Program a sborník abstrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program a sborník abstrakt"

Transkript

1 XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové 6. česko-slovenský foniatrický kongres Program a sborník abstrakt Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a. s. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Sekce pro foniatrii a pedaudiologii České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP září 2008 Jablonné nad Orlicí, hotel Filipinum

2 Pořadatelé sborníku: MUDr. Pokorný Karel, Ph.D., prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Program a sborník abstrakt Upozornění: Publikace neprošla jazykovou úpravou ani autorskými korekturami. Pracoviště autorů jsou uvedena na základě podkladů dodaných autory. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo přednášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu jednotlivých autorů. Text, obrázky a tabulky: jednotliví autoři 2008 Tobiáš, 2008 ISBN

3 Záštitu převzali prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Univerzity Pardubice ing. Josef Šimurda ředitel Pardubické krajské nemocnice, a. s. Čestný prezident kongresu prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. Vědecký výbor MUDr. Michal Černý MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. MUDr. Karel Pokorný, Ph.D. MUDr. Jaroslav Praisler MUDr. Jan Vodička Organizační výbor MUDr. Iva Bártová Ing. Věra Breberová Mgr. Tereza Horáková MUDr. Hana Jelínková Mgr. Hana Kostelecká Eva Marková, DiS. MUDr. Roman Michálek Miroslava Slanináková Mgr. Jana Škvrňáková 3

4 OBSAH Obsah... 4 Úvod... 6 Odborný program... 7 Sborník abstrakt duben: Světový den hlasu Švec J. G., Behlau M. Inovace v laryngoskopické diagnostice poruch hlasu: co očekávat? Švec J.G., Šram F., Qiu Q., Schutte H.K. Simultaneous Structural And Functional Imaging Of Vocal Folds - The New Generation Videokymography Qiu Q., Švec J. G., Schutte H. K. High-speed calibrated imaging of human vocal fold vibration in 3D Qiu Q., George N. A., de Mul F. F. M., Schutte H. K. Diagnostika poruch hlasu na základě mluvního hlasového pole Frič M., Kadlecová K. Moderní aspekty v diagnostice a léčbě poruch hlasu Florianová P. Využití vysokorychlostní kamery při sledování poruchy hlasu Vohlídková M., Pešta J., Slípka J., Nový P. Stroboskop µ Pulsar prvé skúsenosti Lorenc B. Efekt reedukační hlasové terapie u pacientů po operačních výkonech na hlasivkách. 25 Staněk P. Jizevnatá zúžení zadní komisury Matulová M., Šteffl M., Trnka A., Trubák I. Definice pojmů, fyziologie polykání, rozdělení dysfagií, epidemiologie Bártová I., Černý M. Identifikace poruch polykání sestrou: základní screening poruch polykání sestrou Mandysová P., Škvrňáková J. Základné klinické vyšetrenie pacienta s dysfágiou a VFSS Bunová B. Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) a sensory testing (ST), transnazální ezofagoskopie (TNE) Černý M., Bártová I. Diagnostika a léčba refluxní laryngitidy na ORL klinice FN v Ostravě Porubě Zeleník K., Komínek P., Havlíková E., Walderová R. Liečba porúch prehĺtania Tedla M., Mokoš M., Lorenc B. Terapie poruch polykání klinickým logopedem Kostelecká H. Videofluoroskopické vyšetření polykacího aktu možnosti diagnostiky Čapek V., Lebedová Z. Využití videofluoroskopie při diagnostice a terapii poruch polykání u pacientky s ALS kazuistika Konůpková Z., Bachurová H., Škodová E., Puchmajer P. Obrna hrtana a dysfágia Šúchová L., Šimko Š. 4

5 Pěvecký formant Havlík, R., Švec, J.G., Lejska, M. Zobrazení hlasotvorného aparátu moderními zobrazovacími metodami Lejska M., Krupa P., Havlík R. Problémy matematického modelování pěveckého formantu Radolf V. Postoj učitelů k hlasu z hlediska potřeb profese Frostová J. O fascinácii vysokého hlasu Sopko J. Hlasová hygiena obsah pojmu I., II Bártková E., Weberová P., Lejska M., Havlík R. Videotrénink lahůdka v oblasti terapie poruch řeči Hánová Z. Onemocnění hlasivek zpěváků a herců v závislosti na uměleckém žánru, který provozují Vydrová J., Dubová J. Změna hlasu při poklesu hormonální hladiny estrogenů po radikální onkologické léčbě. Kazuistika Dubová J., Vydrová J. Větná srozumitelnost v různých typech šumu Vokřál J., Dlouhá O. První výsledky vyšetření větné srozumitelnosti v šumu u nedoslýchavých pacientů.. 58 Dlouhá O., Vokřál J. Naše jednoroční zkušenosti s celoplošným screeningem sluchu Praisler J., Chrobok V., Boháčová E., Suchánková I., Slaviková M., Němec Vl., Bočkayová E., Sabová V., Sodomková M., Stauberová I. Výsledky záchytu poruch sluchu u rizikových novorozenců soubor 1500 dětí Krejčí H., Dlouhá O., Hrbková M., Bendová O., Veldová Z., Černý L., Puchmajer P. Ušní a audiometrické nálezy u dětí prelinguálního věku, vyšetřených pro suspekci na sluchovou poruchu Dršata J., Švecová P., Bednářová M. Výsledky rehabilitace (sluchové percepce) za 1 3 roky po implantaci v závislosti na velikosti zbytků sluchu operovaného ucha Myška P. Aktuální stav kompenzace sluchových vad u dětí Černý L. Sledování ototoxicity indukované cisplatinou Talach T. Jmenný rejstřík Sponzorující firmy Poznámky

