VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 (tel., fax ) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy (Projednána na poradě pracovníků školy dle zák. 561/2004 Sb. v pozdějším znění, dne ) č. j.: 258/2013 v Děčíně dne:

2 Obsah: Základní údaje o škole Charakteristika školy Naplněnost školy Vybavenost školy Údržba školy Přehled učebních plánů Přehled pracovníků školy Výsledky vzdělávání a výchovy Školní družina Integrovaní žáci Další vzdělávání pedagogických pracovníků Primární prevence Projekty Testování Aktivity školy Naše partnerská škola v Pirně Výsledek hospodaření

3 Základní údaje o škole: Základní škola a Mateřská škola, Školní 1544/5, Děčín VI, tel.č ICO: IZO: Zřizovatel školy: Město Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

4 Charakteristika školy: pavilónová škola sídlištního typu součást školy: základní škola školní družina školní jídelna dvě tělocvičny školní hřiště s asfaltovým povrchem areál na beach volejbal se dvěma kurty pobočka městské knihovny Odloučená pracoviště: Mateřská škola Školní + jídelna Mateřská škola Weberova + jídelna

5 Základní škola hlavní vchod

6 Hřiště Beach

7 Školní jídelna při ZŠ Školní družina Denně asi 450 obědů, z toho 70 cizích strávníků

8 MŠ Školní MŠ Weberova msweberova.mestodecin.cz

9 Naplněnost školy: ZŠ 22 tříd /560 žáků/ přípravná třída /11 dětí/ ŠD 4 oddělení /120 žáků/ MŠ Školní 136 dětí MŠ Weberova 84 dětí Učitelé a správní zaměstnanci: ZŠ 28 učitelů, 10 správních zaměstnanců, 1 asistent pedagoga ŠJ 6 kuchařek ŠD 4 vychovatelky MŠ Školní 10 učitelek, 4 správ.zam., 3 kuchařky MŠ Weberova 6 učitelek, 2 správ.zam., 2 kuchařky Celkem: 780 dětí, 76 zaměstnanců

10 Vybavenost školy: ICT: Dvě počítačové učebny s dataprojektory, jedna vybavena klimatizací Dataprojektor v odborných učebnách přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie Dataprojektor ve třídě 4.B a 1.C /pavilon C/ ve třídě 1.A /pavilon A/ v oddělení družiny Interaktivní tabule - ve třídě 2.B, 3.C /pavilon A/ Vizualizér učebna přírodopisu, fyzika

11 Učebna PC II interaktivní tabule Vizualizér v učebně přírodopisu

12 Skříňky v šatnách Učebna chemie nastavitelné židle, stoly

13 nábytek ve třídách tabule

14 školní rok 2012/2013 Údržba školy oprava učebny 1.C + oddělení družiny /pavilon C/ malování chodby pavilonu A výměna chodbového okna pavilonu A výměna chodbových oken pavilonu B oprava kanalizace oplocení školního pozemku výměna oken v pavilonu B přírodopis, chemie oprava vchodu C schody

15 školní rok 2012/2013 Údržba školy oprava učebny 1.C + oddělení družiny /pavilon C/

16 Údržba školy malování chodby pavilonu A školní rok 2012/2013

17 školní rok 2012/2013 Údržba školy - výměna oken

18 Údržba školy oplocení školního pozemku školní rok 2012/2013

19 školní rok 2012/2013 Učební plány Přehled pracovníků školy Výsledky vzdělávání a výchovy Školní družina Integrovaní žáci Další vzdělávání pedagogických pracovníků Primární prevence Aktivity školy Projekty Testování Partnerství Olympiády

20 Učební plány Přehled učebních plánů : Školní vzdělávací program pro školní vzdělávání 3. vydání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Předškolák Školní vzdělávací program pro školní vzdělávání 3. vydání, kdy hudební výchova probíhala v německém jazyce podle Rozhodnutí MŠMT č.j.:msmt-9970/ /výuka hudební výchovy v německém jazyce ve třídách/

