Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady:"

Transkript

1 i

2 Pozor! Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: Varování Napájecí adaptér: Používejte jen adaptér odpovídající specifikacím, jinak může dojít k poškození nástroje. Adaptér a přívodní kabel neumisťujte blízko zdrojů tepla (ústřední topení, infrazářiče) Předcházejte poškození přívodního kabelu - neohýbejte ho příliš, nepokládejte na něj těžké předměty apod. Pravidelně kontrolujte a čistěte napájecí konektor. Nezapojujte do sítě mokrýma rukama. Neotvírejte plášť nástroje Neotvírejte plášť nástroje a nemanipulujte žádnými jeho součástmi. Pokud by nástroj nepracoval správně, okamžitě ho vypněte a pošlete k opravě autorizovaným opravářem. Umístění nástroje Nástroj nevystavujte prachu, vibracím, extrémním teplotám (přímé sluneční záření, blízkost topidel, automobil zaparkovaný na slunci). Nástroj umisťujte na stabilní podložky, abyste předešli jeho pádu. Na nástroj nestavte nádoby s tekutinou, aby nedošlo k vylití tekutiny do nástroje a jeho poškození. Údržba: Nástroj čistěte jemným suchým hadříkem. Nepoužívejte organická rozpouštědla čistící nebo chemické prostředky,nepokoušejte se nástroj barvit. Připojení periferních zařízení Abyste předešli poškození reproduktoru, začínejte s minimální hlasitostí, při hře pak postupně hlasitost nastavte podle potřeby. Pozor při používání nástroje: Chraňte svůj sluch, nástroj nepoužívejte při maximální hlasitosti nebo při hladinách hlasitosti, které jsou již nepříjemné na poslech. Na nástroj nepokládejte těžké předměty, při hře a manipulaci na žádnou součást nástroje nepůsobte nadměrnou fyzickou silou. Nástroj musí vybalovat dospělá osoba, malým dětem hrozí nebezpečí zadušení. Plastové obaly patřičně zlikvidujte nebo uschovejte mimo dosah dětí mladších 3 let. Poznámka Technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit. Omluvte případné nepřesnosti v popisu nebo překlepy v manuálu. (Věřte, že čínští autoři anglického manuálu věděli, co říkají - pozn. překladatele) Zobrazení hodnot na displeji v manuálu slouží jen jako ilustrace k vysvětlení funkcí a mohou se lišit od skutečných hodnot zobrazovaných vaším nástrojem. ii

3 OBSAH I. Ovládací panel a připojení Ovládací panel Popis displeje Připojení... 2 II. Příprava před produkcí... 2 Napájení Napájecí adaptér Baterie... 2 Připojení dalších zařízení Sluchátka Připojení zesilovače nebo HiFi zařízení Připojení počítače... 3 III. Základní obsluha... 3 Základní obsluha Zapnutí nástroje... 3 Zvuky Volba zvuku... 3 Efekty a ovládání Rozdělení klaviatury Zdvojený zvuk Sustain Vibráto Dynamika Transpozice Přesné ladění Metronom Modulace tónu - Pitch bend... 5 Výběr hudebního stylu doprovodu, ovládání doprovodu Výběr stylu Start/Stop Synchronizovaný začátek doprovodu (Sync.) Mezihra - Fill-in1/ Fill-in Předehra/dohra - Intro/Ending Nastavení tempa Nastavení hlasitosti doprovodu Nastavení hlasitosti akordového doprovodu... 7 Akordový doprovod Zjednodušené akordy Standardní akordy Barva akordů Zrušení funkce akordového doprovodu... 7 Záznam Záznam Programování rytmu Přehrávání záznamu... 8 Demo skladby Režim "Demo one" Režim "Demo all"... 8 Přehrávání demo skladeb... 9 Výukový program "Guide" Režim "one key one note" Režim "Follow"... 9 Uložení nastavení... 9 Příloha I. - Tabulka zvuků Příloha II. - Tabulka stylů Příloha III. - Tabulka demo skladeb Příloha IV. - Řešení běžných problémů Příloha V. - Technické údaje iii

