ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ"

Transkript

1 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ Aktualizace Číselníku zdravotnických prostředků (dále jen číselník) předepisovaných na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Poukaz na foniatrickou pomůcku a Poukaz na brýle a optické pomůcky (dále jen Poukaz, v číselníku označeny symbolem "P" v poli PRO) byla provedena v souladu s 15 odst. (6) přílohou č. 3 oddíly A, B, C Zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen "Zákon") a Cenovým rozhodnutím MZ ČR. Součástí Číselníku zdravotnických prostředků (dále jen ZP) jsou závazné metodiky k poskytování ZP, odpovídající specifikaci dané podskupiny, seznam výrobců ZP, seznam profesních omezení a seznam použitých zkratek. U jednotlivých ZP se uvádí: KOD NAZ DOP TYP MJD VYR ZEM ZVL PRO OME UDO MAX UPO UHP MFC kód ZP název doplněk názvu typ ZP měrná jednotka výrobce země výroby zvláštní položka preskripční omezení bližší specifikace preskripčního omezení užitná doba maximální úhrada VZP způsob úhrady úhrada v procentech maximální cena koncipovaná ke konečnému spotřebiteli Bližší vysvětlení: TYP ZVL PRO UPO kódové označení pro název a typ ZP (podskupina) pokud obsahuje "Z", je nutné schválení revizním lékařem označení "P" - ZP se předepisuje na poukaz označení "I" - plně hrazený ZP označení "R" - zapůjčovaný ZP bez označení - je hrazena částka uvedená v poli MAX označení "J" (v poli NAZ) - ZP, který je poskytován na základě smlouvy o nájmu (smlouvy tohoto typu jsou uzavírány na ústředí VZP) 1 / 50

2 SYSTEMATIKA ČÍSELNÍKU ZP PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ TYP NÁZEV PODSKUPINY 01 Obvazový materiál 02 Pomůcky pro inkontinenci, kondomy urinál., sběrné sáčky urinál. 03 Pomůcky stomické 04 Pomůcky ortopedickoprotetické 05 Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované 06 Kompresivní punčochy a návleky 07 Vozíky včetně příslušenství 08 Sluchadla včetně příslušenství 09 Brýle a optické pomůcky 10 Pomůcky respirační a inhalační 11 Pomůcky pro diabetiky 12 Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené 13 Pomůcky dále nespecifikované a paruky 14 Pomůcky kompenzační pro zrakově postižené 15 Pomůcky kompenzační pro sluchově postižené 16 Obuv ortopedická 17 Pomůcky pro laryngectomované METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ V Číselníku zdravotnických prostředků jsou uvedeny ZP, které Pojišťovna hradí za účelem: a) pokračování v léčebném procesu, b) podpoření stabilizace zdravotního stavu pojištěnce, jeho výrazného zlepšení či vyloučení jeho zhoršení, c) kompenzace nebo zmírnění následků zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu. Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení. Úhrada typu pomůcek, neuvedených v Číselníku, důležitých při stabilizaci handicapu (zdravotní postižení je již trvalého charakteru, pomůcka umožňuje integritu do vnějšího prostředí, usnadňuje zdravotně postiženým běžný život v domácnosti nebo v povolání), spadá do sociální sféry. Způsob předepisování na Poukaz: Na Poukaz lze předepsat pouze jednu položku uvedenou v Číselníku. V případě položky označené "Z" v poli ZVL, musí být každý Poukaz potvrzen revizním lékařem VZP. Předepsat na Poukaz lze pouze ZP, který je obsažen v Číselníku. Poukaz vyplněný lékařem musí splňovat (obsahovat) tyto náležitosti: 1. jméno a příjmení, rodné číslo, adresu pojištěnce, 2. kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován, 3. kód ZP, pod kterým je předepisovaný ZP uveden v Číselníku 2 / 50

3 Výjimka: Poukaz na brýle a optické pomůcky: požadované kódy vyplňuje optik. Poukaz na mammární epitézu: druh epitézy vyplní dodavatel dle typu vhodného pro pacientku. 4. údaj o typu úhrady: plná úhrada pojišťovnou / částečnou úhrada pojišťovnou / hradí pacient, 5. diagnózu, 6. podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení poukazu, 7. čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře, 8. vyplněné čestné prohlášení pojištěnce stvrzující nárok úhrady ZP z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 9. pokud je uvedeno v Číselníku u předepisované položky "Z" je nutné vyjádření revizního lékaře Pojišťovny. Jestliže lékař předepíše ZP, na jehož úhradě se podílí též pacient, je povinen na tuto skutečnost pacienta upozornit. Veškeré ZP, které si pojištěnec sám vyžádá u lékaře, a nejsou indikovány zdravotní potřebou pacienta, se předepisují k úhradě pojištěnci s vyznačením "hradí nemocný" na Poukaze. ZP označené v Číselníku "Z": K položkám, které jsou v Číselníku označeny písmenem "Z", se vyjadřuje revizní lékař Pojišťovny. Schválení revizním lékařem znamená, že ZP bude hrazen do výše částky uvedené v poli MAX. ZP označené v Číselníku "R": Kódy těchto ZP lze použít pouze pro zdravotnické prostředky, které jsou v majetku zdravotní pojišťovny a byly poprvé zapůjčeny pojištěnci jako nové zdravotnické prostředky. Užitná doba: Po uplynutí směrné doby užití nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nového ZP na účet Pojišťovny. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí na lékaři, u technických pomůcek na příslušné servisní organizaci, která posoudí technický stav a funkčnost dříve přiděleného prostředku uživateli. Spoluúčast: Maximální úhrada Pojišťovny vychází ze základního provedení ZP. Dovoz ZP na adresu pojištěnce a zaškolení nejsou hrazeny zvlášť ze zdravotního pojištění. Úhrada v poli MAX je konečná. Základ ZP: Základní provedení zdravotnického prostředku je takové provedení, které po medicínské stránce pojištěnci plně funkčně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti. Nadstandard: Zdravotnické prostředky přesahující rámec základního provedení hradí Pojišťovna pouze do výše základního ZP. Zdravotnické prostředky neuvedené v zákoně č. 48/97 Sb., oddílu C příloha č. 3 a přitom splňující požadavky dané 15 odst. (6) tohoto zákona: Tyto zdravotnické prostředky jsou v souladu s předmětným zákonem zařazeny do Číselníku s maximální úhradou z veřejného zdravotního pojištění ve výši 75 % z ceny koncipované ke konečnému spotřebiteli. V Číselníku je uvedena v poli MFC maximální cena ke konečnému 3 / 50

4 spotřebiteli, v poli MAX je uvedena 75% maximální úhrada z veřejného zdravotního pojištění vypočtená z ceny ke konečnému spotřebiteli. Dítě: Pojištěnec do 18 let věku. 4 / 50

5 PODSKUPINA 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL Obvazový materiál předepisuje smluvní lékař Pojišťovny na Poukaz. ZP podskupiny 01 jsou rozděleny na část všeobecnou a část gelového krytí. Část všeobecná je rozdělena do skupin: FIXACE HYPOALERGENNÍ 1100 z hedvábí 1105 z netkaného textilu nesterilní 1106 z netkaného textilu s polštářkem sterilní 1110 pěnová 1115 s polštářkem sterilní 1120 lepící k fixaci gázy i pooperační rány 1125 stripy GÁZA HYDROFILNÍ 1150 sterilní 1155 nesterilní KOMPRESY OSTATNÍ 1200 sterilní 1205 nesterilní, přířezy 1210 z netkaného textilu sterilní 1215 z netkaného textilu nesterilní 1220 kombinované absorpční 1225 oční NÁPLAST HYPOALERGENNÍ CÍVKOVÁ 1255 netkaná textilie 1260 tkaná hedvábná textilie NÁPLAST HYPOALERGENNÍ 1265 transparentní 1266 transparentní s polštářkem 1270 s absorpčním polštářkem 1275 nepřilnavý polštářek s hydrokoloidem 1280 nepřilnavý polštářek s hydrokoloidem a vazelínou OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ 1300 k fixaci krycích materiálů na rány 1301 k fixaci pohybového aparátu, bandáž kloubů OBINADLO ELASTICKÉ LEHCE PODPŮRNÉ 1305 neučeno OBINADLO ELASTICKÉ KOMPRESIVNÍ 1310 k mírné kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění 1311 k mírné kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění 1316 ke střední kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění 5 / 50

