ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ"

Transkript

1 ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ 1 Jak se nazývá parlament USA, z jakých částí/komor se skládá? 2 Jaký je úřední jazyk v USA? Který jazyk je dnes druhý nejrozšířenější v USA? 3 Kolik států (kolonií) založilo USA, kolik jich mají USA dnes? 4 Co víte o původních obyvatelích Severní Ameriky (před příchodem Evropanů)? 5 Jaké podnebné oblasti a šířková vegetační pásma zasahují na území USA? 6 Jaké je hlavní město USA, kde se nachází? 7 V čem se liší politický systém v prezidentské (viz přiložené schéma a text na str. 3 Atlasu prez. voleb USA) a parlamentní republice? Srovnejte s ČR. 11 Popište v mapě největší severoamerické řeky. (Mapa je na druhém listu.) 12 Vybarvěte ve slepé mapě státy, které byly za občanské války v USA ( ) součástí Konfederace (Jihu). 13 Vyhledejte, kolik je hodin v městech Anchorage, Honolulu, Miami, New Orleans, San Francisco, pokud v New Yorku je devět hodin ráno. 14 Jaké jsou výhody a nevýhody většinového volebního systému oproti poměrnému? 15 V dějinách USA se objevili dva významní prezidenti stejného jména Roosevelt. Měli něco společného? Co o nich víte? (Jejich životopisy naleznete na str. 6, Atlasu prez. voleb USA.) 8 Které státy USA nesousedí s žádným jiným státem Unie? 9 Zapište do slepé mapy následující státy: Texas, Oregon, Florida, New York, Kalifornie, Virginie, Michigan, Maine, Washington, Kentucky. 10 Co způsobuje regionální rozdíly ve volebních preferencích v USA? (Této problematice se věnuje text a mapy na str Atlasu prez. voleb USA.) 16 Kdo je dnes prezidentem a viceprezidentem USA? 17 Kolik červených pruhů mají USA na státní vlajce? Co tento počet symbolizuje? 18 Kterými z uvedených států neprotéká řeka Ohio: Pensylvánie, Ohio, Alabama, Colorado, Indiana, Wyoming, Tennessee, Illinois? 19 Co je to ústava? Odkdy mají USA ústavu? Jakým způsobem dochází k jejímu pozměňování? 20 Jak se nazývá měna (peníze) v USA? Jaký je zhruba její poměr vůči české koruně?

2 Mapa k úkolu č. 11 ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ

3 ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem POKROČILÉ 1 Které významné osobnosti USA jsou vyobrazeny na jednotlivých dolarových bankovkách? Je mezi těmito osobnostmi i někdo, kdo nezastával úřad prezidenta USA? 7 Jaké formální podmínky musí splňovat člověk, aby mohl kandidovat na prezidenta USA? 8 Ve kterých amerických městech se konaly poslední zimní olympijské hry a poslední letní olympijské hry? 9 Srovnáte-li mapu volebních preferencí v tzv. jižanských státech v 1. polovině (horní mapa) a 2. polovině (dolní mapa) 20. století, všimnete si zásadní změny. Jaké? Proč k ní došlo? (Světle jsou vybarveny zisky republikánů, tmavě zisky demokratů.) 2 Zkuste vyvodit, proč byl v USA zaveden prezidentský volební systém. (Zkuste vyjít z textu na str. 3 4 Atlasu prez. voleb USA.) 3 Ve kterých státech USA leží města: New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, Phoenix, San Diego, Dallas, San Antonio, Detroit? 4 Jaká je průměrná volební účast ve volbách v USA? Srovnejte s volební účastí v ČR. (Viz a Atlas prez. voleb USA na str ) 5 Najděte stát USA, jehož název je zcela totožný s anglickým názvem zcela jiného, nezávislého státu? 6 Tři grafy nahoře znázorňují volební výsledky v roce X, tři grafy dole výsledky v roce Y. Který kandidát zvítězil v roce X, resp. Y světle šedý nebo tmavě šedý? Víte, o jaké roky a kandidáty se konkrétně jednalo? (Odpověď můžete nalézt v Atlasu prez. voleb USA.) X Y 10 Za jakých okolností a proč došlo k omezení počtu funkčních období prezidenta USA (v roce 1951)? (Viz str. 13 Atlasu prez. voleb USA.) 11 Pokuste se popsat rozdíly mezi programem Republikánské a Demokratické strany. (Využijte informační boxy na str. 4 Atlasu prez. voleb USA.) 12 Jaká je role viceprezidenta USA? 13 Dokázal někdy ve 20. století kandidát třetí strany porazit v prezidentských volbách alespoň jednoho z kandidátů dvou hlavních stran? (Viz str. 8 Atlasu prez. voleb USA.) 14 Jaký je rozdíl mezi státem Washington a okrskem Washington, D. C.?

