TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice"

Transkript

1 TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané

2 Obsah: 1. Úvod Organizační struktura Výkonný výbor oddílu kopané Družstva oddílu kopané Pořadatelská služba Činnost, práva a povinnosti výkonného výboru Volební období výkonného výboru Schůze výkonného výboru a valné hromady Činnost VV Rozhodování VV Předseda VV Místopředseda VV Jednatel VV Pokladník VV Člen výboru mládež Člen výboru členské příspěvky Člen výboru správa majetku Činnost, práva a povinnosti družstev Činnost, práva a povinnosti trenéra Činnost, práva a povinnosti trenéra A mužstva Činnost, práva a povinnosti trenéra B mužstva Činnost, práva a povinnosti trenéra družstva dorostu Činnost, práva a povinnosti trenérů st. žáků, ml. žáků, přípravky, vstupního výběru, popř. hráčů nominovaných OFS a KKFS Činnost, práva a povinnosti vedoucích družstev Činnost, práva a povinnosti hráčů Činnost pořadatelské služby Členské příspěvky Závěr...9 2

3 1. Úvod Tyto pravidla činnosti oddílu kopané, byly vytvořeny za účelem zefektivnění práce oddílu kopané TJ OSS Lomnice. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem, musely být vytvořeny jasná pravidla, která povedou hlavně ke zkvalitnění komunikace mezi činovníky, trenéry a hráči oddílu kopané. Našim hlavním dlouhodobým úkolem je udržet širokou základnu mládežnických družstev. Pracovat kvalitně s mládeží, abychom v budoucnu mohli i nadále v A mužstvu využívat především svých odchovanců a k tomuto podřídit veškerou naší činnost. Jediným družstvem, které se hodnotí dle výsledků je družstvo A mužů, které by v budoucnosti mělo i nadále působit minimálně v 1. A třídě Karlovarského kraje. 3

4 2. Organizační struktura - výkonný výbor oddílu kopané - družstva oddílu kopané - pořadatelská služba 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané - předseda oddílu - místopředseda oddílu - jednatel oddílu - pokladník - člen výboru mládež - člen výboru členské příspěvky - člen výboru správa majetku 2.2 Družstva oddílu kopané - A mužstvo + realizační tým - B mužstvo + realizační tým - dorost + realizační tým - žáci starší + realizační tým - žáci mladší + realizační tým - přípravka + realizační tým - vstupní výběr + realizační tým 2.3 Pořadatelská služba - hlavní pořadatel - 10 členů pořadatelské služby 3. Činnost, práva a povinnosti výkonného výboru 3.1 Volební období výkonného výboru - Výkonný výbor (dále jen VV) je volen valnou hromadou. - VV je volen na tříleté volební období. - Předsedu volí valná hromada, veřejným způsobem. - Místopředsedu, jednatele a pokladníka volí výkonný výbor na první schůzi od zvolení VV valnou hromadou. 3.2 Schůze výkonného výboru a valné hromady - VV je povinen scházet se v průběhu sezóny ( a ) 1x týdně, z pravidla pondělí 17:00 hodin. - Mimo sezonu 1x za 14 dnů. - Schůzi VV může kdykoliv navštívit každý člen oddílu kopané. - Je-li potřeba svolat mimořádnou schůzi, tak tuto svolává předseda. Mimořádná schůze může být svolána na podnět kteréhokoliv člena výboru. 4