6 1317 ke střední kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění 1320 k silné kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění 1321 k silné kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění OBINADLO HYDROFILNÍ 1400 obinadla fixační k sekundární fixaci krycích materiálů na rány sterilní 1405 obinadla fixační k sekundární fixaci krycích materiálů na rány nesterilní OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ 1410 elastický hadicový obvaz 1415 speciální hadicový obvaz k ošetření ekzematózních lokalit VATA BUNIČITÁ 1500 vrstvená, vinutá, přířezy TAMPÓNY VINUTÉ 1520 vata dělená k lokální desinfekci kůže VATA OBVAZOVÁ 1600 vinutá, skládaná RŮZNÉ - HEMOSTATIKA 1700 curaspon, želatinová houba 1705 gelaspon, hubka a proužky 1710 raumacel, plošné a zásyp Část gelového krytí je rozdělena do jednotlivých kapitol. Součástí názvu každé kapitoly je indikační kritérium, které doporučuje na jaký typ rány je ZP určen. Každá tato kapitola se dále dělí na plošné, amorfní, provazce, problematické lokality, atd. Položky se 75% úhradou podléhají schválení revizním lékařem (označení Z ). Jedná se o položky předepisované na poukaz, které mají souvislost s léčbou rány, jsou hodnoceny jako ekvivalenty krycích materiálů uvedených v zákoně č. 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C. Zvlášť účtovaný materiál (označení M) může být vykazován pouze v návaznosti na zdravotní výkon, proto nepodléhají schválení revizním lékařem (bez označení Z ). HYDROGELY pro rány suché, nekrotické, povleklé, granulující, epitelizující, s menší exsudací 100 plošné 111 provazce 115 s okrajem 120 amorfní OBVAZY S AKTIVNÍM UHLÍM pro rány secernující - zapáchající 150 malé rozměry 170 obvazy s aktivním uhlím a stříbrem 180 obvazy s aktivním uhlím a jiné, aktivní vrstva 6 / 50

7 ANTISEPTIKA neadhezivní krytí pro rány infekční v různých fázích 200 s povidonejodem 210 s chlorhexidinacetátem 211 s bismuth tribromfenátem malé rozměry 212 s bismuth tribromfenátem velké rozměry 213 provazce s bismuth tribromfenátem 214 s NaCl ALGINÁTY pro rány výrazně secernující, povleklé, kontaminované 250 plošné 270 příměsi se stříbrem 280 pro hluboké rány, do dutin, provazce 290 amorfní s enzymy HYDROKOLOIDY pro rány neinfikované, granulující, epitelizující rány s mírným až středním exsudátem 300 malé rozměry 310 s okrajem malé na problematické lokality malé rozměry příměsi 322 plošné malé tenké pasty 335 zásypy HYDROFIBER pro granulující, povleklé, secernující rány 345 hydrofiber 346 hydrofiber se stříbrem HYDROPOLYMERY, POLYURETANY, PĚNY pro čisté granulující nebo epitelizující rány, mírný až střední exsudát 350 malé rozměry 370 malé plošné tenké 380 pro silně secernující rány 381 pro silně secernující rány se stříbrem 382 do dutin FILMOVÉ OBVAZY samostatně nebo jako sekundární krytí, na nesecernující povrchové rány, pooperační rány, dále k fixaci 400 plošné malé 420 plošné s absorpčním jádrem 430 spraye 440 tamponový aplikátor NEADHERENTNÍ pro povrchové rány, abraze, chirurgické rány, popáleniny, vředy 450 kontaktní malé rozměry 451 provazce 7 / 50

8 452 amorfní 460 kontaktní s masťovým základem 461 kontaktní s absorpčním jádrem SILIKON pro všechny granulující nebo epitelizující rány s mírnou až silnou sekrecí 470 silikon mřížka 471 měkký silikon, kontaktní vrstva 472 měkký silikon, absorpční krytí 473 měkký silikon 474 amorfní NETKANÉ TEXTILIE pro rány středně až silně secernující 480 s absorpčním jádrem malé rozměry BIOAKTIVNÍ chronické defekty všech ethiologií 500 Promogran 501 Dermax 502 Melmax AKTIVNÍ ČISTÍCÍ pro rány smíšené, infikované, povleklé, hluboké i povrchové 550 KOLAGENY pro rány čisté, mírně až silně secernující 560 CHITOSAN S KOLAGENEM pro rány bez známek masivní infekce, středně až silně secernující, povrchní i hluboké 561 rány chirurgické, diabetická noha, hemostatický efekt MALTODEXTRIN pro rány vlhké a silně secernující, zapáchající 700 ROZTOKY PRO LÉČBU RAN pro rány chirurgické rozpadlé, chronické infikované, diabetická noha 705 HYALURONAN pro rány chirurgické rozpadlé, chronické, popáleniny, diabetická noha 710 NANOKRYSTALICKÉ STŘÍBRO pro rány infikované, s vysokým rizikem infekce, povrchové i hluboké 715 HYDROBALANČNÍ pro rány s malou až střední sekrecí, které potřebují udržet rovnováhu vlhkosti 720 Suprasorb X defekty u diabetické nohy, bércové vředy a jiné chronické rány, malé rozměry 722 Suprasorb X pro hluboké rány 8 / 50

9 740 Suprasorb X+PHMB defekty u diabetické nohy, bércové vředy a jiné chronické rány, malé rozměry 742 Suprasorb X pro hluboké rány Pojišťovna hradí: gázu hydrofilní skládanou (sterilní i nesterilní, kompresy sterilní i nesterilní) nejvýše do rozměru 10x10 cm a velikosti balení 2 ks, dle zvážení ošetřujícího lékaře, krytí gelové - nejvýše do rozměru 10x10 cm na základě schválení RL, náplasti hypoalergické - nárok vzniká pouze u pojištěnců do 18 let věku, u pacientů se stomií a diabetiků, dle zvážení ošetřujícího lékaře, obinadlo elastické - nejvýše do rozměru 14 x 5m, dle zvážení ošetřujícího lékaře, obinadlo hydrofilní sterilní - nejvýše do rozměru 12cm x 5m, dle zvážení ošetřujícího lékaře, obinadlo pružné hadicové, dle zvážení ošetřujícího lékaře, tampony vinuté - pouze preskripce DIA, 1 bal. po ks ročně, vatu buničitou - 100g, dle zvážení ošetřujícího lékaře, vatu obvazovou skládanou - 100g, dle zvážení ošetřujícího lékaře, vatu obvazovou sterilní - 25g, dle zvážení ošetřujícího lékaře. PODSKUPINA 02 POMŮCKY PRO INKONTINENCI Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti PRL, URN, GYN, NEU, GER na Poukaz. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce a to pouze při prokázané patologické inkontinenci. V případě, že pomůcky předepisuje odborný lékař, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, je povinen písemně informovat praktického lékaře pojištěnce o vyšetření a předepsání pomůcky (viz Metodika týkající se předepisování na Poukaz). Pojištěncům v ústavní péči (hospitalizace) a v odborných léčebnách Pojišťovna tyto pomůcky nehradí. Uvedené pomůcky mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. Tato maximální preskripce se využívá především u pacientů ve stabilizovaném stavu, u kterých je předpoklad účelného využití celého množství. Pomůcky pro inkontinentní dělíme na savé, sběrné a obstrukční. Indikací pro předpis na pomůcky pro inkontinentní pacienty je inkontinence dělená do tří stupňů na lehkou, střední a těžkou. Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti na ošetřování a zajištění inkontinentního pacienta. I. stupeň: lehká inkontinence - především stresová inkontinence všech stupňů, kde se zpravidla volí vložky pro lehkou inkontinenci. Používání pomůcek je nepravidelné. a) ztráty moče jsou ml v průběhu 4 hodin, b) únik moče nastává při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů. V případech ostatních typů inkontinence (reflexní, urgentní, extrauretrální), kde není prioritní stresový manévr, musí odborník klasifikaci provést s přihlédnutím k údajům v mikční kartě pacienta (anamnéza) případně k výsledkům vyšetření dolních močových cest (fyzikální vyšetření, cystoskopie, uroflowmetrie, cystografie, ultrasonografie apod.). 9 / 50