6 ÚVOD Je pro nás velikým potěšením a ctí organizovat každoroční setkání foniatrů XIX. celostání foniatrické dny Evy Sedláčkové a 6. česko-slovenský foniatrický kongres. Letošní kongres je zaměřen na Diagnostiku a léčbu poruch hlasu a Diagnostiku a léčbu poruch polykání. Témata nebyla zvolena náhodou setkání je věnováno ku příležitosti 65. narozenin prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc., který se dlouhodobě věnuje problematice chirurgické léčby poruch hlasu a má velký podíl na zavedení tyroplastik do spektra fonochirurgických výkonů v České republice. Druhé téma dysfagické obtíže zpracovává relativně rozsáhlou oblast medicíny. Dnes jsou systematicky vytvářeny nové diagnostické a terapeutické metody, jak je patrno z publikovaných prací ve světové literatuře poslední doby. Problematika poruch polykání se dostává též do zájmu některých českých a slovenských pracovišť, která nyní připravují monografii Poruchy polykání v rámci edice Medicína hlavy a krku, nakladatelství Tobiáš. Zajímavou paletu přednášek doplňují Varia. Předpokládáme, že všechna témata budou pro účastníky kongresu velmi přínosná. V příjemném prostředí Orlických hor bychom Vám též rádi poskytli prostor na upevnění starých a navázání nových pracovních i přátelských vztahů. Dovolte nám jménem vědeckého a organizačního výboru popřát Vám všem úspěšná odborná i společenská setkání v rámci kongresu. Za organizátory Viktor Chrobok 6

7 ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 16. duben: Světový den hlasu 5 min J.G. Švec 1, M. Behlau 2 1 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, Olomouc 2 Centro de Estudos da Voz (CEV), São Paulo, Brazílie Česká foniatrická škola F. Šram Medical Healthcom, s.r.o., Foniatrické oddělení, Praha Historie fonochirurgie A. Pellant Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 65-ti letý V. Chrobok Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 15 min 10 min 10 min Pátek HLAS předsedají: Doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc. Inovace v laryngoskopické diagnostice poruch hlasu: co očekávat? 20 min J.G. Švec 1, F. Šram 2, Q. Qiu 3, H.K. Schutte 3 1 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, Olomouc 2 Medical Healthcom, s.r.o., Foniatrické oddělení, Praha 3 Cymo B.V., Groningen, Netherlands Simultaneous Structural And Functional Imaging Of Vocal Folds - The New Generation Videokymography 15 min Q. Qiu 1,2,3, J. G. Švec 3, H. K. Schutte 1,2,3 1 Groningen Voice Research Lab, Department of Biomedical Engineering, Artificial Organs, University of Groningen, Groningen, Netherlands 2 Cymo B.V. Groningen, Netherlands 3 Laboratory of Biophysics, Department of Experimental Physics, Faculty of Science, Palacky University Olomouc 7

8 High-speed calibrated imaging of human vocal fold vibration in 3D Q. Qiu 1,2, N. A. George 1, F.s F. M. de Mul 1, and H. K. Schutte 1,2 1 Groningen Voice Research Lab, Department of Biomedical Engineering, Artificial Organs, University of Groningen, Groningen, Netherlands 2 Cymo B.V. Groningen, Netherlands 15 min Pátek přestávka FONOCHIRURGIE - PANEL předsedají: Prof. MUDr. V. Chrobok, CSc. účastníci panelu: M. Frič, R. Havlík, P. Komínek, B. Lorenc, J. Slípka, J. Švec, M. Zábrodský Oběd Pátek předsedají: MUDr. I. Jedlička Diagnostika poruch hlasu na základě mluvního hlasového pole M. Frič, K. Kadlecová Výzkumné centrum hudební akustiky (MARC), Akademie múzických umění v Praze Moderní aspekty v diagnostice a léčbě poruch hlasu P. Florianová Soukromá klinika LOGO s.r.o., Foniatrické oddělení Využití vysokorychlostní kamery při sledování poruchy hlasu M. Vohlídková, J. Pešta, J. Slípka, P. Nový 1 ORL klinika LF UK Plzeň 1 FAV Plzeň Stroboskop µ Pulsar prvé skúsenosti B. Lorenc ORL ambulance,bratislava Efekt reedukační hlasové terapie u pacientů po operačních výkonech na hlasivkách P. Staněk Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - foniatrická ambulance, FN u sv. Anny, Brno Jizevnatá zúžení zadní komisury M. Matulová, M. Šteffl, A. Trnka, I. Trubák ORL oddělení FN Brno Bohunice 8 min 8 min 8 min 8 min 8 min 8 min 8

