ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/ Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/e na parc.č s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda Husitská 692/ Teplice zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116) Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Garlík Srbice 48, Teplice tel.: Posudek obsahuje včetně titulního listu 13 stran textu a 7 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Srbicích

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/če na parc.č s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj Ústecký. Na základě usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice (číslo jednací: 110 Ex 3432/ ze dne ) se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti je pro ocenění použita kombinace metody věcné, výnosové a srovnávací. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Provozní budova Adresa nemovitosti: Poděbradova Chomutov Kraj: Ústecký Okres: Chomutov Obec: Chomutov Katastrální území: Chomutov I Počet obyvatel: Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti znalce (paní Lenka Bergerová mi na obsílku o konání místního šetření odpověděla písemně, že místního šetření se nemůže vzhledem k dlouhodobé nemoci a jejímu charakteru zúčastnit a nemá nikoho, koho by mohla účastí při místním šetření pověřit a že jí není jasný ani úmysl, který vedl pana Svobodu k tomuto kroku vzhledem k tomu, že s domem nesmí nikdo nijak nakládat, protože ve skutečnosti patří bance a že bude k dispozici, jakmile to její zdravotní stav dovolí). 4. Podklady pro vypracování posudku - usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice, číslo jednací 110 Ex 3432/ ze dne výpis z KN vyhotovený dálkovým přístupem dne (LV č. 3517) - kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000 z nahlížení do KN ze dne informace a údaje z archivu stavebního úřadu magistrátu města Chomutov ze dne : - původní projektová dokumentace domu z roku rozhodnutí o demolici domu zn. ÚPA 516/88/ing.Šl. ze dne

3 projektová dokumentace Modernizace prodejny BARUM z 07/ projektová dokumentace Vzorkovna prodejny stavebního materiálu z roku projektová dokumentace Prodejna stavebního materiálu, zpracovatel Stavební a výškoví práce svp, Poděbradova 928, Chomutov z 01/ kolaudační rozhodnutí na prodejnu stavebního materiálu zn. OSS/481/98/Pe ze dne rozhodnutí o změně užívání skladu stavebního materiálu na prodejnu nábytku zn. StÚ/0120/2001-Bře ze dne skutečnosti a výměry zjištěné na místě - mapa Chomutova 5. Vlastnické a evidenční údaje Na listu vlastnictví č pro k.ú. Chomutov I je uvedeno: A - Vlastnické právo: Bergerová Lenka, Poděbradova 928/4, Chomutov, Chomutov 1 B - Nemovitosti: Pozemky: parc.č m 2 zastavěná plocha a nádvoří parc.č m 2 zastavěná plocha a nádvoří Stavby: Chomutov, č.p. 928, způsob využití rodinný dům, na parcele 2761 bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na parcele 2762 B1 - Jiná práva. Bez zápisu C - Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní ve výši 2,8 mil. Kč pro Komerční banku a.s. a ve výši 3,5 mil. Kč pro Komerční banku a.s., nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti a zástavní práva exekutorská a soudcovská podrobně viz.příloha LV č D - Jiné zápisy: Bez zápisu E - Nabývací tituly a jiné doklady zápisu: Viz. příloha LV č Dle dostupných podkladů nebyly znalcem zjištěny další skutečnosti, které ovlivňují cenu obvyklou nemovitosti, i když je pravděpodobné, že existuje nájemní smlouva k provozovně v 1.NP domu. 6. Dokumentace a skutečnost V archivu stavebního úřadu Magistrátu města Chomutov byla poskytnuta k nahlédnutí projektová a ostatní dokumentace k domu, zpracovaná v různých časových úsecích. Ocenění je provedeno na