21 Přehled pracovníků školy Vedení školy: ředitel: Mgr. Miroslav Kettner zástupce ředitele 1. stupeň: Mgr. Ivana Křivohlavá zástupce ředitele 2. stupeň: Mgr. Dagmar Pospíšilová výchovný poradce: Mgr. Dagmar Pospíšilová metodik prevence: Mgr. Olga Jarošová Školská rada: Předseda: Mgr. Dagmar Pospíšilová, místopředseda: p. Zbudilová členové: p. Pikrtová, p. Markvart, p. Brom, Mgr. Petra Prokopová

22 Přehled pracovníků školy a) učitelé Mgr. Jan Kmínek Mgr. Kateřina Horová Mgr. Kubíčková Jitka Pavla Tichá Mgr. Petra Prokopová Mgr. Petra Lančová Mgr. Zdeňka Snopková Mgr. Hana Pištěková Mgr. Hedvika Matějková Mgr. Věra Melicharová Mgr. Petra Drncová Mgr. Olga Jarošová Mgr. Jiřina Petrášková Mgr. Němečková Jitka Mgr. Miroslav Kettner Mgr. Dagmar Pospíšilová Mgr. Jan Skokan Ing. Marta Dědičová Mgr. Dana Watersová Mgr. Kateřina Stuchlá Mgr. Karin Macháčková Ing. Anna Kloučková Mgr. Štěpánka Thieleová Mgr. Ivana Křivohlavá Jitka Hájková Mgr. Martina Volfová Mgr. Šárka Mikelová Mgr. Michaela Křivohlavá

23 Přehled pracovníků školy b) asistent pedagoga Petr Štěpánek c) vychovatelky školní družiny 1. oddělení - Yveta Krollová 2. oddělení - Lucie Švecová 3. oddělení - Jitka Hájková 4. oddělení - Marcela Hanzlová d) správní zaměstnanci uklízečky Králová Eva Babická Hana Nistorová Dana Braslavcová Monika Blažková Jitka ekonomický úsek Leona Sládková - tajemnice školy Milada Gábliková- účetní Petra Kostřánková - mzdová účetní školní jídelna Kubátová Jana - vedoucí školní jídelny Brauerová Drahuše Horejšová Blanka Benešová Ivana Havlásková Andrea školník Masopust Jiří - od března Novák Jan Zalabák Martin

24 Přehled pracovníků školy Počet učitelů: 28 Školní družina: 4 Správní zaměstnanci: 10 Školní jídelna: 5 Celkový počet pracovníků: 47 Věková skladba a kvalifikovanost učitelů: Věkový průměr učitelů na celé škole činil 42 roků. 28 učitelů do 35 let let let Nad 55 let důchodci Počet učitelů Počet učitelů nekvalifikovaných Počet učitelů studujících VŠ

25 Výsledky vzdělávání a výchovy Zápis k povinné školní docházce: Zápis do 1. ročníku: Z toho odklad školní docházky: Do 1. ročníku přijato: celkem 80 dětí 13 dětí 67 dětí Vycházející žáci ročník Ročník 1 5. ročník 4

26 Výsledky vzdělávání a výchovy Přijetí na typy škol Počet přijatých G 5 víceleté G 4 SOŠ 26 SOU 7 Počet přijatých 18% 12% 5% 65% G víceleté G SOŠ SOU

27 Výsledky vzdělávání a výchovy Přehled prospěchu školy 1. pololetí 2012/2013 Prospěl s vyznamenáním žáků Prospěl žáků Neprospěl - 18 žáci Celkový průměrný prospěch - 1,634 Zameškané hodiny: omluvených hodin. na žáka 44,363 hodiny neomluvených hodin. na žáka 0,425 hodiny

