Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 Město Třebíč Kraj Vysočina

2 Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 2

3 Legislativa Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 je zpracována na základě 10 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva obsahuje informace o činnosti střední školy a vyšší odborné školy. Podrobnější údaje o činnosti školy doplněné o fotografie jsou umístěny na webových stránkách školy URL: Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 3

4 OBSAH Legislativa... 3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 Základní údaje o škole... 5 Charakteristika školy... 6 Studijní obory... 6 Školní vzdělávací programy ŠVP... 6 Akreditované kurzy... 7 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 8 Přehled oborů vzdělávání střední školy... 8 Přehled oborů vzdělávání vyšší odborné školy C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících školy Smluvní zaměstnanci vykonávající dohled na odborné praxi v nemocnici Údaje o provozních pracovnících školy Zaměstnanci na rodičovské dovolené D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků SŠ Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků na VOŠ E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Hodnocení vzdělávání žáků SŠ Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o vzdělávání studentů VOŠ F) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Učitelé Vychovatelé Provozní pracovníci G) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Činnost tříd Odborná činnost H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI I) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY J) DOMOV MLÁDEŽE Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 4

5 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název Sídlo Detašovaná pracoviště Zřizovatel Právní forma Identif. zařízení IČ DIČ CZ Ředitel Statutární zástupce ředitele Adresa Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505/2, Třebíč Bráfova 9, Třebíč Kraj Vysočina příspěvková organizace RNDr. Miroslav Dočkal, MSc Mgr. Ludvík Burian Žižkova 505/2, Třebíč Kontakt Ředitel Statutární zástupce ředitel: Telefon ústředna Zaměstnanci XX Domov mládeže dívky (DMd) Domov mládeže hoši (DMh) E - mail: URL: Funkce Ředitel RNDr. Miroslav Dočkal, MSc Statutární zástupce ředitele Mgr. Ludvík Burian Vedoucí zemědělských oborů SŠ Ing. Karel Samuel Vedoucí zdravotnických oborů SŠ Mgr. Alena Francová Vedoucí zdravotnických oborů VOŠ Mgr. Zdeňka Kudláčková Vedoucí ekonomických oborů VOŠ Ing. Alena Uličná Vedoucí vychovatelka DM Eva Musilová Výchovný poradce Mgr. Ladislava Neterdová Školní metodik prevence Mgr. Milena Zerzánková Ekonom školy Eva Malenová Vedoucí stravovacího zařízení Jaroslava Dvořáková Vedoucí THP Pavel Nováček Předmětová komise Přírodovědné předměty Společenskovědní předměty Tělesná výchova Odborné předměty zdravotnické Odborné předměty zemědělské Mgr. Jaroslava Pospíšilová Mgr. Anna Krejčová Mgr. Růžena Odehnalová Mgr. Alena Francová Ing. Karel Samuel Školská rada střední školy vyšší odborné školy Předseda Mgr.Lubomíra Slámová Mgr.Lubomíra Slámová Členové Mgr. Eliška Klimešová Zuzana Berounová Dis. MVDr. Zdeněk Vedral Michaela Šmejkalová Tomáš Simandl Hana Tichá Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 5