4 - 4 - základě venkovní obhlídky znalce a na základě této dokumentace. 7. Celkový popis nemovitosti a lokality Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Chomutov č.p. 928, vnitřní v řadě, s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím včetně přízemní přístavby do dvora (zapsané na LV jako jiná stavba bez čp/če na parc.č. 2762) a pozemky zastavěné domem a přístavbou do dvora. Nemovitost je situována v zástavbě Poděbradovy ulice v Chomutově, v sousedství autobusového nádraží. Dům je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod a rozvod el. energie. Území je mírně svažité směrem na severovýchod. Chomutov je statutárním a významným průmyslovým městem Ústeckého kraje v podhůří Krušných hor, v blízkosti hranic s Německem. V místě je nadstandardní občanská vybavenost a kompletní vybavenost inženýrskými sítěmi. Situování je ve smíšené obytné a obchodní zóně, tvořené převážně obdobnými rodinnými nebo menšími bytovými domy původní zástavby, v sousedství autobusového nádraží, v blízkosti centra města. Vzdálenost do centra je cca 500 m, spojení je MHD (zastávka cca 100 m). Jedná se o poměrně oblíbenou lokalitu z hlediska kombinace bydlení a možností pronájmu nebytových prostor. B. Posudek Na základě usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice (číslo jednací: 110 Ex 3432/ ze dne ) se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti je pro ocenění použita kombinace metody věcné, výnosové a srovnávací. 1. Popis objektů a pozemků Dům Chomutov č.p. 928 a budova bez čp/če na parc.č Jak bylo uvedeno, jedná se o dům vnitřní v řadě, s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Za domem byl původně dvůr, který byl postupně zastavěn přízemní přístavbou (zapsanou na LV jako jiná stavba bez čp/če na parc.č. 2762), dům č.p. 928 i přízemní přístavba jsou vzájemně provozně propojeny a jsou tedy oceněny jako jeden celek. Dům č.p. 928 je zděný, se sedlovou střechou, opatřenou krytinou z hliníkového plechu, včetně klemp. konstrukcí z pozink. plechu, s fasádou do ulice štukovou složitou, do dvora hladkou, s

5 - 5 - obkladem soklu pískovcem. Provedení jednotlivých podlaží je částečně podle venkovní obhlídky, převážně podle předpokládaného provedení domu a údajů v projektové dokumentaci ze stavebního úřadu Magistrátu města Chomutov. Obvodové stěny zděné v tl. 45 až 60 cm, stropy klenbové nebo polospalné s rovným podhledem, částečně snížené hliníkovým roštem s kazetami z akuminu a zateplené v podkroví, vnitřní omítky štukové hladké, částečný keramický obklad. Podlahy z keramické dlažby a plovoucí nebo kryté PVC a koberci, schody kamenné, osazena dřevěná zdvojená okna nebo střešní okna a dřevěné výkladce se zasklením izolačním dvojsklem a hladké nebo dýhované dveře. Předpokládáno provedení rozvodu světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody, plynu a kanalizace, vytápění s kotlem na plyn včetně ohřevu teplé vody. Osazeno běžné vybavení soc. zařízení a kuchyně. Přístavba je zděná z pórobetonu v tl. 40 cm, strop z keramických vložek do ocelových nosníků, zastřešení plochou střechou s živičnou krytinou, úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, podlaha betonová s potěrem nebo z keramické dlažby, zavedena elektroinstalace. Předpokládaná dispozice: 1.PP: Chodba a schodiště, sklepy nebo sklady. 1.NP: Průjezd, chodba a schodiště, prodejna nábytku se sociálním a skladovacím zázemím. 2.NP: Chodba a schodiště, podle poslední projektové dokumentace kanceláře, zasedací místnost, klubovna, kuchyň, koupelna, 2 x WC. Podkroví: Podle poslední projektové dokumentace velkoplošný byt - obývací pokoj s kuchyní, ložnice a koupelna s WC přes celé podkroví. Charakter stavby: Dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví a je v něm zřejmě jeden byt, ostatní plochy tvoří zřejmě nebytové prostory, je zřejmé, že podlahová plocha bytů je menší než podlahová plocha nebytových prostor, jedná se o tedy ocenění provozní budovy s bytem (i když na LV je uveden rodinný dům). Stáří a opotřebení: Stáří je podle zjištění v archivu stavebního úřadu Magistrátu města Chomutov u vlastního domu č.p =116 roků. V roce 1987 se uvažovalo s využitím objektu jako prodejna a servis BARUM, v roce 1988 byl vydán demoliční výměr, který byl zřejmě později zrušen a objekt byl upraven na prodejnu stavebního materiálu s tím, že v roce 1997 zřejmě proběhla ve dvou etapách přístavba skladů do dvora domu a v roce 2001 byla provedena změna užívání prostor v 1.NP na prodejnu nábytku. Dům byl zřejmě rekonstruován zejména v době rozšíření přístavbou, tedy cca před 15 roky a následně částečně při úpravách v roce Pozemky Pozemek zastavěný domem a jeho přístavbou. Jedná se o pozemky v blízkosti centra resp. v širším centru města, v sousedství autobusového nádraží a supermarketu. Napojení je na všechny inženýrské sítě, přístup z ulice Poděbradovy, dle podkladů z archivu stavebního úřadu v Chomutově povolen i zadní vjezd z autobusového nádraží. Výměra pozemků: parc.č m 2 zastavěná plocha a nádvoří

