Tourism, Hospitality and Commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tourism, Hospitality and Commerce"

Transkript

1 Ročník V, číslo 1-2, 2014 Volume V, Number 1-2, 2014 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN

2 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce vědecko-odborný recenzovaný časopis Vydavatel/Publisher: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská Brno IČO: REDAKCE ČASOPISU/EDITORIAL: Mgr. Petra Kůdelová Nakladatelský editor/executive editor: PhDr. Ludmila Bartoňová Odborný editor/responsible editor: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. Technický editor/technical editor: Mgr. Petra Kůdelová Předseda redakční rady /Editor in Chief: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. Členové redakční rady/editorial Board members: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. Ing. Eva Lukášková, Ph.D. prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. RNDr. Jakub Trojan Ing. Marek Záboj, Ph.D. Frekvence vydání: 2krát ročně/published twice a year Distribuce/Distributor: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Počet výtisků: 60 ks/number of copies: 60 pieces Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19523/Registration No: MK ČR E ISSN (Print) Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

3 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Recenzenti čísla/reviewers of the issue: doc. Ing, Josef Balík, Ph.D. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Ing. Vít Obenrauch Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D. Ing. Pavel Taraba, Ph.D. doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. Mgr. Markéta Václavková Ing. Helena Velichová, Ph.D. prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.

4 EDITORIAL Vážení čtenáři, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně se svým působením podílí na regionálním rozvoji Jihomoravského kraje. Její podíl je potřebné vidět především v přípravě nové generace a zvyšování kvalifikace současných pracovníků cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Regionální rozvoj patří mezi klíčové pilíře a priority národní i evropské úrovně ve strategických dokumentech. Proto je nutné vzdělávání a přípravu jeho odborníků považovat za důležitý úkol. Součástí vzdělávání na vysokých školách jsou i výsledky vědecké práce jejich pracovníků. Vycházející číslo Journal of Tourism, Hospitality and Commerce se ve svých odborných statích věnuje dosaženým výsledkům a přijatým závěrům u výše uvedené problematiky formou zveřejněných článků vycházejících z vědecké a odborné práce akademických pracovníků Vysoké školy obchodní a hotelové Brno a dalších univerzit a vysokých škol. Jsem přesvědčen, že uvedené výstupy přinesou čtenářům novinky a rozvoj znalostí u odborné i laické veřejnosti a přispějí i k rozvoji studijního programu Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. Prorektor pro vzdělávací činnost Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

5 EDITORIAL Dear readers, College of Business and Hotel Management takes an active part in the development of the South Moravian Region, mainly by educating a new generation of staff for the Tourism, Hotel and Catering Industries and also by providing opportunities for raising the qualifications and professional development of present employees. Regional development ranks among the key priorities defined in strategic documents, both at national and European level. Therefore, educating and producing experts in this field is a crucial task. Apart from teaching, higher education also involves academic research. The present issue of the Journal of Tourism, Hospitality and Commerce contains papers which present the research conducted in the field and published by the academics at College of Business and Hotel Management in Brno and other universities and higher education institutions. I believe that the research outcomes presented in this issue will help the readers become acquainted with the recent development in the field and extend the knowledge of both experts and members of the field community as well as the general public, and also contribute to the development of the Gastronomy, Hotel and Tourism study programme. Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. Vice-Chancellor for Education College of Business and Hotel Management Brno

6 HALOGENOVANÉ UHLOVODÍKY V PITNÉ VODĚ A ZDRAVOTNÍ RIZIKA HALOGENATED HYDROCARBONS IN DRINKING WATER AND HEALTH RISKS František BOŽEK 1), Lenka JEŠONKOVÁ 1), Zdeněk MÁLEK 2) Ignác HOZA 2), Alexandr BOŽEK 3), Pavel BUDÍNSKÝ 2), Abstract The paper deals with the issue of volatile, organic compounds, generally termed as trihalogenmethanes, which originate during water disinfection as the product of reactions between disinfection agents and organic compounds present in water. Water samples being taken from taps on selected spots were analyzed to find out the content of trihalogenmethanes by isolating them with the help of purge-and-trap method and a gas chromatography. The acquired outcomes were used for assessing the non-carcinogenic health risks for the adults, the young from 6-18, and the children up to six years. It has been discovered that the systemic toxic risk resulting from the presence of trihalogenmethanes in drinking water is acceptable even for the most threatened subpopulation of children up to six years old living near the area of disinfection. Keywords: drinking water, desinfection, desinfection by-products, health, non-carcinogenic risk, trialogenmethanes. Použitá literatura [1] Bozek, F., Bozek, M., Dvorak, J. Trihalogenmethanes in Drinking Water and Quantification of Health Risks. WSEAS Transactions on Environment and Development, 2011, 7 (4), pp [2] Bozek, F., Jesonkova, L., Dvorak, J. Incidence of Thihalogenmethanes in Drinking Water. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, 68, pp [3] Rook, J. J. Formation of Haloforms during Chlorination of Natural Waters. Water Treatment and Examination, 1974, 23 (2), [4] Singer, P. C. Control of Disinfection By-Products in Drinking Water. Journal of Environmental Engineering, 1994, 120, (4), [5] Sly, L. I., Hodgkinson, M. C., Arunpairojana, V. Deposition of Manganese in a Drinking Water Distribution System. Applied and Environmental Microbiology, 1990, 56, (3), ) Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra ochrany obyvatelstva, Kounicova 65, Brno. Tel.: ; 2) Vysoká škola obchodní a hotelová, Ústav gastronomie hotelnictví a cestovního ruchu, Bosonožská 9, Brno. 3) Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno. Tel: ;

