Detoxikační přístroj Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detoxikační přístroj Návod k použití"

Transkript

1 Detoxikační přístroj Návod k použití Než začnete používat zakoupený přístroj, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití. Výrobek je určen uživatelům bez závažných zdravotních komplikací. Stručný popis funkce Plastovou nádobu přístroje naplňte teplou vodou (38-41 C). Přidejte trochu soli a v této lázni koupejte chodidla po dobu třiceti minut. Do vody je veden slabý proud, takže se uvolňují vodíkové, sodné, draselné a hydroxidové ionty (H+, Na+, Cl- a OH-). Tyto ionty jsou snadno vstřebávány pokožkou a umožňují tak přirozenou regeneraci buněk. Když jsou buňky dostatečně zotaveny, začnou vstřebávat důležité živiny a zbavovat se nahromaděného odpadu. Důvody k detoxikaci Zdraví lidského těla závisí na jeho elektrické rovnováze. Zdravé tělo by mělo z 80% obsahovat záporně nabité ionty (anionty), z 20% pak ionty kladné (kationty). Protože však tělo působí jako magnet, přitahuje a zadržuje toxiny. Část těchto toxinů tvoří těžké kovy, nezoxidované tuky, nestrávené bílkoviny, zásoby cholesterolu, kyselina močová, kyselina mléčná a škodlivé látky nahromaděné ve vašem těle ze znečištěné vody, atmosféry a špatného jídla. Tyto toxiny narušují normální chod organismu a vytvářejí tak příhodné prostředí pro rozvinutí různých nemocí, alergií a nesprávných reakcí imunitního systému. Technologie vytváření iontů je známa po desetiletí. Klíčem k úspěšné detoxikaci je právě souběžné vytváření kladně a záporně nabitých iontů, které působí při terapii zároveň. To nyní umožňuje odstranit nežádoucí toxický materiál nahromaděný v těle, ať už kladně či záporně nabitý. Proudová detoxikace Tak nazýváme vnější detoxikaci lidského těla, při které dochází k odstranění toxinů skrze chodidla. Tělo se detoxikuje zatímco pohodlně sedíte s chodidly umístěnými v nádobě s teplou vodou. Jedná se o velmi účinný způsob, jak se zbavit toxinů nezávisle na tom, kde jsou ve vašem těle umístěny. Proces iontového čištění vytváří proud kladně a záporně nabitých iontů, které k sobě přitahují a zachycují opačně nabité částice toxiny. Ty jsou pak z vašeho těla vyloučeny skrze pokožku. Každé čištění trvá kolem 30 minut. Sestava elektrod je umístěna ve vodě spolu s vašimi chodidly, dlaněmi nebo jinou částí těla. Napájecí zdroj dodává do elektrod malé množství elektřiny, což způsobuje že jejich kovové částice spolu se solí a vodou generují kladné nebo záporné ionty. Ionty pak na sebe ve vašem těle naváží toxiny, a jsou vyloučeny zpět do vody skrze pokožku na chodidlech. Vyloučení toxinů z těla zlepší celkové fungování vašeho organismu. 1

2 Profil produktu Externí detoxifikační metoda, která vylučuje toxiny z těla skrze chodidla. Tělo se detoxikuje zatímco pohodlně sedíte s chodidly v lázni s teplou vodou. Infiltrací iontů dochází k posílení buněčné aktivity, zlepšení metabolismu, podpoření detoxikace v játrech, potlačení otoků, arthritidy, revmatismu a pod. Následující přehled shrnuje možná zabarvení vody v iontové lázni způsobené toxiny vyloučenými z těla: Jak funguje iontové čištění Proces iontového čištění je skvělá metoda pro detoxikaci celého těla prostřednictvím koupele chodidel v horké vodě s iontovým generátorem (soustavou elektrod). Proudění slabého elektrického proudu ve vodě způsobuje rozpad solných a vodných molekul na ionty (tento proces je také znám jako elektrolýza). Ionty jsou atomy, které následkem působení vnější síly (obvykle elektřiny) ztratily nebo získaly elektron. Díky tomuto procesu kolem sebe ionty (nabité kladně nebo záporně) vytvářejí slabé elektrostatické pole schopné zachytit a neutralizovat opačně nabité částice a vypudit je ven z těla přes buněčnou membránu procesem zvaným osmóza. Osmóza je vědecký termín pro proces, kdy se částice pohybují přes buněčnou membránu z prostředí o vyšší koncentraci do prostředí, kde je jejich koncentrace nižší. V našem případě je prostředím o nižší koncentraci právě roztok iontů ve vodní lázni. Často je tímto způsobem možné minimalizovat bolest a otoky, edémy a další symptomy vzniklé dlouhodobým špatným životním stylem a odpadními látkami usazenými v tělních buňkách. Dlouhodobé výsledky také závisí na celkovém zdravotním stavu uživatele, jeho dalších zdravotních obtížích a jeho ochotě změnit svůj životní styl. Návod k použití Hlavními částmi přístroje jsou: 1. nádoba 2. elektrodová sada (v bílém nebo černém provedení) 3. adaptér 4. pás na zápěstí (v bílém nebo černém provedení) 5. masážní díl (jeden pár, v bílém provedení) Součásti hlavní konzole: 2

