TERAPIE AKTIVOVANOU VODOU PROJEKT ELIS EZEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERAPIE AKTIVOVANOU VODOU PROJEKT ELIS EZEP 2013-14"

Transkript

1 TERAPIE AKTIVOVANOU VODOU PROJEKT ELIS EZEP Informačně energetický systém - IES. Terapie prostřednictvím speciálních podložek využívajících informační energii. Pracuje na principu aktivace pitné vody nebo jiné tekutiny prostřednictvím aktivní podložky. Při výrobě těchto energetických podložek vycházíme z poznatků možností starého učení alternativní medicíny a současných informací, které jsou nám poskytovány. Podložka je určena jako podpůrný prostředek při terapii nebo prevenci. Víme, že lze touto cestou pozitivně ovlivnit naše zdraví. Principem je posílení problematických oblastí a jejich následná harmonizace. Touto cestou nabízíme k ověření zajímavý projekt, jak využít za splnění stanovených podmínek jedné z alternativních metod a to, jak pomoci vyřešit svůj osobní zdravotní problém. Po několikaletém vlastním výzkumu nabízíme tuto možnost široké veřejnosti, aby si každý sám mohl ověřit tento jednoduchý způsob terapie. Pomocí speciálních energetických podložek, lze aktivovat pitnou vodu příslušnou informací s energetickým potenciálem. Vzniká tak aktivovaná voda, která v těle předá buňkám příslušnou informaci a energii. Oslabená energetická pole v těle se posílí a pomáhají tak obnovit vlastní samoozdravný proces, probíhá revitalizace a následně uvádí tělo opět do původního zdravého harmonického stavu. Pokud nejsou další překážky, které tento proces blokují, tělo se dostane postupně opět do stavu normalizace a proces uzdravení je ukončen. Vlastní rozhodnutí, osobní přístup a důvěra v tento způsob terapie je podmínkou úspěšnosti. Tento projekt byl vyhlášen pro roky a jeho účelem je potvrdit účinnost této terapie v širokém podpůrném využití, snížit náklady na léčbu. Tuto terapii lze využít i při současné léčbě klasickou medicínou a to souběžně jako podpůrný prostředek léčby. Věda se k těmto věcem, či jevům nevyjadřuje. A pokud ano, tak spíše s odstupem. Důvodem je samozřejmě nemožnost měření a provedení odborných rozborů a doporučení. Důvodů však může být více. Rizika terapie bez odborných posudků, zájmy některých společností, nedůvěra k alternativní medicíně. Základním cílem IES je uzdravení. V dobách minulých, před Hypokratem, existovala pouze alternativní léčba a to ve formách dle vývoje, či vyspělosti společnosti a národů. Při spojení alternativní medicíny a současné lékařské vědy, by mohly být výsledky ještě lepší. Věřím, pokud nebude alternativní medicína z různých důvodů potlačena, mohla by zaujmout důstojné místo v naší společnosti. Hon na čarodějnice už tu byl. Jsme vyspělý národ. Určitě se najde dobré řešení, očistí se jména dobrých lidových léčitelů a tato věda bude sloužit lidem stejně dobře jako současná klasická medicína. IES využívá každý sám, bez asistence rádoby léčitelů. Je potřeba jen splňovat podmínky pro tuto léčbu. ROZVAHA PŘED NÁKUPEM KONZULTACE. Při rozhodování před zakoupením tohoto výrobku, zda je způsob této terapie vhodný pro Vaši osobu, doporučujeme využít ověření jiných nezávislých odborníků znalých diagnostiky a to z důvodů, aby byla vyloučena naše zaujatost k vlastnostem tohoto výrobku a proběhlo tak řádné nezávislé měření. Pokud se rozhodnete o naše ověření, tuto službu vám samozřejmě bezplatně poskytneme. V těchto případech nám zašlete osobní malé foto (portrét) uživatele, jeho jméno a název podložky, o kterou máte zájem. Důvodem tohoto opatření je předejít možnosti zklamání, kdy zákazník nepřijme tuto ozdravnou energii a to z různých důvodů. Někteří klienti nemohou systém ELIS EZEP využít pro vrozené vady, následky

