ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ"

Transkript

1 ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ 1 Jak se nazývá parlament USA, z jakých částí/komor se skládá? 2 Jaký je úřední jazyk v USA? Který jazyk je dnes druhý nejrozšířenější v USA? 3 Kolik států (kolonií) založilo USA, kolik jich mají USA dnes? 4 Co víte o původních obyvatelích Severní Ameriky (před příchodem Evropanů)? 5 Jaké podnebné oblasti a šířková vegetační pásma zasahují na území USA? 6 Jaké je hlavní město USA, kde se nachází? 7 V čem se liší politický systém v prezidentské (viz přiložené schéma a text na str. 3 Atlasu prez. voleb USA) a parlamentní republice? Srovnejte s ČR. 11 Popište v mapě největší severoamerické řeky. (Mapa je na druhém listu.) 12 Vybarvěte ve slepé mapě státy, které byly za občanské války v USA ( ) součástí Konfederace (Jihu). 13 Vyhledejte, kolik je hodin v městech Anchorage, Honolulu, Miami, New Orleans, San Francisco, pokud v New Yorku je devět hodin ráno. 14 Jaké jsou výhody a nevýhody většinového volebního systému oproti poměrnému? 15 V dějinách USA se objevili dva významní prezidenti stejného jména Roosevelt. Měli něco společného? Co o nich víte? (Jejich životopisy naleznete na str. 6, Atlasu prez. voleb USA.) 8 Které státy USA nesousedí s žádným jiným státem Unie? 9 Zapište do slepé mapy následující státy: Texas, Oregon, Florida, New York, Kalifornie, Virginie, Michigan, Maine, Washington, Kentucky. 10 Co způsobuje regionální rozdíly ve volebních preferencích v USA? (Této problematice se věnuje text a mapy na str Atlasu prez. voleb USA.) 16 Kdo je dnes prezidentem a viceprezidentem USA? 17 Kolik červených pruhů mají USA na státní vlajce? Co tento počet symbolizuje? 18 Kterými z uvedených států neprotéká řeka Ohio: Pensylvánie, Ohio, Alabama, Colorado, Indiana, Wyoming, Tennessee, Illinois? 19 Co je to ústava? Odkdy mají USA ústavu? Jakým způsobem dochází k jejímu pozměňování? 20 Jak se nazývá měna (peníze) v USA? Jaký je zhruba její poměr vůči české koruně?

2 Mapa k úkolu č. 11 ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ

3 ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem POKROČILÉ 1 Které významné osobnosti USA jsou vyobrazeny na jednotlivých dolarových bankovkách? Je mezi těmito osobnostmi i někdo, kdo nezastával úřad prezidenta USA? 7 Jaké formální podmínky musí splňovat člověk, aby mohl kandidovat na prezidenta USA? 8 Ve kterých amerických městech se konaly poslední zimní olympijské hry a poslední letní olympijské hry? 9 Srovnáte-li mapu volebních preferencí v tzv. jižanských státech v 1. polovině (horní mapa) a 2. polovině (dolní mapa) 20. století, všimnete si zásadní změny. Jaké? Proč k ní došlo? (Světle jsou vybarveny zisky republikánů, tmavě zisky demokratů.) 2 Zkuste vyvodit, proč byl v USA zaveden prezidentský volební systém. (Zkuste vyjít z textu na str. 3 4 Atlasu prez. voleb USA.) 3 Ve kterých státech USA leží města: New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, Phoenix, San Diego, Dallas, San Antonio, Detroit? 4 Jaká je průměrná volební účast ve volbách v USA? Srovnejte s volební účastí v ČR. (Viz a Atlas prez. voleb USA na str ) 5 Najděte stát USA, jehož název je zcela totožný s anglickým názvem zcela jiného, nezávislého státu? 6 Tři grafy nahoře znázorňují volební výsledky v roce X, tři grafy dole výsledky v roce Y. Který kandidát zvítězil v roce X, resp. Y světle šedý nebo tmavě šedý? Víte, o jaké roky a kandidáty se konkrétně jednalo? (Odpověď můžete nalézt v Atlasu prez. voleb USA.) X Y 10 Za jakých okolností a proč došlo k omezení počtu funkčních období prezidenta USA (v roce 1951)? (Viz str. 13 Atlasu prez. voleb USA.) 11 Pokuste se popsat rozdíly mezi programem Republikánské a Demokratické strany. (Využijte informační boxy na str. 4 Atlasu prez. voleb USA.) 12 Jaká je role viceprezidenta USA? 13 Dokázal někdy ve 20. století kandidát třetí strany porazit v prezidentských volbách alespoň jednoho z kandidátů dvou hlavních stran? (Viz str. 8 Atlasu prez. voleb USA.) 14 Jaký je rozdíl mezi státem Washington a okrskem Washington, D. C.?

