Program a sborník abstrakt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program a sborník abstrakt"

Transkript

1 XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové 6. česko-slovenský foniatrický kongres Program a sborník abstrakt Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a. s. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Sekce pro foniatrii a pedaudiologii České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP září 2008 Jablonné nad Orlicí, hotel Filipinum

2 Pořadatelé sborníku: MUDr. Pokorný Karel, Ph.D., prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Program a sborník abstrakt Upozornění: Publikace neprošla jazykovou úpravou ani autorskými korekturami. Pracoviště autorů jsou uvedena na základě podkladů dodaných autory. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo přednášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu jednotlivých autorů. Text, obrázky a tabulky: jednotliví autoři 2008 Tobiáš, 2008 ISBN

3 Záštitu převzali prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Univerzity Pardubice ing. Josef Šimurda ředitel Pardubické krajské nemocnice, a. s. Čestný prezident kongresu prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. Vědecký výbor MUDr. Michal Černý MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. MUDr. Karel Pokorný, Ph.D. MUDr. Jaroslav Praisler MUDr. Jan Vodička Organizační výbor MUDr. Iva Bártová Ing. Věra Breberová Mgr. Tereza Horáková MUDr. Hana Jelínková Mgr. Hana Kostelecká Eva Marková, DiS. MUDr. Roman Michálek Miroslava Slanináková Mgr. Jana Škvrňáková 3

4 OBSAH Obsah... 4 Úvod... 6 Odborný program... 7 Sborník abstrakt duben: Světový den hlasu Švec J. G., Behlau M. Inovace v laryngoskopické diagnostice poruch hlasu: co očekávat? Švec J.G., Šram F., Qiu Q., Schutte H.K. Simultaneous Structural And Functional Imaging Of Vocal Folds - The New Generation Videokymography Qiu Q., Švec J. G., Schutte H. K. High-speed calibrated imaging of human vocal fold vibration in 3D Qiu Q., George N. A., de Mul F. F. M., Schutte H. K. Diagnostika poruch hlasu na základě mluvního hlasového pole Frič M., Kadlecová K. Moderní aspekty v diagnostice a léčbě poruch hlasu Florianová P. Využití vysokorychlostní kamery při sledování poruchy hlasu Vohlídková M., Pešta J., Slípka J., Nový P. Stroboskop µ Pulsar prvé skúsenosti Lorenc B. Efekt reedukační hlasové terapie u pacientů po operačních výkonech na hlasivkách. 25 Staněk P. Jizevnatá zúžení zadní komisury Matulová M., Šteffl M., Trnka A., Trubák I. Definice pojmů, fyziologie polykání, rozdělení dysfagií, epidemiologie Bártová I., Černý M. Identifikace poruch polykání sestrou: základní screening poruch polykání sestrou Mandysová P., Škvrňáková J. Základné klinické vyšetrenie pacienta s dysfágiou a VFSS Bunová B. Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) a sensory testing (ST), transnazální ezofagoskopie (TNE) Černý M., Bártová I. Diagnostika a léčba refluxní laryngitidy na ORL klinice FN v Ostravě Porubě Zeleník K., Komínek P., Havlíková E., Walderová R. Liečba porúch prehĺtania Tedla M., Mokoš M., Lorenc B. Terapie poruch polykání klinickým logopedem Kostelecká H. Videofluoroskopické vyšetření polykacího aktu možnosti diagnostiky Čapek V., Lebedová Z. Využití videofluoroskopie při diagnostice a terapii poruch polykání u pacientky s ALS kazuistika Konůpková Z., Bachurová H., Škodová E., Puchmajer P. Obrna hrtana a dysfágia Šúchová L., Šimko Š. 4

