ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28...28.1 ROČNÍK 2011-2012"

Transkript

1 ROČNÍK června 2012 Číslo Z p r a v o d a j O F S N y m b u r k Úřední zprávy okresního fotbalového svazu VV OFS Zápis č.36 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Mašinda, Krumpholc, Noll Omluveni: Novotný Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Došlá pošta 3) Informace předsedy 4) Průběh jarní části soutěží 5) Příprava soutěžního ročníku 2012/2013 6) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu č. 35 Úvodní slovo Krumpholc, Rytina Usnesení č.25/2012 výkonný výbor schvaluje zápis č.35 ze dne K bodu č. 2 Došlá pošta K bodu č. 3 Informace předsedy 3.1. Valná hromada OS TJ-SK Nymburk se uskutečnila dne V jejím průběhu byly provedena volby na příští čtyřleté období členy VV byli zvolení pp. Novotný, Krumpholc a Rytina Na 14. řádné valné hromadě FAČR, která se uskutečnila v Praze bylo projednáno a schváleno: úprava Stanov FAČR, kterou se zrušila funkce ombudsmana. Podstatnější změna se dotkala čl. 10 odst.3 a), který řeší příslušnost kandidáta na předsedu FAČR. V příštím období bude příslušnost posuzována pekel sídla klubu jehož je kandidát členem, případně podle trvalého bydliště. Struktura dělení členských příspěvků pro rok Z vybraných členských příspěvků (k měla FAČR členů) ve výši ,-- Kč připadne 50% FAČR na úhradu nákladů se zavedením členské databáze, dalších 50% budou mít k dispozici KFS a rozdělení těchto zdrojů bude plně v jejich kompetenci. Struktura dělení členských příspěvků v roce Předpoklad celkové výše členských příspěvků činí 33,5 mil. Kč. Z této částky si 20% ponechá FAČR na zakoupení bolusového programu slev (členská karta) pro každého člena FAČR. Zbývajících 80% bude rozděleno klubům hrajících soutěže OFS a KFS Metodické pokyny k dokončení členské databáze FAČR k a Prováděcí směrnice k ustanovení čl. 3, odst. 3) Stanov FAČR (oba dokumenty jsou ke stažení na internetových stránkách FAČR s sekci Členství )

2 Dnem byla na internetových stránkách FAČR zveřejněna předběžná členská databáze. Zde člensko kluby zjistí kdo řádně vyplnil přihlášku za člena a uhradil členský příspěvek 50 Kč. Databáze obsahuje důvodu k neudělení členství. V případě vadnosti přihlášky je třeba přihlášku vyplnit znovu a opětovně zaslat na FAČR. S účinností od budou členským klubům přidělena nová identifikační čísla (fotbalová), která budou kluby povinny uvádět při všech řízeních vyplývajících z předpisů FAČR. Od budou i hráčům vydávány nové registrační průkazy. Průkazy vydané před pozbudou své platnosti k Od se budou do zápisů o utkání uvádět u hráčů a činovníků na místo rodných čísel identifikační kódy (ID). Hráč bez platného ID nebude moci nastoupit k utkání, stejně jako činovník nebude moci bez platného ID vykonávat jakoukoliv funkci v průběhu utkání, ale ani zastupovat klub při jednáních FAČR. Použití neplatného ID bude postihováno herními a disciplinárními důsledky. Výklad této problematiky provede p. Rytina na Rozlosování soutěžního ročníku 2012/ Školení trenérů licence C. Pro nízký počet zájemců o získání této licence rozhodl výkonný výbor per rollam o jeho zrušení. Zájemci přihlášení do mají možnost se zúčastnit stejného typu školení v termínu , který pořádá Středočeský fotbalový svaz (SKFS) v Kolíně. Adeptům z klubů OFS Nymburk, kteří se školení SKFS zúčastní poskytne OFS Nymburk příspěvek ve výši 500 Kč. Bližší informace podá p. Rytina Fotbalové kluby byly dopisem předsedy OFS seznámeny s návrhem zavedení statutu Sdružených týmů dorostu. Snahou statutu je zamezit negativnímu vývoji v počtu dorosteneckých družstev Fïnancování 2012 v letošním roce neobdržel od FAČR, ani jeden klub našeho regionu státní dotaci na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení. Doposud FAČR neoznámila rozdělení státních příspěvků na činnost klubů v roce Příjemci státních dotací musí vést povinně od roku 2012 podvojné účetnictví. OFS obdržel zálohu na zajištění své činnosti ve výši 250 tis.kč Žákovský výběr OFS U-11 se zúčastnil krajského finále Meziokresní soutěže SKFS, kde skončil na 4. místě. OFS děkuje všem klubům a rodičům hráčů za spolupráci při zajišťování účasti výběrů v MOS 2011/2012. Usnesení č.26/2012 výkonný výbor bere na vědomí informace podané v bodech 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. Usnesení č.27/2012 výkonný výbor schvaluje své hlasování per rollam (7 PRO), kterým zrušil Školení trenérů licence C a současně schválil příspěvek ve výši 500 Kč adeptům z klubů OFS Nymburk, kteří se zúčastní školení SKFS stejného typu v termínu K bodu č. 4 Průběh jarních částí soutěží 4.1. Z pohledu řídících komisí i VV za uplynulý měsíc bez závažnějších problémů. Usnesení č.28/2012 výkonný výbor bere na vědomí zprávy řídících komisí o průběhu jarní části soutěže. K bodu č. 5 Příprava soutěžního ročníků 2012/ Předpokládaný začátek mistrovských soutěží dospělých prvním kolem Losovací aktiv se uskuteční , jednací sál zajistí p. Čepelka Příprava Rozpisu soutěží bude provedena na příštím VV OFS. Předsedové jednotlivých komisí si připraví své připomínky. Usnesení č.29/2012 výkonný výbor schvaluje předpokládaný začátek mistrovských soutěží dospělých a termín losovacího aktivu na den Usnesení č.30/2012 výkonný výbor ukládá p. Miroslavu Čepelkovi zajistit jednací sál pro losovací aktiv. K bodu č. 6 Organizační, různé 5.1. Projednán text nájemní smlouvy s Reality obzor Mladá Boleslav o pronájmu přízemí budovy v Nerudově ulici v Nymburce. Usnesení č.31/2012 výkonný výbor schvaluje text nájemní smlouvy s Reality obzor Mladá Boleslav o pronájmu přízemí budovy v Nerudově ulici v Nymburce.