7 [6] WHO. Disinfectants and Disinfectant By-Products. Geneva: WHO (Environmental Health Criteria 216), [7] Boorman, G. A. et al. Drinking Water Disinfection Byproducs: Review and Approach to Toxicity Evaluation. Environmental Health Perspectives, 1999, 107, pp [8] WHO. Guidelines for Drinking-Water Quality. Vol. 1 Recommendations. 1 st Addendum to 3 rd ; Geneva: WHO, [9] The Council of the European Union. (CEU). Council Directive 98/83/EC on the Quality of Water Intended for Human Consumption. Brusels: CEU, [10] US EPA. Drinking Water Contaminants. [on line]. [ ]. URL: <http//:water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm> [11] WHO. Guidelines for Drinking-water Quality. Vol. 4. Trihalomethanes. Switzerland: WHO, [12] Nieuwenhuijsen et al. Chlorination Disinfection Byproducts in Water and Their Association with Adverse Reproductive Outcomes: A Review. Occupational and Environmental Medicine, 2000, 57, (2), [13] Sun, Y. et al. Effects of Operating Conditions on THMs and HAAs Formation During Wastewater Chlorination. Journal of Hazardous Materials, 2009, 168, (2-3), pp [14] Liu, X., et al. Effects of Metal Ions on THMs and HAAs Formation During Tannic Acid Chlorination. Chemical Engineering Journal, 2012, , pp [15] Hamidin, N. et al. Human Health Risk Assessment of Chlorinated Disinfection By-Products in Drinking Water Using a Probabilistic Approach. Water Research. 2008, 42, pp [16] Whitaker, H. et al. Description of Trihalomethane Levels in Three United Kingdom Water Suppliers. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology, 2003, 13, (1), pp [17] Colman, J. et al. Identification of Developmentally Toxic Drinking Water Disinfection Byproducts and Evaluation of Data Relevant to Mode of Action. Toxicology and Applied Pharmacology. 2011, 254, [18] Larson, J. L., Wolf, D. C., Butterworth, B. E. Acute Hepatotoxic and Nephrotoxic Effects of Chloroform in Male F-344 Rats and Female B6C3F1 Mice. Toxicol. Sci., 1993, 20, (3), pp [19] U.S. EPA. Integrated Risk Information System (IRIS). Database of Toxicological Parameters for Human Health. [on line]. [ ]. URL: <http://www.epa.gov/iris/subst>. [20] Czech Office for Standards, Metrology and Testing (COSMT) ČSN EN ISO Water Quality - Sampling - Part 1: Guidance on the Design of Sampling Programmes and Sampling Techniques. Prague: COSMT, [21] Czech Office for Standards, Metrology and Testing (COSMT) ČSN ISO Water Quality - Sampling - Part 5: Guidance on Sampling of Drinking Water from Treatment Works and Piped Distribution. Prague: COSMT, [22] Czech Office for Standards, Metrology and Testing (COSMT) ČSN EN ISO Water Quality - Sampling - Part 3: Guidance on the Preservation and Handling of Water Samples. Prague: COSMT, [23] Czech Office for Standards, Metrology and Testing (COSMT) ČSN EN ISO Water Quality - Gas-Chromatographic Determination of a Number of Monocyclic