4 I. Ovládací panel a připojení Ovládací panel 1. Hlavní vypínač 2. Celková hlasitost 3. Hlasitost doprovodu / hlasitost akordů / transpozice / přesné ladění 4. Start/stop / Sync. / Mezihra 1/2 / Předehra/Dohra 5. Zjednodušené akordy / Standardní akordy / Barva akordů / Vypnutí ak. doprovodu 6. Záznam / Programování rytmů / Přehrávání 7. Ukládání - M1, M2, M3, M4, BANK 8. Zvuky/Rytmy/Skladby 9. Demo one /Demo all / Metronom 10. Výuka - One key / Follow / Tempo 11. Dynamika / Rozdělení klaviatury / Zdvojený zvuk / Sustain / Vibráto 12. Číselná klávesnice 0-9, tlačítka +/13. Datové kolečko 14. Displej 15. Reproduktor 16. Modulační kolečko (Pitch bend) Popis displeje 1. Zvuk 2. Rytmus 3. Skladba 4. Číselný displej 5. Displej tempa 1 6. Hlasitost akordů 7. Hlasitost doprovodu 8. Metronom 9. Osnova 10. Displej č/b kláves 11. Zjednodušené akordy 12. Standardní akordy 13. Výuka 14. Sustain 15. Vibráto 16. Dynamika 17. Rozdělení klaviatury 18. Zdvojený zvuk 19. Záznam 20. Programování rytmů

5 Připojení 1. Konektor USB 2. Line Out (výstup signálu na linkové úrovni) 3. Sluchátkový výstup 4. Vstup 12V = II. Příprava před produkcí Napájení 1. Napájecí adaptér Používejte adaptér dodaný s nástrojem nebo adaptér se stejnými hodnotami proudu a napětí (12V=; 500 ma, kladný pól uprostřed). Konektor adaptéru zapojte do zdířky DC 12V na zadní straně nástroje, druhý konec připojte do sítě. Napětí sítě musí odpovídat vstupnímu napětí adaptéru. Zapněte nástroj a jste připraveni k produkci. Pozor: Pokud nástroj nebudete delší dobu používat, odpojte adaptér od sítě, abyste předešli možnému poškození adaptéru nebo nástroje. 2. Baterie Otevřete víko uložení baterií a vložte 8 baterií 1,5V typu D. Polarita baterií musí odpovídat nákresu. Po uložení baterií vraťte víko na původní místo. Celkem osm baterií Pozor: Nepoužívejte různé typy baterií a nekombinujte staré vybité baterie s novými. S vybitými bateriemi se bude zhoršovat kvalita zvuku a klesat jeho hlasitost. Pokud nebudete nástroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození nástroje jejich vytečením. 2

6 Připojení dalších zařízení 1. Sluchátka Konektor sluchátek připojte do zdířky "HEADPHONE" na zadní straně nástroje, vestavěné reproduktory se tím automaticky vypnou. Tak můžete získat vlastní odposlech nebo cvičit bez rušení okolí. 2. Připojení zesilovače nebo hi-fi zařízení Jako alternativa k vestavěným reproduktorům se nabízí připojení externího zesilovače nebo hi-fi soustavy. Před připojováním nástroj i externí aparaturu vypněte. Propojte linkový výstup nástroje Line Out se vstupy LINE IN nebo AUX IN na aparatuře. 3. Připojení počítače USB porty nástroje a počítače spojte propojovacím kabelem. Používejte kvalitní software. Nástroj může odesílat MIDI data do počítače nebo přehrávat MIDI data odesílaná počítačem. Poznámka: Žádné z těchto externích zařízení není součástí dodávky III. Základní obsluha 1. Zapnutí nástroje Po zapojení napájecího adaptéru nebo vložení baterií můžete nástroj zapnout stiskem tlačítka "POWER". Dalším stiskem tohoto tlačítka nástroj vypnete. Zvuky 1. Volba zvuku Po zapnutí nástroje je vždy aktivní volba "VOICE" (zvuk). Pokud již byl nástroj v provozu a nastavení je jiné, stiskněte tlačítko "VOICE". Nyní můžete zvolit zvuk zadáním jeho čísla pomocí tlačítek 0-9, nebo tlačítky +/-. 3