4 ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem POKROČILÉ 15 Kdo to jsou volitelé v americkém volebním systému? (Více o Sboru volitelů na str. 3 4 Atlasu prez. voleb USA.) 16 Napište pár základních trendů v pohybu obyvatelstva ve 20. století v rámci USA na základě srovnání dvou map znázorňujících počet volitelů za jednotlivé státy (plocha terčů odpovídá počtu volitelů; horní mapa 1912, spodní mapa 2000). 18 Co víte o vzniku Republikánské strany? (Viz str. 4 Atlasu prez. voleb USA.) 19 Zjistěte, které dnešní státy USA patřily alespoň částečně někdy v historii Francii, Rusku, Španělsku. 20 Doplňte vynechaná slova ve slovníku: Spojené státy americké elections D. C capital city Republikánská strana map výsledky voleb inauguration funkční období melting pot volič distance (miles) vítězství Který prezident USA získal ve volbách zatím nejvyšší počet volitelů? (Více na str Atlasu prez. voleb USA.)... White House veřejné mínění...

5 TESTOVÉ OTÁZKY PRO ZŠ (vždy právě jedna možnost je správná) 1) Kdo je dnes prezidentem USA? a) George Washington b) George Bush c) Ronald Reagan d) William Clinton e) George Bushmann 2) Na jak dlouho je volen prezident USA (délka funkčního období)? a) 4 roky b) 3 roky c) 5 let d) 2 roky e) 8 let 3) Který stát USA není součástí severoamerického kontinentu? a) Florida b) Oregon c) Rhode Island d) Aljaška e) Havaj 4) Kdo byl nejdéle úřadujícím prezidentem USA ve 20. století (a současně v celé historii USA)? a) George Bush b) Abraham Lincoln c) Theodore Roosevelt d) John F. Kennedy e) Franklin D. Roosevelt 5) Jaké jsou dvě hlavní politické strany v USA? a) Republikánská a Liberální b) Republikánská a Socialistická c) Republikánská a Demokratická d) Konzervativní a Demokratická e) Demokratická a Socialistická 6) Kolik států mají dnes USA? a) 52 b) 50 c) 49 d) 63 e) 53 7) Z které politické strany je současný prezident USA? a) Demokratické b) Republikánské c) Konzervativní d) Socialistické e) Liberální 8) Kdy byl přijat poslední stát do USA? Který to byl? a) 1964, Washington b) 1959, Havaj c) 1960, Aljaška d) 1962, Aljaška e) 1945, Nové Mexiko 9) Ve kterém státě USA žije nejvíce obyvatel? Jaký je to přibližně podíl z celkové populace USA? a) New York, 1/10 b) Florida, 1/5 c) Texas, 1/2 d) Kalifornie, 1/10 e) New Hampshire, 1/5 10) Se kterými státy mají USA pevninskou hranici? a) Mexiko, Kanada b) Mexiko, Kanada, Rusko c) Kanada, Rusko d) Kanada, Mexiko, Kostarika e) Kalifornie, Mexiko, Grónsko 11) Jaké je hlavní město USA? a) New York b) Los Angeles c) Philadelphia d) Washington e) Chicago 12) Jaké je nejlidnatější město USA? a) New York b) Los Angeles c) Washington d) Atlanta e) Boston 13) Který z uvedených států neleží na pobřeží Atlantského oceánu? a) Georgie b) Severní Karolína c) Delaware d) Idaho e) Massachusetts 14) Ve kterém státě USA leží město Los Angeles? a) Louisiana b) Mississippi c) Washington d) Arizona e) Kalifornie