3 Usnesení č.32/2012 výkonný výbor pověřuje předsedu a místopředsedu OFS podpisem smlouvy s Reality obzor Mladá Boleslav. Příští zasedání VV OFS se koná v úterý od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc Sportovně technická komise Zápis č.30/11-12 z jednání konaného dne od hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek Bod č. 1 Kontrola zápisu č. 28 ze dne Schválen bez připomínek Bod č. 2 Došlá pošta 2.1. Zápis KM č.30 - zápis vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č.26 - zápis vzat na vědomí 2.3. Zápis KR č.33 - zápis vzat na vědomí 2.4. Přípis TJ Straky žádost o uspořádání turnaje dospělých. Propozice přiloženy, STK souhlasí Žádost SK Žitovlice-Pojedy o uspořádání turnaje dospělých. Žádost o delegování RO. Propozice přiloženy, STK souhlasí Žádost TJ Sokol Kněžice o uspořádání turnaje dospělých. Propozice přiloženy, STK souhlasí Žádost TJ Sokol Stratov o uspořádání turnaje dospělých. Žádost o delegování 2 rozhodčích. Propozice přiloženy, STK souhlasí Žádost SK Hořátev o uspořádání turnaje dospělých. Žádost o delegování rozhodčího p- Langra. Propozice přiloženy, STK souhlasí. Bod č. 3 Schválení soutěží 3.1. OP 25. kolo - bez závad 3.2. III.A 25. kolo - bez závad, až na utkání A2A 2505 Hradišťko v- Milovice B, ke kterému se nedostavil delegovaný rozhodčí III.B 25. kolo - bez závad 3.4. IV.A 25. kolo - bez závad, až na utkání A3A 2505 Drahelice v. Stará Lysá, kde domácí neúplně vyplnili zápis o utkání. STK ukládá TJ Sokol Drahelice pokutu 50 Kč IV.B 25. kolo - bez závad 3.6. IV.C 25. kolo - bez závad Bod č. 4 Různé 4.1. Při kontrole hřiště SK Bříství rozhodčím před začátkem utkání bylo zjištěno, že na konstrukci branek jsou nepovolené oblouky. STK nařizuje SK Bříství jejich odstranění do začátku nového soutěžního ročníku. Zapsal: Vlastislav Flaška Karel Mašinda v.r. předseda komise STK Komise mládeže Zápis č.31/11-12 z jednání konaného dne od hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Borovička, Fridrich, Košvanec, Omluven: Šrůta Bod č. 1 Kontrola zápisu č. 28 ze dne Zápis schválen.

4 Bod č. 2 Došlá pošta 2.1. Zápis STK č.29 - KM bere na vědomí 2.2. Zápis KR č.33 - KM bere na vědomí 2.3. Zápis DK č.26 - KM bere na vědomí Bod č. 3 Schválení soutěží mládeže 3.1. OP dorostu kolo - bez závad 3.2. OP žáci A kolo -bez závad, až na utkání E1A 1501 Litol Přerov v. L., ke kterému domácí nenastoupili. Utkání se kontumuje 0:3 a tři body ve prospěch Sokola Přerov n.l.. TJ Litol e ukládá pokuta 1.000,-- Kč ve prospěch OFS s termínem úhrady do Změna utkání byla provedena a zveřejněna v Zápise KM OFS č. 26 bod 4.1. ze dne OP žáci B kolo bez závad, dohrávka utkání A1B 2502 bez závad 3.4. OPohár žáků kolo bez závad, došel zápis E2A 1701Rožďalovice Opočnice, který je bez závad 3.5. OP Přípravka st kolo bez závad 3.6. OS Přípravka st. A 8. kolo bez závad, až na utkání G2A 0804 Přerov n.l- - Stratov, ze kterého chybí zápis. KM žádá TJ Přerov n.l. o jeho urychlené zaslání OS Přípravka st. B 8. kolo bez závad 3.8. OP přípravka ml kolo bez závad, dohrávka utkání H1A 1602-bez závad Bod č. 4 Různé 4.1. Za nerespektování rozhodnutí KM OFS (Zápis 26/11-12, bod 3.9) se předává FK Dymokury k projednání do DK OFS. Příští zasedání KM bude ve čtvrtek od hodin. Zapsal: Milan Fridrich Milan Fridrich v.r. předseda KM Komise rozhodčích Zápis č.34/11-12 z jednání konaného dne od hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Karlík, Hofman, Hlavička, Havlas Bod č. 1 Kontrola Zápisu č. 32 ze dne Schvaluje zápis. Bod č. 2 Došlá pošta 2.1. Zápis KM č vzat na vědomí 2.2. Zápis STK č.29 - vzat na vědomí 2.3. Zápis DK č vzat na vědomí 2.4 Zápis VV č vzat na vědomí Bod č. 3 Různé 3.1. KR provedla delegaci rozhodčích na turnaje schválené STK OFS KR zve na příští zasedání komise dne v 15,30 hodin rozhodčího Šebelu a zároveň jej předává do DK OFS Rozhodčí Novotný se nedostavil ani neomluvil, a proto je zván na příští zasedání KR OFS dne v 15,30 hodin pod zastavením obsazení k řízení utkání. Příští zasedání komise rozhodčích je ve čtvrtek od hodin Zapsal: Jiří Hofman

