Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapování hluku v terénu (práce v terénu)"

Transkript

1 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor: Mgr. Monika Rambousková Časová dotace: 1 vyučovací hodina Forma: skupiny Anotace: tento experiment je možné zařadit do učiva o zvukových jevech, pomocí moderního čidla žáci změří hladinu hluku v blízkosti školy, příp. v různých místech obce Cíl: změřit pomocí hlukoměru Vernier SML-BTA hladinu hluku v blízkosti školy Pomůcky: hlukoměr Vernier SML-BTA, datalogger LabQuest, počítač s připojením na internet Motivace: Máte rádi moderní hudbu? Často si ji pouštíte do sluchátek? Stojíte na koncertě v první řadě? Mohli byste si poškodit trvale sluch? Teorie: Hluk je z biologického (medicínského) hlediska zvuk, škodlivý svou nadměrnou intenzitou. Účinek hluku je subjektivní (obtěžující, rušící soustředění a psychickou pohodu) a objektivní (měřitelné poškození sluchu). Hluk může mít charakter neperiodického zvuku. Periodický hluk (nadměrný zvuk tónového charakteru) typicky způsobuje poškození v místě hlemýždě zpracovávajícím příslušné frekvence. Pro měření intenzity hluku se používá nejčastěji jednotka decibel (db), podobně jako u zesílení zvuku.

2 Příznaky poškození sluchu hlukem: Nedoslýchavost (převodní, percepční - nitroušní) Šelest ušní (tinitus) Závratě Další (bolest, teploty, výtok ušní, svědění) Zdroj poškození sluchu: okamžitý (akutní hlukové trauma) dlouhodobý (poškození sluchu hlukem - chronické akustické trauma). Mechanismem poškození je hluk (akustický tlak), explose (mechanický tlak vzduchu) a/nebo vibrace (tlak pod prahem sluchu). Cílové orgány poškození: střední ucho (explosní trauma), vnitřní ucho (akustické a explosní trauma, vibrace), centrální nervový systém (psychoakustické poškození - tinitus). V hudbě je jako hluk označován zvuk s neurčitou výškou, jehož kmitání je nepravidelné a nemá jednoznačnou frekvenci. U některých hluků je někdy možné určit, zda zní hluboko, vysoko či mění výšku, ale na rozdíl od tónů frekvenci kmitání nelze určit. Zvuky s neurčitou výškou bývají označovány také jako nehudební zvuky, ačkoli se v hudbě běžně používají. Mnoho bicích hudebních nástrojů vydává právě zvuky s neurčitou výškou. Příklady zvuků s neurčitou výškou: praskání, syčení, šum, hřmění, dunění. db Příklady a vnímání člověkem 0 práh slyšitelnosti 20 hluboké ticho, bezvětří, akustické studio 30 šepot, velmi tichý byt či velmi tichá ulice 40 tlumený hovor, šum v bytě, tikot budíku 50 klid, tichá pracovna, obracení stránek novin 60 běžný hovor 70 mírný hluk, hlučná ulice, běžný poslech televize 80 velmi silná reprodukovaná hudba, vysavač v blízkosti 90 silný hluk, jedoucí vlak 100 sbíječka, přádelna, maximální hluk motoru 110 velmi silný hluk, živá rocková hudba, kovárna kotlů 120 startující proudové letadlo 130 práh bolestivosti

3 140 akustické trauma, 10 m od startujícího proudového letadla 170 Zábleskový granát Postup: 1. V okolí školy si žáci zvolí alespoň 5 míst, kde budou měřit hluk. 2. Hlukoměr připojí k LabQuestu. Nastaví frekvenci měření 2 Hz a dobu měření potřebnou k změření hluku na všech zvolených místech, minimálně 20 minut. 3. Graf z LabQuestu zkopírují do pracovního listu na počítači. 4. V grafu označí místa, kde měřili hluk. 5. Z internetu zkopírují mapu okolí školy a vloží ji do pracovního listu na počítači. V mapě vyznačí místa, kde hluk měřili. 6. Vysloví a zapíší závěr. Závěrečné zhodnocení:

4 Pracovní list: LABORATORNÍ PRÁCE č. Název úlohy: EU-Inovace-F-8-17 Mapování hluku v terénu Jméno: Datum: Třída: Školní rok: Spolupracovali: Úkol: změřte pomocí hlukoměru Vernier SML-BTA hladinu hluku v blízkosti školy Pomůcky: hlukoměr Vernier SML-BTA, datalogger LabQuest, počítač s připojením na internet Postup: 1. V okolí školy si zvolte alespoň 5 míst, kde budete měřit hluk. 2. Hlukoměr připojte k LabQuestu. Nastavte frekvenci měření 2 Hz a dobu měření potřebnou k změření hluku na všech zvolených místech, minimálně 20 minut. 3. Graf z LabQuestu zkopírujte do pracovního listu na počítači. 4. V grafu označte místa, kde jste měřili hluk. 5. Z internetu zkopírujte mapu okolí školy a vložte ji do pracovního listu na počítači. V mapě vyznačte místa, kde jste hluk měřili. 6. Vyslovte a zapište závěr. Vypracování: Graf:

5 Mapa: Závěr:

6 Použitá literatura: inspirováno experimentem na Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencemi Creative Commons nebo public domain na hluk [on line]. Nestr. [cit ] KOLÁŘOVÁ, R. BOHUNĚK, J., Fyzika pro 8. ročník základní školy Praha: Prometheus, spol. s r. o., s. ISBN Doc. Dr. Ing. RAUNER K. a kol., Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Plzeň: Nakladatelství Fraus, s. ISBN RNDr. Rojko M. a kol., Fyzika kolem nás Fyzika I pro základní a občanskou školu Praha: Scientia, spol. s r. o., s. ISBN