford T, Panhard Levassior, Chrysler, Chenard & Walcker a mnoho dalších. Atmosféru do- rozloučili jsme se s panem Poláchem Jiřím Upřímnou soustrast rodině pozůstalých. Soc., kult. a šk. komise BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PSTRUŽÍ NABÍDKA SLUŽEB KNIHOVNA VEŘEJNÝ INTERNET KOPÍROVÁNÍ BAREVNÝ TISK LAMINOVÁNÍ PRONÁJEM PROSTOR (ŠKOLENÍ, ZÁJMOVÉ KROUŽKY, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, KURZY, ATD.) PROVOZNÍ DOBA Úterý 10:00 15:00 Středa 10:00 15:00 Čtvrtek 10:00 15:00 Pátek 10:00 15:00 KONTAKTY Tel.: , Staré Hamry Tradiční zájezd důchodců úterý 10. září Obecní úřad Staré Hamry připravil na úterý 10. září tradiční zájezd pro seniory za krásami Frýdku-Místku a okolí. Čekají na vás exkurze do: - zámku ve Frýdku - výrobny medových dortů Marlenka - dřevěných kostelíků v Řepištích a Sedlištích - minipivovaru U Koníčka v Dobraticích - dřevěného kostela na Prašivé. Na chatě na Prašivé ve Vyšních Lhotách bude pro všechny připraveno občerstvení. Odjezd účastníků 8.30 hodin. Autobus bude přistaven v 8.15 hodin na parkovišti u obecního úřadu. Předpokládaný návrat cca v hodin. Cena zájezdu 100 Kč/osoba. Prosíme o závazné přihlášení účastníků a úhradu ceny zájezdu na obecním úřadě u paní Evy Balášové v termínu do středy 4. září. Těšíme se na setkání s Vámi. noví občánci Dne se rodičům Pavle Neumannové a Liboru Nečesalovi narodila dcera Sofie. Rodičům srdečně blahopřejeme a malé Sofi i přejeme v životě jen to nejlepší! tváří dobové oblečení některých posádek, a tak dojem oněch dob je dokonalý. Celé setkání provázela příjemná a přátelská atmosféra. Podobná atmosféra bude zcela jistě doprovázet Den obce Pstruží 24. srpna, kde kromě kulturního programu, soutěží a atrakcí pro děti bude uskutečněna výstava ZVEME VÁS! Výstava výtvarných prací Helena Pavelcová Výstava probíhá ve dnech Kateřina Kanioková (17 let) 2. ročník Střední Uměleckoprůmyslové školy sklářské, Valašské Meziříčí, Obor Užitá malba Výstava probíhá ve dnech Prostory informačního centra Pstruží Dne od 14 hodin se v areálu Dubina-Pstruží uskuteční Den obce Pstruží. Součástí bohatého programu je Sraz historických automobilů a motorek, pořádaný motocyklů, včetně těch dříve vyrobených. Po výstavě je plánována hromadná vyjížďka po okolí. (Zapsal kronikář obce) poděkování V měsíci srpnu 2013 oslaví svá životní jubilea tito naší spoluobčané: 93 let - Běčáková Ludmila 90 let - Milata Jaromír 82 let - Kneblová Marie 70 let - Bialková Alena 70 let - Kurečka Jiří 70 let - Kvapilová Věra 65 let - Ing.Kraut František 65 let - Petr Jaromír 55 let - Kořínková Alena 55 let - Matušák Miroslav 50 let - Diasová Alena 50 let - Trávničková Věra Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, dobré nálady, radosti a spokojenosti. Soc., kult. a šk. komise Den obce Pstruží V sobotu 10. srpna se od 15 hodin uskuteční na autobusové točně v Bílé na Konečné tradiční setkání Čechů a Slováků s názvem LIDÉ LIDEM V BESKYDECH. Setkání organizují stejně jako v minulých letech obce Bílá, Staré Hamry, Korňa a Klokočov. I letos, jako každý rok, je pro vás připraveno pestré odpoledne plné her, soutěží a zábavy pro děti i dospělé. Můžete se těšit na vystoupení souboru NAHODILE, kouzelníka, vystoupení folklórních souborů, harmonikářů a další tradiční program. Po setmění zástupci pořádajících obcí zapálí vatru přátelství. K setkání na Konečné neodmyslitelně patří také bohaté občerstvení věříme, že Beskydským veterán klubem Pstruží. Zveme všechny majitele historických motocyklů a automobilů, kteří by se rádi pochlubili svými krásnými stroji. Staré Hamry LIDÉ LIDEM V BESKYDECH Pěší túra Súlovskými skalami, přes Lietavský hrad do Rajecké doliny, v případě deštivého počasí do Bojnic sobota 5. října Obecní úřad Staré Hamry pořádá dne 5. října turistický zájezd na Slovensko s tímto programem: V případě příznivého počasí proběhne pěší turistický výlet Súlovskými vrchy z Bytčanské doliny do Rajecké doliny. Cestou uvidíme Súlovské skály, můžeme si prohlédnout zříceninu Súlovského hradu, dále půjdeme přes hřeben k Lietavskému hradu do Rajeckých Teplic. Ti, kteří si na celou trasu netroufnou, si mohou trasu zkrátit, prohlédnout si jen Súlovské skály (je tam hezká naučná stezka) a autobusem přejet do Rajeckých Teplic. Rajecké Teplice jsou lázeňským městem s termálními prameny. Proto druhá část výletu bude věnována odpočinku, především koupání ve vnitřních i venkovních bazénech lázeňského domu Aphrodite. V případě této varianty počítejte s náklady obec Klokočov, jež letos převzala záštitu nad přípravou občerstvení pro tuto společnou akci, nás mile překvapí širokým sortimentem nápojů a tradičních pokrmů. Setkání na Konečné je oblíbené také díky tradičním soutěžím, jako je přetahování lanem, tlačení traktoru či převážení rodinných příslušníků pomocí koleček. Při těchto soutěžích se nehraje jen o ceny v podobě uzenin, sladkostí či nápojů, ale především jde o dobrou zábavu a prestiž zúčastněných týmů. Přijďte se v sobotu 10. srpna podívat. Za všechny členy organizačního týmu se na setkání s Vámi těší Dagmar Valášková, místostarostka obce Staré Hamry Zájezd na Slovensko na vstup do bazénů, dospělí na 2 hodiny 15, děti od 4 do 12 let 7,50. Plavky s sebou. V případě deštivého počasí jsme připravili odpočinkově-poznávací zájezd do města Bojnice s návštěvou zámku, ZOO a lázní s možností koupání. Zámek Bojnice je otevřený od 10 do 15 hodin, ZOO od 8 do 17 hodin. V případě této varianty počítejte s náklady na vstupné ve výši: zámek dospělí 7, děti 6-15 let 3,50, děti 3-6 let 1 ; ZOO dospělí 4, děti 4-15 let 2, důchodci, studenti 2,50 ; lázně dle délky a rozsahu služeb. Plavky s sebou. Odjezd účastníků 7 hodin. Autobus bude přistaven v 6,55 na parkovišti u obecního úřadu. Předpokládaný návrat v 19 hodin. Cena zájezdu (dopravy) 100 Kč/osoba. Prosíme o rezervaci místa v autobuse a úhradu ceny dopravy u paní Evy Balášové. Počet účastníků je limitován kapacitou autobusu. Na setkání s Vámi se těší Dagmar Valášková, místostarostka obce Přehled bohoslužeb v srpnu Bílá - 10:15, Staré Hamry - 11:15, Gruň - 16: Bílá - 10:15, Staré Hamry - 11:15, Gruň - 16: Bílá - 10:15, Staré Hamry - 11:15, Gruň - 16: Bílá - 10:15, Staré Hamry - 11:15, Gruň - 16:30