5 Disciplinární komise Zápis č.27/11-12 z jednání konaného dne 14. června 2012 od hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK. Přítomni: Brett, Ryšánek, Čepelka, Kapal Omluven: Noll Bod č. 1 Kontrola zápisu č. 26/11-12 ze dne Schválen bez připomínek Bod č. 2 Zápisy z komisí STK, KM, KR bez připomínek Bod č. 3 Rozhodnutí DK 219/11-12 A1A2601 AFK Semice B - Přerov n. Labem A Okresní přebor dospělí Macháček Pavel - AFK Semice B ČK Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 1 týden 1/ poplatek ve výši 100,- Kč bude sražen ze soutěžní zálohy 220/11-12 A2A2504 Předhradí - Straky A OS III.A Matějka Martin Předhradí ŽK Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 1 týden 1/6a poplatek ve výši 100,- Kč bude sražen ze soutěžní zálohy 221/11-12 C1A2503 Kostelní Lhota - Kostomlaty Okresní přebor dorostu Bláha Lukáš - Kostelní Lhota ŽK Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 1 týden 1/6a poplatek ve výši 50,- Kč bude sražen ze soutěžní zálohy 221/11-12 C1A2503 Kostelní Lhota - Kostomlaty Okresní přebor dorostu Kyclt Tomáš Kostomlaty ČK Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 2 týdny 1/2a trest s přerušením poplatek ve výši 50,- Kč bude sražen ze soutěžní zálohy 221/11-12 C1A2503 Kostelní Lhota - Kostomlaty Okresní přebor dorostu Vyleta Jiří - Kostelní Lhota ČK Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 1 týden 1/2a poplatek ve výši 50,- Kč bude sražen ze soutěžní zálohy

6 Bod č. 4 Různé Bod č. 5 Pozvání do jednání DK Na příští jednání v 15:30 zve DK zástupce oddílu starší přípravky Dymokury za účelem podání vysvětlení stran výsledku utkání 62B0203. Na příští jednání v 15:45 zve DK rozhodčího NOVOTNÉHO stan projednání řízení a zápisu o utkání, kdy byli v kategorii mužů připuštěni do hry 4 střídající hráči (A3A2407). Bod č. 6 Došlá pošta Příští zasedání DK se bude konat dne v 15:30 hodin. Zapsal: Ryšánek Karel Brett, v.r. předseda DK OFS Nymburk Všem klubům v působnosti OFS Nymburk V Nymburce dne Vážení přátelé, dnem byla na internetových stránkách FAČR zveřejněna předběžná členská databáze. Je třeba, aby každý klub co nejdříve zkontroloval platnost podaných přihlášek. Po otevření nabídky Členství postupujte při vyhledávání seznamů klubů nepojednotlivých osob takto: Tipy pro vyhledávání Chci vyhledat celý klub - zadejte do pole Číslo klubu staré nebo i nové číslo klubu, vyhledat lze pomocí obou variant čísla klubu. Chci vyhledat konkrétního hráče - můžete použít pole Rodné číslo nebo Příjmení a Jméno (musíte vyplnit obě pole), případně můžete k příjmení a jménu ještě vyplnit Datum narození (není možné hledat jen podle data narození). Vysvětlení k výsledkům Ve sloupci platnost v seznamu výsledků naleznete jedno z těchto dvou označení: Příslušná osoba je řádným členem FAČR. Příslušná osoba není řádným členem FAČR, možný důvod lze zjistit přímo v seznamu výsledků, najeďte myší na červený puntík a objeví se vysvětlivka. Důvodem může být nezaplacení členského příspěvku nebo např. chybějící podpisy na přihlášce, chybějící razitko apod. V případě vadnosti přihlášky je třeba přihlášku vyplnit znovu a opětovně zaslat na FAČR. V případě, že podle zadaných kritérií není v databázi nalezen žádný záznam, jste o tom informováni prostřednictvím hlášky "Nebyl nalezen žádný záznam.", mohlo dojít k zadání špatných kritérií a nebo není příslušná osoba či klub vůbec v databázi členů, neboť nedošlo k podání přihlášek.