6 TESTOVÉ OTÁZKY PRO ZŠ (vždy právě jedna možnost je správná) 15) Který prezident USA byl zastřelen v Dallasu? a) Abraham Lincoln b) John F. Kennedy c) James Carter d) William Clinton e) Harry Truman 16) Město New York leží na přibližně 74 západní délky, San Francisco na přibližně 122 západní délky. Kolik hodin (pásmový čas) je v New Yorku, pokud v San Franciscu je 15.00? a) b) c) d) e) ) Musí občan kandidující na prezidenta USA získat více než polovinu voličských hlasů, aby byl zvolen? a) ano b) ne 19) Které státy označují ve slepé mapě čísla: 1, 2, 3, 4? a) 1 Nevada, 2 Texas, 3 New York, 4 Pensylvánie b) 1 Arizona, 2 Texas, 3 Kentucky, 4 Florida c) 1 Kalifornie, 2 Nové Mexiko, 3 Ohio, 4 New York d) 1 Nebraska, 2 Texas, 3 Arkansas, 4 Pensylvánie e) 1 Kalifornie, 2 Arizona, 3 Indiana, 4 New York 20) Která města označují ve slepé mapě čísla: 1, 2, 3, 4? 18) Vzdálenost po silnici z Miami (stát Florida) do Seattlu (stát Washington) je přibližně km. Kolikrát (přibližně) je tato trasa delší než cesta po silnici z Chebu do Ostravy? a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25 a) 1 Dallas, 2 Detroit, 3 Boston, 4 Miami b) 1 Chicago, 2 Houston, 3 San Francisco, 4 Washington c) 1 Detroit, 2 Dallas, 3 Los Angeles, 4 Boston d) 1 Cleveland, 2 New Orleans, 3 San Diego, 4 Miami e) 1 New York, 2 Houston, 3 San Francisco, 4 Seattle

