Tourism, Hospitality and Commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tourism, Hospitality and Commerce"

Transkript

1 Ročník V, číslo 1-2, 2014 Volume V, Number 1-2, 2014 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN

2 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce vědecko-odborný recenzovaný časopis Vydavatel/Publisher: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská Brno IČO: REDAKCE ČASOPISU/EDITORIAL: Mgr. Petra Kůdelová Nakladatelský editor/executive editor: PhDr. Ludmila Bartoňová Odborný editor/responsible editor: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. Technický editor/technical editor: Mgr. Petra Kůdelová Předseda redakční rady /Editor in Chief: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. Členové redakční rady/editorial Board members: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. Ing. Eva Lukášková, Ph.D. prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. RNDr. Jakub Trojan Ing. Marek Záboj, Ph.D. Frekvence vydání: 2krát ročně/published twice a year Distribuce/Distributor: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Počet výtisků: 60 ks/number of copies: 60 pieces Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19523/Registration No: MK ČR E ISSN (Print) Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

3 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Recenzenti čísla/reviewers of the issue: doc. Ing, Josef Balík, Ph.D. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Ing. Vít Obenrauch Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D. Ing. Pavel Taraba, Ph.D. doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. Mgr. Markéta Václavková Ing. Helena Velichová, Ph.D. prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.

4 EDITORIAL Vážení čtenáři, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně se svým působením podílí na regionálním rozvoji Jihomoravského kraje. Její podíl je potřebné vidět především v přípravě nové generace a zvyšování kvalifikace současných pracovníků cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Regionální rozvoj patří mezi klíčové pilíře a priority národní i evropské úrovně ve strategických dokumentech. Proto je nutné vzdělávání a přípravu jeho odborníků považovat za důležitý úkol. Součástí vzdělávání na vysokých školách jsou i výsledky vědecké práce jejich pracovníků. Vycházející číslo Journal of Tourism, Hospitality and Commerce se ve svých odborných statích věnuje dosaženým výsledkům a přijatým závěrům u výše uvedené problematiky formou zveřejněných článků vycházejících z vědecké a odborné práce akademických pracovníků Vysoké školy obchodní a hotelové Brno a dalších univerzit a vysokých škol. Jsem přesvědčen, že uvedené výstupy přinesou čtenářům novinky a rozvoj znalostí u odborné i laické veřejnosti a přispějí i k rozvoji studijního programu Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. Prorektor pro vzdělávací činnost Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

5 EDITORIAL Dear readers, College of Business and Hotel Management takes an active part in the development of the South Moravian Region, mainly by educating a new generation of staff for the Tourism, Hotel and Catering Industries and also by providing opportunities for raising the qualifications and professional development of present employees. Regional development ranks among the key priorities defined in strategic documents, both at national and European level. Therefore, educating and producing experts in this field is a crucial task. Apart from teaching, higher education also involves academic research. The present issue of the Journal of Tourism, Hospitality and Commerce contains papers which present the research conducted in the field and published by the academics at College of Business and Hotel Management in Brno and other universities and higher education institutions. I believe that the research outcomes presented in this issue will help the readers become acquainted with the recent development in the field and extend the knowledge of both experts and members of the field community as well as the general public, and also contribute to the development of the Gastronomy, Hotel and Tourism study programme. Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. Vice-Chancellor for Education College of Business and Hotel Management Brno

6 HALOGENOVANÉ UHLOVODÍKY V PITNÉ VODĚ A ZDRAVOTNÍ RIZIKA HALOGENATED HYDROCARBONS IN DRINKING WATER AND HEALTH RISKS František BOŽEK 1), Lenka JEŠONKOVÁ 1), Zdeněk MÁLEK 2) Ignác HOZA 2), Alexandr BOŽEK 3), Pavel BUDÍNSKÝ 2), Abstract The paper deals with the issue of volatile, organic compounds, generally termed as trihalogenmethanes, which originate during water disinfection as the product of reactions between disinfection agents and organic compounds present in water. Water samples being taken from taps on selected spots were analyzed to find out the content of trihalogenmethanes by isolating them with the help of purge-and-trap method and a gas chromatography. The acquired outcomes were used for assessing the non-carcinogenic health risks for the adults, the young from 6-18, and the children up to six years. It has been discovered that the systemic toxic risk resulting from the presence of trihalogenmethanes in drinking water is acceptable even for the most threatened subpopulation of children up to six years old living near the area of disinfection. Keywords: drinking water, desinfection, desinfection by-products, health, non-carcinogenic risk, trialogenmethanes. Použitá literatura [1] Bozek, F., Bozek, M., Dvorak, J. Trihalogenmethanes in Drinking Water and Quantification of Health Risks. WSEAS Transactions on Environment and Development, 2011, 7 (4), pp [2] Bozek, F., Jesonkova, L., Dvorak, J. Incidence of Thihalogenmethanes in Drinking Water. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, 68, pp [3] Rook, J. J. Formation of Haloforms during Chlorination of Natural Waters. Water Treatment and Examination, 1974, 23 (2), [4] Singer, P. C. Control of Disinfection By-Products in Drinking Water. Journal of Environmental Engineering, 1994, 120, (4), [5] Sly, L. I., Hodgkinson, M. C., Arunpairojana, V. Deposition of Manganese in a Drinking Water Distribution System. Applied and Environmental Microbiology, 1990, 56, (3), ) Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra ochrany obyvatelstva, Kounicova 65, Brno. Tel.: ; 2) Vysoká škola obchodní a hotelová, Ústav gastronomie hotelnictví a cestovního ruchu, Bosonožská 9, Brno. 3) Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno. Tel: ;