7 S účinností od budou členským klubům přidělena nová identifikační čísla (fotbalová), která budou kluby povinny uvádět při všech řízeních vyplývajících z předpisů FAČR. Od budou i hráčům vydávány nové registrační průkazy. Průkazy vydané před pozbudou své platnosti k Od se budou do zápisů o utkání uvádět u hráčů a činovníků na místo rodných čísel identifikační kódy (ID). Hráč bez platného ID nebude moci nastoupit k utkání, stejně jako činovník nebude moci bez platného ID vykonávat jakoukoliv funkci v průběhu utkání, ale ani zastupovat klub při jednáních FAČR. Použití neplatného ID bude postihováno herními a disciplinárními důsledky. Několik informací k financování v letošním roce. Z žadatelů ani jeden klub našeho regionu neobdržel státní dotaci na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení. FAČR doposud ani neoznámila rozdělení státních příspěvků na činnost klubů v roce Důležité však je, že příjemci všech státních dotací, tedy i dotace na mládež, musí vést povinně od roku 2012 podvojné účetnictví. Rozdělení výtěžku z členských příspěvků bude pro letošní rok výhradně v pravomoci krajských fotbalových svazů. V současnosti se už připravují soutěže pro příští soutěžní ročník. Rozlosování by se mělo uskutečnit v sokolovně v Semicích. Začátek soutěží dospělých je plánován na prvním kolem. Do konce června t.r.uvítám, na mém mailu Vaše případné náměty pro úpravu Rozpisu mistrovských soutěží S přátelským pozdravem Jiří Rytina v.r. předseda SK Městec Králové, oddíl kopané Vás zve na přátelský zápas ligových mužstev 1. FK PŘÍBRAM FC HRADEC KRÁLOVÉ, který bude sehrán v sobotu 23. června 2012 ve 14 hodin na stadionu SK Městec Králové. Srdečně zvou pořadatelé.

8 A1A Okresní přebor dospělí A1A2601 AFK Semice B Přerov n. Labem A 6 : 3 A1A2602 Loučeň Hrubý Jeseník A 2 : 1 A1A2603 Sadská B Kněžice 4 : 5 A1A2604 Krchleby Libice n. Cidlinou A 1 : 4 A1A2605 Bohemia Poděbrady B Kostelní Lhota A 2 : 0 A1A2606 Kostomlaty Slovan Poděbrady A 5 : 2 A1A2607 Pátek A Polaban Nymburk B 8 : 4 1. Libice n. Cidlinou A : ( 18) 2. Hrubý Jeseník A : ( 14) 3. Loučeň : ( 9) 4. Krchleby : ( 3) 5. Kostelní Lhota A : ( -1) 6. Přerov n. Labem A : ( -2) 7. Pátek A : ( -4) 8. AFK Semice B : ( -5) 9. Slovan Poděbrady A : ( -6) 10. Polaban Nymburk B : ( -6) 11. Kostomlaty : ( -7) 12. Bohemia Poděbrady B : ( -8) 13. Kněžice : ( -8) 14. Sadská B : (-28) A2A OS III.A A2A2601 Litol B Bříství 2 : 4 A2A2602 Ostrá B Lipník 7 : 4 A2A2603 Stratov Hradišťko A 4 : 0 A2A2604 Milovice B Předhradí 4 : 1 A2A2605 Straky A Vykáň 3 : 14 A2A2606 Třebestovice Kovanice 4 : 0 A2A2607 Všejany Kounice A 4 : 0 1. Vykáň : ( 29) 2. Všejany : ( 11) 3. Milovice B : ( 5) 4. Ostrá B : ( -2) 5. Předhradí : ( -2) 6. Straky A : ( -4) 7. Kovanice : ( -4) 8. Kounice A : ( -5) 9. Lipník : ( -5) 10. Litol B : ( -6) 11. Třebestovice : ( -8) 12. Stratov : (-10) 13. Bříství : (-11) 14. Hradišťko A : (-19)

9 A2B OS III.B A2B2601 AFK Nymburk Rožďalovice B 4 : 4 A2B2602 Běrunice A Velenice 6 : 1 A2B2603 Bobnice A Jíkev 1 : 4 A2B2604 Budiměřice Vrbice 3 : 2 A2B2605 Městec Králové B Dymokury A 2 : 2 A2B2606 Křečkov A Seletice 0 : 2 A2B2607 Všechlapy A Opočnice 0 : 1 1. Běrunice A : ( 24) 2. Jíkev : ( 22) 3. Budiměřice : ( 14) 4. Rožďalovice B : ( 3) 5. AFK Nymburk : ( 2) 6. Opočnice : ( -1) 7. Dymokury A : ( -3) 8. Velenice : ( -7) 9. Všechlapy A : (-10) 10. Městec Králové B : (-10) 11. Seletice : (-11) 12. Bobnice A : (-11) 13. Křečkov A : (-11) 14. Vrbice : (-28) A3A OS IV.A A3A2601 Přerov n. Labem B Hořátev 2 : 4 A3A2602 Milčice volno : A3A2603 Tatce Drahelice 0 : 2 A3A2604 Stará Lysá Sokoleč B 5 : 0 A3A2605 Chrást Kostelní Lhota B 4 : 0 A3A2606 volno Slovan Poděbrady B : A3A2607 Poříčany B Kounice B 3 : 3 1. Chrást : ( 21) 2. Stará Lysá : ( 19) 3. Sokoleč B : ( 12) 4. Kostelní Lhota B : ( 9) 5. Hořátev : ( 8) 6. Milčice : ( 2) 7. Slovan Poděbrady B : ( 0) 8. Poříčany B : ( -6) 9. Drahelice : (-11) 10. Kounice B : (-23) 11. Přerov n. Labem B : (-23) 12. Tatce : 63 9 (-24)