28 Výsledky vzdělávání a výchovy Přehled prospěchu školy 2. pololetí 2012/2013 Prospěl s vyznamenáním žáků Prospěl žáků Neprospěl - 4 žáci Celkový průměrný prospěch - 1,654 Zameškané hodiny: omluvených hodin. na žáka 51,167 hodiny neomluvených hodin. na žáka 0,491 hodiny

29 Školní družina Školní družina měla 4 oddělení, do kterých docházelo 120 žáků. Činnost jednotlivých oddělení spočívala v zájmových činnostech: tělovýchovné, pracovně technické, přírodovědné a esteticko výchovné /hudební a výtvarná činnost/. Nebyla opomíjena ani činnost odpočinková a rekreační. Denně byl zařazován do programu pobyt žáků venku /podle počasí/. Keramika středa 15,00-16,30 p. vychovatelka J. Hájková třída počet dětí 12 Pracovní a výtvarný úterý 15,00-16,30 p. vychovatelka Y. Krollová třída 12 Vyšívání čtvrtek 15,00-16,30 p. vychovatelka M. Hanzlová třída. 12

30 Integrovaní žáci Pokud jde o integraci žáků v vývojovými poruchami, tak výuka probíhala dobře zásluhou příslušných vyučujících, kteří se těmto žákům náležitě věnovali v době mimo vyučování. Vybavení příslušnými pomůckami bylo dostatečné. Počet žáků na škole celkem 24 Z toho sluchově postižených 1 Z toho zrakově postižených 0 Z toho vady řeči 0 Z toho tělesně postižených 1 Z toho vývojové poruchy učení 21

31 Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávání: Počet účastníků - semináře jednodenní 3 Počet účastníků semináře vícedenní 2

32 Primární prevence VYHODNOCENÍ REALIZACE MPP MPP 2012/2013 byl realizován na mnoha úrovních, především formou aktivního sociálního učení, nácviku komunikačních dovedností, řešení konfliktů průřezově v rámci příslušných učebních předmětů. Intenzivně se pracovalo na kultivaci interiéru školy. Zvýšilo se pohodlí a bezpečí žáků rozšířil se počet zamykatelných šatních skříněk, úprava chodeb, další vybavování školy elektronikou. Škola se od února 2011 zapojila do projektu Peníze školám, v rámci něj se zaměřila na podporu čtenářské a matematické gramotnosti a na inovace v ICT výuce, výuce anglického jazyka, fyziky a přírodopisu. V rámci tohoto projektu byla škola vybavena elektronikou, novými odbornými publikacemi i tituly beletrie. V rámci tohoto projektu se dařilo naplňovat některé body MPP: rozvoj komunikace, práce s informacemi, mediální výchovu, podpora vztahů ve třídě i vztahů učitel-žák, individuální přístup k žákovi, možnosti pro každého žáka, aby poznal své limity nebo naopak objevil skrytý talent. Projekt byl ukončen v červnu roku Žáci se velmi intenzivně podíleli na výzdobě školy, v rámci hodin VV projektově pracovali, docházelo i k mezipředmětovým propojením, zlepšil se vztah žáků k prostředí školy, sami zlepšení vnímají a hodnotí pozitivně. Došlo k nárůstu mimoškolních akcí, návštěvy divadla, kina, přednášky zaměřené na problematické jevy, žáci se hojně a velmi úspěšně účastnili soutěží a olympiád (VV, M, NJ, Z, PŘ, ČJ). Opět se povedlo se v rámci tradičního sportovního dne zapojit do aktivit všechny žáky a pojmout tento den i formou nadsázky. Tradičně rozsáhlá byla nabídka volnočasových aktivit naší školy. Kroužky míčové hry, keramika, basketbal, angličtina pro nejmenší, kroužky v rámci školní družiny.