6 - 6 - parc.č m 2 zastavěná plocha a nádvoří celkem 446 m 2 2. Obvyklá cena Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Jednotlivé metody pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) b) metoda výnosová (příjmová) c) metoda srovnávací (tržní) d) zdůvodnění obvyklé ceny Stručná charakteristika a použití těchto metod: a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). V tomto případě je použita nákladová cena staveb s využitím oceňovacího předpisu (vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. - nákladová cena bez koeficientu prodejnosti Kp), u pozemků použita jednotková cena stanovená na základě zkušenosti znalce. b) metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. c) metoda srovnávací (tržní) V principu se jedná o vyhodnocení prodaných nebo nabízených porovnatelných nemovitostí. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti je pro ocenění použita kombinace metody věcné, výnosové a srovnávací.

7 - 7 - a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Stavby: Dům Chomutov č.p. 928 a budova bez čp/če na parc.č Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova: H. budovy pro obchod (společné stravování) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC: 123 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 8,00*6,20+4,80*5,60 = 76,48 m 2 1.NP: 14,00*11,80+4,80*1,25+14,75*(9,70+6,80)-4,80*1,25 = 408,58 m 2 2.NP: 14,00*11,80+4,80*1,25 = 171,20 m 2 Podkroví: 14,00*11,80 = 165,20 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 1.PP: 76,48 m 2 2,80 m 214,14 m 3 1.NP: 408,58 m 2 3,75 m 1 532,18 m 3 2.NP: 171,20 m 2 3,75 m 642,00 m 3 Podkroví: 165,20 m 2 3,00 m 495,60 m 3 Součet 821,46 m ,92 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 883,92 / 821,46 = 3,51 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 821,46 / 4 = 205,37 m 2 Obestavěný prostor: Spodní stavba: (8,00*6,20+4,80*5,60)*2,80 = 214,14 m 3 Vrchní stavba: (14,00*11,80+4,80*1,25)*(3,75+3,75)+ = 2 162,29 m 3 +(14,75*(9,70+6,80)-4,80*1,25)*3,70 Zastřešení: 14,00*11,80*(1,30+4,30/2) = 569,94 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 2 946,37 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl standardu [%] [%] 1. Základy včetně zemních prací: S 6,10 100,00 1,00 6,10 2. Svislé konstrukce: S 15,30 100,00 1,00 15,30 3. Stropy: S 8,10 100,00 1,00 8,10 4. Krov, střecha: S 6,20 100,00 1,00 6,20 5. Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60