9 Pátek přestávka POLYKÁNÍ - PANEL předsedají: as. MUDr. M. Tedla účastníci panelu: I. Bártová, B. Bunová, M. Černý, H. Kostelecká, P. Mandysová, K. Zeleník Definice pojmů, fyziologie polykání, rozdělení dysfágií, epidemiologie I. Bártová 1,M. Černý 1,2 1 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 2 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Identifikace poruch polykání sestrou: základní screening poruch polykání sestrou P. Mandysová, J. Škvrňáková Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Základné klinické vyšetrenie pacienta s dysfágiou a VFSS B. Bunová Ambulancia klinickej logopédie, Skalica Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) a sensory testing (ST), transnazální ezofagoskopie (TNE) M. Černý 1,2, I. Bártová 1 1 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 2 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 10 min 7 min 15 min 12 min Diagnostika a léčba refluxní laryngitidy na ORL klinice FN v Ostravě Porubě 7 min K. Zeleník, P. Komínek, E. Havlíková, R. Walderová ORL klinika FN Ostrava Poruba Liečba porúch prehĺtania M. Tedla, M. Mokoš, B. Lorenc I. ORL klinika, LF UK, Bratislava Foniatrické odd. FNsP Bratislava ORL ambulancia Prosanus a.s.- preventívne centrum, Bratislava Terapie poruch polykání klinickým logopedem H. Kostelecká Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 15 min 10 min 9

10 přestávka Pátek POLYKÁNÍ předsedají: as. MUDr. L. Černý Videofluoroskopické vyšetření polykacího aktu možnosti diagnostiky V. Čapek 1, Z. Lebedová 2 1 Radiologická klinika 1. LF a VFN 2 Neurologická klinika 1. LF a VFN 8 min Využití videofluoroskopie při diagnostice a terapii poruch polykání u pacientky s ALS kazuistika 8 min Z. Konůpková 1, H. Bachurová 2, E. Škodová 1, P. Puchmajer 1 1 Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK 2 Neurologická klinika VFN a 1.LF UK Obrna hrtana a dysfágia L. Šúchová, Š. Šimko Foniatrické oddelenie FN Bratislava plenární schůze 8 min Pátek SPOLEČENSKÝ VEČER účinkují: hudební skupina Polypi Sobota HLAS předsedají: as. MUDr. J. Dršata, Ph.D. Pěvecký formant 8 min R. Havlík 1, J.G. Švec 2, M. Lejska 1 1 AUDIO-Fon centr. Brno 2 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, Olomouc Zobrazení hlasotvorného aparátu moderními zobrazovacími metodami M. Lejska 1, P. Krupa 2, R. Havlík 1, 1 AUDIO-Fon centr. Brno 2 Klinika zobrazovacích metod, FN u sv. Anny, Brno 8 min Problémy matematického modelování pěveckého formantu V. Radolf Ústav termomechaniky AV ČR, Praha 8 min 10

11 Postoj učitelů k hlasu z hlediska potřeb profese J. Frostová AUDIO-Fon centr. Brno O fascinácii vysokého hlasu J. Sopko Basel, Švýcarsko Hlasová hygiena (I. část) obsah pojmu E. Bártková, P. Weberová, M. Lejska, R. Havlík AUDIO-Fon centr. Brno Hlasová hygiena (II. část) P. Weberová, E. Bártková, M. Lejska, R. Havlík AUDIO-Fon centr. Brno Videotrénink lahůdka v oblasti terapie poruch řeči Z. Hánová ORL klinika FNKV a 3.LF UK, Praha 8 min 10 min 5 min 5 min 5 min Onemocnění hlasivek zpěváků a herců v závislosti na uměleckém žánru, který provozují 5 min Vydrová J., Dubová J. Medico s.r.o., ORL ambulance Změna hlasu při poklesu hormonální hladiny estrogenů po radikální onkologické léčbě. Kazuistika 5 min Dubová J., Vydrová J. Medico s.r.o., ORL ambulance přestávka Sobota SLUCH předsedají: Doc. MUDr. M. Lejska, CSc. Větná srozumitelnost v různých typech šumu J. Vokřál, O. Dlouhá Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha První výsledky vyšetření větné srozumitelnosti v šumu u nedoslýchavých pacientů O. Dlouhá, J. Vokřál Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 8 min 8 min Naše jednoroční zkušenosti s celoplošným screeningem sluchu 8 min J. Praisler 1, V. Chrobok 1, E. Boháčová 1, I. Suchánková 1, M. Slaviková 1, Vl. Němec 2, E. Bočkayová 2, V. Sabová 2, M. Sodomková, 2, I. Stauberová 2 1 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 2 Dětské oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. 11

12 Výsledky záchytu poruch sluchu u rizikových novorozenců soubor 1500 dětí 8 min H. Krejčí, O. Dlouhá, M. Hrbková, O. Bendová, Z. Veldová, L. Černý, P. Puchmajer Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Ušní a audiometrické nálezy u dětí prelinguálního věku, vyšetřených pro suspekci na sluchovou poruchu J. Dršata 1, P. Švecová 2, M. Bednářová 3 1 Klinika ušní nosní krční, Fakultní nemocnice Hradec Králové 2 ORL oddělení, Svitavská nemocnice, a.s. 3 Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Výsledky rehabilitace (sluchové percepce) za 1 3 roky po implantaci v závislosti na velikosti zbytků sluchu operovaného ucha P. Myška Dětská ORL klinika, Praha Aktuální stav kompenzace sluchových vad u dětí L. Černý Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Sledování ototoxicity indukované cisplatinou T. Talach Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny, Brno 8 min 8 min 8 min 8 min Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží certifikát o účasti. 12

