Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Administrativními jsou budovy a prostory: pro veřejnou správu - budovy pro samosprávu (např. obecní úřady, magistráty, krajské úřady) budovy pro moc výkonnou (vláda, ministerstva) budovy pro moc soudní (soudy, státní zastupitelství) pro administrativu související s výrobou, obchodem a službami (firemní budovy) pro peněžnictví (banky, pojišťovny, burzy) vědeckých a výzkumných institucí (akademie věd, výzkumné ústavy) přenosových a informačních médií {telekomunikace včetně internetu, pošty, rozhlas, televize, redakce tištěných médií) univerzálně administrativní (komerční administrativní komplexy s nájemními plochami)

4 ZÁKLADNÍ POJMY Administrativní budova stavební objekt obsahující nejméně na 50 % své užitkové plochy kanceláře Administrativní prostor ucelená část budovy nebo polyfunkčního komplexu budov obsahující nejméně na 50 % své užitkové plochy kanceláře (v některých zdrojích je též označován terminem zóna) Kancelář stavebně vymezený prostor určený k umístění jednoho nebo více kancelářských pracovišť

5 VZÁJEMNÉ ODSTUPY BUDOV vzájemné odstupy budov musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, akustické ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany a požadavky na denní, popř. sdružené osvětlení odstupy musí dále umožňovat údržbu budov a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (například dopravní obsluha, sítě technického vybavení)

6 ORIENTACE BUDOV při orientaci oken kanceláří směrem na osluněné strany se musí navrhnout vhodná technická opatření k vyloučení vlivu tepelné zátěže od slunečního záření a k vyloučení přímého dopadu slunečního záření na pracovní plochu (oslnění) stejná opatření je nutné navrhnout při použití prosklených střech kanceláří nebo navazujících atrií a pasáží doporučuje se navrhnout vhodná technická opatření na veškerých prosklených plochách obvodového pláště zabraňující odrazům na pracovních plochách, monitorech apod.

7 PROSTOROVÉ, FUNKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY v administrativních budovách a prostorech pro zaměstnávání více jak 20 osob nebo s pracovišti určenými pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením musí být zajištěny podmínky pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle zvláštního právního předpisu v částech budov určených pro užívání veřejností musí být zajištěny podmínky pro přístup a užívání návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace

8 DRUHY KANCELÁŘÍ kanceláře se třídí takto: buňková kancelář: velkoprostorová kancelář kombinovaná kancelář flexibilní kancelář nové formy : open space" - modifikace velkoprostorové kanceláře sdílená kancelář - pronajímatelné kancelářské pracoviště (vč. služeb)

9 DRUHY KANCELÁŘSKÉ PRÁCE kritériem pro třídění druhů kancelářské práce a s tím související prostorová náročnost je její vlastní charakter, tj. potřeba pracovních prostředků a odkládacích ploch a potřeba prostoru pro jednání v rámci pracovní náplně, a to jak administrativní práce standardní, tak koncepční, manažerské činnosti nebo styku s veřejností, klienty, zákazníky apod.

10 DRUHY KANCELÁŘSKÉ PRÁCE Druhy kancelářské práce: a) bez prostoru pro jednání, bez odkládací plochy b) bez prostoru pro jednání, s odkládací plochou c) s prostorem pro jednání, bez odkládací plochy d) s prostorem projednání, s odkládací plochou

11 PLOCHY KANCELÁŘSKÝCH PRACOVIŠŤ Kancelářská práce Minimální plocha kancelářského pracoviště Doporučená plocha kancelářského pracoviště (m 2 ) (m 2 ) bez prostoru pro jednání, bez odkládací plochy bez prostoru pra jednání, s odkládací plochou s prostorem projednání, bez odkládací plochy s prostorem pro jednání, s odkládací plochou

12 CO VŠE JE NUTNÉ JEŠTĚ ŘEŠIT? Prostorové požadavky na kancelářská pracoviště Jednací a shromažďovací prostory Komunikace a prostředky vertikální přepravy Hygienická zařízení Šatny Čajové kuchyňky a prostory pro oddech Ostatní prostory Požadavky na vnitřní prostředí Technická zařízení Prostředky vertikální přepravy Požární bezpečnost

13 DĚKUJI ZA POZORNOST