5 - Z každé schůze musí být sepsán zápis, který se nejprve píše ručně a po té se přepisuje na PC a zakládá do šanonu. Během kontroly zápisu na následující schůzi je nutné zápis podepsat. Zápis podepíší alespoň dva členové VV, zpravidla předseda VV + jeden člen VV. - Valná hromada se svolává 1x ročně, většinou v měsíci lednu. Zde se zpravidla hodnotí činnost oddílu kopané za předcházející rok. - Jednou za tři roky je hlavní náplní valné hromady volba nového VV. 3.3 Činnost VV - VV během sezony zajišťuje přípravu na utkání. Na domácí utkání zajišťuje pořadatelskou službu. Na venkovní utkání zajišťuje dopravu. - Rozhoduje o přestupech a hostování hráčů. - Kontroluje registrace hráčů. - Zajišťuje soustředění. - Zajišťuje turnaje. - V letní přestávce provádí přípravu na další sezonu, los soutěže, soutěžní zálohy, údržba hřiště apod.. - VV spolupracuje při zajištění kulturních akcí, dle ročního rozpisu Obecního úřadu (dále jen OÚ). - Členové VV dle svých možností shání sponzory na činnost oddílu. - VV má právo rozhodovat o startu hráčů a činnosti členů realizačních týmů (toto právo se zpravidla používá při hrubém, nebo opětovném porušení těchto pravidel). - VV má právo jmenovat a odvolat trenéra a členy realizačního týmu (právo odvolání se zpravidla používá při hrubém, nebo opětovném porušení těchto pravidel, či nesplnění stanoveného cíle). - VV má právo udělovat odměny hráčům a členům realizačního týmu. - VV po vznesení požadavku, schvaluje finanční výdaje na činnost a provoz oddílu kopané. - VV stanovuje ceny vstupného na domácí utkání. 3.4 Rozhodování VV - VV rozhoduje kolektivně po otevřené diskusi. - Pokud je třeba, tak se o rozhodnutí hlasuje. - Závěr hlasování je pro všechny členy výboru závazný a bere se jako jednotné rozhodnutí VV. 3.5 Předseda VV - Zastupuje oddíl navenek. - Jedná na úrovni TJ OSS Lomnice, OFS a KKFS. - Jedná na úrovni Obecního úřadu. - Jedná s ostatními oddíly o přestupech a hostování hráčů. - Svolává mimořádné schůze VV a valné hromady. - Řídí schůze VV a valné hromady. 3.6 Místopředseda VV - V nepřítomnosti předsedy VV, jej zastupuje. 5

6 - Provádí zápis ze schůzí VV. 3.7 Jednatel VV - Zajišťuje mistrovská utkání. - Zajišťuje dopravu na utkání. - Jedná na úrovni OFS a KKFS (rozlosování soutěží, disciplinární řízení - Jedná s ostatními oddíly o přestupech a hostování hráčů. - Zajišťuje turnaje, přátelské utkání a na tyto přijímá požadavky. - Zajišťuje soustředění. 3.8 Pokladník VV - Na základě pokynu VV: o Zajišťuje placení faktur. o Vede účetnictví a zodpovídá za finance oddílu. o Proplácí cestovní příkazy, paragony apod.. o Jedenkrát za měsíc na schůzi VV předkládá vyúčtování a zprávu o finanční situaci oddílu. 3.9 Člen výboru mládež - Je koordinátorem trenérů mládeže. - Zodpovídá za efektivní chod mládežnických družstev. - Dohlíží na kvalitu tréninkových procesů mládežnických družstev. - Spoluorganizuje turnaje mládeže. - Organizuje nábory nových členů oddílu kopané. - Dohlíží na vzdělání trenérů mládeže Člen výboru členské příspěvky - Je koordinátorem všech vedoucích družstev. - Zodpovídá za včasné a úplné vybrání členských příspěvků. - Vede si přehled narozenin a různých výročí a na tyto včas upozorňuje VV Člen výboru správa majetku - Zodpovídá za materiální vybavení oddílu. - Informuje VV o stavu majetku a zjištěných závadách. - Předkládá návrhy na doplnění, či opravu majetku. 4. Činnost, práva a povinnosti družstev 4.1 Činnost, práva a povinnosti trenéra Činnost, práva a povinnosti trenéra A mužstva - Po dohodě s ostatními trenéry, předkládá VV před jarní i podzimní částí sezony (v určeném termínu) kádr hráčů a soupisku A mužstva (v případě rozporu trenérů rozhoduje VV). 6