8 Aromatic Hydrocarbons, Naphthalene and Several Chlorinated Compounds Using Purge-and-Trap and Thermal Desorption. Prague: COSMT, [24] Ministry of Environment of the Czech Republic (MoE CR), Methodical Instructions for the Risk Analysis of Contaminated Area, MoE CR Bulletin, 2011, XXI, (3), article 3, pp [25] US EPA. Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS), Vol. I: Human Health Evaluation Manual. Washington, D.C., US EPA, Part A-F, [on line], [ ]. URL: <http://www.epa.gov/ oswer/riskassessment/ragsa-f/index.htm>. [26] US EPA. EPA Superfund, Record of Decision. Record: EPA/ROD/R04-01/534. Washington, D.C.: US EPA, [on line]. [ ]. URL: <http://www.epa.gov/superfund/sites/rods/fulltext/r pdf>. [27] Our info. Children Average Body Weight According to Age. [on line]. [ ]. URL: <http://www.naseinfo.cz/clanky/tehotenstvi-a-deti/obezita-u-deti/prumernahmotnost-deti-podle-veku>. EVALUATION OF HEALTH RISKS OF WATER INCLUDED IN SOIL HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z VODY OBSAŽENÉ V PŮDĚ Pavel BUDINSKÝ 1, František BOŽEK 1, Zdeněk MÁLEK 1, Ignác HOZA 1, Milan ČÁSLAVSKÝ 2 Abstract: The paper is aimed at heath risk assessment resulting from shallow waters contaminated by non-polar extractable substances in Brno region. Existence of both shallow and deep artesian ground waters was proved by deep hydrogeological wells and geophysical research on the territory of observed region. At the same time a depot of rail vehicles has been identified as a significant source of contamination. It has been found out through chemical analyses, that shallow ground waters are solely contaminated with non-polar extractable substances composition of which roughly corresponds to the composition of degraded diesel oil. Aromatic hydrocarbons have not been detected. At present there is no oil hydrocarbons leakage into soil on the territory of the rail vehicles depot. Technical measures were focused on the drilling of 29 hydrogeological wells. Sanitation pumping was aimed at reducing the spread of contaminant. It has been proved on the basis of the risk analysis for non-polar extractable substances as substances with a threshold effect and elaborated exposure scenarios, that health risk resulting from oral consumption of contaminated shallow ground waters and dermal contact with them is negligible. Detected hazard quotient values are HQOR = for oral intake and HQDER = for dermal exposure. At the same time the geological, hydrological, hydrogeological and geochemical conditions in the explored region create a presumption that the artesian deep waters will not contaminated by shallow waters after carried out sanitation measures. Hydrogeological structure of Brno region this way offers unique possibilities of 1 College of Business and Hotel Management, 9 Bosonozska, Brno, Czech Republic, 2 GEOtest, a.s., 112 Smahova, Brno,

9 employment not only for normal supply but for emergency one of population by drinking water, as well. Key words: Contamination, deep artesian waters, exposure, health risk, hazard quotient, non-polar extractable substances, risk analysis, risk assessment, shallow waters Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na posouzení zdravotního rizika rezultujícího z freatických vod kontaminovaných nepolárními extrahovatelnými látkami v Brněnském regionu. Pomocí hydrogeologických vrtů a geofyzikálním výzkumem byla na území sledovaného regionu potvrzena existence jak freatických, tak artéských hlubinných podzemních vod. Současně byl jako významný zdroj kontaminace identifikován sklad kolejových vozidel. Prostřednictvím chemické analýzy bylo zjištěno, že mělké podzemní vody jsou kontaminovány výhradně nepolárními extrahovatelnými látkami, jejichž složení zhruba odpovídá složení degradované motorové nafty. Aromatické uhlovodíky nebyly v pozemních vodách detekovány. V současnosti již z depa kolejových vozidel nedochází k úniku ropných látek do půdy. V rámci technických opatření bylo vyhloubeno sumárně 29 hydrogeologických vrtů. Sanační čerpání bylo zaměřeno na snížení šíření kontaminantů. Zdravotní riziko ingesce mělkých podzemních vod kontaminovaných nepolárními extrahovatelnými látkami jakožto látkami s prahovým efektem a dermálního kontaktu s nimi bylo vyhodnoceno na základě analýzy rizik a vypracovaných expozičních scénářů jako zanedbatelné. Vypočtené hodnoty kvocientu nebezpečí činí pro perorální příjem HQOR = a dermální kontakt HQDER = Geologické, hydrologické, hydrogeologické a geochemické podmínky zkoumaného regionu zároveň vytváří předpoklad, že po provedených sanačních opatřeních nedojde k transferu znečistění z mělkých podzemních vod do vod artézských. Hydrogeologická struktura v okolí Brna tak nabízí jedinečné možnosti využití, a to nejen pro běžné, nýbrž i nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Klíčová slova: Analýza rizik, artézské hlubinné vody, expozice, freatické vody, hodnocení rizik, kontaminace, kvocient nebezpečí, nepolární extrahovatelné látky, zdravotní riziko. References [1] VALES, V., PROCHAZKA, L. New Geological Approach to the Structure of Artesian Non-Nitrate Waters in Brno. In GMS GEOtest, s. p. Annual Report Brno: GEOtest, s.p., 1990, p [2] US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-87/045. Washington D.C., U.S. EPA, [3] Ministry of Environment (MoE). Methodological Manual of the Ministry of Environment No 12 for the Risk Analysis of Contaminated Area. MoE Bulletin, 2005, Vol. XV, item p. [4] U.S. EPA. Exposure Factors Handbook, EPA/600/8-89/043. Washington, D.C.: U.S. EPA, 1989, [5] Ministry of Environment (MoE). Methodological Manual of the Ministry of Environment for the remediation process of old environmental burdens. MoE Bulletin, 1996, V, item 8. Annex.