6 Charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (dále jen škola) je příspěvková organizace, která vznikla rozhodnutím Rady kraje Vysočina dne sloučením dvou dříve samostatných středních škol. Škola dále obsahuje domov mládeže a školní jídelnu se sídlem na ulici Žižkova 505, Třebíč a odloučené pracoviště na ulici Bráfova 9, Třebíč. Rozhodnutím MŠMT č.j / byl do vzdělávací nabídky školy s účinností d zařazen nový obor Veterinární prevence N/001. Škole byl změněn název z Vyšší odborné školy, Vyšší zdravotnické školy, Střední odborné školy zemědělské a ekonomické a Střední zdravotnické školy, Třebíč, Žižkova 505 změnou dodatku č. 5 Zřizovací listiny, ZK na označení Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární zemědělská a zdravotnická Třebíč s účinností od Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. V areálu školy se nachází sportovní areál a arboretum. Studijní obory Střední škola poskytuje vzdělání v oborech: třídy: AGROPODNIKÁNÍ M/01, 1.A, VETERINÁŘSTVÍ M/01, 1.B ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/01, 1.C, 1.D, v dobíhajících oborech: AGROPODNIKÁNÍ M/001, 2.A, 3.A, 4.A VETERINÁRNÍ PREVENCE M/001 2.B, 3.B, 4.B ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/007, 2.C, 2.D, 3.C, 3.D, 4.C, 4.D, a to v denním čtyřletém studiu zakončeným maturitou, a v nástavbovém tříletém oboru: PODNIKÁNÍ L/524, 1.DS, 2.DS, 3.DS, který je vyučován v dálkovou formou a je zakončeným maturitou. Vyšší odborná škola poskytuje vzdělání v oborech: DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA N/001, a to v denní formě. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví schválilo dne pod čj / nový vzdělávací program studijního oboru N/001 Diplomovaná všeobecná setra, u kterého je délka výuky 3,5 roku. ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ N/001. Studium má denní formu. Osnovy a učební plány oboru schválilo MŠMT dne 20. října 1997 pod č. j /97-71, s platností od 1. září Školní vzdělávací programy ŠVP Škola vyučuje od v prvních ročnících střední školy pro denní studium podle tří ŠVP: Agropodnikání M/01, Vetrinářství M/01, Zdravotnický asistent M/01. První hodnocení výuky podle ŠVP jsme provedli v únoru 2010 po ukončení prvního pololetí školního roku 2009/2010. Úpravu a doplnění ŠVP jsme provedli, na základě důkladné analýzy výuky v prvních ročnících, v červnu Mgr. Ludvík Burian Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 6

7 Akreditované kurzy Kurz pro výkon obecných zemědělských činností z pověření Ministerstva zemědělství ČR v závislosti na počtu zájemců v rámci rekvalifikačního vzdělávacího programu MZe č.j / Všeobecný sanitář je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR, č.j.mzdr 31045/2006. Kurz je organizován ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč p.o, kde je realizována praktická výuka. Myslivecké zkoušky a přípravné školení ke zkouškám z myslivosti organizuje škola podle zákona č. 449//2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů na základě pověření č. 13/2003 č.j / ze dne vydané MZe ČR. Autoškola V rámci hospodářské činnosti umožňuje škola veřejnosti a žákům třetích ročníků všech oborů výuku autoškoly a získání řidičského oprávnění na skupinu B a T. Znakový jazyk Kurzy jsou akreditovány MŠMT, vyučovány jsou pod hlavičkou ČUN Česká unie neslyšících Praha. Znakový jazyk vyučuje pan Jan Plovajko, zdravotnický pracovník rehabilitace DD Brno, který má oprávnění ČUN k výuce znakové řeči. Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 7

8 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Přehled oborů vzdělávání střední školy Zdravotnický asistent Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne , čj / , s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. UČEBNÍ PLÁN Studijního obor: Druh studia: Forma studia: M/007 Zdravotnický asistent studium absolventů základní školy denní M/007 Zdravotnický asistent M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP (výuka v 1. ročníku) Celk. T. C. T. C. T. C. T. C. A. Povinné vyučovací předměty 32 30, ,5 a) základní ,5 Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk ANJ, NEJ Latinský jazyk LAJ 2 2 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Informační a komunikační technologie IKT Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO 2 2 Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví VEZ 1,5 1,5 První pomoc PRP 1 1 Psychologie a komunikace PSK Klinická propedeutika KLP 1 1 Somatologie SOM 4 4 Základy epidemiologie a hygieny ZEH 1 1 Ošetřovatelství OSE Ošetřování nemocných OSN b) výběrové a volitelné 0 0 1, ,5 Český jazyk a literatura (posílení) CJL Cizí jazyk (posílení) ANJ, NEJ Klinická propedeutika (posílení) KLP 1,5 1,5 Vybrané kap. z klin. oborů VKK 1 1 Celkem Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 8