7 - Plně zodpovídá za výsledky A mužstva. - Zodpovídá za kvalitní tréninkový proces 2x až 3x týdně. - Zodpovídá za dodržování povinností vyplývajících z těchto pravidel. - Dbá na úsporné užívání majetku oddílu kopané (hřiště, míče, kabiny, rozliš. dresy - Plánuje rozpis služeb mužstva a dohlíží na jeho dodržování. - Dbá na řádné vystupování, dodržování zásad slušného chování hráčů při trénincích a utkáních (kouření bezprostředně před a po utkání, neslušné vyjadřování, společné oblečení, společné předzápasové rozcvičky - Dle potřeby může kdykoliv navštívit schůzi VV. - Má právo žádat VV o vhodné doplnění kádru Činnost, práva a povinnosti trenéra B mužstva - Po dohodě s ostatními trenéry, předkládá VV před jarní i podzimní částí sezony kádr hráčů B mužstva (v případě rozporu trenérů rozhoduje VV). - Po dohodě s trenéry A mužstva a dorostu nominuje hráče na zápasy B mužstva, přičemž: o Respektuje návrhy trenéra A mužstva a trenéra dorostu. o Povinně nominuje (s přihlédnutím na termín utkání) k utkání B mužstva hráče dorostu hrající poslední rok v kategorii dorostu. o Z ostatních hráčů kádru dorostu povinně nominuje (s přihlédnutím na termín utkání) na každé utkání minimálně dva hráče dorostu a dbá na jejich zápasové vytížení. - Zodpovídá za přípravu a výchovu hráčů (zejména hráčů dorostu) pro A mužstvo, není tedy hodnocen podle výsledků B mužstva. - Zodpovídá za dodržování povinností vyplývajících z těchto pravidel. - Dbá na úsporné užívání majetku oddílu kopané (hřiště, míče, kabiny, rozliš. dresy - Plánuje rozpis služeb mužstva a dohlíží na jeho dodržování. - Dbá na řádné vystupování, dodržování zásad slušného chování hráčů při trénincích a utkáních (kouření bezprostředně před a po utkání, neslušné vyjadřování, společné oblečení, společné předzápasové rozcvičky - Dle potřeby může kdykoliv navštívit schůzi VV Činnost, práva a povinnosti trenéra družstva dorostu - Po dohodě s ostatními trenéry, předkládá VV před jarní i podzimní částí sezony kádr hráčů družstva dorostu (v případě rozporu trenérů rozhoduje VV). - Nominuje hráče na zápasy družstva dorostu. - Zodpovídá za přípravu a výchovu hráčů pro A mužstvo, není tedy hodnocen podle výsledků družstva dorostu. - Zodpovídá za dodržování povinností vyplývajících z těchto pravidel. - Dbá na úsporné užívání majetku oddílu kopané (hřiště, míče, kabiny, rozliš. dresy - Plánuje rozpis služeb mužstva a dohlíží na jeho dodržování. - Dbá na řádné vystupování, dodržování zásad slušného chování hráčů při trénincích a utkáních (kouření bezprostředně před a po utkání, neslušné vyjadřování, společné oblečení, společné předzápasové rozcvičky 7