4 ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem POKROČILÉ 15 Kdo to jsou volitelé v americkém volebním systému? (Více o Sboru volitelů na str. 3 4 Atlasu prez. voleb USA.) 16 Napište pár základních trendů v pohybu obyvatelstva ve 20. století v rámci USA na základě srovnání dvou map znázorňujících počet volitelů za jednotlivé státy (plocha terčů odpovídá počtu volitelů; horní mapa 1912, spodní mapa 2000). 18 Co víte o vzniku Republikánské strany? (Viz str. 4 Atlasu prez. voleb USA.) 19 Zjistěte, které dnešní státy USA patřily alespoň částečně někdy v historii Francii, Rusku, Španělsku. 20 Doplňte vynechaná slova ve slovníku: Spojené státy americké elections D. C capital city Republikánská strana map výsledky voleb inauguration funkční období melting pot volič distance (miles) vítězství Který prezident USA získal ve volbách zatím nejvyšší počet volitelů? (Více na str Atlasu prez. voleb USA.)... White House veřejné mínění...

5 TESTOVÉ OTÁZKY PRO ZŠ (vždy právě jedna možnost je správná) 1) Kdo je dnes prezidentem USA? a) George Washington b) George Bush c) Ronald Reagan d) William Clinton e) George Bushmann 2) Na jak dlouho je volen prezident USA (délka funkčního období)? a) 4 roky b) 3 roky c) 5 let d) 2 roky e) 8 let 3) Který stát USA není součástí severoamerického kontinentu? a) Florida b) Oregon c) Rhode Island d) Aljaška e) Havaj 4) Kdo byl nejdéle úřadujícím prezidentem USA ve 20. století (a současně v celé historii USA)? a) George Bush b) Abraham Lincoln c) Theodore Roosevelt d) John F. Kennedy e) Franklin D. Roosevelt 5) Jaké jsou dvě hlavní politické strany v USA? a) Republikánská a Liberální b) Republikánská a Socialistická c) Republikánská a Demokratická d) Konzervativní a Demokratická e) Demokratická a Socialistická 6) Kolik států mají dnes USA? a) 52 b) 50 c) 49 d) 63 e) 53 7) Z které politické strany je současný prezident USA? a) Demokratické b) Republikánské c) Konzervativní d) Socialistické e) Liberální 8) Kdy byl přijat poslední stát do USA? Který to byl? a) 1964, Washington b) 1959, Havaj c) 1960, Aljaška d) 1962, Aljaška e) 1945, Nové Mexiko 9) Ve kterém státě USA žije nejvíce obyvatel? Jaký je to přibližně podíl z celkové populace USA? a) New York, 1/10 b) Florida, 1/5 c) Texas, 1/2 d) Kalifornie, 1/10 e) New Hampshire, 1/5 10) Se kterými státy mají USA pevninskou hranici? a) Mexiko, Kanada b) Mexiko, Kanada, Rusko c) Kanada, Rusko d) Kanada, Mexiko, Kostarika e) Kalifornie, Mexiko, Grónsko 11) Jaké je hlavní město USA? a) New York b) Los Angeles c) Philadelphia d) Washington e) Chicago 12) Jaké je nejlidnatější město USA? a) New York b) Los Angeles c) Washington d) Atlanta e) Boston 13) Který z uvedených států neleží na pobřeží Atlantského oceánu? a) Georgie b) Severní Karolína c) Delaware d) Idaho e) Massachusetts 14) Ve kterém státě USA leží město Los Angeles? a) Louisiana b) Mississippi c) Washington d) Arizona e) Kalifornie

6 TESTOVÉ OTÁZKY PRO ZŠ (vždy právě jedna možnost je správná) 15) Který prezident USA byl zastřelen v Dallasu? a) Abraham Lincoln b) John F. Kennedy c) James Carter d) William Clinton e) Harry Truman 16) Město New York leží na přibližně 74 západní délky, San Francisco na přibližně 122 západní délky. Kolik hodin (pásmový čas) je v New Yorku, pokud v San Franciscu je 15.00? a) b) c) d) e) ) Musí občan kandidující na prezidenta USA získat více než polovinu voličských hlasů, aby byl zvolen? a) ano b) ne 19) Které státy označují ve slepé mapě čísla: 1, 2, 3, 4? a) 1 Nevada, 2 Texas, 3 New York, 4 Pensylvánie b) 1 Arizona, 2 Texas, 3 Kentucky, 4 Florida c) 1 Kalifornie, 2 Nové Mexiko, 3 Ohio, 4 New York d) 1 Nebraska, 2 Texas, 3 Arkansas, 4 Pensylvánie e) 1 Kalifornie, 2 Arizona, 3 Indiana, 4 New York 20) Která města označují ve slepé mapě čísla: 1, 2, 3, 4? 18) Vzdálenost po silnici z Miami (stát Florida) do Seattlu (stát Washington) je přibližně km. Kolikrát (přibližně) je tato trasa delší než cesta po silnici z Chebu do Ostravy? a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25 a) 1 Dallas, 2 Detroit, 3 Boston, 4 Miami b) 1 Chicago, 2 Houston, 3 San Francisco, 4 Washington c) 1 Detroit, 2 Dallas, 3 Los Angeles, 4 Boston d) 1 Cleveland, 2 New Orleans, 3 San Diego, 4 Miami e) 1 New York, 2 Houston, 3 San Francisco, 4 Seattle