10 A3B OS IV.B A3B2601 Křinec Košík 2 : 0 A3B2602 Netřebice Všechlapy B 1 : 5 A3B2603 Bobnice B Kamenné Zboží 1 : 2 A3B2604 Chleby Dvory 5 : 3 A3B2605 Straky B Vestec Hosté se nedostavili A3B2606 Žitovlice Mcely 1 : 3 A3B2607 Hrubý Jeseník B volno : 1. Kamenné Zboží : ( 26) 2. Křinec : ( 18) 3. Dvory : ( 8) 4. Hrubý Jeseník B : ( 6) 5. Všechlapy B : ( 3) 6. Mcely : ( 1) 7. Žitovlice : ( 0) 8. Chleby : ( -5) 9. Bobnice B : (-11) 10. Straky B : ( -8) 11. Netřebice : (-19) 12. Košík : (-19) 13. Vestec : (-26) A3C OS IV. C A3C2601 Opolany SK Dlouhopolsko 1 : 2 A3C2602 Sány Záhornice 4 : 2 A3C2603 Žehuň Sloveč 2 : 0 A3C2604 Odřepsy Libice n. Cidlinou B 2 : 1 A3C2605 Běrunice B Dymokury B 6 : 0 A3C2606 Křečkov B volno : A3C2607 Pátek B Hradčany 7 : 1 1. Sány : ( 17) 2. Sloveč : ( 10) 3. SK Dlouhopolsko : ( 6) 4. Záhornice : ( 2) 5. Hradčany : ( 1) 6. Žehuň : ( 1) 7. Opolany : ( -4) 8. Pátek B : ( -8) 9. Běrunice B : ( -8) 10. Dymokury B : (-10) 11. Křečkov B : (-10) 12. Odřepsy : (-11) 13. Libice n. Cidlinou B : (-14)

11 C1A Okresní přebor dorostu C1A2601 Křinec Velenice 3 : 8 C1A2602 Loučeň Litol 2 : 3 C1A2603 Sadská Kounice 1 : 1 C1A2604 Libice n. Cidlinou Městec Králové 1 : 5 C1A2605 Straky Kostelní Lhota 6 : 3 C1A2606 Kostomlaty volno : C1A2607 Všechlapy volno : 1. Litol : ( 22) 2. Městec Králové : ( 21) 3. Sadská : ( 14) 4. Loučeň : ( 13) 5. Kounice : ( 9) 6. Velenice : ( 7) 7. Kostomlaty : ( -6) 8. Všechlapy : ( -9) 9. Křinec : (-12) 10. Libice n. Cidlinou : (-21) 11. Kostelní Lhota : (-21) 12. Straky : (-25) První zápas baráže o přeborníka okresu žáků: TJ Křinec SK Poříčany 2 : 4

12 NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH KOPANÉ KR OFS NYMBURK Nerudova 512/10 Nymburk , fax: ZPRAVODAJ v y d á v á O F S N y m b u r k p r o v n i t ř n í p o t ř e b u s v a z u Adresa redakce: Okresní fotbalový svaz Nerudova 512/ Nymburk Tel.: , fax: Redakce nezodpovídá za rozhodnutí komisí a orgánů OFS a vyhrazuje si právo na případné krácení příspěvku či jejich úpravu pro potřebu a rozsah Zpravodaje

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č.32 ze dne 16.11.2015

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č.32 ze dne 16.11.2015 ROČNÍK 2015-2016 19. listopadu 2015 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 10...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17

Více

10. F o t balový z pravodaj

10. F o t balový z pravodaj 10. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 1. listopadu 2010 Číslo..28. O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.11/10-11 z jednání konaného dne 29.října

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 15.dubna 2016 Z P R A V O D A J Číslo O F S N Y M B U R K 16...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže z jednání konaného dne 23.8.202 Přítomni: Borovička, Fridrich, Rytina Omluven: Košvanec Okresní fotbalový svaz Nymburk Zápis č.0/2-3 Bod č. Kontrola zápisu č. 33 ze dne 29.6.202.. Zápis schválen. 2.. Informace

Více

01. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

01. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2012-2013 27. srpna 2012 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 01...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Výkonný výbor Zápis č.38 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového

Více

I. ročník M E M O R I Á L U

I. ročník M E M O R I Á L U Tělovýchovná jednota S u š i c e oddíl kopané - 312040 342 01 Sušice 2, Fr. Procházky 119 telefon: 376 523 275 stadión Sušice, Volšovská 42 stadión: 376 523 273 e-mail: susicefotbal@centrum.cz Tělovýchovná