9 Agropodnikání Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne č.j / s platností od počínaje prvním ročníkem. UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Druh studia: Forma studia: M/001 Agropodnikání studium absolventů základní školy denní Zaměření: Ekonomika podniku Provoz a služby M/001 Agropodnikání M//01 Agropodnikání (1.r ŠVP) T. C. T. C. T. C. T. C. T. C. T. C. T. C. T. C. A. Povinné vyučovací předměty a) základní Český jazyk a literatura CJL ANJ, Cizí jazyk NEJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BIE Práce s počítačem PPO Tělesná výchova TEV Základy mechanizace ZAM Pěstování rostlin PER Chov zvířat CHZ Ekonomika a podnikání EAP Motorová vozidla MOV 1,5 0,5 1,5 0,5 4 1,5 0,5 1,5 0,5 4 Praxe PRA b) výběrové Účetnictví UCE Marketing a management MAM Právní nauka PRN Technika administrativy TEA Informatika v zemědělství INZ Myslivost MYS Matematický seminář 1) Přírodovědný seminář 1) MAS PRS cel Zpracování zemědělských prod. ZZP Zoohygiena a prevence ZOP Ochrana rostlin OCR Právní nauka PRN Technika administrativy TEA Ochrana a tvorba život.prostředí OTZ Stroje a zařízení STZ Krmivářství a pícninářství KRP Myslivost MYS Chov koní CHK Chov ovcí CHO 0 0,5 0,5 cel Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 9

10 Chov drobných hosp.zvířat CHD 0 0,5 0,5 Účetnictví UCE Seminář z chemie SEC Celkem , , B. Nepovinné Zpracování zemědělských prod. ZZP Řízení speciálních strojů RSS Jazyková konverzace ANK, NEK Další cizí jazyk ANJ, NEJ ) Výběr ze dvou seminářů Přehled využití týdnů v období září červen Vyučování podle rozpisu učiva Činnost ročník I. II. III. IV. celkem Počet týdnů v ročníku Učební praxe x) Odborná praxe xx) 1) Tělovýchovný kurs Maturitní zkouška Časová rezerva 2) Celkem x) xx) 1) 2) kromě učební praxe uvedené v učebním plánu týdenním počtem vyučovacích hodin (tzv. praxe rozvrhové) kromě odborné praxe individuální organizované souběžně s teoretickým vyučováním po 2 týdnech v každém ročníku včetně prázdninové např. opakování a procvičování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce apod. Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 10

11 Veterinární prevence Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne počínaje prvním ročníkem UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Druh studia: Forma studia: M/001 Veterinární prevence studium absolventů základní školy denní M/001 Veterinární prevence Celk M/01Veterinární prevence (1.r ŠVP) T. Cv. T. Cv. T. Cv. T. Cv. A. Povinné vyučovací předměty a) základní Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk ANJ, NEJ Dějepis DEJ 2 2 Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Matematika MAT Práce s počítačem PPO Tělesná výchova TEV Právo PRV 2 2 Biologie BIO Chemie CHE Anatomie a fyziologie zvířat AFZ Chov zvířat CHZ Výživa a dietetika zvířat VDZ Reprodukce zvířat REZ Mikrobiologie a parazitologie MIP Nemoci zvířat NEZ Hygiena a technologie potravin HTP Laboratorní technika LTE Ekonomika EKO Praxe PRA b) výběrové Farmakologie FAR 1 1 Chirurgie a ortopedie CIO Patologie PAT 1,5 0,5 2 Myslivost MYS Motorová vozidla MOV 1,5 0,5 2 Latina LAT 1 1 Pěstování rostlin PER 2 2 Úvod do hiporehabilitace UHI 1 1 Ekologie EKL 1 1 Chemický seminář CHS 1 1 Biologický seminář BIS 1 1 Technika administrativy TEA 1 1 Kynologie KYN 1 1 Mechanizace zemědělství MEZ 1 1 Kosmetika zvířat KOZ 1 1 Celkem ,5 9,5 25 8, Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 11

12 Podnikání Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 14. července 2004, čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Druh studia: Forma studia: L/524 Podnikání studium absolventů střední školy s výučním listem dálkové počet konzultačních hodin v ročníku Předmět I. II. III. A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka 10 Dějepis Matematika Fyzika 10 Chemie 5 Biologie 5 Práce s počítačem Ekonomika podniku Účetnictví Písemná a elektronická komunikace Právo Marketing a management Psychologie Chod podniku B) výběrové Statistika Základy ekologie Zeměpis Základy lesnictví Alternativní zemědělství Pěstování rostlin Chov zvířat Celkem Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 12