7 TESTOVÉ OTÁZKY PRO SŠ (vždy právě jedna možnost je správná) 1) Kdo je dnes prezidentem a viceprezidentem USA? a) George Bush, Donald Rumsfeld b) William Clinton, George Bush c) George Bush, Richard Cheney d) George Bush, Condoleezza Riceová e) William Clinton, Albert Gore 2) Jak dlouhé je funkční období prezidenta USA, kolik let může být maximálně prezidentem? a) 4 roky, 8 let b) 4 roky, 4 roky c) 5 let, 10 let d) 5 let, 5 let e) 6 let, 6 let 3) Kterou ze dvou hlavních politických stran v USA více preferují příslušníci etnických menšin? a) Demokratickou b) Republikánskou 4) Který z uvedených výčtů států USA odpovídá jejich správnému sestupnému seřazení podle rozlohy? a) Aljaška, Texas, Kalifornie, New York, Havaj b) Texas, Aljaška, New York, Kalifornie, Havaj c) Texas, Florida, Massachusetts, Kalifornie, New York d) Florida, Kalifornie, Texas, Utah, Maine e) New York, Kalifornie, Texas, Utah, Maine 5) Ve kterém území USA dosud nikdy nezvítězil republikánský prezidentský kandidát? a) Kalifornie b) Texas c) New York d) Washington, D.C. e) Minnesota 6) Kdy vznikla Ústava USA? Existuje dodnes? a) 1789, ano b) 1918, ano c) 1787, ano d) 1683, ne e) 1918, ne 7) Který prezident USA, zatím jako jediný, odstoupil z funkce? a) John F. Kennedy b) George Bush st. c) William Clinton d) Ronald Reagan e) Richard Nixon 8) Do které oblasti USA patří stát Massachusetts? a) státy pacifického pobřeží b) státy centrálních rovin c) severovýchod d) jih e) středozápad 9) Zatím jediný člověk v historii USA se stal prezidentem, aniž by jedinkrát uspěl ve volbách na prezidenta či viceprezidenta. Kdo to byl? a) Gerald Ford b) Harry Truman c) Lyndon Johnson d) Woodrow Wilson e) George Bush 10) Které dva státy USA byly přijaty do federace zatím jako poslední? Kdy to bylo? a) Portoriko, Havaj, 1980 b) Aljaška, Havaj, 1959 c) Havaj, Portoriko, 1945 d) Aljaška, Washington D.C., 1865 e) Florida, Ontario, ) Kterým z uvedených států neprotéká řeka Mississippi? a) Iowa b) Mississippi c) Louisiana d) Missouri e) Idaho 12) Který z uvedených výčtů států USA odpovídá jejich správnému sestupnému seřazení podle lidnatosti? a) Wisconsin, Utah, Vermont, Maryland, New York b) Illinois, Havaj, Aljaška, Florida, Montana c) Nové Mexiko, Severní Dakota, Maine, Texas d) Florida, Kalifornie, Kansas, Delaware e) New York, Florida, Michigan, New Hampshire 13) Ve kterém státě USA leží město Chicago? a) New Jersey b) Connecticut c) Michigan d) Illinois e) Colorado 14) Který z uvedených prezidentů USA získal Nobelovu cenu míru? a) John F. Kennedy b) Woodrow Wilson c) Franklin D. Roosevelt d) William Clinton e) George Bush

8 TESTOVÉ OTÁZKY PRO SŠ (vždy právě jedna možnost je správná) 15) Město Miami na Floridě leží na zeměpisných souřadnicích (přibližně): 80 západní délky, 26 severní šířky. Město Pittsburgh leží na zeměpisných souřadnicích (přibližně): 80 západní délky, 41 severní šířky. Jak dlouho poletí letadlo letící rychlostí 830 km/hod. z Miami do Pittsburghu? a) 2 hodiny b) 3 hodiny c) 1,5 hodiny d) 2,5 hodiny e) 3,5 hodiny 16) Je možné, aby v USA zvítězil prezidentský kandidát, který získal méně voličských hlasů než jeho konkurent? a) ano b) ne 17) Které státy označují ve slepé mapě čísla: 1, 2, 3, 4? a) Oregon, Iowa, Alabama, Maryland b) Kalifornie, Texas, Florida, Západní Virginie c) Washington, Iowa, Georgie, Pensylvánie d) Oregon, Nebraska, Arizona, Západní Virginie e) Washington, Georgie, Alabama, Pensylvánie 18) Která města označují ve slepé mapě čísla: 1, 2, 3, 4? a) Detroit, Baltimore, Miami, New Orleans b) Cleveland, Philadelphia, Tampa, New Orleans c) Chicago, New York, Atlanta, Houston d) Columbus, Baltimore, Miami, Dallas e) Chicago, Washington, New Orleans, Tampa 19) Od kdy mohou volit prezidenta USA také obyvatelé Washingtonu, D.C.? a) 2004 b) (nemohou volit) c) 1964 d) 1918 e) ) Mapa dole ukazuje volební výsledky ve státech na jihu USA (v roce 1996). Čísla v terči udávají, kolik procent získal který z kandidátů (Clinton, Dole, Perot) v daném státě, tučné číslo vedle terče počet volitelských hlasů v daném státě. Kolik volitelů zde celkem získali ve volbách 1996 Clinton, Dole, Perot? a) Clinton 55, Dole 40 b) Clinton 34, Dole 61 c) Clinton 47, Dole 48 d) Clinton 45, Dole 45, Perot 5 e) Clinton 42, Dole 47, Perot 6

