ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/ Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/e na parc.č s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda Husitská 692/ Teplice zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116) Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Garlík Srbice 48, Teplice tel.: Posudek obsahuje včetně titulního listu 13 stran textu a 7 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Srbicích

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/če na parc.č s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj Ústecký. Na základě usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice (číslo jednací: 110 Ex 3432/ ze dne ) se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti je pro ocenění použita kombinace metody věcné, výnosové a srovnávací. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Provozní budova Adresa nemovitosti: Poděbradova Chomutov Kraj: Ústecký Okres: Chomutov Obec: Chomutov Katastrální území: Chomutov I Počet obyvatel: Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti znalce (paní Lenka Bergerová mi na obsílku o konání místního šetření odpověděla písemně, že místního šetření se nemůže vzhledem k dlouhodobé nemoci a jejímu charakteru zúčastnit a nemá nikoho, koho by mohla účastí při místním šetření pověřit a že jí není jasný ani úmysl, který vedl pana Svobodu k tomuto kroku vzhledem k tomu, že s domem nesmí nikdo nijak nakládat, protože ve skutečnosti patří bance a že bude k dispozici, jakmile to její zdravotní stav dovolí). 4. Podklady pro vypracování posudku - usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice, číslo jednací 110 Ex 3432/ ze dne výpis z KN vyhotovený dálkovým přístupem dne (LV č. 3517) - kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000 z nahlížení do KN ze dne informace a údaje z archivu stavebního úřadu magistrátu města Chomutov ze dne : - původní projektová dokumentace domu z roku rozhodnutí o demolici domu zn. ÚPA 516/88/ing.Šl. ze dne

3 projektová dokumentace Modernizace prodejny BARUM z 07/ projektová dokumentace Vzorkovna prodejny stavebního materiálu z roku projektová dokumentace Prodejna stavebního materiálu, zpracovatel Stavební a výškoví práce svp, Poděbradova 928, Chomutov z 01/ kolaudační rozhodnutí na prodejnu stavebního materiálu zn. OSS/481/98/Pe ze dne rozhodnutí o změně užívání skladu stavebního materiálu na prodejnu nábytku zn. StÚ/0120/2001-Bře ze dne skutečnosti a výměry zjištěné na místě - mapa Chomutova 5. Vlastnické a evidenční údaje Na listu vlastnictví č pro k.ú. Chomutov I je uvedeno: A - Vlastnické právo: Bergerová Lenka, Poděbradova 928/4, Chomutov, Chomutov 1 B - Nemovitosti: Pozemky: parc.č m 2 zastavěná plocha a nádvoří parc.č m 2 zastavěná plocha a nádvoří Stavby: Chomutov, č.p. 928, způsob využití rodinný dům, na parcele 2761 bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na parcele 2762 B1 - Jiná práva. Bez zápisu C - Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní ve výši 2,8 mil. Kč pro Komerční banku a.s. a ve výši 3,5 mil. Kč pro Komerční banku a.s., nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti a zástavní práva exekutorská a soudcovská podrobně viz.příloha LV č D - Jiné zápisy: Bez zápisu E - Nabývací tituly a jiné doklady zápisu: Viz. příloha LV č Dle dostupných podkladů nebyly znalcem zjištěny další skutečnosti, které ovlivňují cenu obvyklou nemovitosti, i když je pravděpodobné, že existuje nájemní smlouva k provozovně v 1.NP domu. 6. Dokumentace a skutečnost V archivu stavebního úřadu Magistrátu města Chomutov byla poskytnuta k nahlédnutí projektová a ostatní dokumentace k domu, zpracovaná v různých časových úsecích. Ocenění je provedeno na