10 [6] U.S. EPA. Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual. Part E. Supplemental Guidance for Dermal Risk Assessment. Washington, D.C.: U.S. EPA, [7] Oak Ridge National Laboratory (ORNL). The Risk Assessment Information System (RAIS) On line: [8] Oak Ridge National Laboratory. (ORNL). The Risk Assessment Information System (RAIS). Topical Toxicological Parameters On line [9] U.S. EPA. Integrated Risk Information System (IRIS). Database of Toxicological Parameters for Human Health On line: [10] U.S. EPA. Risk Assessment Guidance for Superfund: Human Health Evaluation Manual. Interim Final. EPA/540/1-89/002, Washington, D.C. : U.S. EPA, [11] Ministry of Environment of the Czech Republic (MoE CR), Methodical Instructions for the Risk Analysis of Contaminated Area, MoE CR Bulletin, vol. XXI, no. 3, article 3, pp. 1-52, ŘÍZENÍ JAKOSTI V POTRAVINÁŘSTVÍ QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY Jan HRABĚ 3, Milan PALÁT 4 Abstrakt: Hodnocení jakosti potravin zaměřené pouze na problematiku zdravotní bezpečnosti potravin je již nevyhovující a bylo nutno ji doplnit o další faktory, kterými jsou např. nutriční kvalita potravin, uspokojení senzorických (hédonických) požadavků spotřebitele, čerstvost potravin aj. Pro dosažení spotřebitelem požadované jakosti resp. deklarované výrobcem se doporučuje zavést systémy jakosti obsažené v ČSN ISO řady 9000, resp. aplikovat systémy excelence např. total quality management (TQM) a další. Hlavní principy TQM spočívají v orientaci na naplnění požadavků zákazníka a zapojení (motivaci) všech složek organizace na dosažení požadované (plánované) jakosti. Klíčová slova: Jakost potravin, bezpečné potravin, systémy jakosti, ČSN ISO 9001, systém HACCP Abstract: Food quality evaluation focused only on the issue of safety of food is already outdated and had to be supplemented by other factors as nutritional quality of food, sensory (hedonic) satisfaction of consumer requirements, freshness of food etc. To achieve the required quality or consumer or the quality declared by the manufacturer, an effective quality management systems contained in ISO 9000 should be introduced or systems of excellence 3 doc. Ing. Jan Habě, Ph.D., Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, Bosonožská 9, Brno, 4 prof. Ing. Milan Palát, CSc., Mendelova univerzita v Brně

11 such as total quality management (TQM) and others should be applied. The main principles of TQM are in focus on meeting customer requirements and involvement (motivation) of all components of an organization to achieve the desired (planned) quality Keywords: food quality, food safety, systems of quality, ČSN ISO 9000, system HACCP JEL klasifikace: L66 Použitá literatura: [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. [2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna o hygieně potravin, v platném znění. [3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29.dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění. [4] Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci (ISO 22000:2005) [5] NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti : quality management. 2. doplněné vyd. Praha: Management Press, s. ISBN [6] VOLDŘICH, Michal a kol. Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách část I. Vydalo a distribuuje Národní informační středisko pro podporu jakosti, Novotného lávka 5, Praha 1, ISBN (1. část) [7] VOLDŘICH, Michal a kol. Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách část II. Vydalo a distribuuje Národní informační středisko pro podporu jakosti, Novotného lávka 5, Praha 1, ISBN (2. část) [8] HRABĚ, Jan a kol.: Legislativa a systémy řízení jakosti v potravinářství. Skripta. Vydalo Academia centrum, UTB ve Zlíně, ISBN [9] Nařízení Komise (ES) 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění. [10] Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění. [11] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