9 URČOVÁNÍ STÁTŮ ( zebra ) práce se školním atlasem světa, učebnicí, internetem Státy A E jsou státy USA. Z níže uvedených srovnání zjistěte názvy těchto států. Stát A je druhým nejrozlehlejším státem USA. Stát B sousedí se státem D. Stát C má zcela geometrický tvar hranic. Stát D byl kolonií založenou Švédy. Stát E má vysoký podíl španělsky hovořícího obyvatelstva. Státy A, B i E mají vysoký (více než 20) počet volitelů v tzv. sboru volitelů. Stát A je velkým producentem ropy. Ve státě C nezvítězil od roku 1968 v prezidentských volbách jiný než republikánský kandidát. Stát E je naopak od roku 1992 baštou demokratů. Stát D má méně obyvatel než státy A, B i E, ale více než stát C. Stát B nese jméno po rodině, která kolonii založila a vlastnila. Stát E leží u jiného oceánu než stát D. Na území státu C se nachází Yellowstonský národní park. Státy B i D leží v tzv. středoatlantské oblasti USA. A B C D E

10 HISTORIE USA ( zebra ) práce s Atlasem prezidentských voleb USA, internetem Pod písmeny A E se skrývají prezidenti USA. Z níže uvedených srovnání zjistěte jejich jména. Prezident A byl slavným generálem ve 2. světové válce. Osoba B byla zvolena prezidentem až po prezidentovi A. Prezident C získal, jako první z prezidentů USA, Nobelovu cenu míru. Prezident D porazil ve volbách bývalého prezidenta USA, jehož syn nastoupil hned vzápětí po funkčním období prezidenta D. Po prezidentovi E nastoupil hned prezident A. Prezident B působil ve funkci celá dvě funkční období. Prezident C nastoupil do funkce po atentátu na jeho předchůdce. Prezident D čelil ústavní žalobě (procesu zbavení úřadu). Prezident E rozhodl o svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Osoba B získala v prezidentských volbách vůbec nejvyšší počet volitelů v historii USA. V době nástupu do funkce prezidenta bylo jejich pořadí podle věku následující (řazeno od nejmladšího): C, D, E, A, B. Prezident C nesl stejné příjmení jako jiný, nejdéle vládnoucí, prezident USA. Osoba B se většinu života živila jako herec. A B C D E

11 SLEPÁ MAPA USA (HRANICE STÁTŮ) Topografické i tematické mapy USA

12 DOLAROVÉ BANKOVKY

13 KLÍČ K TESTOVÝM OTÁZKÁM Testy pro základní školy 1b, 2a, 3e, 4e, 5c, 6b, 7b, 8b, 9d, 10a, 11d, 12a, 13d, 14e, 15b, 16e, 17b, 18b, 19c, 20b Testy pro střední školy 1c, 2a, 3a, 4a, 5d, 6c, 7e, 8c, 9a, 10b, 11e, 12e, 13d, 14b, 15a, 16a, 17c, 18b, 19c, 20b Určování států ( zebra ) A Texas, B Pensylvánie, C Wyoming, D Delaware, E Kalifornie Historie USA ( zebra ) A D. Eisenhower, B R. Reagan, C Th. Roosevelt, D B. Clinton, E H. Truman

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 8. přednáška Spojené státy americké teritoriální vývoj Bonus pro kombinaci Z-HI struktura území ke 4. 3. 1789 (den vstupu ústavy USA v platnost) 7. 8. 1789 vytvořeno

Více

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007)

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) Amerika Obyvatelstvo - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) - rasově nejpestřejší světadíl: a) původní obyvatelé - Indiáni (Ameringové) - Aztékové, Mayové,

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_16_USA

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH: 89. Vyhla sï ka Ministerstva zemeïdeïlstvõâ o ochraneï proti zavleâkaânõâ sïkodlivyâch

Více

Zvýšení minimální mzdy. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Ondřej Trhoň

Zvýšení minimální mzdy. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Ondřej Trhoň Zvýšení minimální mzdy zpráva Výzkumné služby Kongresu Autor: Ondřej Trhoň 1. Úvod Minimální mzda je minimální obnos peněz, který je zaměstnavatel povinen zaplatit zaměstnanci za odvedenou práci v odpracovaných