10 II. stupeň: střední inkontinence - ostatní typy inkontinence zejména u mobilních pacientů. Využívány jsou především pleny absorpční. Používání pomůcek je nutné denně. a) ztráty moče při tomto stupni se pohybují do 200 ml za 4 hodiny, b) únik moče nastává při změně polohy, při běhu, chůzi, chůzi po schodech, při fyzické námaze. III. stupeň: těžká inkontinence - ostatní typy inkontinence v pokročilém stádiu především u ležících pacientů, spojené také s inkontinencí stolice. Využívány jsou hlavně kalhotky absorpční. Používání pomůcek je trvalou nutností. a) ztráty moče jsou větší než 200 ml za 4 hodiny, případně kombinované s retencí stolice. b) moč, příp. stolice uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav. Pomůcky pro inkontinentní jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění dle následujících limitů: I. stupeň vložky pro lehkou inkontinenci maximálně 150 ks měsíčně nejvýše do 550,- Kč, fixační kalhotky maximálně 24 ks ročně nejvýše do 190,- Kč, kondomy urinální maximálně 30 ks měsíčně nejvýše do 900,- Kč, sáčky sběrné urinální maximálně 10 ks měsíčně nejvýše do 600,- Kč, svorka inkontinenční pro muže maximálně 2 ks ročně. II. stupeň pleny vložné, vložky maximálně 150 ks měsíčně nejvýše do 900,- Kč, fixační kalhotky maximálně 24 ks ročně nejvýše do 190,- Kč, kondomy urinální maximálně 30 ks měsíčně nejvýše do 900,- Kč, sáčky sběrné urinální maximálně 10 ks měsíčně nejvýše do 600,- Kč, svorka inkontinenční pro muže maximálně 2 ks ročně. III. stupeň kalhotky plenkové maximálně 150 ks měsíčně nejvýše do 1400,- Kč, kondomy urinální maximálně 30 ks měsíčně nejvýše do 900,- Kč, sáčky sběrné urinální maximálně 10 ks měsíčně nejvýše do 600,- Kč, svorka inkontinenční pro muže maximálně 2 ks ročně. Fixační kalhotky (tj. fixace absorpčních prostředků pro inkontinenci) je možné předepsat, pokud pacient používá vložky nebo absorpční pleny, maximálně 24 kusů ročně nejvýše do 190,- Kč. Absorpční pomůcky pro I. a II. stupeň rozlišujeme podle gramáže: Vložka absorpční pomůcka o hmotnosti do 60g. Plena absorpční pomůcka o hmotnosti nad 60 g. Podložky absorpční - lze předepsat pouze inkontinentním pojištěncům, u kterých je rozumné, pro regeneraci pokožky, kombinovat vložky nebo vložné pleny s podložkami, kde jejich úhrada musí být součástí finančního limitu pro I. nebo II. stupeň. 10 / 50

11 U III. stupně, tedy u těžkých případů inkontinence, případně inkontinence spojené s retencí stolice, slouží jako duplicitní ochrana pacienta a je možné je předepsat nad finanční limit kalhotek s úhradou 75% a omezením do 60 kusů na měsíc. Absorpční pomůcky jsou nově rozděleny dle stupňů inkontinence I. III. s přiřazením konkrétních výrobků seřazených podle savosti. Fixační kalhotky, podložky a absorpční kalhotky pro děti jsou zatříděny v samostatných oddílech. LEHKÁ INKONTINENCE I. STUPNĚ nejvýše 550,-Kč/150ks/1 měsíc 110 Vložky absorpční pro muže 120 Vložky absorpční pro ženy, savost do 300ml 150 Vložky absorpční pro ženy, savost od ml 170 Vložky absorpční pro ženy, savost nad 601ml 190 Vložky absorpční bez omezení STŘEDNÍ INKONTINENCE II. STUPNĚ nejvýše 900,-Kč/150ks/1 měsíc 210 Pleny absorpční pro muže 220 Pleny absorpční vložné, savost do 900ml 240 Pleny absorpční vložné, savost ml 260 Pleny absorpční vložné, savost nad 1500ml 280 Pleny absorpční vložné, bez savosti TĚŽKÁ INKONTINENCE III.STUPENĚ nejvýše 1400,-Kč/150ks/1 měsíc 310 Kalhotky absorpční pro děti 320 Kalhotky absorpční small 340 Kalhotky absorpční medium 360 Kalhotky absorpční large 380 Kalhotky absorpční nadměrné 390 Kalhotky absorpční navlékací small 400 Kalhotky absorpční navlékací medium 410 Kalhotky absorpční navlékací large 420 Kalhotky absorpční zapínací s křídly small/medium 430 Kalhotky absorpční zapínací s křídly medium/large 435 Kalhotky absorpční s léčebným účinkem medium/large PODLOŽKY ABSORPČNÍ - ÚHRADA 75% 460 Podložky absorpční, velikost do 40x60cm 470 Podložky absorpční, velikost do 60x60cm 480 Podložky absorpční, velikost do 60x90cm 490 Podložky absorpční, velikost do 60x90cm se záložkami 491 Podložky absorpční, velikost do 90x180cm se záložkami 500 Podložky absorpční, velikost do 80x90cm 510 Podložky absorpční s větším plošným rozměrem POMŮCKY FIXAČNÍ 530 Kalhotky fixační, síťované small 540 Kalhotky fixační, síťované medium 550 Kalhotky fixační, síťované large +X-large 560 Kalhotky fixační, punčochové, bavlněné a kombinované small 11 / 50

12 570 Kalhotky fixační, punčochové, bavlněné a kombinované medium 580 Kalhotky fixační, punčochové, bavlněné a kombinované large 590 Kalhotky fixační, bavlněné small 600 Kalhotky fixační, bavlněné medium 610 Kalhotky fixační, bavlněné large POMŮCKY SBĚRNÉ 660 Pomůcky sběrné, kondomy urinální 670 Pomůcky sběrné, sáčky urinální POMŮCKY OSTATNÍ 680 Pomůcky ostatní, blíže nespecifikované Pro předpis Poukazu pro inkontinentního pojištěnce platí: a) na Poukaze může být předepsána pouze jeden druh absorpční pomůcky pro inkontinentní s využitím možnosti předepsání více poukazů, b) pro předpis je směrodatný údaj o stupni inkontinence v návaznosti na finanční limit, c) u I. a II. stupně je možno využít kombinaci vložek a vložných plen a stejně tak u II. a III. stupně lze kombinovat vložné pleny a kalhotky pro denní a noční období v možném dvou nebo tříměsíčním preskripčním období. To znamená, že pacient může být přes den zařazen do II. stupně a využívat vložné pleny a v noci využít plenkové kalhotky, které jsou zařazeny ve III. stupni, d) savé pomůcky, tedy vložky, vložné pleny a kalhotky absorpční by neměly být zavedeny na těle pacienta z hygienických důvodů déle než 8 hodin! e) v žádném případě nesmí dojít k překročení limitu stanoveném pro dané stupně, f) o vystavení Poukazu musí být proveden záznam v dokumentaci pojištěnce s uvedením stupně patologické inkontinence a údaj o množství předepsaných pomůcek. PODSKUPINA 03 - POMŮCKY STOMICKÉ Pomůcky stomické předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti URN, PRL, CHI, INT, ONK na Poukaz. Stomické pomůcky jsou nově rozděleny do jednotlivých samostatných částí na jednodílné (1D), dvoudílné (2D) systémy, adhezní technologie, podložky stomické a ostatní. Tyto pomůcky mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. Systémy 1D: - Systémy jednodílné ileostomické výpustné - sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada. - Systémy jednodílné kolostomické uzavřené - sáčky - maximálně 60 ks měsíčně, 100% úhrada. - Systémy jednodílné urostomické sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada. 12 / 50