2 karmického zatížení nebo svým vnitřním odmítavým postojem, přesvědčením. Musí proto nejdříve absolvovat proces odstranění hlubokých příčin jejich problémů. V tomto případě je potřeba hledat jinou cestu, jinou formu terapie. Děkujeme za pochopení a přejeme všem uživatelům mnoho pozitivních poznatků a pevné zdraví. PODMÍNKA časově zlevněného nákupu v PROJEKTU ELIS EZEP 2014 byla zpětná odezva klienta. Naplní se tak podstata tohoto projektu a to podání důkazů o pozitivních účincích této terapie. Dočasně zlevněné výrobky ELIS EZEP, byly na oplátku za Vámi poskytnuté informace o účincích a subjektivních pocitech. Děkujeme. PODLOŽKA ELIS EZEP je určena pouze pro osobu, která konzultovala nákup s odborníkem na tuto diagnostiku s pozitivním výsledkem. Splňuje podmínky příjmu této informační energie. Získala výrobek legální cestou, zakoupením. Provede první vědomou aktivaci systému. Nastaví před každým použitím aktuální parametry pro svou osobu. Jedná se vždy o osobní přímou aktivaci a používání. V ostatních případech je toto zařízení nefunkční. PODMÍNKY PŘÍJMU INFORMAČNÍ ENERGIE Klient získal výrobek legální cestou, zakoupením. Je rozhodnut pro tento způsob terapie a důvěřuje mu. Zdravotní problém není následkem karmického zatížení. Zdravotní problém není vrozenou vadou. Klient má dostatečnou duchovní úroveň. Klient se bude sám aktivně podílet na výrobě aktivované vody, pokud mu to zdravotní stav umožňuje. Klient je schopen přijmout tuto informační energii. Při nedodržení některé z podmínek, nelze očekávat pozitivní účinky a nedoporučujeme tento nákup. ZÍSKÁNÍ TOHOTO VÝROBKU Tento výrobek prodává obchod s léčivými kameny: Magická pohoda. Řádným zakoupením je splněna jedna z podmínek příjmu informační energie. Finanční částka je forma poděkování za vlastní výzkum, vynaloženou práci a pomoc. AKTIVACE Zakoupenou podložku zářiče je zapotřebí poprvé jednorázově aktivovat a to osobou, která toto zařízení bude používat. Jednorázová první aktivace zářiče se provádí setřením zářiče pravou rukou přes plochu s obrázkem od shora dolů, tedy ve směru k tělu. Podložku zářiče přidržujeme levou rukou v levém horním rohu. Podložka je aktivována. Nelze jí následně použít pro jinou osobu. Slouží výhradně této osobě. Důvěra a vlastní rozhodnutí pro tento způsob terapie ovlivňuje samotný informační přenos. Lze tak očekávat nejlepší potenciál a odpovídající pozitivní výsledky u klienta. POSTUP PŘI PRÁCI Aktivovanou podložku zářiče umístíme na stůl nebo desku, tak, aby pod ní nebyl cca do 100cm žádný biologický materiál (tekutiny, potraviny, zvířata, rostliny). Před každou výrobou aktivované tekutiny vždy opět setřeme podložku zářiče pravou rukou, stejným způsobem jako při první aktivaci. Systém podložky zářiče je v kontaktu s klientem. Položíme na podložku sklenici nebo nádobu s vodou. Podložka zářiče pracuje dále zcela automaticky. Během této doby dochází k energetické úpravě vody (tekutiny). Automatické ukončení energetického působení nastane při dovršení požadované úrovně aktivované tekutiny na nejlepší možnou mez, v čase cca 20 minut (1.5litru) nebo kratším, dle množství tekutiny. Po dvaceti minutách nádobu odebereme. Systém již nepůsobí. Sklenice 0.3 liru, čas působení 10 minut. Konzumace tekutin se provádí popíjením po doušcích. Nádobu na výrobu této vody používejte nejlépe. Pro denní