Více

Zpravodaj. OFS Nymburk

Zpravodaj. OFS Nymburk ROČNÍK 2011-2012 4. června 2012 Číslo Zpravodaj 26...28.1 OFS Nymburk Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Výkonný výbor Zápis č.35 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného

Více

Z Á P I S č. 32/6/2012,

Z Á P I S č. 32/6/2012, Výkonný výbor regionálního sdruţení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 32/6/2012, z 32. schůze výkonného výboru RS ČSTV Vsetín, která se konala ve středu 19. září 2012 v 15.30 hodin. Schůze byla zahájena v 15.30

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2017-2018 7.září 2017 Číslo 03...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U RK Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Muži Poděbrady Datum: 25. 26. dubna 2015 Semifinále Místa konání: Liberec Žižkov Vyškov Zábřeh Datum: 14.

Více

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže okresního přeboru mužů a žen vyhlašuje

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 9. listopadu 2018 Číslo 12...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17

Více

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Stránka č. 1 z 10 Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Vybrat deník Napište nám poslední aktualizace: 23:06 V Deníku Hledat Výzva čtenářům: Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! skrýt

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 14. září 2015 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 01...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

2. F o t balový z pravodaj

2. F o t balový z pravodaj 2. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 6. září 2010 Číslo O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.3/10-11 Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek Omluven:

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 5. října 2018 Číslo 07...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

Pohár ČR mládeže 2011 v národní házené

Pohár ČR mládeže 2011 v národní házené Svaz národní házené Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, telefon / fax 220513274 E-mail: narodnihazena@cstv.cz, sekretář Václav Kočí 31. 3. 2011 Pohár ČR mládeže 2011 v národní házené P R O P O Z I C E 1.

Více

HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE. ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ, z.s. (dále jen ČSNS) Pro vnitřní potřeby ČSNS zpracovali:

HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE. ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ, z.s. (dále jen ČSNS) Pro vnitřní potřeby ČSNS zpracovali: HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ, z.s. (dále jen ČSNS) Kontakt: Platnost od 1. ledna 2016 Aktualizace: 21. ledna 2016 Adresa: Český svaz neslyšících sportovců, z.s. Střední novosadská

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Seniorky Vrchlabí Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Ústí n.l., Strakonice, Vracov, Přelouč

Více

Mistrovství ČR mládeže 2011 v národní házené

Mistrovství ČR mládeže 2011 v národní házené Svaz národní házené Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, telefon / fax 220513274 E-mail: narodnihazena@cstv.cz, sekretář Václav Kočí 31. 3. 2011 Mistrovství ČR mládeže 2011 v národní házené P R O P O Z I C

Více

TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE

TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE PROJEKT ČESKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE 1. Popis projektu Český nohejbalový svaz (dále jen ČNS ), prostřednictvím Výkonného výboru (dále jen VV ), vyhlašuje projekt Tréninková centra

Více

www.ostravamestosportu.cz na webových stránkách OSTRAVA EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2014 je zveřejněný kalendář sportovních akcí v Ostravském regionu

www.ostravamestosportu.cz na webových stránkách OSTRAVA EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2014 je zveřejněný kalendář sportovních akcí v Ostravském regionu Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě ZPRAVODAJ č.7 / 2013 2014 Firma DESAKA s.r.o. Stolně tenisový obchod v Ostravě nabízí na sezónu 2013/2014 až 20% slevy pro kluby na všechny druhy značek. Informace

Více

Výzva dotačního programu

Výzva dotačního programu Město Jindřichův Hradec Výzva dotačního programu zveřejňuje výzvu dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 Zdůvodnění dotačního programu Dotační program je zaměřen na podporu: činnosti stávajících

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

17. F o t balový z pravodaj

17. F o t balový z pravodaj 17. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 18.dubna 2011 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.19 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU RSHb-MS č. 03 v mandátním období 2014-2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU RSHb-MS č. 03 v mandátním období 2014-2018 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU RSHb-MS č. 03 v mandátním období 2014-2018 Datum: čtvrtek 14. srpna 2014, Čas: 15:00, Místo: SPŠ Karviná 1. Zahájení, schválení programu jednání T. Macko přivítal členy

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Senioři Pelhřimov Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Karlovy Vary, Praha-Braník Vyškov,

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČ 46357009) Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Voda pitná a.s. Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny

Více

7. kolo. 8. kolo. 9. kolo

7. kolo. 8. kolo. 9. kolo Postřižinský přebor mužů Loučeň Přerov nad L. A 22.8.2015 17:00 AFK Milovice A Sokol Běrunice A 22.8.2015 17:00 Rožďalovice A Kostelní Lhota A 22.8.2015 17:00 Všejany Městec Králové A 22.8.2015 17:00 Kovanice

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2016. CNC, CAN. STATUT 51. ROČNÍKU. STATUT 51. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s. konané 6. června 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 20. září 2018 Číslo 05...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR STŘEDNÍCH ŠKOL ve stolním tenise pro školní rok 2007 / 2008 6.-8.12. 2007 KOSTELEC NAD ORLICÍ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR STŘEDNÍCH ŠKOL ve stolním tenise pro školní rok 2007 / 2008 6.-8.12. 2007 KOSTELEC NAD ORLICÍ ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR STŘEDNÍCH ŠKOL ve stolním tenise pro školní rok 2007 / 2008 6.-8.12. 2007 KOSTELEC NAD ORLICÍ Školní sportovní klub při VOŠ

Více

14. F o t balový z pravodaj

14. F o t balový z pravodaj 14. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 29. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.15/10-11 z jednání konaného dne 25.listopadu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů. SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016 Preambule: Všichni účastníci (pořadatelé, závodníci a diváci) jsou povinni ctít duch fair play a chovat se dle dobrých mravů a právních předpisů ČR. 1. Úvod Tento soutěžní řád pro rok

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Muži Hazlov Datum: 0. -. květen 006 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Hazlov..