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

173 (32,2 %) Willard Mitt Romney Paul Ryan [Republikánská strana]

173 (32,2 %) Willard Mitt Romney Paul Ryan [Republikánská strana] 0 Výsledky hlasování volitelů () Výsledky hlasování volitelů () Barack H. Obama Joseph (Joe) R. Biden, Jr. [Demokratická strana] John S. McCain, III Sarah L. H. Palin [Republikánská strana] Barack H. Obama

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA HOSPODÁŘSTVÍ USA Mgr. Iva Svobodová Obecná charakteristika světová ekonomická velmoc převyšuje ostatní státy průmyslovou

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V USA Semestrální práce Bc. Jan Starec 2011/ 2012 1 Obsah HISTORIE ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ...

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ATLAS. prezidentských voleb USA MN OR CT RI NJ IN UT CA OH IL WV MD VA MO NC TN AL MSGA

ATLAS. prezidentských voleb USA MN OR CT RI NJ IN UT CA OH IL WV MD VA MO NC TN AL MSGA ATLAS prezidentských voleb 19 20USA 7 55 9 5 7 9 20 1 1 20 29 7 1 5 1 15 9 1 29 5 WA MT ME ND SD WY WI ID VT MN OR NH IA MA NE NY PA CT RI NJ IN NV UT CA OH IL DE WV MD DC CO KY KS VA MO AZ OK NC TN TX

Více

prezidentských voleb 1904 2004USA

prezidentských voleb 1904 2004USA ATLAS prezidentských voleb 1904 2004USA Petr Karas Karel Kupka Obsah O prezidenských volbách v USA............................................................................. 3 Postavení prezidenta...................................................................................

Více

VYSOKOROCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V USA

VYSOKOROCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V USA VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VYSOKOROCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V USA Jan Starec 2 56 ak. rok 2011/ 2012 Historie rozvoje železniční sítě v 19. st. v USA velký rozmach žel. dopravy 1830 - první spojení (východní

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

ATLAS. prezidentských voleb 1896 2012USA MN OR CT RI NJ IN UT CA OH IL WV MD VA MO NC TN AL MSGA

ATLAS. prezidentských voleb 1896 2012USA MN OR CT RI NJ IN UT CA OH IL WV MD VA MO NC TN AL MSGA ATLAS prezidentských voleb 1 20USA 20 1 1 20 2 1 1 1 1 2 WA MT ME ND SD WY WI ID VT MN OR NH IA MA NE NY PA CT RI NJ IN NV UT CA OH IL DE WV MD CO KY KS VA MO AZ OK NC TN TX NM AL MSGA SC AR LA FL MI Petr

Více

USTAVOVÁNÍ SOUDCŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH USA SE ZAMĚŘENÍM NA "MISSOURIJSKÝ PLÁN"

USTAVOVÁNÍ SOUDCŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH USA SE ZAMĚŘENÍM NA MISSOURIJSKÝ PLÁN U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E F A K U L T A S O C I Á L N Í C H V Ě D Seminární práce na téma: USTAVOVÁNÍ SOUDCŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH USA SE ZAMĚŘENÍM NA "MISSOURIJSKÝ PLÁN" jméno Petr JUST

Více

ATLAS. prezidentských voleb USA MN OR CT RI NJ IN UT CA OH IL WV MD VA MO NC TN AL MSGA

ATLAS. prezidentských voleb USA MN OR CT RI NJ IN UT CA OH IL WV MD VA MO NC TN AL MSGA ATLAS prezidentských voleb 1 20USA 20 1 1 20 2 1 1 1 2 WA MT ME ND SD WY WI ID VT MN OR NH IA MA NE NY PA CT RI NJ IN NV UT CA OH IL DE WV MD DC CO KY KS VA MO AZ OK NC TN TX NM AL MSGA SC AR LA FL MI

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Ověření ve Tvýuce řída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5. xxx. Sada: Šablona: xxx

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Ověření ve Tvýuce řída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5. xxx. Sada: Šablona: xxx ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: xxx Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona:

Více

OBČANSKÁ VÁLKA V USA

OBČANSKÁ VÁLKA V USA I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í OBČANSKÁ VÁLKA V USA ÚLOHA 1: Kdy a jak získaly USA nezávislost? ÚLOHA 2: Popište politický systém USA. USA před Občanskou válkou 1803 přikoupení

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: prosinec 2012 Ročník:sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: USA Klíčová slova: New York, Kordillery, Chicago,

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM USA. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

DAŇOVÝ SYSTÉM USA. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. DAŇOVÝ SYSTÉM USA Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. DAŇOVÝ SYSTÉM USA 1. Struktura daňové soustavy USA. 2. Daň z příjmů fyzických osob. 3. Daň z příjmů právnických osob. 4. Daň z kapitálových zisků. 5. Daň

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA OBYVATELSTVO USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Historie USA předkoloniální období před 30 tis. lety příchod původních