7 [6] WHO. Disinfectants and Disinfectant By-Products. Geneva: WHO (Environmental Health Criteria 216), [7] Boorman, G. A. et al. Drinking Water Disinfection Byproducs: Review and Approach to Toxicity Evaluation. Environmental Health Perspectives, 1999, 107, pp [8] WHO. Guidelines for Drinking-Water Quality. Vol. 1 Recommendations. 1 st Addendum to 3 rd ; Geneva: WHO, [9] The Council of the European Union. (CEU). Council Directive 98/83/EC on the Quality of Water Intended for Human Consumption. Brusels: CEU, [10] US EPA. Drinking Water Contaminants. [on line]. [ ]. URL: <http//:water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm> [11] WHO. Guidelines for Drinking-water Quality. Vol. 4. Trihalomethanes. Switzerland: WHO, [12] Nieuwenhuijsen et al. Chlorination Disinfection Byproducts in Water and Their Association with Adverse Reproductive Outcomes: A Review. Occupational and Environmental Medicine, 2000, 57, (2), [13] Sun, Y. et al. Effects of Operating Conditions on THMs and HAAs Formation During Wastewater Chlorination. Journal of Hazardous Materials, 2009, 168, (2-3), pp [14] Liu, X., et al. Effects of Metal Ions on THMs and HAAs Formation During Tannic Acid Chlorination. Chemical Engineering Journal, 2012, , pp [15] Hamidin, N. et al. Human Health Risk Assessment of Chlorinated Disinfection By-Products in Drinking Water Using a Probabilistic Approach. Water Research. 2008, 42, pp [16] Whitaker, H. et al. Description of Trihalomethane Levels in Three United Kingdom Water Suppliers. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology, 2003, 13, (1), pp [17] Colman, J. et al. Identification of Developmentally Toxic Drinking Water Disinfection Byproducts and Evaluation of Data Relevant to Mode of Action. Toxicology and Applied Pharmacology. 2011, 254, [18] Larson, J. L., Wolf, D. C., Butterworth, B. E. Acute Hepatotoxic and Nephrotoxic Effects of Chloroform in Male F-344 Rats and Female B6C3F1 Mice. Toxicol. Sci., 1993, 20, (3), pp [19] U.S. EPA. Integrated Risk Information System (IRIS). Database of Toxicological Parameters for Human Health. [on line]. [ ]. URL: <http://www.epa.gov/iris/subst>. [20] Czech Office for Standards, Metrology and Testing (COSMT) ČSN EN ISO Water Quality - Sampling - Part 1: Guidance on the Design of Sampling Programmes and Sampling Techniques. Prague: COSMT, [21] Czech Office for Standards, Metrology and Testing (COSMT) ČSN ISO Water Quality - Sampling - Part 5: Guidance on Sampling of Drinking Water from Treatment Works and Piped Distribution. Prague: COSMT, [22] Czech Office for Standards, Metrology and Testing (COSMT) ČSN EN ISO Water Quality - Sampling - Part 3: Guidance on the Preservation and Handling of Water Samples. Prague: COSMT, [23] Czech Office for Standards, Metrology and Testing (COSMT) ČSN EN ISO Water Quality - Gas-Chromatographic Determination of a Number of Monocyclic