7 TESTOVÉ OTÁZKY PRO SŠ (vždy právě jedna možnost je správná) 1) Kdo je dnes prezidentem a viceprezidentem USA? a) George Bush, Donald Rumsfeld b) William Clinton, George Bush c) George Bush, Richard Cheney d) George Bush, Condoleezza Riceová e) William Clinton, Albert Gore 2) Jak dlouhé je funkční období prezidenta USA, kolik let může být maximálně prezidentem? a) 4 roky, 8 let b) 4 roky, 4 roky c) 5 let, 10 let d) 5 let, 5 let e) 6 let, 6 let 3) Kterou ze dvou hlavních politických stran v USA více preferují příslušníci etnických menšin? a) Demokratickou b) Republikánskou 4) Který z uvedených výčtů států USA odpovídá jejich správnému sestupnému seřazení podle rozlohy? a) Aljaška, Texas, Kalifornie, New York, Havaj b) Texas, Aljaška, New York, Kalifornie, Havaj c) Texas, Florida, Massachusetts, Kalifornie, New York d) Florida, Kalifornie, Texas, Utah, Maine e) New York, Kalifornie, Texas, Utah, Maine 5) Ve kterém území USA dosud nikdy nezvítězil republikánský prezidentský kandidát? a) Kalifornie b) Texas c) New York d) Washington, D.C. e) Minnesota 6) Kdy vznikla Ústava USA? Existuje dodnes? a) 1789, ano b) 1918, ano c) 1787, ano d) 1683, ne e) 1918, ne 7) Který prezident USA, zatím jako jediný, odstoupil z funkce? a) John F. Kennedy b) George Bush st. c) William Clinton d) Ronald Reagan e) Richard Nixon 8) Do které oblasti USA patří stát Massachusetts? a) státy pacifického pobřeží b) státy centrálních rovin c) severovýchod d) jih e) středozápad 9) Zatím jediný člověk v historii USA se stal prezidentem, aniž by jedinkrát uspěl ve volbách na prezidenta či viceprezidenta. Kdo to byl? a) Gerald Ford b) Harry Truman c) Lyndon Johnson d) Woodrow Wilson e) George Bush 10) Které dva státy USA byly přijaty do federace zatím jako poslední? Kdy to bylo? a) Portoriko, Havaj, 1980 b) Aljaška, Havaj, 1959 c) Havaj, Portoriko, 1945 d) Aljaška, Washington D.C., 1865 e) Florida, Ontario, ) Kterým z uvedených států neprotéká řeka Mississippi? a) Iowa b) Mississippi c) Louisiana d) Missouri e) Idaho 12) Který z uvedených výčtů států USA odpovídá jejich správnému sestupnému seřazení podle lidnatosti? a) Wisconsin, Utah, Vermont, Maryland, New York b) Illinois, Havaj, Aljaška, Florida, Montana c) Nové Mexiko, Severní Dakota, Maine, Texas d) Florida, Kalifornie, Kansas, Delaware e) New York, Florida, Michigan, New Hampshire 13) Ve kterém státě USA leží město Chicago? a) New Jersey b) Connecticut c) Michigan d) Illinois e) Colorado 14) Který z uvedených prezidentů USA získal Nobelovu cenu míru? a) John F. Kennedy b) Woodrow Wilson c) Franklin D. Roosevelt d) William Clinton e) George Bush

8 TESTOVÉ OTÁZKY PRO SŠ (vždy právě jedna možnost je správná) 15) Město Miami na Floridě leží na zeměpisných souřadnicích (přibližně): 80 západní délky, 26 severní šířky. Město Pittsburgh leží na zeměpisných souřadnicích (přibližně): 80 západní délky, 41 severní šířky. Jak dlouho poletí letadlo letící rychlostí 830 km/hod. z Miami do Pittsburghu? a) 2 hodiny b) 3 hodiny c) 1,5 hodiny d) 2,5 hodiny e) 3,5 hodiny 16) Je možné, aby v USA zvítězil prezidentský kandidát, který získal méně voličských hlasů než jeho konkurent? a) ano b) ne 17) Které státy označují ve slepé mapě čísla: 1, 2, 3, 4? a) Oregon, Iowa, Alabama, Maryland b) Kalifornie, Texas, Florida, Západní Virginie c) Washington, Iowa, Georgie, Pensylvánie d) Oregon, Nebraska, Arizona, Západní Virginie e) Washington, Georgie, Alabama, Pensylvánie 18) Která města označují ve slepé mapě čísla: 1, 2, 3, 4? a) Detroit, Baltimore, Miami, New Orleans b) Cleveland, Philadelphia, Tampa, New Orleans c) Chicago, New York, Atlanta, Houston d) Columbus, Baltimore, Miami, Dallas e) Chicago, Washington, New Orleans, Tampa 19) Od kdy mohou volit prezidenta USA také obyvatelé Washingtonu, D.C.? a) 2004 b) (nemohou volit) c) 1964 d) 1918 e) ) Mapa dole ukazuje volební výsledky ve státech na jihu USA (v roce 1996). Čísla v terči udávají, kolik procent získal který z kandidátů (Clinton, Dole, Perot) v daném státě, tučné číslo vedle terče počet volitelských hlasů v daném státě. Kolik volitelů zde celkem získali ve volbách 1996 Clinton, Dole, Perot? a) Clinton 55, Dole 40 b) Clinton 34, Dole 61 c) Clinton 47, Dole 48 d) Clinton 45, Dole 45, Perot 5 e) Clinton 42, Dole 47, Perot 6