3 1. Ukazatel napětí 2. Režim 3. Ukazatel elektrického proudu 4. Nastavení síly fyzické terapie 5. Čas 6. Otvor pro připojení elektrodové sestavy 7. Zapnuto/Vypnuto 8. Start/Stop 9. Otvor pro připojení zápěstního pásu 10. Otvor pro zapojení zástrčky 11. Masážní díl 3

4 Příprava k použití: Otevřete krabici, vyjměte hlavní konzoli a elektrodovou sestavu. Umístěte je do polohy vhodné k použití. Zapojte konzoli do zásuvky Zapojte elektrodovou sestavu do konzole Zapojte zápěstní pás to konzole. Pamatujte si prosím, že kontaktní oblast zápěstního pásu by měla být zvlhčena nějakým gelem, a pevně připevněna k tělu. Vložte elektrodovou sestavu do vody o teplotě asi 40 C. Stiskněte tlačítko on/off k přímému výběru režimu. Stiskněte kulaté tlačítko pro vybraný režim. Můžete si zvolit z celkem pěti režimů, z nichž je pro běžné použití nejvhodnější ten třetí. Nastavte čas pomocí šipek nahoru a dolu předvolené nastavení je na 30 minut. Přehled režimů: % kladných iontů pro klinické účely % záporných iontů pro klinické účely 3. 30% záporných, 70% kladných iontů vhodné pro běžné uživatele, doporučujeme používat tento režim. 4. čistící režim (15 min+, 10 min-. 5min+ = 30 minut) 5. hloubkové čištění (10min-, 15min+, 5min- = 30 minut). Používáme pokud byla voda při běžném čištění příliš silně zabarvena. 4

5 Tipy při užívání: Vodivost vody přímo ovlivňuje produkci iontů a tedy i efektivnost detoxikace. Přidáním malého množství soli můžete vodivost vody výrazně zvýšit. Nepřidávejte však příliš mnoho soli, aby se nezkracovala životnost elektrodové sestavy. Displej by měl ukazovat napětí 11-14V a proud 2-2.5A. Pokud displej ukazuje nižší proud než 1.2A, je třeba přidat trochu soli nebo zvýšit teplotu vody (přidáním trochy horké vody do lázně). Postup při běžném použití přístroje 1. plastovou nádobu vyložte igelitovým sáčkem a naplňte vodou o teplotě 40C. 2. zapojte elektrodovou sestavu a zápěstní pás do hlavní konzole 3. vložte elektrodovou sestavu do vody a zápěstní pás připevněte na ruku 4. zvolte režim 3, čas je automaticky nastaven na 30 min. Toto nastavení můžete změnit (šipky nahoru a dolů). 5. Vložte chodidla do lázně a stiskněte tlačítko START 6. Ověřte si že se ukazatel proudu pohybuje mezi A. Pokud je hodnota nižší, přidejte sůl nebo horkou vodu. Je-li hodnota proudu vyšší než 2.8A (pravděpodobně pokud jste přidali příliš mnoho soli), přístroj se sám zastaví. Vyměňte vodu a pokračujte v používání přístroje podle doporučených pravidel. 5

6 Ukázky průběhu čištění: Následující obrázky zobrazují průběh tří různých detoxikačních procedur. Každý řádek představuje průběh jedno čištění. V prvním sloupci jsou obrázky pořízené před spuštěním programu, v dalších sloupcích pak fotografie pořízené po 15, 20 respektive 30 minutách. 6