13 Přehled oborů vzdělávání vyšší odborné školy Ošetřovatelství Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne , čj / , s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Druh studia: Forma studia: Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné studium denní Kategorie a názvy počet vyučovacích hodin za studium vyučovacích předmětů A. Povinné a) základní Cizí jazyk* 120 Latinský jazyk 30 Etika v ošetřovatelství 20 Multikulturní ošetřovatelství 16 Psychologie* 130 Sociologie 26 Komunikace v ošetřovatelství 56 Informační a komunikační technologie 30 Zdravotnické a sociální právo 20 Veřejné zdravotnictví 12 Výchova ke zdraví 41 První pomoc a medicína katastrof 36 Základy biofyziky 10 Základy biochemie a farmakologie 33 Základy radiologie 16 Klinická propedeutika 41 Anatomie a fyziologie 86 Patofyziologie a patologie 28 Mikrobiologie a hygiena 20 Výživa člověka 26 Výzkum v ošetřovatelství 24 Management a řízení kvality 28 Ošetřovatelství* 134 Ošetřovatelské postupy 140 Ošetřovatelství v klinických oborech* 410 Absolventský seminář 8 Odborná praxe I 181 b) volitelné 78 Celkem 1800 Odborná praxe II 2120 B. Nepovinné Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 13

14 Poznámky: 1. jsou označeny předměty absolutoria. 2. Předmět ošetřovatelství v klinických oborech zahrnuje ošetřovatelství ve vnitřním lékařství, ošetřovatelství v chirurgii, v gynekologii a porodnictví, pediatrii, neurologii, psychiatrii, geriatrii, komunitní a domácí péči, u přenosných chorob, u onkologických onemocnění, v očním lékařství, ORL, ve stomatologii, dermatovenerologii. 3. Konkretizace obecného učebního plánu je v kompetenci školy. Rozpracovaný učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Možnost konkretizace učebního plánu a rozvržení jednotlivých vzdělávacích modulů do ročníků včetně způsobu hodnocení ukazují matice modulů. 4. Škola může provést úpravy hodinových dotací předmětů skupiny a) v rozsahu 10 % celkového počtu vyučovacích hodin. Přitom nesmí vypustit žádný vyučovací předmět. 5. Obecný učební plán denního studia předpokládá v průměru 30 týdenních vyučovacích hodin. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin povinných předmětů může být v konkretizovaných učebních plánech v rozmezí hodin; celkový počet týdenních vyučovacích hodin všech povinných i nepovinných předmětů v ročníku může být maximálně 33 hodin. 6. Struktura a rozsah volitelných předmětů je v pravomoci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy nebo moduly. Učební osnovy/moduly, zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy. 7. Pro výuku cizích jazyků jsou zpracovány moduly pouze pro anglický a německý jazyk. Zpracování modulů pro výuku jiných jazyků je v pravomoci školy. 8. Absolventský seminář se doporučuje doplnit formou konzultací. 9. Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v pravomoci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy/moduly. 10. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd na skupiny. 11. Příklady volitelných předmětů: Rehabilitace v ošetřovatelství, radioterapie, komunitní péče, zdravotnická statistika a administrativa, základy vzdělávání, péče o seniory, ekonomika zdravotnictví, domácí péče, zdravotně-sociální péče, transkulturní ošetřovatelství a humanitární práce, odborná konverzace v cizím jazyce, filozofie medicíny a ošetřovatelství Přehled využití vyučovací doby v období září červen ( počet týdnů) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník zimní letní zimní letní zimní letní zimní celkem Odborná praxe II Teoreticko-praktické vyučování Samostudium a zkouškové období Sportovně-turistický nebo lyžařský kurz Absolutorium Celkem Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 14