12 PROBLEMATIKA BIOGENNÍCH AMINŮ V SÝRECH ISSUE OF BIOGENIC AMINES IN CHEESE Eva MAŘICOVÁ 5, Ivan HOLKO 6, Stanislav STANDARA 7 Abstrakt: Současné trendy v oblasti bezpečnosti potravin podporují hledání látek, které mohou mít vliv na lidské zdraví. Biogenní aminy náleží do této skupiny sloučenin. Informace o obsahu biogenních aminů v potravinách je důležitá z důvodu možného toxikologického rizika. Riziko nastává tehdy, když jsou konzumovány potraviny obsahující vysoké koncentrace biogenních aminů v nadměrném množství. Sýr je potravina nejčastěji spojovaná s tvorbou biogenních aminů. Cílem této studie bylo sledování a vyhodnocení profilu a koncentrace biogenních aminů v sýrech z českého maloobchodu. Byly diskutovány i interní a externí vlivy na tvorbu biogenních aminů. Tyramin, putrescin a kadaverin byly převládající biogenní aminy, přičemž suma hygienicky významných biogenních aminů dosáhla hodnot až 3 g na kg sýra. Nejvyšší koncentrace aminů byly nalezeny u sýrů švýcarského typu a zejména u měkkých zrajících sýrů. Jednotlivci, kteří trpí nesnášenlivostí potravin a potravinovými alergiemi a pacienti užívající léky s inhibitory monoaminooxidázy by se měli vyvarovat konsumace těchto druhů sýrů. Klíčová slova: Biogenní aminy, sýry, český maloobchod, bezpečnost potravin Abstract: Recent trends in food safety promote a search of compounds that can affect human health. Biogenic amines belong to this group of substances. The information about biogenic amines content in food is important because of possible toxicological risk. That risk might result from the intake of an excessive amount of food containing high contents of theses compounds. Cheese is a foodstuff most frequently associated with biogenic amine formation. The aim of this study was to monitore and evaluace the profile and concentration of biogenic amines in cheese from the Czech retail markets. Internal and external effects on formation of biogenic amines were discussed. Tyramine, putrescine and cadaverine were prevelent amines and the sum of hygienic important amines reached content up to 3 g in kilo of cheese. The highest concentratios of amines were found in swiss type cheese or soft ripened cheese. Individuals suffering from allergies and patiens receiving monoamine oxidase inhibitors should avoid consuption of these chesses. Key words: Biogenic amines, cheese, Czech retail, food safety. 5 MVDr. Eva Mařicová (Standarová), Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, Hrnčířská 15, Brno (t.č. MD), 6 doc. MVDr. Ivan Holko, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G. Masaryka 275, Zlín, 7 RNDr. Stanislav Standara, Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, Ústav gastronomie

13 Použitá literatura [1] BUŇKA, F., ZÁLEŠÁKOVÁ, L., FLASNAROVÁ, R., PACHLOVÁ, V., BUDINSKÝ, P., BUŇKOVÁ, L. Biogenic amines content in selected commertial fermented products of animal origin. J. Microbiol. Biotech. Food Sci., 2 (2012), [2] BUŇKOVÁ, L., BUŇKA, F., HLOBILOVÁ, M., VAŇÁTKOVÁ, Z., NOVÁKOVÁ, D., DRÁB, V. Tyramine production of technological important strains of Lactobacillus, Lactococcus and Streptococcus. Eur. Food. Res. Technol., 229 (2009), [3] GARDINI, F., MARTUSCELLI, M., CARUSO, M. C., GALGANO, F., CRUDELE, M. A., PAVATI, F, GUERZONI, M. E., SUZZI, G. Effect of ph, temperature and biogenic amine production on Enterococcus faecalis. Int. J. Food Microbiol., 64 (2001), [4] GREIF, G., GREIFOVÁ, M., KAROVIČOVÁ, J. Effects of NaCl concentration and initial PH value on biogenic amine formation dynamics in Enterobacter spp. bacteria in model conditions. J. Food Nutr. Res., 45 (2006), [5] HALÁSZ, A., BARÁTH, A., SIMON-SARKADI, L., HOLZAPFEL, W. Biogenic amines and their production by microorganisms. Trends Food Sci. Technol., 5 (1994), [6] KALAČ, P., GLÓRIA, M. B. Biogenic amines in cheeses, beers and sauerkraut. In Dandrifosse,G,(Ed). Biological aspects of biogenic amines, polyamines and conjugates, 1st ed.trivandrum, India. Transworld Research Network, 2009, p ISBN [7] KALAČ, P., KRAUSOVÁ, P. A review of dietary polyamines: Formation, implications for growth and health and occurence in foods. Food Chem., 90 (2005), [8] KAROVIČOVÁ, J., KOHAJDOVÁ, Z. Review. Biogenic Amines in Food. Chem. Pap., 59 (2005), [9] KOHAJDOVÁ, Z., KAROVIČOVÁ, J., GREIF, G. Biogéne amíny v potravinách. Potravinárstvo, 2 (2008) [10] KOMPRDA, T. Biogenic amines and polyamines in fermented foodstufs of animal origin. Veterinářství, 55 (2005), [11] KOMPRDA, T., SMĚLÁ, D., NOVICKÁ., KALHOTKA, L., ŠUSTOVÁ, K., PECHOVÁ, P. Content and distribution of biogenic amines in Dutch type hard cheese. Food Chem., 102 (2007) [12] KOMPRDA, T., REJCHERTOVÁ, E., SLÁDKOVÁ, P., ZEMÁNEK, L., VYMLÁTILOVÁ, L. Effect of some external factors on the content of biogenic amines and polyamines in a smear-ripened cheese. Dairy Sci. Technol., 92 (2012), [13] KŘÍŽEK, M., KALAČ, P. Biogenic amines in food and their roles in human nutrition. (Review). Czech. J. Food Sci., 16 (1998), [14] KŘÍŽEK, M., KALAČ, P. Současný pohled na biogenní aminy v potravinách. Kontakt, 4 (2002), [15] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny. Úřední věstník Evropské unie, L 338 (2005), [16] RAK, L., Biogenne aminy v serach. Medycyna Wet. 61 (2005),