Více

10. Letecké příplatky 1918-1939 do Ameriky

10. Letecké příplatky 1918-1939 do Ameriky 10. Letecké příplatky 1918-1939 do Ameriky SEV. A STŘ. Psaní Další sazba Ostatní zásilky AMERIKA Dopisnice Pozn. Sazba Hmotnost Sazba Hmotnost Sazba Hmotnost Stát/Období g g g Antily malé - Antigua, Barbados,

Více

Kamila Bleierová, oktáva

Kamila Bleierová, oktáva Kamila Bleierová, oktáva Region na severní polokouli, na západní polokouli Z- Tichý oceán, hory (Kordilery) V- Atlantský oceán S- Severní ledový oceán Rozloha: 21,6 mil. km2 Počet obyvatel:337 mil. oceánské

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 267 Jméno autora Datum, ve kterém byl DUM vytvořen Jana Klimentová 21. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Roboticky asistované operace v urologii současný stav v ČR

Roboticky asistované operace v urologii současný stav v ČR Roboticky asistované operace v urologii současný stav v ČR Vladimír Študent Czech Society of Robotic surgery 15:3.2016 da Vinci Cumulative Vinci US Surgical SystemInstalls U.S. Cumulative Installs 1999

Více

ÚMLUVA O PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB z 21. března 1983 (č. 553/1992 Sb.)

ÚMLUVA O PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB z 21. března 1983 (č. 553/1992 Sb.) Příloha č. 11/B ÚMLUVA O PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB z 21. března 1983 (č. 553/1992 Sb.) VÝHRADY A PROHLÁŠENÍ 1) ke dni 10. listopadu 2010 (neoficiální překlad) ALBÁNIE Prohlášení obsažená v ratifikační

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce s atlasem Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby Kanadsko-americká hokejová liga (NHL)

Více

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Prezidentské volby v USA Seminář v Kielu Alexander Hamilton. CENA: 30,- Kč

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Prezidentské volby v USA Seminář v Kielu Alexander Hamilton. CENA: 30,- Kč CEVRO ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY 1 Prezidentské volby v USA Seminář v Kielu Alexander Hamilton CENA: 30,- Kč MOUDRÝM ČINÍ ČLOVĚKA SPOLEČENSTVÍ DRUHÝCH LEDEN / 2008 OBSAH ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

I) STÁTY Kanada USA (= United States of America)

I) STÁTY Kanada USA (= United States of America) I) STÁTY Kanada druhý největší stát na světě (rozloha jako téměř celé Evropa) hlavním městem je Ottawa konstituční monarchie (konstituce = ústava) formální hlavou Kanady je britská královna Alžběta II.

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení ORIENTACE PODLE OBRYSOVÝCH MAP 1) Orientace na mapě bez

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Spojených států prezidenti a předsedové vlád The United States Presidents and Government In Czech

Spojených států prezidenti a předsedové vlád The United States Presidents and Government In Czech Spojených států prezidenti a předsedové vlád The United States Presidents and Government In Czech Developed by Nam Nguyen Spojené státy Prezidenti a předsedové vlád si klade za cíl naplnit svou mysl s

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

PLATOVÝ ŽEBŘÍČEK AMERICKÝCH UNIVERZIT

PLATOVÝ ŽEBŘÍČEK AMERICKÝCH UNIVERZIT PLATOVÝ ŽEBŘÍČEK AMERICKÝCH UNIVERZIT (platy jsou roční mediány, řazeno podle nástupních; zdroj: PayScale Inc.) Vysvětlivky: Ivy league - "břečťanová liga", elitní starobylé školy Liberal arts - soukromé

Více

Název: Přírodní poměry, zonálnost Ameriky

Název: Přírodní poměry, zonálnost Ameriky Název: Přírodní poměry, zonálnost Ameriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3.

Více

8. Severoamerické jazyky 10/5/06

8. Severoamerické jazyky 10/5/06 8. Severoamerické jazyky 10/5/06 1. Jazyková diverzita 1,2 A. Arctic z. a s. pobřeží Aljašky (AK), s. Yukon Territory (YT), s. Northwestern Territories (NT), větš. NU, s. Quebec (QC), s. Labrador 1. eskymácko-aleutské

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Doprava. 1. Pracujte s odkazy: http://world.bymap.org/roadways.html http://world.bymap.org/railways.html

Doprava. 1. Pracujte s odkazy: http://world.bymap.org/roadways.html http://world.bymap.org/railways.html Doprava 1. Pracujte s odkazy: http://world.bymap.org/roadways.html http://world.bymap.org/railways.html a) Porovnejte délku silniční a železniční sítě v těchto státech: USA, Rusko, Kanada, Austrálie, Mongolsko,

Více

USA KULTURNĚ-HISTORICKÉ PAMÁTKY

USA KULTURNĚ-HISTORICKÉ PAMÁTKY USA KULTURNĚ-HISTORICKÉ PAMÁTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu USA kulturně-historické památky Autor Zdeněk