4 - 4 - základě venkovní obhlídky znalce a na základě této dokumentace. 7. Celkový popis nemovitosti a lokality Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Chomutov č.p. 928, vnitřní v řadě, s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím včetně přízemní přístavby do dvora (zapsané na LV jako jiná stavba bez čp/če na parc.č. 2762) a pozemky zastavěné domem a přístavbou do dvora. Nemovitost je situována v zástavbě Poděbradovy ulice v Chomutově, v sousedství autobusového nádraží. Dům je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod a rozvod el. energie. Území je mírně svažité směrem na severovýchod. Chomutov je statutárním a významným průmyslovým městem Ústeckého kraje v podhůří Krušných hor, v blízkosti hranic s Německem. V místě je nadstandardní občanská vybavenost a kompletní vybavenost inženýrskými sítěmi. Situování je ve smíšené obytné a obchodní zóně, tvořené převážně obdobnými rodinnými nebo menšími bytovými domy původní zástavby, v sousedství autobusového nádraží, v blízkosti centra města. Vzdálenost do centra je cca 500 m, spojení je MHD (zastávka cca 100 m). Jedná se o poměrně oblíbenou lokalitu z hlediska kombinace bydlení a možností pronájmu nebytových prostor. B. Posudek Na základě usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice (číslo jednací: 110 Ex 3432/ ze dne ) se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti je pro ocenění použita kombinace metody věcné, výnosové a srovnávací. 1. Popis objektů a pozemků Dům Chomutov č.p. 928 a budova bez čp/če na parc.č Jak bylo uvedeno, jedná se o dům vnitřní v řadě, s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Za domem byl původně dvůr, který byl postupně zastavěn přízemní přístavbou (zapsanou na LV jako jiná stavba bez čp/če na parc.č. 2762), dům č.p. 928 i přízemní přístavba jsou vzájemně provozně propojeny a jsou tedy oceněny jako jeden celek. Dům č.p. 928 je zděný, se sedlovou střechou, opatřenou krytinou z hliníkového plechu, včetně klemp. konstrukcí z pozink. plechu, s fasádou do ulice štukovou složitou, do dvora hladkou, s

5 - 5 - obkladem soklu pískovcem. Provedení jednotlivých podlaží je částečně podle venkovní obhlídky, převážně podle předpokládaného provedení domu a údajů v projektové dokumentaci ze stavebního úřadu Magistrátu města Chomutov. Obvodové stěny zděné v tl. 45 až 60 cm, stropy klenbové nebo polospalné s rovným podhledem, částečně snížené hliníkovým roštem s kazetami z akuminu a zateplené v podkroví, vnitřní omítky štukové hladké, částečný keramický obklad. Podlahy z keramické dlažby a plovoucí nebo kryté PVC a koberci, schody kamenné, osazena dřevěná zdvojená okna nebo střešní okna a dřevěné výkladce se zasklením izolačním dvojsklem a hladké nebo dýhované dveře. Předpokládáno provedení rozvodu světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody, plynu a kanalizace, vytápění s kotlem na plyn včetně ohřevu teplé vody. Osazeno běžné vybavení soc. zařízení a kuchyně. Přístavba je zděná z pórobetonu v tl. 40 cm, strop z keramických vložek do ocelových nosníků, zastřešení plochou střechou s živičnou krytinou, úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, podlaha betonová s potěrem nebo z keramické dlažby, zavedena elektroinstalace. Předpokládaná dispozice: 1.PP: Chodba a schodiště, sklepy nebo sklady. 1.NP: Průjezd, chodba a schodiště, prodejna nábytku se sociálním a skladovacím zázemím. 2.NP: Chodba a schodiště, podle poslední projektové dokumentace kanceláře, zasedací místnost, klubovna, kuchyň, koupelna, 2 x WC. Podkroví: Podle poslední projektové dokumentace velkoplošný byt - obývací pokoj s kuchyní, ložnice a koupelna s WC přes celé podkroví. Charakter stavby: Dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví a je v něm zřejmě jeden byt, ostatní plochy tvoří zřejmě nebytové prostory, je zřejmé, že podlahová plocha bytů je menší než podlahová plocha nebytových prostor, jedná se o tedy ocenění provozní budovy s bytem (i když na LV je uveden rodinný dům). Stáří a opotřebení: Stáří je podle zjištění v archivu stavebního úřadu Magistrátu města Chomutov u vlastního domu č.p =116 roků. V roce 1987 se uvažovalo s využitím objektu jako prodejna a servis BARUM, v roce 1988 byl vydán demoliční výměr, který byl zřejmě později zrušen a objekt byl upraven na prodejnu stavebního materiálu s tím, že v roce 1997 zřejmě proběhla ve dvou etapách přístavba skladů do dvora domu a v roce 2001 byla provedena změna užívání prostor v 1.NP na prodejnu nábytku. Dům byl zřejmě rekonstruován zejména v době rozšíření přístavbou, tedy cca před 15 roky a následně částečně při úpravách v roce Pozemky Pozemek zastavěný domem a jeho přístavbou. Jedná se o pozemky v blízkosti centra resp. v širším centru města, v sousedství autobusového nádraží a supermarketu. Napojení je na všechny inženýrské sítě, přístup z ulice Poděbradovy, dle podkladů z archivu stavebního úřadu v Chomutově povolen i zadní vjezd z autobusového nádraží. Výměra pozemků: parc.č m 2 zastavěná plocha a nádvoří