15 Finance a účetnictví Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 20. října 1997 pod č. j /97-71 s platností od 1. září Schvalovací doložka nabývá platnosti v případě zařazení studijního oboru do sítě MŠMT ČR. UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Druh studia : Forma studia: Účetnictví a finanční hospodaření vyšší odborné studium denní Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník zimní letní zimní letní zimní letní První jazyk 3/3 ZK 3/3 3/3 ZK 3/3 4/4 ZK Druhý jazyk 3/3 3/3 ZK 3/3 3/3 ZK 2/2 Matematika 4/2 4/2 ZK Účetnictví 6/4 ZK 6/4 4/2 ZK 4/2 4/4 ZK Ekonomika a řízení 4/0 ZK 4/0 4/2 4/2 ZK Daňová soustava 3/1 ZK 3/1 2/1 ZK Finanční řízení 3/1 3/1 ZK 5/2 ZK Statistika 3/2 3/2 ZK Základy práva 3/0 3/0 ZK 3/0 3/0 ZK Výpočetní technika 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 Cenné papíry 2/0 ZK Ekonomie 2/0 2/0 ZK 2/0 Obchodní koresponden. 2/2 2/2 Sociální komunikace 2/2 Psychologie 2/0 2/0 ZK Volitelný předmět 3/1 Praxe 40 Celkem Volitelné předměty: bankovnictví, pojišťovnictví, celnictví 6/4 znamená: 6 hodin celkem, z toho 4 hod. cvičení nebo semináře Nepovinné předměty: technika administrativy, tělesná výchova Rozvržení odborné praxe Ročník 1.r 2. r 3. r celkem Týdny Přepočet na pracovní hodiny Přehled využití týdenní doby 1. ročník 2. ročník 3. ročník zimní letní zimní letní zimní letní Teoretická výuka Odborná praxe Zkouškové období Absolutorium Časová rezerva Celkem Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 15

16 C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících školy příjmení, jméno a titul dosažené vzdělání škola výuka ve škole odborná praxe v letech způsobilost pedagogická způsobilost odborná Abrahamová Jarmila, Mgr.* VV VŠ filozofická fak. V 31 ano ano Bačová Helena, Mgr. VV VŠ filozofická fak. S,V 24 ano ano Bartáková Tereza, Mgr. VV VŠ lékařská fak. S 7 ano ano Bohutínská Marie Bc.v e.v. BAK VŠ pedagogická fak. V 21 ne ano Beroun František, Ing. VV VŠ zemědělská + DPS S,V 27 ano ano Böhmová Marta vychovatel ÚSO SPedŠ 36 ano ano Bohutínská Marie Bc.v e.v. BAK VŠ pedagogická fak. V 22 ne ano Brabcová Milada, Mg. VV VŠ pedagogická fak. S,V 10 ano ano Braunerová Jana, Mgr. VV VŠ pedagogická fak. S 11 ano ano Březka Karel, Mgr. e.v. VV VŠ pedagogická fak. V 14 ano ano Burian Ludvík, Mgr. VV VŠ přírodovědecká fak. S 31 ano ano Busta Radek MVDr. VV VŠ veterinární fak. S 17 ne ano Dočkal Miroslav, RNDr. VV VŠ přírodovědecká fak. S, V 25 ano ano Doležal Zdeněk, Ing. VV VŠ ekonomická + DPS S 40 ano ano Drobílek Jan, Mgr.* VV VŠ pedagogická fak. V 20 ano ano Dvořáková Martina ÚSO SŠ Gymnázium S 5 ne ne Dyntarová Věra, Ing.* VV VŠ ekonomická V 35 ano ano Ernestová Vanda, Mgr. VV VŠ filozofická fak. S,V 28 ano ano Filipová Ivana, MVDr. e.v. VV VŠ veterinární fak. S 32 ne ano Fišer Rudolf, PhDr. e.v. VV VŠ filozofická fak. S 40 ano ano Francová Alena, Mgr. VV VŠ lékařská fak. S,V 26 ano ano Gothardová Magda, Ing. VV VŠ ekonomická + DPS S,V 25 ano ano Gráfová,Věra Bc. BAK VŠ lékařská fak. V 23 ne ano Hajná Marcela* VV VŠ pedagogická fak. V 31 ano ano Helman Bedřich, MUDr. e.v. VV VŠ lékařská fak. V 25 ne ano Herzánová Jaroslava RNDr. VV VŠ přírodovědecká fak. S 35 Ano ano Hnízdil Ivan, Ing.* VV VŠ ekonomická fak. V 36 ano ano Homolová Soňa Mgr. VV VŠ přírodovědecká fak. S 3 ano ano Hrochová Miloslava e.v. VV VŠ pedagogická fak. V 40 ano ano Hruška Zdeněk vychovatel ÚSO SpedŠ 23 ano ano Chalupníková Jana, Mgr. VV VŠ filozofická fak. S,V 26 ano ano Chrástecká Jana Ing. VV VŠ agronomická fak. S 9 ano amp Chytka Josef, Ing.* VV VŠ ekonomická fal. V 35 ano ano Janíček Karel, MUDr. e.v. VV VŠ lékařská fak. V 17 ne ano Janík Karel Mgr. VV VŠ pedagogická fak. S 25 ano ano Jourová Lenka, MVDr. e.v. VV VŠ lékařská fak. S 17 ne ano Knap Jiří, Mgr. VV VŠ filozofická historie S 2 ne ano Koromházová Soňa, Mgr. VV VŠ filozofická fak. S 31 ano ano Kos Josef e.v. ÚSO ÚSO S 42 ano ano Kostelecká Jana Bc. BAK VŠ lékařská fak. S 18 ne ano Koutná Jarmila, Ing.* VV VŠ ekonomická + DPS S,V 22 ano ano Kovaříková Eliška ÚSO ÚSO + DPS S 32 ano ne Krejčová Anna, PhDr. VV VŠ filozofická fak. S 25 ano ano Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 16