14 [17] SILLA-SANTOS, M. H., Biogenic amines: their importace in foods. Int. J. Food Microbiol., 29 (1996), [18] SPANIER, M. C., BRUIN, T. J. F., Van ROODE, B. A. S. W. HPLC determination of biogenic amines and evaluation of results. Food Policy, 6 (1991), [19] STANDARA, S. Biogenic amines in cheese and health risk. In Contaminants and other risk substances in food and ecosystems. XIII. Seminář s mezinárodní účastí, Praha, , (1998), ISBN [20] STANDAROVÁ, E., BORKOVCOVÁ, I., VORLOVÁ, L. Obsah biogenních aminů v sýrech z české obchodní sítě. Veterinářství, 58 (2008a), [21] STANDAROVÁ, E., BORKOVCOVÁ, I., VORLOVÁ, L. The occurence of biogenic amines in dairy products on the Czech market. Acta Sci. Pol., Medicina Veterinaria, 7 (2008b), [22] STANDAROVÁ, E., BORKOVCOVÁ, I., DUŠKOVÁ, M., PŘIDALOVÁ, H., DRAČKOVÁ, M., VORLOVÁ, L. Effect of some factors on biogenic amines and polyamines content in blue-veined Niva. Czech J. Food Sci., 27 (2009) S S 413. [23] STANDAROVÁ, E. PhD Thesis. Veterinary and Pharmaceutical University Brno, 2010, 169 p. [24] STANDAROVÁ, E., VORLOVÁ, L., KORDIOVSKÁ, P., JANŠTOVÁ, B., DRAČKOVÁ, M., BORKOVCOVÁ, I. Biogenic Amine Production in Olomouc Curd Cheese (Olomoucké tvarůžky) at Various Storage Conditions. Acta Vet. Brno, 79 (2010), [25] STRATTON, J. E., HUTKINS, R. W., TAYLOR, S. V. Biogenic amines in cheese and other fermented foods: a review. J.Food Prot., 54 (1991), [26] Ten BRINK, B., DAMINK, C., JOOSTEN, H., HUIS int VELD, J. Occurence and formation of biologically aktive amines in foods. Int. J. Food Microbiol., 11 (1990), SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA, KVALITA PRODUKTU A VÝKONNOST JAKO FAKTORY KONKURENCESCHOPNÉHO PODNIKU CUSTOMER SATISFACTION, QUALITY OF PRODUCT AND PERFORMANCE AS FACTORS OF COMPETITIVE COMPANY Petr SUCHÁNEK 8 Abstrakt: Předmětem článku je analýza vzájemných vztahů spokojenosti zákazníka, kvality produktu, výkonnosti podniku a jeho konkurenční schopnosti. Článek je založen na výsledcích výzkumů autora. Cílem článku je na základě analýzy jednotlivých veličin (ovlivňujících jak 8 doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D., VŠOH Brno Bosonožská 9, Brno,

15 spokojenost zákazníka a kvalitu produktu, tak výkonnost podniku) a jejich vzájemných vztahů naznačit, jak by mohl vypadat komplexní model konkurenceschopného podniku. Na základě výzkumu podniků a jejich zákazníků byly zjištěny faktory, které mají vliv jednak na spokojenost zákazníka a jednak na výkonnost podniku. Na základě studia literatury byly nalezeny vztahy mezi faktory, čímž vznikla možnost vytvořit model konkurenceschopného podniku. Klíčová slova: spokojenost zákazníka, kvalita produktu, výkonnost, konkurenceschopnost JEL Klasifikace: L15, L25, L66 Použitá literatura [1] ANDERSON, E. W., FORMELO, C., LEHMANN, D. R. Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, Vol. 58, No. 3, p [2] BARNEY, J. Firm Resource and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management Vol. 17, No. 1, p [3] BLAŽEK, L. et al. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2009, 349 s. [4] CROSBY, P. B. Quality is free: The art of making quality certain. New York: McGraw Hill Custom Publishing, [5] ČSN EN ISO Systémy managementu kvality. ÚNMZ, [6] DUCHESNEAU, D. A.; GARTNER, W. B. A Profile of New Venture Success and Failure in an Emerging Industry. Journal of Business Venturing Vol. 5, p [7] KEAN, R., GASKILL, L., LEISTRITZ, L., JASPER, C., BASTOW-SHOOP, H., JOLLY, L., STERNQUIST, B. Effects of Community Characteristics, Business Environment and Competitive Strategies on Rural Retail Business Performance. Journal of Small Business Management Vol. 36, No. 2, p [8] LI, H., LI, V., SKITMORE, M., WONG, J. K. V., CHENG, E. V. L. Competitiveness factors: a study of the real estate market in China. Construction Management and Economics Vol. 27, No 6. pp [9] NENADÁL, J. et al. Moderní management jakosti principy, postupy, metody. Praha: MP production, s. [10] PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L. A conceptual model of service quality and its implications for future research. The journal of Marketing Vol. 49, No. 4, p [11] RICHARD, O. C. Racial Diversity, Business Strategy and Firm Performance: A resource Based View. Academy of Management Journal Vol. 43, No. 2, p [12] SMITH, N. R., BRACKER, J. S., MINER, J. B. Correlates of Firms and Entrepreneur Success in Technologically Innovative Companies. Frontiers of Entrepreneurship Research: Babson Collage Press p