6 - 6 - parc.č m 2 zastavěná plocha a nádvoří celkem 446 m 2 2. Obvyklá cena Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Jednotlivé metody pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) b) metoda výnosová (příjmová) c) metoda srovnávací (tržní) d) zdůvodnění obvyklé ceny Stručná charakteristika a použití těchto metod: a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). V tomto případě je použita nákladová cena staveb s využitím oceňovacího předpisu (vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. - nákladová cena bez koeficientu prodejnosti Kp), u pozemků použita jednotková cena stanovená na základě zkušenosti znalce. b) metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. c) metoda srovnávací (tržní) V principu se jedná o vyhodnocení prodaných nebo nabízených porovnatelných nemovitostí. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti je pro ocenění použita kombinace metody věcné, výnosové a srovnávací.

7 - 7 - a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Stavby: Dům Chomutov č.p. 928 a budova bez čp/če na parc.č Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova: H. budovy pro obchod (společné stravování) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC: 123 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 8,00*6,20+4,80*5,60 = 76,48 m 2 1.NP: 14,00*11,80+4,80*1,25+14,75*(9,70+6,80)-4,80*1,25 = 408,58 m 2 2.NP: 14,00*11,80+4,80*1,25 = 171,20 m 2 Podkroví: 14,00*11,80 = 165,20 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 1.PP: 76,48 m 2 2,80 m 214,14 m 3 1.NP: 408,58 m 2 3,75 m 1 532,18 m 3 2.NP: 171,20 m 2 3,75 m 642,00 m 3 Podkroví: 165,20 m 2 3,00 m 495,60 m 3 Součet 821,46 m ,92 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 883,92 / 821,46 = 3,51 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 821,46 / 4 = 205,37 m 2 Obestavěný prostor: Spodní stavba: (8,00*6,20+4,80*5,60)*2,80 = 214,14 m 3 Vrchní stavba: (14,00*11,80+4,80*1,25)*(3,75+3,75)+ = 2 162,29 m 3 +(14,75*(9,70+6,80)-4,80*1,25)*3,70 Zastřešení: 14,00*11,80*(1,30+4,30/2) = 569,94 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 2 946,37 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl standardu [%] [%] 1. Základy včetně zemních prací: S 6,10 100,00 1,00 6,10 2. Svislé konstrukce: S 15,30 100,00 1,00 15,30 3. Stropy: S 8,10 100,00 1,00 8,10 4. Krov, střecha: S 6,20 100,00 1,00 6,20 5. Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60