7 Kdo by neměl detoxikační přístroj Ion-Cleanse používat? Použití detoxikačního přístroje je bezpečné pro většinu lidí. Výjimku mohou tvořit: - těhotné ženy - pacienti s implantovaným kardiostimulátorem - pacienti s transplantovanými orgány, umělými klouby, kovovými nebo organickými implantáty - lidé trpící epilepsií - pacienti podstupující jakoukoli formu radioterapie nebo chemoterapie - pacienti s diabetem I. typu - lidé s otevřenými ranami a zraněními na chodidlech Nejste-li si jistí, zda je pro vás použití přístroje bezpečné, kontaktujte svého ošetřujícího nebo praktického lékaře. Poznámka: použití přístroje pomáhá udržovat zdravý krevní tlak. Trpíte-li nízkým tlakem, najezte se před použitím přístroje. Přístroj může lehce snížit hladinu cukru v krvi. Těhotné a kojící ženy nemají přístroj používat. Nebyl sice prokázán žádný negativní efekt na průběh těhotenství a kojení, ale je bezpečnější začít přístroj používat až po jejich skončení. Použití přístroje je bezpečné pro pacienty podstupující dialýzu ledvin, léčbu inzulinem nebo s nedostatečnou srdeční činností. Přístroj může pomoci zbavit tělo toxinů, které se v těle usazují kvůli nedostatečné funkci ledvin a srdce. Použití přístroje nemá vliv na léčbu. Osoby, které podstoupily transplantace, kloubní náhrady nebo jsou zvýšeně citlivé na elektromagnetické pole mohou mít při použití přístroje nepříjemné pocity, proto jim nedoporučujeme ho používat. Po použití přístroje nezapomeňte nahradit ztracené živiny jako jsou vitaminy nebo mastné kyseliny. Pomůžete tak svému tělu zbavovat se toxinů ještě efektivněji. Nejčastější problémy Při proudu vyšším než 3A displej zobrazí chybu a zapne se alarm. To způsobí vypnutí přístroje. Pokud se po zapnutí přístroje neobjeví na displeji žádné informace o napětí nebo proudu, ujistěte se prosím, zda: - je elektrodová sestava ve vodě - voda obsahuje dostatek soli - je drát elektrodové desky zapojen do hlavní konzole - drát elektrodové desky, jeho zapojené do konzole a sama konzole nejsou poškozeny Doporučená četnost užití Děti starší 3 let mohou přístroj používat, nejlépe pod dohledem dospělé osoby. Nastavte však kratší dobu čištění. Osoby mladší 5 let by měli přístroj používat každé 3 dny po dobu 14 dnů. Poté by měla následovat třítýdenní pauza. Osoby starší 50 let by také měli přístroj používat každé tři dny po dobu 14 dnů, následná pauza by však neměla být delší než 2 týdny. Čištění a údržba přístroje 7

8 Nádoba je vyrobena z plastu, který může být udržován teplou vodou a saponátem. Hladina vody nesmí dosáhnout až k otvoru pro kabely. Do vody přidejte čistící sodu nebo speciální saponát a nechte působit alespoň jednu hodinu, případně přes noc. Doporučujeme důkladně vyčistit přístroj po každých 5-10 užitích. Elektrodová sestava se může opotřebit a musí být nahrazena (přibližně po 50 užitích, v závislosti na kvalitě vody a množství používané soli). Prosím kontaktujte distributora v případě jakýchkoli jiných dotazů a problémů. Skladování Před uskladněním umyjte elektrodovou sestavu, neponořujte ji však celou do vody (otvor na kabel musí zůstat suchý). Můžete použít speciální čistící prostředek k ošetření celého přístroje (kontaktujte distributora). Není-li přístroj používán, musí být skladován v suchém prostředí aby nedošlo ke korozi elektrodové sestavy. Neponořujte celý přístroj do vody, mohlo by dojít k poškození elektroniky displeje nebo rozvodných kabelů. Často kladené dotazy 1. Jak se usazují toxiny? Lidské tělo používá ke správné funkci slabé elektrické impuls (především z mozku). Všechny buňky v našem těle produkují elektrickou energii. Je-li hladina energie vysoká, buňky fungují správně (živiny jsou řádně vstřebávány a toxické látky odbourávány). Když je naše tělo vystaveno zátěži v podobě nemoci nebo dlouhodobého stresu, hladina energie klesá. Naše buňky proto nefungují správně a nedokážou se účinně zbavovat odpadních látek toxinů. 2. Jak detoxikační přístroj funguje? Detoxikační přístroj Ion-Cleanse vytváří ve vodní lázni slabé elektrické pole, které cirkuluje v těle a vytváří nabité částice - ionty. Ty v těle účinně neutralizují opačně nabité částice, a tělo je pak samo schopno se jich zbavit pomocí více než 2000 pórů na chodidlech. Dochází tak k neutralizaci krve a tělních tkání, a k ustálení vyrovnaného ph. 3. Jak často bych měl/a chodidla koupat? Na začátku je dobré používat lázeň každých 72 hodin. Tak budou toxiny vyloučeny z vašeho těla co nejdříve. Detoxikační přístroj Ion-Cleanse je jednoduše řečeno přístroj, který umožní vašemu tělu získat zpět správné energetické pole, které stimuluje přirozenou detoxikaci. Po pěti až deseti užití můžete přístroj používat jednou za měsíc pro udržení správné rovnováhy ve vašem těle. 4. Co se dá pomocí detoxikačního přístroje léčit? Detoxikační přístroj neléčí nemoci. Pomáhá vašemu tělu zbavovat se odpadních látek. Je li vaše tělo správně vyčištěno, jeho orgány budou přirozeně fungovat lépe. 5. Změní se barva vody i když v ní nemám chodidla? Ano! Kombinace kovu v sestavě a mořské soli způsobí změnu barvy vody v závislosti na městě, kde žijete a na složení vody kterou používáte. 6. Jak mi může iontová koupel chodidel pomoci? - posílit váš imunitní systém - pomoci při zotavení z poranění a rekonvalescenci po chirurgických zákrocích - ztišit bolest a ztuhlost kloubů při arthritidě - zlepšit váš spánkový rytmus 8