7 Efekty a ovládání 1. Rozdělení klaviatury V režimu rozdělené klaviatury (Keyboard Split) zůstává na 24 klávesách na levé straně zvuk nastavený před jejím rozdělením, zvuk zbylých kláves lze nastavit pomocí číselné klávesnice. 2. Zdvojený zvuk Režim zdvojeného zvuku (Dual Voice) aktivujete stiskem tlačítka DUAL. Zvuk kláves se teď bude skládat ze dvou současně znějících zvuků. První z nich je zvuk nastavený před stiskem tlačítka DUAL, druhý zvuk nastavíte po jeho stisknutí. 3. Sustain Tuto funkci aktivujete stiskem tlačítka SUSTAIN. Klávesy nyní budou mít prodloužené doznívání. Funkci ukončíte dalším stiskem tlačítka SUSTAIN. 4. Vibráto Funkci aktivujete stiskem tlačítka VIBRATO. Nyní budou mít hrané tóny efekt vibráta. Dalším stiskem tlačítka VIBRATO funkci ukončíte. 5. Dynamika Váš nástroj má dynamickou klávesnici, proto je při zapnutí automaticky v režimu dynamické klávesnice, kdy se síla úderu na klávesnici projeví na hlasitosti hraného tónu. Stiskem tlačítka TOUCH dynamiku vypnete. Pokud budete chtít dynamiku obnovit, stiskněte tlačítko TOUCH znovu. 6. Transpozice Tlačítky TRANSPOSE +/- můžete zvýšit nebo snížit ladění až o 6 stupňů. Současným stiskem tlačítek + a okamžitě nastavíte základní ladění. 4

8 7. Přesné ladění Tlačítky TUNING+/- nastavíte přesné ladění v rozsahu +99. Dlouhým stiskem tlačítka +/- můžete měnit hodnotu plynule. Dlouhým současným stiskem + a - se vrátíte k tovární hodnotě. 8. Metronom Stiskem tlačítka METRONOME aktivujete tikání metronomu. Lze volit ze čtyř taktů. Metronom se projeví na celkovém zvuku nástroje. 9. Modulace tónu - Pitch bend Pohnete-li kolečkem PITCH BEND při produkci, na hraných tónech uslyšíte efekt vytažení nebo povolení struny. Otočením kolečka nahoru se tóny zvyšují, směrem dolů se snižují. Když kolečko uvolníte, vrátí se ladění do původní polohy. Výběr hudebního stylu doprovodu, ovládání doprovodu 1. Výběr stylu Váš nástroj nabízí výběr ze 128 rytmů, jejich seznam najdete v příloze. Stiskem tlačítka STYLE vstoupíte do režimu výběru stylu. Displej zobrazí číslo aktuálního rytmu. Výběr rytmu provedete buď zadáním čísla rytmu nebo pomocí tlačítek +/-. 5

9 2. Start/Stop Stiskem tlačítka Start/stop v normálním režimu spustíte/zastavíte doprovod. Toto tlačítko lze rovněž použít k vypnutí ostatních režimů. 3. Synchronizovaný začátek doprovodu Stiskem tlačítka SYNC aktivujete synchronizaci doprovodu, doprovod se spustí současně se stiskem některé z 19 kláves vlevo (sekce akordů). Pokud je aktivní funkce akordů, stiskem některé z "akordových" 19 kláves spustíte automatický akordový doprovod. Jestliže se přehrává rytmus, stiskem tlačítka SYNC přehrávání ukončíte a aktivujete synchronizovaný doprovod. Funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka SYNC. 4. Mezihra - Fill-in1/ Fill-in2 Stiskem některého tlačítka Fill-in lze doprovod obohatit mezihrou, po ní se opět obnoví původní doprovod. 5. Předehra/dohra - Intro/Ending Stiskem tohoto tlačítka přehrajete předehru, která bude pokračovat standardním doprovodem, pokud tlačítko stisknete při produkci, skladba se ukončí dohrou. 6. Nastavení tempa Tempo metronomu, doprovodu a demo skladeb můžete nastavit v rozsahu pomocí tlačítek TEMPO +/-. Standardní nastavení tempa je Nastavení hlasitosti doprovodu Standardní hodnota hlasitosti doprovodu (ACCOMP VOLUME) je 16 a lze ji měnit tlačítky ACCOMP VOLUME +/-. Momentální hodnota hlasitosti se zobrazí na displeji. Současným stiskem tlačítek + a obnovíte standardní hodnotu hlasitosti. 6