8 Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 100,00 1,00 7,30 8. Úprava vnějších povrchů: N 3,30 50,00 1,54 2,54 S 3,30 50,00 1,00 1,65 9. Vnitřní obklady keramické: S 3,20 100,00 1,00 3, Schody: S 2,70 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,70 100,00 1,00 3, Okna: S 5,80 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 3,30 100,00 1,00 3, Vytápění: S 4,80 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,90 100,00 1,00 5, Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ohřev vody: S 2,00 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyní: S 1,90 100,00 1,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 4,20 100,00 1,00 4, Výtahy: C 1,30 100,00 0,00 0, Ostatní: S 4,40 100,00 1,00 4,40 Součet upravených objemových podílů: 99,59 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9959 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 6,10 42,0 1,00 2,56 2, ,24 1,7606 S 6,10 58,0 1,00 3,54 3, ,74 0, Svislé konstrukce: S 15,30 70,0 1,00 10,71 10, ,24 7,3426 S 15,30 30,0 1,00 4,59 4, ,74 1, Stropy: S 8,10 70,0 1,00 5,67 5, ,33 4,4001 S 8,10 30,0 1,00 2,43 2, ,74 0, Krov, střecha: S 6,20 42,0 1,00 2,60 2, ,33 2,0183 S 6,20 58,0 1,00 3,60 3, ,74 0, Krytiny střech: S 2,90 100,0 1,00 2,90 2, ,50 1, Klempířské konstrukce: S 0,60 100,0 1,00 0,60 0, ,50 0, Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 70,0 1,00 5,11 5, ,00 3,8475 S 7,30 30,0 1,00 2,19 2, ,00 0, Úprava vnějších povrchů: N 3,30 50,0 1,54 2,54 2, ,00 1,2750 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,00 0, Vnitřní obklady keramické: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 1, Schody: S 2,70 100,0 1,00 2,70 2, ,24 1, Dveře: S 3,70 100,0 1,00 3,70 3, ,00 1, Vrata: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okna: S 5,80 100,0 1,00 5,80 5, ,00 1, Povrchy podlah: S 3,30 100,0 1,00 3,30 3, ,00 1, Vytápění: S 4,80 100,0 1,00 4,80 4, ,00 2, Elektroinstalace: S 5,90 100,0 1,00 5,90 5, ,00 2, Bleskosvod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 1, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3, ,50 1, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Ohřev vody: S 2,00 100,0 1,00 2,00 2, ,00 1,2060

9 Vybavení kuchyní: S 1,90 100,0 1,00 1,90 1, ,00 1, Vnitřní hyg. vybavení: S 4,20 100,0 1,00 4,20 4, ,00 2, Výtahy: C 1,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní: S 4,40 100,0 1,00 4,40 4, ,00 2, Instalační pref. jádra: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 99,59Opotřebení: 50,9269 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 2 669,- Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9521 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 0,8983 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9959 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1520 Základní cena upravená = 5 053,23 Kč/m 3 Plná cena: 2 946,37 m 3 * 5 053,23 Kč/m 3 = ,28 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 50,9269 % Úprava ceny za opotřebení ,86 Kč Dům Chomutov č.p. 928 a budova bez čp/če na parc.č zjištěná cena = ,42 Kč Pozemky: 446 m2 á 1000,- Kč/m2 = ,- Kč Rekapitulace věcné hodnoty: Stavby = ,- Kč Pozemky = ,- Kč Cena nemovitosti včetně odpočtu opotřebení činí celkem Výsledná věcná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení činí ,- Kč ,- Kč b) metoda výnosová (příjmová) Jedná se o budovu pro obchod, 1.PP nevyužito resp. využitelné pouze jako sklad za spíše symbolické nájemné, v 1.NP vytápěné obchodní prostory, ve 2.NP administrativní prostory, v podkroví byt. Z hlediska výnosového hodnocení nemovitosti uvažuji u obdobných prostor s nájemným vzhledem k situování nemovitosti cca 1300,- Kč/m2, rok v 1.NP (cca 35 tis. Kč/měs.), 900,- Kč/m2, rok v 2.NP (cca 10 tis. Kč/měs.) a 950,- Kč/m2, rok v podkroví (cca 10 tis. Kč/měs.) Výnosy z pronajímaných prostor: Název Plocha [m 2 ] Nájemné [Kč/m 2 ] Výnos [Kč]