8 Aromatic Hydrocarbons, Naphthalene and Several Chlorinated Compounds Using Purge-and-Trap and Thermal Desorption. Prague: COSMT, [24] Ministry of Environment of the Czech Republic (MoE CR), Methodical Instructions for the Risk Analysis of Contaminated Area, MoE CR Bulletin, 2011, XXI, (3), article 3, pp [25] US EPA. Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS), Vol. I: Human Health Evaluation Manual. Washington, D.C., US EPA, Part A-F, [on line], [ ]. URL: <http://www.epa.gov/ oswer/riskassessment/ragsa-f/index.htm>. [26] US EPA. EPA Superfund, Record of Decision. Record: EPA/ROD/R04-01/534. Washington, D.C.: US EPA, [on line]. [ ]. URL: <http://www.epa.gov/superfund/sites/rods/fulltext/r pdf>. [27] Our info. Children Average Body Weight According to Age. [on line]. [ ]. URL: <http://www.naseinfo.cz/clanky/tehotenstvi-a-deti/obezita-u-deti/prumernahmotnost-deti-podle-veku>. EVALUATION OF HEALTH RISKS OF WATER INCLUDED IN SOIL HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z VODY OBSAŽENÉ V PŮDĚ Pavel BUDINSKÝ 1, František BOŽEK 1, Zdeněk MÁLEK 1, Ignác HOZA 1, Milan ČÁSLAVSKÝ 2 Abstract: The paper is aimed at heath risk assessment resulting from shallow waters contaminated by non-polar extractable substances in Brno region. Existence of both shallow and deep artesian ground waters was proved by deep hydrogeological wells and geophysical research on the territory of observed region. At the same time a depot of rail vehicles has been identified as a significant source of contamination. It has been found out through chemical analyses, that shallow ground waters are solely contaminated with non-polar extractable substances composition of which roughly corresponds to the composition of degraded diesel oil. Aromatic hydrocarbons have not been detected. At present there is no oil hydrocarbons leakage into soil on the territory of the rail vehicles depot. Technical measures were focused on the drilling of 29 hydrogeological wells. Sanitation pumping was aimed at reducing the spread of contaminant. It has been proved on the basis of the risk analysis for non-polar extractable substances as substances with a threshold effect and elaborated exposure scenarios, that health risk resulting from oral consumption of contaminated shallow ground waters and dermal contact with them is negligible. Detected hazard quotient values are HQOR = for oral intake and HQDER = for dermal exposure. At the same time the geological, hydrological, hydrogeological and geochemical conditions in the explored region create a presumption that the artesian deep waters will not contaminated by shallow waters after carried out sanitation measures. Hydrogeological structure of Brno region this way offers unique possibilities of 1 College of Business and Hotel Management, 9 Bosonozska, Brno, Czech Republic, 2 GEOtest, a.s., 112 Smahova, Brno,

9 employment not only for normal supply but for emergency one of population by drinking water, as well. Key words: Contamination, deep artesian waters, exposure, health risk, hazard quotient, non-polar extractable substances, risk analysis, risk assessment, shallow waters Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na posouzení zdravotního rizika rezultujícího z freatických vod kontaminovaných nepolárními extrahovatelnými látkami v Brněnském regionu. Pomocí hydrogeologických vrtů a geofyzikálním výzkumem byla na území sledovaného regionu potvrzena existence jak freatických, tak artéských hlubinných podzemních vod. Současně byl jako významný zdroj kontaminace identifikován sklad kolejových vozidel. Prostřednictvím chemické analýzy bylo zjištěno, že mělké podzemní vody jsou kontaminovány výhradně nepolárními extrahovatelnými látkami, jejichž složení zhruba odpovídá složení degradované motorové nafty. Aromatické uhlovodíky nebyly v pozemních vodách detekovány. V současnosti již z depa kolejových vozidel nedochází k úniku ropných látek do půdy. V rámci technických opatření bylo vyhloubeno sumárně 29 hydrogeologických vrtů. Sanační čerpání bylo zaměřeno na snížení šíření kontaminantů. Zdravotní riziko ingesce mělkých podzemních vod kontaminovaných nepolárními extrahovatelnými látkami jakožto látkami s prahovým efektem a dermálního kontaktu s nimi bylo vyhodnoceno na základě analýzy rizik a vypracovaných expozičních scénářů jako zanedbatelné. Vypočtené hodnoty kvocientu nebezpečí činí pro perorální příjem HQOR = a dermální kontakt HQDER = Geologické, hydrologické, hydrogeologické a geochemické podmínky zkoumaného regionu zároveň vytváří předpoklad, že po provedených sanačních opatřeních nedojde k transferu znečistění z mělkých podzemních vod do vod artézských. Hydrogeologická struktura v okolí Brna tak nabízí jedinečné možnosti využití, a to nejen pro běžné, nýbrž i nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Klíčová slova: Analýza rizik, artézské hlubinné vody, expozice, freatické vody, hodnocení rizik, kontaminace, kvocient nebezpečí, nepolární extrahovatelné látky, zdravotní riziko. References [1] VALES, V., PROCHAZKA, L. New Geological Approach to the Structure of Artesian Non-Nitrate Waters in Brno. In GMS GEOtest, s. p. Annual Report Brno: GEOtest, s.p., 1990, p [2] US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-87/045. Washington D.C., U.S. EPA, [3] Ministry of Environment (MoE). Methodological Manual of the Ministry of Environment No 12 for the Risk Analysis of Contaminated Area. MoE Bulletin, 2005, Vol. XV, item p. [4] U.S. EPA. Exposure Factors Handbook, EPA/600/8-89/043. Washington, D.C.: U.S. EPA, 1989, [5] Ministry of Environment (MoE). Methodological Manual of the Ministry of Environment for the remediation process of old environmental burdens. MoE Bulletin, 1996, V, item 8. Annex.