10 8. Nastavení hlasitosti akordového doprovodu Standardní hodnota hlasitosti akordového doprovodu (CHORD VOLUME) je 16 a lze ji měnit tlačítky CHORD VOLUME +/-. Momentální hodnota hlasitosti se zobrazí na displeji. Současným stiskem tlačítek + a obnovíte standardní hodnotu hlasitosti. Akordový doprovod 1. Zjednodušené akordy Po spuštění rytmického doprovodu můžete stiskem tlačítka "SINGLE CHORD" aktivovat funkci zjednodušeného akordového prstokladu. Nyní můžete použít prvních 19 kláves zleva k ovládání akordového doprovodu zjednodušeným prstokladem (viz obrázek). Režim ukončíte stiskem tlačítka Start/Stop. 2. Standardní akordy Po spuštění rytmického doprovodu můžete stiskem tlačítka "FINGER CHORD" aktivovat funkci standardního akordového prstokladu. Nyní můžete použít prvních 19 kláves zleva k ovládání akordového doprovodu standardním prstokladem (viz obrázek). Režim ukončíte stiskem tlačítka Start/Stop. 3. Barva akordů V režimu akordového doprovodu můžete stiskem tlačítka "BASS CHORD" změnit zabarvení zvuku akordu. 4. Zrušení funkce akordového doprovodu Stiskem tlačítka "CHORD CLEAR" zrušíte akordový doprovod, rytmický doprovod bude pokračovat. 7

11 Záznam 1. Stiskem tlačítka RECORD vstoupíte do záznamového režimu. Uslyšíte metronom, standardní hodnota je 120. Stiskem libovolné klávesy nebo tlačítka bicích spustíte nahrávání. Maximální délka záznamu je 180. po dosažení maximální délky se metronom zastaví a dále již nelze nahrávat. Záznam přehrajete stiskem libovolné klávesy. Stiskem tlačítka RECORD se vždy vymaže předchozí záznam. 2. Stiskem tlačítka PROGRAM spustíte režim programování rytmu. Rytmy lze upravovat pomocí osmi????? s maximálním rozsahem 64 bicích nástrojů. Po dokončení úprav stiskem tlačítka PLAY spustíte naprogramovaný rytmus. Tempo lze nastavit tlačítky TEMPO +/-. Stiskem tlačítka PROGRAM se vymaže předchozí záznam rytmu. 3. Přehrávání záznamů Přehrávání záznamů spustíte tlačítkem PLAY Demo skladby 1. Stiskem tlačítka DEMO ONE spustíte opakované přehrávání první demo skladby. Druhým stiskem přehrávání zastavíte, třetím stiskem se spustí opakované přehrávání následující skladby. 2. Stiskem tlačítka DEMO ALL se spustí opakované přehrávání všech demo skladeb v pořadí, ve kterém jsou zapsány v tabulce (viz příloha). Další stisk tohoto tlačítka přehrávání ukončí. 8