9 - odstranit z vašeho organismu těžké kovy - odstranit krevní usazeniny - zlepšit funkci jater a ledvin 7. Jak dlouhá by měla být léčba? Pro každou koupel nepotřebujete víc než 30 minut, dětem postačí 15. Nepoužívejte u dětí do 5 let. Vašemu tělu nijak neuškodí pokud budete přístroj používat méně než 20 minut, nedosáhnete ale potřebného efektu. 8. Proč se do vody přidává sůl? Voda je slabý elektrický vodič, sůl se tedy přidává pro zvýšení vodivosti. Obvykle postačí půl polévkové lžíce, záleží ale na složení vody, kterou používáte. 9. Má léčba nějaké vedlejší efekty? Použití přístroje nemá žádné vedlejší účinky na váš organismus. Někteří lidé mohou po použití přístroje pociťovat slabou bolest hlavy a příznaky chřipky. Pití dostatečného množství vody během léčby omezí tyto potíže na minimum. 10. Proč voda změní barvu? Slabé elektrické pole způsobí uvolnění sodíku ze soli. Uvolněný sodík způsobí žluté až oranžové zbarvení vody. Ke zbarvení vody také přispějí toxiny vyloučené z vašeho těla, těch ale bude postupně ubývat, budete-li přístroj používat pravidelně. Voda se tedy bude stávat čistější při pravidelném používání, nikdy ale nebude čistá jako voda z kohoutku. Řešení potíží Problém displej nefunguje zobrazí se nápis OFF, ale nic se neděje elektrodová sestava nefunguje nefunkční klávesy Řešení zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny a přístroj je v zásuvce 1. stiskněte levé tlačítko START 2. zkontrolujte připojení zápěstního pásu 3. umístěte chodidla do nádoby 4. ujistěte se, že je ukazatel proudu mezi 2-2.5A zkontrolujte její propojení s hlavní konzolí. Mohlo také dojít k poškození elektrod během jejich čištění vypojte přístroj ze zásuvky, vyčkejte 30s a po výměně vody opět zapojte. zkontrolujte není-li konzole přehřáta pokud ano, vypněte ji a nechte vychladnout. Poté opakujte operaci 9

10 10

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz AB TONIC II CZ Model No.: MC0223 Návod k používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... POPIS PRODUKTU... INSTALACE IONIZÁTORU... PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ... NÁVOD K POUŽITÍ... PÉČE O IONIZÁTOR...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... POPIS PRODUKTU... INSTALACE IONIZÁTORU... PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ... NÁVOD K POUŽITÍ... PÉČE O IONIZÁTOR... MIRACLE MAX ROYALE OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE... POPIS PRODUKTU... INSTALACE IONIZÁTORU... PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ... NÁVOD K POUŽITÍ... PÉČE O IONIZÁTOR... JAK VYMĚNIT FILTR... PREVENTIVNÍ UPOZORNĚNÍ...