33 Primární prevence Pokračovala spolupráce s německou školou Pestalozzi Mittelschule rozvíjení přátelských vztahů mezi žáky i mezi pedagogy, přátelská utkání ve floorbale, vzájemné poznávání města Pirna a Děčín. 1. Poradenská péče na škole: činnost Pravidelné konzultace Školní metodik Výchovný poradce prevence Žáci PP rodiče žáci PP rodiče Ano Ne Ano Ano Ne ano Konzultace dle dohody ano ano ano ano ano ano 2. Externí subjekty participující na realizaci MPP MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍNA, PPP, ETOP, K-CENTRUM, OSPOD, Městská policie, Policie ČR, sdružení RELIÉF, MŠMT

34 Primární prevence 3. Konkrétní výsledky, kterých bylo v rámci vaší školy při realizaci MPP dosaženo ve šk. r. 2012/2013 a) žáci: Dařilo se řešit aktuálně vzniklé situace, žáci si zvykli oslovit buď třídního učitele nebo přímo metodika. Někdy ale řešili situaci rodiče - z důvodů strachu dítěte, obava z pomsty. Žáci se cítí na škole poměrně bezpečně, mohou se spolehnout, že jejich problém nebude přehlížen. V případě potřeby vyhledávají pomoc spíše u vyučujících, schránka důvěry nebyla témě využita. Podařilo se navázat meziročníkové vztahy, starší žáci pomáhali mladším (společné akce NJ, Mikulášská besídka, projekt Deváťáci čtou dětem na prvním stupni a v MŠ apod).. Žáci se výrazně a se zájmem podílejí se na zlepšování školního prostředí, tvoří věci s vědomím, že budou zdobit jejich třídu nebo chodby školy a nemají tendence věci tolik ničit. Přesto byly zaznamenány projevy vandalismu, záměrného ničení a poškozování majetku školy, viník byl zjištěn. Docházelo i k drobným projevům vandalismu v anonymním prostředí WC, šatna, prostor před školou apod. I nadále funguje kamerový systém, který monitoruje všechny vchody. Nadále přetrvávaly problémy se zneužíváním návykových látek, nedaří se eliminovat zneužívání tabáku, alkoholu a marihuany, které jsou pro některé žáky běžně dostupné v jejich volném čase. Jakékoli podezření na zneužívání návykové látky bylo vždy sděleno zákonnému zástupci. K plnění cílů MPP výrazně přispěl projekt MŠMT Peníze školám, viz výše.

35 Primární prevence b) pedagogičtí pracovníci: Někteří pedagogové se vzdělávají v oblasti prevence formou samostudia, sledují aktuální trendy a problémy ve společnosti. Ve své práci třídního učitele využívají informací, materiálů metodika prim. prevence, své zásahy se snaží konzultovat s MMP i s vedením, propojení vedení školy-vpp a MPP třídní učitel - funguje dobře, spolupráce je intenzivní. Všichni pedagogičtí pracovníci se seznámili s MPP. Porady okresního metodika prevence metodička sledovala formou záznamu z porad, je pravidelně v kontaktu s okresní metodičkou prevence Mgr. Evou Křížovou. Převzala v PPP materiály projektu ZÁCHRANNÝ KRUH DVD A CD-romy pro interaktivní práci žáků vhodné pro 1. stupeň Škola odebírala časopis Prevence.