12 Přehrávání demo skladeb Stiskněte tlačítko "DEMO". Stiskem tlačítka DEMO ONE vstoupíte do režimu volby skladby. To můžete provést buď zadáním jejich čísel (např. 04, 05), nebo pomocí tlačítek +/-. Do režimu výběru skladby lze vstoupit i stiskem tlačítka DEMO ALL. Tlačítkem start/stop přehrávání skladeb zastavíte. Výukový program "Guide" Stiskem tlačítka GUIDE vstoupíte do režimu výuky. Bílými klávesami můžete volit demo skladby. Režim ukončíte dalším stiskem tlačítka GUIDE. Při hře lze stiskem tlačítka VOICE měnit zvuk. 1. Režim "Guide-one key" Při stisku libovolné klávesy nástroj zahraje správnou notu melodie a zahraje doprovod. 2. Režim "Guide-follow" V tomto režimu můžete noty odezírat z displeje, melodická linka demo skladby bude zablokovaná. Pokud po tři vteřiny nezahrajete žádnou klávesu, melodická linka se odblokuje, abyste slyšeli správnou melodii. Uložení nastavení Váš nástroj je vybaven pamětí pro uložení vašich oblíbených nastavení, která můžete později snadno vyvolat. Stiskem tlačítka BANK můžete vybírat mezi třemi skupinami paměti, na displeji se zobrazí "TEAM 1, 2 a 3". Podržte tlačítko STORE a stiskněte jakékoli z tlačítek M1-M4, tím uložíte následující data: styl a odpovídající funkce, zvuk a nastavení efektů). Jestliže v daném umístění byla již dříve nějaká data uložena, dojde k jejich přepsání. 9

13 Příloha I. - Tabulka zvuků 10

14 Příloha II. - Tabulka stylů rytmického doprovodu 11

15 Příloha III. - Tabulka demo skladeb ČÍSLO Název skladby ČÍSLO Název skladby 01 Turecký pochod 07 The Song of Season 02 Impromptu 08 Serenáda 03 Červená řeka 09 Lieder 04 Zuzana 10 Kaťuša 05 Americká patrola 11 Espano 06 Haw-Tree 12 Mozartova klavírní sonáta Příloha IV. - Řešení běžných problémů Problém Možné příčiny/odstranění Mírný šum/cvaknutí při vypínání a zapínání Není závada. Nástroj je zapnutý, ale při stisknutí žádné z kláves se neozývá žádný zvuk. Zkontrolujte nastavení hlasitosti. Zkontrolujte, zda reproduktory nevypnul jack zasunutý ve výstupní zdířce. Zvuk je zkreslený, přerušovaný nebo systém přestal fungovat. Použití nevhodného napájecího adaptéru nebo vybité baterie. Použijte přiložený adaptér nebo vyměňte baterie. Tóny se v rámci téhož zvuku nepatrně liší barvou. Jedná se o normální jev daný různou vzorkovací frekvencí. Stejný tón se v různých zvucích nepatrně liší v ladění. Jedná se o normální jev daný různým laděním samplovaných nástrojů. Při použití funkce Sustain mají některé zvuky delší dozvuk než jiné. Nejde o závadu, délka dozvuku je pro každý zvuk optimalizovaná. Nevhodná hlasitost doprovodu Zkontrolujte, zda nastavení hlasitosti doprovodu a celkové hlasitosti jsou ve správném poměru. V režimu SYNC nepracuje automatický doprovod. Zkontrolujte, zda je proveden výběr Single chord nebo Finger chord, poté stisknutí jedné z prvních 19 kláves zleva spustí doprovod. Při napájení adaptérem klávesy po zapnutí nevydávají žádný zvuk a kontrolní LED se nerozsvítí. Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem, zda je do ní adaptér náležitě zapojený a zda se připojujete k síti se správnými hodnotami napětí. Při napájení bateriemi klávesy po zapnutí nevydávají žádný zvuk a kontrolní LED se nerozsvítí. Zkontrolujte, zda je polarita baterií správná a zda baterie nejsou vybité. Tón nemá správnou výšku. Zkontrolujte, zda je hodnota funkce Transpose "00". Nástroj vydává nepříjemné zvuky při použití mobilního telefonu v jeho blízkosti. Mobilní telefony mohou rušit elektronické hudební nástroje. Vypněte mobilní telefon nebo se od nástroje vzdalte. 12