8 Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 100,00 1,00 7,30 8. Úprava vnějších povrchů: N 3,30 50,00 1,54 2,54 S 3,30 50,00 1,00 1,65 9. Vnitřní obklady keramické: S 3,20 100,00 1,00 3, Schody: S 2,70 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,70 100,00 1,00 3, Okna: S 5,80 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 3,30 100,00 1,00 3, Vytápění: S 4,80 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,90 100,00 1,00 5, Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ohřev vody: S 2,00 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyní: S 1,90 100,00 1,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 4,20 100,00 1,00 4, Výtahy: C 1,30 100,00 0,00 0, Ostatní: S 4,40 100,00 1,00 4,40 Součet upravených objemových podílů: 99,59 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9959 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 6,10 42,0 1,00 2,56 2, ,24 1,7606 S 6,10 58,0 1,00 3,54 3, ,74 0, Svislé konstrukce: S 15,30 70,0 1,00 10,71 10, ,24 7,3426 S 15,30 30,0 1,00 4,59 4, ,74 1, Stropy: S 8,10 70,0 1,00 5,67 5, ,33 4,4001 S 8,10 30,0 1,00 2,43 2, ,74 0, Krov, střecha: S 6,20 42,0 1,00 2,60 2, ,33 2,0183 S 6,20 58,0 1,00 3,60 3, ,74 0, Krytiny střech: S 2,90 100,0 1,00 2,90 2, ,50 1, Klempířské konstrukce: S 0,60 100,0 1,00 0,60 0, ,50 0, Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 70,0 1,00 5,11 5, ,00 3,8475 S 7,30 30,0 1,00 2,19 2, ,00 0, Úprava vnějších povrchů: N 3,30 50,0 1,54 2,54 2, ,00 1,2750 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,00 0, Vnitřní obklady keramické: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 1, Schody: S 2,70 100,0 1,00 2,70 2, ,24 1, Dveře: S 3,70 100,0 1,00 3,70 3, ,00 1, Vrata: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okna: S 5,80 100,0 1,00 5,80 5, ,00 1, Povrchy podlah: S 3,30 100,0 1,00 3,30 3, ,00 1, Vytápění: S 4,80 100,0 1,00 4,80 4, ,00 2, Elektroinstalace: S 5,90 100,0 1,00 5,90 5, ,00 2, Bleskosvod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 1, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3, ,50 1, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Ohřev vody: S 2,00 100,0 1,00 2,00 2, ,00 1,2060

9 Vybavení kuchyní: S 1,90 100,0 1,00 1,90 1, ,00 1, Vnitřní hyg. vybavení: S 4,20 100,0 1,00 4,20 4, ,00 2, Výtahy: C 1,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní: S 4,40 100,0 1,00 4,40 4, ,00 2, Instalační pref. jádra: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 99,59Opotřebení: 50,9269 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 2 669,- Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9521 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 0,8983 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9959 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1520 Základní cena upravená = 5 053,23 Kč/m 3 Plná cena: 2 946,37 m 3 * 5 053,23 Kč/m 3 = ,28 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 50,9269 % Úprava ceny za opotřebení ,86 Kč Dům Chomutov č.p. 928 a budova bez čp/če na parc.č zjištěná cena = ,42 Kč Pozemky: 446 m2 á 1000,- Kč/m2 = ,- Kč Rekapitulace věcné hodnoty: Stavby = ,- Kč Pozemky = ,- Kč Cena nemovitosti včetně odpočtu opotřebení činí celkem Výsledná věcná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení činí ,- Kč ,- Kč b) metoda výnosová (příjmová) Jedná se o budovu pro obchod, 1.PP nevyužito resp. využitelné pouze jako sklad za spíše symbolické nájemné, v 1.NP vytápěné obchodní prostory, ve 2.NP administrativní prostory, v podkroví byt. Z hlediska výnosového hodnocení nemovitosti uvažuji u obdobných prostor s nájemným vzhledem k situování nemovitosti cca 1300,- Kč/m2, rok v 1.NP (cca 35 tis. Kč/měs.), 900,- Kč/m2, rok v 2.NP (cca 10 tis. Kč/měs.) a 950,- Kč/m2, rok v podkroví (cca 10 tis. Kč/měs.) Výnosy z pronajímaných prostor: Název Plocha [m 2 ] Nájemné [Kč/m 2 ] Výnos [Kč]