Více

- Města: Montréal, Toronto (největší), Calgary, Québec, Edmonton, Winnipeg, Vancouver

- Města: Montréal, Toronto (největší), Calgary, Québec, Edmonton, Winnipeg, Vancouver Severní Amerika Kanada - Hlavní město: Ottawa - Rozloha: (2. na světě v rozloze), 9,9 milionů km 2 - Počet obyvatel: 34 milionů, nízká hustota zalidnění - Města: Montréal, Toronto (největší), Calgary,

Více

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_13_Severní

Více

Anglosaská Amerika USA AMERIKA - SG. Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí Přednáška č. 3 HS

Anglosaská Amerika USA AMERIKA - SG. Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí Přednáška č. 3 HS Anglosaská Amerika USA AMERIKA - SG Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí Přednáška č. 3 HS USA základní údaje 9 631 214 km² (3. na světě) 308,7 mil. (3. na světě, 2010), 33,7 obyv./km²

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra rekreologie a cestovního ruchu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra rekreologie a cestovního ruchu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra rekreologie a cestovního ruchu Individuální turismus ve vybraných oblastech USA Bakalářská práce Autor: Petr Malý Studijní obor: MCR-A

Více

Vysokorychlostní železnice v USA

Vysokorychlostní železnice v USA Vysokorychlostní železnice v Vyso koryc hlost ní t ratě v Historie VRT v : Lokomotiva Pennsylvania Railroad řady T1 Vlak Střela držitelka neoficiálního rekordu 220 km/h výkon 5800 kw Společnost AMTRAK

Více

x Zakroužkovaný křížek (pro případ, že budete chtít provést opravu):

x Zakroužkovaný křížek (pro případ, že budete chtít provést opravu): merická studia IMS FSV UK ukázka přijímacího testu, str. 1 Označte JENU z alternativ křížkem. Změníte-li názor, a můžete pouze JENOU, označte další alternativu ZKROUŽKOVNÝM křížkem. 1 správná odpověď =

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

Historie 16. Otázka číslo: 1. V době československé sametové revoluce stáli v čele světových velmocí:

Historie 16. Otázka číslo: 1. V době československé sametové revoluce stáli v čele světových velmocí: Historie 16 Otázka číslo: 1 V době československé sametové revoluce stáli v čele světových velmocí: Ronald Reagan, M. Gorbačov, H. Kohl, F. Mitterand W. Clinton, B. Jelcin, W. Brandt, F. Mitterand G. Bush,

Více

Úvod...2. Hokej...3 - nabídka týmů - národní dresy...6 - ceník...7. Basketbal...8 - nabídka týmů - ceník...10

Úvod...2. Hokej...3 - nabídka týmů - národní dresy...6 - ceník...7. Basketbal...8 - nabídka týmů - ceník...10 obsah Úvod...2 Hokej...3 - nabídka týmů - národní dresy...6 - ceník...7 Basketbal...8 - nabídka týmů - ceník...10 Fotbal...11 - nabídka týmů - národní dresy...17 - ceník...18 Vlastní dresy...20 ceník minidresů...21

Více

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky Poloha, rozloha Ameriky leží na severní i jižní polokouli, na západní polokouli omývají ji oceány: Atlantský, Tichý, Severní ledový rozdělujeme ji na: Severní, Střední, Jižní (Tehuantepecká, Panamská šíje)

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu ORIENTACE PODLE OBRYSOVÝCH MAP 1) Orientace na mapě bez atlasu. Dopiš k

Více

VELKÁ ZEMĚ. Fotogalerie. 35 - denní zájezd

VELKÁ ZEMĚ. Fotogalerie. 35 - denní zájezd VELKÁ ZEMĚ 35 - denní zájezd New York Philadelphia Washington Nashville Memphis Dallas El Paso Tucson Grand Canyon Monument Valley Zion Las Vegas Los Angeles Sequoia San Francisco Mt. Rainier Seattle Yellowstone

Více

INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: TRH PIVA V USA

INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: TRH PIVA V USA INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: TRH PIVA V USA OBSAH Informace pro české exportéry: trh piva v USA...1 Obsah...1 1. Základní charakteristika...1 2. Dovozní režim a distribuce...2 3. U.S. dovoz piva...3

Více

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní DOPRAVA Dopravní síť je soustava dopravních cest, které spojují různá místa doprava využívá dopravní cesty (silnice, železnice, splavné řeky,...), dopravní prostředky (vlaky, auta,...) a dopravní zařízení

Více

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Přehled číselných INID kódů pro označování bibliografických dat 2 Přehled kapitol 3 Kódy pro označování zemí 6 Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