5 Pěvecký formant Havlík, R., Švec, J.G., Lejska, M. Zobrazení hlasotvorného aparátu moderními zobrazovacími metodami Lejska M., Krupa P., Havlík R. Problémy matematického modelování pěveckého formantu Radolf V. Postoj učitelů k hlasu z hlediska potřeb profese Frostová J. O fascinácii vysokého hlasu Sopko J. Hlasová hygiena obsah pojmu I., II Bártková E., Weberová P., Lejska M., Havlík R. Videotrénink lahůdka v oblasti terapie poruch řeči Hánová Z. Onemocnění hlasivek zpěváků a herců v závislosti na uměleckém žánru, který provozují Vydrová J., Dubová J. Změna hlasu při poklesu hormonální hladiny estrogenů po radikální onkologické léčbě. Kazuistika Dubová J., Vydrová J. Větná srozumitelnost v různých typech šumu Vokřál J., Dlouhá O. První výsledky vyšetření větné srozumitelnosti v šumu u nedoslýchavých pacientů.. 58 Dlouhá O., Vokřál J. Naše jednoroční zkušenosti s celoplošným screeningem sluchu Praisler J., Chrobok V., Boháčová E., Suchánková I., Slaviková M., Němec Vl., Bočkayová E., Sabová V., Sodomková M., Stauberová I. Výsledky záchytu poruch sluchu u rizikových novorozenců soubor 1500 dětí Krejčí H., Dlouhá O., Hrbková M., Bendová O., Veldová Z., Černý L., Puchmajer P. Ušní a audiometrické nálezy u dětí prelinguálního věku, vyšetřených pro suspekci na sluchovou poruchu Dršata J., Švecová P., Bednářová M. Výsledky rehabilitace (sluchové percepce) za 1 3 roky po implantaci v závislosti na velikosti zbytků sluchu operovaného ucha Myška P. Aktuální stav kompenzace sluchových vad u dětí Černý L. Sledování ototoxicity indukované cisplatinou Talach T. Jmenný rejstřík Sponzorující firmy Poznámky

6 ÚVOD Je pro nás velikým potěšením a ctí organizovat každoroční setkání foniatrů XIX. celostání foniatrické dny Evy Sedláčkové a 6. česko-slovenský foniatrický kongres. Letošní kongres je zaměřen na Diagnostiku a léčbu poruch hlasu a Diagnostiku a léčbu poruch polykání. Témata nebyla zvolena náhodou setkání je věnováno ku příležitosti 65. narozenin prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc., který se dlouhodobě věnuje problematice chirurgické léčby poruch hlasu a má velký podíl na zavedení tyroplastik do spektra fonochirurgických výkonů v České republice. Druhé téma dysfagické obtíže zpracovává relativně rozsáhlou oblast medicíny. Dnes jsou systematicky vytvářeny nové diagnostické a terapeutické metody, jak je patrno z publikovaných prací ve světové literatuře poslední doby. Problematika poruch polykání se dostává též do zájmu některých českých a slovenských pracovišť, která nyní připravují monografii Poruchy polykání v rámci edice Medicína hlavy a krku, nakladatelství Tobiáš. Zajímavou paletu přednášek doplňují Varia. Předpokládáme, že všechna témata budou pro účastníky kongresu velmi přínosná. V příjemném prostředí Orlických hor bychom Vám též rádi poskytli prostor na upevnění starých a navázání nových pracovních i přátelských vztahů. Dovolte nám jménem vědeckého a organizačního výboru popřát Vám všem úspěšná odborná i společenská setkání v rámci kongresu. Za organizátory Viktor Chrobok 6

7 ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 16. duben: Světový den hlasu 5 min J.G. Švec 1, M. Behlau 2 1 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, Olomouc 2 Centro de Estudos da Voz (CEV), São Paulo, Brazílie Česká foniatrická škola F. Šram Medical Healthcom, s.r.o., Foniatrické oddělení, Praha Historie fonochirurgie A. Pellant Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 65-ti letý V. Chrobok Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 15 min 10 min 10 min Pátek HLAS předsedají: Doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc. Inovace v laryngoskopické diagnostice poruch hlasu: co očekávat? 20 min J.G. Švec 1, F. Šram 2, Q. Qiu 3, H.K. Schutte 3 1 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, Olomouc 2 Medical Healthcom, s.r.o., Foniatrické oddělení, Praha 3 Cymo B.V., Groningen, Netherlands Simultaneous Structural And Functional Imaging Of Vocal Folds - The New Generation Videokymography 15 min Q. Qiu 1,2,3, J. G. Švec 3, H. K. Schutte 1,2,3 1 Groningen Voice Research Lab, Department of Biomedical Engineering, Artificial Organs, University of Groningen, Groningen, Netherlands 2 Cymo B.V. Groningen, Netherlands 3 Laboratory of Biophysics, Department of Experimental Physics, Faculty of Science, Palacky University Olomouc 7

