Výzva k podání nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky"

Transkript

1 Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, Praha 2, tel: , fax: zapsaná dne v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, IČO: V Praze dne Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ si Vás dovoluje vyzvat k vypracování nabídky včetně návrhu smlouvy na plnění zakázky : Zajištění provozu dispečinku, recepce a ostrahy pro objekt palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1 a havarijní služby pro další objekty zadavatele 1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY A: Nepřetržitá obsluha dispečinku v paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1 a občasná obsluha kotelen objektů ve správě zadavatele B: Provoz dvou recepcí paláce Adria, Jungmannova 31, Praha 1 C: Ostraha paláce Adria, Jungmannova 31, Praha 1 D: Zajištění havarijní služby ad A): Nepřetržitá obsluha dispečinku v paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1 a občasná obsluha kotelen objektů ve správě zadavatele Charakteristika paláce Adria, Jungmannova 31, Praha 1 Objekt má 8 nadzemních podlaží a 3 suterény s celkovou podlahovou plochou m 2. 1.,2. a 3. PP m 2 divadlo 1. PP 212 m 2 sklady 1. NP 690 m 2 obchodní prostory 1. NP 365 m 2 banka 2. NP m 2 obchodní prostory 2. NP 386 m 2 restaurace 3. NP 680 m 2 restaurace 3. NP 619 m 2 výstavní centrum 1/9

2 6. a 7 NP 451 m 2 2 nadstandardní byty 3. NP až 8. NP m 2 kanceláře Zbytek ploch jsou chodby, schodiště, pasáž a technické zázemí objektu. Zajištění provozu v paláci Adria Za provoz objektu zodpovídá technik objektu, který řídí následující pracoviště: Údržba objektu : zajištěna 6 zaměstnanci zadavatele v profesním složení 3 elektrikáři, 2 zámečníci a 1 instalatér. Pracovní doba údržby je v pracovní dny v ranní směně od 6 30 do hod. 4 pracovníci a v odpolední směně od do pracovníci. Pracovníci údržby zajišťují údržbu dle potřeby i na dalších objektech ve správě zadavatele (viz bod C. předmětu zakázky). Recepce : v přízemí objektu je pasáž spojující ulice Jungmannovu a Národní. V této pasáži jsou mimo obchodních prostor a vstupu do restaurací a divadla umístěny 2 recepce s následujícím provozem: pracovní dny: 7 00 až hod. obě recepce obsazena pracovníky uchazeče (viz bod B. předmětu zakázky) až 7 00 hod. jedna recepce obsazena pracovníkem uchazeče (viz bod C. předmětu zakázky) so, ne, svátky: jedna recepce nepřetržitě obsazena pracovníkem uchazeče (viz bod C. předmětu zakázky) Dispečink : z dispečinku paláce Adria jsou přímo ovládány, resp. mají chybová hlášení následující technologické celky objektu paláce Adria: 1. plynová kotelna včetně MaR, ohřevu TUV a vytápění 2. VZT s klimatizací včetně ovládání protipožárních klapek a požárního větrání 3. hlášení poruchových stavů výtahů ( 11 výtahů) 4. hlášení poruchového stavu plyn. regulační stanice 5. hlášení poruchového stavu přečerpávací stanice 6. signalizace EPS a EZS 7. monitory kamerového systému včetně záznamového zařízení 8. kontrola funkce telefonní ústředny. Dále jsou z dispečinku paláce Adria přímo ovládány plynové kotelny v objektech: 1. Národní 43, Praha 1 2. Národní 37, Praha 1 3. Jungmannova 18, Praha 1 a hlášení poruchového stavu plynové kotelny v objektu Jindřišská 27, Praha 1. Zadavatel dále požaduje v mimopracovní dny zajištění fyzické kontroly plynových kotelen následujících objektů: 1. Národní 43, Praha 1 2. Národní 37, Praha 1 2/9