13 SBORNÍK ABSTRAKT 13

14 16. DUBEN: SVĚTOVÝ DEN HLASU Švec J. G. 1, Behlau M. 2 1 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, tř. Svobody 26, , Olomouc 2 Centro de Estudos da Voz (CEV), São Paulo, Brazílie Ačkoliv je hlas každodenně běžně používán, většina lidí si uvědomuje jeho důležitost až když s ním nastanou problémy. Zvýšení veřejného povědomí o důležitosti hlasu a zvýšení ostražitosti vůči hlasovým poruchám je cílem Světového dne hlasu, který je každoročně slaven od roku Tato oslava byla inicializována roku 1999 v Brazílii a rychle se rozšířila po celém světě. Společnosti a zařízení zabývající se hlasem a poskytující hlasovou péči tento den organizují různé veřejné akce, například rozhovory ve veřejných médiích, dny otevřených dveří, preventivní prohlídky, laryngologická vyšetření, veřejná vystoupení a podobně. Hlas může a měl by sloužit jako indikátor nemoci hrtanu. V případě chraptivosti, která trvá déle než tři týdny, by lidé měli navštívit specialistu laryngologa či foniatra, který je schopen zjistit její příčinu. Zvýšená pozornost vůči hlasovým problémům umožňuje detekci rakoviny hlasivek či jiných patologií hrtanu v ranném stádiu, kdy je léčbu možné provést s minimálním dopadem pro organismus. Světový den hlasu poskytuje příležitost sdělit tyto informace a zlepšit veřejnou informovanost o důležitosti lidského hlasu. Tento den také poskytuje příležitost pro oslavu a propagaci interdisciplinarity a spojení mezi uměním, medicínou a vědou, neboť péči o hlas prospívá kombinace vědomostí a zkušeností za všech těchto domén. Stručná historie a základní informace o Světovém dni hlasu budou podány v tomto sdělení. Podpořeno projektem GAČR 101/08/

15 INOVACE V LARYNGOSKOPICKÉ DIAGNOSTICE PORUCH HLASU: CO OČEKÁVAT? Švec J.G. 1, Šram F. 2, Qiu Q. 3, Schutte H.K. 3 1 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, tř. Svobody 26, , Olomouc 2 Medical Healthcom, s.r.o., Foniatrické oddělení, Praha 3 Cymo B.V., Osloweg 95, 9723BK, Groningen, Netherlands Nepřímá laryngoskopie je základní ambulantní metodou vyšetření hrtanu, která je pro diagnostiku poruch hlasu kombinována s možností vizualizace kmitů hlasivek. V posledních letech dochází k zřetelným inovacím laryngoskopických metod, které výrazně posouvají možnosti diagnostiky poruch hlasu. Zlepšují se technologie produktů (videokamery, vysokofrekvenční kamery, endoskopy, možnost digitálního záznamu), objevují se nové přístupy v zobrazení kmitání hlasivek (kymografie, úpravy přehrávání záznamů, fonovibrografie), vylepšuje se obrazová analýza (automatická extrakce hran hlasivek, počítačová detekce patologie hrtanu), jsou vypracovávány nové vyšetřovací protokoly a diagnostické parametry a zlepšuje se prozumění mechanismů kmitání hlasivek. V současnosti jsou pro diagnostiku kmitů hlasivek dostupné tři základní metody 1) stroboskopická videolaryngoskopie, 2) vysokofrekvenční videolaryngoskopie a 3) videokymografie. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody. Stroboskopie poskytuje nejpodrobnější a neostřejší barevné snímky struktur hrtanu jak při dýchání tak při fonaci, ale neumožňuje zaznamenat kmity u chraptivých hlasů. Vysokofrekvenční videolaryngoskopie umožňuje zaznamenat a objektivně analyzovat kmity hlasivek ve všech případech, včetně chraptivých hlasů, ale neposkytuje tak kvalitní strukturní snímky hrtanu jako videostroboskopie a tak ostré kymografické snímky jako videokymografie. Videokymografie přináší nejkvalitnější vysokofrekvenční kymografické záznamy kmitání hlasivek za zlomek ceny vysokofrekvenčních kamer, ale na rozdíl od vysokofrekvenčních kamer pouze v jednom vybraném řádku. Tyto a další výhody a nevýhody determinují možnosti použití těchto metod pro vyšetření pacientů. Prezentace shrnuje pokroky v jednotlivých zobrazovacích metodách a nastiňuje moderní trendy vývoje diagnostiky poruch hlasu. Podpořeno projektem GAČR 101/08/