16 GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU GEOGRAPHY OF TOURISM Jakub TROJAN 9 Abstrakt: Cílem příspěvku je informovat o současných požadavcích na studium předmětu Geografie cestovního ruchu v kontextu vysokoškolského vzdělávání. Příspěvek prezentuje postavení geografie cestovního ruchu a diskutuje kompetence a témata, které by si studenti měli po absolvování předmětu osvojit. Poukazuje na klíčovou roli participace studentů při aktivním učení se a nutnost využití zahraničních zdrojů literatury pro sledování moderních trendů oboru. Klíčová slova: geografie cestovního ruchu, fyzická geografie, humánní geografie, cestovní ruch Abstract: The aim of this paper is to inform about the current requirements for the study of the subject Geography of Tourism in the context of higher education. The paper presents the status of tourism geography and discussion topics and skills that students should acquire after completing the course. Points to the key role of participation of students in active learning and the need to use foreign literature sources for monitoring modern trends. Key words: geography of tourism, physical geography, human geography, tourism JEL klasifikace: A23, I21, L83 Literatura [1] HALL, M., PAGE, S. The Geography of Tourism and Recreation. Environment, Place and Space. Routledge; 2 edition p. ISBN [2] HARSSEL, J., JACKSON, R. H., HUDMAN, L. National Geographic Learning's Visual Geography of Travel and Tourism. Cengage Learning; 5 ed, 542 p., ISBN [3] HOLEČEK, M. Zeměpis cestovního ruchu. Praha: NČGS 2007 ISBN X [4] HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: IDEA Servis, ISBN [5] NELSON, V. An Introduction to the Geography of Tourism. Rowman & Littlefield Publishers; 332 p., 2013, ISBN [6] PÁSKOVÁ M., ZELENKA, J. Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha: MMR Praha s. [7] ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. Geografie cestovního ruchu. Praha : Karolinum, 2001, 228 s. ISBN RNDr. Jakub Trojan, Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová Bosonožská 9, Brno, tel.: ,

17 [8] VÁCLAVKOVÁ, M., TROJAN, J. Vliv evolučních inovací na proměnu výuky zeměpisu na českých gymnáziích. In Robert Osman. Geografický výzkum: participace a angažovanost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s , 14 s. ISBN [9] VYSTOUPIL, J. Atlas cestovního ruchu České republiky. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. ISBN [10] WAHLA, A. Obecná geografie cestovního ruchu. Brno: Mendelova univerzita, ISBN [11] WILLIAMS, S. Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience. Routledge; 3 ed, 320 p., ISBN VLIV INSTITUTU NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROJEKTOVÉM MANAGEMENTU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE EFFECT OF INSTITUTE OF INDIRECT COSTS TO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT MANAGEMENT Jakub TROJAN 10 Abstrakt: Cílem příspěvku je diskutovat proměnu přístupu k řízení lidských zdrojů (struktur pozic realizačního týmu) v projektech zaměřených na cestovní ruch a regionální rozvoj obecně po zavedení institutu nepřímých nákladů. Analýza zahrnuje základní popisné statistiky struktury realizačního týmu u 36 modelových projektů a diskutuje příčiny a důsledky změn řízení lidských zdrojů v souvislosti s opatřeními nepřímých nákladů v rozpočtech projektů regionálního rozvoje. Klíčová slova: cestovní ruch, projektový management, nepřímé náklady, regionální rozvoj, řízení lidských zdrojů Abstract: The aim of this paper is to discuss the change in the approach to human resource management (structure of the team) in projects aimed at tourism and regional development in general after the introduction of indirect costs. The analysis includes basic descriptive statistics on the structure of the team for 36 model projects and discusses the causes and consequences of changes in human resource management in the context of measures of indirect costs in the budgets of regional development projects. 10 RNDr. Jakub Trojan, Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová, Bosonožská 9, Brno, Česká republika, tel: ,