8 High-speed calibrated imaging of human vocal fold vibration in 3D Q. Qiu 1,2, N. A. George 1, F.s F. M. de Mul 1, and H. K. Schutte 1,2 1 Groningen Voice Research Lab, Department of Biomedical Engineering, Artificial Organs, University of Groningen, Groningen, Netherlands 2 Cymo B.V. Groningen, Netherlands 15 min Pátek přestávka FONOCHIRURGIE - PANEL předsedají: Prof. MUDr. V. Chrobok, CSc. účastníci panelu: M. Frič, R. Havlík, P. Komínek, B. Lorenc, J. Slípka, J. Švec, M. Zábrodský Oběd Pátek předsedají: MUDr. I. Jedlička Diagnostika poruch hlasu na základě mluvního hlasového pole M. Frič, K. Kadlecová Výzkumné centrum hudební akustiky (MARC), Akademie múzických umění v Praze Moderní aspekty v diagnostice a léčbě poruch hlasu P. Florianová Soukromá klinika LOGO s.r.o., Foniatrické oddělení Využití vysokorychlostní kamery při sledování poruchy hlasu M. Vohlídková, J. Pešta, J. Slípka, P. Nový 1 ORL klinika LF UK Plzeň 1 FAV Plzeň Stroboskop µ Pulsar prvé skúsenosti B. Lorenc ORL ambulance,bratislava Efekt reedukační hlasové terapie u pacientů po operačních výkonech na hlasivkách P. Staněk Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - foniatrická ambulance, FN u sv. Anny, Brno Jizevnatá zúžení zadní komisury M. Matulová, M. Šteffl, A. Trnka, I. Trubák ORL oddělení FN Brno Bohunice 8 min 8 min 8 min 8 min 8 min 8 min 8

9 Pátek přestávka POLYKÁNÍ - PANEL předsedají: as. MUDr. M. Tedla účastníci panelu: I. Bártová, B. Bunová, M. Černý, H. Kostelecká, P. Mandysová, K. Zeleník Definice pojmů, fyziologie polykání, rozdělení dysfágií, epidemiologie I. Bártová 1,M. Černý 1,2 1 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 2 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Identifikace poruch polykání sestrou: základní screening poruch polykání sestrou P. Mandysová, J. Škvrňáková Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Základné klinické vyšetrenie pacienta s dysfágiou a VFSS B. Bunová Ambulancia klinickej logopédie, Skalica Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) a sensory testing (ST), transnazální ezofagoskopie (TNE) M. Černý 1,2, I. Bártová 1 1 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 2 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 10 min 7 min 15 min 12 min Diagnostika a léčba refluxní laryngitidy na ORL klinice FN v Ostravě Porubě 7 min K. Zeleník, P. Komínek, E. Havlíková, R. Walderová ORL klinika FN Ostrava Poruba Liečba porúch prehĺtania M. Tedla, M. Mokoš, B. Lorenc I. ORL klinika, LF UK, Bratislava Foniatrické odd. FNsP Bratislava ORL ambulancia Prosanus a.s.- preventívne centrum, Bratislava Terapie poruch polykání klinickým logopedem H. Kostelecká Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 15 min 10 min 9

10 přestávka Pátek POLYKÁNÍ předsedají: as. MUDr. L. Černý Videofluoroskopické vyšetření polykacího aktu možnosti diagnostiky V. Čapek 1, Z. Lebedová 2 1 Radiologická klinika 1. LF a VFN 2 Neurologická klinika 1. LF a VFN 8 min Využití videofluoroskopie při diagnostice a terapii poruch polykání u pacientky s ALS kazuistika 8 min Z. Konůpková 1, H. Bachurová 2, E. Škodová 1, P. Puchmajer 1 1 Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK 2 Neurologická klinika VFN a 1.LF UK Obrna hrtana a dysfágia L. Šúchová, Š. Šimko Foniatrické oddelenie FN Bratislava plenární schůze 8 min Pátek SPOLEČENSKÝ VEČER účinkují: hudební skupina Polypi Sobota HLAS předsedají: as. MUDr. J. Dršata, Ph.D. Pěvecký formant 8 min R. Havlík 1, J.G. Švec 2, M. Lejska 1 1 AUDIO-Fon centr. Brno 2 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, Olomouc Zobrazení hlasotvorného aparátu moderními zobrazovacími metodami M. Lejska 1, P. Krupa 2, R. Havlík 1, 1 AUDIO-Fon centr. Brno 2 Klinika zobrazovacích metod, FN u sv. Anny, Brno 8 min Problémy matematického modelování pěveckého formantu V. Radolf Ústav termomechaniky AV ČR, Praha 8 min 10