16 SIMULTANEOUS STRUCTURAL AND FUNCTIONAL IMAGING OF VOCAL FOLDS - THE NEW GENERATION VIDEOKYMOGRAPHY Qiu Q. 1,2,3, Švec J. G. 3, Schutte H. K. 1,2,3 1 Groningen Voice Research Lab, Department of Biomedical Engineering, Artificial Organs, University of Groningen, A.Deusinglaan 1, 9713 AV, Groningen, Netherlands 2 Cymo B.V. Groningen, Netherlands Tel: Laboratory of Biophysics, Department of Experimental Physics, Faculty of Science, Palacky University Olomouc, tr. Svobody 26, Olomouc The vocal fold vibration determines the voice quality in human voice generation. Therefore, understanding of the vibration characteristics of vocal folds is quite important especially the disordered vibration. We presents a new imaging system, which is based on the idea of the first generation videokymography. The new generation videokymographic camera can simultaneously record the structural image of vocal folds, which contains more spatial information, and the functional image, which emphasizes the temporal resolution. In this camera, to get the vocal-fold vibratory functional image, a high speed linear CCD is used to capture image from a selected line, which is usually perpendicular to the glottal axis of vocal folds. Another color area CCD sensor is used to obtain the structural image during the capturing of the functional imaging. Two kinds of images are simultaneously digitized and transferred into a host computer, in which database and documentation system are included. The clinical application of this camera show the high-sensitivity CCD dramatically increases the quality of both functional and structural images. The capillary blood vessels on the vocal folds can be clearly discerned, and these can be used as trajectories to analyze the propagation of the mucosal wave. Further, the high quality functional images provide a high signal-to-noise ratio, as well as continuous vibratory information of a fixed point (referred by the blood vessel) on vocal folds, which could be used as source data for further analysis, for instance, nonlinear dynamic analysis. 16

17 The new videkymography will be a new tool to clarify the relation between the structural and functional images, which will help in better understanding the voice processes. 17

18 HIGH-SPEED CALIBRATED IMAGING OF HUMAN VOCAL FOLD VIBRATION IN 3D Qiu Q. 1,2, George N. A. 1, de Mul F. F. M. 1, Schutte H. K. 1,2 1 Groningen Voice Research Lab, Department of Biomedical Engineering, Artificial Organs, University of Groningen, A.Deusinglaan 1, 9713 AV, Groningen, Netherlands 2 Cymo B.V. Groningen, Netherlands Tel: Human vocal fold vibration is a complex three-dimensional movement and its fundamental frequency of closing and opening spreads over a wide range. We have designed and developed a laser line-triangulation endoscope compatible with any standard high speed camera for a complete three-dimensional profiling of human vocal fold vibration dynamics. With this novel device we are able to measure absolute values of vertical and horizontal vibration amplitudes, length and width of vocal folds, as well as the opening and closing velocities from a single in vivo measurement. We have studied, for the first time, the generation and propagation of mucosal waves by locating the position of its maximum vertical position and the propagation velocity. Precise knowledge about the absolute dimensions of human vocal folds and their vibration parameters has significant importance in clinical diagnosis and treatment as well as in fundamental research in voice. The new device can be used to investigate different kind of pathological conditions including periodic or aperiodic vibrations. Consequently the new device have significant importance in investigating vocal fold paralysis and in phonosurgical applications. 18

19 DIAGNOSTIKA PORUCH HLASU NA ZÁKLADĚ MLUVNÍHO HLASOVÉHO POLE Frič M., Kadlecová K. Výzkumné centrum hudební akustiky (MARC), Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 13, , Praha 1 Vyšetření hlasového pole patří mezi základní diagnostické jednotky ve foniatrii. Jeho cílem je popsat dynamický rozsah hlasu vzhledem k tónovému v jejich maximálních možných rozsazích. Standardně prováděné vyšetření hlasového pole vyžaduje specifické a relativně drahé programové vybavení. Komerčně dostupné programy umožňují analýzu v reálném čase, povětšinou bez možnosti nahrávky hlasu. Protože programy vyžadují pro správný odhad výšky hlasu relativně dlouhé fonace, jsou naprogramovány hlavně na analýzu celkového hlasového pole, které popisuje více zpěvní hlasové pole než mluvní. Charakteristiky mluvního hlasu bývají opomenuty nebo skryté v celkovém hlasovém poli. Foniatričtí pacienti se povětšinou stěžují na problémy s mluvním než se zpěvním hlasem. Charakter celkového hlasového pole je výrazně ovlivněn zpěvními dovednostmi pacienta, proto i jeho interpretace musí zohledňovat tuto skutečnost. Vzhledem k uvedenému považujeme za vhodné zabývat se popisem a analýzou vlastností mluvního hlasu osobitně. Ve Výzkumném centru hudební akustiky (MARC HAMU) v Praze byl vyvinutý program ParVRP, který analyzuje hlasové pole na základě nahrávky hlasu (v post - procesingu) a tím umožňuje popis hlasového pole pro různé hlasové úkony (také mluvního hlasu). S cílem komplexního popisu vlastností a pro hodnocení celkových fyziologických možností hlasu subjektu byla na MARC HAMU vyvinuta metodika Záznam mluvního a zpěvního hlasu pro psychoakustické analýzy. Metodika byla použita pro dokumentaci a porovnání hlasových vlastností 20 hlasových profesionálů (herců a zpěváků) a 20 studentů herectví. Porovnáním dynamických vlastností mluvních hlasů při gradaci hlasitosti se zjistila výrazná závislost průběhu křivky maximální hlasitosti se stupněm dyšnosti mluvního hlasu subjektu. Křivky maximálních hlasitostí subjektů s jednotným typem dyšnosti hlasu vytvářejí celistvý systém pro celý rozsah výšek základních poloh hlasu člověka (tedy zahrnující jak muže tak ženy). 19

