Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči"

Transkript

1 Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/

2 Akutní stavy v ORL Anesteziologie, urgentní a intenzivní medicína URGENTNÍ MEDICÍNA

3 Akutní stavy v ORL Krvácení (nos, hrtan, trachea,jícen, ucho) Dušnost Cizí tělesa Poranění Náhlá nedoslýchavost Akutní závrať Paréza n.vii

4 Epistaxe Většinou není závažná,! sklony k podceňování Názvosloví z řeckého epi stazein = ukapávat 1.krok - kontrola krvácení 2.krok - diagnostika etiologie

5 Předpoklady epistaxe Oblast s bohatým cévním zásobení Zásobení z povodí a.carotis externa i interna Anastomosy mezi arteriálním a venozním řečištěm - Locus Kiesellbachi Cévy probíhají pouze pod sliznicí nechráněné Větší cévy vystupují do skořep z kostěných kanálů nemožnost kontrakce

6 Příčiny epistaxe Lokální : trauma obličeje zánět nosu a paranazálních dutin tumory nosu a paranazálních dutin (benigní x maligní) Celkové : hypertenze, ateroskleroza koagulopatie warfarin, kys. acetylosalicylová jaterní a ledvinové selhání hereditární teleangiektazie m. Rendu Osler

7 Vyšetřovací metody u epistaxe Anamnéza Objektivní vyšetření - měření krevního tlaku, pulzu Endoskopie nosu, přední rinoskopie Laboratorní vyšetření KO, koagulace Případně vyšetření internistou, hematologem

8 Terapie epistaxe Ambulantní ošetření Odstranění koagula Gelaspon se Sanorinem Elektrokauterizace Přední mastná tamponáda

9 Terapie epistaxe Ošetření vyžadující hospitalizaci Balónková tamponáda Zadní tamponáda Vždy je nutné krytí antibiotiky Chirurgický postup Embolizace

10 Přední tamponáda Nemožnost cílené koagulace Gelaspon,Spongostan Mastné špičky, longety Balónková tamponáda

11 Chirurgické postupy Endoskopická kauterizace ( a. sphenopalatina ) Zevní přístup (a.sphenopalatina, a. etm. anterior) Septoplastika (knoflík) Transantrální přístup k a. maxillaris (do fossa pterygopalatina) Podvaz a. carotis externa

12 Medikamentozní terapie u epistaxe Lokální: vasokonstrikční látky Hypertenze: zahájení antihypertenzní terapie či kontrola již zavedené Hypotenze: zajistit i.v. vstup, krystaloidy, ev. koloidy Antikoagulační a antiagregační terapie: vysazení warfarinu za kontrol INR, hemostyptika intravenozně- Dicynone, Pamba, Kanavit. Podání plasmy (FFP) substituce koagulačních faktorů, objem. Hrazení ztrát erymasa, trombocytární koncentrát

13 Akutní stavy v ORL Krvácení (nos, hrtan, trachea,jícen, ucho) Dušnost Cizí tělesa Poranění Náhlá nedoslýchavost Akutní závrať Paréza n.vii

14 Dušnost Obstrukční respirační insuficience inspirační stridor, vtahování jugula, interkostálních a supraklavikulárních prostor, neklid, úzkost, ztráta orientace, porucha vědomí tachykardie, prodloužené inspirium, bledost, cyanoza

15 Laryngitis acuta subglottica viry začíná v noci náhle štěkavý kašel inspirační stridor dušnost zatahuje kortikoidy, zklidnit, vlhko, ATB?

16 Laryngitis acuta supraglottica phlegmonosa - epiglottitis Haemophilus inf. laryngeální dušnost dysfagie, odynofagie antibiotika kortikoidy? intubace tracheostomie

17 Onemocnění hrtanu vedoucí k dušnosti - děti Stridor laryngis congenitus (vzácný) inspirační stridor pro pozdní osifikaci epiglottis Laryngocoele (vzduchová či hlenová výchlipka ventriculus laryngis) Diafragma laryngis a další anomálie (hemangiom, malformace chrupavek)

18 Nádory benigní - Papilom HPV ( vznik adultní, juvenilní) hemangiom, adenom, chondrom, cylindrom, fibrom benigní exofyty noduli cantorum, polypy granulomy - postintubační, struma retrosternalis pyogenní intrathoracalis edémy - Quinckeho angioneurotický - toxoalergický polékový edém, Reinkeho edém postiradiační edém u pacientů léčených aktinoterapií prolapsus ventriculi laryngis maligní - primární nádory hrtanu - ca laryngis, ojediněle sarkomy. Sekundárně prorůstáním či kompresí ze štítnice, jícnu, mediastina, meta bronchogenního ca. Postiradiační reakce. struma retrosternalis intrathoracalis