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu 1. Hodnocení sportovních výkonů 2. Podmínky pro přiznání bodů za výkon a přihlášky kód. čísel 2.1 Body za výkon 2.2 Mezinárodní body FIS 3. Závod 3.1 FIS Závod 3.2

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 Směrnice udává podmínky registrace členů ČACH, o členských příspěvcích, které jsou povinni platit členové ČACH a o soutěžních poplatcích týkajících se soutěží pořádaných ČACH.

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů,

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/3-4 z jednání konaného dne 22.8.203 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek, Košvanec Omluveni: Pilař, Šercl Bod č. Došlá pošta.. Přípis TJ Sokol

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Směrnice JKA ČR číslo 4/2015. Komise rozhodčích. Českého svazu karate JKA

Směrnice JKA ČR číslo 4/2015. Komise rozhodčích. Českého svazu karate JKA Směrnice JKA ČR číslo 4/2015 Komise rozhodčích Českého svazu karate JKA Úvod Komise rozhodčích Českého svazu karate JKA (dále jen komise) je ustanovena na základě platných stanov JKA ČR. Cílem komise rozhodčích

Více

HOBBY ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2015

HOBBY ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2015 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: HOBBY ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2015 Místo: Hoštka okr. Litoměřice Datum: 27.-28. března 2015 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Ježkův mlýn ME 0230 Adresa: Hoštka,

Více

Doplňující informace. A. Komentář k položkám Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015.

Doplňující informace. A. Komentář k položkám Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015. Doplňující informace A. Komentář k položkám Podklad pro stvení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015. a) U položek č. 1 a 2 je uvedena výše předpisu roku 2014. Při

Více

Zprávy STSST. 14/2013-14 ze dne 20. 1. 2014

Zprávy STSST. 14/2013-14 ze dne 20. 1. 2014 ST EDO ESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST. 14/2013-14 ze dne 20. 1. 2014 1. Zprávy Sportovn technické komise STSST 1.1. Krajské sout že družstev muž 2013/2014 1.1.1. Výsledky

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

JUNIOR NORTH CUP MICRO

JUNIOR NORTH CUP MICRO Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, FK Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVII. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP

Více

HALOVÁ SEZÓNA ČR U13, U15 2015/2016

HALOVÁ SEZÓNA ČR U13, U15 2015/2016 HALOVÁ SEZÓNA ČR U13, U15 2015/2016 1. Přihlášky a kritéria pro zařazení Komise mládeže FAČR pořádá v soutěžním ročníku 2015/2016 halové turnaje mládežnických družstev pro kategorie: a/ starší žáci U15

Více

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravský svaz hokejbalu pořádá systém vzdělávání trenérů hokejbalu jako službu svým členským klubům a jednotlivcům, kterým

Více

Zápis č. 1 /2010 ze schůze VV ČBaS dne 26. 1. 2010. 1) Zahájení

Zápis č. 1 /2010 ze schůze VV ČBaS dne 26. 1. 2010. 1) Zahájení Zápis č. 1 /2010 ze schůze VV ČBaS dne 26. 1. 2010 Místo konání: Praha - Strahov Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Pavelka, Kolář, Tomek Omluveni:

Více

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU 2011 Ročenka 2011 2 SM AČR OBSAH I. Sportovní pravomoc, řízení minikárového sportu 5 II. Struktura a složení SM AČR 5 III. Organizační pokyny 6 IV. Mistrovství ČR ve slalomu

Více

ÚVOD Pravidel plavání Soutežní řád plavání, Registrační řád a Přestupní řád.

ÚVOD Pravidel plavání Soutežní řád plavání, Registrační řád a Přestupní řád. ÚVOD Po dlouhé době vydává Český svaz plaveckých sportů nová pravidla plavání (v samostatných svazcích i pravidla dalších odvětví, která ČSPS sdružuje). Reagujeme tak nejen na skutečnost, že pravidla již

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 23. listopadu 2018 Číslo 14...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 27.6.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 27.6.2015 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/4-5 z jednání konaného dne 4.8.204 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek, Košvanec, Pilař Omluveni: Šercl Bod č. Došlá pošta.. Přípis AFK Milovice

Více

P R O P O Z I C E mistrovských soutěží šachových družstev pro sezónu 2015-2016:

P R O P O Z I C E mistrovských soutěží šachových družstev pro sezónu 2015-2016: P R O P O Z I C E mistrovských soutěží šachových družstev pro sezónu 2015-2016: 1. Základní ustanovení : 1.1: Vypsání soutěže: Výkonný výbor KHŠS (= VV) vypisuje Přebor Královéhradeckého kraje družstev

