Ochrana spotřebitele. Tereza Skřivánková Josef Tržický Lucie Wachtlová Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana spotřebitele. Tereza Skřivánková Josef Tržický Lucie Wachtlová. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu"

Transkript

1

2 Ochrana spotřebitele Tereza Skřivánková Josef Tržický Lucie Wachtlová 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Obsah prezentace Ochrana spotřebitele v kontextu evropských agend Informace o stavu projednávání návrhu nové Směrnice o ochraně práv spotřebitelů Informace o transpozici Směrnice o spotřebitelském úvěru 3

4 Ochrana spotřebitele v kontextu evropských agend Nový eurokomisař pro ochranu zdraví a spotřebitele: John Dalli Aktivity EK: Veřejná konzultace k právům cestujících v letecké dopravě (Nařízení 261/2004) (T březen 2010) Revize směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy 90/314/EHS Evropský spotřebitelský summit 2010 služby Priority předsednictví (ES, BE, HU): Směrnice o právech spotřebitelů Revize spotřebitelského acquis (Směrnice o souborných cestách) Dohoda o spolupráci EU a USA v oblasti ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků Integrace aspektů ochrany spotřebitele do dalších politik 4

5 Směrnice o právech spotřebitele Všeobecné informační povinnosti Informační povinnosti a právo odstoupit od smluv na dálku a mimo obchodní prostory Odpovědnost obchodníka za rozpor se smlouvou 5

6 Směrnice o právech spotřebitele Kapitola II čl.5(1) Všeobecné informační povinnosti Předtím než je spotřebitel vázán jakoukoli smlouvou nebo nabídkou musí obchodník spotřebiteli poskytnout jasným a srozumitelným způsobem tyto informace, pokud již nejsou patrnéze souvislostí: a)hlavní znaky zboží nebo službyv rozsahu odpovídajícím danému médiu a zboží nebo službě; b) zeměpisnou adresu a totožnost obchodníka, například jeho obchodní název, a případně adresu a totožnost obchodníka, vjehožzastoupení jedná; c)cenu včetně daní, nebo pokud z povahy zboží nebo služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu a kde aplikovatelné i veškeré další poplatky za dopravu, dodání nebo poštovné a všechny další náklady, nebo pokud toto nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takovédodatečnépoplatkya náklady; d)podmínky platby, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností; e)existenci případného práva odstoupit od smlouvy; f)existenci a podmínky případného poprodejního servisu a obchodních záruk; g)případně dobu platnosti smlouvy nebo, pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, podmínky ukončenísmlouvy; h)případně minimálnídobu trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy; i) kde aplikovatelné, existenci záloh nebo jiných finančních záruk, které musí spotřebitel na žádost obchodníka zaplatit nebo poskytnout, a podmínky, kterése na ně vztahují. 6

7 Směrnice o právech spotřebitele Kapitola II Provázanost s UCPD Formu prezentace volí obchodník Informace tvoří nedílnou součást smlouvy Sporné otázky: Přeshraniční dopad? Kvantita x kvalita poskytovaných informací přehlcení spotřebitele? dopad na obchodníky? 7

8 Směrnice o právech spotřebitele Kapitola III Předsmluvní informace na trvalém nosiči + formulář na odstoupení Cenový práh 10 pro smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory 14ti denní lhůta pro odstoupení Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží Možnost odstoupení od služby částečně či plně plněné ve lhůtě pro odstoupení 8

9 Směrnice o právech spotřebitelů Kapitola IV Aplikace na smlouvy, jejichž předmětem je převod vlastnických práv ke zboží Obchodník odpovídá spotřebiteli za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku přechodu rizika na spotřebitele Náprava rozporu se smlouvou dle volby spotřebitele: Oprava či výměna nebo v 15 denní lhůtě zrušit smlouvu jeli vada závažná Není-li oprava či výměna možná, přípustná nebo by pro obchodníka představovala nepřiměřenou zátěž, může spotřebitel volit druhou z těchto dvou možností anebo Žádat slevu či zrušení smlouvy (zřušení je-li vada závažná) 9

10 Směrnice o právech spotřebitelů Kapitola IV Délka lhůty odpovědnosti obchodníka za rozpor se smlouvou 2 roky od přechodu rizika 10 let u objektivně těžce rozeznatelného rozporu se smlouvou (například střešní tašky, stavební materiál) Nová lhůta 2 let pro vyměněné zboží Náhradní díly vždy po celou dobu záruční lhůty, vždy ale nejméně 6 měsíců po výměně Obrácené důkazní břemeno nesoucí obchodníkem po dobu 12 měsíců 10

11 Směrnice o právech spotřebitelů Kapitola IV Otázky: Je současně navrhnutá hierarchie náprav rozporu se smlouvou akceptovatelná? Jaký může mít dopad 10tiletá záruka? 11

12 Děkuji za pozornost Tereza Skřivánková Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 12