Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015"

Transkript

1 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015

2 Úvod: Evropa a svět polovina 15. polovina 17. stol. obsah zámořské objevy, vzestup Španělska, pokles Itálie, Humanismus, situace v Německu, Španělsko a Nizozemsko, Anglie, Francie, Polsko-litevská říše, situace v Rusku, Třicetiletá válka, kultura pozdního feudalismu významné události objevení Ameriky, 1. cesta kolem světa, selská válka, bartolomějská noc, třicetiletá válka, pražská defenestrace, bitva na Bílé hoře, vražda Albrechta z Valdštejna, Vestfálský mír

3 důležité osobnosti Amerigo Vespucci, Fernão de Magalhães, Leonardo da Vinci, Martin Luther, Jan Kalvín, Jindřich VIII., Alžběta I., Richelieu, Albrecht z Valdštejna, William Shakespeare, Galileo Galilei

4 Zámořské objevy Příčiny: honba za zlatem ztížení obchodů s Východem kvůli Osmanským Turkům Předpoklady: dokonalejší plachetnice, kompasy s větrnou růžicí, pomůcky k určení polohy lodi (mapa světa Toscanelli)

5 Toscanelli - mapa světa

6 Kudy: přímá cesta na Z či obeplutím Afriky Plavby: Portugalci jižním směrem - odkrývali Z pobřeží odtud slonovina, vzácná dřeva, kaučuk, koření, černí otroci, zlato Bartoloměj Dias mys Dobré naděje Vasco de Gama z V pobřeží přes Indický oceán na Z pobřeží Indie v Kalikatu odtud zlato, drahokamy, barviva, vzácná dřeva, koření (pepř)

7 - 2. polovina 16. stol. pokles hospodářské úrovně, kolonie ovládnuty Nizozemci, Angličany Španělé na západ Kryštof Kolumbus ostrůvky v Bahamském souostroví, dále Kuba, Haiti (přesvědčen, že doplul do Indie ostrovy nazvány Západní Indie, domorodci Indiáni ) Vasco de Balboa překročil Panamskou šíji, spatřil Tichý oceán (domněnka o Americe jistotou název Amerika podle Ameriga Vespucciho)

8 směry plaveb

9 Obyvatelstvo Ameriky: rudé domorodé žije v kmenech značné vývojové rozdíly pevnina od Kanady do Patagonie lovci a kočovníci žijí v rodovém zřízení Střední Amerika, Z pobřeží Jižní Ameriky kmenové svazy Říše Aztéků a Inků Aztékové méně vyspělý lid - náhorní planina ve Střední Americe, střediskem říše Mexiko - pěstování kukuřice (hlavní zemědělská plodina) - chov psů a krocanů - výroba zbraní (z mědi, cínu, bronzu, pazourku) - budování zcela odlišných staveb

10 - vynalezli vlastní písmo a kalendář s přestupným rokem o 366 dnech Inkové území dnešního Ekvádoru, Peru a Bolívie - pěstování kukuřice, brambor - chov lam (sloužila k tahu) dobytí říší Aztéků a Inků 1519 Hernando Cortez Aztécká říše dvouleté boje dobyto hlavní město opanována celá země (zisk zlata a stříbra) Pizarro vyloupil a zpustošil říši Inků

11 Důsledky zámořských objevů: až do konce 16. stol. další země podníceny k plavbám (Angličané, Francouzi, Nizozemci) směr na SZ či SV objeveno postupně pobřeží Severní Ameriky (Labrador, Kanada, Baffinova země), Grónsko, cesta Bílým mořem do Ruska a Špicberky Fernão de Magalhães 1. cesta kolem světa (cesta na Z proplutí průlivem oddělující Jižní Ameriku od Ohňové země přes Tichý oceán, Filipíny a Moluky kolem Afriky návrat do Španělska) důkaz o kulatosti země vliv zámořských objevů na evropský obchod, výrobu, peněžnictví, nepřímý vliv na politický a kulturní vývoj větší části Evropy

12 Magalhãesova cesta

13 Kryštof Kolumbus Vasco de Gama Vasco de Balboa

14 Hernando Cortez Fernão de Magalhães

15 vyvíjeny podmínky pro celonárodní trhy, vytvářeny předpoklady pro vznik světového obchodu přesun obchodních středisek ze Středomoří na Atlanstké pobřeží Antverpy 1. pol. 16. stol. hospodářským a obchodním střediskem - neomezená obchodní svoboda pro cizince - světový význam po Antverpách Amsterdam, později růst obdchodního významu Londýnu a franczouských přístavů hlavní cestou mezinárodního obchodu moře (levnější a rychlější doprava) cenová revoluce 16. stol.