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj VYHLÁŠKA č. 1/2015 K DOTACÍM PARDUBICKÉHO KRAJE 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních

Více

PROPOZICE NÁRODNÍCH FINÁLE a FESTIVALŮ V MINIBASKETBALE pro rok 2014

PROPOZICE NÁRODNÍCH FINÁLE a FESTIVALŮ V MINIBASKETBALE pro rok 2014 PROPOZICE NÁRODNÍCH FINÁLE a FESTIVALŮ V MINIBASKETBALE pro rok 2014 Propozice NF / F 2014 strana 2 / 12 Důležité ČBF (výbor ČAMB) si vyhrazuje právo na provedení dodatečných doplnění či změn v těchto

Více

INFORMACE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ KOMISE

INFORMACE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ KOMISE Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO-VENKOV INFORMACE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ KOMISE Vypracoval: Lukáš Tunka Seminář rozhodčích v Řícmanicích 2. 8. 2014 Zasedání STK KAŽDOU STŘEDU

Více

PROPOZICE KRAJSKÉHO KOLA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SOUTĚŽ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH TFA 2016. Nejtvrdší hasič

PROPOZICE KRAJSKÉHO KOLA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SOUTĚŽ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH TFA 2016. Nejtvrdší hasič PROPOZICE KRAJSKÉHO KOLA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SOUTĚŽ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH TFA 2016 Nejtvrdší hasič Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého

Více

Hobby závod Jízda Čertovým břemenem

Hobby závod Jízda Čertovým břemenem Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE vytrvalostního závodu Název: Hobby závod Jízda Čertovým břemenem & ní ukázka dětí na pony a pony zápřeže & ní ukázka jízdy v zápřeži Místo: Borotín u Tábora

Více

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s.

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Vnitřní směrnice MAS Moravský kras o.s. 1 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Spisový řád... 3 Vymezení pojmů... 3 III. Archivační a skartační

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOB v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu na území

Více

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady Metodický pokyn výboru MFK č. 1/2008 - rev. 2 Cestovní náhrady 1. ÚVOD Občanské sdružení MFK Dobříš je neziskovovou organizací, která vyvíjí svoji činnost v oblasti sportu, sportovního vyžití mládeže i

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016 Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 OBSAH Článek Část I. Základní ustanovení 101-104 Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Příloha

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č./5-6 z jednání konaného dne 20.8.205 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Doubek, Šercl, Myška, Flaška Omluveni: Pilař dlouhodobě nemocen Bod č. Došlá pošta.. Přípis

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2008 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

(01 / 2009-2010) Vstupujeme do 44. sezóny od vzniku našeho badmintonového klubu.

(01 / 2009-2010) Vstupujeme do 44. sezóny od vzniku našeho badmintonového klubu. (01 / 2009-2010) Výbor badmintonového klubu TJ Baník Most vítá všechny hráčky a hráče, rodiče žáků a mládeže a ostatní členy BK na začátku nové sezóny 2009-2010. Vstupujeme do 44. sezóny od vzniku našeho

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

V dalším textu je písmenem H: označen zápis Hladíka a písmenem P: zápis k bodům od Pristáše

V dalším textu je písmenem H: označen zápis Hladíka a písmenem P: zápis k bodům od Pristáše Řešení situace v MFK Havířov pro další období: Přítomni: Michal Šlachta, Libor Pristaš, Tomáš Hladík Řešilo se 5 bodů: 1. Trenéři 2. Členství v občanském sdružení 3. Kontrola nákladů v roce 2012 4. Audit

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ Ročník 2013/číslo 8

BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ Ročník 2013/číslo 8 BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ Ročník 2013/číslo 8 Oznámení obecního úřadu: Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Hejtman Jmk vyhlásil v pondělí 29. července 2013 na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Srdečně vás zveme 21. září 2014 na hlavní závod PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Termín: 21. září 2014 (neděle) 1. ročník Místo konání:masarykovo nám, Benešov u Prahy Pořadatel: Tratě: Šatny: spolek BENEŠOV ŽIJE

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Jihlava Datum: 25. ledna 2015 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 25. ledna 2015 3) Místo konání Čtyřdráhová

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 23.dubna 2009 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 23.dubna 2009 v Praze Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 23.dubna 2009 v Praze Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš, Koblížek, Vaňura, Slavík, Parkan, Jakoubek, Palánová, Pluhařová. John, Kupová 1. Zahájení

Více

STÍŽNOST 1 K EVROPSKÉ KOMISI NA PORUŠENÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA

STÍŽNOST 1 K EVROPSKÉ KOMISI NA PORUŠENÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA STÍŽNOST 1 K EVROPSKÉ KOMISI NA PORUŠENÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA 1. Příjmení a jméno stěžovatele: 1. Městská část Praha.- Suchdol, Suchdolské náměstí 734/4, 165 00 Praha Suchdol 2. Městská část Brno Bosonohy,

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z IV. zasedání konaného dne 25.05.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z IV. zasedání konaného dne 25.05.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z IV. zasedání konaného dne 25.05.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 45 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK 25639/2013-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis

Více