11 Postoj učitelů k hlasu z hlediska potřeb profese J. Frostová AUDIO-Fon centr. Brno O fascinácii vysokého hlasu J. Sopko Basel, Švýcarsko Hlasová hygiena (I. část) obsah pojmu E. Bártková, P. Weberová, M. Lejska, R. Havlík AUDIO-Fon centr. Brno Hlasová hygiena (II. část) P. Weberová, E. Bártková, M. Lejska, R. Havlík AUDIO-Fon centr. Brno Videotrénink lahůdka v oblasti terapie poruch řeči Z. Hánová ORL klinika FNKV a 3.LF UK, Praha 8 min 10 min 5 min 5 min 5 min Onemocnění hlasivek zpěváků a herců v závislosti na uměleckém žánru, který provozují 5 min Vydrová J., Dubová J. Medico s.r.o., ORL ambulance Změna hlasu při poklesu hormonální hladiny estrogenů po radikální onkologické léčbě. Kazuistika 5 min Dubová J., Vydrová J. Medico s.r.o., ORL ambulance přestávka Sobota SLUCH předsedají: Doc. MUDr. M. Lejska, CSc. Větná srozumitelnost v různých typech šumu J. Vokřál, O. Dlouhá Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha První výsledky vyšetření větné srozumitelnosti v šumu u nedoslýchavých pacientů O. Dlouhá, J. Vokřál Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 8 min 8 min Naše jednoroční zkušenosti s celoplošným screeningem sluchu 8 min J. Praisler 1, V. Chrobok 1, E. Boháčová 1, I. Suchánková 1, M. Slaviková 1, Vl. Němec 2, E. Bočkayová 2, V. Sabová 2, M. Sodomková, 2, I. Stauberová 2 1 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 2 Dětské oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. 11

12 Výsledky záchytu poruch sluchu u rizikových novorozenců soubor 1500 dětí 8 min H. Krejčí, O. Dlouhá, M. Hrbková, O. Bendová, Z. Veldová, L. Černý, P. Puchmajer Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Ušní a audiometrické nálezy u dětí prelinguálního věku, vyšetřených pro suspekci na sluchovou poruchu J. Dršata 1, P. Švecová 2, M. Bednářová 3 1 Klinika ušní nosní krční, Fakultní nemocnice Hradec Králové 2 ORL oddělení, Svitavská nemocnice, a.s. 3 Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Výsledky rehabilitace (sluchové percepce) za 1 3 roky po implantaci v závislosti na velikosti zbytků sluchu operovaného ucha P. Myška Dětská ORL klinika, Praha Aktuální stav kompenzace sluchových vad u dětí L. Černý Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Sledování ototoxicity indukované cisplatinou T. Talach Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny, Brno 8 min 8 min 8 min 8 min Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží certifikát o účasti. 12