20 Jednotlivé systémy pro málo dyšné hlasy jsou jednoznačně odlišitelné od systémů pro více dyšné hlasy. Systém více-dyšných hlasů ukazuje ztrátu hlasového výkonu ve srovnání s hlasy méně dyšnými. Uvedené modely křivek se začaly prověřovat pro patologické hlasy pacientů s různými poruchami hlasu v COMHEALTH, s.r.o. Pilotní výsledky ukazují shodu s modely získanými na hlasových profesionálech i na pacientech. 20

21 MODERNÍ ASPEKTY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PORUCH HLASU Florianová P. Soukromá klinika LOGO s.r.o., Foniatrické oddělení Úkoly foniatra: 1. Prevence poruch hlasu 2. Včasná diagnostika poruch hlasu 3. Adekvátní terapie 4. Dispenzarizace hlasových poruch Faktory, které ovlivňují hlas: 1. Dědičnost 2. Fylogenetický a ontogenetický vývoj hlasu 3. Vnější a vnitřní faktory 4. Vlivy okolí 5. Hormonální vlivy Subjektivní vyšetřovací metody: k optickým metodám patří stroboskopie, laryngovideostroboskopie Stroboskopické vyšetření je nezbytné při hodnocení fyziologie tvorby hlasu, přináší informaci o tom, zda hlas ať již mluvní nebo zpěvní je tvořen správnou technikou. Na přístroji (laryngovideostroboskop) můžeme vyšetřit i hlasové pole, zátěžový test. k metodám elektrofyziologickým patří elektroglotografie. Objektivní metody vyšetření: Zvuková analýza hlasu 3 základní charakteristiky vyšetření hlasu: Jiter Maximální fonační čas DSI (index závažnosti dystonie) 21

22 Tab. Dle DSI Trvale perzistující afonie - 4,3 a níže Konstantní dysfonie - 4,2 až - 2,3 Středně těžká dystonie - 2,2 až - 0,4 Občasná dystonie - 0,3 až 0,7 Lehká dystonie 0,8 až 1,7 Normální hlas 1,8 až více 22

23 VYUŽITÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERY PŘI SLEDOVÁNÍ PORUCHY HLASU Vohlídková M., Pešta J., Slípka J., Nový P. 1 ORL klinika LF UK Plzeň 1 FAV Plzeň Od ledna letošního roku používáme na naší klinice k vyšetřování hlasivek vysokorychlostní kameru. Pacienti, kteří jsou k nám odesláni s poruchou hlasu, jsou standardně vyšetřeni vysokorychlostní kamerou. Současně vyšetřujeme jejich hlasové pole a multidimenzionální analýzu hlasového vzorku prodlouženého vokálu a. Tato vyšetření opakujeme při dalších návštěvách. V práci porovnáváme výsledky použitých metod u pacientů s jednostrannou obrnou zvratného nervu a u pacientů po chordektomii. V závěru se pokoušíme porovnat význam jednotlivých použitých metod. 23

24 STROBOSKOP µ PULSAR PRVÉ SKÚSENOSTI Lorenc B. ORL ambulance, Bratislava Úvod V dnešnej dobe, keď sa ľudská práca vo vyspelých krajinách sveta presúva do oblasti komunikácie, rastie počet hlasových porúch. Zdokonaľuje sa samozrejme aj diagnostika a pribúdajú nové poznatky o hlasových poruchách a možnosti ich liečby. Kvalitná diagnostika je podmienená prístrojovým vybavením, ktoré žiaľ nie je lacnou záležitosťou zvlášť v našich krajinách. Metódy Cieľom prezentácie je predstaviť prenosný stroboskop µ - Pulsar od firmy Storz ako cenovo dostupný diagnostický prístroj vhodný pre ambulantnú prax. Na našej ambulancii je µ - Pulsar spojený s rigidným endoskopom, endokamerou a s laptopom, čo vytvára relatívne lacnú alternatívu endoskopickej miniveže. Výsledky V období od januára 2008 do júla 2008 sme vyšetrili približne 150 pacientov s rôznymi hlasovými poruchami. U väčšiny pacientov sme vykonali aj videonahrávku pomocou opísaného zariadenia v spojení s endokamerou. Prezentácia je obohatená ukážkami videolaryngostroboskopie vykonanej počas uvedeného obdobia. Záver Stroboskop µ Pulsar od firmy Storz je veľmi praktickým mobilným zariadením, ktoré sa dá vhodne kombinovať s ostatnými jednotkami endoskopickej zostavy. Jeho efektivita a relatívne priaznivá cena ho predurčujú k tomu, aby si získal významné miesto v rámci prístrojového vybavenia modernej foniatrickej ambulancie. Kľúčové slová: Stroboskop µ Pulsar, hlasové poruchy, videolaryngostroboskopia 24