10 [6] U.S. EPA. Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual. Part E. Supplemental Guidance for Dermal Risk Assessment. Washington, D.C.: U.S. EPA, [7] Oak Ridge National Laboratory (ORNL). The Risk Assessment Information System (RAIS) On line: [8] Oak Ridge National Laboratory. (ORNL). The Risk Assessment Information System (RAIS). Topical Toxicological Parameters On line [9] U.S. EPA. Integrated Risk Information System (IRIS). Database of Toxicological Parameters for Human Health On line: [10] U.S. EPA. Risk Assessment Guidance for Superfund: Human Health Evaluation Manual. Interim Final. EPA/540/1-89/002, Washington, D.C. : U.S. EPA, [11] Ministry of Environment of the Czech Republic (MoE CR), Methodical Instructions for the Risk Analysis of Contaminated Area, MoE CR Bulletin, vol. XXI, no. 3, article 3, pp. 1-52, ŘÍZENÍ JAKOSTI V POTRAVINÁŘSTVÍ QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY Jan HRABĚ 3, Milan PALÁT 4 Abstrakt: Hodnocení jakosti potravin zaměřené pouze na problematiku zdravotní bezpečnosti potravin je již nevyhovující a bylo nutno ji doplnit o další faktory, kterými jsou např. nutriční kvalita potravin, uspokojení senzorických (hédonických) požadavků spotřebitele, čerstvost potravin aj. Pro dosažení spotřebitelem požadované jakosti resp. deklarované výrobcem se doporučuje zavést systémy jakosti obsažené v ČSN ISO řady 9000, resp. aplikovat systémy excelence např. total quality management (TQM) a další. Hlavní principy TQM spočívají v orientaci na naplnění požadavků zákazníka a zapojení (motivaci) všech složek organizace na dosažení požadované (plánované) jakosti. Klíčová slova: Jakost potravin, bezpečné potravin, systémy jakosti, ČSN ISO 9001, systém HACCP Abstract: Food quality evaluation focused only on the issue of safety of food is already outdated and had to be supplemented by other factors as nutritional quality of food, sensory (hedonic) satisfaction of consumer requirements, freshness of food etc. To achieve the required quality or consumer or the quality declared by the manufacturer, an effective quality management systems contained in ISO 9000 should be introduced or systems of excellence 3 doc. Ing. Jan Habě, Ph.D., Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, Bosonožská 9, Brno, 4 prof. Ing. Milan Palát, CSc., Mendelova univerzita v Brně

11 such as total quality management (TQM) and others should be applied. The main principles of TQM are in focus on meeting customer requirements and involvement (motivation) of all components of an organization to achieve the desired (planned) quality Keywords: food quality, food safety, systems of quality, ČSN ISO 9000, system HACCP JEL klasifikace: L66 Použitá literatura: [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. [2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna o hygieně potravin, v platném znění. [3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29.dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění. [4] Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci (ISO 22000:2005) [5] NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti : quality management. 2. doplněné vyd. Praha: Management Press, s. ISBN [6] VOLDŘICH, Michal a kol. Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách část I. Vydalo a distribuuje Národní informační středisko pro podporu jakosti, Novotného lávka 5, Praha 1, ISBN (1. část) [7] VOLDŘICH, Michal a kol. Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách část II. Vydalo a distribuuje Národní informační středisko pro podporu jakosti, Novotného lávka 5, Praha 1, ISBN (2. část) [8] HRABĚ, Jan a kol.: Legislativa a systémy řízení jakosti v potravinářství. Skripta. Vydalo Academia centrum, UTB ve Zlíně, ISBN [9] Nařízení Komise (ES) 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění. [10] Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění. [11] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