3 preventivní potřebu nám stačí malá sklenička. Voda obsahuje léčivou informační energii upravenou podložkou zářiče. Lze tuto informaci samozřejmě ověřit nezávislým odborníkem na tuto diagnostiku. UŽÍVÁNÍ Aktivovaná voda se užívá popíjením. Doporučená minimální preventivní dávka 1x 0.5dl během dne, pokud není u jednotlivých modelů podložek stanoveno jinak nebo dle osobní diagnostiky. V praxi se jedná o libovolnou sklenku vody, například 0.2l. Při zdravotních problémech doporučujeme užívat 4x denně sklenku s aktivovanou vodou. Horní hranice není většinou stanovena. Dále dodržujeme běžný pitný režim. Aktivovaná voda nemá žádné vedlejší účinky. V uzavřené lahvi tato voda vydrží v chladu a temnu 7 dní bez energetické změny. I tak doporučujeme vyrobit si tuto vodu denně vždy čerstvou. Je to otázka několika minut. Pokud je potřeba vodu brát do zaměstnání, stačí ji přelít do prázdné plastové lahve nebo tuto vodu jednoduše pomocí podložky zářiče vyrobit přímo na pracovišti, pokud to pracovní podmínky umožňují. Takto upravenou vodu můžeme okamžitě pít, chladit v lednici, dále použít k přípravě studených i teplých jídel a nápojů, tedy i tepelně upravovat. Pokud jídla upravujeme vařením, pečením a chceme zachovat maximum energetického potenciálu, doporučujeme používat nejlépe smaltované, skleněné nebo keramické nádoby bez účasti kovových nástrojů. U nádobí z kvalitní nerezové oceli může docházet k malým energetickým ztrátám. Z aktivované vody některých modelů ELIS EZEP lze energetickým ředěním (nikoliv nalitím do hotové lázně), připravit léčivou koupel. Z neředěné aktivované vody lze připravit obklady nebo zábaly. V některých případech postačí pouhé potírání a následné zaschnutí. Princip této terapie je podobný jako u aktivované vody pomocí léčivých kamenů nebo bylin a to jak dle starého učení nebo současných nových informací. Aktivovanou vodu lze užívat dlouhodobě jako prevenci. Nejsou nám známy žádné vedlejší účinky. OCHRANA PODLOŽKY ELIS EZEP Podložka obsahuje ochranu před nelegální výrobou nebo zneužitím bez vědomí tvůrce. 10 let od aktivace následně podložka zářiče plní svou funkci, pro kterou byla vyrobena. UPOZORNĚNÍ: Dodržujte prosím naše doporučení a postupy při práci, jinak nelze očekávat požadované výsledky. Vyrobená podložka energetického zářiče je alternativní řešení, jak pomoci při vleklých nebo chronických zdravotních problémech nebo jiných specifických potřebách klienta. Odborné lékařské vyšetření by mělo být vždy jako první. Zadní strana zářiče (bez obrázku), může výrazně odebírat energii. V tomto směru cca 100cm by neměl být žádný biologický materiál (tekutiny, potraviny, rostliny, zvířata). Při odkládání zářiče, doporučujeme zadní stranu směřovat do sklepních, půdních nebo prázdných prostor, kde se předpokládá absence biologického materiálu. Nenechávejte v těsné blízkosti podložky zářiče žádný jiný podobný zářič nebo spotřebič vyzařující elektromagnetické nebo jiné rušivé pole. Mohou se účinky negativně ovlivnit. Bezpečná vzdálenost je více jak 80cm. Stůl nebo police je vhodné místo pro práci se zářičem. Nepoužívejte zářič k jiným účelům, než pro které byl navržen. Vysoká úspěšnost této terapie je závislá na důvěře, vlastním rozhodnutí v tento způsob terapie a osobním přístupu. Víme, že je tímto způsobem dána šance nastartovat proces postupného uzdravení. Podložku zářiče nepřekládejte, neohýbejte. U dražších podložek z plexiskla dbejte, aby se výrazně nepoškodil povrch. Zářič je přenosný, ale je určen vždy pro jednoho uživatele s dobrým úmyslem pracovat na svém zdraví. SEZNAM PODŮRNÝCH ENERGETICKÝCH PODLOŽEK roku 2014:

4 Pro práci s léčivými kameny a šperky: ELIS EZEP ARK ELIS EZEP EVK ELIS EZEP CL rychlá regenerace léčivých kamenů, čištění a nabíjení výroba aktivované vody z léčivých kamenů v krátkém čase silné energetické čištění léčivých kamenů Pro harmonizaci, tedy uvedením určité oblasti do původního harmonického stavu: ELIS EZEP LS4 ELIS EZEP IPR ELIS EZEP PS ELIS EZEP LOP ELIS EZEP NV ELIS EZEP LDP ELIS EZEP LNS ELIS EZEP LJ ELIS EZEP LL ELIS EZEP MI ELIS EZEP BH ELIS EZEP LD ELIS EZEP P ELIS EZEP I ELIS EZEP TRIGON ELIS EZEP SONAK ELIS EZEP OH ELIS EZEP PH ELIS EZEP ARV ELIS EZEP XCP ELIS EZEP ED3 ŠTÍTNÁ ŽLÁTA PROSTATA SLINIVKA OČI PODPORA USÍNÁNÍ PLÍCE NERVOVÝ SYSTÉM JÁTRA, KREVNÍ OBĚH LEDVINY MIGRÉNA BOLESTI HLAVY DNA POSÍLENÍ PŘI ÚNAVĚ A VYČERPÁNÍ IMUNITNÍ SYSTÉM REGENERACE, REVITALIZACE, DETOXIKACE PODPORA PŘI NEMOCÍCH Z NACHLAZENÍ OSOBNÍ HARMONIZÁTOR VYROVNANOST ROVNOVÁHA KYSELIN A ZÁSAD REVITALIZACE VODY NA ZDRAVÉ OPTIMUM ČISTIČKA PARAZIZŮ SKRYTÝCH I AKTIVNÍCH POSÍLENÍ BDĚLOSTI