17 Kršková Petra, Mgr. VV VŠ pedagogická fak. S 11 ano ano Kučerová Eva* VV VŠ pedagogická fak. V 35 ano ano Kudláčková Zdeňka, Mgr. VV VŠ pedagogická fak. V 32 ano ano Kunc Jiří, Mgr.* VV VŠ pedagogická fak. V 18 ano ano Kundrata Zdeněk MUDr. VV VŠ lékařská fak. V 5 Ne ano Láznička Karel e.v. ÚSO SŠ S 12 ano ano Mácová Jana, Bc. BAK VŠ lékařská fak. S 3 ne ano Mastná Radomíra, PhDr.* VV VŠ pedagogická fak. V 25 ano ano Matoušek Jiří, Mgr. VV VŠ pedagogická fak. S 13 ano ano Mejzlík Jaroslav, JUDr.* e.v. VV VŠ právnická fak. V 17 ne ano Mička Stanislav, Ing.* e.v. VV VŠ ekonomická fak. V 6 ne ano Mládek Antonín, JUDr.,PhD. VV VŠ právnická fak. V 34 ne ano Musilová Eva vychovatel ÚSO SpedŠ 29 ano ano Neterdová Ladislava, Mgr. VV VŠ pedagogická fak. S,V 20 ano ano Němcová Hana, MUDr. e.v. VV VŠ lékařská fak + DPS V 40 ano ano Novák Svatopluk, Mgr. e.v. VV VŠ pedagogická fak. S,V 49 ano ano Novotná Olga, Bc. VV VŠ lékařská S 1 ne ano Novotný Zdeněk, Ing.* e.v. VV VŠ ekonomická fak. S,V 48 ano ano Odehnalová Růžena, Mgr. VV VŠ pedagogická fak. S 24 ano ano Ošmera Vladimír, Mgr.* VV VŠ pedagogická fak. V 33 ano ano Pačísková Dana, Mgr. VV VŠ pedagogická fak. S,V 10 ano ano Pavlík Bohumil, Pharma Dr. e.v. VV VŠ lékařská fak. V 8 ne ano Picková Ivana, MUDr. e.v. VV VŠ lékařská fak. V 26 ne ano Pirochtová Dana, Mgr. VV VŠ techlologická S 15 ano ano Plháková Eva e.v. VV VŠ pedagogická fak. S 40 ano ano Pospíšilová Jaroslava, Mgr. VV VŠ přírodovědecká fak. S 36 ano ano Rohrer František, Ing. VV VŠ zemědělská + DPS S 28 ano ano Samuel Karel, Ing. VV VŠ zemědělská + DPS S 28 ano ano Schreiberová Drahomíra MUDr. VV VŠ lékařská fak. V 4 Ne ano Sláma Jiří, Ing. VV VŠ JU České Budějovice S 30 ano ano Slámová Lubomíra, Mgr. VV VŠ pedagogická fak. S,V 27 ano ano Solařová Jaroslava, PhDr. VV VŠ filozofická fak. S,V 33 ano ano Stříbrná Jindra, PhDr. E.v. VV VŠ filozofická fak. V 24 ano ano Stavělová Lenka, Mgr. VV VŠ pedagogická fak. S 1 ano ano Svoboda Ladislav, Ing. VV VŠ zemědělská + DPS S 35 ano ano Svoboda Libor ÚSO SZTŠ Ivančice S 18 ano ano Svoboda Pavel, RNDr. VV VŠ přírodovědecká fak. 27 ano ano Svobodová Alena, Ing.* VV VŠ ekonomická fak. V 41 ano ano Svobodová Jana vychovatel ÚSO SpedŠ 3 ano ano Sýkora Jan, Ing. VV VŠ zemědělská + DPS S 30 ano ano Sýkorová Jitka, Mgr. VV VŠ filozofická fak. S 17 ano ano Šesták Martin, Ing.* VV VŠ ekonomická fak. V 25 ano ano Uličná Milena, Ing.* VV VŠ ekonomická fak. V 30 ano ano Štěbrová Alena, Mgr. VV VŠ filozofická fak. S 3 Ano ano Urbanová Alena, Ing.* VV VŠ ekonomická fak. V 28 ano ano Valentová Marta, Bc. BAK VŠ lékařská fak. S 13 ne ano Vedralová Milada, Ing. VV VŠ zemědělská + DPS S 40 ano ano Vejmelková Radka, Ing.* VV VŠ ekonomická fak. V 26 ano ano Velc Zbyněk vychovatel ÚSO SPedŠ 21 ano ano Vermousková Hana, MUDr. VV VŠ lékařská fak. V 20 ne ano Vosátková Alexandra, MUDr. e.v. VV VŠ lékařská fak. S 14 ne ano Zadražilová Josefa, Bc. BAK VŠ lékařská fak. S,V 33 ne ano Zerzánková Milena, Mgr., Bc. VV VŠ lékařská fak.. S 17 ano ano Zoubková Božena, Bc. BAK VŠ pedagogická fak. S 34 ano ano Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 17