13 Systémy 2D: - Systémy dvoudílné ileostomické výpustné - sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada. - Systémy dvoudílné kolostomické uzavřené - sáčky - maximálně 60 ks měsíčně, 100% úhrada. - Systémy dvoudílné urostomické sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada. Adhezní technologie: - Adhezní technologie sáčky výpustné (ileostomické) maximálně 30ks měsíčně, 100% úhrada. - Adhezní technologie sáčky uzavřené (kolostomické) maximálně 60ks měsíčně, 100% úhrada. Podložky stomické: - Podložky kolostomické a ileostomické - maximálně 10 ks měsíčně, 100% úhrada. - Podložky urostomické - maximálně 15 ks měsíčně, 100% úhrada. - Adhezní technologie podložky maximálně 10ks měsíčně. 100% úhrada. Ostatní: - Krytky stomické - maximálně 60 ks měsíčně, nejvýše do 3100,-Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem. - Zátky stomické - maximálně 60 ks měsíčně, nejvýše do 1200,-Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem. - Pásy přídržné pro stomiky - maximálně 2 bal ročně, 100% úhrada. - Přídržné prostředky, kroužky těsnící, manžety těsnící, pásky přídržné, proužky adhezivní, okénko Eakin (10ks/měsíčně), svorky na sáčky (10ks/čtvrtletně), adaptér nízkotlaký (10ks/měsíčně) a destičky ochranné pro stomiky 100% úhrada. - Deodorační prostředky, pohlcovače pachu, zhušťovače, pudr zásypový, pasta adhesivní, pasta ochranná, odstraňovač medicínských adheziv, odstraňovače náplastí, odstraňovač lepu, krém zklidňující, sprej bariérový projektivní, pěna čistící, film ochranný 100% úhrada. - Prostředky čistící stomické (roztoky) - nejvýše měsíčně do 1500,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem. - Prostředky ochranné stomické mýdlo (včetně tekutého), ubrousky čistící tělové, maximálně 360 g ročně, nebo nejvýše do 2760,- Kč. Zákon limituje množství ochranných stomických prostředků na gramy (360g ročně). V případech, kdy měrnou jednotkou je mililitr nebo kus, je vždy rozhodující roční finanční limit. - Irigační soupravy a příslušenství - úhrada 75%. 13 / 50

14 - Set měsíční kolostomický, maximálně 1 set na měsíc 100% úhrada. V případě předepsání tohoto setu, nemá pacient nárok na další čerpání sáčků a podložek v daném měsíci. Předpis podléhá schválení revizním lékařem s tímto indikačním omezením: Pacient s distální kolostomií, s formovanou stolicí. Při diagnóze stomie lze předepisovat: Vata buničitá: 100g/měs g/ročně, Vata obvazová: 100g/měs g/ročně, Gáza hydrofilní skládaná sterilní - dle potřeby, Gáza nesterilní - čtverce 10x10 cm po 100 ks (tj. 4x po 100 ks ročně). PODSKUPINA 04 - POMŮCKY ORTOPEDICKOPROTETICKÉ Pomůcky ortopedicko-protetické předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORT, OP, REH, CHI, NEU, v některých případech ONK, PRL na Poukaz. Zdravotní pojišťovna hradí ZP skupiny 04 pouze po úrazu, operaci, apod., do doby obnovení plné mobility, resp. do doby ukončení kauzální léčby, apod. Pojišťovna hradí: Ortézy sériově vyráběné - maximálně 1 ks ročně. Tyto ortézy jsou dle funkčnosti rozděleny do kategorií. Charakteristika a indikace výrobků jsou uvedeny přímo v textové části Číselníku. Epitézu mammární - maximálně 1 ks za 2 roky. Návlek pahýlový - maximálně 8 ks ročně. U kódů se jedná o pahýlový návlek s léčebným účinkem - kompresí k tvarování pahýlu. Aplikace se provádí co nejdříve po amputaci. Pojišťovna hradí 2 kusy návleků ve výši 75 % ceny. Suspenzor - maximálně 2 ks ročně. Návlek kompresivní na popáleniny je hrazen zdravotní pojišťovnou ve výši 75% z aktuální ceny pro konečného spotřebitele, zbývající část vždy doplácí pacient. Indikace: stav po popálení kterékoliv části těla a rozsahu s hloubkou II. a III. stupně Počet: max. 2 ks/rok, nejdéle po dobu 3 let Návleky mohou být předepisovány pouze na 3 specializovaných pracovištích popáleninové medicíny (preskripční omezení S6): Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady Popáleninové centrum FN Ostrava Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno Bohunice PODSKUPINA 05 ORTOPEDICKOPROTETICKÉ POMŮCKY INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVOVANÉ Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti OP, ORT, CHI, REH, NEU na Poukaz. 14 / 50

15 Výrobce individuálně zhotovované ortopedickoprotetické pomůcky musí mít na tuto činnost uzavřenou smlouvu s příslušným pracovištěm VZP. U kódů , , , , , předloží výrobce příslušné zdravotní pojišťovně cenovou předkalkulaci, která bude obsahovat název firmy, rozpis jednotlivých dílců včetně nákupních cen, předpokládaný počet výrobních hodin a hodinovou sazbu. Pojišťovna hradí: Epitézu mamární individuálně zhotovovanou - maximálně 1 ks za 2 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Ortézu individuálně zhotovovanou - kódy a lze předepsat v době hospitalizace. Ortéza pro stabilizaci sedu je vyráběna přísně individuálně k zajištění stability sedu se současnou korekcí páteře. Je indikována pro těžkou nedostatečnost postury při postižení stability pacienta vsedě a poruchy statiky nebo rovnováhy a to zejména: DMO, kvadruplegie s výrazným postižením postury, myopatie, porucha osteogeneze, klinické syndromy spojené s hypotonií svalovou, vysoké amputace DK se ztrátou stability, pooperační stavy umožňující vertikalizaci nebo sed. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Korzet typu Jewett stavebnicový, kód , hrazeno do výše 3 500,- Kč, lze předepsat v době hospitalizace. Návlek kompresivní na popáleniny individuálně zhotovený je hrazen zdravotní pojišťovnou, pokud nelze použít adekvátní sériově vyrobený ZP. Úhrada je ve výši 75 % z aktuální ceny pro konečného spotřebitele, zbývající část vždy doplácí pacient. Indikace: stav po popálení kterékoliv části těla a rozsahu s hloubkou II. a III. stupně Počet: max. 2 ks/rok, nejdéle po dobu 3 let Návleky mohou být předepisovány pouze na 3 specializovaných pracovištích popáleninové medicíny (preskripční omezení S6): Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady Popáleninové centrum FN Ostrava Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno Bohunice Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Protézy standardní horních i dolních končetin v základním provedení - maximálně 1 ks za 2 roky. Protézy speciální horních a dolních končetin, které jsou vyrobeny ze speciálních dílců, včetně tahových protéz horních končetin - maximálně 1 ks za 2 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Pod kódy a lze předepsat protézu DK se systémem bionického kolenního kloubu. Předpis podléhá schválení krajským revizním lékařem. Formulář žádosti a postup při jejím podání je vydán metodickým pokynem ředitele VZP ČR. Protézy myoelektrické při ztrátě obou horních končetin nebo jednostranné amputaci s funkčním postižením druhé horní končetiny - maximálně 1 ks za 5 let, v případě postižení obou končetin 1 pár za 5 let. Předpis podléhá schválení krajským revizním lékařem. Formulář žádosti a postup při jejím podání je vydán metodickým pokynem ředitele VZP ČR. Opravy - jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí pomůcky opotřebením nebo neúmyslným poškozením vyplývajícím z používání pomůcky. Dle Občanského zákoníku je záruční doba na díly u individuálně zhotovované pomůcky 24 měsíců od jejího vydání. 15 / 50