10 Sklady v 1.PP 55,00 200, ,- obchod v 1.NP 325, , ,- kanceláře v 2.NP 135,00 900, ,- byt v podkroví 130,00 950, ,- Výnosy celkem ,- Vzhledem k situování a skladbě prostor uvažuji s výpadkem nájemného 10%. Souhrnné náklady (daň z nemovitosti, pojistné, opravy a údržba, obnova investice) jsou uvažovány v obvyklé výši cca 40% z upravených výnosů. Jedná se o převažující obchodní prostory v blízkosti centra města, příznivě působí rovněž částečné využití k bydlení a možnost využití rovněž 2.NP k bydlení s minimálními úpravami. Míru kapitalizace uvažuji spíše při spodní hranici obecně doporučeného rozpětí (7.00 až %) ve výši 8.00%. Upravené výnosy celkem: ,- Kč x 0,90 = ,- Kč Propočet nákladů spojených s provozem nemovitosti: ,- Kč x 40%: = ,- Kč Náklady celkem: ,- Kč Výpočet čistého ročního výnosu z nemovitosti: Zisk: ,- Kč ,- Kč = ,- Kč Výnosová hodnota nemovitosti stanovená tzv. věčnou rentou: Úroková míra: 8,00 % Výnosová hodnota: ( ,- / 0,0800) = ,- Kč Výnosová hodnota = ,- Kč c) metoda srovnávací (tržní) K dispozici údaje z inzerce v Chomutově: Prodej obchodní prostory 700 m2, Lipská, Chomutov Prodej velkého komerčního areálu v Chomutově. Samostatně stojící objekt s vlastním vjezdem na vlastní pozemek. Tvořen stavbou ve tvaru U a rozlehlým rovným pozemkem se zpevněným povrchem. Budova obdélníkového tvaru, dvoupodlažní s podkrovím, podsklepeno. Objekt je užíván, z části pronajmut. Nutné úpravy objektu. V přízemí nebytové prostory s výlohami, přímo u hlavní komunikace směr SRN. Volné po dohodě. Napojeno na veškeré IS. Výborná dostupnost a obslužnost. Vlastní parkování v areálu. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (FINOSA REALITY, Školní 5335, Chomutov), aktualizace , uvedena užitná plocha 700 m2, pozemek neuveden, inzerovaná cena 7 mil. Kč. Jednotková cena: ,- Kč/m2