13 SBORNÍK ABSTRAKT 13

14 16. DUBEN: SVĚTOVÝ DEN HLASU Švec J. G. 1, Behlau M. 2 1 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, tř. Svobody 26, , Olomouc 2 Centro de Estudos da Voz (CEV), São Paulo, Brazílie Ačkoliv je hlas každodenně běžně používán, většina lidí si uvědomuje jeho důležitost až když s ním nastanou problémy. Zvýšení veřejného povědomí o důležitosti hlasu a zvýšení ostražitosti vůči hlasovým poruchám je cílem Světového dne hlasu, který je každoročně slaven od roku Tato oslava byla inicializována roku 1999 v Brazílii a rychle se rozšířila po celém světě. Společnosti a zařízení zabývající se hlasem a poskytující hlasovou péči tento den organizují různé veřejné akce, například rozhovory ve veřejných médiích, dny otevřených dveří, preventivní prohlídky, laryngologická vyšetření, veřejná vystoupení a podobně. Hlas může a měl by sloužit jako indikátor nemoci hrtanu. V případě chraptivosti, která trvá déle než tři týdny, by lidé měli navštívit specialistu laryngologa či foniatra, který je schopen zjistit její příčinu. Zvýšená pozornost vůči hlasovým problémům umožňuje detekci rakoviny hlasivek či jiných patologií hrtanu v ranném stádiu, kdy je léčbu možné provést s minimálním dopadem pro organismus. Světový den hlasu poskytuje příležitost sdělit tyto informace a zlepšit veřejnou informovanost o důležitosti lidského hlasu. Tento den také poskytuje příležitost pro oslavu a propagaci interdisciplinarity a spojení mezi uměním, medicínou a vědou, neboť péči o hlas prospívá kombinace vědomostí a zkušeností za všech těchto domén. Stručná historie a základní informace o Světovém dni hlasu budou podány v tomto sdělení. Podpořeno projektem GAČR 101/08/

15 INOVACE V LARYNGOSKOPICKÉ DIAGNOSTICE PORUCH HLASU: CO OČEKÁVAT? Švec J.G. 1, Šram F. 2, Qiu Q. 3, Schutte H.K. 3 1 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra experimentální fyziky, Oddělení biofyziky, tř. Svobody 26, , Olomouc 2 Medical Healthcom, s.r.o., Foniatrické oddělení, Praha 3 Cymo B.V., Osloweg 95, 9723BK, Groningen, Netherlands Nepřímá laryngoskopie je základní ambulantní metodou vyšetření hrtanu, která je pro diagnostiku poruch hlasu kombinována s možností vizualizace kmitů hlasivek. V posledních letech dochází k zřetelným inovacím laryngoskopických metod, které výrazně posouvají možnosti diagnostiky poruch hlasu. Zlepšují se technologie produktů (videokamery, vysokofrekvenční kamery, endoskopy, možnost digitálního záznamu), objevují se nové přístupy v zobrazení kmitání hlasivek (kymografie, úpravy přehrávání záznamů, fonovibrografie), vylepšuje se obrazová analýza (automatická extrakce hran hlasivek, počítačová detekce patologie hrtanu), jsou vypracovávány nové vyšetřovací protokoly a diagnostické parametry a zlepšuje se prozumění mechanismů kmitání hlasivek. V současnosti jsou pro diagnostiku kmitů hlasivek dostupné tři základní metody 1) stroboskopická videolaryngoskopie, 2) vysokofrekvenční videolaryngoskopie a 3) videokymografie. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody. Stroboskopie poskytuje nejpodrobnější a neostřejší barevné snímky struktur hrtanu jak při dýchání tak při fonaci, ale neumožňuje zaznamenat kmity u chraptivých hlasů. Vysokofrekvenční videolaryngoskopie umožňuje zaznamenat a objektivně analyzovat kmity hlasivek ve všech případech, včetně chraptivých hlasů, ale neposkytuje tak kvalitní strukturní snímky hrtanu jako videostroboskopie a tak ostré kymografické snímky jako videokymografie. Videokymografie přináší nejkvalitnější vysokofrekvenční kymografické záznamy kmitání hlasivek za zlomek ceny vysokofrekvenčních kamer, ale na rozdíl od vysokofrekvenčních kamer pouze v jednom vybraném řádku. Tyto a další výhody a nevýhody determinují možnosti použití těchto metod pro vyšetření pacientů. Prezentace shrnuje pokroky v jednotlivých zobrazovacích metodách a nastiňuje moderní trendy vývoje diagnostiky poruch hlasu. Podpořeno projektem GAČR 101/08/