16 Úpravy jsou předepisovány v případě změn na těle pacienta, při kterých je nutné přizpůsobit pomůcku. Protézy HK: dětské - pojištěnec do 18 let - základní typy protéz HK, prvovybavení protézou, základní typy provizorních nebo časných protéz, které jsou stavěny při změnách zdravotního stavu a nemusí odpovídat typu pomůcky pro trvalé vybavení, prvovybavení - základní typy provizorních nebo časných protéz, které jsou stavěny při změnách zdravotního stavu a nemusí odpovídat typu pomůcky pro trvalé vybavení, standardní - s kosmetickým nebo mechanickým jádrem, speciální - protézy vyrobené a sestavené z dílců odlehčených, myoelektrické. Protézy DK : Funkční indikace protézy - představuje návrh uspořádání protézy DK podle očekávaného stupně aktivity uživatele v závislosti na jeho celkovém zdravotním stavu (přepracováno dle zahraničních podkladů). Metodický pokyn č.36/2002 uvolňuje předepisování protéz DK - prvovybavení v době hospitalizace. Stupeň aktivity uživatele - určuje fyzické a psychické předpoklady uživatele, profesi, uživatelský prostor apod. Je mírou schopnosti a možnosti uživatele naplnit provádění běžných denních aktivit. Stupeň aktivity uživatele určuje požadované technické provedení protézy (kolenní kloub a protetické chodidlo, nikoliv pahýlové lůžko) Určení nezbytného technického provedení protézy (volba základních komponentů pro stavbu protézy) ze zdravotního hlediska je založeno na potenciálních funkčních schopnostech uživatele. Tyto funkční schopnosti vycházejí z očekávaných předpokladů protetika a indikujícího lékaře a jsou založeny zejména na posouzení: minulost uživatele (včetně posouzení stavu před amputací) současný stav uživatele (stav pahýlu a jiné zdravotní aspekty) pacientova pozitivní motivace využít protetickou náhradu Stupeň aktivity 0 nechodící pacient. Uživatel nemá vzhledem ke svému špatnému fyzickému a psychickému stavu schopnost využít protézu samostatně nebo s cizí pomocí pro bezpečný pohyb nebo přesun. Terapeutický cíl: dosažení kosmetického vzhledu uživatele, pohyb na vozíku. Provedení protézy: bez protézy, příp. nejjednodušší kosmetické protézy Stupeň aktivity 1 interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány. Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru. Komponenty protézy: chodidlo typu SACH, chodidlo s jednoosým kloubem. Kolenní kloub jednoosý s konstantním třením, kolenní kloub s uzávěrem, kolenní kloub s brzdou. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity). Stupeň aktivity 2 limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány. Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru. 16 / 50

17 Komponenty protézy: chodidlo typ SAFE (pružný skelet), chodidlo s víceosým kloubem. Kolenní kloub jednoosý s konstantním třením, Kolenní kloub s brzdou, polycentrický kolenní kloub s mechanickým třením. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity). Stupeň aktivity 3 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, při čemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility pacienta a v případě také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány. Terapeutický cíl: využití protéza pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení. Komponenty protézy: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů). Kolenní kloub (jednoosý nebo polycentrický) s hydraulickou nebo pneumatickou jednotkou. Doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity). Stupeň aktivity 4 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má schopnosti nebo předpoklady jako uživatel stupně 3. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec. Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení. Komponenty: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie - dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický s pneumatickou jednotkou s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity). Určení stupně aktivity má být zaznamenáno do dokumentace uživatele a má popisovat stávající úroveň aktivit uživatele a zejména očekávané předpoklady a přínosy s navrženým technickým vybavením protézy. Nejedná se o speciální sportovní protézy. Užitná doba protéz u prvovybavení není omezená, u ostatních je 24 měsíců. Dětské protézy mají individuální dobu užití u všech druhů protéz. Pacient, který používá individuálně zhotovené protézy, má nárok na dvoje funkční vybavení ve standardním provedení. PODSKUPINA 06 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY A NÁVLEKY (DÁLE JEN KEP) Kompresivní elastické punčochy a návleky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny na Poukaz. II. kompresivní třídu předepisuje lékař odbornosti PRL, CHI, INT, DER, J16. III. kompresivní třídu předepisuje lékař odbornosti CHI, INT, DER, J16. Pojišťovna hradí: a) KEP jen II. až IV. kompresivní třídy. 17 / 50

18 b) Pažní návleky - rukávce na lymfedém paží pacientkám po operaci nádorových onemocnění prsu a následným vznikem lymfatického otoku po exenteraci axily a aktinoterapii. Rukávec lze předepsat až po léčení na specializovaném pracovišti. c) Zakázkově zhotovované KEP nebo rukávce pojištěncům (dále jen ZZP), pro které nelze nalézt v rozměrových tabulkách sériově vyráběných pomůcek odpovídající velikost. Lze předepsat pouze za předpokladu indikace značných lymfatických otoků horních nebo dolních končetin, u silně obézních pojištěnců nebo rozměrů pojištěnce kdy skutečně nelze nalézt v rozměrových tabulkách odpovídající funkční kompresivní KEP. Indikace musí být konkrétně uvedena, včetně rozměrů dle pravidel pro účelnou kompresi, předepisujícím lékařem na Poukazu. Pojišťovna hradí ZZP zhotovený tuzemským výrobcem, na základě požadavku ošetřujícího lékaře na konkrétní r. č. pojištěnce, maximálně do výše uvedené v Číselníku pod kódy , , a Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Při validaci poukazu je nutné předložit Pojišťovně věcně správnou fakturaci od tuzemského výrobce daného ZZP. Výdejce si dle platného Cenového předpisu MZ ČR nesmí ke konečné ceně připočítávat distribuční přirážku tak jako u běžně sériově vyráběných KEP. Jedná se o zakázkový zdravotnický prostředek (ZZP), který musí být doložen, dle obecně závazných platných předpisů, prohlášením o shodě, návodem k použití a označen evidenčním číslem. Vzhledem k tomu, že jde o plnou úhradu kompresivních ZZP, tuzemští výrobci jsou na zcela srovnatelné úrovni se zahraničními výrobci, je povolena úhrada těchto ZZP pouze u následujících českých výrobců uvedených v Číselníku pod zkratkou: LOANA ROŽNOV a.s. 133 MAXIS a.s. 135 VARITEX s.r.o. 237 DEONA MEDI s.r.o. 354 ARIES a.s. Kalhoty punčochové kompresivní: A dámské B těhotenské C pánské Ceny uvedené v Číselníku jsou ceny pro konečného spotřebitele. Jsou to smluvní ceny uzavřené mezi výhradním zástupcem (a zároveň distributorem) firmy v ČR a ÚP VZP. Antiembolické punčochy nejsou hrazeny na Poukaz. Nemocnice je mají započítány do OD (ošetřovací den). Pojištěncům by měly být poskytnuty před operací bandáže buď kompresivními obinadly nebo antiembolickými punčochami. Tyto zdravotnické prostředky jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci hospitalizace. PODSKUPINA 07 - VOZÍKY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Vozíky, kočárky a tříkolky včetně příslušenství předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, INT (dle pole OME) na Poukaz. Pojišťovna hradí: Kočárek zdravotní včetně příslušenství maximálně 1 ks za 3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem. 18 / 50

19 Tříkolka pro dospělé včetně příslušenství - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Vozík mechanický včetně příslušenství - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Vozík s elektrickým pohonem pro provoz obvykle v exteriéru, s příslušenstvím: maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim ústředí symbol S5 v poli OME. Vozík s elektrickým pohonem pro lehký provoz obvykle v interiéru, s příslušenstvím: maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim ústředí symbol S5 v poli OME. Uživatel elektrického vozíku se účastní silničního provozu jako chodec. Elektrický vozík, hrazený z veřejného zdravotního pojištění, musí být seřízen na max. rychlost 6 km/ hod. Vozík speciální - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku zdravotního vydaných Pojišťovnou jsou hrazeny ze zdravotního pojištění ve výši 90 %. Rukavice kožené pro vozíčkáře - maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 300,- Kč. Příslušenství k ZP plně nehrazenému ze zdravotního pojištění není cirkulovatelné. Úhrada příslušenství vozíků Pojišťovnou ve výši 100% se vztahuje na: další potřebné příslušenství nad základní provedení, cenový rozdíl mezi stávajícím příslušenstvím a příslušenstvím nově indikovaným, které je třeba vyměnit u základního provedení, je cena doplňková. Mechanické vozíky pro trvalé použití jsou indikovány u postižení obou DK, které neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti HK. Při postižení jedné DK mohou být mechanické vozíky indikovány jako pomůcka dočasná s vyznačením počtu měsíců potřebných k dalšímu medicínskému řešení. Mechanické vozíky speciální jsou v případech indikací pojištěnce se svalovou atrofií dystrofií a s těžkou formou DMO plně hrazené. Toto je uvedeno u kódu shodnou MAX a MFC. Elektrické vozíky jsou zdravotnické prostředky se symbolem Z a R (zapůjčované ZP) předepisované smluvním lékařem specialistou (REH, ORT, NEU, INT) na poukaz (doklad VZP 13/2006 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku) po předchozím schválení úhrady revizním lékařem VZP ČR. Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním pojištěncům a podmínkou pro zapůjčení elektrického vozíku s úhradou z prostředků veřejného zdravotního pojištění je schopnost pojištěnce bezpečně jej samostatně ovládat při splnění následujících kritérií: 1) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci, v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje ovládání mechanického vozíku, a to ani mechanizmem pro jednu ruku. 2) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci při kombinaci se závažným chronickým onemocněním, které nedovoluje pojištěnci zvýšit fyzickou zátěž. (Nutno doložit např.: verifikace zátěžovým testem z odborného pracoviště nebo stanovisko příslušného odborného lékaře pro dané chronické onemocnění.) 3) Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí odpovídat ustanovením Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která se vztahují i na osobu, pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, jako na chodce. 19 / 50