25 EFEKT REEDUKAČNÍ HLASOVÉ TERAPIE U PACIENTŮ PO OPERAČNÍCH VÝKONECH NA HLASIVKÁCH Staněk P. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - foniatrická ambulance, FN u sv. Anny, Brno V období od srpna 2005 do září 2007 bylo na našem pracovišti provedeno více jak 90 mikrolaryngoskopických výkonů a u 50 pacientů (35žen/15mužů) odstraněny benigní strukturální změny z hlasivek. Jednalo se u hlasové uzlíky (15), polypy (14), edémy (10), cysty (6), papilomy (3) a dysplasie (2). Všichni pacienti byly dokumentováni endoskopicky a provedena předoperační i pooperační laryngostroboskopická kontrola. V chirurgické části jsme postupovali dle pravidel současné fonochirurgie, včetně časné pooperační péče. V pooperační části léčby po zhojení slizniční tkáně jsme se u pacientů zaměřili na reedukační hlasová cvičení z důvodů snížení rizika případné recidivy. Efekt léčby byl hodnocen endoskopickým vyšetřením a na základě dotazníku VHI (Voice Handicap Index). Zde pacienti udávali subjektivní změny po operaci a reedukaci formou odpovědi na 30 cílených otázek, týkajících se hlasových změn v běžném osobním i pracovním životě a s možností srovnání stavu před výkonem a po následné reedukační terapii. Nutno zmínit poznatek o odlišné motivaci některých skupin pacientů, zvláště hlasových profesionálů pedagogů, pacientů v rizikových provozech a v neposlední řadě i důchodců. Z hlediska operatéra je důležité rozhodnutí kdy již operovat a kdy se vyplatí ještě se zákrokem strategicky posečkat. Prakticky ve všech případech se potvrdil nejen efekt operačního výkonu, ale i stabilizace hlasového projevu po následné reedukační terapii. Z technických důvodů nebyla provedena objektivní analýza, ale současný vstupní soubor nám slouží jako výchozí pro další měření a upřesnění strategie pooperačního postupu léčby. 25

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Péče klinického logopeda o pacienty s neurogenní dysfagií

Péče klinického logopeda o pacienty s neurogenní dysfagií Péče klinického logopeda o pacienty s neurogenní dysfagií Mgr. Naděžda Lasotová Neurologická klinika LF MU a FN Brno náplň péče klinického i kéh logopeda diagnostika dysfagie terapie dysfagie konzultace

Více

XXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 9. česko-slovenský foniatrický kongres. www.foniatrickedny2011.cz

XXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 9. česko-slovenský foniatrický kongres. www.foniatrickedny2011.cz Sborník Programabstraktů přednášek www.foniatrickedny20.cz XXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové & 9. česko-slovenský foniatrický kongres 3. - 4. 0. 20 KONGRESOVÉ CENTRUM HOTELU PARKHOTEL PLZEŇ

Více

DYSFAGIE uvedení do problematiky

DYSFAGIE uvedení do problematiky DYSFAGIE uvedení do problematiky Košťálová M 1, 2 1 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno 2 CEITEC MU, Brno DYSFAGIE uvedení do problematiky Dysfagie (z řeckého: dys s obtížemi, fagein polykat) Afagie

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

LIDSKÝ HLAS JAN ŠVEC. Oddělení biofyziky, Katedra experimentální fyziky, Př.F., Univerzita Palackého v Olomouci

LIDSKÝ HLAS JAN ŠVEC. Oddělení biofyziky, Katedra experimentální fyziky, Př.F., Univerzita Palackého v Olomouci LIDSKÝ HLAS JAN ŠVEC Oddělení biofyziky, Katedra experimentální fyziky, Př.F., Univerzita Palackého v Olomouci HLAS: Všichni jej každodenně používáme, ale víme o něm v podstatě jen málo Studium lidského

Více

NEUROGENNÍ DYSFAGIE U DOSPĚLÝCH

NEUROGENNÍ DYSFAGIE U DOSPĚLÝCH NEUROGENNÍ DYSFAGIE U DOSPĚLÝCH FAKULTNÍ NEMOCNICE U SVATÉ ANNY V BRNĚ ODDĚLENÍ KLINICKÉ LOGOPEDIE Petra Kučerová p.kucerova@fnusa.cz DYSFAGIE porucha polykání rizika aspirace, penetrace, pneumonie, malnutrice,

Více

NOVINKY VE FONIATRII PROGRAM

NOVINKY VE FONIATRII PROGRAM NOVINKY VE FONIATRII PROGRAM Pátek 14. 9. 2012 9.00-10.00 Zahájení a historická část k 90. výročí česko-slovenské foniatrie Předsedající: Olga Dlouhá, Milan Lašťovka 10.00 10.30 Přestávka Zamyšlení nad

Více

Možnosti diagnostiky dysfagie moderními mi zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie

Možnosti diagnostiky dysfagie moderními mi zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie Možnosti diagnostiky dysfagie moderními mi zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie MUDr. Viktor Čapek Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK MUDr. Helena Krejčí Foniatrická klinika

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Soukromá klinika LOGO s.r.o., akreditované pracoviště pro audiologii a foniatrii, Vás srdečně zve na odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání, který je novinkou v České