36 Primární prevence c)rodiče: Rodiče byli pravidelně a včas informováni o změnách a důležitých událostech na škole, jsou informování o všech problémech i úspěších třídy, kterou navštěvuje jejich dítě. Do dění ve škole zasahovali prostřednictvím zástupce ve Školské radě. Rodiče se zapojovali se do komunikace s vedením i metodikem, oslovili školu v případě problému buď přes třídního učitele nebo se obrátili na metodika prevence, využívali i webovou adresu metodika primární prevence. Případné problémy dítěte byly okamžitě řešeny formou osobního pohovoru s rodiči. V případě závažnějších problémů docházelo ke svolání výchovné komise (řed. školy, vých. poradce, metodik prim prev., zák. zástupce, soc. kurátor). Spolupráce s rodiči v rámci MPP se realizuje převážně formou třídních schůzek(3x ročně) a formou osobní konzultace v případě potřeby. Spolupráce se zintenzivnila a zkvalitnila také díky webové stránce školy, data a klasifikace žáků jsou dostupné rodičům už nejen v písemné podobě ŽK, ale také formou elektronické ŽK. Tento komunikační prostředek mohou rodiče využívat k omlouvání žáků čí k vyjasňování některých nejasností s vyučujícím, řada rodičů tuto možnost skutečně využívala. Objevily se i negativní stránky webové otevřenosti školy, v předminulém školní roce 2x došlo ke zneužití, řešila to dokonce i PČR, důvodem je částečná nedisciplinovanost rodičů, kteří propůjčují přístupová hesla svým dětem, v mnohých případech se o problém nejedná, došlo ale i k zneužití hesla, jak bylo řečeno výše. V loňském školním roce se tento problém nevyskytl. Na webové stránce naší školy lze prakticky získat všechny potřebné informace o organizaci školního roku, rodiče jsou tak stále více a kvalitněji informováni. Škola přesto nadále udržovala i písemnou formu ŽK - s ohledem na sociální situaci některých rodin, které si internet nemohou dovolit. Přes veškerou snahu o vstřícnost a dostatečnou komunikaci s rodiči se objevily krizové a napjaté situace i stížnosti ze strany rodičů. Byly řešeny individuálně.

37 Primární prevence d) instituce: Spolupráce byla realizována dle platných zákonů ČR a vyhlášek i pokynů MŠMT. Šlo zejména o spolupráci s OSPOD, Magistrátem města Děčína, PČR a PPP, ETOPem. Nově se osvědčila spolupráce s ústeckým sdružením Reliéf při společnosti White Light, které nabízí formu rodinné terapie při výchovných problémech. Tato služba je zdarma a někteří rodiče ji využili. Bohužel stále bez výsledku zůstal záměr výstavby dětského dopravního hřiště v areálu naší školy. Škola naráží na neúčast Magistrátu města Děčína. Byl vypracován projekt na výstavbu dětského dopravního hřiště, spolupráce prozatím nepokračuje ze strany Magistrátu města Děčína. Doufáme, že v rámci rozšíření dopravní výchovy ve školách od tohoto školního roku na základě změn navržených MŠMT se podaří projekt výstavby dopravního hřiště realizovat. Intenzivní zůstala spolupráce s magistrátem v otázkách opakovaného záškoláctví, byla svolávána výchovná komise dle pokynů MŠMT. Spolupráce s kurátorem, Magistrátem města Děčína a PČR - pokud šlo o řešení případů zanedbávání rodičovských povinností a chronického záškoláctví některých žáků - nakonec přineslo žádoucí výsledky. Spolupráce s PPP v rámci šetření žáků s SVPU probíhala bez problémů. Lepší zkušenosti učinila naše škola s přednáškami PČR o prevenci před patologickými jevy a nebezpečími drog, cizích osob, šikanou apod., které proběhly napříč všemi ročníky školy. Přednášející zaměstnankyně PČR Jitka Machová dokázala zaujmout děti obou stupňů naší školy.

38 Primární prevence 4. Výskyt soc. patologických jevů ve šk. roce 2012/2013: Záškoláctví I. / II. stupeň Šikana ( nebo podezření na šikanu Drogové závislosti, kouření Kriminalita mládeže, vandalizmus 0/ Využití detektoru alkoholu - 0x 6. Vyhodnocení MPP bylo provedeno: dne

39 Projekty Ovoce do škol Projekt Labe - setkání dvou 6.tříd na projektu,, Řeka Labe - naše společné dědictví,, /projekt uskutečněný díky Saské zemské nadaci přírody a životního prostředí a české partnerské organizaci SEVER/ Mezinárodní projekt " JSME SOUSEDÉ - WIR SIND NACHBARN ".