16 - pokles hodnoty peněz a vzestup cen výrobků i potravin (výroba nestačila poptávce) - plusem pro obchodníky, lichváře, výrobce - mínusem pro námezdné dělníky, tovaryše, městskou a venkovskou chudinu třídní rozpory

17 Vzestup Španělska, pokles Itálie: díky důsledkům zámořských objevů (i vzestup Portugalska) Králem Karel V. (Španělsko ohromné rozměry, nejmocnější armáda 16. stol.) příliv drahých kovů obohacená šlechta, růst moci krále vládl absolutisticky města poškozována zvýšené daně, vyděračství rychtářů, okleštění samosprávy nespokojenost povstání komunerů (městských obcí) touha získat Itálii - stejně tak jako u Francouzů 1494 bitva mezi

18 Španělskem a Francií o Apeninský poloostrov Španělsko ovládlo Milán, Neapolsko, Sicílii a Sardinii pokles Itálie Armada válečné loďstvo podobizna Karla V.

19 Humanismus nový proticírkevní světový názor, pokrokový myšlenkový směr zámořské objevy omezenost a nesprávnost hlásání církve potřeba nového svět. názoru počátky v Itálii (14. stol. literární díla) proti nauce o bohu věřili v sílu člověka, jeho právo na život nový názor člověka s jeho lidským (humanus) věděním humanismus vliv na literaturu (Villon, Rabelais, Chaucer), architekturu, sochařství (Donatello, Michelangelo), výtvarné umění (Leonardo da Vinci, Buonarroti), rozvoj vědy

20 Donatello socha Davida Botticelli obraz Primavera

21 L. da Vinci freska Poslední večeře L. da Vinci- Mona Lisa

22 Situace v Německu: politicky roztříštěno žádné předpoklady pro hospodářské sjednocení zemědělství živí většinu obyvatelstva - pěstování především obilí (nejrychlejší zisk peněz pro rolníky na poddanské platy) - export obilí do Z Evropy průmysl zřizovány manufaktury - Porýní, Podunají zpracování kovů, soukenictví, výroba barchetu, hedvábí - Sasko plátenictví - vedoucí postavení Německa v hornictví a hutnictví

23 - střediska dolování Harz, Krušnohoří, Vestfálsko - ročně více železa, stříbra a zlata než v celé Evropě dohromady velké obchodní a bankovní domy jihoněmecká města (Norimberk ) hospodářský vývoj nerovnoměrný žádné vlastní vojsko na obranu říše Německo politicky i vojensky bezmocné ve městech - společenské rozdíly, útisky knížat města ovládnuli patricijové a bohatí cechovní mistři Řemeslníci, chudí měšťané, dělníci pokusy o svrhnutí nadvlády bohatých vznik tajných spolků, stávky, povstání

24 vykořisťování Německa Římem - papežství - potřeba více peněz desátky, poplatky za církevní úkony (křty, mše ), odpustky odpor proti církvi u všech vrstev společnosti - do čela odboje proti církvi Martin Luther Luther veřejné hlásání svých názorů, vystoupil proti prodávání odpustků široký ohlas, obliba - v boji o reformaci (nápravu církve) každá třída jiné cíle říšská knížata - zmocnit se církevní půdy - měšťanstvo zrušení církevních poplatků, sjednocení Německa pod ústřed-

25 Martin Luther

26 ní vládou - městská chudina přebudování společenského řádu obava vládnoucí vrstvy Luther na stranu feudálů, nechtěl lidové hnutí - venkovská a městská chudina mluvčím Tomáš Müntzer tajný spolek rolníků a chudiny příprava k boji selská válka obrana proti útisku