20 Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku: 1) Lékař specialista (REH, ORT, NEU, INT) smluvního zdravotnického zařízení (SZZ) předloží příslušnému reviznímu lékaři řádně vyplněnou Žádanku o schválení (povolení) - doklad VZP - 21/2006, s uvedením podrobné epikrízy onemocnění pojištěnce, specifikace elektrického vozíku dle platného Číselníku VZP ČR a klinického zdůvodnění typu požadovaného elektrického vozíku (totéž platí i pro žádost o schválení úhrady příslušenství elektrického vozíku). 2) Jako přílohu žádanky dle bodu 1) předepisující lékař předloží vyplněný Formulář k přidělení elektrického vozíku ve všech jeho částech U nezletilých pojištěnců je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i ostatních účastníků silničního provozu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. V případě indikace elektrického vozíku dle písm. B) tohoto MP je nutné přiložit stanovisko příslušného odborného lékaře včetně výsledků vyšetření dokládajících rozsah a závažnost postižení, např. zátěžové testy. Oční vyšetření, které je součástí žádosti, musí být zaměřeno na schopnost řídit elektrický vozík. V závěru psychologického/psychiatrického vyšetření musí být výslovně uvedeno, zda je pojištěnec schopen bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu. 3) Kompletní podkladové materiály dle bodu 1) 2) předá revizní lékař (RL) územně příslušný žádajícímu smluvnímu ZZ příslušnému krajskému (KRL) nebo jím pověřenému reviznímu lékaři k rozhodnutí o úhradě. RL je zodpovědný za kompletnost a formální správnost předaných materiálů (v případě nekompletnosti zajistí doplnění podkladů žádosti SZZ). 4) Po uplynutí užitné doby nevzniká automaticky nárok pojištěnce na úhradu nového elektrického vozíku z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o nový ZP je nutné přiložit technické posouzení stávajícího elektrického vozíku servisní organizací včetně vyřazovacího protokolu, který je podkladem pro vyjádření krajského revizního technika (KRT) o oprávněnosti vyřazení elektrického vozíku. Technické posouzení jak ze strany dodavatele, tak ze strany KRT, jehož výsledky jsou uvedeny ve vyřazovacím protokolu s vyjádřením KRT, jsou nezbytným podkladem pro rozhodnutí KRL o úhradě. 5) Přednost má zapůjčení repasovaného elektrického vozíku (v souladu s písm. d) 11 a odst. 11) 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. 6) Schvalování úhrady elektrických vozíků z prostředků veřejného zdravotního pojištění včetně odvolacího řízení podléhá režimu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v podmínkách VZP ČR (výdajová část). Opravy: Pojišťovna hradí 90%. V případě, že u kódů , , , cena opravy přesáhne: u mechanických vozíků a kočárků částku 3.000,- Kč, u elektrických vozíků částku ,- Kč, u mechanických částí elektrických vozíků částku 3.000,- Kč, je nutné, aby servisní firma před schválením Poukazu revizním lékařem předložila věcnou a cenovou specifikaci závady. Náklady spojené s případnou věcnou a cenovou specifikací zahrne dodavatel do ceny opravy. 20 / 50

Číselník VZP ZP Metodika

Číselník VZP ZP Metodika Číselník VZP ZP Metodika Verze 830 (verze Číselníku: PZT_830) 1.1.2012 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ (část P) ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL (část M) Metodika k Číselníku

Více

METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR

METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR METODIKA SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Tato metodika nahrazuje platnou Metodiku VZP ČR vydanou k Úhradovému katalogu VZP - ZP v části pro skupinu 05 ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY

Více

Číselník VZP ZP Metodika

Číselník VZP ZP Metodika Číselník VZP ZP Metodika verze 872 1.9.2012 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ (část P) ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL (část M) Metodika k Číselníku VZP ZP ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Úhradový katalog VZP ZP. Metodika

Úhradový katalog VZP ZP. Metodika Úhradový katalog VZP ZP Metodika verze 982 Platnost od 1. 6. 2016 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ (část P) ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL (část M) Metodika k Úhradovému

Více

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s.

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Modré stránky slouží jako podklad pro hospodárné předepisování a výdej zdravotnických prostředků. V Modrých stránkách jsou uvedeny výrobky

Více

Číselník VZP ZP Metodika

Číselník VZP ZP Metodika Číselník VZP ZP Metodika Verze 811 (verze Číselníku: PZT_810) 31.8.2011 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ (část P) ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL (část M) Metodika k Číselníku

Více

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s.

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Platnost od 1. 7. 2016 Kontaktní informace: HARTMANN RICO a.s. Masarykovo nám. 77 664 71 Veverská Bítýška www.hartmann.cz www.lecbarany.cz

Více

Číselník VZP ZP. Metodika

Číselník VZP ZP. Metodika Číselník VZP ZP Metodika verze 860 1.4.2012 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ (část P) ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL (část M) Metodika k Číselníku VZP ZP ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s.

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Modré stránky slouží jako podklad pro hospodárné předepisování a výdej zdravotnických prostředků. V Modrých stránkách jsou uvedeny výrobky

Více

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s.

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. HARTMANN RICO a.s. Masarykovo nám. 77 664 71 Veverská Bítýška www.hartmann.cz www.lecbarany.cz Bezplatná linka: 800 100 333 Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. 829 105 (04/13)

Více

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 1.0 METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 1.0 METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR METODIKA SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Tato metodika nahrazuje platnou Metodiku VZP ČR vydanou k Úhradovému katalogu VZP - ZP ve skupinách, které jsou rozdílně upraveny Platnost od

Více

Úhradový katalog VZP ZP. Metodika

Úhradový katalog VZP ZP. Metodika Úhradový katalog VZP ZP Metodika verze 960 Platnost od 1. 1. 2014 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ (část P) ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL (část M) Metodika k Úhradovému

Více

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU Podmínkou schválení úhrady elektrického vozíku je schopnost pojištěnce jej bezpečně samostatně ovládat při splnění následujících kritérií: 1) Postižení obou dolních

Více

Úhradový katalog VZP ZP. Metodika

Úhradový katalog VZP ZP. Metodika Úhradový katalog VZP ZP Metodika verze 976 Platnost od 1. 10. 2015 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ (část P) ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL (část M) Metodika k Úhradovému

Více

platnost od 1. 9. 2014 SPOLU DÁME VÍC!

platnost od 1. 9. 2014 SPOLU DÁME VÍC! SPOLU DÁME VÍC! platnost od 1. 9. 2014 Nejpoužívanější natahovací kalhotky* v České a Slovenské Republice * data IMS 6/2014 INKOKARTA - platnost od 1. 9. 2014 Doporučené množství absorpčních pomůcek Moli

Více

2/13-FAR Cenové rozhodnutí. Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012,

2/13-FAR Cenové rozhodnutí. Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, 2/13-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce Ministerstvo zdravotnictví podle

Více

Příloha 3 SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Příloha 3 SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ Systém ASPI - stav k 29.11.2012 do částky 149/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. 48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění - stav k 31.12.2014 Příloha 3 SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ ODDÍL A Seznam použitých