16 SIMULTANEOUS STRUCTURAL AND FUNCTIONAL IMAGING OF VOCAL FOLDS - THE NEW GENERATION VIDEOKYMOGRAPHY Qiu Q. 1,2,3, Švec J. G. 3, Schutte H. K. 1,2,3 1 Groningen Voice Research Lab, Department of Biomedical Engineering, Artificial Organs, University of Groningen, A.Deusinglaan 1, 9713 AV, Groningen, Netherlands 2 Cymo B.V. Groningen, Netherlands Tel: Laboratory of Biophysics, Department of Experimental Physics, Faculty of Science, Palacky University Olomouc, tr. Svobody 26, Olomouc The vocal fold vibration determines the voice quality in human voice generation. Therefore, understanding of the vibration characteristics of vocal folds is quite important especially the disordered vibration. We presents a new imaging system, which is based on the idea of the first generation videokymography. The new generation videokymographic camera can simultaneously record the structural image of vocal folds, which contains more spatial information, and the functional image, which emphasizes the temporal resolution. In this camera, to get the vocal-fold vibratory functional image, a high speed linear CCD is used to capture image from a selected line, which is usually perpendicular to the glottal axis of vocal folds. Another color area CCD sensor is used to obtain the structural image during the capturing of the functional imaging. Two kinds of images are simultaneously digitized and transferred into a host computer, in which database and documentation system are included. The clinical application of this camera show the high-sensitivity CCD dramatically increases the quality of both functional and structural images. The capillary blood vessels on the vocal folds can be clearly discerned, and these can be used as trajectories to analyze the propagation of the mucosal wave. Further, the high quality functional images provide a high signal-to-noise ratio, as well as continuous vibratory information of a fixed point (referred by the blood vessel) on vocal folds, which could be used as source data for further analysis, for instance, nonlinear dynamic analysis. 16

17 The new videkymography will be a new tool to clarify the relation between the structural and functional images, which will help in better understanding the voice processes. 17

18 HIGH-SPEED CALIBRATED IMAGING OF HUMAN VOCAL FOLD VIBRATION IN 3D Qiu Q. 1,2, George N. A. 1, de Mul F. F. M. 1, Schutte H. K. 1,2 1 Groningen Voice Research Lab, Department of Biomedical Engineering, Artificial Organs, University of Groningen, A.Deusinglaan 1, 9713 AV, Groningen, Netherlands 2 Cymo B.V. Groningen, Netherlands Tel: Human vocal fold vibration is a complex three-dimensional movement and its fundamental frequency of closing and opening spreads over a wide range. We have designed and developed a laser line-triangulation endoscope compatible with any standard high speed camera for a complete three-dimensional profiling of human vocal fold vibration dynamics. With this novel device we are able to measure absolute values of vertical and horizontal vibration amplitudes, length and width of vocal folds, as well as the opening and closing velocities from a single in vivo measurement. We have studied, for the first time, the generation and propagation of mucosal waves by locating the position of its maximum vertical position and the propagation velocity. Precise knowledge about the absolute dimensions of human vocal folds and their vibration parameters has significant importance in clinical diagnosis and treatment as well as in fundamental research in voice. The new device can be used to investigate different kind of pathological conditions including periodic or aperiodic vibrations. Consequently the new device have significant importance in investigating vocal fold paralysis and in phonosurgical applications. 18