11 Porovnání: Větší nemovitost v horším stavu a v horší lokalitě, bez dalšího pozemku, obdobné využití. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, vybavení a situování ploch, stav, velikost, pozemek): 0,85x1,10x1,00x1,10x1,05x1,08=0,99. Redukovaná jednotková cena: ,- Kč/m2 Prodej obchodní prostory 295 m2, Na Příkopech, Chomutov Na prodej koncový řadový objekt v centru Chomutova. Nemovitost po celkové rekonstrukci, nacházející se v atraktivní lokalitě města - cca 400 m od náměstí. Objekt položen u hlavní komunikace s výbornou dostupností. K dispozici je vlastní dvůr s parkovištěm a příjezdem. Objekt obdélníkového tvaru. Podsklepený, v přízemí se nachází nebytový prostor - kanceláře, 1. patro - kanceláře, podkroví - byt. Vše obsazeno nájemci, zajímavý výnos. Volné po dohodě. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (FINOSA REALITY, Školní 5335, Chomutov), aktualizace , uvedena užitná plocha 295 m2, pozemek 520 m2, inzerovaná cena 5,43 mil. Kč. Jednotková cena: ,- Kč/m2 Porovnání: Menší nemovitost v obdobném až lepším stavu, blíže centra, s dalším pozemkem, obdobné využití. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, vybavení a situování ploch, stav, velikost, pozemek): 0,85x0,90x1,00x0,85x0,90x0,95=0,56. Redukovaná jednotková cena: ,- Kč/m2 Prodej obchodní prostory 408 m2, Na Bělidle, Chomutov Zajímavý výnos z nájmu a dobrá investice, či pro vlastní potřebu z části, či celek jako sídlo firmy. Předmětem prodeje je zděný komerční objekt, situovaný nedaleko centra města Chomutov, ulice Na Bělidle 925, postavený na vlastním pozemku o celkové výměře 470 m2. Jedná se o podsklepený dům po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů, o dvou NP s podkrovím, který je napojen na všechny inženýrské sítě. Objekt je v současné době využíván k administrativním účelům. Součástí prodeje je i samostatně stojící, nově postavená, přízemní budova s kuchyňkou, využitelná pro relaxaci či teambuilding. Užitná plocha činí 50 m2. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky RAK-RS-417N (RAK CZ, a.s., Havelská 500/25, Praha), aktualizace , uvedena užitná plocha 408 m2, pozemek 470 m2, inzerovaná cena 3,9 mil. Kč. Jednotková cena: 9 600,- Kč/m2 Porovnání: Menší nemovitost v obdobném až horším stavu i poloze, s dalším menším pozemkem, obdobné využití. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, vybavení a situování ploch, stav, velikost, pozemek): 0,85x1,00x1,10x1,20x0,95x0,95=1,01. Redukovaná jednotková cena: 9 700,- Kč/m2 Vyhodnocení srovnávací hodnoty: Rozpětí redukovaných cen: 9 700,- až ,- Kč/m2

12 Stanovená cena za 1 m2 u oceňované nemovitosti: ,- Kč/m2 Komentář: Pro porovnání tři nemovitosti ve všech případech inzerce v Chomutově, ve srovnatelných lokalitách, převažující obchodní prostory, částečně administrativa nebo bydlení. Redukovanou jednotkovou cenu uvažuji ve výši cca ,- Kč/m2 (spíše při dolním okraji rozpětí vzhledem k současné stagnaci trhu s nemovitostmi). Pro výměru podlahové plochy cca 618 m2 (sklepní prostory kráceny na cca 1/2) srovnávací hodnotu uvažuji ve výši cca 6,2 mil. Kč. Srovnávací hodnota = ,- Kč d) Zdůvodnění obvyklé ceny Pro ocenění použita kombinace metod věcné, výnosové a porovnávací. V regionu jsou prodejní ceny u všech typů nemovitostí převážně pod věcnou hodnotou, u obdobných smíšených nemovitostí charakteru obchodního s byty pak prodejní ceny dosahují cca 50% až 70% věcné hodnoty a věcná hodnota nemá pro odhad obvyklé ceny velký význam. U provozních nemovitostí se obvyklá cena pohybuje mezi výnosovou a srovnávací hodnotou. V tomto případě jsou obě hodnoty poměrně blízko a obvyklou cenu uvažuji s obdobnou váhou na výnosovou a porovnávací hodnotu. Obvyklá cena je stanovena bez vlivu nařízených exekucí, exekučních příkazů k prodeji nemovitosti a zástavních práv zapsaných na LV. Na základě uvedených skutečností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena nemovitostí ,- Kč slovy: pětmilionůčtyřistatisíc Kč V Srbicích, Ing. Zdeněk Garlík Srbice 48, Teplice D. Znalecká doložka

13 Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , č.j. Spr. 2146/91 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č V Srbicích, Ing. Zdeněk Garlík