9 URČOVÁNÍ STÁTŮ ( zebra ) práce se školním atlasem světa, učebnicí, internetem Státy A E jsou státy USA. Z níže uvedených srovnání zjistěte názvy těchto států. Stát A je druhým nejrozlehlejším státem USA. Stát B sousedí se státem D. Stát C má zcela geometrický tvar hranic. Stát D byl kolonií založenou Švédy. Stát E má vysoký podíl španělsky hovořícího obyvatelstva. Státy A, B i E mají vysoký (více než 20) počet volitelů v tzv. sboru volitelů. Stát A je velkým producentem ropy. Ve státě C nezvítězil od roku 1968 v prezidentských volbách jiný než republikánský kandidát. Stát E je naopak od roku 1992 baštou demokratů. Stát D má méně obyvatel než státy A, B i E, ale více než stát C. Stát B nese jméno po rodině, která kolonii založila a vlastnila. Stát E leží u jiného oceánu než stát D. Na území státu C se nachází Yellowstonský národní park. Státy B i D leží v tzv. středoatlantské oblasti USA. A B C D E

10 HISTORIE USA ( zebra ) práce s Atlasem prezidentských voleb USA, internetem Pod písmeny A E se skrývají prezidenti USA. Z níže uvedených srovnání zjistěte jejich jména. Prezident A byl slavným generálem ve 2. světové válce. Osoba B byla zvolena prezidentem až po prezidentovi A. Prezident C získal, jako první z prezidentů USA, Nobelovu cenu míru. Prezident D porazil ve volbách bývalého prezidenta USA, jehož syn nastoupil hned vzápětí po funkčním období prezidenta D. Po prezidentovi E nastoupil hned prezident A. Prezident B působil ve funkci celá dvě funkční období. Prezident C nastoupil do funkce po atentátu na jeho předchůdce. Prezident D čelil ústavní žalobě (procesu zbavení úřadu). Prezident E rozhodl o svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Osoba B získala v prezidentských volbách vůbec nejvyšší počet volitelů v historii USA. V době nástupu do funkce prezidenta bylo jejich pořadí podle věku následující (řazeno od nejmladšího): C, D, E, A, B. Prezident C nesl stejné příjmení jako jiný, nejdéle vládnoucí, prezident USA. Osoba B se většinu života živila jako herec. A B C D E

11 SLEPÁ MAPA USA (HRANICE STÁTŮ) Topografické i tematické mapy USA

12 DOLAROVÉ BANKOVKY

13 KLÍČ K TESTOVÝM OTÁZKÁM Testy pro základní školy 1b, 2a, 3e, 4e, 5c, 6b, 7b, 8b, 9d, 10a, 11d, 12a, 13d, 14e, 15b, 16e, 17b, 18b, 19c, 20b Testy pro střední školy 1c, 2a, 3a, 4a, 5d, 6c, 7e, 8c, 9a, 10b, 11e, 12e, 13d, 14b, 15a, 16a, 17c, 18b, 19c, 20b Určování států ( zebra ) A Texas, B Pensylvánie, C Wyoming, D Delaware, E Kalifornie Historie USA ( zebra ) A D. Eisenhower, B R. Reagan, C Th. Roosevelt, D B. Clinton, E H. Truman

16. DĚJINY USA OD VZNIKU DO KONCE 19. STOLETÍ

16. DĚJINY USA OD VZNIKU DO KONCE 19. STOLETÍ 16. DĚJINY USA OD VZNIKU DO KONCE 19. STOLETÍ 1. PRVNÍ OBYVATELÉ, VIKINGOVÉ, KOLUMBUS 2. PRVNÍ OSADY V SEVERNÍ AMERICE, ROZDÍL MEZI SEVERNÍMI A JIŽNÍMI KOLONIEMI 3. SPOR S ANGLIÍ, VÁLKA ZA NEZÁVISLOST,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2014/2015 WWW.ALFAAGENCY.CZ USA KANADA VELKÁ BRITÁNIE IRSKO ŠPANĚLSKO AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND FRANCIE NĚMECKO DÁNSKO