16 Příloha V. - Technické údaje Normy GB/T , GB , GB , GB Displej LCD displej Zvuky 128 zvuků Styly 128 volitelných automatických doprovodů Demo skladby 12 demo skladeb Volitelné efekty Dynamika, rozdělení klaviatury, zdvojený zvuk, sustain (dozvuk), vibráto, transpozice, přesné ladění, modulace tónu (pitch bend) Záznam Záznam, programování bicích, přehrávání Výuka Jednotlivé tóny - One key one note, Notový záznam - Follow Ovládání doprovodu Start/Stop, Sync., Fill-in1, Fill-in2(mezihry), Intro/Ending(předehra/dohra), Metronome Ovládání akordového doprovodu Single Chord (zjednodušené akordy), Finger Chord (standardní akordy), Bass Chord (barva akordů), Chord Clear (vypnutí akodrového doprovodu) Další ovládací prvky Vypínač Power, ovládání hlasitosti (Volume), ovládání hlasitosti doprovodu (Accompainment volume) Konektory Napájecí konektor 12V=, sluchátkový výstup, linkový výstup Rozsah C3-C8 Přesnost ladění 3cent Rozměry (mm) 980x390x130 Hmotnost 5,5kg Napájení 12V= Výkon 2x6W Klidový proud 150mA Přiložená výbava Napájecí adaptér, notový stojánek, manuál 13

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál Upozornění Před použitím čtěte pozorně Prosím všimněte si následujících základních pokynů týkajících se používání elektronických varhan, abyste se tak vyhnuli případnému poškození vašeho nástroje a mohli

Více

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Důležité bezpečnostní symboly:

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

Digitální klávesy RK-61. Obj. č.: 119 60 94

Digitální klávesy RK-61. Obj. č.: 119 60 94 Účel použití Výrobek generuje zvuky, které uživatel přehrává přes zabudované reproduktory pomocí kláves. Lze k němu připojit sluchátka nebo externí zesilovač. Přístroj je vybaven USB portem pro připojení

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 00 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 00 99 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Obj. č.: 59 00 99 Máte v bytě málo místo místa pro velký buben? Pak s touto výkonnou, elektronickou a digitální bicí soupravou nebudete mít žádné problémy s místem. V tomto

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

Digitální bicí. 2 paličky. 2 nožní pedály. Vysvětlivky k symbolům. Bezpečnostní pokyny

Digitální bicí. 2 paličky. 2 nožní pedály. Vysvětlivky k symbolům. Bezpečnostní pokyny Rozsah dodávky Digitální bicí 2 paličky 2 nožní pedály Digitální elektronické bicí DD-305 Vysvětlivky k symbolům Tento symbol označuje ohrožení Vašeho zdraví, např. nebezpečí úderu elektrickým proudem.

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o.

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o. FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL I. VLASTNOSTI - 49 kláves - přiřaditelný jezdec, pedál, kolečko ohýbání tónu, modulační kolečko, tlačítka nahoru/dolů, knoflíky - multifunkční klávesnice

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Elektronická bicí souprava NÁVOD K POUŽITÍ

Elektronická bicí souprava NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická bicí souprava NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Elektronická bicí souprava splňuje požadavky Části 15 Pravidel FCC (Federální komise USA pro komunikaci). Při provozu soupravy jsou splněny

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

USB klávesy MC37A. Obj. č.: Popis a ovládací prvky

USB klávesy MC37A. Obj. č.: Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky a) Horní strana USB klávesy MC37A Obj. č.: 127 61 66 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB kláves Renkforce MC37A. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka Time Machine Delay pedál Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live )

MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live ) MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live ) Stručný návod k okamžitému použití přístroje Tento návod v českém jazyce je majetkem společnosti K-AUDIO Impex s.r.o. Kardašovská 626,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

DIGITÁLNÍ PIANO. Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-280. Uživatelský manuál

DIGITÁLNÍ PIANO. Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-280. Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ PIANO Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-80. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Srdečně blahopřejeme ke koupi nástroje YAMAHA PortaTone PSR 125

Srdečně blahopřejeme ke koupi nástroje YAMAHA PortaTone PSR 125 Srdečně blahopřejeme ke koupi nástroje YAMAHA PortaTone PSR 125 Jste nyní majiteli komfortního a kompaktního nástroje, vybaveného fantastickými funkcemi a špičkovým zvukem pro nejvyšší hudební požitky.