27 - konflikt trvající od konce 15. stol. - vyvrcholení v letech selská válka - začátek v J Německu vzbouření rolníků - 3 střediska selské v. JZ Německo, střední Německo, alpské země - požadavky povstalců nejednotné (např. zrušení nevolnictví, možnost dědit majetek rodičů, zavedení jednotné míry a váhy ) povstání poraženo - důsledky války cca lidí mrtvých, tisíce vesnic

28 vypáleno, zesílené vykořisťování poddaných, zvýšená robota, omezení osobních práv (možnost stěhovat se ) německou reformací - selská v. nijak zvlášť neotřásla neměcky císař Karel V. reformace oslabovala moc nemohl proti ní vystoupit (boje s Francií o Itálii) 1547 bitva u Mühberka Karel V. za pomoci bratra (Ferdinand I.) poražení protestantů obava z císařovi moci sjednocení protestantských a katolických knížat přinucení Karla V. k ústupkům sněm v Augšpurku (1555) náboženský mír mezi protestanty a katolíky Cuius regio, eius religio čí vláda, toho víra

29 švýcarská reformace boje proti Habsburkům vzniklo švýcarské spříseženstvo - start curyšský farář Zwingli (proti odpustkům), 1531 padl - nový popud z Ženevy francouzský reformátor Jan Kalvín kalvinismus (bojovná ideologie buržoazie, mířená proti feudalismu) - kalvinisti příslušníci kalvinismu - důsledky zabavení církevní půdy, oslabení feudalismu, ztráta vlády katolické církve nad velkou částí Evropy katolická protireformace hlavním bojovníkem - řád Tovaryšstvo Ježí-

30 Jan Kalvín

31 šovo (jezuité) - jejich zásluhou překonány snahy o nápravu církve té vrácena mnohá území znak jezuitů

32 Španělsko a Nizozemsko: Španělsko 16. stol. úpadek pokles politického významu (malá produktivita zbožní výroby) - hospodářství zatěžováno ctižádostivou politikou krále Filipa II. - schodkové hospodářství mohla krýt pouze nejbohatší španělská država Nizozemsko to odpor proti španělskému vykořisťování 1. buržoazní revoluce - conquistador = dobyvatel nizozemské provincie od konce 15. stol. rozvoj kapitalistického výrobního způsobu

33 El Escorial Filip II.

34 nizozemská revoluce

35 - J x S hospodářské a společenské rozdíly - J města demokratická povstání řemeslníků a dělníků ( ) potlačeno Nizozemsko na 2 části (díky Španělsku) 1. část J provincie (uznána španělská nadvláda) 2. část S provincie vznik Utrechtské unie - gézové - protišpanělská opozice - Utrechtská unie vznik samostatného státu (1581, v čele Vilém Oranžský) boje

36 Utrechtská unie španělské državy (cca 1580)

37 se Španělskem až do nizozemská revoluce 1. vítězná buržo- azní rev. ustaven 1. buržoazní stát s Filip II. republikánskou formou vlády - revoluce vítězství pouze v S provinciích - Filip II. nesmířen se ztrátou S prov. chtěl dobýt vojensky provincie ubráněny (spojencem Anglie) příměří mezi Nizozemskem a Španělskem na 12 let

38 vzpoura Nizozemska

39 Anglie: přelom 15. a 16. stol. patří k ní Irsko, Skotsko ne poměrně málo zalidněná 16. stol. snížen vývoz vlny, zvýšen vývoz sukna (80 %) nedostatek tkalcovských mistrů manufaktury zvýšená výrobnost rozvoj obchodu nové námořní cesty (15. stol. Objeven Labrador) zisky vývoz afrických Černochů do Z Indie, obchod se španělskými koloniemi, jejich vylupování, přepadávání portugalských a španělských lodí

40 1600 vznik Východoindické společnosti rozvoj průmyslové výroby a obchodu založení londýnské burzy podmínky pro rozvoj kapitalistického způsobu výroby Anglie zemí prvotní akumulace kapitálu hospodářské změny jiné složení společnosti panovníkem Jindřich VIII. ( ) zlepšení stavu královské pokladny, zabaven majetek církve - reformace anglikánská církev král hlavou církve buržoazie znepokojení reformací chce očistu církve puritáni (přívrženci očištění) učení stavící se proti státní církvi, chce naprostou nezávislost náboženských obcí

41 Jindřich VIII.

42 za královny Alžběty I. ( ) alžbětinská Anglie úspěchy anglické absolutní monarchie podpora obchodu a výroby, rozvoj námořní plavby pomoc Nizozemcům (v boji proti Španělsku a francouzským kalvinistům) španělští vyslanci, jezuité příprava spiknutí proti Alžbětě španělská válečná výprava proti Anglii výprava zničena (1588)

43 portrét Alžběty I.