16. DĚJINY USA OD VZNIKU DO KONCE 19. STOLETÍ

16. DĚJINY USA OD VZNIKU DO KONCE 19. STOLETÍ 16. DĚJINY USA OD VZNIKU DO KONCE 19. STOLETÍ 1. PRVNÍ OBYVATELÉ, VIKINGOVÉ, KOLUMBUS 2. PRVNÍ OSADY V SEVERNÍ AMERICE, ROZDÍL MEZI SEVERNÍMI A JIŽNÍMI KOLONIEMI 3. SPOR S ANGLIÍ, VÁLKA ZA NEZÁVISLOST,

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA HYDROLOGIE USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Hydrologická charakteristika příznivé orografické podmínky pro vznik řek

Více

TÉMA: OBČANSKÁ REVOLUCE V SEVEROAMERICKÝCH BRITSKÝCH KOLONIÍCH A VZNIK USA. VYTVOŘILA: MGR. JITKA JAKEŠOVÁ Dne: 10. 10. 2011 VY_32_Inovace/3_131

TÉMA: OBČANSKÁ REVOLUCE V SEVEROAMERICKÝCH BRITSKÝCH KOLONIÍCH A VZNIK USA. VYTVOŘILA: MGR. JITKA JAKEŠOVÁ Dne: 10. 10. 2011 VY_32_Inovace/3_131 TÉMA: OBČANSKÁ REVOLUCE V SEVEROAMERICKÝCH BRITSKÝCH KOLONIÍCH A VZNIK USA VYTVOŘILA: MGR. JITKA JAKEŠOVÁ Dne: 10. 10. 2011 VY_32_Inovace/3_131 1 ANOTACE: INTERAKTIVNÍ PREZENTACE SEZNAMUJE ŽÁKA S PRŮBĚHEM

Více

Sruby. www.srubypacak.cz. Návrhy architektonických řešení rodinných domů s orientační cenou

Sruby. www.srubypacak.cz. Návrhy architektonických řešení rodinných domů s orientační cenou Sruby Návrhy architektonických řešení rodinných domů s orientační cenou Sruby z masivní kulatiny jsou vyráběny kanadskou technologií full scribe. Používáme beskydskou jedli nebo krkonošský smrk. Alternativně

Více

Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Seznam příloh Příloha č. 1 Seznam států uplatňujících a uznávajících trest smrti Příloha č. 2 Death Penalty World Map Příloha č. 3 Země s nejvyšším počtem poprav aktuální stav k roku 2009 Země s nejvyšším

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Demokratická strana Základní informace

Demokratická strana Základní informace Demokratická strana Základní informace Tomáš Konečný, Sandra Štollová 1. Počátky Demokratické strany Američtí demokraté se obvykle prezentují jako jedna z nejstarších politických stran vůbec, která se

Více

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Pracovní list 03 25 VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Úkol č. 1: Doplňování A. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají co... roky podle zásad... volebního systému ve 14 volebních

Více

Amerika v občanské válce

Amerika v občanské válce Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Amerika v občanské válce Závěrečná práce Autor: Vítek Kvapil Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2016 Obsah Obsah... 2

Více

06. REKLAMA A SPAMMING

06. REKLAMA A SPAMMING 06. REKLAMA A SPAMMING 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu REKLAMA RECLAMARE VYVOLÁVÁNÍ REKLAMA - oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl

Více

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA Zdeněk Dvořák 1 a Radovan Soušek 2 Úvod V průběhu posledních dvou let jsme měli možnost v rámci studijních pobytů poznat jih USA a porovnat si své teoretické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2014/2015 WWW.ALFAAGENCY.CZ USA KANADA VELKÁ BRITÁNIE IRSKO ŠPANĚLSKO AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND FRANCIE NĚMECKO DÁNSKO

STŘEDNÍ ŠKOLY STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2014/2015 WWW.ALFAAGENCY.CZ USA KANADA VELKÁ BRITÁNIE IRSKO ŠPANĚLSKO AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND FRANCIE NĚMECKO DÁNSKO STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLY USA KANADA VELKÁ BRITÁNIE IRSKO ŠPANĚLSKO AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND FRANCIE NĚMECKO DÁNSKO WWW.ALFAAGENCY.CZ s námi se vždy domluvíte ÚVOD & OBSAH MILÍ STUDENTI,

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název č. 19 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 25. 08. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Projekt: Už víme, co jsme se naučili Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metodický list Název

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola ZŠ Dělnická žáky 6. a 7. ročníků

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Anglický jazyk Historie a reálie USA. Mgr. Petr Ječný

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Anglický jazyk Historie a reálie USA. Mgr. Petr Ječný Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008. Přijímací zkouška ze zeměpisu a všeobecného přehledu, obor Učitelství geografie

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008. Přijímací zkouška ze zeměpisu a všeobecného přehledu, obor Učitelství geografie GEOGRAFIE varianta D Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Označení skupiny: Číslo uchazeče: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Přijímací zkouška ze zeměpisu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou"

Trump kritizoval země NATO. USA se bez aliance obejdou Boj o Bílý dům Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou" 03.04.2016 16:34 Spojené Like státy 0 by měly přimět Tweet své spojence v rámci NATO, aby "platili svůj odpovídající podíl" nebo

Více