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet NÁVOD K POUŽITÍ Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170122 Skytec PA-200, aktivní zvukový systém pro USB/SD 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ!

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646 OBSAH Bezpečnostní opatření...3 Vlastnosti a ovládací prvky...5 Standardně dodávané doplňkové vybavení...4 Přední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zařízení...7 Příprava dálkového

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč 1) LCD monitor 2) Tlačítko volba 3) Tlačítko modus 4) Tlačítko zoom 5) ON / OFF 6) LED kontrolka 7) + / - výběrové tlačítko 8) Testovací tlačítko

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka GRAMOFON S VELMI VYSOKÝM KROUTÍCÍM MOMENTEM Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY a) Důkladně pročtěte pokyny, než zařízení zapojíte do sítě el. napětí a začnete používat. b) Pokyny uschovejte pro případ

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR Návod k obsluze 1 Bezpečnost Toto zařízení není určeno pro venkovní použití. Jakékoliv vaše modifikace tohoto přístroje mohou vést ke ztrátě záruky. Servis svěřte pouze odborným

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Air Guitar laserová kytara

Air Guitar laserová kytara Air Guitar laserová kytara Obsah balení: 1x Kytara 1x Návod k použití Před použitím výrobku věnujte pozornost následujícím skutečnostem: Před používáním si důkladně přečtěte tento návod k použití. Návod

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET Uţivatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS SYB-5 Bass Synthesizer. Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŢÍVÁNÍ

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272 Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE Model KX-A272 Přečtěte si prosím tento Návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití Zařízení lze provozovat na základě Generální licence GL-23/R/2001 Obsah Přehled...3

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod k obsluze. Interton TV Streamer

Návod k obsluze. Interton TV Streamer Návod k obsluze Interton TV Streamer Úvod Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Interton TV Streamer. Interton TV Streamer Vám poskytne vysoce kvalitní přenos zvuku z TV, HiFi sterea, osobního počítače nebo

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Bezdrátová HD sluchátka RH-300, 2,4 GHz Rychlý průvodce nastavením Obsah balení Prodlužovací kabel USB Bezdrátová sluchátka HD,

Více

Digitální dveřní kukátko

Digitální dveřní kukátko Digitální dveřní kukátko Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Snadné ovládání Velmi dobrý poměr výkon x cena Jednoduchá montáž www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu b) Vnější strana kukátka

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Smart Watch Garett M26 návod

Smart Watch Garett M26 návod Smart Watch Garett M26 návod 1 SMARTWATCH Garett M26 Bezpečnostní tipy Ilustrace v tomto návodu jsou referencemi a můžou se lišit v závislosti na modelu. POZOR Pokyny k baterii Baterie se nesmí vyhodit

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

SMARTÍK. GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz. Návod

SMARTÍK. GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz. Návod SMARTÍK TM GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz Návod TM 12 ÚVOD SMARTÍK chytrým a důmyslným způsobem podporuje rozvoj Vašeho dítěte.

Více

Bluetooth reproduktor Sonar LED

Bluetooth reproduktor Sonar LED Bluetooth reproduktor Sonar LED Uživatelská příručka 33041 Důležité bezpečnostní pokyny Reproduktor uchovávejte mimo vodu a další kapaliny. Reproduktor uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla. Úpravou hlasitosti

Více

Návod k obsluze. Elektronické klávesy Casio LK-220. Obj.č.: 30 35 70. Úvod. Úvod. Důležité! 2. Příslušenství. Obecné pokyny

Návod k obsluze. Elektronické klávesy Casio LK-220. Obj.č.: 30 35 70. Úvod. Úvod. Důležité! 2. Příslušenství. Obecné pokyny Elektronické klávesy Casio LK-220 Obj.č.: 30 35 70 Úvod Vážení zákazníci, Návod k obsluze Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektronických kláves Casio. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více