10 Sklady v 1.PP 55,00 200, ,- obchod v 1.NP 325, , ,- kanceláře v 2.NP 135,00 900, ,- byt v podkroví 130,00 950, ,- Výnosy celkem ,- Vzhledem k situování a skladbě prostor uvažuji s výpadkem nájemného 10%. Souhrnné náklady (daň z nemovitosti, pojistné, opravy a údržba, obnova investice) jsou uvažovány v obvyklé výši cca 40% z upravených výnosů. Jedná se o převažující obchodní prostory v blízkosti centra města, příznivě působí rovněž částečné využití k bydlení a možnost využití rovněž 2.NP k bydlení s minimálními úpravami. Míru kapitalizace uvažuji spíše při spodní hranici obecně doporučeného rozpětí (7.00 až %) ve výši 8.00%. Upravené výnosy celkem: ,- Kč x 0,90 = ,- Kč Propočet nákladů spojených s provozem nemovitosti: ,- Kč x 40%: = ,- Kč Náklady celkem: ,- Kč Výpočet čistého ročního výnosu z nemovitosti: Zisk: ,- Kč ,- Kč = ,- Kč Výnosová hodnota nemovitosti stanovená tzv. věčnou rentou: Úroková míra: 8,00 % Výnosová hodnota: ( ,- / 0,0800) = ,- Kč Výnosová hodnota = ,- Kč c) metoda srovnávací (tržní) K dispozici údaje z inzerce v Chomutově: Prodej obchodní prostory 700 m2, Lipská, Chomutov Prodej velkého komerčního areálu v Chomutově. Samostatně stojící objekt s vlastním vjezdem na vlastní pozemek. Tvořen stavbou ve tvaru U a rozlehlým rovným pozemkem se zpevněným povrchem. Budova obdélníkového tvaru, dvoupodlažní s podkrovím, podsklepeno. Objekt je užíván, z části pronajmut. Nutné úpravy objektu. V přízemí nebytové prostory s výlohami, přímo u hlavní komunikace směr SRN. Volné po dohodě. Napojeno na veškeré IS. Výborná dostupnost a obslužnost. Vlastní parkování v areálu. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (FINOSA REALITY, Školní 5335, Chomutov), aktualizace , uvedena užitná plocha 700 m2, pozemek neuveden, inzerovaná cena 7 mil. Kč. Jednotková cena: ,- Kč/m2

11 Porovnání: Větší nemovitost v horším stavu a v horší lokalitě, bez dalšího pozemku, obdobné využití. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, vybavení a situování ploch, stav, velikost, pozemek): 0,85x1,10x1,00x1,10x1,05x1,08=0,99. Redukovaná jednotková cena: ,- Kč/m2 Prodej obchodní prostory 295 m2, Na Příkopech, Chomutov Na prodej koncový řadový objekt v centru Chomutova. Nemovitost po celkové rekonstrukci, nacházející se v atraktivní lokalitě města - cca 400 m od náměstí. Objekt položen u hlavní komunikace s výbornou dostupností. K dispozici je vlastní dvůr s parkovištěm a příjezdem. Objekt obdélníkového tvaru. Podsklepený, v přízemí se nachází nebytový prostor - kanceláře, 1. patro - kanceláře, podkroví - byt. Vše obsazeno nájemci, zajímavý výnos. Volné po dohodě. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (FINOSA REALITY, Školní 5335, Chomutov), aktualizace , uvedena užitná plocha 295 m2, pozemek 520 m2, inzerovaná cena 5,43 mil. Kč. Jednotková cena: ,- Kč/m2 Porovnání: Menší nemovitost v obdobném až lepším stavu, blíže centra, s dalším pozemkem, obdobné využití. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, vybavení a situování ploch, stav, velikost, pozemek): 0,85x0,90x1,00x0,85x0,90x0,95=0,56. Redukovaná jednotková cena: ,- Kč/m2 Prodej obchodní prostory 408 m2, Na Bělidle, Chomutov Zajímavý výnos z nájmu a dobrá investice, či pro vlastní potřebu z části, či celek jako sídlo firmy. Předmětem prodeje je zděný komerční objekt, situovaný nedaleko centra města Chomutov, ulice Na Bělidle 925, postavený na vlastním pozemku o celkové výměře 470 m2. Jedná se o podsklepený dům po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů, o dvou NP s podkrovím, který je napojen na všechny inženýrské sítě. Objekt je v současné době využíván k administrativním účelům. Součástí prodeje je i samostatně stojící, nově postavená, přízemní budova s kuchyňkou, využitelná pro relaxaci či teambuilding. Užitná plocha činí 50 m2. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky RAK-RS-417N (RAK CZ, a.s., Havelská 500/25, Praha), aktualizace , uvedena užitná plocha 408 m2, pozemek 470 m2, inzerovaná cena 3,9 mil. Kč. Jednotková cena: 9 600,- Kč/m2 Porovnání: Menší nemovitost v obdobném až horším stavu i poloze, s dalším menším pozemkem, obdobné využití. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, vybavení a situování ploch, stav, velikost, pozemek): 0,85x1,00x1,10x1,20x0,95x0,95=1,01. Redukovaná jednotková cena: 9 700,- Kč/m2 Vyhodnocení srovnávací hodnoty: Rozpětí redukovaných cen: 9 700,- až ,- Kč/m2