3 3. Jungmannova 18, Praha 1 4. Jungmannova 28, Praha 1 Popis zřízení kotelen a způsob obsluhy je uveden v provozních řádech kotelen, jejichž část je přílohou č. 1 této výzvy. Zadavatel požaduje mimo ovládání a obsluhy výše uvedených technologických celků také evidenci jejich závad a odstraňování jejich poruchových stavů. Dále zadavatel požaduje, aby obsluha dispečinku monitorovala funkci, evidovala nahlášené nebo zjištěné závady a případně odstraňovala havarijní stavy následujících technologických celků paláce Adria: etážové topení v bytech systém ÚT elektro rozvody rozvody plynu rozvody teplé a studené vody a kanalizace rozvodny NN rozvody strukturované kabeláže STA Pro ostatní objekty ve správě zadavatele uvedené v bodech C1. až C11. předmětu zakázky obsluha dispečinku eviduje nahlášené závady a zajišťuje případné odstraňování havarijních stavů technologických celků objektů, a to zejména: kotelny včetně systému ÚT výtahy ve společných prostorách rozvody teplé a studené vody a kanalizace elektro rozvody rozvody plynu O evidovaných, nahlášených nebo zjištěných závadách na všech objektech uvedených v předmětu zakázky informuje pracovník dispečinku v pracovní době údržby vedoucího směny údržby. V mimopracovní době údržby jsou havarijní stavy odstraňovány v objektu paláce Adria buď přímo pracovníkem dispečinku, nebo prostřednictvím smluvních servisních firem (servis výtahů, MaR, kotlů a tel. ústředny) a nebo prostřednictvím havarijní služby uchazeče. Pro ostatní objekty ve správě zadavatele uvedené v bodech D1. až D11. předmětu zakázky obsluha dispečinku zajišťuje odstraňování havarijních stavů prostřednictvím havarijní služby uchazeče. Mimo výše uvedeného provádí obsluha další činnosti, jejichž rozsah je dán Provozním řádem dispečinku paláce Adria, Jungmannova 31, Praha 1, který je přílohou č. 2 této výzvy. ad B): Provoz dvou recepcí paláce Adria, Jungmannova 31, Praha 1 Rozsah provozu recepce paláce Adria Provoz dvou recepcí bude zajištěn 2 pracovníky takto: pracovní dny od 7 00 do hodin Hlavní úkoly recepce objektu Jungmannova 31: a) poskytování nezbytných informací návštěvníkům objektu 3/9

4 b) přebírání pošty a předání jednotlivým nájemcům c) další úkoly jsou uvedeny v příloze č.3 této výzvy ad C): Ostraha paláce Adria, Jungmannova 31, Praha 1 Rozsah ostrahy paláce Adria Ostraha bude prováděna jedním pracovníkem takto: pracovní dny so, ne, svátky od do 7 00 hodin nepřetržitě Hlavní zaměření a úkoly ostrahy objektu Jungmannova 31: a) fyzická ostraha objektu, včetně bezpečnostního dohledu b) provádění neodkladných úkonů v případě páchání trestné činnosti nebo podezření z jejího páchání c) poskytování nezbytných informací návštěvníkům objektu d) koordinace vybraných činností s pracovníkem dispečinku e) další úkoly jsou uvedeny v příloze č.4 této výzvy ad D): Zajištění havarijní služby Zadavatel dále požaduje odstraňování havarijních stavů v mimopracovní dny a v nočních hodinách u dalších objektů ve správě zadavatele kterými jsou objekty: C1. D1. Jungmannova 28, Praha 1 Objekt tvoří tzv. přední a zadní dům a dům U tří zvonků. Objekt má 7 nadzemních podlaží a 2 suterény o celkové výměře m 2. V přízemí objektu je pasáž spojující ulici Jungmannovu s Františkánskou zahradou. 1. PP 685 m 2 garáže 1. a 2 PP 110 m 2 sklady 1. NP 770 m 2 obchodní prostory 2. NP 500 m 2 obchodní prostory 2. NP 266 m 2 kanceláře 2. až 7. NP m 2 19 bytů Zbytek ploch jsou chodby, schodiště, pasáž a technické zázemí objektu. C2. D2. Národní 43, Praha 1 4/9