12 Cestujte vlakem o víkendech a svátcích levně se skupinovou jízdenkou díky BIC Na pobočkách Beskydského informačního centra Frýdek-Místek se prodávají víkendové skupinové poukázky, kdy po Moravskoslezském kraji můžete cestovat vlaky Českých drah s celou rodinou za 220 Kč! Poukázky jsou určeny pro jednodenní cestování vlakem o víkendu či ve svátek po regionu, bez počtu najetých kilometrů v daném kraji. Zakoupenou poukázku vymění držitel přímo u průvodčího ve vlaku ČD, nebo na pokladně ČD za jízdenku. Jízdenka platí 1 den pro 2 dospělé a až 3 děti, přičemž pouze dvě z nich mohou být starší 15 let. Možné kombinace jsou následující: 2 dospělí + 3 děti, 1 dospělý + 4 děti nebo 5 dětí. Nemusí se tak jednat pouze o rodinu. Skupinová víkendová jízdenka platí pouze ve 2. třídě, je možnost cestovat všemi kategoriemi vlaků ČD, jen pouze do vlaků SuperCity je nutné předem zakoupit místenku. Poukázky na přepravu zakoupíte v Beskydském informačním centru ve Frýdku, Místku a Frýdlantě nad Ostravicí. Prodejní cena poukázky je 220 Kč, což je o 30 Kč méně, než za jakou cenu je koupíte na vlakových nádražích! privát Helena ubytovanie vo Vysokých Tatrách od 7 osoba/noc telefon: +421 (0) mobil: +421 (0) tiráž Vydává Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy * vychází ve 13 obcích * zpracovává: PR Agency Petra Pavelky, El. Krásnohorské 149, Frýdek-Místek, , * grafické zpracování: Eva Bajerová, * Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s.* registrace: MKČRE 10157

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2013 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Úvodní slovo starostky obce: Vážení občané, v tomto letním čase vás v našem zpravodaji informujeme o letních akcích,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_06 Název materiálu: Evakuace Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících

Více

7 VÝBUCH 8 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU. č. situace str. ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

7 VÝBUCH 8 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU. č. situace str. ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ 2 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ 3 3 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE /TORNÁDA

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více