19 DIAGNOSTIKA PORUCH HLASU NA ZÁKLADĚ MLUVNÍHO HLASOVÉHO POLE Frič M., Kadlecová K. Výzkumné centrum hudební akustiky (MARC), Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 13, , Praha 1 Vyšetření hlasového pole patří mezi základní diagnostické jednotky ve foniatrii. Jeho cílem je popsat dynamický rozsah hlasu vzhledem k tónovému v jejich maximálních možných rozsazích. Standardně prováděné vyšetření hlasového pole vyžaduje specifické a relativně drahé programové vybavení. Komerčně dostupné programy umožňují analýzu v reálném čase, povětšinou bez možnosti nahrávky hlasu. Protože programy vyžadují pro správný odhad výšky hlasu relativně dlouhé fonace, jsou naprogramovány hlavně na analýzu celkového hlasového pole, které popisuje více zpěvní hlasové pole než mluvní. Charakteristiky mluvního hlasu bývají opomenuty nebo skryté v celkovém hlasovém poli. Foniatričtí pacienti se povětšinou stěžují na problémy s mluvním než se zpěvním hlasem. Charakter celkového hlasového pole je výrazně ovlivněn zpěvními dovednostmi pacienta, proto i jeho interpretace musí zohledňovat tuto skutečnost. Vzhledem k uvedenému považujeme za vhodné zabývat se popisem a analýzou vlastností mluvního hlasu osobitně. Ve Výzkumném centru hudební akustiky (MARC HAMU) v Praze byl vyvinutý program ParVRP, který analyzuje hlasové pole na základě nahrávky hlasu (v post - procesingu) a tím umožňuje popis hlasového pole pro různé hlasové úkony (také mluvního hlasu). S cílem komplexního popisu vlastností a pro hodnocení celkových fyziologických možností hlasu subjektu byla na MARC HAMU vyvinuta metodika Záznam mluvního a zpěvního hlasu pro psychoakustické analýzy. Metodika byla použita pro dokumentaci a porovnání hlasových vlastností 20 hlasových profesionálů (herců a zpěváků) a 20 studentů herectví. Porovnáním dynamických vlastností mluvních hlasů při gradaci hlasitosti se zjistila výrazná závislost průběhu křivky maximální hlasitosti se stupněm dyšnosti mluvního hlasu subjektu. Křivky maximálních hlasitostí subjektů s jednotným typem dyšnosti hlasu vytvářejí celistvý systém pro celý rozsah výšek základních poloh hlasu člověka (tedy zahrnující jak muže tak ženy). 19

20 Jednotlivé systémy pro málo dyšné hlasy jsou jednoznačně odlišitelné od systémů pro více dyšné hlasy. Systém více-dyšných hlasů ukazuje ztrátu hlasového výkonu ve srovnání s hlasy méně dyšnými. Uvedené modely křivek se začaly prověřovat pro patologické hlasy pacientů s různými poruchami hlasu v COMHEALTH, s.r.o. Pilotní výsledky ukazují shodu s modely získanými na hlasových profesionálech i na pacientech. 20

21 MODERNÍ ASPEKTY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PORUCH HLASU Florianová P. Soukromá klinika LOGO s.r.o., Foniatrické oddělení Úkoly foniatra: 1. Prevence poruch hlasu 2. Včasná diagnostika poruch hlasu 3. Adekvátní terapie 4. Dispenzarizace hlasových poruch Faktory, které ovlivňují hlas: 1. Dědičnost 2. Fylogenetický a ontogenetický vývoj hlasu 3. Vnější a vnitřní faktory 4. Vlivy okolí 5. Hormonální vlivy Subjektivní vyšetřovací metody: k optickým metodám patří stroboskopie, laryngovideostroboskopie Stroboskopické vyšetření je nezbytné při hodnocení fyziologie tvorby hlasu, přináší informaci o tom, zda hlas ať již mluvní nebo zpěvní je tvořen správnou technikou. Na přístroji (laryngovideostroboskop) můžeme vyšetřit i hlasové pole, zátěžový test. k metodám elektrofyziologickým patří elektroglotografie. Objektivní metody vyšetření: Zvuková analýza hlasu 3 základní charakteristiky vyšetření hlasu: Jiter Maximální fonační čas DSI (index závažnosti dystonie) 21

22 Tab. Dle DSI Trvale perzistující afonie - 4,3 a níže Konstantní dysfonie - 4,2 až - 2,3 Středně těžká dystonie - 2,2 až - 0,4 Občasná dystonie - 0,3 až 0,7 Lehká dystonie 0,8 až 1,7 Normální hlas 1,8 až více 22

23 VYUŽITÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERY PŘI SLEDOVÁNÍ PORUCHY HLASU Vohlídková M., Pešta J., Slípka J., Nový P. 1 ORL klinika LF UK Plzeň 1 FAV Plzeň Od ledna letošního roku používáme na naší klinice k vyšetřování hlasivek vysokorychlostní kameru. Pacienti, kteří jsou k nám odesláni s poruchou hlasu, jsou standardně vyšetřeni vysokorychlostní kamerou. Současně vyšetřujeme jejich hlasové pole a multidimenzionální analýzu hlasového vzorku prodlouženého vokálu a. Tato vyšetření opakujeme při dalších návštěvách. V práci porovnáváme výsledky použitých metod u pacientů s jednostrannou obrnou zvratného nervu a u pacientů po chordektomii. V závěru se pokoušíme porovnat význam jednotlivých použitých metod. 23