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Česká společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Česká společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP WORKSHOP Pokročilá chirurgie hrtanu a průdušnice, fonochirurgie, live surgery termín místo organizace 9. - 10. duben 2018 (pondělí-úterý), Domov sester Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Česká společnost

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Hyperkinetická dysfonie funkční porucha hlasu dyskoordinace aktivity jednotlivých

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

ŽIVOTOPIS. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 26. 11. 2014 získaná specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinický logoped

ŽIVOTOPIS. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 26. 11. 2014 získaná specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinický logoped ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení MGR. LENKA ČERSTVÁ Adresa Práče 155, Prosiměřice 67161 Telefon +420 739 651 671 E-mail lenka.cerstva@seznam.cz Státní příslušnost ČR Národnost česká Datum narození 7. 12. 1985

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU Ondrová M. 1, Kraus J. 2, Plzák J. 3, Lánský M. 4, Hrdlička A. 5 1. Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno 2. ORL oddělení

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z.

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. Metodika ergodiagnostiky je výstupem projektů Praha 7.4.2016 Problematika

Více

Kdy indikovat jícnovou manometrii?

Kdy indikovat jícnovou manometrii? Kdy indikovat jícnovou manometrii? Zuzana Vacková Klinika hepatogastroenterologie, IKEM 13.11.2015 Jícnová manometrie Co to je? funkční vyšetření hodnotící motilitu jícnu Jak se provádí? transnasálně zavedená

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Česká společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Česká společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP WORKSHOP Nemoci slinných žláz Chirurgie krku (tonzilektomie/tonzilotomie, adenoidektomie aj.) Live surgery termín místo organizace 3. - 4. duben 2017 (pondělí-úterý), Domov sester Česká společnost ORL

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 7. února 2013; 10.00 14:00; Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 Přítomni (bez

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

ŽIVOTOPIS. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví získaná specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinický logoped

ŽIVOTOPIS. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví získaná specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinický logoped ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení MGR. LENKA BARTÁKOVÁ Rodné příjmení: Čerstvá Adresa Hálkova 155/6, Znojmo 669 02 Telefon +420 739 651 671 E-mail lenka.cerstva@seznam.cz Státní příslušnost ČR Národnost česká

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Poruchy polyka ní kriticky nemocny ch diagnostika a le c ba

Poruchy polyka ní kriticky nemocny ch diagnostika a le c ba Poruchy polyka ní kriticky nemocny ch diagnostika a le c ba Chrobok V., Černy M., Šatankova J., Stránská D., Hofmanová J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ

Více

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY E N DO SKO PIC KÁ CHIRURGIE SPO DINY LEBNÍ OBSAH I. ÚVOD 1 Možnosti endoskopickć chirurgie IR. Lipina. Р. Matoušek)...18 I. I Principy endoskopické chirurgie... 18 I.2 Indikace transnazální endoskopické

Více

Tvorba osmipoložkového TesTu pro screening poruch polykání sestrou

Tvorba osmipoložkového TesTu pro screening poruch polykání sestrou Tvorba osmipoložkového TesTu pro screening poruch polykání sestrou petra mandysová*, **, edvard ehler**, *, Jana Škvrňáková*, ***, michal Černý****, miloš kotulek*** * Fakulta zdravotnických studií, Univerzita

Více

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým Nutriční podpora nemocných s neurogenní dysfagií Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012 Miroslav Tomíška Nutriční podpůrný p tým Neurogenní dysfágie klinický význam způsobuje pokles příjmu

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy)

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Vyšetřování libosti pachů se zaměřením na Parkinsonovu chorobu

Vyšetřování libosti pachů se zaměřením na Parkinsonovu chorobu 5. česko slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Vyšetřování libosti pachů se zaměřením na Parkinsonovu chorobu Pospíchalová K. (1), Vodička J. (2) (1) Interní klinika, Kardiologické

Více

Soukromá klinika LOGO s.r.o. Přehled plánovaných kurzů podzim 2016

Soukromá klinika LOGO s.r.o. Přehled plánovaných kurzů podzim 2016 Přehled plánovaných kurzů podzim 2016 Místo konání:, Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno Informace na webu: www.moje-klinika.cz/kurzy-logopedie Přihlašování na vypsané kurzy: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX. Příručka pro praxi:

EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX. Příručka pro praxi: ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČSL JEP Příručka pro praxi: EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA Otorinolaryngologická klinika Fakultní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu v oboru audiologie a foniatrie je příprava odborníka v oblasti poruch a vad mezilidské komunikace,

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava ASTHMA BRONCHIALE Chronická zápalová choroba dýchacích ciest

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

RT 8 Aspirace cizích těles, poranění a poleptání polykacích cest

RT 8 Aspirace cizích těles, poranění a poleptání polykacích cest RT 8 Aspirace cizích těles, poranění a poleptání polykacích cest Z.Kabelka, P. Kordač, M. Maláčová, L. Murgašová, V. Koblížek, Z. Řeháčková, M. Jurovčík, D.Groh, J. Cyrány, P. Rozsíval, P. Rejtar bronchoskopie

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Time management cévních mozkových příhod Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Definice mozkového infarktu Mozkový infarkt je podle kritérií Světové zdravotnické

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více