18 Key words: tourism, project management, indirect costs, regional development, human resource management JEL klasifikace: O22, R58 Literatura [1] BENTLEY, Colin. PRINCE2 pro řízení malých projektů. Praha: EuroAnalysis, 2010, 84 s. ISBN [2] DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada, 2012, 526 s. ISBN [3] KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 10th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009, xxiv, 1094 s. ISBN [4] ŘEHÁČEK, Petr. Projektové řízení podle PMI. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2013, 123 s. ISBN [5] ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP VK. Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s. [6] ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP VK. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s. [7] SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualizované a doplněné vydání, Praha: Grada, 2011, 380 s. ISBN [8] TARABA, Pavel. Projektový management, e-learningový kurz [online]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Uherské Hradiště, [9] TROJAN, Jakub. Projektové řízení. Assignment MBA (IT Management), LIGS University, 2014, 27 s. Nepublikováno. [10] TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, V tisku.

19 Postavení nezávislých maloobchodních firem a možnost zvýšení jejich konkurenceschopnosti Position of Independent Retail Firms and Possible Improvement of Their Competitiveness Marek ZÁBOJ 11 Abstrakt: Příspěvek se věnuje aktuální problematice udržitelnosti malých a středních podniků. Pozornost je zaměřena především na maloobchodní firmy, jejichž nabídka sortimentu zvláště v oblasti regionálních potravin, nákupní atmosféra a další doplňkové služby mohou ovlivnit celkovou atraktivnost dané destinace. Cílem příspěvku je posoudit současnou situaci v oblasti tzv. nezávislého obchodu v ČR, identifikovat specifika, příležitosti a hrozby malých a středních podniků a navrhnout možné zvýšení či udržení jejich konkurenceschopnosti ve srovnání s nadnárodními obchodními řetězci. Klíčová slova: maloobchod, destinace, malý a střední podnik, nákupní aliance Abstract: The paper deals with contemporary problem of sustainability of small and medium sized enterprises. The attention is focused mainly on retail firms and their supply of assortment, especially in the field of regional food products, shopping atmosphere and other additional services can influence the total attractiveness of given destination. The aim of the paper is to assess the present situation in sector of independent trade in Czech Republic, identify specifics, opportunities and threats for small and medium sized enterprises and suggest possible increasing or sustaining their competitiveness in the comparison with multinational trade chains. Key words: retail, destination, small and medium sized enterprise, trade alliance JEL classification: L83, L89, R11, O18 Literatura [1] MULAČOVÁ, V., MULAČ, P. a kol. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: 2013, Grada. ISBN Ing. Marek Záboj, Ph.D., Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně, Bosonožská 9, Brno , tel.: ,

20 [2] PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. Obchodní podnikání retail management. Praha: 2006, Management Press. ISBN [3] SPILKOVÁ, J. Geografie maloobchodu a spotřeby. Praha: 2012, Karolinum. ISBN [4] ZÁBOJ, M. a kol. Aliance malých a středních podniků v maloobchodu a cestovním ruchu. Ostrava: 2011, Key Publishing. ISBN [5] ZDRAŽILOVÁ, D., CIMLER, P. Retail Management. Praha: 2008, Management Press. ISBN [6] Český statistický úřad. (on-line). c2014, cit. ( ). Dostupné z: [7] FOCUS Marketing & Social Research. (on-line). c2014, (cit ). Dostupné z: [8] INCOMA GfK. (on-line). c2014, cit. ( ). Dostupné z: [9] Retail Info Plus. (on-line). c2014, (cit ). Dostupné z:

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Citace v textu (např. při psaní závěrečných prací) PŘÍKLADY Negotiation research spans many disciplines (Thompson, 1990). This result was later

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Potential risk of biogenic amine formation in carp muscle (Cyprinus carpio)

Potential risk of biogenic amine formation in carp muscle (Cyprinus carpio) Potential risk of biogenic amine formation in carp muscle (Cyprinus carpio) Kordiovská, P., Vorlová, L., Karpíšková, R. 1, Lukášová, J. Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru Řízení projektu a rizik vývoje softwaru 3. dubna 2013 Zbyněk Šlosar Lektor Zbyněk Šlosar Project Manager @ Unicorn Systems Energetika, Telco, Bankovnictví, Odpadové hospodářství Zakázkový vývoj software,

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO JANA HRUBÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Na naší fakultě jsme byli úspěšní při podání

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava,

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, \«V l«i I/, veřejná vysoká škóla ~ A Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, ~ A Hornicko-geologická fakulta.l_-~~l~. z~-~ - 17. listopadu 15, 708

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU Diskusní odpoledne OSPM 6.5.2003 Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2003 1 Obsah 1. Základní pojmy 2. Přístupy podle ISO 10006,

Více

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny Tomáš Klein, PMP Shine Consulting, s.r.o. Obsah Změny v PMBOK Guide 5ed. od 4ed. a jejich interpretace s ISO 21500 Dopady do PMI certifikací Změny v PMBOK Guide

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více