19 Dušnost urgentní intubace endotracheální intubační rourkou (s použitím fibrobronchoskopu pod kontrolou zraku) bronchoskopie rigidním tubusem, a následná tracheostomie na tubusu dtto po zavedení direktního laryngoskopu

20 Chirurgická léčba dušnosti Koniotomie vertikální řez od prominentia laryngea po okraj cartilaginis cricoides - protětí lig. cricothyreoideum (conicum) Koniopunkce punkční nebo infusní jehly mezi chrupavku štítnou a prsténcovou (do subglottis)

21 Tracheostomie, tracheotomie Komplikace časné: krvácení, nekroza stěny, trachey a rozpad TRST, vzduchová embolie, podkožní a mediastinální emphyzém, pneumothorax, poranění n. lar. recurrens, píštěl tracheoesophageální. Komplikace pozdní: jizevnaté stenozy

22 Akutní stavy v ORL Krvácení (nos, hrtan, trachea,jícen, ucho) Dušnost Cizí tělesa Poranění Náhlá nedoslýchavost Akutní závrať Paréza n.vii

23 Cerumen obturans ceruminozní a mazové žlázky! nadměrná hygiena nedoslýchavost, bolest, hučení, někdy vertigo dg. otoskopie výplach ucha Cizí těleso ve zvukovodu NE pinzeta!

24 Cizí tělesa

25 Cizí těleso Symptomy: dysfagie, odynofagie, záchvaty kašle, bolesti mezi lopatkami a za sternem Mediastinitis bolesti mezi lopatkami a za sternem Patogeneze uváznutí v horním svěrači, nekróza stěny (mediastinitis, pleuritis, peritonitis), Diagnóza typická bolest, otok na krku nebo emfyzém, krepitace,

26 Akutní stavy v ORL Krvácení (nos, hrtan, trachea,jícen, ucho) Dušnost Cizí tělesa Poranění Náhlá nedoslýchavost Akutní závrať Paréza n.vii

27 TRAUMATOLOGIE Vyšetření: ORL RTG,CT Neurolog, oftalmolog, chirurg A- Airway B- Bleeding C -Circulation

28 Poranění nosu Zlomenina nosních kůstek Zlomenina septa Terapie - repozice do 3 dnů (max.7.dní) - zavřená, otevřená - mastná tamponáda - náplasťová fixace, dlaha

29 Poranění obličejového skeletu a VDN Přímé Nepřímé Centrální, laterální, kombinované LeFort I - oddělení.horního alveolu LeFort II - pyramidální zlomenina - horní- alveolus, processus frontalis maxily, mediální spodina orbity, zygomaticomaxillární fraktura LeFort III- separace obličejového skeletu od base lební - spojeno se zlomeninami base

30 Frontobazální zlomeniny - epistaxe, likvorea, hematom obličeje, emfyzém, - pneumoencefalokéla, anosmie; poškození kraniálních nervů (II- VI), komoce Terapie: okamžitá operace ze širokého přístupu operace v druhé době -1-2 týdny repozice kostí, uzavření durálních defektů Poranění n. facialis Poranění slzného ústrojí Poranění mandibuly a TMJ

31 Střední a vnitřní ucho Poranění bubínku bolest, mírné krvácení, mírná porucha sluchu Střední ucho krvácení, bolest, porucha sluchu, ev. paréza n. VII Vnitřní ucho tinitus, závrať, hluchota, nevolnost, zvracení

32 Zlomeniny spánkové kosti příčná zlomenina (zvl. vnitřní ucho) intaktní vnější zvukovod ztráta sluchu, závrať spontánní nystagmus ke zdravému uchu paréza n. VII v 50% likvorea do nasofaryngu podélná zlomenina (zvl. střední ucho) hemotympanum perforace bubínku krvácení ze zvukovodu schodovitá zlomenina zevního zvukovodu paréza n. VII v 20% převodní nedoslýchavost likvorea občas Terapie ATB celkově nevyplachovat zvukovod, netamponovat komplikace (meningitis, mozkový absces)

33 Komoce labyrintu tinitus, percepční nedoslýchavost, ztráta vyšších tónů, závratě většinou s mozkovou komocí Barotrauma akutní bolest, poruchy rovnováhy, tinitus (pulzující) Kesonová nemoc závrať, poruchy sluchu Akutní akustické trauma porucha sluchu, tinitus výbuch - abnormální otoskopický nález, trvající bolest, krvácení výstřel - krátká bolest, ztráta vysokých tónů