12 PROBLEMATIKA BIOGENNÍCH AMINŮ V SÝRECH ISSUE OF BIOGENIC AMINES IN CHEESE Eva MAŘICOVÁ 5, Ivan HOLKO 6, Stanislav STANDARA 7 Abstrakt: Současné trendy v oblasti bezpečnosti potravin podporují hledání látek, které mohou mít vliv na lidské zdraví. Biogenní aminy náleží do této skupiny sloučenin. Informace o obsahu biogenních aminů v potravinách je důležitá z důvodu možného toxikologického rizika. Riziko nastává tehdy, když jsou konzumovány potraviny obsahující vysoké koncentrace biogenních aminů v nadměrném množství. Sýr je potravina nejčastěji spojovaná s tvorbou biogenních aminů. Cílem této studie bylo sledování a vyhodnocení profilu a koncentrace biogenních aminů v sýrech z českého maloobchodu. Byly diskutovány i interní a externí vlivy na tvorbu biogenních aminů. Tyramin, putrescin a kadaverin byly převládající biogenní aminy, přičemž suma hygienicky významných biogenních aminů dosáhla hodnot až 3 g na kg sýra. Nejvyšší koncentrace aminů byly nalezeny u sýrů švýcarského typu a zejména u měkkých zrajících sýrů. Jednotlivci, kteří trpí nesnášenlivostí potravin a potravinovými alergiemi a pacienti užívající léky s inhibitory monoaminooxidázy by se měli vyvarovat konsumace těchto druhů sýrů. Klíčová slova: Biogenní aminy, sýry, český maloobchod, bezpečnost potravin Abstract: Recent trends in food safety promote a search of compounds that can affect human health. Biogenic amines belong to this group of substances. The information about biogenic amines content in food is important because of possible toxicological risk. That risk might result from the intake of an excessive amount of food containing high contents of theses compounds. Cheese is a foodstuff most frequently associated with biogenic amine formation. The aim of this study was to monitore and evaluace the profile and concentration of biogenic amines in cheese from the Czech retail markets. Internal and external effects on formation of biogenic amines were discussed. Tyramine, putrescine and cadaverine were prevelent amines and the sum of hygienic important amines reached content up to 3 g in kilo of cheese. The highest concentratios of amines were found in swiss type cheese or soft ripened cheese. Individuals suffering from allergies and patiens receiving monoamine oxidase inhibitors should avoid consuption of these chesses. Key words: Biogenic amines, cheese, Czech retail, food safety. 5 MVDr. Eva Mařicová (Standarová), Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, Hrnčířská 15, Brno (t.č. MD), 6 doc. MVDr. Ivan Holko, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G. Masaryka 275, Zlín, 7 RNDr. Stanislav Standara, Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, Ústav gastronomie

13 Použitá literatura [1] BUŇKA, F., ZÁLEŠÁKOVÁ, L., FLASNAROVÁ, R., PACHLOVÁ, V., BUDINSKÝ, P., BUŇKOVÁ, L. Biogenic amines content in selected commertial fermented products of animal origin. J. Microbiol. Biotech. Food Sci., 2 (2012), [2] BUŇKOVÁ, L., BUŇKA, F., HLOBILOVÁ, M., VAŇÁTKOVÁ, Z., NOVÁKOVÁ, D., DRÁB, V. Tyramine production of technological important strains of Lactobacillus, Lactococcus and Streptococcus. Eur. Food. Res. Technol., 229 (2009), [3] GARDINI, F., MARTUSCELLI, M., CARUSO, M. C., GALGANO, F., CRUDELE, M. A., PAVATI, F, GUERZONI, M. E., SUZZI, G. Effect of ph, temperature and biogenic amine production on Enterococcus faecalis. Int. J. Food Microbiol., 64 (2001), [4] GREIF, G., GREIFOVÁ, M., KAROVIČOVÁ, J. Effects of NaCl concentration and initial PH value on biogenic amine formation dynamics in Enterobacter spp. bacteria in model conditions. J. Food Nutr. Res., 45 (2006), [5] HALÁSZ, A., BARÁTH, A., SIMON-SARKADI, L., HOLZAPFEL, W. Biogenic amines and their production by microorganisms. Trends Food Sci. Technol., 5 (1994), [6] KALAČ, P., GLÓRIA, M. B. Biogenic amines in cheeses, beers and sauerkraut. In Dandrifosse,G,(Ed). Biological aspects of biogenic amines, polyamines and conjugates, 1st ed.trivandrum, India. Transworld Research Network, 2009, p ISBN [7] KALAČ, P., KRAUSOVÁ, P. A review of dietary polyamines: Formation, implications for growth and health and occurence in foods. Food Chem., 90 (2005), [8] KAROVIČOVÁ, J., KOHAJDOVÁ, Z. Review. Biogenic Amines in Food. Chem. Pap., 59 (2005), [9] KOHAJDOVÁ, Z., KAROVIČOVÁ, J., GREIF, G. Biogéne amíny v potravinách. Potravinárstvo, 2 (2008) [10] KOMPRDA, T. Biogenic amines and polyamines in fermented foodstufs of animal origin. Veterinářství, 55 (2005), [11] KOMPRDA, T., SMĚLÁ, D., NOVICKÁ., KALHOTKA, L., ŠUSTOVÁ, K., PECHOVÁ, P. Content and distribution of biogenic amines in Dutch type hard cheese. Food Chem., 102 (2007) [12] KOMPRDA, T., REJCHERTOVÁ, E., SLÁDKOVÁ, P., ZEMÁNEK, L., VYMLÁTILOVÁ, L. Effect of some external factors on the content of biogenic amines and polyamines in a smear-ripened cheese. Dairy Sci. Technol., 92 (2012), [13] KŘÍŽEK, M., KALAČ, P. Biogenic amines in food and their roles in human nutrition. (Review). Czech. J. Food Sci., 16 (1998), [14] KŘÍŽEK, M., KALAČ, P. Současný pohled na biogenní aminy v potravinách. Kontakt, 4 (2002), [15] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny. Úřední věstník Evropské unie, L 338 (2005), [16] RAK, L., Biogenne aminy v serach. Medycyna Wet. 61 (2005),