44 Francie: koncem 15. stol. feudální monarchie začátek 16. stol. nejlidnatější stát v Evropě (cca 15 mil. obyvatel) 9/10 obyvatelstva živeno zemědělstvím přelom 16. a 17. stol. vznik manufaktur (výroba hedvábí, gobelínů, zrcadel ) války o území a o uvolnění tlaku od Habsburků ze Španělska, Itálie, Německa a Nizozemska král František I. spoje proti Habsburkům s německými protestanty a tureckým sultánem

45 zisk 3 lotrinských biskupství zápas o moc ve státě náboženské války 16. stol. rozšíření kalvinismu francouzští kalvinisté = hugenoti hugenoti vedeni Bourbony znak francouzské větve rodu Bourbonů

46 náboženství ve Francii

47 katolický rod Guizů útok na hugenoty vyvrcholení Bartolomějská noc termín označující masakr hugenotů roku 1572 J a JZ Francie hugenotská šlechta - samostatný stát s vojskem, správou, soudy - pomoc od Anglie a Německa S a V Francie katolická šlechta - podpora od Španělska králem Jindřich IV. ( ) vůdce hugenotů nantský edikt (1598) rovnoprávnost hugenotů s katolíky posíleno politické postavení Francie v Evropě po vraždě Jindřicha IV. zmatky v zemi

48 Bartolomějská noc

49 polovina 20. let 17. stol. převrat králem Ludvík XIII. král vedení státních záležitostí kardinálu Richelieuovi po Richelieuově smrti (1642) vládl kardinál Mazarin vysoká šlechta chce vliv na řízení státu boj ( fronda princů ) Mazarin koupě vysoké šlechty konec feudálních povstání (1653) Kardinál Mazarin

50 Ludvík IV. Kardinál Richelieu

51 Polsko-litevská říše: 2. územně největší stát (po Moskevské Rusi) bez přirozených hranic otevřena Tatarům, Turkům a moskevské říši zahraniční obchody právo bezcelného dovozu a vývozu zvyšování roboty zhoršování postavení rolníků (chlopů) útěky na JV znevolňování obyvatelstva úpadek měst 16. stol. jediný všemohoucí stav šlechta šlechtický státa 1569 přeměna personální unie polsko-litevské v jednotný stát (společný král, sněm ) Polský stát

52 1572 vymření Jagellonců livonská válka ( ) proti moskevskému velkoknížectví (zásah Švédska, Dánska) Moskva ustoupila, Estonsko zabráno Švédskem, Polsko zabralo Livonsko a vévodství polocké znak Jagellonců

53 králem Zikmund III. také králem švédským mezi oběma státy - personální unie ve Švédsku sesazen (kvůli katolictví) boje mezi Švédskem a polskolitevskou říší Polsko-litevská ř. mnohonárodnostní stát (Poláci, Ukrajinci, Tataři ) pravoslavní x katolíci 16. stol. Zikmund III. Proti katolíkům utlačováni rolníci na JV obce kozáků pokles postavení Polsko-litevské ř. (náboženské rozpory, války )

54 Zikmund III.

55 Situace v Rusku: rozsáhlá říše, zpožděný hospodářský i kulturní vývoj stát feudální monarchie Ivan IV. ( ) 1. ruský panovník korunovaný na cara reforma v soudnictví vojenství jízdní pluky, pěchota se střelnými zbraněmi, dělostřelectvo 17. stol. podmaněné Z Sibiře J hranice nezabezpečená proti Tatarům budována obrana kozáci (výpravy proti Tatarům) 16. stol. zvětšení území, žádný přístup k moři