12 Stanovená cena za 1 m2 u oceňované nemovitosti: ,- Kč/m2 Komentář: Pro porovnání tři nemovitosti ve všech případech inzerce v Chomutově, ve srovnatelných lokalitách, převažující obchodní prostory, částečně administrativa nebo bydlení. Redukovanou jednotkovou cenu uvažuji ve výši cca ,- Kč/m2 (spíše při dolním okraji rozpětí vzhledem k současné stagnaci trhu s nemovitostmi). Pro výměru podlahové plochy cca 618 m2 (sklepní prostory kráceny na cca 1/2) srovnávací hodnotu uvažuji ve výši cca 6,2 mil. Kč. Srovnávací hodnota = ,- Kč d) Zdůvodnění obvyklé ceny Pro ocenění použita kombinace metod věcné, výnosové a porovnávací. V regionu jsou prodejní ceny u všech typů nemovitostí převážně pod věcnou hodnotou, u obdobných smíšených nemovitostí charakteru obchodního s byty pak prodejní ceny dosahují cca 50% až 70% věcné hodnoty a věcná hodnota nemá pro odhad obvyklé ceny velký význam. U provozních nemovitostí se obvyklá cena pohybuje mezi výnosovou a srovnávací hodnotou. V tomto případě jsou obě hodnoty poměrně blízko a obvyklou cenu uvažuji s obdobnou váhou na výnosovou a porovnávací hodnotu. Obvyklá cena je stanovena bez vlivu nařízených exekucí, exekučních příkazů k prodeji nemovitosti a zástavních práv zapsaných na LV. Na základě uvedených skutečností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena nemovitostí ,- Kč slovy: pětmilionůčtyřistatisíc Kč V Srbicích, Ing. Zdeněk Garlík Srbice 48, Teplice D. Znalecká doložka

13 Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , č.j. Spr. 2146/91 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č V Srbicích, Ing. Zdeněk Garlík

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1389/11-244)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1389/11-244) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9340-101/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 796/13 v bytovém domě Teplické Předměstí č.p. 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797 v Sídlišti Za Chlumem včetně podílu 353/97176 na příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10324-359/2016 o ceně nemovité věci - pozemku na parc.č. 1051/10 se stavbou Ústí nad Labem - centrum, č.e. 894 v k.ú., obci a okrese Ústí nad Labem, kraj Ústecký Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 617-12/2015 O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9998-33/2016 o ceně nemovité věci - bytu č. 1462/55 v bytovém domě Most č.p. 1461, 1462, 1463, 1464 v ulici Moskevské včetně podílu 549/43761 na společných částech domu Most č.p. 1461,