5 ELIS EZEP APJ ELIS EZEP APL ELIS EZEP LPOŽ ELIS EZEP XCP PYLOVÁ ALERGIE JARNÍ PYLOVÁ ALERGIE LETNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY DETOXIKACE, ODČERVENÍ, ODKOVENÍ, ODKYSELENÍ Nezapomeňte, že každá forma terapie, dnes harmonizace, může mít své hranice možností. Upozorňujeme, že nejlepší metoda léčebné pomoci je spojení klasické a alternativní medicíny. Vždy předem doporučujeme návštěvu odborného lékaře. Tento alternativní, informačně energetický způsob harmonizace nedoporučujeme při akutních zdravotních problémech. V tomto případě se hraje o čas. Systém IES působí pomaleji. Pro získání důkazů od klientů v tento způsob terapie, nezkreslených či záměrně nepodvržených byl vyhlášen tento projekt. Tento ověřovací projekt byl ukončen. Pro osobní poradenství, či informace k podložkám, využijte prosím kontaktní Za kolektiv vyřizuje jednatel Magické Pohody, Luděk Červenka, tel: Děkujeme všem uživatelům za zpětnou odezvu a zajímavé postřehy. Kolektiv Magické pohody.

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Magic of Nature. Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG

Magic of Nature. Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG Magic of Nature Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG Magie přírody Vždy, když se ponořím do nové práce s éterickými oleji a hledám odpověď na otázku, jak nejlépe sestavit kompozici, kterou bych mohla

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

Úvodní slovo ministryně Úvod 1. Přechod od pečovatelského modelu k modelu podpory

Úvodní slovo ministryně Úvod 1. Přechod od pečovatelského modelu k modelu podpory OBSAH Úvodní slovo ministryně... 5 Úvod... 6 Terminologické poznámky... 6 Poděkování... 7 Poznámka k obrázkům v praktické části... 7 1. Přechod od pečovatelského modelu k modelu podpory... 8 Právo na nezávislý

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času Pavla Kloubková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice užívání alkoholu a způsobu trávení

Více

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET www.bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY Infuzní terapie vitamínem C v onkologii ZDRAVÍ Nádory hlavy a krku - prevence i u mladších ročníků FOTO: AVON AVON Pochod proti

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala: Táňa Wasserbauerová Regenerace

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Orientální kosmetika. Šungit. kámen zdraví. Klinika, které na vás záleží. Lékařský magazín. PhDr. Hana Khlaif. str. 3

Orientální kosmetika. Šungit. kámen zdraví. Klinika, které na vás záleží. Lékařský magazín. PhDr. Hana Khlaif. str. 3 B.O.D.Y. Lékařský magazín 7. ročník, listopad 2013, 45,- Kč PhDr. Hana Khlaif Šungit kámen zdraví Klinika, které na vás záleží Orientální kosmetika str. 3 SHUNGIT INSPIRE S.R.O. prodej zdravotních pomůcek

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2013 Doporučujeme: Získejte kvalitní nabídky pro Váš dům zdarma Odpovědi na dotazy ohledně měření vody Neplaťte

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka)

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka) SEMINÁŘE (kompletní nabídka) Středisko vzdělávání s.r.o. OBSAH Výživa, stravování, gastronomie... 4 Léčivé rostliny v běžném životě... 5 Strava se sníženým obsahem tuků, použití tuků v kuchyni... 5 Výživa

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Projekt EUSTaCEA realizovaný v rámci programu Daphne III Průvodní manuál LISTOPAD 2010 2 Průvodní manuál Obsah 04 Úvod

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu hydromasážní vany SAPHO Hydro & Air

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu hydromasážní vany SAPHO Hydro & Air Návod na instalaci, obsluhu a údržbu hydromasážní vany SAPHO Hydro & Air Záruční list SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Výroba a prodej hydromasážních systémů www.hydroair.cz

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

L ék ař sk ý magazín. 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč. Chutná. hezky jihočesky... JAK. na chronické bolesti. FitVibe.

L ék ař sk ý magazín. 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč. Chutná. hezky jihočesky... JAK. na chronické bolesti. FitVibe. B.O.D.Y. L ék ař sk ý magazín 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč Chutná hezky jihočesky... JAK na chronické bolesti FitVibe Jindřichův Hradec LUXURY SPA & WELLNESS HOTEL enjoy the difference - první holistický

Více