40 Projekty EU peníze školám Klíčová aktivita - Individualizace výuky čtenářské gramotnosti žáků - Individualizace výuky matematické gramotnosti žáků - Individualizace výuky cizích jazyků - Inovace výuky v oblasti přírodních věd - Inovace výuky prostřednictvím ICT - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků - Vzdělávání pedagogických pracovníků matematické a čtenářské gramotnosti

41 Projekty EU peníze školám Projekt se podařilo zrealizovat v období Šablony individualizace byly splněny a jejich cíle naplněny. V rámci šablon individualizace výuky čtenářské a matematické gramotnosti a individualizace cizích jazyků byly pro žáky zakoupeny materiály pro individuální práci, pro zkvalitnění a zefektivnění výuky byly pořízeny dataprojektory a kvalitní výuka také byla dosažena metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků. Na I. i II. stupni ZŠ byly děleny hodiny matematiky a českého jazyka. V rámci šablony individualizace cizích jazyků byla dělena výuka žáků na předmět anglický jazyk i německý jazyk. Velkým přínosem byly šablony na tvorbu inovativních materiálů. Byly vytvořeny 3 sady DUM pro informatiku, anglický jazyk a chemie a 2 sady inovací v oblasti přírodních věd pro fyziku a přírodopis. Projekt hodnotíme pozitivně. Projekt škole přinesl finanční přínos pro učitele a zkvalitnění materiálního vybavení v oblasti ICT, dále v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a výuky cizích jazyků.

42 Testování žáků Scio Stonožka pro 3. ročník testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů Scio Gepard informační gramotnost pro 5. a 9. ročník Niqes - celoplošné republikové testy pro 5. a 9. ročník Scio - testy finanční gramotnosti pro 3. a 9. ročník

43 Partnerství Spolupráce s partnerskou školou Pestalozzi Pirna Copitz

44 Aktivity školy Sběrové akce sběr žaludů a kaštanů Lyžování Halloween ve škole Podzimní a jarní vyrábění Výroba hračky z krabiček Návštěva Děčínského zámku Výměnný pobyt v Německu Mikuláš ve škole a mateřských školách Vánoční besídky Plavání 3. a 4. tříd Školní výlety Exkurze k hasičům Den silničního provozu Keramický kroužek Pracovní a výtvarný kroužek Kroužek vyšívání Dramatický a recitační kroužek Občanské sdružení CINKA Den silničního provozu

45 Aktivity školy exkurze k hasičům

46 Olympiády a soutěže Sportovní den Olympiáda ZŠ Pohár rozhlasu Pythagoriáda Krajské kolo - fyzika Okresní kolo - matematika Matematický Klokan Okresní kolo olympiády - biologie Okresní kolo olympiády - fyzika Krajské kolo olympiády - německý jazyk Okresní kolo olympiády - chemie Školní kolo olympiády - přírodopis Okresní kolo olympiády - anglický jazyk Okresní kolo olympiády - německý jazyk Okresní kolo olympiády - český jazyk Okresní kolo olympiády - dějepis Školní kolo olympiády - chemie Přírodovědný klokan Přespolní běh Evropský den jazyků 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 V tomto roce se podařila náročná oprava žákovských šaten V Letovicích 21. 9. 2015 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary

Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary 364 71 Bochov, Okružní 367 IČO 70991545 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY OBDOBÍ: školní rok 2005/2006 a 2006/2007 Č.j.: 224/2007 Vypracované v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5 VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012. Mgr. Miroslav Kettner.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5 VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012. Mgr. Miroslav Kettner. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5 PŘÍSPĚVKOVÁ 405 02 Děčín VI, Školní 1544/5 e-mail: ORGANIZACE skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz fax 412 539306 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2015 / 2016 příloha č.1 k organizačnímu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více