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10069-104/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Libor Farbár a manželky povinné osoby Lenky Farbárové v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo Chomutov, spojeného s právem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9881-32/2015. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9881-32/2015. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9881-32/2015 o ceně ideálního podílu ½ nemovité věci - bytu č. 500/2 v bytovém domě Klášterec nad Ohří č.p. 497, 498, 499, 500 v ulici Školní včetně podílu 543/41260 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9275-57/2013 o ceně nemovitosti - domu Březenec č.p. 59 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 510/14, 531/1 v k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2856/10-181)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2856/10-181) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8653-217/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 90/9 v bytovém domě Hrobčice č.p. 81, 90 včetně podílu 551/10002 na příslušenství a společných částech domu Hrobčice č.p. 81, 90 a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 33/12-124)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 33/12-124) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9136-700/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 710/483 v bytovém domě Teplické Předměstí č.p. 707, 708, 709, 710 v Sídlišti U Nového nádraží včetně podílu 6443/567208 na příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3620/12-120)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3620/12-120) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9312-93/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 32/90 v bytovém domě Most č.p. 29, 30, 31, 32, 33 v ulici Kpt. Jaroše včetně podílu 6866/707832 na společných částech domu Most č.p. 29, 30,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8191-128/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8191-128/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 8191-128/2011 o ceně nemovitosti - bytu č. 2657/29 v bytovém domě Most č.p. 2656, 2657, 2658 v ulici Jaroslava Vrchlického včetně podílu 5416/299125 na příslušenství a společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10386-1/2017 o ceně ideálního podílu 1/3 nemovité věci - bytu č. 5039/5 v bytovém domě Chomutov č.p. 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044 v ulici Písečné, zapsaného na LV č. 10046 včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10343-378/2016 o ceně nebytové prostoru (dílna nebo provozovna) č. 1750/501 v bytové domě Ústí nad Labemcentrum č.p. 1750 v ulici U Nemocnice včetně podílu 648/9814 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10037-72/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Roman Nový v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo Krušnohor, Československé armády 1766, 434 01 Most, IČ 00043257, spojeného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10036-71/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Mychajlo Vasyljovyč Ciple v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo Chomutov, Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, IČ 00041955,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10320-354/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Bohumil Koptiš za účasti manžela Jana Koptišová, oba bytem Na Borku 1617, 43111 Jirkov v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Ostrovského Praha 5 - Smíchov zjištění obvyklé ceny nemovité věci pro insolvenční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Ostrovského Praha 5 - Smíchov zjištění obvyklé ceny nemovité věci pro insolvenční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 10272-307/2016 o ceně nemovité věci - bytu č. 303/22 v bytovém domě Újezdské Předměstí č.p. 303 včetně podílu 4390/178827 na společných částech domu Újezdské Předměstí č.p. 303 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 254/04-422)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 254/04-422) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9170-734/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitosti - zahrádkářské chaty bez čp/če na parc.č. 861/54 v k.ú. Bílina-Újezd, obec Bílina, okres Teplice, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1698/09-281)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1698/09-281) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9179-743/2012 o ceně ideálního podílu ½ nemovitostí - garáže č.e. 127 s pozemkem parc.č. St. 262/6 v k.ú. Loučná u Lomu, obec Lom, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9202-766/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 1132/12 v bytovém domě Jirkov č.p. 1132, 1133 v ulici K. H. Máchy včetně podílu 521/14022 na příslušenství a společných částech domu Jirkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-2012 o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u a vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9311-92/2013. o ceně pozemků parc.č. 237/25, 237/26 v k.ú. a obci Vrskmaň, okres Chomutov, kraj Ústecký