5 Objekt má 6 nadzemních podlaží a 1 suterén, celková výměra je m 2. V přízemí objektu je pasáž spojující ulici Jungmannovu a Perlovou. 1.PP 200 m 2 sklady a sklepy 1. NP 500 m 2 obchodní prostory 2. až 6. NP m 2 kanceláře 3. až 6. NP m 2 14 bytů Zbytek ploch jsou chodby, schodiště, pasáž a technické zázemí objektu. C3. D3. Malé náměstí 11 - Praha 1 Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 suterén, celková výměra je m 2. V přízemí objektu je průchod spojující ulici Michalskou s Malým náměstím. 1. PP a 1. NP 193 m 2 obchodní prostory 1. PP a 1. NP 962 m 2 restaurace 1. až 4.NP m 2 kanceláře Zbytek ploch jsou chodby, schodiště a technické zázemí objektu. D4. Národní 37, Praha 1 Objekt má 2 suterény a 6 nadzemních podlaží se čtyřmi vstupy do objektu, celková výměra je m 2. V přízemí objektu je atrium spojující ulici Národní a Uhelný trh. 1.PP 500 m 2 sklady a sklepy 1. PP 110 m 2 klubovna 1. NP m 2 obchodní prostory 1. NP 145 m 2 restaurace 1. NP 324 m 2 2 kavárny 2. až 6.NP m 2 63 bytů 2. až 6. NP m 2 kanceláře Zbytek ploch jsou chodby, schodiště, pasáž a technické zázemí objektu. C4. D5. Jindřišská 27 - Praha 1 Objekt má 7 nadzemních podlaží o celkové výměře 990 m NP 105 m 2 obchodní prostory 2. až 7. NP 805 m 2 kanceláře Zbytek ploch jsou chodby, schodiště, sklepy a technické zázemí objektu. 5/9

6 C5. D6. Blanická 28, Praha 2 Objekt má 7 nadzemních podlaží a 2 suterény, celková výměra je m 2. V přízemí je recepce s provozem v pracovních dnech od 7 00 do hodin. 1. PP 239 m 2 bistro 1. a 2. PP 172 m 2 sklady 1. NP 155 m 2 obchodní prostory 1. PP až 7. NP m 2 kanceláře Zbytek ploch je technické zázemí nebo plochy nepronajímané. D7. Michlaská 13, Praha 1 Objekt má dvě části restaurace Avibar a vlastní dům. Objekt má 1PP a 4NP. V objektu jsou mimo restaurece 3 ateliery a 5 bytů.v půdním prostoru je umístěna Plynová kotelna a strojovna VZT. 1. PP 198 m 2 restaurace, klub+sklady 1. NP 360 m 2 restaurace 2. NP 113 m + 55 m byt restaurace + 1byt 4. NP 251 m 2 3 ateliery 3. NP 250 m 2 3 byty 2. NP 98. m 2 1byt Zbytek ploch jsou chodby, schodiště a technické zázemí objektu. D8. Celetná 19, 21, Praha 1 Jedná se o dva domy ( Zlatý Václav a U červeného orla ) s jedním vchodem, objekt je nebytový, má suterén a 4 nadzemní podlaží. Celková výměra je 1431 m PP 187 m 2 sklady, sklep 1. NP 200 m 2 obchodní prostory, recepce, zasedačka 2. až 4. NP 401 m 2 kanceláře Zbytek ploch jsou chodby, schodiště, dvůr a technické prostory. Objekt je vytápěn 4 plynovými etážovými kotli s přípravou TUV. V objektu není výtah. D9. Na Florenci 21, Praha 1 Objekt má půdu,4 nadzemní podlaží a dva suterény,celková výměra je 4726 m2. V přízemí objektu je průjezd do dvora. Specifikace jednotlivých prostor : 2.PP 421 m 2 sklepy 1.PP 565 m 2 nebytové prostory /volné/ 1.NP 158 m 2 2byty 6/9