56 Tataři

57 1565 nová správněvojenská reforma rozdělení území na opričninu (podléhá carské moci) a zemštinu (staré správní zřízení) převrat v pozemkové držbě bezohledné násilí cara přejmenován na Ivana Hrozného 1572 zrušena opričnina samoděržaví (forma absolutistické monarchistické vlády) zhoršující se postavení poddaných (růst poddanských dávek, daní) rozvoj obchodu pokrok vzdělanosti v církevním a dvorském prostředí podpora literární činnosti, budování staveb v národním slohu carem Boris Godunov ( ) odpor lidu hromadný útěk rolníků střední části země - pustly

58 3 roky trvající neúroda hladomor polsko-litevská říše dobyvačné záměry proti ruské říši po smrti Godunova nový car (podvodník) květen 1606 povstání moskevského obyvatelstva car zabit u moci bojaři (nejvyšší feudální vrstva) carem Vasil Šujský ( ) třídní rozpory povstání největší z Ukrajiny (vedeno kozákem Ivanem Bolotnikovem) tažení Bolotnikova na Moskvu poraženo (1607) Šujský svržen, Poláci vpuštění do Moskvy, nový car Vladislav proti Polákům lidové hnutí na obranu nezávislosti podzim 1612 osvobozena Moskva nový car

59 soupis obyvatelstva poznatky o platební způsobilosti vyšší státní příjmy vydání nových zákonů (1649) název Usnesení (Uloženije) posílená ústřední moc stále větší upevňování samoděržaví hospodářská obnova, zakládání manufaktur 17. stol. opětné sjednocení s Ukrajinou 1648 Ukrajina národně osvobozenecký boj ukrajineského a běloruského lidu 1654 Ukrajina samosprávou částí ruské říše Polsko x Rusko válka 1667 příměří nespokojenost ruského lidu povstání Štěpána Razina ( )

60 poraženo další rozšiřování území (objeven Beringův průliv) území ruského carství: 16. století - tmavě zelená 17. století zelená 18. století - světle zelená

61 Třicetiletá valka ( ): Příčiny: hospodářské a společenské rozdíly mezi státy kapitalistický výrobní způsob (Anglie, Francie, Z Evropa ) x stará výrobní a obchodní střediska začal se vytvářet evropský trh ovlivňování vývoje feudálních států pokusy o rozšíření území vznik nepřátelských spojenectví (koalice) hospodářské zájmy států se směšovali, křížily složité politické poměry náboženské rozpory

62 české země protihabsburské, protikatolické - rostoucí odpor proti habsburskému centralismu české stavovské povstání 1609 úspěch v zápase proti Habsburkům - čeští nekatoličtí stavové sjezd do Prahy pražská defenestrace (23. května 1618) zvolena vláda 30 direktorů zahájen odboj proti vládě - zápasem 2 feudálních skupin o moc ve státě

63 pražská defenestrace

64 Česká válka ( ): očekávání zahraniční pomoci selhalo zklamání ve královi Fridrichu Falckém zimní král Nizozemci peněžní podpora spojencem sedmihradský vévoda Gabriel Bethlen habsburkové silnější 8. listopadu 1620 bitva na Bílé hoře porážka Čechů

65 Bílá hora

66 Válka dánská ( ): 1625 Nizozemci protihabsburskou koalici (členy Anglie, Dánsko ) vedení války dánský král dánské sbory x Ferdinand II. S pomocí Albrechta z Valdštejna protihasburské armády poraženy, přinucení k míru (1629) plány Albrechta ovládnout Baltské a Severní moře odpor v Ně i jiných evropských zemí

67 Švédská válka ( ): 1630 švédská vojska vylodění na severoněmeckém pobřeží peněžitá podpora Švédska od Francie a Nizozemska a pomoc moskevské Rusi převaha švédského vojska Ferdinand II. velení Albrechtovi Albrecht chce český trůn tajná jednání se Švédy, Sasy, Francouzi a českými emigranty odkládání boje nedůvěra Ferdinanda II. vražda Albrechta (v Chlebu, 1634) obrat ve válce převaha německých vojsk mír

68 vražda Albrechta

69 Válka francouzsko-švédská ( ): francouzské armády boje v Německu, Čechách, Neapolsku, Uhrách téměř po celé Evropě od 1643 únava obou stran 1648 mír Důsledky: konec války Vestfálským mírem pozměněné hranice států Francie a Švédsko největší mocnosti v Evropě