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9311-92/2013. o ceně pozemků parc.č. 237/25, 237/26 v k.ú. a obci Vrskmaň, okres Chomutov, kraj Ústecký ZNALECKÝ POSUDEK č. 9311-92/2013 o ceně pozemků parc.č. 237/25, 237/26 v k.ú. a obci Vrskmaň, okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Teplice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3831-059/2011 o ceně nemovitostí: Provozních staveb č.p. 769 a bez č.p. na p.č. 384/1 a na p.č. 384/2 s pozemky p.č. 384/1 a 384/2 a příslušenstvím v katastrálním území Karviná-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3800 140/08 O ceně nemovitosti: Občanská vybavenost T Ř I N E C katastrální území: Konská bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 o ceně rodinného domu č.p. 187, k.ú. Týnec vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2113-16 O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9219-1/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9219-1/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9219-1/2013 o ceně nemovitostí - domu Hněvice č.p. 58 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. St. 5/2 v k.ú. Hněvice, obec Štětí, okres Litoměřice, kraj Ústecký Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8667-231/2012 o ceně nemovitostí - domu Rybniště č.p. 193 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 317, 318, 319 v k.ú. a obci Rybniště, okres Děčín, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo 3372-76/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2307/7 v Anglické ulici v Kladně. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Kladno, k.ú. Kročehlavy Adresa

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřeby veřejné dražby dobrovolné

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřeby veřejné dražby dobrovolné ZNALECKÝ POSUDEK č. 10452-67/2017 o ceně nemovité věci - bytu č. 2021/6 v bytovém domě Libeň č.p. 2021, 2022, 2023, 2024 včetně podílu 5670/260879 na společných částech domu Libeň č.p. 2021, 2022, 2023,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/ Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 424/05-285)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/ Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 424/05-285) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8034-317/2010 o ceně nemovitosti - bytu č. 2013/14 v bytovém domě Horní Litvínov č.p. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 v ulici Mostecké včetně podílu 393/25622 na příslušenství a společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 099/2012

Znalecký posudek č. 099/2012 1 Znalecký posudek č. 099/2012 Ke zjištění obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12a 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627, obj. č. 5600023269 obj. č. 5600023269

Více

Znalecký posudek č. 3629/250/13

Znalecký posudek č. 3629/250/13 Znalecký posudek č. 3629/250/13 088EX 2843/08-63 O ceně ½ podílu bytového domu č.p. 67 Husova ul. a ½ podílu parc.č. St.25 v k.ú a obci Třebívlice, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Dne 7.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6597-302/2015 NEMOVITÁ VĚC: Nebytové jednotky č. 2855/725 a 2855/726 s příslušenstvím a příslušným podílem na společných částech bytového domu čp. 2855 a na pozemcích

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

K č.j. EX 1843/08-96

K č.j. EX 1843/08-96 K č.j. EX 1843/08-96 1 2 Znalecký posudek č.4698 136 b /2010 Věc: Zjištění ceny nemovitosti nebytového prostoru 301 v domě č.p.611, ulice El.Krásnohorské, v obci Děčín, katastrální území Děčín, okres Děčín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 4329/10-117)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 4329/10-117) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8423-360/2011 o ceně nemovitostí - pozemků parc.č. St. 59/2, 157/8, 158/8 v k.ú. Soběsuky nad Ohří, obec Chbany, okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9190-754/2012 o ceně provozního areálu č.p. 177 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 517/1, 518/1, 519/1 v k.ú. Vilémov u Kadaně, obec Vilémov, okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-11/2015 O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 O ceně pozemku p.č.st.2/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1932 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.58 a pozemku p.č.st.3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek číslo 5631-209/11

Znalecký posudek číslo 5631-209/11 Znalecký posudek číslo 5631-209/11 O obvyklé ceně nemovitosti: poloviny rodinného domu číslo popisné 662 a souvisejících nemovitostí umístěných na pozemku parcelních čísel 2392 a 2393 vč. pozemků parcelních

Více

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A 1 Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A Nemovitost: Administrativně provozní objekt čp. 1079, ul. Duchcovská, k.ú. a obec Teplice, na pozemku ppč. 3438 Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13309-169/12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13309-169/12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13309-169/12 o ceně budovy ubytovny č.p.1579 na parc.č.5798, katastrální území, obec a okres Kladno, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.13385) Objednavatel posudku:

Více