18 Smluvní zaměstnanci vykonávající dohled na odborné praxi v nemocnici Bláhová Marie Cahová Vladimíra Čapková Alena Drbálková Iva Eisová Marta Hobzová Jana Jahodová Jarmila Mácová Jana Bc. Nováková Evženie Pečtálová Helena Pokorná Ivana Přibylová Marie Pukancová Tamara Sedláčková Svatoslava Syslová Jitka Široká Libuše, Dis. Špačková Maria Švaříčková Libuše Tomanová Ilona Tomanová Iveta Údaje o provozních pracovnících školy Příjmení a jméno dosažené vzdělání odborná praxe v letech Malenová Eva ÚSO 33 Brauner Dalibor, DiS VOV 6 Rambousková Martina ÚSO 3 Pokorná Alena ÚSO 31 Dvořáková Jaroslava ÚSO 36 Kratochvílová Miroslava ÚSO 13 Nováčková Oldřiška ÚO 29 Pitourová Marie ZAK 41 Szojmová Lucia ÚSO 1 Václav Petr ÚSO 33 Krejčová Dáša ZÁK 23 Freibergová Hana ZÁK 40 Hemalová Jiřina ZAK 36 Kociánová Alena ZÁK 32 Krůlová Jaroslava ZÁK 32 Musilová Alena ÚO 17 Mládková Jana ÚO 32 Rozborová Barbora ZÁK 26 Škaroupka Jiří ÚSO 38 Nováček Pavel ÚO 28 Marková Irena ÚO 36 Strnadová Dana ÚO 29 Vítamvásová Jiřina ÚO 35 Krištof Pavel, Ing. VŠ 30 Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 18

19 Zkratky Vzdělání Výuka na škole * vyučuje na detašovaném ZAK základní S střední škola pracovišti UO úplné odborné V vyšší odborná škola ÚSO úplné střední odborné e.v. externí vyučující VO vyšší odborné BAK bakalářský stupeň VŠ VV vysokoškolské vzdělání Mgr. typu Zaměstnanci na rodičovské dovolené Mgr. Němcová Jana učitelka Mgr. Braunerová Jana učitelka VŠ vysoká škola DPS doplňkové pedagogické studium SPedŠ střední pedagogická škola fak. fakulta Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 19