Více

Příloha 3 SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Příloha 3 SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ Systém ASPI - stav k 6.3.2012 do částky 24/2012 Sb. a 10/2012 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 4.2012 Příloha 3 SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ ODDÍL A Seznam

Více

Datové rozhraní VZP ČR

Datové rozhraní VZP ČR Datové rozhraní VZP ČR Doplněk č. 12 k verzi 6.2 pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Upravené znění na základě výsledků projednání se zástupci zdravotních pojišťoven

Více

pokud nelze použít zhotovené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení

pokud nelze použít zhotovené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení VYSVĚTLIVKY dohoda v rámci PS dohoda v rámci KS ROZHODNUTÍ MZ v důsledku nedohody v rámci PS a následné nedohody u KS Kategorizační strom 04.09.01 ortézy pro hlavu a krk - individuálně 04.09.01.01 ortézy

Více

0087110 Abri man vložka 9 x 40 900 20 321,00 2 / 40 5 / 100 8 / 160

0087110 Abri man vložka 9 x 40 900 20 321,00 2 / 40 5 / 100 8 / 160 I. STUPEŇ INKONTINENCE Platnost od 1.4.2012 ABRI LIGHT - vložky, nová generace Anatomicky tvarované vložky pro velmi lehkou až strední stresovou inkontinenci, predevším u žen. Fixujeme spodním prádlem,

Více

/ / / / Změna sazeb DPH

/ / / / Změna sazeb DPH / / / / Změna sazeb DPH Název LpD zkrácený návod pro lékárníky k 1.1.2013 Bližší popis Změna sazeb DPH na 15% a 21% v LIS LpD Datum 31.12.2012 Verze 1.40 Autor Tomáš Budil Označení 20121116-1 Počet stran

Více

Informace k číselníku HVLP SZP ČR

Informace k číselníku HVLP SZP ČR Datum aktualizace: 12.června 2011 Informace k číselníku HVLP SZP ČR S účinnosti od 1. července 2011 budou zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) provádět úhrady hromadně

Více

Katalog výrobků Ortopedické protetiky

Katalog výrobků Ortopedické protetiky Katalog výrobků Ortopedické protetiky Trupové ortézy Končetinové ortézy Vertikalizační stojan Ortopedické vložky Protézy horních a dolních končetin Úpravy a opravy ortéz a protéz Protetické úpravy a opravy

Více

Zvyšování kvality lidských životů. inovacemi a péčí. Ceník výrobků ConvaTec Česká republika s.r.o.

Zvyšování kvality lidských životů. inovacemi a péčí. Ceník výrobků ConvaTec Česká republika s.r.o. Zvyšování kvality lidských životů inovacemi a péčí Ceník výrobků ConvaTec Česká republika s.r.o. od 1. 9. 2009 Obsah: Kontakty strana 2 Služby distribučního oddělení strana 3 Informace k uvedeným cenám

Více

ONK ORD ORP POP LYM NEF NEO NEU OPH ORT ORL PLA PNE PRL PSY REH REV STO TVL TRA URN

ONK ORD ORP POP LYM NEF NEO NEU OPH ORT ORL PLA PNE PRL PSY REH REV STO TVL TRA URN Seznam kategorií Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení Zkratka 01 ZP krycí alergolog a klinický imunolog ALG 02 ZP pro inkontinentní pacienty anesteziolog a intenzivista ANS 03 ZP pro pacienty

Více

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/08-FAR ze dne 12. května 2008, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/08-FAR ze dne 12. května 2008, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/08-FAR ze dne 12. května 2008, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona

Více

Obsah. Jednodílný systém uzavřený Confidence Natural, Confidence Comfort, Confidence Gold, Confidence Convex Supersoft

Obsah. Jednodílný systém uzavřený Confidence Natural, Confidence Comfort, Confidence Gold, Confidence Convex Supersoft Obsah Obsah, kontakty strana Jednodílný systém uzavřený Confidence Natural, Confidence Comfort, Confidence Gold, Confidence Convex Supersoft strana 2 Jednodílný systém výpustný Confidence Natural, Confidence

Více

INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky

INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky Eva Topinková Geriatrická klinika, 1.Léka kařská fakulta UK Praha Inkontinence ve vyšším

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Případová studie. Jak na autolytický debridement? Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec

Případová studie. Jak na autolytický debridement? Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec Případová studie Jak na autolytický debridement? Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec Definice problému: Nekrotická tkáň na povrchu rány Autolytický debridement Bércový vřed

Více

Seznam zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH podle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění účinném od 1. 1.

Seznam zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH podle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění účinném od 1. 1. Seznam zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH podle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění účinném od 1. 1. 2013 Šedě vyznačená část tabulky obsahuje seznam stomatologických

Více

H O M E D E L I V E R Y S E R V I S

H O M E D E L I V E R Y S E R V I S www.medipos.cz www.pomuckyprozdravi.cz H O M E D E L I V E R Y S E R V I S Preskripční tabulka platná od 1.7.2014 *** NOVÁ METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ, NOVÉ LIMITY PRO PŘEDPIS SKP 1 a 3 *** JAK CELÝ SYSTÉM

Více

Obsah: Barevné rozlišení: Kontakty strana 2. Služby distribučního oddělení strana 3. Informace k uvedeným cenám strana 3 SORTIMENT ConvaTec

Obsah: Barevné rozlišení: Kontakty strana 2. Služby distribučního oddělení strana 3. Informace k uvedeným cenám strana 3 SORTIMENT ConvaTec od 1. 7. 2016 Obsah: Kontakty strana 2 Služby distribučního oddělení strana 3 Informace k uvedeným cenám strana 3 SORTIMENT ConvaTec Stomické pomůcky strana 4 Dvoudílný systém Natura + strana 4 Jednodílný

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

(3) Reklama na zdravotnický prostředek určená široké veřejnosti musí obsahovat a) informaci, že výrobek je zdravotnickým prostředkem,

(3) Reklama na zdravotnický prostředek určená široké veřejnosti musí obsahovat a) informaci, že výrobek je zdravotnickým prostředkem, Platné znění částí zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o regulaci reklamy

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o regulaci reklamy III N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. 298/2011 Sb. (k 1.12.2011) mění, 86 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení

Více

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. k příloze č. 3, oddíl C, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. k příloze č. 3, oddíl C, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k příloze č. 3, oddíl C, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Návrh úpravy zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

platnost SPOLU DÁME VÍC!

platnost SPOLU DÁME VÍC! od 1. 10. 10. 201 2014 platnost SPOLU DÁME VÍC! NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ NATAHOVACÍ KALHOTKY* V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE * data IMS 6/2014 INKOKARTA - platnost od 1. 10. 2014 Doporučené množství absorpčních

Více

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k převážení v interiéru a v exteriéru

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k převážení v interiéru a v exteriéru Kategorizační strom Popis Preskripční omezení Indikační omezení Množstevní limit Finanční limit Vlastnictví 07 ZP pro pacienty s poruchou mobility 07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky

Více

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 16 Legislativní opatření (vztahující se k problematice sluchového postižení) Zákony a vyhlášky vztahující se ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením: Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním,

Více

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní Kategorizační strom zdravotnických prostředků viz http://szpcr.cz/aktuality/20130919.pdf doplněný o odborná kritéria (indikační omezení) vynechány preskripční omezení, množstevní a finanční limity, vlastnictví

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 29 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stanovování úhrad zdravotnických prostředků

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stanovování úhrad zdravotnických prostředků Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stanovování úhrad zdravotnických prostředků Mgr. Jan Zahálka 26. 10. 2017 Praha Úhrady a EU? Čl. 168 odst. 7 SFEU Při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V ZAŘÍZENÍ R E S P I T N Í P É Č E v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V ZAŘÍZENÍ R E S P I T N Í P É Č E v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V ZAŘÍZENÍ R E S P I T N Í P É Č E v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory Osobní údaje žadatele: Jméno a příjmení:... Rodné číslo:... /... Stav:... Adresa trvalého bydliště:...