Více

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ Tento přístroj byl vyroben a testován ve shodě s normami EN60601-:1990, IEC 601:1988, Elektrický zdravotnický prostředek IEC 601-2-10:1987, Bezpečnost nervových

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Plně automatický digitální přístroj na měření krevního tlaku s manžetou na paži Model BP -103H Návod k použití

Plně automatický digitální přístroj na měření krevního tlaku s manžetou na paži Model BP -103H Návod k použití avod_cz_fin.indd 1 8/22/11 5:55:15 PM Plně automatický digitální přístroj na měření krevního tlaku s manžetou na paži Model BP -103H Návod k použití KLINICKY PŘESNÉ MĚŘENÍ Cemio Switzerland AG info@cemio.net,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: 86 00 91. Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů...

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: 86 00 91. Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů... NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů... 3 2. Zobrazení na displeji hodinek a ovládací tlačítko... 4 3. Nastavení správného času... 5 Náramkové hodinky s měřičem srdečních

Více

ULTRATONE. meditonepro NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRATONE. meditonepro NÁVOD K POUŽITÍ ULTRATONE meditonepro NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Seznam příslušenství 3 Zapojení 4 Funkce přístroje 5 MeditonePro programy 6 Doporučené protokoly ošetření 7 Procedura krok za krokem 13 Seznam diagramů rozmístění

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ABTonic SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ABTonic SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD Poznámky: PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ABTonic SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD Gratulujeme ke koupi přístroje ABTonic, moderního elektronického cvičebního systému, který je vytvořen k podpoře formování

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

ONZEN. Technická příručka. Pro ovládání displejem NA (EcoPack) Onzen verze: 8. v. 1.1

ONZEN. Technická příručka. Pro ovládání displejem NA (EcoPack) Onzen verze: 8. v. 1.1 ONZEN Technická příručka Pro ovládání displejem NA (EcoPack) Onzen verze: 8 v. 1.1 Onzen je veskrze přírodní, automatický systém se slanou vodou, který vodu změkčuje a udržuje. 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Technická

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Co je hepatitida typu C?

Co je hepatitida typu C? Co je hepatitida typu C? Příručka hepatologické sestry pro práci s pacientem Otázky & odpovědi Poučení se lépe brání Hledáte informace o hepatitidě typu C? Zeptejte se on-line specialistů na www.cecko.cz

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

dnes! ještě Začněte ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ, POHYB, DOPLŇKY STRAVY

dnes! ještě Začněte ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ, POHYB, DOPLŇKY STRAVY ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ, POHYB, DOPLŇKY STRAVY Příroda pro lidský druh stanovila pouze omezení délky jeho života, ne však omezení týkající se jeho zdraví. Zdraví, krásní a plni energie bez ohledu na věk? Ano,

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Péče o blízkou osobu 4

Péče o blízkou osobu 4 Obsah Péče o blízkou osobu 4 Zásady domácí péče 6 Náhle nebo postupně? Snazší cesta neexistuje 6 Změna rolí a vztahů. Důstojnost na prvním místě 6 Člověk a jeho nemoc 8 Každodenní péče 9 Strava a pitný

Více

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím posilovacího stroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tento

Více

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka Polar FT60 Uživatelská příručka OBSAH ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT60... Začneme základním nastavením... Tlačítka a struktura Menu... Symboly na displeji... 3 3 3 4 4 PŘED

Více

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví USER MANUAL FOR YOUR BAUMATIC 1 BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Zápěstní digitální tlakoměr

Zápěstní digitální tlakoměr Zápěstní digitální tlakoměr MS-906 Návod k použití Důležitá upozornění Před použitím tohoto tlakoměru si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a instrukce uvedené v tom návodu k použití. Výsledky měření

Více

Proč je tak obtížné redukovat svoji váhu a neb jak na to. Rád se podělím s Vámi o své vědomosti a zkušenosti, které jsem sám v této oblasti získal.

Proč je tak obtížné redukovat svoji váhu a neb jak na to. Rád se podělím s Vámi o své vědomosti a zkušenosti, které jsem sám v této oblasti získal. Proč je tak obtížné redukovat svoji váhu a neb jak na to. Rád se podělím s Vámi o své vědomosti a zkušenosti, které jsem sám v této oblasti získal. Jak to začalo... Jmenuji se Jaroslav Urban, jsem wellness

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají celostátní vydání / zdarma ročník 1, speciál březen vychází 25. ŮNORA 2013 www.grandkrasnaazdrava.cz příloha zdraví Velcí pomocníci Doplňky stravy Zdravé Odborný rádce Detoxikace Jak organismus zbavit

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více