70 Švédsko všechny říční obchodní cesty v S Německu Francie rozšířené území Nizozemsko a Švýcarsko samostatné státy Německo a Itálie politicky roztříštěné střední Evropa hospodářský i kulturní rozvrat pokles zemědělství, řemeslné výroby, obchod ochromen úpadek měst zvyšování roboty, utužování nevolnictví

71 Víry v Evropě (1648)

72 Kultura pozdního feudalismu: země s kapitalistickým výrobním způsobem buržoazní kultura x zaostalejší země kultura barokní baroko 16. stol. V Itálii - vycházelo z renesance vliv na architekturu, sochařství (L. Bernini Vidění sv. Terezy ), malířství (Tizian, El Greco, Jan Kupecký ), literaturu (Shakaspeare, Cervantes), hudbu (Palestrina, Monteverdi), vědu (M. Koperník, J. Kepler, G. Galilei, T. More)

73 L. Bernini- Vidění sv. Terezy William Shakespeare

74 divadlo v Sheakespearově době Galileo Galilei

75 Pojmy neobsažené v textu: evangelikalismus - konzervativní větev protestantismu, vyznačující se důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry inkvizice - byla právní instituce katolické církve, která se měla vypořádávat s kacířstvím či označení pro samotné vyšetřování v otázkách víry a mravů, které vykonávala příslušná církevní autorita (biskup) karavela - obchodní nebo válečná plachetnice, od 15. stol. užívána Portugalskem a Španělskem k výzkumným plavbám magnáti v Uhrách

76 predestinace - náboženský pojem, zahrnuje vztah mezi Bohem a jeho stvořením protireformace - termín obecně používaný pro reakci římskokatolické církve na protestanskou reformaci sejm v Polsku tridentský koncil koncil uznaný katolickou církví, svolám papežem Pavlem III. Roku 1545, řešil otázku protestantství a katolické reformace

77 Zdroje: učebnice SVĚTOVÉ DĚJINY google obrázky

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Osnova: 1. Zámořské objevy 2. Vzestup Španělska a pokles Itálie 3. Humanismus a renesance 4. Situace v Německu 5. Španělsko

Více

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA 33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA největší náboženský a politický konflikt novověku, probíhala mezi lety 1618 1648 boje mezi katolíky a protestanty v celé Evropě, mezi Habsburky a protihabsburskou

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Datum vytvoření: 27. února 2013

Datum vytvoření: 27. února 2013 Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ298 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 27. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Počátky novověku od 2.pol.15.stol vznik humanismu

Více

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy:

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy: Raný novověk (správné mohou být 1 4 odpovědi) 1. Příčinou velkých zeměpisných objevů byly: a) potřeba koření a luxusního zboží z Orientu b) hledání kratších obchodních cest na Východ c) hledání zdrojů

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Inspirace knihou Marca Pola Milion hledání nových cest do Indie

Inspirace knihou Marca Pola Milion hledání nových cest do Indie ZÁMOŘSKÉ OBJEVY Turci ovládli Blízký východ -> omezení obchodu s Indií. směr na jih (obeplutí Afriky) a pak na východ Portugalsko směr na západ Španělsko snaha objevovat a ovládnout nové oblasti všeobecná

Více

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána.

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. Zkouší: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Ústní zkouška: Při ní si student

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98)

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) 31 HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Habsburkové rakouský panovnický rod, který vládl v českých

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Ludvík XIV. Francie silná a bohatá

Ludvík XIV. Francie silná a bohatá vláda Bourbonů Ludvík XIV. Francie silná a bohatá králem v 5 letech, regentkou matka Anna Rakouská skutečně vládl kardinál Mazarin odpor šlechty a měšťanstva= fronda (prak) parlamentu i princů proti daním,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

katolíci uzavřeli nekatolický kostel v Broumově, v Hrobech u Jáchymova rozbořen => porušení Rudolfova Majestátu

katolíci uzavřeli nekatolický kostel v Broumově, v Hrobech u Jáchymova rozbořen => porušení Rudolfova Majestátu 1618, 1648 Příčiny povstání katolíci uzavřeli nekatolický kostel v Broumově, v Hrobech u Jáchymova rozbořen => porušení Rudolfova Majestátu 1618 sjezd nekatolických stavů (tajně) Matyáš stížnost nekatolíků