20 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků SŠ První kolo přijímacího řízení proběhlo 22. dubna 2010, druhé kolo proběhlo 17. května 2009, další kola proběhla v červnu a poslední týden v srpnu. Přijato Kapacita Obor celkem oboru Agropodnikání Zdravotnický asistent Veterinární prevence Podnikání Celkem Podmínky přijetí: Uchazeči o obor Agropodnikání a Zdravotnický asistent nekonají přijímací zkoušku. Uchazeči o obor Veterinární prevence konají přijímací zkoušky. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obory Agropodnikání a Zdravotnický asistent Pokud se uchazeč hlásí z 9. ročníku ZŠ: bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v pololetí 8. třídy max 50 bodů bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* na konci 8. třídy max 50 bodů bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v pololetí 9. třídy max 50 bodů Pokud se uchazeč nehlásí z 9. ročníku ZŠ budou hodnocena vysvědčení adekvátně z posledních dvou ročníků povinné školní docházky uvedené na přihlášce. Do průměru 1,5 včetně Za každých 0,01 nad průměr 1,5 50 bodů -0,4 bodů Účast a umístění na biologické olympiádě za účast ve školním kole 3 body za účast v okresním kole 6 bodů za účast v krajském kole 10 bodů za účast v celostátním kole 15 bodů počítají se body za nejvyšší dosažené umístění v jednom školním roce O pořadí uchazečů rozhoduje součet bodovaných kritérií Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče vždy následující pomocné kritérium pomocná kritéria podle pořadí 1. změněná pracovní schopnost 2. větší součet bodů za bilogické olympiády 3. průměr známek vysvědčení v pololetí 9. třídy* 4. průměr známek vysvědčení z konce 8. třídy* 5. průměr známek vysvědčení v pololetí 8. třídy* 6. menší součet známek v pololetí 9. třídy* z předmětů BIO, CJL, MAT, Cizí jaz. 7. menší součet známek na konci 8. třídy* z předmětů BIO, CJL, MAT, Cizí jaz. 8. menší součet známek v pololetí 8. třídy* z předmětů BIO, CJL, MAT, Cizí jaz. Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 20

21 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obor Veterinární prevence Pokud se uchazeč hlásí z 9. ročníku ZŠ: bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v pololetí 8. třídy max. 30 bodů bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* na konci 8. třídy max. 30 bodů bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v pololetí 9. třídy max. 30 bodů Pokud se uchazeč nehlásí z 9. ročníku ZŠ budou hodnocena vysvědčení adekvátně z posledních dvou ročníků povinné školní docházky uvedené na přihlášce. Za průměr 1,00 Za každých 0,01 nad průměr 1,00 30 bodů -0,2 bodů Přijímací zkouška - test z biologie Podmínka pro přijetí je dosažení minimálně 40 bodů z testu z biologie max. 90 bodů Účast a umístění na biologické olympiádě za účast ve školním kole 1 bod za účast v okresním kole 2 body za účast v krajském kole 4 body za účast v celostátním kole 6 bodů počítají se body za nejvyšší dosažené umístění v jednom školním roce O pořadí uchazečů rozhoduje součet bodovaných kritérií Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče vždy následující pomocné kritérium pomocná kritéria podle pořadí 1. změněná pracovní schopnosti 2. body z biologie u přijímací zkoušky 3. součet bodů za bilogické olympiády 4. průměr známek vysvědčení v pololetí 9. třídy* 5. průměr známek vysvědčení z konce 8. třídy* 6. průměr známek vysvědčení v pololetí 8. třídy* 7. menší součet známek v pololetí 9. třídy* z předmětů BIO, CJL, MAT, Cizí jaz. 8. menší součet známek na konci 8. třídy* z předmětů BIO, CJL, MAT, Cizí jaz. 9. menší součet známek v pololetí 8. třídy* z předmětů BIO, CJL, MAT, Cizí jaz. * známky uchazeče, uvedené na přihlášce ke vzdělávání - studiu ve střední škole Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků na VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Přijímací řízení na obory VOŠ proběhlo bez přijímací zkoušky. Uchazeči byli přijati na základě výsledků studia na střední škole do naplnění kapacity oboru. Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 proběhlo 24. června 2010 první kolo, a bylo v něm přijato 40 uchazečů, druhé kolo proběhlo 26. srpna 2010 a bylo přijato 21 uchazečů. Účetnictví a finanční hospodaření Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 neproběhlo. Výroční zpráva 2009/2010 VOŠ a SŠVZZ Třebíč strana 21