24 STROBOSKOP µ PULSAR PRVÉ SKÚSENOSTI Lorenc B. ORL ambulance, Bratislava Úvod V dnešnej dobe, keď sa ľudská práca vo vyspelých krajinách sveta presúva do oblasti komunikácie, rastie počet hlasových porúch. Zdokonaľuje sa samozrejme aj diagnostika a pribúdajú nové poznatky o hlasových poruchách a možnosti ich liečby. Kvalitná diagnostika je podmienená prístrojovým vybavením, ktoré žiaľ nie je lacnou záležitosťou zvlášť v našich krajinách. Metódy Cieľom prezentácie je predstaviť prenosný stroboskop µ - Pulsar od firmy Storz ako cenovo dostupný diagnostický prístroj vhodný pre ambulantnú prax. Na našej ambulancii je µ - Pulsar spojený s rigidným endoskopom, endokamerou a s laptopom, čo vytvára relatívne lacnú alternatívu endoskopickej miniveže. Výsledky V období od januára 2008 do júla 2008 sme vyšetrili približne 150 pacientov s rôznymi hlasovými poruchami. U väčšiny pacientov sme vykonali aj videonahrávku pomocou opísaného zariadenia v spojení s endokamerou. Prezentácia je obohatená ukážkami videolaryngostroboskopie vykonanej počas uvedeného obdobia. Záver Stroboskop µ Pulsar od firmy Storz je veľmi praktickým mobilným zariadením, ktoré sa dá vhodne kombinovať s ostatnými jednotkami endoskopickej zostavy. Jeho efektivita a relatívne priaznivá cena ho predurčujú k tomu, aby si získal významné miesto v rámci prístrojového vybavenia modernej foniatrickej ambulancie. Kľúčové slová: Stroboskop µ Pulsar, hlasové poruchy, videolaryngostroboskopia 24

25 EFEKT REEDUKAČNÍ HLASOVÉ TERAPIE U PACIENTŮ PO OPERAČNÍCH VÝKONECH NA HLASIVKÁCH Staněk P. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - foniatrická ambulance, FN u sv. Anny, Brno V období od srpna 2005 do září 2007 bylo na našem pracovišti provedeno více jak 90 mikrolaryngoskopických výkonů a u 50 pacientů (35žen/15mužů) odstraněny benigní strukturální změny z hlasivek. Jednalo se u hlasové uzlíky (15), polypy (14), edémy (10), cysty (6), papilomy (3) a dysplasie (2). Všichni pacienti byly dokumentováni endoskopicky a provedena předoperační i pooperační laryngostroboskopická kontrola. V chirurgické části jsme postupovali dle pravidel současné fonochirurgie, včetně časné pooperační péče. V pooperační části léčby po zhojení slizniční tkáně jsme se u pacientů zaměřili na reedukační hlasová cvičení z důvodů snížení rizika případné recidivy. Efekt léčby byl hodnocen endoskopickým vyšetřením a na základě dotazníku VHI (Voice Handicap Index). Zde pacienti udávali subjektivní změny po operaci a reedukaci formou odpovědi na 30 cílených otázek, týkajících se hlasových změn v běžném osobním i pracovním životě a s možností srovnání stavu před výkonem a po následné reedukační terapii. Nutno zmínit poznatek o odlišné motivaci některých skupin pacientů, zvláště hlasových profesionálů pedagogů, pacientů v rizikových provozech a v neposlední řadě i důchodců. Z hlediska operatéra je důležité rozhodnutí kdy již operovat a kdy se vyplatí ještě se zákrokem strategicky posečkat. Prakticky ve všech případech se potvrdil nejen efekt operačního výkonu, ale i stabilizace hlasového projevu po následné reedukační terapii. Z technických důvodů nebyla provedena objektivní analýza, ale současný vstupní soubor nám slouží jako výchozí pro další měření a upřesnění strategie pooperačního postupu léčby. 25