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Šárka Stříbrnská D - Středověk číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf, doc, ) 1. Vrcholný a pozdní středověk Prezentace na téma

Více

Západní Evropa v 16. století

Západní Evropa v 16. století Západní Evropa v 16. století Španělsko od r. 711 Španělsko pod správou Arabů (Maurů) vytváří Chordobský chalífát (10. st.) = arabský stát ve Španělsku reconquista boj proti Arabům, za nastolení křesťanství

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795-1799 Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795 nová ústava (zachována republika, omezena práva nemajetných, u moci bohatá buržoazie, majetkový cenzus) 5členné direktorium

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

- nárůst výroby v Evropě hledání nových trhů, odbytišť, zdrojů surovin (Au, Ag)

- nárůst výroby v Evropě hledání nových trhů, odbytišť, zdrojů surovin (Au, Ag) Otázka: Velké zeměpisné objevy 15. a 16. století Předmět: Dějepis Přidal(a): Lakita PŘÍČINY: v hospodářské oblasti - nárůst výroby v Evropě hledání nových trhů, odbytišť, zdrojů surovin (Au, Ag) - rostoucí

Více

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut 1/5 3.2.06.12 Jan Mydlář Jan Jesenius Kryštof Harant z Polžic Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace defenestrace konfiskace rekrut 1618 8. listopadu 1620 21. června 1621 Ferdinand II. Rudolf II.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní 19. stol. dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní loďstvo rozhoduje o světovém obchodu a financích

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Rozvoj vědy s nástupem renesance Astronomie a fyzika :

Rozvoj vědy s nástupem renesance Astronomie a fyzika : Rozvoj vědy s nástupem renesance Astronomie a fyzika : Tycho de Brahe / dánský šlechtic, pobýval i na dvoře Rudolfa II. / Země není středem vesmíru Planety obíhají okolo Slunce u nás stejný názor Mikuláš

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Hl. cíl politiky ( vnitřní)- válka proti royalistům i proti jakobínským skupinám, vzkřísit vlastenectví, oživit obchod a průmysl

Hl. cíl politiky ( vnitřní)- válka proti royalistům i proti jakobínským skupinám, vzkřísit vlastenectví, oživit obchod a průmysl Otázka: Evropa v období napoleonských válek Předmět: Dějepis Přidal(a): BetuBauerova Vzrůstající úloha armády =) vláda direktoria závislá na armádě, volání po vládě silné ruky, - direktorium si jako ochránce

Více

Reformace a katolická reforma

Reformace a katolická reforma Reformace a katolická reforma Svatá říše římská národa německého (od 2/2 15. st.) Maxmilián Habsburský - slabý panovník - získal sňatkem území v Nizozemí; válčil s Francií,. doba vlády spíše územní ztráta

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_18

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_18 VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_18 Název klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Označení v TK: EU-I/2A-PD-2.sada-č.18 Autor: Mgr. Petr Drkal

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13)

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1 EVROPA PO 30. LETÉ VÁLCE Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1. 2. 3. V důsledku válečných útrap i vyhnání z Čech a Moravy výrazně obyvatelstva. V

Více

Století humanismu s renesenace?

Století humanismu s renesenace? Století humanismu s renesenace? Významnéudálosti 1517 Martin Luther uveřejňuje svých 95 tezí začíná německá Reformace 1521 Hernán Cortés dobyl Tenochtitlán hlavní město Aztécké říše. 1522 Hernán Cortés

Více

Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ

Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ 25 HUSITSTVÍ 1. 2. 3. 4. Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ Příčiny husitské revoluce na přelomu 14. a 15. století vedly nahromaděné problémy v českém království za vlády Václava

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA OBYVATELSTVO BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO historie od 9. stol. součást Franské říše od 10. stol. řada hrabství (Holland,

Více

VY_12_INOVACE_B_PD_2.SADA_03

VY_12_INOVACE_B_PD_2.SADA_03 VY_12_INOVACE_B_PD_2.SADA_03 Název klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Označení v TK: EU-I/2B-PD-2.sada-č.03 Autor: Mgr. Petr Drkal

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více