14 [17] SILLA-SANTOS, M. H., Biogenic amines: their importace in foods. Int. J. Food Microbiol., 29 (1996), [18] SPANIER, M. C., BRUIN, T. J. F., Van ROODE, B. A. S. W. HPLC determination of biogenic amines and evaluation of results. Food Policy, 6 (1991), [19] STANDARA, S. Biogenic amines in cheese and health risk. In Contaminants and other risk substances in food and ecosystems. XIII. Seminář s mezinárodní účastí, Praha, , (1998), ISBN [20] STANDAROVÁ, E., BORKOVCOVÁ, I., VORLOVÁ, L. Obsah biogenních aminů v sýrech z české obchodní sítě. Veterinářství, 58 (2008a), [21] STANDAROVÁ, E., BORKOVCOVÁ, I., VORLOVÁ, L. The occurence of biogenic amines in dairy products on the Czech market. Acta Sci. Pol., Medicina Veterinaria, 7 (2008b), [22] STANDAROVÁ, E., BORKOVCOVÁ, I., DUŠKOVÁ, M., PŘIDALOVÁ, H., DRAČKOVÁ, M., VORLOVÁ, L. Effect of some factors on biogenic amines and polyamines content in blue-veined Niva. Czech J. Food Sci., 27 (2009) S S 413. [23] STANDAROVÁ, E. PhD Thesis. Veterinary and Pharmaceutical University Brno, 2010, 169 p. [24] STANDAROVÁ, E., VORLOVÁ, L., KORDIOVSKÁ, P., JANŠTOVÁ, B., DRAČKOVÁ, M., BORKOVCOVÁ, I. Biogenic Amine Production in Olomouc Curd Cheese (Olomoucké tvarůžky) at Various Storage Conditions. Acta Vet. Brno, 79 (2010), [25] STRATTON, J. E., HUTKINS, R. W., TAYLOR, S. V. Biogenic amines in cheese and other fermented foods: a review. J.Food Prot., 54 (1991), [26] Ten BRINK, B., DAMINK, C., JOOSTEN, H., HUIS int VELD, J. Occurence and formation of biologically aktive amines in foods. Int. J. Food Microbiol., 11 (1990), SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA, KVALITA PRODUKTU A VÝKONNOST JAKO FAKTORY KONKURENCESCHOPNÉHO PODNIKU CUSTOMER SATISFACTION, QUALITY OF PRODUCT AND PERFORMANCE AS FACTORS OF COMPETITIVE COMPANY Petr SUCHÁNEK 8 Abstrakt: Předmětem článku je analýza vzájemných vztahů spokojenosti zákazníka, kvality produktu, výkonnosti podniku a jeho konkurenční schopnosti. Článek je založen na výsledcích výzkumů autora. Cílem článku je na základě analýzy jednotlivých veličin (ovlivňujících jak 8 doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D., VŠOH Brno Bosonožská 9, Brno,

15 spokojenost zákazníka a kvalitu produktu, tak výkonnost podniku) a jejich vzájemných vztahů naznačit, jak by mohl vypadat komplexní model konkurenceschopného podniku. Na základě výzkumu podniků a jejich zákazníků byly zjištěny faktory, které mají vliv jednak na spokojenost zákazníka a jednak na výkonnost podniku. Na základě studia literatury byly nalezeny vztahy mezi faktory, čímž vznikla možnost vytvořit model konkurenceschopného podniku. Klíčová slova: spokojenost zákazníka, kvalita produktu, výkonnost, konkurenceschopnost JEL Klasifikace: L15, L25, L66 Použitá literatura [1] ANDERSON, E. W., FORMELO, C., LEHMANN, D. R. Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, Vol. 58, No. 3, p [2] BARNEY, J. Firm Resource and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management Vol. 17, No. 1, p [3] BLAŽEK, L. et al. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2009, 349 s. [4] CROSBY, P. B. Quality is free: The art of making quality certain. New York: McGraw Hill Custom Publishing, [5] ČSN EN ISO Systémy managementu kvality. ÚNMZ, [6] DUCHESNEAU, D. A.; GARTNER, W. B. A Profile of New Venture Success and Failure in an Emerging Industry. Journal of Business Venturing Vol. 5, p [7] KEAN, R., GASKILL, L., LEISTRITZ, L., JASPER, C., BASTOW-SHOOP, H., JOLLY, L., STERNQUIST, B. Effects of Community Characteristics, Business Environment and Competitive Strategies on Rural Retail Business Performance. Journal of Small Business Management Vol. 36, No. 2, p [8] LI, H., LI, V., SKITMORE, M., WONG, J. K. V., CHENG, E. V. L. Competitiveness factors: a study of the real estate market in China. Construction Management and Economics Vol. 27, No 6. pp [9] NENADÁL, J. et al. Moderní management jakosti principy, postupy, metody. Praha: MP production, s. [10] PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L. A conceptual model of service quality and its implications for future research. The journal of Marketing Vol. 49, No. 4, p [11] RICHARD, O. C. Racial Diversity, Business Strategy and Firm Performance: A resource Based View. Academy of Management Journal Vol. 43, No. 2, p [12] SMITH, N. R., BRACKER, J. S., MINER, J. B. Correlates of Firms and Entrepreneur Success in Technologically Innovative Companies. Frontiers of Entrepreneurship Research: Babson Collage Press p