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014 Novýzákonozdravotnických prostředcíchazdravotnípojišťovny JanBeneš předsedakomiseprozpszpčr Praha,19.11.2014 1 2 (1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí... (2) Při splnění obecného vymezení podle odstavce

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Název IČO Zdravotnické zařízení MEDIAM, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Zdravotnické zařízení MEDIAM, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 8 0 3 4 0 3 7 IČZ smluvního ZZ 0 7 0 9 7 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 7 A 0 9 7 Název IČO Zdravotnické zařízení MEDIAM, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA VE ZBOŽÍ, P.O.

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA VE ZBOŽÍ, P.O. Datum podání žádosti: ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA VE ZBOŽÍ, P.O. A. OSOBNÍ ÚDAJE 1. Žadatel... příjmení jméno (jména) 2. Narozen(a) Místo narození: den, měsíc, rok Okres místa narození: 3. Adresa trvalé

Více

Rozměr v cm. Kusů v balení. 3 měsíce bal./ks I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,-

Rozměr v cm. Kusů v balení. 3 měsíce bal./ks I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,- PRESKRIPČNÍ KARTA Platnost od 1. 11. 2015...usnadňuje život Kód VZP Rozměr v cm I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,- SENI LADY - absorpční vložky pro ženy 0170322 Mini 190

Více

Návrh VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví ze dne 2012

Návrh VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví ze dne 2012 Návrh VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2012 o způsobu předepisování zdravotnických prostředků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o podmínkách zacházení se zdravotnickými prostředky Ministerstvo

Více

HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE

HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE ...usnadňuje život HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE Platnost od 1.2.2013 Preskripční karta Kód VZP Rozměr v cm I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,- SENI LADY

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013

Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor Nepřímých daní V Praze čj. 4818/13/70001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10.

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. 2005 Cílem lékové politiky pojišťovny je zajistit bezpečné,

Více

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y Optické pomůcky do 4x zvětšení mŧže předepsat každý oční lékař na Poukaz na brýle a optické pomůcky. Zdravotní pojišťovna hradí 100,-Kč na 5 let. Název pomŧcky:

Více

...usnadňuje život HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE. Preskripční karta. Platnost od

...usnadňuje život HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE. Preskripční karta. Platnost od ...usnadňuje život HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE Platnost od 1. 4. 2016 Preskripční karta www.seni.cz Kód VZP Rozměr I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,-

Více

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 2.0 METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 2.0 METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR METODIKA SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Tato metodika nahrazuje platnou Metodiku VZP ČR vydanou k Úhradovému katalogu VZP - ZP ve skupinách, které jsou rozdílně upraveny Platnost od

Více

...usnadňuje život HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE. Preskripční karta. Platnost od

...usnadňuje život HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE. Preskripční karta. Platnost od ...usnadňuje život HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE Platnost od 1. 5. 2015 Preskripční karta www.seni.cz Kód VZP I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,- SENI

Více

Rozměr v cm. Kusů v balení. I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,-

Rozměr v cm. Kusů v balení. I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,- PRESKRIPČNÍ KARTA Platnost od 1. 2. 2017 Plně prodyšná verze i nadále bez doplatku....usnadňuje život Kód VZP Rozměr I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,- SENI LADY - absorpční

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE

HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE ...usnadňuje život HYGIENICKÉ VÝROBKY PRO INKONTINENTNÍ ŽENY A MUŽE Preskripční karta Platnost od 1. 7. 2014 Kód VZP I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,- SENI LADY absorpční

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek Náměstí T. G. Masaryka 100, 261 01 Příbram I, tel.: 318 624 834 Půjčovna kompenzačních pomůcek Tento projekt je realizován za finanční podpory MZ ČR Jak to u nás chodí? Na vyžádání ( zpravidla po předchozí

Více

Standard, nadstandard v ošetřovatelství. Lenka Hejzlarová

Standard, nadstandard v ošetřovatelství. Lenka Hejzlarová Standard, nadstandard v ošetřovatelství Lenka Hejzlarová Zdravotnictví veřejná služba Zdraví základní hodnota života člověka WHO právo na zdraví je základní lidské právo každé lidské bytosti ČR právo na

Více

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01.09.2016 ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely,

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Katalog zdravotních výrobků Kostelní 658, 434 01 Most Česká Republika www.europahaus.cz Mail: obchod@europahaus.cz REJSTŘÍK 3.... Pagasling a Pagalong 4.... Tampon z gázy 5.... Hotové obvazy 6.... Obinadla

Více

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 3.2 METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 3.2 METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR METODIKA SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Tato metodika nahrazuje platnou Metodiku VZP ČR vydanou k Úhradovému katalogu VZP ZP ve skupinách, které jsou rozdílně upraveny Platnost od

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Část 3b. Příloha 3b-2. Část Společné principy pro stanovení regulačního a procesního rámce pro využívání asistivních technologií v ČR

Část 3b. Příloha 3b-2. Část Společné principy pro stanovení regulačního a procesního rámce pro využívání asistivních technologií v ČR Část 3b Příloha 3b-2 Část Společné principy pro stanovení regulačního a procesního rámce pro využívání asistivních technologií v ČR Časová sumarizace provedených a připravovaných legislativních změn v

Více

Rozměr v cm. Kusů v balení. I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,-

Rozměr v cm. Kusů v balení. I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,- PRESKRIPČNÍ KARTA Platnost od 1. 1. 2017 Plně prodyšná verze i nadále bez doplatku....usnadňuje život Kód VZP Rozměr I. stupeň inkontinence - vložky Výše úhrady v Kč 450,- 900,- 1350,- SENI LADY - absorpční

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina IČO: 72052147 Sídlo/místo

Více

Indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky

Indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky Indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky navržena výborem ČSORLCHHK ČLS JEP, schválena ústředím VZP v Praze dne 21.10.2014 Centra kochleárních implantací o FN Motol Praha, FN USA Brno, FN

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Ing. Lukáš Ureš 10.06.2015

Ing. Lukáš Ureš 10.06.2015 www.fnplzen.cz Národní eaukční forum Hodnocení kvality ve FN Plzeň - praktické zkušenosti Ing. Lukáš Ureš 10.06.2015 OBSAH Smysl hodnocení kvality Postup hodnocení ve FN Plzeň Máme ohodnoceno a co dál?

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Stomické pomůcky Salts

Stomické pomůcky Salts Stomické pomůcky Salts Jednodílný systém Sáčky Confidence Natural uzavřené s Aloe Vera NL3 008222 Confidence Natural D uzavřený velký s chlopní do NLT3 0082222 Confidence Natural D uzavřený velký průhledný

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 4.7, platnost od METODIKA SZP ČR

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 4.7, platnost od METODIKA SZP ČR METODIKA SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Tato metodika nahrazuje platnou Metodiku VZP ČR vydanou k Úhradovému katalogu VZP - ZP ve skupinách, které jsou rozdílně upraveny Platnost od

Více

Katalog kompenzačních pomůcek

Katalog kompenzačních pomůcek Katalog kompenzačních pomůcek 2016 MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ POMŮCKY Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám tedy může dle typu předepsat lékař

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 7 7 2 0 0 6 9 IČZ smluvního ZZ 4 1 2 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 K 4 1 A 0 2 9 Název IČO MUDr. Vladimír Václavů PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek Náměstí T. G. Masaryka 100, 261 01 Příbram I, tel.: 318 624 834 Půjčovna kompenzačních pomůcek Tento projekt je realizován za finanční podpory MZ ČR Jak to u nás chodí? Na vyžádání ( zpravidla po předchozí

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Sedlář (kód: 32-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Sedlář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY Y OBVAZOVÝ MATERIÁL DINA-HITEX Společnost HITEX se sídlem v Bučovicích byla založena v roce 1992. Výrobní závod byl vybaven

Více

Maximální úhrada VZP. výrobce

Maximální úhrada VZP. výrobce Úhradový katalog - ZP Poukaz verze PZT_963_01_17 0080258 GÁZA YDROFILNÍ SKLÁDANÁ KOMPRESY 10X10CM,8 VRSTEV,STERILNÍ,2KS P 01 BAL RAU D 8,00 Kč 8,00 Kč 01001 N 01.01.01.01 pole 3 0080977 GÁZA YDROFILNÍ

Více