STŘEDNÍ ŠKOLY STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2014/2015 WWW.ALFAAGENCY.CZ USA KANADA VELKÁ BRITÁNIE IRSKO ŠPANĚLSKO AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND FRANCIE NĚMECKO DÁNSKO STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLY USA KANADA VELKÁ BRITÁNIE IRSKO ŠPANĚLSKO AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND FRANCIE NĚMECKO DÁNSKO WWW.ALFAAGENCY.CZ s námi se vždy domluvíte ÚVOD & OBSAH MILÍ STUDENTI,

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

Afroameričané. Historie a současnost rasismu v USA

Afroameričané. Historie a současnost rasismu v USA Afroameričané Historie a současnost rasismu v USA Historická období a hlavní události I. 1492-1776 Od objevení Ameriky po vznik Spojených států Kolonizování území, potlačení indiánů,obchod s otroky, vznik

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

HARD ROCK RISING The Global Battle of the Bands 2015

HARD ROCK RISING The Global Battle of the Bands 2015 HARD ROCK RISING The Global Battle of the Bands 2015 ÚPLNÁ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA K PŘIHLÁŠCE DO SOUTĚŽE ČI VÝHŘE V NÍ NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP ANI PLATBA. NÁKUP NEZVÝŠÍ VAŠE ŠANCE NA VÍTĚZSTVÍ. 1. DOBA TRVÁNÍ

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Celkem 30 bodů. Čeští cestovatelé po africkém kontinentu

Celkem 30 bodů. Čeští cestovatelé po africkém kontinentu Celkem 30 bodů 1 5 bodů Vždy z jednoho pojmu z prvního, druhého a třetího řádku můžeme sestavit trojice, které váže dohromady společné území. Spojte následující pojmy do logických trojic. A: Altiplano,

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika 4 AMERIKA Amerika má rozlohu 42,5 milionů km 2 a rozkládá se, podobně jako Afrika, na severní i jižní polokouli. Ve 35 státech žije něco přes 910 milionů obyvatel. První lidé přišli do Ameriky z Asie přes

Více

III FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections

III FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections Pavel V a l t r KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech SEVERNÍ AMERIKA vč. Grónska III FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections NORTH AMERICA incl. Greenland Aktualizace

Více

OMAHA PLZEÒ WE WILL NEWER FORGET

OMAHA PLZEÒ WE WILL NEWER FORGET ČERVEN 2001 SPOLEČNOST PŘÁTEL USA SOCIETY OF FRIENDS OF THE USA ČÍSLO 2 ROČNÍK 12 NÁZORY - INFORMACE - DISKUSE - HISTORIE - DOPISY Vojáci, ujiš uji vás, že třetí armáda pozemních sil Spojených států bude

Více

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy David Šebesta, Miloš Fňukal, Milan Tláskal Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Regionální geografie anglosaské Ameriky,

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia

Více

FLORIDA NEW YORK LAS VEGAS LOS ANGELES SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY OKRUŽNÍ PLAVBY

FLORIDA NEW YORK LAS VEGAS LOS ANGELES SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY OKRUŽNÍ PLAVBY Amerika FLORIDA NEW YORK LAS VEGAS LOS ANGELES SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY OKRUŽNÍ PLAVBY...objevte Ameriku www.campana.cz Vážení přátelé, předkládáme Vám nabídku zájezdů do Ameriky. Zjednodušení vízové

Více

FLORIDA NEW YORK LAS VEGAS LOS ANGELES SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY OKRUŽNÍ PLAVBY

FLORIDA NEW YORK LAS VEGAS LOS ANGELES SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY OKRUŽNÍ PLAVBY Amerika FLORIDA NEW YORK LAS VEGAS LOS ANGELES SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY OKRUŽNÍ PLAVBY...objevte Ameriku www.campana.cz Vážení přátelé, předkládáme Vám nabídku zájezdů do Ameriky. Zjednodušení vízové