16 GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU GEOGRAPHY OF TOURISM Jakub TROJAN 9 Abstrakt: Cílem příspěvku je informovat o současných požadavcích na studium předmětu Geografie cestovního ruchu v kontextu vysokoškolského vzdělávání. Příspěvek prezentuje postavení geografie cestovního ruchu a diskutuje kompetence a témata, které by si studenti měli po absolvování předmětu osvojit. Poukazuje na klíčovou roli participace studentů při aktivním učení se a nutnost využití zahraničních zdrojů literatury pro sledování moderních trendů oboru. Klíčová slova: geografie cestovního ruchu, fyzická geografie, humánní geografie, cestovní ruch Abstract: The aim of this paper is to inform about the current requirements for the study of the subject Geography of Tourism in the context of higher education. The paper presents the status of tourism geography and discussion topics and skills that students should acquire after completing the course. Points to the key role of participation of students in active learning and the need to use foreign literature sources for monitoring modern trends. Key words: geography of tourism, physical geography, human geography, tourism JEL klasifikace: A23, I21, L83 Literatura [1] HALL, M., PAGE, S. The Geography of Tourism and Recreation. Environment, Place and Space. Routledge; 2 edition p. ISBN [2] HARSSEL, J., JACKSON, R. H., HUDMAN, L. National Geographic Learning's Visual Geography of Travel and Tourism. Cengage Learning; 5 ed, 542 p., ISBN [3] HOLEČEK, M. Zeměpis cestovního ruchu. Praha: NČGS 2007 ISBN X [4] HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: IDEA Servis, ISBN [5] NELSON, V. An Introduction to the Geography of Tourism. Rowman & Littlefield Publishers; 332 p., 2013, ISBN [6] PÁSKOVÁ M., ZELENKA, J. Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha: MMR Praha s. [7] ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. Geografie cestovního ruchu. Praha : Karolinum, 2001, 228 s. ISBN RNDr. Jakub Trojan, Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová Bosonožská 9, Brno, tel.: ,

17 [8] VÁCLAVKOVÁ, M., TROJAN, J. Vliv evolučních inovací na proměnu výuky zeměpisu na českých gymnáziích. In Robert Osman. Geografický výzkum: participace a angažovanost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s , 14 s. ISBN [9] VYSTOUPIL, J. Atlas cestovního ruchu České republiky. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. ISBN [10] WAHLA, A. Obecná geografie cestovního ruchu. Brno: Mendelova univerzita, ISBN [11] WILLIAMS, S. Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience. Routledge; 3 ed, 320 p., ISBN VLIV INSTITUTU NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROJEKTOVÉM MANAGEMENTU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE EFFECT OF INSTITUTE OF INDIRECT COSTS TO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT MANAGEMENT Jakub TROJAN 10 Abstrakt: Cílem příspěvku je diskutovat proměnu přístupu k řízení lidských zdrojů (struktur pozic realizačního týmu) v projektech zaměřených na cestovní ruch a regionální rozvoj obecně po zavedení institutu nepřímých nákladů. Analýza zahrnuje základní popisné statistiky struktury realizačního týmu u 36 modelových projektů a diskutuje příčiny a důsledky změn řízení lidských zdrojů v souvislosti s opatřeními nepřímých nákladů v rozpočtech projektů regionálního rozvoje. Klíčová slova: cestovní ruch, projektový management, nepřímé náklady, regionální rozvoj, řízení lidských zdrojů Abstract: The aim of this paper is to discuss the change in the approach to human resource management (structure of the team) in projects aimed at tourism and regional development in general after the introduction of indirect costs. The analysis includes basic descriptive statistics on the structure of the team for 36 model projects and discusses the causes and consequences of changes in human resource management in the context of measures of indirect costs in the budgets of regional development projects. 10 RNDr. Jakub Trojan, Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová, Bosonožská 9, Brno, Česká republika, tel: ,

18 Key words: tourism, project management, indirect costs, regional development, human resource management JEL klasifikace: O22, R58 Literatura [1] BENTLEY, Colin. PRINCE2 pro řízení malých projektů. Praha: EuroAnalysis, 2010, 84 s. ISBN [2] DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada, 2012, 526 s. ISBN [3] KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 10th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009, xxiv, 1094 s. ISBN [4] ŘEHÁČEK, Petr. Projektové řízení podle PMI. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2013, 123 s. ISBN [5] ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP VK. Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s. [6] ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP VK. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s. [7] SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualizované a doplněné vydání, Praha: Grada, 2011, 380 s. ISBN [8] TARABA, Pavel. Projektový management, e-learningový kurz [online]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Uherské Hradiště, [9] TROJAN, Jakub. Projektové řízení. Assignment MBA (IT Management), LIGS University, 2014, 27 s. Nepublikováno. [10] TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, V tisku.