8 - Zodpovídá za kvalitní tréninkový proces 3x týdně (2x samostatně a 1x s B mužstvem + starý páni). - Dle potřeby může kdykoliv navštívit schůzi VV Činnost, práva a povinnosti trenérů st. žáků, ml. žáků, přípravky, vstupního výběru, popř. hráčů nominovaných OFS a KKFS - Nominují hráče na zápasy družstva po dohodě s trenéry ostatních mládežnických družstev. - Zodpovídají za přípravu a výchovu hráčů pro A mužstvo, nejsou tedy hodnoceni podle výsledků družstev. - Zodpovídají za dodržování povinností vyplývajících z těchto pravidel. - Dbají na úsporné užívání majetku oddílu kopané (hřiště, míče, kabiny, rozliš. dresy - Dbají na řádné vystupování, dodržování zásad slušného chování hráčů při trénincích a utkáních (neslušné vyjadřování, společné oblečení, společné předzápasové rozcvičky - Zodpovídají za kvalitní tréninkový proces 2x až 3x týdně. - Dle potřeby mohou kdykoliv navštívit schůzi VV. 4.2 Činnost, práva a povinnosti vedoucích družstev - Povinnost před začátkem jarní i podzimní části sezony, nahlásit správci areálu termíny tréninků družstev (sušení dresů uvolnění kabin). - Zodpovídají za organizační zajištění chodu družstev (doprava, registrace, zápisy o utkání, lékařské prohlídky - Dbají na včasném hlášení změn doby tréninkového procesu, změn termínu mistrovských, přátelských, či turnajových zápasů. - Zodpovídají za včasné vybrání členských příspěvků a důsledné dodržování pravidel stanovených VV. - U mládeže, zajišťují kontakt s rodiči (telefonní čísla - Mimo sezonu důsledně kontrolují registrace, počátek či ukončení hostování apod.. - Dle potřeby mohou kdykoliv navštívit schůzi VV. 4.3 Činnost, práva a povinnosti hráčů - V maximální možné míře se věnovat tréninkovému procesu. - Hráči mladší 26 let, jsou povinni vynaložit maximální úsilí, prosadit se do družstva A mužů, v případě že toto pravidlo nebudou respektovat, dopouštějí se hrubého porušení těchto pravidel. - Dodržovat pravidla stanovené VV. - Řádně a včas platit členské příspěvky, v případě že toto pravidlo nebudou respektovat, dopouštějí se hrubého porušení těchto pravidel. - Povinnost plně respektovat pokyny trenéra a vedoucího mužstva. - Dbát na úsporné užívání majetku oddílu kopané (hřiště, míče, kabiny, rozliš. dresy - Dbát na reprezentaci oddílu, řádné vystupování, dodržování zásad slušného chování při trénincích a utkáních (neslušné vyjadřování, společné oblečení, společné předzápasové rozcvičky - Během domácího utkání mají střídající hráči povinnost sbírat zakopnuté balony. 8

9 - Po domácím utkání mají všichni hráči povinnost (s výjimkou kapitána) společně sundávat sítě, odnášet praporky, popř. upravit hrací plochu (drny). 5. Činnost pořadatelské služby - Viz. řád pořadatelské služby TJ OSS Lomnice. 6. Členské příspěvky 7. Závěr - Výši členských příspěvků stanoví VV, vždy k v roce, po dohodě s výkonným výborem TJ OSS Lomnice. - Stanovená částka členských příspěvků: o aktivní (hrající) 100% stanovené částky o dorost 2/3 stanovené částky o mladší věkové kategorie zdarma o neaktivní členové (trenéři, vedoucí, sympatizující apod.) Kč - Splatnost členských příspěvků za 1. pololetí je stanovena do 15. března. - Splatnost členských příspěvků za 2. pololetí je stanovena do 10. srpna. Tyto pravidla činnosti oddílu kopané jsou závazným předpisem pro všechny členy oddílu kopané TJ OSS Lomnice. Za hrubé porušení pravidel se považuje, každé záměrné porušení výše uvedených pravidel. Tyto pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice nabývají platnosti po schválení a podepsání nově zvoleným výkonným výborem oddílu kopané TJ OSS Lomnice. V Lomnici dne Předseda FO: Místopředseda FO: Jednatel FO: 9

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 1.A. Základní norma... 3 1.B. Tackle fotbal a flag fotbal... 3 2. Členství klubů... 4 2.A. Registrace... 4 2.B. Název klubu... 4 2.C. Změna údajů o klubu... 4 2.D.

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více