Více

INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: VEŘEJNÁ DOPRAVA V USA

INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: VEŘEJNÁ DOPRAVA V USA INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: VEŘEJNÁ DOPRAVA V USA OBSAH Obsah.... Úvod a obecná charakteristika veřejné dopravy v USA..... Úvod....2. Definice...2.3. Podíl na celkové dopravě...2.4. Hlavní druhy veřejné

Více

Export vína do USA 1. DOMÁCÍ SPOTŘEBA A VELIKOST TRHU. 1.1. Vývoj domácí spotřeby

Export vína do USA 1. DOMÁCÍ SPOTŘEBA A VELIKOST TRHU. 1.1. Vývoj domácí spotřeby Export vína do USA 1. DOMÁCÍ SPOTŘEBA A VELIKOST TRHU 1.1. Vývoj domácí spotřeby Rekordní spotřebu vína zaznamenal americký trh na přelomu let 1986/1987 s 9.2 l/ na osobu. Od poloviny 80.let do konce let

Více

Moderní přímá demokracie

Moderní přímá demokracie Moderní přímá demokracie Švýcarsko-český dialog Švýcarská cesta samostatné rozhodování o vlastní budoucnosti Jako země zastávající přední pozici v oblasti vědy, výzkumu a technologie spolupracuje Švýcarsko

Více

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Kultura

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Kultura 5/ 2014 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vítejte zpět po letním odpočinku. Jako DF jsme pro Vás připravili na uvítání nové podzimní

Více

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura 6/ 2014 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura Zdravím všechny čtenáře, Diplomatické fórum Vám připravilo poslední vydání DL toho roku. V tomto čísle se dočtete

Více

Politické systémy Austrálie a Nového Zélandu - komparativní studie

Politické systémy Austrálie a Nového Zélandu - komparativní studie Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Politické systémy Austrálie a Nového Zélandu - komparativní studie Jitka Řeháčková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Češi v Louisianě Vystěhovalci z českých zemí se usazovali po celé Americe, najdeme je i v Louisianě. Po jejich stopách ve státě pelikánů, jak se Lousianě přezdívá, pátral Miloslav Rechcígl. Stát Louisiana

Více

JAZYKOVÉ KURZY STUDIUM V ZAHRANIČÍ PRO DOSPĚLÉ WWW.ALFA-AGENCY.CZ PRO MANAŽERY

JAZYKOVÉ KURZY STUDIUM V ZAHRANIČÍ PRO DOSPĚLÉ WWW.ALFA-AGENCY.CZ PRO MANAŽERY STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2015 JAZYKOVÉ Y s námi se vždy domluvíte VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA USA KANADA FRANCIE ŠPANĚLSKO ITÁLIE JAR NĚMECKO RAKOUSKO WWW.ALFA-AGENCY.CZ PRO DOSPĚLÉ PRO MANAŽERY VELKÁ BRITÁNIE

Více

Západ USA. (Leo Carillo State Beach Park) Samantha Cooková, Greg Ward, JD Dickey, Nick Edwards a Tim Perry. spolupráce:

Západ USA. (Leo Carillo State Beach Park) Samantha Cooková, Greg Ward, JD Dickey, Nick Edwards a Tim Perry. spolupráce: Západ USA (Leo Carillo State Beach Park) Samantha Cooková, Greg Ward, JD Dickey, Nick Edwards a Tim Perry spolupráce: Tim Burford, Ken Derry, Sarah Hullová, Todd Obolsky, Rebecca Straussová, Stephen Timblin,

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. 285 OBSAH STÁT A PRÁVO 285 1. Kapitola 287 2. Kapitola 302 3. Kapitola 321 4. Kapitola 329 5. Kapitola 344 6. Kapitola 368 7. Kapitola 390 8. Kapitola 406 9. Kapitola 413 10. Kapitola 428 Žák/žákyně rozlišuje

Více