19 Postavení nezávislých maloobchodních firem a možnost zvýšení jejich konkurenceschopnosti Position of Independent Retail Firms and Possible Improvement of Their Competitiveness Marek ZÁBOJ 11 Abstrakt: Příspěvek se věnuje aktuální problematice udržitelnosti malých a středních podniků. Pozornost je zaměřena především na maloobchodní firmy, jejichž nabídka sortimentu zvláště v oblasti regionálních potravin, nákupní atmosféra a další doplňkové služby mohou ovlivnit celkovou atraktivnost dané destinace. Cílem příspěvku je posoudit současnou situaci v oblasti tzv. nezávislého obchodu v ČR, identifikovat specifika, příležitosti a hrozby malých a středních podniků a navrhnout možné zvýšení či udržení jejich konkurenceschopnosti ve srovnání s nadnárodními obchodními řetězci. Klíčová slova: maloobchod, destinace, malý a střední podnik, nákupní aliance Abstract: The paper deals with contemporary problem of sustainability of small and medium sized enterprises. The attention is focused mainly on retail firms and their supply of assortment, especially in the field of regional food products, shopping atmosphere and other additional services can influence the total attractiveness of given destination. The aim of the paper is to assess the present situation in sector of independent trade in Czech Republic, identify specifics, opportunities and threats for small and medium sized enterprises and suggest possible increasing or sustaining their competitiveness in the comparison with multinational trade chains. Key words: retail, destination, small and medium sized enterprise, trade alliance JEL classification: L83, L89, R11, O18 Literatura [1] MULAČOVÁ, V., MULAČ, P. a kol. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: 2013, Grada. ISBN Ing. Marek Záboj, Ph.D., Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně, Bosonožská 9, Brno , tel.: ,

20 [2] PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. Obchodní podnikání retail management. Praha: 2006, Management Press. ISBN [3] SPILKOVÁ, J. Geografie maloobchodu a spotřeby. Praha: 2012, Karolinum. ISBN [4] ZÁBOJ, M. a kol. Aliance malých a středních podniků v maloobchodu a cestovním ruchu. Ostrava: 2011, Key Publishing. ISBN [5] ZDRAŽILOVÁ, D., CIMLER, P. Retail Management. Praha: 2008, Management Press. ISBN [6] Český statistický úřad. (on-line). c2014, cit. ( ). Dostupné z: [7] FOCUS Marketing & Social Research. (on-line). c2014, (cit ). Dostupné z: [8] INCOMA GfK. (on-line). c2014, cit. ( ). Dostupné z: [9] Retail Info Plus. (on-line). c2014, (cit ). Dostupné z:

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník xx, číslo xx, 201x Volume xx, Number xx, 201x Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management v hospodářské praxi II (MHPII) Číslo předmětu: 545- Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Michal

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník I, číslo 1, 2010 Volume I, Number 1, 2010 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. David Kahoun UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V MEDOVINÁCH METODOU HPLC

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Geografie cestovního ruchu. Jakub Trojan

Geografie cestovního ruchu. Jakub Trojan Geografie cestovního ruchu Jakub Trojan Struktura prezentace Úvod a zařazení kurzu, prostupnost a provázanost předmětu s jinými Náplň seminářů a hodnocení předmětu Hlavní témata Studijní zdroje a doporučená

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA ALENA KOLČAVOVÁ, LENKA DRÁBKOVÁ Abstrakt: V úvodu příspěvku je nastíněna současná situace stavu připravenosti

Více

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Czekaj, P., Hellmich, M., Hučka, M., Kutscherauer, Vozáb, J. Hřebík, Š., Třebický, V.

Czekaj, P., Hellmich, M., Hučka, M., Kutscherauer, Vozáb, J. Hřebík, Š., Třebický, V. GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Metodiky tvorby strategických rozvojových dokumentů mikroregionů komparační analýza českého prostředí Jakub TROJAN Abstract: This paper discusses the cohesion of methodical

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management rizik (MR) Číslo předmětu: 542-0329/03 Garantující institut: 542 Garant předmětu: Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Kredity: 5 Povinnost: povinné

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB Operational risks in bank services providing Ing. Veronika Bučková, PhD. Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov e-mail: veronika.buckova@vslg.cz

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta Disertační práce Mgr. Alena Mottlová Brno, 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Lékařská fakulta Porovnání výživy české a jiné národní/etnické

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více