7 1.NP 457 m 2 kanceláře /volné / 2.NP 316 m 2 3 byty 430 m 2 kanceláře /volné/ 3.NP 219 m 2 2 byty /z toho l volný/ 516 m 2 kanceláře /volné / 4.NP 375 m 2 4 byty / z toho 1 volný / 393 m 2 kanceláře /volné/ PŮDA 876 m 2 volný prostor Zbytek ploch jsou chodby,schodiště a průjezd. D10. U Obecního dvora 9, 11, Praha 1 Areál U Obecního dvora je členěn na dva objekty č.p.800 a č.p.1017.k areálu patří vnitřní dvůr o ploše 1.504m2.Objekt 1017 má 3NP vč 1PP, ostatní objekty 2NP bez suterénu. 1. PP 68,5 m 2 Sklepní prostory 1. NP 432 m 2 Dílny,kanc. sklady 2. NP 380 m 2 Kancelář.prostory 3. NP 158 m 2 Kancelář. prostory 3. NP 68,7 m 2 1byt 1-3. NP 1.106,7 m 2 Dílny,kanc.+1byt Jedná se o prázdný objekt před rekonstrukcí, ve kterém je obsazen pouze byt domovníka a dva sklady v přízemí č.p D11. Jungmannova 18 Dům na rohu ulic Jungmannova (hlavní vchod) a Palackého (technický vchod). Objekt má 2 trakty, 4 nadzemní podlaží o celkové výměře 3085 m 2. Specifikace jednotlivých prostor: 1. PP 50 m 2 kotelna, sklepy, sklad 1. NP 522 m 2 obchodní prostory, sklady ve dvoře (garáže) 2. NP 684 m 2 zubní ordinace, kanceláře, byty 3. NP 711 m 2 byty 4. NP 544 m 2 byty, kanceláře Zbytek ploch jsou chodby, schodiště, 2 dvory. Objekt je vytápěn plynovou kotelnou bez přípravy TUV. V předním traktu je osobní výtah. 2. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu od do POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE Uchazeč předloží v nabídce : kopie oprávnění k podnikání doklad o pojištění odpovědnosti za škodu 7/9

8 4. DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a) uchazeč předloží seznam objektů, u nichž vykonává činnost obdobného charakteru včetně stručného popisu uchazečem zajišťovaných činností v uvedených objektech 1. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude pro činnosti uvedené pod body A až D předmětu zakázky zpracována následujícím způsobem: ad A): Nepřetržitá obsluha dispečinku v paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1 a občasná obsluha kotelen objektů ve správě zadavatele Paušální měsíční cena obsluhy dispečinku, ve které bude zakalkulována i cena za provádění fyzických kontrol plynových kotelen v ostatních objektech ve správě zadavatele. ad B): Provoz dvou recepcí paláce Adria, Jungmannova 31, Praha 1 Paušální měsíční cena provozu obou recepcí. ad C): Ostraha paláce Adria, Jungmannova 31, Praha 1 Paušální měsíční cena ostrahy. ad D): Zajištění havarijní služby Hodinová sazba za zásah havarijní služby, ve které budou mimo spotřebovaného materiálu zakalkulovány všechny režijní náklady včetně dopravy. Zadavatel v tomto případě připouští předložení rozdílné nabídkové ceny pro první hodinu a každé další hodiny zásahu havarijní služby. Výše nabídnuté ceny budou uvedeny bez DPH. 2. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK a) nabídková cena v členění dle bodu 5 této výzvy b) reference uchazeče - seznam objektů, u nichž vykonává činnost obdobného charakteru včetně stručného popisu uchazečem zajišťovaných činností v uvedených objektech c) výše pojistné částky pojištění odpovědnosti Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno tak, že každý člen hodnotící komise bodově ohodnotí plnění jednotlivých kritérií nabídky a hodnocení vynásobí přidělenou váhou kritéria. Celkové pořadí bude stanoveno součtem hodnocení všech hodnotících členů komise. 7. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka musí mít tento obsah : 8/9

9 1) údaje o uchazeči a) jméno, sídlo, IČO, DIČ, telefon, fax, , statutární zástupce b) kopie oprávnění k podnikání c) doklad o pojištění odpovědnosti za škodu d) seznam objektů, u nichž vykonává činnost obdobného charakteru včetně stručného popisu uchazečem zajišťovaných činností v uvedených objektech 2) a) nabídková cena v členění dle bodu 5. této výzvy b) návrh smlouvy na zajištění činností uvedených v předmětu zakázky 8. ZPŮSOB, MÍSTO A DOBA PODÁNÍ NABÍDEK Nabídka bude podána v zapečetěné obálce označené Zajištění provozu dispečinku, ostrahy a havarijní služby pro objekt palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1- neotvírat na adresu zadavatele TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/, Blanická 28, Praha 2 - v termínu do :00 hodin. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadání této zakázky, případně všechny předložené nabídky odmítnout. Ing. Bohumil Mach generální ředitel Přílohy: příloha č. 1: příloha č. 2: příloha č. 3: příloha č. 4: Provozní řády kotelen / části popis zařízení a způsob obsluhy/ Provozní řád dispečinku paláce Adria Směrnice pro denní provoz recepcí Směrnice pro výkon ostrahy 9/9